Aktualności Wydawnictwo Targowe

Komentarze

Transkrypt

Aktualności Wydawnictwo Targowe
OFICJALNY PATRON
MEDIALNY FUNDACJI
AGRO SHOW
-
321/3
druga reklama firmy na str. 62-63
NR 26 (321)
Bednary
24-27.09.2010
T A R G O W E
Laureat XI i XII edycji
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
tel. 81-744-30-11, fax 81-744-24-89
e-mail: [email protected]
www.pol-skone.eu
Yes,you can
www.expovortal.com/gadzet
sam wstaw swoje logo i zamów gadżet
od redakcji
SPIS TREŚCI
Rolnictwo niemal od zawsze
odgrywało ważną rolę w polskiej
gospodarce i życiu mieszkańców kraju nad Wisłą. To jak sobie radzi w zmiennym otoczeniu
warunkują głównie czynniki
naturalne – temperatura, wilgotność, cyrkulacja mas powietrza,
ukształtowanie terenu, żyzność
i rodzaj podłoża, a także czynniki antropogeniczne, a więc struktura agrarna, polityka
państwa, poziom cen i mechanizacji oraz wiedza na temat rolnictwa i tradycji upraw.
Rolnictwo to także polska wieś – kiedyś chluba narodowa, symbol polskości, motor
napędowy gospodarki – dziś odsunięta na bok, troszkę zapomniana, starzejąca się
i opustoszała. Żyzne tereny rolne, na których jeszcze niedawno uprawiano zboża,
kukurydzę czy ziemniaki, w wyniku rozrostu miast wchłaniających coraz większe
obszary pod rozbudowę – bezustannie kurczą się, a tym samym polska wieś stopniowo znika z krajobrazu rolniczych terenów. A ci, którzy na niej pozostają borykają
się z wieloma problemami organizacyjnymi, ekonomicznymi i prawnymi. Niewielkie gospodarstwa, których w kraju jest najwięcej, nie dysponują potencjałem rozwojowym, a wytworzone przez nie dobra zapewniają jedynie utrzymanie się gospodarującej rodzinie. Produkcja przestaje być opłacalna. Przychody z prowadzonej
działalności są niewspółmierne do wysokich kosztów wytworzenia i utrzymania,
a brak pieniędzy na poważne decyzje modernizacyjne wyhamowuje i tak powolny już
rozwój polskiego rolnictwa. Ale na szczęście są ludzie, dla których rolnictwo jest pasją, powołaniem, a także sposobem na dobry biznes. Umiejętnie wykorzystują ukształtowanie terenu, zróżnicowanie warunków naturalnych pozwalających na bogatą
strukturę zasiewów, a także dopłaty z UE na modernizację i zakup nowego sprzętu,
nie pozwalając tym samym na całkowite zahamowanie rozwoju rolnictwa w Polsce.
Patrząc z optymizmem na przyszłość rolnictwa, zapraszam Państwa serdecznie do
Bednar k. Poznania na dwunastą już edycję największej w Polsce i jednej z największych w Europie międzynarodowych wystaw techniki rolniczej. Setki wystawców
i tysiące zwiedzających z kraju i zagranicy potwierdzają znaczenie tego wydarzenia
dla przedstawicieli branży. Atrakcją imprezy są firmowe poletka pokazowe, na których prezentowane są nowości światowych liderów sektora maszyn rolniczych, premiery rynkowe, nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w ciekawej dla publiczności formule – w trakcie prac polowych. To niecodzienne show ukazujące pracę
w naturalnych warunkach oferowanego sprzętu daje potencjalnym nabywcom pełną
wiedzę na temat realnych możliwości i ewentualnych ograniczeń prezentowanych
urządzeń, a proponowana przez organizatora formuła pomaga w nawiązaniu bliższych kontaktów handlowych skutkujących niejednokrotnie podpisaniem umów.
Agro Show obok prezentacji najnowszej generacji maszyn i urządzeń proponuje
zwiedzającym bogatą ofertę nasion, nawozów i innych środków produkcji rolnej.
Poza częścią wystawienniczą w opracowanym programie wydarzeń towarzyszących
imprezie zawarte są również specjalistyczne seminaria i branżowe spotkania. W tej
edycji jednym z punktów tegoż programu jest debata z udziałem naukowców, przedsiębiorców i zainteresowanych rolników na temat oczekiwań polskiego rolnictwa co
do zaopatrzenia w maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji pt. „Polskie rolnictwo potrzebuje nowoczesnych maszyn rolniczych”. Ponadto uczniowie i studenci
szkół o profilu rolniczym będą mieli okazję zmierzyć się w konkursie wiedzy rolniczej, a także stanąć w szranki w turnieju sprawnościowym. 25 września na Agro Show
w pełnej gali rozstrzygnięty zostanie VIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a jego laureaci uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami.
Tyle o samej imprezie, na której na pewno warto być! A co w „Aktualnościach Targowych”? Tym razem na 108 stronach prezentujemy sylwetki ponad 200 przedstawicieli sektora rolniczego: liderów rynku, instytucje branżowe, targowych medalistów, nowe atrakcyjne oferty handlowe i promocyjne oraz aktualne informacje na
temat branży, a także dostępnych na rynku maszyn i urządzeń rolniczych. Życząc
pięknej aury, która jest niewątpliwym sprzymierzeńcem tego rolniczego wydarzenia,
zapraszam gorąco do lektury „Aktualności Targowych”.
Odmienne oblicze Międzynarodowych
Targów Hodowli Zwierząt FARMA
4
Ośrodki targowe
6
Instytucje branżowe
7
Najlepsza polska marka
15
Medaliści
16
ISO
20
Giganci branży
21
Z tradycją
32
Nowość
33
Liderzy rynku
34
----------------------------------------------------------------------Prezentacje
47
Wystawcy
58
Tylko dla orłów
61
----------------------------------------------------------------------Podział branż
Maszyny, urządzenia, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze, leśne
68
Środki transportu, części zamienne
87
Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne,
grzewcze
88
Zwierzęcy materiał hodowlany
89
Pasze, dodatki paszowe
89
Nawozy, środki ochrony roślin
92
Nasiona roślin rolniczych
i ogrodniczych
93
Budownictwo rolnicze
95
BHP
97
Opakowania, magazynowanie
98
Kwiaty, owoce, warzywa, zioła
99
Materiał szkółkarski
99
Podłoża i pojemniki
100
Informacja, usługi, doradztwo,
informatyka w rolnictwie
101
Inne
103
Indeks branżowy
104
WYDAWCA
Siedziba: Dąbrowskiego 23/4, 60-840 Poznań
tel. 61-664-70-00, fax 61-664-70-01
e-mail: [email protected]
www.aktualnosci.pl
Katarzyna Skowrońska
redaktor naczelna
ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA NR 11 W HALI
Wydawca
Redaktor Naczelna
Dyrektor Handlowy
DRUK
Maciej Przybylski
Katarzyna Skowrońska
Krzysztof Bartoszek
DRUKARNIA INTERAK
ul. Kościuszki 93, Czarnków, tel. 67-356-33-33
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wzory reklam wykonanych przez AKTUALNOŚCI W.T. są własnością
AKTUALNOŚCI W.T. i wykorzystywanie ich w celach handlowych
bez pisemnej zgody AKTUALNOŚCI W.T. jest zabronione i chronione
prawem. Copyright © W.T. AKTUALNOŚCI 2010
Dział redagowany przez
www.dzienniktargowy.pl
Agro Show 2009 – podsumowanie
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show
2009 odbyła się w dniach 25-28 września 2009 r.
Szczególnym wydarzeniem pierwszego dnia wystawy była wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Marka Sawickiego. W wystawie wzięło udział 631
firm z kilkunastu krajów, jej powierzchnia zajęła 11
ha, a odwiedziło ją około 150 tysięcy osób. Po raz
pierwszy teren wystawy był ogrodzony.
Polagra-Premiery
Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
Polagra-Premiery odbyły się w dniach od 11 do 14
lutego 2010 r. Poznań zamienił się w międzynarodową wystawę najważniejszych liderów branży
rolniczej. Po raz pierwszy równolegle z targami
odbywał się Salon Kontraktacji Ogrodniczych
Pro-Horti. 42 tys. osób zapoznało się z ofertą wystawców salonu Pro-Horti i targów Polagra-Premiery – największej halowej wystawy skupiającej
producentów, sadowników, warzywników, specjalistów i praktyków branży rolniczej oraz ogrodniczej z całej Europy. Honorowy patronat nad targami
sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Marek Sawicki. Najbliższa edycja odbędzie się
w dniach 16 -19 lutego 2012.
Zielone Agro Show
IX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Zielone
Agro Show odbyła się w dniach 22-23 maja br. po
raz drugi w Kąkolewie w gminie Grodzisk Wielkopolski. W tegorocznej wystawie wzięło udział 130
wystawców, którzy prezentowali swoje produkty na
15 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni
ekspozycyjnej. Całkowita powierzchnia wystawy
łącznie z polami pokazowymi to 35 ha. Wystawę
odwiedziło około 20 tysięcy zwiedzających. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy maszyn. Obejrzało je prawie 7 tysięcy osób. Po raz
pierwszy na wystawie można było zobaczyć pokaz
bydła hodowlanego.
Agro-Park w Lublinie
Targi Rolnicze Agro-Park odbyły się w Lublinie
w dniach 29-30 maja 2010 r. Na powierzchni niemal
4 tys. m2 blisko 100 wystawców zaprezentowało
swoje produkty i usługi. Ekspozycje w ciągu dwóch
dni odwiedziło blisko 4 tysiące rolników. Pośród
zwiedzających nie zabrakło gości z zagranicy, m.in.
z Białorusi i Ukrainy.
4
www.expovortal.com
Odmienione oblicze
Międzynarodowych
Targów Hodowli
Zwierząt Farma
_____________________
Szeroko pojęta nowoczesna i opłacalna hodowla – tak
w skrócie przedstawia się tematyka Międzynarodowych
Targów Hodowli Zwierząt Farma, które po zmianie odbywać się będą co dwa lata w terminie wiosennym. Najbliższa
edycja będzie miała miejsce w dniach 10-13 lutego 2011 r.
i już teraz wiadomo, że Farma zaprezentuje odmienione
oblicze.
Farma to targi z jasno określoną formułą i precyzyjnie
sprofilowaną grupą docelową wystawców oraz zwiedzających. To także polskie premiery światowych nowości (tuż
po wystawie w Hanowerze), na których można zobaczyć
rozwiązania i technologie z zakresu nowoczesnej produkcji
zwierzęcej.
Powiew świeżości
Zgodnie z nowymi trendami polskiego i światowego rynku
rolnictwa podczas najbliższej edycji planowane są nowe
ekspozycje specjalne: salon zielonek oraz salon agroenergii
wraz z pokazową biogazownią.
W ramach pierwszego z salonów na specjalnie wyznaczonej
i wyraźnie oznakowanej przestrzeni zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta z zakresu technologii przygotowania pasz i produkcji kiszonek. Znaczącym elementem
tego sektora będą maszyny, m.in.: kosiarki, przetrząsacze,
zgrabiarki, prasy, owijarki i traktory. Ekspozycja agroenergii to oferta z zakresu odnawialnych źródeł energii
(OZE), m.in.: uprawy i przerób roślin energetycznych,
produkty uboczne z rolnictwa, produkty uboczne i odpadowe z przemysłu rolno-spożywczego, płynne i stałe odchody
zwierzęce, spalarnie, brykieciarki. Najciekawszą częścią
tego salonu będzie pokazowa biogazownia – „od pomysłu
do realizacji”. Tutaj zostanie zaprezentowana oferta producentów i dystrybutorów wyposażenia biogazowni, a także
specjalne warsztaty z zakresu najnowszych technologii,
uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych, zasad finansowania i przepisów prawnych dotyczących zakładania biogazowni rolniczych.
Współpraca, która procentuje
Farma niesie ze sobą ogromny potencjał doświadczenia
dzięki współpracy z najbardziej opiniotwórczymi związkami i stowarzyszeniami branżowymi. Targi odbywają się pod
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, a ich
partnerami są polskie związki i federacje zrzeszające producentów i hodowców bydła mlecznego, mięsnego, trzody
i drobiu. Przy ich wsparciu przygotowywana jest atrakcyjna
Dział redagowany przez
TA R G I W P O L S C E
ekspozycja i ciekawy program, aby każdy zwiedzający mógł
nie tylko spotkać się z najnowszymi produktami i usługami,
ale również wzbogacił się o praktyczną wiedzę.
Więcej informacji na www.farma.mtp.pl.
Targowa debata o hodowli
Szeroka oferta dla producentów trzody chlewnej to jeden
z wyróżników Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt Farma, które po raz pierwszy odbędą się w nowym
terminie: 10-13 lutego 2011 r. Zarówno zakres ekspozycji,
jak i program konferencji dedykowany jest najnowszym
trendom na rynku produkcji zwierzęcej. Dzięki wsparciu
i ścisłej współpracy z najważniejszymi stowarzyszeniami
branżowymi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, podczas targów Farma zaplanowano nowe ekspozycje specjalne oraz
sprofilowany program targowy. Między innymi w ramach
Salonu Agroenergii zaprezentowana zostanie koncepcja
nowoczesnej biogazowni – od pomysłu do realizacji. Ekspozycja agroenergii to oferta z zakresu odnawialnych źródeł
energii (OZE), m.in.: uprawy i przerobu roślin energetycznych, produktów ubocznych z rolnictwa, produktów
ubocznych i odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego,
płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, spalarni, brykieciarek. Pokazowa biogazownia to specjalna przestrzeń
z ofertą producentów i dystrybutorów wyposażenia biogazowni, ale także warsztaty z zakresu najnowszych technologii, uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych, zasad
finansowania i przepisów prawnych dotyczących zakładania biogazowni rolniczych. Zakres ekspozycji targowej,
oprócz bioenergii, obejmować będzie także agrobudownictwo, żywienie, genetykę i weterynarię.
Synergia praktyki i wiedzy
Po zmianie terminu oraz formuły targów Farma po raz
pierwszy w Polsce – tuż po targach EuroTier w Hanowerze –
będzie można zobaczyć światowe premiery rynkowe. Wielu
liderów branży potwierdziło już swój udział w poznańskiej
Farmie, planując tym razem na rynku polskim promować
najnowsze optymalne rozwiązania z zakresu nowoczesnej
produkcji zwierzęcej. Zwiedzający targi podwójnie skorzystają z pobytu na Farmie. Ofertę firm wzbogacą branżowe
seminaria i debaty, z udziałem polskich oraz europejskich
autorytetów z zakresu hodowli trzody chlewnej, drobiu oraz
bydła. Tu będzie się można dowiedzieć więcej o możliwościach prowadzenia opłacalnej hodowli.
Na targi przyjeżdżają profesjonaliści – według badań
marketingowych 90% gości Farmy to osoby zawodowo
związane z rolnictwem: właściciele dużych ferm oraz gospodarstw wielkoobszarowych. Wśród zwiedzających dominują hodowcy bydła oraz trzody chlewnej. Farma niesie
ze sobą ogromny potencjał doświadczenia dzięki zaangażowaniu ważnych branżowych organizacji. Targi odbywają
się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP,
a jej partnerami branżowymi, oprócz Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, są
także: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa, Polskie Stowarzyszenie Biogazu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Partnerem merytorycznym jest Agra-Matic. Główny
patronat medialny: TVP 1.
www.dzienniktargowy.pl
Euro-Rzepak w Poznaniu
Wystawa Maszyn i Urządzeń do Produkcji i Przetwórstwa Rzepaku Euro-Rzepak to aktualnie jedyne
tego typu spotkanie branży rzepakowej w Polsce. Na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
wśród bogatej oferty wystawowej prezentowano
m.in. materiał roślinny, urządzenia, narzędzia oraz
sprzęt rolniczy, chemię dla rolnictwa oraz sprzęt
i preparaty do przetwórstwa rzepaku. Patronat nad
wystawą Euro-Rzepak 2010 sprawowali: Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa
Opolskiego oraz TopAgrar Polska wydawnictwa
PWR.
W wystawie wzięło udział ponad 500 rolników
zainteresowanych produkcją lub już hodujących
rzepak.
Wystawa Rolnicza Roltechnika
W dniach 28-29 sierpnia 2010 r. w Wilkowicach
(gmina Lipno) odbyła się Wystawa Rolnicza
Roltechnika. „Wilkowickie święto maszyn” to jedyne tego typu spotkanie branży rolniczej w Polsce
i jedno z najważniejszych w Europie. Zarówno
Wystawa Maszyn Roltechnika 2010, jak i dziewiąta
odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników im. Jerzego Samelczaka były niezwykle ciekawe. Na zwiedzających czekała m.in. parada
maszyn i traktorów liczących niejednokrotnie po
kilkadziesiąt lat, możliwość spotkania z kolekcjonerami, szereg konkurencji, pokazów i konkursów.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Od 1 do 3 października 2010 r. hodowcy zaprezentują w Poznaniu: konie, bydło ras mięsnych i mlecznych, trzodę chlewną, owce, kozy, kaczki i kury,
króliki, nutrie, szynszyle, strusie, ryby, raki, żaby,
ślimaki, żubronie, daniele, jelenie hodowlane, gołębie oraz pszczoły. Tegorocznej KWZH po raz
pierwszy towarzyszyć będzie Wystawa Produktu
Regionalnego i Tradycyjnego zorganizowana w ramach współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego. Na kiermaszu zostaną zaprezentowane
najlepsze produkty wytwarzane przez regionalnych
producentów wyrobów spożywczych i rękodzieła
artystycznego, a w tym m.in.: wędliny, nabiał, przetwory owocowe i warzywne oraz produkty rybne.
Agnieszka Matczyńska
Na podst. mat. MTP
www.expovortal.com
5
ośrodki targowe
Krajowe Stowarzyszenie
Promocji Obszarów
Wiejskich
Ideą działania Stowarzyszenia jest edukacja i doradztwo
polskim rolnikom w zakresie chowu bydła, trzody chlewnej
i drobiu, jak również przybliżenie i zapoznanie rodzimych
producentów z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi
i technologicznymi w dziedzinie hodowli zwierząt, szeroko
pojętej infrastruktury hodowli, jak również weterynarii.
Targi te należą do jednych z największych tego typu imprez
specjalistycznych w kraju. Są okazją do spotkania hodowców
z przedstawicielami firm oferujących maszyny rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich, sprzęt zootechniczny,
pasze, materiał genetyczny itp. Obok prezentacji nowych
technologii i urządzeń zamierzeniem organizatorów jest również możliwość przedstawienia najnowszych osiągnięć polskiej
i światowej nauki w zakresie hodowli i produkcji świń, drobiu,
bydła oraz odnawialnych źródeł energii. Stąd też towarzyszące
każdej imprezie konferencje naukowo-techniczne, na które
składają się prelekcje traktujące o najaktualniejszych problemach i nowościach w branży.
Rokrocznie targi organizowane są w Poznaniu w hali widowiskowo-sportowej ARENA. Na powierzchni 9000 m2 (6000
m2 pod dachem i 3000 m2 teren otwarty), swoje wyroby
prezentuje około 300 wystawców z kraju i zagranicy. Targi
odwiedza ok. 20 tys. rolników z całej Polski.
Imprezy organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie
Promocji Obszarów Wiejskich odbywają się przy ścisłej
współpracy ze związkami branżowymi hodowców oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Do współorganizatorów targów należą: Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Polski Związek Zrzeszeń
6
www.aktualnosci.pl
Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza,
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Wielkopolska
Izba Rolnicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
NAJBLIŻSZE IMPREZY TARGOWE
28-30 stycznia 2011 r.
XIV Międzynarodowe Targi
FERMA ŚWIŃ I DROBIU
oraz Salon Weterynaryjny
SAL-WET
28-30 stycznia 2011 r.
III Krajowe Targi Energii
Odnawialnej w Rolnictwie
agroENERGIA
25-27 lutego 2011 r.
XI Międzynarodowe Targi
FERMA BYDŁA oraz Salon
Wozów Paszowych i Maszyn
do Zbioru i Konserwacji Pasz
Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów
Wiejskich
ul. Mazowiecka 63/2, 60-623 Poznań
tel. 61-843-26-13, 61-656-79-05
fax 61-843-38-05
e-mail: [email protected]
www.targiferma.com.pl
321/34
Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich
to od 1997 roku główny organizator Międzynarodowych
Targów FERMA ŚWIŃ I DROBIU, Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA (od 2000 roku) oraz Krajowych Targów Energii Odnawialnej w Rolnictwie agroENERGIA (od
2009 roku).
instytucje branżowe
Federacja
Branżowych Związków
Producentów Rolnych
z jednostkami członkowskimi oraz jej działaniu dla dobra
i na rzecz poszczególnych branżowych związków.
Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
! współdziałanie z Parlamentem, Rządem, a w szczególności
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ścisłą współpracę z rolniczymi organizacjami społeczno-zawodowymi,
spółdzielczymi i samorządowymi,
! delegowanie swoich ekspertów do organów przedstawicielskich i doradczych administracji rządowej i organów samorządowych,
! inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących rolnictwa i producentów,
! dążenie do odbudowy i instytucjonalizacji powiązań produkcyjnych i handlowych pomiędzy producentami, a zakładami
przetwórstwa rolno-spożywczego, giełdami i rynkami hurtowymi oraz innymi strukturami rynkowymi.
Od 2006 roku Federacja jest członkiem Komitetu Rolniczych
Organizacji Zawodowych w UE-COPA. Eksperci Federacji
uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i doradczych
dotyczących m.in.: hodowli bydła; koni; owiec; mięsa wołowego; mięsa wieprzowego; pszczelarstwa; roślin zbożowych,
oleistych i białkowych; owoców i warzyw; tytoniu; nasion;
kwiatów i roślin ozdobnych; ziemniaków.
Delegaci Federacji uczestniczą również w licznych branżowych spotkaniach i konferencjach, zarówno w kraju, jak i za
granicą. Aktualnie dominującym tematem jest Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku.
Najważniejszą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie,
podczas którego wybierana jest Rada Federacji, skupiająca po
jednym przedstawicielu każdej jednostki członkowskiej oraz
wyłonione z jej składu 7-osobowe Prezydium. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami uchwały i decyzje podejmuje Rada Federacji, natomiast za jej realizację odpowiada Prezydium i Przewodniczący Rady, a na roboczo – Dyrektor Biura.
Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji
Agnieszka Falba – Dyrektor Biura Federacji
Walne Zgromadzenie
Delegatów, 2010
Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel./fax 22-623-24-13
e-mail: [email protected], www.fbzpr.org.pl
321/136
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
działa od ponad 18 lat. Zrzeszone w Federacji krajowe związki
branżowe, obejmujące podstawowe sektory w rolnictwie, działają w oparciu o ustawę o organizacjach społeczno-zawodowych rolników z 8 października 1982 r. Zgodnie ze wspomnianą
ustawą rolnicze zrzeszenia branżowe są dobrowolnymi, niezależnymi i samorządnymi organizacjami społeczno-zawodowymi, broniącymi praw i interesów rolników indywidualnych
przez nie reprezentowanych. Organizacje te zrzeszają plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.
Aktualnie do Federacji należą 23 krajowe związki rolniczych
zrzeszeń branżowych:
! Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
POLSUS,
! Polski Związek Owczarski,
! Polski Związek Hodowców Koni,
! Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
! Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
! Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI,
! Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu,
! Polski Związek Hodowców Strusi,
! Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi,
! Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych,
! Polski Związek Pszczelarski,
! Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,
! Krajowa Federacja Producentów Zbóż,
! Polski Związek Producentów Kukurydzy,
! Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu,
! Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu,
! Polski Związek Plantatorów Wikliny,
! Polski Związek Ogrodniczy,
! Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw,
! Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych,
! Zrzeszenie Producentów Nasion Ogrodniczych, Materiału
Szkółkarskiego i Grzybni SOGNAS,
! Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału
Szkółkarskiego,
! Związek Gorzelni Polskich.
Federacja ściśle współpracuje również z:
! Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
! Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin,
! Stowarzyszeniem Przemysłu Wapienniczego,
! Wielkopolską Gildią Rolno-Ogrodniczą SA,
! Elewarr Sp. z o.o.,
Do najważniejszych zadań, określonych w statucie
Federacji, należą:
! obrona suwerenności i wzmacnianie prestiżu rolniczych
związków branżowych, szczególnie w zakresie ich odpowiedzialności za rozwój poszczególnych branż,
! reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych
członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych,
! prowadzenie współpracy z zagranicą,
! zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych,
! udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w realizacji
ich zadań statutowych,
! realizowanie zadań określonych przez władze Federacji.
Należy podkreślić, iż w myśl statutu Federacja nie może ingerować w wewnętrzne sprawy związków będących jej członkami, ani też bez zgody zainteresowanego związku podejmować
tematów ściśle branżowych, będących w jego gestii. Świadczy
to o w pełni demokratycznym charakterze powiązań Federacji
www.aktualnosci.pl
7
instytucje branżowe
Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
Instytut utrzymuje różne gatunki zwierząt gospodarskich
(bydło, konie, owce, kozy, króliki) i laboratoryjnych (przepiórki, myszy), co pozwala na podejmowanie różnorodnej tematyki
badawczej.
Oferta analiz laboratoryjnych Instytutu obejmuje m.in.:
! wykrywanie mutacji genowych istotnych z hodowlanego
punktu widzenia,
! kontrolę pochodzenia zwierząt na podstawie badań DNA,
! wykrywanie aberracji chromosomowych u zwierząt gospodarskich,
! wykrywanie GMO w paszach i produktach spożywczych,
! rozpoznawanie płci i przynależności gatunkowej zwierząt,
których tkanki zostały użyte do wytworzenia żywności, pasz
lub innych wyrobów,
! doświadczenia żywieniowe na krowach mlecznych – testowanie różnych dodatków paszowych z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń do indywidualnego żywienia bydła.
Od 2009 r. Instytut realizuje projekt Centrum Doskonałości
„Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Suntainable Production Systems
with consideration of Animal Welfare – ANIMBIOGEN in
EU” dofinansowany przez 7. Program Ramowy UE. Jego celem
jest wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu i wsparcie
uczestnictwa w realizacji międzynarodowych interdyscyplinarnych projektów badawczych w następujących obszarach: jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zrównoważonych systemach produkcji, dobrostan
zwierząt, genomika i biotechnologia.
Instytut jest koordynatorem projektu „BIOŻYWNOŚĆ –
innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w latach 2009-2014. Projekt jest finansowany w ramach
POIG w Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań
naukowych i prac rozwojowych”. Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów
pochodzenia zwierzęcego o wysokiej wartości odżywczej
i właściwościach prozdrowotnych, spełniających kryteria
żywności funkcjonalnej, uwzględniającej precyzyjne powiązanie ogniw w całym łańcuchu produkcji żywności od „pola do
stołu”, a następnie dostarczenie tych rozwiązań sektorowi rolno-spożywczemu dla bezpośredniego wdrożenia do produkcji.
W rezultacie projektu opracowane zostaną 4 rodzaje innowacyjnych produktów: 1) produkty (surowce i przetwory)
o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej, m.in.
wzbogacone o składniki bioaktywne; 2) produkty o obniżonej
alergenności; 3) przetwory o obniżonej zawartości soli i substancji dodatkowych, np. polifosforanów; 4) produkty o obniżonej kaloryczności i zawartości tłuszczu typu light.
Instytut jest koordynatorem projektu „Bio-centrum –
zwierzę, żywność i człowiek” realizowanego przez konsorcjum
8
www.aktualnosci.pl
naukowe w latach 2009 – 2011, finansowanego w ramach POIG
w Działaniu 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych”. Przedsięwzięcie to zmierza
do wytworzenia wspólnej infrastruktury badawczej, pozwalającej na realizację dużych, kompleksowych projektów badawczych w zakresie wytwarzania surowców (mleko, mięso, jaja)
i produktów zwierzęcych charakteryzujących się optymalną
wartością odżywczą, o cechach żywności funkcjonalnej oraz
świadczenie usług na potrzeby sektora rolno-spożywczego.
W ramach projektu tworzone jest akredytowane Laboratorium
Jakości Pasz, Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego.
Oferta Laboratorium obejmuje m.in.:
! oznaczanie ok. 70 makro- i mikroelementów,
! oznaczenia jakościowe i ilościowe specyficznych białek
(w tym immunoglobulin), enzymów, hormonów, kwasów
tłuszczowych, witamin oraz innych antyoksydantów z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spektrofotometrycznych, fluorescencji, polaryzacji oraz EIA i ELISA,
! oznaczanie substancji hamujących (pestycydów), toksycznych (aflatoksyn),
! ocenę jakości mikrobiologicznej,
! pełen zakres analiz biochemicznych we krwi zwierząt, niezbędnych do ustalenia ich statusu metabolicznego i zdrowotnego.
Projekty„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty
pochodzenia zwierzęcego” oraz „Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek”
są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
ul. Postępu 1, Jastrzębiec, 05-552 Wólka Kosowska
tel. 22-756-17-11, fax 22-756-14-17
e-mail: [email protected], www.ighz.edu.pl
321/82
Główne kierunki badań podstawowych Instytutu obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię
doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy
genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania
stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej, które umożliwiają wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie
behawioru i oceny dobrostanu zwierząt.
instytucje branżowe
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
______________________
Centrala w Falentach
Oddział w Warszawie
Oddział w Poznaniu
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel./fax 22-628-37-63
www.itep.edu.pl
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. 22-542-11-00, fax 22-542-11-50
ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań-Strzeszyn
tel. 61-820-33-31, fax 61-820-83-81
Dolnośląski Ośrodek
Badawczy
we Wrocławiu (DOB)
ul. Zygmunta Berlinga 7
51-209 Wrocław
tel./fax 71-367-80-92
Małopolski Ośrodek
Badawczy
w Krakowie (MOB)
ul. Ułanów 21b
31-450 Kraków
tel. 12-412-84-59
tel. 12-412-52-08
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy (KPOB)
ul. Glinki 60
85-174 Bydgoszcz
tel. 52-375-01-07
tel. 52-375-01-45
fax 52-370-02-16
! ochrony, użytkowania i kształtowania środowiska przyrody,
agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich;
! innowacyjnych, kompleksowych technologii w produkcji
roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze
źródeł odnawialnych;
! bezpieczeństwa stosowanych technologii oraz użytkowania
maszyn i urządzeń.
Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie (ZPOB)
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel./fax 91-423-19-08
tel. 91-422-27-15
Żuławski Ośrodek
Badawczy w Elblągu
(ŻOB)
ul. Giermków 5
82-300 Elbląg
tel. 55-232-44-08
Mazowiecki Ośrodek
Badawczy w
Kłudzienku (MOK)
05-824 Kłudzienko
k. Błonia
tel. 22-755-60-41
fax 22-755-60-45
321/126
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako jednostka badawczo-rozwojowa resortu rolnictwa, prowadzi badania
naukowe, prace rozwojowe i upowszechnieniowe, działalność wdrożeniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową,
promocyjną, wynalazczą na rzecz rolnictwa i obszarów
wiejskich w zakresie:
www.aktualnosci.pl
9
instytucje branżowe
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
rzenie teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości
i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej.
Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w: 6 działach naukowych, Centralnym Laboratorium w Balicach, Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie oraz 11 placówkach
doświadczalnych na terenie całego kraju. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie zootechniki oraz wnioskowania
o nadanie tytułu profesora. Dbając o rozwój kadry naukowej,
w 1995 roku dyrektor Instytutu powołał studium doktoranckie.
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
w Krakowie należy do największych jednostek naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym. Bezpośrednio
podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytut powstał 1 kwietnia 1950 r. z inicjatywy wybitnego
zootechnika i genetyka profesora Teodora Marchlewskiego,
ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektorem
Instytutu jest prof. dr hab. Jędrzej Krupiński.
W dniu 24 maja 2010 r. w teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, Instytut Zootechniki obchodził 60-lecie swojego
istnienia, a patronat nad obchodami Jubileuszu objął dr Marek
Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja
obchodów odbyła się w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda
Wielka 11 maja 2009 roku, zakładzie o bardzo dużych tradycjach, znanym również z faktu, że tam wyhodowano słynną
gęś kołudzką. Licznie przybyli do Teatru im. J. Słowackiego
goście z kraju i zagranicy oraz pracownicy Instytutu Zootechniki zarówno obecni, jak i emerytowani, mieli powody do
dumy – podkreślali to w swoich wystąpieniach profesor Jędrzej
Krupiński, dyrektor Instytutu Zootechniki PIB oraz Tadeusz
Nalewajk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek
Majchrowski, wręczył na ręce dyrektora Jędrzeja Krupińskiego
honorowe odznaczenie „Honoris Gratia” za zasługi Instytutu
Zootechniki dla Krakowa. Odznaczenie to otrzymało także
pięciu zasłużonych pracowników Instytutu. Medale za ponad
45-letni staż pracy otrzymało również pięciu pracowników.
Ważną częścią uroczystości było uroczyste wręczenie certyfikatu wdrożenia systemu ISO 9001:2008 przez Instytut
Zootechniki.
Program badawczy obejmuje:
! Genetykę i hodowlę zwierząt gospodarskich
! Paszoznawstwo i żywienie zwierząt gospodarskich
! Biotechnologiczne metody produkcji zwierzęcej
! Technologię, ekologię i ekonomikę produkcji zwierzęcej
! Jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Od 1 stycznia 2002 r. Instytut Zootechniki PIB jest rekomendowany przez stronę polską do współpracy z FAO w zakresie Światowego Programu Zachowania Zasobów Genetycznych
Zwierząt Gospodarskich. Na podstawie Zarządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest koordynatorem działań mających
na celu ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Obecnie ochroną zostało objętych 87 najcenniejszych
ras, odmian i rodów wszystkich gatunków zwierząt użytkowanych w naszym kraju, w tym rasy rodzime
(www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl).
Usługi:
! udzielanie porad, konsultacji dotyczących wszystkich zagadnień związanych z hodowlą i warunkami utrzymania zwierząt,
! seminaria oraz konferencje we własnym centrum konferencyjnym oraz w podległych zakładach doświadczalnych,
! wykonywanie badań i testów laboratoryjnych (Centralne Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – nr AB 512 oraz Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie)
zarówno w zakresie podstawowych analiz laboratoryjnych,
jak i specjalistycznych,
! prowadzenie stacji oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej zwierząt gospodarskich,
! współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami
naukowymi oraz związkami hodowców, izbami rolniczymi
i ośrodkami doradztwa rolniczego na terenie całego kraju,
! prowadzenie sprzedaży materiału hodowlanego w Zakładach
Doświadczalnych IZ PIB.
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
10
www.aktualnosci.pl
Adres do korespondencji: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Centrala: tel. 12-357-25-00
Sekretariat: tel. 12-357-27-00, 12-357-28-00
fax: 12-285-67-33
321/63
Misją Instytutu jest prowadzenie prac badawczych w zakresie
nauk zootechnicznych ukierunkowanych na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych zwierzętom i środowisku oraz wykorzystanie
zwierząt gospodarskich w celach biomedycznych.
Od początku swego istnienia Instytutowi prześwieca idea
Nauka bliżej Praktyki, realizowana poprzez wdrożenia i upowszechnianie osiągnięć naukowych, jak również poprzez stwo-
Adres siedziby: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
tel. 12-422-88-52, fax 12-422-80-65
e-mail: [email protected]
www.izoo.krakow.pl
instytucje branżowe
Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt
Gospodarstwo Pomocnicze
Krajowego Centrum
Hodowli Zwierząt
1 stycznia 2007 roku utworzono Gospodarstwo Pomocnicze
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie realizujące zadania na rzecz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
które obejmują w szczególności:
! prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół
i zwierząt futerkowych,
! prowadzenie ksiąg dla linii hodowlanych pszczół i stad zwierząt futerkowych,
! koordynowanie programów hodowlanych dla linii hodowlanych pszczół i ras zwierząt futerkowych,
! publikowanie wyników oceny wartości użytkowej pszczół
i zwierząt futerkowych,
! współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie hodowli i rozrodu,
! organizowanie szkoleń dla inseminatorów matek pszczelich
i zwierząt futerkowych,
! prowadzenie laboratorium badania grup krwi,
! prowadzenie laboratorium referencyjnego oceny mleka,
! prowadzenie systemów informatycznych niezbędnych dla
realizacji ww. zadań,
! administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Na rzecz podmiotów zewnętrznych Gospodarstwo Pomocnicze wykonuje:
! badania grup krwi bydła przez Laboratorium Badania Grup
Krwi KCHZ,
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
tel./fax 52-322-97-64
e-mail: [email protected]
! badanie składu mleka, śmietanki, masła i wyrobów mleczarskich,
! prowadzenie badań międzylaboratoryjnych,
! produkcja materiałów odniesienia i wzorców dla laboratoriów i przemysłu mleczarskiego przez
LOM KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków
tel./fax 22-759-82-09, tel./fax 22-730-02-63
e-mail: [email protected]
ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa
tel. 22-632-01-42, 22-632-82-04, fax 22-632-86-03
e-mail: [email protected], www.kchz.agro.pl
321/171
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Gospodarstwo Pomocnicze Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt
www.aktualnosci.pl
11
instytucje branżowe
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Oznaczenie produktu znakiem jakości PDŻ Poznaj Dobrą
Żywność jest wyróżnieniem dla producentów oraz informacją dla konsumentów o wysokiej jakości produktu.
Program Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poznaj Dobrą
Żywność funkcjonuje od 2004 roku. Najważniejszym celem
Programu jest promocja żywności wysokiej jakości, potwierdzonej certyfikatem. To także pomoc konsumentowi w dokonaniu świadomego wyboru produktów żywnościowych, podnoszenie zaufania do produktów wytwarzanych masowo o wysokiej i stabilnej jakości, promocja zdrowego stylu życia.
Program PDŻ zachęca przedsiębiorców do produkcji dobrych
i zdrowych produktów i przekonuje ich do tego, że warto
inwestować w jakość.
Program PDŻ to część polityki Unii Europejskiej służącej
podniesieniu jakości i zwiększaniu różnorodności żywności na
obszarze Wspólnego Rynku, a produkty ze znakiem PDŻ to
gwarancja produktów o najwyższej jakości i ze sprawdzonego
źródła.
Program PDŻ Poznaj Dobrą Żywność jest:
! nieograniczony liczbą przyznawanych znaków ani terminem
składania wniosków,
! dobrowolny,
! otwarty dla wszystkich producentów działających na rynku
Unii Europejskiej – bez względu na wielkość i formę własności.
Szczegółowe informacje, pełna dokumentacja zgłoszenia
wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są pod adresem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie
internetowej www.minrol.gov.pl.
Informacje można uzyskać także poprzez:
! e-mail: [email protected]
! tel. 22-623-18-10, 22-623-16-30
! fax 22-623-16-08.
Znak Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest w następujących grupach produktów:
1. mięso i produkty mięsne,
2. mleko i produkty mleczne,
3. ryby, owoce morza i ich przetwory,
4. jaja i przetwory jajczarskie,
5. miody,
6. tłuszcze spożywcze,
7. przetwory zbożowe, strączkowe i okopowe,
8. owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory,
9. wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
10. zioła i przyprawy,
11. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
12. wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych,
13. wody i napoje bezalkoholowe,
14. napoje alkoholowe,
15. inne.
Oznaczenie znakiem jakości PDŻ Poznaj Dobrą Żywność
pomaga konsumentowi w wyborze produktu.
Dzięki znakowi PDŻ Poznaj Dobrą Żywność producenci
zwiększają prestiż swoich wyrobów i nadają im większą rangę
poprzez wskazanie nadzoru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nad jakością wyrobów. Znak Poznaj Dobrą Żywność to
także wyróżnienie produktów na sklepowej półce. Znak daje
szansę promocji produktów zarówno w kraju, jak i za granicą.
Znak przyznawany jest wyrobom, które spełniają najwyższe
kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe działające przy
Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw jakości produktów żywnościowych. W skład Kolegium wchodzą profesorowie i doktorzy z dziedziny żywienia, hodowli roślin oraz
hodowli zwierząt.
Obecnie ponad 550 polskich produktów żywnościowych z 73
firm oznaczonych znakiem PDŻ Poznaj Dobrą Żywność cieszy się zaufaniem stale rosnącej grupy konsumentów.
12
www.aktualnosci.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50, 22-627-25-51
e-mail: [email protected]
www.minrol.gov.pl
321/79
W celu zapewnienia utrzymania stałego, bardzo wysokiego
poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności
pochodzenia surowców, program zakłada trzyletni okres obowiązywania znaku.
instytucje branżowe
Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody
Chlewnej Polsus
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
Polsus jest organizacją samorządową, działającą od 1958
roku.
Polsus należy do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Jest również reprezentowany w Radzie
Gospodarki Żywnościowej, działającej przy Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w europejskich strukturach
COPA i COGECA. Związek należy także do Europejskiego
Stowarzyszenia Selekcjonerów i Producentów Trzody Chlewnej. POLSUS bierze aktywny udział w analizach rynku
europejskiego, opiniowaniu aktów prawnych. Współpracuje
z Instytutem Zootechniki w Krakowie i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach.
Dążenie do realizacji założeń Związku, konsekwentne
prowadzenie programu hodowlanego oraz dbałość o stan
zdrowotny stad przyczynia się w istotny sposób do osiąganych
wysokich wyników polskiej hodowli. Walory smakowe polskiej
wieprzowiny znane są wśród konsumentów na całym świecie.
Przyczynia się do tego m.in. korzystny poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF), który jest nośnikiem smaku, kruchości
i soczystości mięsa.
Materiały informacyjne dotyczące aktualnych spraw
Związku regularnie ukazują się na łamach czasopism
branżowych oraz w naszym biuletynie informacyjnym
infoPOLSUS.
Działalność PZHiPTCh Polsus skupia się wokół realizacji
następujących założeń statutowych:
! Ocena wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej;
! Prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz
systemów informatycznych dla potrzeb rejestracji danych;
! Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla
osób prowadzących ocenę wartości użytkowej, sztuczne
unasienianie oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń
w tym zakresie;
! Kwalifikacja materiału hodowlanego;
! Prowadzenie oceny poubojowej zwierząt rzeźnych;
! Doskonalenie produkcji zwierząt hodowlanych trzody
chlewnej przez stosowanie właściwych metod selekcji i doboru zwierząt oraz upowszechnianie metod krzyżowania
towarowego świń, współtworzenie programów hodowlanych.
Obecnie dąży się, by wszystkie stada Polsus posiadały
certyfikat zdrowotny Polsus, tzn. były wolne od chorób: PRRS,
ZZZN, leptospirozy, choroby Aujeszky’ego, mykoplazmowego zapalenia płuc, gruźlicy. Ponadto kontroluje się występowanie w stadach następujących jednostek chorobowych:
dyzenterii, adenomatozy, salmonellozy, pleuropneumonii,
Mhp (Mycoplasma hyopneumoniae), świerzbu, streptokokozy
i choroby Glässera.
Wśród najnowszych inicjatyw Związku znalazło się powołanie do życia spółki Polsus-Agro Sp. z o.o., której głównym
celem jest zdobywanie nowych rynków zbytu dla materiału
hodowlanego i rzeźnego oraz Internetowej Giełdy Żywca
Wieprzowego we współpracy z e-WGT SA i KRIR.
Obecnie Związek w aktywny sposób działa na polu podnoszenia jakości mięsa wieprzowego, inicjując działania takie
jak powstanie systemu jakości PQS oraz propagowanie spożycia wieprzowiny wśród konsumentów poprzez realizację
zadań w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej Polsus
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa
tel. 22-491-55-11, 22-723-08-06
fax 22-723-00-83
e-mail: [email protected]
www.polsus.pl
321/167
Związek Polsus zajmuje się doskonaleniem ras czystych
w zakresie cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej.
Aktualnie programem hodowlanym objęte są następujące rasy
czyste: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc,
hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha i puławska. Głównym celem programu hodowlanego jest uzyskanie jak
największego postępu genetycznego w zakresie najważniejszych cech użytkowych. Efektem konsekwentnie i sumiennie
realizowanego programu jest wysoki potencjał genetyczny
krajowego pogłowia zarodowej trzody chlewnej w zakresie
cech użytkowych oraz odpowiednia jakość wyprodukowanego
żywca wieprzowego.
Nie odbiegamy w tym względzie od czołówki europejskich
hodowli. Niekwestionowaną zaletą rodzimego materiału
hodowlanego jest przystosowanie do przeciętnych warunków
utrzymania występujących w większości chlewni, wysoki status zdrowotny i wyeliminowanie niekorzystnej mutacji genu
wrażliwości na stres RYR1.
www.aktualnosci.pl
13
instytucje branżowe
Wielkopolskie Centrum
Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Poznaniu
z Siedzibą w Tulcach
Sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu z/s w Tulcach Spółka z o.o. to jedna z najstarszych, a jednocześnie najnowocześniejsza jednostka
w kraju (jedyna posiadająca Certyfikat Jakości ISO
9001:2000) zajmująca się hodowlą i rozrodem bydła oraz
trzody chlewnej. Na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego realizuje własne programy oceny i selekcji rozpłodników oraz świadczy usługi inseminacyjne
na najwyższym poziomie.
Hodowcom bydła oferujemy nasienie wybitnych rozpłodników ras mlecznych, których potomstwo pozwoli poprawić
opłacalność produkcji mleka, a także zdobywać nagrody na
prestiżowych wystawach hodowlanych. Wielkopolskie Centrum proponuje również nasienie buhajów ras mięsnych, doskonale nadających się do krzyżowania z rasą holsztyńsko-fryzyjską. Zapraszamy do korzystania z komputerowego
doboru buhajów do kojarzeń wykonywanego na życzenie
hodowcy, całkowicie bezpłatnie, przez przeszkolonych pracowników WCHiRZ. Wystarczy tylko umówić się ze specjalistą
działającym na danym terenie. Prowadzenie hodowli z zastosowaniem wyników programu MATESEL pozwala na
optymalne wykorzystanie potencjału genetycznego kojarzonych osobników oraz uniknięcie możliwego spokrewnienia,
co z kolei zaowocuje szybszym osiągnięciem wyznaczonego
celu hodowlanego w stadzie.
Knur rasy PBZ
Siedziba Spółki - Tulce
fot. Michał Ellmann
Hodowcom trzody chlewnej polecamy nasienie doskonałych
knurów ras matecznych (pochodzenia krajowego i z importu),
knurów ras ojcowskich (najczęściej importowanych ze Szwecji, Danii i Niemiec) oraz knurów linii hybrydowych. Wszystkie
charakteryzują się doskonałym pochodzeniem i wysokimi
parametrami użytkowymi, a co najważniejsze są wolne od
wszelkich jednostek chorobowych.
Hodowcom korzystającym z naszej oferty gwarantujemy
terminowe i profesjonalne wykonywanie usług inseminacyjnych, fachowe doradztwo naszych specjalistów w zakresie
rozrodu i hodowli.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Poznaniu z Siedzibą w Tulcach
Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce
tel. 61-872-73-30, 61-873-85-00
fax 61-872-73-54
e-mail: [email protected]
www.wchirz.pl
Filia w Gostyniu
ul. Mickiewicza 2, 63-800 Gostyń
tel. 65-572-06-57, 65-572-06-58, fax 65-572-19-67
e-mail: [email protected]
Filia w Kościelcu
ul. Konińska 10, 62-604 Kościelec
tel. 63-271-65-21, 63-271-62-68, tel./fax 63-272-04-46
e-mail: [email protected]
Filia w Ostrowie Wlkp.
ul. Prof. Kaliny 93, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62-738-30-55, 62-735-83-45, tel./fax 62-738-32-71
e-mail: [email protected]
Buhaj VALJEAN
FR 2941260084
14
www.aktualnosci.pl
Filia w Wągrowcu
ul. Berdychowska 52, 62-100 Wągrowiec
tel. 67-268-54-63, 67-262-19-44, tel./fax 67-268-54-65
e-mail: [email protected]
321/81
Filia w Skwierzynie
ul. Międzyrzecka 15, 66-440 Skwierzyna
tel./fax 95-717-02-83, 95-717-61-27
e-mail: [email protected]
najlepsza polska marka
Rozpylacze
płaskostrumieniowe
______________________
Celem firmy jest dostarczanie polskiemu rolnikowi produktów najwyższej jakości, spełniających surowe normy, dających
pewność, że wykonywane przez nich zabiegi ochrony roślin
przyniosą zamierzony efekt. Rozpylacze firmy MMAT cechują
się przede wszystkim wysoką precyzją wykonania, równomiernym pokryciem, długim czasem pracy oraz atrakcyjnymi
cenami.
Od początku działalności zajmujemy się produkcją rozpylaczy szczelinowych dla rolnictwa.
Zdobyta wiedza i doświadczenie oraz jakość naszych produktów stawiają nas w ścisłej czołówce producentów rozpylaczy
szczelinowych. Rozpylacze zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby dostarczyć ściśle określoną dawkę preparatu stosowanego do oprysku. Odpowiedni kąt rozpylania, bardzo dobry rozkład poprzeczny oraz odpowiednia grubość kropel gwarantują
równomierne pokrycie uprawy wzdłuż całej belki.
Do produkcji rozpylaczy używamy wysoce odpornego na
ścieranie polimeru oraz nowych wtryskarek renomowanych
światowych firm.
Doskonałą jakość rozpylaczy firmy MMAT gwarantuje ponadto wdrożony w naszej firmie system zapewnienia jakości
oparty na normie ISO 9002.
Stawiamy na jakość!
W ciągu 16 lat produkcji nasze produkty zyskały uznanie,
wśród polskich rolników. Wszystko za sprawą jakości.
Każdy etap procesu produkcyjnego jest ściśle nadzorowany,
a same rozpylacze szczegółowo badane pod kątem wydatku,
równomierności wypływu cieczy, wielkości kropel oraz wytrzymałości.
Tak przebadane produkty trafiają na rynek. Dzięki tym zabiegom w ciągu 16 lat produkcji nie otrzymaliśmy żadnej reklamacji. Dowodem wysokiej jakości rozpylaczy są również pozytywne opinie z warszawskiego IBMER-u, poznańskiego PIMR-u
oraz z licznych Stacji Kontroli Opryskiwaczy z całego kraju.
Ofertę firmy MMAT stanowią:
! Rozpylacze standardowe RS-MM w rozmiarach 02, 03, 04,
przeznaczone do pracy w optymalnych warunkach, czyli przy
wietrze do 3 m/s.
! Rozpylacze antyznoszeniowe AZ-MM w rozmiarach 02, 03,
04, wyposażone w specjalną kryzę wstępną zmieniającą
widmo kropel na grubsze, przeznaczone do pracy przy
wietrze do 5 m/s.
! Rozpylacze eżektorowe EŻ-MM w rozmiarach 02, 025, 03,
04. Samoczynnie zasysające powietrze, umożliwiające wykonanie oprysku przy wietrze do 6 m/s, w bardzo szerokim
zakresie ciśnień od 1 do 6 barów.
! Filtry stożkowe .
Wszystkie rozpylacze posiadają znormalizowany rozmiar
zewnętrzny, umożliwiający montaż w typowych kołpakach 8
mm.
MMAT Marian Mikołajczak Agro Technology
Gronówko 23a k/Leszna, 64-111 Lipno
tel./fax 65-527-15-20
e-mail: [email protected]
www.mmat.pl
321/153
Firma MMAT Marian Mikołajczak Agro Technology
powstała 1994 roku. Przez 16 lat swojej działalności firma
MMAT stała się polskim liderem w produkcji rozpylaczy
płaskostrumieniowych.
www.aktualnosci.pl
15
targowi medaliści
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR jest firmą
hodowlano-nasienną, której początki sięgają 1946 roku.
W obecnej formie organizacyjnej, której właścicielem jest
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
Spółka działa od 1 lipca 2000 roku. Składa się z Zakładu
Głównego w Smolicach oraz dwóch Oddziałów: w Bąkowie i Przebędowie. Spółka gospodaruje na powierzchni
ok. 4000 ha.
Główną działalnością firmy jest hodowla twórcza i zachowywanie odmian roślin rolniczych oraz reprodukcja i sprzedaż
materiału siewnego. Dzięki znakomitej kadrze hodowców,
ogromnej ilości i różnorodności materiału genetycznego oraz
nowoczesnym metodom hodowli HR Smolice stała się znaczącą firmą hodowlano-nasienną.
Aktualnie prowadzone prace hodowlane dotyczą takich gatunków, jak: kukurydza, pszenica zwyczajna, pszenica twarda,
żyto, jęczmień, rzepak, groch oraz łubiny: wąskolistny, biały
i żółty. W chwili obecnej HR Smolice jest właścicielem 90
odmian ww. roślin. Spółka jest krajowym liderem w hodowli
i produkcji mieszańców kukurydzy (36 odmian i ponad 1/3 powierzchni kukurydzy pastewnej w Polsce).
Spółka sprzedaje rocznie około 7000 ton nasion zbóż,
kukurydzy, rzepaku, łubinów i grochu do dalszej reprodukcji
nasiennej oraz na potrzeby produkcji towarowej. Sprzedaż prowadzimy zarówno w Zakładzie Głównym i Oddziałach Spółki,
jak również poprzez liczną sieć Przedstawicieli na terenie kraju.
Rosnące wymagania rynku nasiennego wymuszają intensyfikację prac hodowlanych, jak również unowocześnianie parku
maszynowego i urządzeń magazynowych do składowania,
czyszczenia, zaprawiania oraz paletyzowania nasion. Spółka
jest technicznie i technologicznie przygotowana do wytwarzania na dużą skalę najwyższej jakości materiału siewnego
spełniającego wymagania i normy, a także oczekiwania rolników.
Wyhodowane w HR Smolice odmiany roślin rolniczych
zostały docenione na licznych wystawach i targach rolniczych,
choćby Złotymi Medalami Polagra-Farm dla pszenicy ozimej
Almari, jęczmienia jarego Blask czy kukurydzy San. Na targach
Polagra-Premiery 2010 nagrodzono złotym targowym trofeum
Opokę, średniowczesną, trójliniową odmianę mieszańcową
kukurydzy o liczbie FAO 240, szczególnie polecaną do uprawy
na kiszonkę na terenie całego kraju. Wysoki, stabilny w latach
i dobrej jakości plon kiszonki to główny walor użytkowy tej
odmiany. Odmiana wykazała się stabilnością w plonowaniu
w niekorzystnych pogodowo latach badań rejestrowych
2004-2005 oraz najgorszym dla kukurydzy sezonie wegetacyjnym 2006 (108% wzorca – badania PDO).
Należy także wspomnieć, że za „osiągnięcia badawcze, doskonalenie technologii hodowli i uprawy roślin oraz cechy
jakościowe oferowanych nasion” Spółka uzyskała tytuł Laureata Konkursu Jakości i certyfikat Wielkopolska Jakość. Firma
została także laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości
Złoty Medal MTP targów
Polagra-Premiery 2010
za kukurydzę Opoka FAO 240
16
www.aktualnosci.pl
Smolickie odmiany
Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”, uzyskując
certyfikat za „wysoki poziom hodowli i produkcji nasiennej
w rolnictwie polskim”.
W latach 2008 i 2009 podczas XI i XII edycji Programu
Promocji Kultury Przedsiębiorczości Spółka została nagrodzona certyfikatem „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”.
WIELKOPOLSKA
JAKOŚĆ
Q
Oprócz hodowli twórczej i nasiennictwa Spółka prowadzi
również normalną produkcję rolniczą, która jest niezbędna dla
prawidłowego gospodarowania w tego rodzaju przedsiębiorstwie. Osiągane wyniki produkcyjne i finansowe stawiają
Hodowlę Roślin Smolice w gronie najlepszych firm hodowlano-nasiennych w Polsce.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
tel. 65-548-24-20, fax 65-548-10-70
e-mail: [email protected]
www.hrsmolice.pl
Oddział Bąków:
46-233 Bąków
tel. 77-413-17-92, fax 77-413-17-95
e-mail: [email protected]
Oddział Przebędowo:
62-095 Murowana Goślina
tel./fax 61-812-23-95
e-mail: [email protected]
321/106
HR
SMOLICE
targowi medaliści
Rodzinna
firma
______________________
Firma Joskin powstała w 1968 roku i początkowo była
przedsiębiorstwem zajmującym się pracami rolnymi,
prowadzonymi intensywnie przez Victora Joskina. Krąg
działalności szybko poszerzono o sprzedaż części zamiennych, a następnie maszyn, do których służyły, przekształcając się w ten sposób w firmę handlową. Obecnie
firma, choć bezpośrednio nie zajmuje się rolnictwem,
nadal prowadzi regionalną sprzedaż maszyn.
Pomimo swojej międzynarodowej działalności Joskin pozostaje nadal firmą o charakterze rodzinnym. Założyciel – Victor
Joskin – nadal kieruje grupą. Od początku działalności wspiera
go małżonka Marie-Josée. Wspólną pasją podzielili się z trójką
swoich dzieci. Zajmują one dzisiaj główne stanowiska w grupie.
Z nadejściem nowego tysiąclecia firma wykonała kolejne posunięcie, otwierając jednostkę produkcyjną w Polsce. Joskin Polska
w Trzciance jest ośrodkiem produkcyjnym, którego specyficzną
kompetencją jest sprawdzanie podzespołów dla pozostałych fabryk grupy, jak również montaż gotowych wyrobów o mniejszych
rozmiarach. Joskin Polska zajmuje się również handlem i dystrybucją sprzętu dla rolników indywidualnych w kraju oraz w kilku
sąsiednich państwach.
Wozy asenizacyjne
Dysponując 8 gamami wozów asenizacyjnych, obejmującymi ponad 100 różnych modeli, program produkcji Joskin jest
najszerszym spośród proponowanych w branży rolniczej. Taki
zasięg wynika z obecności tej marki w większości krajów europejskich i z bogactwa narzędzi produkcyjnych.
TORNADO – występuje w sześciu modelach o pojemności
od 14 do 21 ton. Odznacza się wysoką jakością produkcji, doskonałymi parametrami technicznymi, łatwością prowadzenia, ale
głównie prostotą obsługi i dużą wydajnością. TORNADO jest
idealnym rozstrząsaczem do każdej struktury rolnej.
Sprzęt transportowy
! nowa wywrotka TETRA-CAP od
8 do 14 ton – charakteryzuje się
samonośną ramą i trójstronnym
przechyłem.
Przyczepy rolnicze skorupowe
! wywrotka TRANS CAP (8-16 t) została zbudowana specjalnie dla rodzinnych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych;
! wywrotka TRANS-SPACE (16-24 t) przeznaczona jest dla
wszystkich użytkowników zawodowych, którzy oczekują
dużej opłacalności, to znaczy potrzebują wywrotki dostosowanej do wszelkich prac transportowych.
Wywrotki do ciężkich robót
! wywrotki TRANS KTP (9-15 t) wyposażone w skrzynię
o scalonych burtach ze stali HARDOX, co uniemożliwia jakąkolwiek ich deformację; niewielka wysokość ich skrzyni
jest idealna do załadunku przez małe koparki;
! TRANS KTP (17-27 t) to wywrotka do ciężkich „robót publicznych”; wywrotka mocna i giętka, przeznaczona do
przewożenia dużych ładunków w warunkach ekstremalnych,
charakterystycznych robót publicznych.
Przyczepy na zielonkę
SILO-SPACE – jest to skrzynia objętościowa o dużej pojemności, solidna o modułowej konstrukcji. Występuje w czterech
różnych pojemnościach od 40 do 50 m3 i jest dostosowana do
4 różnych ram.
Rozstrząsacze obornika
FERTI CAP – skierowany głównie do rolników posiadających niewielkie gospodarstwa. Oferta obejmuje pojemność od 8
do 12 ton i 4 modele. Pionowe wałki FERTI-CAP pozwalają na
rozrzucanie na szerokości od 8 do 10 metrów, zależnie od rozrzucanego materiału.
SIROKO – dla gospodarstw dysponujących ciągnikami o mocy 60-150 kM, uzupełniły gamę rozrzutników TORNADO. Wyposażone są w pionowy adapter z wałkami rozprowadzającymi
materiał na dużą szerokość. Wąska skrzynia spoczywa na dużych
kołach, co zmniejsza obciążenia trakcyjne.
Przyczepy do przewozu bydła
BETIMAX – są pojazdami o wysokiej jakości wykonania,
które łączy wielofunkcyjność z komfortem. Biorąc pod uwagę
rady hodowców i weterynarzy, firma Joskin zastosowała swoje
doświadczenie, aby wykonać funkcjonalny i trwały pojazd;
jednolita skrzynia zapewnia solidność, rama montowana na
hydraulicznych osiach, łatwy załadunek i wyładunek, a podłoga
z żywicy zapewnia wygłuszenie dźwięków.
Ale Joskin to również maszyny do pielęgnacji łąk i pastwisk, m.in:
! spulchniarki od 1,20 m do 9,60 m,
! rozdrabniarki od 1,30 m do 3,15 m,
! kosiarki do niedojadów 1,80 m do 7,5 m.
Firma Joskin jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek gotowa
do dalszego rozwoju. 525 pracowników, zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach wchodzących w skład grupy, zajmuje
się obsługą wciąż rosnącej liczby klientów.
Joskin Polska Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka
tel. 67-216-82-99
fax 67-216-83-22
e-mail: [email protected]
www.joskin.com
321/104
Złoty Medal MTP targów
Polagra-Premiery 2010
za aplikator doglebowy Terraflex
www.aktualnosci.pl
17
targowi medaliści
Spójnia
stawia na jakość
______________________
W trakcie 93 lat działalności firma przechodziła różne
reorganizacje i zmiany. Celem strategicznym spółki jest jednak
od samego początku hodowla twórcza nowych odmian roślin
warzywnych oraz hodowla odmian już istniejących. W ciągu
ostatnich lat, w wyniku intensywnych prac hodowlanych, firma
zarejestrowała 61 nowych odmian roślin warzywnych, o dużym
znaczeniu gospodarczym. Nasiona najwyższej jakości przeznaczone dla producentów uszlachetnia się metodą inkrustacji,
a część poddaje procesowi kalibracji i hydrokondycjonowania.
Laboratorium biotechnologiczne umożliwia stosowanie nowoczesnych metod w hodowli, takich jak krzyżowanie oddalone,
kultury tkankowe, markery molekularne. Laboratorium fitopatologiczne umożliwia efektywną hodowlę odpornościową,
a biochemiczne sprzyja jakości przetwórczej i konsumpcyjnej
tworzonych odmian.
Odmiany są cenione i poszukiwane nie tylko w Polsce. Firma
eksportuje nasiona na Litwę, Ukrainę, Rosję, Białoruś i na zachód Europy. Tak dobre wyniki to rezultat bardzo dobrze zorganizowanego działu hodowli i wysokich kwalifikacji zatrudnionych specjalistów.
Przez dziesięciolecia firma budowała swój wizerunek i zaufanie do produktów. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom klienta, każdego roku wprowadza wiele nowości.
Nowości
Najważniejszym gatunkiem, który przynosi firmie największy dochód jest ogórek gruntowy – z odmianami: Śremski F1
i Śremianin F1 na czele. Hodowla ogórka gruntowego posiada
duży potencjał materiałów hodowlanych, które niosą ze sobą
wysoką plenność – przy zachowaniu odpowiednich cech jakościowych oraz odporność na choroby. Wkrótce zostaną zarejestrowane dwie bardzo obiecujące odmiany ogórka gruntowego: NOE-3909 oraz NOE-4009, które charakteryzuje wysoka
Złoty Medal MTP
targów Polagra-Premiery 2010
za burak ćwikłowy Tytus
i pietruszkę korzeniową Sonata
18
www.aktualnosci.pl
plenność przy znacząco lepszej odporności i wyrównaniu od
odmian wyżej wspomnianych. Wprowadzane przez Spójnię
odmiany z powodzeniem konkurują z najbardziej znanymi
hodowlami w Europie i na świecie.
Mocno rozwinięta jest również hodowla grochu konserwowego, cebuli, fasoli szparagowej, marchwi, rzodkiewki oraz
buraka ćwikłowego.
W hodowli buraka ćwikłowego firma zajmuje dobrą pozycję
na rynku. Już dwukrotnie buraki z nochowskiej hodowli zostały
nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra: w 1994 r. – burak
Nochowski oraz w roku bieżącym – burak Tytus.
Tytus – odmiana plenna, tolerancyjna na chwościka, o gładkiej skórce oraz soczystym, intensywnie wybarwionym i bardzo
delikatnym miąższu. Poleca się ją do bezpośredniego spożycia
jak i przetwórstwa, gdyż łatwo kroi się na plastry.
Najmłodszym gatunkiem, którym zajęła się firma jest pietruszka. Wytworzone dotychczas dwie odmiany: Halblange-Brandenburska oraz Sonata cieszą się dużym uznaniem zarówno na rynku działkowicza, jak i producenta. Sonata została
również doceniona przez kapitułę konkursową i otrzymała
Złoty Medal na targach Polagra-Premiery 2010. Jest odmianą
bardzo plenną (ponad 60 t/ha), odpowiednią do przetwórstwa,
z niewielką tendencją do ordzawienia skórki, przydatną do długotrwałego przechowywania.
Wśród nowości tego sezonu na uwagę zasługują: dwie odmiany fasoli szparagowej zielonostrąkowej: Paulinera i Arkana,
fasola żółtostrąkowa – Undira, pietruszka Samba i Warta,
rzodkiewka Grazis i Bona, burak okrągły – Borus, cylindryczny – Turkus oraz ogórek pod osłony Ametyst F1.
Dbając o wysoką jakość swoich produktów, w 2010 roku
firma przystąpiła do Programu Promocji Jakości w polskich
przedsiębiorstwach – „Jakość Roku”.
Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Sp. z o.o. w Nochowie
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
tel. 61-283-56-55, fax 61-283-74-35
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.nasiona-warzyw.pl
Doradztwo
region południowej Polski: tel. 508-191-757
region centralnej i północnej Polski: tel. 508-191-758
321/108
Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.
w Nochowie ma długie tradycje w hodowli roślin warzywnych i nasiennictwie, sięgające roku 1917. W roku tym
Zrzeszenie Polskich Ogrodników – Producentów założyło w Nochowie, pod byłym zaborem pruskim, Spółkę
Hodowców Nasion Warzyw i Kwiatów pod nazwą Spójnia.
targowi medaliści
Plony na wagę złota
imperium plonów NK Nekta FAO 250
Kukurydza i sucrosorgo
Szeroko uprawiane mieszańce ziarnowe firmy Syngenta z dobrze znanym i docenianym Delitopem, nowszą NK Nektą (nr 1
w badaniach Coboru w grupie średniowczesnej w roku 2006
i 2008), najnowszym mieszańcem NK Cooler, jak również
NK Falkone czy NK Ravello wysoko i stabilnie plonują, szybko oddają wodę oraz wygrywają konkurencję jako surowiec dla
przemysłu młynarskiego i gorzelni. Aktualnie firma koncentruje swoje działania na mieszańcach o wysokiej strawności
i przydatności do produkcji wartościowej kiszonki dla krów
(np. Gazelle czy najnowsze Drim, NK Jasmic i NK Exapic),
a jednocześnie buduje portfolio biogazowe, w skład którego
wejdą specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy i buraków. Na targach Polagra-Premiery 2010 firma przedstawiła
kukurydzę NK Nekta (FAO 250) z bardzo wysokim potecjałem
plonowania na ziarno. Na suche stanowiska firma poleca
rolnikom Sucrosorgo 506, które zapewnia wysokie plony
zielonej masy jako komponentu do sporządzania kiszonki.
Rzepak
Firma prowadzi intensywne prace mające na celu wyhodowanie odmian rzepaku charakteryzujących się wysokim
potencjałem plonowania z ponadprzeciętnymi cechami jakościowymi, jak również tolerancjami na choroby grzybowe
i warunki stresowe. Od roku 2003 część prac hodowlanych
prowadzonych jest na terytorium Polski, co pozwala na
Złoty Medal MTP targów
Polagra-Premiery 2010
za kukurydzę NK Nekta FAO 250
wyselekcjonowanie odmian zaadaptowanych do warunków
agroklimatycznych naszego kraju. Odmiana NK Kolumb jest
efektem hodowli w ramach nowego systemu hybrydyzacji
o nazwie Safecross™, stworzonego i należącego do firmy.
Cechą charakterystyczną tego systemu jest jądrowe dziedziczenie cechy męskiej sterylności, co odróżnia Safecross™
od powszechnie stosowanego w hodowli mieszańców systemu
Ogura.
Mieszańce rzepaku ozimego otrzymywane za pomocą systemu Safecross™ odznaczają się bardzo wysokim plonem
nasion, dobrą adaptacją do różnych środowisk i tolerancją na
warunki stresowe. Wraz z wprowadzeniem tego systemu
hodowlanego ograniczono zawartości glukozynolanów w oleju.
Najpopularniejszym mieszańcem rzepaku Syngenta Seeds
jest bardzo wysoko plonująca w różnych warunkach klimatycznych odmiana Nelson. Odmiana została uhonorowana złotym medalem na targach Polagra Farma 2008.
Dla gospodarstw stosujących mniej intensywne technologie
firma poleca odmiany liniowe, takie jak: NK Fundus i NK
Pegaz.
Burak cukrowy
Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest opracowanie unikalnej technologii nasiennej Energ’Hill, czyli innowacyjnego
systemu przygotowania nasion, który gwarantuje przyspieszone i wyrównane wschody, znacznie wyższy wigor roślin, co
przekłada się na lepszą obsadę, bardziej równomierny wzrost
i wyższe zbiory.
Wszystkie odmiany buraków cukrowych polecanych przez
Syngentę posiadają cechy tolerancji na najgoźniejsze choroby
buraka: rizomanię i chwościka burakowego. Do najpopularniejszych odmian należą Monza, Picasso oraz Gryf. Z nowości
szczególnie polecana jest Silvetta, zarejestrowana w 2010 r.
Syngenta Seeds Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44 c
01-797 Warszawa
tel. 22-326-06-60
fax 22-326-06-66
www.syngenta-seeds.pl
321/107
Syngenta to światowa firma działająca w rolnictwie. Jest
największym na świecie dostawcą środków ochrony roślin oraz trzecią co do wielkości firmą nasienną. W Polsce
Syngenta Seeds Sp. z o.o. oferuje nasiona roślin polowych
(kukurydza, rzepak, burak cukrowy i sucrosorgo) oraz nasiona warzyw i kwiatów.
www.aktualnosci.pl
19
iso
Urządzenia
dla rolnictwa
______________________
Przekładnia ślimakowa
do wyciągu obornika
i przenośników taśmowych
Nośnik do bel
Paśnik dla bydła i koni
Kosiarko-rozdrabniarka
Siłownik powietrzny
do przyczep
Skrzynia ładunkowa
z lemieszem do ciągnika
Firma Agromet Produkcja Maszyn Rolniczych obecna jest
na rynku od 1994 roku. Zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju urządzeń dla rolnictwa i nie tylko.
W naszej ofercie posiadamy wiele rozwiązań ułatwiających
hodowlę trzody chlewnej, bydła, koni, owiec i drobiu.
Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością
zgodnie z normą ISO 9001:2009.
20
www.aktualnosci.pl
Agromet Produkcja Maszyn Rolniczych
Tomasz St. Matelski
Goryszewo 24, 88-300 Mogilno
tel. 52-315-83-87, tel./fax 52-315-83-22
e-mail: [email protected]
www.agromet-mogilno.pl
321/159
Od początku istnienia kładziemy bardzo duży nacisk na
jakość oraz trwałość naszych wyrobów. Wieloletnia współpraca
z klientami oraz partnerami handlowymi w Polsce i za granicą
pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia, zrozumienie
potrzeb klientów oraz na wykorzystywanie tych doświadczeń
przy projektowaniu nowych produktów.
giganci branży
Skocz po zdrowie
Atutem firmy jest niezwykle bogaty asortyment, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie. Aktualnie oferta liczy około 3000
artykułów wielu cenionych polskich i zagranicznych producentów. Firma jest jedyną na rynku polskim, której kompleksowa
oferta produktów ekologicznych jest w stanie zapewnić pełne
zaopatrzenie profesjonalnego marketu ekologicznego. Produkty posiadają wymagane certyfikaty zapewniające o pochodzeniu z rolnictwa ekologicznego, są najwyższej jakości i w pełni
bezpieczne dla zdrowia. Te właściwości od lat potwierdza niezależna, akredytowana jednostka certyfikująca Biocert Małopolska Sp. z o.o.
Po przeszło 23 latach działalności firma Biofuturo przekształciła się w spółkę z o.o., równocześnie zmieniając swoją
dotychczasową siedzibę na wielofunkcyjny magazyn wysokiego składowania. Nowoczesne rozwiązania otwierają nowe
możliwości współpracy ze wszystkimi partnerami.
Szybki rozwój naszej firmy wymaga podejmowania nowych
przedsięwzięć – mówi Czesław Meus, Prezes Zarządu Biofuturo
Trade Sp. z o.o. – Jednym z nich będzie rozbudowa i doskonalenie naszych usług, a co za tym idzie, zwiększenie zatrudnienia
i efektywności logistycznej firmy. Innowacyjnym rozwiązaniem
jest ekspozycja wzorcowego sklepu z produktami ekologicznymi
oraz naturalnymi. Ponadto w nowej siedzibie firmy znajdzie się
też dział profesjonalnego doradztwa i centrum szkoleń. Produkty ekologiczne cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Jest to zasługa większej świadomości konsumentów, wysokiej jakości produktów i ich wyjątkowego smaku, ale również
tego, że ich naturalne procesy produkcji są bezpieczne dla naszego środowiska naturalnego.
Biofuturo Trade dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku ma ugruntowaną pozycję jako solidny i zaufany partner
handlowy.
Zapraszamy do współpracy!
Biofuturo Trade Sp. z o.o.
ul. Półłanki 18, 30-740 Kraków
tel. 12-397-34-00÷39
e-mail: [email protected]
Filia Wrocław:
ul. Obornicka 235-237
tel./fax 71-788-21-82
e-mail: [email protected]
www.biofuturo.pl
321/105
Biofuturo jest liderem w handlu ekologiczną żywnością
w Polsce. Przedmiotem działalności jest dystrybucja oraz
konfekcjonowanie produktów BIO. Firma oferuje zarówno surowce do przetwórstwa, jak i gotowe produkty.
www.aktualnosci.pl
21
giganci branży
Razem po lepsze wyniki
De Heus Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy
producentów pasz, stworzonej przez holenderską rodzinę De Heus, będącą największą firmą rodzinną, wytwarzającą pasze na rynku holenderskim.
W Polsce spółka jest wiodącym producentem i eksporterem
pasz, koncentratów, premiksów oraz preparatów mlekozastępczych. Wykorzystuje wieloletnią wiedzę firmy – matki w zakresie produkcji produktów paszowych, dzięki czemu polscy klienci mają gwarancję zakupu pasz o najwyższej jakości oraz
profesjonalnej porady żywieniowej i hodowlanej.
Ciągłe badania, ulepszanie produktów, stosowanie zaawansowanych metod badawczych oraz nowatorskich rozwiązań
produkcyjno-technologicznych pozwala wprowadzać do oferty coraz nowsze i doskonalsze produkty. Podstawą oferty są pasze pełnoporcjowe dla wszystkich grup produkcyjnych zwierząt
gospodarskich. Poza tym firma specjalizuje się w produkcji
i sprzedaży koncentratów paszowych i premiksów. Ich zastosowanie pozwala, wykorzystując lokalnie dostępne surowce,
takie jak zboża czy nasiona roślin strączkowych, efektywnie
żywić zwierzęta, zmniejszając zarazem koszty produkcji.
Nieodłącznym elementem w codziennych kontaktach firmy
z hodowcą jest doradztwo żywieniowe, zootechniczne i hodowlane, jakie oferują przedstawiciele terenowi. Polega ono między
innymi na komputerowym opracowaniu zbilansowanej, indywidualnej dawki pokarmowej dla danej grupy zwierząt.
Wszystkie zakłady produkcyjne i laboratoria stawiają sobie
za główny cel utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa
pasz oraz produktów paszowych. Gwarancją tego są wdrożone
systemy zapewnienia jakości HACCP i ISO certyfikowane
przez TÜV Süd. Cała produkcja – od momentu dostarczenia
surowców, aż po wysyłkę gotowych produktów do klienta – jest
poddawana rygorystycznym procedurom kontrolnym, którym
towarzyszy stały monitoring, pozwalający wyeliminować
obecność w paszach niepożądanych czynników i zapewnić
wysoką jakość gotowych produktów.
Zapraszamy do współpracy.
De Heus Sp. z o.o.
22
www.aktualnosci.pl
321/119
De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca
tel. 24-721-04-00, fax 24-721-04-04
e-mail: [email protected]
www.deheus.pl
giganci branży
Doskonałe
do sprzątania
Utrzymanie czystości dróg, ulic, parkingów i terenów
zielonych jest obowiązkiem, który musi być spełniony
codziennie. W ostatnich latach zmieniły się jednak
sposoby sprzątania tak dużych powierzchni. Z pomocą
przychodzą najnowsze maszyny sprzątające i czyszczące,
a dobre efekty uzyskuje się szybciej i łatwiej. Sprawna
maszyna obsługiwana przez fachowca to jednak nie
wszystko. Ważne, by maszyna posiadała szczotki
odpowiednie do panującej aury i czyszczonej powierzchni. Coraz częściej też wykorzystywane są w rolnictwie
np. przy hodowli krów.
To właśnie Spółka Kastell od jedenastu lat produkuje i oferuje systemy szczotek przemysłowych. Odbiorcami są przedsiębiorstwa zajmujące się sprzątaniem obiektów zamkniętych,
firmy komunalne, lotniska, zakłady produkujące maszyny
przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, dealerzy maszyn czyszczących i zamiatarek. Grono użytkowników powiększyli także
hodowcy krów. To oni podkreślają, że szczotki z firmy Kastell
mają długi okres eksploatacji i sprawdzają się w trudnych
warunkach. Za imponujący sukces produktów firmy z Wrocławia odpowiada wiele czynników. Nie bez znaczenia jest fakt,
że przy produkcji szczotek do maszyn wykorzystuje się
najlepsze materiały oraz stosuje nowoczesne technologie produkcji. Szczotki są wysokiej jakości i mają ergonomiczne
kształty, a klient może wybrać produkt idealnie pasujący do
urządzenia i rodzaju pracy. Gama różnego rodzaju szczotek
jest bogata, począwszy od szczotek talerzowych, walcowych
również dla zwierząt hodowlanych, wieńcowych, skończywszy
na modelach nietypowych, tworzonych na zamówienie.
Szczotki talerzowe wykonane są ze sklejki drewnianej, która
jest odporna na ścieralność i łamliwość oraz działanie wody
i niskich temperatur. Włosie służące do nabicia to drut płaski,
polipropylen lub mieszanka drutu i polipropylenu.
Szczotki walcowe wykonane są z tulei plastikowej, nabite
wiązkami złożonymi ze stalowego, ocynkowanego drutu
(przestrzennie falowanego), polipropylenu (PPN) oraz nylonu
(PA). Wieńce (krążki metalowe), elementy szczotek walcowych
wykonane są z ocynkowanego drutu stalowego przestrzennie
falowanego lub polipropylenu (PPN). Z roku na rok grono
zadowolonych użytkowników powiększa się, a firma Kastell
postrzegana jest jako partner solidny i szybki w realizacji
zamówień. Wszystkim uczestnikom Targów Agro Show 2010
życzymy wielu nowych kontaktów branżowych.
321/78
Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych Sp. J.
ul. Brodzka 141 B, 54-067 Wrocław
tel. 71-356-70-31, 71-356-70-35
fax 71-356-71-17
e-mail: [email protected]
www.kastell.pl
www.aktualnosci.pl
23
giganci branży
Najstrawniejsza
kiszonka z kukurydzy
Najlepsze odmiany
kukurydzy na kiszonkę
W odmianach kiszonkowych Limagrain postawił na strawność całych roślin. Jak powszechnie wiadomo kukurydza składa
się z dwóch źródeł energii. Pierwszym z nich jest kolba, czyli
ziarno i zgromadzona w nim skrobia oraz łodyga i liście, czyli
włókno. Trawienie skrobi jest bezproblemowe i zależy od jej
dojrzałości. Problemy pojawiają się przy trawieniu włókna,
gdyż tylko hemiceluloza i celuloza mogą być trawione, a lignina
będzie zawsze niestrawna. Aby krowy mogły strawić jak największą ilość włókna, potrzebna jest specjalna genetyka.
Firma Limagrain jako pierwsza postawiła na strawność całych roślin, a więc skrobi i włókna. Najlepsze odmiany po tej
specjalnej hodowli otrzymują znak jakości Animal Nutrition.
Znak ten gwarantuje najwyższą jakość agronomiczną oraz żywieniową. Odmiany ze znakiem Animal Nutrition są badane
w laboratoriach, ale najważniejszy jest test na żywych zwie24
www.aktualnosci.pl
rzętach. Tylko one mogą dostarczyć niezbędnych informacji na
temat odmian. Jeżeli testowanie na krowach mlecznych kończy
się sukcesem, odmiana otrzymuje znak jakości Animal
Nutrition.
Program Animal Nutrition został nagrodzony złotym medalem na targach Ferma Bydła 2009.
W chwili obecnej tym znakiem oznaczone są odmiany:
ASPEED, LG 32.32, LG 32.52, LG 32.85, LG 32.33 DUO,
LG 32.53 DUO i ALYSTON DUO (nowość).
Limagrain
ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
tel. 61-657-19-85, fax 61-657-19-86
LG Animal Nutrition Project Manager
Mariusz Koczara
tel.kom. 601-758-993
e-mail: [email protected]
www.limagrain.pl
321/109
Firma Limagrain jest spółdzielnią 800 francuskich rolników, zajmującą się hodowlą, produkcją i sprzedażą materiału siewnego kukurydzy, rzepaku oraz zbóż. Bardzo
wielką uwagę w naszej działalności poświęcamy nasionom kukurydzy. Nasza hodowla już ponad 25 lat temu
została rozdzielona na dwie części: hodowlę na ziarno
i hodowlę na kiszonkę, gdyż wymagania stawiane tym
hodowlom są inne.
giganci branży
Polski producent węży
Rozmowa z panem Tomaszem Milińskim – dyrektorem
firmy – o wężach przemysłowych i kompleksowej ofercie
Masterflex.
Redakcja: Panie Dyrektorze, jak długo istnieje firma
Masterflex Polska i jaka jest jej kompletna oferta? Czy oprócz
dystrybucji węży przemysłowych zajmują się Państwo także ich
produkcją?
Tomasz Miliński: Masterflex Polska istnieje w obecnej formie organizacyjnej od 2001 roku i jest przedstawicielem
handlowym w Polsce firmy Masterflex AG. Oferujemy głównie
węże techniczne, wykonane z poliuretanu poliestrowego, santoprenu, silikonu, teflonu, kaptonu, vitonu i polietylenu, a także
system połączeń Combiflex, który umożliwia połączenie węży
poliuretanowych z elementami instalacji transportu pneumatycznego (bez redukcji światła przepływu). Uzupełnieniem
oferty są przede wszystkim wentylatory przemysłowe, odciągi
spalin i odkurzacze. Od sześciu lat Masterflex Polska jest
również producentem. Zakres produkcji krajowej dotyczy węży
wentylacyjnych Master Clip. Są one wykonane z tkanin technicznych i tworzyw sztucznych, odpornych na wysoką temperaturę, opary substancji agresywnych lub wybuchowych.
Pozostałe wyroby importujemy z Unii Europejskiej.
Red.: Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o krajowej
produkcji węży?
T.M.: Wytwarzamy kilkadziesiąt typów węży Master Clip,
które wchodzą w skład pięciu grup produktowych. Pierwszą
grupę stanowią węże średnio- i wysokotemperaturowe (o odpornościach w przedziale od -130°C do +1100°C), drugą – węże
do odciągu gazów spalinowych, trzecią – węże chemoodporne
(maks. do temperatury +400°C), czwartą – węże do stref zagrożonych wybuchem, piątą – węże termoizolacyjne. Warte podkreślenia jest to, że na życzenie klientów węże do stref zagrożonych wybuchem produkujemy w wersji zgodnej z dyrektywą
ATEX. Budowę produkowanych przez nas węży chciałbym
zobrazować na przykładzie typu Master Clip Thermo HT400/V.
Należy on do piątej wymienionej grupy i jest naszym nowym
produktem. Wewnętrzna jego warstwa wykonana została ze
specjalnej termoodpornej tkaniny, wytrzymującej pracę ciągłą
w temperaturze do +400°C. Na zewnątrz pokrywa go trudno
palny wąż serii Master Clip Vinyl B. W środku znajduje
się warstwa wełny mineralnej o grubości 3 cm. Ponadto po obu
stronach produktu innowacyjnie zastosowaliśmy izolującą
taśmę aluminiową.
Red.: A jak szeroka jest Państwa oferta wyrobów wytwarzanych za granicą?
T.M.: Bardzo szeroka. Oferujemy węże ssawne i przesyłowe
– np. o dużej odporności na ścieranie, na drobnoustroje, węże
dopuszczone do kontaktu z żywnością itp. W ofercie są też
zagraniczne węże ssawne i wydmuchowe do wentylacji,
klimatyzacji powietrza, do wyciągu dymów spawalniczych.
Proponujemy również węże osłonowe, obejmy i elementy połączeniowo-instalacyjne, osprzęt peryferyjny. Co do wentylatorów przemysłowych, to można u nas dostać praktycznie każdy
ich rodzaj – są kanałowe, osiowe ścienne, osiowe kanałowe,
dachowe, przeciwwybuchowe, oddymiające, chemoodporne,
promieniowe, bocznokanałowe. Poza tym oferujemy kurtyny
powietrzne, termowentylatory, akcesoria elektryczne, elementy
nawiewu i wywiewu powietrza, centrale wentylacyjne i wspomniane przeze mnie wcześniej odciągi spalin i odkurzacze.
Oczywiście, wymieniłem tylko przykładową, niewielką część
naszego asortymentu.
Red.: Myślę, że Państwa wyroby można zobaczyć na wielu
międzynarodowych targach...
T.M.: Zgadza się. Uczestniczymy w wielu międzynarodowych imprezach – zarówno tych w Polsce, jak i za granicą.
Z reguły wystawiamy się na targach ITM i Taropak w Poznaniu,
Plastpol w Kielcach, Protech we Wrocławiu, a także corocznie
jesteśmy uczestnikiem targów Powtech w Norymberdze oraz
Hannover Messe.
Red.: A jakie są Państwa plany na przyszłość?
T.M.: Plany na przyszłość? Przede wszystkim chcemy skonsolidować działania produkcyjno-handlowe w ramach grupy
Masterflex. Planowana jest wspólna inwestycja i rozszerzenie
programu produkcyjnego o wyroby wykonywane z poliuretanu
poliestrowego.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
W Płocku produkowane są m.in. węże
do stref zagrożonych wybuchem.
na zdjęciu - wąż wentylacyjny Master Clip Teflon S-EL
Masterflex Polska
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. 24-366-38-60, fax 24-366-38-62
e-mail: [email protected]
www.masterflex.pl
321/206
Tomasz Miliński
Dyrektor Masterflex
Producent węży wentylacyjnych
z poliuretanu, neoprenu, silikonu,
hypalonu, vitonu itp. Zastosowanie: przesył mediów ściernych,
wentylacja, odprowadzanie dymów spawalniczych, spalin samochodowych, wyciąg oparów agresywnych chemicznie, odprowadzanie powietrza w temp. do
+1100OC. Na życzenie wersje zgodne z ATEX. Oferujemy również:
wentylatory kanałowe, dachowe,
ścienne, promieniowe, bocznokanałowe, chemoodporne, oddymiające, również w wersji EX,
odkurzacze przemysłowe, odciągi
trocin.
www.aktualnosci.pl
25
giganci branży
Nowości z Kościana
działka do podlewania (szerokość rozlewu 40 m)
> ramienia do podlewania małych roślin warzywnych bez ich
uszkodzenia, ciecz podawana
jest do ramienia ciśnieniem
ok. 5 bar, co powoduje jej rozbicie na tzw. mgiełkę, szerokość robocza 8 m,
! różne systemy napełniania;
> nalewowe – pompą ze zbiornika stacjonarnego
> napełniane kompresorem
> wężem hydraulicznie opuszczanym do zbiornika
> rurą uchylną
! mieszadła wewnątrz zbiornika
Dozownik naglebowy sterowany hydraulicznie – szerokość robocza 12 lub 16 m
> hydrauliczne (ślimak wewnątrz
zbiornika napędzany silnikiem
hydraulicznym)
Marka Meprozet Kościan rozpoznawalna jest wśród naj> rura czyszcząca (mieszanie powietrzem od kompresora
większych i najbardziej znanych firm europejskich. To
tylko do wozów o pojemności 3000 l do 5000 l)
zakład z wielkimi tradycjami i długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji wozów asenizacyjnych
Katalog wyrobów jest dostępny na stronie:
o pojemnościach od 3000 l do 24 000 l.
www.meprozet-koscian.eu
>
26
Nowości
! WÓZ ASENIZACYJNY typ PN-60 pojemność 6 000 l oraz
PN-70 pojemność 7000 l wersja „EKONOMICZNA” – nowa
niska cena
! WÓZ ASENIZACYJNY typ PN-20/2 pojemność 2300 l z przeznaczeniem dla małych gospodarstw rolnych; wznowienie
produkcji najbardziej popularnego wozu – w latach 1980-1990
wyprodukowano i sprzedano ok. 20 000 szt.
! APLIKATORY TALERZOWE – do doglebowego wprowadzania gnojowicy
> APLIKATOR 2 – szerokość robocza 2 m
> APLIKATOR TALERZOWY 3 – szerokość robocza 3 m
> APLIKATOR TALERZOWY 6 – szerokość robocza 6 m
! Dozowniki naglebowe (rozlewanie wężami wleczonymi po
ziemi) – szerokość robocza 12 metrów i 16 metrów, sterowane hydraulicznie
Sprzedaż prowadzona jest przez sieć punktów sprzedaży.
Atutem firmy Meprozet jest: rzetelność, terminowość, nowoczesność, możliwość indywidualnego dostosowania wyrobu do
potrzeb klienta, fachowa obsługa, prężny dział konstrukcyjny.
Ponadto oferujemy:
! WOZY ASENIZACYJNE o pojemności: 3000, 4300, 5000,
6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000,
18 000, 20 000, 24 000 i 26 000 litrów
! dozowniki do naglebowego dozowania gnojowicy
> szerokość robocza 3 m
> szerokość robocza 9 m
> szerokość robocza 12 m
! aplikatory 4-redlicowe do doglebowego wprowadzania gnojowicy
! wozy asenizacyjne z AGREGATEM JULIA przystosowane
do zamontowania:
Wóz asenizacyjny PN-60/6 WERSJA EKONOMICZNA
www.aktualnosci.pl
ul. Gostyńska 71
64-000 Kościan
tel. 65-512-53-25, fax 65-512-11-62
e-mail: [email protected]
www.meprozet-koscian.eu
321/131
Meprozet Kościan S.A.
giganci branży
Pyroxenia FAO 130
najwcześniejsza kiszonka
na rynku!!!
Oseva to firma z tradycjami, która od wielu lat produkuje
materiał siewny roślin rolniczych. Spółka dostarcza certyfikowany materiał siewny wyprodukowany w systemie
zarządzania jakością ISO 9001:2000. W profilu produkcyjnym szczególne miejsce zajmuje nasiennictwo mieszańców kukurydzy.
Wyniki badań rejestrowych (Słowacja 2006-2007)
Pyroxenia FAO 130 – właściwości:
! ekstremalna wczesność,
! relatywnie wyższy udział kolb,
! odporność na zwiększone zagęszczenie plantacji,
! szybki przyrost suchej masy kolb przed nastąpieniem wczesnojesiennych przymrozków,
! możliwość wykorzystania jako poplon w korzystniejszych
warunkach wodnych i termicznych.
Wyniki doświadczenia w Szwecji – rok zbioru 2008 (10 września)
Zalecenia dla Plantatora
Pyroxenia ze względu na swoją wyjątkową wczesność jest
przydatna do uprawy na kiszonkę w rejonach uniemożliwiających uprawę jakichkolwiek innych odmian kukurydzy –
północny wschód i tereny podgórskie. Można ją wysiewać
w drugiej połowie maja – po ustąpieniu przymrozków późnowiosennych i zbierać na kiszonkę – w pełnej dojrzałości technologicznej – jeszcze w sierpniu, przed nadejściem pierwszych
przymrozków wczesnojesiennych. Ze względu na mniejszą
wysokość roślin i stosunkowo duży udział kolb w stosunku
do pozostałych części rośliny zaleca się obsadę ok. 120 000
roślin/ha, a w przypadku gleb zasobniejszych w składniki pokarmowe i wodę nawet 130 000 roślin/ha. W sprzyjających
warunkach cieplnych i wodnych Pyroxenia może być z powodzeniem wykorzystana jako poplon dający dojrzały technologicznie surowiec na pełnowartościową kiszonkę.
Zawartość suchej masy w ziarnie (%)
2006
2007
Średnio
2006
2007
Średnio
Pyroxenia
6,65
8,36
7,51
46,9
56,8
51,9
Wzorzec
7,09
7,48
7,28
42,7
50,4
46,5
Odmiana
FAO
Avenir
Wysokość Plon ogólny
roślin (cm) s.m. (q/ha) % wzorca
Zaw. s.m. – Zaw. s.m. –
łodygi (%) kolby (%)
197
100,43
100
18,3
41,8
Revolver
160
233
99,36
99
19,9
40,3
Kalimero
160
177
90,56
90
18,4
40,1
Kangaroo
170
250
134,88
134
19,5
40,9
Pyroxenia
130
240
123,09
123
18,7
42,5
Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU+PZPK
w roku 2009 w grupie wczesnej
Wartość
% wzorca
Udział suchej masy kolb w plonie ogólnym (%)
56,5
109,0
Zawartość suchej masy kolb w plonie ogólnym (%)
35,3
107,0
Zawartość suchej masy w kolbach (%)
54,9
111,0
Wskaźnik koncentracji energii
39,8
109,0
Cecha
Tak wysokie wskaźniki jakościowe Pyroxenia uzyskała przy
plonie świeżej masy 453,0 q/ha; plonie suchej masy kolb 90,3
q/ha i plonie suchej masy ogółem 159,4 q/ha.
Wyniki doświadczenia ziarnowego Straduny k. Ełku
– rok zbioru 2009
Odmiana
Obsada
roślin
tys./ha
Powierzch.
poletka
(ha)
Pyroxenia
100
0,0675
Plon ziarna
Plon ziarna
Plon ziarna
Średnia
mokrego
w przel. na
wilgotnego
wilgotność
z poletka
14% wilgot.
(t/ha)
ziarna (%)
(kg)
(t/ha)
590
32,35
8,74
6,88
Pyroxenia sprawdziła się w wyjątkowo w roku 2010 na terenach popowodziowych. Na załączonych fotografiach wykonanych 19 sierpnia widać plantacje Pyroxenii zasianej 24 czerwca
2010 r. (57 dni po wysiewie).
Oseva Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./fax 61-868-46-79, tel. kom. 602-248-167
e–mail: [email protected]
www.oseva.pl
Przedstawiciel na Polskę Wschodnią:
Michał Waranica, tel. kom. 660-699-571
e–mail: [email protected]
Przedstawiciel na Polskę Południową:
Andrzej Loster, tel. kom. 660-409-969
e–mail: [email protected]
321/98
Obsada:
! na kiszonkę: ok. 120 000 roślin/ha,
! na CCM i LKS: 100 000 roślin/ha.
Plon suchej masy kolb (t/ha)
Mieszaniec
www.aktualnosci.pl
27
giganci branży
Kwalifikowane
sadzeniaki
odmian jadalnych: Syrena, Owacja, Tajfun, Cekin, Cyprian,
które znalazły uznanie naszych odbiorców, szczególnie Tajfun,
który jest odmianą bardzo smaczną, plenną i odporną na suszę.
W ostatnich trzech latach Spółka zarejestrowała dziesięć nowych
odmian:
! 2008 rok: Promyk, Wiarus, Soplica, Bosmann,
! 2009 rok: Ametyst, Jutrzenka,
! 2010 rok: Legenda, Bursztyn, Gawin, Gustaw.
Atutami Spółki są niewątpliwie:
! zdrowy, wysokiej jakości, o utrwalonych cechach sadzeniak
ziemniaka pochodzący z I strefy zdrowotności,
! profesjonalna obsługa klientów,
! przystępna cena.
Pod nazwą Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka firma
prowadzi działalność od marca 2010 r., tj. od czasu połączenia
Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka i Hodowli Roślin
w Szyldaku. Obecnie w skład spółki wchodzą cztery oddziały:
Strzekęcino (woj. zachodniopomorskie), Jezierzyce i Celbowo
(woj. pomorskie) oraz Szyldak (woj. warmińsko-mazurskie).
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie hodowli
i nasiennictwa ziemniaka oraz produkcja rolna. Obecnie hodowla nowych odmian prowadzona jest w dwóch oddziałach
spółki: Strzekęcinie i Szyldaku. Hodowla nowej odmiany trwa
10 lat i prowadzona jest zgodnie z programem hodowlanym.
W nowej strukturze organizacyjnej firmy program hodowlany jest podzielony na dwie części: pierwsze pięć lat
w Strzekęcinie, kolejne pięć lat w Szyldaku.
Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka prowadzone są w czterech oddziałach Spółki. Wszystkie oddziały
umiejscowione są w rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją
wirusową. Cykl rozmnażania materiałów hodowcy rozpoczyna
się od rozmnożeń „In vitro” we własnych laboratoriach
tkankowych do uzyskania mikro- i minibulw, aż po superelity
(BI) i elity ( BII).
Mikrobulwy
Minibulwy
Aktualnie w naszej ofercie znajdują się 42 odmiany: 23
jadalne i 19 skrobiowych. Przez wiele lat niewątpliwym atutem
Spółki była odmiana Bryza wyhodowana w Strzekęcinie 34 lata
temu, ale nadal uznawana za jedną z najsmaczniejszych odmian
w Polsce oraz odmiana Irga o białym miąższu, wyhodowana
w Szyldaku. W ostatnich latach zarejestrowano kilka nowych
28
www.aktualnosci.pl
Poszukujemy producentów
zainteresowanych nasiennictwem naszych odmian.
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
76-024 Świeszyno
Dział marketingu:
tel.kom. 694-494-427, 609-665-225
e-mail: [email protected], [email protected]
www.pmhz.pl
321/125
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie jest spółką o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka jest firmą
hodowlano-nasienną kontynuującą ponad 50-letnie
tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka.
Nasze nowe kreacje spełniają oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców, z którymi współpracujemy od wielu lat.
Jesteśmy firmą na wysokim europejskim poziomie, pogląd ten
podzielają nasi odbiorcy z kraju i zagranicy. Współpracujemy
z hodowcami z Francji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, USA oraz
Chin. Obecnie pozyskujemy nowe rynki zbytu, inwestujemy
w nowoczesne technologie w celu zwiększenia wydajności
i jakości plonu, aby w pełni usatysfakcjonować naszych klientów.
giganci branży
®
Udowodnione zaufanie
panki i jeden oddział z najnowocześniejszymi urządzeniami do produkcji form do
opon. BKT jest doskonale wyposażone po
to, aby móc zaspokajać wciąż rosnące
potrzeby klientów na całym świecie.
Badania i rozwój zawsze są na
pierwszym miejscu dla firmy BKT, dlatego
też zespół specjalistów pracuje nieprzerwanie nad poszerzaniem oferty o nowe
produkty. Intensywne badania prowadzone są po to, aby produkować coraz to
nowsze wzory, modele, typy opon, nieustannie rozszerzając wydajność produkcyjną.
BKT posiada najszerszą ofertę, zawierającą więcej niż 1700 różnych rozmiarów
opon w różnych segmentach, tj. w segmencie rolniczym, przemysłowym, maszyn
do robót ziemnych, pojazdów sportowych
z zastosowaniem na tereny wyścigowe,
wózków na tereny golfowe.
BKT zaopatruje rynek w opony do pojazdów pozadrogowych.
Produkuje i dostarcza:
! opony do maszyn i ciągników rolniczych, przyczep,
! opony dla pojazdów i urządzeń przemysłowych, wózków
widłowych, maszyn budowlanych,
! opony do maszyn do prac ziemnych,
! opony dla terenów wyścigowych i terenów golfowych, dla
trawników i ogrodów.
BKT rozpoczęło produkcję opon w roku 1988 w Aurangabad,
przemysłowym mieście w zachodniej części Indii. W szybkiej
odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie klientów
powstały dwa kolejne zakłady produkcyjne w Bhiwadi i Cho-
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agro-Rami
ul. Poznańska 19, Kościelna Wieś, 63-322 Gołuchów
tel. 62-761-62-15, 62-761-62-16
tel. 62-761-62-17, fax 62-761-62-14
e-mail: [email protected]
www.agrorami.pl
321/30
Firma BKT jest częścią dobrze znanego konglomeratu
przemysłowego w Indiach o nazwie „Slyaram-Poddar
Group”. BKT jest jednym z czołowych producentów
opon na świecie.
BKT jest w posiadaniu Certyfikatu ISO
9001:2000, a ostatnio uzyskało również
Certyfikat ISO 14001:2000 za praktyki
ochrony środowiska. Wizerunek marki
BKT został ustanowiony poprzez jakość
i serwis sprzedaży, dlatego cieszy się
ona bardzo dobrą reputacją tak samo na
rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.
Około 95% z produkcji opon jest
eksportowane, z czego do Europy 70%,
gdzie gospodarstwa rolne są bardzo duże
i stosuje się w nich fachowe metody upraw,
z zapotrzebowaniem na traktory z różnymi
typami opon. Inne główne rynki dla BKT
to: Północna Ameryka i Środkowy
Wschód, Płd. Ameryka, Afryka, Australia
i Azja z przedstawicielstwami w ponad
100 krajach na świecie. Dystrybutorzy
posiadają obszerne oferty opon BKT, aby
móc niezwłocznie odpowiadać na zapotrzebowania klientów, zapewniając szybki
i efektywny serwis sprzedaży i obsługi
klienta.
Firmowa dewiza „Udowodnione Zaufanie” od zawsze jest
widoczna w jakości produktów i w zwiększającej się liczbie
wartościowych klientów.
www.aktualnosci.pl
29
giganci branży
Współczesne oblicze
utylizacji
Zakład posiada nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linię
do produkcji mączki i tłuszczów utylizacyjnych metodą Hartmanna, wyposażoną m.in. w urządzenia takich firm, jak: Lilldal,
Stork czy Krupp. Ogromnym jego atutem jest także fakt posiadania własnej spalarni, w której mączka i tłuszcz produkowane
z odpadów ostatecznie poddawane są utylizacji termicznej. Tym
samym Struga S.A. nie tylko w całkowicie bezpieczny sposób
unieszkodliwia odbierane przez siebie odpady zwierzęce, ale również jako pierwsza firma w Polsce wykorzystuje je do produkcji
w pełni ekologicznej, tzw. „zielonej” energii elektrycznej.
Firma specjalizuje się w następujących usługach:
! odbiór i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego
wszystkich kategorii,
! specjalistyczny transport ww. odpadów,
! odbiór zwierząt padłych lub ubitych z konieczności bezpośrednio od producentów lub hodowców.
Firma prowadzi kompleksową obsługę zakładów mięsnych
i garmażeryjnych, rzeźni i ubojni, zakładów przemysłu spożywczego i paszowego, ferm hodowlanych, wylęgarni, gospodarstw
rolnych oraz zbiornic. Profesjonalna i dobrze zorganizowana
flota pojazdów utylizacyjnych pozwala jej sprawnie obsługiwać
każdego klienta, niezależnie od jego lokalizacji. Natomiast
własna sieć zbiornic daje firmie możliwość optymalizacji kosztów transportu odpadów i tym samym gwarantuje jej klientom
najkorzystniejsze ceny.
Firma prowadzi także stałą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i administratorami dróg, zapewniając im
realizację zadań wynikających z obowiązków w zakresie usuwania padłych zwierząt i odpadów zwierzęcych.
Struga S.A. stanowi niezwykle ważne ogniwo w systemie
bezpieczeństwa sanitarnego kraju, w tym likwidacji zagrożeń
epizootycznych, takich jak np. BSE. W związku z tym zakład
działa w systemie zamkniętym – od przyjęcia odpadów od
dostawców, poprzez ich przetworzenie, aż do spalenia produktu
finalnego – wszystkie te etapy są stale nadzorowane przez
służby weterynaryjne. Każdego dnia unieszkodliwianych może
być tu do 140 ton odpadów szczególnego i wysokiego ryzyka,
co w skali roku daje łączną liczbę ponad 40 tys. ton. W procesie
produkcyjnym, obok odpadów z ubojni, rzeźni i zakładów
mięsnych, przetwarzane są także odpady z wszelkiego rodzaju
ferm i wylęgarni, a także odpady weterynaryjne.
30
www.aktualnosci.pl
Struga S.A.
Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52-351-10-90, tel./fax 52-351-25-24
Pogotowie utylizacyjne:
tel. 52-351-10-39, tel.kom. 668-570-592
Oddział Podlaski:
tel. 85-662-37-80, fax 85-662-37-81
Oddział Zachodniopomorski:
tel./fax 94-311-72-38
e-mail: [email protected]
www.struga.pl
321/55
Spółka Akcyjna Struga prowadzi jedno z największych
i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w kraju, zajmujących się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego wszystkich kategorii. Firma działa od 1999
roku i w całości finansowana jest przez polski kapitał.
Gruntowna modernizacja i rozbudowa przeprowadzona
w latach 2000-2009 w pełni dostosowała przedsiębiorstwo do rygorystycznych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych UE. Warto nadmienić, że to jedna z największych inwestycji w tej branży na przestrzeni ostatnich lat.
Zakład spełnia wszystkie wymagania unijne i krajowe.
Posiada też wszystkie zezwolenia i decyzje określone przepisami weterynaryjnymi oraz ochrony środowiska. W 2003 roku
wdrożony został system bezpieczeństwa weterynaryjnego
oparty o założenia HACCP. Natomiast w trosce o środowisko
naturalne sukcesywnie wprowadzane są założenia systemu ISO
14000, dzięki czemu infrastruktura przedsiębiorstwa jest przyjazna dla środowiska. Na urządzeniach elektrowni prowadzony
jest stały monitoring parametrów emisyjnych, będący jednym
z pierwszych tego typu systemów w Polsce.
giganci branży
Ładowacze
najwyższej jakości
W ofercie firmy Agromasz znajduje się osprzęt umożliwiający załadunek materiałów sypkich, roślin okopowych,
kiszonki, obornika, bel zwijanych oraz palet. Wieloletnie
doświadczenie, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza
oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001 gwarantują
najwyższą jakość produkowanych ładowaczy czołowych
o udźwigu od 800 do 1650 kg i wysokości podnoszenia
od 3,0 do 4,0 m.
Agromasz to liczący się producent ładowaczy czołowych,
bez których nie może się obyć nowoczesne rolnictwo.
Zaufało nam już tysiące klientów!
Zakład Metalowy Agromasz
ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo
tel./fax 89-741-21-92
e-mail: [email protected]
www.agromasz.com.pl
321/15
Zakład Metalowy Agromasz powstał w 1991 roku. Firma
zajmuje się produkcją ładowaczy czołowych do wszystkich modeli ciągników rolniczych. Bogata oferta handlowa, szeroki wachlarz świadczonych usług oraz
atrakcyjne ceny sprawiły, że Agromasz zyskał stabilną
pozycję na rynku.
www.aktualnosci.pl
31
z tradycją
60 lat
Spółdzielni
Rok założenia 1950
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej najwięcej obaw
dotyczyło polskiego rolnictwa. Twierdzono, że gospodarstwa są przestarzałe, niedoinwestowane i nie dadzą
sobie rady z konkurencją europejskich partnerów. Najlepszym przykładem, że nie wszystkie takie są, jest
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, gospodarująca od 60
lat na Pomorzu Zachodnim.
i czempionatów zdobywanych każdego roku na wystawach regionalnych i krajowych. Witkowskie krowy mleczne i mięsne
nagradzane były wielokrotnie m.in. na Targach Rolnych
w Barzkowicach, poznańskiej Polagrze czy Krajowej Wystawie
Zwierząt Hodowlanych w Warszawie. Wśród licznych trofeów
jest też Puchar Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia
oraz nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Choć początki nie były imponujące, bo opierały się na 14
rodzinach spółdzielczych i 600 ha ziemi, obecnie jest to jedno
z największych i najnowocześniejszych gospodarstw rolnych
w Polsce. Tworzy je ponad 1400 członków. Spółdzielnia gospodaruje na ogromnym obszarze około 13 tys. ha, z czego
8,7 tys. ha stanowią grunty orne, a 3,0 tys. ha to łąki i pastwiska.
Od ponad 50 lat prezesem w Witkowie jest Marian Ilnicki,
uznawany za twórcę sukcesów spółdzielni. W styczniu 2009 r.
został on uhonorowany nagrodą Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2008. Natomiast w marcu 2009 r. został laureatem XV
edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik – Farmer Roku”.
Hodowla trzody chlewnej to mocny filar działalności Spółdzielni. Agrofirma szczyci się wysoką liczbą urodzeń, sięgającą
ponad 23 prosiaki od jednej maciory rocznie. Świnie utrzymywane są w 5 zakładach, gdzie znajdują się tzw. porodówki oraz
tuczarnie. Pomieszczenia dla warchlaków i tuczników wyposażone są w specjalistyczne klatki podwieszane z siatką metalową
lub plastikową. Natomiast dla zwierząt starszych klatki są ściółkowe. Roczna produkcja waha się w granicach ok. 60 tys. sztuk.
Hodowla i chów bydła prowadzone są w dwóch kierunkach:
mlecznym – ok. 5 tys. sztuk, w tym 2,5 tys. krów, oraz mięsnym
– ok. 4 tys. sztuk. Wśród krów mięsnych dominują rasy szlachetne, uznawane za najlepsze i najwydajniejsze na świecie:
hereford, salers, charolaise, red angus, limouzine oraz simentaler.
Krowy mleczne hodowane są w czterech fermach zorganizowanych i wyposażonych tak, aby zapewnić zwierzętom
optymalne warunki bytowania. Roczna produkcja mleka to
ok. 20 mln litrów. Średnia wydajność wynosi więc 8 tys. litrów
rocznie od 1 sztuki. Średni poziom tłuszczu to 4,2%, białka –
3,4%. W ostatnich latach oddano do użytku nowe hale udojowe,
gdzie prowadzi się udój typu bok w bok 2×16 oraz karuzela
HBR 24. Ponadto obiekty wyposażone są w aktynometry
wykrywania rui, co w znacznym stopniu ułatwia pracę inseminatorom.
Warunkiem rozwoju każdej hodowli są dorodne buhaje
zarodowe czystej krwi. O bardzo wysokim poziomie hodowli
bydła w Agrofirmie świadczy imponująca liczba nagród
32
www.aktualnosci.pl
Wszystkie zwierzęta, hodowane we własnych fermach, stanowią doskonały surowiec dla nowoczesnej rzeźni trzody i bydła, zbudowanej wraz z rozbiorem mięsa w zawrotnym tempie
9 miesięcy. Wyposażenie technologiczne i infrastruktura umożliwiają ubój trzody na poziomie 500 szt. dziennie oraz 40 szt.
bydła w systemie naprzemiennym. Nowoczesna ubojnia to
ważne ogniwo Przetwórni Mięsa i Drobiu.
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
Witkowo Pierwsze 40, 73-102 Stargard Szczeciński
centrala: tel. 91-578-39-26
sekretariat: tel./fax 91-576-08-48
Przetwórnia Mięsa i Drobiu: tel. 91-578-12-42
Zakład Handlu i Marketingu: tel. 91-579-28-40
Dział Zbytu: tel. 91-579-28-44
e-mail: [email protected]
www.agrofirmawitkowo.pl
321/61
Największym atutem Agrofirmy Witkowo jest produkcja
zwierzęca. Właśnie z myślą o zwierzętach hodowanych we
własnych fermach uprawia się zboża, a z łąk kosi się trawę na
sianokiszonkę i siano. Zebrane ziarno z pola przewożone jest do
magazynów zbożowych w Kolinie. Tam znajduje się także
nowoczesna mieszalnia pasz, w której produkuje się średnio
200 ton dziennie mieszanek paszowych.
I kolejna domena Agrofirmy Witkowo – produkcja drobiarska. Odbywa się ona w czterech działach: produkcji jaj towarowych, jaj wylęgowych, piskląt brojlerowskich i mięsa
drobiowego. W 2006 roku Spółdzielnia wybudowała nowoczesny Zakład Pakowania Jaj. Rocznie sortuje się w nim
i pakuje 35 milionów jaj. Natomiast fermy produkujące 4,5 mln
sztuk kurczaków wyposażone są w automatyczny system wentylacji, paszowania i pojenia, a także doskonalony ciągle system
schładzania kurników.
nowość
Nowości
– już dostępne w Polsce
Pług VariTransanit
Pług hybrydowy firmy Lemken VariTansanit łączy w sobie
cechy pługów zawieszanych oraz półzawieszanych. Główną
cechą odróżniającą tę maszynę od pozostałych na rynku jest
zastosowanie hydraulicznie regulowanego łącznika środkowego, który w połączeniu ze specjalną ramą pługa przenosi ciężar
z koła podporowego na tylną oś traktora, w efekcie czego
wzrasta siła uciągu ciągnika, a poślizg kół zostaje zminimalizowany. Dzięki temu z powodzeniem można stosować mniejsze
traktory, i tak z pługiem 6-, 7-korpusowym można pracować
z ciągnikiem ok. 180 KM. Stałe ciśnienie przekazywane na
łącznik środkowy zapewnia dobre utrzymanie głębokości nawet
w górzystym terenie. Prezentowany model wyposażony jest
w nowe odkładnie ażurowe typu DuraMaxx, które w połączeniu
z listwami ścinającymi zapewniają idealne odwrócenie gleby
oraz równomierny jej rozkład. VariTansanit posiada hydrauliczne zabezpieczenie na kamienie Hydromatic, płynną hydrauliczną zmianę szerokości roboczej od 25 do 55 cm na korpus,
hydrauliczną regulację pierwszej skiby oraz hydraulicznie regulowaną głębokość na kole, a to wszystko ustawiane jest za
pomocą komputera Hybridcontrol. Wszystkie te cechy sprawiają, że z pługiem VariTansanit zyskujemy: wyższą prędkość
pracy, zmniejszenie poślizgu, oszczędność paliwa, a w konsekwencji 20% większą wydajność pracy, która została potwierdzona przez organizację DLG.
Nowa generacja gruberów Kristall
Kristall – to nowa generacja kultywatora, który jako pierwszy
został zaprezentowany na Agritechnice 2009. Łączy w sobie
cechy kompaktowego grubera dwubelkowego z efektem pracy
jaki mamy w gruberach trzy- i więcej belkowych. Mniejsza
liczba zębów, zapewniająca lepszy efekt podcięcia, znacznie
obniża zapotrzebowanie mocy podczas pracy.
Lemken wprowadził nowe zęby TriMix z 47 cm odkładniczkami, które idealnie podcinają powierzchnię, w efekcie dając
idealne rezultaty. Wygięte odkładniczki prowadzące zamontowane na końcu skrzydełek podcinających zapewniają intensywne mieszanie resztek pożniwnych. Na pierwszej belce
odkładniczki prowadzące zamontowane są na zewnątrz
skrzydełek podcinających; na drugiej belce przesunięte odrobinę do wewnątrz. Taki układ gwarantuje optymalne podcięcie
oraz rozkład resztek, co zostało potwierdzone w licznych testach prowadzonych przez profesjonalnych rolników. Specjalny
kształt oraz odpowiednie rozmieszczenie zębów sprawia, że
Kristall osiąga porównywalne mieszanie z maszynami wielobelkowymi, które posiadają znacznie więcej zębów. Głębokość
pracy sięga do 15 cm. Ściernisko oraz gleba jest intensywnie
wymieszana oraz równomiernie rozrzucona na pełnej szerokości roboczej.
Dwubelkowy Kristall jest znacząco krótszy oraz bardziej
kompaktowy niż wielobelkowe kultywatory. Traktor o mocy
100 KM jest wystarczający do maszyny 3-metrowej. Kultywator wyposażony jest również w talerze wyrównujące, dzięki
czemu ziemia zostaje idealnie rozdrobniona i wyrównana. Ząb
oraz odkładniczki prowadzące mogą być szybko wymienione
bez użycia dodatkowych narzędzi.
Pług zawieszany Juwel
Nowy model pługów generacji Juwel łączy bezpieczną oraz
łatwą obsługę z wysoką jakością pracy. Pługi Juwel oferowane
są z wielofunkcyjnym oraz bogatym osprzętem, doskonale
odpowiadającym potrzebom każdego rolnika i przedsiębiorcy.
Automatyczne systemy mechaniczne i hydrauliczne zapewniające ochronę przed kamieniami, dostępność maszyn w rozstawach 90 lub 100 cm, mechaniczna lub hydrauliczna regulacja
szerokości pracy to tylko niektóre z dostępnych opcji.
Pług Juwel V jest seryjnie wyposażony w hydrauliczny układ
przestawiania szerokości roboczych. Za pomocą siłownika
hydraulicznego podwójnego działania można z miejsca traktorzysty regulować szerokości robocze od 30 do 55 cm na każdy
korpus. Zarówno pług Juwel, jak i Juwel V dysponuje w wyposażeniu podstawowym zabezpieczeniem na kołek ścinany.
Lemken zaprojektował niedościgniony system regulacji
Optiquick, za pomocą którego można łatwo i szybko regulować
szerokość przedniej skiby oraz linię uciągu ciągnika/pługa.
Pługi Juwel wyposażone są w nowy elektrohydrauliczny
układ kontroli obrotu TurnControl. Za pomocą jednego przycisku na mechanizmie obrotu lub w kabinie (opcja) regulowane
i zapamiętywane jest nachylenie pługa bez mechanicznych
ograniczników ruchu.
Hydrauliczne koło kopiująco-transportowe umożliwia
równomierną orkę na stałej głębokości. Standardowo z kołem
hydraulicznym zintegrowany został amortyzator, który zapewnia łagodne przerzucenie koła przy obrocie.
Zastosowane korpusy DuraMaxx reprezentują całkowicie
nową koncepcję korpusów płużnych, która umożliwia zwiększenie trwałości o 50% oraz skrócenie czasu przygotowania
maszyny do pracy do 80%. Kolejne innowacyjne rozwiązanie
to Hydromatic – zabezpieczenie przed przeciążeniem. Składa
się z układu dźwigni, który w każdej pozycji zapewnia mocne
połączenie korpusu płużnego z punktem łożyskowania.
Kristall – nowa generacja grubera firmy Lemken
Nowy kształt
elementów roboczych
Lemken Polska Sp. z o.o.
Żalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. 91-563-76-46, fax 91-563-76-04
e-mail: [email protected]
www.lemken.com.pl
321/90
Lemken, specjalista znad dolnego Renu w budowie
profesjonalnych maszyn uprawowych proponuje pług
nowej technologii!
www.aktualnosci.pl
33
liderzy rynku
Magazyny zbożowe
Agremo Sp. z o.o. działa na rynku od 22 lat. Głównym
kierunkiem działalności firmy jest produkcja urządzeń
magazynów zbożowych. W oparciu o własne produkty
Agremo projektuje i kompletuje magazyny zbożowe,
realizując „pod klucz” zarówno małe obiekty farmerskie
dla rolników indywidualnych i firm, jak i duże bazy magazynowe o pojemnościach do kilkudziesięciu tysięcy
metrów sześciennych. Produkty Agremo pozwalają na
sprawne i efektywne przeprowadzenie procesów przyjęcia, transportu, czyszczenia, suszenia i ekspedycji zbóż.
34
www.aktualnosci.pl
matyzację procesów technologicznych, takich jak: przyjęcie,
czyszczenie, przesypy, przewietrzanie czy ekspedycja. Opcjonalnie mogą być wyposażone w kolektor nadmuchowy do
przewietrzania ziarna.
Agremo produkuje także silosy płaskodenne. Silosy te umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju technologicznie suchego i czystego ziarna. Zbudowane są z wysokiej
jakości blach ocynkowanych i mogą być wyposażone w instalacje przewietrzania ziarna, systemy pomiaru temperatury
czy aktywne układy wybierania z silosów. Nowoczesna, trwała
konstrukcja oraz niskie koszty zakupu i składowania ziarna to
główne atuty silosów płaskodennych.
Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej Agremo przeprowadziło badania swoich produktów pod kątem bezpieczeństwa
i zgodnie z Dyrektywami UE swoje produkty oznacza międzynarodowym znakiem bezpieczeństwa CE. Wdrożono i certyfikowano także system zarządzania jakością ISO 9001:2000.
Agremo Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77-402-94-60
fax 77-402-94-80
e-mail: [email protected]
www.agremo.pl
321/124
Firma korzysta z najnowocześniejszych, bardzo dokładnych
programów inżynieryjnych wspomagających prace konstrukcyjno-projektowe, które w połączeniu z numerycznymi procesami produkcji pozwalają na wytwarzanie urządzeń o wysokiej jakości, powtarzalności i niezawodności.
Agremo produkuje suszarnie zbożowe w trzech typoszeregach:
! SP – suszarnie porcjowe,
! SU – suszarnie uniwersalne pracujące zarówno w trybie ciągłym, jak i porcjowym,
! SUP – suszarnie podciśnieniowe pracujące w trybie ciągłym
i porcjowym.
Lata doświadczeń i prac badawczych sprawiły, że wszystkie
te produkty cechuje niezawodność, uniwersalność i szeroki zakres wydajności: od 3 do 25 ton zboża na godzinę, przy redukcji
wilgotności z 18-14 %. Suszarnie są uniwersalne – przeznaczone są do suszenia zbóż, rzepaku, kukurydzy, gorczycy, gryki,
nasion roślin strączkowych i innych. Charakteryzują się wysoką
sprawnością i czystością procesu suszenia dzięki ekologicznemu podgrzewaczowi powietrza typu WCP, gwarantującemu
rozdział spalin od powietrza suszącego. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych systemów sterowania i kontroli proces suszenia
może być w pełni zautomatyzowany, a zarazem bardzo prosty
i komfortowy w obsłudze.
Agremo to także producent silosów zbożowych z lejem zsypowym typu ZL. Typoszereg obejmuje zakres pojemności od
40 do 800 m3. Cały silos typu ZL wykonany jest z blach ocynkowanych, z wyłączeniem dużych profili hutniczych konstrukcji wsporczej. Wszystkie magazyny silosowe produkowane
przez Agremo charakteryzują się możliwością szybkiego, grawitacyjnego opróżniania dzięki konstrukcji leja zsypowego,
o kącie od 40 do 60 stopni. Silosy ZL umożliwiają pełną auto-
liderzy rynku
WODA AMONIAKALNA –
AMMIAK
nawóz WE nr cert. Z/13/20089/10/PC
Elbląska firma Agromax Sp. z o.o. działa od 1996 roku
na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych. Dzięki usytuowaniu
przy ruchliwej obwodnicy Elbląga, na trasie E-7 Gdańsk-Warszawa, którą dziennie przejeżdża od kilku do kilkunastu tysięcy pojazdów, przyciąga różnorodnością wystawionych na ponadhektarowym placu – maszyn oraz
urządzeń.
postaci azot zostaje łatwo zasorbowany w glebie przez kompleks sorpcyjny, podobnie jak kationy K+, Na+, Ca++ i Mg++. Tak
zastosowanej wodzie amoniakalnej nie grozi wobec tego wymywanie i wypłukiwanie przez wody opadowe oraz gruntowe,
ani też ulatnianie się w postaci gazowego amoniaku.
Wartość nawozowa została sprawdzona w Polsce w kilkuset
doświadczeniach polowych z różnymi roślinami uprawnymi.
Może być stosowana pod wszystkie rośliny i na wszystkie gleby
z wyjątkiem gleb lekkich, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest
nawożenie azotem i technicznie można ją wprowadzić na
głębokość 5-15 cm. Woda amoniakalna nie zakwasza gleby,
jak to czyni siarczan amonu.
Zaletą stosowania wody amoniakalnej pod względem agrotechnicznym jest możliwość równomiernego rozprowadzenia
jej w glebie, co pozwala roślinom na 100% wykorzystanie
zawartego w niej azotu. Przy stosowaniu saletry amonowej nie
jest to możliwe, gdyż straty azotu dochodzą nawet do 40%.
Firma Agromax i Trans-Ammiak we współpracy z firmami
Ślązak, Krukowiak i Joskin dla potrzeb prób, niemałym nakładem intelektualnym i finansowym, wykonały wiosną 2006 roku
aplikatory, które z powodzeniem pracują na naszych polach.
Firma Agromax posiada ponad 13-letnie doświadczenie
w sprzedaży i serwisowaniu ciągników i maszyn rolniczych.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem i serwisantem firm Pronar,
Belarus i Kiotii. W swojej ofercie posiadamy także maszyny
rolnicze wielu producentów, między innymi firm: Kuhn, Rauch,
Hydramet, Pomot, Metal-Fach, Agro-Factory. Rozszerzeniem
naszej oferty są ładowarki przegubowe Pichon oraz ładowarki
teleskopowe firmy Genie i JLG. Jako partner GRENE firma
posiada sklep z częściami zamiennymi dla rolnictwa oraz
prowadzi największy w Elblągu sklep z artykułami jeździeckimi. Spółka jest znaczącym dealerem samochodów osobowych i dostawczych firmy Kia i Mitshubishi. W ostatnim czasie
produkuje z partnerem chińskim szeroką gamę wózków
widłowych o nazwie Agromax, o udźwigu 1,5 do 10 ton z silnikami diesel, benzyna, LPG w oparciu o licencję Nissana.
Nasza firma jest bezpośrednim importerem węgla
energetycznego pochodzącego z Rosji.
W bieżącym roku otworzyliśmy market ogrodniczy
Mgarden. Znajdą w nim Państwo różnorodne artykuły ogrodowe.
W związku z ciągłym wzrostem cen czystego azotu, i z chęcią
lepszego wykorzystania azotu w nawozach, firma przy współpracy z firmą Trans-Ammiak z Warszawy postanowiła wprowadzić na rynek 25% wodę amoniakalną jako płynny nawóz
azotowy. Wodę amoniakalną o zawartości 25% NH3 (20,5% N)
stosowano w Polsce jako nawóz w dość znacznych ilościach
w latach pięćdziesiątych do lat siedemdziesiątych. Wodę amoniakalną otrzymuje się przez rozpuszczenie amoniaku gazowego w wodzie, jest to nawóz płynny, bezbarwny, o ostrym
zapachu amoniaku.
Amoniak po wprowadzeniu do gleby, zależnie od jej właściwości, przechodzi w sole amonowe. Wprowadzony do gleby
w roztworze wodnym amoniak przechodzi w formę zjonizowaną, łącząc się z dwutlenkiem węgla: 2NH3 + H2O + CO2 >
(NH4)2CO2. W wyniku tej reakcji powstają jony NH/ i w tej
321/93
Od początku swojego istnienia firma zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa w maszyny i ciągniki rolnicze, środki
ochrony roślin oraz nawozy sztuczne pochodzenia polskiego,
jak i z importu. Oferuje po atrakcyjnych cenach: fosforan
amonu, mocznik, sól potasową, saletrzak i saletrę amonową.
Agromax Sp. z o.o.
ul. J. Conrada 30, 01-922 Warszawa
Działalność operacyjna:
Władysławowo 67/11, 82-300 Elbląg
tel. +48 55-232-81-58, fax +48 55-230-45-54
e-mail: [email protected]
www.agromax.eu
www.trans-ammiak.pl
Maszyny rolnicze i części:
tel. +48 55-232-66-01 wew. 53, tel.kom. +48 669-333-370
e-mail: [email protected]
Nawozy:
tel. +48 55-232-81-58 wew. 29
tel.kom. +48 502-255-270, +48 783-880-883
e-mail: [email protected]
Woda amoniakalna:
tel. +48 55-232-81-58 wew. 56, tel.kom. +48 669-559-660
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Węgiel:
tel. +48 55-232-81-58 wew. 59, tel.kom. +48 669-333-727
e-mail: [email protected]
www.aktualnosci.pl
35
liderzy rynku
Niektóre fakty związane z tymi szkodnikami są wręcz przerażające:
! na kuli ziemskiej żyje tyle szczurów ile ludzi,
! codziennie na świecie przybywa 3,5 mln szczurów,
! dziennie 1 szczur zjada 28 g pożywienia, a 25 szczurów tyle
co 1 człowiek.
! szczury i myszy, żerując np. w magazynie żywności, pozostawiają tam mocz, kał, krew, ślinę, sierści, swoje trupy lub
części trupów.
Szacuje się, że w ciągu doby szczur pozostawia w zgromadzonej żywności 20 grudek kału i 16 ml moczu. Jeżeli żeruje
w magazynie zbożowym, to zanieczyszcza około 30 kg ziarna.
W Indiach żyje 6 razy więcej szczurów niż Hindusów. Tam
szczury zjadają i niszczą około 2 mln ton ziarna. Ocenia się,
że straty żywności spowodowane przez te szkodniki stanowią
ponad 20% w całym łańcuchu produkcji artykułów spożywczych, z czego zdecydowana większość ulega zniszczeniu
wskutek skażenia moczem, kałem, sierścią, rozdeptania lub
rozwleczenia.
Szkodniki te, mimo zaspokojenia głodu gryzą ostrymi siekaczami wszelkie napotkane przeszkody. Robią podkopy, niszczą
przewody elektryczne, rury wodociągowe i kanalizacyjne.
Mogą spowodować zapadanie się podkopanych budynków.
Ponadto przenoszą i roznoszą wśród ludzi i zwierząt wiele
pasożytów i chorób zakaźnych. Szczur dziennie może przebyć
odległość 10-18 km, co stwarza niebezpieczeństwo szybkiego
rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów nawet w odległe
miejsca.
Niekwestionowana konieczność ochrony wielu obszarów
gospodarki i zdrowia publicznego przed tym nieznośnym zjawiskiem stała się impulsem do tworzenia nowoczesnych trucizn
wygrywających walkę z groźnym, bezwzględnym i inteligentnym szczurem.
Trutki pokarmowe pod nazwą Rat Killer Perfekt należą na
krajowym rynku do najpopularniejszych środków zwalczających szczury i myszy. Z dużym powodzeniem są również
stosowane w wielu krajach: na Litwie, Łotwie, w Estonii, na
Białorusi i Ukrainie. Trutki z firmy Best-Pest, nazywane profesjonalnie rodentycydami nowej generacji lub produktami
biobójczymi, zawierają antykoagulanty krwi, posiadają zezwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające je do obrotu i stosowania.
36
www.aktualnosci.pl
fot. Magdalena Kowalczyk
Jakie cechy mają trutki z Best-Pest?
! posiadają wybitne właściwości wabiące, które odpowiadają
nawet najbardziej wyszukanym czy wręcz finezyjnym preferencjom smakowym szkodnika,
! zawierają substancje, które powodują śmierć po jednorazowym spożyciu, ale nie natychmiast, gdyż to wzbudziłoby
nieufność do spożywanego pokarmu,
! są nieprzyswajalne przez człowieka, ponieważ w razie przypadkowego spożycia wywołują w ustach gorycz i natychmiastowe wymioty,
! uśmiercony szkodnik wysycha, ulega mumifikacji, nie wydziela odrażającego odoru rozkładającego się trupa szczura.
Na rynku dostępne są różne formulacje (postacie) preparatów
przeznaczone do wykładania w specjalnych stacjach deratyzacyjnych – zwanych popularnie karmnikami. Te pojemniki,
specjalnie oznakowane, umieszcza się zgodnie z nowoczesną
sztuką zwalczania gryzoni sanitarnych na zewnątrz obiektów,
wzdłuż ścian, ogrodzeń, żywopłotów, ponieważ tam przebiegają drogi przemieszczania się szkodników. W karmnikach
można umieszczać Rat Killer Perfekt w postaci saszetek z pastą,
granulatu lub kostek. Taki sposób wykładania preparatu powoduje, iż akcja tępienia szczurów nie zagraża ludziom. Spełnia
jedyne i podstawowe zadanie – Rat Killer Perfekt zwycięża
groźne szkodniki w sposób perfekcyjny.
ZPUH Best-Pest Sp. J.
ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno
tel./fax 32-617-75-71
e-mail: [email protected]
www. bestpest.com.pl
321/187
Szczury i myszy to groźne szkodniki sanitarne. Pomimo
bezwzględnej walki, jaką od zarania toczy z nimi człowiek
potrafią doskonale egzystować w jego otoczeniu. Wywołują niewyobrażalne straty w gospodarce i są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i udomowionych zwierząt.
fot. Magdalena Kowalczyk
fot. Magdalena Kowalczyk
Rat Killer Perfekt
liderzy rynku
Fabryka Żarówek Helios Sp. z o.o. od ponad 75 lat
produkuje specjalistyczne żarowe źródła światła oraz
promienniki podczerwieni. Od niedawna Helios modyfikuje swoją ofertę, otwierając się na energooszczędne
źródła światła i nowe technologie.
Zaletą systemów ogrzewania wykorzystujących promienniki
podczerwieni Helios jest możliwość stworzenia komfortu
cieplnego podobnego do tego, jaki daje słońce. Emitowane
przez lampy grzewcze promieniowanie podczerwone przenika
w głąb nagrzewanego organizmu, wywołując efekt cieplny nie
tylko na powierzchni skóry. Nasze wysokowydajne źródła ciepła charakteryzują się kierunkowym promieniowaniem i bezpieczeństwem użytkowania.
Helios oferuje promienniki ze szkła miękkiego oraz twardego. Lampy grzewcze wykonane ze szkła twardego są dodatkowo odporne na zachlapania.
Dzięki badaniom przeprowadzonym w naszym laboratorium
stworzyliśmy nowy produkt o udoskonalonym kształcie bańki
Przyświeca nam
jasny
cel
______________________
ze szkła miękkiego z dodatkowym odbłyśnikiem. Produkt nowej generacji ma zwiększoną do 20% emisję ciepła w porównaniu ze standardowymi promiennikami.
Promiennik z podwójnym odbłyśnięciem to 20% więcej ciepła przy tej samej mocy, wysoka trwałość do 5000 h oraz 24 miesiące gwarancji !!!
Uzupełnienie oferty lamp grzewczych stanowią promienniki
PAR wykonane ze szkła prasowanego, które dzięki zwartej i solidnej budowie wykazują dużą odporność mechaniczną i termiczną.
Wszystkie typy promienników dostępne są zarówno w wersji
przezroczystej, jak i rubinowej.
Fabryka Żarówek Helios Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice
tel. 32-258-62-21, fax 32-259-98-52
e-mail: [email protected]
www.helios.katowice.pl
321/22
.
FABRYKA ZARÓWEK Sp. z o.o.
www.aktualnosci.pl
37
liderzy rynku
Przewody
wysokiej jakości
W ofercie znajdują się wszystkie typy zakuć do maszyn
stosowanych w rolnictwie, górnictwie, urządzeniach dźwigowych, transportowych i innych.
Firma wykonuje przewody o długościach i końcówkach
odpowiadających potrzebom klientów.
Ponadto w propozycji handlowej znajdują się w najniższych
cenach elementy hydrauliki siłowej, takie jak:
! rozdzielacze hydrauliczne,
! siłowniki hydrauliczne,
! elektrozawory,
! elementy złączne,
! węże hydrauliczne, przemysłowe,
! wykładziny gumowe i maty.
38
www.aktualnosci.pl
Zakład naprawia i regeneruje siłowniki hydrauliczne, a także
prowadzi sprzedaż rur i prętów do produkcji siłowników
hydraulicznych.
Hydraulika Siłowa
Ignacy Lenkiewicz
ul. Łąkowa 7, 16-100 Sokółka
tel. 85-711-16-71, fax 85-711-25-68
tel.kom. 600-988-242
e-mail: [email protected]
www.hydrsilowa.pl
321/101
Firma Ignacego Lenkiewicza jest producentem giętkich
i metalowych przewodów hydraulicznych – oficjalnym
dystrybutorem firmy Stomil Bydgoszcz SA.
liderzy rynku
Preparaty drożdżowe
dla światowych
producentów
pasz
______________________
Preparaty powstają w wyniku stosowania i wdrażania sprawdzonych w firmie Leiber technologii, z wykorzystaniem procesów technologicznych przy:
! suszeniu drożdży,
! produkcji dodatków paszowych,
! odgoryczenia,
! produkcji ekstraktu,
! produkcji dodatków spożywczych,
! produkcji dodatków do kosmetyków,
! produkcji składników lekarstw.
W InterYeast powstają takie preparaty, jak:
! preparat drożdżowy InterYeast D,
! preparat drożdżowy InterYeast S,
! preparat drożdżowo-serwatkowy InterYeast SW (60% drożdże piwne + 40% serwatka),
! preparat Leiber BT® (40% drożdże piwne + 60% młóto browarniane),
! preparat Leiber BM® (40% drożdże piwne + 60% kiełki słodowe),
! Granutop Plus (granulat) (Leiber BT® + mikronizowany
błonnik jabłkowy + olej lniany).
Naturalne bioregulatory o działaniu dietetycznym i probiotycznym:
! stabilizują i regulują mikroflorę jelitową żwacza w naturalny
sposób;
! działają profilaktycznie, przeciwko schorzeniom żolądkowo-jelitowym (biegunki) i w zaburzeniach przemian w żwaczu
(ketoza i kwasica);
! wiążą i unieczynniają substancje szkodliwe i mikotoksyny, zawarte w paszach (np. DON, ZEA i OTA) oraz organizmy patogenne w przewodzie pokarmowym (np. Salmonella, E. Coli);
! powodują wzrost endogennej odporności i działają profilaktycznie przeciwko infekcjom dzięki tworzeniu się ochronnej
biopowłoki na błonie śluzowej jelita;
! wynik: zwiększona odporność zwierząt, nasilone procesy metaboliczne, mobilizujące do aktywności wysiłkowej i produkcyjnej.
InterYast Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 38, 99-340 Krośniewice
tel. 24-251-03-60, fax 24-251-03-70
e-mail: [email protected]
www.interyeast.pl
321/67
Zakład InterYeast Sp. z o.o. w Krośniewicach jest
producentem preparatów drożdżowych (Saccharomyces
cerevisiae).
www.aktualnosci.pl
39
liderzy rynku
PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka
Akcyjna jest liderem polskiego górnictwa węgla
brunatnego – największą kopalnią odkrywkową w Polsce
i jedną z największych w Europie. Na polskim rynku
funkcjonuje od ponad 30 lat.
Od 2007 roku należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
W dniu 30 czerwca 2010 r. Kopalnia otrzymała koncesję na
prowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelitarnego
złoża węgla brunatnego Złoczew. Zasoby tego złoża, szacowane
są na 450 milionów ton, a jego eksploatacja przedłuży
funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu do 2050 roku.
Równolegle do działalności wydobywczej Spółka zajmuje się
zagospodarowaniem kopalin, które towarzyszą złożu węgla.
Pozyskiwane w procesie zdejmowania nadkładu surowce
wykorzystywane są w przedsięwzięciach inwestycyjnych
Kopalni oraz sprzedawane odbiorcom zewnętrznym. Na bazie
kredy jeziornej i węgla brunatnego wytwarzane jest ekologiczne,
czyste, tanie wapno nawozowe o nazwie Eko-Calcium.
Wapno nawozowe Eko-Calcium
Wapno nawozowe Eko-Calcium jest produktem powstałym
z przetwórstwa (mielenia) kredy jeziornej – kopaliny
towarzyszącej złożu węgla brunatnego. Głównymi składnikami
wapna nawozowego są: węglan wapnia (CaCO3) 85-95% masy
suchej oraz węgiel brunatny jako dopełnienie do 100% masy.
Zawartość składników balastowych (SiO2 i Al2O3 – piasek,
glina) nie jest większa niż 3%. Kreda jeziorna w minimalnych
ilościach zawiera związki: żelaza, magnezu, potasu, sodu,
fosforu. Rolę nawozową spełniają: węglan wapnia –
odkwaszanie gleby oraz węgiel brunatny – poprawa fizycznych
właściwości gleby (zmiana struktury, retencja wody). Wapno
nawozowe Eko-Calcium spełnia wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-87007/02. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.
19.05.2004 r. – o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 130 poz. 1384)
oraz posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania
w rolnictwie ekologicznym.
40
www.aktualnosci.pl
Nie tylko
węgiel brunatny...
PGE KWB Bełchatów S.A. jako producent wapna
nawozowego Eko-Calcium otrzymała nagrody:
„Perełka” w VII edycji Konkursu
„Polskie Nawozy” 2010 r.
„Kryształowa Bryła” w VI edycji Konkursu
„Polskie Nawozy” 2007 r.
Nagroda specjalna Prezesa PSL
Waldemara Pawlaka w V edycji Konkursu
„Polskie Nawozy” 2006 r.
PGE KWB Bełchatów S.A.
ul. Św. Barbary 3, Rogowiec
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
Centrala: tel. 44-737-30-00, fax 44-737-34-56
e-mail: [email protected]
www.kwbbelchatow.bot.pl
321/84
PGE KWB Bełchatów S.A.
liderzy rynku
Nasze nasiona
gwarancją sukcesu!
Poletka demonstracyjne P.N. Rolnas na AGRO-TECH w Minikowie
Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o. od przeszło
17 lat zajmuje się organizacją produkcji nasiennej i obrotem
nasion roślin rolniczych z produkcji krajowej jak i z importu
oraz kompleksowym doradztwem w zakresie doboru
oferowanych odmian.
Dysponujemy szeroką gamą odmian zbóż ozimych i jarych
(w tym formy przewódkowe do siewu późnojesiennego) o najwyższym potencjale plonowania, przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych Polski.
Oferowane nasiona są nie tylko materiałem siewnym, ale
przede wszystkim wysokiej jakości produktem przygotowanym
do bezpośredniego siewu, zaopatrzonym w informacje na temat
odmiany, zaleceń agrotechnicznych oraz sposobu obliczenia
optymalnej normy wysiewu nasion.
Ponadto nasza firma jest jednym z największych producentów nasion poplonowych, w szczególności nasion gorczycy
białej o działaniu fitosanitarnym (mątwikobójczym) –
odmian polskich: Bardena i Radena o bardzo dużej skutecz-
ności, jak również nasion rzodkwi oleistej odmiany Romesa.
W naszej ofercie 2010/2011 znajdą Państwo następujące nasiona roślin rolniczych:
Zboża ozime
! Nasiona zaprawione
> pszenica: Nowość! – Adequat, Belenus, Tabasco oraz Barroko, Kris, Rapsodia, Mulan, Bristol, Zyta
> pszenżyto: Nowość! – Constant, Tulus, Borwo oraz Gniewko
> jęczmień: Nowość! – Seduction, Reflexion
> żyto: Nowość! – Stanko oraz Daran
> odm. syntetyczne – Carotop, Caroass
Rzepak ozimy
! Nowość! – Tommy oraz Californium i inne
oraz
! zboża jare, strączkowe, motylkowate drobnonasienne,
oleiste, okopowe, kukurydza, mieszanki traw.
Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
tel. 52-376-98-10, 52-345-50-35
fax 52-376-98-11
e-mail: [email protected]
www.rolnas.com.pl
321/146
Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest producentem najwyższej jakości materiału siewnego roślin rolniczych oraz mieszanek traw: trawnikowych i pastewnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów
prowadzimy fachowe doradztwo oraz sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski za pomocą 24 godzinnego sklepu internetowego jak również własnej floty i spedycji.
www.aktualnosci.pl
41
liderzy rynku
Optymalne rozwiązanie:
Harvest Belts®
Sprawdzone pasy rolnicze
______________________
Obecnie Stomil Sanok SA jest czołowym w skali kraju producentem, zajmującym się projektowaniem i marketingiem wyrobów z elastomerów, tworzyw sztucznych i ich użytkowych
kombinacji z metalem i innymi materiałami.
Spółka zaopatruje wszystkie gałęzie przemysłu, posiada
w swoim asortymencie kilka tysięcy wyrobów. Produkty Stomil
Sanok są dostarczane największym producentom samochodów,
stolarki budowlanej, maszyn i urządzeń rolniczych, sprzętu
gospodarstwa domowego, środków farmaceutycznych, taboru
kolejowego oraz wielu innych.
Zasięg sprzedaży obejmuje Europę, Afrykę, Azję, Amerykę
Północną i Południową oraz Australię. Sprzedaż wyrobów
wspierana jest własną siecią dystrybucji, która obejmuje spółki
handlowe w Polsce, Rosji, Białorusi i na Ukrainie.
W 1994 roku został wdrożony system zarządzania jakością
zgodny z ISO 9001, który w kolejnych latach rozszerzono o wymagania QS 9000 i VDA6 i certyfikat ISO/TS 16949 oraz EN
ISO 14001. Stomil Sanok może również poszczycić się certyfikatem dotyczącym dbałości o środowisko „Firma Bliska Środowisku”.
Ważne miejsce w firmie zajmuje produkcja pasów klinowych. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu, specjalistycznym
maszynom oraz szerokiej wiedzy zespołu Stomil Sanok jest
liderem w zakresie jakości i rozwiązań technologicznych dla
pasów owijanych. Do produkcji używane są wyłącznie atestowane surowce i materiały. Jakość surowców i wyrobów gotowych sprawdzana jest przez laboratorium posiadające specjalistyczne urządzenia do badań mieszanek gumowych, tkanin
i kordów oraz wytrzymałości pasów. Badaniom podlegają pasy
z produkcji seryjnej, co pozwala na bieżącą kontrolę poziomu
i jakości produkcji.
Biorąc pod uwagę różnorodność zastosowań i warunków pracy pasów klinowych, produkowane są różne wersje konstrukcyjne i jakościowe wyrobów.
42
www.aktualnosci.pl
Trzy podstawowe wersje obejmują pasy: Wzmocnione, Super oraz Super K. W produkcji stosowane są kordy poliestrowe
(pasy Wzmocnione oraz Super) oraz kordy aramidowe (pasy
Super K).
Pasy wykonane są na bazie kauczuków chloroprenowych,
które gwarantują trwałość i odporność na temperaturę oraz
czynniki atmosferyczne. W pasach Super stosuje się wypełnienie z gumy połączonej z wypełnieniem tekstylnym, co
powoduje, że pasy te charakteryzują się dodatkowo zwiększoną
wytrzymałością na odkształcenia. Pasy Super K wykonywane
są na osnowie kordu aramidowego, dzięki czemu charakteryzują się wyjątkowo małym wydłużeniem podczas pracy oraz
zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie oraz zerwanie i zginanie oraz zapewniają dużą elastyczność.
W 2007 roku Stomil Sanok wdrożył nową linię produktową
Harvest Belts® – pasy rolnicze do kombajnów produkcji zachodniej. Na pasy te składają się różne wersje konstrukcyjne,
dostosowywane i opracowywane przez sztab konstruktorów
pod konkretny typ napędu. Nowa linia „Harvest Belts®” to alternatywa do oryginalnych pasów montowanych w kombajnach.
Na terenie Polski pasy klinowe są dostępne dzięki sieci
dystrybucyjnej Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą
w Bogucinie koło Poznania oraz jej pięciu oddziałom: Dębica,
Kielce, Ciechanów, Bielsko-Biała, Olsztynek.
W ubiegłym roku została uruchomiona infolinia 800233111,
gdzie można uzyskać pomoc w zakresie pasów klinowych.
Specjalistyczne Pasy Rolnicze
Stomil Sanok Dystrybucja
ul. Gnieźnieńska 99, Bogucin, 62-006 Kobylnica
tel.: (+48) 61 875 97 93, fax: (+48) 61 875 95 73
[email protected], www.ssdpoznan.pl
321/186
Stomil Sanok istnieje już ponad siedemdziesiąt lat. Twórcą, właścicielem i pierwszym dyrektorem fabryki, w latach 30. był ceniony specjalista w dziedzinie technologii
gumy dr Oskar Schmidt. Do osiągnięć tamtego okresu
należy zaliczyć opanowanie technologii produkcji gumy
porowatej Laticel, produkcję balonów zaporowych oraz
łodzi desantowych pompowanych powietrzem. W okresie powojennym kontynuowano produkcję artykułów
techniczno-formowych, sznurów, płyt gumowych, pasów
klinowych i artykułów trakcyjnych.
liderzy rynku
Producent branży
motoryzacyjnej
Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie od początku istnienia
zajmuje się produkcją wyrobów z rur do pojazdów samochodowych: osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów,
silników wysokoprężnych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, ciągników i kombajnów, pojazdów szynowych użytkowych, pojazdów wojskowych i innych detali metalowych dla
przemysłu motoryzacyjnego.
Przedmiotem produkcji są przewody metalowe: hamulcowe,
paliwowe, wysokiego ciśnienia (wtryskowe), olejowe, hydrauliczne, ogrzewania, powietrzne oraz elementy rurowe i końcówki oraz złącza do tych przewodów.
W obecnej chwili możliwości produkcyjne pozwalają wykonywać prace w zakresie obróbki wiórowej detali metalowych
oraz gięcia rur na giętarkach CNC w zakresie do Ø 76 × 6 i profili zamkniętych 60 × 60 × 5.
Wyroby nasze są dostarczane na pierwszy montaż i rynek
części zamiennych.
Naszymi odbiorcami są między innymi:
! CNH Polska Sp. z o.o. Grupa Fiat, Płock
! Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA, Siemianowice Śląskie
!
!
!
!
!
!
Stadler Polska Sp. z o.o., Siedlce
Scania Production SA, Słupsk
Man Bus Sp. z o.o., Starachowice
CBM Polska Sp. z o.o,. Jacków k. Lublina
Eaton Truck Components Sp. z o.o., Tczew
Hutchinson Poland Sp. z o.o., Żywiec
Gwarantujemy najwyższą jakość naszych wyrobów potwierdzoną Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO
9001:2009 oraz wynikami audytów przeprowadzonych przez
naszych odbiorców.
Posiadamy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania elementów, części i podzespołów
do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Spełniamy wysokie normy dotyczące czystości przewodów
poprzez zastosowanie specjalnych myjni.
Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie
Zakład Pracy Chronionej
ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15-846-26-31, fax 15-846-22-21
e-mail: [email protected]
www.siznd.com
321/196
Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie stara się uzyskać
światową jakość wyrobów oraz pozycję wiodącego producenta. Podnosi poziom oferty poprzez doskonalenie
technik produkcji, a także poszerzanie asortymentu.
www.aktualnosci.pl
43
liderzy rynku
Tad-Len jest firmą produkcyjno-handlowo-usługową.
Istnieje od 1992 roku i zarządzana jest przez braci
Tadeusza i Leona Świtałę. Finansowana jest w całości
przez kapitał polski.
Specjalnością firmy są opryskiwacze polowe i sadownicze
oraz pompy i części do opryskiwaczy, firma świadczy także
usługi w zakresie transportu ciężarowego.
Działalność przedsiębiorstwa obejmuje teren całego kraju
oraz kraje wschodnie, tj. Białoruś i Ukrainę, a także Niemcy,
Czechy i Holandię. Firma stara się zapewnić jak najwyższą
jakość produkowanych wyrobów, takich jak pompa przeponowa, różne rodzaje opryskiwaczy oraz wały przegubowoteleskopowe. W firmie ciagle udoskonala się metody produkcji
poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz innowacji.
Początkowo produkowano jedynie pompy o wydatku 60 l/min.,
100 l/min., 140 l/min., 200 l/min. – polowe i sadownicze.
Obecnie dużą część produkcji zajmują opryskiwacze polowe
i sadownicze.
44
www.aktualnosci.pl
Dostępne są także opryskiwacze sadownicze z przystawkami
kolumnowymi do roślin jagodowych, a także do niskich i wysokich drzew. W wyrobach stosowane są przeważnie podzespoły
pochodzenia polskiego. Stosowane technologie malowania
proszkowego podnoszą odporność konstrukcji na korozję.
Opryskiwacze posiadają ważne badania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.
Świtała Tadeusz
PPHU Tad-Len
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
tel. 65-545-12-21, 65-546-95-66
e-mail: [email protected]
www.tad-len.pl
321/128
TAD-LEN
Nie tylko
na polskie pola
liderzy rynku
Z gruntu najlepsze
Początkowo Puławy nastawione były na wytwarzanie nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa, lecz w trakcie rozwoju
systematycznie zwiększały produkcję chemikaliów. Sprzedaż
chemikaliów stanowi obecnie ok. 40% ogólnej produkcji.
Obecnie Puławy są jedynym w Polsce, a trzecim na świecie
wytwórcą melaminy ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 96 tys. ton/rok. Firma wytwarza 7% światowego i 20% europejskiego zapotrzebowania na ten produkt. Ponadto przedsiębiorstwo jest wiodącym polskim producentem kaprolaktamu
(65 tys. ton/rok) i nawozów azotowych – około 1 mln ton/rok
saletry, około 1mln ton/rok mocznika. Puławy to również jedyny
polski producent i światowy eksporter płynnego nawozu RSM
(roztwór saletrzano-mocznikowy). Blisko połowa całej produkcji trafia na eksport – według ostatnich rankingów firma jest
jednym z największych polskich eksporterów.
Efektem procesu komercjalizacji przedsiębiorstwa rozpoczętego w 1992 roku było wejście na rynek kapitałowy. Puławy
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
od 2005 roku są obecnie uczestnikiem indeksów giełdowych
WIG-80 i WIG-Chemia.
Zgodnie ze strategią Spółka prowadzi szeroko zakrojony
program rozwojowy. Wartość nakładów inwestycyjnych w samym roku obrotowym 2009/2010 wyniosła 320 milionów złotych, zaś budżet wszystkich realizowanych zadań znacznie
przekracza kwotę miliarda złotych.
Spośród realizowanych inwestycji największe znaczenie ma modernizacja kluczowego dla Puław ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik. Efektem inwestycji będzie podniesienie
Liczne nagrody i certyfikaty potwierdzają najwyższą jakość
produktów, kształtując jednocześnie wizerunek przedsiębiorstwa harmonijnie koegzystującego z otoczeniem.
Zakłady Azotowe Puławy SA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel. 81-565-30-00, fax 81-565-28-56
e-mail: [email protected]
www.zapulawy.pl
321/180
Zakłady Azotowe Puławy SA to od ponad 40 lat lider
polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Spółka
zatrudnia ok. 3 300 osób. Osiąga obroty na poziomie 2,4 –
2,5 mld zł.
zdolności produkcyjnych mocznika o 270
tysięcy ton, rocznie do poziomu 1 215 000
ton. Nowe moce produkcyjne mocznika zostaną zagospodarowane w ramach Nowego
Kompleksu Nawozowego. Projekt zaowocuje uruchomieniem sprzedaży nowych produktów – stałych i płynnych nawozów na
bazie mocznika i siarczanu amonu w ilości
około 350 000 ton rocznie.
W zakresie działań proekologicznych
największym zadaniem jest budowa instalacji odsiarczania spalin z elektrociepłowni
oraz przebudowa instalacji usuwania CO2
z gazu do syntezy amoniaku.
Spółka dąży do pogodzenia potrzeby
osiągania satysfakcjonujących wyników
ekonomicznych z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
W osiąganiu tych założeń ważny element
stanowi realizacja (od grudnia 1995 roku)
międzynarodowego Programu „Responsible Care”. Jest on wyrazem głębokiego,
dobrowolnego zaangażowania Zakładów
w efektywne działania, zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz stały
kontakt z otoczeniem.
Elementem zrównoważonego rozwoju jest zrównoważone
rolnictwo, które zakłada usystematyzowanie procesu produkcji
rolniczej poprzez zwracanie uwagi na łańcuch zależności: ekologia – ekonomia – aspekt społeczny. W 2008 roku Puławy
przystąpiły do realizacji międzynarodowego Programu „Opieka
nad produktem dla nawozów”, zgodnie z którym zobowiązały
się do:
! sprawowania opieki nad produktami nawozowymi na każdym etapie ich wytwarzania,
! przyjęcia odpowiedzialności za produkt w całym łańcuchu
życia od surowców po końcowe zastosowanie, w aspekcie
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska,
! spełniania wymagań prawnych i jakościowych odnoszących
się do produktów nawozowych,
! spełnienia wymagań/standardów rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA).
www.aktualnosci.pl
45
liderzy rynku
Przyczepy
specjalistyczne
ZAUFAJ TRADYCJI I DOŚWIADCZENIU
Firma ZASŁAW, działając na rynku nieprzerwanie od 1953
roku, projektuje i produkuje przyczepy, naczepy, podwozia, zabudowy oraz kontenery, dbając o stały wzrost
poziomu technicznego, a także o jakość oferowanych
wyrobów.
Produkcja w warunkach wdrożonego systemu zapewnienia
jakości, jak również wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje
zespołu produkcyjnego sprawiają, że produkowane przyczepy odznaczają się wysoką jakością, wysokimi parametrami
eksploatacyjnymi oraz konkurencyjną ceną.
Firma ma możliwość dostosowania pojazdów do indywidualnych potrzeb klientów.
Sprzedaż przyczep firmy ZASŁAW prowadzona jest przez
sieć dealersko-serwisową, zapewniającą użytkownikom profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
Młodą i innowacyjną kadrę wspiera doświadczone zaplecze
techniczno-inżynieryjne.
46
www.aktualnosci.pl
Kontakt bezpośredni:
Arkadiusz Wojtas: tel. 516-004-910
Jarosław Łuczak: tel. 508-010-120
Zakład Nr 1:
ZASŁAW
Zakład Przyczep i Naczep Sp. z o.o.
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
tel. 13-465-60-00, fax 13-465-60-10
www.zaslaw.pl
Zakład Nr 2:
Trailis ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
tel. 33-875-16-06, fax 33-875-16-66
www.trailis.com
321/118
Firma rozpoczęła produkcję przyczep rolniczych od przyczep
ciągnikowych P3 i narzędzi rolniczych. Do końca 1990 roku
Zakład Przyczep i Naczep w Zasławiu wyprodukował 780 tys.
przyczep i naczep marki Autosan, które w dalszym ciągu
użytkuje wielu rolników w kraju i za granicą. Od roku 1994
przyczepy produkowane są pod marką ZASŁAW.
W ofercie znajduje się ponadto wiele modeli przyczep
specjalistycznych:
! przyczepy rolnicze jednoosiowe,
! przyczepy rolnicze dwuosiowe o ładowności 6, 8, 10, 12,
14 ton,
! przyczepy rolnicze – tandem,
! przyczepy rolnicze – do przewozu bel,
! przyczepa skorupowa – 18/22 ton.
W bogatym wyposażeniu standardowym znajdują się:
! osie na zawieszeniu mechanicznym lub pneumatycznym,
! ogumienie nowe,
! układ pneumatyczny dwuobwodowy,
! tylny zaczep obrotowy,
! wysyp trójstronny,
! szyber zbożowy,
! wyjścia pneumatyczne, oświetleniowe, hydrauliczne z tyłu
przyczepy,
! zestaw kluczy oraz trójkąt ostrzegawczy,
! skrzynka narzędziowa,
! dodatkowy hamulec ręczny postojowy,
! kolor skrzyni wg zamówienia klienta,
! tylny zderzak, błotniki, chlapacze,
! homologacja 40 km/h.
prezentacje
OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA
Mleko i przetwory mleczne stanowią w Polsce ważny element produkcji rolnej. Harmonizacja
prawa dotycząca produkcji i obrotu mlekiem i jego przetworami ukierunkowana jest na zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego i zabezpieczenia interesów konsumenta. Stały
monitoring jakości zdrowotnej surowca jest bardzo ważny dla wszystkich zainteresowanych stron.
Zgodnie z zasadą „od wideł do widelca” monitoring i kontrola produktów żywnościowych
obejmować musi wszystkie ogniwa łańcucha technologicznego, tj. od producenta do konsumenta.
W przypadku mleka i przetworów mlecznych nadzór ten zaczyna się już na etapie produkcji
pierwotnej, a więc dotyczy nie tylko producentów mleka, ale także producentów płodów rolnych.
To od jakości płodów rolnych zależy jakość skarmianych pasz, a w dalszym etapie jakość produkowanego mleka. Jedną z instytucji czuwających nad prawidłową jakością m.in. mieszanek
paszowych jest Inspekcja Weterynaryjna, której nadzór obejmuje kontrolę zarówno wartości
mikrobiologiczno-sanitarnej pasz, ale także całej dokumentacji związanej z produkcją pasz. Na jej
podstawie możliwe jest prześledzenie całego etapu produkcji – od dostawców surowców paszowych (zarejestrowanych we właściwym terytorialnie Inspektoracie Weterynarii) do odbiorców
gotowych wyrobów paszowych.
Nad bezpieczeństwem żywienia i żywności czuwają różne unijne instytucje odwiedzające polskie
przedsiębiorstwa i gospodarstwa. Jedna z takich wizyt miała miejsce 19 maja 2010 r. w mieszalni
pasz U.H.P. Dalma w Goręczynie. Szczegółowa kontrola wdrożonych procedur oraz analiza dokumentacji związanej z produkcją pasz potwierdziła, że mieszalnia pasz U.H.P. Dalma, a także nadzorujący ją Powiatowy Inspektorat Weterynarii spełniają rygorystyczne wymogi niezbędne do
zapewnienia produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności na całym etapie – „od pola do stołu”.
Specjalnością firmy Dalma są mieszanki dla bydła, nagradzane na Międzynarodowych Targach
Ferma Bydła w Poznaniu Złotym Medalem (mieszanka BEN 18% i CJ) oraz Znakiem Nowości (SEN
30%, DEN 30%, Wypasiona), a także pełna obsługa związana z doradztwem żywieniowym .
logo
U.H.P.
DALMA
Daria Krystyna Sapińska
nazwa firmy
Oddział produkcyjny Goręczyno
ul. Zielona 4
83-311 Goręczyno
adres
tel. 58-684-17-13
tel./fax
Monitoring dawki pokarmowej TMR dla krów mlecznych „od słomy do masła”
Słoma jest składnikiem dawki pokarmowej odpowiadającym za jej strukturę. Włókno zawarte
w słomie jest trawione przez drobnoustroje celulolityczne do lotnych kwasów octanowych, które są
prekursorem tłuszczu mleka. Zawartość tłuszczu w mleku przy prawidłowym żywieniu wynosi
ok. 4%, gdy jego udział spada poniżej tego poziomu oznaczać to może:
! brak struktury dawki (zakłócony proces buforowania, zalecana długość sieczki – ok. 6 cm),
! brak włókna lub za drobny TMR – za dużo pasz treściwych względem objętościowych,
! pH żwacza poniżej 6 – niewłaściwy dobór składników białkowych i energetycznych – bakterie
celulolityczne w tych warunkach nie trawią włókna – kwasica żwacza.
Poziom tłuszczu powyżej 4,5% w okresie okołoporodowym świadczy o ujemnym
bilansie energii i nadmiernym czerpaniu z rezerw tkankowych, co pociąga za sobą
ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych (np. ketoza).
Opisane informacje świadczą o tym, że poziom tłuszczu jest doskonałym miernikiem stanu zdrowotnego krowy, którego monitoring pozwoli uniknąć wystąpienia
wielu zaburzeń chorobowych (Tab. 1).
Produktem, dla powstania którego poziom tłuszczu ma ogromne znaczenie, jest
masło klarowane o zawartości tłuszczu 99,8%. Masło klarowane jest wyrobem
wszechstronnego zastosowania:
! służy do smażenia ryb, mięsa, jaj, naleśników,
! jest składnikiem czekolady,
! jest nośnikiem witamin A,D,E,K (rozpuszczalnych w tłuszczu).
e-mail:
[email protected]
internet
Wizytacja w firmie Dalma unijnych
przedstawicieli oraz inspektorów
z Głównego Inspektoratu Weterynarii,
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku i Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii
w Kartuzach
Niewątpliwą zaletą masła klarowanego jest również fakt, że można je przechowywać w warunkach pokojowych (bez lodówki), ponieważ nie zawiera substancji
ulegających zjełczeniu oraz nie powstają substancje rakotwórcze w wysokich
temperaturach (smażenie, pieczenie). Masło klarowane produkowane przez S.M.
Mlekovita nagrodzone zostało Mleczną Perłą podczas X Międzynarodowych Targów Ferma Bydła
Poznań 2010.
W świetle opisanych zależności pomiędzy słomą, zawartością tłuszczu w mleku, a w ostateczności
jakości produktu gotowego jakim jest masło klarowane, anagram słoma – masło nabiera wyjątkowego znaczenia (mówimy słoma, słoma, słoma, a słyszymy masło, masło...).
Składnik mleka
– zawartość
Choroba
metaboliczna
Objawy towarzyszące
Tłuszcz
poniżej 4,0%
Kwasica
Zbyt luźna konsystencja kału, biegunka, zmniejszenie pobrania suchej masy, pH<6,0 kału oraz żwacza 2 godziny
po podaniu paszy treściwej, większa zawartość białka niż tłuszczu w mleku, zwiększenie liczby komórek somatycznych
w mleku, kulawizny, ochwat, zanokcica
Tłuszcz
powyżej 4,5%
Ketoza
Małe pobranie suchej masy, nadmierny spadek masy ciała (powyżej 8%), zatrzymanie łożyska, podwyższony poziom
związków ketonowych we krwi i w mleku, obniżony poziom glukozy w surowicy, podwyższony poziom NEFA,
obniżony trójglicerydów – uszkodzenie wątroby, podwyższony ASPAT, ALAT, pogorszenie wskaźników rozrodu,
zwiększenie liczby komórek somatycznych w mleku, objawy te występują w pierwszych 100 dniach laktacji,
w okresie przed zasuszeniem tł.>4,5% wskazuje na za wysoką dawkę, która prowadzi do zatuczenia PCS>4
i ketozy po wycieleniu
Tab. 1 Choroby metaboliczne w powiązaniu z nieprawidłowym poziomem tłuszczu w mleku
www.aktualnosci.pl
321/185
mgr inż. Daria Krystyna Sapińska
47
prezentacje
Agrivet – producent oraz dystrybutor najwyższej jakości środków
żywienia zwierząt, preparatów dezynfekcyjnych, dodatków żywieniowych
oraz innowacyjnych produktów zapewniających wzrost wydajności hodowli
trzody, bydła, drobiu i innych gatunków.
logo
AGRIVET Sp. J.
nazwa firmy
Agrivet to również wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy Calcialiment,
znanego producenta najlepszych w Europie pasz dla prosiąt zapewniających rekordowe przyrosty, mieszanek uzupełniających oraz dodatków dla
wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.
Centrala Kuślin
ul. Sczanieckiej 24
64-316 Kuślin
Oddział Opalenica
ul. Konopnickiej 23
64-330 Opalenica
adres
tel. 61-447-30-13
tel. 61-447-56-33
fax 61-447-31-32
tel.kom. 692-536-139
tel./fax
internet
logo
AGRO-TRANSHANDEL
Sp. z o.o.
nazwa firmy
ul. Mylna 12, Szewce
64-320 Buk
adres
tel. 61-894-72-22
fax 61-894-76-54
tel./fax
e-mail: [email protected]
internet
48
www.aktualnosci.pl
Firma powstała na bazie SK Trans i zajmuje
się pośrednictwem handlowym w zakupie
trzody chlewnej i bydła. Wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników oraz znajomość
języków obcych pozwalają nam na zawieranie kontaktów handlowych nie tylko w kraju,
ale i za granicą. Firma posiada liczne kontakty
w Niemczech, Holandii, na Litwie, Łotwie oraz
we Włoszech.
Nowością wprowadzoną od niedawna jest
wyjazd z pracownikiem firmy na załadunek
zakupionych warchlaków i możliwość dokonania selekcji towaru przed zakupem. Daje
to klientom możliwość poznania zasad funkcjonowania gospodarstw na Zachodzie oraz
poszerzenia swojej wiedzy na temat nowoczesnego rolnictwa.
Od niedawna firma pośredniczy w zakupie
owiec i jagniąt.
Dużym atutem jest własny transport oraz
doświadczeni kierowcy.
321/113
321/134
e-mail: [email protected]
www.agrivet.pl
www.agrisan.pl
prezentacje
logo
BIG DUTCHMAN
POLSKA
Sp. z o.o.
nazwa firmy
Zapraszamy na targi AGRO SHOW – stoisko nr 361
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
adres
tel. 61-896-28-00
fax 61-816-44-51
e-mail:
[email protected]
www.bigdutchman.pl
internet
Big Dutchman jest światowym liderem na rynku wyposażenia do nowoczesnego chowu
i żywienia drobiu i trzody chlewnej. Zakres wyposażenia obejmuje: systemy zadawania
paszy, systemy pojenia, systemy utrzymania klimatu w kurnikach i chlewniach, klatkowe i ściółkowe systemy chowu drobiu oraz systemy zbioru jaj.
Big Dutchman is the recognised market leader in feeding systems and housing equipment
for modern pig and poultry management. In our offer you can find feeding and drinking systems, environment control systems, floor and free-range management systems as well as egg
collection systems.
321/194
tel./fax
logo
ELEKTRONICZNE
WAGI PRZEMYSŁOWE
nazwa firmy
ul. Zacna 31
80-283 Gdańsk
adres
tel. 58-340-00-61 do 65
fax 58-348-51-56 wew. 13
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.ewp.com.pl
www.komparator.com.pl
www.waga-przenosnikowa.pl
www.waga-samochodowa.pl
internet
Firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe (w skrócie EWP) założona w roku 1991 zajmuje się:
projektowaniem, produkcją, instalacją, serwisem i legalizacją wag elektronicznych szczególnie
w wykonaniu przemysłowym. Oferowane produkty to wagi: samochodowe – statyczne i dynamiczne (ważenie samochodów w ruchu), wagonowe, zbiornikowe, pomostowe magazynowe, zawieszane na haku dźwigu lub suwnicy, podkładane pod koła samochodów ciężarowych
do pomiaru nacisku osi, wagi na przenośnikach taśmowych, porcjujące, workujące, dozujące,
zliczające, sklepowe, laboratoryjne oraz oferujemy wzorce masy klasy F 2 od 1mg do 20 kg, jak
również wzorce masy klasy M1 o nominale 20 kg .
Posiadamy własne wzorce masy klasy M1: 20 kg w ilości 100 szt., 25 kg w ilości 400 szt.;
500 kg w ilości 40 szt.; 1000 kg w ilości 80 szt.; 2500 kg w ilości 48 szt.
Posiadamy dobrze wyszkolony personel inżynieryjno-techniczny do instalacji uruchamiania i serwisu zarówno wag własnej produkcji, jak też innych firm, jak: Pfister, Molen, Precia
Molen, Leon Engineering, Bilanciai, Rhewa, Sensocar, Ascell Sensor, Dini Argeo, Schenck oraz
Pivotex.
Posiadamy na składzie przetworniki tensometryczne różnych firm w szerokim zakresie
nominalnych wartości zarówno metrycznych, jak i imperialnych.
Jesteśmy w stanie dostarczać pomosty wagowe do wag magazynowych i samochodowych
oraz całe wagi elektroniczne w wykonaniu OEM dla innych firm.
www.aktualnosci.pl
321/56
Zdzisław Niewiński
49
prezentacje
R
logo
ERAGA Sp. z o.o.
nazwa firmy
ul. Cienista 20 lok. 17
02-439 Warszawa
Zakład Produkcyjny
ul. Transportowa 3
89-500 Tuchola
tel. 22-211-18-90
tel. 22-891-13-06
fax 22-212-89-60
Zakład Produkcyjny
tel. 52-552-46-10
fax 52-561-02-59
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.eraga.com.pl
internet
logo
ERG BIERUŃ-FOLIE
Sp. z o.o.
nazwa firmy
Ochmanów 121
32-003 Podłęże
Zakład produkcyjny:
ul. Chemików 133, 43-150 Bieruń
adres
tel. 32-216-03-40
fax 32-216-03-59
Firma Eraga Sp. z o.o. oferuje dostawę gotowych konstrukcji dachowych lub stropowych
produkowanych w systemie płytek wielogwoździowych.
Projektuje pod względem konstrukcyjnym dźwigary dachowe różnych typów w zależności
od koncepcji architektonicznej. Wiązary mogą osiągać rozpiętość do 30 m, a tym samym
doskonale się nadają do takich obiektów, jak hale sportowe czy magazyny, a także do budownictwa mieszkaniowego. Mogą być zastosowane jako wiata, magazyn, ujeżdżalnia koni,
stajnia, chlewnia itp.
Dachy w tej technologii są przyjazne człowiekowi, czyste i ekologiczne. Impregnowane są
środkiem bio- i ognioodpornym FOBOS M-4 metodą zanurzeniową.
321/174
adres
Firma ERG Bieruń-Folie jest producentem folii rolniczych i ogrodniczych.
Oferuje folie:
! ogrodnicze UV, wielosezonowe trójwarstwowe, używane
do pokrywania konstrukcji tuneli foliowych,
! do podwieszania, przeznaczone do uzyskiwania efektu
antyfoggingu,
! do cieniowania, przeznaczone
do sterowania tempem wegetacji upraw pod osłonami,
! do ściółkowania, przeznaczone
do przykrywania gleby w uprawie warzyw, eliminując chwasty,
! do hydroupraw (czarno-białe), stosowane w nowoczesnej, bezglebowej technologii uprawy
roślin i warzyw ozdobnych; znajdują zastosowanie w uprawie pieczarek i boczniaka,
! perforowane, chronią przed chłodnymi wiatrami, krótkotrwałymi przymrozkami,
! termoizolacyjne, służą do ocieplania tuneli foliowych, szklarni, inspektów, pomieszczeń gospodarczych,
! kiszonkarskie (czarne i czarno-białe), służą jako okrycie zewnętrzne pryzm i silosów z kiszonkami, do okrywania kopców z korzeniami i bulwami roślin pastewnych, do wyściełania i okrywania
osadników, gnojników itp.,
! do sporządzania sianokiszonek z zastosowaniem maszyn do belowania.
e-mail: [email protected]
www.ergbierunfolie.pl
internet
50
www.aktualnosci.pl
Pozostała oferta ERG Bieruń-Folie to szeroka gama folii opakowaniowych, w tym specjalistycznych –
do laminowania, do pakowania artykułów mrożonych, spożywczych i higienicznych. W swojej
ofercie spółka posiada również folie budowlane – Lignofol, paroizolacyjne i sygnalizacyjno-ostrzegawcze.
Firma wykonuje usługi druku fleksograficznego do 8 kolorów oraz arkuszowania. Posiada własną
przygotowalnię poligraficzną.
321/65
tel./fax
prezentacje
logo
GABO S.C.
nazwa firmy
adres
tel./fax 24-261-25-24
tel. kom. 501-166-328
tel. kom. 509-492-913
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.agrio.pl
internet
Zajmujemy się sprzedażą opryskiwaczy czeskiej firmy Agrio o pojemności
od 2000 do 8000 litrów i szerokości ramion do 36 metrów.
Oferta zawiera urządzenia:
! Opryskiwacz Puma – wydajny opryskiwacz zaczepiany z pełnym oprzyrządowaniem o pojemności od 2000 do 3000 litrów i szerokości ramion do
21 metrów, przeznaczony dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 500 ha.
! Napa – najpopularniejszy wśród klientów opryskiwacz zaczepiany. Użytkownicy cenią go za jakość, małą awaryjność i dostępność części zamiennych.
! Opryskiwacz Mamut – nowoczesny typ opryskiwacza dla gospodarstw
wielkoobszarowych, biorąc pod uwagę wielkość zbiornika oraz duży zasięg
roboczy opryskiwacz ten ma najwyższą wydajność pracy.
! Opryskiwacze samojezdne.
Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W ciągłej sprzedaży posiadamy dysze i osprzęt do opryskiwaczy wszystkich marek.
321/32
Sarzyn 15
09-440 Staroźreby
logo
nazwa firmy
Sowin 102
48-316 Łambinowice
adres
tel. 77-431-17-47
tel.kom. 502-023-236
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.galvet.pl
internet
321/97
GALVET Sp. z o.o.
Lider wśród dostawców środków żywienia zwierząt
Asortyment:
! dodatki / surowce
do pasz
! karmy
! maszyny i urządzenia
! mycie i DDD
! narzędzia
! nasiona
! nawozy i środki
ochrony roślin
! odzież ochronna
i robocza
! opakowania
! pasze
! pielęgnacja
! płody rolne
! produkty
owadobójcze
! substancje
chemiczne
! witaminy
www.aktualnosci.pl
51
prezentacje
Trzecie miejsce w konkursie
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008
Spółka została laureatem nagrody
Wielkopolski Rolnik Roku 2009
Ośrodek Hodowli Zarodowej
GARZYN Sp. z o.o.
nazwa firmy
tel. 65-536-60-53
fax 65-536-60-44
tel./fax
e-mail:
[email protected]
www.ohz-garzyn.agro.pl
internet
W 1953 r. utworzono Zespół Hodowli Zarodowej Garzyn. Przedsiębiorstwo w trakcie swojego istnienia
ulegało wielokrotnym przekształceniom, a od 1993 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i należy do tzw. spółek strategicznych ANR. Gospodaruje na obszarze 3260 ha i specjalizuje się
w produkcji materiału zarodowego trzody chlewnej, bydła i owiec. Nadrzędnym celem hodowlanym jest
produkcja i sprzedaż zwierząt zarodowych o najwyższych parametrach jakościowych. Konsekwentne
przestrzeganie zasad przyjętych programów produkcji materiału zarodowego pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów. Zwierzęta z„Garzyna” prezentowane na licznych wystawach krajowych i regionalnych
wielkorotnie uzyskiwały championaty i v-ce championaty wśród trzody chlewnej, bydła i owiec.
W 2007 r. na XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku „Garzyn” wyróżniony został Pucharem Dyrektora PZH i PTCh „POLSUS” za najwyższą wartość BLUP knura linii ojcowskiej. Ośrodek uzyskał
I miejsce wśród gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej bydła w 2006 r. w woj. wielkopolskim
w grupie stad powyżej 501 krów. W roku 2008 na XXIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Spółka
zdobyła tytuł v-ce championa za loszkę mieszańcową. W roku 2009 na XVI wystawie w Sielinku „Garzyn”
zdobył dwa championaty za knurka rasy wbp i za loszkę rasy wbp. Spółka za rok 2009 uzyskała 1. miejsce
w rankingu wydajności obór pow. 500 krów w regionie oceny Poznań i jednocześnie 6. miejsce w kraju w tej
kategorii z wydajnością 10 285 kg mleka. W roku 2010 na wystawie w Sielinku loszka rasy wbp x pbz zdobyła championa, a loszka rasy wbp zdobyła V-ce championa.
Oferta handlowa:
! knurki i loszki zarodowe: wbp, pbz, dur
! loszki krzyżówkowe: wbp x pbz, pbz x wbp – stanowiące doskonały materiał mateczny w produkcji
wielorasowych tuczników o żądanych cechach rzeźnych
! knurki mieszańcowe podnoszące mięsność: pi x dur, dur x pi
! jałówki cielne rasy HF pochodzące wyłącznie z własnej hodowli – średnia wydajność pierwiastek 9 700
kg mleka (305 dni laktacji)
! bydło rasy HIGHLAND (bydło szkockie)
Jesteśmy w stanie przygotować duże partie jednorodnych zwierząt.
321/62
2005
2008
logo
Wyłączny dystrybutor
ciągników TYM
www.hydro-masz.pl
logo
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
HYDRO-MASZ
Sęcerski Sp. J.
nazwa firmy
Nowoczesne opryskiwacze micro-system z atomizerami rotacyjnymi – chronią Twoje plony i portfel
Zapole 79/5
98-275 Brzeźno
adres
tel./fax 43-820-38-95
tel.kom. 504-197-160
e-mail:
[email protected]
www.hydro-masz.pl
internet
52
www.aktualnosci.pl
Firma Hydro-Masz oferuje koreańskie ciągniki TYM o mocach od 23 do 100
KM z oryginalnym silnikiem Perkins IIIA przeznaczone do wszystkich prac.
Udziela 2-letniej gwarancji na ciągnik oraz 3-letniej na silnik i skrzynię biegów!
Więcej szczegółów na www.tym-traktor.pl.
Zapraszamy na targi Agro Show – sektor czerwony, miejsce 121
321/193
tel./fax
prezentacje
logo
KAROL Sp. z o.o.
nazwa firmy
ul. Szosa Ciechocińska 25, Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax 54-282-35-84
tel./fax
Ponadto oferujemy usługi:
! obróbka metali skrawaniem
(toczenie, frezowanie)
! spawanie (stal, aluminium)
! cięcie i gięcie (blacha profil)
! obróbka blach wykrawarkami
! roboty ogólnoślusarskie
e-mail: [email protected]
www.karol.agro.pl
internet
321/60
Oferujemy:
! przenośniki łańcuchowe kubełkowe
(pionowe i poziome redlery)
! rozrzutniki zboża (w silosie)
! mieszadła zbożowe do silosów
! żyrafy (przen. ślimakowe pionowe)
! przenośniki ślimakowe poziome
! wentylatory typ: TLR oraz HLSG
adres
®
KWAS
BABICE 23
rozsiewacze nawozu
o poj. od 300 do 500 l
brony do chmielu
brony talerzowe, 2-sekcyjne od 1,7 do 2,5 m
i 4-sekcyjne od 2,6 do 3,05 m
logo
Z.P.H.
KWAS
wały rurowe i płaskownikowe
1,9-2,1, 1-2, 3-2, 6-3,05
nazwa firmy
Pługi do odśnieżania do ciągników rolniczych,
opryskiwacze polowe
wózków widłowych, turów, podnoszenie hydrauliczne,
zawieszane o poj. zbiornika
zbrojona guma
od 300 do 800 l i szer. roboczej
lanc od 10 do 16 m
PRODUCENT DOWOZI MASZYNY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
Babice 23
08-455 Trojanów
adres
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.kwas.com.pl
internet
opryskiwacz 800 l
opryskiwacze polowe przyczepiane
o poj. zbiornika od 1200 do 1800 l
i szerokości roboczej lanc od 12 do 15 m,
pompa P-140, zawór stałociśnieniowy,
głowice 3-pozycyjne, koła 9,5×24,
zaczep skrętny, oświetlenie
opryskiwacz polowy 2000 l,
lance 18 m, koła 9,5x36,
zaczep skrętny,
głowice 5-pozycyjne
Zakład Produkcyjno-Handlowy Kwas od 1991 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą opryskiwaczy
polowych zawieszanych i przyczepianych, bron talerzowych i wałów strunowych.
Wyroby spełniają wymogi bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi standardami i posiadają stosowne
certyfikaty i atesty. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych w kraju i za granicą, a klientom
gwarantuje atrakcyjne i elastyczne w arunki współpracy.
www.aktualnosci.pl
321/208
tel. 25-682-76-22
tel./fax 25-682-74-83
tel.kom. 502-291-767
tel.kom. 512-315-189
53
prezentacje
MONTAŻ URZĄDZEŃ
DROBIARSKICH
logo
MONTAŻ URZĄDZEŃ
DROBIARSKICH
nazwa firmy
Pisklaki 39
23-412 Łukowa
adres
tel.kom. 509-367-335
fax 84-643-06-87
tel./fax
Firma istnieje od 10 lat i specjalizuje się w montażu silosów paszowych,
wentylatorów oraz montażu całych obór z przeznaczeniem na wychów niosek,
e-mail: [email protected]
kurcząt i bojlerów. Firma ma na swoim koncie realizacje krajowe i zagraniczne.
internet
specjalizacji jest podpisanie stałej umowy z firmą Big Dutchman z Niemiec.
321/102
Potwierdzeniem doskonałej jakości świadczonych usług oraz wysokiego stopnia
logo
POL-GLAS
Producent Szkła Hartowanego
nazwa firmy
adres
tel. 55-648-33-44
fax 55-648-35-35
tel./fax
54
Firma Pol-Glas istnieje na rynku już 7 rok. Zajmuje się obróbką każdego rodzaju szkła. Obecnie posiada
dwie nowoczesne linie do hartowania szkła. Firma Pol-Glas posiada homologację wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury wg wymagań regulaminu ECE nr 43 „Szyby inne niż przednie do środków transportu
drogowego. Szyby przednie do pojazdów wolnobieżnych”.
Szyby hartowane płaskie są stosowane w kabinach ciągników rolniczych (oraz jako szyby przednie do
pojazdów wolnobieżnych). Propozycja produkcyjna zawiera także szyby do kombajnów, ładowarek teleskopowych, sieczkarni, koparko-ładowarek, koparek, minikoparek, ładowarek, wózków widłowych oraz
szyby pod indywidualne zamówienia. Pol-Glas prężnie zaopatruje branżę meblową. Ponadto produkuje
inne szyby hartowane nietypowe według dostarczonych rysunków lub szablonów i na zamówienia specjalne. W ofercie są także ornamenty, antisole oraz lustra srebrne i kolorowe.
e-mail: [email protected]
www.polglas.pl
Firma świadczy usługi w zakresie rozkroju szkła, szlifowania i tępienia krawędzi, wiercenia otworów
i hartowania szkła.
internet
Zapraszamy do współpracy firmy, sklepy, hurtownie oraz klientów indywidualnych. Zapewniamy
szybkie terminy realizacji zleceń, fachowe doradztwo oraz najlepszą jakość towarów i usług.
www.aktualnosci.pl
321/207
Władysławowo 5A
82-310 Elbląg 2
prezentacje
logo
Przedsiębiorstwo
PROAGRA
Jerzy Gendek
nazwa firmy
adres
tel/fax 67-261-82-17
tel.kom. 502-435-344
tel./fax
e-mail:
[email protected]
internet
Przedsiębiorstwo Proagra istnieje od 1988 roku i zajmuje się produkcją i modernizacją
nw. maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych:
! linie przygotowania pasz sypkich dla dużych gospodarstw hodowlanych (trzoda chlewna,
drób) o wydajności 6 t/h; linie te gwarantują wysoką jakość produkowanej paszy (automatyczne naważanie składników, mieszarki poziome);
! suszarnie bębnowe o wydajności do 500 kg/h do suszenia trocin, wiórów, wycierki gorzelnianej, zielonki itp. produktów;
! suszarnie ziarnowe o wydajności do 40 t/h opalane miałem węglowym, olejem opałowym
lub gazem (są to zmodernizowane suszarnie typu Rofama);
! płuczko-oddzielacze do okopowych o wydajności do 15t/h stosowane w liniach przetwórczych (mrożonki, soki warzywne).
Nasze urządzenia dostosowujemy do potrzeb i warunków lokalizacyjnych inwestorów.
321/189
ul. Rolna 11
64-610 Rogoźno Wlkp.
logo
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Sp. J.
R.M.T. LUDZIS
nazwa firmy
ul. Towarowa 1
63-760 Zduny
tel.kom. 608-335-037
tel.kom. 692-707-775
fax 62-721-58-56
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.ludzis.eu
internet
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe R.M.T. Ludzis powstało w 1986 roku. Od początku istnienia głównym kierunkiem działalności firmy była produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych. W chwili obecnej
oferta obejmuje produkcję i montaż płyty warstwowej, pokryć blaszanych, świetlików dachowych oraz
konstrukcji stalowych.
Program zastosowań naszych produktów obejmuje: hale przemysłowe, obiekty handlowe i magazynowe, budynki gospodarcze (chlewnie, tuczarnie, kurniki itp.), dachy, przegrody, ścianki działowe, garaże,
termorenowacje ścian wewnętrznych i zewnętrznych, magazyny chłodnicze, mroźnie, przechowalnie,
przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady mięsne, pawilony gastronomiczne, handlowe, usługowe, wystawiennicze, kioski i kontenery.
www.aktualnosci.pl
321/162
adres
55
prezentacje
logo
ROLMET
Boguszewski,
Borodziuk, Dadura
Spółka Jawna
nazwa firmy
ul. Jermakowicza 12
16-315 Lipsk
adres
tel. 87-642-26-75
tel. 87-642-27-43
tel. 87-642-22-82
fax 87-642-27-44
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.rolmet.biz.pl
Typ maszyny
Szerokość robocza
Głębokość pracy
Prędkość robocza
Wydajność ok.
Masa
BNZ 1
1,7 m
do 15 cm
od 8 do 12 km/h
0,7 ha/h
270 kg
BNZ 2
2,9 m
do 15 cm
od 8 do 12 km/h
1,2 ha/h
565 kg
Ponadto produkujemy czyszczarkę szczotkową, przetrząsaczo-zgrabiarkę 4- i 5-gwiazdową,
wagopakowarkę elektroniczną.
internet
321/169
ROLMET
Kopaczka elewatorowa – przenośnikowa do
ziemniaków, jest maszyną dwurzędową.
Dane techniczne: ! szerokość robocza – 1,251,35 m ! liczba redlin – 2 ! szerokość międzyrzędzi – 62,5-67,5 ! wydajność – 03-04 ha/h
! masa – 730 kg
Sortownik do ziemniaków – przeznaczony jest do
sortowania ziemniaków na trzy grupy wymiarowe, przy
równoczesnym odsiewaniu zanieczyszczeń. Zastosowany
taśmowy stół selekcyjny umożliwia ręczne wybieranie uszkodzonych ziemniaków. Sortownik jest urządzeniem przewoźnym, mogącym pracować tak pod dachem, jak i na wolnym
powietrzu.
Dane techniczne: ! wydajność – 2 t/h, ilość grup wymiarowych – 3 ! obsługa 3-6 osób
(zależnie od organizacji miejsc pracy) ! zapotrzebowanie mocy – 0,55 kW ! masa wraz z wyposażeniem – 420 kg
Brona nożowa – efektywna, uniwersalna maszyna do
upraw polowych. Przeznaczona do bronowania pożniwnego,
rozdrabniania darni długoletnich traw, rozdrabniania organicznych i mineralnych nawozów, a także przedsiewnej uprawy roli. Robocze części tej maszyny (noże) są wykonane ze stali
sprężynowej, lekko tną nawet twardą glebę, jednocześnie
podejmując i mieszając na całej głębokości powierzchni
uprawowej.
Dane techniczne:
KRYSTIAN DOMACHOWSKI
logo
Firma Handlowa
ROL-PASZ
Krystian Domachowski
KRYSTIAN DOMACHOWSKI
nazwa firmy
ul. Mickiewicza 24 , Lubiń
64-010 Krzywiń
adres
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.rol-pasz.pl
internet
56
www.aktualnosci.pl
Oferujemy:
! surowce białkowe
> śruta sojowa
> śruta rzepakowa
> DDGS – susz kukurydziany gorzelniany
! mieszanki mineralno-witaminowe i premiksy
> dla trzody chlewnej, bydła, drobiu,
! koncentraty paszowe
> dla trzody chlewnej, bydła i drobiu
! prestartery i pasze pełnoporcjowe
> dla trzody chlewnej, bydła, drobiu, koni, ryb
i szynszyli
! preparaty mlekozastępcze
> dla trzody chlewnej, bydła
! pozostałe dodatki do sporządzania pasz
> zakwaszacze
> enzymy paszowe
> olej rybny
> preparaty dezaktywujące mikotoksyny
> etc.
Zapewniamy sprawne dostawy niezależnie od
zakupionej ilości.
321/160
tel./fax 65-517-71-38
tel.kom. 695-927-126
prezentacje
SOLAN
LUBLIN
logo
Zakład Produkcyjny
Maszyn Rolniczych
„SOLAN”
ul. Porazińskiej 12
20-448 Lublin
adres
tel. 81-751-07-85
tel./fax 81-744-53-30
tel.kom. 504-267-774
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.solan.lublin.pl
internet
Solan oferuje bogaty asortyment urządzeń rolniczych, takich jak: sadzarki karuzelowe, sadzarki chwytakowe, pielniki międzyrzędzi, dozowniki nawozów przystosowane do sadzarek i pielników, siewniki pneumatyczne do siania w paletach wielokomórkowych. Firmę cechuje duża elastyczność działania. Pomimo
szerokiej oferty zdecydowana większość maszyn dostępna jest od ręki. Firma realizuje również zlecenia
nietypowe.
Gwiazdy do pielnika z tworzywa sztucznego do wykopywania i usuwania między rzędami roślin
chwastów. Prędkość robocza wynosi 4-10 km/h.
Sadzarka karuzelowa do półautomatycznego sadzenia przede wszystkim rozsady doniczkowej
(np. w paletach wielokomórkowych), jak również innych ukorzenionych i nieukorzenionych sadzonek –
kapusty, kalafiorów, pomidorów, selerów, tytoniu, ziół, kwiatów itp.
Sadzarka chwytakowa szkółkarska do półautomatycznego sadzenia sadzonek o wysokości całkowitej (łącznie z systemem korzeniowym) do 70 cm na głębokości do 30 cm.
Sadzarka chwytakowa leśna do półautomatycznego sadzenia sadzonek leśnych, np. sosny,
modrzewia, dębu itp.
Vibro pielnik to wielofunkcyjne urządzenie pielęgnacyjne do upraw roślin, wykorzystywane przy
zabiegach odchwaszczania, spulchniania międzyrzędzi, obredlania rzędów roślin, np. ziemniaków, tytoniu
itp. o wysokości do 80 cm.
Dozowniki nawozów mineralnych montowane na pielnikach międzyrzędzi i sadzarkach wysiewają
bardzo precyzyjnie regulowaną dawkę nawozu, w dowolnej odległości od systemu korzeniowego rośliny,
co w sposób zasadniczy racjonalizuje zużycie nawozów mineralnych.
321/42
nazwa firmy
Odział: Turka 245, 20-258 Lublin 62
TOTAL-PACK Sp. z o.o.
nazwa firmy
ul. Piłsudskiego 72C
10-450 Olsztyn
adres
tel. 89-534-36-00
fax 89-533-67-78
tel./fax
e-mail: [email protected]
www.totalpack.pl
www.maszynypakujace.pl
www.totaleko.pl
internet
TOTAL-PACK jest jednym z pionierów rynku opakowań dla rolnictwa w Polsce. Doświadczenie jest naszym
największym kapitałem a jakość produktów naszym priorytetem. Dzięki temu możemy zaoferować gamę AGRO
produktów pozwalających zaspokoić potrzeby naszych najbardziej wymagających klientów.
FOLIA DO BALOTOWANIA
jest przeznaczona do sporządzania sianokiszonek. Jest to nowoczesna, ekologiczna i sprawdzona metoda przechowywania i konserwacji pasz. Sporządzenie sianokiszonek
według tej technologii ma wiele zalet, z których najważniejsze to: uniezależnienie się od warunków atmosferycznych, minimalne straty związane z procesem zbioru, zakiszania, przechowywania i skarmiania, łatwe porcjowanie i pobieranie paszy, niskie nakłady pracy ludzkiej, eliminacja zanieczyszczania środowiska przez soki
kiszonkowe. Agroperfecta jest najwyższej jakości 5-warstwową folią do balotowania, wykonaną w technologii
wydmuchu, charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie, dużą kleistością oraz wydajnością.
Posiada filtr UV. Dostępna jest w dwóch rozmiarach o szerokości odpowiednio 50 i 75 cm. Jakość folii Agroperfecta
potwierdza Złoty Medal na Targach „Ferma Bydła”.
Folia do pryzmowania kiszonek to trzywarstwowa folia bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne,
przebicia, rozerwania, pęknięcia niż inne folie na rynku. Folia jest dostępna w czterech rozmiarach w kolorze
czarnym.
Siatka PE do belowania stosowana jest w maszynach rolniczych każdego typu. Zawiera stabilizator UV, który
chroni siatkę i materiał żniwny przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych oraz środek antystatyczny
przeciwdziałający gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Siatka PE to idealny produkt do zbioru słomy,
zbóż, skoszonych traw oraz rozdrobnionych pokosów. Doskonale przygotowany do zapewnienia najlepszych
warunków produkcji sianokiszonek (brak nierówności beli, spójność materiału żniwnego wewnątrz beli), umożliwia zbiór słomy, kukurydzy i rzepaku, które mogą być cennym ekologicznym surowcem energetycznym.
Sznurek rolniczy – polipropylenowy, do wiązania lub owijania słomy, siana, traw przy pomocy odpowiednich
maszyn, stosownie do potrzeb.
Rękaw siatkowy do pakowania warzyw i owoców wykonany jest z polietylenu zwiniętego na rolkach do pakowania automatycznego oraz do pakowania ręcznego. Standardowe kolory: czerwony, żółty, pomarańczowy,
zielony i biały.
www.aktualnosci.pl
321/9
logo
57
wystawcy
ZIEMNIAKI SADZENIAKI
EUROPLANT
Handel Ziemniakami
Sp. z o.o.
Laski Koszalińskie 3A
76-039 Biesiekierz
tel. 94-347-34-61
fax 94-347-34-62
e-mail: [email protected]
www.europlant.pl
L.G. AGRO-METAL
Najwyższa jakość z Pomorza
Nasza firma produkuje najwyższej jakości sadzeniaki w pasie nadmorskim w I strefie
zdrowotności. Materiały elitarne i sadzeniaki kwalifikowane.
Odmiany: Augusta, Colette, Bellarosa, Jelly, Vineta i nowość 2010 – Viviana są odmianami o wyjątkowych walorach smakowych, wysokim plonie i zdobyły uznanie
producentów i konsumentów w całej Polsce.
Jesteśmy firmą produkującą wyposażenie stajni, obór oraz chlewni.
Oferujemy ogrodzenia i bramy dla koni, krów i owiec, boxy, paśniki oraz
poidła, jak i przegrody dla bydła i trzody chlewnej. Wszystkie wyroby są
ocynkowane ogniowo. Wykonujemy także inne konstrukcje na indywidualne
życzenie klienta.
Tadeusz Lasoń
Tuszyn 6
58-203 Dzierżoniów 2
tel. 74-832-46-15
fax 74-831-90-60
e-mail: [email protected]
321/71
AGRO SHOW 2010
sektor E, stoisko 344
58
www.aktualnosci.pl
321/91
AGRO SHOW 2010
stoisko 111
przy pasie
w sąsiedztwie Grimme
wystawcy
PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o.
AGRO SHOW 2010
sektor D, stoisko 323
Pedrotti Polska Sp. z o.o. to wyłączny dystrybutor przewoźnych suszarni marki Pedrotti
w Polsce. Prowadzi sprzedaż i wynajem suszarni do zbóż, rzepaku, kukurydzy, do ziarna
paszowego i konsumpcyjnego. W ofercie ma szeroki wybór modeli o wydajnościach od
16 do 380 ton/ dobę.
Maszyny były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane (Złoty Medal, Hit Polagra). Są
sprawdzone i rozpoznawalne oraz niezawodne w każdych warunkach klimatycznych.
Działają energooszczędnie i bezawaryjnie, a proces suszenia jest w pełni zautomatyzowany.
321/29
Stolec 1A
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel./fax 074-817-36-03
e-mail: [email protected]
www.pedrotti.pl
Firma Trelleborg oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów odpowiadających potrzebom
użytkowników końcowych, rolników, przedsiębiorców i producentów oryginalnych urządzeń.
Trelleborg specjalizuje się w produkcji technologicznie zaawansowanego ogumienia do wszystkich
typów ciągników, począwszy od małych urządzeń mających zastosowanie w sadownictwie i winnicach,
a skończywszy na najnowocześniejszych pojazdach z silnikami o mocy do 360KM.
TRELLEBORG INDUSTRIES
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 6/8
91-211 Łódź
tel. 42-613-63-14
tel. 42-613-63-15
e-mail:
[email protected]
www.trelleborg.com.pl
Wśród szerokiej gamy oferowanych przez Trelleborg produktów, znajdują się:
! Opony radialne z serii TM o zróżnicowanych wzorach bieżnika, przeznaczone do zastosowania
w ciągnikach oraz kombajnach (TM600, TM700, TM800, TM900 High Power, TM2000)
! Opony radialne Twin Radial do przyczep
! Opony Standard Implement od 12” do 17” przeznaczone do przyczep
! Opony Twin Implement od 15.5” do 30.5” przeznaczone do przyczep i innych urządzeń rolniczych
! Opony Twin AMPT przeznaczone do maszyn pracujących zarówno na polu, jak i drodze
! Opony Twin Forestry, Agro Forest – idealnie przystosowane do nowoczesnych maszyn leśnych
(Harvester, Forwarder)
! Opony Industrial Tractor zalecane do koparek, ładowarek i innych maszyn mających zastosowanie
w pracach miejskich
! Opony diagonalne z grupy LIT do zastosowania w urządzeniach rolniczych, małych ciągnikach
i urządzeniach przemysłowych
321/148
AGRO SHOW 2010
sektor B (czerwony),
stoisko 179
www.aktualnosci.pl
59
wystawcy
PRODUCENT PRZENOŚNIKÓW ZBOŻOWYCH
ZUMEC
Zakład
Urządzeń Mechanicznych
Eugeniusz Cieśla
ul. Trawniki 37
32-860 Czchów
tel./fax 14-663-64-44
e-mail: [email protected]
www.zumec.com.pl
Przenośniki:
! pionowe – kubełkowe
! poziome – zgarniakowe
! poziome – taśmowe
! o wydajności do 120 ton/h
Oddział:
ul. Solskiego 37, 32-800 Brzesko
tel./fax 14-686-33-90
Wydawnictwo Targowe
AKTUALNOŚCI
60-840 Poznań
ul. Dąbrowskiego 23/4
tel. 061-664-70-00
www.aktualnosci.pl
AGRO SHOW 2010
hala, stoisko 11
Wszystkich wystawców i gości targowych
zapraszamy do naszego stoiska.
60
www.aktualnosci.pl
321/202
AGRO SHOW 2010
stoisko 287
321/8
tylko dla orłów
ENZA ZADEN POLAND SP. Z O.O., ul. Wąwozowa 29, 02-796 Warszawa
tel. 22 649 52 07, tel./fax 22 649 52 67
e-mail: [email protected]
www.aktualnosci.pl
61
tylko dla orłów
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
tel. 81-744-30-11
fax 81-744-24-89
e-mail: [email protected]
www.pol-skone.eu
POL-SKONE Sp. z o.o. powstała w 1990 roku. Przez 20 lat swojej
działalności POL-SKONE stało się jedną z największych i najbardziej
dynamicznie rozwijających się firm branży stolarki budowlanej.
POL-SKONE zatrudnia ponad 800 wysoko wykwalifikowanych pracowników i dysponuje trzema nowoczesnymi, w pełni skomputeryzowanymi zakładami produkcyjnymi w Lublinie, Biłgoraju i Niemcach.
Celem firmy POL-SKONE jest dostarczanie wyrobów zaspokajających
potrzeby Klientów.
Produkty charakteryzuje duża innowacyjność oraz wysoka jakość potwierdzona wdrożonym i stosowanym systemem zapewnienia jakości
zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001 i CE. Wyroby POL-SKONE
zostały przetestowane przez znane jednostki badawcze i spełniają
najbardziej rygorystyczne normy, czego świadectwem są posiadane
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z aprobatami, atesty higieniczne oraz znak CE.
OFERTĘ FIRMY POL-SKONE STANOWIĄ:
! Drzwi i skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe
> malowane
> ECO TOP
> TOP RESIST
> LAMISTONE
> SILKSTONE
> GRAVISTONE
> laminowane CPL, HPL
> okleinowane
> okleinowane płycinowe.
! Drzwi techniczne dla biur, hoteli i budynków użyteczności publicznej
> dźwiękoizolacyjne
> przeciwpożarowe.
! Drzwi wewnętrzne wejściowe (CERBER II, drzwi antywłamaniowe
B-30, C-30).
! Drzwi zewnętrzne: drewniane, z włókna szklanego i metalowe.
! Okna drewniane w systemach: s-system, skandynawskim, drewno- aluminium.
! Okna pasywne EC 90.
! Ościeżnice drewniane: stałe i regulowane.
! Listwy drzwiowe.
DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE
Pierwszą z premier POL-SKONE na rok 2010 są drzwi wewnątrzlokalowe, przylgowe: SEMPRE – innowacyjny, prosty w formie model
skrzydeł przylgowych. Drzwi oferowane są zarówno w fornirach
naturalnych, jak i w kolorystyce LAMISTONE / SILKSTONE. Gama
fornirów naturalnych została wzbogacona dla tego wzoru o 3 nowe
kolory – grafit, marrone i nero. Proste i szykowne – tak można oddać
ich elegancję w dwóch słowach.
Nowym kolorem wśród fornirów naturalnych jest orzech turecki,
który w połączeniu z tradycyjnym wzorem INTERSOLID, nową oścież-
62
www.aktualnosci.pl
nicą regulowaną Q-SYSTEM oraz koroną prezentuje się bardzo dostojnie i dystyngowanie. Dzięki takim drzwiom każde wnętrze nabiera
unikatowego charakteru.
Nowością jest również specjalny zestaw dla inwestorów instytucjonalnych – DECO INVEST w atrakcyjnej cenie za komplet, w skład
którego wchodzi skrzydło pełne DECO i ościeżnica regulowana System
DIN o zakresie regulacji 12-14 cm.
Kolejną nowością są drzwi w powłoce GRAVISTONE, która charakteryzuje się wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna.
Model GRAVI oferujemy w 10 nowoczesnych wzorach skrzydeł przylgowych i 3 nowych kolorach – latte, carmel i czekolada. To gratka dla
smakoszy i nie tylko…
INTER-AMBER. Ekologiczna powierzchnia ECO TOP odporna na ścieranie oraz korzystna cena to atuty tego modelu. Drzwi są dostępne
w 27 wzorach i 7 nowych kolorach. Wiele możliwości za wyjątkowo
atrakcyjną cenę.
Nowością POL-SKONE na rok 2010 jest również rozbudowanie oferty
drzwi malowanych.
SIMPLE, ASTOR, GRAF to klasyka w najlepszym wydaniu. Trzy modele
skrzydeł przylgowych malowanych, dzięki ponadczasowej formie
doskonale wpisują się w różne style wnętrz.
POL-SKONE w roku 20-lecia nie zapomniała także o swoich najmłodszych Klientach – to z myślą o nich zostały zaprojektowane drzwi
przylgowe, malowane – HAPPY. Na jednej stronie skrzydła zamontowana jest tablica, służąca do rysowania i jako tablica magnetyczna
do przyczepiania magnesów i kartek. Dla rodziców oznacza to koniec
niechcianych rysunków na drzwiach i ścianach, a dla dzieci pełnię
szczęścia. Drzwi z tej kolekcji będą również doskonałym elementem
kuchni, przypominającym o zakupach. Z powodzeniem mogą również
znaleźć zastosowanie w lokalach użytkowych, informując Klientów
o aktualnych promocjach.
Drzwi laminowane, bezprzylgowe L-PROJEKT są pokryte HPL 0,7 mm.
Oryginalna kolorystyka, obrzeże aluminiowe lub dębowe oraz regulowane kryte zawiasy to kolejne nowatorskie rozwiązanie. W połączeniu z ościeżnicami TOP SYSTEM są idealną propozycją do nowocześnie
i odważnie zaprojektowanych przestrzeni.
Ubiegłoroczne premiery, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem
– IMPULS i ETIUDA wzbogaciły się w tym roku o nowe – ultranowoczesne kolory w kolekcji LAMISTONE. Dodatkowo został również
wprowadzony nowy rodzaj nawierzchni SILKSTONE (orzech Royal,
kasztan Royal i dąb Royal). Nowa powłoka zachowuje wszystkie zalety
LAMISTONE i ma dodatkowy atut w postaci szlachetnej struktury
drewna.
Laureat XI i XII edycji
Konstrukcja drzwi wewnątrzlokalowych
Ramiak sosnowy obłożony płytą HDF (okleinowaną lub laminowaną),
płyciny z MDF (laminowane lub okleinowane) w skrzydłach płycinowych; w pozostałych modelach ramiak sosnowy, wypełnienie warstwą
typu „plaster miodu”, płytą wiórową otworowaną lub pełną. Wszystkie
modele dostępne również w wersji przesuwnej naściennej i wbudowane w ścianę.
DRZWI WEJŚCIOWE DLA BUDOWNICTWA
WIELOMIESZKANIOWEGO
Ofertę POL-SKONE stanowią drzwi B-30, C-30 przeznaczone jako drzwi
wejściowe dla budownictwa wielomieszkaniowego. Produkowane są
one w różnorodnych wzorach i kolorystyce. Ważnym elementem
nowych modeli jest połączenie kilku istotnych cech w jednym modelu.
Są to: odporność na włamanie klasy B oraz klasy C, III europejska klasa
antywłamaniowości, odporność ogniowa EI 30, izolacyjność akustyczna 39 dB.
DRZWI ZEWNĘTRZNE
Drzwi zewnętrzne POL-SKONE są wykonywane przy zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii i najlepszych materiałów, dlatego
też posiadają rewelacyjne parametry izolacyjności termicznej i akustycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i bezpiecznych okuć
drzwi zewnętrzne charakteryzuje wysoka odporność na włamanie.
Drzwi POL-SKONE wyróżniają się estetyką, jakością i niepowtarzalnym
wzornictwem. Ich zastosowanie sprawia, że dom jest pełen piękna
i uroku. W tym roku kolekcję drzwi zewnętrznych wzbogaciły dwa
nowe modele NORDIC i ELEGANT.
Drzwi zewnętrzne NORDIC – korzystny, niski2 współczynnik przenikania ciepła
UD: dla malowanych 0,94 W/m K, dla fornirowanych
0,97 Wm2K, z powodzeniem pozwala zaproponować to rozwiązanie
do domu pasywnego. Wyjątkowe parametry zapewnia termoizolacyjna konstrukcja skrzydła oraz system uszczelek w podwójnym felcu.
Drzwi są wyposażone w zamek listwowy. Dostępne są trzy standardowe wymiary (80, 90 i 100) oraz 10 wzorów od klasycznych do
bardzo nowoczesnych. Występują wersje pełne oraz szklone. Kolory
kryjące – biały, brąz oraz transparentne – z szerokiej gamy kolorów
okien POL-SKONE.
Drzwi zewnętrzne ELEGANT – to najbardziej elegancka „wizytówka”
domu. Jedno- i dwuskrzydłowe, wraz z systemem naświetli dają wiele
aranżacyjnych możliwości. To drzwi drewniane z selekcjonowanej
klejonki sosnowej lub dębowej, których solidność została
potwier2
dzona wynikiem przenikania ciepła na poziomie 1,6 W/m K (dla drzwi
referencyjnych, sosnowych). Kolory kryjące i transparentne, z bogatej
palety barw okien POL-SKONE na drewnie sosny i dębu. Dzięki temu
możliwe jest zaprojektowanie elewacji domu ze stolarką okienną
w dokładnie tym samym kolorze.
DRZWI TECHNICZNE
W swojej bogatej ofercie POL-SKONE posiada również drzwi dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe doskonałe dla hoteli, biur oraz budynków użyteczności publicznej. Dzięki unikalnej konstrukcji skrzydła,
drewnianej ościeżnicy oraz zastosowaniu nowoczesnej technologii wytwarzania drzwi systemu POL-SKONE charakteryzują się doskonałymi
parametrami technicznymi. Przeprowadzone przez Instytut Techniki
Budowlanej badania wykazały 60-minutową odporność ogniową oraz
izolacyjność akustyczną 32 dB. W drzwiach technicznych POL-SKONE
istnieje możliwość zastosowania nowoczesnych zamków otwieranych
kartami zbliżeniowymi lub magnetycznymi, zsynchronizowanych z instalacją alarmową lub przeciwpożarową (EI 30, EI 45). Dodatkowym
atutem jest możliwość zamówienia drzwi hotelowych w dowolnych
kolorach i rodzajach wykończenia – jako malowane, okleinowane lub
laminowane z ościeżnicą drewnianą w tym samym kolorze co skrzydło.
Wysoka jakość, elegancja oraz estetyka wykonania produktów
POL-SKONE zostały docenione przez ekspertów. Przedsiębiorstwo jest
dwukrotnym laureatem Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA
w latach 2001 i 2002 oraz zdobywcą wielu nagród targowych.
Produkty POL-SKONE można spotkać nie tylko w mieszkaniach
i domach, ale także w hotelach, biurowcach, siedzibach wielkich firm
oraz w muzeach, zamkach i pałacach.
Marka i logo POL-SKONE są łatwo rozpoznawalne i identyfikowane
z produktami o najwyższej jakości i przystępnej cenie. Na sukces firmy
złożyło się wiele czynników. Najważniejszym z nich jest zorientowanie
na Klientów i ich potrzeby. Właśnie dlatego POL-SKONE stale i konsekwentnie doskonali swoje produkty oraz systematycznie wprowadza nowe wyroby. Wśród planów firmy na przyszłość znajdują się:
dalsze rozszerzenie asortymentu o nowe typy drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych, zwiększenie udziału w sprzedaży produktów stolarki
budowlanej w Polsce i rozwój sieci dystrybucji poza granicami Polski.
Mając na uwadze dotychczasowe działania firmy oraz tempo jej rozwoju, śmiało można stwierdzić, że cele te zostaną zrealizowane.
321/4
Nowości 2010 to także powiększenie oferty drzwi szklanych LUMEN
i bezprzylgowych VERTO z kolekcji FIESTA’09 o 10 nowych, niezwykle
dekoracyjnych i nowoczesnych wzorów, które stworzą radosny nastrój
w każdym pomieszczeniu.
www.aktualnosci.pl
63
tylko dla orłów
Partner
CHOJNA
Na zdj. wozy asenizacyjne o pojemności 25 000 l sprzedane w lipcu 2010 r.
Rosnące wymagania polskich rolników spowodowały,
że coraz nowocześniejsze urządzenia oraz maszyny rolnicze mogą szybciej i lepiej wykonać prace polowe. Ważne
jest, aby kupujący nie kierował się tylko ceną, ale także
brał pod uwagę jakość wykonania oraz zalety produktu.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu firmę
P.U.P. Pomot z Chojny, która posiada bogatą i atrakcyjną
ofertę handlową. W przyszłym roku przedsiębiorstwo
będzie obchodziło 60-lecie swego istnienia. Ogromne doświadczenie w branży produkcji maszyn rolniczych jest
dużym atutem firmy. Pomot posiada kompleksową ofertę
handlową wszystkich urządzeń do zagospodarowania gnojowicy, poczynając od wozów asenizacyjnych wykonanych
z blachy oraz ze zbiornikami z tworzyw sztucznych, a także
różnego rodzaju pompy, sprężarki, mieszadła, miksery itp.
Wiele informacji na temat produktów można znaleźć na
rozbudowanej witrynie przedsiębiorstwa pod adresem
www.pomot.pl. Ponadto jest to firma, gdzie produkcja
wozów realizowana jest w oparciu o system zarządzania
jakością ISO 9001:2000, który wdrożono już w 2004 r.
Szczegółowo przyjrzeliśmy się produktom chojeńskiego przedsiębiorstwa. Wiele zalet mają zbiorniki wozów,
które są wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości,
a w chwili obecnej wdrażana jest produkcja wozów nowej
generacji z blachy marki Optim HS700MH o bardzo dużej
wytrzymałości, co uczyni konstrukcję lżejszą, a tym samym spowoduje mniejsze naciski na glebę oraz niższe
koszty eksploatacji. Dodatkowo każdy zbiornik wyposażony jest we wręgi wewnętrzne oraz falochrony. W przyszłości znajdą zastosowanie zewnętrzne wręgi, które
jeszcze bardziej zwiększą wytrzymałość wozu aseniza-
64
www.aktualnosci.pl
cyjnego. Zastosowanie zaworów podciśnieniowych i nadciśnieniowych powoduje, że konstrukcja jest niezawodna
i bezpieczna. W ofercie Pomotu znajdziemy wozy o pojemności od 2 500 do 30 000 litrów.
Wszystkie wozy firmy Pomot wyposażone są w płynowskazy wskazujące w sposób ciągły poziom cieczy w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika. Wozy asenizacyjne
o pojemności powyżej 5000 litrów są wyposażone w węże
ssące oraz armaturę 6-calową lub 8-calową, co powoduje
szybkie napełnianie zbiornika i mniejsze opory szczególnie
przy gęstych cieczach. Ważnym elementem jest ekonomia
pracy. Dzięki zastosowaniu dodatkowych szybkozłączy do
węży ssących obsługa wozów może być wykonywana
przez jednego pracownika w sposób szybki bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Po wykonaniu zadań asenizacyjnych wóz należy wyczyścić i obmyć. Tutaj również
spotyka nas miła niespodzianka, ponieważ dzięki zastosowaniu włazu tylnego o średnicy 500, 700 lub 900 mm
można dokładnie wyczyścić zbiornik. Włazy mają niezawodne i szczelne zamknięcia, które nie ulegają szybkiemu
zużyciu, czego nie można powiedzieć o dennicach całkowicie otwieranych, które są ciężkie, a z czasem stają się
nieszczelne i niebezpieczne w użyciu. Rozwiązanie takie
powoduje rówież, że zbiorniki nie stanowią zwartej i jednolitej konstrukcji, czego nie można powiedzieć o zbiornikach
firmy Pomot, które są znacznie wytrzymalsze. Nowe rozwiązania w postaci wzmocnionych układów hamulcowych,
poprzez zastosowanie instalacji dwuobwodowych oraz
systemu hamulców wyposażonych w regulatory siły hamowania uzależnionej od poziomu napełnienia zbiornika,
umożliwiają bezpieczne użytkowanie wozów w trudnych
warunkach terenowych.
W wozach asenizacyjnych o pojemności powyżej 4 000
litrów zastosowane są konstrukcje ramowe, które zwiększają trwałość i żywotność wozów, a zastosowanie zawieszeń z osiami skrętnymi z hydraulicznym sterowaniem
powoduje, że na zakrętach nie tworzą się tzw. rowy transportowe i nie jest niszczona powierzchnia uprawowa.
Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia
wozów są sprężarki, od których zależy szybkość napełniania i opróżniania zbiorników. Pomot w swych wyrobach
stosuje nowoczesne i niezawodne sprężarki firm zachodnich typu MEC (firmy Battioni Pagani Pompe) z Włoch oraz
KD (firmy Hertell) z Hiszpanii, o odpowiednio dobranych
wydajnościach. W zależności od pojemności wozu firma
Pomot zapewnia całkowite napełnienie zbiornika w czasie
nieprzekraczającym od 3 do 6 minut.
Wozy firmy Pomot wyposażone w zaczepy transportowe o regulowanej wysokości umożliwiają sprzęganie ich
z każdym typem ciągnika. Ponadto wozy mogą być
wyposażone w hydrauliczne sterowanie z kabiny kierowcy
ciągnika takimi urządzeniami, jak: sprężarka, zasuwami
ssącymi i spustowymi, podporą składaną lub kołem podporowym, agregatem doglebowym czy urządzeniem do
naglebowego lub doglebowego rozlewania gnojowicy, co
czyni obsługę prostą i łatwą.
rodzaju układy rozlewające gnojowicę, tj.: łyżki, rozlewacze, miotacze, działka do gnojowicy, systemy Duplex
i przewoźne urządzenie do deszczowania upraw.
Dla gospodarstw rolnych posiadających pojazdy samochodowe z systemem załadowczym hakowym lub bramowym mogą być stosowane kontenery asenizacyjne
o różnych pojemnościach, dodatkowo wyposażone w system urządzeń do czyszczenia kanalizacji.
Wracając jeszcze do maszyn produkowanych przez
Pomot – sztandarowym produktem firmy jest wóz T525
o pojemności 25 000 litrów zmontowany na zawieszeniu
typu SIDRA, który jest obecnie największym wozem asenizacyjnym dostępnym w sprzedaży na rynku.
Do każdego wozu wydawane jest aktualne świadectwo
homologacji i deklaracje zgodności WE.
Jeżeli do tego wszystkiego dodamy bezpłatne doradztwo techniczne na miejscu u Klienta i 12-miesięczny serwis
gwarancyjny – mamy najlepszą możliwą ofertę w branży
rolniczych maszyn asenizacyjnych.
O dobrej pozycji firmy oraz jakości wyrobów świadczą
nie tylko tysiące sprzedanych wozów i zadowolenie klientów, ale również wiele patentów, wzorów użytkowych
i innowacji, które są dowodem na to, że przedsiębiorstwo
patrzy daleko w przyszłość i stosuje w produktach najnowsze rozwiązania techniczne. Jednym z patentów firmy
Pomot jest mieszadło powietrzne, które powoduje dokładne wymieszanie, a następnie opróżnienie zawartości
zbiornika z części stałych i gnojowicy. W przeciwieństwie
do innych mieszadeł rozwiązanie to nie powoduje mechanicznego wycierania powłok galwanicznych zbiornika
i nadaje się w szczególności do gęstej gnojowicy. Kolejnym
patentem jest dyszel obrotowy, umożliwiający agregowanie wozu na dolny lub górny zaczep ciągnika bez dokonywania przeróbek konstrukcyjnych.
Poza wozami P.U.P. Pomot z Chojny produkuje agregaty
do doglebowego wprowadzania gnojowicy o szerokości
1,5 m, 2,5 m, 3,5 m i 4,5 m, w które wyposaża swoje wozy
oraz urządzenia do naglebowego rozprowadzania gnojowicy o standardowej szerokości roboczej 9, 12, 15, 18, 24
lub 27 metrów. Ponadto w ofercie można znaleźć różnego
Przedsiębiorstwo
Usługowo Produkcyjne
POMOT Sp. z o.o. w Chojnie
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna
tel. 91 414 21 82, 91 414 13 55
fax 91 414 13 02
[email protected]
www.pomot.pl
321/13
Przy tak wielu nowych rozwiązaniach urządzenia sprzedawane pod marką P.U.P. Pomot są ekologiczne. Następny
patent dotyczy nowego rozwiązania – konstrukcji ramy
i dyszla jako zbiorników na przepracowany olej, które
korzystnie wpływają na ochronę środowiska, ponieważ olej
nie wydostaje się na zewnątrz. Rozwiązanie to powoduje,
iż rama lub dyszel zbiorników stają się tłumikami, które
redukują poziom hałasu pracy o 20 dB.
www.aktualnosci.pl
65
tylko dla orłów
P
R
321/12
W
E
T
66
www.aktualnosci.pl
HURTOWNIA LEKÓW
WETERYNARYJNYCH
PRO-WET Śnioch, Wiese Sp. J.
ul. Okrężna 11, 75-736 Koszalin
tel. 94-346-44-05, tel./fax 94-346-44-06
e-mail: [email protected]
Firma PRO-WET jest dystrybutorem leków weterynaryjnych, szczepionek, dodatków żywieniowych dla zwierząt, karm, preparatów pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych oraz narzędzi.
Posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów firm farmaceutycznych obecnych na rynku
polskim.
PRO-WET jest wyłącznym importerem i dystrybutorem w Polsce uznanych, europejskich firm
produkujących szczepionki dla świń i gołębi – IDT-Biologika z Niemiec, antybiotyków dla trzody
i bydła – Brehmer Pharma z Niemiec, preparatów pielęgnacyjnych dla bydła – Ruvera z Litwy,
suplementów i zakwaszaczy do pasz dla trzody i drobiu – Hameco Agro z Holandii oraz płyn
nych suplementów witaminowych dla trzody i drobiu – Cenavisa S.A. z Hiszpanii. Założyciele
firmy – Radosław Śnioch i Ireneusz Wiese od 1999 roku dają się poznać jako solidni partnerzy
handlowi.
Dynamizm rozwoju PRO-WET został nagrodzony między innymi tytułem Gazele Biznesu w roku
2006 i 2007. Firma otrzymała także Złoty Medal VIII Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA
2008. Komisja, oceniając funkcjonalność, innowacyjność i efektywność zgłoszonych kandydatów,
przyznała produktowi ECOCAMFORA najwyższe targowe trofeum tej edycji targów.
ECOCAMFORA to emulsyjna maść profilaktyczno-lecznicza do skóry wymienia i rąk. Biała maść
zawiera naturalny olejek kamforowy i inne naturalne substancje biologicznie czynne. Rozgrzewa,
zwiększa krążenie krwi w skórze i mięśniach, zmniejsza obrzęki okołoporodowe i zapalne wymion. Bakteriobójcza, doskonale usuwa bóle mięśni, więzadeł i stawów oraz
nerwobóle u wszystkich gatunków zwierząt i ludzi. Nawilża, odświeża, chroni i doskonale pielęgnuje skórę. Doskonale sprawdza się przy stosowaniu na stare, zaropiałe
rany – oddziela martwe i zropiałe tkanki od ziarninujących brzegów rany, przez co
wydatnie przyspiesza ich gojenie. Powstała blizna jest cienka i różowa, a skóra dookoła
blizny nie marszczy się. Dostępna jest na rynku w opakowaniach 100 g; 250 g;
1 kg; 2,5 kg.
w ww.
pr o-
t.eu
e
w
Twoje zwierzęta
też mogą być
zadowolone!
www.aktualnosci.pl
67
Rolnictwo
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
®
CRYSTAL
TRAKTOR
e-mail: [email protected]
www.mark-rol.pl
[email protected]
www.agroma-wagrowiec.pl
ul. Rogozińska 1, 62-100 Wągrowiec
tel. 67-26-20-826, fax 67-26-85-560
W ofercie również
ciągniki FOTON
i ładowarki MULTIONE
oraz części zamienne i sprzęt
innych renomowanych producentów
Oferuje:
! części do ciągników: PRONAR, BELARUS-MTZ, KIOTI, URSUS-MF,
ZETOR, T-25, DT-75, T-150K, K-700A, LTZ55, JUMZ-6
! części do maszyn rolniczych produkcji krajowej oraz: pługów
B-200/201, PHX, KUHN*, sieczkarni E-281, JOHN DEERE*,
kosiarek E-301-303*, przyczep HW-6011, HL-8011, HTS100,
T-088, PRT-10*, ładowaczy T-174, UNHZ*, kombajnów
FORTSCHRITT, CLAAS, JOHN DEERE
! ciągniki: JOHN DEERE, JCB-FASTRAC, PRONAR, KIOTI, URSUS,
BELARUS, ZETOR, FARMER, FARMTRAC
! maszyny: AKPIL, POM AUGUSTÓW, EXPOM, JCB, JOSKIN, KUHN,
RAUCH, SAMASZ, SIPMA, UNIA group, WARFAMA, WELGER, HYDRAMET
Kompleksowa obsługa kredytów, leasingu i programów z dopłatą UE
321/72
japońska jakość
Żnin, ul. Kl. Janickiego 30/2
tel./fax 52-30-20-092
„Agroma-Wągrowiec” S.A.
atrakcyjna cena
z ładowaczem
321/20
duża moc,
niska cena
P.P.H.U. MARGO IMPORT-EXPORT
ul. Kaliska 5, Fabianów
tel. 62-762-20-50, fax 62-762-21-71
e-mail: [email protected]
www.margo.lic.pl
Posiadamy szeroki
park maszynowy
oraz
wyspecjalizowanych
fachowców.
68
www.aktualnosci.pl
321/89
PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH
DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
miniładowarki
FUCHS
miniładowarki
OSTLER
kombajny
LAVERDA
!!!
siewniki
MASCHIO GASPARDO
CJA
MO
P RO
!!!
maszyny zielonkowe
LELY WELGER
CJA
MO
PRO
maszyny do warzyw !!!
DEWULF
E
SUP
RC
ENA
ciągniki
POLMOT H
LANDINI
POLMOT WARFAMA paszowozy - na każdy wymiar
dopasowany
ALIMA RMH
UNIA
JOHN DEERE
od
już
!
JA!! zł
C
MO 000
PRO 155
- ładowarki teleskopowe
- miniładowarki Skeed, silnik Perkins
- hydrostatyczny napęd
- nowa, komfortowa kabina
- zaczep do przyczepy
- szufla 2m
POSTAW NA DOŚWIADCZENIE
SEPARATOR DO MLEK A
ROLNIKU NIE PRZEGAP TEGO
NOWY Z GWARANCJĄ TERAZ
Już od 22 000 brutto
-
nowe
gwarancja
wer. eksportowe
obciążniki kół tylnych
radio i inst. ostrzegawcza "kogut"
UWAGA: ładowarka ZL 50, masa
22 tony, cena 240 000 zł brutto
MASZYNY BUDOWLANE
- ładowarki - ładowarki przegubowe
- koparko-ładowarki - równiarki
MTZ
BELARUS
- zaczepy kompletne transportowe
górny i dolny
- Wnioski PROW 2005-2012!
- kredyt preferencyjny!
załatwiamy 100% formalności
Z.O.R „BIRAWIT” Zadzwoń a nasz przedstawiciel dojedzie do Ciebie:
tel./fax 86 272 58 82, kom. 510 142 210; 513 098 675, 19-230 SZCZUCZYN, ul. ŁOMŻYŃSKA 24, [email protected], www.birawit.pl Nowo otwarty punkt sprzedaży w Ełku, ul. Suwalska
USŁUGI TRANSPORTOWE: przewóz kombajnów, koparek itp. Kraj i zagranica.
beczkowozy
FUCHS
rozrzutniki i przyczepy
ściana przesuwna
3w1
DEMMLER
sprawdź nowe ceny
URSUS
!!!
CJA
MO
PRO
najtañsze ci¹gniki i maszyny w Polsce
321/198
TRZYKROTNY
NAJLEPSZY
DEALER
321/211
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
321/210
Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 4
tel./fax 46 814 65 40 www.rolsad.com
Punkt Sprzedaży Maszyn
ul. Jana Pawła II, 64-932 Stara Łubianka k. Piły
tel. 67-216-03-18, fax 67-216-03-12
70
www.aktualnosci.pl
Serwis: 502 395 674, 517 208 572, Części 502 395 754
Sprzedaż: 507 033 726, 502 395 467, 509 900 850, 517 347 810
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Handlowy
LEMET
ul. Kochanowskiego 2, 08-430 Żelechów
Jarol
Sprzedaż ciągników, kombajnów zbożowych,
maszyn rolniczych oraz części zamiennych
tel. 25-754-12-79, fax 25-754-19-04
Dealer: Deutz-Fahr, Lamborghini,
Kongskilde, Hardi, Överum
Zakład nasz produkuje części zamienne do ciągników rolniczych
C-330, C-360, C-385. Specjalizacja: ciągnik T-25, LTZ i MTZ
oraz do maszyn rolniczych, takich jak:
kombajn zbożowy "BIZON" Z-056 i Z-058, prasa Z-224,
kosiarki rotacyjne Z-070 i Z-036 oraz ZTR-165.
Wykonujemy usługi w zakresie kompleksowej obróbki skrawaniem
także na obrabiarkach CNC.
Specjalizujemy się w przekładniach zębatych.
Wszystkie nasze wyroby wykonane są w 100% z surowców krajowych.
Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę na zasadzie zamówień
lub kooperacji.
tel. 94-373-62-63, 606-894-853
ul. Wojska Polskiego 50, 78-460 Barwice
PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
Wola Przedborska 19
97-570 Przedbórz
tel. 44 781 52 53
tel.kom. 608 875 877
Nasza firma od 11 lat specjalizuje się w produkcji
maszyn rolniczych. W ofercie posiadamy następujące maszyny:
• agregaty uprawowo-siewne • agregaty uprawowe
• przetrząsacze do siana
• pługi (zrywalne, podwyższane, atlasy, podorywkowe)
• kultywatory • przetrząsacze do siana
321/129
Gwarantujemy wysoką jakość
wykonywanych usług i produkcji
321/37
Sobańska Zofia
321/88
ATRAKCYJNE
FINANSOWANIE
POD PROW
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa
dr inż. Jan Kucharski
ul. Konińska 18, 62-045 Pniewy
tel. 61-29-11-838, fax 61-29-10-056
[email protected]
www.zakladnaprawczy.pl
321/156
* remonty kapitalne ciągników: Ursus, Perkins, Zetor, MF,
John DEER, DEUTZ itp.
* remonty kapitalne silników: Ursus, Perkins, SW-400/680, Zetor,
MAN, John DEER, DEUTZ itp.
* regeneracja pomp wtryskowych, turbosprężarek, sprężarek,
* regeneracja wspomagań kierownicy i ich pomp do samochodów i ciągników
* regeneracja pomp hydraulicznych, rozdzielaczy, siłowników
do koparek, dźwigów
* regeneracja przodów, skrzyń ciągników rolniczych: Ursus, Perkins, Zetor
* remonty koparek, spycharek: Waryński, Atlas, CAT
* remonty wózków widłowych
* sklep – części do ciągników rolniczych
SPRZEDAŻ
WYSYŁKOWA
ww
w.
agr
om
asz.e
u
321/35
ul. Gdyńska 8
62-028 Koziegłowy
tel. 61-812-72-00
fax 61-812-98-25
[email protected]
321/173
Części maszyn i ciągników rolniczych
(również FORTSCHRITT)
www.aktualnosci.pl
71
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
AGROTIMH
www.agrotimh.pl
Tomasz Iwaszkiewicz
ul. Ślężna 47, 58-214 Oleszna
tel./fax 74-893-71-70, tel. kom. 600-668-007
e-mail: [email protected]
profesjonalna
obsługa
gwarantowana
jakość
dostawa
do klienta
321/74
>> maszyny rolnicze
>> maszyny komunalne
>> kosiarki
>> ciągniki
>> maszyny leśne
HANROL CZEMPIŃ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o.
ul. KOLEJOWA 38, 64-020 CZEMPIŃ
tel./fax 61-282-62-78
e-mail: [email protected]
www.hanrol.czempin.info
FHUP ROLKAP
ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 15 96, 84 638 15 78
e-mail: [email protected], www.rolkap.pl
• KOMBAJNY ZBOŻOWE
• POLSKIE I NIEMIECKIE ROZRZUTNIKI OBORNIKA
• ROZSIEWACZE NAWOZU
• BURTY PRZYCZEP I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
INNYCH MASZYN DO ZBIORU ZIELONEK I ROŚLIN
OKOPOWYCH
PRODUCENT:
! agregatów podorywkowo-ścierniskowych
! przystawek do pługa Grudziądz
! stołów do rzepaku (80 cm), również zachodnich
TECHNICZNO-HANDLOWA OBSŁUGA ROLNICTWA
321/95
USŁUGI:
! zakuwanie przewodów hydraulicznych
! usługi ślusarsko-spawalnicze
! toczenie
! frezowanie
! ostrzenie narzędzi
! cięcie plazmą metali
! dorabianie tłoczysk siłowników
321/96
PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENYCH
DO MASZYN ROLNICZYCH, TAKICH JAK:
Dealer ciągników
Farmer
Autoryzowany dealer
DeLaval
ul. Poznańska 65, 63-800 Gostyń
tel. 65-575-16-05, fax 65-575-16-07
biuro
[email protected],
@toral.com.pl, www.toral.com.pl
Firma Świt-Rol istnieje na rynku od 1992 roku.
Zajmujemy się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych.
Produkujemy:
- opryskiwacze ciągnikowe zawieszane
(300 l, 400 l, 600 l, 800 l)
- rozsiewacze nawozowo-wapnowe jedno- i dwutarczowe
(300 l, 400 l, 600 l)
- brony talerzowe od 1,8 m.b. do 3,15 m.b.
- agregaty uprawowe od 1,8 m.b. do 3,00 m.b.
- wały strunowe
321/6
Oferujemy również używane maszyny zachodnie:
- prasy kostkujące i rolujące
- ciągniki rolnicze
72
www.aktualnosci.pl
ŚWIT-ROL
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ŚLUSARSKI
PRODUKCJA I HANDEL MASZYNAMI ROLNICZYMI
Budziska 4, 08-455 Trojanów
tel. 25-629-11-37
fax 25-629-20-11
tel. kom. 502-269-194
tel. kom. 503-157-617
tel. kom. 606-645-180
e-mail: [email protected]
www.swit-rol.pl
321/99
SPRZEDAŻ:
! części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych
polskich oraz zagranicznych
321/175
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
321/183
321/161
stoisko nr 107, sektor A
59-818 Siekierczyn 267 k. Lubania
tel. 75 724 44 03 [email protected] www.jaskot.pl
321/177
www.aktualnosci.pl
73
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
Agro-Mar
ul. Bartodziejska 45
62-100 Wągrowiec
321/214
Używane
zagraniczne
MASZYNY rolnicze
CZĘŚCI zamienne
Zapraszamy w godzinach: codziennie 8:00-16:00, soboty 8:00-13:00
321/200
(kier. Budzyń)
tel. 67 26-26-575
tel. kom. 602-807-639
fax 67 268-58-58
CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
MTZ-80/82
T-150
PE-08
BELARUS
DT-75
E0-2621AB
T-25
JUMZ 6M
BŁYSKAWICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
Usługi dla rolnictwa
Kampania żniwna
i buraczana
www.rolcel.pl
[email protected]
"ROLCEL" Import-Export
Tadeusz Cielecki
ul. Bydgoska 23
86-061 Brzoza
Koła Opony
Felgi
tel. 52 581 54 36
fax 52 381 00 52
kom. 502 491 380
kom. 502 636 328
POLECAMY NOWE MASZYNY:
321/199
pługi, agregaty uprawowe, grubery, siewniki zbożowe
i buraczane, brony talerzowe, głębosze
kanadyjskie rozdrabniacze na ugory, ścierniska
kukurydzy, lotniska, poligony i inne użytki zielone
kanadyjskie mobilne transportery zbożowe
wozy paszowe
a także mało używane traktory i maszyny JOHN DEERE
od niemieckiego dealera oraz inne maszyny i części
rolnicze
Firma Handlowa Import-Export Ireneusz Leśny
ul. Kasztanowa 8, Gułtowy, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61-8180-072, kom. 502-61-35-76
e-mail: [email protected]
321/145
www.lesny.poznan.pl
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW – 600-065-039 / 600-065-027
Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce, tel. 89-762-17-38, fax 89-762-66-15
Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych "BIARDZKI"
powstał w 1991 roku.
Produkujemy wysokiej klasy maszyny i urządzenia rolnicze.
W trosce o estetykę i żywotność naszych produktów czyścimy
je metodą śrutowania i lakierujemy farbami proszkowymi.
Doświadczona załoga i nowoczesny park maszynowy gwarantują
trwałość i niezawodność naszych produktów.
74
www.aktualnosci.pl
321/75
Sławomir Biardzki
ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn
tel./fax 25-641-65-40, tel.kom. 608-058-156, 608-058-441
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
Największa w POLSCE
składnica NOWYCH maszyn
organizatorzy:
Agregat taler
zowy
uprawo -siewn
y od 10 500
zł
włosk i ci
ąg ni k Lan
di ni
od 68 70
0 zł br utto
Rozsiewacz hydr.
ocynk od 4600 zł
Pługi ob
ra ca ln e
Podczas tegorocznej wystawy AGRO SHOW 2010
w dniu 26 września o godz. 11.00 stanie do walki osiemnastu zawodników
reprezentujących poszczególne regiony kraju.
Główna nagroda: 3-skibowy pług SERVO 25
od 15 80
0 zł
PRZYJDŹ!
Centrala: ul. Bydgoska 41, 86-061 BRZOZA k. Bydgoszczy, tel. 52-38-10-415, fax 52-38-10-609
www.raitech.pl, e-mail: [email protected]
Punkt Sprzedaży MALBORK: tel. 55-27-20-944, fax 55-27-20-945
Punkt Sprzedaży OBORNIKI: tel. 61-29-75-878, fax 61-29-75-879
Punkt Sprzedaży POTĘGOWO: tel. 59-84-64-148, fax 59-84-64-109
Punkt Sprzedaży PRZYTOCZNA: tal. 95-74-93-675, fax 95-74-93-673
Punkt Sprzedaży SZCZECINEK: tel. 94-37-20-214, fax 94-37-31-264
Punkt Sprzedaży ŚREM: tel. 61-28-28-881, fax 61-28-30-630
321/38
PREMIUM Trade
GOTÓWKA * RATY * TRANSPORT
WYGRAJ NAGRODY!
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu na stronie
www.poettinger.apl lub www.raitech.pl lub w dniu 24 i 25 września
podczas wystawy AGRO Show 2010 na stoisku firmy POTTINGER.
k Ku bota
i ciąg ni
ja pońs k zł b rutto
00
od 88 0
tel. 603 300 800 lub 697 210 260
www.rolnicze-maszyny.pl
ZOSTAŃ KIBICEM!
321/151
10 800 zł
Opryskiwacz od
MISTRZOSTWA
W USTAWIANIU
PŁUGA
NYSA
ul. Nowowiejska 4
ZAKŁAD PRODUKCJI LEMIESZY
STANKIEWICZ Spółka Jawna
tel. 77-433-03-08
tel. 77-433-11-70
ul. M. Buczka 183, 16-400 Suwałki
tel./fax 87-565-42-02, kom. 502-083-980
[email protected]
www.roltech.nysa.pl e-mail: [email protected]
www.lemiesze.pl
MASZYNY RENOMOWANYCH FIRM:
PRODUCENT
CZĘŚCI
DO PŁUGÓW
ROLNICZYCH
MASZYNY ROLNICZE
CIĄGNIKI
FIRM:
POLECA:
+ wyroby ze stali o twardości 50 HRC
Części zamienne do:
321/28
• KVERNELAND
• GASSNER
• LEMKEN
• LANDSBERG
• RABE
• VOGEL & NOOT
• NIEMEYER
• ROWER
• FORTSCHRITT
• EBERHARDT
• OVERUM
• FROST
• KUHN
• POTTINGER
• KRONE
• HOWARD
• AMAZONE
+ wyroby ze stali o twardości 25 HRC
321/5
pasujące do pługów:
pasujące do pługów:
• KVERNELAND
• PODORYWKOWY
• B-200
• OSKAR
• ATLAS
• PHX
Nasze sklepy:
KORFANTÓW tel. 77-431-94-41 PACZKÓW tel. 77-431-78-86
NIEMODLIN tel. 77-460-82-28 PRUDNIK tel. 77-436-97-64
www.aktualnosci.pl
75
321/85
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
www.poltech.waw.pl
BIURO: ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, tel./fax 22-825-63-89, [email protected]
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. Żeromskiego 12, 05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 22-773-71-11
ţ opryskiwaczy sadowniczych Agromehanika
321/50
Zamgławianie jest najskuteczniejszym sposobem podawania środków dezynfekujących i preparatów weterynaryjnych, w tym probiotyków, środków ochrony roślin,
środków dezodoryzujących. Zamgławiacze elektryczne są nowoczesnymi wytwornicami aerozoli przeznaczonymi do aplikacji preparatów rozpuszczanych w wodzie lub
olejach. Charakteryzują się dużą wydajnością, prostą budową, równomiernym aplikowaniem środka i bezobsługową pracą. Znajdują zastosowanie w oborach, chlewniach,
kurnikach, szklarniach, pieczarkarniach, obiektach utylizacji odpadów, oczyszczalniach
ścieków, magazynach i szpitalach. Zamgławiacze firmy POLTECH są oryginalnym, chronionym patentem polskim wyrobem, posiadającym znak bezpieczeństwa i gwarancję
pełnego serwisu.
ţ maszyn rolniczych
ţ części zamiennych
S
CENY FABRYCZNE
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
DORADZTWO TECHNICZNE
P.H.U. AGROP Józef Klimek
ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław
PORADY EKSPLOATACYJNE
tel. 71-358-42-51, fax 71-358-44-09
I SERWISOWE
tel. kom. 509-832-622, 509-832-623
e-mail: [email protected] www.agrop.pl
321/53
DYSTRYBUTOR FMR "PILMET"
w zakresie sprzedaży:
• opryskiwaczy polowych
• opryskiwaczy sadowniczych
• zespołów, podzespołów i części, m.in.:
- zbiorników polietylenowych o poj. 100-2500 l
- pomp przeponowych o wyd. 17-260 l/min
- węży technicznych
oraz złączy do nich
- rozpylaczy "TEEJET"
DYSTRYBUTOR
"FUCHS OIL
CORPORATION"
w zakresie sprzedaży
olei i środków smarnych,
w tym dla rolnictwa
321/132
Wszystko do MODERNIZACJI OPRYSKIWACZY
321/195
Odwiedź MESCOMP
na AGRO SHOW
stoisko B 141
Otrzymasz 20% rabatu
na rozpylacze Lurmark
LURMARK – rozpylacze
dwustrumieniowe
do 7m/s
BERTOLINI – pompy
ze stali kwasoodpornej
Pełna oferta cenowa:
www.mescomp.com
TECOMEC
– rozdzielacze
stałociśnieniowe
MESCOMP Kościan, tel. (65) 614 14 14, (601) 58 00 11
76
www.aktualnosci.pl
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
ul. Poznańska 71, 76-200 Słupsk, tel./fax 59-842-72-69, 59-841-28-32
e-mail: [email protected] www.bondiolipavesi.pl
Ü Części do ciągników i maszyn rolniczych Ű
Ü Nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny Ű
Ü Skup zbóż Ű
Ü Akcesoria rolnicze Ű
Ü Centrum ogrodnicze Ű
Ü Sklep myśliwski Ű
www.poar.pl
MYJKI DO WARZYW I ZIEMNIAKÓW
JEDNO-- I DWUBĘBNOWE
JEDNO
DWUBĘBNOWE
RÓŻNE
WIELKOŚCI
ŚCI
RÓŻNE WIELKO
ent
PW ARIKON agro
ul. Jackowskiego 27
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 61 285 45 41
[email protected]
www.arikon.com.pl
duc
o
r
P
321/100
RIKON
321/94
321/51
Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Rolnymi Sp. J.
Anna i Mieczysław Kłak
ul. Legnicka 41, 59-500 Złotoryja, tel./fax 76 87 83 138
P.P.H.U. "GMEREK"
Bogdan Gmerek
Wilczkowice Średnie 26
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 24
tel.kom. 783 092 008
www.myjkidowarzyw.pl
PRODUKCJA I HANDEL
MASZYNAMI ROLNICZYMI
MASZYNY ROLNICZE
• obcinarki do cebuli
• płuczka do warzyw
• wagopakowarki
• sadzarki do czosnku
• siewniki punktowe do warzyw
• deszczownie
321/212
• pielniki gwiazdowe do warzyw
AGROTOP - KACZMAREK
Niedźwiedź 1b, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62-732-09-30, 62-732-77-12, fax 62-732-09-34
e-mail: [email protected],
www.agrotop.com.pl
www.aktualnosci.pl
321/41
321/141
MASZYNY WARZYWNICZE
77
DRAGO-AGROTECH
293/103
321/110
321/120
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
Przystawki
do zbioru
kukurydzy
produkcja wyrobów gumowych,
gumowo-metalowych i metalowych
produkcja rolek przeznaczonych
do kombajnów ziemniaczanych i buraczanych
serwis
PPHU JARGUM Kazimierz Styburski
ul. Golska 3, 63-233 Jaraczewo
tel. 62-740-83-62, fax 62-740-80-86, tel.kom. 691-539-227
e-mail: [email protected], www.jargum.com.pl
Przedsiębiorstwo Handlowe
DRAGO-AGROTECH Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Bielańska 18
tel./fax 076 862 44 81
Suszarnie do zboża, kukurydzy, roślin oleistych
i strączkowych.
Modele o wydajnościach od 1,5 do 120 t/h:
- stacjonarne i przewoźne,
- oszczędne i niezawodne,
- proste w obsłudze.
Silosy o pojemnościach od 5 do 15000 m3
do magazynowania zbóż, rzepaku i kukurydzy.
Silosy do magazynowania peletu
Silosy do śruty rzepakowej
Czyszczalnie do ziarna
Przenośniki do transportu ziarna: kubełkowe,
taśmowe, zgarniakowe, ślimakowe.
Urządzenia do mielenia i mieszania pasz sterowane
komputerowo.
Systemy sterowania automatycznego oparte na
PLC z pełną wizualizacją obiektu na komputerze PC.
Filia Wrocław
ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław
tel./fax 71 352 46 35
e-mail: [email protected]
78
www.aktualnosci.pl
321/147
RIELA Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa
tel. 58 675 49 40, fax 58 675 49 50
e-mail: [email protected], www.riela.pl
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
przenośnik z zabierakami metalowymi
ul. Strzelecka 45B, 63-430 Odolanów
tel. 62 735 90 10, tel./fax 62 735 90 08
e-mail: [email protected], www.mrol.eu
przenośnik
z łopatkami gumowymi
ul. Spacerowa 2
83-220 Skórcz
tel./fax 58 582 43 70
58 882 42 55
www.szarafin.com.pl
321/121
321/80
321/135
odsiewacz
jednorzędowy
przenośnik
z łopatkami gumowymi
taśma palcowa
NOWA
ŁADOWARKA
NOWA
ŁADOWARKA
AVANT 420
AVANT Polska Sp. z o.o.
32-088 Przybysławice 15
Wysokość podnoszenia – 270 cm
Max. masa załadunkowa – 550 kg
Szerokość / długość – 105/220 cm
Napęd hydrostatyczny na 4 koła
Japoński silnik Diesel’a Kubota 20 KM
tel. 12 434 41 00
fax 12 398 36 69
e-mail: [email protected]
www.avantpolska.pl
www.aktualnosci.pl
79
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
WYPOSAŻENIE DROBIARSKIE
firmy MELLER I JANSEN
OCHLA
Firma OCHLA jest przedstawicielem
firmy meller® i jansen®.
Oferujemy systemy do chowu drobiu,
służymy doradztwem przy planowaniu
inwestycji i pełnym serwisem.
Spółka z o.o.
PPUH OCHLA Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 26
66-006 Ochla k. Zielonej Góry
tel. 68 321 15 27
tel. 68 321 15 44
fax 68 321 15 45
e-mail: [email protected]
www.ochla.pl
www.ochla.pl
TECHNIK
CENTRUM ROLNICTWA
Z.E. Technik PUH
ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów
tel./fax 25 792 38 43
tel.kom. 502 268 725
tel.kom. 500 135 101, 509 732 200
serwis tel.kom. 500 135 101
Firma zajmuje się sprzedażą i montażem:
• hal • urządzeń udojowych nowych i używanych
• części zamiennych do dojarek • schładzalników do mleka
321/142
MELLER Anlogerbau GmbH
• maszyn rolniczych • ciągników rolniczych • zgarniaczy obornika
www.centrumrolnictwa.pl
sklep internetowy: www.centrumrolnictwa.com.pl
321/114
PPUH
321/11
PRODUKCJA KO£NIERZY
I OBEJM RUROWYCH
DO WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI,
RURY I ARMATURA
DO PRZESY£U PASZ I INNYCH
SUBSTANCJI SYPKICH.
P.W. Interflansch Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 88-140 Gniewkowo
tel./fax 52-355-83-80
fax 52-351-03-61
[email protected]
www.interflansch.pl
MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA ROLNICTWA
I SADOWNICTWA
Światowy lider rynku
maszyn i narzędzi wielozadaniowych
CSF Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 55
55,, 35-205 Rzeszów
tel. 17 86 11 999, fax 17 86 11 919
[email protected],
e-mail: biuro
@multione-csf.pl, www.multione-csf.pl
80
www.aktualnosci.pl
321/70
CSF Polska Sp. z o.o. zapewnia profesjonalny serwis
oraz doradztwo w zakresie dopasowania maszyn
i narzędzi wymiennych indywidualnie do potrzeb
klientów.
ul. Błonie 3A, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15-832-28-80, tel.kom. 693-832-779
e-mail: [email protected]l, www.karcz.com.pl
321/137
KARCZ
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
321/133
LEIBNITZ
IMPORTER
Maszyny Leśne
Jan Kłoda
ul. 27 Stycznia 96A, 64-980 Trzcianka
tel. 67-216-37-17, tel./fax 67-216-37-71
tel.kom. 604-677-381, e-mail: [email protected]
ul. Cieszyńska 67A, Puńców
43-400 Cieszyn
tel./fax 33-852-96-52
tel.kom. 607-083-256
[email protected]
www.maszyny-lesne.pl
www.lesnik.trz.pl
SPRZĘT LEŚNY:
Firma Posch – lider w Europie – od 60 lat
produkuje najwyższej jakości maszyny
do przygotowania drewna opałowego.
! części do ciągników leśnych LKT
! przyczepy do zrywki i podwozu
drewna z ładowaczem marki
More Maskiner oraz Farma
! pługi leśne:
= lemieszowo-odkładniowe
= frezowe
= talerzowe
! pogłębiacze leśne
! urządzenia zrywkowe
! równiarki dróg leśnych, polnych
! wyorywacze sadzonek
! świdry do słupów
! narzędzia leśne ręczne
(kostury, kosy, motyki i inne)
! ogumienie od A do Z
! rębaki oraz rozdrabniacze
! liny stalowe od 2 mm do 20 mm
średnicy
Polecam: + piły + łuparki
+ przerzynarko-łuparki
+ automaty do produkcji rozpałki
+ urządzenia do pakowania drewna
+ korowarki + rozdrabniacze
PRODUCENT
CZĘŚCI
MASZYN ROLNICZYCH
noże do kosiarek
zęby kultywatora
zęby agregatu
noże glebogryzarki
lemiesze pługa
ç przetrząsaczo-zgrabiarki
zawieszane
4- i 5-gwiazdowe
ç motylki ogrodnicze i inne
części maszyn rolniczych
ul. Szkotnia 16, 39-230 Brzostek, tel./fax 14-683-08-70
tel.kom. 604-585-583, tel.kom. 697-103-018, [email protected]
321/57
321/48
Oferujemy:
AG R O T O M S TA L
ç
ç
ç
ç
ç
www.ekiw.w.interia.pl
Zakład Produkcyjno-Usługowy ZAMET
Ryszard i Marcin Zabielscy Sp. J.
ul. Akacjowa 8, 09-472 Słupno
tel./fax 24 261 29 07
Producent:
burt do przyczep rolniczych, rozrzutników,
samochodów dostawczych
oraz innych burt na zamówienie
Rolniku-hodowco! – Kupując tę maszynę:
• oszczędzasz swój czas i zmniejszasz koszty
przy obsłudze swego stada
• zwiększasz wydajność swojego pastwiska
(w sezonie uzyskasz 2 dodatkowe pokosy trawy)
• ochronisz swoje stado przed działaniem
owadów (meszek)
• ładowność do 3500 kg lub 5000 kg
• zapotrzebowanie mocy 40 KM
www.aktualnosci.pl
321/163
• stawiasz duży krok w drodze do UE
321/158
Z.P.H.U. AGROTOMSTAL
Tomasz Gawenda
ul. Dzierżonia 6, 42-700 Lubliniec
tel. 508-148-647
e-mail: [email protected]
www.agrotomstal.pl
81
321/68
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH
BIOTERM PLUS
Ostojów 43a, 26-130 Suchedniów
Bioterm – palniki na owies do kotłów CO
321/117
Spełniają normy PN-EN 303-5 oraz proekologiczny sposób
pozyskiwania ciepła przy zachowaniu
bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
Aktualnie posiadamy 4 typy palników:
• „Bioterm 25”, pracujący w zakresie mocy od 10 do 28 kW
• „Bioterm 50”, pracujący w zakresie mocy do 63 kW
• „Bioterm 75”, pracujący w zakresie mocy
do 80 kW
• „Bioterm 100”, pracujący
w zakresie mocy do 110 kW
Artykuły motoryzacyjne
części do maszyn i urządzeń rolniczych
Krzyżaki:
! wałów napędowych samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych
! wałków przegubowo-teleskopowych odbioru mocy
! układów kierowniczych
! skrzyń biegów
! mechanizmów różnicowych
! układów przeniesienia napędu w maszynach
drogowych i budowlanych
! na zamówienie wg indywidualnych życzeń klienta
Podpory z łożyskiem do wałów napędowych
Przeguby elastyczne wału napędowego
Pierścienie osadcze
DIN EN ISO 9001:2001
Zartifikat 15 100 42567
321/143
www.polfarmer .pl
tel. 41 25 43 900, fax 41 25 43 902, tel. kom. 500 262 034
e-mail: [email protected], www.biotermplus.pl
321/36
POLFARMER
BIURO HANDLOWE I ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Traktorzystów 19, 02-495 Warszawa
tel. 22 817 58 45 i 46, fax 22 817 58 47
[email protected]
Zakłady Sprzętu Mechanicznego
URSUS Sp. z o.o. w Chełmnie
www.ursus.pl, [email protected]
tel. 56 677 01 17, 56 677 01 14
82
www.aktualnosci.pl
321/123
6
ul. Wedmanowej 3
93-228 Łódź
tel. 42-649-10-49
tel./fax 42-649-10-55
www.mobex.pl
321/154
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
warsztat: pon.-pt. 7.00-15.00
• Remonty silników spalinowych • Usługi motoryzacyjne
• Stacje kontroli pojazdów i opryskiwaczy
Sklepy firmowe polecają pełen asortyment
części zamiennych do napraw silników
Usługi:
• toczenie konwencjonalne
• toczenie oraz frezowanie CNC
• wytaczanie
• regeneracja części
• szlifowanie
• walcowanie gwintów
• spawanie
ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61-817-82-57, fax 61-817-83-77
pon.-pt. 7.00-17.00, sob. 8.00-13.00
ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi
tel. 63-241-11-19
pon.-pt. 9.00-16.00, sob. 9.00-14.00
www.motorem.com, [email protected]
321/58
321/83
PPHU AGROL Irena Kwolek
ul. Krzywa 20, 82-440 Dzierzgoń
tel./fax 55-276-24-86
tel.kom. 600-029-789
[email protected]
www.agrol-kwolek.pl
ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61-817-82-57, fax 61-817-83-77
321/144
GROL
A Irena
Kwolek
ZAKŁAD NAPRAWCZY SILNIKÓW “MOTOREM” S.A.
Produkcja:
• pompy wody do ciągników typu:
URSUS, Massey Ferguson, ZETOR
• pompy wody do kombajnów
typu BIZON
• chłodnice oleju C-385
• ramy, tuleje, pokrywy
• widłaki, widełki, listwy
DORABIAMY WSZELKIEGO RODZAJU SPRĘŻYNY ROLNICZE DO PRAS, KOMBAJNÓW,
PRZEGRABIAREK I WIELE INNYCH WEDŁUG WZORU NA ŻYCZENIE KLIENTA.
Sprężyny z drutu 0.5 do 9.0 mm naciągowe, naciskowe, skrętne, faliste,
techniczne, sprężyny rolnicze i tapicerskie, do sprzętu AGD i wiele innych.
Produkcją sprężyn wszelkiego rodzaju zajmujemy się od 20 lat.
Wśród nabywców cieszymy się dużym zaufaniem i wysoką renomą.
84
www.aktualnosci.pl
321/192
Zawleczki sprężyste do sworzni, jedno- i dwuzwojowe
od gr. drutu 1.0 do 9.0 mm.
Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. 42-250-24-13, fax 42-250-24-01
e-mail: [email protected] www.zhs.com.pl
- Przekładnie hydrokinetyczne (nowe i remontowane)
do ładowarek Ł2, Ł200, ŁK1, Ł34, Ł35, 534
- Rozdzielacze wspomagania skrętu, pompy
i zaciski hamulcowe do ładowarek Ł34, Ł35
- Przekładnie kątowe i cylindry hydrauliczne
do maszyn rolniczych
Oferujemy ponadto obróbkę mechaniczną
i odlewy aluminiowe.
321/86
WYTWÓRNIA SPRĘŻYN, ŁAŃCUCHÓW I WYROBÓW Z DRUTU
Kachel Damian
ul. Polna 8, 64-330 Opalenica, tel. 61-44-74-340, fax 61-44-79-290
kom. 604-261-526, [email protected], www.sprezyny.opalenica.pl
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
321/47
tel. +48 85 713 09 36
tel. +48 85 713 09 02
www.aktualnosci.pl
85
maszyny, urządzenia, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, leśne
1908
2008
odlewy z żeliwa szarego
i z żeliwa sferoidalnego
PR
lat
AC
U J E MY
POLMO
ul. Przybyszewskiego 99
FOS
PL. 93-126 Łódź
tel. +48 42-254-77-05¸08
ŁÓDŹ
fax +48 42-684-05-97
www.polmo-lodz.com.pl
e-mail: [email protected]
IE
1
ISWO 900
FABRYKA OSPRZĘTU
SAMOCHODOWEGO
"POLMO" ŁÓDŹ S.A.
321/73
SY S TE M
*************************
PRODUCENT*************************
- sprężarek do powietrznych układów hamulcowych ciężarówek,
autobusów i ciągników rolniczych, części zamiennych oraz
kompletów zespołów do instalacji sprężonego powietrza
w ciągnikach rolniczych
- compressors for pneumatic brake systems for trucks, farm tractors,
spare parts for compressors, compressed air installation for tractors
Produkujemy odlewy z żeliwa szarego (EN-GJL 200, 250, 300) i z żeliwa
sferoidalnego (EN-GJS 400-15, 500-07, 600-03) o masie od 0,5 do 150 kg na
automatycznej linii formierskiej firmy HANSBERG o wymiarach skrzynek
750x750x220/220 i na formierkach wstrząsowych ze skrzynkami 1000x
800x350/350. Wykonujemy odlewy surowe na indywidualne zlecenia producentów z przemysłu maszynowego i maszyn rolniczych. Wytwarzamy
omodelowanie do formowania maszynowego z drewna, żywicy i metali.
24 h na dobę
7 dni w tygodniu
Filtracja
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 4A
tel. 65 529 62 21, 35
fax 65 529 93 62
szYB HARTOWANYCH
PŁASKICH I GIĘTYCH
Elementy złączne
321/10
59-300 Lubin, ul. 1-go Maja 5
tel./fax 76 844 11 60
65-705 Zielona Góra, ul. Naftowa 3
tel. 68 451 95 90
fax 68 451 95 91
Przewody wysokociśnieniowe
Uszczelnienia
¤ szyby bezpieczne płaskie
i gięte do kabin ciągników,
maszyn rolniczych i budowlanych
¤ szyby bezpieczne do środków transportu
drogowego i szynowego
Doradztwo techniczne
WIELKOPOLSKA
JAKOŚĆ
www.techmak.com.pl
Q
321/66
BEARINGS, RODAMIENTOS, ROULEMENTS, CUSCINETTI, KUGELLAGERN, ONEXIOMIJI
INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE, LINEAR, SPHERICAL BEARINGS, SPECIAL AND OTHERS
PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTÓW
REWELACYJNE CENOWO I JAKOŚCIOWO ŁOŻYSKA Z BEZPOŚREDNIEGO IMPORTU
S I M E R I N G I ,
S E G E R Y ,
PA S Y
ROMBOR
ul. Rzeźnicka 8
42-200 Częstochowa
tel. centr. 34-372-33-61 do 77, tel./fax 34-372-33-60,70,80
tel.kom. 660-78-92-19 do 24
SKLEP INTERNETOWY:
www.rombor.com.pl
86
www.aktualnosci.pl
321/168
tel. 608 697 000
Napędy hydrauliczne
i pneumatyczne
Producent
P.W. SEGLA Baryła & Florczak sp.j.
ul. Polna 3/5, 62-613 Osiek Mały
tel. 63-272-50-10, tel./fax 63-272-24-68
e-mail: [email protected]
www.segla.com.pl
Serwis przewodów
hydraulicznych
321/209
Teriel Sp. z o.o.
ul. Lipowa 2a
63-800 Gostyń
tel. 65-572-08-20
fax 65-572-08-64
e-mail: [email protected]
www.teriel.com.pl
Pogotowie
Techniczne
N A P Ę D O W E
SKLEPY BRANŻOWE:
Częstochowa, tel. 34-375-15-22
Kłobuck, tel. 34-317-40-29
Radomsko, tel. 44-683-58-53
I INNYCH
środki transportu, części zamienne
Spółdzielnia Inwalidów
Zakład
Tworzyw Sztucznych
.
.j
sp
"Postęp"
ul. Przemysłowa 5, 27-600 Sandomierz
tel. 15-832-23-55 ÷ 56
fax 15-832-34-27
e-mail: [email protected]
www.sip.sandomierz.pl
ul. Leśna 86 a, 05-083 Zaborów
tel. 22-725-98-25
22-725-95-71, 22-725-95-72
Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” w Sandomierzu prowadzi
działalność produkcyjną i usługową w branży metalowej.
Produkuje: siłowniki powietrzne tłokowe
i membranowe oraz odmrażacze mające zastosowanie
w powietrznych układach hamulcowych samochodów
ciężarowych, przyczepach i naczepach. Posiada certyfikaty
uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem
bezpieczeństwa nadane przez PIMOT Warszawa.
Firma oferuje błotniki do
samochodów dostawczych i ciężarowych,
ciągników rolniczych i przyczep.
321/44
Spółdzielnia posiada moce produkcyjne
na niżej wymienione obróbki:
• tokarskie
• frezarskie
• szlifierskie
• obróbka plastyczna
• prace ręczne, montażowe i spawanie
elektryczne w osłonie ochronnej CO2
• cynkowanie na zawiesiach i w kielichach
• malowanie emaliami piecowymi
321/17
293/71
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
Rok założenia 1948
Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego
Członek Międzynarodowej Federacji
Ekspertów Samochodowych - FIEA
"RZECZOZNAWCY - PZM"
Spółka z o.o. w Poznaniu
WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ
DO REALIZACJI PROJEKTU ARiMR
321/24
Poznań 61-896, ul. Towarowa 35/37 "Delta"
tel. 61-853-74-49, tel. 61-853-78-87, fax 61-853-78-97
e-mail: [email protected]
Kalisz 62-800, ul. Górnośląska 56, tel. 62-753-08-39
Ostrów Wlkp. 63-400, ul. Wolności 34, tel. 62-736-45-84
Piła 64-920, ul. Lotnicza 4, tel. 67-211-93-61
Leszno 64-100, ul. 17 Stycznia 92, tel. 65-520-84-48
oraz do naszych przedstawicieli w:
Grodzisku Wlkp., Środzie Wlkp., Szamotułach, Koninie, Kole,
Słupcy, Turku, Krotoszynie, Ostrzeszowie, Żerkowie, Trzciance,
Lesznie i Rawiczu, Gostyniu, Kępnie, Chodzieży, Osiecznej,
Wolsztynie, Kościanie, Śremie oraz Jaroszewie.
321/39
Zapraszamy do naszych biur
w godz. 7.30-15.00
www.aktualnosci.pl
87
urządzenia chłodnicze,
klimatyzacyjne, grzewcze
321/201
środki transportu, części zamienne
Telefony:
Płock – 24 268 76 52 do 54
GumBud
działamy od 1986 roku
Warszawa – 22 618 25 01
Lublin – 81 442 03 55/56
Olsztyn – 89 532 10 20
Zakład produkcji uszczelnień technicznych P.P.U.H. „GumBud” z wieloletnią tradycją
wykonawstwa uszczelnień dla hydrauliki oferuje:
• uszczelnienia typu „o” w zakresie wymiarów od 3,3 do 410 mm przy różnych grubościach,
• osłony na rozdzielacze RB1-5 do hydrauliki sterowniczej stosowane
w górnictwie podziemnym,
• osłony na manometry Ø 40, 50, 65, 100 – opinia techniczna Głównego Inspektoratu
Górnictwa – 145/2001,
• panwie SM 6 do agregatów pompowych głębinowych produkowanych przez Karkonoskie
Zakłady Maszyn Elektrycznych KARELMA SA – Instal Katowice
P.P.U.H. „Gumbud” Włodzimierz Solecki
58-520 Janowice Wielkie, Komarno 56
tel./fax 75 751 82 04
tel.kom. 601 455 050
e-mail: [email protected]
www.gumbud.pkt.pl
Służymy doradztwem w sprawach wykonania form
dla hydrauliki i pneumatyki oraz elementów połączenia guma-metal.
Posiadamy w swojej ofercie pasy klinowe.
321/203
Ekspert w zakresie przechowalnictwa płodów rolnych
Projektowanie, kompletowanie i produkcja elementów
systemu wentylacyjnego do przechowywania płodów rolnych.
Suchlica 29, 74-404 Cychry
tel./fax 95 760 79 52
tel.kom. 660 729 364
[email protected]
www.klimtop.pl
88
321/150
321/213
Omnivent to międzynarodowy koncern z wieloletnim doświadczeniem,
oferujący swoim klientom na całym świecie najnowocześniejsze systemy
wentylacyjne i klimatyzacyjne dla prawidłowego przechowywania płodów
rolnych. Omnivent zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od
projektu, poprzez produkcję oraz instalację kompletnych systemów
wentylacyjnych wykorzystywanych zwłaszcza w zagospodarowaniu
ziemniaków, marchwi, cebuli i cebulek kwiatowych. Dzięki rozbudowanej
sieci przedstawicieli firma zapewnia serwis 24 godziny na dobę. Projekty
tworzone przez Omnivent są zawsze dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta, niezależnie od tego, czy chodzi o przechowywanie
towarów masowych, suszenie, schładzanie i przechowywanie
w skrzyniopaletach czy pomieszczeniach.
www.aktualnosci.pl
ul. Sępoleńska 20, 77-420 Lipka
tel. 67-266-54-02, fax 67-266-54-03
[email protected]
www.omnivent.pl
321/40
zwierzęcy materiał hodowlany
pasze, dodatki paszowe
PAWEŁ ŚWIĘCICKI
GOSPODARSTWO ROLNE
hodowla i produkcja trzody chlewnej
Konin Żagański 51, 68-120 Iłowa
tel. 68-360-91-22, fax 68-360-91-84
tel.kom 888-144-398, 691-979-472
e-mail: [email protected]
www.dama-dama.pl
321/27
Gospodarstwo Rolne
Rodziny Anklewicz
skup zboża
Oferta
! Daniele
= łanie cielne
= byki
= cielaki
! Jelenie
= łanie cielne
= byki
= cielaki
! Muflony
! Owce
! Tryki
ul. Królewska 47, Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn
tel. 42-614-40-91, fax 42-232-17-53, tel.kom. 603-100-722, 697-333-361
e-mail: [email protected], www.pigpolska.pl
RDLP w Zielonej Górze
Ośrodek Transportu Leśnego
w Świebodzinie
Jedno z największych stawowych
gospodarstw rybackich w kraju,
działające na terenie województw
dolnośląskiego i lubuskiego
zaprasza do:
3 zakupu karpi i materiału zarybieniowego
różnych ryb słodkowodnych
3 zakupu karpia konsumpcyjnego, lina,
szczupaka, karasia, suma i innych
Gospodarstwo Rybackie
ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary
tel. 68-363-02-80, fax 68-363-02-09
[email protected]
Posiadamy uprawnienia Głównego Inspektora
Weterynarii na eksport ryb do krajów UE
3 prowadzimy skup zbóż paszowych
321/59
66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
tel. 68-382-34-34, fax 68-382-34-35
AGROKOMPLEKS
WYTWÓRNIA PASZ
paszowe uzupełniające
pełnoporcjowe
Dla drobiu i trzody chlewnej polecamy mieszanki z udziałem mączki rybnej, charakteryzujące się wysoką strawnością
białka i korzystnym składem aminokwasowym.
321/103
· trzoda chlewna · bydło mleczne · bydło opasowe · kury nioski · brojlery · gęsi i kaczki · indyki · króliki · konie
KOMPONENTY PASZOWE: · śruta sojowa · śruta rzepakowa · śruta słonecznikowa · olej rybny, sojowy · tłuszcze paszowe
· koncentraty białkowe i energetyczne · DDGS kukurydziany · otręby pszenne i żytnie · kreda pastewna · fosforan paszowy
Wytwórnia Pasz AGROKOMPLEKS Sp. J. zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w miejscowości Suraż oddalonej
o 30 km od Białegostoku. Zajmujemy się produkcją pasz pełnoporcjowych w postaci sypkiej i granulowanej oraz mieszanek paszowych
uzupełniających dla zwierząt gospodarskich. Naszym atutem są pasze z udziałem mączek rybnych dające doskonałe efekty produkcyjne.
Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów zdobyliśmy zaufanie wielu hodowców. Nieustanny rozwój, wiedza i doświadczenie,
bogaty asortyment, konkurencyjne ceny sprawiają, iż jesteśmy liczącym się producentem pasz w regionie północno-wschodniej Polski.
AGROKOMPLEKS Spółka Jawna
A. M. P. Wiśniewscy
ul. J. Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
tel. 85-650-35-80
fax 85-650-36-06
e-mail: [email protected]
www.agrokompleks-085.webpark.pl
Doradztwo żywieniowe: mgr inż. Piotr Sołowianiuk, tel. 605-545-344, e-mail: [email protected]
www.aktualnosci.pl
89
321/69
321/54
321/139
pasze, dodatki paszowe
90
www.aktualnosci.pl
321/155
pasze, dodatki paszowe
nawozy, środki ochrony roślin
* ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN * NAWOZY * MATERIAŁ SIEWNY * SKUP PŁODÓW ROLNYCH * PASZE * ŚRUTY
64-500 SZAMOTUŁY, ul. Świdlińska 1
tel./fax 61 29 20 108, tel.kom. 661 934 325
Nawozy, skup płodów rolnych:
Robert Hybiak: 661 934 301
Karolina Gogołek: 669 991 527
Środki ochrony roślin:
dr Michał Tomkowiak: 661 934 311
Bernadeta Grencel: 723 669 242
oddziały w woj. wielkopolskim:
63-100 Śrem, ul. Popiełuszki 44
tel./fax 61 28 28 786, tel.kom. 669 997 310
64-000 Kościan, ul. Składowa 3
tel./fax 65 51 32 000, tel.kom. 669 991 399
Nasiona kwalifikowane, pasze, śruty:
Sławomir Grzeszkowiak: 661 934 303
Anna Woźna: 661 934 312
oddziały w woj. lubuskim:
67-100 Nowa Sól, ul. Zaułek 3
tel./fax 68 38 72 868, tel.kom. 669 997 312
67-300 Szprotawa, ul. Przejazdowa 7
tel./fax 68 37 65 499, tel.kom. 661 934 304
66-100 Sulechów, ul. Kruszyna 11
tel./fax 68 38 54 112, tel.kom. 663 910 734
oddział w woj. zachodniopomorskim:
63-000 Środa Wlkp., ul. Harcerska 21/c
tel./fax 61 28 70 459, tel.kom. 661 934 310
74-300 Myślibórz, ul. Kamienna 14
tel./fax 95 74 72 647, tel.kom. 661 796 434
www.napena.pl
321/26
CENTRALA:
e-mail: [email protected]
OFERUJEMY:
Przedsiębiorstwo Nasienne
Centrala Nasienna Sp. z o.o.
ul. Gen. Okulickiego 21
38-500 Sanok
tel. 13 46 31 378
fax 13 46 32 947
321/140
¨ Pasze własnej produkcji oraz dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt
¨ Olej z pierwszego tłoczenia, tłoczony na zimno: rzepakowy, słonecznikowy, lniany (produkcja własna)
¨ Kwalifikowany materiał siewny ¨ Środki ochrony roślin ¨ Usługi w zakresie czyszczenia, suszenia i zaprawiania ziarna
[email protected]
www.cnsanok.pl
"HERBEMIN" s.c.
MIESZANEK PASZOWYCH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
MINERALNYCH Z DODATKIEM ZIÓŁ
NAWOZY WAPNIOWE
321/149
321/166
ul. Dęblińska 59, 24-100 Puławy
tel./fax 81-886-80-18
Odmiana 04, 07, 08, 09
NAWOZY WAPNIOWE
Dlaczego warto stosować nasze nawozy?
dają zwyżki plonów zbóż,
roślin okopowych i warzyw
P.H.U. „BIS”
ul. J. Łukaszewicza 32A/22
60-728 Poznań
poprawiają chemiczne, biologiczne
i fizyczne właściwości gleby
www.rodaminowap.pl
92
www.aktualnosci.pl
321/138
ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 354 16 67, tel.kom. 508 100 219
e-mail: [email protected]
tel.kom. 609 043 669
tel./fax 61 221 59 21
e-mail: [email protected]
www.bis-nawozywapniowe.pl
321/181
nasiona roślin rolniczych
i ogrodniczych
Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o.
63-820 Piaski, Szelejewo Drugie 1
Biuro Zarządu 065 573 05 10, Hodowla 065 572 72 32
1924
e-mail: [email protected]
SZELEJEWO
Grupa Szelejewo
Stacja Hodowli Roślin
„Modzurów”
47-411 Rudnik
ul. Słowackiego 9
032 410 65 23
Tradycja hodowli roślin w Szelejewie sięga lat przedwojennych. Została zapoczątkowana w 1924 roku przez ówczesnego
właściciela majątku – Stanisława Karłowskiego. Zaprzestana w czasie wojny odrodziła się w latach powojennych
pracą utalentowanych hodowców. Tradycyjna hodowla roślin wspierana jest przez współpracę z instytutami i uniwersytetami
poprzez wdrażanie nowoczesnych technik, jesteśmy także otwarci na sugestie i wymagania rolników.
Nasza firma nastawiona jest na nasiennictwo tworzonych odmian, co gwarantuje wysoką jakość
i stabilne plony. Prowadzimy również hodowlę bydła mlecznego rasy HF i koni rasy wielkopolskiej.
ZBOŻA
Jęczmień jary: SEZAM, BIES, GWAREK
Jęczmień ozimy: KARAKAN
Pszenżyto ozime: KAZO, HORTENSO,
ALGOSO, TRISMART
krótkosłome: GNIEWKO, ALEKTO
Pszenica ozima: IZYDA, NATEJA
STRĄCZKOWE
Groch siewny: EZOP, TARCHALSKA,
WENUS, ROMROD
Peluszka: HUBAL
Bobik: BOBAS, ASHLEIGH, OENA
samokończący: MARTIN, OPTIMAL
Wyka: KWARTA, JAGA
samokończąca: INA
Lucerna mieszańcowa: KOMETA
Holenderska jakość
w polskim wydaniu
Agrico Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel. 59-862-45-14, fax 59-862-79-55
e-mail: [email protected]
www.agricopolska.pl
293/144
„Piast” Hodowla Roślin
88-150 Kruszwica
Łagiewniki
052 351 52 28
TRAWY
Życica wielokwiatowa:
TUR (2x),
TURTETRA, MITOS,
LOTOS, GISEL
Życica trwała: SOLEN,
DIAMENT, GAGAT,
AKWAMARYN
Festulolium: FELOPA,
SULINO, AGULA
Kostrzewa trzcinowa:
KORD, ODYS
Tymotka łąkowa:
PROSNA, ORLICA,
NOWINKA
Mietlica biaława: KITA,
Kostrzewa owcza:
TENIS
Agrico Polska jest jedynym przedstawicielem Agrico Holland w Polsce. Importujemy
z Holandii zdrowe sadzeniaki ziemniaka w stopniu kwalifikacji BI oraz BII, które następnie
rozmnażamy w rejonie północnej Polski do niższych stopni kwalifikacji CA oraz CB.
Nasze plantacje zlokalizowane są w I strefie zdrowotności ziemniaka, w województwach:
zachodniopomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Umożliwia to prowadzenie nasiennictwa ziemniaka w sposób efektywny. Jesteśmy dużą i solidnie działającą
grupą specjalizującą się w hodowli wysokiej jakości ziemniaków. Badamy nowe odmiany
sadzeniaków, zakładamy poletka doświadczalne i hodujemy ziemniaka, stale udoskonalając metody uprawy i zbioru.
Agrico Polska to partner wiodących firm na rynku produktów ziemniaczanych.
321/179
Odmiany ziemniaków sadzeniaków dostępnych w sprzedaży:
Arielle, Agata, Impala, Fresco, Riviera, Almera,
Marlen, Ditta, Raja, Sante, Fianna, Kuras, Hermes, Saturna
Dołącz do grona profesjonalistów!
www.aktualnosci.pl
93
321/45
Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
e-mail: [email protected], www.hbp.pl
Witamy Szanownych Klientów JESIENIĄ 2010 roku!
Przedstawiamy szeroki asortyment gatunków roślin rolniczych
o podstawowym znaczeniu dla podnoszenia dochodowości gospodarstw rolnych.
Zboża ozime
PSZENICA ozima – Anthus, Askalon, Bamberka, Bogatka, Buteo, Fregata, Julius,
Kobiera, Kobra Plus, Kohelia, Lincoln, Mikula, Muszelka, Muza, Natula, Satyna,
Tonacja, Tulsa, Turnia
PSZENŻYTO ozime – Alekto, Baltico, Borwo, Grenado,
Moderato, Tulus
JĘCZMIEŃ ozimy – Lawerda, Maybrit, Traminer
ŻYTO – Dańkowskie Diament, Herakles, Warko, Matador
Kukurydza – Baca, Bejm, Bosman, Bielik, Bułat, Cyrkon,
Celio, Cedro, Dumka, Glejt, Król, KB 2704, KB 1903,
Kosmo 230, Lober, Narew, Opoka, Prosna, Rataj, Reduta,
San, SMH 220,Tur, Wigo, Wiarus
NOWOŚĆ!
NATULA
pszenica ozima
Mieszanki traw pastewnych – łąkowych, pastwiskowych, łąkowo-pastwiskowych,
o różnym składzie gatunkowym i odmianowym, uwzględniające przydatność paszy
w żywieniu poszczególnych grup zwierząt, wzbogacone gatunkami roślin motylkowych i ziół, wpływających korzystnie na metabolizm zwierząt, przystosowane do
różnego rodzaju gleb, warunków siedliskowych i klimatycznych
Mieszanki traw gazonowych – wieloskładnikowe, skomponowane z najlepszych
odmian traw gazonowych:
UNI, PARK, KLOMB, SPORT, EKO oraz nowości:
WIKTORIA – dekoracyjna mieszanka przeznaczona na ekskluzywne trawniki dywanowe
GOLF – mieszanka sportowa na miejsca intensywnie użytkowane
KWIECISTA ŁĄKA – kompozycja traw niskich i półwysokich, z domieszką kwiatów polnych, doskonała do ogrodów naturalistycznych
Oferujemy nasiona innych gatunków roślin rolniczych – motylkowate drobnonasienne, strączkowe, korzeniowe (zwłaszcza buraki pastewne), sadzeniaki ziemniaka.
Kraków – tel. 12 633 68 22/23, Kobierzyce – tel. 71 311 13 45, Mikulice – tel. 16 640 31 87, Nieznanice – tel. 34 328 91 92/72
Lidzbark Warmiński – tel. 89 767 22 81, Lublin – tel. 81 746 10 31, Świecie – tel. 52 331 34 39, Zamość – tel. 84 638 68 72
budownictwo rolnicze
1A24 Alicja Misiak
ul. Długa 37/18, 58-309 Wałbrzych
tel. 74-665-87-97 do 98
fax 74-843-17-76, tel.kom. 600-486-224
[email protected]
www.1a24.com.pl
ORGA
NIZAT
OBSER
OR
WO W
ANEG
O
rajdu
TR A K
TORZ
Y
STÓW
SIATKI
321/182
Ponadto wykonujemy:
— przyczepy specjalistyczne
— remonty przyczep i naczep
— zabudowę przyczep oraz samochodów
321/31
Producent konstrukcji stalowych (kratownic,
hal przemysłowych, magazynów zbożowych,
zabudowań inwentarskich), ogrodzeń
oraz przyczep ciągnikowych
przeznaczonych do transportu materiałów sypkich
i objętości stosowanych w budownictwie
i przedsiębiorstwach komunalnych
DLA ROLNICTWA
do hodowli zwierząt, przesiewowe, na owady
Zapraszamy do współpracy
Duży asortyment siatek ze stali nierdzewnej
mat. 1.4301, ocynkowanej oraz stalowej
o oczkach kwadratowych w różnych kształtach.
ul. Mirosławiecka 38, 78-520 Złocieniec
tel. 94-367-11-43, fax 94-367-11-52, 604-440-360
ASAT INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ul. Roślinna 12A/1, 61-307 Poznań
tel. 61 870 57 20, fax 61 887 66 65
[email protected]
www.asatinternational.com
ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo
tel. 95-761-50-27, fax 95-761-50-75
321/164
[email protected], www.meprozet.com
5,8
ŚRUBSTAL
UL. WIROWA 6, 26-600 RADOM
8,8
48-36-08-789, FAX 48-33-11-950
48-36-09-399, KOM. 604-295-834
321/1
e-mail: [email protected]
Producent i dystrybutor normaliów
www.srubstal.com.pl
śrubowych od M 4 do M 150, tj.:
śrub maszynowych, śrub dwustronnych dla energetyki, podkładek zwykłych, podkładek
do sworzni, podkładek sprężystych, nakrętek, nakrętek z wkładką poliamidową, kołpakowych
i motylkowych, wkrętów do drewna i metali, blachowkrętów, nitów, tulejek, kołków, sworzni.
321/64
Wymienione wyroby na życzenie kontrahenta mogą być wykonane w podwyższonej
klasie wytrzymałości: 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Podejmujemy się również wykonania śrub wg innych norm /DIN, ISO, EN/
oraz detali rysunkowych wskazanych przez zleceniodawcę
ATEST
Ponadto w ciągłej sprzedaży: węgiel, miał, elektrody, drut spawalniczy
Dystrybucja wszelkich
wyrobów hutniczych
Produkujemy:
— konstrukcje stalowe hal dla przemysłu, handlu i rolnictwa
— wyposażenia obiektów inwentarskich
— paśniki dla bydła i owiec
— zamiatarki, zgarniacze pasz
— kompletne obiekty do hodowli bydła i trzody chlewnej
— systemy ogrodzeniowe
Świadczymy usługi:
— projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich
— cynkowania ogniowego
— cynkowania wysokotemperaturowego z odwirowaniem
NASZE WYROBY DOSTARCZAMY WŁASNYM TRANSPORTEM DO KLIENTA !
DLAS TAŁYCH KLIENTÓW STOSUJEMY OPÓŹNIONE TERMINY ZAPŁATY !!!
Specjalizujemy się w produkcji różnorodnych spawanych konstrukcji stalowych, systemów ogrodzeniowych. Świadczymy usługi: kompleksowego
projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz kosztorysowania; cynkowania ogniowego, wysokotemperaturowego cynkowania
ogniowego z odwirowaniem. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy
w sferze produkcyjnej i usługowej.
www.aktualnosci.pl
95
321/116
budownictwo rolnicze
Jaga-Rol PPUH Jarosław Rzymyszkiewicz
ul. Nowa 24, 62-220 Niechanowo
tel./fax 61 427 25 52, tel.kom. 513 179 080
e-mail: [email protected], www.jaga-rol.pl
PŁYTY POLIURETANOWE – DYSTRYBUCJA I MONTAŻ
Firma od 2006 roku zajmuje się dystrybucją i montażem materiałów termoizolacyjnych
na bazie pianki poliuretanowej belgijskiej firmy RECTICEL IZOLACJE Sp. z o.o.
OFERTA:
• kompleksowa obsługa klienta poprzez sprzedaż płyt poliuretanowych,
• doradztwo i profesjonalny montaż systemu dociepleń w budynkach magazynowych,
halach produkcyjnych oraz budynkach rolniczych.
W swoim działaniu wykorzystujemy doświadczenie i ścisłą współpracę
z firmami z branży rolniczej oraz budowlanej.
96
www.aktualnosci.pl
321/190
BHP
321/197
budownictwo rolnicze
POMEL Sp. z o.o.
ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków
tel. 29-742-50-11 do 13, fax 29-742-43-28
e-mail: [email protected]
Marynin 1
21-030 Motycz
tel./fax 81-503-20-30
[email protected]
www.mardar.pl
www.lampaowadobojcza.pl
321/77
certyfikat CE · atesty PZH · HACCP
Producent szerokiej gamy lamp owadobójczych, niezbędnych
wszędzie tam, gdzie artykuły i produkty spożywcze są przechowywane, przygotowywane,
przetwarzane, podawane i spożywane.
OKNA INWENTARSKIE
č Okna PCV do pomieszczeń
gospodarczych, chlewni,
obór, stajni, garaży, hal,
magazynów, piwnic
č Siatki przeciw owadom
č Siatki przeciwwietrzne
PRODUKCJA–SPRZEDAŻ
TRANSPORT–MONTAŻ
296/348
WYPOSAŻENIE
BUDYNKÓW INWENTARSKICH
321/176
dr Leszek Mardarowicz
64-000 Kościan, Ponin, ul. Kobylnicka 7
tel. 0515-241-917
e-mail: [email protected]
293/185
www.aktualnosci.pl
97
opakowania, magazynowanie
PRODUCENT WORKÓW TYPU BIG BAG 500 kg
321/172
KIEŁCZEW I 19
62-600 KOŁO
tel./fax 63-262-56-40
mobile: 501-608-577
e-mail: [email protected]
www.sigmabags.com.pl
ul. Dąbrowskiego 34a
14-300 Morąg
tel. 89 757 26 97
fax 89 757 70 21
tel.kom. 600 969 931
e-mail: [email protected]
CENTRUM FOLII
Zetfol
PRODUCENT FOLII ROLNICZYCH
ul. Lipnowska 63 A, 87-100 Toruñ
tel. 56-654-83-82, fax 56-654-80-33
e-mail: [email protected]
www.zetfol.pl
Firma DREWKUL posiada w ciągłej sprzedaży:
ul. Gwarna 14/1, 70-789 Szczecin
Zakład:
Bolesławice 1, k. Goleniowa
tel./fax 91-812-88-07
tel. kom. 505-605-608
[email protected]
www.agrobox.pl
98
www.aktualnosci.pl
318/103
Opakowania foliowe
• folie opakowaniowe • folie pęcherzykowe Air Cap
• folie termokurczliwe • kaptury z folii termokurczliwej
• folie typu Stretch • torebki foliowe
BEL-PAK
ul. Tarnowiecka 54
04–174 Warszawa
tel./fax 22 610 78 06
tel. 22 813 86 44
tel.kom. 601 268 501
tel.kom. 601 869 051
[email protected]
www.belpak.com.pl
Opakowania tekturowe i kartonowe
• tektura falista • opakowania z tektury i kartonu
• kartony na pieczywo • kartony na owoce i warzywa
• opakowania cukiernicze • kartony zbiorcze
Inne opakowania i materiały opakowaniowe
• pianki polietylenowe • profile opakowaniowe
• koperty ochronne • skrzynki z tworzyw sztucznych
• taśmy samoprzylepne PP i PCV • plandeki i folie ochronne
Transport
skrzyniopalety
usługi stolarskie · domy z bali
· domki rekreacyjne
321/184
LARIX
318/93
Wykonujemy skrzynki pod indywidualne zamówienia klienta, dopasowując
wymiar: boczku, denka, wysokość narożnika.
· Elementy do produkcji opakowań drewnianych (denko, boczki, narożniki).
· Elementy dla przemysłu budowlanego i meblarskiego: grubość od
1,4 mm do 4,0 mm, długość do 1700 mm.
Systemy pakowania
• Instapak • Korrvu • Pack Tiger • Fill-Air
• FillTeck • PriorityPak • NewAir I.B.
BELPAK
· Skrzynkę drewnianą na owoce: czereśnia, wiśnia, śliwka, truskawka, gruszka,
jabłko,morela
¨ o pojemności od 5-15 kg
¨ o wymiarach: 495 × 295 × 200 mm, 495 × 295 × 250 mm,
595 × 395 × 120 mm, 395 × 295 × 130 mm.
· Skrzynkę drewnianą na warzywa: kalafior, szczypior, rzodkiewka, sałata,
kapusta pekińska, kapusta młoda, kalarepa
¨ o pojemności od 5-15 kg
¨ o wymiarach: 495 × 295 × 200 mm, 495 × 295 × 250 mm,
595 × 395 × 120 mm, 395 × 295 × 130 mm.
321/188
do sianokiszonek SILOZET ®
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
ul. Radomska 4, 42-200 Częstochowa
KWALIFIKOWANA SZKÓŁKA
SADZONEK TRUSKAWEK
tel./fax 34-362-73-85, 34-362-73-00
e-mail: [email protected]
www.wsop.com.pl
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
GIEŁDA OFERUJE PEŁNY ASORTYMENT:
KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH
AKCESORIÓW OGRODNICZYCH ORAZ
DODATKI DO WIĄZANEK,
PODŁOŻA OGRODNICZE, WIKLINĘ,
CERAMIKĘ OGRODOWĄ, UPOMINKI
NAWOZY, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
PONADTO OFERUJEMY:
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE BIUROWE,
MAGAZYNOWE, KOMORY CHŁODNICZE
Z RAMPĄ I PLACEM MANEWROWYM
Producent
sadzonek
truskawek
frigo i zielone
wielu odmian
ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI
W GODZINACH OD 400 DO 1000
42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. RADOMSKA 14
tel. 34-362-71-98
tel.kom. 502-491-509
www.kwiaty.wsop.com.pl
e-mail: [email protected]
Krystyna i Józef Niewczas
Wielowicz 31, 89-412 Sośno
tel./fax 52-38-97-642
tel.kom. 606-14-18-21, 696-47-37-87
[email protected], www.niewczas.com.pl
www.niewczas.truskawki.4b.pl
www.aktualnosci.pl
321/19
321/14
OGRODNICTWO ANIELA ANDRZEJ KŁAK
ul. Szczepankowo 98a, 61-306 Poznań
tel. 61 879 86 68, fax 61 879 80 19
e-mail: [email protected]
www.ogrodnictwoklak.pl
321/7
Ogrodnictwo
99
TWO SZKÓ
RS
ŁK
ARSKIE
G O S PO D A
materiał szkółkarski
1982
podłoża, pojemniki
Producent
drzewek owocowych w różnych odmianach
oraz siewek iglastych z gruntu
do dalszej produkcji
Specjalizacja:
BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Gospodarstwo prowadzi od lat produkcję
borówki wysokiej – jagody amerykańskiej.
Firma posiada wsparcie fachowe i organizacyjne we współpracy
z Wydziałem Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz z Instytutem Sadownictwa, Warzywnictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
jodła kaukaska
Rośliny liściaste żywopłotowe,
plantacje choinkowe.
DRZEWKA
OZDOBNE W POJEMNIKACH
Dla nadleśnictw wykonujemy szczepienia na potrzeby plantacji nasiennych
321/170
Gospodarstwo Szkółkarskie Katarzyna Czulak
ul. Podgórna 38, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
tel./fax 95 762 08 22, tel.kom. 510 145 256
e-mail: [email protected] www.czulak.pl
Renata Luks, ul. 10 Lutego 18/1, 84-100 Puck
tel. 58-673-26-97, tel.kom. 601-250-863, 602-630-684
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
PRODUCENT WYROBÓW TORFOWYCH
“Torf” Spółka z o.o. Nowy Chwalim
78-460 Barwice, telefon 94-373-63-83
94-373-65-11, 94-375-97-93
www.blueberry.com.pl
321/178
GOSPODARSTWO OGRODNICZE
Laboratorium Kultur Tkankowych Grzegorz Grabarkiewicz
321/2
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska, tel./fax 61 812 04 11
e-mail: [email protected], www.vitroplant.pl
300/115
Firma jest najstarszym laboratorium w Polsce zajmującym się produkcją
mikrosadzonek metodą in vitro. Naszą specjalnością jest produkcja
sadzonek roślin ozdobnych i podkładek drzew owocowych.
Bernard Świątek
Ceramika szamotowa, upominki, doniczki,
dekory naścienne, ogrodowe elementy ozdobne.
Wszystko wykonane ręcznie. Niepowtarzalne wzornictwo,
bogaty, ciągle powiększający się asortyment.
ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin
Centrala tel. 81-748-93-53, fax 81-471-33-14, 509-688-038
e-mail: [email protected]
www.ceramik-art.pl
100
www.aktualnosci.pl
321/33
321/23
Firma Profol jest producentem profili mocujących folię do tuneli
ogrodniczych. Proponowane przez nas rozwiązania, w postaci
listew mocujących do zastosowania zarówno na prostych
odcinkach, jak i na łukach, to oszczędność czasu i możliwość
trwałego i estetycznego mocowania folii. W naszej ofercie
znajduje się również szeroki wybór folii rolno-ogrodniczych.
64-100 Leszno
ul. Św. Krzysztofa 20
tel./fax 65-529-56-69
tel.kom. 607-650-590
[email protected], www.profol.com.pl
informacja, usługi, doradztwo,
informatyka w rolnictwie
NAJNOWSZE, WARTOŚCIOWE
ODMIANY ROŚLIN ROLNICZYCH
CENTRUM DORADZTWA DLA BIZNESU
I OBSZARÓW WIEJSKICH
W oparciu o posiadane wieloletnie doświadczenie w hodowli roślin, potwierdzone
wyhodowaniem we wcześniejszym okresie kilkudziesięciu odmian – podjęliśmy
szeroki zakres prac nad wytworzeniem potrzebnych naszemu rolnictwu wyspecjalizowanych odmian – w wyniku którego w ostatnich latach została wyhodowana
i po przeprowadzonych badaniach rejestrowych w COBORU wpisana do Rejestru
w Polsce duża liczba nowych, wartościowych odmian roślin rolniczych – w pełni
konkurencyjnych w stosunku do najlepszych odmian krajowych i czołowych zagranicznych.
Września, ul. Słowackiego 11 (bursa) – I piętro, pokój nr 2
(czynne codziennie od 9.00 do 17.00)
tel./fax 61-640-03-24
e-mail: [email protected] – tel. 662-272-732
e-mail: [email protected] – tel. 502-347-719
www.agrofinanse.eu
Wyhodowane w ostatnich latach nowe odmiany gorczycy białej: Bardena, Radena,
Rota i Barka, a także najnowsza Dara wyróżniają się wysokimi plonami biomasy
w uprawach poplonowych oraz wysokimi zbiorami nasion, są także w porównaniu
do innych odmian krajowych i zagranicznych dużo lepiej dostosowane do uprawy
w naszych warunkach klimatyczno-glebowych.
Nowe odmiany gorczycy białej, a w szczególności Dara, Radena, Bardena i Rota,
odznaczają się silnym działaniem antymątwikowym, po uprawie których (poplony
ścierniskowe, uprawa na nasiona) można uzyskać dużo wyższe plony buraka cukrowego o lepszej wartości przetwórczej, a także wyższe plony ziemniaków oraz
wielu innych roślin rolniczych i warzywnych.
Oferujemy:
! doradztwo w zakresie wszystkich programów pomocowych
dla rolnictwa (krajowych i unijnych)
! sporządzanie biznesplanów dla firm i rolnictwa
! wypełnianie wniosków o środki finansowe z funduszy unijnych
! wypełnianie wniosków o wszystkie dopłaty
! rozliczanie inwestycji
! wypełnianie wniosków o zaliczki
! pomoc rolnikom będącym w trudnej sytuacji finansowej
! kredyty dla rolników – w tym kredyty preferencyjne
! kredyty dla podmiotów gospodarczych
! pomoc w staraniach o środki finansowe – kredyty
! pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych
! ubezpieczenia rolnicze i majątkowe
321/191
Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „RYPIN” Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, tel./fax 54 280 01 47
e-mail: [email protected], www.lazip.pl
Facelia błękitna, znana roślina miododajna od dawna wysiewana na pożytek dla
pszczół, jest obecnie przede wszystkim uprawiana w poplonach ścierniskowych.
Spełniając oczekiwania rolników, w ostatnich latach wyhodowano nowe odmiany
facelii błękitnej: Natra (1999 r.), Asta (2006 r.) i Dara (2009 r.), które są szczególnie
przydatne do uprawy w poplonach ścierniskowych.
W uprawach tych łagodzą bowiem negatywne skutki niekorzystnego następstwa
roślin, wynikającego z nadmiernego udziału zbóż w strukturze zasiewów i stosowania dużych uproszczeń w zmianowaniu, a także dużo niższego nawożenia
organicznego.
Przyorana biomasa uzyskana z poplonu ścierniskowego tych odmian wraz z masą
korzeniową wnoszą do gleby duże ilości materii organicznej, która znacząco poprawia żyzność i kulturę gleby oraz korzystnie wpływa na jej stan fitosanitarny.
321/127
Ponieważ prace hodowlane nad nowymi odmianami żyta ozimego prowadzono
w rejonie o znacznie niższych opadach, a selekcja wytworzonych materiałów hodowlanych prowadzona była w warunkach często występującego, dużego niedoboru wody w glebie – wytworzone nowe odmiany żyta ozimego: Daran, Włodko,
Stanko i Domir odznaczają się wysokimi plonami ziarna, a przede wszystkim dobrym
dostosowaniem do naszych warunków uprawy.
Potwierdzają to wyniki badań COBORU z 2009 roku, w którym nowe odmiany: Domir,
Stanko i Daran plonowały wysoko we wszystkich rejonach glebowo-klimatycznych
naszego kraju, najlepiej spośród wszystkich odmian populacyjnych, uprawianych
w naszym kraju.
Szczególnie wysoko plonowała odmiana Stanko, która wyróżniła się najwyższym
plonowaniem spośród wszystkich zarejestrowanych odmian populacyjnych żyta
ozimego w Polsce.
Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „RYPIN” Sp. z o.o. jest niezależnym,
akredytowanym laboratorium badawczym.
Powstało w 1998 roku. W 2006 roku zbudowano nowe laboratorium,
które wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt pozwalający
na stosowanie nowoczesnych metod w diagnostyce żywności i pasz.
LAŻiP świadczy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami
krajowymi i międzynarodowymi.
Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i kompetencji jest uzyskany w 2003 roku
Certyfikat Akredytacji nr AB 429 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
(www.pca.gov.pl).
Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii laboratorium uzyskało uprawnienia do
udziału w urzędowej kontroli mleka surowego, żywności i pasz
(www.wetgiw.gov.pl).
ZAKRES USŁUG:
• badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka surowego
• badanie mikrobiologiczne żywności i pasz, surowców, półproduktów
oraz wyrobów gotowych • badanie prób przechowalniczych i środowiskowych
• badanie tusz zwierzęcych • chemiczne badanie surowców i pasz • wycena pasz
W porównaniu do wzorca dla odmian populacyjnych żyta ozimego (Dańkowskie
Diament + Bosmo) wydała średnio dla kraju wyższe plony ziarna przy poziomie
a1 o +4,9 dt/ha, tj. o 6,9%, a przy poziomie a2 o +4,5 dt/ha, tj. o 5,4% .
W porównaniu z dotychczas najlepiej plonującą odmianą populacyjną żyta ozimego
Dańkowskie Diament, nowa odmiana Stanko plonowała zdecydowanie lepiej we
wszystkich rejonach glebowo-klimatycznych naszego kraju – średnio przy poziomie
a1 o +4,9 dt/ha, tj. o 6,69%, a przy poziomie a2 o +4,2 dt/ha, tj. o 5,0%.
Odmiana Stanko szczególnie wysoko plonowała w rejonie III, w którym w porównaniu z odmianą Dańkowskie Diament uzyskała wyższe plony ziarna: przy poziomie
a1 o +7,1 dt/ha, tj. o 9,5%, a przy poziomie a2 o +6,7dt/ha, tj. o 7,5%.
Jak wykazały dotychczasowe wyniki doświadczeń i badań wyhodowane nowe odmiany populacyjne żyta ozimego: Stanko, Domir i Daran wyróżniają się wysokim
potencjałem plonowania i przy ich uprawie można uzyskać znacznie wyższe i bardziej opłacalne plony.
Bardzo liczny zestaw nowych, wyspecjalizowanych odmian traw gazonowych pozwala firmom produkującym ich nasiona na przygotowanie wielu zestawów najbardziej wartościowych mieszanek trawnikowych, przydatnych dla różnych warunków
i kierunków użytkowania.
Poleca do reprodukcji i wykorzystania:
dr Stanisław Ramenda
Hodowca i główny autor odmian
64-100 Leszno, Antoniny 3/6
tel./fax 65-520-97-32
www.aktualnosci.pl
321/165
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Wyhodowana i wpisana do Rejestru w 2006 roku nowa odmiana rzodkwi oleistej
Romesa, która oprócz uprawy na nasiona przeznaczona jest przede wszystkim
na zasiewy w poplonach ścierniskowych, po których uprawia się buraki cukrowe,
a także inne rośliny okopowe i warzywne.
Przeprowadzone badania w IHAR w Bydgoszczy wykazały, że Romesa w uprawach
poplonowych redukowała liczebność mątwika burakowego w glebie u 54,8%, podobnie jak czołowa odmiana niemiecka Colonel o 54,3%, którą Bundeessortenamt
zalicza do I klasy odporności na nematody.
Wysoka wartość gospodarcza, bardzo dynamiczny wzrost oraz wyższa odporność
na warunki posuszne pozwalają zaliczyć Romesę do najbardziej uniwersalnych
i wartościowych odmian rzodkwi oleistej.
101
informacja, usługi, doradztwo,
informatyka w rolnictwie
Oddział w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
tel. 55-270-11-11, 55-270-11-00, fax 55-270-11-62
e-mail: [email protected]
W GDANSKU
ul. Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. 58-326-39-00
fax 58-309-09-45
e-mail: [email protected]
www.podr.pl
Oddział w Strzelinie
76-200 Słupsk 2, tel. 59-847-12-88, fax 59-847-12-81
e-mail: [email protected]
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów
Jakościowych i Doświadczalnictwa
Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58-688-20-11, 58-688-21-50, fax 58-688-22-52
e-mail: [email protected]
ORGANIZUJEMY:
† targi
† wystawy
† konkursy
† pokazy
† doświadczenia w ramach PDO
DORADZAMY – SZKOLIMY – INFORMUJEMY w zakresie:
funduszy unijnych
technologii i ekonomiki produkcji rolniczej
agrobiznesu i marketingu
budownictwa wiejskiego i mechanizacji
wiejskiego gospodarstwa domowego
agroturystyki
pszczelarstwa
ekologii i integrowanej produkcji
†
†
†
†
†
†
†
†
WYDAJEMY:
† Pomorskie Wieści Rolnicze
PL 00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44 lok. 224
tel. +48 22 433 62 24
www.wierzowieckigroup.com
†
ulotki
†
broszury
PL 60-246 Poznań
ul. Jarochowskiego 58
tel. +48 61 865 60 13
[email protected]
308/76
321/157
OFERUJEMY USŁUGI w zakresie:
† przygotowania wniosków do pozyskania funduszy unijnych
† opracowywania raportów oddziaływania na środowisko
† opracowywania planów rolnośrodowiskowych
† sporządzania biznesplanów
† organizacji szkoleń, seminariów, kursokonferencji, kursów
† hotelarstwa, bazy szkoleniowo-dydaktycznej
† hodowli matek pszczelich
† badania opryskiwaczy w Stacji Kontroli Technicznej
Opryskiwaczy w Lubaniu i Starym Polu
Radomicko 22, 64-111 Lipno
tel. 695-795-902
[email protected]
Pomagamy
obniżyć koszty
w gospodarstwie rolnym.
321/204
102
HURTOWNIA
ŚRODKÓW
DO PRODUKCJI
ROLNEJ
www.aktualnosci.pl
321/122
www.splawski.com.pl
321/18
inne
Winiarnia & Bar à vin LPdV
Spełnimy każde życzenie, aby zabawa na 350 m parkiecie
była niezapomnianym przeżyciem.
wykwintna kuchnia · oryginalny klimat · orientalny przepych,
a to wszystko pod okiem OGROMNEGO BUDDHY
Buddha Bar is an original, Indian restaurant in the centre of Poznan.
The distinguished interiors create an unique atmosphere for cultural,
business and diplomatic meetings.
We are ready to meet your every request.
6 individual meeting proposals
6 creation of bespoke menus
6 we organise parties
6 350 square metre dancing floor
6 we can arrange a 9.5 metre-long limousine for you
6 delicious cuisine
6 original atmosphere
6 oriental splendour with everything observed by the great Buddha
BuddhaBar · Restauracja & Club
ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań, tel.kom. 601-663-151
www.buddha-poznan.pl
321/112
BuddhaBar to oryginalna, hinduska restauracja w samym
centrum Poznania. Tutaj wytworne wnętrza tworzą
niespotykany nastrój spotkań kulturalnych, biznesowych
i dyplomatycznych.
6 Specjalnie dla Państwa przygotujemy indywidualnie
dopasowaną propozycję spotkań
6 Skomponujemy wyjątkowe menu
6 Zaprosimy na szalone imprezy taneczne
6 Wyślemy po Państwa 9,5 m limuzynę
318/63
Ponad 600 gatunków wina. Francuskie sery.
Włoskie wędliny. Dziczyzna i świeże ryby.
Kuchnia autorska.
296/62
Stary Browar, ul. Półwiejska 32
tel. 61-859-65-05, fax 61-859-65-07
tel.kom. 606-143-243, [email protected]
www.winnica.pl
www.aktualnosci.pl
103
95
34
93
73
48
101
89
84
74
31
71
68
20
71
76
29
71
72
81
77
48
88
77
90
95
84
79
81
36
49
21
82
69
92
102
77
92
100
80
47
22
83
101
81
91
76
49
61
50
50
58
7
74
87
73
51
51
103
52
77
11
89
100
88
95
72
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
inne
szklarnie, tunele
podłoża, pojemniki
wyposażenie ogrodów
materiał szkółkarski
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
kwiaty, owoce, warzywa, zioła
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
nasiona roślin rolniczych i ogrodniczych
X
X
X
X
budownictwo rolnicze
opakowania i magazynowanie
infor., usługi, prasa, doradztwo, informatyka w rolnictwie
bezpieczeństwo i higiena pracy
sprzęt i preparaty weterynaryjne
nawozy, środki ochrony roślin
pasze, dodatki paszowe
aparat. kontrolno-pomiarowa oraz urządz. laboratoryjne
zwierzęcy materiał hodowlany
masz. do form., dozow., konfek. prod. przemysłu rolnego
urządz. chłod. przemys. (wentylacyjne, klimatyzacyjne)
środki transportu, części zamienne
nazwa firmy
1 A 24
AGREMO
AGRICO POLSKA
AGRI-SERWIS
AGRIVET
AGROFINANSE
AGROKOMPLEKS
AGROL
AGRO-MAR
AGROMASZ MRĄGOWO
AGROMASZ KOZIEGŁOWY
AGROMA-WĄGROWIEC
AGROMET
AGRO-MIX
AGROP
AGRO-RAMI
AGROS TJ
AGROTIMH
AGROTOMSTAL
AGROTOP-KACZMAREK
AGRO-TRANSHANDEL
ALFA
ARIKON AGRO
ARKOP
ASAT
ATW
AVANT POLSKA
A-Z MOT - LEŚNIK
BEST-PEST
BIG DUTCHMAN
BIO FUTURO
BIOTERM PLUS
BIRAWIT
BIS
BNP
BONDIOLI & PAVESI
CENTRALA NASIENNA
CERAMIK-ART
CSF POLSKA
DALMA
DE HEUS
DEFRO
DR STANISŁAW RAMENDA
EKIW
EKOPLON
EKOTRONIC
ELEKTRONICZNE WAGI PRZEMYSŁOWE
ENZA ZADEN POLAND
ERAGA
ERG BIERUŃ-FOLIE
EUROPLANT
FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH
FIRMA HANDLOWA - IMPORT-EXPORT
FLORIMEX
FUCHS OIL CORPORATION (PL)
GABO
GALVET
GARLAND BRIDGE
GARZYN
GMEREK
GOSP. POMOCNICZE KRAJOWEGO CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT
GOSPODARSTWO ROLNE
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE
GUMBUD
GUZMET
HANROL-CZEMPIŃ
masz., urządz., narz. rolnicze i ogrod. oraz dla gosp. leśnej
lp.
182
124
179
161
134
191
103
83
200
15
35
72
159
129
132
30
173
74
158
41
113
201
212
69
164
58
121
48
187
194
105
117
198
138
204
51
140
23
70
185
119
154
165
57
155
53
56
8
174
65
91
136
145
17
175
32
97
112
62
100
171
27
170
203
31
96
STRONA
INDEKS
BRANŻOWY
X
X
X
37
92
16
38
52
92
8
9
10
80
39
96
89
78
71
73
17
70
80
53
23
88
53
98
89
71
33
58
99
24
90
84
94
97
68
68
25, 108
81
103
26
95
76
82
12
15, 107
82
54
84
79
92
90
80
99
88
73
27
77
59
96
40
82
54
86
1, 62-63
13
76
X
X
X
X
X
X
X
X
inne
szklarnie, tunele
podłoża, pojemniki
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
wyposażenie ogrodów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
materiał szkółkarski
X
X
X
kwiaty, owoce, warzywa, zioła
X
X
X
X
nasiona roślin rolniczych i ogrodniczych
budownictwo rolnicze
opakowania i magazynowanie
infor., usługi, prasa, doradztwo, informatyka w rolnictwie
bezpieczeństwo i higiena pracy
sprzęt i preparaty weterynaryjne
nawozy, środki ochrony roślin
pasze, dodatki paszowe
aparat. kontrolno-pomiarowa oraz urządz. laboratoryjne
zwierzęcy materiał hodowlany
masz. do form., dozow., konfek. prod. przemysłu rolnego
urządz. chłod. przemys. (wentylacyjne, klimatyzacyjne)
środki transportu, części zamienne
nazwa firmy
HELIOS
HERBEMIN
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE
HYDRAULIKA SIŁOWA
HYDRO-MASZ
INOWAP
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
INTERFLANSCH
INTERYEAST
JAGA-ROL
JAR
JARGUM
JAROL
JASKOT
JOSKIN POLSKA
KAGRO
KARCZ
KAROL
KASTELL
KLIM’TOP
KWAS
LARIX
LASY PAŃSTWOWE
LEMET
LEMKEN POLSKA
LG. AGRO-METAL
LICENCJONOWANA SZKÓŁKA SADZONEK TRUSKAWEK
LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SOCIETE EUROPEENNE
LNB POLAND
MALINMAR
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN - HBP
MARDAR
MARGO
MARK-ROL
MASTERFLEX POLSKA
MASZYNY LEŚNE - PUŃCÓW
MAZURSKIE PLANDEKI - GROUP
MEPROZET KOŚCIAN
MEPROZET STARE KUROWO
MESCOMP
METALERG
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MMAT
MOBEX
MONTAŻ URZĄDZEŃ DROBIARSKICH
MOTOREM
M-ROL
NAPENA
NOACK POLEN
OCHLA
OGRODNICTWO
OMNIVENT
ORGA TOP
OSEVA POLSKA
PAT
PEDROTTI POLSKA
PERFOPOL
PGE
POLFARMER
POL-GLAS
POLMO ŁÓDŹ
POL-SKONE
POLSUS
POLTECH
masz., urządz., narz. rolnicze i ogrod. oraz dla gosp. leśnej
lp.
22
166
106
101
193
149
82
126
63
11
67
190
40
110
88
177
104
210
137
60
78
213
208
184
59
37
90
71
19
109
54
16
45
176
89
20
205
133
18
131
1
195
68
79
152
36
102
144
135
26
139
114
7
150
183
98
141
29
116
84
143
207
73
3
167
85
STRONA
INDEKS
BRANŻOWY
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
inne
szklarnie, tunele
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
podłoża, pojemniki
X
X
X
X
X
wyposażenie ogrodów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
materiał szkółkarski
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
budownictwo rolnicze
opakowania i magazynowanie
X
kwiaty, owoce, warzywa, zioła
X
X
X
X
infor., usługi, prasa, doradztwo, informatyka w rolnictwie
bezpieczeństwo i higiena pracy
sprzęt i preparaty weterynaryjne
nawozy, środki ochrony roślin
pasze, dodatki paszowe
aparat. kontrolno-pomiarowa oraz urządz. laboratoryjne
zwierzęcy materiał hodowlany
masz. do form., dozow., konfek. prod. przemysłu rolnego
urządz. chłod. przemys. (wentylacyjne, klimatyzacyjne)
X
nasiona roślin rolniczych i ogrodniczych
97
102
28
64-65
87
75
55
100
66-67
55
77
45
75
78
74
93
72
56
41
56
70
75
74
86
101
87
86
78
98
57
102
87
18
32
97
76
42
30
19
79
100
95
72
44
6
86
85
80
86
72
100
57
35
59
82
14
99
84
74
71
75
84
81
46
98
43
60
środki transportu, części zamienne
nazwa firmy
POMEL
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA
POMOT
POSTĘP
PREMIUM TRADE
PROAGRA
PROFOL
PRO-WET
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI
PUŁAWY
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA
RIELA POLSKA
ROLCEL
ROLIMPEX NASIONA
ROLKAP
ROLMET
ROLNAS
ROL-PASZ
ROLSAD
ROLTECH
ROMANOWSKI
ROMBOR
RYPIN
RZECZOZNAWCY - PZM
SEGLA
SERAFIN P.U.H.
SIGMA-BAGS
SOLAN
SPŁAWSKI
SPOJKAR
SPÓJNIA
SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA WITKOWO
STALMACH
STANIMPEX
STOMIL SANOK
STRUGA
SYNGENTA SEEDS
SZARAFIN
SZKÓŁKA BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ
ŚRUBSTAL
ŚWIT-ROL
TAD-LEN
TARGIFERMA
TECHMAK
TECHMOT
TECHNIK
TERIEL
TORAL
TORF
TOTAL-PACK
TRANS-AMMIAK
TRELLEBORG INDUSTRIES POLSKA
URSUS
WIELKOPOLSKIE CENT. HODOWLI I ROZWOJU ZWIERZĄT W POZNANIU
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
WYTWÓRNIA SPRĘŻYN ŁAŃCUCHÓW I WYROBÓW Z DRUTU
ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA
ZAKŁAD PRODUKCJI LEMIESZY
ZAKŁADY HYDRAULIKI SIŁOWEJ
ZAMET
ZASŁAW
ZETFOL
ZJEDNOCZENIE
ZUMEC
masz., urządz., narz. rolnicze i ogrod. oraz dla gosp. leśnej
lp.
77
157
125
13
44
38
189
33
12
162
94
180
151
147
214
181
95
169
146
160
211
28
199
66
127
24
10
120
172
42
122
39
108
61
197
50
186
55
107
80
178
64
6
128
34
168
47
142
209
99
2
9
93
148
123
81
14
192
75
156
5
86
163
118
188
196
202
STRONA
INDEKS
BRANŻOWY
X
X
X
X
X
321/152
artykuł o firmie na str. 15
PRODUCENT
Fabryka Węży • 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 1 • [email protected]
CHEMOODPORNE
WYSOKOTEMPERATUROWE
WĘŻE
TECHNICZNE
odporne na ścieranie, ozon i UV
odporne na dzia³anie mikroorganizmów i hydrolizê
zakres temperatur od -70 do +1100 oC
odporne na opary substancji wybuchowych
i agresywnych chemicznie
WENTYLATORY
artykuł o firmie na str. 25
www.masterflex.pl
321/205
RÓWNIEŻ DO STREF WYBUCHOWYCH ATEX

Podobne dokumenty