ohp jako realizator usług rynku pracy ośrodek szkolenia

Transkrypt

ohp jako realizator usług rynku pracy ośrodek szkolenia
UNIA EUROPEJSKA
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOSCI
FUNDUSZ
EUROPEJSKI
SPOŁECZNY
**** *
*
*
**** *
OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W OSTROŁĘCE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W NOWYM PROGRAMIE
BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
.:. Operator koparko-ładowarki
klasy 111- wrzesień 2013
.:. Spawanie metodą MAG - wrzesień/październik
2013
.:. Kelner/Barman - październik 2013
.:. Magazynier z obsługą wózka widłowego - październik/listopad
2013
Adresatami projektu są osoby spełniające warunki:
•
Wiek 18 - 25 lat
•
Zamieszkałe na terytorium
•
Bezrobotne
•
Nieaktywne zawodowo
•
Nieposiadające wykształcenia na poziomie wyższym
•
Deklarujące potrzebę/zamiar
Polski
skorzystania z usług
Uczestnictwo w szkoleniach i kursach jest zawsze na zasadzie
dobrowolności i bezpłatności.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie firmy CEiPM przy
ul. Zawadzkiego lA bądź pod numerem tel. 29j769-1S-61 lub 792 411416
Od września 2013 Ośrodek Szkolenia Zawodowego mieścić się będzie przy
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

Podobne dokumenty