Echo wrzesień 2012 - Zachodniopomorska Izba Rolnicza

Komentarze

Transkrypt

Echo wrzesień 2012 - Zachodniopomorska Izba Rolnicza
ECHO
ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
wrzesień 2012 r.
SŁUPY
MAJĄ SIE DOBRZE
s. 4
TARGI ROLNE
W BARZKOWICACH
ZA NAMI s. 6
PAMIĘTAJCIE
O OGRODACH s. 17
ORKA PRZEDZIMOWA s. 8
Zapraszamy
Koszalin, al. Armii Krajowej 8, tel. 94 342-77-61
Koszalin, ul. Zwycięstwa 100, tel. 94 342-53-17
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Julian Sierpiński
Wiceprezes Izby: Lech Bany
Członkowie Zarządu: Andrzej Karbowy, Andrzej Ługowski, Wiesław Piątek
Zajmujemy się w szczególności:
- bezpłatnym doradztwem prawnym;
- działalnością szkoleniową;
- zbieraniem opinii, wniosków, analiz i informacji gospodarczych;
- działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
- pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
- doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
- współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
- działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
- doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
- promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
- działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
Echo Zachodniopomorskiej Wsi: Pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Adres Redakcji: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4, tel./fax 91 484-40-72, 431-99-15, 483-79-57, e-mail: [email protected]
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
70-026 Szczecin, ul. Smolańska 4
tel./fax 91 484-40-72, 431-99-15, 483-79-57
e-mail: [email protected]
www.zir.pl
75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 5
tel./fax 94 346-05-14, 345-71-72
e-mail: [email protected]
www.zir.pl
Drodzy Czytelnicy!
Za nami żniwa, okres wytężonej pracy na roli. W większości gmin i powiatów odbyły się tradycyjne dożynki. Teraz przyszedł czas przygotowań naszych pól pod kolejne zasiewy. Ale i czas oczekiwania na jesienne zbiory buraków, ziemniaków i
innych warzyw. Mam ogromną nadzieję, że aura pod wykopki, będzie łaskawsza od tej, towarzyszącej żniwom. W tej chwili, wielu rolników zaprzątają wczesnojesienne prace w gospodarstwie. Ich bezpieczeństwu, poświęciliśmy sporo uwagi we
wrześniowym numerze „Echa”. Te rady i zalecenia są wszystkim dobrze znane, ale często przyczyną wypadków jest zwykłe
rutyniarstwo i dlatego zachęcam, aby odświeżyć sobie informacje związane z bezpieczeństwem.
W poprzednim numerze „Echa”, informowaliśmy Państwa, o możliwym wznowieniu czynnego protestu rolniczego na
ulicach Szczecina. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, gotów był
przeprowadzić takowy protest 20 września. Jednakże na dwa dni przed planowanym protestem, odbyło się w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej spotkanie z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niestety naszym zdaniem ten przyjazd warszawskich notabli, miał raczej odwlec w czasie rolniczy protest, aniżeli
rozwiązać problem z wykupem ziemi agencyjnej przez podstawiane „słupy”. Zdaniem szefów Komitetu Protestacyjnego
jedynym rozsądnym rozwiązaniem, prowadzącym do całkowitej przemiany myślenia w temacie wykupu agencyjnej ziemi,
jest odwołanie dyrektora szczecińskiego oddziału ANR. Nas rolników niezwykle dziwi odmowa podjęcia tej decyzji, ale daje
też wiele do myślenia i utwierdza w przekonaniu, że na sytuacje, w których podstawione osoby kupują ziemię, pozbawiając
tym samym tej możliwości prawdziwych rolników, jest całkowita zgoda instytucji warszawskich.
Dlatego, jak zapowiadają szefowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Pomorza Zachodniego, 18 pazdziernika na ulicach Szczecina, może być gorąco, bo rolniczy protest przybierze zupełnie inne barwy. Na pewno nie będzie to
jedynie bierna pikieta siedziby szczecińskiego oddziału ANR, o czym przeczytacie Państwo w najnowszym numerze „Echa”.
Nie zabraknie także relacji z targów rolnych w Barzkowicach i udziału w nich Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Pokażemy też przepiękny ogród tematyczny w powiecie białogardzkim. Jak zawsze zapoznamy Państwa z najnowszymi komunikatami instytucji rolnych, a także z pracami zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Życząc Państwu miłej lektury
„Echa Zachodniopomorskiej Wsi”, przesyłam serdeczne pozdrowienia
Julian Sierpiński
prezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Spis treści
œœ „ Słupy mają się dobrze” – osoby podstawione, nadal
główną klientelą Agencji Nieruchomości Rolnych . 4
œœ X XV Jubileuszowe Barzkowickie Targi Rolne Agro
Pomerania za nami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
œœ Bezpieczna praca przy zbiorach płodów rolnych ����� 7
œœ Orka przedzimowa ������������������������������������������������������� 8
WRZESIEŃ
œœ Bezpieczna praca w obejściu gospodarskim . . . . 11
œœ Prace zarządu, informacje KRUS . . . . . . . . . . 13
œœ Informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14
œœ Konkurs w Bednarach . . . . . . . . . . . . . . . . 15
œœ Siemionalia w Bobolicach . . . . . . . . . . . . . . 16
œœ „Pamiętajcie o ogrodach” . . . . . . . . . . . . . . 17
œœ Zaproszenie na piknik wołowy . . . . . . . . . . . 18
œœ Kulinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WRZESIEŃ 2012
3
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
„SŁUPY MAJĄ SIĘ DOBRZE”
OSOBY PODSTAWIONE NADAL GŁÓWNĄ KLIENTELĄ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Pierwsza Mieszkanka Siedlic
– Ja nie wiem nawet kto to jest, bo Siedlice to mała miejscowość, tu się każdy zna.
Druga Mieszkanka Siedlic
– Tu w tym domu mieszkam od 58 roku…
Red. Bartosz Łyżwiński
– To znałaby Pani taką osobę?
Druga Mieszkanka Siedlic
– Pewnie że bym znała.
Foto: minister Plocke i prezes Świętochowski w siedzibie ZIR
M
imo zapewnień i deklaracji
składanych zarówno rol‑
nikom, jak i mediom przez
szefostwo szczecińskiego oddzia‑
łu Agencji Nieruchomości Rolnych,
o eliminowaniu z przetargów na za‑
kup ziemi agencyjnej podstawionych
słupów, proceder ten kwitnie w naj‑
lepsze. Na dowód tego, poniżej zamieszczamy relację dziennikarską, która ukazała się na antenie TVP Szczecin,
w programie informacyjnym „Kronika”:
Red. Barbara Jesiołkiewicz ­‌‑ Kowalczyk
(prowadząca Kronikę)
A teraz o alarmujących doniesie‑
niach Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej. Grunty przeznaczone
dla polskich rolników, którzy chcą
powiększyć rodzinne gospodar‑
stwa, w rzeczywistości, powiększa‑
ją zyski spekulantów. W powiecie
łobeskim, kilkaset hektarów stało
się własnością kobiety, o której we
wsi nikt nigdy nie słyszał. I to nie
jedyny przykład. Prawdziwi rolnicy
są załamani, a urzędnicy bezradnie
rozkładają ręce.
Relacja reporterska
(W kadrze na tle urzędu gminy w Radowie Małym dyrektor ZIR – Jan
4
Białkowski, oraz wójt gminy Józef
Wypijewski.)
Jan Białkowski mówi do Józefa Wypijewskiego – Człowieku, no nie wciskaj
tu nam kitu! Przez ciebie wiesz co poszło? Cała ziemia na całym powiecie! To
jest hańba! Józek zhańbiłeś rolników!
Red. Bartosz Łyżwiński (autor materiału)
– Mimo, że minęło kilka tygodni, takie
emocje wywołuje u dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, decyzja
wójta Radowa Małego. Potwierdził on
oświadczenie z którego wynika, że Barbara Z., posiada grunty rolne i osobiście
prowadzi tam gospodarstwo.
Jan Białkowski – dyrektor ZIR
– Jesteśmy właśnie na działce na której ta
pani prowadzi działalność rolniczą proszę bardzo… (dyrektor wskazał ręką zachwaszczony, porośnięty krzakami ugór)
Red. Bartosz Łyżwiński
– Takie oświadczenie jest niezbędne, by
startować w przetargu na zakup ziemi
od Agencji Nieruchomości Rolnych. Ziemi która jest przeznaczona na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Mogą
się o nią starać wyłącznie ci, którzy
osobiście uprawiają ziemię i mieszkają
w gminie, lub okolicy, na terenie gdzie
chcą kupić grunt. W przypadku Barbary
Z., to miejscowość Siedlice.
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
Red. Bartosz Łyżwiński
– Mimo to wójt decyzji nie żałuje. Twierdzi że Barbarę Z. zna.
Józef Wypijewski (wójt gminy)
– Wystąpiła do mnie o wycinkę drzew.
A wszystkie drobne zakrzaczenia do 10
lat są usunięte i jest uprawione.
Red. Bartosz Łyżwiński
– Choć trudno w to uwierzyć (tu kamera
pokazuje zakrzaczony ugór Barbary Z.)
oświad czenie wójta, przyjęli także urzędnicy Agencji Nieruchomości Rolnych.
Maciej Jankowski (urzędnik ANR)
– Nie ma możliwości weryfikowania
tego oświadczenia i sprawdzania, czy
to oświadczenie poświadczone przez
burmistrza czy wójta, lub prezydenta
jest prawdziwe.
Red. Bartosz Łyżwiński
– rolnicy którzy w przetargu z Barbarą
Z., przegrali są rozgoryczeni.
Andrzej Szeliga (rolnik)
– Ja nie znam osobiście żadnego rolnika, który by miał takie oszczędności
i kupowałby hektar ziemi za 40, czy 45
tysięcy. Nie znam, naprawdę. Chciałbym poznać i uścisnąć mu rękę.
Zbigniew Papina (rolnik)
– Jak ktoś ma półtora hektara i z tego
chce wykupić 300 hektarów czy 500, to
jest niemożliwe że taki kapitał posiada.
WYDARZENIA
Red. Bartosz Łyżwiński
– Bo według Izby Rolniczej za takimi
osobami, jak Barbara Z., stoją inwestorzy z Niemiec, lub Holandii, których stać
na zakupy rzędu kilku milionów złotych.
Ograniczenie do 300 hektarów tez nie
jest przeszkodą.
Jan Białkowski (dyrektor ZIR)
– Grunty nabywa, a później przenosi
do spółek i ciągle ma ten 1,93 hektara
słynny, na którym prowadzi działalność
rolniczą. I ta osoba jest ciągle gotowa,
aby stawać w kolejnych przetargach.
Red. Bartosz Łyżwiński
– Wójta nie przekonują nawet zdjęcia,
które zrobił dyrektor Izby (zdjęcia „gospodarstwa” Barbary Z.), na których
widać, że nawet potężny kombajn w takich chaszczach mógłby sobie nie poradzić. Jednak cuda się zdarzają. Pod Myśliborzem rolnik posiadający zaledwie
6 hektarów, postanowił dokupić jeszcze
250 hektarów i zapłacił 9 milionów złotych… gotówką.
W
takiej sytuacji trudno dziwić się rozgoryczeniu rolników i decyzji podjętej przez
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego o wznowieniu
zawieszonego w lipcu protestu. Na
20 września 2012 roku, zaplanowano
powtórną pikietę siedziby Agencji
Nieruchomości Rolnych, a tym samym przyjazd rolników ciągnikami
do Szczecina. Tymczasem na dwa
dni przed planowanym protestem
podczas obrad zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w których
uczestniczyli także przedstawiciele
Komitetu Protestacyjnego, oraz Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, pojawili
się Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz
Plocke i Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski,
a także dyrektor i wicedyrektor szczecińskiego oddziału ANR i wicewojewoda Ryszard Mićko.
Minister Plocke i Prezes Świętochowski
raz jeszcze usłyszeli o braku realizacji
ustaleń zawartych 18 czerwca 2012
roku, podczas wizyty Prezesa ANR
w Szczecinie, a potwierdzonych później publicznie (również w Szczecinie)
przez ówczesnego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Chodzi szczególnie o:
• eliminację osób podstawionych
(„słupów”) z udziału w przetargach
ograniczonych na zakup ziemi
• redukcję wymaganych zabezpieczeń
przy zakupie nieruchomości na raty
Nie są wdrażane priorytety ustaw regulujących obrót nieruchomościami
rolnymi z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Nie następuje poprawa struktury agrarnej gospodarstw.
Mimo bardzo konkretnych zastrzeżeń Izby, potwierdzonych także doniesieniami do prokuratury, osoby
podstawione przez zagraniczne firmy
wykupują sukcesywnie ziemię, wygrywając przetargi ograniczone. Szczeciński oddział ANR nie zachowuje wobec
wszystkich jednakowych standardów
­‌‑ dotyczy to także przedłużania dzierżaw. W toku rozmów stwierdzono, że
pomimo trwających od kilku miesięcy
protestów, negocjacji i ustaleń ­‌‑ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Prezes ANR,
dysponujący w Warszawie silnym zapleczem prawnym ­‌‑ nie byli w stanie
przedstawić podczas spotkania konkretnych rozwiązań. Przewodniczący
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa
Zachodniopomorskiego Edward Kosmal, zażądał także zdymisjonowania
dyrektorów szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.
Goście z Warszawy, zgodzili się z argumentem przemawiającym za zmianą
polityki ANR, wobec zachodniopomorskich rolników – „gospodarowanie w naszym regionie jest specyficzne
i różni się od tego, w innych regionach
kraju”. Kazimierz Plocke podkreślał,
że zasługą obecnego rządu i byłego
Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego
Foto: obrady zarządu ZIR podczas wizyty
Sekretarza Stanu w MRiRW i Prezesa ANR-u
była zmiana ustaw regulujących obrót
ziemią przez ANR. Panowie raz jeszcze
przyjęli do wiadomości zgłaszane postulaty i poprosili o 2­‌‑3 tygodnie czasu
na znalezienie optymalnych propozycji prawnych.
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, przychylił się
do prośby ministra Plocke i prezesa
Świętochowskiego. Jeżeli jednak do
12 pazdziernika 2012 roku, nie zostaną przedstawione konkretne rozwiązania realizacji rolniczych postulatów, to rolnicy ponownie pojawią się
w Szczecinie. Tym razem, jak zaznaczył Edward Kosmal protest przybierze bardziej radykalną formę i nie będzie tak pokojowy, jak ten z czerwca.
Foto: obrady zarządu ZIR podczas wizyty Sekretarza Stanu w MRiRW i Prezesa ANR-u
WRZESIEŃ 2012
5
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
JUBILEUSZOWE XXV BARZKOWICKIE
TARGI ROLNE AGRO POMERANIA 2012
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, uzyskało sołectwo
Linowo w powiecie Drawsko Pomorskie.
Oto pełne wyniki konkursu:
N
ajwiększa tego typu impreza
rolna w naszym regionie od‑
była się w dniach 7 – 9 wrze‑
śnia. Stoiska wystawców krajowych
i zagranicznych, odwiedziło w sumie
ponad 100 tysięcy osób. Podczas tar‑
gów odbyło się wiele imprez towa‑
rzyszących jak np.:
•
• Regionalna Wystawa Bydła Mlecznego,
• Wystawa Bydła Mięsnego
• Pokaz Zwierząt Hodowlanych,
• Zachodniopomorska Wystawa
Hodowlana Koni,
• Zawody Jeździeckie w Skokach,
• Pokaz Psów Myśliwskich,
• Pokaz Ptaków Hodowlanych
i Ozdobnych,
• IV Wystawa Królików,
• Konkurs Młodego Hodowcy,
• Konkurs Moja Mleczna Kraina,
• Pokaz florystyczny,
• Biegi przełajowe młodzieży,
• Dożynki,
• Korowód wieńców dożynkowych,
• VII Międzynarodowa Wystawa
Rękodzielnictwa,
• Wystawa Twórców Ludowych,
• Wystawa Malarska
Podczas barzkowickich targów, rozstrzygnęliśmy zorganizowany przez
Zachodniopomorską Izbę Rolniczą
konkurs: „Rozwojowe i przyjazne środo6
wisku sołectwo”. Konkurs miał zachęcić
sołectwa, do działań na rzecz poprawy
estetyki zabudowy i otoczenia, oraz
warunków higieniczno­‌‑ sanitarnych.
Był także okazją do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej.
Jako organizatorzy konkursu, chcieliśmy
uaktywnić i zaangażować mieszkańców
wsi, jak i instytucje działające w sołectwach w rozwój obszarów wiejskich.
Naszym celem, było wypromowanie
innowacyjnych i oryginalnych, lokalnych przedsięwzięć ekologicznych oraz
pobudzenie aktywności gospodarczej.
Cel konkurs został w dużej mierze osiągnięty, albowiem skłonił mieszkańców
wielu sołectw do podejmowania, bądź
główna
kontynuowania prac Scena
porządkowych
oraz technicznych w zakresie np. instalacji wodno – kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, dróg lokalnych, wysypisk
śmieci, rozwiązań architektonicznych
budynków, chodników i zieleni.
Największe uznanie komisji konkursowej,
w skład której wchodzili przedstawiciele
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
• I miejsce – sołectwo LINOWNO
powiat Drawsko Pomorskie
• II miejsce – sołectwo TRZCINNA
powiat Myślibórz
• III miejsce – sołectwo GORAWINO
powiat Kołobrzeg
• wyróżnienia:
• sołectwo Brzózki powiat Police,
• sołectwo Zielin powiat Gryfino,
• sołectwo Iwięcino powiat
Koszalin.
Z
achodniopomorska Izba Rol‑
nicza ufundowała także na‑
grody w innych konkursach
odbywających się podczas Targów
Rolnych w Barzkowicach:
1. Nagroda Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dla NAJLEPSZEJ
FIRMY, która zaprezentowała się
podczas XXV Targów Agro Pomerania 2012
2. Nagroda Prezesa ZIR za zajęcie I,
II miejsca w konkursie AGROLIGA
2012 w kat .” Rolnicy”
3. Nagroda Prezesa ZIR w Konkursie
Młodego Hodowcy
4. Nagroda specjalna od Prezesa ZIR
w konkursie „Zielone Lato”.
PORADY
PRACA PRZY ZBIORACH PŁODÓW ROLNYCH
Przechowywanie i magazynowanie płodów rolnych
Prace magazynowe obejmują czyn‑
ności związane z:
• rozładunkiem i załadunkiem płodów
rolnych;
• obsługą urządzeń transportu wewnątrz magazynowego, np.: wózków
widłowych, dźwignic;
• ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.
Podczas pracy w magazynie należy
pamiętać, że:
• magazyn winien być wyposażony
w urządzenia do składowania materiałów (różnego rodzaju regały, pojemniki, palety) oraz w odpowiedni
sprzęt transportu wewnętrznego (np.:
wózki podnośnikowe, przenośniki,
dmuchawy, wózki ręczne);
• materiały winny być tak składowane,
by nie stwarzały zagrożenia dla ludzi
oraz nie były narażone na uszkodzenie, zamoczenie; ciężkie przedmioty
i materiały sypkie winny być składowane w sposób uniemożliwiający ich
zawalenie lub obsuwanie;
• materiałów nie wolno układać na
drogach transportu wewnętrznego, drogach ewakuacyjnych i przejściach dla pieszych;
• zabronione jest składowanie w magazynach do tego nie przystosowanych materiałów wybuchowych,
trujących, łatwo zapalnych, żrących.
Składując baloty ze słomy, siana
i sianokiszonki z pras rolujących:
• należy używać sprzętu mechanicznego, nie wyżej jednak niż bezpieczna wysokość podnoszenia przez
narzędzie zamocowane na traktorze
lub przez podnośnik widłowy;
• pryzmy z okrągłych bel w podstawie winny być odpowiednio
zaklinowane;
• pryzmy winny posiadać stabilną wysokość i zwięzłe ułożenie bel;
• na brzegach pryzmy winny być rozstawione bele nieuszkodzone.
Siano jak i słomę w kostkach:
• należy układać w stogi na równym,
ubitym gruncie z dala od miejsc zagrożonych pożarem, źródeł zapłonu,
napowietrznych linii energetycznych, mieszkań, parkanów i ścieżek;
• poszczególne warstwy winny ściśle wiązać się ze sobą, tworząc zespolony stos.
• duże bele należy ułożyć w stóg do
wysokości czterech bel.
Zboże w magazynach płaskich przechowuje się w pryzmach do wysokości 1,2 m.
Przechowując ziarna zbóż lub pasze
w silosach wieżowych lub głębinowych, należy pamiętać, by:
• wejście osoby do silosu typu wieżowego lub głębinowego poprzedzone
zostało przewietrzeniem jego wnętrza i kontrolą czystości powietrza;
• w czasie przebywania osoby wewnątrz komory do magazynowania
zbóż i ich przetworów lub wewnątrz
urządzenia technicznego wszystkie
włazy były otwarte;
• wirujące części maszyn i urządzeń
technicznych, mogące stanowić zagrożenie, były osłonięte.
Osoba przebywająca w silosie:
• winna posiadać indywidualny sprzęt
chroniący przed upadkiem z wysokości i umożliwiający, w razie potrzeby,
wyciągnięcie jej z silosu;
• winna posiadać sprzęt ochrony osobistej (np.: półmaskę);
• winna być asekurowana przez minimum
jedną osobę (zalecane są dwie osoby).
Worki układa się na stosy na paletach lub bezpośrednio na podłodze.
W przypadku gdy zawarty w dolnej
warstwie worków materiał może
ulec zawilgoceniu, pod stos należy
podłożyć deski lub folię.
Układając materiały w stosy, należy
pamiętać, że:
• nie mogą one być zbyt wysokie;
• nie wolno wyjmować materiałów
z dolnych warstw stosów, gdyż może
to spowodować zawalenie się stosu
i przygniecenie pracującej osoby;
• pryzmy z worków ze zbożem i jego
przetworami w magazynach podłogowych winny być formowane
z worków o jednakowej masie,
kształcie, rodzaju opakowania i wymiarze, układanych zawiązkami
do środka; po każdych pięciu warstwach od poziomu podłogi winno
stosować się wzmocnienia w postaci
drewnianych przekładek.
Ponadto warto pamiętać, że:
• w pomieszczeniach, gdzie odbywa się czyszczenie zboża, niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów pochodzących z procesu
technologicznego;
• czyszczenie worków po zbożu
i jego przetworach winno odbywać
się mechanicznie w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń
produkcyjnych;
• instalacja grzewcza w suszarni roślin paszowych winna być szczelna;
w przypadku usytuowania jej na
wysokości poniżej 2 m od poziomu
podłogi, winna być zabezpieczona
osłoną termiczną;
• piec do suszenia roślin przeznaczonych do produkcji pasz winien być
wyposażony w urządzenia do pomiaru temperatury w jego wnętrzu;
• urządzenia sterujące pracą wentylatorów stosowanych w procesie dosuszania zielonek winny być umieszczone w odległości co najmniej 10 m
od miejsca zainstalowania wentylatorów oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Materiał zebrała:
Emilia Miszewska
– pracownik OR KRUS w Koszalinie
WRZESIEŃ 2012
7
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
ORKA PRZEDZIMOWA
PARAMETRY, DOBÓR PŁUGA I KOSZTY
W
Andrzej Karbowy, Paweł Chyt
sprzęcie do uprawy gleby
doszło w ostatnich latach
do wielu nowych rozwiązań
technicznych. Szczególnie na poprawę jakości swoich wyrobów musieli
zwrócić uwagę producenci pługów,
ponieważ rolnicy zaczęli coraz częściej
stosować uprawę bezorkową. Następstwem takiej sytuacji stało się produkowanie pługów z dostosowaniem do
osiągów ciągnika. Oferowana obecnie
na rynku gama pługów zarówno zagonowych jak i obracalnych umożliwia ich
optymalne dopasowanie do istniejącej
mocy ciągnika i aktualnych warunków
glebowych. Starannie wykonana orka
jest to istotny wkład w redukcję zachwaszczenia, jednak stawia duże wymagania przed sprzętem jak i samym
8
rolnikiem. Jednocześnie postęp w wykonywaniu orki to taka pielęgnacja gleby, która pozwala zachować jej żyzność
dla następnych pokoleń.
O
Orka przedzimowa (ziębla)
wykonywana jest jesienią jako
orka głęboka, tzn. 25 – 35 cm,
na polach przeznaczonych pod zasiew
roślin jarych. Jej prawidłowe wykonanie ma duży wpływ na dobre przygotowanie gleby do wiosennego siewu oraz
w następstwie na uzyskanie właściwej
obsady roślin, a także na zebranie ca-
Rys. 1. Prawidłowo odwrócone skiby
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
łego wyprodukowanego plonu. Orka
przedzimowa powinna charakteryzować się następującymi parametrami:
utrzymanie równomiernej głębokości,
jednakowa wysokość i szerokość skib,
dobre przykrycie resztek roślin, skiby
równomiernie odwrócone i ściśle przylegające do siebie pod kątem ok.135
stopni (rys 1), prawidłowa prostoliniowość skib i bruzd.
G
łębokość orki przedzimowej nie
powinna sięgać poniżej warstwy próchniczej roli. Stąd też
szeroki zakres głębokości orki przedzimowej należy dostosować do warunków glebowych występujących
w danym gospodarstwie. Nie powinna
ona powodować wydobycia na powierzchnię martwej warstwy podornej, najczęściej bezpróchniczej, która
wpływa niekorzystnie na wschody oraz
rozwój młodych roślin. Jeżeli zachodzi
konieczność głębszego spulchnienia
PORADY
roli należy zastosować pług z pogłębiaczem lub tuż po żniwach wykonać
zabieg tzw. głęboszowania. Zabieg ten
zapobiega wydobywaniu na zewnątrz
martwicy, sprzyja natomiast lepszemu
podsiąkaniu gleby oraz rozwojowi systemu korzeniowego roślin. Podczas wykonywania kolejnych orek na podobną
głębokość na dnie bruzdy dochodzi do
tworzenia się tzw. podeszwy płużnej.
Wyeliminowanie tego zjawiska jest
możliwe przez zastosowanie pługów
umożliwiających prowadzenie ciągnika po caliźnie (rys 2.). Oferta tego typu
pługów na rynku jest stosunkowo niewielka a poza tym prowadzenie ciągnika po caliźnie wymaga dużo większej
wprawy i doświadczenia od operatora.
Rys. 2. Pług z prowadzeniem „po caliźnie”
P
ług powinien być właściwie dobrany do ciągnika i gleb występujących w danym gospodarstwie. Opory robocze pługa są bardzo
zróżnicowane, gdyż zależą nie tylko od
głębokości orki, ale także od zwięzłości
gleby. Dobierając pług do posiadanego
ciągnika należy uwzględnić największe
opory jakie mogą wystąpić w czasie
eksploatacji. Ogólnie można przyjąć, że
na glebie średniozwięzłej ciągnik powinien dysponować mocą około 18 kW
na korpus wraz z oporami przetaczania
ciągnika. Najlepiej do orki nadają się
ciągniki o dużej mocy agregatowane
z szerokimi pługami, gdyż im szerszy
pług tym mniejsze ugniatanie gleby
kołami ciągnika prowadzonymi w bruździe. W przypadku orki pługiem trzyskibowym ugnieceniu ulega ok. 33% pola.
Udział ten zmniejsza się w przypadku
pługów szerszych. Na krajowym rynku
dostępne są pługi o zróżnicowanym
stopniu złożoności. Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań są
układy umożliwiające zmianę szerokości orki. Najprostszym i najtańszym
rozwiązaniem jest zdemontowanie
końcowych korpusów. Demontaż jednego korpusu, np. w pługu czteroskibowym, zmniejsza opór o 25% i o tyle
samo maleje jego wydajność. W przy-
padku pługów o zmiennej szerokości
roboczej wszystkich korpusów zmniejszenie szerokości powoduje, że opór
maleje w mniejszym stopniu. Oznacza
to, że wydajność może nam zmniejszyć
się, np. o 25% lecz opory orki zmniejszą się tylko o 15%. O wydajności orki
decyduje nie tylko szerokość pługa
ale również prędkość poruszania się
agregatu. Korzystnie jest, aby ciągnik
nie był maksymalnie obciążony lecz
posiadał potrzebny zapas mocy na
uzyskanie odpowiedniej prędkości
nawet przy przeciążeniach wynikających ze zmiany warunków glebowych
na polu. Odpowiednią prędkością dla
orki przedzimowej zapewniającą dobre odkładanie skib oraz odpowiednie
ich wysztorcowanie jest ok. 6 – 7 km/h.
Wykres przedstawiony na rys. 3. obrazuje przebieg prędkości jazdy ciągnika U 912 w czasie wykonywania orki
przedzimowej na poletkach doświadczalnych na glebie średniozwięzłej. Na
wykresie można zauważyć, że średnia
prędkość jazdy ciągnika waha się właśnie w zalecanym przedziale, a wynika
ona również z optymalnego obciążenia
silnika tegoż ciągnika. Wyższe prędkości, w granicach 8 – 10 km/h są zale-
ga ścinacz listwowy lub listwę dokładającą. Dobrym rozwiązaniem w celu
prawidłowego przykrycia nawozu zielonego jest zastosowanie przedpłużka.
Zadaniem tego elementu jest ścięcie
i przesunięcie odkrojonej warstwy gleby wraz z roślinnością do sąsiedniej
bruzdy. Głębokość pracy przedpłużka
wynosi 8 – 12 cm. Płytkie ustawienie
przedpłużka powoduje odwrócenie
wierzchniej warstwy a co za tym idzie,
głębsze przyoranie nawozu zielonego.
Natomiast głębsze ustawienie nie powoduje odwracania stąd też płytsze
przyoranie nawozu zielonego. Stosując wyżej wymienione dodatkowe elementy wyposażenia pługa należy liczyć
się ze zwiększonymi oporami a co za
tym idzie większym zużyciem paliwa.
Dobierając odpowiednie narzędzie do
wykonywanego zabiegu należy wybrać pomiędzy pługiem zagonowym
i bezzagonowym. Klasyczny pług zagonowy (rys. 4) sprawdza się na polach
długich i wąskich. W innych warunkach
należy rozważyć zastosowanie pługa
obracalnego, do zalet którego należą pozostawienie pola bez bruzd oraz
jego większa masa. Zwłaszcza ta druga
cecha gwarantuje lepsze zagłębianie
się na glebach ciężkich. Należy przy tym
pamiętać, że zawieszany pług obracalny
powoduje większe obciążenie podnośnika
hydraulicznego ciągnika. Konstrukcja TUZ–u
oparta jest na zasadzie,
że ciągnik i zawieszony na nim pług mają
pracować jako jedna
Rys. 3. Przebieg prędkości jazdy ciągnika podczas orki
całość. Kierując się poprzedzimowej
wyższą zasadą udźwig
cane dla orki siewnej, gdyż sprzyjają podnośnika hydraulicznego ciągnika
lepszemu kruszeniu i rozsypywaniu się decyduje o wyborze pługa. Poza masą
przesuwanej po odkładnicy gleby.
pługa należy zwrócić uwagę na położenie jego środka ciężkości w stosunku
ramach orki przedzimowej do punktów zawieszenia na ciągniku.
często dokonujemy przykry- W przypadku pługów z dużym rozstawania nawozów zielonych. wem korpusów ich środek ciężkości
W tym celu dobrze jest zaopatrzyć pług jest przesunięty do tyłu, co prowadzi
w krój talerzowy. Element ten uspraw- do zwiększonej wartości siły udźwigu
nia przyorywanie tnąc wierzchnią war- oraz zmniejszenia przyczepności kół
stwę gleby i skrajne rośliny, zapobiega przednich ciągnika. Wobec powyższerównież gromadzeniu się nieprzecię- go, zwłaszcza w pługach obracalnych
tych roślin przed pierwszym korpusem. powyżej pięciu korpusów, zaleca się
Niejednokrotnie odkładnica cylindro- stosowanie kół podporowych wykoidalna nie zapewni dobrego przykrycia rzystywanych przede wszystkim do
nawozu zielonego toteż korzystnie jest regulacji głębokości orki oraz do przezastosować przy każdym korpusie płu- jazdów transportowych.
W
WRZESIEŃ 2012
9
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
problemu przyorywanie długich resztek pożniwnych oraz więcej miejsca do
montowania dodatkowych elementów
roboczych. Dobrze wyregulowany pług
można poznać po tym, że ciągnik nawet bez ingerencji traktorzysty utrzymuje prostoliniowy tor jazdy.
Rys. 4. Klasyczny pług zagonowy
D
obry pług powinien charakteryzować się regulacjami umożliwiającymi jego prawidłowe
ustawienie. W tradycyjnym pługu zagonowym jest to regulacja poprzeczna
szerokości pierwszej skiby oraz regulacja podłużna. Rama dobrze ustawionego pługa podczas orki jest równoległa
do calizny. Kolejny warunek odpowiedniej regulacji to pionowe położenie
korpusów. Ściąganie pługa na caliznę
świadczy o zbyt dużej szerokości pierwszej skiby. Regulację tą łatwo ocenić,
gdyż na całej długości w miejscu pracy
pierwszej skiby widoczna jest zbyt mała
lub zbyt duża ilość ziemi. Poza wszystkimi regulacjami należy zwrócić uwagę na stopień zużycia poszczególnych
elementów korpusu płużnego, zwłaszcza lemieszy, które zużywają się w największym stopniu. Stopień ich wytarcia
powinien być wyrównany dla wszystkich korpusów. W razie awarii jednego
z nich należy dopasować zakładany
do pozostałych, a najlepiej wymienić
cały zestaw. Głębokość orki ustawia
się na kole kopiującym pamiętając jednocześnie o zmianie długości łącznika
górnego. Istotną cechą jest również
umiejscowienie koła kopiującego, jego
średnica i szerokość. Większa średnica
koła sprzyja lepszemu kopiowaniu powierzchni pola, ponadto nie może ono
znajdować się zbyt blisko korpusu, ponieważ mogą występować zapychania
przyorywaną masą. Ważną regulacją
pługa jest również możliwość zmiany
szerokości skib, a tym samym szerokości orki. Umożliwia to dostosowanie
oporu pługa do panujących warunków
glebowych oraz mocy ciągnika. Najkorzystniejsze warunki odwracania skiby
uzyskuje się, gdy szerokość orki jest
1,4 razy większa od głębokości orki.
Chcąc jak najlepiej dopasować pług
do ciągnika powinien on charakteryzować się stosunkowo największą ilością możliwych regulacji. Nowoczesne
pługi powinien charakteryzować duży
prześwit roboczy, zapewniający bez
10
O
rka przywraca glebie sprawność
produkcyjną, skutecznie zwalcza chwasty, usuwa koleiny,
warunkuje dobry efekt pracy różnych
narzędzi doprawiających – zwłaszcza
biernych. Podstawowe wady orki to
duża energochłonność, zagęszczenie
podskibia oraz nadmierne spulchnienie warstwy ornej. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie orki na strukturę gleby należy: unikać wykonywania
jej na glebach o wysokiej wilgotności,
zmieniać głębokość orki z jednoczesnym stosowaniem pogłębiacza, stosować odkładnice zapewniające lepsze
kruszenie gleb ciężkich.
W
kosztach eksploatacji pługa znaczący udział ma koszt
paliwa. Zużycie paliwa zależy od rodzaju gleby, głębokości orki
i szerokości roboczej pługa. Możemy
przyjąć, iż przy wykonywaniu orki
przedzimowej na glebie średniozwięzłej i szerokościach roboczych pługa
ok. 1,5 m średnie zużycie paliwa wacha
się w granicach 15 l/ha. Natomiast przy
większych szerokościach pługa średnie zużycie paliwa wynosi ok. 10 l/ha.
Jednocześnie zwiększenie głębokości
orki o każdy cm powyżej 20 cm głębokości powoduje wzrost zużycia paliwa
o 1 l/ha. Kierując się tą zależnością nie
należy wykonywać orki głębszej niż
niezbędne minimum. Należy również
pamiętać, że z jednej strony prawidłowo odwrócona i wysztorcowana skiba
orki przedzimowej wpływa na koszt
uprawy wiosennej. Bardziej wyskibiona orka zwiększy koszty zużycia paliwa
w czasie wykonywania przedsiewnych
uprawek wyrównujących powierzchnię pola. Przy prawidłowo dobranym
zestawie ciągnik – pług współczynnik
wykorzystania uciągu powinien wynosić od 0,85 do 1,0, wówczas zużycie paliwa jest najniższe. Poślizg kół ciągnika
podczas orki nie powinien być większy
niż ok. 25%. Po przekroczeniu tych wartości wzrasta wyraźnie zużycie paliwa,
a koła ciągnika niszczą strukturę gleby.
W zależności od rodzaju gleby zapo-
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
trzebowanie mocy na jeden korpus
pługa zagonowego wynosi od 10 kW
do 18 kW natomiast dla pługa obracalnego od 12 kW do 24 kW.
E
ksploatacja pługa wymaga wymiany części zużywających się
na skutek tarcia lub ulegających
awaryjnemu uszkodzeniu, np. w czasie
pracy na glebach zakamienionych. Najczęściej wymieniane są zużywające się
lemiesze, natomiast rzadziej odkładnice, pierś odkładnicy, ścinacze skib.
Ceny lemieszy kształtują się od 40 zł
do 200 zł, odkładnicy od 150 zł do 800
zł. Wyższe ceny dotyczą części zamiennych pługów zagranicznych. Jednak ich
jakość i dokładność wykonania jest na
tyle wyższa, iż warto nabywać części
oryginalne niż ich tańsze zamienniki.
Na całkowity koszt orki będą składały
się: cena zakupu ciągnika, pługa, części zamiennych oraz paliwa. Koszt ten
będzie jak najbardziej korzystny dla
rolnika kiedy dobrany zestaw ciągnik –
pług będzie pracował w gospodarstwie
maksymalną ilość godzin z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznych terminów agrotechnicznych.
W
ażnym warunkiem prawidłowego wykonania orki
przedzimowej są panujące
warunki pogodowe. Przy optymalnej
wilgotności gleba łatwo się kruszy, nie
lepi się i nie zamazuje. Mokra gleba ma
mniejszą nośność i przyczepność, a to
powoduje wzrost poślizgu kół ciągnika
i większe jej ugniatanie.
O
rka jako podstawowy zabieg
uprawowy poza swym dodatnim oddziaływaniem na glebę
wpływa jednocześnie na nią niekorzystnie. Sprzyja między innymi erozji
wodnej, erozji wietrznej, zaskorupieniu
się gleby, tworzeniu podeszwy płużnej oraz ugniataniu dna bruzdy kołami
ciągnika. Wymaga doprawiania przedsiewnego, cechuje ją niska wydajność
i wysoka energochłonność. Dlatego
też wzrasta powierzchnia upraw roślin
z siewu w glebę niezaoraną czyli tzw.
mulcz. Ostatecznie jednak o tym, czy
rolnik będzie wykonywał orkę przedzimową zdecyduje rachunek ekonomiczny. Na dzień dzisiejszy większość pól
jest zaorywana.
PORADY
BEZPIECZNA PRACA
W OBEJŚCIU GOSPODARSKIM
Aby zapobiec upadkom, należy:
• utrzymywać ład i porządek na terenie gospodarstwa rolnego;
• oświetlić podwórze i inne zabudowania gospodarcze;
• utwardzić przejścia, odśnieżać je
w okresie zimy – posypywać piaskiem i popiołem;
• uporządkować trakty komunikacyjne;
• wyznaczyć stałe miejsca do przechowywania maszyn i urządzeń;
• pamiętać o stosowaniu właściwego
obuwia, które zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się w czasie pracy oraz chroni palce przed
przygnieceniem;
• oddzielić część mieszkalną od
produkcyjnej.
W
raz z nadejściem pory
jesienno – zimowej koń‑
czą się prace w polu. Nie
oznacza to jednak, że rolnik nie
ma obowiązków w gospodarstwie
rolnym. Praca w gospodarstwie
jest zawsze. Warto więc wykorzy‑
stać czas wolny od prac polowych
na poprawę stanu bezpieczeństwa
w gospodarstwie oraz na wyelimi‑
nowanie zaniedbań występujących
na podwórzu, które mogą być przy‑
czynami wielu wypadków.
Od wielu lat około 50% wszystkich
zaistniałych zdarzeń wypadkowych
w gospodarstwach rolnych stanowią
upadki osób. Duża ilość upadków
osób w gospodarstwach rolnych
to efekt braku dbałości o właściwy
stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Nierówne
i nieutwardzone podwórza stają się
śliskie i grząskie po opadach deszczu
lub śniegu i roztopach. Nieuprzątnięte i zastawione zbędnymi przedmiotami przejścia i dojścia, często zanieczyszczone odchodami zwierzęcymi
i ściółką, także nie przyczyniają się
do bezpiecznego przemieszczania
w obejściu gospodarskim. W gospodarstwach dochodzi również do
upadków z drabin i schodów. Przyczyną tych zdarzeń jest najczęściej
używanie za krótkich drabin, które
nie posiadają zabezpieczeń przed
przewróceniem, wykonanych z materiałów o nieodpowiedniej wytrzymałości lub korzystanie z urządzeń starych, wyeksploatowanych. Przyczyną
upadków na schodach budynków
gospodarczych i mieszkalnych jest
ich niewłaściwa konstrukcja lub brak
poręczy.
PONADTO:
• na schodach winien być utrzymany
ład i porządek;
• na schodach nie wolno przechowywać pasz, worków, narzędzi;
• schody winny być mocne, wygodne,
ze stopniami wykonanymi z materiału niepoślizgowego, wyposażone w poręcze (powyżej 5 stopni
z dwóch stron) na wysokości 1,1 m;
• przy zejściu ze schodów winna być
zachowana wolna powierzchnia.
Warto pamiętać także:
• włazy pionowe na strychy lub poddasza winny posiadać uchwyty do
zamocowania drabiny oraz uchwyty
ułatwiające wejście i zejście z drabiny; właz winien mieć uchylną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą
na strychu przed spadnięciem;
• otwory w podłogach należy zabezpieczyć przykrywami – ich powierzchnia winna być zrównana
z powierzchnią podłoża; do podnoszenia i opuszczania przykrywy winny służyć zamontowane uchwyty;
• wchodząc do studni lub innych
zbiorników, należy posiadać szelki
WRZESIEŃ 2012
11
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
bezpieczeństwa, zaczepione na linie
trzymanej przez co najmniej dwie
osoby, pozostające na powierzchni.
Drabiny stosowane w obejściu gospodarskim winny być wykonane
z właściwego, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość materiału.
Decydującym elementem bezpiecznej drabiny są mocne i właściwie
zamocowane szczeble. Zakończenia
drabiny winny zabezpieczać przed jej
poślizgiem lub przechyłem:
• u góry zamontowane haki,
• u dołu gumowe lub ostre
– w zależności od podłoża
– zakończenia.
Kąt nachylenia drabiny winien wynosić od 65° do 75°.
Drabinę należy stawiać zawsze na równym, utwardzonym podłożu.
Podczas zwózki materiałów
objętościowych (zboża, słomy, siana, zielonki) należy
stosować odpowiednio długą drabinę, przeznaczoną
do wchodzenia i schodzenia, a na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy.
stosować zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi, a na powierzchni
– ustawić barierę chroniącą przed
wpadnięciem lub oznaczyć wykop
w widoczny sposób.
Trochę danych statystycznych:
W województwie zachodniopomorskim w 2011 r. zgłoszono 363 wypadki
przy pracy rolniczej.
Do wypadków dochodziło najczęściej
wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, głównie:
• niedostateczną koncentracją uwagi
na wykonywanej czynności;
• niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie zagrożenia;
• niewłaściwym uchwyceniem lub
trzymaniem narzędzi oraz nadmiernym wysiłkiem fizycznym.
Wypadkom sprzyjały również niewłaściwe tempo pracy i pośpiech, gdy
zmieniały się warunki atmosferyczne.
Materiał zebrała:
Emilia Miszewska
W czasie zwózki materiałów
objętościowych powożący
oraz osoba układająca na
wozie czy przyczepie winni
mieć ustalony sposób porozumiewania się. Każde przemieszczenie ciągnikiem lub
wozem winno być poprzedzone ustalonym sygnałem.
Maszyny wykorzystywane
w gospodarstwie rolnym
winny być wyposażone
w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do
kabin, na podesty robocze, do przyczep – należy na bieżąco sprawdzać
ich stan techniczny.
Rusztowania, podesty i barierki stosowane w pracach remontowo – budowlanych winny być mocnej, stabilnej konstrukcji.
Podczas wykonywania wykopów
(zwłaszcza głębokich i wąskich) należy
12
• złego stanu nawierzchni podwórzy;
• nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
i ciągów komunikacyjnych;
• braku odpowiednich przejść i dojść,
oraz wykonywania pracy niezgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Duża ilość zdarzeń wypadkowych
spowodowana była również:
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
– pracownik OR KRUS w Koszalinie
Kontynuacja materiału „BEZPIECZNA PRACA W OBEJŚCIU GOSPODARSKIM” w kolejnym numerze miesięcznika „ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ
WSI“.
INFORMACJE
Z POSIEDZEŃ
ZARZĄDU ZIR
5 września: głównymi tematami były:
• aktualne kierunki działań Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Dąbiu,
odmiany zalecane do siewu jesienią
2012 roku
• ocena skuteczności przeprowadzanych przez OT ANR w Szczecinie przetargów ograniczonych na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych
w kontekście zadań ustawowych ANR
• udział rolników w procesie prywatyzacji PZZ w Stoisławiu S.A.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele SDOO Dąbie- p.Anna Werelich
oraz dyr. Dariusz Rawicki a także Prezes
Spółdzielni Producentów i Przetwórców
Zbóż w Koszalinie Edward Sadłowski.
W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele ANR (zaproszenie otrzymał
m.in. Prezes Agencji) oraz Ministerstwa
Rolnictwa. Jako oficjalny powód podano pilne rządowe prace nad nowelizacją budżetu państwa. Zarząd ponownie krytycznie ocenił wdrażanie w życie
priorytetów ustaw regulujących obrót ziemią przez ANR, nie rozwiązano
zwłaszcza problemu osób podstawionych kupujących nieruchomości
w przetargach ograniczonych.
18 września Posiedzenie zarządu zostało opisane szczegółowo w artykule
związanym z wizytą w Szczecinie ministra Plocke i prezesa Świętochowskiego
.
WYSOKOŚĆ
JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA
N
owe rozporządzenie w spra‑
wie określenia wysokości jed‑
norazowego odszkodowania
z tytułu wypadku przy pracy rolni‑
czej lub rolniczej choroby zawodo‑
wej oraz zasiłku chorobowego
27 lipca 2012 r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające
rozporządzenie MRiRW z dnia 16 maja
2007 r. w sprawie określenia wysokości
jednorazowego odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku
chorobowego (Dz. U z 12 lipca 2012 r.
poz. 804). Wobec powyższego od dnia
27 lipca 2012 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy
rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, zostało podwyższone do kwoty 650
zł za każdy procent tego uszczerbku.
Od dnia 27 lipca 2012 r. obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej:
• 650 zł – za każdy procent uszczerbku
na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej;
• 13.000 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji
wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej;
• 650 zł – za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co
najmniej o 10 punktów procentowych,
za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie;
• 65.000 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 13.000 zł na
drugiego i każdego uprawnionego,
jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko
(dzieci) bądź tylko dzieci;
• 32.500 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny
niż małżonek i dzieci zmarłego oraz
13.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego;
• 13.000 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego
uprawnieni są inni członkowie rodziny,
każdemu z nich przysługuje ta kwota
niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.
O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data prawomocnego
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Orzeczenie lekarza
rzeczoznawcy staje się prawomocne po
upływie 14 dni od daty jego doręczenia,
jeśli nie zostało ono zaskarżone. Orzeczenie komisji lekarskiej Kasy jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego
odwołanie i staje się prawomocne w dniu
jego wydania. W przypadku ustalania
związku przyczynowo­‌‑skutkowego zgonu z wykonywaną pracą rolniczą o wysokości jednorazowego odszkodowania
decyduje data opinii lekarza inspektora
orzecznictwa lekarskiego Kasy ustalającego ten związek. O wysokości jednorazowego odszkodowania w przypadku
wypadku śmiertelnego, gdzie zgon nastąpił w dacie zdarzenia, decyduje data
zgonu.
WRZESIEŃ 2012
13
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
W
MODULACJA PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH
2012 r. w nowych państwach
członkowskich UE po raz
pierwszy będzie zastosowa‑
na tzw. modulacja płatności bezpo‑
średnich, czyli odpowiednie zmniej‑
szenie płatności bezpośrednich.
W państwach UE–15 stosowane są
dwa rodzaje modulacji, tj. modulacja
podstawowa i modulacja dodatkowa. Modulacja podstawowa polega
na obniżeniu o 10% (w 2012 r.) kwoty
płatności bezpośrednich przewyższających wartość 5 000 euro (a więc nie
dotyczy gospodarstw otrzymujących
do 5 000 euro). Dodatkowo, gospodarstwa otrzymujące powyżej 300 000
euro rocznie, mają obniżane płatności
bezpośrednie o 4% nadwyżki ponad tę
kwotę (modulacja dodatkowa). Kwoty
uzyskane w związku ze stosowaniem
modulacji powiększają środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.
W związku ze stosowaniem modulacji
w UE­‌‑15 krajowe płatności uzupełniające w nowych państwach członkowskich muszą zostać pomniejszone
zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającą przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich
w Polsce za rok 2012.
Dotyczyć to będzie rolników, którzy
otrzymują krajowe płatności uzupełniające, a łączna kwota wszystkich
płatności bezpośrednich (unijnych
i krajowych) przekracza 5 000 euro.
Kwota redukcji wyniesie 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności
bezpośrednich (unijnych i krajowych)
ponad 5 000 euro, a w przypadku,
gdy łączna kwota płatności (unijnych
i krajowych) przewyższa 300 000 euro,
redukcja będzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300 000
euro. Kwota redukcji nie może jednak
przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, które mają zostać
przyznane rolnikowi za dany rok.
Należy zaznaczyć, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczył w prowadzonej na forum UE
dyskusji na temat krajowych płatności
uzupełniających, a działania podjęte
wspólnie z ministrami rolnictwa innych nowych państw członkowskich
zaowocowały zmianą podejścia stosowanego przez KE, z korzyścią dla rolników z nowych państw członkowskich.
Pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską sposób dokonania
redukcji skutkowałby zmniejszeniem
krajowych płatności uzupełniających
w Polsce o ok. 232 mln euro, podczas
gdy szacunki dokonane na podstawie
obecnych regulacji wskazują, że kwota ta będzie znacznie niższa i wyniesie
ok. 101 mln euro.
Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 73/2009, w przypadku
gospodarstw otrzymujących z budżetu unijnego powyżej 300 000
euro, płatności wspólnotowe również
zostaną obniżone o 4% nadwyżki tej
kwoty (modulacja dodatkowa). Środki
finansowe powstałe z tego pomniejszenia zostaną przeniesione na finansowanie instrumentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich.
Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 z dnia
11 lipca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, w roku
2013 możliwe będzie przyznawanie
tzw. przejściowego wsparcia krajowego.
Wsparcie przyznawane będzie tym
sektorom, które otrzymywały w 2012 r.
krajowe płatności uzupełniające, tj:
Sektor I (który obejmuje m. in. zboża,
rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) sektor upraw paszowych
na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność
zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.
Środki finansowe przeznaczone na
przejściowe wsparcie krajowe zostały
przewidziane w przyjętym przez Radę
Ministrów projekcie budżetu na 2013 r.
KONKURSY I WYDARZENIA
KONKURS LIDERÓW INNOWACJI
Z
apraszamy Państwa do wzię‑
cia udziału w V, jubileuszowej
edycji konkursu „Krajowi Lide‑
rzy Innowacji i Rozwoju”. Zgłoszenia
prosimy przesyłać do 15.10.2012r.
14
Projekt „Krajowi Liderzy Innowa‑
cji i Rozwoju” realizowany jest nie‑
przerwanie od 2008 roku i rozwija
się systematycznie. Konsekwentnie
identyfikujemy, wyróżniamy i pro‑
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
mujemy inicjatywy i przedsięwzięcia
o charakterze innowacyjnym i roz‑
wojowym.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP,
gmin, oraz organizacji pozarządowych
WYDARZENIA
i innych podmiotów jest bezpłatny na
wszystkich etapach konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
Grupa 1 ­‌‑ przedsiębiorcy (firmy ­‌‑ mikro,
małe, średnie, duże),
Grupa 2 ­‌‑ gminy (wiejskie, miejsko­
‌‑wiejskie, miejskie),
Grupa 3 ­‌‑ organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.
Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju­‌‑ 2012” został objęty Patronatem m.in. przez:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie, Związek
Banków Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków
poszczególnych województw.
Mecenasem tegorocznej edycji jest
Orange. Partnerami Technologicznymi
są Intel Technology Poland oraz Sony
Mobile Communications. Partnerem
Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny
Investors S.A. Partnerem Wspierającym
jest Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A. Często pada pytanie
czy nasza firma jest innowacyjna? Czy
warto o tym poinformować swoich
klientów ?
W ramach naszego konkursu identyfikujemy i promujemy innowacje na różnych poziomach skomplikowania i zaawansowania. Innowacje to nie są tylko
przełomowe rozwiązania technologiczne na świecie, wynalazek nowego
urządzenia czy nowa metoda technologiczna. W ramach naszego konkursu
zajmujemy się również innowacjami na
poziomie krajowym, branżowym i regionalnym.
Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma,
Innowacyjny produkt, Innowacyjna
usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt
unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Inspirująca
firma. Nowa kategoria dotyczy opisu
korzyści biznesowych wynikających
z wdrożenia rozwiązań telco/IT w ocenianym podmiocie.
Mecenasem tegorocznej edycji jest
Orange. Partnerami Technologicznymi
są Intel Technology Poland oraz Sony
Mobile Communications. Partnerem
Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny
Investors S.A.
Poza tytułami i wyróżnieniami w obecnej edycji konkursu nasi Partnerzy przy-
gotowali atrakcyjne nagrody dla laureatów:
­‌‑ promocja „Firmowe Korzyści Orange
dla Liderów Innowacji I Rozwoju” –
przygotowana przez Orange – szczegóły http://www.orange.pl/kid,4002234
916,id,4002741201,title,promocja­‌‑dla­
‌‑Liderow­‌‑Innowacji­‌‑i­‌‑Rozwoju,article.
html – w promocji można kupić 5 telefonów po atrakcyjnych cenach oraz korzystać przez 24 lub 36 miesięcy z obniżonego dla nich o 20% abonamentu,
­‌‑ ultrabook­‌‑i ufundowane przez Intel
Technology Poland,
­‌‑ smartfony – ufundowane przez Sony
Mobile Communications,
­‌‑ sprzęt elektroniczny – ufundowany
przez Dom Inwestycyjny Investors S.A.,
­‌‑ zaświadczenia/certyfikaty Firmy Wiarygodnej Finansowo – ufundowane
przez Biuro Informacji Gospodarczej
„InfoMonitor” S.A.,
Łączna wartość nagród rzeczowych
przekracza 100 tys.
Szczegóły www.liderzyinnowacji.pl
BEDNARY 2012
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że zakończyła się już X Edycja
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia
podczas pracy rolniczej oraz wyłonienie gospodarstw posiadających największe osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Reprezentant województwa zachodniopomorskiego – Pan Krzysztof Skubiszyński z miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno
decyzją Centralnej Komisji Konkursowej zajął trzecie miejsce w Konkursie. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się
21 września 2012 r. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2012 w Bednarach.
WRZESIEŃ 2012
15
ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI
XI Przegląd Zespołów i Twórców
Ludowych „Siemionalia” w Bobolicach
I
mprezę, w dniu 22 lipca 2012 roku,
otworzył barwny korowód, któ‑
ry przeszedł ulicami Bobolic. Jak
przystało na prawdziwy przegląd ze‑
społów ludowych, śpiewu i tańca nie
zabrakło. Aż 36 grup śpiewaczych i ta‑
necznych, kapel i solistów przyjechało
do Bobolic. Oprócz zespołów z nasze‑
go regionu, pojawili się także wyko‑
nawcy z Kaszub i z Kociewia.
P
rzez cały dzień uczestnicy przeglądu prezentowali przeróżne formy
artystyczne od starych dobrze
znanych pieśni ludowych, aż po
te skomponowane zupełnie niedawno.
Podczas imprezy odbyły się również:
­‌‑ kiermasz,
­‌‑ konkurs twórców ludowych
­‌‑ oraz warsztaty rzeźby i bibułoplastyki.
Tegoroczne „Siemionalia” swoim
występem uświetniła wybitna
mezzosopranistka Anna Maria
Adamiak, w której repertuarze,
znalazły się także polskie pieśni
ludowe. Piknik zakończyła wieczorna biesiada przy ognisku.
W spotkaniu uczestniczyli min.:
wiceprezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Lech Bany oraz
członek zarządu Wiesław Piątek.
Foto: Od lewej: Pani Helena Bubień- członek RP Koszalin ZIR z gminy Bobolice, Pan Lech Bany – wiceprezes ZIR, Pani Elżbieta Kopczyńska – Dyrektor Oddziału KRUS Koszalin oraz małżonka wiceprezesa
Pani Bernarda Bany.
Foto: scena przeglądu w Bobolicach
16
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
WYDARZENIA
„Pamiętajcie
o ogrodach”
W
poszukiwaniu nowych po‑
mysłów na zagospodarowa‑
nie czasu z korzyścią dla ro‑
dziny, społeczności lokalnej i samych
siebie Panie mieszkające w miejsco‑
wościach powiatu białogardzkiego,
odwiedziły gospodarstwo i ogrody
Pani Iwony Bigońskiej z Dobrzycy.
Pani Iwona jest laureatką nagrody
specjalnej przyznanej w Brukseli.
Komisarz ds. Rolnictwa Dacian Cio‑
los tak mówił o działalności Iwony
Bigońskiej: „Wpływa ona na two‑
rzenie dziedzictwa przyrodniczego
i kształtowanie krajobrazu”. Ogrody
tematyczne w Dobrzycy, skupiają
około 2300 różnych gatunków i od‑
mian roślin. To wspaniałe miejsce
do propagowania edukacji społecz‑
nej i przyrodniczej. Jest to jeden
z nielicznych projektów, w których
produkcja rolna nie polega na bez‑
pośredniej konsumpcji. Albowiem
produkty tej działalności pozosta‑
ją trwale w krajobrazie. Po wizycie
w ogrodach Iwony Bigońskiej Panie
postanowiły urozmaicić ogrody przy
swoich posesjach.
Kobiety odgrywają ważną i zarazem
specyficzną rolę w rozwoju przedsiębiorczości w środowiskach wiejskich.
Zmuszone w wielu sytuacjach do odpowiedzialności za losy rodziny, kreują i rozwijają nowe formy aktywności
gospodarczej, stwarzając w ten sposób
wzorce zachowań dla innych.
Foto: Spotkanie w ogrodach w Dobrzycy
Foto: ogrody w Dobrzycy
Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują, że kobiety mogą wnieść
wiele nowych wartości do kultury rozwoju przedsiębiorczości – niezależnie od tego, czy przedsiębiorczość ta
jest rozwijana na obszarach wiejskich,
gdzie aktualnie kobiety mają zdecydowanie mniej możliwości niż mężczyźni,
czy też w miastach. Zasadnicze problemy rozwoju przedsiębiorczości kobiet
na wsi nie wynikają z płci, poziomu
wykształcenia, wieku, stanu cywilnego,
uznawanych poglądów,
norm, celów, lecz tkwią
w stereotypach myślenia
ludności wiejskiej, dotyczących roli kobiet i mężczyzn w rodzinie.
Przełamanie tego stereotypu jest zdecydowanie
trudniejszym problemem
niż pokonywanie barier
w rozwoju przedsiębiorczości. Główny problem
stanowią bariery społeczne, czyli kulturowo uwarunkowane stereotypy,
według których powołaniem kobiety
są tylko i wyłącznie małżeństwo i macierzyństwo, a miejscem jej działalności
tylko rodzina i dom. Ograniczanie się
tylko do tego typu zadań i obecności
kobiet w życiu społecznym, kształtują
ich niską samoocenę. Ta zaś stanowi
barierę w byciu przedsiębiorczą i w podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy.
Foto: ogrody w Dobrzycy
WRZESIEŃ 2012
17
OGŁOSZENIA
PIKNIK MIĘSNY
11.10.2012 POGORZELICA
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zaprasza do udziału
w „Pikniku mięsnym”
Finansowanym z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Celem pikniku jest promowanie wśród konsumentów spożycia polskich produktów żywnościowych,
w szczególności przetworów i produktów z wołowiny.
W planie imprezy jest m. in. degustacja potraw oraz wyrobów z mięsa wołowego oraz konkursy
z nagrodami. Będzie można posłuchać o walorach mięsa wołowego i potrzebie jego obecności
w codziennej diecie, a wiedzę swą poszerzyć poprzez zapoznanie się z przygotowaną prezentacją multimedialną
pt.:
„Smaczne i zdrowe, czyli o wartości
żywieniowej mięsa wołowego”.
REKLAMA
18
tel./fax 91 484 40 72 • 91 431 99 15 • 91 483 79 57 • www.zir.pl • [email protected]
KULINARIA
KAPUSTA KISZONA
SKŁADNIKI:
10 kg białej kapusty (już poszatkowanej)
15 dag soli kamiennej (½ szklanki)
SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Kapustę obrać z wierzchnich liści, opłukać, osuszyć i drobno poszatkować. Można ją wymieszać z niewielką ilością soli
i przekładać partiami do dużego glinianego garnka. Mocno
uciskać np. zaciśniętymi rękami. Dodawać koleją posoloną
kapustę i dalej uciskać, aż puści sok. Nadmiar soku, który puści kapusta można trochę wybrać (np. chochelką).
Na sam koniec, na wierzch kapusty należy położyć duży talerz i obciążyć go np. pełnym wody słoikiem litrowym lub
dużym dokładnie umytym i wyparzonym kamieniem. Jeśli
soku jest mało (kapusta nie jest nim pokryta, jest sucha na
górze) należy dolać ten sok, który wcześniej został wybrany. Następnie wierzch garnka należy przykryć np. papierem,
ręcznikiem kuchennym (nie przykrywamy szczelnie, tylko
tak żeby tam nic nie wpadło).
Gotową do kiszenia kapustę ustawiamy w ciepłym miejscu
(w temperaturze pokojowej). Po upływie około 7 dni kapusta jest już ukiszona i nadaje się do konsumpcji. Można ją
przełożyć do czystych i suchych słoików. Szczelnie zakręcić
i wynieść do ciemnej i chłodnej piwnicy. Można pasteryzować, ale nie jest to konieczne. Ukiszoną kapustę można też
pozostawić w beczce i całą beczkę wynieść do piwnicy.
Smacznego.
WRZESIEŃ 2012
19

Podobne dokumenty