Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Transkrypt

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej
O konkursie:
Od roku szkolnego 2004/2005 wydział Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z FMW i Stowarzyszeniem
Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej
Olimpiady Lingwistycznej. Jest to jedna z 11 międzynarodowych olimpiad naukowych dla
uczniów szkół średnich.
Wymagana wiedza:
Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości
języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia,
formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza
językoznawcza, a w szczególności:





rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo
podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu
i przypadka,
znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.
Zestawy zadań treningowych oraz z poprzednich edycji Olimpiady znajdziesz na
stronie:
www.fmw.uni.wroc.pl w zakładce dla uczniów.
Etap szkolny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
odbędzie się 10.10.2013 roku w godzinach 8:00-10:00.
Chętne osoby do udziału w Olimpiadzie proszone są o zgłoszenie
się do p. Urszuli Jędrzejak lub do dowolnego innego nauczyciela
matematyki do dnia 8.10.2013.

Podobne dokumenty