[email protected] w Górach - CWA Pro Publico

Transkrypt

[email protected] w Górach - CWA Pro Publico
XIV ogólnopolska konferencja użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] w Górach"
Szklarska Poręba, 15-16.03.2016 r.
WYKŁADOWCY:
Jan Czajkowski - od 2003 do 2010 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, od 2011 pełnomocnik
prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi, doktor chemii, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego
(niegdyś w na wydziale matematyki, fizyki i chemii, a obecnie w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu), specjalista w dziedzinie GIS.
Od 2003 współprzewodniczący ze strony samorządowej Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa
Informacyjnego. Od 2005 przedstawiciel organizacji samorządowych w Radzie Informatyzacji przy MSWiA, później MAiC.
Sylwester Fałkowski - starszy specjalista ds. wdrożeń i wykładowca w firmie Sputnik Software; zajmuje się szeroko pojętym wdrażaniem
systemów teleinformatycznych w administracji publicznej (systemy ewidencyjne, finansowo-księgowe, podatkowe, ESP). Specjalista
w zakresie systemów elektronicznego obiegów dokumentów i zagadnień z tym powiązanych (instrukcja kancelaryjna, kpa, ustawa
o informatyzacji, KRI, bezpieczeństwo informatyczne); trener w projekcie „Innowacyjny urzędnik atutem państwa”; - koordynator prac
wdrożeniowych i szkoleniowych w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2013-2014.
Wojciech Kańczuga - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Dariusz Fałkowski - starszy informatyk w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie; wieloletni praktyk i trener systemu zarządzania
budżetami jednostek samorządu terytorialnego „[email protected]"; członek zespołu testowego systemu „[email protected]” przy regionalnych izbach
obrachunkowych; członek zespołu do spraw eksploatacji i rozwoju informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu
terytorialnego przy Ministerstwie Finansów; członek kapituły konkursu „Przejrzysta strona BIP”, organizowanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011 r.); wykładowca w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (2013-2014).
dr Arkadiusz Babczuk - zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca akademicki, ekspert
zewnętrzny sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych
i zagranicznych, autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu nauk o finansach, zwłaszcza finansów publicznych.
Piotr Jegorow - absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie (Wydział Ekonomi i Nauk Komputerowych),
specjalność: Projekty Informatyczne Zarządzania, prowadzenie szkoleń z zakresu systemów wsparcia sprzedaży, autor modelu UML
przygotowanego wg standardów RUP dla elektronicznego systemu obiegu dokumentów SEMP i elektronicznej skrzynki podawczej
ePoczta oraz systemu informacji publicznej e-Sołtys. Autor dokumentacji użytkownika dla systemów ePoczta, SEMP, eDziennik. Tester
oprogramowania. Od 2006 analityk systemowy w firmie Ce-BIP. Od lipca 2007 Kierownik Działu Analiz i Wdrożeń. Dyrektor
zarządzający/Wiceprezes Zarządu firmy ABC PRO.
Agnieszka Czuczwara – wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki
i Finansów, kierunek: finanse i rachunkowość), studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
studia podyplomowe Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji (Politechnika Opolska). Ekspert ds. finansów JST
z wieloletnim doświadczeniem w pracy w JST na stanowisku głównego księgowego oraz skarbnika gminy miejskiej. Wykładowca
przedmiotów ekonomicznych w szkołach policealnych, trener, ekspert ds. finansów samorządowych w projekcie „Doskonalenie strategii
zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Autor i współautor usług doradczych dla samorządów.
Przedstawiciele RIO - naczelnicy Regionalnych Izb Obrachunkowych od wielu lat zajmujący się systemem [email protected], członkowie Regionalnej
Komisji Orzekajacej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.