tradycja - RADOŚĆ ŻYCIA Miesięcznik 50+

Komentarze

Transkrypt

tradycja - RADOŚĆ ŻYCIA Miesięcznik 50+
h
bliskic
a
l
d
o
C
y
am
r
e
i
b
y
w
TY
N
E
Z
E
PR
tradycja
oraz
Partner Zdrowego
Odżywiania
Spis treści
3 - Miasto Przyjazne Seniorom
4 - Wobec wyzwań polityki senioralnej
6-7 - Owoce w szkole
ZDROWIE
8 - Łagodny rozrost gruczołu krokowego
9 - Olej jak marzenie
10 - 11 - Zdrowy sen
12 - Stylowa Manufaktura
13 - Życie bez barier
14 - Hans Christian Andersen
15 - Opakowania, pudełka, reklamówki...
16 - Między pokazem mody a planem filmowym
17 - Tradycja oraz Święta Bożego Narodzenia
18-19 - Dla bliskich pod choinkę
22 - Kuchnia
23 - Droga do szczęścia
Radość Życia
Redaktor Naczelna
Katarzyna Dorosz
tel. 537 499 944
[email protected]
Manager ds. Reklamy
i Marketingu
Damian Dorosz
[email protected]osczycia.org
Sekretarz Redakcji
Waldemar Gabis
[email protected]
Skład i opracowanie graficzne
Alfa Skład Łukasz Bieszke
tel. 501 539 159
[email protected]
Wydawca
Fundacja Pomagam
Homo Homini
Opiekunka portali
[email protected]
Facebook.com/
radosczyciamagazyn
twitter.com/radoscmagazyn
Pinterest.com/radoscmagazyn
Wszelkie przedruki wyłącznie
za pisemną zgodą wydawcy.
OWOCE W SZKOLE
– skutecznym programem
edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci
STYLOWA
MANUFAKTURA
Z właścicielką firmy Brandia
Katarzyną Sulęta-Cierzniewską
rozmawia Aleksandra Harasiuk.
Kontakt do redakcji:
[email protected]
www.radosczycia.org
Magazyn Radość Życia
dystrybuowany jest
bezpłatnie w Uniwersytetach
Trzeciego Wieku,
Urzędach Marszałkowskich,
Miast i Gmin, Klinikach
Medycznych
Szczególne Podziękowania kierujemy do wszystkich Firm i Instytucji, które współfinansują wydawanie
magazynu „Radość Życia“. To dzięki Państwa pomocy udaje nam się zrobić coś dobrego dla innych.
10% dochodu z reklam zostanie przeznaczone
na rzecz Fundacji „Pomagam Homo Homini”,
która w ten sposób wspiera dzieci chore na raka, niepełnosprawne oraz osoby starsze.
Na bieżąco wspieramy rehabilitację Daniela i Dawida z Gałąźni Wielkiej.
Nasza gazeta jest monitorowana przez: Instytut Monitorowania Mediów
O czym pamiętać
pod koniec tego roku
i czego życzyć na przyszły
Miasto Gdańsk - jak co roku - zachęca
mieszkańców do niesienia pomocy ptakom w trudnym dla nich okresie zimowym. To szlachetna inicjatywa.
Na bieżącą akcję pomagamy ptakom.
Czyli – nie jest to żaden jednorazowy
zryw. Przygotowaliśmy trzy tony ziarna
słonecznika. Akcja trwała do początku
grudnia, czyli w czasie dla ptaków najtrudniejszym. Dziennie rozdawaliśmy
średnio 750 kg
Akcja ma z jednej strony walory humanitarne, bo możemy pomagać potrzebującym, a z drugiej edukacyjne - poznajemy różne ptaki i ich potrzeby.
To prawda. To akcja głównie edukacyjna. Miała na celu przypomnienie mieszkańcom potrzebę pomocy dzikim ptakom, które nie odleciały na zimę.
W Gdańsku ruszył projekt
„Zdroje w gdańskich szkołach”,
promujący picie wody z kranu
wśród dzieci i młodzieży.
To projekt, który realizuje Saur Neptun
Gdańsk. Do końca tego roku zdroje znajdą
się w dwudziestu szkołach, a w przyszłym
roku w kolejnych dwudziestu. Docelowo chlalibyśmy, by takie zdroje znalazły
się we wszystkich szkołach. Bo zdecydowanie lepiej by dzieci piły zdrową wodę,
a nie napoje gazowane, które im szkodzą.
Czy picia wody z kranu nie warto też
promować wśród osób dojrzałych?
Oczywiście! Tym bardziej, że w Gdańsku
mamy bardzo zdrową wodę i gdańszczanie to doceniają – badania pokazują, że
już 36% pije wodę z kranu, a 88% mieszkańców uważa ją za dobrą i bardzo dobrą.
Ja zresztą też pije wodę z kranu. I wszystkim to polecam.
Od początku grudnia na gdańskiej
Zaspie w Domu Kultury przy ul.
Pilotów odbywają się bezpłatne
zajęcia taneczne dla osób z chorobą
Parkinsona. Dużo jest chętnych i jaki
wpływ te zajęcia mają na pacjentów?
Dom Kultury na ulicy Pilotów nie jest
jednostką miejską. To jednostka spół-
W Gdańsku mamy
bardzo zdrową wodę
i gdańszczanie to doceniają
– badania pokazują, że już 36% pije wodę z kranu,
a 88% mieszkańców uważa ją za dobrą i bardzo dobrą.
Ja zresztą też pije wodę z kranu. I wszystkim to polecam.
dzielni mieszkaniowej. Ale nie zmienia
to faktu, że to niezwykle cenna inicjatywa.
Te ciekawe i pożyteczne zajęcia prowadzi
Fundacja „Podróże bez Granic”. Są one finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Czy Miasto będzie kontynuować zajęcia w kolejnych miesiącach?
Na pewno. W tej chwili w tych zajęciach
bierze udział ponad dwadzieścia osób. To
brzmi dość skromnie, ale to naprawdę nie
jest mało. Na razie projekt przewidziany
jest do marca przyszłego roku. Ale, z tego
co wiem, ma być kontynuowany, bo – jak
twierdzi kierowniczka Domu Kultury –
„dziewczyny z fundacji są bardzo obrotne”. Bardzo mnie to cieszy.
Czego Panu Prezydentowi
możemy życzyć w 2014 roku?
Strasznie trudno wymyślić życzenia
dla siebie. Ale myślę, że przede wszystkim wytrwałości. No i oczywiście zdrowia
i żelaznej kondycji. Bo te w mojej pracy
to podstawa. I jeśli te życzenia się spełnią
– nie będzie źle. (KD)
3
UTW
Uniwersytety Trzeciego Wieku
wobec wyzwań polityki senioralnej
W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się II
Ogólnopolska Konferencja poświęcona polityce senioralnej na lata 2014-2020. Wzięło
w niej udział 18 przedstawiciel reprezentujących bydgoskie Uniwersytety Trzeciego
Wieku - Kazimierzowski UTW, bydgoski UTW,
U3W przy WSG oraz UTW przy UTP.
Organizatorami spotkania były : Parlamentarny Zespół do spraw Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, Fundacja „Ogólnopolskie
Porozumienie UTW” oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Patronat nad obradami
przyjęły panie: prezydentowa Anna Komorowska oraz marszałek Sejmu, Ewa Kopacz.
W konferencji uczestniczyli m.in.: małżonka
prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, senator Mieczysław Augustyn, minister pracy
i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Marzena Breza z MPiPS oraz
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Michał
Szczerba.
Zebranych w Sali Kolumnowej przedstawicieli ponad 100 UTW działających w ramach
Fundacji OP UTW przywitała marszałek, Sejmu Ewa Kopacz.
- Cieszę się, że Sejm może dziś Państwa
gościć. Polityka senioralna traktowana jest
4
priorytetowo w naszym kraju. Seniorzy znajdują się w centrum uwagi obecnego rządu –
powiedziała na wstępie marszałek Sejmu. W
dalszej części swoje go wystąpieniu pani marszałek omówiła działania UTW. Pierwsze tego
typu placówki powstały w Polsce w 1975 r.
Ich celem jest edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych. Obecnie w naszym kraju
funkcjonuje 450 UTW zrzeszających ponad
130 tys. słuchaczy. Na zakończenie swojego
wystąpienia szefowa Sejmu zapowiedział
utworzenie w obu izbach parlamentu komisji
do spraw polityki senioralnej.
- Mamy pełną świadomość, jak wielkie
znaczenie mają Państwa działania. Do starości bowiem musimy się przygotowywać,
gdy jeszcze jesteśmy względnie młodzi –
przywitał uczestników spotkania Michał
Szczerba. Przewodniczący parlamentarnego zespołu dodał, że w zakresie polityki
senioralnej potrzebna jest polityka odwagi,
a nie ostrożności.
Podczas konferencji ogłoszone zostały
nazwiska laureatów konkursu „Wielkie Osobowości UTW”. Wyróżnienia otrzymali : małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Komorowska, Minister Pracy i Polityki
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz
prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności Jerzy Koźmiński. - Spotkania z Państwem są dla mnie zawsze źródłem energii
i optymizmu. Z przyjemnością włączę się
w nowe działania na rzecz UTW – powiedziała Pierwsza Dama, Anna Komorowska, odbierając nagrodę.
Z kolei minister Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MPiPS wyraził ogromną wdzięczność za zaufanie jakim obdarzyło go środowisko UTW .– Cieszę się, że tworzymy razem
zgraną drużynę – podkreślił minister.
Trzeci odznaczony, Jerzy Koźmiński, szef
polsko-amerykańskiej fundacji zadeklarował, że nadal będzie aktywnie wspierać ruch
senioralny w Polce. – Chcemy pomóc seniorom jeszcze bardziej wyzwolić ich ogromny
potencjał, ich doświadczenie życiowe w połączeniu z młodzieńczą energią – powiedział
na zakończenie prezes fundacji.
W dyskusji panelowej wzięli udział wzięli
przedstawiciele Sejmu i Senatu, administracji
rządowej, samorządu terytorialnego, uczelni
wyższych oraz środowisk UTW z Krakowa
i Warszawy.
Uczestnicy spotkania omówili „Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce
na lata 2014-2020”. Dokument et przyjęty
przez Radę ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS
zostały skierowane do zatwierdzenia przez
Radę Ministrów. W latach 2014-2020 kontynuowany ma być Rządowy Program na Rzecz
Aktywności Osób Starszych. W roku 2014 na
jego realizację budżet państwa na przeznaczył 40 mln zł.
redakcja „Radość Życia”
i Fundacja Pomagam Homo Homini
5
Owoce w szkole
– skutecznym programem
edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci
Rok szkolny 2013/2014 jest już piątym rokiem, w którym realizowany będzie program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”.
Został on wprowadzony jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu
odżywiania, określonych w Białej Księdze KE „Strategia dla Europy
w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem,
nadwagą i otyłością”.
Program zachęca dzieci do spożywania większych ilości owoców
i warzyw, a tym samym przyczynia się do ukształtowania dobrych
nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również
w późniejszych latach życia.
W Polsce główne zasady realizacji programu zostały określone
w Strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014, którą przekazano Komisji Europejskiej.
Cele programu to:
t trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwięk-
szenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie,
kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
t podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane
w szkołach.
W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas
I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni
wyrazili zgodę na udział w programie. Każde dziecko uczestniczące
w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Dzieciom udostępniane są produkty takie jak:
tKBC’LBHSVT[LJUSVTLBXLJ
tNBSDIFXQBQSZLBT’PELBS[PELJFXLJ
tTPLJPXPDPXFXBS[ZXOFMVCPXPDPXPXBS[ZXOF
Owoce i warzywa udostępniane dzieciom
w ramach programu muszą:
tTQF’OJBǎXZNBHBOJBKBLPǴDJPXFJ[ESPXPUOFPLSFǴMPOF
w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych,
tCZǎHPUPXFEPCF[QPǴSFEOJFHPTQPȈZDJBUKǴXJFȈFD[ZTUF
wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.
W przypadku soków udostępnionych dzieciom zatwierdzony
dostawca zobowiązany jest posiadać atest producenta soków
określający skład produktu oraz potwierdzający, iż produkt nie
zawiera dodatku cukru, substancji słodzących, tłuszczu i soli.
Za jakość owoców i warzyw udostępnianych dzieciom klas
I-III w ramach programu odpowiedzialny jest zatwierdzony
dostawca. Program „Owoce w szkole” realizowany będzie
w dwóch okresach obejmujących poszczególne semestry.
W roku szkolnym 2013/2014 dzieci otrzymają nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy w tygodniu przez
10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej
ARR www.arr.gov.pl.
Działania z zakresu komunikacji oraz działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym
W ramach programu prowadzone są działania z zakresu komunikacji mające na celu informowanie o programie, w szczególności
6
o zasadach udziału w nim szkół i dostawców owoców i warzyw.
Efektywność programu i skuteczne jego
oddziaływanie na dzieci, a w szczególności na zmianę ich nawyków żywieniowych,
mają zapewnić realizowane w ramach programu działania towarzyszące o charakterze
edukacyjnym. Dyrektorzy szkół podstawowych, uczestniczących w programie, zobowiązani są do zapewnienia realizacji przez
szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym
semestrze roku szkolnego – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego – informujących uczniów o zdrowych
nawykach żywieniowych.
Ocena skuteczności programu
Państwa członkowskie uczestniczące
w programie zobowiązane są do przeprowadzania regularnej oceny skuteczności
programu „Owoce w szkole”. Wyniki oceny
roku szkolnego 2010/2011 przekazane zostały KE w lutym 2012 r. Ocenę przeprowadził na zlecenie ARR Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
Wyniki przeprowadzonej oceny wykazały, że program jest skutecznym narzędziem
będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje
żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę,
a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw.
Program „Owoce w szkole”:
tXQ’ZOnj’OB[XJǗLT[FOJFJMPǴDJ
spożywanych owoców
i warzyw przez dzieci,
t[XJǗLT[Z’XJFE[ǗE[JFDJOBUFNBU
zasad zdrowego odżywiania,
tXQ’ZOnj’QP[ZUZXOJFOB[NJBOǗ
nastawienia dzieci do jedzenia
owoców i warzyw,
tTQPXPEPXB’LPS[ZTUOnj[NJBOǗ
zachowań rodziców dzieci
uczestniczących w programie
odnoszących się do żywienia dzieci,
tKFTUQP[ZUZXOJFPDFOJBOZQS[F[
dyrektorów szkół oraz rodziców.
owocowe, spośród warzyw – marchewkę.
Najbardziej pożądane wśród dzieci walory smakowe owoców i warzyw, to ich
słodkość, chrupkość i soczystość. Powodują
one, że owoce i warzywa są dla dzieci atrakcyjną i chętnie spożywaną przekąską.
Program „Owoce w szkole” jest pozytywnym przykładem współdziałania sektorów
rolnictwa, edukacji i zdrowia, dzięki któremu program osiąga zamierzone rezultaty.
Doświadczenia zebrane przez ARR przy
realizacji programu w latach szkolnych
2009-2013 wskazują na systematyczny
wzrost zainteresowania programem zarówno ze strony szkół jak i dostawców.
Od rozpoczęcia programu „Owoce
w szkole” w 2009 r., kiedy to uczestniczyło w nim ok. 300 tys. dzieci z 2,6 tys.
szkół podstawowych, liczba dzieci objętych
programem wzrosła do 950 tys. w roku
szkolnym 2012/2013, tj. ponad 3-krotnie, a szkół podstawowych do 10,4 tys., tj.
4-krotnie. W tym czasie ARR wydatkowała
na realizację programu 135,6 mln zł, z czego 101,7 mln zł tj. 75% pochodziło z budżetu unijnego. Do końca roku szkolnego
2012/2013 ARR udostępniła dzieciom objętym programem „Owoce w szkole” ponad
145 mln porcji owoców i warzyw.
Spośród
udostępnianych
produktów dzieci najchętniej spożywają owoce
(w szczególności jabłka i gruszki) oraz soki
Szczegółowe informacje dotyczące programu
„Owoce w szkole” dostępne są na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl
oraz na stronie
www.owocewszkole.org.
Więcej informacji można uzyskać w:
Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego
oraz Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 22 661 72 72.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR
22 661 72 72
7
ŁAGODNY ROZROST
GRUCZOŁU KROKOWEGO
Z wiekiem liczba komórek
budujących prostatę ulega
zwiększeniu, co w konsekwencji powoduje ucisk na drogę
odpływu moczu z pęcherza
moczowego. Ten problem pojawia się u mężczyzn po 50
roku życia a u 80-latkow częstość jej występowania przekracza 50 procent.
Do objawów choroby należą:
czętomocz, nocne oddawanie
moczu, uczucie ciągłego parcia
na mocz oraz trudności z zapoczątkowaniem i zakończeniem mikcji.
Do tego dochodzą częste bóle w trakcie
«siusiania», osłabienie i wydłużenie czasu
wycieku moczu oraz jego wykapywanie po
zakonczeniu mikcji.
Objawy są tak oczywiste i tak proste do
dostrzeżenia, że chory często sam zgłasza
się do lekarza z gotową już diagnozą. Aby
jednak potwierdzić rozpoznanie najpierw wykonuje się badanie per rectum, a nastepnie
USG brzucha. W specjalnym
badaniu ocenia się także strumień wypływającego moczu
i objętość zalegającego moczu w pęcherzu moczowym.
Biopsji gruczołu dokonuje
się jedynie jeśli istnieje podejrzenie rozwoju raka prostaty
przy podwyższonych wartosciach PSA (przeciwciało specyficzne dla prostaty).
Należy nadmienić, że sam
fakt przerostu prostaty nie podnosi ryzyka
wystąpienia raka tego narządu.
Do komplikacji związanych z przerostem
należy zwłaszcza ostre zatrzymanie moczu
powodowane przez niektóre leki, zabieg
operacyjny i znieczulenie oraz infekcje
dróg moczowych, które często wywoływane są przez zastój moczu w pęcherzu spowodowanym przerostem gruczołu.
Doppelherz Vital Tonik
(Suplement diety)
Wzmacnia serce i układ nerwowy
zwiększa siły witalne.
Wysoka dawka
wyciągu
z czerwonych
winogron standaryzowanego
na zawartość
resweratrolu
i polifenoli, wyciągi
z głogu i melisy,
żelazo (10 mg)
i najwyższe dawki
7 witamin z grupy
B i C. Nie zawiera
alkoholu ani cukru.
1000 ml w puszce
świątecznej:
„Zdrowych Świąt!”
8
Zastój moczu może także powodować
powstanie kamieni moczowych oraz pojawianie się co jakiś czas krwi w moczu.
Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu
krokowego - jeśli nie sprawia on specjalnych kłopotów w codziennym życiu - polega na corocznej obserwacji, zmniejszeniu
spożycia płynów (w tym alkoholu, kawy
i herbaty), zwiększeniu aktywności fizycznej
i unikaniu zbyt długiej siedzącej pozycji.
W leczeniu wykorzystuje się leki roślinne
(wyciąg ze śliwy afrykanskiej, wyciąg z nasion dyni) w łagodniejszych postaciach lub
szereg lekow pochodzenia chemicznego
w postaciach cięższych. W przypadku komplikacji lub jeśli leczenie farmakologiczne
jest nieefektywne, to do działania wkracza
chirurg.
Najpopularniejszym zabiegiem operacyjnym jest TURP czyli przezcewkowa elektroresekcja gruczolu krokowego, pozwalająca
w okolo 90 procentach przypadków zlikwidować objawy tej choroby. Innymi metodami zniszczenia komórek prostaty jest stosowanie wysokiej temperatury, zabiegów
laserowych oraz ultradźwięków.
Techniki te pozwalają prawie we wszystkich przypadkach uniknąć potrzeby otwierania brzucha i klasycznej operacji.
Olej jak marzenie
Organizm ludzki nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć kwasów omega-3 i omega-6, których zadaniem jest regulacja wielu
. Dlatego tak ważne
dla naszego zdrowia jest to, aby zachować
właściwą równowagę pomiędzy tymi kwasami. Gwarantuje to właśnie Golden Drop,
Już w 100 gramach oleju Golden Drop realizujemy ok. 250 % zalecanej dawki dobowej
na witaminę E (witaminę młodości), która jest
doskonałym obrońcą przed starością, a której
w codziennej diecie mamy za mało. Jest ona
niezwykle ważna, ponieważ zapobiega formowaniu się niebezpiecznych cząstek, tzw.
wolnych rodników.
Witamina E odpowiedzialna jest za:
- spowolnienie procesów starzenia
się komórek krwi oraz mózgu ( choroba Parkinsona i Alzheimera)
- poprawienie oddychania komórek naszego organizmu, przez co umożliwia mięśniom lepszą pracę i większą wydolność
- rozkurczanie naczyń krwionośnych
i zmniejszanie krzepliwości krwi, co
zmniejsza znacznie zdolność osadzania się cholesterolu na ściankach tętnic
oraz ryzyko zakrzepów i zawałów.
- łagodzenie objawów zwyrodnienia stawów, reumatyzmu, stanów zapalnych
stawów na tle autoimmunologicznym
- poprawę płodności oraz potencji seksualnej
Ten niezwykły olej nie zawiera alergenów,
uzyskał pieczęć ECARF (European Centre for
Allergy Research Foundation) i może być
polecany jako produkt doskonały dla alergików. Dzięki swoim właściwościom pomaga
także zabezpieczyć zawartą w pożywieniu
witaminę C oraz witaminy z grupy B przed
szkodliwym działaniem światła i powietrza.
Golden Drop nadaje się do smażenia, pieczenia w wysokich temperaturach (temp.
dymienia 220°C ), sporządzania sosów, wypieku ciast, wyrobu lodów oraz jako wspaniały dodatek do jarzyn. Dzięki wysokiej
zawartości kwasu linolowego oraz linolenowego sprawdza się idealnie w połączeniu z warzywami, np. jako sos do sałatek.
Wszelkie szczegóły na:
www.goldendrop.pl
tel. 71 793 77 71
tel. kom 0048 600 987 187
Artro Protect Max
– dla dbających
o zdrowie stawów.
Składniki: Natywny
kolagen typu
II, glukozamina
i chondroityna
występujące naturalnie
w chrząstce, Boswellia
serrata mająca korzystny
wpływ na kondycję
stawów oraz witamina
C uczestnicząca
w produkcji kolagenu.
Dawkowanie: 3 razy
dziennie po 1 kapsułce
Senior Protect 50+ – dla osób dbających o układ
odpornościowy oraz krwionośny.
W skład preparatu wchodzą vilcacora (Uncaria tomentosa) i L-arginina.
Peruwiańska roślina vilcacora (Uncaria tomentosa)
ma korzystny wpływ na odporność organizmu.
Arginina jest aminokwasem naturalnie występującym
w organizmie człowieka. Jej niedobór prowadzi do
zachwiania równowagi wewnętrznej organizmu.
Literatura naukowa podaje, że arginina jest niezbędna
do syntezy tlenku azotu. Tlenek azotu
bierze czynny udział w rozszerzaniu światła naczyń krwionośnych.
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 2 kapsułki
ProProstata – dla mężczyzn
Skład preparatu: vilcacora (Uncaria tomentosa) i achiote.
Vilcacora (Uncaria tomentosa) wspiera
funkcjonowanie układu immunologicznego
Achiote to południowoamerykańska roślina od lat
wykorzystywana w medycynie naturalnej.
Dawkowanie: 3 razy dziennie po 1–2 kapsułki
Colon C Slim – dla osób odchudzających się.
Jego składniki – m.in fruktooligosacharydy, guma guar, błonnik korzenia
konjac – zapewniają uczucie sytości, a wapń oraz magnez uzupełniają
deficyt tych minerałów związany z ograniczeniem porcji pożywienia.
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 2 czubate łyżeczki
Colon C – składniki preparatu regulują pracę jelit
i rytm wypróżnień (Psyllium seed husk, inulina z cykorii),
pomagają kontrolować wagę (inulina z cykorii).
Preparat zawiera składniki niezbędne dla zdrowia układu
pokarmowego – błonnik, szczepy bakterii i fruktooligosacharydy
w odpowiednio dobranych proporcjach.
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 1 czubatej
łyżeczce. Popić dużą ilością płynu.
Colon C Men – Zdrowe jelita, zdrowa prostata
Skomponowany ze składników wspierających
pracę jelit (Psyllium seed husk, inulina z cykorii)
i zdrowie prostaty (ekstrakt z pestek dyni)
oraz podnoszących odporność (selen)
i dbających o należytą pracę układu
krwionośnego (inulina z cykorii).
Dawkowanie: 2 razy dziennie
po 1 czubatej łyżeczce
Numer Infolinii AMC:
Lucyna Mamza
tel. 801 316 951
9
Zdro w y s e n
1. WYŁĄCZ ŚWIATŁO
Zadbaj o to, żeby w Twojej sypialni
było ciemno. Najlepiej zupełnie. Zgaś
światło, zaciągnij zasłony, opuść rolety. Światło hamuje bowiem wydzielanie przez Twój organizm melatoniny,
a to właśnie ona jest odpowiedzialna za
uczucie senności.
2. UGNIJ NOGI...
OTO
7 PROSTYCH
PATENTÓW
NA TO, BY NIE
BYŁ TO CZAS
STRACONY
 ZOBACZ,
JAK ŁATWIEJ
ZASYPIAĆ
I PORZĄDNIE
SIĘ WYSYPIAĆ.
10
...w kolanach i w biodrach. Nie musisz
się zaraz składać jak scyzoryk, wystarczy lekko ugiąć. Taka pozycja stabilizuje
ciało (nie odwrócisz się na brzuch ani na
plecy) i zmniejsza ucisk na dyski kręgowe, dzięki czemu rano obudzisz się bez
bólu pleców.
3. UŻYJ PODUSZKI
Chociaż poduszka, jak sama nazwa
wskazuje, powinna być pod uchem, Ty
lepiej jedną z nich włóż sobie między
kolana. W ten sposób zmniejszysz ucisk
na nerw kulszowy. Kołdra też może być.
4. POŁÓŻ SIĘ NA BOKU
Gdy zasypiasz, leżąc na wznak lub na
brzuchu, Twój kręgosłup ugina się pod
niewłaściwym kątem. Jeśli prześpisz tak
całą noc, rano zapewne obudzisz się
zmęczony i obolały.
5. RĘCE DO GÓRY
A dokładniej - do góry i do przodu,
przed twarz. Jeśli obejmiesz nimi poduszkę, ta ręka, którą położysz na górze,
będzie mogła lepiej odpocząć, nie nadwerężając stawów.
6. ZJEDZ BANANA
Na kolację zjedz coś lekkiego i nasennego. Najlepszym usypiaczem z kuchni
jest szklanka mleka z bananem - oba
produkty zawierają wyzwalający uczucie senności tryptofan. Unikaj natomiast produktów, które zwiększają objętość w żołądku, np. białego pieczywa
czy pieczarek, bo w nocy będą uciskać
pęcherz i będziesz musiał wstawać do
toalety.
7. EMOCJONUJ SIĘ PO POŁUDNIU
Naukowcy są zgodni, że podnoszące
poziom adrenaliny gry, piosenki i filmy
działają pobudzająco, powodują m.in.
problemy z zasypianiem. Dlatego nie
graj wieczorem na komputerze, nie słuchaj ostrej muzyki i przede wszystkim
- wyrzuć telewizor z sypialni. Zostaw
tam tylko odtwarzacz CD z relaksującą
muzyką. Badania wykazały, że łagodne,
monotonne dźwięki pomagają Ci się
rozluźnić.
Piotr Pflegel
www.menshealth.pl
Dobrego snu
nic nie jest
wyspany jest
jest w stanie
sennej
W O O L STAR
TRWAŁA I ESTETYCZNA
CIEPŁA I LEKKA
ŁAGODZI OBJAWY ALERGII
POPRAWIA KRĄŻENIE
WŁOS POKRYTY LANOLINĄ
www.woolstar.pl
Zadzwoń: +48 61896 86 20
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00
11
STYLOWA
MANUFAKTURA
Z właścicielką firmy Brandia Katarzyną Sulęta-Cierzniewską
rozmawia Aleksandra Harasiuk.
Do jakiej grupy klientów skierowane
są produkty „Brandia”?
Niestety nigdy jeszcze nie udało mi się
wyodrębnić klarownych grup. Żartuję czasami, że nasi Klienci to idealne odzwierciedlenie tego, co się dzieje w naszej pracowni
– cudownie twórczy i pozytywny misz-masz
artystyczny J Jedynym, aczkolwiek dla mnie
najważniejszym, wspólnym mianownikiem
tego wszystkiego pozostaje otwartość, wrażliwość na estetykę i piękno ręcznego wykonania, zrozumienie dla faktu, iż to, co ręcznie
wykonane nie może kosztować przysłowiowych „5 złotych” (to pojedyncze egzemplarze z bardzo dobrych jakościowo surowców).
Opinia, że torebka z kaszubskim wzorem
to torebka dla Kaszubki nie przekłada się na
odbiorców naszych wyrobów. Po produkty
wychodzące pod marką BRANDIA sięgają
zarówno osoby zaszczepione folkiem w jego
tradycyjnym wymiarze, jak i te, które fascynuje sam motyw i jego wykorzystanie w nowoczesnym wzornictwie – bez względu na
to, z którego kręgu kulturowego pochodzą.
Kto najczęściej wybiera te torebki?
Z uwagi na to, że oferta jest zróżnicowana
pod względem wykorzystywanych wzorów i motywów ozdobnych trafiają do nas
zarówno osoby szukające klasycznych, ponadczasowych rozwiązań, jak i te otwarte na
12
eksperymenty. Obok siebie funkcjonują równolegle, uzupełniając się nawzajem, wzory
inspirowane kulturą ludową Kaszub i Pomorza (kolekcja „Back to Folk – Kaszebe Design”
m.in. torby, akcesoria w kształcie kubków,
dzbanków z naturalnych skór licowych z motywami ręcznych haftów kaszubskich i kociewskich) oraz motywy wykorzystujące wizerunek kobiety (kolekcja „Baaba Bags” m.in.
torby i akcesoria z naturalnych skór licowych
w kształcie sukienek i gorsetów).
Do Klientów krajowych systematycznie
dołączają Klienci zagraniczni, których również urzekło piękno wykonania tradycyjnego ręcznego haftu. Ramy wiekowe i kulturowe nie mają tutaj większego znaczenia – po
ten sam model sięga nobliwa Warszawianka,
studentka ze Szwecji czy wydawałoby się
na pierwszy rzut oka zasadnicza Niemka.
Kilka słów o tym, jak wszystko
się zaczęło, dlaczego wpadłaś na
ten pomysł i w jakim kierunku
planujesz rozwijać firmę.
Dekoracje, nietuzinkowe upominki,
szycie sukienek wg własnego projektu –
wszystko to było obecne w moim życiu od
czasu liceum. W pewnym, kluczowym momencie mojego życia osobistego nastąpiło
wyraźne przewartościowanie wszystkiego,
czego do tej pory doświadczałam. Stwier-
dziłam, że życie jest zbyt krótkie, zbyt nieprzewidywalne by odkładać to na jutro,
które może nigdy nie nadejść. Tego podejścia nauczyła mnie kilkuletnia działalność
w organizacji pozarządowej pomagającej
osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Cztery lata temu postanowiłam wrócić
na poważnie do realizacji marzeń z dzieciństwa. Wówczas wszystko było już przemyślane, poukładane. W międzyczasie powoli
odkrywałam bogactwo regionalnego haftu
kaszubskiego i kociewskiego. Z wykształcenia jestem historykiem. To w pewien sposób spotęgowało odczucia, których doznawałam stykając się z ręcznym haftem. Pokochałam w nim każdy supełek, sposób ułożenia nici, delikatne niedoskonałości będące
odbiciem pracy ludzkich rąk. Przeglądając
wzory wyrysowane na kartach utwierdzałam się w przekonaniu, że takim właśnie
chcę go pokazać – piękny i ponadczasowy
w swoim tradycyjnym kształcie, precyzyjnie wykonany w połączeniu z najwyższej
jakości materiałami – surowym naturalnym
lnem i delikatną skórą licową. W ten sposób
– urokliwy w swej pierwotności ręczny haft
kaszubski i kociewski – wkroczył w sferę wyrobów prezentowanych w ramach projektu
BRANDIA. Jako kobieta lubiąca oryginalne
akcesoria i dodatki, uznałam, że właśnie
torby i torebki będą doskonałym „nośnikiem” haftu. Gama wyrobów rozszerza się
systematycznie. Oprócz torebek na stałe
rozgościły się już bransoletki, etui, kosmetyczki. W ofercie są również elementy dekoracyjne, wystroju wnętrz, pamiątkowe.
Większość z nich robiona jest w oparciu
o indywidualne zamówienia, często posiada
elementy personalizacji. Wasze sukcesy.
Dla mnie osobistym i niezaprzeczalnym
sukcesem jest fakt, że odważyłam się wyjść
poza schemat, w którym funkcjonowałam,
podjąć ryzyko pokazania swoich projektów
szerszej publice. Największy sukces mojej
działalności to zadowoleni Klienci i Sympatycy naszych wyrobów. Osoby, które wybrały
nasze wyroby, tym samym obdarzając nas
kredytem zaufania.
Jest jeszcze druga, równie ważna grupa
osób, dzięki którym każdego dnia czuję się
tak, jakbym wygrała los na loterii – ludzie,
z którymi dzielę się swoją pasją. Niektóre
z tych spotkań zaowocowały wspólnymi
projektami, a z czasem przerodziły się w stałą
współpracę. Tak było w przypadku Ani Kunkel -zdolnej, energicznej, nieziemsko cierpliwej, a przy tym pełnej humoru i ciepła
kobiety. Wszystko, co wykroję trafia w ręce
Ani! Kolekcja zawierające motywy ręcznego
haftu to pole wspólnej pasji z kolejną wspaniałą kobietą – p. Mirosławą Dargacz. Każdy
motyw umieszczony na naszych wyrobach
to efekt wielogodzinnej pracy p. Mirosławy.
Dzięki niesamowitej precyzji wykonania haftu do naszych Klientów trafia idealna wręcz
cząstka naszej wspólnej historii.
Każdy z nas napotyka w życiu wiele barier,
w dużej mierze dotyczy to osób starszych
i niepełnosprawnych. Szczególnie uciążliwe
są bariery architektoniczne, które obniżają
komfort samodzielnego funkcjonowania
i wpływają negatywnie na psychikę tych
osób. W dzisiejszych czasach z pomocą przychodzą nowe technologie - dzięki nowoczesnym urządzeniom bariery architektoniczne
przestają być problemem. Jako przykład
możemy wymienić krzesełka schodowe lub
schodołazy, dzięki którym dostęp do wielu kondygnacji we własnym domu staje się
łatwy i przyjemny, a co najważniejsze bezpieczny. Jednak nowoczesność i technika
może generować spore nakłady pieniężne
i tym samym wyrasta kolejna bariera - tym
razem finansowa.
Warto wiedzieć, że i tę barierę można pokonać. Osoby potrzebujące tego rodzaju
urządzeń mogą starać się o dofinansowanie
na ich zakup z kilku źródeł. W ten sposób
można stosunkowo niewielkim nakładem
kosztów własnych stać się posiadaczem
schodołaza bądź windy schodowej. Warto
zaznaczyć, iż dofinansowanie dotyczy także
sprzętu używanego, a więc można oszczędzić podwójnie nie tracąc jednocześnie ani
na jakości, ani funkcjonalności urządzenia.
Stan techniczny używanych krzesełek czy
schodołazów jest wnikliwie weryfikowany
przez wykwalifikowanych techników, którzy sprawdzają każdy element urządzenia.
Potwierdzają to stosowne certyfikaty jakości
oraz pisemna gwarancja udzielana na tego
rodzaju sprzęt.
Odpowiednie wnioski na dofinansowanie
należy składać w lokalnych PCPR'ach lub
MOPS'ach. Rozpatrywane są one po otrzymaniu funduszy z odpowiednich organów
państwowych m.in. PFRON'u. Właśnie z tego
względu najlepiej jest starać się o dofinansowanie na początku roku kalendarzowego. Procedura nie jest uciążliwa - wymaga
między innymi przedstawienia wstępnego
kosztorysu planowanych zakupów oraz zaświadczenia o dochodach. W przypadku
osób niepełnosprawnych wymagane jest
poświadczenie stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Wystarczy tylko złożyć całą dokumentację w odpowiednim urzędzie i czekać. Dofinansowanie może sięgać nawet 80
% całkowitych kosztów związanych z zakupem i montażem urządzenia.
Warto już teraz zastanowić się nad zastosowanie nowoczesnych urządzeń poprawiających komfort życia. Dzięki wspomnianemu
programowi dofinansowań budżet rodzinny
na kolejny rok nie zostanie zanadto obciążony, zaś możliwość swobodnego dostępu
do wszystkich kondygnacji własnego domu
z pewnością poprawi kondycję psychiczną
jego mieszkańców.
Więcej informacji o opisanych w niniejszym artykule rozwiązaniach dotyczących
niwelowania barier architektonicznych znajdą Państwo na stronie:
www.windy-schodowe.pl
lub pod numerami telefonów
+48 692 44 94 74 i +48 606 248 022.
13
O tym, że Hans Christian Andersen był duńskim pisarzem i poetą, wiedzą
wszyscy amatorzy literatury. Mało kto jednak wie, że miał problemy
z nauką w związku z niestwierdzoną wówczas dysleksją.
Niewiele brakowało, by traktowany w okrutny sposób przez swoich nauczycieli i opiekunów
z powodu słabości, na które nie miał wpływu, nie tylko niczego nie napisał, ale nawet targnął
się na własne życie, pozbawiając nas wszystkich cudownego świata swoich baśni.
Pochodził z ubogiej rodziny i przebył
długą drogę, walcząc o uznanie swojego
talentu. Ogromną sławę zyskał już za życia, głównie dzięki swoim baśniom, posiadającym nie tylko niewątpliwe walory
artystyczne, ale także filozoficzne, moralne i społeczne. Jednakże w dzieciństwie
miał spore problemy z uczeniem się, popełniał liczne błędy w pisaniu, w związku
z czym uważano go za niezdolnego i stale
wytykano mu jego potknięcia, co stanowiło dla niego źródło nieustającej udręki.
W jednym ze swoich listów pisał:
„Codziennie [Szymon Meisling, rektor
i nauczyciel Andersena – przyp. K.K.-G.]
okazuje mi niechęć, (…) przy każdym
błędzie wstrząsa moją duszą, mówiąc mi
najstraszliwsze prawdy. (…) Poprzedniej
niedzieli przyniosłem moje zadania, a on,
rozgniewany błędami, zawołał: ‘Przy maturze dostanie pan pałę za takie zadanie.
Sądzi pan, że jedna litera nic tu nie znaczy, że to obojętne, czy napisze pan e czy
też i? (…) Ma pan najbardziej tępy łeb,
jaki kiedykolwiek widziałem, i w dodatku
jeszcze pan sobie wyobraża, że pan coś
wart…’. A ostatniej niedzieli powiedział:
‘Dość mam już pana po uszy! (…) Jest pan
wstrętnym, głupim stworzeniem!’ (…) Łajany jestem wiecznie i stale, nigdy nie słyszę ani słowa zachęty, ponuro więc patrzę
w przyszłość; przy stole muszę siedzieć
w milczeniu, a on ledwo patrzy w moją
stronę, a w szkole zaś, wobec innych
uczniów, nieustannie na mnie krzyczy
i zawsze zawstydza... (…)”. Elsynor, 24 października 1826 (Kurecka, 1965, s. 71-72).
Andersen całkiem poważnie i coraz częściej myślał o rozstaniu się z życiem.
Nawet jako dorosły nie potrafił pisać
poprawnie. Jego sztuka pt. „Zbójcy z Wississenbjergu” została mu zwrócona z ad-
14
POCHODZIŁ Z UBOGIEJ
RODZINY I PRZEBYŁ
DŁUGĄ DROGĘ,
WALCZĄC O UZNANIE
SWOJEGO TALENTU.
Ogromną sławę zyskał już za życia,
głównie dzięki swoim baśniom,
posiadającym nie tylko niewątpliwe
walory artystyczne, ale także
filozoficzne, moralne i społeczne.
notacją: „Na przyszłość dyrekcja teatru nie
życzy sobie otrzymywać utworów, które by w stopniu równym, co nadesłany,
zdradzały brak nawet elementarnego
wykształcenia autora”. A wszystko z powodu błędów w pisowni.
Biografia Andersena dowodzi, jak wielki wpływ na psychikę pisarza miały jego
problemy w nauce, a jednocześnie pokazuje siłę jego charakteru – mimo wszystko nie załamał się, nie zarzucił pracy twórczej, choć znał własne niedoskonałości.
Bogactwo jego wyobraźni, a także wielka
wrażliwość podyktowały mu jedne z najpiękniejszych baśni na świecie. Swoim talentem i ciężką pracą sprawił, że z brzydkiego kaczątka wyrósł piękny łabędź,
dzięki czemu nasz świat także wydaje się
piękniejszy.
Katarzyna Królewicz-Gorzelańczyk
Opakowania, pudełka,
reklamówki i takie tam
Autor książki z lat dwudziestych donosi:
“Bardzo poważnym środkiem reklamy jest
też opakowanie. Kupiec detalista umieszcza na torebkach, pudełkach, torbach, kartonach swą firmę, adres, wylicza główne
artykuły prowadzone lub zamieszcza inne
dane dotyczące jego sklepu. Oczywiście
w mniejszym stopniu jest to możliwe przy
towarach, sprzedawanych w oryginalnych
opakowaniach wytwórców, ale też i w takich wypadkach towar taki musi być zapakowany, a na papierze pakunkowym
znajduje się już reklamowy tekst detalisty.
Opakowanie jest skutecznym środkiem
reklamy, jednak jedynie wówczas, gdy
sama paczka jest estetyczna, zgrabna i wygodna. Klient chętnie kupuje w sklepie,
o którym wie, że zapakują mu tam towar
w wygodną i zgrabną paczuszkę. Jeśli zaś
paczka jest niewygodna i nieforemna – na
nic napis reklamowy na opakowaniu i na
szpagacie.”
Tyle nauki, a teraz trochę zabawy. Bo
opakowania, jak każdy inny detal naszej
działalności powinien nas samych cieszyć.
I klientów. Z tą myślą wielkie koncerny zapraszają do współpracy wybitnych projektantów do wymyślenia czegoś „unikalnego, zmysłowego, twórczego i niepospolitego”. Dzięki badaniom nad ludzką pamięcią
wiemy, że właśnie takie rzeczy rozum najlepiej zapamiętuje. A zapamiętanie przez
klienta naszego produktu to marzenie każdego producenta i sprzedawcy!
Oczywiste jest, że zapamiętamy markowy produkt, bo nie czarujmy się, sztab
fachowców pracujących nad „identyfikacją” i „contentem” nie jest opłacanych za
pomysły, ale za efekty. Wielkie nazwiska
w branży „design” nie tylko zajmują się
ustawianiem mebli, ale także stylizowaniem manekinów na wystawie sklepowej,
doborem kolorów w sklepie, ustawianiem
wieszaków.
Posłuchajcie swoich znajomych, jakie
produkty często kupują, jak opakowane
i z jakimi „opakowaniami” często ich widzicie. W Polsce lat 90-tych zaczęło się od
szału na torebki plastikowe (jakie to dziś
nietrendy – takie „nieekologiczne”!). Większość szpanowała napisami „Levis” albo
„Adidas”. Dziś jest moda na jednorazowe
papierowe torby, ale ich nadruki czy na-
DZIŚ JEST MODA
NA JEDNORAZOWE
PAPIEROWE TORBY,
ALE ICH NADRUKI CZY
NAPISY TEŻ POWINNY
WYRÓŻNIAĆ SIĘ
(A TAK NAPRAWDĘ NAS).
BO TO MY ZAPŁACILIŚMY
ZA TO, CO KRYJE
TORBA, PRAWDA?
pisy też powinny wyróżniać się (a tak naprawdę nas). Bo to my zapłaciliśmy za to,
co kryje torba, prawda? To nas było stać
na taki zakup. I jak dziś w siatce Chanel
umieścimy coś innego, to i tak będziemy
mieli coś unikatowego! Tu przypomina
mi się jedna obserwacja z zaprzyjaźnionego salonu jubilerskiego. Podczas zakupu
łańcuszka klient zażyczył sobie odcięcia
metki z ceną i nazwą producenta i popro-
sił o opakowanie bez loga tego sklepu.
Przeprosił na chwilę i wrócił z małą, papierową torebką z napisem „Apart” i włożył
do niej zakupiony uprzednio łańcuszek.
Umówmy się – to, co się dzieje na opakowaniu nie ma wcale drugorzędnego znaczenia. Nadaje czytelny dla wszystkich
kod – to jest dobre, to znam i to cenię.
Aleksandra Harasiuk
http://goodatservice.com
Na koniec przedstawiam Wam fragment artykułu
z „Marketingu w Praktyce”:
“Nie tak dawno badaliśmy opakowanie kosmetyków dla kobiet. Respondentkami
była najbardziej pożądana grupa – młode (ale nie nastoletnie), piękne, wykształcone i dobrze zarabiające. Otrzymane wyniki można było tłumaczyć przeszłością społeczno-kulturową. Długa frustracja oraz pęd do luksusu i szaleństwa powodowały, że
wszystko, co proste i estetyczne, było przez nie całkowicie odrzucane. Wyglądało na
to, że nastała era zamiłowania do złotego i srebrnego tłoczenia, jak też do odrzucenia
ekologicznego papieru. Ale… Skąd brała się fascynacja czernią, czerwienią i szafirem
w jednej grupie kobiet, w a innej odcieniem szmaragdowym i bielą? Gdzie wzór? Gdzie
wspólny mianownik? Żadna z badanych nie potrafiła uzasadnić swoich preferencji.
Wytłumaczenie przyszło, kiedy zobaczyliśmy kosmetyki w kontekście ich używania.
Oglądając setki zdjęć z łazienek, zaobserwowaliśmy pewną regularność – opakowania na ogół pasowały do kolorów ścian w łazience. Kobiety, które lubiły zdecydowane
kolory, często miały nowe mieszkania, urządzone zgodnie z najnowszymi trendami.”
Mnóstwo materiału do przemyśleń? Cieszę się.
15
UTW
16
tradycja
oraz
GRUDZIEŃ TO MIESIĄC SZCZEGÓLNY.
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA KOJARZĄ
SIĘ NIEODŁĄCZNIE Z TRADYCJĄ. TO ONA
RZĄDZI WSZYSTKIM. DECYDUJE O NASZYM
POSTRZEGANIU ŚWIATA. DZIĘKI NIEJ WIEMY
KIM JESTEŚMY. BEZ NIEJ ŻYCIE BYŁOBY
NIEPEWNE. TRADYCJA TO PAMIĘĆ, A PAMIĘĆ
TO TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA. TO MOJE
MIEJSCE NA ZIEMI, W KTÓREJ MAM SWOJE
KORZENIE, TO POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
I PEWNOŚĆ, ŻE JESTEM U SIEBIE.
„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka
małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest
warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza,
to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia,
której się nie zmieni. A to co dookoła powstaje od nowa, tj. nasza
codzienność, w której my żyjemy” (film „Miś”).
I te nasze dni powszednie też tworzą tradycję, bo przecież każda
rodzina ma swoje zwyczaje, obrzędy i pewne zachowania z którymi się nie dyskutuje. Dlaczego? – bo zawsze tak było. W mojej
rodzinie zawsze w grudniu dzieci pod moim delikatnym nadzorem piekły pierniczki. Maluchy szczęśliwe i upaprane w mące,
cała kuchnia do sprzątania, ale radość i duma, która je rozpierała
z faktu uczestnictwa w czymś ważnym były nieocenione. Wśród
radości , zapachów i śmiechu każdy lepił to, czym akurat się interesował: postaci z „Gwiezdnych wojen”, Tolkiena czy księżniczki.
W czasie świąt wypieki te były pokazywane całej zgromadzonej
rodzinie. Rodzinnie też kupowaliśmy choinkę. Długo chodziliśmy
po rynku, by wśród podobnych drzewek wybrać tą najpiękniejszą. A gdy przyszła noc wigilijna, to jej spokój, cisza, niecierpliwe
oczekiwanie na coś ważnego – cała jej atmosfera przenikała głęboko do serc .Opłatek, czytanie Pisma, wieczerza, kolędy, święty
Mikołaj wszystko musiało być jak co roku po to, abyśmy poczuli,
że wszystko się wypełniło jak trzeba – jak nakazuje rodzinna tradycja. Byliśmy wszyscy razem, bo trzeba być z sobą, aby się odnaleźć.
Tradycja scala. W dobie globalizacji jest spoiwem w rodzinie,
narodzie, między pokoleniami. I tu łączy się tradycja z patrioty-
zmem. Z jaką rozkoszą i rozrzewnieniem czytamy nasze epopeje
narodowe, gdzie polskość wyziera, ba, wyskakuje na nas z każdej
strony.
Tradycja ocala od zapomnienia i jest świadectwem rozwoju cywilizacyjnego, bo mając fundament możemy dalej budować i tworzyć. I chociaż czasem młode pokolenie postrzega tradycję jako
nudę czy monotonię, to szczególnie w czasie świąt mieszkając za
granicą, gdy natkną się na rzeczy dziwnie znajome i niespotykanie dziwne dla danego kraju czują tęsknotę za atmosferą domu
rodzinnego, za tymi obrazami, zapachami, dźwiękami, które przeminęły. Szczególnie my kobiety pielęgnujmy tradycję, aby wraz
z życiem przekazać następnym pokoleniom nasze dziedzictwo.
Iwona Płonowska
17
DLA BLISKICH
POD CHOINKĘ
ADWENT TO CZAS WYJĄTKOWY.
Czy może być coś piękniejszego
niż szczypta indywidualizmu dodana
wyjątkowym chwilom z rodziną i przyjaciółmi?
Na wszystkich miłośników prac ręcznych czekają barwne inspiracje i akcesoria
do tworzenia niepowtarzalnych kreacji z papieru. Dzięki naszym zestawom do
robienia na drutach i szydełkowania nawet początkujący w tej dziedzinie przygotują
wyjątkowe prezenty. Nasze pomysły na wypieki sprawią, że Wasze słodkie marzenia
zmienią się w prawdziwe pyszności, a dzięki dekoracjom, świeczkom i lampom
stworzycie niezwykle nastrojową atmosferę. Czas Adwentu, czas refleksji…
NAUSZNIKI
SZAL Z DZIANINY
Strona wewętrzna z otulająco
miękkim obszyciem ze sztucznego
futerka. Splot ściągaczowy
ze wzorem w warkocze.
Jeden rozmiar.
Kolor: beżowy nakrapiany.
1 para zł 39,95
Z otulająco miękkim
obszyciem ze sztucznego
futerka. Splot ściągaczowy
ze wzorem w warkocze.
Ok. 200 x 25 cm.
Kolor: beżowy nakrapiany.
zł 59,95
SREBRNY ŁAŃCUSZEK
Jedwabisty połysk i blask.
Cyrkonie* wysadzane na zawieszce
doskonale harmonizują
z perłą z jądra muszli. Ø perły
ok. 10 mm. Długość łańcuszka
ok. 45 cm, możliwość skrócenia
na ok. 42 cm. Z zapięciem
na karabińczyk. Srebro
Sterling próby 925.
Szary zł 119,Biały zł 129,-
TARKA ELEKTRYCZNA
Kroi i trze warzywa i owoce. 4 wkłady tnące:
do krojenia w cienkie, grube i faliste plasterki oraz tarcia na wiórki. Noże i popychacz
nadają się do mycia w zmywarce. Czas pracy akumulatora do 50 minut. W zestawie
ładowarka. Moc 3,5 W. Szer. x wys. x gł. ok.
12 x 25 x 23,5 cm. Kolor: czarny. Ok. 190 zł.
18
UNIWERSALNA OSŁONA
NA PATELNIĘ
Wstawka z drobnego sita: para wodna
znajduje ujście, pieczone potrawy pozostają
wyjątkowo chrupiące. Na patelnie i garnki
o Ø 20, 24 lub 28 cm. Odporna na działanie
wysokich temperatur do 220°C. Nadaje
się do mycia w zmywarce. Ø ok. 30 cm.
Wysokość uchwytu ok. 6 cm. Ok. 55 zł
KOSZULA
Czysta, merceryzowana bawełna.
Łatwa do pielęgnacji i bez
konieczności prasowania dzięki
zastosowaniu powłoki easy
care. Kołnierz typu kent
z wyjmowanymi elementami
usztywniającymi.
Mankiety o regulowanej
szerokości. Nakładana
kieszeń na piersi. Lekko zaokrąglony
brzeg. Fason: Modern Fit.
Długość całkowita ok. 80 cm.
Rozmiar: M 39/40, L 41/42, XL
43/44, XXL 45/46.
Każda zł 79,95
KRAWAT
Z powłoką Teflon®
zapobiegającą powstawaniu
zabrudzeń.
Niebieski w paski
Niebieski
Szary w paski
Brązowy
Każdy zł 49,95
CZAPKA Z DIODAMI LED
Oswieci wszystko przed Toba – rece
pozostaja wolne. Idealna podczas
majsterkowania lub podczas kempingu
i grillowania. Daszek chroni
przed słoncem. 3 jasnoswiecace
diody LED zapewniaja lepsza
widocznosc w ciemnosci.
Z wywietrznikami. Zapiecie na rzep
do regulacji obwodu – wysoki komfort
noszenia. Przycisk ON/OFF w daszku
czapki. Łatwa wymiana baterii bez
odkrecania srubek: schowek na baterie
z otwieranym wieczkiem. Jeden rozmiar.
Kolor: czarny. Z 2 bateriami.
zł 39,95
STACJA METEOROLOGICZNA
sterowana sygnałem radiowym Wskazuje temperaturę oraz wilgotność
powietrza – w pomieszczeniu i na zewnątrz oraz tendencje pogodowe,
datę i czas. Prognoza pogody od 12 do 24 godzin – z datą i czasem.
Podświetlany wyświetlacz kolorowy: symbole pogodowe słońca, śniegu,
deszczu, zachmurzenia, burzy i wichury. Automatyczne ustawianie zegara
i automatyczne przestawianie na czas letni i zimowy. Antypoślizgowa
stopa. Zasilanie sieciowe. Stacja bazowa szer. x wys. x gł. ok. 15 x 9 x 4 cm,
czujnik zewnętrzny ok. 7 x 9 x 2 cm. Z tworzywa
sztucznego. Kolor: czarny. Biały czujnik zewnętrzny.
Z czujnikiem zewnętrznym sterowanym sygnałem
radiowym (zasięg do 100 m w polu swobodnym),
zasilaczem sieciowym, materiałami do montażu
i 2 bateriami do czujnika zewnętrznego.
zł 129,-
Wszystkie produkty dostępne w sklepach Tchibo i e-sklepie Tchibo.pl
19
Zimowa ochrona
Zimą nasza cera narażona jest na działanie wielu niekorzystnych
czynników. Wiatr, mróz, centralne ogrzewanie, częste zmiany
temperatur. Odpowiednio dobrana pielęgnacja oraz makijaż
zminimalizują zły wpływ zimowej aury na naszą cerę.
Podkład Matt Professional wyrówna koloryt cery a jego lekka konsystencja wtapia się
w cerę pozwalając skórze oddychać. Filtr SPF 10 zabezpieczy przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego, które groźne jest również zimą.
Puder Celebrities będzie idealnym wykończeniem makijażu twarzy i dodatkową „kołderką ochronną” przed wiatrem i mrozem.
Cienie Quattro Eyeshadow to szybki i wygodny sposób aby podkreślić oko. Odpowiednio ponumerowane wypraski oraz rysunek oka ułatwią wykonanie efektownego makijażu w kilka minut. Kropką nad „i” w makijażu oka są wytuszowane rzęsy. Mascara Big Volume Lash w wersji wodoodpornej to idealne rozwiązanie zimą. Precyzyjna szczoteczka
aplikuje odpowiednią ilość tuszu, a wodoodporna formuła sprawi, iż nasz makijaż pozostanie na miejscu nawet podczas opadów śniegu czy też deszczu.
Zimą na szczególną uwagę zasługują nasze usta. Odżywczo – ochronna formuła balsamu SOS silnie regeneruje i głęboko nawilża usta. Składnik aktywne odbudowują naturalną warstwę hydrolipidową naskórka chroniąc go przed utratą wilgoci. Bezpośrednio po
użyciu usta stają się gładkie i miękkie.
Prymat wspiera w kuchni
Zestawy narzędzi kuchennych wraz z ulubioną
przyprawą wielu Polek - Kucharkiem.
Więcej inspiracji na
www.DoradcaSmaku.pl
Hair Revival Serum
Serum stymulujące porost włosów i zapobiegające ich wypadaniu. Zawiera Capixyl
™ unikalny aktywny kompleks biomimetycznego peptydu oraz ekstraktu z czerwonej
koniczyny, bogatej w izoflawon - biochaninę A. Peptyd stymuluje produkcję białek,
które wzmacniają cebulki włosowe i zapobiegają przedwczesnemu wypadaniu włosów. Izoflawon o działaniu fitohormonalnym zapobiega skróceniu cyklu wzrostu włosa i miniaturyzacji mieszków włosowych. Systematyczne stosowanie serum z Capixyl™
stymuluje wzrost włosów, wzmacnia cebulki włosowe, zapobiega procesom starzenia się włosa oraz zmianom związanym z zaburzeniami hormonalnymi. Szczególnie
polecane w okresie wzmożonego wypadania włosów, zmian hormonalnych po ciąży,
w okresie menopauzy, u mężczyzn w łysieniu androgenowym oraz jako zabiegi profilaktyczne. Zalecana kuracja mikroigłowa: 1 raz w roku, seria 3- 6 zabiegów co 7-10 dni.
Kuracja domowa: codzienna aplikacja na noc przez 3 miesiące.
Regenerujące masło do ciała
Zawiera: olej abisyński, oliwa z oliwek, prowitamina B5, ekstrakt z zielonej herbaty.
Masło do ciała SPA VINTAGE BODY OIL z olejem abisyńskim zapewnia intensywne
nawilżenie, poprawia kondycję skóry, redukuje zmarszczki. Pozostawia skórę gładszą,
elastyczną i miękką w dotyku. Idealny do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie skóry przesuszonej i dojrzałej. Oliwa z oliwek nadaje zdrowy, promienny wygląd,
wygładza zmarszczki, odświeża, natłuszcza, działa kojąco na skórę. J Aromaterapeutyczny zapach odpręża, relaksuje i sprawia, że zabieg staje się niezwykłym rytuałem
dla ciała i zmysłów.
20
21
Zapach Świąt…
W OTACZAJĄCEJ MNIE RZECZYWISTOŚCI POJAWIŁO SIĘ JUŻ MNÓSTWO AKCENTÓW
ŚWIĄTECZNYCH. WOKÓŁ KRÓLUJĄ PRZEPIĘKNE DEKORACJE, POJAWIŁY SIĘ UROCZO
PRZYSTROJONE CHOINKI, A SKLEPY ZACHĘCAJĄ DO ZAKUPU PREZENTÓW DLA NAJBLIŻSZYCH.
W POWIETRZU CZUJE SIĘ JUŻ ZAPACH ŚWIĄT…
TO ZNAK, ŻE BOŻE NARODZENIE ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI
KROKAMI, A WIĘC CZAS NA ZAPROPONOWANIE KILKU
KULINARNYCH SPECJAŁÓW. MAM NADZIEJĘ, ŻE TE
ŚWIĄTECZNE PRZYSMAKI ZAGOSZCZĄ
NA PAŃSTWA STOŁACH.
Życzę smacznych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!
Robert Sowa
Niech te Święta Bożego Narodzenia
będą przepełnione radością i cudowną atmosferą,
a wigilijne potrawy zachwycą smakiem
i wypełnią nasz dom niezwykłym aromatem przypraw Prymat
życzy Prymat
BARSZCZ CZERWONY
Z KROKIETEM FASZEROWANYM KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Składniki dla 4 osób:
1 kg buraków
0,5 kg włoszczyzny
120 g jabłek
4 ząbki czosnku
4 łyżki octu
Sól, Pieprz czarny ziarnisty, Ziele angielskie, Liść laurowy, Majeranek Prymat
Cukier do smaku
4 naleśniki
8 łyżek ugotowanej kapusty z grzybami
2 łyżki mąki
1 jajko
5 łyżek Bułki tartej Prymat
Olej do smażenia
Sposób przygotowania:
Buraki i włoszczyznę umyć i obrać,
a następnie pokroić w cienkie plastry.
Dodać czosnek w łupinach, jabłka, liść
laurowy, ziele angielskie i pieprz ziarnisty. Całość zalać wodą, zagotować, doprawić solą, cukrem, octem i majerankiem, a następnie jeszcze przez chwilę
gotować na wolnym ogniu i zestawić
z ognia. Następnego dnia barszcz odcedzić.
Na każdym naleśniku ułożyć po dwie
łyżki kapusty i dokładnie zawinąć. Oprószyć mąką, panierować w jajku i bułce
a następnie usmażyć na złoty kolor. Podawać od razu z gorącym barszczem
Barszcz można podawać z wcześniej
namoczoną i ugotowaną fasolą.
KAPUSTA
Z GROCHEM
I SUSZONYMI GRZYBAMI
Składniki dla 4 osób:
1 kg kiszonej kapusty
200 g namoczonego w wodzie grochu
Kilka namoczonych suszonych grzybów
Sól, Pieprz biały mielony, Ziele angielskie, Liść laurowy, Kminek Prymat do
smaku
Sposób przygotowania:
Grzyby zagotować, wystudzić i pokroić na mniejsze kawałki, pozostawiając
wodę, w której gotowały się grzyby.
Kapustę pokroić, przełożyć do garnka
i zalać wodą. Dodać groch, suszone
grzyby i przyprawy. Całość gotować
do miękkości, dodając niewielką ilość
wody, w której gotowały się grzyby.
Tak przygotowaną kapustę podawać
z gotowanymi ziemniakami skropionymi olejem lnianym.
Więcej przepisów na www.DoradcaSmaku.pl
22
SŁ T
MY ZEN
PO PRE
NA
Masz 40 lat?
Zdrowo jeść, zwiększyć ilość endorfin,
dowiedzieć się, jak prawidłowo
odżywiać się i odpoczywać,
rewitalizować swój organizm aby
zachować młodość i energię...
"Droga do szczęścia. Radość Życia Dojrzałego Człowieka" - to poradnik dla osób dojrzałych 40+.
Czyli jak żyć w zgodzie z naturą. Dbać o nasze ciało i umysł. Zachować sprawność fizyczną i być szczęśliwym.
Jak zwiększyć poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia i cieszyć się każdym dniem. Przebaczyć sobie
i bliskim, aby żyć w spokoju.
Książka jest dedykowana każdemu, kto chce żyć w zgodzie z naturą i z samym sobą. Kto chce odkrywać
radość życia z każdego dnia. Nauczmy się cieszyć z tego, co mamy, kim jesteśmy, z drobiazgów. Cieszmy
się, że jesteśmy zdrowi i dbajmy o siebie najpiękniej, jak potrafimy. Mam nadzieję, że tych kilka wskazówek
przyda się do zmiany naszych nawyków. Do zmiany naszego życia. Do wkroczenia na drogę do szczęścia…
Tematy poruszane w książce dotyczą troistości naszej natury - ciało, umysł, dusza.
Rozdziały:
- Psychika i ciało
- Potęga poczucia własnej wartości
- Pozytywne myślenie
- Naucz się przebaczać
- Dojrzewajmy z klasą
- Uzdrawiająca moc uczucia
- Rewitalizacja
- Dietetyka w służbie rewitalizacji
- Zdrowe odżywianie
Koszt książki 27 zł - dla Czytelników Radości Życia 20 zł
Dochód z książki zostanie przeznaczony na pomoc
podopiecznym Fundacji Pomagam Homo Homini.
Zamów: [email protected]
tel. +48 537 499 944
www.radosczycia.org
23

Podobne dokumenty