Tranzystor bipolarny

Transkrypt

Tranzystor bipolarny
Tranzystor bipolarny
E
E
Jh
Je
R
JhC
C
C
B
p-n-p
B
JC = JhC =  Jh =  JE =  JE
Typowe warunki pracy:
UBE - przewodzenie
UBC - blokowanie
współczynnik
p
y
wzmocnienia JC/JB


1-
Tranzystor bipolarny jako czwórnik
I1
I2
Układ
U1 WE
WY U2
elektroniczny
U1 = h11I1 + h12U2
I2 = h21I1 + h22U2
Układ wspólnego emitera OE
IC
IB
UBE
W ół
Współczynnik
ik wzmocnienia
i i IC/IB
UCE


1-
Tranzystor bipolarny w układzie OE
IC
IB
Charakterystyka
wyjściowa
jś i
UCE
Obszar nasycenia
Obszar odcięcia
Obszar aktywny
Tranzystor polowy
D
S
p+
S
n - kanał
D
G
JFET
G
•
•
•
•
•
Prąd płynie od źródła do drenu
Złącze bramka-kanał jest spolaryzowane wstecznie
Nie ma wstrzykiwania nośników
Prąd przenoszą tylko nośniki większościowe
Regulacja szerokości kanału napięciem bramka-kanał
Charakterystyka przejściowa
p
D
UGS = 0
UDS – małe
ID( UD ) = I1
D
0 < UGS < Up
UDS – małe
ID( UD ) < I1
D
UGS = Up
UDS – małe
ID( UD ) = 0
+
S
n
ID
I1
G
S
UP
UGS
G
S
G
UP – napięcie odcięcia
Charakterystyka wyjściowa
S
p
+
D
n
UGS = 0
UDS = 0
ID = 0
Obszar liniowy
Obszar nasycenia
G
S
D
UGS = 0
UDS < Up
0 < ID < IDSS
IDSS
ID
UGS = 0
G
UGS = Up
D
S
G
UGS = 0
UDS = Up
ID = IDSS
UP
UDS
IDSS - prąd nasycenia drenu
Tranzystor polowy MOS
S
G
D
p+
p+
Tranzystor z kanałem
zaindukowanym
n
S
B
G
D
p+
p+
p
n
B
Tranzystor z kanałem
wbudowanym
Tranzystor polowy MOS
zasada dziełania
S
G
D
p+
p+
n
B
B
G
S
G
D
p+
p+
n
B
G
+ + +
_ _ _
B
QCGB = Qwbudowane + Qdostarczone
UCGB = UCwbudowane + UGB
QCGB = 0
UCGB = 0
QCGB  0
UCGB > 0
Tranzystor z kanałem
indukowanym
G
S
p+
D
p+
n
G
S
p+
D
p+
n
G
S
p+
n
D
p+
UGS = 0
 koncentracja n przy powierzchni
większa (stany powierzchniowe),
 nie ma prądu drenu
UGS = UT (napięcie progowe)
 stan samoistny przy powierzchni
(n0=p0),
 nie ma prądu drenu
UGS > UT
 przy powierzchni warstwa
inwersyjna typu p tworzy kanał
 prąd drenu zaczyna płynąć
Tranzystor z kanałem
indukowanym
normalnie nieprzewodzący
D
D
B
G
B
G
S
ID
ID
S
UGS = UT
UT
UDS
UGS
charakterystyka
przejściowa
charakterystyka
wyjściowa
Tranzystor z kanałem
indukowanym
normalnie przewodzący
D
D
B
B
G
G
S
S
ID
ID
UGS = 0
Up
UDS
UGS
charakterystyka
przejściowa
charakterystyka
wyjściowa
Układy scalone
Układ scalony - przyrząd półprzewodnikowy zawierający w
jjednejj strukturze p
półprzewodnikowej
p
j cały
y obwód elektryczny
y
y z:
• przyrządami półprzewodnikowymi
(diody, tranzystory, …)
• elementami biernymi
(rezystory, kondensatory, cewki, …)
• p
połączeniami
ą
międzyelementowymi
ę y
y
(tzw. layout wykonany najczęściej z Al lub Cu)
1958 - pierwszy układ scalony w Bell Lab. (Kilby)
Układy scalone
Układy scalone
Bipolarne - podstawowy element tranzystor
bi l
bipolarny
Unipolarne - podstawowy element tranzystor
polowy MOS
Analogowe - sygnały wejściowe i wyjściowe
ciągłe
ąg
Cyfrowe
- sygnały wejściowe i wyjściowe
dyskretne (logiczne ”0”
0 i ”1”)
1 )
Układy scalone - cyfrowe
Technologie Bipolarne:
TTL - Transistor-Transistor
T
i
T
i
L
Logic
i
ECL - Emiter Coupled Logic
I 2L
- Integrated Injection Logic
T h l i U
Technologie
Unipolarne:
i l
NMOS - tylko tranzystory z kanałem typu n
PMOS - tylko tranzystory z kanałem typu p
CMOS - Complementary MOS
MOS, oba typy
Technologia CMOS
P+
n+
warstwa p-
n-well
polikrzem
podłoże p+
p
tlenek podbramkowy
tlenek izolacyjny I
tlenek izolacyjny II
metalizacja I
metalizacja II
pasywacja
Układy logiczne - inwerter
Schemat blokowy
Element
obciążający
Uwe
Element
sterujący
Symbol
Uwy
Uwe
Uwy
Inwertery – bramka NMOS
UDD
Ch kt
Charakterystyka
t k przejściowa
jś i
Uwy
TL
UGG
UDD
Uwy
TD
Uwe
zwykle: UGG=UDD
CL
UT(TD)
Uwe
CL - pojemność obciążenia (kolejne
bramki oraz doprowadzenia)
Dla logicznego Wwy = ”0” płynie stały prąd obciążenia
Inwertery – bramka CMOS
UDD
Charakterystyka prądowa
ID
TL
Uwy
Uwe
TD
CL
UTn
Uinv
i
Uwe
UDD-UTp
T
Prąd płynie tylko przy przełączaniu