Kanał wideo Kolegium juş działa. Zapraszamy

Transkrypt

Kanał wideo Kolegium juş działa. Zapraszamy
Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Kanał wideo Kolegium już działa. Zapraszamy
Autor: Administrator serwisu
Monday, 19 January 2009
Zmieniony Tuesday, 20 January 2009
Adres kanału:
- www.YouTube.com/knbielsko
KanaÅ‚ bÄ™dzie zawieraÅ‚ treÅ›ci wideo o charakterze edukacyjnym oraz dotyczÄ…ce życia Kolegium (w tym zarówno zapisy
tradycyjnych wykÅ‚adów otwartych, treÅ›ci przygotowane specjalnie z myÅ›lÄ… o tym medium, jak i debaty online). ZnajdÄ… siÄ
tam też listy dobrych materiaÅ‚ów edukacyjnych znalezionych w sieci. KanaÅ‚ można oglÄ…dać, subskrybować jego
poszczególne dziaÅ‚y. Zapraszamy dydaktyków i studentów do wszelkich form wspóÅ‚pracy.
Kanał przygotowuje Koło Naukowe Nowych Technologii; koordynatorem projektu jest Piotr Szlagor (MI1)
Zob. też anons w blogu Kolegium
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 3 March, 2017, 20:45

Podobne dokumenty