TRS- 5000 EVO

Komentarze

Transkrypt

TRS- 5000 EVO
TRS-5000 EVO
Manual de instrucciones
TRS-5000 EVO
Instruction manual
TRS-5000 EVO
Anweisungshandbuch
TRS-5000 EVO
Manuale d’istruzione
TRS-5000 EVO
Notice d’utilisation
TRS-5000 EVO
Manual de instruções
TRS-5000 EVO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TRS- 5000 EVO
MASZYNA DO KOPIOWANIA KLUCZY
TRS-500 EVO
polski
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.- Prezentacja i uwagi ogólne
1.1 Uwagi ogólne
1.2 Transport i opakowanie
2.- Właściwości techniczne
2.1 Dodatkowe elementy maszyny
2.2 Główne elementy maszyny
3.- Uruchomienie maszyny
3.1Miejsce użytkowania maszyny
3.2 Instalacja i Ustawienie Urządzenia
4.- Kopiowanie kluczy
4.1 Tryb Lokalny bez dostępu do połączenia PC.
4.1.1 IInformacja widoczna na wyświetlaczu w trybie połączenia Lokalnego.
4.1.2 Informacja widoczna w czasie kopiowania Texas Crypto
4.1.3 Informacja widoczna w czasie kopiowania Philips Crypto II
polski
1. Prezentacja i uwagi ogólne
1.1 Uwagi ogólne
Zgodnie z trajektorią rozwoju urządzeń z rodziny TRS prezentujemy wejście
na rynek nowej TRS5000 EVO.
Jako konsekwencja i przyjmując, jako bazę będący sukcesem model
TRS5000 zbudowaliśmy kompaktową maszynę o większej mocy obejmującą
klonowanie zarówno w trybie autonomicznym, jak również w trybie PC
zgodnie z praktyką większości transponderów zaszyfrowanych i stałych
obecnych na rynku:
• Megamos Kod Stały.
• Temic Kod Stały.
• Nova Kod Stały.
• Philips Kod Stały i Zaszyfrowany.
• Texas Kod Stały i Zaszyfrowany.
Ewolucja ta jest wierna filozofii obecnej we wszystkich naszych produktach z
gamy TRS, którą możemy odzwierciedlić zwrotem “im prostsze, tym bardziej
przyjazne dla użytkownika”
Zgodnie z niniejszą maksymą TRS EVO tak samo jak jego poprzedniczka
nadal posiada 2 podstawowe przyciski READ/COPY znajdujące się w całej
gamie.
W nowej wersji pracowaliśmy przede wszystkim nad ułatwieniami technicznymi rozwiązań całości urządzenia (TRS5000+TPXCloner+TPHCloner).
Tym samym, podjęliśmy wysyłek w celu scalenia całego sprzętu y
okablowania zewnętrznego stosowanego wcześniej (TPX Cloner + TPH
Cloner), której funkcją jest dostarczenie kodów, które zawierają oryginalne
klucze z grupy rodzin Texas i Philips Crypto w jednej jednostce.
1.2 Transport i opakowanie
Maszyna jest dostarczana w zabezpieczeniu ze styropianu oraz kartonowym
opakowaniu o następujących wymiarach i wadze:
• Szerokość = 275 mm.
• Długość = 320 mm.
• Wysokość = 170 mm.
• Waga = 550 gr.
W momencie wypakowania maszyny należy dokładnie sprawdzić czy ta nie
doznała żadnego uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku wykrycia
jakiejkolwiek wady, nie podłączając maszyny, należy skontaktować się z
departamentem technicznym lub z obsługą klienta grupy Altuna JMA.
2. Właściwości techniczne
Maszyna kopiująca TRS-5000 EVO, oprócz tego, ze oferuje tą samą
kompletną gamę funkcji odczytu i klonowania wyrobów najważniejszych
producentów transponderów, udostępnia szczegółową informacje dotycząca
tych odczytów.
Jednoczenie należy dodać, ze w momencie scalenia produktu (wbudowania
dwóch zewnętrznych klonów (TPX+TPH), na jednej płycie) wyeliminowane
zostały błędy, które miały miejsce w momencie podłączania okablowania
zewnętrznego miedzy urządzeniami (TRS→ TPH→ TPX) przez
użytkownika.
polski
Aktualizacji maszyny dokonuje się przy pomocy usytuowanego u góry portu
USB (o nazwie TR).
Drugi port USB (o nazwie CL) używany jest do aktualizacji nowego kompaktowego Clonera (TPX+TPX) pozwalając w sposób prosty na dodanie
nowych modelów samochodów w celu ich późniejszego klonowania.
2.1 Dodatkowe elementy maszyny
Po wypakowaniu maszyny kopiującej TRS-5000 EVO znajdziemy
następujące elementy:
• Kabel zasilania 100-240 Vac / 50-60 Hz y 9V / 2,5 A.
• Kabel USB typu A-B (1,5 m długości), w celu podłączenia z PC→ TRS
5000-EVO.
• Instrukcja obsługi.
• Podstawa TPX4 (2 jednostki)
2.2 Główne elementy maszyny
• 2 przyciski (READ/COPY).
• 1 włącznik zasilania.
• 1 wtyczka DB9 służąca do podłączenia linii serii RS 232.
• 2 wtyczki USB.(CL dla CLoner i TR dla TRS5000 EVO).
• 1 wtyczka zasilania DC.
• 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4x20 znaków.
3. Uruchomienie maszyny
3.1-Miejsce użytkowania maszyny
Po ostrożnym wypakowaniu maszyny należy ją umieścić na płaskiej
powierzchni niebędącej metalem ani żadnym innym materiałem, który może
spowodować zakłócenia elektromagnetyczne odczytu, biorąc pod uwagę, że
antena jest elementem najbardziej narażonym na zakłócenia i tym samym
na części metalowe, które zakłócają sygnał oraz frekwencję synchronizacji
klucza.
Na przykład:
Odpowiednim miejscem na jego umieszczenie może być na przykład
drewniany stół.
Jednocześnie należy umieścić maszynę w odległości przynajmniej 80 do
100 cm od jakiegokolwiek źródła zakłóceń elektromagnetycznych (ekranów komputerów, telewizorów, elektronicznych urządzeń do komunikacji,
silników, walkie-talkie, telefonów komórkowych, etc....).
3.2-Instalacja i Ustawienie Urządzenia
Po odpowiednim usytuowaniu maszyny należny zainstalować pozostałe
elementy dodatkowe otrzymane razem z nowym urządzeniem.
W tym celu postępujemy zgodnie z następującymi wskazówkami:
1. Należy sprawdzić czy materiały znajdujące się w opakowaniu fabrycznym
są zgodnie z punktem 2.1 niniejszej instrukcji obsługi obnoszącym się do
Elementów Urządzenia.
2. Sprawdzić, czy posiadamy w lokalu gniazdko o napięciu 110/220V i czy
źródło zasilania jest prawidłowe 1---240Vac / 50-60Hz i 9V / 2A.
Podłączyć źródła zasilania do TRS-EVO.
Wraz z zamontowaniem w TRS-EVO nowego wyświetlacza alfanumerycznego
(4x20) dokonaliśmy optymalizacji odczytu wszystkich transponderów
udostępniając w ten sposób szczegółową i kompletną informacje dotyczącą
transponderów.
Następnie, na zasadzie streszczenia ukazujemy w znajdującej się poniżej tabeli,
informacje pojawiającą się na Wyświetlaczu, kiedy przystępując do kopiowania
klucza dokonujemy odczytu oryginalnego klucza oraz transpondera
REF.
JMA
TP01
REZULTAT W
TRS5000
TP01 Philips Stały
Kopia TP05/01
ID 30C7F1FF07F0E3C7
711C07FEE3FF7F00
TP02
TP02 Texas Stały.
Kopia TPX1
TI ID 00007E62409A00
0000000074717E0000
TRANSPONDER REAL
Philips Kod. Stały. Format Wedge.
Przykład kodu w TP01 / ID 33
Texas Kod. Stały. Format Cristal 23
mm
Przykład kodu w TP02 / ID 4C
REF.
JMA
TP03
REZULTAT W
TRS5000
TRANSPONDER REAL
TP03 Megamos Stały
Kopia TP05
Megamos Kod. Stały. Cristal 13 mm
ID FF81342019B9C710
FF81342019B9C710
TP04
TP05
TP06
Temic Kod. Stały. Format Wedge.
ID 9E8D77DF4000001C
9E8D77DF4000001C
Przykład kodu w TP04 / ID 11-12
TP07
Przykład kodu w TP05 / ID 23
TP06/19 Texas Crypto
Kopia TPX2
Texas Kod. Crypto. Cristal 23 mm
TP02 Texas Stały.
Kopia TPX1
TI ID 00007E62409A00
0000000074717E0000
TP08
LCK TP08 Megamos Cry.
Sprawdź instrukcje obsługi TP
UM1 A1618765 WD1-WD0
TP09
TP10
TP14
Przykład kodu w TP08 / ID 48
Przykład kodu w TP09 / ID 40
TP09 Phil Crypto OP
No Duplicable
Philips Kod. Crypto 1-sza
GeneracjaZaładuj OPEL
30FF7F0000801FF8
FF1F0700E0FF0F1C
Przykład kodu w TP09 / ID 40
TP10 Phil Cry WS
Copia sobre TPH1
Philips Kod. Crypto 1-sza Generacja
załaduj VW
LCK TP08 Megamos Cry.
Mire manual TP
TP12 Philips Crypto
Copia sobre TPX4
TP17
Przykład kodu w TP10 / ID 42
TP18 Motorola
Sprawdź instrukcje obsługi TP
TP19
TP06/19 Texas Crypto
Kopia sobre TPX2.
PW: FF ID: 00 C11520
MC: 0B LCK: 0010 DST40
TP20
TP21
Philips Kod. Crypto 1-sza Generacja
załaduj NISSAN
ID 3007EFF3F001C07
FEFF3F001CF88F1F
Przykład kodu w TP12 / ID 46
TP14 Phil Cry VOLKSW
Copia sobre TPH1
Philips Kod. Crypto 2-ga Generacja
załaduj VW
ID AA03554E4C4F434B
000000000030F0303
Przykład kodu w TP14 / ID 44
TP14 Phil Cry VOLKSW
No Duplicable
Philips Kod. Crypto 2-ga Generacja
załaduj VW
ID AA054C4F434B4544
00000000007FF0303
Przykład kodu w TP14 / ID 44
TP21 Texas Cry. REN.
Kopia sobre TPX2
PW: FF ID: 00 DD7D11
MC: 10 LCK: 0010 DST40
TP22
TP23
TP24
TP25
TP26
Przykład kodu w TP17 / ID 8C
Motorola Indala (Lincoln MARK VIII)
Philips Kod. Crypto 1-sza
GeneracjaZaładuj OPEL
Przykład kodu w TP09 / ID 40
Philips Kod. Crypto 1-sza
GeneracjaZaładuj OPEL
Przykład kodu w TP09 / ID 40
Philips Kod. Crypto 1-sza Generacja
załaduj VW
Przykład kodu w TP10 / ID 42
Przykład kodu w TP11 / ID 48A
TP23 Meg Cry VOLKSW
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Philips Kod. Crypto. PSA-HYU-KIAHON
UM1 E04EC658 WD1-WD0
UM2 BC38D0002A5112B3
Przykład kodu w TP12 / ID 46
TP24 Meg Cry SKODA
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Philips Kod. Crypto 1-sza Generacja
załaduj NISSAN
UM1 E04EC658 WD1-WD0
UM2 BC38D0002A5112B3
Przykład kodu w TP12 / ID 46
TP25 Meg Cry AUDI
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Philips Kod. Crypto 2-ga Generacja
załaduj VW
UM1 E04EC658 WD1-WD0
UM2 BC38D0002A5112B3
Przykład kodu w TP14 / ID 44
TP26 Texas Cry MIT
Kopia sobre TPX2.
TP27 Texas Cry SUZ
Kopia sobre TPX2.
TP28 Tex Cry MIT2
Kopia sobre TPX2.
TP29 Tx Cry LX/TOY
Kopia sobre TPX2.
PW: B0 ID: 65 7F6949
MC: 14 LCK: 1111 DST40
TP30
Temic Kod. Crypto. Wedge. Mazda/
Ford
UM1 E04EC658 WD1-WD0
UM2 BC38D0002A5112B3
PW: FF ID: 00 E6820B
MC: 11 LCK: 1010 DST40
TP29
Przykład kodu w TP16 / ID 45
Megamos Kod. Crypto. Format Wedge.
MC: 10 LCK: 1010 DST40
TP28
Philips Kod. Crypto 1-sza generacja
PEUGEOT
TP22 Meg Cry SEAT
Sprawdź instrukcje obsługi TP
PW: 19 ID: 00 3D4752
MC: 05 LCK: 0010 DST40
TP27
TRANSPONDER REAL
TP30 Tx Cry TOY/SC
Kopia sobre TPX2.
PW: B2 ID: 31 61F846
MC: 12 LCK: 1111 DST40
Philips Kod. Crypto 2-ga Generacja
załaduj VW
Przykład kodu w TP14 / ID 44
Philips Kod. Crypto 1-sza generacja
PEUGEOT
Przykład kodu w TP16 / ID 45
Texas Kod. Crypto. Wedge. MITSUBISHI 2
Przykład kodu w TP28 / ID 4D-62
Texas Kod. Crypto. Wedge. LEXUS/
TOYOTA
Przykład kodu w TP29 / ID 4D-68
Texas Kod. Crypto. Wedge. TOYOTA/
SCION
Przykład kodu w TP30 / ID 4D-67
polski
TP13 Phil Cry NISSAN
Copia sobre TPH1
TP20 Texas Cry. FORD
Kopia sobre TPX2
PW: 03 ID: 00 2FAC03
MC: 01 LCK: 0010 DST40
Philips Kod. Crypto. PSA-HYU-KIAHON
Przykład kodu w TP12 / ID 46
TP17 Temic Crypto.
Sprawdź instrukcje obsługi TP
TP18
Megamos Kod. Crypto. Format Wedge.
Przykład kodu w TP11 / ID 48A
TP16 Phil Cry PG
Kopia sobre TPH1
ID D41208B5D41208B5
Megamos Kod. Crypto Cristal 13 mm.
30007E00008E03F8
8F1F380EE0FF0F1C
ID EF791717
MODE LCK MANCHESTER
TP13
Przykład kodu w TP07 / ID 4C
REZULTAT W
TRS5000
ID FFFFFFFFFF30021F
8F32C3FFFFFFFFFF
Texas Kod. Stały. Format Wedge.
Odczyt = TP02.
Philips Kod. Crypto 1-sza
GeneracjaZaładuj OPEL
ID CA06662B TP08 MGI
UM1 A9C08765 WD1-WD0
TP12
Przykład kodu w TP06-19 / ID 4D-60
TP09 Phil Crypto OP
Kopia sobre TP05
ID 30F871E0C7FF033F
FE1F000000000000
TP11
Nova Kod. Stały. Format Wedge. (TP
Uniwersalna kopia dla stałych kodów.
(Z wyjątkiem Texas)
ID BBBBFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
PW: FF ID: 00 859F11
MC: 11 LCK: 0010 DST40
TP16
Przykład kodu w TP03 / ID 13
TP04 Temic Stały
Kopia TP05
TP05 Nova Stały
Kopia TP05
REF.
JMA
REF.
JMA
TP31
REZULTAT W
TRS5000
TP31 Tx Cr YAMAHA
Kopia sobre TPX2.
PW: FF ID: 00 590600
MC: 13 LCK: 0011 DST40
TP32
TP33
TP32 SOKYMAT Crypto
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Przykład kodu w TP11 / ID 69
Megamos Kod. Crypto. Wedge 2-giej
generacji. HONDA/AUDI
Przykład kodu w TP26 / ID 4D-61
TP33 Texas-Cry 3GEN
FORD-Kopia sobre TPX2.
Texas Kod. Crypto. 2Gen. Wedge.
FORD
PW: 03 ID: 80 81DCBE
MC: 01 LCK: 0010 DST40
Przykład kodu w TP33 / ID 6F-63
TP33 Texas-Cry 3GEN FORD
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Texas Kod. Crypto. 3Gen. Wedge.
FORD
TP34 Texas-Cry 3GEN TOYO
Sprawdź instrukcje obsługi TP
PW: 37 ID: 96 3DF27F
MC: 80 LCK: 1111 DST40
TP35
Texas Kod. Crypto. Format Wedge.
YAMAHA
ID 00000000000000000
PW: 03 ID: 80 FB4FA6
MC: 01 LCK: 0010 DST80
TP34
TRANSPONDER REAL
Przykład kodu w TP33 / ID XX
Texas Kod. Crypto. 2Gen. Wedge.
TOYOTA
Przykład kodu w TP34 / ID XX
Texas Crypto ++
Sprawdź instrukcje obsługi TP
Texas Kod. Crypto. 3Gen. Wedge.
TOYOTA
PW: 36 ID: 98 FAA182
MC: 80 LCK: 1111 DST80
Przykład kodu w TP34 / ID XX
TP35 Texas-Cry 3GEN
TOYO-Kopia en TPX2
PW: 33 ID: 0F 348CBC
MC: 0C LCK: 1111 DST40
Texas Kod. Crypto. 2Gen.Wedge.
TOYOTA
Przykład kodu w TP35 / ID 6F-70
W przypadku jakiegokolwiek problemu lub
pytań proszę skontaktować się z departamentem technicznym Obsługa Klienta
mailto:[email protected]
Jeżeli klucz posiada transponder Texas Crypto 1-szej generacji nierozpoznawalny
przez TRS EVO i tym samym nie znajduje się w powyższej tabeli, na wyświetlaczu
pojawi się następująca informacja
Texas Crypto
TTexas Kod. Crypto..Format Wedge.
Kopia sobre TPX2
PW: 00 ID: 00 30B5B9
MC: 02 LCK: 0010 DST40
W rozdziale tym pokażemy kroki, jakie należy podjąć w celu wykonania
kopii:
4.1 W rozdziale tym pokażemy kroki, jakie należy podjąć w
celu wykonania kopii:
• Po wprowadzeniu oryginalnego klucza klienta należy wcisnąć przycisk
READ, po czym poczekać aż pojawi się informacja dotycząca typu-referencji
JMA transpondera, który posiada oryginalny klucz, jak również transpondera
zalecanego przez JMA do wykonania kopii.
Większość transponderów Stałych i cześć transponderów zakodowanych
pokrywa się (Texas/Philips). Jeżeli transpondery innych modeli takich jak
Megamos lub Temic są zakodowane, urządzenie identyfikuje transponder z
referencja JMA i zarekomenduje nam sposób postępowania w celu aktywacji
tego klucza; w tym celu odsyłamy do instrukcji obsługi transponderów i
sposobu użycia maszyny programującej (TRACK7).
• Następnie, zgodnie z wskazówkami na wyświetlaczu, wyjmujemy klucz
i wprowadzamy nowy klucz, na bazie którego wykonamy kopię wraz z
odpowiedni transponderem.
W momencie dokonania kopii zaleca się wprowadzenie klucza bez
zanieczyszczeń, ponieważ z uwagi na wióry, które mogą pozostać na kluczu
i które mogą spowodować zakłócenia w elektronice urządzenia lub z uwagi
na ewentualne wady wykonanej kopii, zalecane jest wykonanie ciecia klucza
po prawidłowym wykonaniu kroków niniejszego punktu.
• Po wykonaniu kopii, urządzenie poinformuje nas czy wykonana kopia jest
prawidłowa czy nie.
W przypadku, gdy chcemy wykonać więcej niż jedna kopie tego samego
klucza, należy powtórzyć wszystkie kroki wyszczególnione w poprzednich
paragrafach, biorąc pod uwagę, że kopia ta powinna być wykonana na bazie
oryginalnego klucza klienta i jako “baza kopii” transpondera z referencją
zalecaną przez JMA.
Jedyny wyjątek to Philips Crypo, który pozwala nam na wykonanie tylu kopii
ile sobie życzymy, bez konieczności powtarzania tego samego procesu.
4.1.1 Informacja widoczna na wyświetlaczu w trybie
połączenia Lokalnego
W momencie dokonania klonowania zakodowanych transponderów,
zarówno modelu Texas jak i Philips, nie potrzebne jest ani połączenie PC ani
podłączenie zewnętrzne urządzeń klonujących (TPX Cloner + TPH Cloner),
ponieważ nowa, kompaktowa budowa TRS EVO posiada wszystkie funkcje w
jednym urządzeniu.
W momencie uruchomienia, na wyświetlaczu pokazują się następujące
informacje:
Przykład kodu w TPxx / ID XX
TPX1 jak również TPX4 mogą być zaprogramowane
nieskończoną ilość razy. Inaczej ma się to w przypadku
TPX2, który będąc transponderem typu OTP (one time
programable), może być zakodowany tylko raz, po czym nie
będzie możliwe dokonywanie na nim dalszych kopii.
Tym samym: jeżeli wprowadzony klucz nie posiada transpondera na
wyświetlaczu pojawi się następująca informacja:
BRAK CHIPA
BRAK TRANSPONDERA
polski
4 Kopiowanie kluczy
Należy dodać, ze istnieją wysokiej gamy samochody, takie jak
BMW, MERCEDES, które korzystają z systemu rolling code
(kodowanie ewolucyjne), od pojawienia się pierwszych modeli w
roku 95 i pomimo maszyna informuje nas o tym, że ich kopiowanie
jest możliwe, ich kopiowanie nie będzie ważne, ponieważ kody te
stale ewoluują zgodnie z protokołem nieznanym dla naszej firmy.
Zalecamy unikanie kopiowania kluczy tych pojazdów po roku 95.
JMA TRS-5000 EVO
N/S: 0123456789ABCDEF
FWr: xx
Clr: Wykryty TPX CLoner
Pierwsze trzy linijki wskazują nazwę, numer serii i wersje firmware TRS
5000 EVO.
Ostania linijka wskazuje w sposób sukcesywny i przemienny informacje
wskazujące na to czy funkcje kopiowania zakodowanych transponderów
Texas i Philips są dostępne.
Informacja TPX Cloner Found wskazuje, że TRS EVO jest gotowa do
klonowania Texas Crypto.
Następnie powinna pojawić się wiadomość TPH Cloner Found wskazująca
na to, że TRS EVO jest także gotowa do klonowania Philips Crypto.
Wykryty TPH Cloner
TPH ver.: 39.1.6
Na koniec, po wyświetleniu wiadomości TPH Cloner Found, pojawia się wersja
firmware, która kontroluje klonowanie Philips Crypto i która może być aktualizowana w prosty sposób przy użyciu portu USB o nazwie CL.
4.1.2 Informacja widoczna w czasie kopiowania Texas Crypto
W dalszej części, pokazany zostanie proces klonowania transpondera
Texas Crypto używany na przykład w Fordzie Fokusie (2007) i informację
pokazująca się na wyświetlaczu TRS EVO.
Wprowadź klucz
Wciśnij READ
Po przeanalizowaniu oryginału klucza, ukazuje się szczegółowa informacja
zawierająca:
• Kod JMA dla chipu wbudowanego w kluczu (TP 20).
• Typ producenta transpondera (Texas Crypto).
• Producenta pojazdu, w którym jest stosowany (FORD).
• Transponder JMA, który należy zastosować do sklonowania tego klucza
(TPX2).
• Informacja dotycząca wewnętrznej budowy transpondera, różniąca się w
zależności od producenta chipa i która na przykład, dla klucza FORD, jest
następująca (Hasło: 03, Kod producenta: 01, Numer serii: 00 i Numer serii
użytkownika: 2FAC03, bits locked które odnoszą się do stron z informacją
zabezpieczoną przed zapisem, 0010 (Str3 LOCK) i czy nadal stosowany jest
stary algorytm DST40 czy też nowy DST800).
TP20 Texas Cry FORD
Kopia TPX2
PW: 03 ID: 00 2FAC03
MC: 01 LCK: 0010 DST40
Po wprowadzeniu transpondera JMA (TXP2) na podstawie, którego dokonamy klonowania, wciskamy przycisk COPY
Wprowadź nowy klucz
Włącz przycisk COPY
Po przeanalizowaniu oryginału klucza, ukazuje się następująca informacja:
• Kod JMA dla chipu wbudowanego w kluczu (TP 12).
• Model wbudowanego chipa (PCF7941).
• Typ producenta transpondera (PHC - Philips Crypto).
• Transponder JMA, który należy zastosować do sklonowania tego klucza
(TPX4).
• Informacja dotycząca wewnętrznej budowy transpondera, różniąca się w
zależności od producenta chipa i która na przykład, dla klucza CITROEN,
jest następująca (Hasło: B9B66969, jeżeli jest zabezpieczony przed zapisem (LOCK) oraz rodzaj zastosowanego cyfrowania (Manchester)).
TP12-PCF7941 PHC
Kopia TPX4
ID: B9B66969
TRYB LCK MANCHESTER
W celu aktywacji trybu TPH Cloner, kompatybilnego z Philips Crypto, rozpoczynamy
proces wciskając przycisk COPY na oryginalnym kluczu
Nie wyciągać klucza
Włącz przycisk COPY
W czasie, gdy ładowana jest pamięć algorytmu HT2 stosowana przez Philips
Crypto 2 Generacji, TRS EVO wyświetla następującą informację:
Proszę czekać
..........................
Kiedy FPGA załadowało odpowiedni algorytm, na wyświetlaczu pojawia się
następująca informacja:
TPH CLoner Gotowy
..........................
TRS EVO jest gotowa do analizy i wykonania następujących kroków,
prosząc nas o ponowne odczytanie oryginalnego klucza:
TRS EVO rozpoczyna analizę transpondera oryginału wprowadzonego klucza.
Proszę czekać
..........................
Następnie przepisuje ta informacje na TPX2 i wydaje dźwięk w przypadku
prawidłowego wykonania kopii.
Wykonana kopia
Wyciągnij klucz
4.1.3 Informacja widoczna w czasie kopiowania Philips
Crypto II
Wprowadź klucz
Wciśnij READ
W celu wskazania rodzaj i producenta transpondera, jak również czy chodzi
o transponder oryginalny czy o kopie.
PHILIPS CRPTO
Rodzaj Philip´s Crypto
Następnie należy wprowadzić TPX4 Virgen w celu jego konfiguracji w trybie
zamrożenia (Sniff) mogąc w ten sposób dokonać zamrożenia danych,
weryfikując, ze kopia ta została wykonana w sposób prawidłowy:
Wprowadź TPX4 Virgen
Włącz przycisk [COPY]
Success
Go to car & sniff
polski
Na koniec, pokazany zostanie proces klonowania transpondera Philips
Crypto drugiej generacji, HT2, używany w Cytroenie C3 i informację
pokazująca się na wyświetlaczu TRS EVO.
[Wciśnij READ]
TRS EVO pozostaje w trybie oczekiwania na wprowadzenie danych
zapamiętanych na TPX4 (dane te zawierają ciąg informacji przekazywanej
pomiędzy ECU oraz oryginalnym kluczem)
Wprowadź sniff TPX4
[Wciśnij READ]
Dane te zapamiętane zostaną w pamięci RAM TRS EVO w celu dysponowania nimi w procesie wyszukiwania.
Dane sniffed TPX4
Kopiować? CP=SI
Po zakończonym powodzeniem procesie przygotowania danych zawartych w
(kroku 2) przechodzimy do wyszukiwania:
STEP 2 Success
Następnie, przy użyciu informacji zastosowanej przez sniff, staramy się dostać
się do strony zawierającej informacje wewnętrzną danego transpondera:
Wprowadź klucz ORIGIN
Włącz przycisk [COPY]
Czas trwania procesu wyszukiwania jest bardzo zróżnicowany i zależy od
tego gdzie znajdują się zapamiętane dane na 24GB dostępnej pamięci:
Trwa sprawdzanie
00 %
Po uzyskaniu dostępu do planu rejestrów transpondera, ma miejsce kopiowanie danych na transponder używany w procesie sniff lub na innych TPX4
wskazując na to czy kopia została wykonana prawidłowo.
Key Found
Wprowadź ponownie TPX4
Kopiować? CP=SI
Success
Produkty z rodziny Philips Crypto II pozwalają nam na kolonowie wszystkich
transponderów wciskając przycisk COPY po tym jak uzyskamy dostęp do
informacji znajdującej się w pamięci RAM w TRS EVO.
Zrobić jeszcze jedna kopię?
Kopiować? CP=SI
JMA HEADQUARTERS
ALEJANDRO ALTUNA, S.A.
Tel +34 943 79 30 00
Fax +34 943 79 72 43
Bidekurtzeta, 6
P.O.Box - Apdo. 70
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa – SPAIN
www.jma.es
[email protected]
JMA ARGENTINA
JMA ARGENTINA S.A.
Tel +54 336 4 462 422
Fax +54 336 4 462 422
Av. Central Acero Argentino Oeste 678
Parque industrial COMIRSA
2900 San Nicolas (Prov. Buenos Aires)
91- 342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
www.jma-argentina.com
[email protected]
www.jmapolska.pl
[email protected]
JMA FRANCE
Tel +33 01 39 22 42 10
Fax +33 01 39 22 42 11
Technoparc
13, rue Edouard Jeanneret
F- 78306 Poissy Cedex
JMA PORTUGAL
ALTUNA PORTUGAL
COMERCIO DE CHAVES UNIPESSOAL, LDA.
Tel +351 219 947 470
Fax +351 219 947 471
Urbanizaçâo dos Areeiros, Lote 67 C/v
2695-733 Sâo Joao da Talha
www.jmafrance.fr
[email protected]
JMA INDIA
JMA KEYS INDIA PVT. LTD
Tel +91 124 428 5450
Fax +91 124 428 5451
H-239 & H-240, Sushant Shopping Arcade
Sushant Lok-1, Block B
122002 Gurgaon
Haryana
www.jmakeys.in
[email protected]
JMA MAROC
JMA MAROC S.A.R.L.
Tel +212 656 195 195
Fax +212 520 150 536
El Oulfa
Casablanca
Marruecos
www.jma.ma
[email protected]
JMA POLSKA
JMA POLSKA Sp. z.o.o.
Tel +48 42 635 12 80
Fax +48 42 635 12 85
www.jmaportugal.com
[email protected]
JMA UK
SKS LTD
Tel +44 144 229 1400
Fax +44 144 286 3683
Unit 2, Canalside
Northbridge Road
Berkhamsted
Herts HP4 1EG
www.skskeys.co.uk
[email protected]
JMA URUGUAY
JMA URGUAY S.A.
Tel +598 2908 1175
Fax +598 2900 6681
Mercedes 1420
11100 Montevideo
Uruguay
www.jma.com.uy
[email protected]
JMA MEXICO
LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V
Tel +52 33 3777 1600
Fax +52 33 3777 1609
Av. Aviación No. 5520
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
JMA USA
ALTUNA GROUP USA INC.
Tel +1 817 385 0515
Fax +1 817 385 4850
1513 Greenview Drive
75050 Grand Prairie, Texas
www.jma.com.mx
[email protected]
www.jmausa.com
[email protected]
Member Of Altuna Group
www.jma.es

Podobne dokumenty