Pobierz plik PDF - Art Stations Foundation

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik PDF - Art Stations Foundation
raport roczny 2013
1
spis treści
raport roczny 2013
O fundacji
4
Struktura organizacyjna
5
Program wystawienniczy
8
Program taneczny
27
Kalendarium
58
o fundacji
raport roczny 2013
O FUNDACJI
Program performatywny – Stary Browar Nowy Taniec – to wielopoziomowa
koncepcja promocji i prezentacji tańca współczesnego, zakładająca organizowanie spektakli i pokazów, pobytów rezydencyjnych, projektów edukacyjnych i badawczych. Misją jest popularyzacja współczesnej sztuki choreograficznej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich artystów.
Celem natomiast stało się stworzenie w Poznaniu miejsca regularnych prezentacji awangardowych trendów w sztuce tańca i przestrzeni kreacji tańca współczesnego. Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie
zarówno w artystach, jak i w publiczności głębszej świadomości bogactwa
współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez rozpoczęcie nad nimi dyskusji
i pobudzenie teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu
dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce.
Stary Browar Nowy Taniec jest partnerem w kilku europejskich projektach
unijnych, od momentu swojego powstania nieprzerwanie kreując w Starym
Browarze platformę spotkań artystów polskich i zagranicznych, oraz konsekwentnie promując polski taniec na arenie międzynarodowej.
Projekty artystyczne i performatywne Fundacji skupione są wokół Dziedzińca Sztuki, gdzie znajduje się galeria sztuki Art Stations oraz budynek Słodowni z platformą tańca i salami wystawienniczymi. Kolekcja Grażyny Kulczyk
udostępniana jest dla szerokiej publiczności nie tylko poprzez organizowane
w galerii Art Stations wystawy, ale również poprzez dzieła sztuki, które wypełniają przestrzenie całego kompleksu Stary Browar. To najbardziej imponujący efekt konsekwentnego wdrażania w życie autorskiej idei 50/50 – charakteryzującej obecnie wszystkie działania Grażyny Kulczyk.
Fundacja została powołana przez Fundatora Grażynę Kulczyk.
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk to autorski projekt kolekcjonerki i promotorki szeregu działań z dziedziny kultury, sztuki oraz biznesu.
Fundacja znajduje się w samym sercu Starego Browaru, jednego z najważniejszych centrów handlowo-kulturalnych w Europie. Kompleks złożony
z XIX-wiecznych zabudowań przemysłowych, odrestaurowanych przez
Grażynę Kulczyk, uznany w 2008 roku za najlepsze centrum handlowe na
świecie, otwiera przestrzeń dla harmonijnego współistnienia aktywności
komercyjnej i kulturalnej dzięki formule 50/50. Filozofia łącząca 50% sztuki
i 50% biznesu to świadome budowanie założeń instytucji promującej wiedzę o kulturze i sztuce w przestrzeni Starego Browaru.
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk realizuje dwa główne programy: wystawienniczy oraz performatywny. Prezentowane wystawy oparte są w znacznej mierze na prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk, która staje się przyczynkiem
do konfrontacji dzieł klasyków ze światowego kręgu sztuki z artystami nieznanymi, odkrytymi przez samą kolekcjonerkę. Realizowane przez Fundację działania
otwarte są na nowe, odważne strategie – kuratorzy z polskich i zagranicznych
instytucji zapraszani są do współtworzenia projektów wystawowych, wnosząc
nowe spojrzenie na zbiory prac. Każdej wystawie towarzyszy bogaty program
edukacyjny, na który składają się oprowadzenia, wykłady oraz pokazy filmowe
przeznaczone dla osób z różnych grup wiekowych – organizowane są warsztaty
dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, a także spotkania dla seniorów.
Dla Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ważnym narzędziem służącym popularyzacji sztuki współczesnej jest również działalność wydawnicza. Katalogi towarzyszące wystawom organizowanym przez Fundację oraz
publikacje powstające we współpracy z zewnętrznymi partnerami, charakteryzują się nie tylko dbałością o warstwę merytoryczną, ale także oryginalnością rozwiązań graficznych.
4
Zarzad Fundacji
Prezes Zarządu
Justyna Buśko
Biuro Fundacji, program wystawienniczy:
koordynator biura i produkcji
Ewa Dziewolska - Kawka
opiekun Kolekcji
Marta Kabsch
koordynator projektów
Kamila Woynicz
koordynator techniczny ds. realizacji wystaw /grafik
Kacper Czyczyło
Biuro Fundacji, program performatywny:
kurator programu performatywnego / Stary Browar Nowy Taniec
Joanna Leśnierowska
koordynatorka ds. komunikacji i promocji
Agata Kołacz
koordynator projektów
Mikołaj Maciejewski
koordynator projektów
Marta Harasimowicz
koordynator techniczny ds. realizacji projektów
Łukasz Kędzierski
5
raport roczny 2013
PROGRAM
WYSTAWIENNICZY
program wystwienniczy
raport roczny 2013
18.01.2013 – 05.05.2013
PERFORMER
WYSTAWA, FILM,
SZTUKA, ŻYCIE
wystawa w galerii Art Stations
wernisaż: 17.01.2013, godz. 19:00
„Performer” to przedsięwzięcie szczególne, wystawa artysty – Oskara
Dawickiego, a jednocześnie łącząca różne dyscypliny – sztukę, film i literaturę – opowieść o nim samym jako postaci fikcyjnej. Tytułowy performer,
alter ego Dawickiego, pojawia się tu w różnych wcieleniach, również w towarzystwie zaprzyjaźnionych artystów oraz prac z Kolekcji Grażyny Kulczyk,
nieustannie badając granice między dziełem sztuki a rzeczywistością.
Oskar Dawicki urodził się w 1971 roku na Kociewiu. Posługuje się metodami
sztuki konceptualnej i performansu, aby reaktywować postromantyczną
figurę twórcy zarażonego egzystencjalnym bólem istnienia. Uprawia ponowoczesne dzieło totalne, w którym sztuka i życie zlewają się w jedno: ciąg
mniej lub bardziej spektakularnych klęsk i drobnych codziennych porażek
prowadzących do ostatecznej wielkiej przegranej – śmierci.
Dawicki przyjmuje rolę ironisty i iluzjonisty, wdziewa nieco przymałą i wyblakłą brokatową marynarkę, by zaczarować na krótką chwilę publiczność
swoim przewrotnym poczuciem humoru i cierpkim sceptycyzmem. Przybliża nas do ostatecznego doświadczenia, a zarazem wskazuje niezliczone
drogi ucieczki. Jego różnorodne formalnie prace, jak i „prywatne” życie układają się w logiczny ciąg, co stało się przedmiotem powieści biograficznej
„W połowie puste” (2010), za sprawą której artysta Oskar Dawicki stał się bohaterem literackim. Jej drugie, uaktualnione wydanie towarzyszyło wystawie
w galerii Art Stations.
Kolejnym elementem gry, w którą wciąga nas artysta jest pełnometrażowy
film fabularny, w którym Dawicki gra samego siebie. Prezentowana przez
nas wystawa jest częścią tego przedsięwzięcia: była po części planem filmowym, a zarazem kinem, w którym można było obejrzeć fragmenty przygotowywanego filmu. To jeszcze jedna – po powieści – forma narracji o życiu
i sztuce Oskara Dawickiego, która zawierała w sobie elementy retrospektywy i fikcji, ale też życiowe i artystyczne przyjaźnie artysty.
W roli tytułowej: Oskar Dawicki
Artyści: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer i grupa Nowolipie, Vanessa
Beecroft, Edward Dwurnik, Aneta Grzeszykowska, Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Jacek Malczewski, Anna Molska, Anna Niesterowicz, Roman Opałka,
Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal, Zbigniew Warpechowski Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowegow
Kurator wystawy „Performer”: Łukasz Gorczyca
Scenariusz i reżyseria filmu „Performer”: Maciej Sobieszczański i Łukasz Ronduda
Operator filmu „Performer”: Łukasz Gutt
Producent filmu „Performer”: Wajda Studio
Współproducent: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Koproducenci: Telewizja Polska SA, Heliograf, Film Factory, Artcore
Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wystawa składała się z trzech głównych części, prezentowanych na kolejnych
piętrach galerii: „Cmentarz artystów”, „Sztuka i film” oraz „Muzeum Oskara
Dawickiego”. Już na samym początku mierzyliśmy się więc z doświadczeniem
ostatecznym. Filmowy grób performera otaczały projekty i modele własnych
nagrobków przygotowane na jego prośbę przez innych artystów – przyjaciół
i znajomych Dawickiego. Ta niecodzienna kolekcja ukazała sztukę współczesnych artystów w nieczęsto dziś używanej, eschatologicznej perspektywie.
Na kolejnym piętrze wybrane prace z Kolekcji Grażyny Kulczyk zestawione zostały z filmowymi portretami performera. Wskazywały one artystyczne tradycje,
wobec których staje twórczość Dawickiego. Była to przede wszystkim wszystkim jednak próba konfrontacji różnych artystycznych figur „bohatera” – z jednej
strony artysty, który uprawiając rodzaj performansu totalnego staje się postacią
literacką i filmową, z drugiej strony zaś klasycznej dla sztuk wizualnych formuły obrazowania ludzkiej figury: portretu, aktu, studium postaci. Obserwowaliśmy tam proces transformacji postaci w sztuce – od intensywnej materialności
i symboliki figur malarskich i rzeźbiarskich do dematerializacji i ulotności bohatera filmowego, spełnienia dziecięcego marzenia o wskoczeniu do filmu.
Na najwyższym poziomie galerii znalazło się Muzeum Oskara Dawickiego – retrospektywny przegląd wybranych dzieł artysty ze szczególnym naciskiem na prace o charakterze autotematycznym i autoportretowym. Był
to rodzaj lektury życia artysty poprzez jego własną sztukę, począwszy od
inicjacyjnego „Projektu reklamowego”, w którym podobizna artysty ukryta
została w opracowywanych przezeń dla zarobku drukach komercyjnych, aż
po najnowsze prace pod znaczącymi tytułami: „19 lat tracenia blasku” i „Portret człowieka, który sprzedał kamień nerkowy swego ojca”.
Zwieńczeniem całego projektu jest film podkreślający zaangażowanie fundacji w produkcję filmu, ale też oryginalną formułę wystawy jako swoistego
rozwinięcia planu filmowego i zarazem dopełnienie historii opowiadanej na
ekranie. (Łukasz Gorczyca)
OPROWADZANIA
PO WYSTAWIE
PERFORMER. WYSTAWA,
FILM, SZTUKA, ŻYCIE
09.02, godz. 16:00
prowadzenie: Łukasz Gorczyca
16.03. godz. 16:00
27.04. godz. 16:00
prowadzenie: Kamila Woynicz
SPOTKANIA DLA
SENIORÓW Z CYKLU
BLIŻEJ SZTUKI
23.02, godz. 16:30
23.03. godz. 16:30
13.04. godz. 16:30
prowadzenie:
Ewa Dziewolska – Kawka
Warsztaty dla dzieci
26.01, godz. 12:00
23.02, godz. 12:00
23.03, godz. 12:00
13.04 godz. 12:00
prowadzenie: Agnieszka
Krupa
WYKŁAD
OSKAR DAWICKI. ŻYCIE
I TWÓRCZOŚĆ 2010-2012
25.04.godz. 17:30
prowadzenie: Łukasz Ronduda
9
program wystwienniczy
raport roczny 2013
18.05.2013 – 01.09.2013
ERNA ROSENSTEIN.
ORGANIZM
wystawa w galerii Art. Stations
wernisaż: 17.05.2013 o godz. 19:00
Kuratorki wystawy: Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska
W setną rocznicę urodzin wybitnej polskiej artystki Erny Rosenstein (19132004) Fundacja Art Stations w Poznaniu zaprezentowała wystawę jej twórczości. Koncepcja wystawy Erna Rosenstein. Organizm stworzona przez kuratorki Dorotę Jarecką i Barbarę Piwowarską miała celu nie tylko uczczenie
rocznicy urodzin artystki, ale także przybliżenie nieoczywistych i zapomnianych wątków jej sztuki.
Tytułowy Organizm to obraz Erny Rosenstein z 1968 roku, przedstawiający wnętrze ciała, a zarazem maszynę. To organizm-mechanizm: dyskretny,
kobiecy, ale i drapieżny. Ten niezwykły, mało znany obraz, pokazuje – jakby
widziany wewnętrznym okiem – skomplikowany mechanizm ciała. Artystka
zapowiada wątki feministyczne, które pojawiły się w późniejszej sztuce kobiet, mówi o cielesności, zmysłowości, ale i obcości „tego co kobiece” w kulturze. Rosenstein, dorastając i kształtując się w dobie modernizacji lat 30.,
w przededniu Zagłady, doskonale znała doświadczenie obcości, tego co l’abject. Pojęcie abiektu, sformułowane przez Bataille’a, oznacza to co „bezforemne”, odrzucane przez system jako odrażające, co nie pasuje do normatywnych mechanizmów społecznych, co wywołuje wstręt i jest uznane za odpad.
Mechanizm l’abjection najlepiej rozumieli surrealiści, świadomie podnosząc
z ziemi „przedmioty najniższej rangi”.
„Ekran do wyświetlania myśli istnieje od dawna – i jest nim właśnie malarstwo” mówiła Rosenstein. O obrazach myślała jak o kadrach filmowych,
co widać już we wczesnych kompozycjach, jak Rowerzyści (1952) z kolekcji
Grażyny Kulczyk czy Ekrany (1951) z Muzeum Sztuki w Łodzi. Jej rysunki są
realizacją surrealistycznego „zapisu automatycznego”. Jej obiekty z tworzyw sztucznych, odpadów i resztek, przypomniane po raz pierwszy od
wielu lat na wystawie w warszawskiej Fundacji Galerii Foksal w 2011 roku,
mówią o przypadkowości jednostkowego ludzkiego życia i artystycznego
gestu. Na wystawie Erna Rosenstein. Organizm w galerii Art Stations można
było zobaczyć rzadko pokazywane obrazy, rysunki i obiekty, pochodzące
z kolekcji Grażyny Kulczyk i wielu innych muzealnych oraz prywatnych
zbiorów z całej Polski.
Erna Rosenstein w latach 30. studiowała na Akademiach w Wiedniu i w Krakowie. W 1939 roku, po wybuchu wojny, znalazła się we Lwowie, gdzie po
wkroczeniu Niemców trafiła do getta, skąd jednak udało jej się uciec; wojnę
przeżyła ukrywając się pod przybranymi nazwiskami. W 1948 roku wzięła
udział w słynnej I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, w 1958 roku
miała pierwszą wystawę indywidualną w Galerii Krzywe Koło w Warszawie.
W tym samym czasie współtworzyła II Grupę Krakowską, wraz z Tadeuszem
Kantorem, Jadwigą Maziarską, Jonaszem Sternem. W Warszawie była związana ze środowiskiem Mirona Białoszewskiego, przyjaźniła się z Henrykiem
Stażewskim i Edwardem Krasińskim.
Rozgłos przyniosła jej wystawa indywidualna w warszawskiej Zachęcie
w 1967 w aranżacji Tadeusza Kantora, do której odwołują się poszczególne
części ekspozycji w Art Stations. Wtedy po raz pierwszy została pokazana
szafa-obiekt Rosenstein, a Kantor zaprojektował niezwykłą instalację, “mechanizm-organizm” do prezentacji mniejszych prac artystki.
Wystawa w Art Stations wraca do przeszłości ale i wychodzi w przyszłość.
W jej narrację włączone zostały filmy Charlie Chaplina, Mayi Deren, Ursuli
Mayer, które albo dotyczą dialektyki ciała i maszyny albo eksponują wątki surrealistyczne. Pojawiły się na niej także filmy współczesnych artystek młodego pokolenia Anny Zaradny i Anny Molskiej, konfrontujące się
z twórczością Erny Rosenstein. Erna Rosenstein, jak inni artyści polskiej
awangardy, od Themersonów po Andrzeja Pawłowskiego, zafascynowana
była obrazem filmowym i sama tworzyła wizyjne scenariusze filmowe, jakby marząc o tym, by wychodząc z cudzych filmów znaleźć się wreszcie we
własnych.
OPROWADZANIA
KURATORSKIE PO WYSTAWIE
ERNA ROSENSTEIN.
ORGANIZM
18.05.2013
prowadzenie:
Barbara Piwowarska, Dorota
Jarecka
27.06.2013
prowadzenie: Dorota Jarecka
13.07.2013
24.08.2013
prowadzenie:
Barbara Piwowarska
SPOTKANIA DLA SENIORÓW
Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
29.06. godz. 16:30
11.07. godz. 16:30
Prowadzenie:
Ewa Dziewolska – Kawka
WARSZTATY DLA DZIECI
25.05.godz. 12:00
Prowadzenie: Agnieszka Krupa
FILM DOKUMENTALNY
pokazywany w galerii codziennie
od 1.07.2013-1.09.2013
NAZWISKA ERNY ROSENSTEIN
reż. Andrzej Falber
11
program wystwienniczy
raport roczny 2013
20.09.2013 – 31.12.2013
RZECZY WSPÓLNE
wystawa w galerii Art Stations
wernisaż: 19.09.2013 o godz. 19:00
Art Stations Foundation swój program wystawienniczy opiera na Kolekcji
Grażyny Kulczyk, zapraszając do wspólnych projektów zewnętrznych kuratorów. Dzięki temu każda kolejna wystawa w galerii Art Stations pozwala spojrzeć
na zbiory z nowej perspektywy. Tym razem postanowiliśmy podjąć współpracę
z Galerią Stereo, uznając reprezentowanych przez nią artystów i strategie
kuratorskie za inspirujące i zbieżne z kierunkami rozwoju Kolekcji Grażyny
Kulczyk.
Punktem wyjścia dla wystawy „Rzeczy wspólne” były teksty Georgesa Pereca,
w których formułuje on swoją literacką koncepcję zgłębiania tzw. „podzwyczajności”. Celem Pereca jest artystyczne opracowywanie materialnych aspektów
rzeczywistości, zwracanie uwagi na banał codzienności, na najbliższe otoczenie i środowisko życia, i wyłanianie z nich niespodziewanych faktów. Tam pisarz
chce szukać prawdy o człowieku i jego egzystencji – w tym, co drobne, przedmiotowe i wspólne.
Wystawa, opierając się na pracach z Kolekcji Grażyny Kulczyk i rozbudowując je głównie o najnowsze prace polskich i zagranicznych artystów, była skupiona na nieoczywistych aspektach funkcjonowania człowieka w świecie
przedmiotów. Powtarzając za Perecem proste pytania o materię bytu, o naturę rzeczy, zaprezentowaliśmy na wystawie takie dzieła sztuki, które penetrując „podzwyczajność”, ukazują także, niekiedy przewrotnie, realistyczne
tendencje obecne w sztuce polskiej, a wzrok widza kierują w stronę materii
otaczającego go świata.
Niezwykle ciekawe jest naszym zdaniem to, w jaki sposób różni artyści budują swoje własne, nieoczywiste hierarchie rzeczy i jak te hierarchie odzwierciedlają się w ich twórczości. Przywoływany już Georges Perec zauważa: „To,
co należy zgłębić, to cegła, beton, szkło, nasze zachowanie przy stole, nasze
przyrządy, nasze narzędzia, nasz harmonogram, nasz rytm”. Podpowiada
także: „Zróbcie spis tego, co macie we własnych kieszeniach (…). Przepytajcie
swoje łyżeczki. Co kryje się za waszą tapetą? Ile gestów trzeba wykonać aby
wykręcić numer telefonu?”. Podobnego typu „badawcza” perspektywa pojawia się bardzo często w realizacjach artystów młodego pokolenia, którzy codzienność uczynili materią swojej twórczości i odkrywają przed nami jej kolejne warstwy. W tekście „Rozkładanie kanapy na warunkach kanapy” młoda
artystka Gizela Mickiewicz pisze: „Wątły przedmiot trzeba traktować inaczej.
Dostaje siły z tego, że jest wadliwy. Wypada z siebie (z rodziny przedmiotów
do której należał), nabiera osobności, tożsamości. Staje się tym przedmiotem właśnie. Narzuca warunki, na których działa. Trzeba się z nim liczyć”.
Wystawa zbudowana była wokół trzech kluczowych filarów. Pierwszy z nich
stanowiły będą prace, w których przedmiot codziennego użytku jest analizowany, poddawany destrukcji, rozkładany na czynniki pierwsze, nicowany,
umieszczany w nowych konfiguracjach. Drugi aspekt wystawy prezentuje
ulotne instalacje, domowe „pokątne” działania, tymczasowe interwencje,
w których relacja między artystą a przedmiotem bywa bardzo osobista
i intensywna, można rzec – performerska. Trzecim z filarów ekspozycji były
prace skupiające się na wyabstrahowanym detalu, wyrwanym ze swojego
naturalnego otoczenia, częstokroć przeskalowanym, generującym poprzez
artystyczny gest zupełnie nowe znaczenia i zaskakujące skojarzenia.
Artyści: Wojciech Bąkowski, Vanessa Billy, Andreas Gursky, Edward Krasiński,
Igor Krenz, Norman Leto, Piotr Łakomy, Gizela Mickiewicz, Agnieszka Polska,
Kilian Rüthemann, Zygmunt Rytka, Mateusz Sadowski, Mikołaj Smoczyński,
Roman Stańczak, Sol LeWitt
OPROWADZANIA
KURATORSKIE PO
WYSTAWIE RZECZY WSPÓLNE
19.10.2013
prowadzenie: Zuzanna Hadryś
i Kamila Woynicz
30.11.2013
07.12.2013
prowadzenie: Michał Lasota
i Kamila Woynicz
SPOTKANIA DLA SENIORÓW
Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
17.10. godz. 16:30
16.11. godz. 16:30
14.12. godz. 16:30
prowadzenie:
Ewa Dziewolska - Kawka
WARSZTATY DLA DZIECI
12.10.godz. 12:00
23.11. godz. 12:00
14.12. godz. 12:00
prowadzenie: Agnieszka Krupa
We wszystkich przypadkach materialny element codzienności, przedmiot,
materiał, faktura stanowią punkt wyjścia dla pracy, która odbywa się w wyobraźni, nie poprzestając na obserwacji rozwija się w nieoczywistych kierunkach i ostatecznie przestraja wrażliwość widza. Świat rzeczy, codzienny,
znany i banalny oraz związane z nim ludzkie zachowania, czyli sposób ich
użycia, zostają skonfigurowane na nowo.
Wystawa była efektem współpracy Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
i Galerii Stereo.
13
program wystwienniczy
raport roczny 2013
22.01.2013 – 11.12.2013
ART IN PRACTICE
spotkania w galerii Art Stations, Słodowni
7.01.2013 – 18.04.2013
ASF TEENS
galeria Art Stations
prowadzenie: Kamila Woynicz
7 marca ruszyła kolejna edycja cyklu ASF TEENS organizowana przez Art Stations
Foundation.
SPOTKANIA
7.03, godz. 16:00
18.04, godz. 16:00
ASF TEENS to cykl spotkań skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, które towarzyszą wystawom prezentowanym w galerii Art Stations. Jest
to okazja do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną, ale również do
poznania ciekawych kontekstów jej powstawania czy interpretowania.
Na wystawie „PERFORMER. Wystawa/Film/Sztuka/Życie” w galerii Art Stations uczestnicy mogli skonfrontować się nie tylko z twórczością Oskara Dawickiego, głównego bohatera wystawy ale również poznać różne odsłony
dynamicznego języka sztuki jakim jest performance.
SPOTKANIA
22.01, godz. 17:30, galeria Art
Stations
prowadzenie: Jarosław Trybuś
26.02, godz. 17:30, Słodownia +1
prowadzenie: Dobrila Denegri
18.03, godz. 17:30, Słodownia +1
prowadzenie: Maria Poprzęcka
16.04, godz. 17:30, Słodownia +2
prowadzenie: René Block
21.05, godz. 17:30, Słodownia+2
prowadzenie: Kaja Pawełek
5.06, godz. 17:30, Słodownia+2
prowadzenie: prof. Jan Berdyszak
i dr hab. Marta Smolińska
2.10, godz. 17:30, Słodownia+2
prowadzenie: Agnieszka
Pindera
29.10, godz. 17:30, Słodownia+1
prowadzenie: Izabela Jabłońska
20.11, godz. 17:30, Słodownia+2
prowadzenie: Vita Zaman
11.12, godz. 17:30, Słodownia+2
prowadzenie:
Ewa Łączyńska-Widz
projekt dofinasowany przez
Miasto Poznań
14
Celem ART IN PRACTICE było stworzenie platformy edukacyjnej dla wszystkich osób, które chciałyby tworzyć i prowadzić projekty w zakresie szeroko
pojętej kultury. Organizowane przez Art Stations Foundation zajęcia miały
uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą na wyższych studiach, głównie humanistycznych, o narzędzia niezbędne do pracy kuratora oraz menadżera
kultury.
Zajęcia odbywające się w ramach ART IN PRACTICE polegały na połączeniu
prezentacji wybranego case study z warsztatami, podczas których prowadzący miał za zadanie wypracowanie narzędzia niezbędnego do wykonania
projektu podobnego do tego, o którym opowiada.
Warsztaty odbywały się zgodnie z metodologią Design Thinking, w myśl
której także wiedza uczestników jest kapitałem i bazą, na których - w połączeniu z umiejętnościami prowadzącego - opiera się interaktywna część
spotkań. Synergia umiejętności i doświadczeń z odmiennych dziedzin pozwala wzmocnić efektywność i innowacyjność działań. W trakcie nacisk
był kładziony na rozwijanie umiejętności pracy w zespole – niezbędnej w
karierze zawodowej, a rzadko praktykowanej w polskiej edukacji uniwersyteckiej.
Zajęcia zostały poprowadzone przez najciekawszych polskich i zagranicznych kuratorów i animatorów życia kulturalnego. W trakcie spotkań analizowano takie zagadnienia, jak tworzenie scenariusza wystawy, konstruowanie
budżetu projektu, pozyskiwanie partnerów, prowadzenie galerii, funkcjonowanie rynku sztuki, organizacja biennale i tragów sztuki, projekty międzynarodowe. Dobór gości ART IN PRACTICE (wśród nich pojawili się pracownicy
instytucji państwowych oraz prywatnych fundacji, freelancerzy) zakładał
maksymalne zróżnicowanie perspektyw.
CYKL FILMOWY
FILMY O SZTUCE
we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty
23.01.2013, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
Z DALEKA WIDOK JEST PIĘKNY
reżyseria: Anna Sasnal, Wilhelm Sasnal
„Z daleka widok jest piękny” to opowieść o pozornie bezpiecznej monotonii życia, która jednak nie stępiła czujności mieszkańców wsi. Oswojeni, zachowują rodzaj napięcia, pozwalający szybko wykorzystać okazję.
15
program wystwienniczy
raport roczny 2013
Ukryta pożądliwość nadaje bieg ich egzystencji. Polska wieś w obiektywie
Sasnalów, uważnych widzów kina Francuza Bruno Dumonta, zyskuje uniwersalny charakter. Opisywane przez nich zdarzenie odkrywa zastygłe,
niepisane prawa, na których ufundowana jest wiejska społeczność - rządzącą nią patriarchalną hierarchię, wszechobecną brutalność, z jaką traktuje się każdy rodzaj słabości, każdą inność. Podstawową wartością jest
tu władza i płynąca z niej siła – władza nad kobietami, dziećmi, starcami, nad zwierzętami i otaczającą przyrodą, która w filmie Sasnalów zdaje
się być niemym, nieporuszonym obserwatorem postępującego rozkładu.
13.03.2013, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
MARINA ABRAMOVIĆ:
ARTYSTKA OBECNA
reżyseria: Matthew Akers
Nagrody: 11. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu - Wrocławska Nagroda Filmowa w konkursie „Nowe Filmy Polskie”
13.02.2013, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
I TAK NIE ZALEŻY NAM NA MUZYCE
reżyseria: Cédric Dupire, Gaspard Kuentz
„I tak nie zależy nam na muzyce” to bez wątpienia jeden z najoryginalniejszych muzycznych dokumentów ostatnich lat. Panorama niezależnej sceny
japońskiej, od noise’u, przez industrial, laptopy, minimal, po avant-pop. Siła
filmu pochodzi m.in. ze zderzeń fragmentów koncertów z ujęciami z życia codziennego. Skreczowanie na gramofonie współgra z obrazem wielkiego złomowiska, rozszerzone techniki instrumentalne na wiolonczeli – ze sklepem
z zabawkami, cielesne i alikwotowe medytacje – z ruchem ulicznym. Rytmu
całości nadają estetyczne dyskusje wszystkich muzyków przy stole. Padają
przy nim ważne słowa: o dźwięku jako nośniku i impulsie pamięci, o przekraczaniu norm i nonkonformizmie, o mikroskopowym powiększaniu (nie)
znanych odgłosów. Reżyserzy błyskotliwie wybrnęli z konwencji gadających
głów, umiejscawiając bohaterów w najbardziej nietypowych miejscach. Umi
No Yeah!! grają plądrofoniczny koncert na plaży, a Fuyuki w ciemnościach
podziemi steruje oddechem i biciem serc widzów, poprzez kontrolowanie
częstotliwości i natężenia błysków świateł oraz brzmienia dźwięków. W We
Don’t Care About Music Anyway można też dostrzec wiele fascynujących zależności: miksowanie płyty zaburza tempo taśmy, a ucięcie kabla powoduje
zniknięcie obrazu. [materiały prasowe Nowe Horyzonty]
16
Marina Abramović - ikona body artu i performance’u - jest supergwiazdą
świata sztuki. Córka jugosłowiańskich partyzantów, od 20 lat mieszka w Nowym Jorku, od 40 lat poddaje swoje ciało ekstremalnym doświadczeniom,
a widzów/uczestników swoich dzieł wprowadza w różne stany emocjonalne.
O Abramović pisze się: „nieustraszona, radykalna, nonkonformistyczna” i nie
są to puste słowa. Artystka konsekwentnie redefiniuje to, czym jest i czym
może być sztuka współczesna, a jej narzędziem jest własne ciało, którego
granice i wytrzymałość bezwzględnie testuje.
Abramović jest bohaterką nagrodzonego przez publiczność Berlinale amerykańskiego dokumentu Matthew Akersa, pokazującego jej życie i twórczość
przez pryzmat jednej z najbardziej spektakularnych akcji artystycznych, którą przeprowadziła podczas wielkiej retrospektywy swojej twórczości w nowojorskim Museum of Modern Art w 2010 roku. Przez trzy miesiące, na kilka
godzin dziennie siadała bez ruchu na krześle w galeryjnej sali. Przysiadali się
do niej zwiedzający. Opisywane przez nich później doświadczenie, okazało
się trudną próbą ciała i emocji.
W błyskotliwych kadrach Matthew Akersa przyłapujemy Marinę podczas
przygotowań do indywidualnej wystawy w nowojorskim MoMA, w chwili
dla każdego artysty wyjątkowej. Reżyser pokazuje Marinę w trakcie prac
nad ekspozycją, ale też śmiało wkracza w jej prywatne życie, tworząc portret zabawnej, inteligentnej kobiety obdarzonej niezwykłą charyzmą i siłą.
17
program wystwienniczy
raport roczny 2013
10.04.2013, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
ARIRANG
reżyseria: Kim Ki-Duk
15.06.2013, 27.07.2013, 10.08.2013, godz. 12:00
LETNIE WARSZTATY DLA
DZIECI Z CYKLU
STACJE SZTUKI
Arirang Kim Ki-Duka, koreańskiego mistrza kina metafizycznego, nagrodzony Un Certain Regard Award na festiwalu w Cannes, to piękna i frustrująca,
do bólu szczera, bezkompromisowa filmowa psychoterapia. Po wypadku na
planie poprzedniego filmu Snu Kim Ki-Duk spędza dwa lata na dobrowolnym
wygnaniu, w nieogrzewanej chacie na koreańskiej prowincji. Żyje jak pustelnik, bez bieżącej wody i ogrzewania, z namiotem rozłożonym w domu,
pośród walających się pamiątek po dawnych sukcesach. W dialogu ze sobą
z ekranu i ze swoim cieniem analizuje źródła własnej twórczości, emocje
i kompleksy.
23.05.2013, godz. 18:00, Studio Słodownia+3
PLAŻE AGNÈS
reżyseria: Agnès Varda
Pokazywane podczas festiwalu w Wenecji w 2008 roku Plaże Agnès wyrastają z fascynacji nestorki kina zapisywaniem rzeczywistości. Reżyserka
opowiada o samej sobie, o swoim dzieciństwie, rodzinie, inspiracjach. Inscenizowane, oniryczne sceny przeplatają się z fragmentami dawnych projektów i współczesnych obrazów opisywanych przez nią miejsc, a pretekstem
do snucia opowieści stają się dla niej - prawdziwie i wyimaginowane - obrazy
odwiedzanych przez nią nadmorskich plaż. Komentując spoza kadru kolejne sceny Varda zabiera widzów w przedziwną podróż w głąb siebie: od czasu spędzonego w Belgii dzieciństwa po feministyczne odrodzenie i związek
z reżyserem Jaques’em Demy’m. Trudno uwierzyć, że ta dowcipna i urocza
kobieta ma już osiemdziesiąt lat.
18
STACJE SZTUKI to wakacyjny projekt dla najmłodszych przygotowany przez
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Już po raz drugi przestrzeń
sąsiadującego ze Starym Browarem parku zamieniliśmy w wielką pracownię dla dzieci. Młodzi artyści w atmosferze kreatywnej zabawy tworzyli zupełnie nowe przedmioty, planowali wakacyjne przygody, poznawali różne
techniki malarskie czy przeobrażali słowa w obrazy. A wszystko to działo się
w otoczeniu otwartej przestrzeni zielonego parku i świecącego słońca. Tegoroczna edycja Stacji Sztuki osadzona była w kontekście wystawy Erna Rosenstein. Organizm.
SPOTKANIA
park Starego Browaru
15.06, godz. 12:00
27.07, godz. 12:00
10.08, godz. 12:00
prowadzenie: Agnieszka Krupa,
Kamila Woynicz
W lipcu do parku zawitały niepotrzebne już przedmioty, które dzieci zamieniły w małe surrealistyczne obiekty. Sierpniowy przystanek to niepowtarzalne spotkanie z bajkami Erny Rosenstein, które czytał Grzegorz Chołuj, aktor
Teatru Nowego w Poznaniu. Świat bajek napisanych przez artystkę zawitał
do parku Starego Browaru, pobudził wyobraźnię i wyzwolił nieskrępowane
moce twórcze. Czytane, baśniowe historie stały się inspiracją dla dzieci przy
tworzeniu prac plastycznych z wykorzystaniem ulubionych technik Rosenstein, które uczestnicy warsztatów poznali w czasie oglądania wystawy.
19
program wystwienniczy
raport roczny 2013
WSPÓŁPRACA
oraz książką artystyczną; te, które dbają zarówno o treść jak i formę książek.
Ideą targów jest, aby piękne i wymagające w odbiorze książki trafiły do odbiorcy umiejącego je docenić. Na targach obok publikacji Art Stations Foundation
znalazły sie również wydawnictwa galerii sztuki z Warszawy.
Zeszłoroczna edycja Festiwalu ROOKIE, która odbyła się w Galerii Miejskiej Arsenał, zgromadziła ponad pięciotysięczną publiczność oraz 25 oficyn
wydawniczych. Za to wydarzenie Targi Książki ROOKIE otrzymały nagrodę
„Projekt Roku“ Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej w kategorii
„Wydarzenie”.
8.11.-1.12.2013, Słodownia+1
WYSTAWA PHOTO
DIPLOMA AWARD 2013
wernisaż: 8.11.2013 o godz. 19:00
7-8.12.2013, Słodownia+1
TARGI KSIĄŻEK
ROOKIE BOOK FAIR
07.12.2013, godz. 12:00-21:00
08.12.2013, godz. 12:00-20:00
organizatorzy: Katedra Fotografii UAP, Fundacja Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu
organizatorzy: Wydawnictwo Mundin, Galeria Miejska Arsenał
partnerzy: Stary Browar, Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Elektropuls, TOSHIBA, Świetlica – Kawiarnia w Zamku, Tristero, Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak
Na targach książki ROOKIE Book Fair, zaprezentowały się najlepsze krajowe
i zagraniczne wydawnictwa zajmujące się sztuką, fotografią, architekturą
20
To druga edycja międzynarodowego konkursu POZNAN PHOTO DIPLOMA
AWARD 2013 promującego prace dyplomowe młodych artystów działających
w obszarze medium fotografii.
OPROWADZANIA
KURATORSKIE
14.11.2013, godz. 18.00
23.11.2013, godz. 13.00
Finałową 16-tkę wybrano spośród 120 zgłoszeń, 20 krajów (Europa, USA, Australia i Azja), 40 uczelni wyższych. Podczas otwarcia ogłoszeni zostali zwycięzcy finałowego etapu konkursu. Wernisaż był okazją do spotkania oraz
wymiany poglądów z członkami Jury i młodymi, utalentowanymi twórcami.
21
program wystwienniczy
raport roczny 2013
19.04.2013, godz. 10:30, 19:00, Słodownia+1
MARKET ART FESTIVAL
mowująca dyskusja.
Spośród ponad setki prac jury (w składzie: Dominik Lejman, Izabela Gustowska, Mirosław Pawłowski, Jacek Adamczak, Jan Berdyszak, Marta Smolińska,
Agata Jankowiak, Marcin Berdyszak oraz Anna Don wyłoniło 24 osoby, które
zakwalifikowały się do wystawy konkursowej, której otwarcie nastąpiło
o godz. 19:30.
Artyści Ci walczyli o nagrody pieniężne warte 7500zł. Przyznano również
8 wyróżnień w kategorii portfolio. Osoby te zdobyły zainteresowanie jury
oraz kuratorów, którzy przez najbliższy rok zapewnią im artystyczną opiekę
od strony promocji oraz wszelkiego rodzaju inną pomoc.
Wystawa była otwarta do 26 kwietnia codziennie w godzinach 12:00-19:00.
Organizatorzy: Samorząd Studencki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Market czy Art? Na takie pytanie odpowiedzieć musieli wszyscy uczestnicy
konkursu I Ogólnopolskiego Festiwalu Market Art, który zakończył się 19
kwietnia w Starym Browarze.
O godzinie 10:00 w Słodownia +1 odbyła się konferencja, na której poruszony
został problem obecności młodych artystów na współczesnym rynku pracy.
W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Stach Szabłowski, Justyna
Wesołowska (Foksal), Michał Suchora, Marika Zamojska (Starter), Dawid
Radziszewski, Anna Rogozińska, Fabio Cavallucci (CSW Zamek Ujazdowski),
Aleksander Wawrzyniak, Michał Borowik, Piotr Bazylko, Maria Rubersz
i Marta Kabsch (Art Stations Foundation). Na koniec odbyła się podsu22
raport roczny 2013
PROGRAM
TANECZNY
program performatywny
raport roczny 2013
WPROWADZENIE
Projekt Stary Browar Nowy Taniec to wielopoziomowy program promocji
i prezentacji tańca współczesnego realizowany przez Art Stations Foundation od października 2004 roku. Jego podstawową misją jest popularyzacja
sztuki tanecznej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich
choreografów i tancerzy poprzez stworzenie w Poznaniu profesjonalnego
miejsca nie tylko regularnych prezentacji, ale także i kreacji tańca współczesnego.
Głównym punktem zainteresowania projektu jest prezentacja osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o najnowszych awangardowych trendach w sztuce tańca
(choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawiska z pogranicza
sztuk wizualnych i performatywnych).
Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach
jak i publiczności głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk
tanecznych, a poprzez rozpoczęcie nad nimi dyskusji i pobudzenie dotąd
nieobecnej teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla
dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce. Długofalowym celem
programu jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze
swego rodzaju centrum choreografii, a więc nie tylko miejsca regularnych
prezentacji spektakli, ale także (a może przede wszystkim) stworzenia „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań młodych polskich artystów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi choreografami.
W ciągu 9 sezonów trwania programu w Studio Słodownia +3 gościło ponad
200 polskich i międzynarodowych spektakli tańca współczesnego, a od 2006 r.
każdy sezon wieńczy specjalny program w ramach prestiżowego Malta Festival
Poznań (Stary Browar Nowy Taniec na Malcie).
Od początku mottem działań stało się hasło sztuka nie potrzebuje wsparcia,
artyści tak! Stąd dzięki wsparciu produkcyjnemu Art Stations Foundation od
2004 roku powstało w Starym Browarze blisko 50 produkcji tańca współczesnego, a w 2006 r. powołano do życia pierwszy w Polsce program rezydencyjny – Solo Projekt – który co roku oferuje 3 młodym polskim choreografom
wsparcie finansowe, merytoryczne i promocyjne w stworzeniu spektaklu
solowego.
Z myślą o młodych profesjonalistach powstał też program cyklicznych szkoleń w ramach Alternatywnej Akademii Tańca umożliwiający młodym artystom tygodniowe sesje badawcze w zakresie kompozycji/choreografii pod
okiem międzynarodowych twórców.
W 2008 r. ASF została partnerem europejskiej sieci prezenterów Aerowaves
oraz członkiem-założycielem European Dance Houses Network (EDN). Od
czerwca 2010, razem z 18 instytucjami tanecznymi z Europy, rozpoczęła działania w ramach czteroletniego projektu modul-dance wspieranego przez
fundusze Unii Europejskiej.
26
27
program performatywny
raport roczny 2013
PRODUKCJE ART
STATIONS FOUNDATION
KRAWCZYŃSKI / WYGODA / GODOWSKA
THE_RITE_OF_DREAMS_PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
PREMIERA: 01.09.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
PRMIERA: 03.03.2013 / 19:00 / Studio Słodownia +3
„Insight” poszukuje fizycznej i wizualnej reprezentacji dla emocjonalnych
stanów wyalienowania z otaczającej nas rzeczywistości. Umieszczając bohatera w jednocześnie realnej i metaforycznej przestrzeni sceny gęstej od
mikro gestów, cieni i głosów, spektakl zderza ze sobą świat zewnętrzny i wewnętrzny oferując nam wgląd w niejednoznaczne, często wszystkim nam
bliskie, emocjonalne stany. Przełożone na intensywny język ruchu i obrazu,
wciągają nas w pełna napięcia podróż labiryntem ludzkiego ciała dzień po
dniu zderzającego się z kakofonią otaczających go bodźców.
Insight powstał jako kolejna odsłona trwającego od blisko 10 lat artystycznego dialogu między Januszem Orlikiem a Joanną Leśnierowską i jest trzecim
solo Janusza w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowegow ramach programu Co z tym tańcem? 2013
28
pomysł i ruch Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska
wykonanie Janusz Orlik
dramaturgia i reżyseria światła Joanna Leśnierowska
remix dźwięku Janusz Orlik
scenografia Marta Wyszyńska
realizacja techniczna Łukasz Kędzierski
oprawa wizualna Michał Łuczak
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Nowa inscenizacja wielkiego baletu Igora Strawińskiego – solo performance,
będący podróżą przez odmienne stany świadomości Wacława Niżyńskiego,
zrealizowany na podstawie jego „Dziennika” oraz twórczości. „Święto wiosny”
jako „Święto snów”.
„Jestem Bogiem w ciele. Wszyscy posiadają to uczucie, tylko nikt się nim nie posługuje.
Ja się nim posługuję. Znam jego działanie. Kocham jego działanie.”
Wacław Niżyński, „Dziennik”
Słowa powyższe, wypowiedziane nie jako metafora, lecz z całkowitą powagą, z punktu widzenia psychiatrii prawie zawsze będą wskazywały na rozszczepienie osobowości. Istnieje jednak szersza perspektywa, pozwalająca
dostrzec w tych zdaniach przejaw jakiejś kosmicznej, a zarazem bardzo ludzkiej prawdy. Właśnie to podejście stanowiło podstawę naszej pracy. Stosując różne techniki pracy z podświadomością, podążyliśmy za obrazami i doświadczeniami, zawartymi w „Dzienniku” i twórczości Niżyńskiego, w stronę
ich głębszego wymiaru i ukrytego sensu. Jeden z wielu tropów prowadził do
symbolu fauna. „Faun to ja” – powiedział o sobie w jednym z ustępów „Dziennika”. I w jakimś sensie rzeczywiście nim był. Coż jednak może faun w nowożytnym świecie – co może ta naiwna, żyjąca marzeniami, pławiąca się
w słońcu, emanująca bezczelną seksualnością, beztroska istota? Taka istota
może żyć pełnią siebie tylko na scenie, bowiem zwyczajne, dorosłe, racjonale
29
program performatywny
raport roczny 2013
życie jest dla niej zbyt ciężkim brzemieniem. Z wielu względów postać Fauna
okazała się kluczowa dla naszego spektaklu.
Bardzo ważnym elementem naszej pracy był „Dziennik”, który wydał nam się
księgą snów, śnionych na jawie i gorączkowo zapisywanych. I w ten sposób
znaleźliśmy się w świecie, który nieustannie balansuje pomiędzy ekstazą i nicością, rozdzierany przez sprzeczności. Jest dość niezwykłe, że utworem, który szczególnie trafnie i głęboko odnosi się do tej sytuacji, jest „Święto wiosny”
Igora Strawińskiego – balet, do którego pierwszą choreografię stworzył właśnie Niżyński. Ten utwór, dając nam obraz wulkanicznych sił, które walczą
o swoje uformowanie w świecie, stawia nas niemal bezpośrednio wobec
rzeczywistości, która była codziennym doświadczeniem Niżyńskiego. Psychiatryczna diagnoza nie powinna nas zamknąć na istotę tych przeżyć. Są one
tajemniczym procesem, który również dzisiaj niesie nam przesłanie. W swoich
baletach i w swoim „Dzienniku” – świadomie czy nieświadomie – Niżyński
postawił pytania o istotę naszej egzystencji. Przebija z nich tęsknota za dzieciństwem ludzkości, kiedy to ośrodkiem myśli było serce, wspólnota wyrastała z rytualnego, jednoczącego tańca, a kontakt z Bogiem był tak bezpośredni jak z drugim człowiekiem.
Praca nad spektaklem stanowiła kolejny krok w realizacji projektu artystyczno-badawczego „Taniec śniącego ciała” prowadzonego przez Sławka
Krawczyńskiego i Annę Godowską od 2004 roku, poświęconego zastosowaniu idei psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga i psychologii procesu
Arnolda Mindella w praktyce tańca i teatru.
„Fascynujące i miejscami wstrząsające widowisko przygotowane wraz ze Sławomirem
Krawczyńskim i Anną Godowską było opowieścią o pasji życia i pasji tańca wielkiego
polskiego artysty. Opowieść utkana z fragmentów choreografii Niżyńskiego do „Święta wiosny” oraz „Popołudnia fauna” mówiła o twórcy wyzwolonym, który płaci za swą
nadwrażliwość wysoką cenę. Świetnie opracowane choreograficznie gesty z minuty na
minutę nabierały cech szaleństwa.
Tomasz Wygoda z Niżyńskiego – boga tańca pełnego pasji życia przeobrażał się w człowieka osaczonego, owładniętego przez demony, szukającego zrozumienia i akceptacji.
Przyciągający uwagę solo performance będący podróżą przez odmienne stany świadomości.”
Rzeczpospolita, „Nagość, która usypia”, Jan Bończa-Szabłowski
„Wygoda w czarnym garniturze popadał na pustej scenie w narkotyczne stany, upajał
się samym tańcem. Oprócz urody cytatów z oryginalnych spektakli, jak również jakości samego wykonania, spektakl miał, co cenne, punkt ciężkości – wyrazistego bohatera. Twórcy zafascynowani Dziennikami Niżyńskiego, odtworzyli jego postać jako
uosobienie samego tańca, zawierającego rys szaleństwa. Wygoda, rozpoczynając od
drobnych gestów, stopniowo coraz śmielej oddawał jego obłęd i impulsy pochodzące
z podświadomości.”
TaniecPolska.pl, „A Ty, lubisz patrzeć? – o XII edycji
Festiwalu Ciało / Umysł”, Adela Prochyra
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowegow ramach programu Co z tym tańcem? 2013
30
scenariusz, reżyseria, praca z procesem, światło Sławomir Krawczyński
choreografia Anna Godowska, Tomasz Wygoda / w spektaklu wykorzystano także zremiksowane fragmenty choreografii Niżyńskiego do baletów „Popołudnie Fauna” i „Święta Wiosny”
taniec Tomasz Wygoda
muzyka „Święto Wiosny” Igora Strawińskiego w wykonaniu New York Philharmonic, pod batutą Leonarda Bernsteina, 1958
koncepcja kostiumów Sławomir Krawczyński, Tomasz Wygoda
konsultacje merytoryczne Jadwiga Majewska
konsultacje z psychologii zorientowanej na proces Agnieszka Wróblewska
realizacja techniczna Łukasz Kędzierski
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
SOLO PROJEKT 2013
GWÓŹDŹ / KORDOVA / SINIARSKA
Podstawową ideą programu Solo Projekt (którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku) jest wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego języka artystycznego. Program zakłada pomoc zwłaszcza
tym, którzy gotowi są do podejmowania artystycznego ryzyka, jakie niesie ze
sobą eksperymentowanie z własnym ciałem i poszukiwanie oryginalnej formy
spektaklu. Stąd główny nacisk projektu położony został nie tyle na stworzenie
produktu-spektaklu, ale na samym procesie twórczym, a młodzi artyści objęci tym programem wspierani są nie tylko produkcyjnie, ale i merytorycznie.
Dzięki temu w ramach poprzednich edycji Solo Projektu powstało w Starym
Browarze wiele solowych spektakli o zupełnie odmiennej estetyce, eksponujących indywidualne zainteresowania i osobowość każdego choreografa.
Program przeznaczony jest dla profesjonalnych tancerzy i początkujących
choreografów, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”. Mottem projektu są słowa brytyjskiego choreografa Jonathana Burrowsa: „do stworzenia tańca potrzebne są dwie nogi, dwie ręce
i przede wszystkim głowa”.
Do tej pory w ramach programu swoje spektakle stworzyli: Anita Wach, Janusz
Orlik, Dominika Knapik, Konrad Szymański, Renata Piotrowska, Barbara
Bujakowska & Marcin Janus, Tomasz Bazan, Karol Tymiński, Małgorzata
Haduch, Ramona Nagabczyńska, Magdalena Przybysz, Aleksandra Borys,
Anna Nowicka, Rafał Urbacki, Irena Lipińska, Iza Szostak, Aleksandra Ścibor,
Marzena Krzemińska, Magda Ptasznik, Maria Zimpel, Agata Siniarska, Baśka
Gwóźdź i Korina Kordova.
BAŚKA GWÓŹDŹ
DESTINY’S CHILD
PREMIERA: 05.10.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Są na świecie rzeczy niewytłumaczalne.
Pojawiają się myśli, które chcielibyśmy zapomnieć, ale one zawsze wracają.
Zdarzają się uczucia, których nie chcemy zaakceptować.
31
program performatywny
raport roczny 2013
Istnieją idee i potrzeby, które prowadzą nas przez życie, bywają
niezrozumiałe i niepoważane, a mimo to są często silniejsze od
wszelkich racjonalnych decyzji i reakcji.
Taniec to nie jest coś co chcę robić. Taniec to jest coś co muszę robić.
choreografia i wykonanie Baśka Gwóźdź
opieka artystyczna Bush Hartshorn
realizacja techniczna Łukasz Kędzierski
światła Jan Jakub Wiatrzyk
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
AGATA SINIARSKA
ŚMIERĆ 24 KLATKI NA SEKUNDĘ
ALBO ZRÓB MI TAK JAK W PRAWDZIWYM FILMIE – CHOREOGRAFIA SPOWOLNIONA W ROZDZIAŁACH
PREMIERA: 05.10.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
KORINA KORDOVA
on 8th boulevard. right after
sinuous curves.
PREMIERA: 05.10.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Co to było? Meteoryt? A może wizyta z innego wymiaru?
Cokolwiek to było pojawiło się na naszym terenie.
Zranieni tym spotkaniem, żałowaliśmy, że nie potrafiliśmy zniknąć na życzenie. Katastrofa zaczęła się gwałtownym runięciem w głębi i rozprzestrzeniła
się na obszary zewnętrzne.
Aby uformować GIGANTA. SUPERGIGANTA.
Na Ósmej alei. Zaraz za wijącymi się krągłościami.
Wysłaliśmy odsiecz. Nikt nie powrócił. Stopniowo, uchodzi powietrze.
Pustka nie ustępuje. Musimy ją przetrwać.
Będziemy nią manipulować: przekształcimy to zaburzenie czasu w drganie,
dezorientacje.
Biegnijmy, tak szybko jak możemy, aby pozostać w tym samym miejscu.
choreografia i wykonanie Korina Kordova
muzyka Dominik Strycharski
kostiumy i scenografia Sylwester Krupiński
opieka artystyczna Bush Hartshorn
realizacja techniczna Łukasz Kędzierski
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
32
To solo dzieje się 24 klatki na sekundę / jak w prawdziwym filmie / to solo
pojawia sie w rozdziałach/ to solo jest dramatyczne, ale wizualnie atrakcyjne/ to solo stoi, siedzi, leży z buzią szeroko otwartą/ to solo odnosi się do
wielu nazwisk / mulvey, akerman, de lauretis, butler, tyler, silverman, kuhn,
deleuze, fraser, doane, jelinek, kwiatkowska, karina, kodard, vitti, antonioni, bardot, shermann, chytilova, illouz, halberstam, jones, pollock, german,
moreau, radkiewicz, creed, potter, modleski, herden, fassbinder choć wcale
nie sprawia im to przyjemności / to solo wytwarza kategorię prawdy, w którą głęboko wierzy/ to solo dotyka życia i śmierci / to solo nigdy nie słyszało
o agacie siniarskiej / to solo jest w pełni świadome, że to, co tu produkuje
to emocjonalny kapitalizm / to solo wolałoby, żeby jean luc godard był kobietą/ to solo jest tylko zaangażowane w intrygi miłosne / to solo cierpi
w imię wszystkich heteroseksualnych kobiet / to solo jest potencjalną ofiarą
i ma z tego powodu wzmożone poczucie winy/ to solo cię kocha i oczekuje od
ciebie, że będziesz prawdziwym mężczyzną / to solo będzie stać w jednym
kadrze przez długi czas/ to solo chce być wzięte w każdej pozycji / to solo
czeka/ to solo mówi przepraszam
choreografia i wykonanie agata siniarska
opieka artystyczna Bush Hartshorn
realizacja techniczna i światła Łukasz Kędzierski
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
33
program performatywny
raport roczny 2013
RAFAŁ DZIEMIDOK
MOJE ŻYCIE WE ŁZACH
PREMIERA: 19.10.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Tytuł utworu wyraża ideę wykorzystania tańca jako narzędzia do opowiadania
konkretnych historii ludzkiego życia. Projekt poszukuje wspólnej płaszczyzny dla
potrzeby zachowania abstrakcyjnego charakteru języka ruchu i poszczególnych
narracji pochodzących od postaci tworzonych przez wykonawców. Postaci te to
bajarze, mistrzowie ceremonii, komicy i klauni, lub połączenia tych typów, upoważnionych do zabawiania i pouczania publiczności. Dzieje się to głównie poprzez
sublimację ich osobistych doświadczeń przechowywanych w ich fizyczności.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Co z tym tańcem? 2013
koncept i choreografia Rafał Dziemidok
światło i przestrzeń Ewa Garniec
muzyka „Bach Bleach”, Raphael Rogiński
kostiumy Petra Korink
wykonawcy Rafał Dziemidok, Ewa Garniec
zespół realizatorski Cilgia Gadla, Raisa Kröger, Christophe Knoch, Marta
Zientkowska
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Poznań; Mica / Moca,
Berlin; La Briqueterie, Val de Marne Utwór wyprodukowano podczas rezydencji organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, Mica Moca Project Berlin
i Uferstudios. dodatkowe wsparcie finansowe Instytut Adama Mickiewicza.
IZA SZOSTAK
CIAŁO.DZIECKO.OBIEKT.
PREMIERA: 17.11.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
w zachowywanych przez lata, ulubionych zabawkach, notesach, narzędziach
sprawczych. Obiekty są reprezentacją i śladem jakiś rytuałów, gier, zabaw i innych działań. Ilość tych obiektów tworzy swoiste zbiory, niemal muzeum.
Co się wydarza jeśli tracimy te obiekty przywiązania? Jak duże może być nasze
muzeum dzieciństwa? Czy mieści nam się w kieszeni, a może sięga chmur, jest
zwykłą anegdotą czy też nieprzepracowanym wspomnieniem? Poprzez performance chcę stworzyć możliwość i przestrzeń do ponownego odkrycia i interakcji z przedmiotami reprezentującymi doświadczeniami dzieciństwa. Interesuje
mnie praca z pamięcią, cielesna re-konstrukcja znaków przeszłości- rzeczywistości minionej w wymiarze kulturowo-społecznym jak i indywidualnym.
W pracy z ciałem interesuje mnie nadanie mu sprawczości przemiany, transformacji. Poprzez konfrontacje z obiektami- reprezentacjami chcę studiować swoiste przedłużenia materialności obiektów na cielesności ciała zarówno w sytuacjach bezruchów jak i takich zaangażowanych w pełną dynamikę.
Co to znaczy studiować barwy, kształty, bryły poprzez ruch?
Jakie reprezentacje i wspomnienia kryje w sobie ciało?
koncept / choreografia / wykonanie Iza Szostak
oprawa wizualna/muzyka/wykonanie Kuba Słomkowski
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
partner Centrum w Ruchu, Insytut Adama Mickiewicza
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Co z tym tańcem? 2013
AGATA MASZKIEWICZ
POJEDYNEK
PREMIERA: 23.11.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Wyobraź sobie świat, w którym każdy konflikt rozwiązywany jest w pojedynku…
W którym kobiety walczą o swój honor…
W którym każda różnica zdań jest sprawą życia lub śmierci…
Wyobraź sobie… jak pełen namiętności i honoru byłby świat…
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Co z tym tańcem? 2013
W DUEL dwie performerki staną naprzeciw siebie, aby zainscenizować szereg konfrontacji. Rzucą wyzwanie sobie, ale też i publiczności grając stereotypowymi wizerunkami walczącej kobiety. Będą prowokować i będą śmiałe szukając niuansów,
przez które różnica zdań staje się pojedynkiem, staje grą, staje się tańcem…
Temat projektu zgłębiać będzie zagadnienia doświadczenia dzieciństwa.
Dzieciństwo jest dla mnie podróżą wsobną, podróżą wsteczną. To czas zachowany w pamięci rodzinnej i indywidualnej. Dzieciństwo składa się ze
śladów, licznych wspomnień i różnych reprezentacji czyli obiektów, które
mi towarzyszyły i miały dla mnie ewidentną wartość. Przedmioty dzieckakolekcjonera często przywołują smutki, lęki, radości. Są magiczne i zaklęte
34
koncept / reżyseria / choreografia Agata Maszkiewicz
wykonanie/choreografia Agnieszka Dmchowska-Sławiec, Karen Lambæk
Christensen
dramaturgia Vincent Tirmarche
tekst Agata Maszkiewicz, Vincent Tirmarche
doradca ds. szermierki Pauline Paolini
produkcja Stations Foundation by Grażyna Kulczyk (Poznań), AUTOMOBILE
verein z Tanzquartier Wien, Hellera Dresden, Art Przy wsparciu Centre National de la Danse, Pantin, Francja (rezydencja badawcza); Dance Ireland Dublin
(rezydencja) i Dansehallerne Copenhagen (rezydencja)
przy wsparciu Modul-Dance
i Programu Kultura Unii Europejskiej
35
program performatywny
raport roczny 2013
PREZENTACJE: CO Z TYM
TAŃCEM?
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
PREMIERA: 03.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
GOOD GIRL KILLER + PATRYCJA ORZECHOWSKA
HAVE A NICE HELL – PERFORMANCE
EXHIBISTYCZNY
14.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MAGDALENA JĘDRA
LE PAS JAQUES0
14.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MAGDALENA PTASZNIK
SURFACE.TERRITORY
25.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
14.04.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MARYSIA ZIMPEL
WHAT DO YOU REALLY MISS?
24.04.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MARZENA KRZEMIŃSKA
5-7-5 HAIKU
24.04.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
IZA SZOSTAK
THE GLASS JAR NEXT TO THE GLASS JAR
22.05.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Co z tym tańcem? 2013
36
W ramach działalności statutowej Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzicta Narodowego, program performatywny Stary Browar Nowy Taniec zrealizował w 2013 roku
projekt Co z tym tańcem?
Jego głównym założeniem jest prezentacja polskich spektakli tańca współczesnego , której celem jest całoroczne zapoznawanie publiczności z najnowszymi osiągnięciami polskiego tańca oraz, dzięki wsparciu produkcyjnemu
spektakli, stworzenie polskim artystom regularnej szansy na profesjonalną
produkcję i prezentację swojej pracy co, z racji braku ustabilizowanej infrastruktury tanecznej, jest w Polsce wciąż możliwością niezwykle rzadką.
Projekt ma na celu promocję rodzimych twórców, pobudzenie regularnego
(poza formułą festiwalową ) życia tanecznego w Poznaniu, a także inspirowanie powstawania nowych prac zgodnie z misją programu jaką jest wspieranie rozwoju polskiej choreografii.
Tytuł cyklu odzwierciedla pragnienie postawienia kluczowych pytań o stan
i przyszłość polskiej sztuki tańca i wykreowania platformy ożywionej i merytorycznej dyskusji włączającej w swój obręb nie tylko polskie środowisko
tańca współczesnego, ale także szeroką publiczność i prasę.
W 2013 roku Art Stations Foundation produkcyjnie wsparła pięcioro twórców.
Na scenie Studio Słodownia +3 zaprezentowaliśmy łącznie 15 spektakli.
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA /
ANNA GODOWSKA
THE_RITE_OF_DREAMS_PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
PREMIERA: 01.09.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
IZA SZOSTAK
MERCE CUNNINGHAM: RE//MIX
08.09.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RAMONA NAGABCZYŃSKA
RE:AKUMULACJA
08.09.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RAFAŁ DZIEMIDOK
MY LIFE IN TEARS
PREMIERA: 19.10.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
37
program performatywny
raport roczny 2013
IZA SZOSTAK
CIAŁO.DZIECKO.OBIEKT.
PREMIERA: 17.11.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
AGATA MASZKIEWICZ
POJEDYNEK
PREMIERA: 23.11.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
HARAKIRI FARMERS
STILLE
15.12.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
PREZENTACJE: STARY
BROWAR ON TOUR
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA/
ANNA GODOWSKA
THE_RITE_OF_DREAMS_PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
24-25.09.2013 / CIAŁO/UMYSŁ / TEATR STUDIO, MALARNIA, WARSZAWA
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
22.11.2013 / THE CHOREOGRAPHIC MACHINE / CRICOTECA, KRAKÓW
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA /
ANNA GODOWSKA
THE_RITE_OF_DREAMS_PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
15.12.2013 / TEATR WIELKI OPERA NARODOWA, WARSZAWA
PREZENTACJE: STARY
BROWAR NOWY TANIEC
NA MALCIE 2013
Stary Browar on Tour – tak nazwaliśmy prezentacje zrealizowanych przez Art
Stations Foundation by Grażyna Kulczyk spektakli, które pokazywane były na
innych niż Studio Slodownia +3, polskich i zagranicznych scenach. W 2013 roku
zaproszenia do zamiejscowych prezentacji otrzymało 5 „browarowych” spektakli.
JANUSZ ORLIK
LIVE ON STAGE
18.07.2013 / 21:30 / MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2013 / PLAC WOLNOŚCI, POZNAŃ
JANUSZ ORLIK
ŚWIĘTO WIOSNY
12-13.09.2013 / BEIJING FRINGE FESTIVAL / NATIONAL CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS
MARZENA KRZEMIŃSKA
5-7-5 HAIKU
12-13.09.2013 / BEIJING FRINGE FESTIVAL / NATIONAL CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS
38
Program performatywny Fundacji Art Stations Grażyny Kulczyk pod nazwą
Stary Browar Nowy Taniec powstał w 2004 roku czyniąc ze Studia Słodownia
+3 w Starym Browarze pierwszą i wciąż jedyną w Polsce scenę konsekwentnie skupiającą się na prezentacji współczesnej poszukującej choreografii.
Marzenie o stworzeniu przestrzeni artystycznej refleksji i kreacji (które oddaje motto „Sztuka nie potrzebuje wsparcia, Artyści tak”) zdecydowało o położeniu szczególnego nacisku na zorganizowanie młodym twórcom tańca
możliwości badawczych i produkcyjnych. W przeciągu 9 lat udało się zbudować i rozwinąć system wspierający rozwój najbardziej obiecujących, nie tylko
polskich, choreografów. Awangardowa choreografia – czerpiąca z doświad39
program performatywny
raport roczny 2013
czeń sztuk wizualnych, z eksperymentalnej muzyki, mediów czy kultury popularnej, brawurowo żonglująca gatunkami, swobodnie przemieszczająca
się pomiędzy terytoriami współczesnej sztuki i anektująca je w obszar swoich poszukiwań, bezkompromisowa w zderzaniu nas z otaczającym światem
i w kreowaniu własnej, autonomicznej rzeczywistości – znalazła w Starym
Browarze swój dom i będzie bohaterem kolejnej odsłony programu Stary
Browar Nowy Taniec na Malcie.
W ramach tegorocznej edycji festiwalu pokażemy spektakle choreografów
poruszających się po różnych obszarach współczesnej sztuki. Ich projekty
wymykają się łatwym gatunkowym klasyfikacjom, zmuszają widza do porzucenia utartych ścieżek, a tym samym zapraszają do ekscytującej podróży
po świecie, w którym choreografia zgodnie ze swym źródłosłowem nie oznacza już tylko „pisania ruchu”, ale także, a może przede wszystkim – „pisanie
ruchem” ciał, obiektów, obrazów, idei, skojarzeń, wspomnień...
W Starym Browarze sztuki performatywne nieustannie spotykają się ze
sztukami wizualnymi, nie może być inaczej podczas tegorocznej Malty! Tym
bardziej, że wszyscy artyści występujący w ramach tegorocznej edycji Stary
Browar Nowy Taniec na Malcie powiązani są z Fundacją Art Stations międzynarodowymi koprodukcjami i programami rezydencyjnymi.
współorganizatorzy
PREZENTACJE: LATEN WE
DANSEN
ANNE JUREN
TABLEAUX VIVANTS
25.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
AN KALER
ON ORIENTATIONS | UNTIMELY ENCOUNTERS
26.06.2013 / 21:00, 22:30 / SŁODOWNIA +2
MARIE-CAROLINE HOMINAL
BAT
26.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
przy wsparciu
CIE LA ZAMPA
SPEKIES
27.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
DALIJA AĆIN THELANDER
EXERCISE FOR CHOREOGRAPHY OF
ATTENTION – POINT OF NO RETURN
27-29.06.2013
DANIEL LANDAU
RESIDE 2.1: MAN IN MALL
27-29.06.2013 / STARY BROWAR PASAŻ
SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ
A GESTURE THAT IS NOTHING BUT A THREAT
28.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
„Laten we dansen” czyli taniec współczesny z Holandii i Flandrii w ramach
Miesiąca Kultury Niderlandzkojezycznej. Taneczna scena flamandzka i niderlandzka jest od lat wiodącą w Europie. O jej znaczeniu poznańska publiczność miała okazję przekonać się już niejednokrotnie. Jednym z mocnych wyróżników tamtejszej choreografii jest nieustanne zainteresowanie czystym
ruchem i stojący na najwyższym poziomie taniec. Art Stations Foundation
/ Stary Browar Nowy Taniec zaprasza na program “Laten we dansen” (tłum.
zatańczmy!), czyli trzy wieczory prezentacji młodych choreografów oferujących nam wgląd w kierunki, w jakich rozwija się scena taneczna Holandii
i Flandrii.
przy wsparciu
ACTION SCÉNIQUE
TRES SCRIPTURAE
08.05.2013 / 20:00 / CK ZAMEK / SALA WIELKA
CHARLOTTE VANDEN EYNDE
SHAPELESS
09.05.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
ARNO SCHUITEMAKER
THE FIFTEEN PROJECT / DUET
10.05.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
BEGÜM ERCIYAS
BALLROOM
29.06.2013 / 21:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
40
TIAN ROTTEVEEL
SOULSQUEEZING
10.05.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
41
program performatywny
raport roczny 2013
PREZENTACJE gościnne
WIELKOPOLSKA: REWOLUCJE
MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK
NOCE I DNIE
08-09.12.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MAMA PERFORM
01.12.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Alternatywna
Akademia tańca 2013
Scena Studio Słodownia +3, w ramach współpracy z artystami oraz instytucjami, udostępniana jest jako miejsce prezentacji wielu wydarzeń tanecznych. W 2013 roku Art Stations Foundation udostępniła przestrzeń następującym artystom:
MARYSIA ZIMPEL
OTWARTA PRAKTYKA TAŃCA
18-29.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MARIA F. SCARONI
DISPLAY
25.03.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
FORWARD MOTION
BRYTYJSKIE FILMY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
18.04.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
5 ZMYSŁÓW
SZÓSTY ZMYSŁ – RECEPTORY W PRAKTYCE
BARTENIEFF FUNDAMENTALS©
WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
I WIDZĄCYCH
08-09.10.2013 / 16:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
5 ZMYSŁÓW
JULIUSZ GRZYBOWSKI I WITOLD JUREWICZ
LECTURE PERFORMANCE: O TYM CZY FILOZOF
POWINIEN MÓWIĆ PODCZAS PRZEDSTAWIENIA
11.10.2013 / 18:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
42
Projekt Alternatywna Akademia Tańca jest skierowany do początkujących
artystów współczesnego tańca i jako jedyny w Polsce podejmuje zagadnienia sztuki choreografii. Projekt w założeniu zwraca uwagę na fakt odmienności zawodów tancerza i choreografa, oraz jest wyrazem idącej za tym
przekonaniem potrzeby odmiennego kształcenia wykonawców i twórców
tanecznych przedstawień. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie samej definicji sztuki tańca wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości
i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać wyposażając swoich
adeptów w narzędzia pochodzące z wielu różnych artystycznych dziedzin
oraz rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej
(i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Priorytetem projektu jest przede wszystkim umożliwienie kształcenia
w zakresie tworzenia tańca pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów prestiżowych europejskich akademii tańca i wykreowanie takiego
modelu edukacji, który najpełniej odzwierciedliłby istotę (a zatem i potrzeby) współczesnego tańca.
Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku
2013: 7 sesji po 30 h każda) prowadzonych przez grono międzynarodowych
choreografów i pedagogów. Każdą edycję w ramach programu kończy
otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).
Alternatywna Akademia Tańca to także stypendia dla młodych choreogra-
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
43
program performatywny
raport roczny 2013
fów i tancerzy. W 2013 roku Art Stations Foundation przyznała 7 stypendiów.
STYPENDIA PEŁNE: Agnieszka Kryst, Alicja Miszczor-Jobda, Małgorzata Szymula
STYPENDIA CZĘŚCIOWE: Martyna Jagodyńska, Magda Bartczak, Monika Kiwak,
Paulina Grochowska
MARIA F. SCARONI
COACHING – PRAKTYKOWANIE STANÓW
04-08.02.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
ROSALIND CRISP
COACHING – CHOREOGRAPHIC IMPROVISATION
05-09.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
SJOERD VREUGDENHIL
COACHING – KOMPOZYCJA W OPARCIU O METODY
IMPROWIZACYJNE WILLIAMA FORSYTHE’A
15-19.04.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
CLÁUDIA DIAS
COACHING – KOMPOZYCJA W CZASIE REALNYM
24-28.06.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
ALESSIO CASTELLACCI
COACHING – DŹWIĘCZĄCE CIAŁA | RUCHOME GŁOSY
02-06.09.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
DORIS STELZER
COACHING – PRAKTYKA CHOREOGRAFICZNA
21-25.10.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
VINCENT COLOMES
COACHING – DOUBLE SKIN / DOUBLE MIND
02-06.12.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
STARY BROWAR NOWY
TANIEC DLA DZIECI 2013
wydarzenia zaprosiliśmy nawet zupełnie malutkich widzów – już od 3 miesiąca życia! To dla nich Dalija Aćin Thelander z grupą polskich artystów stworzyła niezwykłą instalację Baby Space, Teatr Baj przywiózł swoje rozespane
przedstawienie „Śpij”, a duńska artystka Tali Rázga z grupą GAZART zaprezentowała taneczno-muzyczny spektakl „Śnieżne oczy”. W ramach projektu
odbyły się również warsztaty ruchowe dla starszych dzieci, łączące zabawy
taneczne i językowe. Kontynuujemy nasz cykl comiesięcznych aktywności
– w każdą trzecią sobotę miesiąca w Studio Słodownia +3 odbywają się na
kreatywne, dźwiękowe, ruchowe i zawsze zaskakujące warsztaty, instalacje i przedstawienia: taneczne i dynamiczne, zawsze w miłej, bezpiecznej
i przytulnej atmosferze.
kurator: Alicja Morawska-Rubczak
koordynator: Sandra Lewandowska
JANUSZ ORLIK
WARSZTATY: RUCH I ZABAWA
Patronat medialny
19.01.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
AUDIOPYŁKI
16.02.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
ŁUKASZ SZAŁANKIEWICZ + WOJCIECH MORAWSKI
WARSZTATY: POSZUKIWACZE DŹWIĘKÓW
16.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
COMPAGNIA TPO
MALOWANY OGRÓD + INTERAKTYWNE
WARSZTATY DLA DZIECI
20.04.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MARTA ROMASZKAN + PATRYK LICHOTA
WARSZTATY: DŹWIĘKI W RUCHU
18.05.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
DALIJA AĆIN THELANDER
BABY SPACE
01-09.06.2013 / SŁODOWNIA +2
MAGDALENA WOSKOWICZ
WARSZTATY: TANIEC I OPOWIEŚĆ
20.07.2013 / STARY BROWAR, STUDIO SŁODOWNIA +3
KORINA KORDOVA
WARSZTATY: RUCH I WYOBRAŹNIA
17.08.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
Stary Browar Nowy Taniec dla Dzieci 2013 to kolejne spotkanie z najciekawszymi choreografami, tancerzami i artystami pracującymi na obszarze teatru tańca i sztuki współczesnej dla dzieci. Tym razem na przygotowane
44
TEATR BAJ WARSZAWA
ŚPIJ
21.09.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
45
program performatywny
raport roczny 2013
MONIKA KIWAK
WARSZTATY: PRZEPIS NA TANIEC
16.11.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
SPAZIO
treningu fizycznego, pracy z przestrzenią, światłem, ruchem i głosem w spektaklach teatralnych. Dzięki wspaniałym gościom pokażemy jak architekturą
scenografii wpływać na ruch artystów na scenie i ich relacje z widzami, jak
światłem budować przestrzeń, jak z przestrzeni pamięci wykreować przestrzeń aktywności w świecie współczesnym. Programowi edukacyjnemu
towarzyszyć będą projekcje filmowe i weekendowe premiery spektakli choreograficznych.
SPAZIO to europejski program edukacyjno-artystyczny dla młodych choreografów; jego interdyscyplinarność odzwierciedla interdyscyplinarność samej sztuki tańca współczesnego. Ambicją SPAZIO jest stworzenie nowego
pokolenia twórców tańca – ludzi bogatszych o interdyscyplinarną wiedzę,
myślących w perspektywie współczesnej sztuki, gotowych wprowadzać
nowe idee na swoje narodowe sceny
Projekt SPAZIO powstał z inicjatywy wybitnego choreografa Emio Greco
i jego International Choreographic Arts Centre w Amsterdamie, we współpracy z takimi ośrodkami jak; CSC Dance House w Bassano del Grappa we
Włoszech, Croatian Institute for Movement and Dance w Zagrzebiu oraz Art
Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu.
Merytorycznym opiekunem programu SPAZIO w Polsce została Jadwiga
Majewska – krytyczka i teoretyczka tańca, wykładowca UJ, kuratorka międzynarodowych projektów edukacyjnych i artystycznych.
Projekt SPAZIO jest możliwy
dzięki wsparciu Programu kultura Uni Europejskiej
SPEKTAKL
IZA SZOSTAK
CIAŁO.DZIECKO.OBIEKT.
PREMIERA: 17.11.2013 / 19:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
warsztaty
Bruno Listopad
Reconfigruation
18-22.11.2013 / Studio Słodownia +3
warsztaty
Tiedo Wilschut
Ligthening workshop
18-29.11.2013 / Studio Słodownia +3
film
Projekcje rejestracji spektakli
Jerzego Grotowskiego
Akropolis / 19:00 / 20.11.2013 / Studio Słodownia +3
Książę Niezłomny / 20:30 / 20.11.2013 / Studio Słodownia +3
otwarte wykłady
Przestrzenie – scena ludzkich działań
W dniach 17-30 listopada Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk gościł
projekt SPAZIO: edukacyjno-artystyczny program dla młodych choreografów,
którego ambicją jest kreowanie nowego pokolenia twórców tańca – ludzi bogatszych o interdyscyplinarną wiedzę, myślących w perspektywie współczesnej sztuki, gotowych wprowadzać nowe idee na swoje narodowe sceny.
Poznańska odsłona projektu skupiona była szczególnie na problematyce
przestrzeni scenicznej oraz reżyserii światła w tańcu. Poza zajęciami praktycznymi i teoretycznymi dla młodych choreografów program sesji zakładał otwarte także dla publiczności wykłady i spotkania z zaproszonymi artystami i teoretykami. Program ma przybliżyć uczestnikom polską tradycję
46
Katarzyna Podgórska-Glonti
Przestrzenie własne. Inspiracje i źródła
twórczości artystycznej
23.11.2013 / 14:00 / Galeria Art Stations
Robert Ast
Architektura jako scena ludzkich działań
23.11.2013 / 15:30 / Galeria Art Stations
47
program performatywny
raport roczny 2013
spektakle
Agata Maszkiewicz
Pojedynek
modul-dance
POLSKA PREMIERA: 23.11.2013 / 19:00 / Studio Słodownia +3
warsztaty
Tomasz Rodowicz
Warsztat: Alfabety Ciałem
25-29.11.2013 / Studio Słodownia +3
filmy
Projekcje rejestracji spektakli Teatru
Pieśni Kozła
Kroniki - obyczaj lamentacyjny / 19:00 / 20.11.2013 / Studio Słodownia +3
otwarte wykłady: Ciało i głos
w polskim teatrze i tańcu
Tomasz Rodowicz
Nowa chorea-jedność ruchu, śpiewu
i słowa – aktor wielowymiarowy
30.11.2013 / 12:00 / Słodownia +2
Anna Królica
Analogie. Kantor a współczesna
choreografia
30.11.2013 / 13:30 / Słodownia +2
Tadeusz Kornaś
O polskim teatrze alternatywnym
i jego „tanecznych” praktykach
30.11.2013 / 15:00 / Słodownia +2
Prof. Jerzy Gurawski
Jak Kantor i Grotowski w przestrzeni
teatralnej się kotłowali, poruszali
i tańczyli i jak to powstawało
30.11.2013 / 16:30 / Słodownia +2
spektakle
Teatr CHOREA
Muzg
30.11.2013 / 19:00 / Studio Słodownia +3
48
18 europejskich scen tańca – w tym Stary Browar - we wspólnym projekcie
modul-dance wspierającym kreatywność w tańcu. Europejski projekt modul-dance powstał po to, aby wspierać artystów i zachęcać ich do rozwoju
począwszy od pracy nad konceptem spektaklu, poprzez etap rezydencyjny
i produkcyjny, aż do prezentacji gotowego dzieła, a także w trakcie jego dalszej dystrybucji. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do
pracy twórczej, a także zapewnienie artystom stałej opieki i wsparcia merytorycznego.
Liderem projektu został Teatr Mercat de les Flors w Barcelonie, z uwagi
na jego bliską współpracę z instytucjami z całej Europy, a także doświadczenie w promowaniu młodych tancerzy. Teatr Mercat został wyszczególniony również ze względu na aktywne zaangażowanie w dużych ogólnoeuropejskich projektach, a zwłaszcza w Europejskiej Sieci Domów Tańca
(European DanceHouse Network/ EDN), której współtwórcą jest także Art
Stations Foundation. Nie bez znaczenia był też fakt, że udało się w ramach
tego projektu skupić i zaangażować we wspólne działania 14 innych państw
europejskich, co oznaczało możliwość rozwinięcia projektu modul-dance
na imponująco szeroką skalę: udział 15 państw (18 partnerów) i w efekcie
w ciągu 4 lat trwania projektu - ponad 400 tanecznych spektakli, premier
i innych zdarzeń.
Projekt modul-dance realizowany jest przede wszystkim z myślą o wspieraniu zarówno międzynarodowej mobilności artystów, jak i integracji publiczności lokalnej i międzynarodowej. Projekt stawia sobie za cel promowanie
dzieł multidyscyplinarnych, łączących wiele mediów w procesie tworzenia,
a także pozyskiwanie wsparcia dla artystów ze strony instytucji i organizacji
przy wsparciu Modul-Dance i
Programu Kultura Unii Europejskiej
49
program performatywny
raport roczny 2013
związanych z tańcem.
Program modul-dance jest wzbogacony o serię związanych z nim wydarzeń
- konferencji, festiwali, czy też think tank’ów, a jego działanie we wspieraniu
młodych artystów uzupełnia szereg równoległych programów, takich jak np.
Carte Blanche, w ramach którego młodzi twórcy będą mogli odwiedzać europejskie domy tańca i międzynarodowe festiwale.
Głównym celem przyświecającym projektowi modul-dance jest podkreślanie trans-instytucjonalnego i międzynarodowego charakteru pracy europejskich scen tańca oraz budowanie kontaktów między twórcami, instytucjami
promującymi taniec oraz odbiorcami sztuki tanecznej.
W projekcie biorą udział sceny tańca z Paryża, Tuluzy i Lyonu (Francja), Faro
(Portugalia), Dusseldorfu i Drezna (Niemcy), Tilburga (Holandia), Poznania
(Polska), Sztokholmu (Szwecja), Londynu (Wielka Brytania), Dublina (Irlandia), Kopenhagi (Dania), Wiednia (Austria), Aten (Grecja), Nikozji (Cypr), Lubljany
i Mariboru (Słowenia).
Prezentowany program jest jednym z 40 projektów, jakie znalazły się pod obradami Komisji Europejskiej. Unia Europejska przeznaczyła na niego 2 miliony
euro, co stanowi 49% całkowitych kosztów projektu.
RESEARCH
LOSCOREDEROS
06-20.01.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
JURIJ KONJAR
REZYDENCJA
CLÁUDIA DIAS
VONTADE DE TER VONTADE
24-28.06.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
AGATA MASZKIEWICZ
08-21.07.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
CARTE BLANCHE
IZA SZOSTAK
15-23.07.2013 / DEVIR/CAPA, FARO
RESEARCH
THE MOB
08-17.11.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
CARTE BLANCHE
MIKOŁAJ MACIEJEWSKI
04-08.12.2013 / DANSENSHUS, SZTOKHOLM
01-17.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RESEARCH
EMMA MARTIN
13-22.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
CARTE BLANCHE
MAGDALENA PTASZNIK
rezydencje
artystyczne
21-28.04.2013 / TANZQUARTIER WIEN, WIEDEŃ
CARTE BLANCHE
WERONIKA PELCZYŃSKA
19-27.05.2013 / KINO ŠIŠKA, LJUBLJANA / PLESNA IZBA, MARIBOR
PREZENTACJA
ANNE JUREN
TABLEAUX VIVANTS
25.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
PREZENTACJA
AN KALER
ON ORIENTATIONS | UNTIMELY ENCOUNTER S
26.06.2013 / 21:00, 22:30 / SŁODOWNIA +2
PREZENTACJA
CIE LA ZAMPA
SPEKIES
27.06.2013 / 20:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3
50
Studio Słodownia +3 jest nie tylko miejscem prezentacji, ale także miejscem,
w którym artyści podczas rezydencji pracują nad nowopowstającymi spektaklami. Rezydentami Studia są zarówno artyści zagraniczni (poprzez programy takie jak modul-dance, VARP / Visegrad Fund, czy współfinasowany
przez Instytut Muzyki i Tańca program wymiany artystów między Polską
a Filadelfią w Stanach Zjednoczonych) jak i polscy, pracujący nad premierami
spektakli produkowanych przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.
51
program performatywny
raport roczny 2013
REZYDENCJE
ARTYSTYCZNE:
MODUL-DANCE
przy wsparciu modul-dance oraz
Programu Kultura Unii Europejskiej
REZYDENCJE
ARTYSTYCZNE: VARP
przy wsparciu Instytutu
Wyszehradzkiego
RESEARCH
LOSCOREDEROS
06-20.01.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
JAN BÁRTA
STICKER
20.04-05.05.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
JURIJ KONJAR
01-17.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
BERNADETT JOBBÁGY
31.03-19.04.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RESEARCH
EMMA MARTIN
13-22.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
CLÁUDIA DIAS
VONTADE DE TER VONTADE
24-28.06.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
REZYDENCJA
AGATA MASZKIEWICZ
POJEDYNEK
08-21.07.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RESEARCH
THE MOB
08-17.11.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
52
rezydencje artystyczne:
PHL/PL
Projekt zakłada regularną, coroczną współpracę pomiędzy polskim i filadelfijskim środowiskiem tańca. Wizyty studyjne choreografów polskich i amerykańskich (połączone z pobytami rezydencyjnymi i badawczymi) mają na celu wspieranie rozwoju artystycznej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy dwoma
ośrodkami i młodymi twórcami poszukującymi własnej tanecznej tożsamości.
Osią pobytu amerykańskich artystów w Polsce będą czerwcowe i lipcowe
zdarzenia taneczne, m.in. międzynarodowe taneczne festiwale (w Gdańsku,
Warszawie i Poznaniu) umożliwiające dogłębne poznanie polskiej sceny tanecznej, różnych jej ośrodków, spotkanie z dużą liczbą lokalnych artystów
(zarówno w studio, jak i w ramach festiwalowych prezentacji ich prac) oraz
możliwość zaoferowania gościowi zarówno poprowadzenia warsztatów
przy wsparciu Instytutu
Muzyki i Tańca
53
program performatywny
raport roczny 2013
w ramach jednej z imprez, jak i zapewnienia mu przestrzeni na własną studyjną pracę.
Amerykańskimi rezydentkami projektu w 2013 roku były: Margaret Foley
oraz Megan Mazarick
PROJEKTY EDUKACYJNE:
PHL/PL - REZYDENCJA
MARGARET FOLEY
17.06-27.07.2013
PHL/PL - REZYDENCJA
MARGARET FOLEY
17.06-15.07.2013
rezydencje art
Stations Foundation
Obok szeroko omawianej Alternatywnej Akademii Tańca, Art Stations Foudation
prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym.
PROJEKTY EDUKACYJNE: FAJFY O SZÓSTEJ
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
KRAWCZYŃSKI / WYGODA / GODOWSKA
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
27.05-02.06.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
RENATA PIOTROWSKA
THE FOREST
10-24.08.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
KRAWCZYŃSKI / WYGODA / GODOWSKA
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
25.08-01.09.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
DORIS STELZER
28.10-03.11.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
SZOSTAK / SŁOMKOWSKI
CIAŁO. DZIECKO. OBIEKT
11-18.11.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3
54
W latach 70-tych fajfami nazywano bardzo popularne popołudniowe potańcówki. Od kwietnia 2013 roku, w każdy poniedziałek, zapraszamy publiczność
na nasze FAJFY – czyli poniedziałkowe tańce i zajęcia ruchowe pod okiem dyżurnych kaowców - rezydentów programu Stary Browar Nowy Taniec. Zajęcia
nie wymagają profesjonalnego przygotowania, są bezwarunkowo otwarte
dla wszystkich amatorów - miłośników współczesnego tańca. Dzięki potańcówkom prowadzonym przez pracujących w przestrzeniach Studio Słodownia +3 artystów, widzowie poznają nie tylko tajniki tanecznej sztuki, ale także
bohaterów Starego Browaru Nowego Tańca, którzy dzień po dniu sprawiają,
że Studio wibruje taneczną energią.
55
program performatywny
raport roczny 2013
PROJEKTY EDUKACYJNE: OTWARTE WYKŁADY
TANIEC.DOC ORAZ OTWARTE LEKCJE TAŃCA
MAGDALENA PTASZNIK
WYKŁAD PERFORMATYWNY + WARSZTAT
24.03.2013 / 14:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
OTWARTE LEKCJE
CARLOS RODERO ORAZ JOBBÁGY BERNADETT
FIZYCZNIE W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH –
WARSZTATY TEATRU FIZYCZNEGO DLA TANCERZY
02-06.04.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
TANIEC.DOC
CARLOS RODERO ORAZ JOBBÁGY BERNADETT
OTWARTY POKAZ PRACY
12.04.2013 / 17:30 / STUDIO SŁODOWNIA +3
MARIA F. SCARONI
PRAKTYKA STANÓW – WYKŁAD PERFORMATYWNY
08.02.2013 / 17:30 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
ROSALIND CRISP
UNWRAPPING D A N S E – WYKŁAD PERFORMATYWNY
I DYSKUSJA NA TEMAT METOD IMPROWIZACYJNYCH
I METODY TWÓRCZEJ ROSALIND CRISP
07.03.2013 / 17:30 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
OTWARTE LEKCJE
MARYSIA ZIMPEL
OTWARTA PRAKTYKA TAŃCA
18-29.03.2013 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
MARIA F. SCARONI
WYKŁAD: O BOGINI…! O ODSŁANIANIU KOBIECEGO
CIAŁA W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH
24.03.2013 / 17:00 / STUDIO SŁODOWNIA +3 / WSTĘP WOLNY
56
raport roczny 2013
KALENDARIUM
STYCZEŃ
06-20.01, Studio Słodownia +3
MODUL-DANCE - RESEARCH
LOSCOREDEROS
18.01-05.05, galeria Art Stations
PERFORMER
WYSTAWA, FILM, SZTUKA, ŻYCIE
19.01, godz. 12:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
JANUSZ ORLIK
WARSZTATY: RUCH I ZABAWA
22.01, godz. 17:30, galeria Art Stations
ART IN PRACTICE
23.01, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
Z DALEKA WIDOK JEST PIĘKNY – POKAZ FILMU
26.01.2013, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – ŁADNA SZTUKA
LUTY
04-08.02, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
MARIA F. SCARONI
COACHING – PRAKTYKOWANIE STANÓW
08.02, godz. 17:30, tudio Słodownia +3
TANIEC.DOC
MARIA F. SCARONI
PRAKTYKA STANÓW – WYKŁAD
PERFORMATYWNY
09.02, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE PERFORMER
26.02, godz. 17:30, Słodownia +1
ART IN PRACTICE
18-29.03, Studio Słodownia +3
OTWARTE LEKCJE
MARYSIA ZIMPEL
OTWARTA PRAKTYKA TAŃCA
MARZEC
18.03, godz. 17:30, Słodownia +1
ART IN PRACTICE
13.04, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW Z CYKLU
BLIŻEJ SZTUKI
23.03, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – STRRRASZNIE
FAJNY FILM!
14.04, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
23.03, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
15-19.04, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
SJOERD VREUGDENHIL
COACHING – KOMPOZYCJA W OPARCIU O
METODY IMPROWIZACYJNE
WILLIAMA FORSYTHE’A
01-17.03, Studio Słodownia +3
MODUL-DANCE - REZYDENCJA
JURIJ KONJAR
03.03, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA:
CO Z TYM TAŃCEM?
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
05-09.03, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
ROSALIND CRISP
COACHING – CHOREOGRAPHIC IMPROVISATION
07.03, godz. 17:30, Studio Słodownia +3
TANIEC.DOC
ROSALIND CRISP
UNWRAPPING D A N S E – WYKŁAD PERFORMATYWNY I DYSKUSJA NA TEMAT METOD
IMPROWIZACYJNYCH I METODY TWÓRCZEJ
ROSALIND CRISP
07.03, godz. 16:00, galeria Art Stations
ASF TEENS
13-22.03, Studio Słodownia +3
MODUL-DANCE - RESEARCH
EMMA MARTIN
13.03, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
MARINA ABRAMOVIĆ: ARTYSTKA OBECNA –
POKAZ FILMU
13.02, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
I TAK NIE ZALEŻY NAM NA MUZYCE – POKAZ FILMU
14.03, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
GOOD GIRL KILLER + PATRYCJA ORZECHOWSKA
HAVE A NICE HELL – PERFORMANCE
EXHIBISTYCZNY
16.02, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
AUDIOPYŁKI
14.03, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
MAGDALENA JĘDRA
LE PAS JAQUES
23.02, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – WYOBRAŹ SOBIE
16.03, Studio Słodownia +3
ŁUKASZ SZAŁANKIEWICZ + WOJCIECH MORAWSKI
WARSZTATY: POSZUKIWACZE DŹWIĘKÓW
23.02, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
58
16.03, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE PERFORMER
24.03, godz. 14:00, Studio Słodownia +3
TANIEC.DOC
MAGDALENA PTASZNIK
WYKŁAD PERFORMATYWNY + WARSZTAT
24.03, godz. 17:00, Studio Słodownia +3
TANIEC.DOC
MARIA F. SCARONI
WYKŁAD: O BOGINI…! O ODSŁANIANIU KOBIECEGO CIAŁA W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH
25.03, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
MARIA F. SCARONI
DISPLAY
25.03, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
MAGDALENA PTASZNIK
SURFACE.TERRITORY
31.03-19.04, Studio Słodownia +3
VARP - REZYDENCJA
BERNADETT JOBBÁGY
KWIECIEŃ
02-06.04, Studio Słodownia +3
FIZYCZNIE W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH – WARSZTATY TEATRU FIZYCZNEGO
DLA TANCERZY OTWARTE LEKCJE
CARLOS RODERO ORAZ JOBBÁGY BERNADETT
10.04, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
CYKL: FILMY O SZTUCE
ARIRANG – POKAZ FILMU
12.04, godz. 17:30, Studio Słodownia +3
TANIEC.DOC
CARLOS RODERO ORAZ JOBBÁGY BERNADETT
OTWARTY POKAZ PRACY
13.04, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA
DZIECI – KARTONIKI – POMNIKI
16.04, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
18.04, godz. 16:00,galeria Art Stations
ASF TEENS
18.04, Studio Słodownia +3
FORWARD MOTION
BRYTYJSKIE FILMY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
19.04, godz. 10:30 i 19:00, Słodownia +1
MARKET ART FESTIVAL
20.04, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
COMPAGNIA TPO
MALOWANY OGRÓD + INTERAKTYWNE
WARSZTATY DLA DZIECI
20.04-05.05, Studio Słodownia +3
VARP - REZYDENCJA
JAN BÁRTA
STICKER
21-28.04, Tanzquartier Wien, Wiedeń
MODUL-DANCE – CARTE BLANCHE
MAGDALENA PTASZNIK
24.04, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
MARYSIA ZIMPEL
WHAT DO YOU REALLY MISS?
24.04, , godz. 19:00, Studio Słodownia +3
MARZENA KRZEMIŃSKA
5-7-5 HAIKU
25.04, godz. 17:30
WYKŁAD: OSKAR DAWICKI.
59
kalendarium
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 2010-2012
ŁUKASZ RONDUDA
raport roczny 2013
27.05-02.06, tudio Słodownia +3
ASF - REZYDENCJA
KRAWCZYŃSKI / WYGODA / GODOWSKA
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
SPEKIES
27-29.06
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
DALIJA AĆIN THELANDER
EXERCISE FOR CHOREOGRAPHY OF
ATTENTION – POINT OF NO RETURN
CZERWIEC
27-29.06, Stary Browar Pasaż
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
DANIEL LANDAU
RESIDE 2.1: MAN IN MALL
10.08, godz. 12:00, park Starego Browaru
LETNIE WARSZTATY DLA DZIECI Z CYKLU
STACJE SZTUKI
05.06, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
28.06, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ
A GESTURE THAT IS NOTHING BUT A THREAT
10-24.08, Studio Słodownia +3
ASF - REZYDENCJA
RENATA PIOTROWSKA
THE FOREST
09.05, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
LATEN WE DANSEN
CHARLOTTE VANDEN EYNDE
SHAPELESS
15.06, godz. 12:00, park Starego Browaru
LETNIE WARSZTATY DLA DZIECI Z CYKLU
STACJE SZTUKI — ZABIERZ SZTUKĘ
NA WAKACJE!
29.06, godz. 21:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
BEGÜM ERCIYAS
BALLROOM
17.08, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
KORINA KORDOVA
WARSZTATY: RUCH I WYOBRAŹNIA
10.05, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
LATEN WE DANSEN
ARNO SCHUITEMAKER
THE FIFTEEN PROJECT / DUET
17.06-27.07
PHL/PL - REZYDENCJA
MARGARET FOLEY
29.06, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW Z CYKLU:
BLIŻEJ SZTUKI
24.08, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE ERNA
ROSENSTEIN. ORGANIZM
LIPIEC
25.08-01.09, Studio Słodownia +3
ASF - REZYDENCJA
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA /
ANNA GODOWSKA
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
27.04, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
PERFORMER
WYSTAWA, FILM, SZTUKA, ŻYCIE
MAJ
08.05, godz. 20:00, CK Zamek / Sala Wielka
LATEN WE DANSEN
ACTION SCÉNIQUE
TRES SCRIPTURAE
10.05, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
LATEN WE DANSEN
TIAN ROTTEVEEL
SOULSQUEEZING
18.05, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
MARTA ROMASZKAN + PATRYK LICHOTA
WARSZTATY: DŹWIĘKI W RUCHU
18.05-01.09, galeria Art Stations
ERNA ROSENSTEIN. ORGANIZM
18.05, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE
ERNA ROSENSTEIN. ORGANIZM
19-27.05, Kino Šiška, Ljubljana, Maribor
MODUL-DANCE – CARTE BLANCHE
WERONIKA PELCZYŃSKA
21.05, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
22.05, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
IZA SZOSTAK
THE GLASS JAR NEXT TO THE GLASS JAR
23.05, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
PLAŻE AGNÈS – POKAZ FILMU
25.05, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – TKACZE SNÓW
60
01-09.06, Słodownia +2
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
DALIJA AĆIN THELANDER
BABY SPACE
17.06-15.07
PHL / PL - REZYDENCJA
MARGARET FOLEY
24-28.06, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
MODUL-DANCE – REZYDENCJA
CLÁUDIA DIAS
COACHING – KOMPOZYCJA W CZASIE REALNYM
25.06, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIECNA MALCIE 2013
MODUL-DANCE - PREZENTACJA
ANNE JUREN
TABLEAUX VIVANTS
26.06, godz. 21:00 i 22:30, Słodownia +2
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
MODUL-DANCE - PREZENTACJA
AN KALER
ON ORIENTATIONS | UNTIMELY ENCOUNTERS
26.06, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
MARIE-CAROLINE HOMINAL
BAT
27.06, godz. 17:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
ERNA ROSENSTEIN. ORGANIZM
27.06, godz. 20:00, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013
MODUL-DANCE - PREZENTACJA
CIE LA ZAMPA
01.07-01.09, galeria Art Stations
FILM DOKUMENTALNY
NAZWISKA ERNY ROSENSTEIN
08-21.07, Studio Słodownia +3
MODUL-DANCE – REZYDENCJA
AGATA MASZKIEWICZ
11.07, godz. 16:00, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
13.07, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
ERNA ROSENSTEIN. ORGANIZM
15-23.07, DeVIR / CAPa, Faro
MODUL-DANCE – CARTE BLANCHE
IZA SZOSTAK
18.07, godz. 21:30, Malta Festival Poznań 2013
Plac wolności, Poznań
STARY BROWAR ON TOUR
JANUSZ ORLIK
LIVE ON STAGE
20.07, Stary Browar, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
MAGDALENA WOSKOWICZ
WARSZTATY: TANIEC I OPOWIEŚĆ
27.07, godz. 12:00, park Starego Browaru
LETNIE WARSZTATY DLA DZIECI Z CYKLU
STACJE SZTUKI
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
01.09, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA:
CO Z TYM TAŃCEM?
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA/
ANNA GODOWSKA
THE_RITE_OF_DREAMS_PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
02-06.09, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
ALESSIO CASTELLACCI COACHING –
DŹWIĘCZĄCE CIAŁA | RUCHOME GŁOSY
08.09, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
IZA SZOSTAK
MERCE CUNNINGHAM: RE//MIX
08.09, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
RAMONA NAGABCZYŃSKA
RE:AKUMULACJA
12-13.09, Beijing Fringe Festival / National
Centre for the Performing Arts
STARY BROWAR ON TOUR
JANUSZ ORLIK
61
kalendarium
raport roczny 2013
ŚWIĘTO WIOSNY
12-13.09, Beijing Fringe Festival / National
Centre for the Performing Arts
STARY BROWAR ON TOUR
MARZENA KRZEMIŃSKA
5-7-5 HAIKU
12.10, godz. 12:00, galeria Art Station
WARSZTATY DLA DZIECI – MAM PEWIEN PLAN!
20.09-31.12, galeria Art Stations
WYSTAWA: RZECZY WSPÓLNE
19.10, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
RZECZY WSPÓLNE
21.09, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
TEATR BAJ WARSZAWA
ŚPIJ
24-25.09, Ciało/Umysł / Teatr Studio, Malarnia,
Warszawa
STARY BROWAR ON TOUR
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA/
ANNA GODOWSKA THE_RITE_OF_DREAMS_
PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
PAŹDZIERNIK
02.10, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
05.10, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA: BAŚKA GWÓŹDŹ
DESTINY’S CHILD
05.10, godz. 17:30, Studio Słodownia +3
PREMIERA:
KORINA KORDOVA
ON 8TH BOULEVARD. RIGHT AFTER SINUOUS
CURVES.
05.10, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
AGATA SINIARSKA
PREMIERA:
ŚMIERĆ 24 KLATKI NA SEKUNDĘ ALBO
ZRÓB MI TAK JAK W PRAWDZIWYM FILMIE
– CHOREOGRAFIA SPOWOLNIONA
W ROZDZIAŁACH
08-09.10, godz. 16:00, Studio Słodownia +3
5 ZMYSŁÓW
SZÓSTY ZMYSŁ – RECEPTORY W PRAKTYCE
BARTENIEFF FUNDAMENTALS©
WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA OSÓB
NIEWIDOMYCH I WIDZĄCYCH
11.10, godz. 18:00, Studio Słodownia +3
5 ZMYSŁÓW
JULIUSZ GRZYBOWSKI I WITOLD JUREWICZ
LECTURE PERFORMANCE: O TYM CZY
FILOZOF POWINIEN MÓWIĆ PODCZAS
PRZEDSTAWIENIA
62
17.10, godz. 16:00, Stary Browar
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
STARY BROWAR BLIŻEJ SZTUKI
19.10, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA: CO Z TYM TAŃCEM?
RAFAŁ DZIEMIDOK
MY LIFE IN TEARS
21-25.10, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
DORIS STELZER
COACHING – PRAKTYKA CHOREOGRAFICZNA
28.10-03.11, Studio Słodownia +3
ASF - REZYDENCJA
DORIS STELZER
29.10, godz. 17:30, Słodownia +1
ART IN PRACTICE
LISTOPAD
08-17.11, Studio Słodownia +3
MODUL-DANCE - RESEARCH
THE MOB
08.11-01.12, Słodownia +1
WYSTAWA PHOTO DIPLOMA AWARD 2013
11-18.11, Studio Słodownia +3
ASF - REZYDENCJA
SZOSTAK / SŁOMKOWSKI
CIAŁO. DZIECKO. OBIEKT
14.11, godz. 15:30, galeria Art Stations
ASF TEENS
16.11, Studio Słodownia +3
STARY BROWAR NOWY TANIEC DLA DZIECI
MONIKA KIWAK
WARSZTATY: PRZEPIS NA TANIEC
16.11, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW Z CYKLU BLIŻEJ
SZTUKI
17.11, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA: CO Z TYM TAŃCEM?
SPAZIO - SPEKTAKLE
IZA SZOSTAK
CIAŁO.DZIECKO.OBIEKT.
18-22.11, Studio Słodownia +3
SPAZIO 2013 – WARSZTATY
BRUNO LISTOPAD
RECONFIGRUATION
18-29.11, Studio Słodownia +3
SPAZIO 2013 – WARSZTATY
TIEDO WILSCHUT
LIGTHENING WORKSHOP
20.11, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
20.11, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
AKROPOLIS
20.11, godz. 20:30, Studio Słodownia +3
KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY
SPAZIO 2013 – FILMY
PROJEKCJE REJESTRACJI SPEKTAKLI JERZEGO
GROTOWSKIEGO
22.11, The Choreographic Machine
Cricoteca, Kraków
STARY BROWAR ON TOUR
JANUSZ ORLIK
INSIGHT
23.11, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – ZRÓB TO INACZEJ
23.11, godz. 14:00, Galeria Art Stations
SPAZIO 2013 – OTWARTE WYKŁADY:
PRZESTRZENIE – SCENA LUDZKICH DZIAŁAŃ
KATARZYNA PODGÓRSKA-GLONTI
PRZESTRZENIE WŁASNE. INSPIRACJE I ŹRÓDŁA
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
23.11, godz. 15:30, Galeria Art Stations
SPAZIO 2013 – OTWARTE WYKŁADY:
PRZESTRZENIE – SCENA LUDZKICH DZIAŁAŃ
ROBERT AST
ARCHITEKTURA JAKO SCENA
LUDZKICH DZIAŁAŃ
PROJEKCJE REJESTRACJI SPEKTAKLI TEATRU
PIEŚNI KOZŁA
30.11, godz. 12:00, Słodownia +2
SPAZIO 2013 – OTWARTE WYKŁADY: CIAŁO I
GŁOS W POLSKIM TEATRZE I TAŃCU
TOMASZ RODOWICZ
NOWA CHOREA-JEDNOŚĆ RUCHU, ŚPIEWU I
SŁOWA – AKTOR WIELOWYMIAROWY
30.11, godz. 13:30, Słodownia +2
SPAZIO 2013 – otwarte wykłady:
Ciało i głos w polskim teatrze i tańcu
Anna Królica
Analogie. Kantor a współczesna
choreografia
30.11, godz. 15:00, Słodownia +2
SPAZIO 2013 – OTWARTE WYKŁADY:
CIAŁO I GŁOS W POLSKIM TEATRZE I TAŃCU
TADEUSZ KORNAŚ
O POLSKIM TEATRZE ALTERNATYWNYM
I JEGO „TANECZNYCH” PRAKTYKACH
30.11, godz. 16:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
RZECZY WSPÓLNE
30.11, godz. 16:30, Słodownia +2
SPAZIO 2013 – OTWARTE WYKŁADY:
CIAŁO I GŁOS W POLSKIM TEATRZE I TAŃCU
PROF. JERZY GURAWSKI
JAK KANTOR I GROTOWSKI W PRZESTRZENI
TEATRALNEJ SIĘ KOTŁOWALI, PORUSZALI
I TAŃCZYLI I JAK TO POWSTAWAŁO
30.11, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
CO Z TYM TAŃCEM? SPAZIO 2013 – SPEKTAKLE
TEATR CHOREA
MUZG
GRUDZIEŃ
23.11, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
PREMIERA:
CO Z TYM TAŃCEM?
SPAZIO - SPEKTAKLE
MODUL-DANCE - PREZENTACJE
AGATA MASZKIEWICZ
POJEDYNEK
01.12, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
MAMA PERFORM
25-29.11, Studio Słodownia +3
SPAZIO 2013 – WARSZTATY
TOMASZ RODOWICZ
WARSZTAT: ALFABETY CIAŁEM
04-08.12, DansensHus, Sztokholm
MODUL-DANCE – CARTE BLANCHE
MIKOŁAJ MACIEJEWSKI
20.11, godz. 19:00,Studio Słodownia +3
KRONIKI - OBYCZAJ LAMENTACYJNY
SPAZIO 2013 – FILMY
02-06.12, Studio Słodownia +3
ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA
VINCENT COLOMES
COACHING – DOUBLE SKIN / DOUBLE MIND
07.12, godz. 17:00, galeria Art Stations
OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE
RZECZY WSPÓLNE
63
kalendarium
07.12, godz. 12:00-21:00, Słodownia +1
08.12, godz. 12:00-20:00, Słodownia +1
TARGI KSIĄŻEK ROOKIE BOOK FAIR
8-09.12, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
WIELKOPOLSKA: REWOLUCJE
MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK
NOCE I DNIE
11.12, godz. 17:30, Słodownia +2
ART IN PRACTICE
14.12, godz. 12:00, galeria Art Stations
WARSZTATY DLA DZIECI – ŻYCIORYSKI
14.12, godz. 16:30, galeria Art Stations
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
Z CYKLU BLIŻEJ SZTUKI
15.12, godz. 19:00, Studio Słodownia +3
HARAKIRI FARMERS
STILLE
15.12, Teatr Wielki Opera Narodowa, Warszawa
STARY BROWAR ON TOUR
SŁAWEK KRAWCZYŃSKI / TOMASZ WYGODA /
ANNA GODOWSKA THE_RITE_OF_DREAMS_
PROJECT
NIŻYŃSKI. ŚWIĘTO SNÓW
raport roczny 2013
www.artstationsfoundation5050.com

Podobne dokumenty