pobierz - Gmina Rewal

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Gmina Rewal
%" %#&$
!
#
$
%
9
$
"
!*#
%
'
% ! $
#$!
# !,
!"
:
=3>
!()
' %
$2
% ( [email protected]
>93:;; %
2 @8 :?; @7 88
& @8 :?; @7 [email protected]
$ 6! % 2
( ' $!(* %
!(* $
8 %!( .
:7 ( !%
( + $
)# $ %
'
(
-#
'
!# ! $!"
%" ! %
" ! % " -% !(' $
%
( + %
(2 8:177 4 8?177
%
>1:7 4 8<1:7
-%
%
%
?
)" # !-%
( ! "(
( , (
88
$!
+ '
+ !('
%
!($
!( %
() '
'
'%"
!(' $ )1 5
( + %
!( % ," 3 ) ! %" 4 !( %
5 .!
%
(2 @177 4 88177 4
4
!( %
() '
'
*
# !
"(
!
# %'
(
! %
" ! %
(2 8<177 4 8=177 4
()
'
$"+ %
/
'
) ,"#%
' %%%2! % 2 0 % (
'
+
" -%
'
" !% "
2
, - * $+ "$ 43 ! '- #/
+$8. &
( % *
"* 3$)$
* 26
-$9 /,* 32-.*;7 *
)$
* /=2.&/
)*1* 12 / *1
) "*
/ 2)&/ ($ -3& ') "*
1 *"*,3 '$ 2 *, 3 -2( *'$ 3) "*
1,9 3 )$ &'/ 32 % "* +,32-362(
($ -3& : *(
-32-.&$ # 3 +,*
-3*)2 # "*; $ +,321$. 6 14%.
"($)2
1 ' * ,. &, /,-&$
) -.9+)$ &-$8 3 +,* *-3 3 43 !
3/%&* *&*) 6 +*;1$9 )$ /
2)&/
,* 32-. +,3 & 3 )$
($ -3& : )$ (*"6* -$9 * 27 3
+,3 $9 $ 1-.9"$ &.4, "* *&*) 6
41)$ = "($)
1 ' 3) )
3 *" . % 32 -+*,.*1 % *, 3 *
-&*) 62 # 1 ,/)&41 &, %* ,
3*1* +,32,* )$ 32 # -+,32% %8
2 # &.21)*; $ !$32 3) % 3*,"
)$3*1 6 1 , ( # *"4')*+*'-&$ %
& %$ $ " +* +' =2
3 -.)$ 2 -+*
.& '$ -$9 ( % * "* 3$)$
+,32
3$ ,2 &$ % 1 1 '/ 2 , 3 (
+* $
* /-.&*1 +*
6.2 &$
,32=
3$ $ " 3$ 3) % *1 6
-$9 ( . $ "/ $ " +*+,3 3$6
* *1$83&*1 ,*3",3 1& +,32
)1 -.2 %$ $ ,*"*1)$ .1 , )
/-3
-$:-&$ "*
,32-3'$ ($ -3& : 2 *.,32( '$
,* ) /+*($)&$ 1 +*-. $ ,.2
&/641 "*-+* ,-.1
*(*1 "*
&.4, )$ 18.+'$1$ +,32
38 -$9
* )*1 "* ($ -3& )$
6
2/,
(/32
,3
$ " 3 ($ 26
3. ,*&$'*( .,*1 ., &.4,8
/.,/ )$ 6 * .&*1* 12-*& . (
+ , ./, +,3 &, 3 %8
-.*+)$
'-%/-3
( $ $ " 3 (*"'$
* #6* 3$7 -$9 1* 8 $ +*&,3 +$7
) ) (
= 2 3 / 3 -.)$&41
*.,32( 6 + ($8.&*12 2+'*(
2 ,3 )$ ., 2 2%)$ %/= $
-326* -$9 /=2( 3 $). , -*1 )$ (
-3 3 "4')$ 1;,4 / 3)$41 '*& '
)2 # -3&46 * $ "/ -. )96*
*-4 1;,4 &.4,2 # 3) ' <'$ -$9
21
mieszkań stworzono
w budynku
po dawnym Chemiku
/ 3)$*1$ $ ) / 32 $ ' 3 -+*6/
3&46 +*,.*12 # 1 1 '/
-+*6/ 3&46 "4')*&-3. 6 8 2 #
1
* $ ,*1$
*, 3
-+*6/
3&*')* ,3 -3&*') "* 3
$
#*,3 #6*+ 2 3 6* 3$ =*1 "*
;,* &
2 #*1 1 3 "* 1
1 '/ ./,2; $ $ ($ -3& : 2
**,
2) .*, ( 6 % & %$ 3 , ($ )$
2 3$ 6/ ).,/( )!*,( %$ ,*
(* %$ $ &, %$ ($)2 1 ' 26
) *( -3
# 1 3 &
6
2/,
$)/
&
-*&
.1' ,)$/ ) 1& -" #/3
$ ( )%-$
" 4 $.*, ) . ), ("2 .),21 012( 21%"
( 8978: ' # 6 .1 ! (" ! 0 +)%-$" !
'" -. !4 '" -. 2$ ! " 0-" ! ')3( 1&)
02" / 2" & 0 0-+*%(1' " ("/6
14%. 1 .*1 ,32-.1$ - &, . ,3
"($)2 $*' ..2 ,3 3$:-&$ % +,3
1* )$ 38 %
2 ($)2 * ))2
,3 1$:-&$ % 8 ,*1-&$ % 1$
+,3 1* )$ 38 "*
*"/-6 1
*<)$ & , )2 #
,*'$)2 +/62
5 $ "$ :
*% $ #
1'/& 0 '
$&*6 % 3/& $ &$ ,*1)$&
! , ./
$)/ / ,
* $+ ",! - %& + 3.7 ! " - $), $(&$ * + - '$+,! + $ $&45 ! $ , $ ' *&$ -,') $)+ & $
)*/
$)/ / ,
%&-
')&
&
-*&
' $" 1& + /%
+++/
&! ", +
& ) *&,'),
&$!$
/
+ - 39
740566 +
/ 93 586 92 54
93 586 92 32
0
'$0!
).) ,
$ &)
- .
$! '. &
* '- , .
/%
" 5
$
+$&.
)$ -.
-*&.
) !$ -,
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi
ZOFII
KROPIDŁOWSKIEJ
STANISŁAWA
DOBKA
Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu odejścia Zosi
małżonkowi i rodzinie
składa
Koło Seniorów z Niechorza
Wyrazy głębokiego
współczucia
małżonce i rodzinie
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
STEFANA
BRODNICKIEGO
córce Janinie i rodzinie
składa
Koło Seniorów z Niechorza
składają
koleżanki i koledzy
z Koła Seniorów
w Niechorzu
Okręt podwodny
www.rewal.pl
strefa mieszkańca
3
Fot. Daria Mazur
N
iechorski Park Miniatur Latarń Morskich nie daje odpocząć i wciąż zaskakuje
nowymi atrakcjami.
19 maja 2014 r. park obchodził dopiero swoje drugi urodziny, a już
pojawiło się w nim kilka spektakularnych eksponatów związanych
nie tylko z historią latarnictwa, ale
również lokalnymi zabytkami. Od
niedawna podziwiać można tam
miniaturę najstarszej budowli sakralnej na Pomorzu Zachodnim
– katedrę z Kamienia Pomorskiego;
miniaturę przedwojennej latarni
Krynica Morska; miniaturę latarniowca Adlergrund; replikę armaty
z latarni Hel; ogromne koło sterowe, hełmy nurków, telegraf maszynowy oraz lunetę żeglarską,
Kameralny Trzęsacz
Poznaj swojego sołtysa
Fot. Robert Dajczak
Imię i nazwisko:
Krzysztof Wolender
Data urodzenia: 19.09.1970 r.
Miejscowość: Trzęsacz
Zainteresowania: turystyka, w
szczególności rowerowa, sport
(czynnie uprawiany badminton),
filmy, książki przyrodnicze
Lata pełnienia funkcji sołtysa:
siedem lat, 2006–2014
Strefa Słońca: Jak długo pełni Pan
funkcję sołtysa Trzęsacza?
Krzysztof Wolender: To już
moja druga kadencja jako sołtysa
Trzęsacza. Minęło 7 lat.
Strefa Słońca: Jest Pan sołtysem jednej
z najbardziej znanych miejscowości
gminy Rewal, z powodu ruin kościoła
na klifie, które turyści tłumnie odwiedzają. Zarządzanie tak sławną miejscowością zobowiązuje. Nie czuje Pan
ciężaru odpowiedzialności?
K.W.: Zamiast ciężaru odpowiedzialności, czuję raczej dumę z bycia
mieszkańcem i sołtysem naszej
małej miejscowości. Wyjątkowość
Trzęsacza mnie mobilizuje, jest
swego
rodzaju
wyzwaniem,
któremu staram się sprostać.
Strefa Słońca: Trzęsacz znany jest także
dzięki dwóm festiwalom odbywającym się w kościele neogotyckim. Czy
można powiedzieć, że Trzęsacz stał się
kulturalną stolicą gminy Rewal?
K.W.: Międzynarodowy Festiwal
Muzyczna „Sacrum Non Profanum” komponuje się z charakterem
naszej miejscowości. Droga prowadząca do tarasu widokowego z kościoła, w którym odbywają się koncerty jest zaprojektowana właśnie
z myślą o muzyce. Czy Trzęsacz jest
kulturalną stolicą naszej gminy?
Myślę, że każdy inaczej odpowie na
to pytanie. Osobiście uważam, ze
jest stolicą nie tylko naszej gminy
– przecież to festiwale międzynarodowe.
Strefa Słońca: Co chciałby Pan zmienić
r e k l a m a
w Trzęsaczu? Jakie najpilniejsze
potrzeby należy zrealizować w miejscowość?
K.W.: Obecnie najpilniejszą
sprawą w Trzęsaczu jest odwodnienie osiedla. Mamy już projekt modernizacji ulic na osiedlu, czekamy
na jego realizację. Mamy nadzieje, że
już wkrótce zostanie udostępniona
świetlica wiejska w Trzęsaczu.
Strefa Słońca: Jako Sołtys jest Pan blisko
mieszkańców, jakie wątpliwości
i problemy dotyczące życia
w Trzęsaczu docierają do Pana najczęściej?
K.W.: Najczęściej są to sprawy
z której można oglądać niechorską latarnie.
W związku z przypadającą
25 maja 74. rocznicą zaginięcia
ORP Orzeł, w parku pojawiła się
miniatura tego niezwykłego
okrętu. ORP Orzeł to jeden z najsłynniejszych polskich okrętów
podwodnych. W czasie II wojny
światowej brał udział w obronie polskiego wybrzeża. Podczas działań
patrolowych na Bałtyku zawinął
do Tallina w Estonii, gdzie został
internowany. Tam pozbawiono go
uzbrojenia i urządzeń nawigacyjnych. Pomimo internowania,
bieżące typu kłopoty z oświetleniem
ulicznym, ubytki w jezdni, chodniku, nienależycie posprzątane
chodniki i ulice. Takie sprawy są poprawiane na bieżąco. Mieszkańcy
i ja cieszymy się z drobnych zmian
w naszej miejscowości.
Strefa Słońca: Trzęsacz słynie z tajemniczej, trochę wzniosłej i kameralnej
atmosfery, nie kojarzy się go raczej
z rozrywką. Nie chciałby Pan czasami
zmienić odrobinę jego charakteru?
K.W.: Kameralność Trzęsacza
przyciąga rodziny z dziećmi, starsze
osoby, artystów i wszystkich tych,
którzy szukają spokoju i odpoczynku. „Zbudowaliśmy” tutaj
z mieszkańcami naszą małą oazę
– nie rozumiem dlaczego miałbym
ją burzyć.
Strefa Słońca: Sezon letni tuż, tuż.
To dla mieszkańców najbardziej pra-
Fot. Daria Mazur
w Parku Miniatur Latarń
Morskich
załodze z inicjatywy ppor. Andrzeja
Piaseckiego udała się ucieczka
w kierunku Wielkiej Brytanii. Możliwa ona była tylko dzięki temu, że
oficerowie znali charakterystyki
świetlne latarń morskich bałtyckiego
wybrzeża i kierując się nimi dotarli
do celu. Okręt zaginął wraz z całą
załogą podczas patrolu w 1940 roku.
Oryginał miał blisko 84 metrów długości, 6,7 metra szerokości i obsługiwała go 60 osobowa załoga. Miniaturowy model był budowany przez
6 miesięcy przez 4 modelarzy.
D. Mazur
cowity okres, dla sołtysa chyba też.
Czy Trzęsacz jest przygotowany na
przyjęcie turystów?
K.W.: Myślę, że Trzęsacz jest
przygotowany na przyjęcie turystów, a ewentualne drobne niedociągnięcia są i będą realizowane
na bieżąco.
Strefa Słońca: Co poza pełnieniem
funkcji sołtysa robi Pan na co dzień?
Ma Pan jakąś pasję, hobby?
K.W.: Jak już wspomniałem na
początku, interesuje mnie turystyka.
Bliższe okolice odwiedzam wraz
z rodziną podczas wycieczek rowerowych. Mamy ambicje zwiedzić
całą Polskę. W tym roku po sezonie
letnim wybieramy się po raz
pierwszy w Bieszczady.
Strefa Słońca: Serdecznie dziękuje
za rozmowę.
Rozmawiała D. Mazur
&,4 &$ *1 ,&"1
&#
' $ !
& # $%
"
*
#
%
$
& %(
$% # $ # !$ " *
$ #( &
" $ #
$ &
"
$
& # $ #
#)
$ - &,. ),&
!&.
,-)0*,0 1% & % -.
060 046"24" )"4" .*&A$* 3*>
1287 5- ;0/&$8/*,06&+ 6 #5
%7/,5 %"6/&+ 2&34"52"$+*
!;047 9( 6 #&810A2&%/*.
3=3*&%846*& "2,5 *&-027#"
5%7/&, 10%%"/0 /*&6*&-,*&+ .&4".02
'08*& ,492" 5$87/*;" 8 /*&(0 .*&+3$& 1&;/&
."(** 46*&2"+=$ %286* .0C/" 6 A20%,5 310
4,"< 1034"$*& 8& 8/"/7$) #"+&, * #"A/* : 4& %0#2&
"-& * 4& #5%8=$& (208>
5C 3". 6*%0, "+,06&+ )"47 1060%5+& /*&10,9+
* +&34 8"106*&%8*= 3*-/7$) /*&8"10./*"/7$) &.0$+*
!/"+%8*&.7 4". 6*&-5 #0)"4&296 #"A/* . */ @1*=$=
29-&6/> 29-06= @/*&(5 "#> "(> 2"#*&(0 2"$5->
, 9 %&. ,) !
1
! &)&*#0 4
02"8 6319;$8&3/7$) %8*&$*>$7$) #0)"4&296
+", $)0<#7 1*%&2."/"
"+,06" )"4" 40 15/,4 0#06*=8,067
10%$8"3 86*&%8"/*" (.*/7 &6"- 4"
2"//*& 1287(0406"/" &,31087$+" 8"%060-*
/"+#"2%8*&+ 67#2&%/7$) .*;0A/*,96 .0$
/7$) 62"C&? ,49287 #>%= .0(-* 34"/=<
46"28= 6 46"28 8 /"+342"38/*&+387.* 6*&
%B.".* +",*& 8/"; A6*"4 #"+&,
)
&#
3
,, ( 3 7 7 ) . " 4 ( " 7 % / 4 ( ( 7 , - ) 0*, 7 , ) !
) . " 7CD E 8
!&. 8
,
7
!"*/34"-06"/*& 6>8;" %034>10
6&(0 1-"/06"/& +&34 6 0,0-*$"$)
5-*$ 0+3," 0-3,*&(0 * ;0/&$8/&+
34>1/& ,03847 $";0A$* */6&347$+*
2&"-*806"/&+ 128&8 2"/(& 0-3,"
8034";7 67$&/*0/& /" 0,
473 8;
28&1206"%80/*& */6&347$+"
5.0C-*6* .*&38,"?$0. 0(028&-*$7
,028734"/*& 8 53;5( 2"/(& . */
%034>1 %0 /4&2/&45 8 12>%,0A$*=
4&-&6*8+*
* 4&-&'0/**
"25/,*&. 20810$8>$*" */6&
347$+* +&34 6730,*& 8"*/4&2&306"/*&
.*&38,"?$96 * '*2. %8*";"+=$7$) /"
4&2&/*& 0(028&-*$7 53;5(".* (%7C
40 5.0C-*6* 66 '*2.*& 10%+>$*& %&
$78+* 58"3"%/*"+=$&+ 4",= 208#5%06>
*02=$ 10% 56"(> 8(;"38"/& 0%
6*&-5 -"4 128&8 .*&38,"?$96 * '*2.7
8 4&2&/5
0(028&-*$7 6/*03,*
0 10.0$ 6 20860+5 3*&$* 4&-&,0.5
/*,"$7+/&+ * 5.0C-*6*&/*& %034&15
%0 38&20,*&(0 6"$)-"28" 53;5( 120
3*.7 0 8(;"38"/*& 8"10428&#06"/*"
/" 53;5(* 4&-&,0.*/*,"$7+/& %0 &
'&2"45 /6&347$+* * 20(06/*$46"
28>%5 .*/7 6 &6"- 2&/&538
"3*?3,* 4&*/6&
347$+& 2&6"- 1!&#2"/& */'02."$+& 128&,"8"/&
8034"/= '*2.*& 2"/(& * 10860-= /"
1287A1*&38&/*& 12"$ /"% 208#5%06=
3*&$* 4&-&,0.5/*,"$7+/&+
) %
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rewal
z dnia 28 maja 2014 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
CENTRUM USŁUGOWE
m. Pobierowo gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późniejszymi
zmianami), uchwały nr LXV/453/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal zmienionej uchwałą nr III/11/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m.
Pobierowo gm. Rewal oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
!!
" &# "
!$
"
! "
"
%
" $$
0
(.*//7$) 15/,
4"$) /" 452734> $8&,"<
#>%8*& 429+," */'02."
40296 4527347$8/7$) %0
3,0/"-& 1287(0406"/7$)
/" 638&-,*& 174"/*" 4527
3496 %047$8=$7$) 2&
(*0/5 2"$06/*$7 $)>4/*&
0%106*&%8= /" 638734
,*& 174"/*" 63,"C=
.*&+3$" ,492& 6"240 0%
6*&%8*< 10,"C= 38-",*
4527347$8/& -5# 10.0(=
6 8/"-&8*&/*5 0%106*&%
/*&(0 /0$-&(5 527A$*
%06*&%8= 3*> 296/*&C
638734,*&(0 0 *.12&8"$)
0%#76"+=$7$) 3*> /" 4&2&/*& 2&6"3,*&+ (.*/7
" .*&+3$5 %034>1/& #>%= 4",C&
29C/&(0 20%8"+5 ."4&2*";7 */'02."
$7+/& * ."17 2&(*0/5 >%8*& .0C/"
8",51*< 128&60%/*,* $&247'*,0
$%
. " & = $ )&1(& 1 #0 1 # "%&+ ,)10 (-%!,0
% &)$
,-)0*,0 1% 4
D3<< 9 >=3<<2 , "4 [email protected] E= ?D B> B>E
&
&
-"4 " &. ? : -", $
"%
-8
1 -$ 6
" 5;2 & = $
10%%0
& 1 %% . & 14 E3<< 9 =E3<<2 , "4
[email protected] E= ?D B> E>B
1 !
1
&,4 & ),
$0+" & & .
6"/& 1".*=4,* 02"8 .0/&47 0,0
-*$8/0A$*06&
$
-"4 1!&"% = :& !, *(&),&.0;2
& =$
10%%0 & 1 %% . & 14
$
-"4 % 1 &"% @ : .&)1
-,& -8
*&.0;2 10%%0 & = & @ $ . & 14
E3<<8=C3<< &) 1 & =< $
& =A
1 ). . *& &,0 % 1 " . & 14
E3<< 9 =C3<<2 , "4 [email protected] E= ?D [email protected] [email protected]=
&
"4 -)*1,0%&. >D : -1 -$ 0 &8
#'.*,.
&)*! &2 & = 1 ).
&
?= * )( % 10%%0 & 1 %% =<3<<
9 ><3<<2 , "4 E= ?D B? >A<4
$'
$ &#"
$
$
#
"
$
"
(
"
"
Projekt ww. planu wraz z niezbędną dokumentacją wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 4 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. Nr 101 w godz. od 8.00 do
15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. w Centrum Ratownictwa w Pobierowie,
ul. Zgody 7, godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] do Wójta Gminy
Rewal, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu
Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 lipca 2014 r.
WÓJT GMINY REWAL
ROBERT SKRABURSKI
"
!
#
"
'
&
"
"$ %
, $
/+(,-% 2-0 1* ,0 .+ 1+.$
2-0 .)- *-* /0,
%
"
"
"%
/
!
"
"
!
"
"
!
$
%
"
$
#
!
#
"
%
"!
"
#!
!
06$#4 * "5)-> /0$6$-2 ")?
.24.065+( - ),<.#1( 3"6$12-("5
6 )?= 9 #6($"( 6 6 )?= 052,(*( /0.
4 #6.-5"' /06$6 0! 0? $0$16*.
<.#6( 2 -"$06$ 6 /0$6$-2.4 +(
3*< # 2 -$"6-5 =4("6.-5 - 6
)?"( "' 0 6$, 6 (-1203*2.0$,
12?/-($ /06516$#< "6 1 3"6-(74 6 )?= ,365"6-5"' /0.4
#6.-5"' /06$6 ("' <
($04(
"6.-*
6 0*
# 1 ( .,*
*($0"[email protected]*($&. 5*.- -$ 6.12 <5
07C-.0.#-$ 324.05 9 .# 0."*.45"'
/(.1$-$* 6$1/.<3 C$, /. $2(3#5
45*.- -$ - /( -(-($
.#"6 1 *.-"$023 /.* 6 < 1(?
074-($C &03/ ; .2.%.0, : /0.
4 #6.- /06$6
0*
16"63*
*270 6 /0$6$-2.4 < %(+, . 14.("'
#6( < -( "' /.#"6 1 6 )?=
(- <$, *.-"$023 !5< /(.1$-*
45*.- - /06$6 /(?= 4.* +(12$*
3+(-? 6 /+(@1*>
+$*1 -#0?
4.0$* (-&? .4 *
3+(-?
1 06
2 +(? $2+(* .-"$02 2$- !5<
074-($C .* 6)> #. /.#13,.4 -(
/(?"(.+$2-($) #6( < +-.A"(
/.
) 4(<5 /.#6(?*.4 -( 12 25125*(
.0 6 1<.#*( 2031* 4*.45 2.02
,$#( +-$ !.#B"$ (#$ +-($ 41/7<
&0 )> .##6( <3)>" - 416512*($
6,51<5 .#4($#6 )>"5"' /06$-.16>"
("' #. % 1"5-3)>"$&. A4( 2
4 *2705, ! A-($ /06$/+ 2 )> 1(?
6 C54> - 3*>
/.,."> -.4."6$1-5"' 2$"'
-.+.&(( ./.4( # ,5 '(12.0(? 3(.A"(.< 4 06?1 "63 6- "6$-($
/.<3#-(*
- *2705, +$C5
06?1 "6 2 )$,-("6> +$&$-#? ($+$
-("5
2 *C$ /.* 63)$,5 ) * /06$1206$-( 4($*74 2."65 1(? 4 +*
"6<.4($* 6 C54(.<$,
3+2(,$#( +-$
36$3, +(%($ #6( < .#
0.*3 .,5
1<.# 4"> ( 6 <.C5"($+$, ,36$3,
!5<
< #51< 4 &($<<. 9 4($+*(
,(<.A-(*
06?1 "6
5, 065<
.- 1.!($ ,($)1"$ 4 *2705, '(12.0(
0$&(.-3 6.12 -($ /06$#12 4(.4 1/.17! -.4."6$1-5 ( /06$,
4( )>"5 #. .#!(.0"74 4 * C#5,
4($*3
- 165"' ."6 "' )$&.
A,( < 4(6) 12 )$ 1(? 0$ +-5,
( 1*[email protected]"6.-5, #6($<$,
/.#6(?
*.4 -(3 6 6 1<3&( 36$3, -.1(
)$&. (,(?
●
. )3C 206$"($ A/($4 -($ /($A-(
*270$ "'"$,5 ." +(= .# 6 /.
,-($-(
0$A= ("' /065/.,("'+3!-$ ( 20 &("6-$ #6($)$ .+1*(
-(") 2.0$, *.+$)-$) $#5")(
A/($43 )$12 *1(>#6 2 -(1< 4 065
C -.41*( *2705 /.04 < #. 0 #.
1-$&. A/($4 -(
03/? .#6(-->
6 .!($0.4
2 *C$ 23051274
6 " <$) .+1*( 45/."654 )>"5"'
/.#"6 1
, ).4$&.
A4(?2
4 ,(-($ $4 + 0$A= 25"' /(?*
-5"' 3*0525"' /.# 1$0"$, /($A-(
46!.& "(< *.,/ -( ,$-2 $ 25
(/( *
25, 0.*3 6.12 <. 45#03
*.4 -$
A/($4-(*74 *270$
! 0#6. 165!*. 1(? 0.6$16<5 "6?A=
6 -("' - /$4-. #.2 0< &#6($A #.
0.#6(- 6 .+1*(8
($+*($ /.#6(?*.4 -( 1*<
# ,5 &03/($ ; (+"6*74: 6 0.
, #5
9 $#$0 ")( * 32(-&3
30./$)1*($&. *270> /0.4 #6(
9 .+ -2
$4 -#.41*
( 1 ,.#6($+-$,3 6 12?/.4( ; (1:
4 1*< # *270$&. 4"'.#6> ,($16
* -*( .!($0.4 9 (*2.0( $4
- #.41* "6.<.4
2 065-*.41* 6 12?/.4
-(
)
#6(@1* .0 6
$0.-(*
) 6
#.41*
0#6. &.0>". 6 /0 16 ,5 #.
3#6( <3 4 *.+$)-$) +$*")( / 20(.25"6
-$&. ( 0 #.1-$&. A/($4 -( *270$
!?#6($ ,( <. ,($)1"$ 4 .!($0.4($
4 #-(3
(12./ # /065 !3#5-*3
20 C5 .C 0-$)
●
#
$ 41/7</0 "5 6 - )
+$/165,( $30./$)
1*(,( 1/$") +(12 ,(
4
.#-.4(.-5"'
4-?206 "' /065&.
2.4 +(A,5 #+
@124 -.4.
"6$1-> ,3+2(,$#( +-> $*1/.65")?
*270 6 "'45"( - )! 0#6($) 45,
& )>"5"' &.A"(
,( 12 *+ 15"6-5"' $*1/.274 6 16*+ -> 165!> /0./.-3)$,5
-($645*<> /.#07C 4 "6 1($ ,.
C+(4> #6(?*( /0$6$-2 ")., 6 #B4(?
*($, A4( 2<$, ( .!0 6$,
3+2(
!"
!
!
"
"
" "
"!
"
&
$
&
$ !
"!
&$% !'! #)0$ ) "#)( !%!' -( #!
)
"
!
# (
# % #) %*#
) '$) ! (-( $ 0
' "- $( " %( )
% !$ #)
! ' #%! "! # 2 .
-( &#!
*'
' %(
$ !'!2
'(
) ! #!
! '#0 ) )
3!'
$) 1
*' '
!#
) 0 ! "!'! & 3
!3
'$"
$"0 ) . ) $ )& / $ 0 %&
' ! &
! #! & ' %(
'
!#$
'$
!3 $"#* !' . $
) ( "!%# ' "#)( !
%!' ( "#) ) !
!$"! (
$%#!
! *' ') /. & ) - ' ! &#$
)
'(
#!
!# ) "! ' . $ 0 "#)( &)(
! #!' #& &3 #! ) #)0 & ! (- $ 0
%#)( !'( # $% #!
#0 ! ) #!
)/ ( -!2 *' %( *' !# ) #%($%( ) (
'(#! *' !) ! (
%*#
! /
%( !
(.
"!! / . )( % 3 & . $ 0 ' $ %(
% / "! #*3 ) / / ! $% #(
#
$*' & #*' # ( (
&3
! (-
"
"
"!% "!
$ 0 %#)
2" '
"% , %
!' &%#)
%'
$ % $- ' #)
2" '
$'! " 0
&%
%!'
$)
!$)
'/%" '
#
! (- $ 0 '
' &
$%
"#) $% '
#( *'
$ % !$*
3('! ' '( !
&) $
)(
3 ( %! ) -!
'(
* - &"
! $ & ) 2. "# ' ) '
& % 3 $ !$)%!' . "($
( "#) )
0 ! )
"!#%!'( ' ' &
!$"! (1
$
$%( &
!' ! ! '
"#)( ! ) ) $( " %( )
!# ) ! #) .
1 !. $03
! (
"$' & & %
' "
"$'
&'(' ! * "
!(
+
*1
/+10+-! $ /0,$ % - )' ' 4 1 1 ' 1 '/'9
" % 0" $ +1! & 0 -.*0, 6
*(2% # + % -'$ +- 1 9
% 2'/ % $ / )*10 '-'/ % / ". '+( 6
" - '- 2
)' 1 !'/ -0$ /+10+-! $4 !-(*10
/%'+1 ' *'$%0 /!# 4 1 ! 1 $. *',% * % % 9
+10 * / "+! $ (/ !6
1 !. $05
● /# ,
"'$ * +- .*
' %+'% : %. "!'/
*1 '*1'/ : 1
/+)(#)*
- ! +)'-! % 10+!.
% !', 4
● 0+1 * '/ / * 1 /+! $.4 !-(*0 1 /+1 +- )'9
$' %04 1 % ' 0#' 0 % $ ' / " -*. % 4
● /# ,
"'$ +!" ). 8 *-'+7 : 1 " - /+)(#)* 0 1
'- 1 % % + ') ! 4
● &+-/. *% ! $
&+-/. !# %'/+! $ : /# 9
,
"'$ 8 " '*% 7 8<=7 : !-(*10 %
%'!*'-% % +
/+) *
)'$
4
● '-*!'/
% ".!'/ 4 !-(*0 +/' )*
1 /+1 1 9
1% 1 +/' ' %', 4
" & #
' & $% '
&
'
$%,
*
&
%
&
!( "$ &
$
!$
( % "$' ',
, &' !(
" !$ &
)
#
"
( &(
%
$
$ * "(% & " !$ &'
-
'-6 /
1 !
'-6 ' *-
1 !
!"
& )
*'
" & ) ! #)(
/ ( $)
%( ' !
' -! $ 0 "#)( &)(
"!-&
! $)
#
- "! ) $ $) ! )
- $ 0 "#)( '
'/ #! *' 0 '! $ !'/
) (
1 "#)( !%!'
*' "#)( $"!
) *"#) ) 2 '1$
!-!
-! $ & ) $% (
') /. & ) - ' !#$
) ( "# %
$) )&
) $)%& ) "#)( !
"#) ) )
!
#
!
)
'( "# !'
# %& &#(
$%(
#! ! #!) ' -( "#) "($)
$%
) ' !#(
) $"! $!#!'
"#) )
$ !'/ ($ !% 0 ! $!
#&$!
$"
"#)( !%!'
$%
$)(-( $ 0 "!'! )
) #*' ! '2#* )
!#!$-(
) #! &
" & "! ' - $ 0 #&"
)$
%
$%#)!'
# $ !' %*#)( "#)( (
'(
#) 3 # ' $
3 ) # !'
#&" )-!3!
) %#)
1
'*
*' )'( -(
"! ) %*#( '"#!' ) - ) # ( ' "# '
) '( )
'(% ' 1 )
"# )( ("! ) $)%& ) ( !
) $% ( # ' $
*'
# )!
0%
!"&$) ) "
%*#( ' /3 (-! $) ) '
% 1 )/ ( " #
!'(
$% %( !
- !1
"#)
-& '
%*# ' #%! $"0 ) .
'( #) 3& # ' $
! #& / (
! ! #
) '(
'$)($%
(%!
) $
1 !
# )
%!'
'-6 /
& " 2 " %# !%( ) (
)
!+ "! "#) '!
)(3 !'$
! $"*
(
-!$
&2' % ! #!'
!
● /# ,
" ! / *% 8 '* %-'7 %
* +- +1 /9
+! : 1 /+1 '-/ *- ' /+)(#)* 04
● &+-/. * *+! $ : *$ 8 $ 7: !-(*10 % 0 %
' $(/ " % $ )'$' 04
● ' -!'/
/ -1 *'/ 4 *!'/ *0+1 : % !-(*0
' *1 / 1 4 2 $'2% " 10 4
● '$!'/ / -!'/+! $. : ' " - % 1$ *% % $
)'$ 4
● '$!'/
" &+! $. : 0 )'-*1 . $0 )'$' 0
1/ %
% '$ ! +-4
% 1 /+1 $'2% " 10 6
' 1 !'/
1 '# ! 4 1 !-(* -*. %' 09
#' 0 $ '* % 1'/ % - ! $ )'1 '$ $ (/! 6
*1
)' 1 !'/ )*1 +- / "'$ $ %0 1 %-*.$
% '*$ 4 *'$' 4 !*
1 ' * 4 $ *0-'*0 1%
!'" 2 &+! /+)(#)* 6
! 1 /+1 % / !+1 )' 1 !'/ % % " 2 + ', '$
: $ +1! & '$ -.*0+-'$ )*1 0/
0$ / / ".
)' 1 + $ '/0
% 6 0 0, % +-/'*10" -$'+ *0
,/ -% 1 /0 - $ (/! % 0#0 0 '* 1 " )+1 4 '
2 " / %0$ $ + . +!.) $0 >;; '+( 4 -'
(/!
/ / ". 1 / -) %
+- . % 6 1 -' / "! 1 ! 6
!(
!( ( "
'#-0+ / "
8
strefa szkolna
Dzień Dziecka
www.rewal.pl
Forsycja przyszłych absolwentów
Tradycją naszej szkoły jest sadzenie roślin przez szóstoklasistów. W tym roku
przyszli absolwenci zostawią po sobie krzewy forsycji. Z przyjemnością, jako
gimnazjaliści, będą obserwować jak rośnie ich sadzonka.
Na imprezę kolejką
Paprotno, Karnice), w celu zmniejszenia kosztów proponujemy dojazd na imprezę koleją wąskotorową. Wyjazd z dworca Gryfice
Wąsk. w kierunku Trzęsacza
o godz. 8:40 i powrót kursem specjalnym o godz. 15:00 z Trzęsacza.
Grupy z terenu gminy Rewal
mogą dojechać na miejsce imprezy
w Trzęsaczu zgodnie z rozkładem
jazdy, obowiązującym od 1 maja
2014 r.
Uwaga: 30 maja, oprócz regularnych kursów rozkładowych
proponujemy
skorzystanie
z kursów specjalnych: z Gryfic,
o godz. 13:20 oraz powrotnego
do Gryfic – pociąg podstawiony
będzie na dworcu w Trzęsaczu
o godz. 15:00.
Promocyjne ceny
Promocyjna cena biletu w dniu
imprezy wynosi 10 zł od osoby
i obejmuje przejazd tam i z powrotem na wszystkich trasach
(również na trasie Gryfice – Pogorzelica-Gryfice) oraz zestaw grillowy: kiełbaskę plus dodatki.
Dodatkowo, przy wykupieniu
biletu na przejazd koleją wąskoto-
rową w dn. 30 maja, oferujemy
voucher na bilet wstępu do ultranowoczesnego Multimedialnego
Muzeum na Klifie w Trzęsaczu
w super promocyjnej cenie – 5 zł
(promocja dotyczy dzieci do 16.
roku życia).
W pozostałe dni weekendu (sobota 31.05 i niedziela 01.06) zapraszamy do skorzystania z promocyjnych cen na przejazd kolejką
wąskotorową. Dzieci do 16. roku
życia płacą za bilet tylko 5 zł.
Fot. ZSP Niechorze
rganizację imprezy
wsparło Multimedialne Muzeum na
Klifie oraz Wydział
Centrum Informacji,
Promocji i Rekreacji Gminy
Rewal. Impreza skierowana jest
przede wszystkim do szkół podstawowych, przedszkoli oraz zielonych szkół z terenu Powiatu
Gryfickiego. W ramach festynu
odbędą się konkursy, wesołe zabawy dla dzieci oraz konkurencje
sportowe prowadzone przez animatorów z wieloletnim doświadczeniem. W programie odbędzie
się m.in.: Wyścig Hulajnóg o Puchar Neptuna z atrakcyjnymi
nagrodami ufundowanymi przez
muzeum w Trzęsaczu, występ
magika, będzie stoisko malowania
twarzy, a dla odważnych – zorbing i żyroskop. Jak na prawdziwy festyn przystało nie zabraknie również kiełbasek z grilla,
waty cukrowej, czy ulubionych
szejków lodowych.
Wiwat maj…
Popłynęli szlakiem Papieża
Grupom
zorganizowanym
spoza terenu gminy Rewal (Gryfice,
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niechorzu
nie zapomnieli o Święcie Ziemi. Pod kierunkiem rodziców przygotowali smakowite
sałatki, które smakowały dzieciom i nauczycielom. Tego dnia
wszyscy przyszli ubrani
w odpowiednie kolory,
aby pod kierunkiem
Katarzyny Pawłowskiej
ułożyć fizyczną mapę
Polski. Było smacznie,
zdrowo i wesoło.
Uczniowie niechorskiej szkoły obchodzili majowe święta już w poniedziałek, 28 kwietnia. Odświętnie ubrani z biało-czerwonymi chorągiewkami
w dłoniach, obejrzeli prezentację przygotowaną przez nauczyciela
historii Damiana Zielińskiego i włączyli się do wspólnego śpiewu pod kierunkiem Jacka Kabali. Każdy uczeń miał okazję wzbogacić swoją wiedzę
na temat Święta Pracy, Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja.
Plan imprezy
8:40 – Wyjazd z Gryfic koleją
wąskotorową.
10:00 – Przyjazd do Trzęsacza.
10:00 do 15:00 – promocyjne
wejście do Multimedialnego
Muzeum na Klifie w super cenie
5 zł/os.!
11:00 – Wyścigi hulajnóg i zawody sportowe.
13:00 – Animacje dla dzieci,
występ magika
15:00 – Zakończenie pikniku
i powrót pociągiem do Gryfic.
Serdecznie zapraszamy do
udziału w naszej zabawie!
M. Łozdowski
Święto Ziemi
Fot. ZSP Niechorze
O
W piątek, 30 maja, Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zaprasza
wszystkie dzieci do udziału w pikniku z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się na obiekcie Orlik, przy ul. pałacowej
w Trzęsaczu w godz. 10-15.
Fot. Ł. Tylka
Fot. ZSP Niechorze
z Wąskotorówką
Fot. ZSO Pobierowo
26 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pobierowie wraz ze swoimi rodzinami udali się na spływ kajakowy rzeką Rurzycą
(Pojezierze Drawskie). Chcieli w ten sposób uczcić fakt, iż patron szkoły, Jan Paweł II,
zostanie przyjęty w poczet świętych.
Rzekę wybrali nie bez przyczyny. Tym bowiem szlakiem
pływał nasz kochany Ojciec
Święty, zanim został powołany na
stolicę piotrową.
Spływ rozpoczął się od leśniczówki Wrzosy (niedaleko Nowej
Szwecji). Gdy wszyscy uczestnicy
spływu dopłynęli do „Kamienia
Papieskiego” (ustawionego tam
na pamiątkę pobytu Karola Wojtyły na tych terenach), wzięli
udział w mszy świętej, którą sprawował ksiądz Stanisław Krzyżanowski.
Pokrzepieni strawą duchową
udali się w dalszą drogę. A droga
była niełatwa. Na uczestników czekało do pokonania około 20 kilometrów. Dużo zwalonych na rzece
drzew stanowiło przeszkodę, czasami bardzo trudną do przebycia.
Bywały miejsca, w których trzeba
było nawet przenosić kajak. Miejscami rzeka była tak płytka, że
kajak trzeba było ciągnąć.
Spływ kajakowy był bardzo
liczny (liczył 14 kajaków). Najmłodszy uczestnik wyprawy miał
5 lat. W tej trudnej dla niektórych
drodze wszyscy pomagali sobie
wzajemnie.
Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli
do celu. Jedni wyszli z kajaka
suchą stopą, inni nieco przemoczeni. Pogoda dopisała, więc
każdy był uśmiechnięty. Byli
dumni i zadowoleni, że przebyli
szlak, którym pływał Jan Paweł II
– patron naszej szkoły.
Po wspólnym posiłku wszyscy
podziękowali sobie wzajemnie za
miło spędzony dzień i udali się
w drogę powrotną bogatsi o przeżycia tego szczególnego dnia.
Wracając, już planowali następny
spływ. Oby tylko pogoda dopisała, bo chętnych na spływ nigdy
nie brakuje.
Edyta Bartkowska
(uczestniczka spływu)
1*(, 3 '! *($,#! . + ')0 + #+ 1"'1
,2 6 ( $! 2'1 #($(+(01 ! ! # 01 *$
0! $( /'# 1"'1
(!,# 2 21' " (+ 2 2 - !
'! 2 0' .+2' 6 ! " ,. .( 2" 0!,#( '(0 4
/+2 2 '! , ' *($,#!& +1'#/ (,. *' (
,2 2 )$' /0
2 ,%/ /" !
(+ 2 0! #,2
$ &) #" *' 6
* (* 2 ' ! %(" 1
%# ) *!1 #$"%&1
"!%&$' 2 %1 &"
'$*1 * !
.' "
( *! ! *()
&$( . "
#"$! !
&) ( !
* '
*)( 4
#" ( $'!
() "$' ()#"% 6 !
" #"
( !
"4
& " & 6
!( %&)
( ()#"% 6 !
% ."(!
* (!2&$*!)
%&
$ *" "#.
!
"!"
*!
" ( 6! '$*1 * ! &
" 1
%.'6)/ (%*)%&
%* 3
"
#" *1(%*) "
! %&"
& +( 6 #" % ! "$+(
"6!
'# / '$*1 * !
&+$ 2 1 %.'6).) " ! %#"
. *!"4
#$* * .'
&
$'!
! * 2 !)
%&
" #"( !
*
*# * !
& $ .' , ( #$*)#
' %&
!
#%*1
! #"(%*
!
%& " )! "
%*) %#"%"
( !
1# "( #"( $* !
#$*
"( !
#$*)
#
'
& $ .+( "$* *
*# *"!)
*2%&) * (
%
%1 #$"
) * "$"* 1
* %
* $* 1 % 2 ! ( & ()
$ * ()
*)
*2
!
." * 6
"6 *
$ " ! 4( 6) #"( &$*' $"*
( / %(" 1 %#$ (!"4/ *) *!1
'
% ' &'$2 "$"4
" 1 #" &$*) /
%(" 1 "$ 2 ' ! #$*) . #$*) "
&"( / % 2 " % *"!' * "( " )
( * % * * +( ! ! $&
" $ !
*)/ $)*) " "!&'*
.
&+$ !
*"%& ." #"
! '6) " 16 ! "
* 2 /( * ! " ! % ."(! *
(!2&$*!
"6 ) & 6 #"("
( $"6)/ % 2 ( $ 6
&$ ! ! "() #"
"!&'* * *)! 1 #" *1& "(" /(
*)/
&! $ $
)!
1 &"
'$*1 * ! &)#"(" $ $ ) ! !
%.'61 " () *)!"( " '#$ ( !
%#"$&'
& " & 6 #"( !!) )/ "
#"( ! " "*! "( ! (
%#"%+
! 6) * !
"$*)%& / "$ * ! !
$ 6 / . ! ! ! &'$ ! #"*) #"
(" ' 1
)% " "$& '&$' ! 1
, 3 -/ 1 " " % , " * ( % (2 6
1 &
'")-$"
/ % 7 > >: 9 9 9 =< >
1 % 5 0 % 7 1* , * 1 9 :
8& !$5 2
( '!(*(&(+,#! ;** *($ ' 6 (&6*$
( +. 5 0006** *($ ' 6 (&6*$
0
-
+ .
+('1 +( (0!,# ! (,*( +(0 '!
*
&! (&/' $'1&!4
+2 / &!'1 0 0 $/ "( *,'0# 4 !3 0 20! 2#/ 2 */ $!# " 0 2! ''!#/
+2 (01& (" 0) 2.0
( '!(*(&(+,#! ( / 0 %1 + [email protected]
1
&!'1
0 $ 2 '! == #0! .'! ><[email protected] +6 0 ,*+ 0! 2&! ' 0 / 0 $
+
[email protected]=? 9 26 +26 ("6
6 ><[email protected] +6 *(26 =B=?:4 (.1 2 " 2&! '1
,. 0 # (*% .1 2 (,*( +(0 '! ( * &! #(&/' $'1&!4 1-32- 2 1& . " " %
(" ,0 !*'*. " 3 '" -3$ &2 ! " '" -3 (2 ! 1 '2.% ,/7 <' 0-/7 : 0-/ 12
* 0/,32' ("0 32-/*. " " +*,3 $0 3* *1" 3 (" - * 3&*4 (" $*, $/2 $% , #"7
*% . 2 (,*( +(0 '! ( *
&! #(&/' $'1&! $ '! +/ (&(- !4
2 &! ,2# %1 ! &! ,2 '1 4 #.)+ +(2$! 2 " ,! *( !$(- ! 2/31. " 0( 1 2(,. % 5
: *(&'! ",2(' 0 *+21* #/ #! 1 ( * 1 2 ! + ' , 0 ,*(,) , $ #8
.10'1 ! 01'(,! @ 2% &! ,! 2'! 2 = &? 2/31. " 0( 16
: 20! #,2(' 0 *+21* #/ #! 1 ( * 1 2 ! + ' , 0 ,*(,) '! , $ #8
.10'1 ! 01'(,! C 2% &! ,! 2'! 2 = &? 2/31. " 0( 16
(' .( !' (+&/" &14 3 $ .1& 2 ,(01 ( ! #.)0 ' $(01 20! #,2('(
&!'!& $'1 *(" &'!# 2 =>< $ ' >@< $ . #3 *( '! ,!('( '(+& $ (. $!
* ',"(' .)04 (-+( #)0 0 2 ,(01 (+ 2 !''1 &! ", 2 #0 . +(0 '!
./+1,.1 2' ( 2 => $ ( =A $ ' # 3 &! ", '( $ (0 4 ( *+2 #%
,!
2*(-+ '!( ' &!'!& $' *(" &'(- *(" &'!# 4 0 #.)+1 &/,! 1 01*(, 8
3('
' '! +/ (&(- 6
*, $/2
$% , #" ( % 42 *$*(
1 / ,'"("
* 9; 3 ,1
:89; ,7
(+&/$ +2
#$ + "! (,. *' , 0 +2 2! &!'1 0 0 $/ *+21 /$6 ! 8
#! 0! 2 =D4 . #3 ' ,.+('! !'. +' .(0 " !/$ .1'/ ' (+& "! / $! 2' "
0 2 #%
* 1 (&/' $' 9 ..*5770006 !*6+ 0 $6*$7 (#/& '[email protected]=D:6
" ,. (+ 2 ( .8
)0 2 0 (+ 2
" (% 2 ,!%(08
13 . ( .1*/
$ .4 " ' #3 '
*(0,2 '(- 6
"#'%* * ! '$*1 * !
' ! ()
$26 !
24! 1 5 %& (+( # .
! ! &) () " +( ' "6 ( /(
* ! ! ( & " # &!)
"
* 2 %&"%'! "(" #$"%& "!%&$'
"$*)%& ! * !
%& . &(
!"
* 4! ' "6 ( &$ ! ! #$ &) *!
(%*)%&
$'# 24! "()
& 6
/( * !
$" "( #"#$ ( 1
" + !1 () " !"4/ "$ ! * '
"%+ $ ' $! /( *1 "
$)( ( %"
!"(1 # % 2 * *)!
#+5! #$*) " 2 * $ * * ( !
%"( !)
/( * !
*) *!)
! $*
" #" "
#$" % "! !)
&$ ! $+(
! 6 ()
% 2 6 ! ( 2 %*1
* &1 % ."(! * (!2&$*!)
%& "
6 ("4
&)( *
$' "(
"%+
%& $%*)
( ' * !
$ *"
*2%&" %& &"
! *!
*!)
"$
$"*$)(
! " %#$ (!"4/
*) *!1
" * &)
* " * $"(
#"
" $ ! * / % '&
"$+ )
( * ) !)
%& &" * & !
"
#$* ! ! ( %)&'
() .'6 ! % 2
' *
" 6)
#" ()6%* ! ( '
$)& ! " "$ *
" $
*! "
%& $* ! % 2 %#". * 3%&(
"
& +( ! * (!2&$*!) % ."(!
! ! 6) " $*
"4
"$ * *24
* $* % 2 6 "%" ) %& $%* %1 ( #%*
( "$
! 6 ! &+$ ! %&" &
&+$)
&)(!"4/ *) *! " $ ! *
% 2 " " %.' & ( *"$
" #'& $
!&) % ."(! * (!2&$*!) &"
"% "! . '*'# .! !
%&! 1 )
# +( *
( * %& $%*
." * 6
$" *
' *
"(
" 1 $+(! 6
." %#2 * / * % ! 4( 6) #"(
&$*' " ( * %! ( "%!) " #+5!
% !
6) ! #
2& / 6 ) !
.1 *)/ % ."(! * ()#"% 6 !
# +(
*
(
)6 ! %1 &" '$*1 * ! #$*
*! *"!
*
#
6
% ."(! %1 ! () * "!) & $ !
" " # '*
( (& ) ( * % *
() *
! & $ ! # ' *
(
"# '!"(
" 1 %"
#"/( *)/
8
1+ #.(+
'! 2' (
'.+/& ('.+($! $ )0
0
*6 2 (6(6
Czwartkowe
spotkania
CENNIK REKLAM W STREFIE SŁOŃCA
-4
Spotkanie z Radnym
Adamem Grzesiek
'"(3 2
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Wójta Gminy Rewal
z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia
cennika za reklamę w „Strefie Słońca”.
2 %1
,-43,*'"( 2.43.0$"' ,-4 ." "*- *'
- " &$ %* $ $ $*+
&'$* , +! (&',
* * *2" 4$1 *$*( (" 2 (" ,-4 $- 4 %(3' 0 -'"("
* (" EC ' # DBCF -;
w Trzęsaczu
na ul. Letniskowej 4
w każdy pierwszy czwartek
miesiąca od 10 do 12.
$& )+ ' )+ ,
Telefon kontaktowy
"
511 361 660
$',+() " , &$(
"+
# ,)
#+
#,
' # # +))* #
/
# *.0*
*-+#
*00) #
(
$
!
&
, ,*$ #/
%"
"
"
*$*( (" *,& 03 2 1.0 2*23' 0 -'"(" " 2 ( % 6( # 23.*$*/ "
.$10$*2
4" 23 /(" " ' 4 42*% );
!
Rewal, dnia 16.04.2014r.
WÓJT GMINY REWAL
w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.)
Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2014
roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.
Termin wpłaty wadium 18 czerwca 2014 r.
OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata
wadium, które należy wnieść do 18 czerwca 2014 r. na
konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice
o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz
posiadają prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej opisanej w kolumnie oznaczonej jako „nieruchomości sąsiednie”. Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zachodzi
obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki,
którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty oraz dokument potwierdzający posiadane prawo własności lub użytkowania wieczystego do działki sąsiedniej w biurze 03 obok Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby najpóźniej do dnia 26 czerwca
2014 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. Zastrzega się prawo do
unieważnienia przetargu.
Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal,
pok. 107 i 108,
tel. (91) 38 49 021,
www.rewal.pl
e-mail: [email protected]
fax (91) 38 49 029
7
102 &'$* ,
" ( ") $ &$ ' " $& )+ !
.
( $*
Wójt Gminy Rewal
zaprasza wszystkich do podpisywania oświadczeń w sprawie poboru opłaty miejscowej w formie inkasa
i pobierania kwitariuszy lub podpisywania umów ryczałtowych do Urzędu Gminy Rewal pok. 105.
*( 0* "( *-'1# ." 8 6 4 * (" 4 4 ,". ' A G ,-432*& ( # ("6 # 1 !2 &3 "($ . ( " ,* *-1 *,& 03 '" #. *2 # $)',+!
*$)+/
* .0 2 ,- 2( :
!2 & (-
<EHB<CE
-
3 '"(3
2 % 4 (" EB -1 (" DBCE -; 2 .,- 2" *,& 03 '" #. *2 # ? 4; ; *#;
<EHB<CE
4 (" EB -1 (" DBCE -;
* (&' * $& )+ ! ( $* *&'$* , " ,*$ " #/
? 4 4 "(8 (" CF .03 4(" DBCF -;@
,* .0 2" -0; CK ,$0 C %"0; " ,$0 D " E 1.0 23 4 (" CD .03 4(" CKKC -;
* ,* 0$ ! " *,& 0 ! %*$ %(3 ! ? 4; ; 4 DBCB -; - KG8 ,*4; HCE 4 ,+5(; 4';@
*- 4 -0; CJ 1.0; D ,$0 J8 FB 1.0; C " -0; FD 1.0 23 4 (" J ' - CKKB -; *
. '*-4 4" '"((3' ? 4; ; 4 DBCE -; ,*4; GKF 4 ,+5(; 4';@
'"(3
1 !2 % 8 * ( .0 ,1# :
A C; $- /% ." 23.*$*/ *,& 03 '" #. *2 # 4 $ 6 3 4" ) ,* 301 ( 0 - (" '"(3
2 % * *.+ "43 4(3 ! ,-4 32 # 3 ! &16 # ("6 C * 2 % !: 01-3.03 4(3 !8
23,* 43($*23 ! " .4$*% ("*23 ! 2 23.*$*/ " D8BB 4&;
A D; $- /%*( 2 A C 4" (( .0 2$ *,& 03 '" #. *2 # 1%
* ("6 ("1 " 23(*." C8BB
4& 2 .0*.1($1 *:
[email protected] 4" " " '&* 4" 63 1 4 # ." *- 4 .01 (0+2 > ,*4 -1, '" 4*- ("4*2 (3'"
?* *438 $*%*(" @9
[email protected] ' -30+2 " - ( ".0+2 ,*4 23'" ("*(3'" 2 A E ,$0 C " D;
A E; ,-*2 4 ."
&$*2"0 42*%(" (" * 1".4 4 (" *,& 03 '" #. *2 # 2 .0*.1($1
*:
[email protected] $*' 0 (0+2 " "(2 %" +2 2*# ((3 !9
[email protected] *.+ (" , &(*.,- 2(3 ! *- 4 " ! *," $1(+2
(
(
(
( "$
%#$
# "!
#!
"
"%
(
" "
( (
%#$ &'
" %
! (
102 &'$* , $ , " ($* "
!* ("*;4 (" CF .03 4(" DBCF - ,*4;[email protected]
A F; C; -4 4 ." ,* +- *,& 03 '" #. *2 #8 * $0+- # '*2 2 A C 2 -* 4 "($ . "
234( 4 "($ . (0+2:
[email protected] *.* 3 ,- 2( *- 4 # (*.0$" *- ("4 3#( (" ,*."
#
*.* *2*/ "
,- 2( # ';"(; "1- 01-3.03 4( 8 $" -*2(" 3 " 4" -6 2 3 */-* $+2 2 4 .*=
23 !8 ,+% ( '"*0*23 ! " ',"( *23 !8 !*0 %"8 , (.#*( 0+29
[email protected] *.* 3 "43 4( ,-*2 4
4" & %(*/ *.,* - 4 2 4 $- ." 23( #'1 ,*$*"
*/ "((3 ! ?';"(; 2& / " " % 8 4" -6 2 38 ( # ' [email protected];
D; 34( 4 (" "($ . ( " ,* " - # *,& 0 '" #. *2 ( #,+5(" # * 0-4 " * (" ,*=
301 *.* 3 ,-4 32 # # 2 % ! 23'" ("*(3 ! 2 A C 2 (3' '" #. 1;
E; * - ( $2*03 *,& 03 "($ . ( " -*4%" 4 # 2 -4 4" '"(3 2 0 -'"(" CF (" 4
(3 '" ." $ % ( -4*238 2 $0+-3' ,* - (* *,& 0 ;
F; ($ . ( " ,* " - # *,& 0 ( $2"0 -"1.4 ,-43 !* *23 ,* - (3 4 -4 1 '"(3 23=
# 1".4 4 # '1 ,*$2"0*2 (" ;
G; ,-4 $-* 4 (" 0 -'"(1 -*4%" 4 (" > ( %" 4 (
* . 0$" 4 42%*$ 2 23.*=
$*/ " * . 0 $ * 4 % &*/ " ,* 0$*23 !;
A G; .0 % ." 23.*$*/ ,-*2"4#" * 4 "($ .*2 ( # $2*03 2 23.*$*/ " DBL ,* - ( #
*,& 03 '" #. *2 #
A H; ,*.+ ,-*2 4 (" "($ . *,& 03 '" #. *2 # ,* %
$*(0-*%" ,-*2 4*( # ,-4 4
234( 4*(3 ! $*(0-*% -+2 4 .0-*(3 -4 1 '"(3;
A I; 3$*( (" 1 !2 &3 ,*2" -4 ."
+#0*2" '"(3;
A J; - " '* 1 !2 &
<EEH<CE 4 (" DG , 5 4" -("$ DBCE -; 2 .,- 2"
*,& 03 '" #. *2 # " 2,-*2 4 (" 42*%(" );
A K; !2 & 2 !* 4" 2 63 " ,* 1,&32" CF (" * (" * &*.4 (" 2 4; -4; *#;
!* ("*,*'*-.$" * " ' 4 .0*.*2 (" * ( % 6(3 ! *,& 0 * ,* 4 0$1 DBCF -;
&'& #( %
&' (%
"%
!"( (
( '
#!"(
.'
" ( "% $)&
& ( ". &*
' (
"%
( #$
&'& #( '
$
' + #( ,
& % ' % "(* %
'
& & %
%
& (
+1< + .1
$6 %
$$
"
" +
")
*
+
*
( #) $
%&
)+ " ( + )
# "$" &
"%+ 53460/
% * %(,* * + %" + #) 5334 5335/
;8>=891/3 3/C5H4/153 -3/4=
+;'2 ;' /).75;81' 53'-'C
0+0
')/+0 :1/+;/)> 5*65;/+
*>/'24= >' 1541:7+4)0+ 865795;+
67')5;4/1 $=*>/'C:
+497:3
4,573')0/ 7535)0/ / +17+')0/ +
,+7'9: 6579: / +17+')0/
5>589'C+ *;' *4/ 9:74/+0: 65
H;/F)54+ >589'C= ; )'C5H)/ 75>
-7=;153 $ 75)>4/1:
>+865C=
(=C= 65*>/+254+ 4' *;/+ -7:6= 65
*7:I=4 ; 1'I*+0 $ ,'>/+ +2/3/4'
)=04+0 -7:6'
/
7=;'2/>5;'C=
; 8=89+3/+ 1'I*= > 1'I*=3 $ ,/4'
2+ < 3/4 5 -5*>
>'-7'C=
>+865C= 19?7+ >'0FC= 6/+7;8>+ 3/+08)+
; 8;5/). -7:6'). )>=2/ 5>;?0 '
95;/)+ / &'-CF(/+ :(/4
3/+08)+
>'-7'C= *7:I=4= > *7:-/). 3/+08)
$ 75)>4/1:
(=C' 9=215 0+*4'
-7:6' ' >;=)/F>)' ;=C54/54= >589'C
4' 65*89';/+ >*5(=9=). 6:419?;
$ 75)>4/1:
6/+7;8>+
3/+08)+ >'0FC' +-/' $'78>';'
3/+08)+ *7:-/+ $'79' 5>4'G
' 3/+08)+ 97>+)/+
59;/)' 5C5
(7>+- ' *'28>=). 3/+08)'). :62'
85;'C= 8/F # 3/+08)+ @ 559('22
)'*+3= >)>+)/4 # 3/+08)+
@ CF1/94/ 9'7-'7* # 3/+08)+
@ *7' 652+ # 3/+08)+ @
5
357>+ 5659 !=9:C 7?2' 897>+2)?;
75)>4/1'
597>=3'C '4 /+-'
" +
.+ 6)#% GEEF ) 6 -.+/6 )#
+.! )#6 1+.,3 + -+3# 6# '
!#
./6 3 9 !' # 2 #)9
+&%+3# 9
+(+.6 +-+19
)#
*/%9 +!+* 6 6 #)9
+63,$ 1+3# 9
.
-+& 9
&+/ 6 6 #)9 ++1 &&
(5
6 6 #)9
+13#
+'+ .6 !<
" +
5335
.+ 6)#% GEEG 3 .+6!.53% "
36# '5 2 6# ' !#
./6 3 9
.1 +6) *9 ' %#1)# 1 .! . 9
.
-+& 9 ++1 &&
(5
6 6 #)9
+13#
+'+ .6 !9
+(+.6 +-+19
' 3
5)% ' 3)+<
54 55 + %) )
&$"%'") )
) ("
+ &
'"%& '(%2
'" / (# )) 6!'+/6 )#
6 3+ )#%,3 + -+/6 6 !,&)5 " !# .;
+ FM<EK<GEFH !+ 6< FK9 1 &< KEH ENG
FFK9 @( #&; #2.+D12& <-&<
$6 %
❚
5346
+/+3 )# !.2-; GE<EK9 !+ 6< FM B" &
/-+.1+3 3 3 &2C<
"+$" +
'(%
(.
54/38- " +/ :/67/
")
+ "! +
.
55/38- " +/ 49/
",
5334
+1< + .1
3 &> 6 -. /6
(
G81/ > +-// $'78>';' 19?7= >*5(=C
*2' 8;50+0 *7:I=4= 'I (7'3+1
$ 75)>4/1:
6/+7;8>+
3/+08)+ >*5(=C' *7:I=4' 5>;?0
'95;/)+ 4' *7:-/3 3/+08): :62'
85;'C5 8/F &'-CF(/+ :(/4 >'H 4'
97>+)/3 3/+08): 5-5G >)>+)/4
52+04+ 3/+08)' >'0F2/ # @ 559('22
)'*+3= >)>+)/4 # 3/+08)+
@ *7' 652+ # 3/+08)+ @ +-/'
$'78>';' # 3/+08)+ @
5
357>+ 5659 # 3/+08)+ @ +*'4/'
'+3 -+ 6# %+3 )# & .6 2
./6 '%+3/%# !+ +$ 3, 613
"+ )#+-+(+./%# !+9
+)@
/2&1#)!9 !)2(9 /,3 */[email protected]
35 # 0.+ % 6%+& )#[email protected] [email protected]
65)%+3 !+ 85) 3 +!+.6 &# 59
0.+ %
6 /+3 !+ #3# 3 # @
"+.629 %& -2 +&+ .% 1 3 @
3 &29 # % .)# 5 .6 8 3 # @
"+.62 +. 6 1.# %=/ % .5< '+3
26) )#
& -+(5/'+ 3 ,3
# +.! )#6 1+.,3 A #+1.
2 "5
6
9
# $ #/6%# & 6 % (##
#'% ./%# $ +'+ .6 ! +13# +. 6
3/65/1%# " -. +3)#%,3 5 6# '2
)1.2( ) +.( $# .+(+ $# # @
%. $# 2 6 /1)# 6 5 " 3 [email protected]
1+3 )#2 12.)# $2<
?
(%
❚
'+ 6#% A 2.< 3 GEEF .< # -,7)# $: [email protected]
)#+. A 2.< FNNJ A GEEE .< / )#+. A 2.<
FNLI A FNNI .<: / )#+. IEO A 2.< FNLH
.< # 3 6 0)# $<
❚
$6 %
C?;4=3 )+2+3 9:74/+0:
(=C5 6756'-5;'4/+
;H7?* 4'03C5*8>=).
6/C1/ 45I4+0 0'15 )/+1'
;+0 / 75>;/0'0E)+0 *=8
)=62/4= 865795;+0 57-'4/>5;'4/+
)>'8: ;524+-5 ;51?C '19=;45H)/
,/>=)>4+0 57'> -7= ,'/7 62'=
!:74/+0 75>65)>EC 8/F 3'0' 5 -5
*>/4/+
4' *;?). (5/81'). 7?;
45)>+H4/+
'I*= 3+)> 97;'C
3/4:9 65*>/+254= (=C 4' *;/+
3/4:95;+ 65C5;= $ 6/+7;8>=3
*4/: 75>-7=;+1 5 -5*>/4/+
4'89E6/C5 :75)>=89+ 59;'7)/+ 9:74/+0:
; )>'8/+ 19?7+-5 67>+*89';/545
;8>=891/+ *7:I=4= (/57E)+ :*>/'C
; ;=*'7>+4/: 5H)/ 67>=;/9'C $50
)/+). '2)>+;81/ 67>+;5*4/)>E)=
'*= 6579: 3/4= +;'2 >'-57>'C=
3/C5H4/1 6/C1/ 45I4+0 1/+75;4/1
2*(5=?; $=(7>+I' +;'281/+-5
9;'7)/: 95;'7>=8>=C' B;=(:).5
;'A 567';' > 7') / H;/+) *=34=).
5 )>FH)/ 5,/)0'24+0 >3F)>+4/ )'C5
*>/+44=3/ >3'-'4/'3/ >';5*4/)=
35-2/ :*'D 8/F 4' 5*65)>=4+1
3'0' ; )>'8/+ 9:74/+0: 5*(=;'C
8/F 9'1I+ 75*>/44= 6/14/1 3'05;=
> '4/3')0'3/ / >'(';'3/ *2' *>/+)/
19?7+ 65675;'*>/C' *5(7>+ >4'4'
($
+1< + .1
%&+ ) - " "! + +
)
1 ""'
%#$&!
❚
12.)# $2 (+! . 2 6# ' 6 3+ @
)# 5 )# -+/#
$ 5 &# ) $#
<
.5; -+$ 5) 6 %+ # 1 # ( 8 656)9
!.5 -+ 3,$) %+ # 1 # ( 8 656) +. 6
*'G81 % 3/+08)+ @
5215;/)+
% 3/+08)+ @
59;/)' 5C5(7>+% 3/+08)+ @ '258 >)>+)/4 %
3/+08)+ @ "
C';' +*=41'
C';45 7?2+3 897>+2)?; 75)>4/1'
>589'C '7958> '7).+;1'
> 5>;50: '95;/)+ >*5(=;'0E)
*2' 8;50+0 *7:I=4= (7'3+1
'3/E915;+ 6:).'7= / 4'-75*=
7>+)>5;+ *2' 97>+). 6/+7;8>=).
3/+08) ; 5(=*;: 75)>4/1').
;7F)>=C $?09 3/4= +;'2 5(+79
17'(:781/ 57'> =7+1957 $=*>/'C:
6579: / *:1')0/ "7>F*: '78>'
C15;81/+-5 $50+;?*>9;' &').5*
4/56535781/+-5 +7>= +7*=G81/
57'> >4'4= (=C= 6/C1'7> 5-54/
>)>+)/4 *>/H 97+4+7 ')/+0 952'7
)>=1 19?7= ;7F)>=C 6:).'7= 7?253
897>+2)?; / 4'02+68>=3 (7'31'7>53
!:74/+0 67>+7?8C 4'0H3/+28>+
5)>+1/;'4/' 57-'4/>'957?; 81:
6/'0E) 4'02+68>+ 65281/+ *7:I=4=
6/C1'781/+ ; 8;5/). 75)>4/1').
$ 8>7'41/ 89'4FC5
>+865C?;
; 75)>4/1:
57'> >+865C?;
; 75)>4/1:
5**'0E) 8/F
>*75;+0 865795;+0 7=;'2/>')0/
; 4/+>;=12+ 67>=0')/+281/+0 '9358
,+7>+ $/+2: :)>+894/1?; ;=*'
7>+4/' 0:I ;=7'>/C' ).FD :)>+89
4/)9;' ; 67>=8>C575)>4+0 +*=)0/
9:74/+0: ' 57-'4/>'957>= 3'0E 4'
*>/+0+ I+ >4'0*>/+ 8/F 5 ;/+2+ ;/F)+0
).F94=). *7:I=4 > )'C+0 5281/ !:7
4/+0 4/+ 5*(=C(= 8/F -*=(= 4/+
;86'7)/+ 7?I4+-5 75*>'0: /489=9:)0/
/ 67>+*8/F(/57)?; 67=;'94=).
19?7>= >+).)/+2/ :*>/+2/D ;86'7)/+
,/4'485;+-5 57'> 7>+)>5;+-5
/
+(%
!.5 (# /6 ) < 3+ )#% (+8 5
6!'+/6+)5 + H !# . B-+$ 5) 6 9
(#%/19
&C<
6 # ( 6 3+ ,3 A 6-+0.
%# .+3)#%+3# 6 3+ ,3<
❚
❚
1 !+.# ('+ 6#% # $2)#+.; FE 6' B!.
-+$ 5) 6 C FE 6' B!. -+ 3,$) C< / @
)#+. # / )#+. IEO; HE 6' + 6 3+ )#%
B!. -+$ 5) 6 C GE 6' + 6 3+ )#%
B!. -+ 3,$) 9 !. (# /6 ) C< -#@
/+3 ) & 85 3-' # -.6 [email protected]
$"%'")
"%+
+(-& %/ /-+.1+35 3 # "+.629
1+ $
) 6 ) $ 1. % 5$)# $/65 "
+ # %1,3 !(#)5 3 &< %+ $ 5)
(# $/ +3+0 -+/#
+#/%+ 6 ) @
12. &) (2. 3 <
/%' %+(@
-& %/2 /-+.1+3 !+ 3 # "+.62
3 "+ 6 ; /1 #+) & 0)5 + 35(# @
. " FEJ4KM ( 6 /612 6)5(
+03# 1& )# ( +. 6 1.5 2) (# &
FFEE +/, : +#/%+ + -#'%# )+8) $
+ 35(# . " NE4KE ( 6 1. 3 /5)@
1 15 6) : 61 .5 %+.15 1 )#/+3
6 ) 3# .6 ")# /5)1 15 6) 15-2
#( & +) GE: 3 1 .1 )+3
+#/% 3# &+ 2)% 5$) B%+/65%,3% 9
/# 1%,3% C + 35(# . " GJ4FJ (:
- ')+35(# .+3 +#/%+ -# /%+3
+ /# 1%,3%# -& 8+3 $: 321+.+3
# 8)# 1 .1 )+3 + '2!+0 # HKE
(: /% 1 - .% +. 6 -2)%1 /# # [email protected]
-+85 6 &)# .+3 .,3 3 & #%
5/1 (< + 1%+3+ 3 # "+.62
6) $ 2$ /# 3# &+ 2)% 5$) +#/%+
+ 35(# . " GM4FJ ( -.65 2&<
.+ %+3 $9 " & /-+.1+3 + [email protected]
3# .6 ")# - .%# 12 GM4FJ 3. 6
6 /#'+3)# -.65 2&< 6 6 #*/%# $<
❚
)#+
❚
!.+ 5 .6 6+3 9 5-&+(5< !.+ 5
.6 6+3 A /-.6 1
(#)1+)+359 + @
# . )5 3 /1+#/%2 #.(5
-+.1
3 '2! #) 53# 2 &) !+ 35 +.29 )
-+ /1 3# +),3 +%. 0&+) $ 3 [email protected]
1+0 #<
●