Przewodnik dla rodziców

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik dla rodziców
Cutterguide: No Printing Process: Offset
GD: ZS 39603
Size: A5 (148x210+3mm) Pages: 20 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0
SZCZEPIENIA
PRZEWODNIK DLA RODZICÓW
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 1
1/23/2015 1:58:50 PM
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 2
1/23/2015 1:59:45 PM
Ważne informacje na temat szczepień
Po podaniu szczepionki organizm reaguje
tak, jakby został zakażony drobnoustrojem
chorobotwórczym, ale nie dochodzi
do
wystąpienia
objawów
choroby.
Szczepienie imituje chorobę, a system
odpornościowy rozpoznaje składniki
szczepionki jako infekcję i zaczyna
wytwarzać przeciwciała i komórki
odpornościowe. To zdarzenie pozostaje
w pamięci immunologicznej organizmu.
Dzięki temu będzie on w stanie rozpoznać
w przyszłości prawdziwe drobnoustroje
(bakterie lub wirusy) atakujące organizm
i szybko podjąć obronę przed nimi.5,6
Po co szczepić?
Szczepimy, aby uniknąć chorób zakaźnych,
które stanowią - w szczególności dla malutkich
dzieci - ryzyko ciężkiego przebiegu, groźnych
powikłań, a nawet zgonu. Szczepienia dają
dziecku możliwość wytworzenia odporności
wobec chorób bez przechorowania ich. Dzięki
szczepieniom ludzie nie umierają dziś masowo
na choroby zakaźne, które jeszcze na początku
XX wieku były śmiertelnym zagrożeniem.9
Powszechne
szczepienia
chronią
także te osoby, które nie mogą zostać
zaszczepione ze względów medycznych
(jak dzieci z chorobami nowotworowymi)
lub niemowlęta, które same nie są jeszcze
chronione szczepieniami (np. przeciw
grypie, krztuścowi czy ospie wietrznej).1-3
Szczepienie przeciw danej chorobie
zazwyczaj składa się z kilku dawek.
Szczepionki podaje się w zastrzyku
podskórnie, śródskórnie lub domięśniowo
albo doustnie w formie zawiesiny.5
Jak działają szczepienia?
Dlaczego szczepi się już
niemowlęta?
Szczepionki zawierają antygeny - substancje
pobudzające
układ
odpornościowy
do wytworzenia skutecznej ochrony przeciw
wirusom i bakteriom, odpowiedzialnym
za poszczególne choroby. Szczepionki
są produkowane na bazie żywych
drobnoustrojów, które zostają osłabione
(tj. atenuowane, niezdolne do wywołania
choroby), jak również na bazie nieżywych
bakterii. Niektóre szczepionki zawierają
tylko wybrane i oczyszczone specyficzne
cząstki drobnoustrojów. Wprowadzenie
osłabionych drobnoustrojów do organizmu
poprzez szczepienie nie stanowi zagrożenia
dla dziecka.4,5
W
momencie
urodzenia
dzieci
posiadają pewien poziom odporności
przed niektórymi chorobami, dzięki
1
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 3
1/23/2015 1:59:53 PM
Należy jednak pamiętać o szczepieniach
w każdym wieku, tak dziecka, jak i osób
z jego najbliższego otoczenia: rodzeństwa,
rodziców, dziadków.7,8
przeciwciałom przekazanym poprzez
pępowinę i łożysko. Jednak zanika ona
po kilku tygodniach lub miesiącach.
Karmienie piersią, choć bez wątpienia
korzystne dla zdrowia dziecka, nie
stanowi wystarczającego zabezpieczenia
przed chorobami zakaźnymi. Organizm
niemowlęcia jest więc bezbronny wobec
wielu drobnoustrojów, ponieważ jego
układ odpornościowy jest zbyt słaby, by
poradził sobie ze szczególnie groźnymi
bakteriami i wirusami.5,7
Czy szczepionki są bezpieczne?
Bezpieczeństwo
szczepionek
jest
sprawdzane w skrupulatnych badaniach
klinicznych obowiązkowych dla ich
producentów i potwierdzane przez specjalne
instytucje rządowe. Po wprowadzeniu
szczepionek do obrotu ich bezpieczeństwo
jest monitorowane poprzez zbieranie
informacji o występowaniu objawów
niepożądanych.5,9
Właśnie dlatego pierwsze szczepienia
dzieci otrzymują tuż po narodzeniu,
jeszcze w szpitalu (gruźlica, WZW B),
a większość szczepień rozpoczyna się
od 2. miesiąca życia.8
Program Szczepień Ochronnych został
tak zaprojektowany, aby chronić dzieci jak
najwcześniej i by minimalizować ryzyko
zachorowania i groźnych powikłań.8
Nie warto więc zwlekać ze szczepieniami,
zwłaszcza że organizm dziecka dobrze
na nie reaguje i radzi sobie z budowaniem
odporności. Szczepiąc już najmłodsze
niemowlęta, dajemy im skuteczną ochronę
wtedy, gdy są bezbronne wobec groźnych
chorób i szczególnie jej potrzebują.7
Niektóre szczepienia trzeba podać dzieciom
w późniejszym wieku. Program Szczepień
Ochronnych w pierwszej kolejności zaleca
szczepienia przeciw chorobom, których
przebieg u niemowląt jest najcięższy
i ryzyko zachorowania największe.
2
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 4
1/23/2015 1:59:53 PM
Szczepienie, podobnie jak podanie leków,
może wiązać sie z ryzykiem wystąpienia
działań
niepożądanych.
Wszystkie
działania niepożądane leków należy
zgłaszać do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Urzędu Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych,
(Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49
21 309), zgodnie z zasadami monitorowania
bezpieczeństwa produktów leczniczych.
Formularz
zgłoszenia
niepożądanego
działania produktu leczniczego dostępny
jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.
pl/formulndl.asp.
Czy dzieci nie dostają zbyt wielu
szczepień w ciągu pierwszych
miesięcy?
Czy podanie tylu antygenów
nie obciąża zanadto ich układu
odpornościowego?
Układ immunologiczny, nawet u małych
niemowląt, ma zdolność reagowania
na
olbrzymią
liczbę
antygenów
jednocześnie. Wiele badań klinicznych
potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność
podawania dzieciom wielu szczepionek
jednocześnie.51,52 Poza tym nowoczesne
szczepionki, nawet te, które chronią
przed kilkoma chorobami naraz, zawierają
mniej składników niż starsze preparaty.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
nowych technologii, które pozwalają
zastąpić całe wirusy i bakterie ich
oczyszczonymi fragmentami. Wytworzenie
przeciwciał do walki z nimi nie stanowi
dla organizmu zdrowego dziecka dużego
obciążenia.4,10,14,53
Najczęstszym objawem niepożądanym
po podaniu szczepionek jest odczyn
w miejscu wkłucia (ból, obrzęk,
zaczerwienienie). Zwykle trwają krótko
i mają łagodny przebieg. Przed szczepieniem
poinformuj lekarza o stanie zdrowia dziecka
i o tym, jak reagowało na poprzednie
szczepienia.5
Poważne działania niepożądane po podaniu
szczepionek mają przebieg nieporównanie
lżejszy od objawów choroby, przed którą
chronią oraz jej powikłań.5 W prowadzonych
na szeroką skalę badaniach nie wykazano,
aby szczepienia były przyczyną częstszych
zachorowań na autyzm, choroby alergiczne,
autoimmunologiczne bądź
neurologiczne.54,55,56
Kto decyduje
dla dzieci?
o
szczepieniach
Główny Inspektorat Sanitarny co roku
aktualizuje Program Szczepień Ochronnych
(PSO), popularnie nazywany Kalendarzem
Szczepień. PSO określa przede wszystkim,
przeciw jakim chorobom zakaźnym
i kiedy dzieci powinny zostać uodpornione.
Kalendarz
zawiera
szczepienia
obowiązkowe (gwarantowane, bezpłatne
dla pacjenta) oraz szczepienia zalecane
(ich koszt ponosi osoba szczepiona lub jej
opiekun).8
Porozmawiaj
na
ten
temat
z
lekarzem
lub pielęgniarką. Przydatne
informacje znajdziesz także
w ulotkach poszczególnych
szczepionek.
3
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 5
1/23/2015 2:00:12 PM
Jakie szczepienia są obowiązkowe?8 zakaźnymi, ale nie są finansowane
przez państwo z powodu ograniczonych
środków finansowych. Rodzice muszą
sami za nie zapłacić.
Szczepieniami obowiązkowymi objęte
są wszystkie niemowlęta. Otrzymują je
bezpłatnie.
Obecnie
do
obowiązkowych
przeciw:
grupy
należą
Do grupy szczepień zalecanych należą
szczepienia przeciw:
szczepień
szczepienia
Szczepionki,
które można podać
na I wizycie szczepiennej
• gruźlicy,
• błonicy,
• tężcowi,
• krztuścowi,
• polio (poliomyelitis),
• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
• zakażeniom Hib,
• odrze,
• śwince,
• różyczce.
zakażeniom rotawirusowym
zakażeniom pneumokokowym
zakażeniom wywołanym
przez meningokoki typu C i/lub B.
Szczepionki,
Niektóre szczepienia bezpłatnie otrzymują
także osoby narażone w sposób szczególny
na zakażenie, np. dzieci poniżej 3. roku
życia uczęszczające do żłobków (przeciw
ospie wietrznej), zdrowe dzieci z bliskiego
otoczenia osób przewlekle chorych,
dzieci przedwcześnie urodzone (przeciw
pneumokokom), dzieci z niektórymi
chorobami przewlekłymi, nowotworami,
po przeszczepie narządów.
które można podać
w kolejnych miesiącach
lub latach życia dziecka
ospie wietrznej
zakażeniom wywołanym przez
meningokoki A, C, W i Y
grypie
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
kleszczowemu zapaleniu mózgu
Jakie szczepienia są zalecane?8
Niektóre
szczepienia
są
zawarte
w Programie Szczepień Ochronnych
jako zalecane dla wszystkich dzieci
lub wybranych grup. Chcąc zapewnić
dziecku szerszą ochronę, warto zdecydować
się na szczepienia zalecane. Chronią
one przed niebezpiecznymi chorobami
4
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 6
1/23/2015 2:00:12 PM
5
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 7
1/23/2015 2:00:12 PM
Pierwsza wizyta szczepienna
Jak przygotować się do pierwszej wizyty szczepiennej po ukończeniu
6. tygodnia życia?
Przed wizytą zapoznaj się z informacjami na temat szczepień korzystając z rzetelnych
źródeł (np. www.szczepienia.pl lub strony internetowej Państwowego Zakładu Higieny
http://szczepienia.pzh.gov.pl). Warto poradzić się położnej środowiskowej, pielęgniarki
wykonującej szczepienia i oczywiście lekarza pediatry.
Na pierwszej wizycie musisz podjąć 2 decyzje:
1
Czy chcesz zrealizować szczepienia obowiązkowe za pomocą szczepionek:
• bezpłatnych, podawanych w 3 zastrzykach podczas jednej wizyty
• płatnych szczepionek wysokoskojarzonych (6w1 lub 5w1),
co wiąże się z wykonaniem 1 lub 2 zastrzyków podczas jednej wizyty.
2
Czy chcesz zrealizować szczepienia zalecane (płatne) w PSO przeciw:
• rotawirusom
• pneumokokom
• meningokokom typu C i/lub B.
Szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami
i możliwościami jednoczasowego ich stosowania.11-13,15,26,27,42,43,46,57-60
Jak będzie przebiegać wizyta szczepienna?
Przed zaszczepieniem Twoje dziecko zostanie zważone, zmierzone
i zbadane. Lekarz porozmawia także z Tobą na temat zachowania
dziecka, sposobu karmienia, ewentualnych dolegliwości czy
niepokojących objawów. Warto wcześniej zapisać wszystkie
nurtujące Cię pytania, by o niczym nie zapomnieć.
Po stwierdzeniu, że Twoje dziecko jest zdrowe i nie ma
przeciwwskazań do zaszczepienia, lekarz zapozna Cię
z Programem Szczepień Ochronnych (z uwzględnieniem
szczepień obowiązkowych i zalecanych) i spyta Cię o wybór
szczepionki. Możesz wtedy wyjaśnić wszelkie wątpliwości
i wspólnie z lekarzem podjąć decyzję.
6
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 8
1/23/2015 2:00:15 PM
Może je otrzymać bezpłatnie w 3 osobnych
zastrzykach.
PSO przewiduje bezpłatne szczepienie
DTPa
(z
acelularnym
krztuścem)
jedynie dla dzieci z przeciwwskazaniami
do
szczepienia
szczepionką
pełnokomórkową (DTPw) i wcześniaków.8
Możesz
się
jednak
zdecydować
na wykupienie szczepionki skojarzonej
6w1 lub 5w1, wtedy liczba zastrzyków
na jednej wizycie będzie mniejsza.5
Co zabrać na wizytę szczepienną?
Na wizytę szczepienną zabierz:
• książeczkę zdrowia dziecka,
• pieluchę flanelową, by nie kłaść dziecka
na zimnej wadze oraz by podłożyć mu ją
pod pupę podczas badania – na wszelki
wypadek,
• pieluszkę jednorazową na zmianę i mokre
chusteczki,
• smoczek - uspokajacz, jeśli dziecko go
używa.
Co to są szczepionki skojarzone
6w1 i 5w1?
Upewnij się, że karta szczepień Twojego
dziecka jest w przychodni, do której
udajesz się na szczepienie (jej brak może
uniemożliwić zaszczepienie).
Szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe)
6w1 i 5w1 to nowoczesne szczepionki, które
chronią w jednym zastrzyku przed kilkoma
chorobami.
Zastosowanie szczepionki 6w1 zmniejsza
liczbę zastrzyków na pierwszej wizycie
z 3 do 1:
Jeśli zdecydujesz się na zakup szczepionek
płatnych, zabierz ze sobą pieniądze, gdyż
w większości przychodni nie ma możliwości
płacenia kartą.
Jakie szczepionki mogę wybrać
podczas
pierwszej
wizyty
8
szczepiennej?
6w1: błonica, tężec,
krztusiec acelularny
(DTPa), poliomyelitis
Hib oraz WZW B
Zastosowanie szczepionki 5w1 zmniejsza
liczbę zastrzyków na pierwszej wizycie
z 3 do 2, bo oprócz 5w1 należy podać także
dawkę szczepionki przeciw WZW B8:
Na pierwszej wizycie szczepiennej
dziecko otrzyma wg Programu Szczepień
Ochronnych szczepienia obowiązkowe
przeciw:
•
•
•
•
•
błonicy,
tężcowi,
krztuścowi,
Hib,
WZW B.
+
+
5w1: błonica, tężec,
krztusiec acelularny
(DTPa), poliomyelitis
Hib
WZW B
Terminy wizyt szczepiennych są takie same
jak w przypadku szczepionek bezpłatnych.
Jednak gdy dziecko jest szczepione
szczepionką 6w1, nie ma potrzeby
przychodzenia na wizytę szczepienną
w 7 m.ż. dziecka w celu podania szczepionki
przeciw WZW typu B.11-13,15
3w1: błonica, tężec,
krztusiec pełnokomórkowy
(DTPw)
Hib
+
WZW B
7
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 9
1/23/2015 2:00:15 PM
Czy podanie szczepionki uodparniającej
przed 6 lub 5 chorobami w jednym
zastrzyku jest bezpieczne dla dziecka?
Dlaczego warto zaszczepić dziecko
szczepionką skojarzoną?11-14
• mniej ukłuć–mniej bólu i stresu
dla dziecka,
• mniejsze ryzyko niepożądanych
reakcji poszczepiennych,
• mniejsza liczba ukłuć umożliwia
bardziej komfortowe rozszerzenie
ochrony, np. przeciw pneumokokom,
• mniej
wizyt
szczepiennych
w
przypadku
zastosowania
szczepionki 6w1.
Szczepionki 6w1 i 5w1 są lepiej tolerowane
i rzadziej wywołują działania niepożądane
w porównaniu ze szczepionką DTPw
ponieważ
zawierają
acelularny
(bezkomórkowy) składnik krztuśca:
Stanowią
mniejsze
obciążenie
dla organizmu dziecka - chociaż uodparniają
przed wieloma chorobami naraz, to
zawierają około 300 razy mniej antygenów
w porównaniu do bezpłatnej szczepionki
DTPw.4,10-14
Ponadto dziecko otrzymując szczepionkę
6w1 lub 5w1 otrzymuje w sumie mniej
substancji pomocniczych niż wtedy, gdy
szczepienie jest realizowane za pomocą
trzech bezpłatnych szczepionek.10-13,15
Szczepionki 6w1 i 5w1 są powszechnie
stosowane u wszystkich niemowląt w wielu
krajach Europy np. Niemczech, Francji,
Czechach, Słowacji.17-21
Dowiedz się więcej na temat
szczepień skojarzonych
na www.szczepienia.pl
8
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 10
1/23/2015 2:00:16 PM
Szczepienia zalecane8
u najmłodszych dzieci jest stanem zagrożenia
życia i wymaga pobytu w szpitalu, a ten
w ich przypadku trwa najdłużej.22,24-25
Decydując się na zakup szczepionek
zalecanych zapewniasz dziecku ochronę
przed większą ilością chorób niż minimum
przewidywane w PSO. Już na pierwszej
wizycie szczepiennej możliwe jest podanie
szczepień zalecanych przeciw:
Szczepienie
jest
skuteczną
metodą
zabezpieczenia dziecka przed ciężkim
przebiegiem
zakażenia
rotawirusami
i pobytem w szpitalu.24,26,27
Szczepionki przeciw rotawirusom są
podawane doustnie. Pierwszą dawkę
należy podać od ukończenia 6. do 12.
tygodnia życia, najlepiej już na pierwszej
wizycie szczepiennej, a cały cykl (2 lub 3
dawki w zależności od preparatu) należy
zakończyć w pierwszych miesiącach życia
dziecka (do 24 tyg. życia lub 32 tyg. życia
w zależności od wybranego preparatu),
a zgodnie z zaleceniem ekspertów do 24.
tyg. życia.26,27,48
• rotawirusom – szczepionka doustna,
• pneumokokom – szczepionka
w zastrzyku,
• meningokokom typu C i/lub B –
szczepionka w zastrzyku.
Szczepienia powinny być wykonywane
zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami
i możliwościami jednoczasowego ich
stosowania.11-13,15,26,27,42,43,46,57-60
Jeśli obawiasz się dużej liczby ukłuć naraz,
możesz się zdecydować na zakup szczepionek
skojarzonych 6w1 lub 5w1. Dziecko otrzyma
wtedy mniejszą liczbę iniekcji.
Zobacz historie dzieci, które
przeszły zakażenie rotawirusowe
na www.PowstrzymajRotawirusy.pl
Rotawirusy
Rotawirusy to powszechne i wysoce
zakaźne wirusy, które mogą wywołać ostrą
wodnistą biegunkę, wymioty i gorączkę.
W ciężkich przypadkach może dojść
do gwałtownego odwodnienia organizmu.22
W Polsce co roku trafia z tego powodu
do szpitala ponad 21,5 tys. dzieci do 5.
roku życia.23 Rotawirusy są najgroźniejsze
dla najmłodszych dzieci i niemowląt.
Około 7 na 10 wszystkich zachorowań
wywoływanych przez rotawirusy występuje
w ciągu pierwszych 2 lat życia dziecka.22,24
Dlaczego warto zaszczepić dziecko
przeciw rotawirusom?26,27,49
• aby zapobiec hospitalizacji z powodu
odwodnienia w przebiegu ostrej
biegunki rotawirusowej,
• aby ochronić dziecko przed ciężką
postacią choroby rotawirusowej,
charakteryzującą się m. in. męczącą
biegunką i wymiotami,
• aby oszczędzić sobie stresu, niepokoju,
uciążliwej opieki i zwolnień z pracy.
Małe dzieci z ostrą biegunką łatwiej i szybciej
ulegają odwodnieniu. Ciężkie odwodnienie
9
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 11
1/23/2015 2:00:16 PM
Pneumokoki
Dowiedz się, kiedy rozpocząć
szczepienie przeciw pneumokokom
na www.szczepienia.pl
Pneumokoki to powszechnie występujące
bakterie, które mogą wywołać groźne
dla zdrowia i życia choroby, takie jak
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych czy
sepsa. Mogą też wywoływać łagodniejsze,
lecz znacznie częstsze nieinwazyjne
zakażenia dróg oddechowych, zapalenia
ucha środkowego, zapalenia zatok
przynosowych i zapalenia płuc.28-32
Dlaczego warto zaszczepić dziecko
przeciw pneumokokom?
Każde dziecko może ulec zakażeniu
wywoływanemu przez pneumokoki.28,31,34
Inwazyjną
chorobą
pneumokokową
szczególnie zagrożone są małe dzieci
poniżej 2. roku życia, u których choroba
ta występuje dużo częściej niż w innych
grupach wiekowych.32-33
• aby chronić dziecko przed inwazyjną
chorobą pneumokokową,
• aby zmniejszyć ryzyko innych chorób
wywoływanych przez pneumokoki:
zapalenia ucha środkowego, zapalenia
zatok przynosowych i zapalenia płuc.
Szczepienia są skutecznym sposobem
zapobiegania
inwazyjnej
chorobie
pneumokokowej.31,33-34 Eksperci zalecają
rozpoczęcie
szczepienia
przeciw
pneumokokom już w pierwszym kwartale
życia dziecka, aby już w drugim półroczu
życia uzyskać ochronę.33
10
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 12
1/23/2015 2:00:16 PM
i możliwościami jednoczasowego
stosowania.11-13,15,26,27,42,43,46,57-60
Meningokoki
Meningokoki to groźne bakterie (Neisseria
meningitidis), które są jedną z najczęstszych
przyczyn bakteryjnych zakażeń inwazyjnych.
Większość ciężkich zakażeń wywołują te,
które należą do grup A, B, C, Y i W135.
W Polsce, podobnie jak w pozostałych
krajach Europy, większość zachorowań
wywoływanych jest przez meningokoki
z grup B i C, rzadziej W-135 i Y.35,50
ich
Jeśli Twoje dziecko skończyło rok lub dwa
lata, możesz zaszczepić je szczepionką
skojarzoną przeciw meningokokom 4 grup
(A, C, W-135 i Y). W tym przypadku
szczepienie pierwotne to tylko jedna
dawka.35,50,57
Polski Program Szczepień Ochronnych
zaleca szczepienie dzieci od 2. m-ca życia
przeciw meningokokom grupy C i/lub B
oraz dzieci powyżej 12. m.ż. lub 24.m.ż
(w zależności od producenta) szczepionką
przeciw meningokokom grup A, C, W-135
i Y.8
Najczęstszymi
postaciami
inwazyjnej
choroby meningokokowej są posocznica
(sepsa) oraz zapalenie opon mózgowordzeniowych (ZOMR).35
Nawet w przypadku podjęcia szybkiego
i właściwego leczenia śmiertelność
w
przebiegu
inwazyjnej
choroby
meningokokowej jest wysoka i sięga
10-15%, a jeśli dojdzie do wstrząsu
septycznego nawet 30%.
Dlaczego warto zaszczepić dziecko
przeciw meningokokom?
• aby
uniknąć
zachorowań
na meningokokową sepsę i zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych,
U co 5-tej osoby, która wyzdrowieje, choroba
może pozostawić trwałe następstwa:
upośledzenie umysłowe, głuchota, padaczka
czy inne schorzenia neurologiczne.50
• aby uniknąć groźnych powikłań
zakażeń meningokokowych.
Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 12 miesięcy,
możesz zaszczepić je szczepionką chroniącą
przed meningokokami typu C i/lub B.
Szczepienia powinny być wykonywane
zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami
Dowiedz się więcej na
www.WyprzedzMeningokoki.pl
11
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 13
1/23/2015 2:00:23 PM
12
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 14
1/23/2015 2:00:23 PM
Szczepienia w kolejnych miesiącach i latach
życia dziecka
W ciągu pierwszego półrocza życia dziecko
otrzymuje wiele szczepionek. W kolejnych
miesiącach, do 2. roku życia otrzymuje jeszcze:
• szczepionkę obowiązkową przeciw odrze,
śwince i różyczce (szczepionka skojarzona
3w1, podawana w 13. m-cu życia),
• dawki przypominające szczepień rozpoczętych
w 1. roku życia.8
Szczepienie przeciw ospie wietrznej należy wziąć
pod
uwagę
podczas
obowiązkowego
(bezpłatnego) szczepienia przeciw odrze,
śwince i różyczce w 13-14 miesiącu życia
lub obowiązkowego bilansu 2-latka, tak by
dziecko było chronione przed pójściem
do przedszkola, gdzie jest najbardziej narażone
na zachorowanie.36
Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest
obowiązkowe (bezpłatne) dla:
• dzieci z grup ryzyka do 12 roku życia,1
• dzieci narażonych na zakażenie ze względów
środowiskowych:8,61
• dzieci do 3 roku życia, uczęszczających
do żłobków, klubów dziecięcych,
• dzieci z domów dziecka i dzieci z domów
opieki długoterminowej do lat 12.
Ospa wietrzna
Ospa wietrzna to powszechna choroba zakaźna.
Jej głównym objawem są wykwity skórne
wypełnione płynem surowiczym. Może im
towarzyszyć gorączka i złe samopoczucie.36-38
Ospa wietrzna nie jest chorobą, którą „dziecko
musi przechorować”, ponieważ nie zawsze
przebiega łagodnie. Istnieje realne ryzyko
wystąpienia ciężkich powikłań – zapalenia
mózgu, wirusowego zapalenia opon mózgowych,
wirusowego lub bakteryjnego zapalenia płuc czy
wtórnego zakażenia skóry, które może prowadzić
do powstania szpecących blizn.36,38
Szczepienie przeciw ospie wietrznej można
podawać także do 72 godzin po kontakcie
z osobą chorą. Szczepić można także dorosłych.39
Ospa wietrzna jest bardzo groźna dla kobiety
w ciąży i jej nienarodzonego dziecka.36
Nawet niepowikłana ospa wietrzna może być
bardzo uciążliwa dla dziecka i jego rodziców.
Chory maluch wymaga szczególnej opieki
i pielęgnacji przez około 2 tygodnie.36 Dzieci
mogą gorączkować i być marudne, trzeba zwracać
szczególną uwagę na to, by nie rozdrapywały
wykwitów.
13
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 15
1/23/2015 2:00:26 PM
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
(wzw A) – żółtaczka pokarmowa
Kleszczowe zapalenie mózgu
Źródłem zakażenia jest kleszcz, który
podczas ukąszenia (ssania krwi) wprowadza
do krwi człowieka ślinę zawierającą wirusy.
Po wprowadzeniu wirusa do organizmu
człowieka następuje namnażanie wirusa
w węzłach chłonnych w okolicy ukąszenia.
Następnie wirus masowo przedostaje
się do krwi, skąd może przedostać się
do mózgu.44-45
Wirus łatwo rozprzestrzenia się w dużych
skupiskach ludzkich.40 Do zakażenia
dochodzi głównie drogą pokarmową,
w wyniku spożycia zakażonego pożywienia
czy wody. Do objawów choroby należą
gorączka, zażółcenie skóry, nudności,
wymioty, bóle brzucha, ciemny mocz,
odbarwiony stolec.40-41
Szczepienie podstawowe dla dorosłych
i dzieci powyżej 1. roku życia obejmuje
trzy dawki podawane według schematu
0, 1 i 12 miesięcy. Dawka przypominająca
zalecana jest po 3 latach od ukończenia
szczepienia podstawowego i powinna być
powtarzana co 3 lata.45-46
Uodpornienie polega na podaniu dwóch
dawek szczepionki, optymalnie w odstępie
6-12 m-cy. Szczepienie może być podane
po ukończeniu 1 roku życia dziecka.8,42-43
Grypa
Ostra,
bardzo
zakaźna
choroba
wywoływana
przez
wirusa
grypy,
szerząca się drogą kropelkową. Choroba
objawia się złym samopoczuciem, bólami
mięśniowymi, kilkudniową gorączką
i różnie nasilonymi objawami ze strony
układu oddechowego, jak katar czy
suchy kaszel. Grypa może prowadzić
do poważnych powikłań takich jak:
zapalenie płuc, ucha środkowego i innych
powikłań ze strony układu oddechowego,
a także zapalenie mięśnia sercowego
i innych powikłań ze strony tego narządu.47
Szczepić można już półroczne niemowlęta.
Małe dzieci należą do grupy osób, którym
szczepienie przeciw grypie jest szczególnie
zalecane ze wskazań epidemiologicznych.8
14
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 16
1/23/2015 2:00:26 PM
Przypisy
1. CDC. Why Immunize? Dostępne na: http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/why.htm (01.10).
2. Stefanoff P. Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych. Wakcynologia, red Magdzik W, wyd II popr, alfa-medica
press, Bielsko Biała, 2007.
3. CDC. Vaccine & Immunizations, dostępne na http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm, 8.3.11.
4. Ślusarczyk J.: Charakterystyka szczepionek w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko
Biała, 2007.
5. Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J. Pierwsze dwa lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Medycyna Praktyczna, Kraków
2013, str. 175-268.
6. http://www.historyofvaccines.org/content/how-vaccines-work dostęp 11.03.2011.
7. CDC. Infant immunization. http://www.cdc.gov/Features/InfantImmunization, dostępne styczeń 2010.
8. Program Szczepień Ochronnych na rok 2015. Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2014.
9. Magdzik W.: Historia uodpornienia sztucznego w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko
Biała, 2007.
10. Wysocki J.: Komentarz do artykułu: Zepp F. et al.: Przegląd 8-letniego doświadczenia ze szczepionką Infanrix hexa. Expert Rev. Vaccines 8(6),
663-678 (2009).
11. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPa IPV Hib firmy GlaxoSmithKline.
12. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPa IPV Hib WZW B firmy GlaxoSmithKline.
13. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPa IPV Hib firmy Sanofi Aventis.
14. Offit PA, Quarles J, Gerber MA, et al. Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune
System? Pediatrics 2002; 109(1): 124-30.
15. Charakterystyka Produktu Leczniczego DTPw Biomed Kraków.
16. Mrukowicz J., Wysocki J., „Szczepionki skojarzone”, Medycyna Praktyczna - Pediatria - Wydanie specjalne 2/2010, s.2-6.
17. www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/czechrepublic.html.
18. www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/germany.html.
19. www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/france.html.
20. www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/slovakia.html.
21. Calendrier des vaccinations 2008. Źródło: http://www.urml-picardie.org/articlepublic/fichiers/226/Calendrier_vaccinal_2008___Calendrier_
des_vaccinations_2008___tableau_synoptique.pdf [stan na 17.06.2010]; 3.
22. European Rotavirus Journal 2005, 1 (1).
23. Woźniakowska-Gęsicka T., Wiśniewska-Ligier M.: Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci.Terapia 6 z.1 (240) czerwiec 2010.
24. Szenborn L., Znaczenie zakazeń rotawirusowych w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej oraz mozliwosci profi laktyki, Zakazenia 4/2007
106-112; margines na str 109.
25. European Rotavirus Journal 2005, 1 (2).
26. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy GlaxoSmithKline.
27. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy MSD.
28. CDC Pink Book. Pneumococcal Disease. Chapter16, pp. 257-270.
29. Salamon-Słowińska D. et al. Przew Lek 2005; 8; 28-30,35.
30. Chrobak-Górna K. et al. Przew Lek 2004; 9: 90-93.
31. WHO Weekly Epidemiological Record No. 12, 2007, 82, 93-104.
32. Cartwright K. Pneumococcal disease in Western Europe: burden of disease, antibiotic resistance and management. Eur J Pediatr 2002;
161: 188-195.
33. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (ICHP) u dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentnej
skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7), Pediatria Polska tom 82 Nr 5-6, maj czerwiec 2007.
34. Czardybon K i Kieres A: Zagorożenia współczesnego świata- Pneumokoki. www.publikacje.edu.pl/pdf.6445.pdf.
35. Szenborn L. Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., wyd. II popr. i aktualizowane,
α-medica press, Bielsko Biała, 2007.
36. Wysocki J, Kędziora M., Profilaktyka ospy wietrznej, Ordynator Leków Vol. 5 nr 11-12 (49-50) 2005.
37. Stefanoff P., Ospa wietrzna i półpasiec [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, red. W. Magdzik, alfamedica press,
Bielsko-Biała 2007.
38. CDC. Pink Book. Varicella. 2007: 175-196.
39. Jackowska T, Chybicka A., Czajka H. i wsp. Rekomendacje zespołu ekspertow dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień
przeciw ospie wietrznej. Pediatria Polska, Maj-Czerwiec 2010; 85 tom 8(3): 243-250.
40. CDC. The Pink Book, ‘Hepatitis A’, chapter 7, pp. 85-98.
41. Magdzik W. Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfamedica press,
Bielsko-Biała 2004.
15
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 17
1/23/2015 2:00:26 PM
42. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw WZW A firmy GlaxoSmithKline.
43. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw WZW A firmy MSD.
44. Rosińska M.: Zapalenia mózgu wirusowe, w: Choroby zakaźne i pasożytnicze, red. Magdzik W. et al., wyd. VI, α-medica press, Bielsko Biała,
2007.
45. Gut W.: Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., wyd. II popr. i aktualizowane,
α-medica press, Bielsko Biała, 2007.
46. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu firmy Baxter.
47. Kuszewski Grypa [w]: Magdzik W. i wsp. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfamedica press, Bielsko-Biała
2004: 120-121.
48. Mrukowicz J., Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach, MP Pediatria 1/2011.
49. Badanie opinii przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie GSK, sierpień 2010. Pełny raport dostępny pod adresem:
Badanie MillwardBrown http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_Insights_Downloads/MB-SMG-KRC_Rota_matki_raport.sflb.
ashx.
50. Stryczyńska-Kazubska J., Małecka I., Wysocki J.; Zakażenia 6/2012 64-70.
51. Diekema DS. Responding to parental refusals of immunization of children. Pediatrics 2005; 115: 1428-1431.
52. www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/multiplevaccines.html.
53. Robert Koch Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, 2007. Vaccination: 20 objections & 20 responses. http://www.rki.de/EN/Content/
Prevention/Vaccination/Vaccination_download.pdf;jsessionid=3F31F5ACBE3807C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?__blob=publicationFile.
54. Gerber J. S. Offit P. A. Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Clinical Infectious Diseases 2009; 48: 456–61.
55. Czajka H. Szczepienia u dzieci - mity i fakty. www.pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=70468.
56. Grüber C et al. Early atopic disease and early childhood immunization – is there a link? Allergy 2008: 63: 1464–1472.
57. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W-135 i Y, firmy GlaxoSmithKline.
58. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy C, firmy Baxter.
59. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy B, firmy Novartis.
60. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy ACWY, firmy Novartis.
61. Pismo GIS w sprawie wątpliwości dotyczących szczepień ochronnych, dostępne na: http://owptp.pl/dokumenty/20120212_5.pdf, 13.03.12.
16
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 18
1/23/2015 2:00:26 PM
Alternatywna realizacja szczepień obowiązkowych
Schemat szczepień obowiązkowych od 2 do 18 m.ż wg Programu
Szczepień Ochronnych*,8
Wiek
2 miesiąc
3/4 miesiąc
5/6 miesiąc
7 miesiąc
Szczepienia skojarzone
6w1
Szczepienie
bezpłatne
Szczepienia skojarzone
5w1
6w1
DTPw**
Hib
wzw B
5w1
wzw B
6w1
DTPw**
Hib
IPV
5w1
6w1
DTPw**
Hib
IPV
5w1
wzw B
wzw B
wizyta szczepienna
13/14 miesiąc
MMR
MMR
MMR
16-18 miesiąc
6w1
DTPw**
Hib
IPV
5w1
Suma
wkłuć
5
14
7
* Tabela nie uwzględnia szczepienia BCG i WZW B po urodzeniu dziecka.
** Błonica, tężec, krztusiec (szczepionka pełnokomórkowa);
PSO przewiduje także bezpłatne szczepienie DTPa (z acelularnym krztuścem) dla dzieci z przeciwwskazaniami do DTPw i wcześniaków.
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 19
1/23/2015 2:00:26 PM
Dowiedz się więcej na:
www.PowstrzymajRotawirusy.pl
www.WyprzedzMeningokoki.pl
www.OspaWietrzna.pl
Treści zamieszczone w ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma
konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie
i zakresie stosowanego leczenia.
Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie
działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C,
02-222, Warszawa, tel. (22) 492-13-01 fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa
produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest
na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp
GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00-697 Warszawa, tel.: 0 22 576 90 00 fax.: 0 22 576 90 01
www.gsk.com.pl
Vaccines_Brochure-A5_GSKEDC-POL-2014-2165_D7.indd 20
PL/IMM/0058a/12(2) Data przygotowania materiału: styczeń 2015
Sprawdź kalendarz szczepień na www.szczepienia.pl
1/23/2015 2:00:27 PM

Podobne dokumenty