RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 - KAM-TECH

Transkrypt

RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 - KAM-TECH
KAM-TECH sklep internetowy
Utworzono : 27 kwiecień 2015
KONTROLA DOSTĘPU > system RCP i KD Roger > oprogramowanie > RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pra
RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pracowników,
wersja jednostanowiskowa
Model : RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa
Producent : Roger
RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa
� ��� import zdarzeń z systemu kontroli dostępu RACS 4 lub bezpośrednio z rejestratorów
PR602LCD
� ��� import zdarzeń z pliku tekstowego w formacie CSV oraz XML
� ��� eksport raportów w formacie: Adobe Acrobat(.pdf), Microsoft Excel(.xls), Microsoft Word(.doc),
Rich Text Format(.rtf) i Crystal Reports(.rpt)
� ��� eksport raportów czasu pracy w formacie XML
� ��� definiowanie: typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i
minimalnych czasów przebywania (np. maks. dzienna norma przerw na papierosa, minimalny czas
pracy itp.), operatorów programu i ich uprawnień
� ��� rejestracja czasu pracy do 500 pracowników
� ��� wersja oprogramowania jednostanowiskowa
� ��� do uruchomienia programu potrzebny jest czytnik RUD-2 lub RUD-3
� ��� dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaliczaniem czasu
przed i po godzinach pracy itp.
� ��� możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
� ��� funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
� ��� definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
� ��� indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych
pracowników np. odpracowywanie, zamiany itp.
� ��� obsługa zaokrąglania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy
� ��� Możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy. Obsługa
wielozmianowego systemu pracy
� ��� obsługa przerw płatnych/niepłatnych oraz nadgodzin
� ��� raporty: grupy pracowników, pracownicy, kalendarze, punkty kontrolne, rejestr zdarzeń RCP,
raporty czasu pracy, wymiary urlopów, indywidualne kalendarze itp.
� ��� kreator raportów: możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno
zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
� ��� tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
� ��� możliwość automatycznego rozsyłania indywidualnych raportów pocztą e-mail na adres
pracownika
� ��� opcja realizacji prostej funkcji kontroli dostępu w oparciu o kontrolery PR602LCD zaopatrzone
opcjonalnie w zewnętrzne czytniki kart zbliżeniowych
� ��� praca z lokalną bazą danych lub udostępnioną w sieci komputerowej
� ��� możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4
v4.2.5.38 i wyższe
� ��� Obsługa interfejsów komunikacyjnych UT-2USB i UT-4DR. Definiowanie wielu kanałów
komunikacyjnych.
� ��� możliwość: ustawiania hasła dostępu do pliku bazy danych, szyfrowania, kompaktowania i
naprawy pliku bazy danych
� ��� możliwość operacji na bazie z dowolnego innego programu (np. własna implementacja
dopisywania zdarzeń RCP przez system zewnętrzny)
� ��� rejestracja działań operatorów
� ��� systemy operacyjne: Windows XP, Vista, Windows 7
kontakt : - [email protected]
Strona 1
KAM-TECH sklep internetowy
Utworzono : 27 kwiecień 2015
KONTROLA DOSTĘPU > system RCP i KD Roger > oprogramowanie > RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pra
RCP Master 2-3 Analiza czasu pracy do 500 pracowników,
wersja jednostanowiskowa
� ��� darmowy upgrade w ramach tej samej wersji programu
Wymagania techniczne
��� Systemy operacyjne:
������� Systemy operacyjne: 32-bitowe od Windows 98 wzwyż, 64-bitowe od Winows Vista wzwyż
��� Wymagane oprogramowanie:
������� Uwaga: Aplikacja RCP MASTER 2-3 wymaga zainstalowanego Service Pack 2. Program Roger
Licensing Server wymaga zainstalowanego Microsoft .Net Framework 2.0 (do pobrania ze strony
producenta)
Program RCP Master umożliwia przygotowywanie raportów czasu pracy i obecności w oparciu o
rejestr zdarzeń zaimportowany z pliku tekstowego w formacie CSV i XML. Czas pracy (obecności)
zatrudnionego naliczany jest wg szczegółowych zasad zdefiniowanych przez operatora programu z
uwzględnieniem utworzonych wcześniej Kalendarzy Pracy.
RCP Master został opracowany w środowisku Microsoft .NET i jest przeznaczony dla systemów
operacyjnych Windows XP, Vista i Windows 7. Program jest dedykowany dla działów kadr w
małych i średnich przedsiębiorstwach i jest oferowany z licencją do obsługi 50 pracowników w
wersji jednostanowiskowej. Program może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych
i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji.
UWAGA:
��� System licencjonowania RCP Master 2 wymaga podłączenia do komputera klucza sprzętowego,
którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3.
��� Program może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60
dni od momentu instalacji. Użytkowanie wersji ewaluacyjnej nie wymaga podłączenia klucza
sprzętowego.
��� Warunkiem przeprowadzenia pomyślnej instalacji programu RCP Master 2 jest uruchomienie
instalacji na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora.
Cena : 4.132,80 zł Brutto ( 3.360,00 zł Netto)
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 styczeń 2013
kontakt : - [email protected]
Strona 2