Załącznik nr 1

Transkrypt

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
AT.272.7.2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestawy pomiarowe do realizacji pomiarów monitoringowych poziomów hałasu wprowadzanego
do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz hałasu
wprowadzanego do środowiska przez operacje statków powietrznych w związku z eksploatacją
portów lotniczych i lądowisk.
Tabela 1. Analizator dźwięku z funkcją miernika poziomu dźwięku klasy 1 wg wymagań PN - EN
61672 - 1 - 3 : 2005 /2007, PN - EN 61260-1 : 2015-01, PN - ISO 7196 : 2002 – 4 komplety
Producent, model …………………………………*
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*
1.1. Funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach
1/1 oktawy;
1.2. Funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach
1/3 oktawy w zakresie do 40 kHz;
1.3. Funkcja analizy FFT;
1.4. Funkcja analizy czasu pogłosu w pasmach
tercjowych (RT 60);
1.5. Funkcja zapisu historii czasowej pomiarów
dźwięku z krokiem minimum 10 ms;
1.6.Funkcja rejestracji przebiegu czasowego sygnału
akustycznego na nośniku karty pamięci wewnętrznej
standardu micro SD;
1.7. Funkcja rejestracji przebiegu czasowego
sygnału akustycznego w pamięci zewnętrzne typu
flash /USB;
1.8. Funkcja generatora sygnałowego;
1.9. Funkcja definiowania oraz markowania zdarzeń
akustycznych w funkcji czasu (t) wraz z funkcją
rejestracji audio w zdefiniowanych przedziałach
czasu, w normatywnym czasie odniesienia (T);
1.10. Funkcja odwzorowania audio, w odniesieniu
zdefiniowanych, oznaczonych, przytoczonych
wyżej, przedziałów czasu, w normatywnym czasie
odniesienia (T);
1.11. Kompatybilność oraz możliwość współpracy
z mikrofonami pomiarowymi z polaryzacją
zewnętrzną 200V i wstępnie spolaryzowanymi;
1.12. Pamięć:
- wewnętrzna - nieulotna typu flash, karta standardu
micro SD, poj. min 32 GB,
- pamięć zewnętrzna USB, poj. min 16 GB;
1.13. Interfejsy:
- USB master;
- USB slave;
- analogowo /cyfrowy - wyjście sygnału
mierzonego;
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
1
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*
1.14. Warunki środowiskowe pracy:
- Temperatura: co najmniej od -10 0C do +50 0C;
- Wilgotność: do 90% wilgotności względnej RH
(bez kondensacji);
1.15. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące;
1.16. Rękojmia.
TAK / NIE **
TAK / NIE **
………………….
TAK / NIE **
Tabela 2. Wyposażenie, oprzyrządowanie, oprogramowanie
dla analizatora dźwięku – 4 komplety.
Wymagania minimalne
2.1. Mikrofon prepolaryzowany 1/2" do pomiarów
w zakresie słyszalnym (10 Hz - 20 kHz);
2.2. Przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2", umożliwiający
dołączenie do analizatora
mikrofonu z
polaryzacją zewnętrzną 200 V
oraz
wstępnie spolaryzowanego;
2.3. Osłona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2";
2.4. Przewód USB do komunikacji z komputerem
PC;
2.5. Przewód sygnałowy wyjścia sygnału
mierzonego;
2.6. Akumulatory serii AA, komplet, wraz
z ładowarką akumulatorową:
- funkcja wykrywania pełnego naładowania
i zabezpieczenia przed przeładowaniem;
- liczba ładowanych akumulatorów: min. 4;
2.7. Zasilacz sieciowy;
2.8. Karta pamięci wewn., poj. min. 32 GB;
2.9. Pamięć zewn. typu flash /USB, poj. min. 16 GB;
2.10. Oprogramowanie komputerowe na PC
do transmisji, wizualizacji oraz archiwizacji zbiorów
danych pomiarowych dźwięku, a także wstępnej ich
analizy i oceny, w myśl obowiązujących krajowych
wymagań administracyjno - prawnych oraz
krajowych
wymagań
normatywnych,
w przedmiotowej dziedzinie badań dźwięku,
w środowisku;
2.11. Możliwość opcjonalna rozszerzenia wyżej
wymienionego
do
poziomu
i
zakresu
umożliwiających
podjęcie
oraz
realizację
specjalistycznej,
zaawansowanej,
analizy
i oceny dźwięku w środowisku, w tym, co najmniej:
analizy
dźwięku
oraz
wyznaczenia,
obowiązujących literą prawa oraz krajowymi aktami
normatywnymi, wielkości i wskaźników oceny
dźwięku w środowisku;
- analizy i oceny widma dźwięku w środowisku;
- analizy i oceny statystycznej dźwięku
(L5 - L95), dB, w środowisku;
- analizy i oceny sygnału audio, w funkcji czasu,
oraz akcesoria dedykowane
Oferowany parametr*
Producent, model
…………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Producent, nazwa programu
……………………………
TAK / NIE **
2
Wymagania minimalne
w czasie odniesienia (T), w środowisku;
- wzajemnej superpozycji projektów wyżej
wymienionych;
2.12. Możliwość opcjonalna rozszerzenia wyżej
wymienionego do modułu dedykowanego dla
procesu komunikacji zdalnej z przedmiotowymi
jednostkami analizatorów dźwięku, w czasie
rzeczywistym;
2.13. Fabryczna walizka techniczna, wodoodporna,
dedykowana dla analizatora dźwięku wraz
z akumulatorem zasilającym (12V DC, poj. min. 30
Ah), ładowarką sieciową do akumulatora oraz
kablem mikrofonowym ze złączem wodoodpornym,
długości min. 5 m;
2.14. Kabel mikrofonowy, długości min. 10 m;
2.15. Osłona wszechpogodowa dedykowana do
przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego
przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku;
2.16. Statyw mikrofonowy, teleskopowy, wysokości
4,0 m wraz z ramieniem przedłużającym do
wysokości łącznej statywu 4,5 m, a także odciągami
linowymi, kompletem akcesoriów oraz pokrowcem
transportowym;
2.17. Osłona przeciwwietrzna do pomiaru hałasu
turbin wiatrowych, zgodnie z wymaganiami normy
PN - EN 61400 - 11 : 2013 - 07 lub równoważnej
(w niniejszym przypadku: wyłącznie 2 komplety);
2.18. Skrzynia techniczna na wyposażenie,
na kółkach, z akumulatorem zasilającym (12V DC,
poj. min. 30 Ah) oraz ładowarką sieciową
do akumulatora;
2.19. Wzajemna kompatybilność elementów
wyżej wymienionych;
2.20. Kalibrator akustyczny 1/2":
Klasy 1
wg wymagań PN - EN 60942 : 2005
lub równoważnej
- Częstotliwość pracy:
1000
Hz;
- Poziom ciśnienia akustycznego:
94 dB
oraz 114 dB;
2.21. Świadectwa wzorcowania mierników poziomu
dźwięku oraz kalibratorów akustycznych, spójne
z wymaganiami normy PN - EN ISO /IEC 17025 :
2005 + Ap. 1 : 2007 + AC : 2007 lub równoważnej,
wydane
przez
laboratorium
wzorcujące,
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
w Warszawie lub równoważne;
2.22. Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące;
2.23. Rękojmia;
Oferowany parametr*
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Producent, model …………………………………
TAK / NIE **
………………………………
TAK / NIE **
3
Tabela 3. Wyposażenie uzupełniające - Komputer przenośny (typu notebook) do transmisji,
wizualizacji oraz specjalistycznej analizy i oceny dźwięku w środowisku, a także archiwizacji
całokształtu zbiorów danych pomiarowych, akustycznych oraz pozaakustycznych,
w dziedzinie przedmiotowych badań dźwięku, w środowisku – 2 komplety.
Producent, model …………………………………*
Wymagania minimalne
3.1. Ekran 15,6" (lub większy), matowy, LED;
3.2. Procesor: czterordzeniowy (lub wyższy),
taktowanie 2 GHz (lub wyższe);
3.3. Pamięć RAM: 4 GB (lub więcej);
3.4. Dysk twardy SSD: 500 GB (lub więcej);
3.5. Interfejsy:
- USB min. 2 gniazda;
- USB 3.0 min. 2 gniazda;
- HDMI;
- Wi-Fi standard 802.11ac;
- RJ45;
3.6. System operacyjny: Windows 10 (lub nowszy)
(lub równoważny);
3.7. Pakiet MS Office Professional (lub
równoważny):
- Word, Excel, Power Point (lub równoważny);
- do użytku w jednostce sektora administracji
publicznej oraz realizacji ustawowych zadań
publicznych;
3.8. Program antywirusowy;
3.9. Przenośny dysk zewnętrzny, min. 1TB;
3.10. Pamięć wymienna Flash (USB) - Pendrive,
poj. min. 32 GB;
3.11. Mysz optyczna;
3.12. Torba transportowa;
3.13. Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące;
Oferowany parametr*
TAK / NIE **
Producent, model …………………………………
………………………………
………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Producent, nazwa systemu
………………………………
Producent, nazwa pakietu
………………………………
Producent, nazwa programu
………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
………………………………
Tabela 4. Wyposażenie uzupełniające - Zestaw rejestracji audio-video zdarzeń akustycznych,
w środowisku
Wymagania minimalne
4.1. Kamera, 4 szt.
- przetwornik 1/3" standardu CCD;
- wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (lub wyższa);
- czułość [lux] 0,003 (kolor); 0,001 B/W (lub
wyższa);
- ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12 (lub wyższa);
- zasilanie 12V DC +/- 5%;
- system PAL /NTSC;
- uchwyt wandaloodporny;
- obudowa wodoszczelna (IP 66), wandaloodporna;
- temperatura pracy, min. w przedziale od -35 °C do
+ 50 °C;
Oferowany parametr*
Producent, model …………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
4
Wymagania minimalne
Oferowany parametr*
- statyw teleskopowy, dedykowany, wysokości 4,0
m (wraz z akcesoriami);
TAK / NIE **
4.2. Rejestrator video, 4 szt.
- wejścia wideo 4 x BNC + IP;
- wyjścia wideo 1 x VGA, 1 x HDMI;
- wejścia audio 4;
- prędkość zapisu [kl/s] 25/30 (1280 x 720) (lub
wyższa)
oraz
plików
kompresji
stratnej
(od 48 do 320 kbps) (lub wyższa) - np. mp3,
lub równorzędne;
- wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (lub wyższa);
- archiwizacja danych 1 x HDD SATA min. 1TB;
- interfejs USB;
- zasilanie 12V DC;
4.3. Monitor video, 2 szt.
- wielkość min. 13 cali;
- wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (lub wyższa);
- wejścia wideo 1 x VGA, 1 x HDMI;
- zasilanie 12 V DC;
4.4. Rejestrator audio, 4 szt.
Producent, model …………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Producent, model …………………………………
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Producent, model …………………………………
- 2 kanały rejestracji (lub więcej);
- wejście linia;
- wyjście słuchawkowe;
- możliwość rejestracji plików wave (24 bit /96 kHz)
i MP3 (od 48 do 320 kbps) (lub wyższa);
- pamięć min. 2 GB;
- interfejs USB 2.0;
- zasilanie bateryjne;
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
4.5. Zestaw okablowania dedykowany dla wyżej
wymienionych;
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
Tabela 5. – Wymagania ogólne
Wymagania ogólne
Potwierdzenie spełniania wymagania*
5.1.
Przedmiot
zamówienia
wraz
z
oprzyrządowaniem,
akcesoriami,
peryferiami
oraz
zintegrowanym
specjalistycznym
oprogramowaniem komputerowym i komunikacją
IT: fabrycznie nowy;
TAK / NIE **
5.2.
Gwarancja Producenta dla przedmiotowego
zestawu: nie mniej niż 24 miesiące od daty zakupu
produktu;
5.3.
Rękojmia;
5.4.
Serwis pogwarancyjny Producenta wraz
z zapewnieniem dostawy części zamiennych;
5.5.
Fabryczne instrukcje obsługi technicznej
………………….
TAK / NIE **
TAK / NIE **
TAK / NIE **
5
Wymagania ogólne
Potwierdzenie spełniania wymagania*
5.6.
Wsparcie techniczne Dostawcy w obszarze
techniki oraz zasad eksploatacji produktów
oraz oprogramowania komputerowego;
TAK / NIE **
produktów;
5.7.
Dostawa
produktów
do
siedziby
Zamawiającego w terminie 60 dni od daty
podpisania stosownej Umowy w przedmiotowej
sprawie;
5.8.
Szkolenie aplikacyjne z ramienia Dostawcy
w obszarze obsługi technicznej, zasad eksploatacji,
konserwacji, a także aktualizacji i modernizacji
przedmiotowych elementów oraz podzespołów
zestawu pomiarowego oraz oprogramowania
komputerowego,
zastosowań
przedmiotowej
aparatury pomiarowej i oprogramowania, a także
metod i technik badań, analiz i ocen dźwięku
w środowisku, o których mowa w tytule,
z zastosowaniem przedmiotowego rodzaju aparatury
pomiarowej, oprogramowania, oprzyrządowania
oraz akcesoriów.
TAK / NIE **
TAK / NIE **
* Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny w zakresie oferowanych parametrów oraz podania pozostałych
niezbędnych informacji (chyba że wystarczające jest wskazanie TAK/NIE)
** Niepotrzebne skreślić
6

Podobne dokumenty