Nazwa studiów podyplomowych Inwestycje finansowe Jednostka

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Inwestycje finansowe Jednostka
Nazwa studiów podyplomowych
Inwestycje finansowe
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Zarządzania
Kierownik studiów podyplomowych
dr Iwona Piekunko-Mantiuk
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
tel. 85 746 74 68
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do inwestowania własnych środków w instrumenty
dostępne na rynku finansowym oraz profesjonalnego wykonywania zawodu w instytucjach takich jak
banki, biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe czy firmy doradztwa finansowego.
Studia przeznaczone są dla: inwestorów indywidualnych, osób powierzających swoje środki finansowe do
dyspozycji (zarządzania) inwestorom instytucjonalnym, pracowników banków i biur maklerskich,
pracowników instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, osób przygotowujących się do
profesjonalnego wykonywania zawodu maklera, doradcy inwestycyjnego, doradcy finansowego,
analityka, właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm (zwłaszcza pionów finansowych).
Program nauczania studiów dostosowany jest do wymogów współczesnego rynku finansowego oraz
trendów na nim panujących. W procesie kształcenia uwzględniono wymogi prawne, ekonomiczne
i psychologiczne, innowacje finansowe i technologiczne wykorzystywane w procesie inwestycyjnym.
Całość zagadnień podzielono na dwa bloki tematyczne, tj. rynki i instrumenty finansowe oraz decyzje
i strategie inwestycyjne.
Bardzo duży nacisk został położony na metody praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Blisko
połowa zajęć realizowana jest z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych (w laboratoriach
komputerowych) przez doświadczoną kadrę praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie
zdobyte w dużych instytucjach finansowych.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania poszczególnych segmentów
rynku finansowego (rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy), instrumentów finansowych (tradycyjnych
i pochodnych), metod i technik analizy rynku, strategii inwestycyjnych oraz psychologii rynku
finansowego. Ponadto są wyposażeni w wiedzę z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz opodatkowania
zysków kapitałowych.
Absolwenci studiów w szczególności są przygotowani do:
 samodzielnego inwestowania własnych środków finansowych;
 oceny ryzyka inwestycyjnego;
 analizy rynków finansowych;
 wykorzystania rozwiązań informatycznych na rynku finansowym;
 budowania własnych strategii inwestycyjnych;
 oceny bieżącej sytuacji rynkowej;
 pracy w instytucjach finansowych;
 pracy w instytucjach doradztwa finansowego.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Listopad 2014

Podobne dokumenty