Gryzmołek październik 2014 (2014-10

Komentarze

Transkrypt

Gryzmołek październik 2014 (2014-10
Nr 127
W KULKOLANDII
Dnia 28 października 2014 r. przedszkolaki i uczniowie
oddziału dla dzieci z autyzmem udali się na integracyjną wycieczkę do Kulkolandii w Sztumie. Dzieci aktywnie
spędziły czas wolny uczestnicząc w różnych zabawach.
Wszyscy bawiliśmy się rewelacyjnie, mogliśmy nurkowad w basenie z kulkami, atrakcją były zjazdy ze zjeżdżalni, tor przeszkód, samochody dla przedszkolaków.
Zainteresowanie chłopców wzbudziła rozbudowana
stacja kolejowa z pociągami. Po godzinie zabawy dostaliśmy kolejną porcję energii ufundowaną przez właściciela kulkolandii w postaci napojów i słodyczy. W wyśmienitych nastrojach wróciliśmy do szkoły i z niecierpliwością czekamy na kolejny wspólny wyjazd. K.L.
Uśnice, październik 2014 r.
Dnia 21 października 2014 r. uczniowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych udali się wspólnie na wycieczkę
do Kwidzyna. Odwiedziliśmy zwierzęta w minii zoo na Miłosnej oraz salę zabaw Gama. W wyjeździe uczestniczyło
trzech uczniów: Kacper, Mateusz oraz Jan. Dzieci miały
możliwośd
z o b a cz e n i a ,
dotknięcia na
żywo różnych
zwierząt: dzikich,
egzotycznych
i
hodowlanych.
Obserwowały
z a ch o w a n i a
tych zwierząt i
ich odgłosy.
Widziały
m.in.: konie,
świnki, dzika, lamy, kucyki, bociany, króliki, daniele, kozy i
barana. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy zwierzęta również poprzez gesty Makatona. Po spacerze w zoo pojechaliśmy busem z panem Sylwestrem do sali zabaw Gama.
Tam mogliśmy skorzystad z wielu różnych atrakcji. Największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek na
którym można było skakad i turlad się. Dużą atrakcją była
również trampolina, basen z kolorowymi kulkami i zjeżdżalnia. Szybko minął czas dobrej zabawy. Był to ciekawy i
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA godny powtórzenia wyjazd. Czekamy na kolejne wspólne
8 października odbyło się Święto pieczonego ziemniaka, wycieczki.
Anna Woroniuk
które stało się już tradycją w naszej szkole. Obchody
święta rozpoczęliśmy uroczystym przecięciem ziemniaka
przez dyrekcję Ośrodka. Bawiliśmy się świetnie, biorąc
udział konkurencjach sportowych, słuchając opowieści o
ziemniaku. Prezentowaliśmy wcześniej przygotowane
korale ziemniaczane. Głównym wydarzeniem był wybór
Ziemniaczanego Króla i Królowej Ziemniaczanki. Królowa
została A. Zasowska a królem P. Biernacki. Następna
częśd imprezy odbyła się przy ognisku na polanie leśnej,
gdzie piekliśmy ziemniaki oraz odgadywaliśmy zagadki
przygotowane przez organizatorów. Mieliśmy też okazję
posmakowad pysznego kartoflarza upieczonego przez
uczniów kl. PDP. Na zakooczenie imprezy wszyscy otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy. Dziękujemy wszystkim za udział w organizacji imprezy .
A.Peplioska
ZAWODY PŁYWACKIE WE LWOWIE
W dniach 02-05 października troje naszych reprezentantów uczestniczyło w Zawodach Pływackich Open Games
we Lwowie. Dla P. Dąbrowskiego, E. Manisty i A. Mateusiaka będzie to niezapomniany wyjazd ze względu na
wspaniałe przyjęcie przez gospodarzy oraz możliwoś poznania innego kraju. Do Lwowa wracamy za rok.
R. Z.
WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII
W dniach 15-21 października nasz Ośrodek gościł
grupę z Ukrainy oraz specjalnego gościa z Wielkiej
Brytanii . Goście brali udział w Przeglądzie Artystycznym dodatkowo była to szansa na pokazanie im naszego regionu. Odwiedzili m.in. śluzę w Białej Górze,
Zamek w Malborku, Starówkę Gdaoską, byli nad morzem w Stegnie. Cała grupa brała udział w turnieju
bocce oraz zajęciach plastycznych, kulinarnych i zajęciach metodą V. Scherborne. Zwiedzali szkołę i poznawali nasze metody pracy. Goście mieli okazję odwiedzid w domach rodzinnych niektórych naszych
pracowników. Nawiązały się przyjaźnie, żal było się
rozstawad.
Redakcja : S.Lipińska, M. Kowalski
14 PAŹDZIERNIKA 2014 r. UROCZYSTA AKADEMIA Z
OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
14 października z okazji dnia Edukacji Narodowej pracownicy uczestniczyli w Akademii zorganizowanej w
Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie. Uroczystośd
uświetniły swoim występem nasze przedszkolaki, które zebrały gromkie brawa.
MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
16 października byliśmy organizatorami i uczestnikami
międzynarodowego przeglądu Twórczości Artystycznej.
X 2014
Opiekunowie: E. Zdziebłowska, W. Wnuk

Podobne dokumenty