PipeLine

Komentarze

Transkrypt

PipeLine
Październik 2010
PipeLine
Spis treści:
1 I h podporą dla Zurychu, Szwajcaria
3 | Z h można zejść głębiej, Australia
h podporą dla Zurychu (Szwajcaria)
Rury h w roli podpór statycznych oraz jako system
odwadniający w nowym tunelu kolejowym pod miastem
Jak połączyć ze sobą dwie stacje kolejowe pod powierzchnią zaludnionego miasta? Jak dokonać
tego bez zakłócania życia mieszkańców, ruchu drogowego, a także przy braku możliwości
przesunięcia zabytkowych budynków „stojących na drodze” projektu? W Zurychu znaleziono rozwiązanie! Wybrano rury przeciskowe HOBAS jako pomocniczą konstrukcję
statyczną podpierającą miasto od spodu. Co więcej, pod tą konstrukcją wykopano
tunel kolejowy, gdzie do odwodnienia także użyto rur HOBAS.
Zurych to ekonomiczne centrum i gospodarcza siła Szwajcarii. Główna
stacja kolei miejskiej w stolicy stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny, przez który dziennie przejeżdża około 1800 pociągów przewożących 340 tys. pasażerów. Przewiduje się, że do roku 2020 liczba
ta wzrośnie do 500 tys. osób, a już teraz przepustowość kolei
jest w pełni wykorzystywana. W związku z tym rozpoczęto
ważny projekt budowlany, którego celem było zapewnienie
połączenia pomiędzy dwiema stacjami kolejowymi:
Altstetten i Oerlikon. Główna część przedsięwzięcia obejmowała budowę stacji przelotowej pod stacją główną oraz
wykonanie tunelu Weinberg o długości 4,8 km, w którym
zostały zastosowane na szeroką skalę rury HOBAS.
Budowa leżącego pod miastem tunelu Weinberg
stanowiła wyzwanie dla firmy budowlanej. Ze względu
na stosunkowo ograniczone wymiary wolnej przestrzeni pod powierzchnią terenu w rejonie głównej
stacji kolejowej konieczne było (przed wydrążeniem
tunelu) ułożenie statycznej konstrukcji rurowej metodą
mikrotunelowania, by nie dopuścić do zapadnięcia się
ulic i budynków. Zgodnie z pierwotnymi wymogami zamawiającego, rurociąg pomocniczy miał zostać ułożony
z rur betonowych lub stalowych. Jednak gdy strona
podejmująca decyzje dowiedziała się o wyjątkowych
właściwościach rur HOBAS CC-GRP, uznała, że to one
właśnie najlepiej nadadzą się do tego projektu – wyjaśnia
Cornel Sennhauser, kierownik ds. sprzedaży w HOBAS
Switzerland. Metodą przecisku ułożono w kształt półkola
E Engineering GmbH | Pischeldorfer Str. 128 | 9020 Klagenfurt | Austria
T +43.463.48 24 24 | F +43.463.48 21 21 | [email protected] | www.hobas.com
h PipeLine | Październik 2010 | Strona 02
Pomocnicza podpora
statyczna:
Klient
Rok budowy
Szwajcarskie Koleje
2009-2010
Państwowe (SBB )
Całkowita długość ruro-
Wykonawca
ciągu
Implenia Bau AG
816 m
(podwykonawca ARGE
Średnica
Tunnel Weinberg)
DA 1940; PN 1
Zalety
Metoda Instalacji
Niewymagająca dużej
Mikrotunel
przestrzeni instalacja
Zastosowanie
tuż przy stacji, niewielki
Materiał do drążenia
ciężar
kolumn wsporczych.
siedem ciągów rur – z czego sześć stanowiły rury HOBAS o średnicy
DA 1940 – nad trasą tunelu i częściowo pod rzeką Limmat. Po wycofaniu
maszyn do początkowej stacji przecisku rurociąg wypełniono betonem,
dzięki czemu spełniono wymogi statyczne do budowy tunelu kolejowego
o średnicy 11,27 m.
Zastosowanie tego środka bezpieczeństwa było niezbędne do minimalizacji osiadania budowli, takich jak wiadukt kolejowy, budynek Coop oraz
bulwar przy dworcu, po którym porusza się wiele autobusów, tramwajów
i prywatnych środków transportu. Ponadto wymagano, by prace budowlane były prowadzone w sposób niemal niezauważalny dla mieszkańców.
System odwadniający tunelu Weinberg wykonany został także z rur
HOBAS CC-GRP. Wzdłuż górnej części rur o średnicy DN 400 fabrycznie
wykonano otwory, a następnie rury te ułożono na środku posadzki tunelu
i obetonowano do połowy. Otwory w rurach zostały zasłonięte owczą
wełną, a na rurach rozciągnięto warstwę filtracyjną oraz żwir.
Woda dociera do rur odwadniających poprzez studnie HOBAS lub przez
warstwy drenażu i następnie jest bezpiecznie odprowadzana dzięki
wyjątkowo gładkiej wewnętrznej powierzchni rur. Na potrzeby systemu odwadniającego zużyto łącznie 4.566 m rur HOBAS i 59 studni. Ich
niewielki ciężar znacznie ułatwił instalację w tunelu o średnicy 11 m, zaś
Odwodnienie tunelu:
Rok budowy
2008-2010
Całkowita długość rurociągu
4.566 m
AG, Pöyry Infra AG SNZ
Średnica
Ingenieure AG
DN 400; PN 1; SN 2500
Wykonawcy
Metoda Instalacji
ARGE Tunnel Weinberg
W otwartym wykopie,
(Implenia Bau AG, Wayss
częściowo obetonowane
& Freytag Ingenieurbau
Zastosowanie
AG, Bilfinger & Berger
Odwodnienie tunelu
AG, PraderLosinger SA)
Klient
Zalety
Szwajcarskie Koleje
Wyjątkowe właściwości
Państwowe (SBB)
hydrauliczne, niewielki
Kierownictwo projektowe
ciężar, szybka instalacja
i budowlane
dzięki łącznikom HOBAS
Engineering Corporation
FWC umożliwiającym
Zalo: Basler & Hofmann
łatwe łączenie rur
dzięki nasuwkowym łącznikom
HOBAS FWC prace posuwały się szybciej niż
zakładano.
Otwarcie tunelu Weinberg dla pociągów powinno nastąpić pod koniec roku 2013, co z pewnością znacząco polepszy infrastrukturę Zurychu.
W budowie jest również kolejna czterotorowa
stacja przelotowa („Löwenstraße”), równoległa do istniejącej już stacji przelotowej, około
16 m poniżej torów 4-9. Realizacja tak dużego
projektu bez zakłócania intensywnego ruchu kolejowego to ogromne wyzwanie. Jednak dzięki
starannemu zaplanowaniu inwestycji i doskonałej współpracy firm budowlanych Szwajcaria
wkrótce będzie cieszyć się całkowicie odnowionym węzłem kolejowym.
Kontakt: [email protected]
h PipeLine | Październik 2010 | Strona 03
Z h można zejść głębiej (Australia)
Rury CC-GRP SewerLine® na hurtowej giełdzie
owocowo-warzywnej w Melbourne
Po kilkuletniej przerwie HOBAS ustanawia nowe, ekscytujące standardy inżynieryjne w australijskiej inżynierii sanitarnej. Jeden z ostatnich projektów
zrealizowanych z użyciem systemów rurowych HOBAS CC-GRP powstał
w stanie Victoria, w którym leży kwitnące, kosmopolityczne miasto Melbourne. Dwadzieścia kilometrów na północ od jego granic, w podmiejskim
Epping, rozpoczęto ambitny projekt przeniesienia i przebudowy hurtowej
giełdy owocowo-warzywnej, mieszczącej się do tej pory w granicach
Melbourne. Roczny obrót giełdy wynosi około 1,1 mld euro, co czyni ją
istotnym elementem gospodarki stanu. Nowa lokalizacja, umożliwiająca
długoterminowy jej wzrost i rozwój, obejmować miała Rynek Owoców
i Warzyw, Krajowe Centrum Kwiatowe oraz towarzyszący im przemysłowy magazyn i zakłady przetwórcze. Nie trzeba oczywiście wspominać, że
nowoczesne budowle naziemne wymagały równie zaawansowanych technicznie rozwiązań inżynieryjnych, dlatego, na przykład, do budowy systemu
kanalizacji wybrano rury HOBAS CC-GRP.
Projekt Epping był dla Australii wyjątkowy – ze względu na stojące przed
wykonawcami wyzwania i głębokość wykopu, sięgającą aż 17,8 m. Badania geotechniczne wykazały, że warunki w miejscu budowy były trudne
- słaby grunt i występujące wody gruntowe. Dlatego konieczne było
zastosowanie rur o odpowiedniej sztywności, umożliwiającej eksploatację w tak niekorzystnych warunkach. Biorąc pod uwagę znaczenie
nowo powstającej budowli, ważny był wybór najlepszego z dostępnych materiałów. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym zdecydowano się na rury HOBAS, pomijając materiały, które
są tradycyjnie stosowane. Klient, Yarra Valley Water, oraz firma
Global Pipe wspólnie opracowywali indywidualnie dopasowane
rozwiązania, które zapewniły kanalizacji nie tylko istotną spójność
strukturalną, lecz także długi czas eksploatacji, a to mógł zagwarantować jedynie HOBAS.
Wyjątkowy system łączenia rur HOBAS CC-GRP umożliwił,
w tych wymagających warunkach, łatwą instalację. Kolejną zaletą
rur HOBAS CC-GRP jest fakt, że są one znacznie lżejsze niż inne
materiały, zatem praca w głębokich wykopach była łatwiejsza, a to
znacznie obniżyło koszty instalacji. Ponadto łączniki HOBAS FWC
zapewniły doskonałą ochronę rurociągu przed
przesączaniem się wód gruntowych, co mogłoby spowodować poważne i kosztowne
uszkodzenia stacji pomp. Zatem rury
HOBAS CC-GRP dostarczyły klientom wielu dodatkowych korzyści.
W opisanym projekcie HOBAS
zaoferował coś więcej niż
tylko rury, umożliwił również inwestowanie w zrównoważony rozwój australijskich miast.
Kontakt:
[email protected]
Rok budowy i czas
wykonania
2009-2010, 48 tygodni
Całkowita długość
rurociągu
Klient
Yarra Valley Water
Wykonawca
2.280 m
Azzona Drainage i MFJ
Średnica
Construction
DA 1026; PN 1; SN 20000,
SN 50000
Metoda Instalacji
Przecisk, otwarty wykop
Zastosowanie
SewerLine ®
Zalety
Wysokie klasy sztywności, łatwa instalacja
i obsługa w głębokich
wykopach, kilka możliwości instalacji, wytrzymałość mechaniczna,
długi okres eksploatacji,
doskonałe właściwości
mechaniczne i spójność
systemu rur i kształtek
Grupa HOBAS
Engineering GmbH
Austria
Management GmbH
Austria
Płn
Płn
Rohre GmbH
Niemcy
Polska Sp. z o.o.
Polska
OOO Truby
Płn
France SAS
Francja
Rosja
Pipe UK Ltd.
Wielka Brytania
Scandinavia SA
Szwecja
C
CZ spol. s r. o.
Republika Czeska
C
Pipe Systems
Rumunia
C
SK spol. s r. o.
Republika Słowacka
C
Office Kyiv
Ukraina
Płd
Płd
Płd
Office Sarajevo
Bośnia i Hercegowina
Rohre GmbH
Austria
C
Bulgaria EOOD
Bułgaria
C
Hungária Kft.
Węgry
Płn
Płn
Płn
Benelux BV
Holandia
Płn
Płd
Office Zagreb
Chorwacja
Płd
Engineering+Rohre AG
Szwajcaria
Tubi S.R.L.
Włochy
Pipe USA
USA
Nessler GmbH
Plastics
Niemcy
HOBAS System Polska Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 11 • PL 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48.32. 639 04 50 • fax: +48.32. 639 04 53
[email protected] • www.hobas.com.pl
Produkty HOBAS są opracowywane i wytwarzane z zachowaniem
dbałości o ochronę środowiska i zasobów naturalnych.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Polityki Ochrony Środowiska
HOBAS, odwiedź naszą stronę internetową.

Podobne dokumenty