olimpijczyk - ZHR Kanada

Transkrypt

olimpijczyk - ZHR Kanada
OLIMPIJCZYK
SPRAWNOŚĆ DO STOPNIA - ĆWIK / PIONIERKA
WYMAGANIA
1. Zna historię olimpiady, jak i gdzie powstała, jakie były dyscypliny
sportowe.
2. Opowie o tradycji zapalania Ognia olimpijskiego.
3. Potrafi wymienić 5 miejsc gdzie odbyły się Olimpiady zimowe i 5 miejsc gdzie odbyły
się Olimpiady letnie.
4. Wie co znaczą kółka na fladze olimpijskiej.
5. Zorganizuje dla harcerzy zajęcia sportowe z jednej z dyscyplin olimpijskich.
6. Przedstawi jedną sylwetkę sportowca z Kanady i jedną sylwetkę sportowca z Polski.
_____|_____|_____
Data otwarcia próby
________________________________
Zdobywający sprawność
__________________________________
Imię i nazwisko instruktora
_____|_____|_____
Data zamknięcia próby
__________________________________
Podpis instruktora
REFERAT HARCERSKI
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE

Podobne dokumenty