PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy: System CRM dla

Transkrypt

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy: System CRM dla
Promotor: dr hab. inż. Marek Stanuszek
Instytut promujący Instytut Informatyki (II)
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Kraków, dnia 24.10.2010
PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA
Imię i nazwisko studenta:
Kierunek:
Semestr:
Rok akademicki:
Maciej Mensfeld
Informatyka Stosowana
6
2009/2010
Temat pracy:
Praca programowa, projektowa
Tytuł pracy:
System CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest projekt oraz implementacja zintegrowanego systemu informatycznego
poprawiającego, przyśpieszającego oraz automatyzującego procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. System
ma umożliwiać wymianę informacji między przedsiębiorstwem a klientem. Ma on wspomóc pracowników
przedsiębiorstwa w wykonywaniu czynności rutynowych, takich jak: zarządzanie relacjami z klientem.
System ma wspierać także realizację innych aspektów wpływających na poprawę działania oraz wizerunku
przedsiębiorstwa.
Podstawowe elementy pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza istniejących rozwiązań.
Narzędzia informatyczne stosowane w tego typu systemach.
Projekt systemu.
Implementacja systemu.
Zabezpieczenia systemu.
Wymagania:
Programowanie usług sieciowych w języku Ruby oraz frameworku Ruby on Rails, technologie sieciowe
takie jak: xHTML, Javascript. Relacyjne bazy danych oraz tworzenie systemów zarządzania
informacjami.
Podstawowa literatura
1. Januszewski Arkadiusz, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN, Warszawa 2008
2. Dyche Jill, CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002
3. Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena K., Metody projektowania systemów zarządzania, DIFIN,
Warszawa 2004
4. Praca zbiorowa, Agile Programowanie w Rails, Helion, Gliwice 2008
Data wydania tematu:
Termin złożenia pracy:
05.2010
31.03.2011
Podpis dyplomanta
Podpis promotora
………………………………
………………………………
Proponowany recenzent: Dr inż. Agnieszka Krok

Podobne dokumenty