katalog - Tarbonus

Komentarze

Transkrypt

katalog - Tarbonus
produktów wydawniczych
2016
KATALOG
CERTYFIKATY
świadczące o kierowaniu się zasadami etyki w stosunku do klientów, kontrahentów, pracowników i społeczności lokalnej:
CERTYFIKATY
instytucji nadzorujących szkolenia oraz wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, będące gwarancją
wysokiego poziomu świadczonych usług szkoleniowych i doradczych:
2
Szanowni Państwo,
TARBONUS Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę produktów wydawniczych oraz usług szkoleniowych
i doradczych w zakresie:
 bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy,
 ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i budownictwa,
 uprawnień zawodowych, umożliwiających obsługę maszyn i urządzeń, a także przekwalifikowanie
lub podjęcie pracy w danym zawodzie.
Usługi szkoleniowe realizujemy w naszych oddziałach i biurach w: Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu, Warszawie,
Poznaniu i Radomiu, w Ośrodku Kształcenia Praktycznego w Kielcach lub siedzibach zleceniodawców, w oparciu o programy szkoleniowe, aktualizowane i uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy.
Organizujemy również szkolenia wyjazdowe otwarte w pięknych miejscowościach Polski, a uczestnikami tych szkoleń
są pracownicy firm z całego kraju, co umożliwia – poza nauką – wymianę doświadczeń związanych z pracą. Zapraszamy
również na szkolenia realizowane przez TARBONUS – Perfectum w zakresie kosmetyki, stylizacji paznokci, wizażu,
fryzjerstwa, dietetyki i masażu.
Uzupełnieniem szkoleń są materiały dydaktyczne przygotowywane i wydawane przez własne wydawnictwo we współpracy z wieloma doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin. Polecamy obszerne i wyczerpujące opracowania związane tematycznie z prowadzonymi szkoleniami oraz bogatą ofertę
produktów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę, takich jak: książki poradnikowe, wydawnictwa
z bieżącą aktualizacją w wersji papierowej i elektronicznej na płytach DVD, pendrive’ach czy w formie
dostępu online, programy komputerowe. Szczególnie polecamy również nowoczesne rozwiązania, takie
jak oprogramowanie umożliwiające profesjonalne prowadzenie szkoleń – PEN-Asystent szkolenia
czy Internetowy System Szkoleń.
Usługi doradcze, które realizujemy, to przede wszystkim współpraca z firmami w zakresie kompleksowej
obsługi bhp, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy (outsourcing), opracowanie ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, filmów instruktażowych itp.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Zarząd i pracownicy
TARBONUS Sp. z o.o.
3
prOMOcJE
PAKIET I
ATEST - Ochrona Pracy
+ PEN-Asystent „złoty”
Ce n a pa k
ietu brutto
995zł
ATEST - Ochrona Pracy jest miesięcznikiem ogólnopolskim,
ukazującym się na rynku od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony
przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy,
prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd.
Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji
PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny
dostęp do internetowego archiwum czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od 2004 roku,
12 numerów
+ dostęp online
z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego.
Publikacje z roku bieżącego są dostępne w Portalu po dwóch
miesiącach od ukazania się danego wydania. Prenumerata
obejmuje każdorazowo okres najbliższych 12 miesięcy od daty
złożenia zamówienia (dotyczy zamówień złożonych do 30
września 2016 r.).
PEN-Asystent "złoty" zawiera przepisy prawne, orzecznictwo
sądowe, komentarze, aktywne druki oraz praktyczne porady
z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska i budownictwa. Posiada niezwykle funkcjonalną
zakładkę: Zapytaj specjalistę, która zapewnia kontakt i pomoc
specjalistów. Roczny abonament zapewnia bieżącą, codzienną aktualizację zawartości przez rok.
4
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
Ce n a pa k
ietu brutto
prOMOcJE
PAKIET II
ATEST - Ochrona Pracy
+ PEN-Asystent szkolenia „zielony”
995zł
ATEST - Ochrona Pracy jest miesięcznikiem ogólnopolskim,
ukazującym się na rynku od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony
przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy,
prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd.
Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji
PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny
dostęp do internetowego archiwum czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od 2004 roku,
z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego.
Publikacje z roku bieżącego są dostępne w Portalu po dwóch
miesiącach od ukazania się danego wydania. Prenumerata
obejmuje każdorazowo okres najbliższych 12 miesięcy od daty
złożenia zamówienia (dotyczy zamówień złożonych do 30
września 2016 r.).
PEN-Asystent szkolenia "zielony" to trzy produkty w jednym: 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp składające
się z ponad 3000 slajdów, program do tworzenia własnych
szkoleń, pomoc prawno-merytoryczna z zakresu bhp
i prawa pracy. Całość jest nowoczesnym, mobilnym i ergonomicznym narzędziem pracy dla każdego wykładowcy. Produkt
został nagrodzony Złotym Medalem SAWO 2014. Produkt zapewnia bieżącą, codzienną aktualizację zawartości przez rok.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
5
prOMOcJE
PAKIET III
ATEST - Ochrona Pracy
+ PEN-Asystent „czerwony”
Ce n a pa k
ietu brutto
795zł
ATEST - Ochrona Pracy jest miesięcznikiem ogólnopolskim,
ukazującym się na rynku od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii, ochrony
przeciwpożarowej, edukacji bhp, medycyny i fizjologii pracy,
prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd.
Prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w wersji
PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny
dostęp do internetowego archiwum czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od 2004 roku,
12 numerów
+ dostęp online
z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego.
Publikacje z roku bieżącego są dostępne w Portalu po dwóch
miesiącach od ukazania się danego wydania. Prenumerata
obejmuje każdorazowo okres najbliższych 12 miesięcy od daty
złożenia zamówienia (dotyczy zamówień złożonych do 30
września 2016 r.).
PEN-Asystent "czerwony" zawiera przepisy prawne,
orzecznictwo sądowe, komentarze, aktywne druki oraz
praktyczne porady z zakresu ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska i budownictwa. Posiada niezwykle funkcjonalną
zakładkę: Zapytaj specjalistę, która zapewnia kontakt i pomoc
specjalistów. Roczny abonament zapewnia bieżącą, codzienną aktualizację zawartości przez rok.
6
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
najnowsza wersja
kompleksowy i profesjonalny
program komputerowy
wspomagający pracę służb bhp
Aplikacja Asystent BHP jest polecana
zarówno dla pracowników służby bhp
zatrudnionych w zakładzie pracy,
jak i osób czy firm prowadzących
sprawy bhp w wielu zakładach.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
7
NOWOŚCI W OFERCIE
Aplikacja
Asystent BHP
iSS
ISS
Internetowy
System
Szkoleń
ISS - nowoczesna aplikacja internetowa, która powstała
w oparciu o system PEN-Asystent szkolenia.
Umożliwia przeprowadzanie szkoleń „na odległość”. Zawiera
szkolenia wzorcowe BHP. Dodatkową częścią ISS-u mogą
być materiały dydaktyczne dostarczane w formie książkowej.
Zalety Internetowego Systemu Szkoleń:
dostępność 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
nowoczesność i mobilność,
multimedialność: profesjonalny lektor,
ćwiczenia interaktywne, animacje
atrakcyjny proces szkolenia pozwalający na
dostosowanie tempa przyswajania wiedzy
do indywidualnych możliwości każdej osoby,
bieżący kontakt z konsultantami,
ograniczenie kosztów szkoleń, takich jak: wynajem
sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowcy, dojazd
do ośrodka szkoleniowego, nocleg, delegacja, itp.,
zawsze aktualny i zgodny z wymogami prawnymi,
szybka organizacja szkoleń, w dowolnym czasie
i miejscu dla dowolnej grupy osób.
8
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
ISS
iSS
Internetowy
System
Szkoleń
ISS zawiera pełną bazę materiałów do przeprowadzenia przez pracodawcę czy też wykładowcę szkoleń:
szkoleń okresowych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych i innych,
szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenia, aktualizowane na bieżąco, są zgodne z ramowymi programami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oferta cenowa szkoleń gotowych:
NAZWA SZKOLENIA
Szkolenie okresowe pracodawców
i innych osób kierujących
pracownikami
(jako szkolenie e-learningowe)
Szkolenie okresowe pracowników
administracyjno-biurowych
i innych
(jako szkolenie e-learningowe)
Szkolenie okresowe pracowników
inżynieryjno-technicznych
KOSZT
UWAGI
99 zł/os. – od jednej do trzech osób
79 zł/os. – od czterech do dziewięciu osób
cena do negocjacji – powyżej 10 osób
dostęp – 30 dni
liczba godzin szkolenia powinna wynosić min. 16
49 zł/os. – od jednej do trzech osób
39 zł/os. – od czterech do dziewięciu osób
cena do negocjacji – powyżej 10 osób
dostęp – 30 dni
W cenie – materiały dydaktyczne online, egzamin,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
W cenie – materiały dydaktyczne online, egzamin,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
99 zł/os. – od jednej do trzech osób
79 zł/os. – od czterech do dziewięciu osób
cena do negocjacji – powyżej 10 osób
(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
liczba godzin szkolenia powinna wynosić min. 8
(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
dostęp – 30 dni
liczba godzin szkolenia powinna wynosić min. 16
W cenie – materiały dydaktyczne online, egzamin,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)
WAŻNE! W zależności od zlecenia, istnieje również możliwość dostosowania treści szkolenia do potrzeb klienta.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
9
prOGrAMy KOMpuTErOwE
Aplikacja
Kompleksowy i profesjonalny
program komputerowy
wspomagaj¹cy pracê
s³u¿b bhp
Asystent BHP
Aplikacja Asystent BHP jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym narzędziem komputerowym przygotowanym dla służb bhp.
Jest przeznaczona zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących
sprawy bhp w wielu zakładach.
Zawiera moduły główne:
zakłady – pozwala na wprowadzanie podstawowych informacji o zakładach
pracy, które będą w zasięgu działania programu,
struktura zakładu – umieszczanie informacji i opisu wydziałów, stanowisk
pracy oraz danych personalnych pracowników,
dokumenty – przeznaczony do wprowadzania informacji o przebiegu zatrudnienia pracownika, szczegółowych informacji o stanowiskach pracy oraz sporządzenia dokumentacji związanej z czynnikami rakotwórczymi i szkodliwymi,
badaniami lekarskimi, kursami…,
wypadki i choroby zawodowe – moduł, który umożliwia przygotowanie dokumentacji dla: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy pracy osób nie będących pracownikami oraz chorób zawodowych,
ryzyko zawodowe – pozwala na ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy i sporządzanie kompletnej dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego,
jedną z trzech metod: RISK SCORE, PHA, PN-N-18002. Co więcej zawiera przykładowe, aktywne oceny ryzyka na często występujących stanowiskach pracy.
Moduł wyposażony także w kalkulator do obliczania wydatku energetycznego wraz z możliwością wydruku wyników dla danego stanowiska,
analiza stanu bhp – rozbudowana lista kontrolna zawierająca ponad 50
przykładowych pytań podzielonych na 12 kategorii. Istnieje również możliwość
tworzenia własnych kategorii i pytań oraz dodawania ich do bazy pytań istniejących. Część opisowa pozwala na szczegółową interpretację przeprowadzonej
analizy,
szkolenia – tworzenie dokumentacji do szkoleń wstępnych i okresowych bhp.
10
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
prOGrAMy KOMpuTErOwE
Pracę z aplikacją Asystent BHP ułatwiają moduły pomocnicze: przydatne rejestry
i wzory dokumentów (aktywne druki w pdf) oraz narzędzia: kalendarz z funkcją terminarza.
Dodatkową, nową funkcojnalnością jest PEN-Asystent – umożliwia dostęp do aktualizowanych na bieżąco przepisów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, wykazu Polskich
Norm, aktów prawnych Unii Europejskiej, aktywnych druków i praktycznych porad.
Aplikacja Asystent BHP przeznaczona do pracy
w systemie MS Windows 7/8/10.
OFERTA CENOWA:
Aplikacja Asystent BHP
Wymagania techniczne:
Cena netto
1800 zł *
Cena obejmuje:
- dożywotnią licencję na 1 stanowisko (każde następne, dopłata 30 % aktualnej ceny programu,
nie dotyczy cen promocyjnych), ważną z fakturą VAT, która jest dowodem legalnego nabycia
programu.
Dodatkowo, przez rok od daty aktywowania aplikacji Asystent BHP, bezpłatnie:
- bieżąca aktualizacja aplikacji za pomocą Internetu, w zakresie nowych wersji funkcjonalnych
oraz zmian prawnych,
- pomoc techniczna i konsultacje merytoryczne,
- dostęp do PEN-Asystent czyli przepisów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, aktywnych druków
i praktycznych porad z zakresu Prawa pracy i BHP.
Konfiguracja minimalna:
- procesor Pentium 800
- pamięć RAM 512 MB
- wolne miejsce na dysku 120 MB
- rozdzielczość ekranu 1280 × 800
- zainstalowana dowolna drukarka.
Dokumenty sporządzone w programie można
bezpośrednio drukować, a ponadto eksportować i zapisać jako: HTML dokument, EXCEL
skoroszyt (OLE, XML), RTF dokument, PDF dokument, JPEG obraz, BMP obraz, TIFF obraz.
OFERTA CENOWA DLA WSZYSTKICH OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ASYSTENT BHP:
Aktualizacja do najnowszej wersji programu
+ roczny abonament aktualizacyjny aplikacji Asystent BHP
Roczny abonament aktualizacyjny obejmuje:
- bieżącą aktualizację aplikacji za pomocą Internetu, w zakresie nowych wersji funkcjonalnych
oraz zmian prawnych,
- pomoc techniczną i konsultacje merytoryczne,
- dostęp do PEN-Asystent czyli przepisów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, aktywnych druków
i praktycznych porad z zakresu Prawa pracy i BHP.
Jednorazowa aktualizacja
aplikacji Asystent BHP
Cena netto
600 zł *
Cena netto
300 zł *
do najnowszej wersji
(bez pomocy technicznej, konsultacji merytorycznych oraz dostępu do PEN-Asystent)
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
11
PEN-Asystent SZKOLENIA
SZKOLENIA „zielony”
3 produkty w jednym:
33 prezentacje do szkoleń
wzorcowych BHP składające
się z ponad 3000 slajdów
Produkt nagrodzony
złotym medalem
MTP SAWO 2014
program do tworzenia
własnych szkoleń
pomoc prawno-merytoryczna
z zakresu bhp i prawa pracy
PEN-Asystent szkolenia „zielony” to program działający na pendrivie 8 GB, który ma budowę modułową. Cztery podstawowe
moduły to: SZKOLENIA, MOJE SZKOLENIA, PREZENTACJE i MOJE PREZENTACJE. Jest nowoczesnym, mobilnym i ergonomicznym narzędziem pracy dla każdego wykładowcy. Daje możliwość profesjonalnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem:
wzorcowych szkoleń z zakresu BHP składających się z 33 tematycznych prezentacji opracowanych przez wybitnych specjalistów
branżowych:
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
- szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych,
- szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,
- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni;
własnych szkoleń przygotowanych w oparciu o gotowe prezentacje i slajdy tematyczne oraz własne prezentacje i slajdy przy użyciu
specjalnego generatora działającego w PEN-Asystencie.
12
PEN-Asystent SZKOLENIA
OFERTA CENOWA:
Cena netto
1000 zł*
w cenie roczny abonament na aktualizację
zawartości PEN-Asystenta szkolenia
Cena netto
300 zł*
11
wpłat po
Cena netto
75 zł*
Cena netto
700 zł*
cena zawiera gratisową miesięczną
aktualizację zawartości PEN-Asystenta
szkolenia
z rocznym abonamentem na aktualizację
zawartości PEN-Asystenta szkolenia,
płatnym co miesiąc
(szczegóły do uzgodnienia mailowo: [email protected]
lub telefonicznie: (15) 822 55 37 w. 26, 27)
Oferta specjalna dla uczelni!!!
PEN-Asystent szkolenia „zielony” dedykowany wykładowcom bhp dla studentów wszystkich uczelni, zawierający:
3 szkolenia wzorcowe BHP:
- szkolenie wstępne ogólne
(instruktaż ogólny),
- szkolenie okresowe pracowników
administracyjno-biurowych i innych,
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę
w uczelni;
program do tworzenia własnych szkoleń w oparciu
o przygotowane prezentacje i slajdy tematyczne oraz własne prezentacje i slajdy;
OFERTA CENOWA DLA UCZELNI:
Cena netto
500 zł*
Cena netto
150 zł*
11
wpłat po
Cena netto
45 zł*
Cena netto
pomoc prawno-merytoryczną z zakresu bhp
i prawa pracy.
400 zł*
w cenie roczny abonament na aktualizację
zawartości PEN-Asystenta szkolenia
z rocznym abonamentem na aktualizację
zawartości PEN-Asystenta szkolenia,
płatnym co miesiąc
(szczegóły do uzgodnienia mailowo: [email protected]
lub telefonicznie: (15) 822 55 37 w. 26, 27)
cena zawiera gratisową miesięczną
aktualizację zawartości PEN-Asystenta
szkolenia
UWAGA!
Aktualizacja zawartości PEN-Asystenta szkolenia obejmuje aktualizację prezentacji i przepisów prawnych z zakresu bhp i prawa pracy.
Zalecane pobieranie aktualizacji poprzez stałe łącze internetowe.
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
13
wydAwnicTwA AKTuALizOwAnE
Wydawnictwa aktualizowane z dziedzin:
prawo pracy, bhp, ochrona przeciwpożarowa, energetyka
Dostępne w formie papierowej i elektronicznej: na płytach DVD, pendrive’ach i online (opis na str. 15 niniejszego katalogu). Aktualizowane, w zależności od tytułu, od 6 do 8 razy w ciągu roku. Zawierają zbiór aktualnych przepisów prawnych, wyselekcjonowanych i uporządkowanych odpowiednio, w zakresie ww. dziedzin. Wzbogacone są komentarzem
i orzecznictwem.
KODEKS PRACY z bieżącą aktualizacją
• wersja papierowa – str. ok. 2900, oprawa – segregator – 6 tomów
Zbiór zawiera ok. 250 aktów prawnych z dziedziny prawa pracy.
Istnieje możliwość dokupienia komentarza do ustawy Kodeks pracy.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
z bieżącą aktualizacją i komentarzem
• wersja papierowa – str. ok. 5800, oprawa – segregator – 11 tomów
Zbiór stanowiący kompendium wiedzy z dziedziny bhp. Zawiera ok. 660 aktów prawnych
oraz obszerny komentarz do działu X Kodeksu pracy autorstwa Tadeusza M. Nycza.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
z bieżącą aktualizacją i komentarzem
• wersja papierowa – str. ok. 3700, oprawa – segregator – 7 tomów
Kompleksowe ujęcie tematyki ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwach.
Zawiera ok. 240 aktów prawnych oraz obszerny komentarz do ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
ENERGETYKA z bieżącą aktualizacją
Poszczególne tytuły wydawnictw aktualizowanych
w wersji papierowej można również zakupić
w komplecie z wersją elektroniczną na płycie DVD.
Poniżej ceny aktualizacji papierowych
i aktualizacji w komplecie: papier + płyta DVD
(płyty są opisane na str. 15 niniejszego katalogu).
• wersja papierowa – str. ok. 4800, oprawa – segregator – 6 tomów
Pozycja składająca się z dwóch części:
Poradnik – obszerne dzieło wybitnych naukowców i praktyków z zakresu energetyki dotyczący
obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.
Akty prawne – zbiór ponad 430 aktów prawnych związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną,
w tym ustawy – Prawo energetyczne i wszystkich aktów wykonawczych do niej.
TYTUŁ
Cena netto
pakietu startowego
Cena netto aktualizacji
w wersji papierowej
Cena netto aktualizacji w komplecie:
wersja papierowa + płyta DVD
Ilość aktualizacji
w roku
KODEKS PRACY
385 zł*
90 zł*
80 zł* + 65 zł* (płyta „żółta”)
8
BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
605 zł*
90 zł*
80 zł* + 65 zł* (płyta „żółta”)
8
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
385 zł*
90 zł*
80 zł* + 65 zł* (płyta „czerwona”)
6
ENERGETYKA
605 zł*
160 zł*
140 zł* + 80 zł* (płyta „niebieska”)
6
UWAGA! Złożenie zamówienia na aktualizację jest równoznaczne z ich odbiorem do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
14
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
Serwis PEN-Asystent
Serwis PEN-Asystent
PEN-Asystent to serwisy z zakresu: BHP i Prawa pracy, Ochrony przeciwpożarowej oraz Ochrony środowiska i Budownictwa,
Energetyki z bogatymi bazami zawierającymi przepisy prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze, aktywne druki oraz praktyczne porady.
Serwisy dostępne w wersji elektronicznej na płytach DVD, pendrive’ach lub w formie online. Płyty DVD są aktualizowane, w zależności od
serwisu, od 6 do 8 razy w ciągu roku. Pendrive’y pozwalają na pracę w dowolnym czasie i miejscu, w każdych – nawet najtrudniejszych –
warunkach, w trybie offline. Umożliwiają również bieżącą, codzienną aktualizację zawartości oraz dostęp do unijnych aktów prawnych online
(konieczne łącze internetowe).
Dostęp online to gwarancja pracy z zawsze aktualnymi Serwisami (do pracy konieczne łącze internetowe). Pozwala także na korzystanie
z aktów prawnych UE.
Serwis PEN-Asystent BHP i PRAWO PRACY
PŁYTA DVD „żółta”
aktualizacja 8 razy w roku
cena jednej
aktualizacji – 85 zł*
PENDRIVE „żółty”
cena aktualizacji:
jednorazowej – 90 zł*
kwartalnej – 210 zł*
rocznej – 750 zł*
DOSTĘP ONLINE
abonament
kwartalny – 180 zł*
abonament
roczny – 720 zł*
Serwis PEN-Asystent – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWO
PŁYTA DVD „czerwona”
aktualizacja 6 razy w roku
cena jednej
aktualizacji – 85 zł*
OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
OCHRONA ŒRODOWISKA i BUDOWNICTWO
z bie¿¹c¹ aktualizacj¹, komentarzem i orzecznictwem
PEN-ASYSTENT
STAN PRAWNY
10 stycznia 2013 r.
ISBN 978-83-7394-440-4
PENDRIVE „czerwony”
cena aktualizacji:
jednorazowej – 90 zł*
kwartalnej – 210 zł*
rocznej – 750 zł*
DOSTĘP ONLINE
abonament
kwartalny – 180 zł*
abonament
roczny – 720 zł*
PENDRIVE „niebieski”
cena aktualizacji:
jednorazowej – 90 zł*
kwartalnej – 210 zł*
rocznej – 750 zł*
DOSTĘP ONLINE
abonament
kwartalny – 180 zł*
abonament
roczny – 720 zł*
PENDRIVE „złoty”
cena aktualizacji:
jednorazowej – 160 zł*
kwartalnej – 310 zł*
rocznej – 1100 zł*
DOSTĘP ONLINE
abonament
kwartalny – 270 zł*
abonament
roczny – 1060 zł*
Serwis PEN-Asystent – ENERGETYKA
PŁYTA DVD „niebieska”
aktualizacja 6 razy w roku
cena jednej
aktualizacji – 120 zł*
ENERGETYKA
z bie¿¹c¹ aktualizacj¹, komentarzem i orzecznictwem
PEN-ASYSTENT
STAN PRAWNY
7 luty 2013 r.
ISBN 978-83-7394-443-5
Serwis PEN-Asystent
–BHP, PRAWO PRACY, OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
I BUDOWNICTWO
UWAGA! Aktualizacja jednorazowa jest dostępna wyłącznie dla osób, które już zakupiły
serwis PEN-Asystent na pendrivie w abonamencie kwartalnym lub rocznym.
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
15
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
SERIA WYDAWNICZA
powstała w oparciu o system PEN-Asystent szkolenia
Szczególnie polecana uczestnikom szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jako doskonały
materiał dydaktyczny, który w sposób przejrzysty – poprzez kolorowe diagramy, zdjęcia i tabele – prezentuje kolejne
tematy poszczególnych szkoleń.
Cena
netto
30 zł*
Cena
Pracodawca i kierownik
Materiały dydaktyczne do
szkolenia okresowego z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Szczególny nacisk położono
w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii.
Omówiono również nowoczesne rozwiązania
techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.
Stron 188, oprawa miękka foliowana
Stron 140, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
netto
20 zł*
Pracownik na stanowisku
robotniczym
Materiały dydaktyczne do
szkolenia okresowego z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Książka zawiera bardzo rozbudowany moduł
związany z profilaktyką wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz właściwym postępowaniu przy ich zaistnieniu. Oprócz przedstawienia zasad i możliwości zapobiegania takim
wydarzeniom, zawiera też przykłady wypadków,
które zaistniały naprawdę oraz podaje sposoby
działania w razie zaistnienia takich zdarzeń (alarmowanie, udzielanie pierwszej pomocy, zasady
użycia sprzętu ppoż.).
Stron 82, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
16
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
Pracownik inżynieryjnotechniczny
Materiały dydaktyczne do
szkolenia okresowego z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Książka zawiera niezbędne informacje pozwalające na organizowanie bezpiecznych stanowisk pracy oraz prowadzenie działalności
zakładu pracy w sposób bezpieczny. Pozwala
na zapoznanie się z najnowszymi regulacjami
prawnymi w tym zakresie, omawiając jednocześnie metody wprowadzania tych regulacji
w życie.
Cena
netto
30 zł*
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
Cena
netto
20 zł*
Pracownik
administracyjno-biurowy
Materiały dydaktyczne do
szkolenia okresowego z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy
W książce szczególny nacisk położono na właściwą organizację stanowiska pracy dla pracowników administracyjno-biurowych i zagrożenia
związane z taką pracą. Nie zapomniano też
o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz
zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Stron 78, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
netto
ł*
180 z
U
G
An!ow
SpecjalnaWofA
er
ta
ce
uczelni 144 z³ nettoa dla
Poradnik służby BHP
z płytą DVD prawo pracy i bhp
Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana
i ustrukturyzowana gwarantując tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej
w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Praca zbiorowa, powstała w oparciu o ponad 20-letnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami –
specjalistami branżowymi.
Składa się z dziewięciu części:
1. System ochrony pracy i jego instytucje
2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
5. Zagrożenia środowiska pracy
6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
9. Profilaktyka
W ramach powyższych części, w 37 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane
z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy.
Poradnik polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących
działalność gospodarczą w tym zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów,
studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy niezbędnej do nauki i przyszłej pracy.
Materiały zebrane w poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych, które jako element
składowy Serwisów PEN-Asystent prawo pracy i bhp znajdują się na załączonej płycie DVD. Oprócz
aktów prawnych Serwisy zawierają też: orzecznictwo sądowe, obszerny komentarz do kodeksu
pracy, aktywne druki, wykazy prawa Unii Europejskiej, Polskich Norm oraz wiele innych ciekawych
materiałów.
Płyta jest aktualizowana 8 razy w roku.
Poradnik został wydany w nowoczesnej formie,
uwzględniającej nowe sposoby przyswajania
wiedzy. Zarówno kolorystyka tabel i rysunków,
jak też grafika czcionek na zielonym tle (kolor
zielony – kojarzący się ze spokojem i bezpieczeństwem) poza tym, że mają pozytywny
wpływ na czytelnika, sprzyjają także absorpcji
wiedzy. Poradnik jest również bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.
Stron 608, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
Edycja przygotowana w eleganckim i bardzo praktycznym, kartonowym etui, które zabezpiecza książkę i płytę przed zniszczeniem, pozwala na wygodne i mobilne
użytkowanie. Etui zawiera również kieszeń na terminarz
Asystent BHP oraz daje możliwość złożenia do podstawki
pod kalendarz biurkowy.
17. Czynnik
17.
ące w proc
i występuj
esach prac
Obraz
Źródło
nie
Spadające
przedmiot
• przygniece
• uderzenie
y
nie
• przygniece
• uderzenie
• przecięcie
i
ce się częśc
Poruszają
i
ce się częśc
Poruszają
33. Wdrażanie i integracja systemów
zarządzania
• zgniecenie
nie
• przygniece
czność
niecenie
i na • przyg
• uderzenie
mych częśc
do rucho
Zbliżenie
cowanych
stałe zamo
221
BHP
urządzeń
techniczn
przestrze
niach zam ych i w innych nie
bezpieczn
kniętych
podjęcie
(prace w
ych
i prowadze
zbiornika
nie prac
ch)
y w zbio
rnik
ach jedy
nie na pod
przy wyd
stawie pise
awaniu
mnego
poleceni
organiza
poa
cyjne i
technicz wykonania taki
ej pracy
ne zape
wniają
należy zape
bezpiecz sprawdzić, czy
przygoto
eństwo
wnić moż
zie nagł
wan
pracown
ej potrzeby liwość udzi
ikom pod ia
elenia naty
lub wyp
czas
chm
adku prac
ownikow iastowej pierwsze
i znajdują
j pomocy
cem
w
• zbio
u się w
Przygoto
rnik nale
zbiornik rawanie prac
ży opró
u.
parą lub
w zbiornik
gazem oboj żnić i wstępnie
u:
zbiornik
a tlenem ętnym oraz prze oczyścić prze
z prze
jest nied
• jeżeli
dmuchan
opuszcz
prac
ie powietrz mycie, przedmu
alne,
chan
stosowa a w zbiorniku
em; prze
ć niezbędn
moż
Rys. 33.1. Motywy i cele
dmuchiw ie
• odłą
e środki e być związana
anie
wdrażania systemów
czyć dop
ochrony
z zagrożen
ływ do zbio
prze
iem
nikó
ciwp
zarządzania
pożarow
w, przewod
ożarowe
rnika mat
ym, nale
j,
ów, apar
• znaj
ży
atury itp., eriałów, substanc
dujące
ji i czyn
stworzyć się we wnętrzu
ników z
zbiornik
zagrożen
innych
a grzejnik
zbiorrie należy
• na czas
i, urządzen
odłączyć
trwania
od źród
prac
kolejowe
eł zasilania ia ruchome i inne
, zwrotnice w zbiorniku
,
mogące
należy wyłą
• bezp
, przenośn
ośrednio
czyć z ruch
iki, miej
sca zsyp
przed przy
u lub unie
w zbiornik
u
itp., znaj
stąpienie
dujące się ruchomić tory
fikowanyc u należy zbadać
m
nad zbio
na zawarto do pracy wew
h jako nieb
rnikiem,
• tempera
nątr
ść tlenu
ezpieczn
oraz gazó z zbiornika pow
e;
tura pow
w i par
ietrz
czenia o
substanc ietrze
więcej niż a w zbiornik
ji sklasy
u nie pow
• nale
syży zapewnić 5°C (5 K),
inna się
różnić od
niezbędn
tempera
e środki
tury oto
ochrony
otozbiorow
ej i indy
• bezp
widualne
Przygoto
ezpo
ośre
śred
j.
wanie prac
dnio
pracown nio przed przy
ownika
stąpienie
ika o:
do prac
m do prac
:
– zakresie
y w zbio
pracy, jaką
rniku nale
mają wyk
– rodzaju
ży poin
formowa
onać,
zagrożeń
ć
, jakie mog
– niezbędn
ą wystąpić
ych środ
,
stosowa
kach ochr
nia,
ony zbio
rowej i indy
widualne
280
j oraz o
sposobie
ich
rozpoczyna najwyższe kieZainicjowanie prac nad wybranym systemem zarządzania
woli wdrożenia, utrzymania
rownictwo organizacji dokumentując swoją decyzję o
w formie przyjętej w ori rozwoju wybranego sytemu. Oficjalne oświadczenie wydane
akt normatywny powinno
ganizacji bądź to poprzez pismo ogólne, bądź wewnętrzny
z załogą.
być rozpropagowane, a także omówione na spotkaniu kierownictwa
W czasie spotkania kierownictwo:
system,
wdrożyć
zamierza
których
dla
• prezentuje powody,
• przedstawia swojego pełnomocnika do spraw systemu,
• określa czas niezbędny do wdrożenia systemu,
• prezentuje harmonogram przyjętych działań,
zmian w organizacji itp.
• zachęca pracowników do wspierania procesu wdrażania
ujęto na rys. 33.1.
Najczęstsze motywy oraz cele wdrożenia systemów zarządzania
nie
• pochwyce
• otarcie
• przetarcie
• uderzenie
Masa, state
ik służby
33. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania
33.1. Wiadomości wstępne
• przecięcie
• odcięcie
inające
Części przec
Poradn
y
ń
ych zdarze ne skutki
bezpieczn
Potencjal
nie
2. Przykłady
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
545
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
17
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
50 zł*
BHP w budownictwie. Poradnik
nOwE
wydAniE
Nowe wydanie – poprawione i uzupełnione. Zawartość książki podzielona jest na 10 modułów,
z których 5 zajmuje się problemami charakterystycznymi dla prac w budownictwie:
- uczestnicy procesu budowlanego,
- przygotowanie terenu budowy,
- maszyny i urządzenia budowlane,
- zasady bezpiecznego prowadzenia prac na budowie,
- substancje niebezpieczne w budownictwie.
Pozostałe moduły zajmują się m.in. tematyką:
- wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- ryzyka zawodowego,
- ochrony przeciwpożarowej,
- pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Autorzy:
Jolanta Bando-Terlecka, Halina Wojciechowska-Piskorska
Stron 178, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
30 zł*
BHP w magazynach. Poradnik
Autorzy niniejszego poradnika przedstawiają obszerne wymagania bhp dotyczące
prac związanych z magazynowaniem i składowaniem towarów. Opracowanie zawiera również przykłady oceny ryzyka zawodowego w procesach magazynowych,
pozwalające osobom organizującym prace magazynowe na wprowadzenie własnych
procedur magazynowych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
Autorzy:
Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk
Stron 152, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
30 zł*
BHP w transporcie. Poradnik
Książka obejmuje bezpieczeństwo pracy w transporcie lądowym (drogowym, kolejowym), transporcie
wodnym (morskim i śródlądowym), transporcie lotniczym, transporcie multimodalnym, a także wewnątrzzakładowym, tj. transporcie ręcznym i zmechanizowanym, które występują w zakładach pracy. Posiadanie podstawowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w transporcie pozwala na
wyeliminowanie lub ograniczenie do niezbędnego minimum zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy,
a w przypadku awarii pozwala na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia źródła zagrożenia i skutków zaistniałego niebezpieczeństwa. Wszyscy, którzy są odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa
i higieny pracy, mogą wykorzystać zamieszczone tu informacje dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa
pracy podległym pracownikom.
Autorzy:
Marek Gałusza, Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk
Stron 346, oprawa miękka foliowana
18
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
netto
30 zł*
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
Czas pracy. Teoria i praktyka
Niniejsze opracowanie, obok szczegółowej wiedzy ogólnej na temat czasu pracy, wzbogacone zostało o liczne przykłady
oparte na przepisach prawnych i odniesione do orzecznictwa sądowego z tego zakresu. Omówiono też odrębne regulacje
czasu pracy dla wybranych grup zawodowych: kierowców, nauczycieli, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników
w instytucjach kultury, pracowników służby cywilnej, a także dla pracowników niepełnosprawnych.
Książka posiada uzupełnienie w postaci tabel normatywnych czasu pracy na 2016 r. oraz uaktualnienie treści.
Autor:
Edyta Chudzicka
Recenzent:
dr hab. Jerzy Olszewski prof. UE w Poznaniu
Stron 112, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
30 zł*
Materiał dydaktyczny do kursu
pedagogicznego pozaszkolnych
form kształcenia
Zbiór informacji niezbędnych dla wykładowców i słuchaczy pozaszkolnych form
kształcenia, zawierający podstawowe dane związane z dydaktyką dorosłych
oraz z dziedzinami pokrewnymi psychologii i socjologii pracy. Obejmuje również
wskazówki metodyczne wynikające z zasad kształcenia.
Autorzy:
Anna Anioł, Stanisław Anioł
Stron 122, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
Cena
netto
Cena
30 zł*
netto
15 zł*
Materiały szkoleniowe
w zakresie metod
prowadzenia instruktażu
stanowiskowego
Książka zawiera podstawy instruktażu stanowiskowego oraz szereg informacji niezbędnych
dla poznania problematyki bhp i dziedzin pokrewnych.
Kodeks pracy.
Tekst ujednolicony
ustawy
Stron 120, oprawa miękka foliowana
Autorzy:
Anna Anioł, Stanisław Anioł, Marian Śmidowski
Stron 112, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
19
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
50 zł*
Ergonomia
Książka przeznaczona jest dla tych osób, które w ramach swoich ról zawodowych kształtują bezpieczne warunki pracy. Zasadnicze
problemy przedstawione w opracowaniu ujęto w III rozdziały, wyodrębniając obszar funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy,
zagrożenia w pracy oraz procedury kształtowania warunków pracy. Na funkcjonowanie człowieka w pracy spojrzano przez pryzmat
szeregu dyscyplin naukowych: psychologii i socjologii pracy, antropometrii, psychologii inżynieryjnej, psychologii organizacji zarządzania, nauk technicznych oraz prawa pracy. Nauki te tworzą interdyscyplinarny charakter ergonomii.
W opracowaniu pokazano jak znaczący jest udział ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.
Zaprezentowano szereg zasad ergonomicznych w projektowaniu maszyn i urządzeń, stanowisk pracy, procesów technologicznych itp.
Przedstawiono duży asortyment narzędzi badawczych służących do diagnozowania warunków pracy.
Autor:
dr Stanisław Wieczorek
Recenzent:
prof. dr hab. Mieczysław Trzeciak
Stron 288, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
60 zł*
Ocena ryzyka zawodowego
Książka przedstawia kompleksowy sposób podejścia do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.
W rozdziałach 1-7 podano podstawowe wiadomości dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, definicje
oraz podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego. Omówiono również kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie ocenić ryzyko zawodowe, a następnie wyeliminować je lub ograniczyć. Podano także zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach.
W rozdziale 8 zostały przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk.
Do książki dołączona jest płyta CD, która zawiera ocenę ryzyka dla ponad 50-ciu wybranych stanowisk pracy.
Autorzy:
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka
Stron 180, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
40 zł*
Poradnik dla pracodawców
Książka podzielona jest na części grupujące odpowiednio problematykę związaną z: prawem pracy, technicznym bezpieczeństwem pracy, odpowiedzialnością pracownika i pracodawcy oraz organami kontrolnymi w procesie pracy. Stanowi niezbędny materiał w organizowaniu i prowadzeniu procesu pracy.
Autor:
Marek Gałusza
Stron 218, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
20
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
30 zł*
Poradnik społecznego inspektora pracy
Zbiór informacji niezbędnych do sprawnego działania organów społecznej inspekcji pracy w przedsiębiorstwach. Książka zawiera
podstawy prawne działalności, strukturę oraz sposób wyboru SIP, podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenie, uprawnienia,
odpowiedzialność społecznych inspektorów pracy. Uzupełnieniem całości są załączniki, na które składają się wybrane akty prawne.
Autor:
Marek Gałusza
Stron 140, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
Cena
netto
50 zł*
Poradnik inspektora ochrony
przeciwpożarowej
Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony
przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.
Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Najnowsze wydanie
poradnika opisuje zmiany wynikające z rozp. MEN z dn. 31.12.2014 r. w sprawie wymagań
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 20).
Autor:
bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek
Recenzent:
mł. bryg. dr inż. Paweł Janik
Cena
Stron 176, oprawa miękka foliowana
netto
25 zł*
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z komentarzem
Komentarz do ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z ujednoliconym tekstem niniejszej ustawy.
Autor:
dr Bolesław Kurzępa
Stron 212, oprawa miękka foliowana
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
21
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
50 zł*
Organizacja bezpiecznej pracy
Książka stanowi znakomity podręcznik dla wszystkich osób kreujących bezpieczne i przyjazne dla człowieka środowisko pracy. Autorzy skupiają się
na przybliżeniu sposobów tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy przy wykorzystaniu ergonomii oraz organizacji i zarządzania. W poszczególnych
rozdziałach książki zaprezentowany został rozwój i formy organizacji pracy oraz omówiono funkcje zarządzania, planowania, motywowania, kontrolowania, jak też marketingu. Ponadto, opisano udział ergonomii w kształtowaniu stanowiska pracy. Uwzględniając układy: człowiek-maszyna-otoczenie
oraz człowiek-praca-środowisko, wskazano na zasadnicze parametry środowiska pracy oraz środowiska ogólnospołecznego wpływające na komfort
i efektywność pracy. Książka przybliża również zagadnienia wdrażania i integracji procedur zapewniających tworzenie odpowiedniego środowiska pracy z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczną i higieniczną pracą wraz z analizą kosztów i korzyści związanych
z wprowadzaniem tych procedur.
Autorzy:
dr Stanisław Wieczorek, dr hab. inż. Paweł Żukowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Penc, dr hab. inż. Kazimierz Winnicki
Stron 236, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
40 zł*
Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie. Poradnik
Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców
wykonujących zadania służby bhp oraz dla zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Książka podzielona jest na dwie części:
Część I - zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Część II - przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie
oraz wzór oceny stanu bhp w zakładzie.
Autorzy:
Marek Gałusza, Marian Śmidowski, Kazimierz Werner
Stron 140, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
25 zł*
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Poradnik udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które mogą się zdarzyć wszędzie - w pracy,
w domu, na ulicy. Zawiera niezbędne wiadomości, poparte odpowiednimi rysunkami i schematami mającymi na celu nauczyć każdego czytelnika właściwej oceny zagrożenia przed przystąpieniem do udzielania
pierwszej pomocy oraz najpotrzebniejszych w krytycznym momencie zachowań.
Autor:
dr n. med. Grzegorz Gałuszka
Recenzent:
prof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki
Stron 80, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
22
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
40 zł*
Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja,
postępowanie, orzecznictwo
Poradnik porządkujący sprawy wypadków zaistniałych w bardzo różnych sytuacjach oraz chorób zawodowych.
Omawia podstawy prawne kwalifikowania zdarzeń jako wypadki lub choroby zawodowe oraz sposób ich dokumentowania, a także sprawy związane ze świadczeniami wynikającymi z faktu ich zaistnienia.
Do książki dołączona jest płyta CD, która zawiera przepisy prawne i aktywne druki.
Autorzy:
Marek Gałusza, Wiesław Langer
Stron 136, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
Wzorcowe programy szkoleń
w dziedzinie bhp
40 zł*
Cena
Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup: pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych, robotników, służb bhp.
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe wzorcowe programy szkoleń.
netto
20 zł*
Autor:
Kazimierz Werner
Stron 184, oprawa miękka foliowana
Poradnik spawacza
Cena
netto
40 zł*
Wypadki i choroby
zawodowe – analiza i koszty
Niniejsze opracowanie w przystępny i czytelny sposób
omawia analizowanie przyczyn wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz szczegółowo opisuje związane
z tym koszty. Ponadto podaje sposób wyliczania kosztów wraz z przykładowymi wzorami formularzy: „Kartą
kosztów wypadku przy pracy” i „Kartą kosztów choroby
zawodowej”.
Jednocześnie niniejsza książka stanowi naturalne uzupełnienie tytułu „Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo”.
Autor:
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka
Stron 70, oprawa miękka foliowana
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod
spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311),
4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia
termicznego.
W sposób przekrojowy przedstawiono również, m.in.: metalowe materiały konstrukcyjne, zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym, pozycje spawania, źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie, przygotowanie metali do spawania i po spawaniu, materiały
dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze, niezgodności i pękanie
złączy, zasady bhp na stanowiskach spawalniczych, instrukcja technologiczna spawania, zasady kwalifikowania: technologii, personelu
i zakładów wytwarzających.
Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na
spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych blach i rur metodami łukowymi i spawania
gazowego. Należy je również traktować jako niezbędny materiał dla
wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.
Autor:
dr Ziemowit Wilk
Stron ok. 180, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
23
KSIĄŻKI PORADNIKOWE
Cena
netto
40 zł*
Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń
Ten praktyczny poradnik do szkoleń zawiera kompleksowy, a zarazem niezbędny materiał potrzebny do uzyskania uprawnień na obsługę
wózków jezdniowych. W przystępny sposób opisuje techniki bezpiecznego manewrowania, a także przewożenia osób oraz rzeczy. Autorzy
przedstawiają między innymi wózki unoszące prowadzone przez operatora i z podestem dla operatora, wózki podnośnikowe: z czołowym
mechanizmem podnoszenia, z bocznym mechanizmem podnoszenia, prowadzone przez operatora, specjalizowane z obsługującym podnoszonym wraz z ładunkiem, specjalizowane czołowo-boczne. Książka jest najlepszym i najbardziej aktualnym kompendium wiedzy z tego zakresu,
gdyż przedstawione w niej wózki jezdniowe są obecnie najczęściej wykorzystywane.
Autorzy:
Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski
Stron 150, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
Cena
netto
40 zł*
Urządzenia dźwignicowe – suwnice.
Praktyczny poradnik do szkoleń
Niniejszy poradnik stanowi pomoc w przyswojeniu wiedzy koniecznej do bezpiecznej obsługi urządzeń suwnicowych, a także w uzyskaniu
wymaganych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Opracowanie podzielone zostało na dziesięć rozdziałów, w ramach
których czytelnicy mają możliwość zapoznania się z wymaganiami formalnymi stawianymi operatorom, aspektami technicznymi oraz zasadami
bezpiecznej eksploatacji suwnic. Cennym uzupełnieniem niniejszej pozycji są liczne zdjęcia, rysunki oraz schematy.
Każdy rozdział zakończony jest pytaniami kontrolnymi, pozwalającymi na bieżąco sprawdzać przyswojony materiał.
Autorzy:
Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski
Stron 162, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
Cena
netto
20 zł*
Przemieszczanie ładunków z użyciem dźwignic.
Poradnik hakowego
Doskonały poradnik opisujący zasady organizacji pracy przy szeroko rozumianym, zmechanizowanym przemieszczaniu ładunków. Książka
wzbogacona programem szkolenia pracowników na stanowisko hakowego oraz aktami prawnymi regulującymi przemieszczanie ładunków
z użyciem dźwignic.
Autorzy:
Marian Śmidowski, Kazimierz Werner
Stron 68, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
24
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik
Biorąc pod uwagę wszechstronne korzyści wynikające z rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, nasze wydawnictwo przygotowało pełny zestaw
fachowej wiedzy w tym zakresie. Niniejszy poradnik nie ma obecnie odpowiednika na rynku wydawniczym. Kierowany jest przede wszystkim do inwestorów
w OZE, jako pomoc przy ustalaniu technicznych i ekonomicznych możliwości inwestowania. Opracowanie może być również wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz przydatne dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na ten temat.
Rozdziały poradnika: Energia słoneczna jako źródło energii na ziemi, Fotowoltaika, Energia geotermalna, Energia wód powierzchniowych, Energia wiatru,
Energia biomasy, Energetyka wodorowa, Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych, Układy elektryczne odnawialnych źródeł energii, sposoby przyłączenia i współpraca z siecią zasilającą, Regulacje Unii Europejskiej i systemy wsparcia OZE.
Realizację opracowania powierzono niżej wymienionym wybitnym specjalistom, gwarantującym najwyższą jakość merytoryczną i edytorską publikacji.
Kolegium konsultacyjne:
prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK
(członek korespondent PAU i PAN) – przewodniczący kolegium,
prof. dr hab. inż. Stanisław GUMUŁA, dr hab. inż.
Maciej TONDOS prof. nadzw. AGH ,
dr hab. inż. Stanisław NAGY prof. nadzw. AGH.
Stron: 734, oprawa miękka foliowana.
Cena
netto
45 zł*
Elektroenergetyka
Książka zawierająca zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych, dlatego polecana jest wszystkim tym, którzy
pracując w przemyśle powinni posiadać odpowiednią
wiedzę uzupełnianą okresowo i potwierdzaną przez
odpowiednie komisje egzaminacyjne świadectwem
kwalifikacyjnym uprawniającym do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Przydatna jest również jako pomoc dydaktyczna dla
studentów uczelni technicznych i w kształceniu podyplomowym. Nowe wydanie zawiera dodatkowe informacje
na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych
urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie
kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia
prostownikowe i akumulatorowe).
Autorzy:
prof. dr hab. inż. Stanisław GUMUŁA, prof. dr hab. Adam GUŁA, dr hab. inż. Andrzej BUCZEK,
dr hab. inż. Jerzy CHOJNACKI, dr hab. inż. Tadeusz KNAP, dr hab. inż Tadeusz TELEJKO,
dr hab. Piotr TOMCZYK, dr inż. Zbigniew BĘBENEK, dr inż. Antoni BOJARSKI, dr inż. Piotr DŁUGOSZ,
dr inż. Tadeusz PAJĄK, dr inż. Krzysztof PYTEL, dr Stanisław PORADA, dr Janina WOLSZCZAK,
mgr inż. Paweł DROBNIK, mgr inż. Tadeusz GADOMSKI, mgr inż. Maciej MRÓZ,
mgr inż. Artur WYRWA, mgr Anna BARCIK, mgr Arkadiusz FIGÓRSKI, mgr Paweł WAJSS
żk i na
Druk ksią mów ienie.
alne za ienia.
du
iu
yw
ind
uzgodn
C ena do
Autorzy:
dr inż. Jan STROJNY, dr inż. Jan STRZAŁKA
Stron: 280, oprawa miękka foliowana.
Cena
netto
40 zł*
EnErGETyKA
żk i na
Druk ksią mów ienie.
alne za
ind yw iudu uzgodnienia.
C ena do
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
Energetyka cieplna.
Poradnik
Poradnik całościowo obejmujący problematykę
obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
ciepłowniczych. Kierowany jest do wszystkich
pracowników służb energetycznych w ciepłownictwie, którzy muszą podwyższać swoje kwalifikacje poddając się okresowo sprawdzianom
egzaminacyjnym przed uprawnionymi komisjami. Przydatny również jako pomoc dydaktyczna
dla szkół wyższych.
Konsultant:
prof. dr hab. inż. Stanisław GUMUŁA
Autorzy:
dr hab. inż. Jan GÓRSKI, dr inż. Jerzy BARAN,
dr inż. Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK ,
dr inż. Bogusław MALUDZIŃSKI,
dr inż. Jerzy WOJCIECHOWSKI,
dr inż. Kazimierz WOJTAS, mgr inż. Jan KRUPA,
mgr inż. Jerzy GRELA
Stron: 496, oprawa miękka foliowana.
Energetyka gazowa
Opracowanie zawierające praktyczną wiedzę w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Kierowane jest do wszystkich pracowników sektora gospodarki paliwowo-energetycznej, którzy wykorzystują gazy jako źródła energii. Wydane w formie poradnika obejmującego niezbędne informacje pozwalające podwyższać kwalifikacje i uzyskać świadectwa uprawniające do pracy przy eksploatacji i dozorze urządzeń gazowych. Przydatne również
jako pomoc dydaktyczna dla szkół wyższych.
Autorzy:
dr inż. Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK , dr inż. Mariusz ŁACIAK, mgr inż. Igor GRELA, mgr inż. Mieczysław SIUCIAK
Recenzent:
prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK (członek korespondent PAU i PAN)
Stron 358, oprawa miękka foliowana
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
25
BEZPIECZEŃSTWO W ENERGETYCE
Cena
netto
30 zł*
Bezpieczeństwo
eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci
w energetyce cieplnej
Cena
netto
35 zł*
Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło
zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi. Opisane zostały m.in. zakres instrukcji
eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania
budowlane i techniczne odnośnie kotłowni,
zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji
i remontach urządzeń, zasady prowadzenia
prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.
Książka przeznaczona jest dla pracowników
służb BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór
nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).
Autor:
Jan Krupa
Stron 84, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
Bezpieczeństwo
eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci
gazowych
Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego z zakresu energetyki gazowej, a szerzej
gazownictwa. Opisane zostały własności
toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji
gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono
bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych
i eksploatacji urządzeń gazowych. Po raz
pierwszy w literaturze krajowej poruszono
problematykę dotyczącą gazów skroplonych
(LNG) i kriogeniki. Drugi blok tematyczny to
zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych
i ochrony środowiska. Książka będzie użyteczna
w pracy zarówno służb BHP, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże
zaznajomić się z zagrożeniami występującymi
w branży gazowniczej i pozwoli, często przed
czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować. Stanowi również pomoc dydaktyczną dla
osób przygotowujących się do egzaminów na
uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.
Autor:
dr inż. Mariusz Łaciak
Stron 220, oprawa miękka foliowana
Cena
netto
35 zł*
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych
W książce omówiono zasady działania urządzeń elektroenergetycznych oraz rodzaje
zagrożeń i sposoby ochrony ludzi przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochroną przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane
z występowaniem elektryczności statycznej. Omówiono podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia
wybuchowego. Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione
w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw. Książka przeznaczona jest dla pracowników służby BHP, jak
również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących
czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).
Autorzy:
dr inż. Jan Strojny, dr inż. Jan Strzałka
Stron 224, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
26
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
UW
G
A!
ksi¹¿ki zostA
a³y wzbogacone
o pytania
wraz z odpokwoniedtrziolanmei
NOWE WYDANIE
Zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów
eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych
(transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki,
urządzenia prostownikowe i akumulatorowe).
* do ceny należy doliczyć podatek VAT
USŁUGI SZKOLENIOWE
USŁUGI SZKOLENIOWE
szkolenia BHP
szkolenia zawodowe: UTB, wózki jezdniowe z napędem silnikowym, ADR
uprawnienia energetyczne – świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku E i D
szkolenia w zakresie kosmetyki, stylizacji paznokci, wizażu, fryzjerstwa, dietetyki i masażu
inne, m.in.: Zarządzanie ryzykiem pożarowym w obiektach, Zarządzanie czasem pracy,
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, Ochrona radiologiczna pacjenta…
szkolenia w zakresie III klasy uprawnień – operator koparko-ładowarek (wszystkie typy),
operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, operator narzędzi udarowych ręcznych,
operator przecinarek do nawierzchni dróg
USŁUGI DORADCZE
obsługa BHP: opracowanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie stanowiskowych
instrukcji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej
oraz prowadzenie rejestru wypadków i inne
gospodarcze: pozyskiwanie funduszy unijnych, doradztwo strategiczne,
wycena majątku, przedsiębiorstw i inne
w zakresie wdrażania systemów zarządzania
System Zarządzania BHP wg normy PN-N-18001/OHSAS, System Zarządzania Jakością wg normy
ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004, Zintegrowanych
Systemów Zarządzania.
Kontakt:
O/Kielce: tel. 41/343 11 71; [email protected] O/Kraków: tel. 12/616 21 31; [email protected]
O/Warszawa tel. 22/618 33 00; [email protected] O/Tarnobrzeg: tel. 15/823 69 20; [email protected]
Biuro w Poznaniu: tel. 506 286 444; [email protected] Biuro w Radomiu: tel. 506 286 438, 502 084 747; [email protected]
27
USŁUGI SZKOLENIOWE
Szkolenia wyjazdowe
otwarte 2016
Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte wyjazdowe organizowane w pięknych krajobrazowo miejscowościach. Zapewniamy komfortowe warunki pobytowe w sprawdzonych hotelach, bardzo dobrą organizację oraz przyjemną atmosferę sprzyjającą uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy, stosujemy
sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów.
Tematyka szkoleń otwartych wyjazdowych w 2016 r.:
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp
i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu
zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych
zakładów górniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie społecznych inspektorów pracy i członków komisji bhp
Wdrażanie kultury bezpieczeństwa pracy – nowe podejście w praktyce
Bezpieczeństwo i higiena pracy – priorytety w 2016 r.
28
www.stamary.pl
www.hotel-port.pl
Mikołajkir.
zakopaner.
6
08-11.03.201
Hotel PREZYDENT
Hotel ROBERT’S PORT
USŁUGI SZKOLENIOWE
Grand Hotel STAMARY
6
17-20.05.201
www.hotelprezydent.com
j
Krynica zd6rór.
04-07.10.201
szczegóły oferty na stronie
www.tarbonus.pl
Grand Hotel STAMARY
www.stamary.pl
zakopaner.
6
15-18.11.201
Serdecznie zapraszamy
29
STudiA pOdypLOMOwE
TARBONUS Sp. z o.o.
we współpracy z
WYŻSZĄ SZKOŁĄ INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:
„ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY”
Nauka trwa 2 semestry – program obejmuje 289 godz., średnio 2 zjazdy w miesiącu – sobota, niedziela.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:
 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla służb bhp
 Zaświadczenie ukończenia kursu audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń
 Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu
i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
 Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z TARBONUS Sp. z o.o.:
Oddział w Kielcach: tel/fax 41/343 11 71, [email protected]
Oddział w Tarnobrzegu: tel/fax 15/823 69 20,[email protected]
Oddział w Warszawie: tel/fax: 22/670 12 03, [email protected]
Uwaga: jako jedni z nielicznych organizatorów zapewniamy uczestnikom studiów komplet
materiałów dydaktycznych BEZ DODATKOWYCH OPŁAT!
30
pOrTAL ASySTEnTBhp.pL
Twoje źródło informacji
Portal asystentbhp.pl
Portal asystentbhp.pl to nowoczesne źródło informacji związanej z BHP i Prawem pracy. Kierowany jest do behapowców i wszystkich tych, którzy zawodowo zajmują się sprawami związanymi z prawem pracy i bhp. Zespół redakcyjny
portalu astystentbhp.pl dba o to, aby z jednej strony stanowił on źródło aktualnych informacji, a z drugiej bieżącą
pomoc w codziennej pracy.
Portal rozwija się bardzo dynamicznie. W okresie od września 2012 roku do chwili obecnej portal dwudziestokrotnie
zwiększył ilość unikalnych użytkowników. Portal asystentbhp.pl oferuje możliwość subskrypcji przez kanał RSS, integrację z popularnymi serwisami społecznościowymi oraz newsletter.
Z uwagi na to, że portal asystentbhp.pl dociera do pracodawców, specjalistów ds. BHP, instytucji i firm związanych
z branżą BHP w całej Polsce, stanowi doskonałe medium reklamowe. Będzie to reklama, która trafi do grupy związanej z BHP, a Twoje pieniądze zostaną dobrze zainwestowane. Oferujemy wiele możliwości reklamy dostosowanej
wprost dla Twojej firmy.
Jeœli szukasz w³aœnie takiej, dobrze stargetowanej reklamy zg³oœ siê do nas.
Zapraszamy!
31
Chcesz być
na bieżąco
z BHP?
siedziba:
TARBONUS Sp. z o. o.
31-476 KRAKÓW, ul. Lublańska 34
tel./fax: (12) 616 21 34
[email protected]
sprzedaż wysyłkowa:
TARBONUS Sp. z o.o. - Dział Marketingu i Handlu
39-400 TARNOBRZEG, ul. Moniuszki 1
NIP 867-19-72-415
tel./fax: (15) 822 55 37 wew. 26, 27
e-mail: [email protected],
[email protected]
wejdź
koniecznie na:
www.asystentbhp.pl
Oddziały i biura firmy:
ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Sienkiewicza 59, 25-002 KIELCE
tel./fax (41) 343 11 71
tel./fax (41) 344 71 63
[email protected]
ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
ul. Moniuszki 1, 39-400 TARNOBRZEG
tel. (15) 823 69 20
fax (15) 823 69 20 wew. 12
[email protected]
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Lublańska 34. lok. 44, 31-476 KRAKÓW
tel. (12) 616 21 30
tel./fax (12) 616 21 31
[email protected]
BIURO DORADCY KLIENTA W POZNANIU
ul. Starołęcka 2/8, 61-361 POZNAŃ
tel. kom. 506 286 444
[email protected]
BIURO DORADCY KLIENTA W RADOMIU
ul. Prażmowskiego 8, 26-610 RADOM
tel. kom. 502 084 747
[email protected]
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Oskara Langego 3, 02-685 Warszawa
tel. (22) 618 33 00
tel./fax (22) 670 12 03
[email protected]

Podobne dokumenty