Osieku!

Komentarze

Transkrypt

Osieku!
Udane
Dni
Osieka
Tegoroczne Dni Osieka obfitowały w
różnorodne atrakcje. Drugi dzień święta
gminy rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy - dzieci z Przedszkola Nr 1 w Osieku,
które zaprezentowały tańce i śpiewy. Po
maluszkach wystąpiły dziecięce zespoły
taneczne działające przy SP nr1 i WDK
w Głębowicach. Te ostatnie prowadzi p.
Joanna Kobiela. Dzieci nagrodzone zostały soczkami i słodyczami.
Obok, na boisku, rozgrywany był
turniej piłki nożnej szkół podstawowych, w którym wzięły udział
zespoły reprezentujące dwie szkoły z naszej gminy. Zawody rozgrywane były w kategorii dziewcząt
i chłopców. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, piłkami i słodyczami.
Nagrody wręczali wicewójt Marek Jasiński i przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny. Gratulacje składali radni Adam
Majda i Bogdan Sobecki. Mecze sędziował Łukasz Kasperek. Na sali gimnastycznej w tym samym czasie rozgrywały się rodzinne mecze badmintona, brało
w nich udział osiem rodzin. Miejsce
I zajęli Krzysztof Konarczak i Łukasz
Gara, II- Łukasz Januszewski i Julia
Konarczak, III- Sławomir Mrozik i Mariola Mrozik, IV- Dorota Kuźma i Dawid Kuźma. Jak co roku rodziny rzucały lotkami do celu, mistrzami zostali
Wiktor i Henryk Blarowscy, II miejsce
zajęli Grzegorz i Szymon Kuźma, III Danuta i Dawid Kuźma. Gratulujemy!
Lotkarzy nadzorowali i sędziami byli
Tadeusz Mucha i Marek Piechociński. Dzieci bawił teatrzyk z Krakowa
w bajce ,,Zabawiątka”. Hitem imprezy
był turniej w dojeniu krowy. Kilkudziesięciu zawodników próbowało dojenia
w ciągu jednej minuty, mistrzem został Mariusz Tadych, który w ciągu
minuty nadoił 3,2 litra mleka, II miejsce przypadło Mariuszowi Chmielowi
(2,5 l),III zajął Jacek Chrapkiewicz (
2,5 l), jedyna kobieta, która weszła do
finału - Agata Klęczar z Przecznicy,
uplasowała się na 11. miejscu z wynikiem 2.2 l. Nagrodami były kartony
mleka. Kabaret KOŃ POLSKI skeczami opartymi na kanwie codziennego
życia rozśmieszył publiczność do łez
i zebrał gromkie brawa. Po nim na
scenie wystąpiły zespoły muzyczne:
2
energetyczny zespół Panna Marzena i Bizony oraz egzotyczny - JAMBO AFRICA. Imprezie, która od lat
wpisuje się w cykl imprez Festiwalu
Doliny Karpia, towarzyszyły: stoisko
Stowarzyszenia Doliny Karpia, loteria
fantowa, stoiska handlowe i gastronomiczne, wesołe miasteczko dla dzieci,
prezentacja wyrobów szydełkowych
pań ze Stowarzyszenia Wspólna Sprawa
w Osieku, stoisko Banku Spółdzielczego
w Andrychowie, malarstwo artystyczne
Katarzyny Chwalisz i Zbigniewa Gierlickiego. Ważnym punktem programu
była degustacja karpia osieckiego. Po
raz pierwszy na Dniach Osieka, na stoisku Stowarzyszenia Wspólna Sprawa
w Osieku, prezentowany był wędzony
karp osiecki. Mięso tego karpia ma delikatny i świeży smak, można go przyrządzać na wiele sposobów, ten prezentowany był wędzony. Chcąc upamiętnić
wielowiekowe tradycje hodowli karpia
osieckiego, zamierzamy wystąpić o zarejestrowanie przez Komisję Europejską
jako Chroniona Nazwa Pochodzenia
i o nadanie certyfikatu produktu regionalnego - Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność - informuje wójt gminy
Osiek Jerzy Mieszczak.
A po fajerwerkach, które rozświetliły niebo nad Osiekiem, impreza
zakończyła się. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
SPONSORZY DNI OSIEKA 2013
Bank Spółdzielczy w Andrychowie, AKSAM – Beata
i Adam Klęczar, ARC-Pol Babiński – Wytwórnia makaronów, ICE – MASTRY– Maria
i Stanisław Ziębińscy, Ośrodek Hodowli Zarodowej w
Osieku, Wójt Gminy Osiek,
Rada Gminy w Osieku, KOTŁO-BUD
Osiek, KEN PAK – Zdzisława Krupnik, Sklepy DELFIN – Bożena i Mariusz Piecha, „OLMEX” Sławomir Oleksy, Łukasz Marcela, RSP „Przyszłość”
w Osieku, KOTŁY – PŁONKA, Apteka ARNIKA, EUROGUM – Krzysztof Górowicz, STAL-DET Dorota
i Leszek Górkiewicz, AUTO-SPRINT Elż-
bieta Linkiewicz,
Blue Sport Sklep
rowerowy Witold
Hałat, Stolarstwo
– Jan Kramarczyk,
Jerzy Sobecki, Jerzy Szypuła, Sklep
wielobranżowy
KAKTUS - Urszula
i Krzysztof Sobeccy,
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Osieku,
Apteka prywatna –
Mostowik– Salamon,
Jolanta Jędrzejowska, Antoni i Helena Rusin, Anna
Ciaputa „ANMAR”, Kwiaciarnia MALWA – Małgorzata Mitoraj, Ryszard
Wandor, Marian Kocemba
i Czesław Patek.
Rozalia Ćwiertnia
Drewniany kościół w Osieku otwarty dla zwiedzających
Do 30 września drewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja w Osieku będzie
można zwiedzać w środy od 9:00 do 17:00, w czwartki, piątki i soboty od 9:00 do
18:00 oraz w niedzielę od 12:00 do 17:00.
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1100 szt.
Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny
Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Bartłomiej Kasperczyk
„Echa szkolne” - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik, Magdalena Kramarczyk, Marta Kramarczyk,
Małgorzata Boba - sekretarz redakcji, Grzegorz Kozioł - skład, opr. graficzne, Marta Kramarczyk - korekta
Adres redakcji: 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 - 155, e-mail: [email protected]
Konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
STOPKA
Druk: DTL tel: 033/810 60 38
Projekt okładki-Dawid Kramarczyk
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 - 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową Gminy Osiek
zakładka Echa Osieka. Powierzonych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów, reklam i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy.
3
RAJD
erzyści
nie row
b
o
d
o
p
o
awd
iu rajdu
czny. Pr , chociaż w dn ył Alo
r
ło
g
ie
b
y
rajdu b
niżeli u zyjającej pogod
stnikiem ną ufundoliczny a
r
e
p
z
s
c
ie
u
n
m
y
Y przelękli się nała. Najstarsz . Nagrodę głów rek z ul.
EROW
W
O
R
o
a
D go Mieszczak d- była ona doszkuol. Leśnej (ur. 193w1r.y)losował Rafał Kasypłae rodzina
J
A
R
Y
e
z.
ka
ab
er,
siek Jerz
b o god
DZINjtN
bin Płon wójta, czyli row j reprezentowan
Gminy O licząca 476 osó
z
.
ie
a
e
u
z
n
k
r
z
VIII RoO
ó
p
ie
ic
s
W
ą
jl
!
wan
natem
iast na
cji w O
Grupa
tulujemy
RĆ
i Rekrea ry, Czytel- Głównej, natom
pod patr zerwca 2013 r.
ób). Gra
tu
s
r
o
o
7
p
(
S
a
u
c
a
k
lt
k
9
ie
u
d
s
2
K
o
r
O
ś
ię
m
z
s
.
był
entru
ła z O
sieka
nców
minne C
startowa
ników O e - Lura
13.30 wy rem rajdu było G arzystwo Miłoś
ic
w
o
ow
- Głęb
ato
Organiz ortu w Osieku i T gała przez Osiek e – Osiek, a
ie
p
S
eb
owic
nictwa i
rajdu prz łtowiczki - Głęb ł nieco mniej
a
s
a
tr
a
n
z
ra
by
Tegoroc
ice - Gie egoroczny rajd
ierałtow
T
.
G
m
k
k
e
3
2
Nid
sła
ść wynio
jej długo
4
SIS
Dzień Dziecka
Ognisko integracyjne
21 czerwca 2013 r. członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych w Osieku spotkali się na
ognisku. Organizowana już tradycyjnie
końcem czerwca impreza plenerowa obok
remizy OSP w Osieku ma za zadanie nie
tylko integrować społeczność osieckiej
organizacji, ale również stworzyć pole do
wymiany doświadczeń.
W niedzielę 2 czerwca na płycie obok budynku Urzędu Gminy w Osieku odbył się
piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w
Osieku tym razem partnerowało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Dla maluchów przygotowane było mnóstwo darmowych atrakcji: dmuchane
zamki, byczek Fernando, konne przejażdżki i wiele innych. Stowarzyszenie
miało dwa specjalne punkty dla dzieciaków. Na jednym nasze wolontariuszki,
wyspecjalizowane już w robieniu dziecinnych tatuaży, wyraźnie pokazały na co
je stać – kolorowe twarze roześmianych
milusińskich można było zobaczyć wszędzie. Na drugim odbywały się w trzech
kategoriach konkursy z nagrodami,
przygotowane przez członków stowarzyszenia. Początkowo dzieciaki malowały
akwarelami przepiękne kompozycje artystyczne pod hasłem „kosmos”. Następnie
składały z papieru niesamowite orgiami.
Wreszcie pod nadzorem naszych członków i wolontariuszy dzieci mogły skonstruować wiatraczki. Samodzielnie ozdabiały skrzydełka, tworząc wielobarwne
dzieła sztuki. Dodatkowo nasi członkowie, Magda i Bartek, z wielka pomocą
pana Piaseckiego, poprowadzili imprezę.
Mimo zmiennej pogody udało nam się
uszczęśliwić wielką liczbę maluchów.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
PEAD
Dnia 12.06.2013 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku otrzymało
5038,12 kg żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym
PEAD 2013.
Dla mieszkańców naszej gminy, na podstawie złożonego zapotrzebowania, w
2013 r., dzięki współpracy z Bankiem
Żywności w Krakowie, trafi ponad 10 ton
żywności. Groszek z marchewką, cukier,
dżem, kasza, klopsiki, mąka, makaron,
mielonka wieprzowa, mleko, olej, płatki,
ryż, ser to tylko niektóre produkty, które
5
trafią dla najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy.
12 czerwca 2013 r. przekazaliśmy do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku pierwszą transzę żywności o
masie 5038,12 kg. Ta zaś trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej
gminy.
Pragniemy serdecznie podziękować firmie „AKSAM” pana Adama Klęczara za
bezpłatny transport żywności z Krakowa.
M.B.
Osieku! „Stąd korzenie moje i naszego rodu”
Pierwszy Zjazd rodziny Klęczarów
Nazwisko Klęczar jest typowe dla Osieka i nie biegle sztuką pisania (co było ówcześnie na
występuje w okolicznych miejscowościach. Na- wsi rzadkością). Mając 36 lat, został pisarzem
zwisko prawdopodobnie pochodzi od nazwy gminnym, musiał także znać, choćby w stopniskich sań do transportu drewna - „klęcza- niu podstawowym, język niemiecki, gdyż do
rów”. Pierwsze pisane źródło naszego nazwiska 1918 roku władze austriackie wiele pism urzępochodzi z roku 1776 i znalazłem je w inwenta- dowych redagowały w tym języku.
rzu majątku osieckiego. Inwentarz ten, sporzą- Pełnił równocześnie funkcję kościelnego w
dzony przez pisarza dworskiego, był podstawą kościele parafialnym. Służbę tę po Janie kondo wyceny majątku, który
tynuowali jego synowie sprzedawał Franciszek XaFranciszek jako kościelny
wery Branicki na rzecz Baoraz Albin jako organista.
rona Karola Larysza.
Stanowisko pisarza gminW inwentarzu jest spis chłonego objął w 1909 roku,
pów pańszczyźnianych i ich
gdy wójtem był Maciej
powinności wobec dworu.
Klęczar, natomiast zakońNa 223 chłopów nazwisko
czył pracę, gdy wójtem był
Klęczar pojawia się 8 razy,
Jan Kozioł, czyli w roku
Jan Klęczar
tak wśród kmieci, jak i ko1933. Zachowała się księmorników czy chałupników
ga uchwał Rady Gminy w
występuje także nazwisko Klęczarczyk, które Osieku, na jej podstawie można powiedzieć,
jednak zanika w XIX wieku.
że Jan miał bardzo ładny charakter pisma.
Ciekawą rzeczą jest również fakt, że we wspo- Pismo było niezwykle czytelne, lekko pochymnianym inwentarzu nazwisko Klęczar, lone. Z księgi tej można się też dowiedzieć o
występuje tylko w spisie chłopów w Osieku zarobkach Jana, były one określone w czasie
Górnym.
zaborów w złotych reńskich i nie były zbyt
Jednak rodziny Klęczarów musiały być bardzo duże. Natomiast w latach dwudziestych, w
prężne i żywotne, gdyż według ksiąg parafial- czasie szalejącej w Polsce inflacji, Rada Gminych już w II połowie XIX wieku Klęczarów ny określiła wynagrodzenie dla sekretarza w
mieszkających w Osieku było 161. Obecnie w kwintalach żyta.
Osieku noszących nazwisko Klęczar jest 285 Jan Klęczar był dwa razy żonaty. Pierwszą
mieszkańców, to druga grupa po Płonkach
(około 305).
Historię naszego prężnego rodu rozpoczyna Jan Klęczar (1873-1934), syn Franciszka
(1845-1900), znany jest również ojciec Franciszka, Szczepan Klęczar (1807-1863). Szczepan Klęczar urodził się jako syn chłopa pańszczyźnianego Kazimierza Klęczara.
W spisie chłopów pańszczyźnianych z końca
XVIII wieku znalazłem Kazimierza Klęczara. Figuruje on w rejestrze chłopów z Osieka
Górnego, w dziale komornicy, czyli w najuboższej grupie. Może dla przypomnienia
- chłopi pańszczyźniani w Galicji dzielili się żoną była Helena, z domu Twardowska, z
na: kmieci, którzy posiadali znaczne obszary tego małżeństwa narodziło się dziesięcioro
ziemi, chałupników posiadających maleńki dzieci. Drugą żoną Jana była Elżbieta, z domu
kawałek ziemi i chatę oraz komorników bez Rakoczy (nota bene 25 lat młodsza), z którą
majątku, najczęściej wynajmujących izbę w miał siedmioro dzieci. Na dzisiejsze standardy
chacie, czyli komorę. Wspomniany Kazimierz to nieprawdopodobne, ale Jan Klęczar, nasz
Klęczar miał następujące powinności wobec protoplasta, miał z dwoma żonami siedemnadworu: jeden dzień pańszczyzny w tygodniu ścioro dzieci. Z czego dziesięcioro założyło rooraz 5 złotych rocznego czynszu.
dziny, troje wybrało samotną drogę życiową, a
Wróćmy jednak do Jana. Żył 61 lat, wiemy o czworo zmarło przedwcześnie w dziecięcym
nim niewiele. Musiał się jednak wyróżniać wieku.
spośród społeczności wiejskiej, posługiwał się Rozpiętość wiekowa pomiędzy najstarszym
6
potomkiem – Zofią, ur. w 1901 roku, a najmłodszą Kazimierą, ur. w 1932 roku, wynosiła aż 31 lat. Czyli nasz protoplasta Jan, po raz
pierwszy ojcem został, mając 28 lat, a ostatni
raz, kiedy urodziło się 17. dziecko, miał lat
59, przypominam, że zmarł w wieku 61 lat.
Z tych siedemnaściorga dzieci do tej pory i
do pierwszego zjazdu rodzinnego żyje dwoje: Kazimierz Klęczar, rocznik 1927 i Maria
Kramarczyk, rocznik 1930. Każdy z żyjących
synów Jana zdobył konkretny zawód - było
2 stolarzy, krawiec, masarz, organista oraz
mistrz zmianowy w ZCHO. Córki natomiast
były gospodyniami domowymi.
W trzeciej linii drzewa rodowego po Janie,
Helenie i Elżbiecie, ich dzieciach lokują się
wnuki Jana, a jest ich trzydzieścioro dziewięcioro (w tym kobiet 23, mężczyzn 16).
Rozpiętość wiekowa kuzynów pierwszej linii wynosi 35 lat. Najstarszy Marian Klęczar
(rocznik 1931), syn Tekli i Franciszka, zaś najmłodszy Jan Kramarczyk (rocznik 1966), syn
Marii i Kazimierza Kramarczyków.
I na koniec kilka ciekawostek.
Żyjącym seniorem rodu jest Kazimierz Klęczar, rocznik 1927, syn Jana i Elżbiety, zaś
najstarszym członkiem rodziny jest żona Kazimierza, Anna, rocznik 1925.
Najczęściej występujące imiona wśród kobiet
to Anna, a w dalszej kolejności Agnieszka
i Barbara. Wśród mężczyzn to Jan, a w dalszej
kolejności Piotr.
W prezentowanym drzewie genealogicznym,
tak pięknie i starannie opracowanym przez
Basię Klęczar, jest ujętych 394 członków rodziny, z czego nie żyje już 59. Konary naszego drzewa rodowego będą się na pewno w
przyszłych latach rozrastać ku chwale naszego
rodu Klęczarów.
Osieku!
„Stąd korzenie moje i naszego rodu”.
Adam Hałatek
Chór Osieczanie na Ukrainie
7
REKLAMA
Programistka i projektantka stron internetowych
Pracodawcy z branży IT, poszukując pracowników do swoich firm, coraz chętniej
zatrudniają kobiety. Programowanie nie
ogranicza się do pracy przed monitorem.
Programista to zawód pełen wyzwań wymagających dobrze rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, dlatego kobiety
świetnie sprawdzają się w tym zawodzie.
Niestety nadal zbyt mało kobiet decyduje
się na pracę w branży. Pomimo tego, że
uczelnie wyższe, prowadząc kampanie
rekrutacyjne, coraz częściej kierują je
bezpośrednio do kobiet i pomimo coraz
większej ilości studentek na kierunkach
związanych z informatyką, w przedsiębiorstwach branży IT nadal brakuje pań.
Obecność pań w zespole zdominowanym przez mężczyzn może pozytywnie
wpływać na efektywność pracy. Kobiety
są świetnie zorganizowane i posiadają
wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. W zespołach mieszanych jest
również lepsza atmosfera.
Zapominamy o tym, że to kobiety były
pierwszymi na świecie programistkami.
Dawniej obsługa i programowanie komputera było doskonałym zawodem dla in-
teligentnej kobiety. Programowanie było
postrzegane jak planowanie obiadu, kiedy to należy poukładać wszystko tak, by
było gotowe wtedy, gdy będzie potrzebne.
Pierwszy komputer na świecie, ENIAC,
był obsługiwany przez „ENIAC Girls”.
Właśnie kobiety zajmowały się jego programowaniem. Zatrudniano je, gdyż programowanie utożsamiane było z zajęciem
niewymagającym wysokich kwalifikacji.
Uważano, że jest to „czynność” podobna
do pisania na maszynie czy wypełniania
formularzy.
Zmiany nastąpiły po tym, jak kadra zarządzająca firmami i uczelniami uznała, że komputery nie będą działały bez
programów, a samo programowanie jest
trudne. Wtedy rozpoczął się proces szkolenia mężczyzn-programistów. Od lat
60-tych zawód programisty został zdominowany przez mężczyzn. Wykonywanie
zawodu informatyka przynosiło dochody
i oznaczało prestiż. Kobiety stopniowo
wyłączano z branży. Czy nadal powinny
na to pozwalać?
Sukces przedsiębiorstwa to nie efekt pracy
jednostki tylko zespołu. Nawet geniusz,
jeśli nie opanuje podstaw marketingu,
zarządzania, planowania itp., nie będzie
mógł sprzedać swojego pomysłu. Kobiety, jak twierdzą psychologowie, posiadają
silnie rozwinięte umiejętności nawiązywania współpracy oraz harmonijnych relacji zawodowych. Najprawdopodobniej
więc kobieta – informatyk zdziała o wiele
więcej niż mężczyzna.
We wrześniu w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu rozpocznie się trzymiesięczny kurs „Zaawansowane tworzenie
stron WWW z zastosowaniem styli,
PHP i MysQL”. Organizatorem kursu jest
Towarzystwo Salezjańskie. Cena wynosi
tylko 143zł.
Zgłoszenia przyjmowane są od 01 sierpnia do 13 września w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10, 32-600
Oświęcim.
Tel. 664 337 651, e-mail: [email protected]
ZNASZ ADMINISTRATORKĘ SIECI KOMPUTEROWEJ?
Zawód administratora sieci komputerowych to jedna z podstawowych specjalności w branży informatycznej. Administrator buduje, integruje oraz obsługuje
sieci komputerowe.
Najważniejszym zadaniem administratora jest zapewnianie sprawnego funkcjonowania sieci oraz pracowników przy
nich zatrudnionych, a także zapewnienie wsparcia technicznego wszystkim
użytkownikom danej sieci. Stąd cechami
charakteryzującymi dobrego pracownika
wykonującego ten zawód powinna być
umiejętność nawiązywania i utrzymy-
wania dobrego kontaktu z ludźmi, umiejętność przekonywania ludzi do swoich
pomysłów. Niezbędne są także otwartość
i wyrozumiałość, stąd w pracy administratora bardzo dobrze sprawdzają się
kobiety. Oczywiście niezbędnym atutem
administratora jest posiadanie wiedzy
technicznej na wysokim poziomie, ze
zdobywaniem której doskonale radzą sobie kobiety. Dlatego na rynku pracy administratorki sieci są bardzo cenione.
We wrześniu w Oświęcimiu rozpocznie
się trzymiesięczny kurs „Budowa sieci
i administracja serwerami internetowy-
mi”. Organizatorem kursu jest Towarzystwo Salezjańskie.
Zgłoszenia przyjmowane są 01 sierpnia
do 13 września w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10, 32-600
Oświęcim.
Tel. 664 337 651. Cena wynosi 133,75zł.
Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
9
25 SESJA RADY GMINY OSIEK
Absolutorium dla wójta
25. sesja Rady Gminy w Osieku odbyła się
6 czerwca 2013r. Po powitaniu gości przez
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Czernego, sprawdzeniu obecności, do porządku obrad wprowadzono trzy zmiany. Po
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, kolejność obrad przegłosowano jednomyślnie.
Kolejno głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak,
poinformował radnych i gości o swej pracy
między sesjami:
1. Zorganizował spotkanie z Firmą PUPH
SARMATA i Inspektorem Nadzoru Budowlanego p. Tadeuszem Węgrzynem w sprawie
przeglądu gwarancyjnego II- ETAPU sieci
kanalizacji sanitarnej.
2. 14 kwietnia uczestniczył w Zebraniu
Wiejskim w Osieku.
3. Brał udział w Krakowie w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, podczas
którego wystąpiła p. Elżbieta Bieńkowska,
Minister Rozwoju Regionalnego. Dokonano
również wyboru nowych władz Forum.
4. Uczestniczył w walnym Zebraniu Stowarzyszenia Doliny Karpia.
5. 21 kwietnia uczestniczył w Zebraniu
Wiejskim w Głębowicach.
6. Uczestniczył w spotkaniu w Zatorze
w sprawie ustalenia terminu naboru z PO
RYBY i przydziału środków na ten nabór.
7. Brał udział w Oświęcimskim Centrum
Kultury w uroczystości związanej z otrzymaniem przez chór gimnazjalny Camminando
nagrody Starosty Powiatu Oświęcimskiego.
8. 28 kwietnia uczestniczył w uroczystym
otwarciu Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.
9. Rozpoczęto, wspólnie z projektantem
kanalizacji sanitarnej II Etapu p. Cieślikiem
i Inspektorem Nadzoru Budowlanego P. Węgrzynem, przegląd projektu w terenie na odcinku od Hemplówki do ul. Grunwaldzkiej.
Konieczna korekta projektu.
10. 2 maja podpisał w Krakowie umowę na dofinansowanie odbudowy ul. Sobótkowej w Osieku. Po przetargu wartość zadania wynosi 143 400
zł, z tego dofinansowanie to 114 686,00 zł.
11. W tym samym dniu wójt brał udział
w Zatorze w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia.
12. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, podczas którego omówiono wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.
13. W związku z nawałnicami, jakie przeszły przez Osiek i Głębowice, przesłał do
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykaz
strat w infrastrukturze drogowej. Oczekuje-
my na Komisję Wojewódzką.
14. 12 maja uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Kultury, podczas którego obchodzono jubileusze 30-lecia
Chóru Osieczanie i 25-lecia Chóru Wrzos.
15. Na zaproszenie Starosty brał udział
w spotkaniu dotyczącym spraw związanych
z zakupem energii elektrycznej, zakupem samochodu pożarniczego dla PSP Oświęcim,
Ratownictwa Medycznego i Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
16. 16 maja uczestniczył w konferencji
zorganizowanej
przez
Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu, podczas
której odebrał z rąk Starosty wyróżnienie dla
Gminy Osiek SOLIDNY
PARTNER w zakresie
aktywizacji osób bezrobotnych.
17. Podpisał umowę
notarialną z p. Brańka na
sprzedaż budynku mieszkalnego przy ulicy
Starowiejskiej 142 na kwotę 76 737 zł.
18. Uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez marszałków województw małopolskiego i śląskiego dotyczącej współpracy
w zadaniach inwestycyjnych finansowanych
z Unii Europejskiej w latach 2015-2020. W
spotkaniu brali udział również Prezydent
RP Bronisław Komorowski i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
19. Zorganizował spotkanie w Krakowie
z dyr. Martą Maj w sprawie finansowania
odbudowy drogi wojewódzkiej nr 949 na
odcinku od skrzyżowania ul. Browarnej
i Głównej do mostu przy oczyszczalni ścieków. Wartość zadania to kwota 900 tys. zł, w
tym udział Gminy wyniesie 100 tys. zł.
20. Brał udział w Walnym Zebraniu Spółek Wodnych w Oświęcimiu.
21. Uczestniczył w pikniku rodzinnym
zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach.
22. Uczestniczył w Krakowie w spotkaniu
z Wojewodą Jerzym Millerem, podczas którego poruszono tematy:
- inwestycji i remontów komend powiatowych policji,
- programu powodziowego w dorzeczu
Górnej Wisły,
- współpracy samorządu z biznesem,
- II transzy promes na odbudowę dróg
uszkodzonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych.
10
23. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy, podczas którego omówiono wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.
24. Otrzymaliśmy kolejną promesę
w kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na
odbudowę ul. Akacjowej w Głębowicach,
uszkodzonej podczas intensywnych opadów
atmosferycznych w 2011 roku.
25. Uczestniczył w obchodach 120-lecia
OSP Chełmek.
26. Wójt uczestniczył w obchodach Dnia
Dziecka w Osieku.
27. Zorganizował spotkanie z dyrektorami
szkół i Gminnego Centrum Kultury w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci w trakcie wakacji.
28. Urząd Gminy otrzymał informację, że
nasz projekt dotyczący remontu zbiorników
na Puścinach i budowy przepompowni na
Karolinie dostał dofinansowanie ze środków
unijnych. Aktualnie przygotowywana jest
korekta harmonogramu rzeczowo-finansowego i uaktualniane są kosztorysy inwestorskie pod kątem ogłoszenia przetargu. Wartość projektu wynosi 903 734,42 zł, w tym
dofinansowanie to 551 123,00 zł.
W trakcie sprawozdania wójta na sesję
przybyli członkowie zarządu starostwa powiatowego p. Andrzej Kacorzyk i p. Andrzej
Skrzypiński. Ten ostatni zabrał głos w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy
Osiek. Poinformował, że w tym roku będą
odbudowane ul. Oświęcimska i Wadowicka w Głębowicach oraz ogłoszony zostanie
przetarg na odbudowę odcinka ul. Głównej
w Osieku. Inwestycje będą w 50% współfinansowane przez gminę.
Wójt wyraził na sesji swoje niezadowolenie w sprawie pozimowych remontów cząstkowych dróg powiatowych, a także wieloletnich zaniedbań jeśli chodzi o remonty ul.
Starowiejskiej, Włosieńskiej w Osieku oraz
ul. Zamkowej w Głębowicach.
Podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Osieku za 2012 r.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2012 rok.
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Osiek za 2012 rok
Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Osieku
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Osieku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głębowicach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiek
- Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i
Sportu w Osieku
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Osieku
W dyskusji na temat sprawozdań głos zabrał
radny Henryk Kramarczyk, zadał pytanie
dotyczące biblioteki: w poprzednich latach
było konto minusowe, a teraz niewykazane?
Kolejne pytanie: SPZOZ wykazało dodatni
wynik? Czy to prawda, że z Ośrodka odchodzi p. doktor Pałamarz? Pytanie do dyrektor
SP nr1: na czym polegał wyjazd edukacyjny
do Londynu? Pytanie do kierownik GZGK:
ile kosztuje bezdomny pies, ile nowych budynków podłączono do sieci wodociągowej
i ile wynoszą straty w wodzie? Pytanie do
kierownik GOPS: ile rodzin objętych jest pomocą GOPS-u?
Kolejno odpowiedzi udzielali:
Dyrektor ZSP NR 1p. Krystyna Czerny:
w tym roku na sześciodniowy pobyt wyjechało czworo uczniów z pełną odpłatnością
rodziców, zakwaterowani byli w prywatnych
domach, pobyt połączony był z lekcjami
poglądowymi, zwiedzaniem i wycieczkami,
osiecka grupa dołączyła do grupy uczniów z
pobliskich Kóz.
Odpowiada dyrektor SP ZOZ p. Chmielowski: poczynione zostały oszczędności na
pensjach, ale w roku 2013 takich oszczędności już nie będzie. Tak, to prawda, Ośrodek
jest w okresie konkursowym i nie będziemy
w stanie sprostać wymaganiom finansowym
p. doktor Pałamarz.
Odpowiada kierownik GZGK p. Justyna
Krysta: pies kosztuje 2 tys. zł, było 24 nowych podłączeń, straty w wodzie to 34 tys.
m³ rocznie.
Odpowiada kierownik GOPS p. Maria
Kufel: w 2012r. objęte pomocą GOPS-u były
64 rodziny-1071osób, co stanowi 13 % lud-
ności gminy Osiek.
Radny Jerzy Domasik zwrócił uwagę, żeby
wyremontować schody w Domu Pogrzebowym i zamontować nowe uchwyty do rynien.
Radny Tadeusz Mucha informuje, że czuć
latem fetor przy odpływie ścieków w obrębie
oczyszczalni ścieków.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek
za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia
Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2012r.
Opinię odczytała skarbnik Krystyna Pytlik.
Opinia pozytywna w sprawie realizacji budżetu za 2012r.
Podjęto uchwały w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2012 rok.
Przed podjęciem uchwały dotyczącej absolutorium dla wójta odczytano wniosek
Komisji Rewizyjnej oraz opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium
dla Wójta Gminy Osiek za 2012 rok
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok – uchwała podjęta jednomyślnie, wójt od przewodniczącego i radnych przyjął gratulacje.
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek
- określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Osiek, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Osiek, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
- sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność gminy Osiek, położonej na terenie
sołectwa Osiek przy ul. Starowiejskiej
- wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej po nieruchomości oznaczonej
nr 1907/11 stanowiącej własność Gminy Osiek
- zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomościami
- przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego polegającego na budowie chodnika w
miejscowości Osiek w ciągu drogi powiatowej nr 1758K - ul. Główna
- przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego polegającego na przebudowie
nawierzchni drogi powiatowej nr 1758K - ul.
Główna w Osieku
11
- pomocy finansowej w formie dotacji dla
Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów
mostowych: Przebudowa DW 949 w m. Osiek”
- przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
- zmiany uchwały Nr XXI/162/2012 z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
- zmian planu budżetu gminy na 2013 rok.
Na 25. sesji Rady Gminy radni wszystkie
uchwały podjęli jednomyślnie.
Interpelacje i zapytania radnych:
Radna Elżbieta Klęczar pyta, czy był przeprowadzony przetarg na odbiór i utylizację śmieci.
Odpowiada wójt: Tak, śmieci będą odbierane dwa razy w miesiącu, mieszkańcy o
wszystkim dowiedzą się z ulotek, umowa z
Komaxem będzie podpisana do końca 2014r.
Przewodniczący: do Rady Gminy wpłynęło pismo od p. Władysława Kały z Głębowic, a dotyczy zlewni wody na ul. Ogrodowej, p. Kała prosi o interwencję.
Radny Jerzy Obstarczyk wnosi o wykonanie głównych chodników na cmentarzu
w Głębowicach, prosi o wymianę lamp i
uzupełnienie kamienia na parkingu obok
kościoła oraz o zabezpieczenie przed zalewaniem domu p. Lekkich na skrzyżowaniu ul.
Leśnej z Ogrodową w Głębowicach.
Sołtys Joanna Zygmunt proponuje zmianę płatności za śmieci, np. raz na miesiąc, a
nie co trzy miesiące, prosi też o utwardzenie
parkingu obok kościoła. Pyta, czy wiadomo
coś w sprawie renowacji pomnika św. Nepomucena w Głębowicach.
Henryk Kramarczyk prosi o przyjęcie w
planach do remontu ul. Zabrzezinie, chodzi o chwytacze wody i obkaszanie, prosi o
udrożnienie rowu po prawej stronie, na wysokości posesji nr 12.
Radny Tadeusz Mucha proponuje zdjąć
znak drogowy wskazujący kierunek Grojec
od serpentyny na ul. Browarnej, a to z tego
względu, że wjeżdżają na Zabrzezinie tiry.
Zwrócił też uwagę na to, że na święcie kultury było bardzo mało publiczności.
Odpowiada wójt: zwrócimy się w tej sprawie
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Radny Stanisław Baścik pyta, czy jest
szansa w tym roku na budowę chodnika od
kościoła do cmentarza przy ul. Kościelnej.
Odpowiada wójt: w tym roku nie będzie
budowy chodnika przy ul. Kościelnej.
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
INFORMACJE
Wyniki:
TURNIEJ RODZINNY W OSIEKU 11.05.2013
Szkoły podstawowe:
W dniu 11 maja w Osieku rozegrano Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Osiek. W hali od godziny 10.00 toczyły się zacięte pojedynki,
w których bardzo młodzi pingpongiści walczyli o osiągnięcie jak najlepszych
wyników. Gry toczyły się w miłej atmosferze, choć żaden z zawodników nie
miał zamiaru odpuszczać swojemu przeciwnikowi.
Zwycięscy w poszczególnych kategoriach zostali obdarowani przez pana wójta
Jerzego Mieszczaka pucharami i statuetkami, natomiast wszyscy młodzi uczestnicy tego turnieju otrzymali paczki z produktami firmy AKSAM. Sędzią głównym był pan Władysław Garustowicz z Osieka. Organizatorami turnieju byli:
Gmina Osiek i Uczniowski Klub Sportowy Polfin Oświęcim.
Sponsorami: Wójt Gminy Osiek p. Jerzy Mieszczak, Firma AKSAM- państwo
Beata i Adam Klęczarowie i Firma Ogrodzenia z Rajska- pan Leszek Ledwoń
Ryszard Sarna
1
Foksiński
Przemysław
LKS OLMEX Piotrowice
2
Mitoraj
Paweł
UKS Polfin Oświęcim
3
Szatan
Sebastian
LKS OLMEX Piotrowice
4
Klimczyk
Kamil
LKS OLMEX Piotrowice
Antecki
Patryk
LKS OLMEX Piotrowice
Jakub
UKS Polfin Oświęcim
5
Gimnazja :
1
Pietrańczyk
Kobiety :
1
Staszczak
Zuzanna
LKS OLMEX Piotrowice
2
Ortman
Agata
LKS OLMEX Piotrowice
Open :
1
Antecki
Krzysztof
LKS OLMEX Piotrowice
2
Pietrańczyk
Jakub
UKS Polfin Oświęcim
3
Żebro
Andrzej
Osiek
4
Polakow
Aleksander
Kęty
5
Pietrańczyk
Jacek
Zator
6
Techmański
Jan
Oświęcim
7
Jurzak
Jan
Kęty
8
Foksiński
Przemysław
LKS OLMEX Piotrowice
9
Staszczak
Zuzanna
LKS OLMEX Piotrowice
10
Szatan
Sebastian
LKS OLMEX Piotrowice
11
Mitoraj
Władysław
Zaborze
12
Klimczyk
Kamil
LKS OLMEX Piotrowice
13
Mitoraj
Paweł
UKS Polfin Oświęcim
14
Antecki
Patryk
LKS OLMEX Piotrowice
15
Ortman
Agata
LKS OLMEX Piotrowice
REKLAMA
OGŁOSZENIE
Firma Cateringowa EUFORIA
Katarzyna Bąbacz
Organizacja przyjęć
okolicznościowych: wesela, bankiety,
komunie, chrzciny, roczki, stypy.
32-608 Osiek ul. Karolina 117
Telefon: 606 213 677, 517 759 062
ZAPRASZAM!!
Możliwość wynajęcia sali
na przyjęcia okolicznościowe.
12
W miesiącu sierpniu odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki,
fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym: telewizorów, komputerów, monitorów,
suszarek, mikserów, itp. a także zużytych opon, baterii i
akumulatorów samochodowych, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).
Zbiórka odpadów w sołectwie Osiek odbędzie się
w dniu 29 sierpnia (tj. czwartek) 2013 r.
Zbiórka odpadów w sołectwie Głębowice odbędzie
się w dniu 30 sierpnia (tj. piątek) 2013 r.
Zebrane odpady wielkogabarytowe i pozostałe
należy wystawić przed posesję do godziny 7.00
rano. Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych
zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających
wydostawanie się płynu poza opakowanie.
INFORMACJE
Są jeszcze wolne środki
w Powiatowym
Urzędzie Pracy w
Oświęcimiu
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał w
bieżącym roku prawie 11 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych z Powiatu Oświęcimskiego.
W ramach środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest cały
szereg działań aktywizacyjnych, tj. staże, szkolenia,
środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace
społecznie użyteczne, prace interwencyjne oraz refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. W ramach nowo pozyskanych środków i realizowanych programów z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu dysponuje jeszcze wolnymi środkami
finansowymi skierowanymi do osób bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników w 2013 roku oraz osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia pozostających w rejestrze bezrobotnych, co najmniej 6 miesięcy. Środki te można
pozyskać na założenie własnej firmy (do 20 000 zł/
osobę), pracodawcy mogą uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
(do 20 000 zł/stanowisko), osoby bezrobotne mogą
skorzystać ze szkoleń zawodowych podnoszących
lub zmieniających kwalifikacje. Tak więc serdecznie
zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Oświęcimiu wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne z wyżej wymienionych grup osób
oraz pracodawców zainteresowanych stworzeniem
nowych stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla osób powyżej 50 roku życia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników.
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
3 dni robocze na reklamacje
Urząd Gminy w Osieku informuje, że reklamacje związane z realizacją wywozów
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych odbieranych w ramach
uiszczonej opłaty należy zgłaszać w terminie max. 3 dni roboczych od dnia
realizacji usługi, co pozwoli na szybkie
i sprawne dokonanie stosownych poprawek. Zgłoszenia należy dokonać osobiście
w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 10
I piętro lub telefonicznie pod numerem
33/8458261 wew. 10.
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej
w Głębowicach za rok 2012.
Spółka Wodna swą działalnością obejmuje obszar całego sołectwa Głębowice, tj.
1207 ha, w tym: 772 ha zmeliorowanych,
5630 mb rowów melioracji głównej i około 5000 mb rowów dzikich. W 2012 roku
38 członków spółki zgłosiło usterki na
urządzeniach melioracyjnych.
Przychód - wpłaty członków na remonty i
usuwanie usterek - 11 324,00 zł.
Koszty realizacji zadań związanych z remontami i usuwaniem usterek - 10,556,14 zł.
Remonty wykonane przy użyciu koparki
- 885 zł, wyczyszczono koparką 100 mb
rowów melioracji głównej i wyremontowano dwa mostki dojazdowe do pól.
Remonty wykonane ręcznie w oparciu o
umowę o dzieło to usunięcie 12. wybicia
na drenażu głównym, remont 77 wylotów, wyremontowanie 200 mb melioracji
podstawowej, obkaszanie rowów, wycinka samosiejek przy rowach i inne prace
związane z remontami - łącznie 9100 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące remontów w 2012 r. znajdują się w biurze
Sołtysa, w szczegółowym sprawozdaniu
za rok 2012 r.
Prowadzenie księgowości, sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat za 2012 r. – 1 300 zł.
Koszty prowadzenia rachunku w BS
Oświęcim filia Osiek - 187 zł.
Zakup kopert i znaczków na kwotę 115 zł.
Środki pozostałe na rachunku bankowym na
dzień 30.12.2012 r. - 133 zł, w kasie spółki – 270 zł.
Ściągalność składek za rok 2012 r. wynosi 55%.
Pragnę serdecznie podziękować zarządowi spółki i komisji rewizyjnej za poświęcony czas na społeczne prowadzenie działalności spółki wodnej, a także wszystkim
członkom za okazaną pomoc przy remontach i terminowe wypłaty.
W dniu 17.03.2013 roku na zebraniu
sprawozdawczo – wyborczym zarządowi
udzielono jednogłośnie absolutorium za
rok 2012 i tym samym zarząd i komisja
rewizyjna zakończyła swą pięcioletnią kadencje 2007-2012.
Ze względu na małą frekwencję członków
spółki, na zebraniu podjęto uchwałę o
przeniesieniu wyborów nowego zarządu i
komisji rewizyjnej na zebranie wiejskie na
dzień 21.04.2013 r. Jednakże w tym dniu,
mimo obecności 38 osób, także nie udało się przeprowadzić wyborów. Podjęto
uchwałę, aby zebranie wyborcze do Spółki Wodnej przeprowadzić w późniejszym
terminie, wtedy też rozważyć możliwość
przystąpienia do Powiatowego Zarządu
Spółek Melioracyjnych w Oświęcimiu.
Zapraszam wszystkich członków Spółki
Wodnej na zebranie wyborcze w dniu
9.06.2013 roku w WDK – Głębowice o
godzinie 12:00.
Przewodniczący Spółki Wodnej
w Głębowicach
Bogdan Sobecki
Zaproszenie
KRUS PT w Oświęcimiu zaprasza dzieci w wieku 13-15 lat ubezpieczonych
rolników i domowników do udziału w konkursie testowym pt. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom?”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci
z terenów wiejskich wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z pracy w gospodarstwie rolnym, propagowanie bezpiecznej pracy wśród dzieci, jak również
propagowanie gospodarstwa rolnego jako bezpiecznego warsztatu pracy oraz
miejsca życia i zabawy. Uczestnik konkursu wypełnia test jednokrotnego wyboru składający się z 9 pytań. Test do odbioru w Placówce KRUS w Oświęcimiu.
Termin składania wypełnionych testów upływa 31.08.2013 r. W przypadku testów wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 16.09.2013 r. w siedzibie
placówki KRUS w Oświęcimiu.
KRUS PT w Oświęcimiu
13
HISTORIA
Osiecki Kopiec Grunwald (dawniej zwany też „Kopieckiem” lub „Piekłem”) należy do najbardziej tajemniczych obiektów Ziemi Oświęcimskiej. Pomimo iż
A. Hałatek i B. Jania niemal 17 lat temu
przybliżyli na łamach „EO” (nr 7/27 grudzień 1996 r.) informacje o tym obiekcie i legendy z nim związane, do chwili
obecnej nie był przedmiotem rzetelnych
badań zmierzających do ustalenia jego
funkcji i czasu powstania.
Kopiec ten znajduje się przy ul. Starowiejskiej w Górnym Osieku i ma w przybliżeniu formę kolistego, stożkowatego nasypu
o wysokości ok. 3,5 m i średnicy 16-20
m. Na szczycie kopca obok kilku starych
drzew znajduje się murowana kapliczka.
W południowej, zewnętrznej ścianie kapliczki 16.10.1910 r. została wmurowana
tablica upamiętniająca zwycięstwo oręża polskiego w bitwie pod Grunwaldem
w 1410 r. Tablica ta wprowadziła niemałe zamieszanie, gdyż od tego czasu osiecki
kopiec zaczęto nazywać „Grunwaldem”, co
w konsekwencji doprowadziło do błędnych
stwierdzeń, co należy podkreślić – niestety
powtarzanych do dziś, jakoby kopiec miał
być usypany na 500. rocznicę bitwy pod
Grunwaldem w 1910 r. Jak już słusznie zauważyli A. Hałatek i B. Jania, istnieją źródła pisane wspominające, iż od 1775 r. na
szczycie kopca miał stać krzyż, a od 1815
lub 1820 r. kapliczka, którą ufundowała
Salomea Hałat. Tym samym można jednoznacznie stwierdzić, iż kopiec w Osieku
jest obiektem usypanym znacznie wcześniej
niż w 1910 r., kiedy to jedynie poświęcono
i wmurowano tablicę pamiątkową w istniejącą już wcześniej kapliczkę, a więc
sama tablica z 1910 r. w żaden sposób
nie może wyznaczać czasu powstania
kopca ani też kapliczki. Aby pokusić się
o przedstawienie hipotezy na temat genezy powstania kopca w Osieku, należy
odnieść się do historii i funkcji badanych
wykopaliskowo podobnych obiektów
w Małopolsce.
Kopce ziemne dziś najczęściej kojarzą się
z mogiłami, czyli z miejscami pochówku.
Najstarsze małopolskie mogiły – kurhany w postaci ziemnych kopców, często
z wykorzystaniem kamienia, pochodzą
z młodszej epoki kamienia tzw. neolitu
Kopiec Grunwald
(kultura pucharów lejowatych) ok. 3500
p.n.e., następnie eneolitu (kultura ceramiki sznurowej) ok. 2800-2700 p.n.e.,
powszechnie występowały także w epoce
brązu (kultura trzciniecka) ok. 1600-1500
p.n.e. oraz wczesnym średniowieczu (ok.
VII – IX w). Te ostatnie odróżniał od poprzednich ciałopalny obrządek pogrzebowy. Kurhany wczesnośredniowieczne charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem
konstrukcyjnym i wielkościowym. Jedno
z najbliższych badanych wykopaliskowo
cmentarzysk kurhanowych w Kornatce
koło Myślenic na stanowisku nr 1 składało się z 21 kopców (w tym badanych
9). Stwierdzono w nich pochówki więcej
niż 1 osobnika, konstrukcje drewniane
i kamienne pod płaszczem kopca. Na podstawie tych badań stwierdzono, że zmarły
spalony został na stosie w innym miej-
ginie w momencie pojawienia się chrześcijańskiego obrządku pogrzebowego,
gdzie kanon głosił, iż ma to być pochówek
szkieletowy w grobie płaskim, a od ok.
XII w. całkowicie ograniczono dary grobowe. Na ciekawy pochówek natrafiono
w Jawczycach koło Wieliczki, gdzie grób
szkieletowy mężczyzny został nakryty
kopcem, a w jego wnętrzu znaleziono
m.in. denarek krzyżowy z 2.poł. XI w., co
świadczy o tym, że sporadycznie pogańskie zwyczaje pogrzebowe utrzymywały
się nawet w czasach chrześcijańskich.
scu następnie jego szczątki umieszczano
w glinianym naczyniu i stawiano na wierzchu mogiły. Z czasem naczynie ulegało
zniszczeniu i przepalone kości ludzkie
rozsypywały się po stoku płaszcza kurhanu. Groby tego typu bardzo rzadko były
wyposażone w przedmioty codziennego
użytku. Archeolodzy badający takie obiekty w Małopolsce najczęściej natrafiali na
fragmenty rozbitych naczyń glinianych
i sporadycznie na pojedyncze przedmioty
żelazne np. nożyk. Zwyczaj sypania kurhanów ziemnych wraz z ciałopaleniem
łagodniejsze. Kurhany wczesnośredniowieczne, jak już wyżej wspomniano, były
z kolei dość zróżnicowane i w przypadku
Kornatki miały średnicę do 8 m i wysokość nie przekraczającą 1,2-1,9 m. Innym
kurhanem
wczesnośredniowiecznym
o monumentalnych rozmiarach jest Kopiec Kraka w Krakowie o średnicy ok. 57
m oraz wysokości 16 m. Tym samym kopiec w Osieku pod względem gabarytów
mógłby odpowiadać rozmiarom większych kurhanów wczesnośredniowiecznych, jednakże brak na to dowodów w po-
14
Wracając jednak do rozważań na temat
kopca w Osieku, należy raczej wykluczyć możliwość, iż mamy tu do czynienia
z kurhanem pradziejowym, gdyż te były
zazwyczaj niższe, ale miały średnicę do
kilkunastu metrów, przez co ich stoki były
HISTORIA
staci wyników badań wykopaliskowych.
Jeśli jednak nie kurhanem, to czym jest
Kopiec „Grunwald” w Osieku? Pozostaje
jeszcze kilka alternatyw.
Już na początku późnego średniowiecza,
tj. ok. poł. XIII w., także w Małopolsce i
na Śląsku wznoszone były tzw. rycerskie
dwory na kopcach, dziś określane najczęściej mianem gródków stożkowatych.
Były to niewielkie zameczki, których centralnym obiektem była murowana lub
częściej drewniana wieża mieszkalno-obronna wzniesiona na kopcu (naturalnym lub sztucznie usypanym), otoczona
na wierzchołku kopca wałem drewniano-ziemnym lub palisadą. Poniżej kopca znajdowała się często fosa i poprzedzający ją wał drewniano-ziemny. Tego
typu obiekt najczęściej stanowił obronną
siedzibę rodową rycerza, która była usytuowana w obrębie należącego do niego
klucza majątkowego skupiającego kilka do nawet kilkunastu wsi. Najliczniej
gródki stożkowate wznoszono w XIV-XV
w. i użytkowane były one niejednokrotnie do poł. XVI w., później obiekty takie
ewoluowały w murowane dwory o większych rozmiarach. W najbliższej okolicy
znajdują się gródki w Malcu i Łazach.,
z których badany wykopaliskowo był jedynie ten pierwszy. Czy w przypadku kopca
w Osieku mamy do czynienia z kolejnym
tego typu obiektem? Wobec braku odpowiednich badań i takiej alternatywy
obecnie nie można wykluczyć. W takim
przypadku obiekt w Osieku byłby jednym
z mniejszych założeń obronnych tego
typu lub jego budowa mogła nie zostać
ukończona. Najczęściej obiekty tego typu
mają średnicę w podstawie wahającą się
od 20-50 m. Mniejsze rozmiary gródków stożkowatych cechują raczej obiekty
z terenu Górnego Śląska niż z Małopolski. W przypadku Osieka często w literaturze można spotkać się z informacją, że
średniowieczny lub wczesnonowożytny
obiekt obronny znajduje się poniżej obecnego Pałacu Rudzińskich oraz, że obiekt
ten, obok gródka w Łazach i Malcu, miał
stanowić w XV w. obronną siedzibę rycerzy-rabusiów (tzw. Raubritterów). Niestety także w przypadku Pałacu Rudzińskich
brak jakichkolwiek badań archeologicznych nie przybliża nas do odpowiedniej
weryfikacji naukowej takich hipotez.
Kolejną możliwością jest, iż Kopiec
Grunwaldzki w Osieku może być jednym ze znanych ze źródeł pisanych kopców granicznych, które od XVI w. dość
powszechnie sypano na granicach wytyczanych wsi. Kopiec w Osieku rzeczywiście zlokalizowany jest w rejonie granicy
Osieka i Głębowic, jednakże w przypadku takiej alternatywy byłby on obiektem
o monstrualnych rozmiarach, gdyż kopce graniczne miały najczęściej ok. 4-7 m
średnicy i wysokość nie przekraczającą
1,5 m (np. przebadany kopiec graniczny
na stan. 3. w Kornatce koło Myślenic).
Tym samym wskazywałoby to, że budowniczowie kopca w Osieku włożyliby
bardzo dużo wysiłku w jego budowę bez
koniecznej potrzeby wynikającej z jego
funkcji jako jednego z wielu kopców
granicznych wyznaczającego linię rozgraniczenia sąsiednich wsi. Taka funkcja
pomimo pozornie zgodnej lokalizacji wydaje się mniej przekonywująca, lecz nie
należy jej całkowicie przekreślać.
Ostatnią alternatywą i chyba najbardziej
prawdopodobną może być, iż mamy tu
do czynienia z mogiłą – kurhanem z
okresu nowożytnego. Istnieją bowiem na
wpół legendarne opowieści o pochowanym tu wodzu wojska polskiego, prawdopodobnie poległym w poł. XVII w. w
czasie Potopu Szwedzkiego. Dziś niestety
nie ma informacji w źródłach historycznych bezpośrednio odnoszących się do
tych wydarzeń, jednak istnieje wzmianka
z 1872 r., kiedy to proboszcz osiecki ks.
Jan Kutrzeba wygłosił na kopcu kazanie,
aby „Kopiecek” ten szanować, bo wyszukał w starych aktach krakowskich, że leżą
tu zwłoki wodza, który padł w wojnie
(najprawdopodobniej
polsko-szwedzkiej), któremu wojsko usypało ten „Kopiecek” (i zapewne na jego szczycie ustawiono krzyż wzmiankowany w 1775 r.).
Być może pewną wskazówką przemawiającą za taką alternatywą, może być również żelazna kula armatnia znaleziona
w 1854 r. na polu Wawrzyńca Kolasy (tj.
ok. 150-200 m od kopca), która następnie
została wmurowana w południową ścianę kaplicy, tuż poniżej tablicy pamiątkowej z 1910 r. Kula armatnia znaleziona
na pobliskim polu może wskazywać, że
15
gdzieś w najbliższej okolicy mogło dojść
do bitwy z udziałem armat, bądź zbrojnego przejęcia transportu kul do armat
i być może w wyniku tego starcia część
żołnierzy polskiego oddziału wraz z dowodzącym poległo. Być może to właśnie
nad ich zbiorową mogiłą usypano w Osieku kopiec. Nie wiadomo ile dziś prawdy
w opowieściach, iż przed II Wojną Światową ktoś miał kopać w kopcu i znaleźć
pordzewiałe elementy uzbrojenia, jednak
od strony południowej ślady wkopu na
stoku kopca są jeszcze dziś widoczne.
Która z przedstawionych powyżej hipotez
jest prawdziwa trudno obecnie jednoznacznie wskazać. Niezbędne w tym celu
byłyby badania georadarowe, pozwalające bezinwazyjnie określić np. czy w nasypie kopca tkwią większe koncentracje
metalu (np. zbroje) oraz badania wykopaliskowe, które przyniosłyby jednoznaczną
odpowiedź, co kryje nasyp kopca w Osieku. Pozwoliłyby one ustalić jego funkcję
(np. czy to mogiła, pozostałości obiektu
obronnego czy kopiec graniczny), a na
podstawie znalezionych w trakcie badań
zabytków określiłyby czas jego powstania.
Wstępne konsultacje z firmą prowadzącą
badania georadarowe pozwoliły ustalić
ich koszt na poziomie 5-6 tys. zł, zaś koszt
przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych to wydatek ok. 10
tys. zł. Tym samym za ok. 16 tys. zł raz na
zawsze można wyjaśnić tajemnicę Kopca
Grunwald w Osieku. Po przeprowadzonych badaniach historię obiektu i wyniki
prac badawczych można byłoby umieścić
na tablicy informacyjnej u podnóża kopca, tworząc w ten sposób obok zabytkowego drewnianego kościoła św. Andrzeja
Apostoła i zespołu pałacowo-parkowego
Rudzińskich kolejną cenną atrakcję turystyczną w Osieku.
W związku z powyższym apelujemy do
wszystkich, dla których odkrywanie tajemnic historii, wartość dziedzictwa
kulturowego i historycznego oraz dobro zabytków ma ogromne znaczenie,
o wsparcie finansowe programu badań
georadarowych i archeologicznych Kopca
Grunwald w Osieku. (Wszystkich zainteresowanych wsparciem akcji i sponsorów
prosimy o kontakt przez redaktor naczelną „EO” - Panią Rozalię Ćwiertnię)
archeolog Grzegorz Mądrzycki
TEKST
8.04. 2013 roku na terenie Oświęcimia
i Brzezinki odbyła się uroczystość pn.
“Marsz Żywych 2013”. Jego uczestnicy,
jak co roku, przeszli “Drogą Śmierci”, z
byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz do Auschwitz II - Birkenau, gdzie
odbyła się część oficjalna uroczystości.
1.05. Święto Pracy
2.05. Święto polskiej flagi.
3.05. 222. rocznica powstania Konstytucji 3 maja.
9.06.2013r. W Krakowie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne serafitki z Oświęcimia siostry Małgorzaty Łucji Szewczyk.
Siostra Małgorzata do Oświęcimia przybyła w 1892 r. i była założycielką Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu.
14.06.2013r. Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 73. rocznica deportacji do KL
Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych.
16.06.2013r. Odbyły się uroczystości
dziękczynne w kościele Sióstr Serafitek w
Oświęcimiu. Matka Małgorzata zmarła w
1905r. i za sprawą sióstr serafitek w 1931r.
jej doczesne szczątki zostały sprowadzone
do Oświęcimia.
Uczennice szkół muzycznych z Oświęcimia oraz Berlina uświetniły obchody 73.
Wspomnienie
Rocznicy Deportacji do KL Auschwitz
Pierwszego Transportu Więźniów Politycznych.
14.06.3013r. Biskup Kazimierz Górny,
budowniczy kościoła i były proboszcz
parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu,
przeszedł na emeryturę i przestał być biskupem ordynariuszem diecezji rzeszowskiej.
19 lipca 1943 r., siedemdziesiąt lat temu,
w obozie Auschwitz wybudowano zbiorową szubienicę z przygotowanymi wcześniej pętlami, na której stracono dwunastu więźniów z komanda mierników.
Rok temu, 29 lipca 2012 roku, w oświęcimskim hospicjum zmarł August Kowalczyk, polski aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny, reżyser. Był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Odszedł w miejscu, o którego budowę zabiegał wiele lat. W rocznicę jego
śmierci poświęcono kaplicę i budynek
Hospicjum - „Pomnik Miastu Oświęcim”
oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą
Augusta Kowalczyka. Marszałek Marek
Sowa uczestniczył w uroczystościach.
W Oświęcimiu biskup Tadeusz Rakoczy
odprawił uroczystą mszę św., po której
poświęcił kaplicę i budynek hospicjum.
Odsłonięto także tablicę upamiętniającą
Augusta Kowalczyka, który poprzez budowę hospicjum chciał spłacić swój „dług
życia”. W 1942 roku, jako 19-letni więzień Auschwitz-Birkenau, został skazany
na śmierć, trafiając do kompanii karnej.
Wraz z grupą 20 innych więźniów próbował ucieczki z obozu. Przeżyło tylko
siedmiu z nich, w tym August Kowalczyk.
Ocalał dzięki mieszkańcom Oświęcimia,
Bierunia i Bojszów.
Jego największym osiągnięciem i życiowym dziełem była budowa hospicjum w
Oświęcimiu - daru dla ludzi, którzy nieśli
pomoc więźniom obozu. To właśnie tutaj
zmarł 29 lipca 2012 roku.
Zamiast klasycznego pomnika powstało nowoczesne hospicjum, tak bardzo
potrzebne w powiecie oświęcimskim.
Oddział opieki stacjonarnej został zaprojektowany dla 22 pacjentów. Hospicjum
- „Pomnik Miastu Oświęcim” oficjalnie
otwarto w 2012 roku.
Podpalacze z Włosienicy stanęli twarzą w twarz ze swoimi ofiarami
Siedmiu mieszkańców Włosienicy oskarżonych jest o 36 podpaleń gospodarstw na
terenie powiatu oświęcimskiego. Odpowiedzą za zniszczenie mienia. Grozi im
do pięciu lat więzienia. Ofiary ich zabaw
nadal nie odbudowały gospodarstw. Straty sięgają blisko 1,9 miliona złotych.
Zgodnie z aktem oskarżenia, Arkadiusz K.,
Łukasz P., Grzegorz P. i Michał S. działali
wspólnie i w porozumieniu od 18 czerwca
2008 r. W połowie lipca dołączył do nich
Paweł N., rok później, w maju, Piotr S., a
w czerwcu 2010 r. Wojciech S. Byli druhowie OSP oskarżeni są o podłożenie ognia w
36 miejscach. Zgodnie z aktem oskarżenia
Arkadiusz K. brał udział we wszystkich akcjach. Wraz ze wspólnikami miał podłożyć
ogień w Porębie Wielkiej (3 razy), Stawach
Monowskich, Dworach, Głębowicach (3),
Zaborzu (2), Oświęcimiu (3), Grojcu, Har-
mężach (2), Babicach (3), Pławach, Osieku,
Brzezince, Włosienicy, Rajsku, Łazach, Zatorze, Podolszu (2), Przeciszowie (5), Piotrowicach, Smolicach i Bieruniu. Do ostatniego podpalenia doszło 24 kwietnia 2011
r. w Przeciszowie.
Siedmiu mieszkańców Włosienicy i zarazem strażaków OSP oskarżonych jest o
podpalenia, których mieli dokonać w latach
od 2008 do 2011 r. W sumie spłonęło 36 gospodarstw. Sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Grozi im od trzech
16
miesięcy do pięciu lat więzienia.
Z aktu oskarżenia wynika, że podpalacze początkowo mieli działać w piątkę. Przywódcą
grupy był Arkadiusz K., który brał udział
we wszystkich „akcjach”. Kiedy podkładali
ogień w gospodarstwie Józefa Owczarka w
Zaborzu, działali już w siedmiu.
Straty, jakie spowodowali podpalacze w gospodarstwie Owczarka, szacowane są na 30
tys. zł. Więcej szkód wyrządzili w maju 2009
r. w Przeciszowie. Arkadiusz K. miał na akcję
zabrać jedynie Michała S. Zniszczenia, jakie
spowodowały płomienie tej nocy, sięgają
wartości 72 tys. zł. a w pożarze w Głębowicach spaliło się mienie za 200 tys. zł.
We Włosienicy każdy chce zapomnieć, że
pośród nich żyją tacy jak Arkadiusz K. (36
zarzutów), Paweł N. (12), Łukasz P. (13),
Grzegorz P. (9), Piotr S. (20), Wojciech S. (7)
i Michał S. (12). Mężczyźni nie przyznają się.
Źródło materiału: nasze miasto Ewelina Sadko
ŚWIĘCENIA
Święcenia kapłańskie:
diecezja bielsko-żywiecka ma ośmiu nowych księży
Ośmiu nowych kapłanów ma diecezja
bielsko-żywiecka. Święceń kapłańskich
udzielił w sobotę w katedrze w Bielsku-Białej bp Tadeusz Rakoczy. Obecnie w
parafiach odbywają się prymicje.
Święcenia kapłańskie diecezja bielsko-żywiecka obchodzi po raz 22. w swojej
historii. Tym razem w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk biskupa ordynariusza Tadeusza Rakoczego święcenia
kapłańskie przyjęli diakoni z ośmiu parafii diecezji bielsko-żywieckiej.
Święcenia kapłańskie w diecezji bielsko-żywieckiej przyjęli ks. Jarosław Bielesz z
Istebnej, ks. Damian Broda z Pogórza, ks.
Szymon Czarnota z Międzybrodzia Bialskiego, ks. Maciej Dąbrowski z Rajczy, ks.
Jarosław Jarco z Żabnicy, ks. Sławomir
Malisz z Leśnej, ks. Damian Szafrański z
Przyborowa diakon parafii w Głębowicach i ks. Jakub Tomica z Dębowca.
Neoprezbiterzy wkrótce rozpoczną posługę w parafiach, do których zostaną
przydzieleni dekretami biskupa.
Święcenia kapłańskie odbyły się w sobotę
25 maja. Obecnie w rodzinnych parafiach
nowi kapłani świętują swoje prymicje.
Ks. Damian Szafrański uroczystości prymicyjne obchodził w Święto Bożego Ciała w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach. Uroczystą mszę św.
sprawował ks. Prymicjant w asyście ks.
Grzegorza Kamińskiego i ks. proboszcza
Krzysztofa Błachuta . Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe młodzieży ZSP
w Głębowicach, strażaków i górników, a
także chór WRZOS i orkiestra dęta pod
dyrekcją Adama Sali. Całość uroczystości
zorganizowało KGW w Głębowicach pod
okiem prezes Heleny Matyjasik.
Rozalia Ćwiertnia
Zdjęcia Jan Szostak
17
18
19
Święto Rodziny
7.06.2013 r. na sali WDK w Osieku przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny „Kocham mamę i tatę”. Mali aktorzy z najstarszych
grup przedstawili bajkę „Kot w butach” oraz
okolicznościowe wiersze, a pozostali przedszkolacy brawurowo odegrali swoje role w układach
tanecznych. Całość przeplatana była piosenkami
o mamie i tacie, z których najwięcej emocji wzbudził utwór „Moja maleńka” wykonany przez Olę
z grupy „Sarenek” i jej tatę.
20
OSP
Zagrożenie powodowane przez owady - usuwanie gniazd os, pszczół i szerszeni
Okres letni wiąże się ze zwiększonym
zagrożeniem powodowanym przez osy,
pszczoły czy szerszenie.
W związku z wprowadzeniem nowych procedur postępowania w razie
zgłoszenia tego typu zagrożeń oraz
licznymi zapytaniami w kwestii usuwania gniazd owadów, przedstawiamy
przykładowy i nieobligatoryjny wykaz
firm, świadczących m. in. usługi polegające na odpłatnym usuwaniu gniazd
owadów. W razie zainteresowania, kolejne podmioty mogą zostać umieszczone na poniższym wykazie.
źródło PSP Oświęcim,
autor st. kap. Ryszard Dudek
Dezynfekcja Dezynsekcja
Deratyzacja Efekt DDD
Dawid Markowski
Andrychów
ul. Kościuszki 21
tel. 600 443 462
Insektum
Kraków ul. Wielicka 76
tel. (12) 265 05 05,
603 603 246
A.R.C. Zakład Dezynfekcji i
Deratyzacji Roman Cyganek
Bielsko-Biała
ul. Jedności 7a
tel. (033) 811 74 95
604 233 555
F.U.H. Pest – Max
Bielsko-Biała
ul. Boh. Westerplatte 27
tel. (33) 810 55 65
608 083 333
DERTEX – Maciej Sordyl
Bielsko-Biała
ul. Gorkiego 36
tel. (33) 814 31 44
502 334 700, 501 407 331
Zakład Usług Dezynfekcji
i Dezateryzacji „DERAT”
Jerzy Kuriata
Bielsko-Biała
ul. Rychlińskiego 30/25
tel. (33) 814 77 58
(33) 815 04 90
502 270 093, 502 270 937
Pogotowie
Sanitarno-Epidemiologiczne
„NOWISTA” S. Stanek
Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 63
tel. (33) 821 06 33
502 090 034
Interwencje OSP Osiek
18 marca 2013 r.
Pomoc w przetransportowaniu chorej
Pomoc w przetransportowaniu chorej mieszkanki Osieka do karetki.
W działaniu ratowniczym uczestniczyły:
OSP Osiek, KPP Oświęcim.
22 marca 2013 r.
Wypadek samochodowy
Na ulicy Karolina w Osieku doszło do
wypadku drogowego, 36-letni mieszkaniec Krakowa, kierując samochodem marki Honda na łuku drogi, stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w stojący na poboczu autokar. W działaniu ratowniczym
uczestniczyły: OSP Osiek, PSP Oświęcim,
KPP Oświęcim, Pogotowie Ratunkowe.
6 kwietnia 2013 r. - Pożar piwnicy
Pożar piwnicy w domu jednorodzinnym przy ul. Zabrzezinie w Osieku. W
działaniu ratowniczym uczestniczyły:
OSP Osiek, PSP Oświęcim, KPP Oświęcim, Pogotowie Ratunkowe.
8 maja 2013 r. - Odpompowywanie wody
W wyniku intensywnych opadów deszczu
i gradu podtopieniu uległ budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej w Osieku. W działaniu ratowniczym uczestniczyła - OSP Osiek
28 maja 2013 r. - Wypadek Samochodowy
Na ul. Głównej w Osieku doszło do wypadku samochodowego, w którym kierujący
Seatem Toledo, 27-letni mieszkaniec Głębowic, na łuku drogi zjechał na przeciwległy
pas, gdzie czołowo zderzył się z oplem omegą, którym kierował 55-letni mieszkaniec Jawiszowic. W działaniu ratowniczym uczestniczyły: OSP Osiek, PSP Oświęcim, KPP
Oświęcim, Pogotowie Ratunkowe.
11 czerwca 2013 r.
Odpompowywanie wody
Odpompowywanie wody z posesji przy
ul. Zielonej w Osieku, które uległy podtopieniu w wyniku intensywnych opadów deszczu. W działaniu ratowniczym
uczestniczyła OSP Osiek.
Odpompowywanie wody z piwnicy
w budynku mieszkalnym przy ul. Zaolszynie
w Osieku, która uległa podtopieniu w wyniku
intensywnych opadów
deszczu. W działaniu
ratowniczym uczestniczyła OSP Osiek.
21 czerwca 2013 r.
Pożar siana w stodole
Pożar siana w stodole przy ul. Beskidzkiej
w Osieku. W działaniu
ratowniczym uczestniczyły: OSP Osiek i PSP
Oświęcim.
18 czerwca 2013 r.
Wypadek Samochodowy
Na Tarniówce w Osieku doszło do wypadku
samochodowego, w któ-
21
rym kierujący Oplem Astrą wymusił pierwszeństwo na jadącej od strony Kęt Skodzie
Superb podczas skrętu z ul. Beskidzkiej w ul.
Główną, w efekcie taranując jeszcze Renault.
W działaniu ratowniczym uczestniczyły: OSP
Osiek, PSP Oświęcim, KPP Oświęcim, Pogotowie Ratunkowe.
26 czerwca 2013 r. - Usuwanie plam oleju
Usuwanie plam oleju niewiadomego
pochodzenia z drogi wojewódzkiej 949
na długości Osiek - Polanka Wielka Przeciszów. W działaniu ratowniczym
uczestniczyły: OSP Osiek, OSP Polanka
Wielka, PSP Oświęcim.
INFORMACJE
Asysta Rodzinna
W okresie od dnia 14 do 20 kwietnia
2013 roku przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy z powiatu oświęcimskiego: Elżbieta Kos - Dyrektor PCPR
w Oświęcimiu, Halina Waligóra – Dyrektor MOPS w Oświęcimiu, Renata
Matejko – Kierownik GOPS w Kętach,
Maria Kufel – Kierownik GOPS w Osieku, Beata Baka – Główny specjalista
w dziale pomocy środowiskowej MOPS
Oświęcim, Agata Cichopek – pracownik socjalny PCPR w Oświęcimiu, Anna
Pastuszka – doradca zawodowy PUP
Oświęcim oraz Kinga Nowakowska –
doradca zawodowy, uczestniczyli w projekcie „Asysta rodzinna – doświadczenia
w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech”,
będącym odpowiedzią na pojawienie się
nowej usługi z zakresu pracy socjalnej
i związanego z tym nowego zawodu jakim
PRZYCHODNIA
W OSIEKU
- BADANIE USG
PIĄTKI - w godz. 8.00 - 9.00
jest asystent rodziny, który wypełnia lukę
w polskim systemie wspierania rodzin.
Organizatorem przedsięwzięcia w ramach
programu Leonardo Da Vinci jest Internationaler Bund Polska z Krakowa, natomiast
partnerem ze strony niemieckiej jest Stowarzyszenie FAIRbund z Lipska - organizacja
od lat działająca w obszarze pomocy rodzinie i realizująca zadania asysty rodzinnej.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”.
Spotkanie
uczestniczek
wymiany
z przedstawicielem Wydziału ds. Młodzieży Urzędu Miasta w Lipsku (Jugendamt)
oraz wizyty studyjne m.in. w stacjonarnej grupie mieszkaniowej, w warsztatach
przygotowania zawodowego dla młodzieży, w ambulatoryjnej placówce pomocy
wychowawczej, w placówce realizującej
zadania opieki zastępczej i kurateli oraz
w grupie dziennej wspierającej
dzieci sprawiające trudności
wychowawcze, dały możliwość
zapoznania się z przykładami
dobrych praktyk pomocowych
w ramach realizowanych przez
Stowarzyszenie
FAIRbund
projektów oraz wymiany doświadczeń dotyczących metod
i form pracy z rodzinami, w tym
z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Duże
zaangażowanie zarówno uczestniczek jak i instytucji przyjmującej, zaowocowało inicjatywą
rewizyty w powiecie oświęcimskim w przyszłym roku.
źródło: Starostwo
- BADANIA LABORATORYJNE
ŚRODY i PIĄTKI - w godz. 7.00 - 8.00
PUNKT LEKARSKI
W GŁĘBOWICACH
PIĄTKI – w godz. 7.00 - 8.00
1 czerwca ruszył Telefon Bezpieczeństwa
dla turystów, który w tym roku został po raz
pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem
Informacji Turystycznej. W godzinach 8.0018.00, a od 1 czerwca do 30 września w godzinach 08:00-22:00, turyści zagraniczni będą
mogli uzyskać potrzebne informacje oraz
pomoc w sytuacjach wymagających specja-
Telefon bezpieczeństwa dla cudzoziemców
listycznej porady. Pracownicy obsługujący
Contact Center będą posługiwać się biegle
językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Głównym celem „Telefonu Bezpieczeństwa” jest zapewnienie pomocy turystom
zagranicznym w nagłych i trudnych dla
nich sytuacjach. Brak znajomości języka
i procedur w przykrych dla turysty okolicznościach i poczucie zagubienia może
zaważyć w znaczący sposób na opinii o naszym kraju, mimo iż wcześniej pobyt był
postrzegany jako bardzo atrakcyjny.
22
W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77, płatne
zgodnie z taryfą operatora. Komenda Główna
Policji zapewnia możliwość korzystania przez
osoby obsługujące telefon bezpieczeństwa z
wewnętrznego numeru telefonu z centrali telefonicznej Komendy Głównej Policji, w celu
bezpośredniej komunikacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji i Urzędu do
Spraw Cudzoziemców.
źródło: Komenda Główna Policji
Osiek – policjanci poszukują sprawcy
włamania do domu w budowie
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu prowadzą czynności w sprawie
ustalenia sprawców włamania do domu w
budowie. Do zdarzenia doszło w ostatnich
dniach na ul. Głównej w Osieku, gdzie
sprawca do wnętrza budynku dostał się, wyłamując okno w piwnicy, a następnie skradł
wełnę mineralną.
Osiek – wypadek drogowy
28 maja o godz. 07.00 na ul. Głównej w Osieku doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem
marki Seat Toledo, 27 – letni mieszkaniec Głębowic, na łuku drogi zjechał na przeciwległy
pas, gdzie czołowo zderzył się z samochodem
marki Opel Omega, którym kierował 55-letni
mieszkaniec Jawiszowic. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznały trzy osoby, w tym
obaj kierowcy oraz 49 – letnia pasażerka opla,
wszyscy zostali przewiezieni przez Pogotowie
Ratunkowe do szpitala.
Witkowice – wypadek drogowy, motocyklista wjechał do rowu, ranny pasażer
18 czerwca około godziny 14:25 na
ul. Beskidzkiej w Witkowicach doszło
do wypadku drogowego, w którym, jak
ustalili policjanci, 18 – letni mieszkaniec
miejscowości Nidek, kierując motocyklem
marki Honda, na łuku stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego wjechał
do przydrożnego rowu. Obrażeń ciała
doznał pasażer pojazdu, 20 – letni mieszkaniec Osieka, który został przewieziony
przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
Policjanci ustalili, że 18-latek nie posiadał
uprawnień do kierowania.
KRONIKA POLICYJNA
Głębowic, kierując motorowerem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w
betonowy krawężnik. W wyniku upadku
nieletni doznał złamania nogi i ogólnych
potłuczeń i został przewieziony przez
Pogotowie Ratunkowe do szpitala na leczenie. Policjanci ustalili, że wsiadł na
motorower, nie posiadając uprawnień do
kierowania tego rodzaju pojazdami. Natomiast motorower pożyczył od starszego
o rok kolegi z Piotrowic, który zabrał go
bez pytania 20-letniemu bratu i również
nie posiadając uprawnień, przyjechał na
nim do Głębowic.
Osiek – pościg za sprawcą kradzieży paliwa
2 lipca w Osieku podczas pościgu policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca
Łęk, podejrzanego o kradzież paliwa w kwocie 240 zł na stacji paliw w Nowej Wsi oraz
jazdę bez uprawnień.
Do zdarzenia doszło około godziny
20.10, kiedy policjanci otrzymali informację od oficera dyżurnego o kradzieży
paliwa na jednej ze stacji paliw w Nowej
Wsi, z której sprawca odjechał niebieską
Hondą Civic. Taki też pojazd na ul. Jagiełły w Oświęcimiu zauważył jeden z patroli.
Funkcjonariusze natychmiast dali kierującemu sygnał do zatrzymania się, a kiedy
ten nie zatrzymał pojazdu, lecz znacznie
przyspieszył, natychmiast podjęli pościg.
Kierowca hondy najpierw kierował się w
stronę Grojca, a następnie bocznymi ulicami w kierunku Osieka, gdzie na ul. Browarnej stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w barierę ochronną mostu na
rzece Macocha. Pomimo tego, że pojazd
został unieruchomiony, mężczyzna kontynuował ucieczkę pieszo, jednakże po
kilkudziesięciu metrach został zatrzymany
przez ścigających go policjantów. Jak się
okazało, powodem takiego zachowania 20
– letniego mieszkańca Łęk była nie tylko
Głębowice – wypadek drogowy, 12 latek
ranny, motorower pożyczył od kolegi
21 czerwca około godziny 17:00 na ul.
Kulturowej w Głębowicach doszło do wypadku drogowego, w którym, jak wstępnie
ustalili policjanci, 12-letni mieszkaniec
23
obawa zatrzymania w związku z kradzieżą
paliwa, ale również jazda bez uprawnień.
Oświęcim – kierowca pod wpływem środków odurzających potrącił małoletnią pieszą
5 lipca około godziny 13.50 na skrzyżowaniu ulic Zatorskiej z ulicą Jagiełły
w Oświęcimiu doszło do zdarzenia drogowego, w którym, jak wstępnie ustalili
policjanci, 19-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki BMW,
potrącił 11- letnią pieszą przechodzącą
przez przejście dla pieszych. Dziewczynka szła razem z dwójką innych dzieci oraz
dwoma matkami. Małoletnia piesza została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala na badania, w trakcie
których stwierdzono jedynie potłuczenia.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości
20-letniego kierowcy zarówno alkosensorem jak i narkotestem. Pierwsze badanie
wykazało, iż nie prowadził pod wpływem alkoholu, natomiast drugie badanie wykazało
obecność środków odurzających. W związku z tym kierowcy została pobrana krew.
W wakacje też trzeba uważać
25 lipca na ul. Karolina ok. godz 14.00,
jak wynika ze wstępnych ustaleń, 21-letni
mieszkaniec Grojca, kierując samochodem
marki Fiat Bravo, potrącił 12-letniego chłopca, który za piłką wbiegł na jezdnię wprost
przed nadjeżdżający pojazd. W wyniku potrącenia małoletni pieszy doznał wstrząśnienia mózgu oraz ogólnych potłuczeń i został
przewieziony do szpitala.
Kradzież pompy
Do kradzieży doszło w ostatnich dniach
lipca na terenie jednej z posesji przy ul.
Głównej w Osieku. Sprawca skradł pompę
z budynku gospodarczego. Pokrzywdzony
mieszkaniec Osieka stratę oszacował na
około 3 tys. zł.
ECHA OSIEKA
Pszczoły przy poidle
Zdjęcie to zajęło I miejsce w konkursie w kalendarzu pszczelarskim na rok 2013, uzyskując 94% oddanych głosów. Autor zdjęcia - p. Krzysztof Hankus.
Gratulujemy!
Samo zdrowie
Witamy serdecznie czytelników „Ech
Osieka”. Dziś przedstawiamy krótki tekst
o walorach zdrowotnych, kosmetycznych
i o odmianach miodu. Historia ludzkości
ściśle związana jest z miodem. Niemal we
wszystkich kulturach miód wykorzystywany był nie tylko jako środek żywieniowy i
leczniczy, ale także był jednym ze składników rytualnych, np. wykorzystywany był
do mumifikowania zmarłych. W starożytności miód uchodził za naturalny, cudowny
środek. Rzymianie wzmacniali się miodem
przed bitwami, natomiast w Egipcie miód
był składnikiem chleba, piwa i wina. Wikingowie zabierali miód na grabieżcze wyprawy,
Germanie i Słowianie z wody i miodu przyrządzali brzeczkę, która po zagotowaniu i
sfermentowaniu stawała się miodem pitnym.
Sytuacja uległa zmianie, gdy na rynku
pojawił się cukier, szacuje się, że Polak spożywa rocznie około 30 kg cukru, natomiast
miodu tylko 30 dag, a to powinno budzić
zaniepokojenie nas wszystkich.
Obecnie jesteśmy w pełni sezonu pszczelarskiego, odbudowujemy nasze pasieki i zamierzam podzielić się z czytelnikami wiedzą na
temat różnych gatunków miodu.
Rozpocznę od miodu wielokwiatowego
zwanego również miodem ,,tysiąca kwiatów,,
lub bombą witaminową, ponieważ powstaje z
nektaru wielu kwiatów miododajnych, uprawnych lub łąkowych albo leśnych. Miód ten
ma barwę od jasnokremowej do herbacianej,
bardzo przyjemny kwiatowy zapach, łagodny smak, dlatego też poleca się go zwłaszcza
dzieciom podczas leczenia grypy, przeziębień,
chorób dolnych dróg oddechowych. Miód ten
wspomaga również pracę mięśnia sercowego
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Miłośników Osieka organizuje doroczną wycieczkę w Jurę
Krakowsko–Częstochowską. Wycieczka odbędzie się 14 września 2013 r.
Zapisy przyjmowane są w Bibliotece
do 6 września. Koszt wycieczki 50 zł
od osoby, płatne przy zapisie.
i pobudza pracę naczyń krwionośnych. Ma
działanie odtruwające, wzmacnia witalność w
stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego. Można spożywać go bez ryzyka( nie dotyczy to osób uczulonych na pszczoły).
Miód rzepakowy
Miód ten bardzo szybko się krystalizuje,
przyjmując gęstą konsystencję w kolorze kremowym lub prawie białym. Ma słodki smak,
lekko mdławy, dobrze się rozsmarowuje i łatwo
rozpuszcza się w wodzie. Pomaga w leczeniu
narządów trawiennych. Polecany jest również
w leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia sercowego, obniża ciśnienie
krwi, a także cholesterol. Miód ten wyrównuje
niedobory potasu, skuteczny jest również w leczeniu dróg oddechowych i przeziębień.
Miód ten można stosować zewnętrznie
w oparzeniach, przyspiesza gojenie ran. Jest
bogaty w bor, pierwiastek niezbędny do budowy tkanki kostnej oraz dobrego funkcjonowania śledziony i tarczycy. Warto włączyć
miód rzepakowy do codziennego menu,
rozpuszczając wieczorem w szklance letniej
wody łyżkę miodu i pić codziennie na czczo.
Miód lipowy
Jest koloru jasnożółtego, czasem bursztynowego z zielonkawym odcieniem. Ma pikantny
smak, bywa że z lekką goryczką. Miód ten to
naturalny antybiotyk który obniża gorączkę,
pomaga w leczeniu grypy, kaszlu, kataru, schorzeń oskrzeli, zapaleń zatok, dróg oddechowych, dróg moczowych, a u panów gruczołu
krokowego. Ma działanie antyseptyczne, przeciwskurczowe, napotne i wykrztuśne. W stanach niepokoju i osłabienia fizycznego dobrze
jest skorzystać z miodu rzepakowego, a dzięki
dużej zawartości fruktozy może być stosowany
także przez osoby chore na cukrzycę.
Walory kosmetyczne miodu
Przepis na maseczkę likwidującą zmarszczki:
Skład: 1 łyżka miodu płynnego, 1 łyżka
mleka proszku ½ łyżki tłustego mleka.
Składniki wymieszać na gładką papkę,
nałożyć na twarz na 25 minut. Po tym
czasie zmyć przegotowaną letnią wodą,
osuszyć twarz i nałożyć krem nawilżający.
24
Zabieg robić najlepiej wieczorem.
Z życia koła
17 maja 2013 r. członkowie naszego koła odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
kolegę Mieczysława Hajdugę, który odszedł od
nas na wieczne pasieczysko. Serdeczne wyrazy
współczucia dla rodziny zmarłego Mietka.
Nadal aktywnie uczestniczymy we wszystkich działaniach mających na celu ratowanie
naszych pszczół.
W tygodniku ,,Polityka” z 25 czerwca
2013r. ukazał się artykuł Filipa Springera,
który osobiście odwiedził Osiek- pasiekę
Tadeusza Bąbacza i Bogdana Kruczały, a
także spotkał się z naszym wójtem w celu
zapoznania się z krytyczną sytuacją pszczelarstwa na naszym terenie.
7 lipca 2013 r. koledzy z naszego koła:
Tadeusz Bies, Jan Mitoraj i Franciszek Adamus uczestniczyli w plenerowym zebraniu
pszczelarzy koła pszczelarskiego z Pszczyny,
gdzie omówiono między innymi kondycję
pszczelarstwa w rejonie pszczyńskimi, dokonano wymiany doświadczeń w zakresie
stosowania różnych metod w pasiekach.
8 lipca 2013 r. Tadeusz Bąbacz i Franciszek
Adamus wzięli udział w nadzwyczajnej sesji
Komisji Rolnictwa w starostwie w Pszczynie,
którą prowadził dr Wiesław Londzin. Sesja poświęcona była temu, jak ograniczyć chemizację
rolnictwa, która na dzień dzisiejszy stanowi
największe zagrożenia dla pszczelarstwa. W
tym miejscu jeszcze raz zwracam się do rolników, pryskajcie swoje pola uprawne wczesnym
rankiem i wieczorem, kiedy pszczoły są jeszcze
w ulach i dozwolonymi środkami.
14 lipca nasz poczet sztandarowy wziął
udział w uroczystości 30-lecia orkiestry dętej
w Osieku. Z tej okazji składamy wszystkim
muzykom gratulacje za zajecie III miejsca
w wojewódzkim przeglądzie Orkiestr dętych
i życzymy następnych nagród i wyróżnień.
Zaproszenie!!!
W czasie dożynek gminnych 18 sierpnia zapraszamy mieszkańców do naszego pszczelarskiego stanowiska, można będzie kupić miód i inne wyroby.
Franciszek Adamus
ECHA OSIEKA
Julian Tuwim (1894 - 1953)
W roku 2013 przypadają sześćdziesiąta
rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do przypomnienia twórczości
tego wielkiego poety, który kształtował język
i wyobraźnię wielu pokoleń Polaków, ucząc
ich zarazem poczucia humoru.
To jeden z najpopularniejszych poetów
dwudziestolecia międzywojennego. Spod jego
pióra wyszło ponad sto wierszy, a także liczne
satyry, felietony, czy teksty wykonywanych do
dziś piosenek i skeczów kabaretowych. Jednak
większość najlepiej pamięta wiersze czytane
w dzieciństwie, takie jak „Lokomotywa”, „Ptasie radio”, czy „Słoń Trąbalski”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym
„Zaczarowany świat wierszy
Juliana Tuwima”
1. CELE KONKURSU
- przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki i twórczości Juliana Tuwima,
- zachęcanie dzieci do czytania polskiej poezji,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONKURSIE
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkoły podstawowej,
- uczestnik konkursu powinien wykonać
jedną pracę plastyczną w formie komiksu –
ilustrującą wiersz Juliana Tuwima,
- termin dostarczania prac do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku lub filii biblioteki w Głębowicach upływa 30.10.2013 r.,
- do każdej pracy powinna być dołączona
koperta z danymi autora: imię, nazwisko,
wiek, adres, telefon kontaktowy, tytuł ilustrowanego wiersza,
- uczestnik konkursu może dostarczyć
tylko jedną pracę konkursowa (komiks)
stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu stron, w formacie A4,
- prace konkursowe można wykonać dowolną techniką.
Pielgrzymka osieczan na Węgry
25
3. OCENA PRAC
- organizatorzy powołują komisję, która
przyzna nagrody, dyplomy i wyróżnienia,
- prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
- osoby nagrodzone i wyróżnione o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomione telefonicznie.
ECHA OSIEKA
Zmarli w naszej gminie:
Maj
Ryłko Kazimiera - Osiek, ul. Grunwaldzka 9 - 82 lata
Jekiełek Władysław - Osiek, ul. Starowiejska 53 - 80 lat
Bies Stefania - Osiek, ul. Beskidzka 28 - 94 lata
Wasztyl Agnieszka - Osiek, ul. Kościelna 30 - 84 lata
Lipiec
Domasik Roman - Osiek, ul. Przecznica 72 - 72 lata
Goc Genowefa - Osiek, ul. Przecznica 50 - 82 lata
Dąbrowski Jan - Osiek, ul. Główna 203
- 79 lat
Ciępka Danuta - Osiek, ul. Słoneczna 1 - 63 lata
Czachowski Wiesław - Osiek, ul. Brzozowa 10 - 57 lat
Czerwiec
Jekiełek Stanisław - Osiek, ul. Główna 347 - 59 lat
Górkiewicz Stanisław - Głębowice, ul. Ogrodowa 52 - 85 lat
Serdeczne podziękowania
dla wszystkich,
którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
śp. Stefanii Bies
Dziękujemy również za
zamówione msze intencyjne,
wieńce, kwiaty i kondolencje.
sporządziła Iwona Górowicz
Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy tak licznie
uczestniczyli w ostatniej drodze
Serdeczne podziękowania
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
śp. Jana Kolasy
Pogrążona w żalu Rodzina
Składają córki i synowie
śp. Władysława Jekiełka
Dziękujemy również
za zamówione msze intencyjne,
wieńce i kwiaty.
Rodzina
z rodzinami
REKLAMA
Salon psiej urody
PUPIL
Beata Czarny
TELEFON: 697 440 013
KAMIENIARSTWO
Grzegorz Lukasek oferuje
NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
• Solidnie,
• Gwarancja,
• Raty nieoprocentowane.
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
(przy UG w Polance)
Tel. 033 8458 014 0509 327 258
NAGROBKI, GROBOWCE, TABLICE
PAMIĄTKOWE, PARAPETY, SCHODY, BLATY
KUCHENNE I ŁAZIENKOWE, POSADZKI,
ELEMENTY BUDOWLANE WG.PROJEKTU.
Z MARMURU, GRANITU, TRAWERTYNU, ONYXU.
Najwyższa jakość, największy wybór, najniższe ceny.
32-607 POLANKA WIELKA
ul. DŁUGA 287
TEL: 504 085 881, 608 314 878
[email protected]
SPORT
REKLAMA
Turniej w Malcu
Brzezina Osiek wygrała I Turniej im.
Kazimierza Krawczyka w Malcu. W finałowym spotkaniu osieczanie pokonali Górnika Brzeszcze 2:1. Dwie bramki
w tym spotkaniu dla żółto – zielonych,
zdobył Szymon Żurek, zaś dla zespołu z
Brzeszcz Rafał Janusik.
W I Turnieju im. Kazimierza Krawczyka rozegranym w Malcu udział wzięły cztery zespoły. Prócz Brzeziny Osiek
na murawie maleckiego stadionu zobaczyliśmy ekipy Zgody Malec, Orła Witkowice i Górnika Brzeszcze.
W pierwszych swoich spotkaniach
na płycie głównej Zgoda Malec podejmowała Brzezinę Osiek, zaś na bocznej
Górnik Brzeszcze zmierzył się z Orłem. Najwięcej emocji w całym turnieju przyniosło to pierwsze - gospodarzy
z „żółto – zielonymi”. W regulaminowym czasie ta konfrontacja zakończyła
się remisem 1:1 i o awansie do do finału zadecydowały rzuty karne. Te lepiej
wykonywali podopieczni Sławomira
Frączka i ostatecznie pokonali zespół
z Malca 3:2. Warto dodać, że podczas
tego konkursu trzy jedenastki obronił
niezawodny w tym elemencie gry golkiper Brzeziny Osiek Krzysztof Flejtuch.
Spotkanie na bocznej płycie w Malcu
już nie miało tak dramatycznego przebiegu. Beniaminek oświęcimskiej „okręgówki” z Brzeszcz bez większych problemów
pokonał Orła Witkowice 3:0. Dwie bramki w tym meczu zdobył Rafał Jędrusik,
a jedną dołożył Bielenin. Tym
samym do finału awansowały
drużyny Brzeziny Osiek i Górnika Brzeszcze, zaś o trzecią pozycję zmierzyły się ekipy Zgody
Malec i Orła Witkowice.
Mały finał toczył się pod
dyktando gospodarzy, którzy
bardzo szybko objęli prowadzenie. Podopieczni Włodzimierza Kowalczyka, próbowali
co prawda kontrować rywala,
jednak to malczanie postawili
przysłowiową kropkę nad „i”,
dzięki czemu zajęli trzecią lokatę w turnieju. Zgoła inny przebieg miała konfrontacja finałowa pomiędzy Brzeziną Osiek,
a Górnikiem Brzeszcze. „Żółto
– zieloni” do tego spotkania
przystąpili bardzo ospale, jakby żyli jeszcze dniem wczorajszym. Efektem tego była szybko
strzelona bramka przez zespół
z Brzeszcz, a jej autorem był
Rafał Jędrusik. Jak się później
okazało, to było wszystko na co
stać beniaminka oświęcimskiej
„okręgówki”. Kolejne gole zdobywali już tylko osieczanie, a
właściwie Szymon Żurek, który
dwukrotnie wykończył składne
akcje swojego zespołu i tym samym Brzezina pokonała Górnika 2:1 i zwyciężyła w całym
turnieju.
27
SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI GRANITOWEJ
KRUSZYWA
PIECE CO
ul. CEGLANA 3, 32-608 OSIEK
(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
TEL. 601 446 453, 607 326 202
TEL. 601 446 453
SPORT
Terminarz drużyn LKS Brzezina Osiek
Seniorzy - V Liga (Oświęcim)
10.08.2013 KS Chełmek - Brzezina Osiek godz. 17:00
15.08.2013 Brzezina Osiek - Tempo Białka godz. 17:00
18.08.2013 Sosnowianka Stanisław Dolny - Brzezina Osiek godz. 17:00
24.08.2013 Brzezina Osiek - Soła Łęki godz. 17:00
31.08.2013 Skawa Wadowice - Brzezina Osiek godz. 17:00
07.09.2013 Brzezina Osiek - Przeciszovia Przeciszów godz. 16:30
14.09.2013 Orzeł Balin - Brzezina Osiek godz. 16:00
21.09.2013 Brzezina Osiek - Nadwiślanin Gromiec godz. 16:00
29.09.2013 Jałowiec Stryszawa - Brzezina Osiek godz. 16:00
05.10.2013 Brzezina Osiek - Iskra Brzezinka godz. 15:00
12.10.2013 Górnik Brzeszcze - Brzezina Osiek godz. 15:00
19.10.2013 Brzezina Osiek - Unia Oświęcim godz. 14:30
26.10.2013 Cedron Brody - Brzezina Osiek godz. 14:00
02.11.2013 Babia Góra Sucha Beskidzka - Brzezina Osiek godz. 13:30
09.11.2013 Brzezina Osiek - Zagórzanka Zagórze godz. 13:00
Juniorzy Starsi - I Liga Małopolski Zachodniej
10.08.2013 Przeciszovia Przeciszów - Brzezina Osiek godz. 10:00
17.08.2013 Brzezina Osiek - Niwa Nowa Wieś godz. 10:00
24.08.2013 Nadwiślanin Gromiec - Brzezina Osiek godz. 10:00
31.08.2013 Brzezina Osiek - MKS Trzebinia Siersza godz. 10:00
07.09.2013 Lachy Lachowice Hucisko - Brzezina Osiek godz. 10:00
14.09.2013 Brzezina Osiek - Janina Libiąż godz. 10:00
21.09.2013 Jałowiec Stryszawa - Brzezina Osiek godz. 10:00
28.09.2013 Brzezina Osiek - Halniak Maków Podhalański godz. 10:00
05.10.2013 Górnik Brzeszcze - Brzezina Osiek godz. 10:00
12.10.2013 Astra Spytkowice - Brzezina Osiek godz. 10:00
19.10.2013 Brzezina Osiek - Beskid Andrychów godz 10:00
26.10.2013 Soła Oświęcim - Brzezina Osiek godz. 10:00
02.11.2013 Brzezina Osiek - Skawa Wadowice godz. 10:00
Trampkarze - A Klasa (Oświęcim)
17.08.2013 Przeciszovia Przeciszów - Brzezina Osiek godz. 12:30
24.08.2013 Brzezina Osiek - LKS Jawiszowice godz. 12:30
31.08.2013 Skawa Podolsze - Brzezina Osiek godz. 10:00
07.09.2013 Brzezina Osiek - LKS Gorzów godz. 12:30
14.09.2013 Niwa Nowa Wieś - Brzezina Osiek godz. 12:30
21.09.2013 Brzezina Osiek - LKS Bobrek godz. 12:30
28.09.2013 Górnik Brzeszcze - Brzezina Osiek godz. 12:30
05.10.2013 Brzezina Osiek - Korona Harmęże godz. 12:30
12.10.2013 LKS Rajsko - Brzezina Osiek godz. 10:00
19.10.2013 Brzezina Osiek - Iskra Brzezinka godz. 12:30
26.10.2013 LKS Piotrowice - Brzezina Osiek godz. 10:00
Młodzicy - Powiatowa Liga Młodzików
Terminarz nie został jeszcze ustalony.
Terminarz LKS Głębowice
REKLAMA
Seniorzy - B Klasa (Oświęcim)
25.08.2013 Sygnał Włosienica - LKS Głębowice godz. 17:00
31.08.2013 LKS Głębowice - Skawa Podolsze godz. 17:00
07.09.2013 Puls Broszkowice - LKS Głębowice godz. 16:30
14.09.2013 LKS Głębowice - LKS Poręba Wielka godz. 16:00
22.09.2013 Pogórze Gierałtowice - LKS Głębowice godz. 16:00
28.09.2013 LKS Głębowice - LKS Piotrowice godz. 15:30
06.10.2013 LKS Palczowice - LKS Głębowice godz. 15:00
12.10.2013 LKS Bulowice - LKS Głębowice godz. 15:00
19.10.2013 LKS Głębowice - Zaborzanka Zaborze godz. 14:30
Kat.A1, A2, AiB
Konkurs „DOM PACHNĄCY CHLEBEM”
Chleb ma swoje regionalne odmiany i smaki. Trudno
wyobrazić sobie lepszy dodatek do wielu posiłków, a pieczenie chleba stało się ostatnio wręcz modne. Domowy
chleb to często ten najlepszy. Wychodząc naprzeciw tęsknocie za smacznym chlebem, takim, jaki pamiętamy
z dzieciństwa, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i
Sportu w Osieku ogłasza konkurs „Dom pachnący chlebem”. Aby wziąć udział w konkursie należy przynieść
własne wypieki 18 sierpnia do godziny 14.00 na stoisko
organizatorów imprezy przy Urzędzie Gminy w Osieku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy regionalnej i artystycznej „Z tradycją w przyszłość”. Organizatorzy zapewniają bardzo atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu na stronie internetowej gminy
28
„Wesołe wakacje” 2013 roku
Tegoroczne wakacje zorganizowane przez
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku przygotowane zostały dla
dzieci ze szkół podstawowych. Głównym
założeniem było zagospodarowanie wolnego czasu, zachęcenie do aktywnego spędzania każdego wakacyjnego dnia. Zaprosiliśmy dzieci na dwa tygodnie dobrej zabawy.
O 10.00 w trzech placówkach: Klubie Centrum w Osieku, sali WDK w Głębowicach
oraz na sali gimnastycznej w Osieku Górnym rozpoczynały się różnorodne zajęcia.
W spotkaniach uczestniczyło nawet około 40
dzieci w jednej placówce. Nic więc dziwnego,
że do kina na film „Uniwersytet potworny”
w wersji 3D pojechaliśmy dwoma autokarami.
Wszystkie zajęcia cieszyły się zainteresowaniem. O rozwój kondycji fizycznej i aktywne
spędzanie wolnego czasu dbał Robert Łapiński na zajęciach sportowych oraz, poprzez
gry i zabawy ruchowe, Maria Lach i Lucyna
Kolasa na zajęciach
rekreacyjnych. Joanna Kobiela na warsztatach tanecznych
uczyła kroków układów dyskotekowych
i poruszania się z gracją, Tomasz Kowalczyk na warsztatach
teatralnych rozwijał
wyobraźnię, wrażliwość i umiejętność
twórczego myślenia,
a Aleksander Piasecki uczył piosenek
KULTURA
turystycznych oraz sprawił, że każdy mógł się poczuć gwiazdą estrady.
Ostatni dzień to wycieczka do Parku
Miniatur w Inwałdzie. Dzieci zapoznały się z historią najsłynniejszych
budowli świata, o których wspaniale
opowiadała przesympatyczna przewodniczka pani Honorata. Kolejnym
punktem wycieczki była wizyta w warowni, gdzie poznały kilka ziejących
ogniem czy dymem smoków, zapoznały się także z pracą tkacza, garncarza, kowala oraz wytwórcy powrozów. Pomimo deszczowej pogody
jak zwykle największą popularnością
cieszyły się atrakcje w czasie wolnym: pałac strachów, samochodziki
czy symulatory. W czasie wyjazdów
dziećmi opiekowały się: Zofia Piechocińska, Ewa Blarowska, Bogusława Rusin oraz Jadwiga Kramarczyk.
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom” – kampania
społeczna, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania
ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego,
umysłowego, społecznego i moralnego – oraz
budowania zasobów wewnętrznych dziecka:
kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut
dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem
spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku,
od lat uczestniczy w tej bardzo pożytecznej
akcji. Zaprosiliśmy wiec do wspólnego czyta-
nia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Marię Kufel, która czytała starszakom z ZSP nr 1 w Osieku historie o psie,
który bardzo bał się wizyty w klinice weterynaryjnej i perypetiach z tym związanych.
Jak się okazało, dzieci wykazały się dużą
znajomością tematu, wielu z nich było właścicielami pieska lub kotka Do czytania drugiej grupie zaprosiliśmy skarbnika gminy,
Krystynę Pytlik. Przedszkolaki wysłuchały
historii zakładania biblioteki przez leśnego
skrzata. Okazało się, że biblioteka jest bardzo
potrzebna nawet w lesie. Nie zabrakło pytań
związanych z czytanymi historyjkami, ale nie
tylko, np. pani skarbnik musiała odpowiadać
29
na „trudne” pytania dotyczące finansów.
Filia biblioteki w Głębowicach zaprosiła dzieciaki z przedszkola ZSP w Głębowicach, którym historię mlecznego zęba,
który stracił główny bohater, jego rozterki i obawy, czytała dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku Krystyna Dusik. Dzieci wykazały
się dużą znajomością tematu, ponieważ problem dotyczy każdego przedszkolaka. Trzeba stracić mleczaki, aby zyskać nowe piękne
zęby. Na zakończenie najmłodsi czytelnicy
tradycyjnie otrzymali słodycze i książeczki,
które wzbogacą ich domowe biblioteczki.
ZP
ECHA OSIEKA
Park Nordic Walking w Gminie Osiek
Stowarzyszenie Dolina Karpia przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert
z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
oraz Gminy Osiek zakończyło realizację
projektu „Nordic Walking Park w Dolinie
Karpia”, którego celem było stworzenie
możliwości powszechnego, aktywnego
wypoczynku, rozwój czynnych form masowej rekreacji, a także rozwój turystyki
poprzez powstanie systemu pieszych tras
do uprawiania dyscypliny Nordic Walking. Podobne parki powstały również na
terenie Gminy Przeciszów i Zator.
W każdym parku wytyczone i oznakowane zostały 3 certyfikowane trasy do
uprawiania Nordic Walking o łącznej
długości ok. 32 km. Trasy o różnej trudności i długości połączone zostały w sieć,
co niewątpliwie jest rozwiązaniem innowacyjnym. Wszystkie trasy wychodzą
ze stadionu sportowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Głównej 94 w Osieku.
Trasa łatwa (zielona) biegnie po ulicach:
Główna, Kościelna, Starowiejska (koło
starego kościoła), Browarna i powrót do
stadionu, trasa ta skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym oraz do osób starszych (jej dłu-
gość to około 5,1 km, czas przejścia około 1 godziny). Trasa średnia (czerwona)
przebiega ulicami: Główną, Czereśniową,
Włosieńską, Akacjową, Spacerową, Karoliną, Sobótkową, Główną, Stawową, Starowiejską, Kościelną i powrót na Główną,
trasa przeznaczona jest zarówno dla osób
początkujących, jak i zaawansowanych (jej
długość to około 11,3 km, a czas przejścia
około 2 godziny). Trasa czarna (trudna)
biegnie po ulicach: Główna, Kościelna, Starowiejska, Grunwaldzka w Osieku, Świerkowa, Oświęcimska, Kulturowa, Słoneczna
w Głębowicach, Jaśminowa, i powrót na
Starowiejską, Kościelną i Główną w Osieku, trasa ta polecana jest przede wszystkim
osobom zaawansowanym (jej długość to 15,3
km, czas przejścia około 2 godziny).
Ogromnym atutem
tras w Parkach Nordic
Walking jest ich całoroczna dostępność, zarówno w lecie, jak i w
zimie. Istnieje również
możliwość uprawiania
na tych trasach innych
dyscyplin sportowych,
takich jak: jogging,
Nordic Blading (rolki
+ kije) czy skike.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku planuje
utworzenie sekcji Nordic Walking, z profesjonalnym instruktorem.
Jubileuszowe umowy
22 lipca w Departamencie Funduszy
Europejskich w Krakowie zostały podpisane dwie umowy: nr 99 i 100 z Programu
Operacyjnego RYBY. Pierwsza na zakup
zadaszenia nad przenośną sceną wraz z
oświetleniem i nagłośnieniem na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi
108.412,20 w tym dofinansowanie Programu Operacyjnego RYBY 74.919,00 zł.
Drugą uroczystą bo100. podpisano na zakup strojów szlacheckich dla zespołu pieśni
i tańca KOTLINA. Całkowity koszt zakupu
strojów wynosi 20. 479,50zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY to
kwota 14.152,50zł. W imieniu Gminy podpisy złożyli Wójt Gminy Jerzy Mieszczak
i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu Krystyna Dusik a ze strony
Departamentu Dyrektor Piotr Szymański.
Kolejne umowy
Również 22 lipca Gmina Osiek w Departamencie Funduszy Europejskich podpisała
umowę na remont zbiorników i stacji uzdatniania wody na Puścinach oraz budowę hydroforni przy ul. Karolina. Koszt inwestycji
wynosi 875.841,12 zł. Zadanie dofinansowane będzie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
551.122,00 zł. Realizacja w
latach 2013-2014.
Kolejną umową podpisaną w tym dniu, tym
razem w Urzędzie Marszałkowskim, była umowa
na realizację w 2013 roku
zadania pn. „Modernizacja
odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych
30
– Przebudowa DW949 w Osieku” na kwotę
900 tys. zł. przy finansowaniu województwa
800 tyś. zł. Gmina Osiek 100 tyś. zł. Modernizacją zostanie objęty odcinek od skrzyżowania ulic Browarnej z Główną do mostu przed
stawami.
UG Osiek
GIMNAZJUM
28 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2012/2013
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
w Gimnazjum, poprzedzona mszą św. w kościele, rozpoczęła się od ślubowania kandydatów do pocztu sztandarowego.
Podsumowania klasyfikacji rocznej dokonała p. wicedyrektor Wanda Nikliborc.
Poinformowała, że w bieżącym roku ukończyło naukę 269 uczniów. Zarówno średnia
frekwencja (90,9 %), jak i średnia ocen (3,56)
były wyższe niż w roku ubiegłym. Najwyższe
wyniki osiągnęły klasy: III e – 4,06, II c – 3,98
i III a – 3,96. Gimnazjaliści sprawiali znacznie
mniej problemów wychowawczych. Zmniej-
szyła się ilość udzielonych kar statutowych,
uczniowie uzyskali lepsze oceny z zachowania. Satysfakcjonujące są również wyniki
tegorocznych egzaminów. W 9- stopniowej
skali staninowej trzecioklasiści uzyskali 7.
stanin (co oznacza wynik wysoki) z języka
polskiego, historii i wiedzy obywatelskiej,
matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
natomiast z języka angielskiego i niemieckiego – 5. stanin, czyli wynik średni.
Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe
wyniki w nauce i zachowaniu, otrzymali z
rąk p. dyrektor Krystyny Czerny świadec-
19 czerwca - Gala podsumowująca projekt „Innowacyjna szkoła”
W roku szkolnym 2012/2013 realizowano
w Gimnazjum projekt unijny „Innowacyjna
szkoła”, którego celem było wsparcie działań
związanych z realizacją projektów edukacyjnych. W ramach projektu odbyły się szkolenia nauczycieli i uczniów oraz wyjazdy edukacyjne uczniów, zakupiono również sprzęt
multimedialny i licencję na wdrożenie i użytkowanie platformy e-Nauczanie.
Gala podsumowująca projekty edukacyjne, zrealizowane przez uczniów klas
drugich, odbyła się w sali WDK w Osie-
ku. W formie prezentacji multimedialnej
przedstawiono sprawozdanie z działań
projektowych dziewiętnastu grup, a następnie zaprezentowano cztery najciekawsze projekty: „Szlakiem przydrożnych
krzyży i kapliczek”, „Czy pszczoły znają
geometrię? – z wizytą w ulu, czyli wielokąty foremne w przyrodzie (i nie tylko)”,
„Berlin przed i po upadku Muru Berlińskiego” oraz „Inscenizacja Małego Księcia”.
Na koniec nagrodzono troje najbardziej
aktywnych uczestników projektu.
Najlepsi gimnazjaliści w roku szkolnym 2012/2013
imię i nazwisko - kl. - średnia
Julia Bień - 1 a - 4,87
Angelika Klęczar - 1 a - 4,87
Klaudia Klęczar - 1a - 4,79
Aleksandra Szałajako - 1a - 5,00
Mateusz Wilk - 1c- 4,93
Aleksandra Adamczyk - 2b - 4,93
Krzysztof Kusak - 2b - 4,93
Karolina Drabczyk - 2c - 4,87
Sebastian Gołba - 2 c - 4,87
Olga Jurecka - 2c - 5,20
Agnieszka Kawczak - 2c - 5,13
Aleksandra Płonka - 2c - 5,20
Paweł Drabczyk - 3a - 5,22
Aleksandra Kacorzyk - 3a - 5,0
Ewelina Lasatowicz - 3a - 5,1
Monika Mitoraj - 3a - 4,83
Daria Palot - 3a - 4,82
Michał Szałajko - 3a - 4,89
Justyna Kuźma - 3b - 4,83
Kamila Jankowska - 3b - 4,83
Joanna Babiuch - 3e - 5,06
Katarzyna Klęczar - 3e - 4,88
Marta Lach - 3e - 4,77
31
twa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Szczególnie wyróżniono Pawła Drabczyka
– ucznia klasy III a, który za średnią ocen
5,22, wzorowe zachowanie, sukcesy w wielu
konkursach przedmiotowych (w tym udział
w finale Małopolskiego Konkursu z Fizyki)
zdobył tytuł „Primus inter pares”. Zastępca
wójta p. Marek Jasiński wręczył stypendia
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Rodzice najlepszych absolwentów otrzymali
listy gratulacyjne.
Przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy,
nauczyciele i uczniowie pożegnali odchodzącą na emeryturę p. Ewę Nakonieczną,
dziękując jej za owocną pracę zawodową
i życząc realizacji osobistych planów.
Uroczystość zakończył dowcipny program
artystyczny przygotowany przez uczniów
i wychowawców klas trzecich. Pantomimiczne scenki zestawione ze znakomicie
dobranymi tekstami piosenek ukazały pobyt
w gimnazjum w krzywym zwierciadle.
Lista uczniów Gimnazjum
im. Kazimierza Jędrzejowskiego
w Osieku, którzy otrzymali stypendia
za rok szkolny 2012/2013
Zgodnie z § 2, za wyniki w nauce, minimum
bardzo dobrą ocenę zachowania i osiągnięcia w konkursach i zawodach, przyznano
stypendia następującym uczniom:
1. Julia Bień klasa - Ia
2. Angelika Klęczar klasa - Ia
3. Aleksandra Szałajko - klasa Ia
4. Mateusz Wilk - klasa Ic
5. Aleksandra Adamczyk - klasa IIb
6. Krzysztof Kusak - klasa IIb
7. Karolina Drabczyk - klasa IIc
8. Sebastian Gołba - klasa IIc
9. Olga Jurecka - klasa IIc
10. Agnieszka Kawczak - klasa IIc
11. Aleksandra Płonka - klasa IIc
12. Paweł Drabczyk - klasa IIIa
13. Ewelina Lasatowicz - klasa IIIa
14. Monika Mitoraj - klasa IIIa
15. Daria Palot - klasa IIIa
16. Kamila Jankowska - klasa IIIb
17. Joanna Babiuch - klasa IIIe
18. Katarzyna Klęczar - klasa IIIe
19. Marta Lach - klasa IIIe
Stypendia za osiągnięcia sportowe, zgodnie
z § 3, przyznano następującym uczniom:
1. Dominik Czerny - klasa IIIe
2. Kamil Huczek - klasa IIId
3. Szymon Kusak - klasa IIIe
4. Wojciech Wąsik - klasa IIIe
SP nr 1
Zakończenie roku szkolnego. Podziękowania - pożegnania
W dniu zakończenia roku szkolnego
- pani dyrektor Krystyna Czerny – podziękowała pani ELŻBIECIE KRAUS za trudną
pracę na stanowisku pedagoga szkolnego, w
związku z przejściem na emeryturę.
W imieniu Wójta Gminy Osiek i samorządowców podziękowania i życzenia złożyli:
Marek Jasiński – zastępca wójta i Jerzy Czerny - przewodniczący rady gminy.
Dziękowali - uczniowie, rodzice, nauczyciele
- kwiatami, dobrym słowem, uśmiechem i
zapewnieniem, że nie zapomną słów wsparcia
i pomocy, której Nam wszystkim udzielała.
Były wzruszenia, łzy… Dziękujemy.
W imieniu wójta uczniom odnoszącym
sukcesy - w konkursach, sporcie, bardzo dobrym w nauce, aktywnym w życiu szkoły - zastępca wójta Marek Jasiński wręczył stypendia.
Stypendia przyznano zgodnie z § 2 regulaminu, za wyniki w nauce, minimum
bardzo dobrą ocenę zachowania, osiągnięcia w konkursach i zawodach.
Klasa IV a – Wiktoria Tlałka
Klasa IV b – Iga Gaweł, Gabriela Głowiak
Klasa V a - Anna Kacorzyk
Klasa V b – Julia Adamus, Agnieszka
Grzesło, Sylwia Kwaczała
Klasa V c – Sabina Dusik, Piotr Tolarczyk
Klasa VI a – Oliwia Matlak
Klasa VI b – Julia Konarczak
Stypendium za osiągnięcia sportowe, zgodnie z § 3, przyznano
uczniowi: Piotrowi Matule.
Najlepszym uczniom klas IV – VI
wręczono nagrody książkowe zakupione przez radę rodziców i świadectwa z paskiem.
Klasa IV a - Wiktoria Tlałka /
śred. 5,27 /, Martyna Kruczała /5,18/,
Grzegorz Płonka /5,0/, Natalia Domasik /5,09/, Marcelina Dusik /4,82/,
Kinga Kublińska /4,82/
Lekcja pływania kajakiem
18 czerwca 2013 roku uczniowie klasy VI b
mieli okazję spróbować swych sił jako kajakarze dzięki uprzejmości firmy ,,Kajaki na Skawie” z Tomic. Lekcja pływania kajakiem była
nagrodą za drugie miejsce w konkursie teatralnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie
,,Dolina Karpia”. Pogoda i humory dopisały,
a aktorzy sprawdzili się także jako wodniacy.
Dzieci - dzieciom
Od marca do końca maja uczniowie Szkoły Podstawowej zbierali makulaturę na rzecz
Fundacji Przyjazny Świat Dziecka, która ogłosiła akcję „Przywróćmy dzieciom uśmiech”.
Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury
środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka. Zebrano 1194,8 kg makulatury
Najwięcej makulatury zebrała klasa IV b
394,5 kg, drugie miejsce zdobyła kl. V c 371,4
kg, trzecie IV a 114,3 kg . W klasach I - III
najwięcej zebrała klasa II c- 67,2 kg oraz kl. II
b – 56 kg . Akcją w szkole opiekowały się p.
Agnieszka Piechocińska i p. Maria Zięba.
Dzień Patrona
W dniu 31.05.2013r. „podstawówka” obchodziła szkolny Dzień Dziecka, który został połączony z Dniem Patrona. Najpierw
uczniowie obejrzeli dwa przedstawienia
”Dar rzeki Fly” oraz „Karp pozytywnie
wpływa na stawy”.
Następnie ochotnicy z klas IV- VI wzięli udział w konkursie pt.: „Mam sposób
na nudę”. Na scenie pojawili się tancerze,
piosenkarze, malarze, sportowcy, a nawet
autorka opowiadania, którzy prezentowali
swój sposób na nudę. Spośród występujących jurorzy wyróżnili nagrodą specjalną
Julię Walczyk (IV a) za opowiadanie pt. „O
Kindze i zaczarowanej wierzbie”. I lokatę
zdobyła Julia Gibas, śpiewając piosenkę z
repertuaru zespołu Dżem, II miejsce zajęła Kinga Kublińska za szkice ołówkiem,
natomiast trzecia była Iga Gaweł, która wystąpiła w świetnie dopracowanym układzie
tanecznym. Konkurencje na temat wiedzy
o patronie szkoły Władysławie Jagielle wygrała klasa V b.
32
Klasa IV b - Gabriela Głowiak /śred.5,09/,
Iga Gaweł /5,0/, Antoni Zięciak /5,0/
Klasa V a - Anna Kacorzyk /śred.5,1/, Gabriela Sobecka /5,0/
Klasa V b - Klaudia Knapik /śred. 5,2/, Julia Adamus /5,1/, Vittoria Condorelli /5,1/
Agnieszka Grzesło /5,1/, Sylwia Kwaczała
/5,1/, Julia Gibas /4,8/
Klasa V c – Piotr Tolarczyk /śred5,2/, Sabina Dusik /5,0/, Łukasz Gara /5,0/, Jakub
Gunia /5,0/, Klaudiusz Kurzak /5,0/, Łukasz
Stolarczyk /5,0/, Anna Chmielniak /4,9/
Klasa VI a - Oliwia Matlak /śred.5,11/,
Martyna Kwas /5,0/, Jakub Kubliński /4,89/
Klasa VI b - Julia Konarczak /śred5,33/,
Bartosz Wojtala /5,33/, Hubert Bies /4,78/
Gabriela Kusak /4,78/, Maria Smajek /4,78/
Tytuł i statuetkę PRIMUS INTER PARES
otrzymała JULIA KONARCZAK.
Pożegnaliśmy szóstoklasistów, którzy po
wakacjach będą się uczyć w gimnazjum.
Uczniowie klas piątych wręczyli kolegom
i koleżankom pamiątkowe symbole absolwentów naszej szkoły - birety i plakietki.
Wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom w Konkursie Matematycznym
„Kangur 2013”, w czytelnictwie, za osiągnięcia
sportowe i za wzorową frekwencję.
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
W dniach 12-13 czerwca w szkole podstawowej i przedszkolu została przeprowadzona akcja pt.: „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, której założeniem jest głośne
czytanie dzieciom książek przez dorosłych.
Pani dyrektor Krystyna Czerny i pan Andrzej Sobecki zaprezentowali klasom
I- III, IV- VI oraz wszystkim oddziałom
przedszkola fragmenty utworów: „Mikołajek”, „Momo”, „Nie ma trudnych dni”,
oraz różnych przygód żółwia Frankilna.
Sądzimy, że jest to dobry sposób do rozbudzenia pasji czytelniczej wśród dzieci i
młodzieży szkolnej.
SP nr 2
Trzecioklasiści na „Zielonej Szkole”
Od 28 kwietnia do 12 maja
16 uczniów klasy III wypoczywało nad morzem we Władysławowie Chłapowie.
Pogoda sprzyjała, słońce mocno świeciło, dlatego
uczestnicy większość czasu
spędzili na plaży lub spacerach.
Oczywiście, wszyscy mieli
okazję, aby zamoczyć nogi w
morzu. W ośrodku czekało na
nich mnóstwo atrakcji. Wzięli
udział w warsztatach plastycznych, uczestniczyli w zajęciach
kickboxingu i lekcjach tańca. Popołudniami
przebywali na basenie, gdzie uczyli się pływać.
Wieczorami spędzali czas na dyskotekach.
Zorganizowano dla nich wycieczki do Mal-
borka, Sopotu, Gdańska i Gdyni oraz na Hel.
Wszyscy wrócili do domu zdrowi i radośni, a czas spędzony nad Bałtykiem na długo
zostanie im w pamięci.
Święto Patrona
7 czerwca w sali gimnastycznej odbyły się
uroczyste obchody Święta Patrona, czyli św.
Królowej Jadwigi. Tego dnia przeniesiono się
na Wawel do XIV- wiecznego Krakowa.
Do uroczystości przygotowywano się od dawna. Wykonano prace plastyczne ukazujące Patronkę, które można było oglądać na szkolnych
korytarzach. W holu wyeksponowano książki i
wykonano gazetkę o św. Królowej Jadwidze.
Najpierw o tytuł „Mistrza kaligrafii” trudne zmagania z kałamarzami i gęsimi piórami
rozpoczęli uczniowie klas I – VI. Jury zdecydowało, że tytuł „Mistrza kaligrafii klas I – III”
zdobyła Agnieszka Kuźma z kl. I, a „Mistrzem
kaligrafii klas IV - VI” została Izabela Drabczyk z kl. IV. Następnie odbył się konkurs
„Mistrz haftowania”. Uczniowie wykonali inicjał imienia patronki. Zwyciężył Łukasz Goc
z klasy IV. Żaczki z oddziału sześciolatków i
klasy III umiliły zebranym czas, wykonując
tańce dworskie. Kolejnym punktem uroczystości był quiz historyczny dla uczniów klas
I – III oraz IV – VI.„Mistrzami wiedzy o św.
Królowej Jadwigi” zostali: z klas IV -VI : Nicola Bień, Żaneta Kusak, Patrycja Kwaśniak,
Emilia Orkisz oraz Kamila Kraska, natomiast
z klas I – III: Faustyna Klęczar, Estera Jurecka,
Daria, Maciej Rajczykiewicz i Nina Ziarno.
Szóstoklasiści przygotowali inscenizację „Jak
Wojtuś został rycerzem”. Nie zabrakło turniejowych pojedynków rycerskich. Ukazano także średniowieczne zwyczaje.
Na koniec słodkim poczęstunkiem nagrodzono wszystkie dzieci zaangażowane w
przygotowanie uroczystości. Święto Patrona poszerzyło wiedzę uczniów na temat św.
Królowej Jadwigi i czasach, w których żyła.
Pożegnanie szóstoklasistów
27 czerwca piątoklasiści pożegnali kolegów z klasy VI. O każdym absolwencie
opowiedzieli śmieszną historyjkę. Nie
zabrakło humorystycznych scenek z życia klasy. Na koniec wręczyli im drobne
upominki. Program artystyczny przygotował p. R. Łapiński.
Następnie wręczono nagrody w prze-
prowadzonych w szkole w ciągu roku konkursach: czytelniczym, recytatorskim, matematycznym. Wyróżniono także uczniów,
którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki. Za wzorową frekwencję nagrodzono:
Klaudię Kraskę i Paulinę Kusak z klasy I,
Dominikę Boryską z klasy III, Danutę Tomalę z klasy IV i Kamilę Kraskę z klasy VI.
33
Zakończenie roku szkolnego
2012/2013
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Żurek, która podsumowała mijający
rok szkolny. Omówiła wyniki sprawdzianu
w klasie VI. Uczniowie zdobyli średnią 27,6
na 40pkt. Ten wynik jest wyższy niż średnia
kraju, województwa, powiatu i gminy. Następnie zastępca wójta Gminy Osiek p. Marek Jasiński i Przewodniczący Rady Gminy
p. Jerzy Czerny wręczyli stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach:
Bartłomiejowi Blamkowi, Emilii Orkisz,
Izabeli Płonce, Nicoli Bień i Żanecie Kusak.
Przyznano także stypendia za osiągnięcia
sportowe. Otrzymali je Bartłomiej Treszczyński i Kacper Dąbrowski.
Następnie świadectwa z wyróżnieniem
i nagrody książkowe odebrali najlepsi
uczniowie.
Klasa IV: Nicola Bień – 5,18; Żaneta Kusak – 5,18; Izabela Drabczyk – 5,09; Adrian
Klęczar – 4,81; Kamil Bies – 4,81.
Klasa V: Emilia Orkisz – 5,54; Izabela Płonka – 5,45; Agnieszka Jekiełek – 5,36; Piotr
Kuźma – 5,09; Konrad Odrobina – 5,0; Patrycja Kwaśniak – 4,81;
Klasa VI:; Bartłomiej Blamek – 5,1; Kinga
Luranc – 5,0; Bartłomiej Treszczyński – 4,81;
Barbara Naglik – 4,81; Kamila Kraska – 4,81.
Tytuł absolwenta Primus Inter Pares
2012/2013 przyznano Bartłomiejowi
Blamkowi, natomiast Mistrzem Sportu
„Dwójki” został Konrad Jekiełek. Rodzicom uczniów, którzy uzyskali wzorową
ocenę z zachowania i średnią 5,0, wręczono listy gratulacyjne. Zgodnie z tradycją
szkoły szóstoklasiści przekazali opiekę nad
sztandarem najlepszym uczniom klasy V:
Konradowi Odrobinie, Emilii Orkisz i Izabeli Płonce.
W części artystycznej uczniowie klasy
VI podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Specjalnie dla
nich ułożyli pożegnalne wierszyki. Następnie zaprezentowali się w programie
artystycznym „Dzień z życia szóstoklasisty”. Tego dnia również sześciolatki piosenką i tańcem pożegnały przedszkole.
Na koniec pani dyrektor wręczyła dyplomy „Przyjaciela szkoły” dla członków
Rady Rodziców, którzy aktywnie wspierali pracę szkoły.
MK.
ZSP GŁĘBOWICE
Festyn rodzinny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”
26 maja na placu przy Wiejskim
Domu Kultury w Głębowicach odbył się
kolejny już piknik rodzinny. Tegoroczna edycja miała charakter sportowy i
przebiegała pod hasłem: „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Imprezę rozpoczął
krótki koncert orkiestry dętej z Głębowic, po niej na scenie pojawiły się
przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły, którzy występami złożonymi z tańców, piosenek i recytacji wierszy umilali czas przybyłym gościom. Ponieważ
data pikniku zbiegła się z ważnym
świętem, jakim jest Dzień Matki, nie
zabrakło drobnych upominków, jakimi
uczniowie obdarowali swoje mamy.
Ogromnym
zainteresowaniem
cieszyły się wyścigi
rzędów, w których
rywalizowały drużyny złożone z dzieci i rodziców.
W międzyczasie
uczniowie
mogli
spróbować swoich
sił w sześcioboju składającym się z takich konkurencji jak rzutki czy kręgle.
Jedną z atrakcji był mecz siatkówki
rozegrany między zespołami nauczycieli i rodziców, który zakończył się
pewnym zwycięstwem tych ostatnich.
Podczas imprezy można było także
podziwiać występy koła tanecznego,
obserwować strażaków z OSP, którzy
na tę okazję przygotowali specjalny pokaz oraz skosztować specjałów takich,
jak prażone i żurek. Uwagę wszystkich
przykuło wieczorne losowanie nagród,
a dzień zwieńczył pokaz sztucznych
ogni.
Zakończenie roku szkolnego
28 czerwca w ZSP w Głębowicach
odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru
i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor powitał przybyłych gości ,uczniów
i nauczycieli. Uczniowie klasy szóstej
otrzymali świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej. Nagrodami książkowymi
uhonorowano osoby z najlepszymi wynikami w nauce. Uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz
zdobyli wysokie lokaty w konkursach
przedmiotowych, wręczono stypendia
ufundowane przez Wójta Gminy Osiek.
Lista uczniów z najwyższymi wynikami.
Klasa IV
Zuzanna Bogunia - 5,36
Jakub Piwowarski - 5,0
Weronika Płonka - 5,09
Andżelika Nikliborc - 4,81
Klasa V
Karolina Bednarz - 4,9
Martyna Brańka - 4,9
Jakub Górkiewicz - 4,8
Jakub Kuwik - 4,9
Michał Lach - 4,8
Klasa VI
Karolina Obstarczyk - 5,2
Klaudia Noszka - 5,1
Natalia Lekki - 5,0
W czasie uroczystości
wręczono także Championy,
34
nagrody przyznawane uczniom wyróżniającym się osiągniętymi sukcesami
oraz szczególnym zachowaniem. W tym
roku statuetki powędrowały do następujących osób:
Champion naukowiec
Natalia Lekki (kl. VI)
Champion sportowiec
Michał Lach (kl. V)
Champion artysta-aktor
Emilia Wandor (kl. III)
Champion artysta-muzyk
Karolina Obstarczyk (kl. VI)
Champion artysta-plastyk
Karolina Obstarczyk (kl. VI)
Laureat konkursów
Martyna Paluch (kl. III)
Champion bon-tonu
Beata Nowak (kl. II)
Champion czytelnik
Dominika Kuś
ECHA OSIEKA
35

Podobne dokumenty

święto szkoły sp nr 2 dzień nauczyciela

święto szkoły sp nr 2 dzień nauczyciela Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak - red. Projekt okładki- Adam Borkowski, Małgorzata Boba - sekretarz redakcji Zdjęcia- Rozalia Ćwiertnia Dział sportow...

Bardziej szczegółowo