zwyczaje, tradycje i różnice kulturowe po obu stronach Olzy

Transkrypt

zwyczaje, tradycje i różnice kulturowe po obu stronach Olzy
POOP
DRUGIEJJEIGURD
STRONIEEINORTS
LUSTRAARTSUL
zwyczaje, tradycje i różnice kulturowe
po obu stronach Olzy
Zespół Szkół
w Pruchnej
Religijny Ośrodek
Wolnego Czasu
Św. Jana Boska
w Hawierzovie
Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2014 r.
5 kwietnia
warsztaty wielkanocne w Hawierzovie
28 kwietnia
bal transgraniczny w Pruchnej
23-24 maja
biwak integracyjny w Drogomyślu
6 czerwca
konkurs recytatorski w Pruchnej
20 września
Dzień Sportu w Hawierzovie
11 października
wycieczka do Cieszyna
8 listopada
wycieczka do Ostrawy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska 2007-2013
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Podobne dokumenty