Gazeta Nr 5

Transkrypt

Gazeta Nr 5
Polska
jest najważniejsza
Nr 5
3 czerwca 2010
GAZETA Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
Uwierzmy
w nasze zwycięstwa
Ko n w e n c j a w y b o r c z a w E l b l ą g u
Materiał KW kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Elbląga poświęcił
swoje wystąpienie kwestiom solidarności społecznej. Przypomniał przy tej
okazji, że w wyborach 1989 roku ubiegał się w Elblągu o mandat senatora.
Kandydat na urząd prezydenta powiedział między innymi:
Musimy pamiętać, że pozostają do
rozwiązania liczne problemy ludzi,
którym jest dzisiaj gorzej i o których
w żadnym wypadku nie wolno nam
zapominać. To jest wielkie wyzwanie.
Myśmy odzyskiwali wolność przed 21
laty pod hasłem solidarności i to hasło
musi w dalszym ciągu coś znaczyć, ono
musi określać politykę naszego państwa.
Musimy budować taki kraj, takie
państwo, które jest sprawne, które jest
dla obywateli, które obsługuje obywateli.
Wszyscy muszą mieć takie same
szanse. Musimy pamiętać szczególnie
o tych najmłodszych,
Jest u nas ciągle problem biedy. Problem tych ludzi, którym jest naprawdę źle, bardzo źle. To jest wyzwanie,
wyzwanie dla władzy, wyzwanie dla
wszystkich ludzi, którzy się społecznie
angażują, to jest wyzwanie dla każdego
dobrego obywatela, dla każdego dobrego Polaka. Musimy to wyzwanie podjąć.
Jesteśmy już dostatecznie silni, aby to zmienić. I przede wszystkim
musimy pamiętać o tym,
że jesteśmy dużym, wielkim europejskim narodem
i musimy sami, oczywiście
rozmawiając z innymi, ale
sami decydować o własnym losie. Potrafiliśmy sami przeciwstawić się kryzysowi, i nie wierzmy tym, którzy nam
będą dzisiaj próbowali wmawiać, że ponieważ jest kryzys, to już nic nie można
zdziałać, to nie można się bronić przed
różnymi plagami, to nie można budować urządzeń przeciwpowodziowych,
mieszkań dla ludzi przeciętnie, czy słabiej zarabiających, to nie można stworzyć służby zdrowia z prawdziwego zdarzenia. Można, proszę Państwa, można.
Polacy są do tego zdolni.
Chciałbym powiedzieć, byśmy wierzyli w nasze zwycięstwa. 21 lat temu
żeśmy w nie uwierzyli i zwyciężyliśmy.
I dzisiaj także zwyciężymy. I mówię
tutaj nie o jakimś partykularnym zwycięstwie, tylko o zwycięstwie Polaków,
zwycięstwie naszego narodu. O tym, że
któregoś dnia, już nie odległego, będziemy mogli powiedzieć: to, co było złe,
trudne w historii naszego narodu przełamaliśmy. Polska jest dzisiaj wielkim
liczącym się europejskim narodem. Krajem wolnych, szczęśliwych ludzi.
w w w . j a r o s l a w k a c z y n s k i . i n f o
6 procent PKB
Spotkanie z premierem Orbanem
Politycy mówili o sukcesie wyborJarosław Kaczyński rozmawiał
na służbę zdrowia
Jarosław Kaczyński odwiedził w środę bydgoski Szpital Uniwersytecki Nr1.
Mówiąc o największych bolączkach
służby zdrowia – braku środków i patologicznych sposobach wydawania pieniędzy, opowiedział się za postulowanym
swego czasu przez ministra Zbigniewa
Religę wzrostem wydatków publicznych
na ochronę zdrowia do poziomu 6 procent Produktu Krajowego Brutto, minimum określonego przez Światową Organizację Zdrowia.
Jarosław Kaczyński podkreślił potrzebę przeciwdziałania mechanizmom
marnotrawienia publicznych pieniędzy,
między innymi poprzez kontynuację zainicjowanej przez ministra Religę informatyzacji usług medycznych.
w środę z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Szef nowego węgierskiego rządu ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Polski.
czym Fideszu, stosunkach między
Warszawą a Budapesztem oraz o zacieśnianiu współpracy państw Europy Środkowej. Jarosław Kaczyński o wagarach
Z okazji Dnia Dziecka Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z grupą dzieci z domu dziecka prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom
i Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku. Złożył im życzenia,
rozdał prezenty i zaprosił na słodki
poczęstunek. Dzieci miały możliwość
zadania pytań kandydatowi na urząd
prezydenta.
– Co Panu sprawia wielką radość?
– brzmiało jedno z nich. – Zadałaś mi
to pytanie w bardzo trudnym dla mnie okresie, ale
w życiu dotychczasowym
wielka radość sprawiały
mi różnego rodzaju sukcesy. Ale nie koniecznie
moje. Takie wydarzenia,
które powodowały, że
coś się zmieniało na lepsze. W moim życiu, mojej rodziny, mojego brata
właśnie, i w życiu Polski.
Gdybyś mnie zapytała
o najszczęśliwsze, najbardziej radosne dni mojego życia, to były czasy,
kiedy Polska odzyskiwała
niepodległość w 1989
roku.
Na pytanie o to, czy
chodził na wagary, Jarosław Kaczyński odpowiedział następują-
co: – To jest pytanie niepoprawne, tak
to się dzisiaj mówi. Mogę powiedzieć
tak: dzisiaj macie dobrą, polską szkołę.
Bywają gorsze, lepsze, ale to jest polska
szkoła. W waszym własnym państwie
też bywa lepiej, bywa gorzej, ale jest
demokracja. Ale ja chodziłem do szkoły w innych czasach. Niestety niektóre
przedmioty mogły denerwować i mnie
denerwowały. To tyle mogę powiedzieć.

Podobne dokumenty