praca magisterska - Dyplomy architektura i urbanistyka

Komentarze

Transkrypt

praca magisterska - Dyplomy architektura i urbanistyka
PRACA MAGISTERSKA
Dyplomant : Anna Naperty
Promotor : prof. dr inż. arch. Jan Tarczyński
Szczecin 2006 r.
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
Kierunek : Architektura i Urbanistyka
Studia : magisterskie uzupełniające eksternistyczne
Dyplomant : Anna Naperty
Promotor : prof. dr inż. arch. Jan Tarczyński
PRZYSTAŃ DLA ŻAGLOWCÓW
NA WYSPIE GRODZKIEJ W SZCZECINIE
Zakres :
projekt architektoniczny – koncepcyjny,
projekt zagospodarowania terenu
Szczecin 2006 r.
2
SPIS TREŚCI:
1.
Przedmiot opracowania
1.1
Lokalizacja
1.2
Parametry urbanistyczne Wyspy Grodzkiej
1.3
Układ własnościowy
2.
Cele projektowe w urbanistyce Wyspy Grodzkiej
2.1
Idea projektu i wytyczne funkcjonalne
2.2
Wytyczne projektowe dla części przyrodniczej i rekreacyjnej
3.
Opis rozwiązań projektowych terenu przystani jachtowej
3.1
Szacowana ilość jachtów i rodzaj jednostek pływających, korzystających z przystani
3.2
Wymagania techniczne dotyczące obsługi jednostek pływających
3.3
Opis funkcjonalno – przestrzenny
3.3
Wyposażenie nabrzeży
4.
Opis projektu hotelu
4.1
Uzasadnienie koncepcji
4.2
Program
4.3
Architektura
4.4
Konstrukcja
4.5
Parametry techniczne
5.
Bibliografia
6.
Spis plansz
7.
Plansze pomniejszone do formatu A3
3
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
1.1 LOKALIZACJA
Projektowany teren Wyspy Grodzkiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niezwykle
reprezentacyjnej części Szczecina – naprzeciwko Wałów Chrobrego i tuż przy Trasie
Zamkowej, oraz przy największej wyspie Międzyodrza – Łasztowi. Jej niezwykle
eksponowane usytuowanie zmusza do uporządkowania tej przestrzeni i nadania jej właściwej
rangi.
Wyspa położona jest w rozwidleniu rzeki Odry, pomiędzy Odrą Zachodnią i Duńczycą.
Obecnie jej południowa część wykorzystywana jest jako przystań wioślarska AZS, natomiast
na pozostałym obszarze zagospodarowana jest
tymczasowym zespołem ogródków
działkowych. Duńczyca Wschodnia – (pomiędzy północnym wejściem na Kanał
Przemysłowy a Nowym Przekopem) jest żeglowna dla jednostek o zanurzeniu do 3,3 m
i tylko w dzień, ze względu na nieuregulowane i nieoświetlone brzegi.
Przy południowym krańcu Wyspy Grodzkiej znajduje się tzw. obrotnica, czyli obszar
o średnicy 120 metrów, na którym jachty mogą zawracać.
„W historii Wyspy Grodzkiej odnotować można następujące funkcje:
funkcja przystani wioślarskiej i dla sportów wodnych niewielkich jednostek pływających,
lokalizacja niewielkich zakładów produkcyjnych,
zniszczona zabudowa produkcyjno-magazynowa i mieszkaniowa - kamienice czynszowe
z oficynami, widoczne na archiwalnych przekazach kartograficznych i ikonograficznych”
(wg: Opracowania Studialne: Plan operacyjny zagospodarowania terenów: Łasztowni, Wyspy
Grodzkiej, Kępy Parnickiej, Wyspy Zielonej i Wyspy Jaskółczej)
4
5
6
7
1.2 PARAMETRY URBANISTYCZNE WYSPY GRODZKIEJ
Powierzchnia Wyspy Grodzkiej wynosi 15,3 ha. Nabrzeża są nieumocnione na całej długości
linii brzegowej. Na wyspie nie występują wartościowe obiekty kubaturowe do zachowania, a
to co istnieje, należy wyburzyć ze względów urbanistycznych, kompozycyjnych i
technicznych.
1.3 UKŁAD WŁASNOŚCIOWY:
Brak zainwestowania oraz prosty układ własnościowy umożliwia zagospodarowywanie
Wyspy Grodzkiej w sposób kompleksowy. Prawie cała Wyspa stanowi własność Miasta
Szczecina. Jej najbardziej eksponowany – północny naczółek, stanowi własność Skarbu
Państwa, w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście
Spółka Akcyjna.
8
9
2. CELE PROJEKTOWE W URBANISTYCE WYSPY GRODZKIEJ
10
2.1 IDEA PROJEKTU I WYTYCZNE FUNKCJONALNE
Obecnie Szczecin nie ma jednego, określonego centrum turystyczno – rozrywkowego
i handlowego. Szczecin jest pięknie położonym miastem portowym, którego walory można
znakomicie wykorzystać dla rozwoju turystyki, zwłaszcza w dzielnicy nadbrzeżnej.
Zaniedbane tereny portu po drugiej stronie rzeki, Wyspa Łasztownia i Grodzka mogą stać się
atrakcyjną minidzielnicą portową, z muzeami, parkami rozrywki, pchlim targiem, pubami,
kawiarenkami, przystanią żeglarską, mariną, miejscem o niepowtarzalnym klimacie, tak
charakterystycznym jak dla Amsterdamu czy Rotterdamu, przyciągającym rzesze turystów.
Projektując przystań dla żaglowców na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie starałam się wpisać w
potrzeby miasta i pokazać jak wyobrażam sobie jej zagospodarowanie.
Wyspa Grodzka to jednolity, płaski teren na Odrze, usytuowany naprzeciwko Wałów
Chrobrego. Miejsce niezwykłe, w którym powinny odbywać się ciekawe imprezy związane z
morzem i żeglarstwem. Miejsce, które powinno funkcjonować cały rok a nie tylko w sezonie
żeglarskim. Akwen wodny między Wyspą a Wałami Chrobrego, to naturalna arena, na której
powinno ciągle coś cię dziać, przyciągać mieszkańców Szczecina i turystów oraz promować
miasto.
Najważniejszym obiektem na Wyspie Grodzkiej jest przystań dla żaglowców, z zapleczem
techniczno – socjalnym, zlokalizowana od strony wschodniej. Następnie obiekt hotelowy z
rozbudowanym programem handlowym, gastronomicznym i sportowym – usytuowany na
północnym cyplu oraz otwarte tereny rekreacyjne w pozostałej części wyspy, z amfiteatrem
na jej południowym cyplu - od strony zachodniej. Nabrzeża wyspy zostały ustabilizowane
dla funkcji portu i hotelowo – rekreacyjnej. Wyspa Grodzka została połączona z Łasztownią
stałym mostem drogowym przez Duńczycę . Most połączony jest z drogą wewnętrzną,
przebiegającą wzdłuż całej wyspy, przy której zlokalizowane zostały zespoły parkingowe
obsługujące port i zespół hotelowy.
11
Koncepcja urbanistyczna opiera się na pięciu głównych osiach widokowych, które swój
początek biorą w otwarciach między zabudową mieszkaniową waterfrontów Wyspy
Łasztowni, a kończą się w charakterystycznych punktach widokowych miasta np. Wałach
Chrobrego czy
budynku Teatru Miejskiego.
Jedną z osi wyznacza główna dominanta
urbanistyczna wyspy – obiekt hotelowy. Osie widokowe podkreślone są przez nowe
nasadzenia drzew oraz dominanty przestrzenne w obszarze wyspy – latarnie przy nabrzeżu
Odry Zachodniej. Latarnie „odrzańskie” oprócz funkcji estetyczno – oświetleniowej, tworzą
specyficzny klimat portowej wyspy, klimat morsko – śródlądowy. Usytuowanie ich na osiach
widokowych sprawia, że wzrok obserwatora ma punkt zaczepienia, a znaczące w urbanistyce
miasta punkty widokowe, są dla nich tłem. Tworzy się w ten sposób wieloplanowy,
charakterystyczny obraz i czytelny układ całości założenia urbanistycznego.
Najbardziej dominującym punktem na wyspie, jest obiekt hotelowy. Zaprojektowany na
planie koła, sześciokondygnacyjny, z wewnętrzną wieżą widokową, który jak latarnia morska
wyznacza kierunek wpływającym do portu jachtom. Centrum hotelu to również punkt zbiegu
osi kształtujących promienisty układ pomieszczeń wewnętrznych i wszystkich powiązań
komunikacyjnych, w który to układ wpisują się również zaprojektowane obiekty sportowo –
rekreacyjne.
Cała idea osi, dotyczy konsekwentnie wszystkich elementów wyspy, począwszy od kształtu
wykrojonego z powierzchni wyspy portu, poprzez pasy zieleni, kończąc na układzie projektu
architektonicznego.
12
2.2
WYTYCZNE
PROJEKTOWE
DLA
CZĘŚCI
PRZYRODNICZEJ
I REKREACYJNEJ
Wyspa stanowi swoistą ostoję przyrody, szczególnie w części południowo - zachodniej, poza
terenem ogródków działkowych. Należy to uszanować, dlatego w projekcie staram się
zachować jak najwięcej z jej bogactwa.
Teren wyspy został teoretycznie podzielony na trzy części zazielenienia:
1część – „dzikiej” przyrody, z zachowana tkanką istniejącego drzewostanu oraz uzupełniającą
funkcją placu dla wydarzeń plenerowych nad brzegiem Odry Zachodniej, vis a vis Wałów
Chrobrego.
2część – „uporządkowanej” przyrody na terenie byłych ogródków działkowych, z nowymi,
uzupełniającymi nasadzeniami drzewostanu, podkreślającymi ciągi ścieżek parkowych i
izolujących drogę komunikacji kołowej.
3część – sportowo – rekreacyjno- usługowa, z zielenią uzupełniającą zabudowę (m.in. hotel
z usługami w parterze, gastronomią i obiektem basenowym z funkcją odnowy biologicznej)
oraz liczne otwarte obiekty sportowe (3 korty tenisowe, 1 boisko wielofunkcyjne, 1 boisko do
koszykówki, 18 stanowisk do minigolfa).
3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH TERENU PRZYSTANI JACHTOWEJ
3.1 SZACOWANA ILOŚĆ JACHTÓW I RODZAJ JEDNOSTEK PŁYWAJACYCH,
KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYSTANI
Przystań jachtowa posiada miejsca postojowe dla ok. 133 jednostek jachtowych. Ze względu
na specyficzne usytuowanie w przestrzeni miasta, jest to nietypowa przystań jachtowa.
Zgodnie z definicją podziału portów jachtowych, przystanie jachtowe posiadają do 50
stanowisk postojowych. Projektowaną przystań można zatem określić jako miejską przystań
jachtową.
13
Procentowy udział jachtów przewidywanych do postoju przyjęto według następującego
udziału:
•
jachty żaglowe o długości całkowitej poniżej 8,0 m – ok.36%
•
jachty żaglowe o długości całkowitej między 8,0 i 14,0 m – ok.52%
•
jachty żaglowe o długości całkowitej ponad 14, 0 m – ok.12%
Zakłada się, że port nie posiada funkcji zimowania jachtów.
3.2
WYMAGANIA
TECHNICZNE
DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
PŁYWAJĄCYCH
Projektowana miejska przystań dla żaglowców zapewnia następujące usługi :
podstawowe
-
bosmanat przystani
-
operator przystani
-
miejsca cumowania jachtów
-
miejsca gościnne dla jachtów
-
informacja turystyczna
usługi portowe ważne dla przypływających
-
wc
-
prysznic
-
woda pitna
-
energia elektryczna
-
śmietnik
-
odbiór ścieków zaolejonych
-
odbiór ścieków
-
pralnia
-
zaopatrzenie w paliwo poprzez jednostki pływające tzw. bunkierki
14
JEDNOSTEK
usługi w otoczeniu przystani – polegające na dostępie do bankomatu, poczty, telefonu,
apteki, pomocy medycznej, zaopatrzenie w żywność, artykuły gospodarstwa domowego,
środki czystości, gaz w butlach, ładowanie butli, wyposażenie żeglarskie, dostępne są na
terenie wyspy i na terenie miasta.
usługi techniczne – podstawowe drobne naprawy, travellift – dźwig do wyciągania jachtów,
usługi uzupełniające – obiekt hotelowy o wyższym standardzie, z rozbudowanym zespołem
gastronomicznym i odnowy biologicznej, basenem, sklepami, tworzącymi pasaż handlowy,
tereny sportowo – rekreacyjne. Wymienione usługi trudno nazwać uzupełniającymi, ponieważ
oprócz przystani dla jachtów stanowią one szczególnie ważny dla zagospodarowania wyspy
program funkcjonalny, który ma przyciągać mieszkańców i turystów przez cały rok.
3.3 OPIS FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY PRZYSTANI
Przystań dla jachtów została zlokalizowana od strony południowo – wschodniej Wyspy
Grodzkiej. Dzięki usunięciu części gruntu, powstały trzy „baseny” przystani, w których mogą
cumować jachty o różnej wielkości, a pas wodny Duńczycy nie został zawężony.
Układ funkcjonalny przystani jest bardzo czytelny. Nabrzeże w kształcie łuku oraz
usytuowanie pomostów na osiach widokowych, pozwala szybko zorientować się
w przestrzeni. Przy basenie środkowym znajdują się obiekty zaplecza sanitarnego przystani.
Przy basenie po prawej stronie zlokalizowany jest bosmanat, dźwig do wyciągania jachtów z
wody (travellift), stanowiska dla trajlerów oraz pirs, który spełnia dodatkową rolę dla jachtów
oczekujących na wciągnięcie ich na ląd.
Wzdłuż całego nabrzeża prowadzi wewnętrzna droga dojazdowa – dwupasmowa,
z
zespołami parkingów
i chodnikami po obu stronach. Przejścia piesze łączą się
z nabrzeżami lub przenikają na teren parku, po drugiej stronie wyspy. Wszystkie drogi
komunikacji pieszej i kołowej podkreślone są zielenią wysoką. Od północy przystań graniczy
z otwartym, urządzonym terenem rekreacyjno – sportowym, posiadającym niezależne
15
zaplecze sanitarne oraz z nabrzeżem wschodnim, spełniającym funkcję usługowo – handlową
(np. sklep żeglarski, spożywczy, wypożyczalnia rowerów itp.) z możliwością cumowania
dużych jachtów.
Od strony południowej przystań graniczy z terenami „dzikiej” przyrody, gdzie zachowł się
istniejącego drzewostan oraz został zaprojektowany plac – ukształtowany amfiteatralnie,
który ma być miejscem wydarzeń plenerowych nad brzegiem Odry Zachodniej.
3.4 WYPOSAŻENIE NABRZEŻY
Wszystkie nabrzeża należy wyposażyć w urządzenia cumownicze, drabinki wyjściowe, lampy
oświetleniowe. Co 100 m należy umieścić koło ratunkowe.
Każde stanowisko jachtów
sportowych o długości większej niż 12 m powinno być wyposażone w punkt poboru energii
elektrycznej oraz wody pitnej. Małe jachty mają możliwość korzystania ze zbiorczych
punktów poboru energii. Każdy węzeł sanitarny powinien być wyposażony w umywalki
z
bieżącą wodą , ubikacje damskie i męskie, natryski, pralnię i suszarnię.
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH HOTELU
4.1 UZASADNIENIE KONCEPCJI
Hotel wraz z rozbudowaną częścią gastronomiczną, usługową i sportową został usytuowany
na pólnocnym cyplu wyspy. Jest najwyższym i największym obiektem kubaturowym na
wyspie, stanowiącym integralną część razem z przystanią dla żaglowców. Koncepcja hotelu
wynika ze szczególnego miejsca w topografii miasta, miejsca, które ma zachęcić do spędzenia
tu czasu, budzić emocje i poruszyć użytkownika. Miejsce to kojarzy się z latarnią morską,
czymś co dominuje i wskazuje kierunek. Wizja hotelu ma kusić nie tylko atrakcyjnością
wnętrz ale też sposobem ich użytkowania. Na przykład lobby staje się swobodną przestrzenią,
swobodnie przepływającą przez budynek. Nie jest to jedynie ciche miejsce przyjęcia gości,
tylko przestrzeń, która żyje i służy ciekawym kontaktom – np. zmienia się w klub lub miejsce
dla różnego rodzaju przeżyc i spotkań, gdzie grający gitarzysta i wchodzący gość stają się
częścią inscenizacji. Pierwsza i częściowo druga kondygnacja obiektu oraz cała wieża
16
widokowa, są całkowicie dostępne dla wszystkich odwiedzających wyspę. Przyciągnięciu
gości służy również bogaty program rekreacyjno – sportowy, gastronomiczny i handlowy.
4.2 PROGRAM
Program użytkowy obiektu hotelowego składa się z następujących zespołów funkcjonalnych :
•
ogólnodostępny parter – wewnętrzny dziedziniec, przy którym znajdują się wejścia
do recepcji hotelowej, do ulokowanych tu sklepów oraz wieży komunikacyjnej
prowadzącej do
części z pokojami sypialnymi i wyżej na taras widokowy
z kawiarenką,
•
zespół gastronomiczny dwukondygnacyjny, dostępny z zewnątrz oraz powiązany na
poziomie II kond. z częścią sypialną,
•
zespół odnowy biologicznej z basenem - dwukondygnacyjny,
•
zespół pokoi hotelowych od II kond. do VI kond. – jednoosobowych, dwuosobowych
i apartamentów, z wydzieloną i nie krzyżującą się z innymi grupami użytkowymi
komunikacją, którą tworzą kładki piesze z wieży, dwie wewnętrzne klatki schodowe
i trzy windy,
•
zespół parkingowy na poziomie terenu z dojazdem do zaplecza gastronomicznego
i dalej kolejne zespoły parkingów.
Wszystkie trzy wyraźnie wyodrębnione bryły – główny trzon hotelowy, zespół
gastronomiczny i zespół basenowy, połączone są przeszklonym zadaszeniem, podpartym
niezależną konstrukcją w postaci słupów, tworząc wewnętrzną uliczkę.
Parter posiada cały szereg niezależnych wejść. Jest mocno przeszklony, przez co otwierają się
widoki w każdym kierunku. Usytuowanie obiektu jest podporządkowane całemu założeniu
urbanistycznemu,
opartemu
na
zaprojektowanych
osiach
widokowych.
Posadzka
wewnętrznego dziedzińca, przechodzi na zewnątrz, w zespół nadbrzeżnych tarasów
widokowych i łączy się z bulwarem spacerowym wokół wyspy.
17
Pokoje hotelowe rozmieszczone są wzdłuż ścian zewnętrznych. Od strony północnej
wszystkie pokoje mają loggie. Goście hotelowi mogą korzystać z ogrodu na dachu, na
poziomie IV i VI kondygnacji. Na każdym poziomie sypialnym znajdują się pomieszczenia
zaplecza hotelowego – łazienka, socjalne, magazyn pościeli, prasowalnia oraz
gaspodarcze.
Na
najniższej
pom.
kondygnacji „sypialnej”, czyli II kond. głównego trzonu,
znajdują się pomieszczenia dyrekcji, sekretariat, księgowość, kasa i zaplecze sanitarne.
Pomieszczenia te przylegają bezpośredni do foyer hotelowego i sali jadalnej. Sala jadalna
może być w zależności od potrzeb łączona z ogólnodostępną częścią gastonomiczną.
Przy głównym wejściu, na I kond. znajduje się recepcja hotelowa, z poczekalnią,
pomieszczeniem monitoringu, wewnętrzną klatką schodowa i windą.
4.3 ARCHITEKTURA
Zespół hotelowy został zaprojektowany na planie koła, jako obiekt VI kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Stanowi on zwartą , jednorodną bryłę, z wewnętrznym dziedzińcem,
przekrytym od góry przeszkonym dachem i z wewnętrzną wieżą, na szczycie której znajduje
się kawiarenka widokowa. Dziedziniec poprzecinany jest przeszklonymi korytarzami –
kładkami, łączącymi piętra sypialne z wieżą komunikacyjną. Główna bryła hotelu, przecięta
jest na poziomie parteru bryłą części gastronomicznej i pośrednio, poprzez przeszklony
zadaszenie, bryłą budynku mieszczącego basen i zespół odnowy biologicznej. Podkreśla to
główne wejście do hotelu i użytkowego dziedzińca.
Ściany betonowe pokryte są jasną okładziną kamienną. Duże fragmenty ścian zostały
przeszklone, szczególnie w części parterowej oraz wieży. Spiralna klatka schodowa wieży,
widoczna jest poprzez przeszkloną ścianę zewnętrzną. Przeciwwagą dla horyzontalnego
układu całego założenia jest wieża oraz pionowe lizeny na elewacji głównego obiektu. Jasne
ściany głównych brył, kontrastują z zielonym kolorem ściany w strefie wejściowej i zielonym
kolorem konstrukcji szklanego dachu uliczki handlowej. Słupy zadaszenia z betonu
barwionego na zielono.
18
Prostota użytych materiałów : betonu, kamienia i szkła, daje efekt elegancji i wysokiego
standardu, również dzięki sposobom wykończenia – faktra kamienia, dobre gatunkowo szkło
o niskiej refleksyjności i wysokich parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej. Do
tego standardu materiałowego dopisuje się proponowacy materiał barierek loggii – szkło
w stalowej konstrukcji, stalowo drewniane siedziska wewnętrznego dziedzińca, czy jego
kamienna posadzka ze stalowymi wstawkami.
4.4 KONSTRUKCJA
Budynek przewidziany do wykonania w konstrukcji żelbetowej, płytowo – słupowej. Brak
podpiwniczenia wynika z bardzo trudnych warunków terenowych – posadowienia na
gruntach podmokłych, torfowych, gdzie głębokość zalegania gruntu słabego może być bardzo
duża. Dlatego też, po wykonaniu badań geologicznych, należy przyjąć najwłaściwszą metodę
głębokiego fundamentowania .
Jedną z nich jest metoda stosowana przez Keller Polska Sp. z o.o. specjalizująca się również
we wzmacnianiu i uszczelnianiu podłoża gruntowego za pomocą: kolumn betonowych ze
żwirowa stopą, wykonywanych wibratorem rdzeniowym. Są to palopodobne elementy nośne,
wykonywane z betonu o specjalnym składzie i stosowane w tych przypadkach gdzie ze
względu na zbyt słabe podłoże (np. torfy, namuły) nie zaleca się kolumn żwirowych. Pod
względem kosztów i wydajności są doskonałą alternatywą dla typowych pali (m. in. CFA).
Przykłady zastosowania: posadowienie zespołu apartamentów w Mikołajkach, hipermarketu
MAKRO w Przejazdowie koło Gdańska.
Konstrukcja wieży – żelbetowa, monolityczna. Spiralne schody – konstrukcja stalowe.
Stropodachy żwirowe, odwrócone.
19
Stropodach zielony zastosowano w IV i VI kond.
– stropodach z zielenią intensywną,
dostępny dla gości.
Zastosowano stropodach pełny o odwróconym układzie warstw, co ochrania izolacje
przeciwwodną, narażoną na uszkodzenia przez penetrację korzeni roślin i przy pracach
ogrodowych.
Detal „zielonego” dachu odwróconego z głęboką warstwą humusu dla roślinności trawiastej
i bylin.
20
4. 5 PARAMETRY TECHNICZNE HOTELU
Lp.
Powierzchnia użytkowa [m2]
Nazwa pomieszczenia
BUDYNEK GŁÓWNY
PARTER – POZIOM ± 0,00
0.1
Dziedziniec ogólnodostępny z trzema głównymi
wejściami
0.2
Trzon komunikacyjny wieży (klatka schodowa +
winda)
0.3
Recepcja
– klatka schodowa + winda
0.4
Pomieszczenie monitoringu
0.5
Usługi- handel
-zaplecze
-zaplecze
-węzeł sanitarny
0.6
Klatka ewakuacyjna
-przedsionek z windą
0.7
Klatka ewakuacyjna
0.8
Usługi – handel
-zaplecze
-zaplecze
-węzeł sanitarny
0.9
Usługi – handel
-zaplecze
-zaplecze
-węzeł sanitarny
Razem
1 PIĘTRO – POZIOM + 1
1.1
Wieża komunikacyjna z windą
1.2
Kładki komunikacyjne
1.3
Korytarz główny
1.4
Część administracyjna
Sekretariat dyrekcji
Dyrekcja
Księgowa
Kasa
Węzeł sanitarny dla kobiet i mężczyzn
Korytarz komunikacyjny
1.5
Poczekalnia administracji z windą
1.6
Aneks jadalny hotelu
1.7
Cztery apartamenty z łazienkami
1.8
12 pokoi jednoosobowych z łazienkami
21
968
11
87
6,0
12,8
122,3
7,0
7,0
12,0
7,0
18,5
7,0
94,5
7,5
5,5
3,8
160,0
5,0
6,0
11,0
1558,9
58,0
72,0
299,0
9,5
11,0
12,5
6,3
23,0
5,7
72,7
65,7
43,5
29,5
30,5
43,5
258,0
1.9
1.10
1.11
1.12
10 pokoi jednoosobowych z łazienkami
Zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- łazienka
- magazyn gospodarczy
- prasowalnia
Pomieszczenie gospodarcze przy windzie
3 klatki ewakuacyjne
Razem
2 PIĘTRO – POZIOM + 2
2.1
Wieża komunikacyjna z windą
2.2
Kładki komunikacyjne
2.3
Korytarz komunikacyjny
2.4
Sala konferencyjna
2.5
Hall z windą
2.6
3 Apartamenty z łazienkami
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
180,0
10,5
3,2
6,5
6,5
7,5
21,0
1199
58,0
72,0
315,0
70,5
58,5
16 pokoi dwuosobowych z łazienkami
10 pokoi jednoosobowych z łazienkami
Pomieszczenie gospodarcze przy windzie
Zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- łazienka
- magazyn gospodarczy
- prasowalnia
3 klatki ewakuacyjne
Razem
3 PIĘTRO – POZIOM + 3
3.1
Wieża komunikacyjna z windą
3.2
Kładki komunikacyjne
3.3
Korytarz komunikacyjny
3.4
Apartament z łazienką
3.5
16 pokoi dwuosobowych z łazienkami
3.6
2 pokoje dwuosobowe dla niepełnosprawnych z
łazienkami
3.7
Zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- łazienka
- magazyn gospodarczy
- prasowalnia
3.8
Pomieszczenie gospodarcze
3.9
3 klatki ewakuacyjne
Razem
22
40,0
29,5
30,5
344,0
180,0
7,5
10,5
3,2
5,5
6,5
21,0
1756,2
58,0
72,0
301,0
40,0
344,0
50,0
10,5
3,2
6,5
6,5
7,5
21,0
920,0
4 PIĘTRO – POZIOM + 4
4.1
Wieża komunikacyjna z windą
4.2
Kładki komunikacyjne
4.3
Korytarz komunikacyjny + 2 windy
4.4
3 Apartamenty
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
18 pokoi dwuosobowych z łazienkami
10 pokoi jednoosobowych z łazienkami
2 pokoje dwuosobowe dla niepełnosprawnych z
łazienkami
Zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- łazienka
- magazyn gospodarczy
- prasowalnia
Pomieszczenie gospodarcze
3 klatki ewakuacyjne
Razem
5 PIĘTRO – POZIOM + 5
5.1
Wieża komunikacyjna z windą
5.2
Kładki komunikacyjne
5.3
9 Apartamentów z łazienkami
5.4
5.5
5.6
58,0
72,0
408,7
35,0
24,5
25,5
387,0
180,0
50,0
10,5
3,0
6,5
6,5
7,5
21,0
1295,7
58,0
60,0
3 x 36,3
5 x 36,8
1 x 31,3
Zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie socjalne
- łazienka
- magazyn gospodarczy
- prasowalnia
Pomieszczenie gospodarcze
Komunikacja
Razem
10,5
3,0
6,5
6,5
7,5
206,5
682,0
WIEŻA KOMUNIKACYJNO - WIDOKOWA
12.W Klatka schodowa – poziom +6 ÷ +14
POZIOM + 12
12.1
- Barek z zapleczem i windą towarowo
osobową
- Kawiarnia widokowa z windą osobową
- WC dla niepełnosprawnych
- WC męskie
Razem
23
99,0
25,0
77,5
4,0
15,0
121,5
POZIOM + 13
13.1
Razem
Barek z zapleczem i windą towarowo
osobową
Kawiarnia widokowa
WC dla personelu
WC damskie
35,5
77,5
4,0
15,0
132,0
POZIOM + 14
14.1
Taras widokowy
Razem
132,0
132,0
CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA
Lp.
Nazwa pomieszczenia
POZIOM ± 0,00
0.1G
Restauracja
0.2G
Bar
0.3G
Zaplecze restauracji
- Rozdzielnia
- Kuchnia
- Przygotowalnia
- Zmywalnia
- 3 chłodnie
- Mroźnia
- Obieralnia
- Magazyn podręczny
- Klatka schodowa zaplecza
- Korytarz
- Magazyn opakowań
- Magazyn
- Biuro
- Szatnia damska
- Szatnia męska
- Toaleta damska dla personelu
- Toaleta męska dla personelu
- Toaleta damska dla gości
- Toaleta męska dla gości
- Sanitariaty dla niepełnosprawnych
0.4G
Antresola
0.5G
Zaplecze na antresoli
- Klatka schodowa
- Korytarz
- Magazyn
- Toaleta damska
- Toaleta męska
- Toaleta dla niepełnosprawnych
Razem
24
Powierzchnia użytkowa [m2]
211,5
26,0
24,5
53,0
12,0
11,0
20,6
5,0
9,0
7,0
6,6
28,5
3,5
7,4
6,0
8,0
7,3
8,0
7,3
15,0
15,8
4,8
155,0
6,5
15,0
14,7
15,0
15,8
4,8
724,6
POZIOM ± 1,00
1.1G
Sala restauracyjna
1.2G
Bar
1.3G
Zaplecze restauracji i baru
1.4G
Korytarz
1.5G
Magazyn sprzętu
1.6G
Toaleta damska
1.7G
Toaleta dla niepełnosprawnych
1.8G
Toaleta męska
1.9G
Schody zaplecza z windą
1.10G Schody restauracji
Razem
Razem część gastronomiczna
85,5
26,0
41,0
16,0
14,7
15,0
4,8
15,8
6,5
10,5
235,8
960,4
BASEN Z ZESPOŁEM ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPA
Lp.
Nazwa pomieszczenia
POZIOM ± 0,00
0.1B
Część technologiczna basenu
- Uzdatnianie wody
- Przepompownia
- Komunikacja
- Wentylatornia
- Węzeł cieplny
- Rozdzielnia elektryczna
0.2B
Hol wejściowy z recepcją i schodami
0.3B
3 solaria
0.4B
Salon fryzjerski z zapleczem
0.5B
- Salon kosmetyczny z zapleczem
Razem
POZIOM ± 1,00
1.1B
Hala basenowa
1.2B
Pomieszczenie lekarza
1.3B
Pomieszczenie ratownika
1.4B
Pomieszczenie trenera
1.5B
2 sauny
1.6B
Hol wejściowy z kasami
1.7B
Strefa brudna z suszarnią
1.8B
Przebieralnia grupowa
1.9B
Przebieralnia grupowa
1.10B Strefa czysta z przebieralnią
1.11B Sanitariaty damskie
1.12B Sanitariaty męskie
Razem
25
Powierzchnia użytkowa [m2]
91,5
105,0
437,0
26,5
41,5
37,0
118,0
24,0
132,0
88,5
1101,0
1000,0
19,0
19,0
19,0
19,7
102,0
94,0
60,5
66,0
117,0
44,0
44,0
1603,5
2704,5 m2
960,4 m2
2704,5 m2
Powierzchnia basenu z zespołem SPA
Powierzchnia części gastronomicznej
Hotel z wieżą
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WSZYSTKICH 3 OBIEKTÓW
PODSUMOWANIE:
•
•
•
Powierzchnia zabudowy całości
– 4230,63 m2
Budynek główny
– 1840,83 m2
Część gastronomiczna
–
Część basenowa
- 1828,30 m2
Powierzchnia użytkowa całości
- 11 076,0 m2
Budynek główny
–
Część gastronomiczna
– 960,4 m2
Część basenowa z odnowa biologiczną
– 2704,5 m2
561,50 m2
8047,6 m2
Kubatura całości
– 67370,21 m3
Budynek główny
– 42741,80 m3
Część gastronomiczna
– 5334,25 m3
Część basenowa
– 19294,16 m3
26
11 076,0 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POKOI HOTELOWYCH
•
Pokoje jednoosobowe – szt. 30
•
Pokoje jednoosobowe dla niepełnosprawnych – szt. 4 pow. 20 m2
•
Pokoje dwuosobowe – szt. 62 pow. 18, 5 m2
•
Apartamenty – szt. 20 pow. od 24,5 m2 do 38,5 m2
pow. 15 m2
5. BIBLIOGRAFIA :
•
Bolesław K. Mazurkiewicz: Porty Jachtowe – Mariny. Projektowanie. Gdańsk 2004
•
Plan operacyjny zagospodarowania terenów: Łasztowni, Wyspy Grodzkiej, Kępy
Parnickiej, Wyspy Zielonej i Wyspy Jaskółczej
•
Zenon Błądek: Hotele 2001
•
Centralny Ośrodek Badawczo – Projektowy Budownictwa Ogólnego. Praca zbiorowa
wykonana pod kierunkiem Krystyny Kokozow. „Zasady programowania i projektowania
hoteli miejskich kategorii trzy i cztero – gwiazdkowych”
•
Neufert: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady 1995
•
www.ms.ums.gov.pl
•
www.port.szczecin.pl
•
www.bip.um.szczecin.pl
•
www.nowyszczecin.pl
27
6. SPIS PLANSZ :
1. Wizualizacja
2. Sytuacja _ 1:500, 1:2000
3. Elewacje _1:250, Przekrój _1:200
4. Rzut parteru _1:200
5. Rzut +1_ 1:200
6. Rzut +2, +3 _ 1:200
7. Rzut +4, + 5_1:200, Elewacja Zachodnia 1:200
8. Rzuty +12,+13,+14 , Przekrój _ 1:200
9.Plansza Zbiorcza
8. PLANSZE POMNIEJSZONE DO FORMATU A3
28

Podobne dokumenty