Urządzenia badawcze do materiałów drogowych

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia badawcze do materiałów drogowych
›
› Urządzenia
badawcze
do materiałów
drogowych
pavelabsystems.com
Ur ządzenia badawcze do materiałów drogow ych
POLAND
controls.pl
pavelabsystems.com
CONTROLS S.R.L.
is certified
ISO 9001:2008
controlsgroup.net
pavelabsystems.com
wfi.co.uk
Urządzenia
badawcze
do materiałów
drogowych
Urządzenia badawcze
do materiałów drogowych
W tym katalogu znajduje się ograniczona, ale istotna część
naszej oferty, na którą składają się również inne urządzenia do
asfaltów, mieszanek asfaltowych, a także betonu i cementu oraz
mechaniki gruntów (Wykehamm Farrance).
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej i w
katalogu głównym
Discover our
complete range
4
®
, dywizja Grupy CONTROLS do materiałów drogowych, odzie-
dziczyła skonsolidowany know-how i doświadczenie jakie CONTROLS posia¬da w tym sektorze, z ponad 40 letnim partnerstwem i współpracą ze światem akademickim i głównymi
laboratoriami międzynarodowymi, a także z aktywnym udziałem w stowarzyszeniach zawodowych i organizacjach ustalających światowe normy.
Metody Superpave wymagają bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń badawczych
do materiałów drogowych i PAVELAB SYSTEMS jest odpowiedzią na te zapotrzebowanie. CONTROLS przyjął nową strategię rozwoju zwaną CVI-Tech, zapewniającą NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ
WARTOŚĆ dla klienta. W rezultacie zastosowania filozofii CVI-Tech CONTROLS może zaoferować:
>> Najlepszy stosunek jakości do
CUSTOMER’S VALUE
DRIVES
THE INNOVATION
ceny
>> Zgodność z najnowszymi
normami
>> Wysoko wykwalifikowany serwis
posprzedażny, zapewniający
ciągłość pracy urządzeń nawet
przy intensywnym używaniu
>> Jakość i powtarzalność
>> Modularność systemów z opcją
>> Ergonomiczny kształt
>> Utrzymanie wartości urządzeń
produkowanych urządzeń
ich rozbudowy
przez długi okres
5
Urządzenia badawcze do materiałów drogowych
Spis treści
Oznaczanie składu mieszanek mineralno – asfaltowych
Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy..........................................................................................8
Piec do ekstrakcji metodą wypalania................................................................................................... 12
Przygotowanie i zagęszczanie próbek MMA
Automatyczna mieszarka laboratoryjna............................................................................................ 16
Prasy Żyratorowe ............................................................................................................................................. 18
Aparat pomiaru kąta wewnętrznego................................................................................................... 24
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa..................................................................................... 26
Dynamiczne systemy badawcze
Dynamiczne systemy badawcze do materiałów drogowych.............................................. 34
Moduły badawcze i akcesoria do badań dynamicznych......................................................... 42
Koleinomierze
Koleinowanie dwustanowiskowe.......................................................................................................... 54
Koleinowanie jednostanowiskowe....................................................................................................... 60
Badanie nawierzchni
Badanie tarcia kruszyw - Wahadło Angielskie ............................................................................... 64
Przyspieszona polerowalność kruszyw............................................................................................... 65
Aparatura do badań asfaltu
Duktylometry...................................................................................................................................................... 68
Suszarka RTFOT.................................................................................................................................................. 73
Automatyczny aparat Pierścień i Kula.................................................................................................. 74
Aparat PAV do przyspieszonego starzenia asfaltu........................................................................ 75
Reometr zginanej belki (BBR).................................................................................................................... 76
Reometr Dynamicznego Ścinania (DSR)............................................................................................ 77
Lepkościomierze rotacyjne........................................................................................................................ 78
Lepkość dynamiczna i kinematyczna.................................................................................................. 80
Spis norm i kodów............................................................................................................................................ 83
6
®
›
Oznaczanie składu mieszanek
mineralno - asfaltowych
¨ Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy
¨ Piec do ekstrakcji metodą wypalania
7
8
OZNACZANIE SKŁADU MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy
Normy PN-EN 12697-1 | ASTM D2172
Modele 75-PV50A05 75-PV50C05
›› Proces ekstrakcji asfaltu jest ważny zarówno ze względu na określenie jego zawartości w
mieszance mineralno-asfaltowej, jak i na możliwość jego odzyskania przy użyciu wyparki obrotowej, co z kolei pozwala na wykonanie innych badań na próbce bitumu, takich jak penetracja czy
określanie temperatury mięknienia.
Również kruszywo i wypełniacz zostają odseparowane i są gotowe do zwarzenia zaraz po wyjęciu
kosza i gilzy z urządzenia.
Podsumowując - to urządzenie umożliwia kompletną analizę próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zaleca się aby ekstraktor działał w połączeniu z odpowiednim układem chłodzącym wodę
w obiegu zamkniętym (patrz akcesoria).
Do ekstrakcji asfaltu z mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz
określania zawartości asfaltu,
kruszywa i wypełniacza.
®
9
Zasada działania
Próbka MMA (do 3,5 kg) umieszczana jest w obrotowym koszu wyłożonym siatką o rozmiarze oczek
0,063mm, 0,075mm lub 0,090mm, który z kolei
umieszczany jest w komorze płukania. Asfalt i wypełniacz odseparowywane są od kruszywa poprzez działanie rozpuszczalnika i impulsów ultradźwiękowych.
Mieszanina wypełniacza/bitumu/rozpuszczalnika jest
następnie odwirowywana dzięki czemu oddzielony
zostaje wypełniacz. Kruszywo jak i wypełniacz poddawane są następnie procesowi suszenia z użyciem
próżni, a pozostałości rozpuszczalnika odzyskiwane są
dzięki kondensacji.
Pozostała mieszanina asfaltu i rozpuszczalnika jest destylowana i rozdzielana między dwa zbiorniki. Część
mieszaniny może być odprowadzona do kolby przed
procesem destylacji i poddana obróbce w wyparce rotacyjnej w celu odzyskania bitumu do innych badań.
Czysty, oddestylowany rozpuszczalnik jest gotowy do
użycia w następnym procesie ekstrakcji.
Zaleca się aby ekstraktor działał w połączeniu z odpowiednim układem chłodzącym wodę w obiegu zamkniętym, który będzie w stanie zasilić trzy chłodnice
znajdujące się wewnątrz urządzenia.
Uwaga
Maszyna może zostać skonfigurowana do u ycia z
trzema rodzajami rozpuszczalnika:
- Czterochloroetylenem
- Trójchloroetylenem
- Chlorkiem etylenu
75-PV50A05
Główne cechy
>> W pełni automatyczny cykl badawczy:
• Płukanie próbki MMA z użyciem
rozpuszczalnika i ultradźwięków wraz z
nieustannym grzaniem i rotacją kosza
• Wysokoobrotowa wirówka do odwirowania wypełniacza z mieszaniny asfaltu/
rozpuszczalnika/wypełniacza
• Kondensacja oparów rozpuszczalnika w
zbiorniku ze stali nierdzewnej wyposażonym w dedykowaną chłodnicę – odpowiadająca najostrzejszym wymaganiom
środowiskowym
• Automatyczny odzysk rozpuszczalnika
dzięki nieustającemu procesowi destylacji
• Łatwy sposób odzysku bitumu do innych
badań, takich jak penetracja czy określanie temperatury mięknienia
• Szybkie i łatwe podłączenie kolby wyparki
rotacyjnej
>> Maksymalny czas ekstrakcji nie dłuższy
niż 55 min – wliczając proces suszenia
>> Brak toksycznych oparów w laboratorium
>> Duża pojemność: to 200g wypełniacza
odzyskanego na ekstrakcję
>> Automatyczny tryb suszenia po ekstrakcji
>> Cicha praca
10
OZNACZANIE SKŁADU MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy
Specyfikacja techniczna
-- Maksymalna masa próbki: 3,5
kg
-- Prędkość obrotowa wirówki:
6000 obr./min
-- Rozmiar gilzy: 120/200mm (śr./
wys.)
-- Maksymalna pojemność gilzy:
200 g wypełniacza
-- Czas ekstrakcji (łącznie z suszeniem): do 55 min
-- Ilość rozpuszczalnika zużyta do
ekstrakcji: 10 l
-- Moc: 6 kW
-- Wymiary: 1400/750/1500mm
(szer./gł./wys.)
-- Waga: około 240 kg
75-PV50C05
Automatyczny ekstraktor
ultradźwiękowy PAVELAB składa
się z następujących elementów:
Obudowa maszyny
Stal malowana proszkowy z domieszką żywicy epoksydowej. Zamontowane kółka transportowe
Komora płukania
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, z generatorem
ultradźwięków, systemem grzewczym, mechanizmem rotacyjnym,
zaworami itp.
Kosz na próbkę
Wyposażony w siatkę o oczkach
0,063mm, 0,075mm lub 0,090mm.
Wyposażony w gniazdo mocujące, podstawę i pierścień pokrywy.
Wirówka
Wysokoobrotowa z czujnikiem
bezpieczeństwa, do gilz o średnicy 120 mm
Kondensator oparów
Wykonany ze stali nierdzewnej,
wyposażony w wewnętrzna
chłodnicę do skraplanie oprów
rozpuszczalnika podczas procesu
suszenia
Pompa próżniowa
Samo zasycająca, do suszenia kruszywa i wypełniacza
Pokrywa wirówki
Moment umieszczania gilzy w wirówce
Redestylarka
Dwukomorowa: jedna z komór
do redestylacji, druga jako zbiornik z czystym rozpuszczalnikiem.
W komorze redestylacji znajdują
się dwa poziomy grzałek, zapewniające odzysk na poziomie 30 l/
godz. oraz chłodnice w górnej
części komory. Obie komory wyposażone są w system zaworów
do napełniania/spuszczania rozpuszczalnika. Dodatkowo komora
redestylacji wyposażona jest w
system do łatwego i szybkiego
pobrania próbki mieszaniny w
celu użycia w wyparce rotacyjnej.
System pobrania próbki w celu
użycia w wyparce rotacyjnej
Dotykowy ekran kontroli 7”
Umożliwia pełną kontrolę i obsługę maszyny
Moment umieszczania kosza w komorze
Systemy bezpieczeństwa
Maszyna wyłącza się natychmiast
w przypadku braku wody chłodzącej, problemu z silnikami elektrycznymi itp. – powód zatrzymania zawsze wyświetlany jest
na ekranie. Wszystkie drzwiczki są
automatycznie blokowane w czasie trwania badania.
Standardowe wyposażenie
Dostępne są dwa modele oferowane w różnej konfiguracji
System do pobrania próbki bitumu w celu użycia w
wyparce rotacyjnej
®
Do oznaczania składu mieszanki mineralno-asfaltowej, dostarczany z koszem
0,063mm, deklem kosza, gilzą, paczką
filtrów i jednostką chłodzenia wody w
układzie zamkniętym. 380V/50Hz/3F
75-PV50C06
PAVELAB Automatyczny ekstraktor
ultradźwiękowy
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
11
Urządzenie chłodzące
75-PV5X135
Jednostka chłodząca wodę w obiegu zamkniętym. Temperatura wody na wyjściu
10°- 15°C, przepływ 5 l/min, ciśnienie 3
bary. 380V/50Hz/3F.
75-PV5X136
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F.
Widok ekranu dotykowego
Akcesoria
Kosze i dekiel
75-PV5X010
75-PV5X135
Kosz z siatką 0,063mm
Gilza
75-PV5X150
75-PV5X010
Oznaczenia kodowe
Dostępne są dwie wersje ekstraktora:
-modele 75-PV50A05
i 75-PV50A06
dostarczane bez akcesoriów
-modele 75-PV50C05
i 75-PV50C06
dostarczane z koszem 0,063mm, deklem
kosza, gilzą, paczką filtrów i jednostką
chłodzenia wody
Gilza wirówki o średnicy 120 mm.
75-PV5X020
Kosz z siatką 0,075mm
75-PV5X030
Kosz z siatką 0,090mm
75-PV5X040
Dekiel kosza
75-PV0005/2
Filtry papierowe do wyłożenia gilzy –
paczka 100 szt.
75-PV50A05
PAVELAB
75-PV50A06
PAVELAB Automatyczny ekstraktor
ultradźwiękowy
Do oznaczania składu mieszanki mineralno
-asfaltowej. 380V/50Hz/3F
75-PV50C05
PAVELAB Automatyczny ekstraktor
ultradźwiękowy
75-PV5X040
Badanie rozpuszczalnika
75-PV5X110
Zestaw do weryfikacji stabilności przeredestylowanego rozpuszczalnika wartością pH
75-PV5X120
Stabilizator do przeredestylowanego
rozpuszczalnika. Butla 1000 ml.
Kosz 75-PV5X010 z deklem 75-PV5X040
12
OZNACZANIE SKŁADU MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH
Piec do ekstrakcji asfaltu metodą wypalania
Normy
PN- EN 12697-39 | ASTM D6307 | AASHTO TP53
75-PV0008 Model
›› TPiec do ekstrakcji PAVELAB jest wysokiej jakości urządzeniem wykorzystującym
metodę wypalania asfaltu wraz z systemem ciągłego ważenia próbki podczas badania, co pozwala na monitorowanie utraty masy oraz na automatyczne obliczenie
zawartości lepiszcza po zakończeniu badania. Dodatkowa komora dopalania spalin
znacznie redukuje ich emisję.
Analizator PAVELAB dostarczany jest wraz z podwójnym koszem na próbkę, pokrywą
bezpieczeństwa, narzędziem do wyjmowania z pieca gorącej próbki i przewodem
do odprowadzania spalin (3 m).
Główne cechy:
>> W pełni automatyczny proces
wykonania badania, utrata
masy próbki oraz aktualna
zawartość asfaltu wyświetlane
są w czasie rzeczywistym
>> Wysoce wydajny system
grzewczy wraz z dodatkowym
dopalaczem spalin,
zapewniającym redukcje ich
emisji zgodnie z dyrektywą CE
>> Kontrola temperatury poprzez
system zamkniętej pętli
danych PID
>> Wbudowany system ważenia
próbki
>> Czas pełnego badania
zredukowany do 30-40 minut
>> Menu wykonania badania
wyświetlające wszystkie
parametry testu
>> Pamięć do 100 badań. Każde
zapisane badania może być
przesłane do PC poprzez port
RS 232
Widok oprogramowania komputerowego - wykres waga/czas
®
Specyfikacja techniczna:
Piec i dopalacz
-- ­Wysoce wydajny system
grzewczy wraz z dodatkowym
dopalaczem spalin, zapewniającym redukcje ich emisji
zgodnie z dyrektywą CE
-- Stosowanie filtrów czy okapów
nie jest konieczne – niski koszt
obsługi
-- Waga próbki do 4500 g, dla
zwiększenia reprezentatywności próbki
-- Moc maksymalna: 10 kW
-- Pobór mocy w czasie wykonywania badania: 3,5 kW
-- Dostarczany wraz z podwójnym koszem na próbkę,
pokrywą bezpieczeństwa,
narzędziem do wyjmowania z
pieca gorącej próbki i przewodem do odprowadzania spalin
(3 m).
Hardware
-- ­Pamięć wewnętrzna do 100
badań
-- ­Wbudowana 40 kolumnowa
drukarka
-- ­System ważenia: zakres 10 kg,
dokładność 0,1 g, powtarzalność ±0,1g
-- ­Kontrola temperatury pieca
i dopalacza poprzez system
zamkniętej pętli danych PID
-- ­Wyświetlacz LCD 240x128
pikseli
-- Port RS232 do komunikacji z
PC
Firmware
-- Wybór języka
Akcesoria
-- Wybór czasu i daty
Metalowy stojak do 75-B0008.
-- Dwukierunkowa komunikacja
z systemem ważenia w czasie
rzeczywistym
75-PV0008/10
-- Menu badania zawierające
dane dotyczące próbki
Osłona kosza na próbkę
-- Menu kalibracji temperatury
i wagi
Dodatkowy podwójny kosz na próbkę
75-PV0008/5
Osłona bezpieczeństwa
75-PV0008/12
75-PV0008/14
-- Ręczna kontrola badania
dostępna opcjonalnie
Przykładowy wydruk raportu
-- Wewnętrzna baza danych
do przechowywania do 100
badań – każde może być
przesłane do komputera lub
wydrukowane
-- Możliwość podłączenia dodatkowej wagi do automatycznego zaimportowania masy
wkładu
Bezpieczeństwo
-- Drzwi automatycznie zablokowane na czas badania
zabezpieczenie działa również
w przypadku braku zasilania
-- Zamknięcie drzwi jest automatycznie monitorowane przy
rozpoczęciu badania
Wymiary zewnętrzne:
590 x 830 x 973 mm (sz x gł x wys)
Waga: około 125 kg
Oznaczenia kodowe
75-PV0008
Piec PAVELAB do ekstrakcji asfaltu metoda
wypalania. Dostarczany z podwójnym
koszem na próbkę, pokrywą bezpieczeństwa, narzędziem do wyjmowania
z pieca gorącej próbki i przewodem do
odprowadzania spalin (3 m).
75-PV0008/2
75-PV0008/Z
Waga elektroniczna 10 kg, dokładność
0,1g do podłączenia do pieca 75-PV0008
przez port RS232, 230V/50Hz/1F
Piec PAVELAB do ekstrakcji asfaltu metoda
wypalania. Zasilanie 220V/60Hz/3F
Uwaga : waga ta jest przeznaczona do zważenia
wsadu przed wykonaniem badania
Narzędzie do wyjmowania próbki (dostarczane z
urządzeniem)
Metalowy stojak 75-PV0008/5, osłona
bezpieczeństwa 75-PV0008/10 i przewód spalin
(dostarczany z maszyną)
Menu ustawień badania
13
14
®
›
Przygotowanie
i zagęszczanie próbek MMA
¨ Automatyczna mieszarka laboratoryjna
¨ Prasy Żyratorowe
¨ Aparat pomiaru kąta wewnętrznego
¨ Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
16
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK MMA
Automatyczna mieszarka do MMA
Normy:
PN-EN 12697-35 | ASTM D6307 | AASHTO TP53
77-PV0077/B Model
›› Na projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych składa się wiele różnego rodzaju ba-
dań takich jak stabilność Marshall’a (PN-EN 12697-34); zagęszczanie próbek w Prasie Żyratorowej (PN-EN 12697-31); zagęszczanie z użyciem Zagęszczarki Płytowej (PN-EN 12697-33) celem
przygotowania próbek do badania koleinowania (PN-EN 12697-22) oraz określanie sztywności
i wytrzymałości na zmęczenie belki czteropunktowo zginanej (PN-EN 12697-26, PN-EN 13108)
Podczas przygotowywania próbek do powyższych badań kluczowym elementem jest zapewnienie optymalnych, zgodnych z daną normą warunków temperaturowych oraz minimalnego
stopnia degradacji kruszywa. Mieszarka powinna również umożliwiać zapewniać dokładne pokrycie lepiszczem wszystkich składników mineralnych w czasie nie dłuższym niż 5 minut, zgodnie z wymaganiami PN-EN 12697-35
Główne cechy
>> S pełnia wymagania PN-EN 12697-35
>> Idealny do przygotowywania próbek do
projektowania receptur
>> P ojemność mieszalnika 30l
>> Prędkość mieszania regulowana w zakresie 5 –
35 obr./min
>> Temperatura mieszania regulowana w zakresie
do 250°C
76-PV0077/B PAVELAB BITUMIX
Automatyczna mieszarka laboratoryjna w pełni
spełniające wymagania norm
>>
>>
>>
>>
Mieszalnik ze stali nierdzewnej (AISI 304)
Kontrola temperatury poprzez czujnik PT 100
Elektroniczny termoregulator z wyświetlaczem
Ł atwy wyładunek mieszanki poprzez
zautomatyzowany system przechyłu mieszalnika
Mieszalnik z wałem spiralnym w środku, umieszczone w pozycji horyzontalnej, idealnie odwzorowują warunki
panujące podczas mieszania zarobu w
otaczarni. Mieszalnik jest zabezpieczony termicznie, wyposażony w system
grzewczy i czujnik temperatury masy
podczas mieszania. Zarób może być
łatwo rozładowany dzięki zmechanizowanemu systemowi przechyłu mieszalnika.
Pulpit sterowniczy zawiera termoregulator z wyświetlaczem (temperatura
zadana – temperatura aktualna), sterownik prędkości mieszania itp.
®
Oznaczenia kodowe
76-PV0077/B
PAVELAB BITUMIX Automatyczna mieszarka do MMA o pojemności 30 l
380V/50Hz/3F
76-PV0077/BZ
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
76-PV0077/B Widok pulpitu sterowniczego
76-PV0077/B Widok mieszalnika z wałem spiralnym
Specyfikacja techniczna
-- ­Pojemność mieszalnika 30 l
-- Prędkość mieszania regulowana w zakresie 5 – 35 obr./min
-- ­Temperatura mieszania regulowana w zakresie do 250°C
-- ­Moc grzania: 4500 W
-- ­Moc całego urządzenia: 7000
W
-- Kontrola temperatury poprzez
czujnik PT 100
-- ­Zasilanie: 380V/50Hz/3F lub
22V/60Hz/3F
76-PV0077/B Widok załadunku kruszywag
-- ­Wymiary: 1350/650/1205 mm
(sz/gł/wys)
-- ­Waga: 320 kg
76-PV0077/B Widok rozładunku zarobu poprzez zmechanizowany system przechyłu mieszalnika.
76-PV0077/B
17
18
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
PRASY ŻYRATOROWE
76-PV2522, 76-PV2522/E
WERSJE BADAWCZE 76-PV0251, 76-PV0251/E
›› Jedną z metod zagęszczania cylindrycznych próbek MMA jest zagęszczanie w Prasie Żyratorowej. Zagęszczanie takie jest kombinacją ścinania próbki w płaszczyźnie poziomej i obciążania odgórnego zadawanego
przez urządzenie. Metoda ta może być wykorzystana do:
• Zagęszczania do określonej wysokości próbki, przy uprzednio założonej gęstości docelowej
• Wyznaczania wykresu gęstość/ilość cykli
• Określania zawartości wolnych przestrzeni przy określonej ilości cykli
Zgodnie z normami, kruszywo użyte do tego typu mieszanek nie może być większe niż 37,5 mm.
Podczas zagęszczania masa znajduje się w formie cylindrycznej o średnicy 100 mm lub 150 mm.
Proces zagęszczania odbywa się poprzez aplikację pionowej siły na próbkę, przy jednoczesnym
ruchu obrotowym wywołującym zjawisko ścinania - ruch żyratorowy środkowej części próbki
powoduje powstanie stożkowej powierzchni ścinania, podczas gdy końce próbki pozostają w
pozycji prostopadłej do osi powierzchni stożkowej.
Prasy Żyratorowe w wersji badawczej umożliwiają również ciągły pomiar siły ścinającej podczas
procesu zagęszczania.
®
19
Prasy Żyratorowe
Normy: PN-EN 12697-10, PN-EN 12697-31 | ASTM D6925 | AASHTO T312 | SHRP* M002
*Strategic Highway Research Program
Dowiedz się więcej
o prasach GYROCOMP
Zasada działania
Oparta na ruchu próbki wywołującym stożkową powierzchnię
obrotową, chrakteryzująca się
określonym kątem żyratora. Ruch
ten powoduje powstawanie sił
ścinających oraz , w konsekwencji, zagęszczenie próbki – patrz
rysunek na dole strony.
Trzecia generacja pras żyratorowych
Setki sztuk działających
z sukcesami na całym
świecie
76-PV2522 z wypycharką
76-PV2520/15
Stabilna konstrukcja
Solidna, a przy tym stosunkowo
lekka konstrukcja dzięki specjalnie zaprojektowanym elementom, spełnia z nawiązką wymagania stabilności normy PN-EN
12697-31
Zmiana kąta żyratora
Wewnętrzny kąt żyratora może
być łatwo i szybko zmieniony
na dowolna wartość mieszcząca
się między 0,7° a 1,4°, w oparciu
o fabrycznie skalibrowaną skalę
miarową
Główne cechy
>> W pełni spełniają normy PN-EN,
ASTM i AASHTO
>> Zaaprobowana przez SUPERPAVE™
CENTER (USA)
>> Łatwe i szybkie przestawianie
wewnętrznego kąta żyratora
>> Wszystkie modele dostarczane z
oficjalnym certyfikatem kalibracji
dokonanym przez jednostkę
akredytowaną
>> Wysoce sztywna i lekka
Okresowe sprawdzenie kalibracji
Prasy żyratorowe GYROCOMP
mogą być w łatwy sposób sprawdzone i ewentualnie rekalibrowane przy użyciu aparatu pomiaru
kąta wewnętrznego ILS o kodzie 76-PV0255 (patrz strona 24).
Aparat ten jest wzorcowany przy
użyciu czujników referencyjnych
posiadających akredytację respektowaną przez PCA.
konstrukcja, umożliwiająca
precyzyjną kalibracje kąta
wewnętrznego (wymagana przez
normy PN-EN)
Szkic ruchu żyratora w prasie żyratorowej 76-PV2522
„ Zasada działania prasy żyratorowej
76-PV2522 oparta jest na genialnym
systemie składającym się z pojedynczego obrotu w ruchu wirowym, opartym
na (aby użyć znanego przykładu) teorii
ruchu orbitalnego ziemi wokół słońca
Galileusza: „eppur si muove” a jednak się
kręci. Więcej informacji na naszej stronie
internetowej.”
>> Kontrola z pulpitu maszyny poprzez
dotykowy wyświetlacz, lub z
poziomu PC
>> Przyjazny dla użytkownika interfejs
i oprogramowanie
>> Poręczna, łatwa w użyciu – idealna
do laboratoriów mobilnych i prac w
terenie
20
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
Prasy Żyratorowe
Zintegrowany dotykowy wyświetlacz do kontroli prasy
Przeźroczysta zasuwana osłona
Wysoka wydajność
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Bezpieczny i ergonomiczny kształt
Zintegrowana, elektromechaniczna wypycharka jako opcjar
2 lata gwarancji
Maszyny posiadają solidną konstrukcję zawierającą pneumatyczny siłownik do zadawania
obciążenia pionowego oraz elektromechaniczny system kontrolujący ruch obrotowy. Unikalny
system napędowy gwarantuje
wysoką dokładność i powtarzalność wyników, jak również wysoką stabilność kąta wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12697-31. Zintegrowany
ciekłokrystaliczny
wyświetlacz
dotykowy pokazuje wykres badania w czasie rzeczywistym oraz
dane próbki w jednym z 12 języków. Przebieg badania może być
również kontrolowany z poziomu
komputera poprzez dedykowane
oprogramowanie. Oprogramowanie posiada opcję personalizacji języka i wszystkich opisów
wg. preferencji użytkownika. Maszyna dostarczana jest wraz z narzędziem do kalibracji wysokości
oraz oprogramowaniem komputerowym oraz może być wyposażona w elektromechaniczną lub
ręczną wypycharkę do próbek.
Widok oprogramowania PC podczas badania
Wszystkie modele dostarczane
są z oficjalnym, wystawionym
przez akredytowane laboratorium certyfikatem kalibracji
siły, przemieszczenia i kąta wewnętrznego. Modele zgodne z
normami PN-EN są dodatkowo
certyfikowane na pozostałe parametry wymagane przez PN-EN
12697-31 Aneks C (współczynnik
stabilności,współczynnik równoległości,współczynnik pełnej rotacji). Formy, płytki dystansowe i
kompresor nie są częścią dostawy – patrz akcesoria.
®
Specyfikacja techniczna
-- ­Do próbek o średnicy 100mm
i 150mm
-- ­Wysokość próbek: od 80 –
200mm (średnica 150mm); 50
– 125mm (średnica 100mm)
-- Ciśnienie konsolidacji: 80 –
800 kPa (średnica 150mm);
160 – 1400 kPa (średnica
100mm)
-- Wewnętrzny kąt żyratora:
regulowany między 0,70° a
1,40°
-- Ustawienie fabryczne 1,16° dla
modeli ASTM/AASHTO (76PV2522)
-- Ustawienie fabryczne
0,82° dla modeli wg PN-EN
(76-PV2522/E)
-- Prędkość rotacji: regulowana
od 15 do 60 obr./min
-- Liczba obrotów/cykli: 1- 999
-- Zagęszczanie do określonej
liczby cykli bądź do określonej
wysokości próbki
-- Port RS232 do podłączenia PC
-- Pamięć wewnętrzne – do 1000
badań
-- Moc : 1000 W
-- Wymiary (z uwzględnieniem
stolika z wypycharką):
502/753/1940mm (sz/gł/wys)
-- ­Wymiary 469/615/1130mm
(sz/gł/wys)
-- ­Waga: około 100 kg
Oznaczenia kodowe
76-PV2522
PAVELAB GYROCOMP prasa żyratorowa
do próbek MMA, kąt wewnętrzny 0,82°
zgodnie z PN-EN 12607-31 Aneks C.
230V/50Hz/1F
Zintegrowany stolik roboczy z
wypycharką
Stolik jest perfekcyjnie dopasowany do prasy GYROCOMP i zapewnia idealną przestarzeń robocza
dla użytkownika. Wypycharka
elektromechaniczna o mocy 550
W jest odpowiednia również do
rozformowywania próbek zimnej
mieszanki.
76-PV2522/E
PAVELAB GYROCOMPprasa żyratorowa
do próbek MMA, kąt wewnętrzny 1,16°
zgodnie AASHTO T312/ASTM D6925.
230-110V/50-60Hz/1F
Uwaga
Wszystkie
modele
zasadniczo
odpowiadają normom PN-EN 1269710, PN- EN 12697-31, ASTM D6925,
AASHTO T312 i SHRP M-002. Jedyną
różnicą między modelami 76-PV2522/E
a 76-PV2522 jest ustawienie kąta
wewnętrznego
dokonywane
fabrycznie. Oznacza to, że użytkownik
może w każdej chwili zmienić ustawienie maszyny z jednej normy na drugą,
przestawiając ustawienie kąta żyratora
na odpowiednią wartość.
Kalibracja wewnętrznego kąta żyratora z użyciem
aparatu ILS 76-PV0255, patrz strona 24
7 6-PV2520/15
Zintegrowany stolik roboczy z wypycharką
elektromechaniczną 76-PV2520/15
Zintegrowany stolik roboczy z wypycharką
elektromechaniczną. 230V/50-60Hz/1F
76-PV2520/15Z
Jak wyżej z napięciem 110V/60Hz/1F
76-PV2520/14
Zintegrowany stolik roboczy z wypycharką
ręczną – jako alternatywa dla 76PV2520/15.
Akcesoria
Formy cylindryczne, płytki dystansowe i
kompresor – patrz strona 23
76-PV2522/E z komputerem
21
22
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
PRASY ŻYRATOROWE Modele Badawcze
z pomiarem siły ścinającej
Normy
PN-EN 12697-10, PN-EN 12697-31 | ASTM D6925 | AASTHO T312
76-PV0251 (ASTM-AASHTO), 76-PV0251/E (EN) modele
›› Maszyny posiadają solidną konstrukcję zawierającą pneumatyczny siłownik do
zadawania obciążenia pionowego oraz elektromechaniczny system kontrolujący
ruch obrotowy. Kontrola odbywa się z poziomu komputera poprzez dedykowane oprogramowanie. Urządzenie dostarczane jest wraz z narzędziem do kalibracji
wysokości, przewodem ciśnieniowym, instrukcją obsługi i oficjalnym certyfikatem
kalibracji. Oddzielny stół roboczy o kodzie 76-PV0251/15 zawiera wmontowaną fabrycznie elektromechaniczną wypycharkę do próbek.
Wszystkie modele dostarczane są z oficjalnym, wystawionym przez akredytowane laboratorium certyfikatem kalibracji siły, przemieszczenia i kąta wewnętrznego.
Modele zgodne z normami PN-EN są dodatkowo certyfikowane na pozostałe parametry wymagane przez PN-EN 12697-31 Aneks C (współczynnik stabilności, współczynnik równoległości, współczynnik pełnej rotacji).
Prasy żyratorowe w wersji badawczej mogą być w łatwy sposób sprawdzone i
ewentualnie rekalibrowane przy użyciu aparatu pomiaru kąta wewnętrznego ILS
o kodzie 76-PV0255 (patrz strona 24). Aparat ten jest wzorcowany przy użyciu czujników referencyjnych posiadających akredytację respektowaną przez PCA. Formy,
płytki dystansowe i kompresor nie są częścią dostawy – patrz akcesoria.
Główne cechy
>> Niezawodność i wysoka dokładność
>> Certyfikacja zgodnie z PN-EN i ASTM/AASHTO
>> Pomiar siły ścinającej – dane wyświetlane w czasie
rzeczywistym
>> Możliwość przeprowadzenia badania o
niestandardowych parametrach
>> Dedykowane oprogramowanie komputerowe
Specyfikacja techniczna
-- ­Do próbek o średnicy 100mm
i 150mm
-- ­Wysokość próbek: od 80 –
200mm (średnica 150mm); 50
– 125mm (średnica 100mm)
-- ­Ciśnienie konsolidacji: 80 –
800 kPa (średnica 150mm);
160 – 1400 kPa (średnica
100mm)
-- ­Wewnętrzny kąt żyratora:
regulowany między 0,0° a 3,0°
-- Ustawienie fabryczne 1,16° dla
modeli ASTM/AASHTO (76PV2522)
-- Ustawienie fabryczne
0,82° dla modeli wg PN-EN
(76-PV2522/E)
-- Prędkość rotacji: regulowana
od 15 do 60 obr./min
-- Liczba obrotów/cykli: 1- 512
-- Zagęszczanie do określonej
liczby cykli bądź do określonej
wysokości próbki
-- ­Port RS232 do podłączenia PC
-- ­Moc : 1000 W
-- ­Wymiary 600/650/1150mm
(sz/gł/wys)
-- ­Waga: około 190 kg
®
Ordering information
76-PV0251
PAVELAB GYROCOMP prasa żyratorowa w
wersji badawczej do próbek MMA, ciągły
pomiar siły ścinającej, kąt wewnętrzny
0,82° zgodnie z PN-EN 12607-31 Aneks C.
230V/50Hz/1F
76-PV0251/Z
Jak wyżej z napięciem 110V/60Hz/1F
76-PV0251/E
PAVELAB GYROCOMP prasa żyratorowa w
wersji badawczej do próbek MMA, ciągły
pomiar siły ścinającej, kąt wewnętrzny
1,16° zgodnie AASHTO T312/ASTM D6925.
230V/50Hz/1F
76-PV0251/EZ
Jak wyżej z napięciem 110V/60Hz/1F
Uwaga
Wszystkie modele zasadniczo odpowiadają normom PN-EN 12697-10, PN- EN
12697-31, ASTM D6925, AASHTO T312
i SHRP M-002. Jedyną różnicą między
modelami 76-PV2522/E a 76-PV2522
jest ustawienie kąta wewnętrznego
dokonywane fabrycznie. Oznacza to, że
użytkownik może w każdej chwili zmienić
ustawienie maszyny z jednej normy na
drugą, przestawiając ustawienie kąta
żyratora na odpowiednią wartość.
Stolik roboczy z wypycharką
Stolik jest perfekcyjnie dopasowany do
prasy GYROCOMP i zapewnia idealną
przestarzeń roboczą dla użytkownika.
Wypycharka elektromechaniczna o mocy
550 W jest odpowiednia również do
rozformowywania próbek mieszanek
zagęszczanych na zimno.
Akcesoria
do Pras Żyratorowych
Kompresor laboratoryjny
76-PV0250/2
Ciśnienie maksymalne 10 bar, przepływ
powietrza 130 l/min, pojemności zbiornika 10 l, moc 750W, cicha praca (poniżej 59
dB, ISO 3744, r=4 m).
- Wymiary 370/410/650 mm (sz/gł/wys)
- Waga około 27 kg
Utwardzana (53-55 HRC)forma cylindryczna o średnicy 150mm wraz z dolną i górną
płytką badawczą.
76-PV0250/7
Formy cylindryczne i płytki dystansowe
76-PV0250/5
Utwardzana (53-55 HRC)forma cylindryczna o średnicy 100mm wraz z dolną i górną
płytką badawczą.
76-PV0250/10
Utwardzana (53-55 HRC), perforowana
forma cylindryczna o średnicy 150mm
wraz z dolną i górną płytką badawczą, do
mieszanek na zimno
76-PV0250/3
Płytka dystansowa o średnicy 150mm i
wysokości 50 mm do przygotowywania
niskich próbek
Cichy kompresor do pras żyratorowych.
230V/50Hz/1F
76-PV0250/7Y
Jak wyżej z napięciem 220V/60Hz/3F
76-PV0250/7Z
Jak wyżej z napięciem 110V/60Hz/1F
76-PV0250/7
Formy cylindryczne produkcji CONTROLS :
•Twardość powierzchni: 53-55 HRC
•Chropowatość części wewnętrznej Ra: poniżej 1μm
W pełni spełniają wymagania PN-EN 12697-31 oraz
przekraczają ASTM D6925
76-PV0250/6
Płytka dystansowa o średnicy 100mm i
wysokości 38 mm do przygotowywania
niskich próbek
76-PV0250/4
AZestaw akcesoriów do zagęszczania próbek o średnicy 100 mm, zawierający górna
i dolną głowice 100 mm oraz narzędzie do
kalibracji wysokości
76-PV0251/15
Niezależny stolik roboczy z zamontowaną
fabrycznie wypycharkę elektromechaniczną. 230V/50Hz/1F
76-PV251/15Z
Jak wyżej z napięciem 110V/60Hz/1F
76-PV0250/6, 76-PV0250/5, 76-PV0250/4, 76-PV0250/3, 76-PV0250/2,
76-PV0251/15
23
76-PV0250/10 Utwardzana perforowana forma
cylindryczna o średnicy 150mm do mieszanek na
zimno.
24
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
Aparat do pomiaru kąta wewnętrznego
Normy: PN-EN 12697-10, PN-EN 12697-31 |
ASTM D6925 | AASTHO T312
76-PV0255
›› Precyzja ustawienia kąta wewnętrznego jest niezwykle istotnym elementem. Pomiar
kąta wewnętrznego jest w istocie najdokładniejszą metodą kalibracji.
Metoda ta polega na określeniu dwóch wartości:
• Kąt między cylindrem i górna płytka badawczą
• Kąt między cylindrem i dolną płytka badawczą
Wartość tych dwóch pomiarów składa się na miarę kąta wewnętrznego. Do czasu pomiar
kąta wewnętrznego sprawiał wiele trudności, wyniki różniły się nawet jeśli porównywane
prasy żyratorowe były jednej marki.
Aparat ILS o kodzie 76-PV0255 w pełni zaspokaja wymagania PN-EN 12697-31 aneks C
dotyczące dokładności i metody pomiaru kąta wewnętrznego. Urządzenie to może być
używane do kalibracji pras żyratorowych wszystkich producentów.
Prasy Żyratorowe CONTROLS
są fabrycznie kalibrowane i
weryfikowane aparatem ILS
76-PV0255
Główne cechy
>> Dokładna kalibracja kąta
wewnętrznego pras
żyratorowych oraz weryfikacja
stabilności
>> Szybki pomiar kąta
wewnętrznego – poniżej 30 min
>> Nie ma potrzeby stosowania
mieszanek asfaltowych –
urządzenie symuluje siłę
ścinającą powstająca w
rzeczywistej próbce
>> Szybkie przestawianie kąta (np. z
wymagań PN-EN na ASTM)
>> Idealny do okresowej weryfikacji
kąta wewnętrznego
>> Odpowiedni do zastosowania w
prasach innych producentów
>> Zasilanie bateryjne
®
25
ZASADA DZIAŁANIA
ILS jest elektromechanicznym
urządzeniem o walcowym kształcie, pasującym do wszystkich
form cylindrycznych o średnicy
150mm. Jeden krótki test (10
cykli) służy do weryfikacji kąta
między formą a górną płytka
badawczą. W ten sam sposób
sprawdzamy kąt dolnej płytki.
Końcowy pomiar kąta wewnętrznego obliczany jest na podstawie
tych dwu wartości. Podczas trwania pomiarów ILS generuje moment skrętny, symulujący opór
stawiający przez próbkę podczas
prawdziwego badania.
Aplikując wysoki moment skrętny, wartość pomiaru umożliwia
weryfikację stabilności maszyny,
zgodnie z wymaganiami PN-EN
12697-31.
Oznaczenia kodowe
Aparat ILS dostarczany jest wraz
z szablonem Excel do pozyskiwania i obróbki danych.
Czas potrzebny do wysoce dokładnej weryfikacji prasy żyratorowej z użyciem ILS wynosi jedynie 30 minut.
Wysoce precyzyjny czujnik referencyjny znajduje się w stalowej
obudowie aparatu.
76-PV0255
Aparat ILS do pomiaru kąta wewnętrznego
– kompletny zestaw
• Zasilany bateryjnie
• Powtarzalność w klasie
0,01° - spełniając wymagania
wszystkich norm
• Wymiary: 150 / 115 mm (średnica / wysokość)
• Waga : 5,60 kg
Raport z kalibracji utworzony za
pomocą szablonu dostarczanego
z ILS
76-PV0255 kokompletny zestaw
26
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
Normy :
PN-EN 12697-33
77-PV40B05, 77-PV44A05 Modele
›› Urządzenia te zagęszczają płytowe próbki MMA do określonej gęstości przy wybranej sekwencji przejść/cykli
stopy zagęszczającej imitującej walec drogowy.
Oferujemy dwa modele zagęszczarek o różnym stopniu zaawansowania:
próbka 320 x 260 300 x 300 400 x 300 500 x 300
Skomputeryzowana wersja badawcza
77-PV40B05
Ø
Ø
Ø
Ø
Wersje standardowe
77-PV42A05
77-PV43A05
77-PV44A05
77-PV45A05
Ø
Ø
Ø
Ø
CUSTOMER’S VALUE
DRIVES THE INNOVATION
Zastosowania
Otrzymane próbki mogą być:
- Wykorzystane do koleinowania (strona 54)
- Pocięte na próbki do czteropunktowego
zginania (strona 47)
- Bazą do pobrania odwiertów do badań rozciągania pośredniego i pełzania (strona 42)
77-PV40B05
®
77-PV40B05
SKOMPUTERYZOWANA, ELEKTROMECHANICZNA ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA – WERSJA BADAWCZA
Zagęszczanie PRO-COMPACT
główne cechy
Procedura zagęszczania z kontrolowanym przemieszczeniem i
zagęszczeniem polega na zastosowaniu najpierw zagęszczania
z kontrolowanym przemieszczeniem, co zapewnia gładką i jednorodną powierzchnię próbki,
następnie stosowana jest faza
zagęszczania z kontrolowaną
siłą, idealnie odwzorowująca zagęszczanie walcem drogowym.
Urządzenie wyposażone jest w system zagęszczający ze stopą o promieniu krzywizny 535mm. Segment walcowy porusza się swobodnie dla poprawy
jakości zagęszczania. System poruszany jest pionowo poprzez silnik krokowy z kontrolą przemieszczenia lub siły. Obciążenie aplikowane jest prostopadle
do ruchu formy z próbką. System korbowy powoduje ruch formy do przodu i do tyłu minimalizując
przyspieszenie w momencie zmiany kierunku ruchu, chroniąc próbkę przed zmianami gęstości na
jej końcach. Dłuższy (główny) wymiar próbki odpowiada kierunkowi ruchu, zatem uzyskiwane próbki
zagęszczone są w sposób odpowiadający wymaga-
niom PN-EN 12697-33. Przesuwana osłona frontowa
umożliwia swobodny dostęp do przestrzeni roboczej. W pozycji spoczynkowej forma jest przesunięta w kierunku operatora, a stopa zagęszczająca jest
uniesiona i skierowana do tyłu.
Zintegrowany komputer typu All-In-One z dotykowym ekranem pozwala na zarzadzanie badaniem i
raportowanie wyników.
Maszyna składa się ze stabilnej ramy i obudowy
zapewniającej wysoką ergonomię oraz systemów
bezpieczeństwa odpowiadającym normie PN-EN
12697-33
Uwaga Stopa zagęszczająca musi być zamówiona oddzielnie wraz z
odpowiednią formą (strona 30)
Zakres ruchu stopy, odpowiednio do rozmiaru próbki, musi być ustawiony z
użyciem odpowiedniego urządzenia
Przesuwana osłona główna, zapewniająca
dostęp do próbki z trzech stron
Kontrola maszyny z poziomu PC z ekranem
dotykowym
Łatwy montaż i demontaż formy
Główne cechy
>> Łatwa zmiana segmentów w celu
zagęszczenia innego wymiaru próbek
>> Dłuższy (główny) wymiar próbki odpowiada
Zagęszczanie PRO-COMPACT
opis działania
Wszystkie zagęszczarki płytowe
PAVELAB opierają swe działanie
na innowacyjnej koncepcji łączącej prostopadłą aplikacje obciążenia, wahadłowy ruch stopy
zagęszczającej oraz sinusoidalny
ruch wózka bez tarcia. Płaskość
Regularność jednorodność
(PRO)
>> Kontrola maszyny poprzez PC z dotykowym
ekranem
>> O pcja wibracji i podgrzewania stopy
>> Elektromechaniczny napęd
>> Spełnia wymagania PN-EN 12697-33
metoda 5.2
>> Możliwość wprowadzenia
niestandardowego profilu zagęszczania
z kontrolą przemieszczenia, siły lub
kombinacji siła/przemieszczenie
>> Umożliwia zagęszczanie zgodne z PN-EN
12697-33 aneks A
>> S ystem zagęszczania PRO-COMPACT
>> Możliwość wyposażenia w wymienne
segmenty pozwalające na zagęszczanie
próbek 500x300mm, 400x300mm,
300x300mm, 320x260mm o wysokości od
38 do 120 mm
kierunkowi ruchu, próbki zagęszczone są w
sposób odpowiadający wymaganiom PN-EN
12697-33.
>> Przesuwana osłona główna, zapewniająca
dostęp do próbki z trzech stron
>> Z akres siły zagęszczającej 30 kN
>> Pomiar obciążenia poprzez dwa czujniki
tensometryczne
>> Automatyczne zagęszczanie do określonej
gęstości/wysokości
>> Prędkość ruchu wózka regulowana do 10 cykl/
min
>> Idealna do produkcji próbek do
czteropunktowego zginania (PN-EN 1269724, PN-EN 12697-26, AASHTO T321)
>> Ł atwy montaż i demontaż formy
>> Systemy bezpieczeństwa odpowiadające
dyrektywom CE
27
28
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
Modele 77-PV40B05 i 77-PV40B06
Uwaga Maszyna musi być zamówiona wraz z
odpowiednią stopą zagęszczania i formą na próbkę
Główne cechy systemu sterowania
-- ­Komputer All-In-One z
dotykowym ekranem
-- ­Ustawienia metody
zagęszczania i parametru
kontrolnego
-- ­Wybór, personalizacja i
przechowywanie szablonów
parametrów testu
-- ­Personalizacja i pamięć
różnych rodzajów sekwencji
zagęszczania
-- ­Wykres przemieszczenie/siła/
liczba cykli
-- ­Dedykowane oprogramowanie
komputerowe
-- ­Wybór parametru
zagęszczania: przemieszczenie/
siła
Kontrola maszyny
PC z dotykowym ekranem
Napęd
Elektromechaniczny
Obciążenie maksymalne
30 kN
Pomiar siły
Dwa czujniki tensometryczne
Stopa zagęszczająca
Wycinek walca o promieniu 535mm
Ruch wózkal
Regulowany
300/320mm
400mm
500mm
Prędkość wózka
Regulowana do 10 cykl/min
Rozmiar form
320 x 260 mm
300 x 300 mm
400 x 300 mm
500 x 300 mm
Wysokość próbki
38 do 120 mm
Podgrzewana stopa
TAK, opcjonalnie
Wibracje stopy
TAK, opcjonalnie
Moc
3000 W
Zasilanie
380V/50Hz/3F lub 220V/60Hz/3F
Wymiary (gł./szer./wys.)
1300/800/2000 mm
Waga
650 kg
Rozmiary form:
500 x 300, 400 x 300, 300 x 300
Dłuższy (główny) wymiar próbki
odpowiada kierunkowi ruchu,
próbki zagęszczone są w sposób
odpowiadający wymaganiom
PN-EN 12697-33.
Widok stopy zagęszczającej z wibratorem
®
Kontrola maszyny:
-- ­Zmiana przemieszczenia
pionowego jest mierzona
bezpośrednio za pomocą
czujnika liniowego, dla
zapewnienia ciągłego pomiaru
zmian wysokości próbki, która
z kolei kontrolowana jest przez
silnik krokowy na bieżąco
korygujący ewentualne
nieregularności wysokości
próbki
-- ­Pomiar w czasie rzeczywistym
i kontrola zagęszczania w
zamkniętej pętli danych z
użyciem dwóch czujników
tensometrycznych mierzących
obciążenie
-- ­System dwóch czujników
tensometrycznych zapewnia
wysoką dokładność
zagęszczenia, równomierne
rozłożenie masy w formie, a
także idealnie równą gęstość
próbki nawet na jej końcach
-- ­Maszyna wyposażona jest w
czujnik kontrolujący ruch i
aktualne położenie formy
Oznaczenia kodowe
77-PV40B05
77-PV40B05
Skomputeryzowana elektromechaniczna
zagęszczarka płytowa – wersja badawcza.
Kontrola z poziomu zintegrowanego PC
z ekranem dotykowym, spełnia wymogi
PN-EN 12697-33. Dostarczana bez stopy
zagęszczającej i formy. 38V/50Hz/3F
Jak wyżej z napięciem 220V/60Hz/3F
Obie wersje pozwalają
na zagęszczanie
zgodnie z PN-EN
12697-33 aneks
A – zagęszczanie
z kontrolowaną
energią, czyli test z
kontrolą zarówno siły
jak i przemieszczenia,
połączone w jedną
procedurę badawczą.
Widok formy i stopy podczas zagęszczania
Widok oprogramowania podczas badania
29
30
ZAGĘSZCZANIE PRÓBEK MMA
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
Akcesoria
Wymienne sektory stopy zagęszczającej
o promieniu 535mm
77-PV42001
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 320x260mm.
Waga 14 kg
Formy
77-PV42002
Forma do zagęszczarki do przygotowywania próbek 320x260mm. Waga 19 kg
77-PV43001
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 300x300mm.
Waga 15 kg
77-PV44001
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 400x300mm.
Waga 19 kg
77-PV45001
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 500x300mm.
Waga 25 kg
77-PV43002
Forma do zagęszczarki do przygotowywania próbek 300x300mm. Waga 20 kg
77-PV44002
Forma do zagęszczarki do przygotowywania próbek 400x300mm. Waga 23 kg
77-PV45002
Forma do zagęszczarki do przygotowywania próbek 500x300mm. Waga 26 kg
Szkic rozebranej formy – dwie ściany są rozbieralne
dla zachowania poprawnej geometrii próbki
Widok wymiennej stopy zagęszczającej. Stopa może być łatwo wymontowana i wymieniona na na stopę o innym
rozmiarze.
Wyposażenie opcjonalne
(Stopy z elementami grzewczymi)
Systemy wibracji
Kontrolery temperatury stopy
77-PV43012
System kontroli temperatury stopy
zagęszczającej w skomputeryzowanej
zagęszczarce PAVELAB
Stopy zagęszczające o promieniu 535mm z
elementami grzewczymi
Wszystkie stopy zagęszczające wymagają
kontrolera temperatury 77-PV43012
77-PV42011
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 320x260mm,
wyposażona w element grzewczy. Waga
14,5 kg
77-PV43011
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 300x300mm,
wyposażona w element grzewczy. Waga
15,5 kg
77-PV44011
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 400x300mm,
wyposażona w element grzewczy. Waga
19,5 kg
77-PV45011
Wymienna stopa zagęszczająca do
przygotowywania próbek 500x300mm,
wyposażona w element grzewczy. Waga
25,5 kg
Systemy wibracji
77-PV43022
System wibracji stopy zagęszczającej dla
zagęszczarki PAVELAB 380V/50Hz/3F
77-PV43024
System wibracji stopy zagęszczającej dla
zagęszczarki PAVELAB 220V/60Hz/3F
®
Elektromechaniczna Zagęszczarka Płytowa wersja standardowa
Normy:
PN-EN 12697-33, metoda 5.2
modele 77-PV40A05 i 77-PV40A06
Urządzenie zagęszcza próbki MMA do określonej gęstości lub wysokości
metodą kroków przyrostu siły obciążającej.
Otrzymane próbki mogą być:
- Wykorzystane do koleinowania
- Pocięte na próbki do czteropunktowego zginania
- Bazą do pobrania odwiertów do badań rozciągania
pośredniego i pełzania
Urządzenie może zostać wyposażone stopę zagęszczającą i
formy w następujących rozmiarach: 260x320mm, 300x300mm,
400x300mm, 500x300mm
Te ergonomicznie zaprojektowane zagęszczarki osadzone są
na sztywnej ramie stalowej oraz
są wyposażone we wszelkie niezbędne systemy bezpieczeństwa
odpowiadające wymaganiom CE
Software
-- Pełna kontrola maszyny z
poziomu PC
-- ­Raportowanie i
przechowywanie wyników
badań
-- ­Wybór trybu zagęszczania: z
kontrolą przemieszczenia lub
kombinacji przemieszczenie/
siła
-- ­Wyświetlanie przemieszczenia
i cykli siła vs cykle w czasie
rzeczywistym
-- ­Połączenie z PC – port LAN 100
kb/s
Główne cechy
>>
>>
>>
>>
77-PV40A05
Elektromechaniczny napęd
System zagęszczania PRO-COMPACT
A utomatyczne zagęszczanie z kontrolą przemieszczenia lub
kombinacja przemieszczenie/siła
>> Możliwość zagęszczania próbek 500x300mm, 400x300mm,
Cechy szczególne
Procedura zagęszczania
z kontrolowanym
przemieszczeniem i
zagęszczeniem polega na
zastosowaniu najpierw
zagęszczania z kontrolowanym
przemieszczeniem, co
zapewnia gładką i jednorodną
powierzchnię próbki, następnie
stosowana jest faza zagęszczania
z kontrolowaną siłą, idealnie
odwzorowująca zagęszczanie
walcem drogowym.
Oznaczenia kodowe
Kontrola maszyny z poziomu PC
300x300mm, 320x260mm, o grubości od 38 do 120mm
>> Dłuższy (główny) wymiar próbki odpowiada kierunkowi ruchu,
próbki zagęszczone są w sposób odpowiadający wymaganiom PNEN 12697-33.
>>
>>
>>
>>
>>
Łatwa i szybka zmiana stopy zagęszczającej
Zakres siły zagęszczającej 30 kN
Automatyczne zagęszczanie do określonej gęstości/wysokości
Prędkość ruchu wózka regulowana do 10 cykl/min
I dealna do produkcji próbek do czteropunktowego zginania (PN-EN
12697-24, PN-EN 12697-26, AASHTO T321)
>> Ł atwy montaż i demontaż formy
>> Systemy bezpieczeństwa odpowiadające dyrektywom CE
Modele 77-PV42A05 to 77-PV45A06
Kontrola maszyny
Z poziomu PC
Napęd
Elektromechaniczny
Siła maksymalna
30 kN
Stopa zagęszczająca
Wycinek walca o promieniu 535mm
77-PV40A06
Prędkość wózka
Regulowana do 10 cykl/min
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
do MMA, dostarczana z oprogramowaniem – komputer, stopy zagęszczające i
formy muszą być zamówione oddzielnie.
Spełnia wymogi PN-EN 12697-33 Metoda
5.2. 220V/60Hz/3F
Wysokość zagęszczanych próbek
38 – 120 mm
Podgrzewana stopa
Tak, opcjonalnie
Wibracje stopy
Tak, opcjonalnie
Moc
3000 W
Zasilanie
380V/50Hz/3F lub 220V/60Hz/3F
Wymiary (gł/szer/wys)
1300 / 800 / 2000 mm
Waga
650 kg
Elektromechaniczna zagęszczarka płytowa
do MMA, dostarczana z oprogramowaniem – komputer, stopy zagęszczające i
formy muszą być zamówione oddzielnie.
Spełnia wymogi PN-EN 12697-33 Metoda
5.2. 380V/50Hz/3F
Wyposażenie opcjonalne
Patrz strona 30
31
32
®
›
Dynamiczne
systemy badawcze
¨ Dynamiczne systemy badawcze do materiałów drogowych
¨ Moduły badawcze i akcesoria do badań dynamicznych
33
34
Systemy badawcze do badań dynamicznych materiałów drogowych
›› Istotność badań dynamicznych mieszanek mineralno-asfaltowych
Badania właściwości fundamentalnych
RNatężenie ruchu drogowego rośnie w wielu częściach świata poddając tym samym nawierzchnie
drogowe coraz większym naprężeniom dynamicznym. W związku z tą sytuacją badania empiryczne
mieszanek mineralno-asfaltowych mogą okazać się niewystarczające do aby zapewnić ich stałą jakość i
możliwość sprostania rosnącym wymaganiom. Specyfika nowego podejścia polega na wprowadzeniu
badań pozwalających na pomiar wielkości fizycznych związanych bezpośrednio z zachowaniem mieszanek w tych trudnych warunkach.
Najważniejsze normy:
PN-EN 12697-24 Odporność na zmęczenie
PN-EN 12697-25 Badanie cyklicznego
ściskania
PN-EN 12697-26 Sztywność
ASTM D4123 Moduł sztywności
ASTM D7369 Moduł sztywności
AASHTO T307 Moduł sztywności gruntów i kruszyw
AASHTO T321, Odporność na zmęczenie
AASHTO T322, Pełzanie / wytrzymałość
AASHTO T342, Moduł dynamiczny
AASHTO TP79, Moduł dynamiczny i liczba płynięcia
NCHRP 9-19/9-29, Moduł dynamiczny, czas i liczba płynięcia
Systemy do badań dynamicznych z naszej oferty, wyposażone w odpowiednie akcesoria, mogą wykonać wszystkie powyższe badania. W tabeli na kolejnej stronie podgumowane są wszystkie badania,
z krótkim identyfikatorem (ITM, ITF, itd.), normą które spełniają oraz niezbędnymi akcesoriami i typem
systemu służącego do ich wykonania.
35
Moduł badawczy
ITM
Moduł sztywności w
rozciąganiu pośrednim
Normy
Współpracuje z
systemem:
PN-EN 12697-26 Załącznik C
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
Badanie rozciągania pośredniego na próbce cylindrycznej (IT-CY)
ASTM D4123
Indirect tensile test for resilient modulus of bituminous mixtures
AASHTO TP31
Resilient modulus of bituminous mixtures by indirect tension
ITF
Zmęczenie w rozciąganiu
pośrednim
UCC
Badanie jednoosiowego
ściskania
PN-EN 12697-24 Załącznik E
78-PV7111
78-PV7120
78-PV7122
78-PV7123
78-PV7118
78-PV7114
PN-EN 12697-25 Metoda A
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7015 z komorą
78-PV7192
78-PV7112
78-PV7113
78-PV7114
Uniaxial creep test
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7015 z komorą
78-PV7192
PN-EN 12697-25 Metoda B
78-PV7030
78-PV7130
78-PV7160
Alternatywnie:
78-PV7180
78-PV7152
78-PV7152/1
Badanie rozciągania pośredniego na próbkach o kształcie cylindrycznym
Badanie jednoosiowego ściskania na próbce cylindrycznej
Pełzanie jednoosiowe
RM
“Flow time” and “Flow number”
BS DD 226
AS 2891.12.1
Badanie trójosiowego ściskania
Moduł sprężystości i bada- AASHTO T307 (wcześniej TP46)
nie trójosiowe
Resilient modulus of soils and aggregate materials
4PB
Czteropunktowe zgin anie
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7140
78-PV7141
78-PV7142
AASHTO TP79
NCHRP 9-19/9-29 “Dynamic Modulus”
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
Badanie jednoosiowe
78-PV7112
78-PV7175
78-PV7176
78-PV7177
78-PV7178
78-PV7179
AASHTO T342 (ex TP62)
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7145
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7111
78-PV7165
78-PV7030 z komorą
78-PV7193/HP
78-PV7130 z komorą
78-PV7194/HP
78-PV7185
PN-EN 12697-26 Załącznik B
Sztywność: czteropunktowe zginanie próbek o kształcie pryzmatycznym
AASHTO T321
Fatigue life of compacted hot-mix asphalt (HMA) subjected to repeated flexural bending
2PB
Dwupunktowe zginanie
AMPT
Moduł Dynamiczny
DYN
Moduł Dynamiczny
CR-S
Pełzanie / Wytrzymałość
PN-EN 12697-24 Załącznik A
Odporność na zmęczenie: Badanie 2-punktowego zginania na próbkach trapezoidalnym
PN-EN 12697-26 Załącznik A
43
45
78-PV7181
Alternatywnie:
78-B7181/A
Odporność na zmęczenie: czteropunktowe zginanie próbek o kształcie pryzmatycznym
42
44
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7015 z komorą
78-PV7192
PN-EN 12697-24 Załącznik D
Patrz strona
78-PV7111
78-PV7115
78-PV7131
78-PV7132
78-PV7133
78-PV7134
78-PV7030 z komorą
78-PV7193
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7015 z komorą
78-PV7192
NCHRP 9-19/9-29
UCC
78-PV7130 z komorą
78-PV7194
78-PV7015 z komorą
78-PV7192
Wymagane akcesoria
78-PV7153
78-PV7154
78-PV7114
46
47
78-PV7171
78-PB7182
47
Sztywność: Badanie 2-punktowego zginania na próbkach trapezoidalnym
Dynamic Modulus”
Określanie modułu dynamicznego i liczby płynięcia mieszanki mineralno-asfaltowej przy
użyciu Asphalt Mix Performance Tester
Dynamic moduluj of hot mix asphalt (HMA)
AASHTO T322 (ex TP9)
Creep compliance and strength of hot mixasphalt (HMA) using indirect tensile test device
ASTM D7369
Badanie trójosiowe
78-PV7180
78-PV7152
78-PV7152/1
78-PV7153
78-PV7177
78-PV7178
78-PV7179
48
49
50
Resilient modulus for bituminous mixtures by indirect tensile test
PN-EN 12697-46
TSRST
Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach osiowego rozciągania
AASHTO TP10
Thermal stress restrained specimen tensile strength
51
36
DYNAMICZNE SYSTEMY BADAWCZE
Dynamiczne systemy badawcze do materiałów drogowych
›› Rozwój metod badawczych opartych na właściwościach użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych roz-
począł się w roku 1987 wraz z powstaniem w Stanach Zjednoczonych programu SHRP – Strategic Highway Research Program. Po pięciu latach prac badawczych efektem programu była koncepcja SUPERPAVETM (SUperior
PERforming asphalt PAVEments) obejmująca nowe urządzenia badawcze oraz specyfikacje materiałów używanych do budowy dróg
130
Zakres
30
Zakres
kN
kN
78-PV7030*, zakres 30kN
wraz z komorą klimatyczną
78-PV7130*, zakres 130kN
wraz z komorą klimatyczną
*Pompa hydrauliczna chodzi w skład obu systemów, ale nie jest
pokazana na ilustracjach.
®
78-PV7130, Zakres 130kN, częstotliwość pracy do 70Hz
78-PV7030, Zakres 30kN, częstotliwość pracy do 70Hz
Główne cechy
Systemy Serwo-hydrauliczne
>> Tłok serwo-hydrauliczny dwustronnego działania
pozwalający na osiągnięcie częstotliwości do 70HzTłok
serwo-hydrauliczny wyposażony w wewnętrzny czujnik
przemieszczenia
>> Łatwa i szybka zmiana pozycji ruchomej belki, automatyczne
blokowanie belki w pozycji do badania
>> Duża przestrzeń robocza
>> System zintegrowany, pompa hydrauliczna i regulator
15
Zakres
kN
ciśnienia dostarczane razem z ramą
>> Wybór akcesoriów badawczych i oprogramowania
spełniającego wymogi PN-EN, AASHTO i ASTM
>> Oprogramowanie komputerowe prowadzące operatora przez
proces badania
>> Możliwość dostosowania języka oprogramowania
Modele serwo-hydrauliczne spisują się najlepiej przy wyższych zakresach
siły i częstotliwości
78-PV7015, Zakres 15kN, częstotliwość pracy do 30Hz
Główne cechy
Systemy Serwo-pneumatyczn
>> Rama o wysokiej sztywności
>> Tłok serwo-pneumatyczny wyposażony w wewnętrzny
czujnik przemieszczenia
>> Łatwa i szybka zmiana pozycji ruchomej belki, automatyczne blokowanie belki w pozycji do badania
>> Duża przestrzeń robocza
>> Wybór akcesoriów badawczych i oprogramowania spełniającego
wymogi PN-EN, AASHTO i ASTM
>> Oprogramowanie komputerowe prowadzące operatora przez
proces badania
>> Możliwość dostosowania języka oprogramowania
Modele serwo-hydrauliczne spisują
się najlepiej przy wyższych zakresach siły i
częstotliwości
78-PV7015, 15 zakres 15kN
wraz z komorą klimatyczną
37
38
Dynamiczne systemy badawcze
78-PV7030
z komorą klimatyczną oraz
akcesoriami badawczymi.
78-PV7030, 78-PV7130
SERWO-HYDRAULICZNE SYSTEMY BADAWCZE, zakresy sił 30kN i 130kN
›› Te uniwersalne systemy badawcze pozwalają na wykonywanie badań z kontrolowaną siłą lub przemieszczeniem oraz przy programowanym przez użytkownika kształcie fali w szerokim zakresie częstotliwości
aż do maksymalnie 70Hz. Pozwala to na symulację obciążeń wywołanych przez ruch drogowy.
Przyjazny interfejs użytkownika pozwala na monitorowanie
badania podczas jego trwania oraz ocenę jego wyników.
System musi zostać uzupełniony o akcesoria zgodne z badaniem, jakie ma być prowadzone (patrz sekcja akcesoria).
Komory klimatyczne są również oferowane jako odrębne
elementy (patrz sekcja akcesoria).
Rama, tłok hydrauliczny i pompa hydrauliczna
Modele
78-PV7030
78-PV7030/Z
78-PV7130
78-PV7130/Z
Cednostka sterująco-odczytowa
(CDC – Compact Dynamic Controller)
30kN
800mm
450mm
tak
130 kN
1000 mm
600 mm
tak
ʰʰ wejścia: 16 analogowych i 8 cyfrowych
kanałów wejścia
ʰʰ wyjścia: 2 16 bitowe analogowe kanały
wyjścia oraz 8 cyfrowych
+/-30kN
±130 kN
Rama o wysokiej sztywności
-zakres
- prześwit pionowy
- odległość między kolumnami
- zmotoryzowana ruchoma belka z blokowaniem hydraulicznym
- zakres czujnika siły
Tłok hydrauliczny dwustronny
- zakres sił dynamicznych
- zakres sił statycznych
- wbudowany przetwornik przemieszczenia
- maksymalna częstotliwość badania
- akumulator hydrauliczny
- filtr wysokociśnieniowy 45µm z czujniki
em zabrudzenia
25 kN
30 kN
50 mm
70 Hz
1,5l pojemności
100 kN
130 kN
100 mm
70 Hz
1,5l pojemności
tak
tak
- maksymalne ciśnienie robocze
- maksymalny przepływ
- moc
- system chłodzenia
210bar
5 litrów/min
2,2kW
powietrzem
- pojemność zbiornika z olejem
45l
210bar
18 litrów/min
7,5kW
wymiennik ciepła
chłodzony wodą
10l/min
220l
Zasilacz hydrauliczny
Wymiary i waga
- rama (wxdxh)
- zasilacz hydrauliczny (wxdxh)
- jednostka kontrolna (wxdxh)
- waga
(rama + zasilacz + jednostka kontrolna)
w sumie
660x560x1800mm
600x500x800mm
420x270x150mm
(180kg+90kg+12kg)
1000x1000x3000mm
1200x650x1200mm
420x270x150mm
282kg
772kg
(600kg+160kg+12kg)
--
Kontrola i sprzężenie zwrotne
ʰʰ pętla kontrolna o częstotliwości 10kHz,
akwizycja danych 2,5kHz na wszystkich
kanałach
ʰʰ dwie osie kontroli (tłok pionowy oraz
ciśnienie w komorze)
ʰʰ możliwość kontroli tłoka przy pomocy
sygnałów z różnych przetworników
(czujnik siły, wewnętrzny przetwornik
przemieszczenia, zewnętrzny
przetwornik przemieszczenia)
ʰʰ ciśnienie w komorze kontrolowane przy
pomocy czujnika ciśnienia
ʰʰ przetworniki podłączone do
analogowych kanałów wejścia mogą
zostać skalibrowane w wielu punktach
ʰʰ - zakresy kalibracji definiowane przez
użytkownika za pośrednictwem
software’u
ʰʰ - Podłączenie do komputera złączem
Ethernet 100Mb/s
Program sterujący
-- program typu all-in-one
łączący funkcję odczytu i
kontroli
-- zarządzanie kalibracją w
przyjazny dla użytkownika
sposób
-- duża ilość modułów
----
badawczych dla
poszczególnych materiałów,
asfaltu, materiałów
niezwiązanych oraz
badania definiowane przez
użytkownika
kształt fali do wyboru:
sinusoidalna, pół-sinusoidalna,
kwadratowa lub definiowana
przez użytkownika
odczyty z kanałów w czasie
rzeczywistym
programowalne procedury
badań
programowalne warunki
zakończenia badania
Oznaczenia kodowe
78-PV7030
Serwo-hydrauliczny system badawczy,
zakres sił statycznych do 25kN, dynamicznych do 30kN. Składa się z ramy badawczej, czujnika siły, pompy hydraulicznej i
systemu sterowniczo-odczytowego
230V/50Hz/1F
78-PV7130
Serwo-hydrauliczny system badawczy, zakres sił statycznych do 100kN,
dynamicznych do 130kN. Składa się z
ramy badawczej, czujnika siły, pompy
hydraulicznej i systemu sterowniczo-odczytowego
380V/50Hz/3F
®
39
Tłok serwo-hydrauliczny
Ruchoma góna belka z blokowaniem hydraulicznym w pozycji do badania
Czujnik siły
78-PV7130 z komorą klimatyczną
oraz akcesoriami badawczymi.
Akcesoria
Moduły badawcze
(patrz strona 35)
Uwaga: moduły badawcze zawierają odpowiednie
oprogramowanie komputerowe do prowadzenia
badan
Komory klimatyczne z kontrolą
podgrzewania i chłodzenia
Komora klimatyczna jest niezbędnym
elementem do wykonania większości
badań. W przypadku badań niskotemperaturowego zachowania się mieszanek TSRST
niezbędne są komory z rozszerzonym
zakresem temperaturowym od -50oC do
+100oC, takie jak 78-PV7193/HP oraz
78-PV7194/HP (patrz strona 45).
Specyfikacja
Komory wykonane ze stali nierdzewnej
AISI 304, 18/10. Komory posiadają
potrójnie izolowane drzwi, wymuszony
obieg powietrza, kontroler temperatury w
zamkniętej pętli obiegu danych, jednostkę
chłodzącą wraz z systemem odszraniającym oraz oświetlenie wewnętrzne. .
78-PV7194
Komora klimatyczna o zakresie od -25oC
do +60oC do systemu 78-PV7130 o
zakresie 130kN. 230V/50Hz/1F.
78-PV7194/HP
Komora klimatyczna o zakresie od -50oC
do +100oC do systemu 78-PV7130 o
zakresie 130kN. 230V/50Hz/1F.
78-PV7116
Zestaw do pomiaru temperatury składający się z dwóch sond PT100
Widok okna programu pomiarowego do modułu sztywności w rozciąganiu pośrednim
Modele
78-PV7193
78-PV7193/Z
78-PV7193/HP
78-PV7193/HPZ
78-PV7194
78-PV7194/Z
78-PV7194/HP
78-PV7194/HPZ
Do współpracy z systemem:
78-PV7030
78-PV7030/Z
78-PV7030
78-PV7030/Z
78-PV7130
78-PV7130/Z
78-PV7130
78-PV7130/Z
Zakres temperatury
-25oC do +60oC
-50oC do +100oC
-25oC do +60oC
-50oC do +100oC
78-PV7193/HP
Moc
2300 W
4000 W
2300 W
4200 W
Komora klimatyczna o zakresie od -50oC
do +100oC do systemu 78-PV7030 o
zakresie 30kN. 230V/50Hz/1F.
Wymiary (wxdxh)
790x900x1560mm
920x810x1790mm
580x1000x1000mm
580x1180x1020mm
Ciężar
180 kg
220 kg
150 kg
210 kg
78-PV7193
Komora klimatyczna o zakresie od -25oC
do +60oC do systemu 78-PV7030 o
zakresie 30kN. 230V/50Hz/1F.
40
DYNAMICZNE SYSTEMY BADAWCZE
78-PV7015
SERWO-PNEUMATYCZNY SYSTEM BADAWCZY O ZAKRESIE 15KN
›› Ten uniwersalny system badawczy pozwalają na wykonywanie badań z kontrolowaną siłą lub przemieszczeniem oraz przy programowanym przez użytkownika kształcie fali w szerokim zakresie częstotliwości.
Pozwala to na symulację obciążeń wywołanych przez ruch drogowy.
Przyjazny interfejs użytkownika pozwala na monitorowanie badania podczas jego trwania oraz ocenę jego
wyników. System musi zostać uzupełniony o akcesoria
zgodne z badaniem, jakie ma być prowadzone (patrz
sekcja akcesoria). Komory klimatyczne są również oferowane jako odrębne elementy (patrz sekcja akcesoria).
78-PV7015 wraz z komorą 78-PV7192 oraz akcesoriami
Główne cechy
Specyfikacja techniczna
>> System serowo-pneumatyczny
Rama
to niezrównana relacja osiągów
do ceny
>> Łatwy w użyciu program
prowadzi użytkownika przez
kolejne fazy badania
>> Możliwość dostosowania języka
oprogramowania
>> Rama o wysokiej sztywności
>> Tłok serwo-pneumatyczny
wyposażony w wewnętrzny
czujnik przemieszczenia
>> Łatwa i szybka zmiana pozycji
ruchomej górnej belki
>> Duża przestrzeń robocza
>> Wybór akcesoriów badawczych
i oprogramowania
spełniającego wymogi PN-EN,
AASHTO i ASTM
-- Rama badawcza o wysokiej
sztywności, prześwit pionowy
650mm, prześwit horyzontalny
339mm
-- Dwustronny tłok Serwopneumatyczny o skoku 30mm
-- Tłok posiada wbudowany
czujnik przemieszczenia LVDT
o zakresie 30mm
-- W zestawie zbiornik
przejściowy o z pojemności
5l wyposażony w manometr,
filtry, niezbędne złącza i
przewody hydrauliczne
-- Czujnik siły +/-25kN
-- Maksymalna częstotliwość
badania 30Hz
Jednostka sterująco-odczytowa
(CDC – Compact Dynamic Controller)
-- wejścia: 16 analogowych i 8
cyfrowych kanałów wejścia
-- wyjścia: 2 16 bitowe
analogowe kanały wyjścia oraz
8 cyfrowych
Kontrola i sprzężenie zwrotne
- pętla kontrolna o częstotliwości
10kHz, akwizycja danych 2,5kHz
na wszystkich kanałach
-- dwie osie kontroli (tłok
pionowy oraz ciśnienie w
komorze)
-- możliwość kontroli tłoka przy
pomocy sygnałów z różnych
przetworników (czujnik siły,
wewnętrzny przetwornik
przemieszczenia, zewnętrzny
przetwornik przemieszczenia)
-- ciśnienie w komorze
kontrolowane przy pomocy
czujnika ciśnienia
-- przetworniki podłączone do
analogowych kanałów wejścia
mogą zostać skalibrowane w
wielu punktach
-- zakresy kalibracji definiowane
przez użytkownika za
pośrednictwem software’u
-- Podłączenie do komputera
złączem Ethernet 100Mb/s
Program sterujący
-- program typu all-in-one
łączący funkcję odczytu i
kontroli
-- zarządzanie kalibracją w
przyjazny dla użytkownika
sposób
-- duża ilość modułów
badawczych dla
poszczególnych materiałów,
asfaltu, materiałów
niezwiązanych oraz
badania definiowane przez
użytkownika
-- kształt fali do wyboru:
sinusoidalna, pół-sinusoidalna,
kwadratowa lub definiowana
przez użytkownika
-- odczyty z kanałów w czasie
rzeczywistym
-- programowalne procedury
badań
-- programowalne warunki
zakończenia badania
Ważne: Komputer i drukarka nie są elementami
urządzenia i muszą być zamówione odrębnie lub
dostarczone przez użytkownika
System do właściwej pracy wymaga podłączenia
do kompresora. Zaleca się również użycie osuszacza
z zestawem filtrów. Patrz akcesoria modele
86-D2015/A oraz 86-D2019
®
Tłok serwo-pneumatyczny
Kompresor
86-D2015/A
Kompresor tłokowy. Maksymalne
stałe ciśnienie robocze 8bar, ciśnienie
maksymalne 10bar. Moc 5,5kW, zbiornik o
pojemności 200l. 400V/50Hz/3F
Oznaczenia kodowe
78-PV7015
Serwo-pneumatyczny system badawczy,
zakres do 15kN. Składa się z ramy badawczej, czujnika siły, zbiornika pneumatycznego i systemu sterowniczo-odczytowego
110-230V/50-60Hz/1F
Komora klimatyczna
78-PV7192
Komora klimatyczna o zakresie -25oC do
+60oC. 230V/50Hz/1F
Specyfikacja
ʰʰ zakres temperatury pracy od -25oC do
+60oC, rozdzielczość -0,1oC
ʰʰ wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
18/10 (wnętrze i obudowa)
ʰʰ potrójnie izolowane drzwi
ʰʰ wymuszony obieg powietrza
ʰʰ kontroler PID temperatury
ʰʰ jednostka chłodząca z systemem
odszraniania
ʰʰ oświetlenie wewnętrzne
ʰʰ moc 1800W
ʰʰ wymiary zewnętrzne 700x700x2030mm
ʰʰ ciężar ok. 140kg
78-B7116
Zestaw do pomiaru temperatury składający się z dwóch sond PT100
86-D2019
Osuszacz powietrza z filtrami: filtr cząsteczek stałych 5µm, filtry oleju 1M oraz filtr
koalescencji. 230V/50Hz/1F
Widok okna programu pomiarowego do badań
zmęczeniowych w rozciąganiu pośrednim
86-D2019/Z
Jak wyżej z zasilaniem 110V, 60 Hz, 1F
Akcesoria
Moduły badawcze
(patrz strona 35)
Uwaga: moduły badawcze zawierają odpowiednie oprogramowanie komputerowe
do prowadzenia badań
41
42
Dynamiczne systemy badawcze
Moduły wyposażenia do dynamicznych systemów badawczych
W tabeli znajdującej się na stronie 35 podane są wersje systemów badawczych właściwych do wykonywania poniższych badań.
Moduł
Badawczy
ITM
Badanie rozciągania
pośredniego
Normy
Wszystkie wymienione poniżej normy
wymagają takich samych akcesoriów
78-PV7111
78-PV7131
PN-EN 12697-26 Aneks C
Badanie rozciągania pośredniego na
próbce cylindrycznej (IT-CY)
78-PV7133
78-PV7132
ASTM D4123
Indirect tensile test for resilient modulus of
bituminous mixtures
AASHTO TP31
Resilient modulus of bituminous mixtures
by indirect tension
78-PV7115
Akcesoria do badania rozciągania
pośredniego
78-PV7134
Akcesoria badawcze
78-PV7111
Uchwyt do badania rozciągania pośredniego na próbkach o średnicy 100 i 150mm.
Musi zostać uzupełniony o:
78-PV7115
Zestaw dwóch przetworników przemieszczenia LVDT o zakresie 0,10mm
78-PV7131
Obręcz kontrolna do modułu IT
78-PV7132
Próbka kontrolna o średnicy 100mm
wykonana z PCV
78-PV7133
Próbka kontrolna o średnicy 150mm
wykonana z PCV
78-PV7134
Klucz dynamometryczny
Wygląd okna programu w badaniu rozciągania pośredniego
®
43
Moduł
Badawczy
ITF
Badanie rozciągania
pośredniego – zmęczenie
Normy
PN-EN 12697-24 Annex E
Badanie rozciągania pośredniego na
próbkach o kształcie cylindrycznym
78-PV7111
78-PV7120
78-PV7123
Akcesoria do badania zmęczeniowego w rozciąganiu pośrednim
78-PV7122
Akcesoria badawcze
78-PV7111
Uchwyt do badania rozciągania pośredniego na próbkach o średnicy 100 i 150mm.
Musi zostać uzupełniony o:
78-PV7120
Zestaw dwóch przetworników LVDT o zakresie 3,75mm, z zakończeniami kulowymi
78-PV7122
Pasek łączący czujniki LVDT do próbek o
średnicy 100mm
78-PV7123
Pasek łączący czujniki LVDT do próbek o
średnicy 150mM
Wygląd okna programu w badaniu rozciągania
pośredniego - zmęczenie
44
Dynamiczne systemy badawcze
Moduły wyposażenia do dynamicznych systemów badawczych
Dostarczane wraz z oprogramowaniem
Moduł
Badawczy
UCC
Badanie jednoosiowego
ściskania
Normy
PN-EN 12697-25 Metoda A
Badanie jednoosiowego ściskania na
próbce cylindrycznej
78-PV7118
Akcesoria badawcze
78-PV7118
Zestaw płyt dociskowych do testu
jednoosiowego ściskania na próbkach o
średnicy 150mm wg PN-EN 12697-25
Metoda A.
78-PV7114
Zestaw dwóch przetworników przemieszczenia LVDT o zakresie 10mm
Akcesoria do badania ściskania jednoosiowego
zgodnie z PN-EN 12697-25 Metoda A
78-PV7114
Wygląd okna programu w badaniu ściskania jednoosiowego zgodnie z PN-EN 12697-25 Metoda A
®
Moduł
Badawczy
UCC
Pełzanie jednoosiowe
Normy
Wszystkie wymienione poniżej normy
wymagają takich samych akcesoriów
NCHRP 9-19/9-29
“Flow time” and “Flow number”
BS DD 226
AS 2891.12.1
Jednoosiowe pełzanie
78-PV7113
78-PV7112
78-PV7114
Akcesoria do badania pełzania jednoosiowego
Akcesoria badawcze
78-PV7112
Zestaw płyt dociskowych do testu
jednoosiowego ściskania na próbkach o
średnicy 100mm
78-PV7113
Zestaw płyt dociskowych do testu
jednoosiowego ściskania na próbkach o
średnicy 150mm
78-PV7114
Zestaw dwóch przetworników przemieszczenia LVDT o zakresie 10mm
Wygląd okna programu w badaniu pełzania jednoosiowego
78-PV7114
45
46
Dynamiczne systemy badawcze
Moduły wyposażenia do dynamicznych systemów badawczych
Dostarczane wraz z oprogramowaniem
78-PV7114
78-PV7154
Moduł
Badawczy
RM
Moduł sprężystości i
badanie trójosiowet
Powinna zostać uzupełniona o następujące
akcesoria:
78-PV7152/1
78-PV7152
Normy
Zespół zbiornika ciśnieniowego wyposażoWszystkie wymienione poniżej normy wyma- nego w serwozawór kontrolujący ciśnienie
w komorze (do systemów serwo-hydraugają takich samych akcesoriów
licznych)
PN-EN 12697-25 Metoda B
78-PV7152/1
Badanie trójosiowego ściskania
Upgrade zbiornika ciśnieniowego:
wyposażenie w serwozawór kontroluAASHTO T307
jący ciśnienie w komorze (do systemów
(poprzednio TP46)
serwo-pneumatycznych)
Moduł sprężystości gruntu i kruszyw
78-PV7152
78-PV7180
78-PV7153
Akcesoria do badań trójosiowych z komorą 78-PV7180
78-PV7153
Akcesoria badawcze
78-PV7160
Komora trójosiowa do próbek o średnicy
100mm. Do użytku z systemami pneumatycznymi i hydraulicznymi. Komora
wyposażona w 4 złącza z zaworami.
Maksymalne ciśnienie robocze 1700kPa
Alternatywnie:
Przetwornik ciśnienia o zakresie 0-600kPa
78-PV7154
78-PV7114
78-PV7154
Zestaw do montażu zewnętrznych
czujników
LVDT do komór trójosiowych PV7160 oraz
PV7180
78-PV7114
78-PV7152/1
Zestaw dwóch przetworników przemieszczenia
LVDT o zakresie 10mm
78-PV7160
78-PV7152
78-PV7180
Komora trójosiowa do próbek o średnicy
100mm z możliwością montażu czujników
bezpośrednio na próbce
Uwaga: Tkomora 78-PV7180 może również
służyć do badania AMPT (patrz strona 48). Daje to
możliwość uniknięcia duplikacji akcesoriów
78-PV7153
Akcesoria do badań trójosiowych z komorą 78-PV7160
Uwaga:
obie komory trójosiowe muszą zostać doposażone w odpowiednie akcesoria do próbek w
zależności od ich średnicy. Poniżej przykładowe akcesoria do próbek o średnicy 100mm
Kod
Opis
28-WF0416/A2
Podstawa próbki o średnicy 100mm
1
28-WF0432/A3*
Kamień porowy do próbek 100mm
1
28-WF4101/A
Narzędzie do umieszczania membrany na próbkach o średnicy 100mm
1
28-WF4101/B
Narzędzie do umieszczania o-ringu na próbkach o średnicy
100mm
1
28-WF4104
Para dysków porowych o średnicy 100mm
1
28-WF4105
Gumowa membrana na próbki 100mm i 105mm x 355mm
długości (paczka 10 szt.)
2
28-WF4106
O Ring na próbki o średnicy 100mm i 105mm (paczka 10 szt.)
2
Wygląd okna programu w badaniu trójosiowym
* 28-WF4104 to alternatywa w przypadku komory 78-PV7180
Ilość
®
Moduł
Badawczy
4PB
47
Moduł
Badawczy
Czteropunktowe
zginanie
Normy
Wszystkie wymienione poniżej normy
wymagają takich samych akcesoriów
PN-EN 12697-24 Załącznik D
Odporność na zmęczenie: czteropunktowe
zginanie próbek o kształcie pryzmatycznym
PN-EN 12697-26 Załącznik B
Sztywność: czteropunktowe zginanie
próbek o kształcie pryzmatycznym
AASHTO T321
Fatigue life of compacted hot-mix asphalt
(HMA) subjected to repeated flexural
bending
Akcesoria badawcze
78-PV7181
Beam fatigue jig
Moduł zginania czteropunktowego belek
do zastosowania z systemami hydraulicznymi. Alternatywnie:
78-PV7181/A
Beam fatigue jig
Moduł zginania czteropunktowego belek
do zastosowania z systemem pneumatycznym (bez czujnika siły
78-PV7171
Próbka referencyjna o kształcie belki o wymiarach 50x63x380mm wykonana z PCV
2PB
Akcesoria badawcze
Dwupunktowe
zginanie
Normy
Wszystkie wymienione poniżej normy
wymagają takich samych akcesoriów
78-PV7140
Moduł zginania 2-punktowego do zastosowania z systemami hydraulicznymi.
78-PV7141
EN 12697-24 Załącznik A
Odporność na zmęczenie: Badanie
2-punktowego zginania na próbkach
trapezoidalnym
Zestaw akcesoriów w którego skład
wchodzi płytka metalowa przyklejana do
próbki.
78-PV7142
Próbka kalibracyjna wykonana z aluminium.
EN 12697-26 Załącznik A
Sztywność: Badanie 2-punktowego
zginania na próbkach trapezoidalnym
Uwaga: To badanie wykonane zostać może tylko w
systemie Dynapave 30kN 78-B7030.
78-PV7182
Próbka referencyjna o kształcie belki o
wykonana z aluminium. Dostarczana wraz z
deklaracją potwierdzającą wartość modułu E.
78-PV7140
78-PV7181
78-PV7181/A
78-PV7142
78-PV7171
78-PV7141
78-PV7182
Wygląd okna programu w badaniu czteropunktowego zginania
Akces oria do badań czteropunktowego zginania
Wygląd okna programu w badaniu 2-punktowego zginania
Typical screenshot of a 4PB test
48
Dynamiczne systemy badawcze
Moduły wyposażenia do dynamicznych systemów badawczych
Dostarczane wraz z oprogramowaniem
78-PV7176
Moduł
Badawczy
AMPT
Moduł
Dynamiczny*
Normy
Wszystkie wymienione poniżej normy
wymagają takich samych akcesoriów
AASHTO TP79
NCHRP 9-19/9-29
Szczegóły zestawu akcesoriów wraz z czujnikami
LVDT oraz ich mocowaniem
* Badanie to może zostać wykonane jedynie przy
użyciu systemów serwo-hydraulicznych 78-PV7030
lub 78-PV7130
“Dynamic Modulus”
Określanie modułu dynamicznego i liczby
płynięcia mieszanki mineralno-asfaltowej
przy użyciu Asphalt Mix Performance
Tester
Szczegóły zestawu kalibracyjnego wraz z czujnikami LVDT oraz ich mocowaniem
Akcesoria do badania jednoosiowego
78-PV7112
Zestaw płyt dociskowych do testu
jednoosiowego ściskania na próbkach o
średnicy 100mm
78-PV7175
78-PV7112
78-PV7177
78-PV7179
78-PV7178
Urządzenie do montażu punktów mocowania czujników LVDT na próbkę
78-PV7176
Pierścień kontrolny
78-PV7177
Punkty mocowania czujników na próbkę,
6 szt.
78-PV7178
Zestaw 3 czujników LVDT o zakresie 1mm
78-PV7179
Punkty mocowania czujników, 24 szt
Szczegóły urządzenia do montażu punktów
mocowania czujników oraz przystawki próżniowej do
zakładania membrany na próbkę
Wygląd okna program do badań
AMPT (ściskanie jednoosiowe)
®
78-PV7180
78-PV7177
Szczegóły zestawu akcesoriów do AMPT w wersji z
komorą trójosiową
78-PV7178
78-PV7152/1
78-PV7152
78-PV7179
78-PV7153
Akcesoria do badania jednoosiowego
78-PV7153
78-PV7180
78-PV7177
Komora trójosiowa do próbek o
średnicy 100mm z możliwością
montażu czujników bezpośrednio na
próbce
Punkty mocowania czujników na próbkę,
6 szt.
Powinna zostać uzupełniona o następujące
akcesoria:
Zestaw 3 czujników LVDT o zakresie 1mm
78-PV7152
Zespół zbiornika ciśnieniowego wyposażonego w serwozawór kontrolujący
ciśnienie w komorze (do systemów
serwo-hydraulicznych)
78-PV7152/1
Upgrade zbiornika ciśnieniowego:
wyposażenie w serwozawór kontrolujący ciśnienie w komorze (do systemów
serwo-pneumatycznych)
Szczegóły zestawu akcesoriów do AMPT w wersji z komorą trójosiową
Moduł
Badawczy
DYN
Moduł
Dynamiczny
Normy
AASHTO T342
(wcześniej TP62)
Moduł dynamiczny HMA
78-PV7145
Zestaw akcesoriów zawierający trzy
przetwornik LVDT, elementy mocowania
czujników na próbkę, pręty wyrównujące
oraz łożyska nie powodujące tarcia
Szczegóły zestawu akcesoriów do AMPT w wersji z komorą trójosiową
Wygląd okna program do badań modułu dynamicznego
Przetwornik ciśnienia o zakresie 0-600kPa
78-PV7178
78-PV7179
Punkty mocowania czujników, 24 szt.
49
50
Dynamiczne systemy badawcze
Moduły wyposażenia do dynamicznych systemów badawczych
Dostarczane wraz z oprogramowaniem
Moduł
Badawczy
CR-S
Pełzanie /
Wytrzymałość
Normy
AASHTO T322 (dawniej TP9)
Pełzanie i wytrzymałość mieszanek na
gorąco (HMA) z użyciem akcesorium do
pośredniego rozciągania
78-PV7111
78-PV7165
ASTM D7369
Moduł sprężystości mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez rozciąganie
pośrednie
78-PV7165
Zestaw akcesoriów do badania pełzania / wytrzymałości
Akcesoria
78-PV7111
Uchwyt do badania rozciągania pośredniego na próbkach o średnicy 100 i 150mm.
78-PV7165
Komora trójosiowa do próbek o średnicy
100mm z możliwością montażu czujników
bezpośrednio na próbce
Szczegóły zestawu akcesoriów do badania pełzania / wytrzymałości
®
Moduł
Badawczy
Rozciąganie
termiczne przy
TSRST* ograniczonym
odkształceniu
Standards TSRST
Wszystkie poniższe normy wymagają tych samych
akcesoriów
PN-EN 12697-46
Pękanie niskotemperaturowe i właściwości
w badaniach osiowego rozciągania
78-PV7185
AASHTO TP10
Thermal stress restrained specimen tensile
strength
Akcesoria
78-PV7185
Zestaw do TSRST w którego skład
wchodzą między innymi uchwyt do
rozciągania i statyw do
mocowania płytek rozciągających
Zestaw akcesoriów do badania TSRST
*Badanie TSRST wymaga zastosowania komór klimatycznych o rozszerzonym
zakresie temperatur -50oC do +70/100oC. Patrz strona 37
51
52
®
›
KOLEINOWANIE
¨ Dwustanowiskowy koleinomierz do badania w wodzie wg. AASHTO 324
¨ Dwustanowiskowy koleinomierz do badania w powietrzu iw wodzie wg. PN-EN 12697-22
¨ Jednostanowiskowy koleinomierz do badania w powietrzu wg. PN-EN 12697-22
53
54
KOLEINOWANIE
DWT Dwustanowiskowe koleinomierze
Normy: PN-EN, ASHTO oraz modele uniwersalne
Badanie w powietrzu i/lub wodzie
›› Badanie koleinowania służy do określania podatności mieszanek mineralno-asfaltowych
na odkształcenia pod wpływem wielokrotnego przejścia obciążanego koła przez próbkę.
Dwie metody przeprowadzenia badania, wg. AASHTO 324 i PN-EN 12697-22 różnią się
jedynie:
- Warunkami otoczenia: „w wodzie” i „w powietrzu wg. PN-EN, „w wodzie” wg. AASHTO
- Rozmiarem i materiałem wykonania koła: z pełna opona gumową o rozmiarze 203x50mm (śr/
szer) dla PN-EN;
stalowe koło o rozmiarze 203x47mm(śr/szer) dla AASHTO
CONTROLS oferuje trzy modele spełniające wszystkie powyższe wymagania
CUSTOMER’S VALUE
DRIVES THE INNOVATION
®
Dla wszystkich koleinomierzy
Główne cechy
>> Dwa stanowiska z możliwością badania
na jednym
>> R egulowana prędkość 20 - 30 cykli/min
>> Nieruchomy stół z próbką – mobile ramię
z kołem
>> System podnoszenia jednego z kół
dostępny jako opcja
>> Formy do płyt 400x300mm i 360x300mm
(dla próbek 320x260mm)
>> O bciążenie koła 705 N*
>> Temperatura od temp. otoczenia do
>> W
ysokość próbek od 40mm do 100mm
>> Wszystkie elementy mające kontakt z
>> Wysoka dokładność temperatury (±0,5°C)
>> Komputer i oprogramowanie w komplecie
+70°C
powietrza i wody
wodą wykonane ze stali nierdzewnej
>> Czujnik głębokości koleiny 25mm,
dokładność 0,1mm
>> Zmechanizowany system podnoszenia kół
celem łatwego wyjmowania próbek
*1400 N i 2000 N dostępne opcjonalnie
77-PV31A
AASHTO T324
DWT dwustanowiskowy koleinomierz typu Hamburg do badania
w wodzie
77-PV32E
PN-EN 12697-22
77-PV33A
AASHTO T324
DWT dwustanowiskowy koleinomierz typu Hamburg do badania
w powietrzu i w wodzie
77-PV33E
EN 12697-22
(mały aparat)
DWT dwustanowiskowy koleinomierz do badania w powietrzu
(mały aparat)
DWT dwustanowiskowy koleinomierz do badania w powietrzu i
w wodzien
77-PV33B
Model uniwersalny do badań wg.
PN-EN 12697-22 (mały aparat) i
AASHTO T324
DWT dwustanowiskowy koleinomierz do badania w powietrzu
i w wodzie wg PN-EN i AASHTO
wymiennymi kołami (z laną oponą gumową do PN-EN i ze stali
nierdzewnej dla AASHTO)
55
56
KOLEINOWANIE
DWT Dwustanowiskowe koleinomierze
Stal malowana proszkowo, dwie
przesuwane transparentne osłony.
okrągłych z odwiertów czy prasy
żyratorowej dostępne jako opcja
– patrz akcesoria.
System obciążeniowy
System kontroli temperatury
Obciążenie całkowite (dla obu
kół) wynosi 705 N (1400 N i 2000
N opcjonalnie). System automatycznego podnoszenia kół po zakończeniu badania.
Norma PN-EN 12697-22 wymaga
badań w powietrzu o temperaturze 60°C z dokładnością ±1°C, lub
w wodzie o jej poziomie o 20mm
wyższym niż powierzchnia próbki, podczas gdy AASHTO T324 wymaga badania w wodzie o temperaturze +70°C z dokładnością
±1°C. Wszystkie modele w pełnie
spełniają, a nawet przekraczają
powyższe wymagania, zapewniając utrzymanie temperatury z
rzeczywistą dokładnością ±0,5°C.
Obudowa maszyny
Przebieg badania
Stół z próbkami pozostaje nieruchomy podczas gdy ramiona obciążeniowe wyposażone w koła
badawcze wykonują ruch posuwisto – zwrotny o całkowitej długości przejazdu koła równej 230
mm. Prędkość badania regulowana jest z poziomu komputera w
zakresie od 20 do 30 cykli/min (40
– 60 przejść koła). Na stole roboczym zamocować można formy
400x300mm i 360x300mm (płyty
320x260mm), do próbek o wysokości 40mm do 100mm. Dłuższy
wymiar próbki ustawiony jest
zgodnie z kierunkiem przejazdu
koła. Specjalne formy do próbek
System pomiarowy
Każde ze stanowisk wyposażone jest w liniowy czujnik przemieszczenia 25mm (dokładność
0,1mm) do pomiaru głębokości
koleiny.
Widok koła badawczego podczas pracy
Oprogramowanie
procedur badawczych zgodnych
z PN-EN 12697-22 i AASHTO T324,
monitorowanie badań w czasie
rzeczywistym łącznie z aktualnym
poziomem temperatury powietrza lub wody i głębokością koleiny. Wykres przyrostu koleiny na
liczbę cykli dostępny jest z wyborem jednostek metrycznych lub
anglosaskich. Program umożliwia
również eksport danych do formatu Excel, archiwizację rodzajów
badanych mieszanek i informacji
o klientach. Tło ekranu różni się
kolorystycznie zależnie od tego
czy badamy w powietrzu czy w
wodzie.
Przyjazne, łatwe w obsłudze oprogramowanie w języku polskim,
umożliwia zaprogramowa-n i e
Bezpieczeństwo
Maszyna zatrzymuje się automatycznie po otwarciu jednej z osłon
System zabezpieczenia przed
przegrzaniem temperatury
Zabezpieczenie silnika i wiele innych aplikacji
Standardowe wyposażenie
Widok zautomatyzowanego systemu podnoszenia kół
po zakończeniu badania
The machine is supplied complete with PC,
Urządzenie dostarczane jest z
komputerem, oprogramowaniem
i dwiema formami
®
Modele
Materiał i wymiary (średnica/szerokość) kół obciążeniowych
AASHTO
w wodzie
AASHTO
w powietrzu i w
wodzie
PN-EN
w powietrzu
PN-EN
w powietrzu i w
wodzie
PN-EN/AASHTO
i w powietrzu i
wodzie
77-PV31A06
77-PV31A05
77-PV33A06
77-PV33A05
77-PV32E05
77-PV32E06
77-PV33E05
77-PV33E06
77-PV33B05
77-PV33B05
Stal nierdzewna
203 x 47 mm
Stal nierdzewna
203 x 47 mm
Gumowa opona
203 x 50 mm
Gumowa opona
203 x 50 mm
Stal nierdzewna
203 x 47 mm
Gumowa opona
203 x 50 mm
Sposób koleinowania
Nieruchomy stół – mobilne ramię z kołem
Zakres ruchu koła
230 mm
Prędkość badania
Regulowana od 20 do 30 cykli/min
Obciążenie koła
705 N*
Zakres temperatury
Metoda kontroli temperatury (dokładność ±0,5°C dla
wody i powietrza)
Od temperatury otoczenia do +70°C
Trzy grzałki o mocy 1500
W, pompa cyrkulacyjna,
automatyczny tryb
napełniania i utrzymywania
wymaganego poziomu wody
Powietrze:
Trzy elektronicznie
kontrolowane dmuchawy
1200 Ws
Woda:
Trzy grzałki o mocy 1500
W, pompa cyrkulacyjna,
automatyczny tryb napełniania
i utrzymywania wymaganego
poziomu wody
Zakres pomiaru głębokości
koleiny
Formy w zestawie
Trzy elektronicznie
kontrolowane
dmuchawy 1200 W
Powietrze:
Trzy elektronicznie
kontrolowane dmuchawy
1200 W
Woda:
Trzy grzałki o mocy 1500
W, pompa cyrkulacyjna,
automatyczny tryb
napełniania i utrzymywania
wymaganego poziomu wody
Powietrze:
Trzy elektronicznie
kontrolowane dmuchawy
1200 W
Woda:
Trzy grzałki o mocy 1500
W, pompa cyrkulacyjna,
automatyczny tryb
napełniania i utrzymywania
wymaganego poziomu
wody
25 mm z dokładnością 0,1 mm
360x300mm (dwie) do próbek
320x260mm
Inne wymiary dostępne
opcjonalnie
360x300mm (dwie) do próbek
320x260mm
Inne wymiary dostępne
opcjonalnie
Wysokość próbek
Moc
57
400x300mm (dwie)
400x300mm (dwie)
360x300mm (dwie) do
próbek 320x260mm
400x300mm (dwie)
Od 40 do 100 mm
5500 W
Wymiary
(wxdxh)
Waga
* Modele z obciążeniem 1400 N i 2000 N dostępne opcjonalnie
5500 W
4600 W
1540 x1020 x 1600 mm
450 kg
5500 W
5500 W
58
KOLEINOWANIE
DWT Dwustanowiskowe koleinomierze
Oprogramowanie – meny kalibracji
Oznaczenia kodowe
AASHTO T324
DWT dwustanowiskowe
koleinomierze typu Hamburg
PN-EN 12697-22,
DWT dwustanowiskowe
koleinomierzes
(mały aparat)
(mały aparat)
Koła ze stali nierdzewnej 203 x 47
mm (średnica szerokość)
Koła z gumową oponą laną 203 x
50 mm (średnica szerokość)
Modele do badań w powietrzu
Modele do badania w wodzie
77-PV31A05
PAVELAB DWT, Dwustanowiskowy koleinomierz zgodny z AASHTO T324 do badań
w wodzie. W komplecie komputer, oprogramowanie i dwie formy 360x300mm
(do próbek 320x260mm). 380V/50Hz/3F.
77-PV31A06
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
Oprogramowanie – raport badania
Modele do badań w powietrzu i w
wodzie
77-PV33A05
PAVELAB DWT, Dwustanowiskowy
koleinomierz zgodny z AASHTO T324 do
badań w wodzie i powietrzu. W komplecie
komputer, oprogramowanie i dwie formy
360x300mm (do próbek 320x260mm).
380V/50Hz/3F
77-PV33A06
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
Oprogramowanie – wykres przyrostu koleiny
77-PV32E05
PAVELAB DWT, Dwustanowiskowy
koleinomierz zgodny z PN-EN 12697-22
do badań w powietrzu. W komplecie
komputer, oprogramowanie i dwie formy
400x300mm. 380V/50Hz/3F
77-PV32E06
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
®
AASHTO T324
Uniwersalny dwustanowiskowy
koleinomierz wg. PN-EN 1269722 i AASHTO T324
(mały aparat)
Wymienne koła badawcze ze stali
nierdzewnej i z oponą gumową
203 x 47/50 mm (średnica x szerokość)
Modele do badań w powietrzu i w
wodzie
77-PV33B05
PAVELAB DWT, Dwustanowiskowy koleinomierz zgodny z AASHTO T324 i PN-EN
12697-22 do badań w wodzie i powietrzu.
Dostarczany z dwoma kołami ze stali
nierdzewnej i dwoma z oponą gumową,
dwiema formami 400x300mm i dwiema
360x300mm (do próbek 320x260mm). W
komplecie komputer i oprogramowanie.
380V/50Hz/3F
77-PV33B06
Jak wyżej, z zasilaniem 220V/60Hz/3F
Akcesoria
77-PV3/001
Zestaw dwóch form do próbek o rozmiarze
400x300mm
77-PV3/002
Zestaw dwóch form 360x300mm do
próbek o rozmiarze 320x260mm)
77-PV3/003
Zestaw dwóch adapterów do zamocowania dwóch próbek okrągłych 150mm w
formie 360x300mm.
Formy 400x300mm, 360x300mm i adapter do próbek okrągłych
Wyposażenie opcjonalne
77-PV3UP10
System podnoszenia jednego z kół po osiągnięciu kryterium zakończenia badania.
System nie wpływa na drugie stanowisko
badawcze
77-PV3UP10 wyposażenie opcjonalne. Jedno z kół zostało podniesione po osiągnięciu kryterium zakończenia
badania – drugie stanowisko pracuje nadal.
Adapter do zamocowania dwóch próbek o średnicy 150mm (AASHTO T324)
Próbka 320x260mm zamocowana za pomocą gipsu zgodnie z AASHTO T324
59
60
KOLEINOWANIE
DYNA-TRACK Jednostanowiskowy koleinomierz
Normy :
PN-EN 12697-22
77-PV3502 Model
›› W tym koleinomierzu ramię obciążeniowe z kołem opiera się na prób-
ce spoczywającej na ruchomym stole. W ten sposób próbka porusza się
pod kołem po dystansie 230mm ±5mm z częstotliwością 53 (±1%) przejść
na minutę. W celach badawczych częstotliwość przejść może być regulowana za pomocą przetwornicy. Koło o średnicy 203 mm wyposażone
jest w litą oponę gumową i wywiera obciążenie na próbkę 700 N ±10 N.
urządzenie wyposażone jest w kabinę do utrzymywania temperatury w
zakresie od temperatury otoczenia do +65°C ±1°. Bada próbki 400x300mm
i rdzeniowe o średnicy 200mm, o wysokości od 25 do 100mm. Przetwornik przemieszczenia do pomiaru koleiny ma zakres 25mm z dokładnością
0,1mm.
Temperatura i deformacja próbki są rejestrowane w pamięci urządzenia i
przesyłane do dedykowanego oprogramowania (w zestawie).
Główne cechy
>>
>>
>>
>>
Automatyczny przebieg badania
Duża pamięć do przechowywania badań
Port RS 232 do połączenia z PC
G łębokość koleiny, numer cyklu i temperatura
wyświetlane w czasie rzeczywistym
>> Koleinowanie do określonej liczby cykli lub do
określonej głębokości koleiny
>> R egulacja częstotliwości przejść
>> Podwójny pomiar temperatury – w komorze oraz
w próbce
>> Z akres temperatury od temp. otoczenia do +65°C
>> Zautomatyzowany ruch ramienia obciążeniowego
>> Podwójnie przeszklone drzwi zapewniające
obserwację próbki
>> W zestawie oprogramowanie do badań wg. PN-EN
12697-22 metody A i B oraz metody definiowanej
przez użytkownika
®
Specyfikacja techniczna
-- Zgodny z PN-EN 12697-22,
mały aparat
-- Ruchomy stół z możliwością
regulacji prędkości
-- Zautomatyzowany ruch
ramienia obciążeniowego
-- Koło o średnicy 203 mm z litą
oponą gumową
-- Obciążenie koła 700 N (900 N
jako opcja)
-- Do próbek rdzeniowych
200mm i płyt 400x300mm
-- Wysokość próbek od 25 do
100 mm
-- Kabina utrzymująca zadaną
temperaturę
-- Zakres temperatury od temp.
otoczenia do +65°C
-- Podwójnie przeszklone drzwi
zapewniające obserwację
próbki
-- Duża pamięć do
przechowywania badań
-- Wyświetlacz LCD 240x128
pikseli
-- Port RS 232 do połączenia z PC
-- Wybór języka (w tym polski)
-- Pamięć daty i godziny
-- W pełni automatyczny
przebieg badania
-- Menu ustawień z pamięcią
parametrów próbki
-- Menu kalibracji do regulacji
prędkości, temperatury i do
manualnej kontroli urządzenia
-- Menu badania wyświetlające
informacje w czasie
rzeczywistym (w tym
głębokość koleiny i prędkość
ruchu stołu)
-- Wewnętrzna baza danych do
100 badań. Każde z nich może
być przesłane do komputera
-- Obrabianie danych zgodne z
PN-EN 12697-22 (mały aparat)
procedury A i B
-- Oprogramowanie w polskiej
wersji językowej
Menu badania
Bezpieczeństwo
-- Automatyczne wyłączanie
komory i stołu po otwarciu
drzwi
-- Uniwersalny system
mocowania próbki dołączony
do maszyny, umożliwia
badanie próbek zagęszczonych
w dowolnego rodzaju
zagęszczarce lub wyciętych z
nawierzchni o maksymalnych
wymiarach 410x310mm lub
próbek okrągłych śr. 200mm.
Użycie dołączonych form jest
rekomendowane.
Oznaczenia kodowe
77-PV3502
DYNA-TRACK, Jednostanowiskowy
koleinomierz.230V/50-60Hz/1F
77-PV3504
Jak wyżej z zasilaniem 110V,60Hz,1F
Akcesoria
Formy do koleinomierza
77-PV3502/L25
Forma do koleinomierza 400x300mm,
25mm wysokości
77-PV3502/L60
Forma do koleinomierza 400x300mm,
60mm wysokości
77-PV3502/L100
Forma do koleinomierza 400x300mm,
100mm wysokości
Forma do zagęszczania
77-PV3600/1
Forma do zagęszczania 400x300x120mm
Części
77-PV3502/11
Zapasowa opona gumowa
61
62
®
›
Badanie nawierzchni
¨ Przenośny tester do badania tarcia kruszyw – wahadło angielskie
¨ Aparat do przyśpieszonej polerowalności kruszyw
64
BADANIA NAWIERZCHNI
Przenośny tester do badania tarcia kruszyw
Normy:
PN-EN 13036-4, PN-EN 1097-8 | ASTM E303
80-PV0190 Model
Główne cechy
›› Wahadło angielskie używane jest do badań odporności kruszyw na tar-
>> Nowy mechanizm spustowy zapewniający brak tarcia elementów
cie zgodnie z PN-EN 13036-4, np. do określania właściwości nawierzchni
celem zapewnienia odpowiedniej przyczepności opon samochodowych.
Jest również używane do pomiarów takich jak:
- określanie wartości PSV (Polished Stone Value) wg. PN-EN 1097-8
- badanie właściwości tarcia powierzchni kamienia naturalnego i kostki
brukowej wg. PN-EN 1338, PN-EN 1341, PN-EN 1342
>>
>>
>>
>>
>>
ramienia podczas opadania
Bardzo lekki wskaźnik zapewniający wysoką precyzję pomiaru
Solidna, stabilna dwukolumnowa konstrukcja
Łatwa i szybka zmiana wysokości ramienia
Druga skala pomiarowa dla próbek PSV
Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnym z PN-EN 13036-4
Oznaczenia kodowe
80-PV0190/E
Przenośny tester do badania tarcia kruszyw
– wahadło angielskie. Urządzenie umożliwia badanie wartości PSV. Dostarczany z
trzema ślizgaczami gumowymi do użytku
polowego, termometrem, tryskarką plastikową do zwilżania próbek, narzędziami
do montażu i skrzynką transportową.
Certyfikat zgodności z EN 1097-8
80-PV0190/A
Aparat składa się z regulowanego ramienia wahadłowego
oraz obciążanego sprężynowo
ślizgacza zamocowanego na
jego końcu. Podczas badania ramię jest podnoszone, po czym
zwalniane poprzez mechanizm
spustowy umożliwiający mu
swobodny ruch zakończony
przejazdem ślizgacza po po-
wierzchni badanego materiału.
Dostępne dwa modele:
80-PV0190/A
Zgodny z ASTM E303
80-PV0190/E
Zgodny z PN-EN 13036-4, PN-EN
1338, PN-EN 1341, PN-EN 1342
Wyposażenie zestawu:
-- Dodatkowa skala do próbek
PSV
-- Termometr o zakresie 220°C do
pomiaru nawierzchni
-- 3 ślizgacze do użytku
polowego
-- Tryskawka o pojemności 1 l
-- Zestaw kluczy do montażu
aparatu
-- Miarka do weryfikacji dystansu
przejścia ślizgacza
-- Skrzynia transportowa
-- Certyfikat kalibracji zgodnym z
PN-EN 13036-4
-- Wymiary skrzyni:
790x760x320mm
-- Waga(wraz z skrzynią): 34 kg
Przenośny tester do badania tarcia kruszyw
– wahadło angielskie. Urządzenie umożliwia badanie wartości PSV. Dostarczany z
trzema ślizgaczami gumowymi do użytku
polowego, termometrem, tryskarką plastikową do zwilżania próbek, narzędziami
do montażu i skrzynką transportową.
Certyfikat zgodności z ASTM E303
Akcesoria
Ślizgacze gumowe
80-PV0190/1
Gumowy ślizgacz do badania PSV
(Polished Stone Value) w laboratorium guma TRL - szerokość 32 mm
80-PV0190/2
Zapasowy ślizgacz gumowy do użytku
polowego (SRT) - guma TRL -szerokość
76 mm
80-PV0190/6
Gumowy ślizgacz do badania PSV
(Polished Stone Value) w laboratorium guma 4S - szerokość 32 mm
80-PV0190/7
Zapasowy ślizgacz gumowy do użytku
polowego (SRT) - guma 4S -szerokość
76 mm
®
Podstawy
80-PV0190/4
Metalowa podstawa do mocowania
próbek PSV
80-PV0190/5
Metalowa podstawa do badania
właściwości tarcia powierzchni kamienia
naturalnego i kostki brukowej. PN-EN
1338, PN-EN 1341, PN-EN 1342
80-PV0190/A, 48-PV0190/E kompletny zestaw
Gumowe ślizgacze
80-PV0190/5
Główne cechy
Aparat do przyśpieszonej
polerowalności kruszyw (PSV)
>> W
pełni zgodny z PN-EN 1097-8
>> Nowoczesny interfejs do
80-PV5262
Normy
PN-EN 1341, PN-EN 1342, PNEN 1097-8, PN-EN 1343
zaprogramowania całego
badania łącznie z czasem pauzy
>> Niezależna kontrola dwóch
dozowników korundu
Urządzenie służy do badania
odporności kamienia drogowego na zjawisko polerowalności
wywoływanego przez opony samochodowe, symulując warunki
panujące na drodze oraz, wraz z
wahadłem angielskim, do określania wartości PSV.
Maszyna jest kontrolowana elektronicznie z poziomu zintegrowanego sterownika z wyświetlaczem LCD, oraz wyposażona jest
w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa.
Dostarczana jest w komplecie z
kołem drogowym, płytą boczną,
o-ringami uszczelniającymi, dwoma kołami gumowymi do 2 rodzajów korundów i dozownikami
korundu.
Specyfikacja techniczna
ʰʰ Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej i dozowania korundu
ʰʰ Elektroniczny wyświetlacz LCD
ʰʰ Koło aluminiowe o średnicy 406mm
ʰʰ System zaciskowy do próbek
ʰʰ Regulacja prędkości obrotowej od 315
do 325 obr/min
ʰʰ Dwa gumowe koła o średnicy 200mm
±3mm
ʰʰ Obciążenie koła 725 N ±10 N
ʰʰ Elektroniczne dozowniki korundu kontrolowane mikroprocesorowo
ʰʰ Moc silnika 750 W
ʰʰ Moc aparatu 850 W
ʰʰ Wymiary: 1800x980x510mm (wys x
sz x gł)
ʰʰ Waga: 200 kg
>> Elektroniczna kontrola
prędkości obrotowej
>> Zabezpieczenia wszystkich
ruchomych części z awaryjnym
wyłącznikiem bezpieczeństwa
>> Zdejmowany zbiornik na wodę
– łatwy w napełnianiu
80-PV5262
Oznaczenia kodowe
Akcesoria
80-PV5262
80-PV0525/12
Aparat do przyśpieszonej polerowalności
kruszyw (PSV). 230V/50Hz/1F
80-PV5263
Jak wyżej z zasilaniem 220V/60Hz/3F
80-PV5264
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
Korund gruboziarnisty 5kg
80-PV0525/13
Korund drobnoziarnisty 5kg
80-PV0525/14
Kamień kontrolny PSV, worek 50kg materiał niesortowany
80-PV0525/15
Kamień wzorcowy do badania tarcia
(Kamień Criggion), worek 25kg - materiał
niesortowany
65
66
®
›
Aparatura do badań
Asfaltu
¨ Duktylometry
¨ Suszarka RTFOT
¨ Automatyczny aparat Pierścień i Kula
¨ Aparat PAV do przyspieszonego starzenia asfaltu
¨ Reometr zginanej belki BBR
¨ Reometr dynamicznego ścinania DSR
¨ Lepkościomierze rotacyjne
¨ Lepkość dynamiczna i kinematyczna
68
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
DUKTYLOMETRY
Standardowa Wersja
Zaawansowana Wersja
Badawcza Wersja
81-PV10A02
81-PV10B02
81-PV10C02
›› Badania z użyciem duktylometru przeprowadzane są w celu oznaczenia nawrotu sprężystego asfaltów mody-
fikowanych poprzez pomiar wydłużenia przed pęknięciem próbki, która rozciągana jest z określoną prędkością i
przy określonej temperaturze.
81-PV10A02 Wersja
standardowa pozwala na wykonanie badań zgodnie z PN-EN 13398 (w temperaturze 25°C
±0,2°C) oraz ASTM D113, D6084 i AASHTO T51, (25°C ±0,5°C) ze stałą prędkością 50 mm/min.
81-PV10B02 Wersja zaawansowana spełnia również wymagania PN-EN 13589 i PN-EN 13703,
umożliwiając badanie
w temperaturze od 5°C do 25°C ±0,2°C przy prędkości regulowanej w zakresie do 100 mm/min oraz
określanie wytrzymałości próbek bitumicznych na rozciąganie
81-PV10C02
Wersja badawcza przekracza swoimi parametrami wymagania wszystkich powyższych norm i zalecana
jest do wykonywania projektów badawczych
CUSTOMER’S VALUE
DRIVES THE INNOVATION
®
81-PV10A02
Duktylometr
Wersja standardowa
Model ten pozwala na wykonanie
badań zgodnie z PN-EN 13398
oraz ASTM D113, D6084 i AASHTO
T51. Do uzyskania temperatury
25°C z dokładnością ±0,2°C niezbędne jest podłączenie źródła
wody chłodzącej aparat. Jednostka chłodząca 81-PV01002 jest idealnym rozwiązaniem, lecz aparat
może być również podłączony do
wody bieżącej. W przypadku kiedy
temperatura otoczenia przekracza
25°C, a w pobliży nie ma źródła
zimnej, bieżącej wody, użycie jednostki chłodzącej wodę w układzie zamkniętym 81-PV01002 jest
absolutnie konieczne.
Łaźnia wodna
Wykonana ze stali nierdzewnej
z systemem elementów grzewczych zlokalizowanych na całej
długości podstawy komory oraz
zwojem do dystrybucji wody
chłodzącej zlokalizowanym w
trzech ściankach komory. Układ
ten zapewnia utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością
±0,2°C bez zawirowań wody spowodowanych miejscową różnicą
temperatur. Wszystkie części mające kontakt z woda wykonane są
ze stali nierdzewnej.
Prędkość badania
Mobilna karetka poruszająca się
na dwuśrubowym mechanizmie
przesuwowym zapewnia prędkość badania w zakresie od 5 do
100 mm/min. System ten zapewnia również powrót karetki do pozycji wyjściowej z prędkością 500
mm/min, w celu skrócenia czasu
przygotowywania urządzenia do
przeprowadzenia nowego badania. Powrót karetki po zakończeni
badania jest automatyczny i nie
wymaga jakiejkolwiek interwencji
ze strony operatora.
69
Kontrola temperatury
Kontrola i pomiar wydłużenia
-- System kontroli w zamkniętej
pętli danych PID zapewnia
dosadność ±0,2°C
-- Płyty grzewcze w podstawie
zapewniające większą
jednorodność temperatury
-- System termoregulacyjny
oparty jest na kontroli
mocy płyt grzewczych
(podnoszących temperaturę)
i prędkości przepływu
chłodziwa (obniżającego
temperaturę). Właściwość
ta pozwala na utrzymanie
odpowiedniej dokładności
temperatury wody w każdym
punkcie łaźni.
Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem do ustawień prędkości 5 –
100 mm/min z funkcja szybkiego
powrotu karetki. Pomiar wydłużenia poprzez enkoder
Przezroczysta pokrywa
Przezroczysta pokrywa dostępna
opcjonalnie
Oznaczenia kodowe
81-PV10A02
PAVELAB DUCTI-Meter
Czterostanowiskowy duktylometr, prędkość badania 5 – 100 mm/min, zakres
przesuwu 1500 mm. 230V,50-60Hz,1F
81-PV10A04
Jak wyżej z zasilaniem 110V,60Hz,1F
Wyposażenie opcjonalne
81-PV10030
Przezroczysta osłona łaźni
Specyfikacja techniczna na str. 72
881-PV10A02 z pokrywą
81-PV10030
Widok łaźni ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
śrub przesuwu karetki – również stal nierdzewna
Główne cechy
>> 4 tory badawcze x 1500 mm
>> Regulowana prędkość przesuwu 5 – 100 mm/
min
>> Szeroki i łatwy dostęp do przestrzenie roboczej
unkcja szybkiego powrotu karetki z prędkością
>> System kontroli temperatury w zamkniętej pętli >> F500
mm/min
PID
>> Pomiar wydłużenia poprzez enkoder – odczyt
>> Łaźnia ze stali nierdzewnej
>> Unikalny system termo-kontroli zapewniający
wysoką dokładność i jednorodność temperatury
wody
na wyświetlaczu
70
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
81-PV10B02
Duktylometr z pomiarem siły
Wersja Zaawansowana
Kontrola maszyny
Z poziomu komputera poprzez
oprogramowanie
Łaźnia wodna
Wykonana ze stali nierdzewnej
z systemem elementów grzewczych zlokalizowanych na całej
długości podstawy komory oraz
zwojem do dystrybucji wody chłodzącej zlokalizowanym w trzech
ściankach komory. Układ ten zapewnia utrzymanie temperatury
w łaźni z dokładnością ±0,2°C bez
zawirowań wody spowodowanych miejscową różnicą temperatur. Wszystkie części mające kontakt z woda wykonane są ze stali
nierdzewnej.
Prędkość badania
Mobilna karetka poruszająca się
na dwuśrubowym mechanizmie
przesuwowym zapewnia prędkość badania w zakresie od 5 do
100 mm/min. System ten zapewnia również powrót karetki do pozycji wyjściowej z prędkością 500
mm/min, w celu skrócenia czasu
przygotowywania urządzenia do
przeprowadzenia nowego badania. Powrót karetki po zakończeni
badania jest automatyczny i nie
wymaga jakiejkolwiek interwencji
ze strony operatora.
Kontrola temperatury
-System kontroli w zamkniętej pętli
danych PID zapewnia utrzymanie
temperatury 25°C z dokładnością
±0,2°C
Zakres temperatury od 5°C do
25°C dokładnością ±0,5°C, przy
użyciu systemu chłodzenia
Zwój chłodnicy ze stali nierdzewnej
-Płyty grzewcze w podstawie zapewniające większa jednorodność
temperatury
-System termoregulacyjny oparty
jest na kontroli mocy płyt grzewczych (podnoszących temperaturę) i prędkości przepływu chłodziwa (obniżającego temperaturę).
Właściwość ta pozwala na utrzymanie odpowiedniej dokładności temperatury wody w każdym
punkcie łaźni.
Główne cechy
>>
>>
>>
>>
>>
4 tory badawcze x 1500 mm
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Regulowana prędkość przesuwu 5 – 100 mm/min
Szeroki i łatwy dostęp do przestrzenie roboczej
System kontroli temperatury w zamkniętej pętli PID
Łaźnia ze stali nierdzewnej
nikalny system termo-kontroli zapewniający wysoką dokładność i
U
jednorodność temperatury wody
Funkcja szybkiego powrotu karetki z prędkością 500 mm/min
Kontrola z PC z użyciem dedykowanego oprogramowania
W komplecie system pomiarowy do 4 czujników siły
Zakres temperatur 25°C ±0,2°C oraz 5°C - 25°C z dokładnością ±0,5°C
Pomiar wydłużenia poprzez enkoder
Wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym na PC
Pomiar siły i wydłużenia
Automatyczn pomiar wydłużenia
poprzez enkoder oraz siły na każdym z 4 stanowisk
Oprogramowanie
-- Ustawienia wszystkich
parametrów badania (prędkość,
temperatura itp.) z poziomu PC.
-Temperatura może być
również ustawiona z pulpitu
maszyny.
-- Przebieg badania
kontrolowany z PC: startstop, powrót karetki
Widok programu komputerowego
podczas pracy
-- Wykrywanie zniszczenia próbki
-- Wykres siła/wydłużenie
wyświetlany w czasie
rzeczywistym, z wyborem
pojedynczy/złożony
-- Pozyskiwanie i obróbka danych
zgodna z wymaganiami norm
-- Funkcja porównywania badań
złożonych
-- Baza danych
System chłodzenia
Ten model nie jest wyposażony w
jednostkę chłodzenia, gdyż może
być używany z podobną jednostką
chłodzącą będącą już na wyposaże-
niu laboratorium. Należy jednak się
upewnić, iż jednostka taka zapewnia przepływ wody 6 litów/min,
ciśnienie 1 bar i temperaturę nie
mniejszą niż 2 °C.
Przezroczysta pokrywa
W standardzie – dla zapewnienia
lepszej dokładności temperatury.
Oznaczenia kodowe
81-PV10B02
PAVELAB DUCTI-Meter
Czterostanowiskowy duktylometr z
możliwością pomiaru siły.
Kontrolowany z poziomu PC, prędkość badania 5 – 100 mm/min, zakres przesuwu
1500 mm, termostatycznie kontrolowana
łaźnia wodna (25°C z dokładnością
±0,2°C i od 5°C do 25°C z dokładnością
±0,5°C), możliwość podłączenia czujników siły 4 x 300 N. 230V,50-60Hz,1F
81-PV10B04
Jak wyżej z zasilaniem 110V,60Hz,1F
®
81-PV10C02
Duktylometr z pomiarem siły
Wersja Zaawansowana
Jest to wersja o jeszcze wyższych
parametrach technicznych niż
81-PV10B02, pozwalająca na badanie w wyższych temperaturach,
przy wyższych prędkościach i ze
zwiększonym zakresem pomiaru
siły. Cała konstrukcja, łącznie z łaźnia, chłodnicą, pokrywą i obudową
aparatu wykonana jest ze stali nierdzewnej. Cechy te czynią ten model idealnym do celów badawczych
– sprawdź specyfikację na str. 72.
Tak jak model 81-PV10B02, ta wersja
jest w pełni kontrolowana z poziomu komputera poprzez dedykowane oprogramowanie.
Dodatkowe cechy
>> W komplecie system pomiarowy do 2000 N (4 czujniki
tensometryczne 500 N)
>> Zakres temperatur od 5°C do 30°C ±0,2°C
>> Prędkość badania regulowana w zakresie 1 do 200 mm/min
>> Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
Widok programu komputerowego podczas pracy
Widok komory badawczej.
Szeroki i łatwy dostęp we
wszystkich modelach
Oznaczenia kodowe
Detail of 81-PV10B02 and PV10C02 with four 81PV10020 load cells and briquette moulds
81-PV10C02
PAVELAB DUCTI-Meter
Czterostanowiskowy duktylometr z
możliwością pomiaru siły.
Kontrolowany z poziomu PC, prędkość badania 1 – 200 mm/min, zakres przesuwu
1500 mm, termostatycznie kontrolowana
łaźnia wodna od 5°C do 30°C z dokładnością ±0,5°C), możliwość podłączenia
czujników siły 4 x 500 N. 230V,50-60Hz,1F
81-PV10C04
Uwaga: Formy, czujniki siły i systemy chłodzenia
musza być zamówione oddzielnie. Patrz akcesoria.
Jak wyżej z zasilaniem 110V,60Hz,1F
71
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
72
Specyfikacja techniczna
81-PV10A02
81-PV10A04
81-PV10B02
81-PV10B04
81-PV10C02
81-PV10C04
PN-EN 13398
ASTM D113
ASTM D6084
AASHTO T51
PN-EN 13398
PN-EN 13589
PN-EN 13703
ASTM D113, ASTM D6084, AASHTO T51
PN-EN 13398
PN-EN 13589
PN-EN 13703
ASTM D113, ASTM D6084, AASHTO T51
Pulpit sterowniczy
Z PC poprzez oprogramowanie
Z PC poprzez oprogramowanie
25°C ±0,2°C
25°C ±0,2°C
5°C - 30°C ±0,2°C
z kontrolą w systemie PID.
Model
Normy
Kontrola maszyny
Zakres temperatury łaźni
System kontroli temperatury
System grzewczy i chłodnica wewnętrzna – do podłączenia do źródła wody lub systemu chłodzenia w układzie zamkniętym
Elementy ze stali nierdzewnej
Łaźnia wodna
Łaźnia wodna
Ilość stanowisk
Łaźnia wodna, obudowa, rama , pokrywa,
chłodnica
4
Zakres ruchu karetki
1500 mm
Prędkość badania
Regulowana 5 – 100 mm/min
Regulowana 5 – 100 mm/min
Regulowana 1 – 200 mm/min
Pomiar wydłużenia
Enkoder (liniowo)
Enkoder (optycznie)
System optyczny
Zakres siły rozciągania
--
300 kN na stanowisko
500 kN na stanowisko
Wykres siła/wydłużenie
--
W czasie rzeczywistym na PC
W czasie rzeczywistym na PC
Prędkość powrotu karetki
500 mm/min
Moc
1200 W
Przezroczysta pokrywa
Opcjonalnie
Wymiary
TAK
TAK
(dł/gł/wys) 2434/412/385 mm
Waga
100 Kg
Akcesoria
81-B0141/B
81-PV10020
Formy do duktylometru
Forma zgodna z ASTM D113 i AASHTO T51
81-B0141
81-B0142
Wysokiej precyzji tensometryczny czujnik
siły 0-500 N
Forma zgodna z PN-EN 13389
Płytka o formy
Stolik pod duktylometr
Układ chłodzenia
81-PV10010
81-B0141/A
Forma zgodna z PN-EN 13589 i ASTM
D6084
Stolik pod duktylometr wykonany ze stali
nierdzewnej
- Wymiary 2370 x 600 x 670
- Waga 50 kg
81-PV1002
System chłodzenia w układzie zamkniętym, przepływ 6 l/min, temperatura
powyżej 2°C. 1200 W, 230V/50Hz/1F
81-PV1004
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
Specyfikacja:
ʰʰ Wymiary: 450 x 450 x 825 mm
ʰʰ Waga: 35 kg
Czujniki siły
(do użycia z aparatami 81-PV10B02,
81-PV10C02, 81-PV10B04 i 81-PV10C04)
Formy do duktylometru
81-PV1002
®
RTFOT Suszarki obrotowe do asfaltu i lepiszczy asfaltowych
Normy
PN-EN 12607-1 | ASTM D2872 | AASHTO T240
Szczegółowy widok
fragmentu zewnętrznej
obudowy – stal
nierdzewna odporna na
zarysowania
Akcesoria
Pompa przeponowa
Suszarki te są używane do badań
wpływu temperatury i powietrza
na próbki miękkich i półtwardych
materiałów bitumicznych. Wewnętrzna komora badawcza wykonana jest ze stali nierdzewnej i
uszczelniona włóknem szklanym,
włącznie z drzwiami z przeszklonym wizjerem. Urządzenie zostało
zaprojektowane ze szczególnym
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa CE. Suszarka wyposażona jest w miernik przepływu
powietrza, termometr 13C i 8 żaroodpornych pojemników szklanych (64 mm wysokości x 140
mm średnicy). Suszarka wymaga
źródła sprężonego powietrza zapewniającego ciśnienie 2 bar. Jeśli
nie ma podobnego urządzenia w
laboratorium, pompa przeponowa 81-PV0161/11 jest odpowiednia – patrz akcesoria.
Wersje PN-EN i ASTM są niemal
identyczne, z drobną różnicą w
wymiarach wewnętrznej komory
badawczej.
ʰʰ Moc: 3000 W
ʰʰ Wymiary zewnętrzne: 900/600/600 mm
(sz/gł/wys)
ʰʰ Waga: 50 kg
Główne cechy
81-PV0161/11
>> Cechy bezpieczeństwa:
Pompa przeponowa 6 l/min, ciśnienie 2.4
bar. 230V/50Hz/1F
Automatyczny wyłącznik
w przypadku przegrzania,
czujnik drzwi, lampka statusu,
alarm otwartych drzwi
przy pracującym wiatraku,
wyłącznik magneto-termiczny,
kontrola otwierania drzwi 24V
>> Wysokiej jakości stal
nierdzewna, zastosowana w
wewnętrznej jak i zewnętrznej
komorze
>> Drzwi z podwójnie
przeszklonym wizjerem
>> Grzałki zabezpieczone
Oznaczenia kodowe
>> M
iernik przepływu powietrza
>> Elektroniczny termoregulator z
81-PV0161
materiałem żaroodpornym
kontrolą w zamkniętej pętli PID
Wersja ASTM/AASHTO:
PAVELAB RTFOT, Suszarka obrotowa do
badań asfaltu – wersja ASTM/AASHTO.
230V/50Hz/1F
81-PV0161/Z
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
81-PV0161/Y
Jak wyżej z zasilaniem 220V/60Hz/3F
EN version:
81-PV0161/A
PAVELAB RTFOT, Suszarka obrotowa
do badań asfaltu – wersja PN-EN.
230V/50Hz/1F
81-PV0161/11Z
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
81-PV0161/11Y
Jak wyżej z zasilaniem 220V/60Hz/3F
Opis
Przepływ powietrza 6 litrów/min, ciśnienie
maksymalne 2.4 bar (w trybie kompresora), próżnia końcowa 100 mbar (w trybie
pompy próżniowej). W komplecie zawór
igłowy. Moc: 65W, Waga: 1,9 kg
Części zamienne
81-PV0161/10
Zapasowy pojemnik szklany
81-PV0160/10
Termometr 13C, +155°C do +170°C,
dokładność 0,5°C
73
74
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
Automatyczny aparat pierścień i kula
Normy
Standards
PN-ENEN1427
13036-4,
| ASTM
END36
1097-8
| AASHTO
| ASTMT53
E303
81-PV0143
Statyw z próbkami
AUTOMATYCZNY APARAT
PIERŚCIEŃ I KULA
Normy :
PN-EN 1427, ASTM D36,
AASHTO T53
Ten zaawansowany, sterowany
mikroprocesorowo automatyczny
aparat używany jest do określania
temperatury mięknienia asfaltów
i lepiszczy asfaltowych w wodzie
lub w glicerolu. Punkt mięknienia
wychwytywane jest poprzez dwa
niezależne czujniki świetlne, a
temperatura mierzona jest przez
czujnik PT100 umieszczony centralnie. Jednorodność temperatury podczas badania zapewnia
magnetyczne mieszadło z regulacja prędkości obrotowej, umieszczone wewnątrz szklanej zlewki z
płynem grzewczym, w pełni spełniając wymagania norm.
Cechy bezpieczeństwa
Płyta grzewcza wyłącza się automatycznie po zakończeniu badania. Aparat wyposażony jest również w wyłącznik bezpieczeństwa.
Badanie jest automatycznie przerywane gdy czujnik temperatury
nie działa lub nie jest poprawnie
umiejscowiony. Płyta grzewcza
nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku wycieku płynu ze zlewki
lub w przypadku pęknięcia zlewki.
Specyfikacja
Aparat składa się z następujących
elementów:
-- Płyta grzewcza z mieszadłem
magnetycznym
-- Czujnik temperatury
-- Szklana zlewka, pierścienie
badawcze i statyw kulek
-- Element centrujący ustawienie
kulek
-- System czujek na podczerwień
-- Mikroprocesor, duży
wyświetlacz z klawiaturą
membranową
-- Port RS232 do połączenia z PC
Firmware
Oznaczenia kodowe
Menu główne:
81-PV0143
-- Badanie w destylowanej
lub dejonizowanej wodzie z
punktem mięknienia między
30°C a 80°C
-- Badanie w glicerolu z punktem
mięknienia między 80°C a
150°C
-- Ustawienia parametrów
badania
-- Baza danych
-- Data i czas
-- Dane użytkownika, numer
badania, uwagi
-- Wybór języka
-- Możliwość zmiany parametrów
i wykonania badania
niestandardowego
-- Prędkość mieszadła
magnetycznego regulowana w
zakresie: 0 – 150 obr./min
Właściwości fizyczne
-- Moc: 750 W
-- Wymiary: 530/300/280 mm
(sz/gł/wys)
-- Waga: 16 kg
PAVELAB, Automatyczny aparat pierścień i
kula. 230V/50Hz/1F
81-PV0143/Z
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
Akcesoria
82-P0172/1
Kabel RS 232
Części zamienne
81-B0145/1
Pierścień z brązu
81-B0145/2
Kulka ze stali nierdzewnej
81-B0145/3
Element centrujący kulkę
81-B0143/1
Zlewka szklana 600 ml
®
APARAT DO PRZYSPIESZONEGO STARZENIA ASFALTU (PAV)
Normy
PN-EN 14769 | ASTM D652 | AASHTO R28
Oznaczenia kodowe:
81-PV2602
81-PV2602
Główne cechy
>> D uży wyświetlacz dotykowy
>> Tabele danych i wykresy
Aparat PAV do przyspieszonego starzenia
asfaltów. 230-240V/50-60Hz/1F
81-PV2604
Jak wyżej, z zasilaniem 110V/60Hz/1F
wyświetlane na ekranie
>> G otowy do pracy w sieci
>> Kontrola urządzenia w sieci
poprzez aplikację na smartfony,
iPady, tablety, iPady i wszystkie
rodzaj PC.
>> P ort USB do przesyłania danych
>> Ekran w pozycji skośnej,
ułatwiający obserwację danych
>> Zakres wysokich temperatur:
80°C do 115°C
>> Języki: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski, mandaryński i arabski
Urządzenie to jest zaprojektowane do przyśpieszonego długoterminowego/kondycjonowanego w komorze starzenia ciśnieniowego. Ten unowocześniony model aparatu PAV zapewnia proste i szybkie uzyskanie niezbędnych do tego procesu danych.
Na wyposażeniu aparatu znajdują
się:
-- Dotykowy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny umieszczony
w przednim panelu, z łatwą
w obsłudze sekwencją
wykonania badania
-- Stołowy aparat z otwieranymi
do góry drzwiczkami
-- Certyfikowany (CE) zbiornik
ciśnieniowy ze stali
nierdzewnej z obudowanymi
elementami grzewczymi
i kontrolą ciśnienia
wewnętrznego
-- Termoregulacja: w zamkniętej
pętli danych PID
-- Przygotowany do obsługi w
sieci: Kontrola urządzenia może
odbywać się poprzez aplikację
stworzoną na smartfony, iPady,
--
--------
tablety, iPady i wszystkie rodzaj
PC.
Ustawienia daty i
czasu pomocne przy
programowaniu grzania
wstępnego
Pomiar temperatury
platynowymi sensorami RTD
W zestawie 10 płaskich tacek
Precyzyjny, anodowany,
aluminiowy stojak na tacki
Nasadkowy klucz ½ cala z
przedłużeniem
Narzędzie do wkładania i
wyjmowania próbek
Wymiary: 760/460/762 mm
(wys/gł/szer)
Waga zapakowanego zestawu
gotowego do wysłania: 200 kg
Aplikacja na
smartfon do PAV
PIEC DO ODGAZOWYWANIA PRÓBEK DO APARATU PAV
Normy ASTM D6521 i AASHTO R28 bezwzględnie wymagają odgazowywania próbek. Piec odgazowujący naszej produkcji w pełni spełnia wymagania powyższych norm.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
mieści do 4 pojemników z próbkami, zintegrowane wewnątrz
system próżniowy, wysokiej jakości kontroler z wyświetlaczem
czasu, temperatury i aktualnej
fazy badania, utrzymuje temperaturę do 170°C z dokładnością
±5°C.
-- Wymiary: 610/406/304 mm
(sz/gł/wys)
-- Waga zapakowanego zestawu
gotowego do wysłania: 85 kg
Oznaczenia kodowe
81-PV0260/1
Piec do odgazowywania próbek.
230V/50Hz/1F Hz, 1 ph.
81-PV0260/1Z
Jak wyżej, z zasilaniem
110V/60Hz/1F
75
76
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
Reometr Zginanej Belki (BBR)
Normy PN-EN 14771 | ASTM D6648 | AASHTO T313
81-PV05902
Główne cechy
>>
>>
>>
>>
Trwała, odporna na korozję konstrukcja
Skomputeryzowana kontrola, pobieranie danych i obróbka wyników
Kontrola temperatury w systemie PID z elektronicznym wyświetlaczem
D wa niezależne platynowe sensory RTD to precyzyjnego pomiaru
temperatury
>> Mechanicznie chłodzona łaźnia z bezpiecznym dla środowiska płynem
chłodzącym bez zawartości freonów CFC
>> Zintegrowane czujniki – tensometryczny i LVDT do dokładnych
pomiarów badania
>> U rządzenie do kalibracji aparatu z walizką transportową
>> Zestaw form do przygotowania próbek
Zestaw BBR składa się z łaźni wodnej oraz aparatu trzypunktowego zginania, który może być łatwo zdemontowany i usunięty z łaźni w celu montażu próbki, zewnętrznej jednostki chłodzącej z kontrolerem temperatury
oraz urządzenia do kalibracji aparatu z walizką transportową. W komplecie oprogramowanie komputerowe.
Oznaczenia kodowe
81-PV05902
Reometr Zginanej Belki (BBR). 230V/
50-60Hz/1F
81-PV05904
Jak wyżej, z zasilaniem 115V/60Hz/1F
Spares
Rama badawcza
Stal nierdzewna – konstrukcja eliminująca tarcie
Tłok obciążeniowy
Stal nierdzewna z tępym końcem
Obciążenie badawcze
Od 0 do 200 g. System utrzymuje zadane
obciążenie z dokładnością ±0,5g.
Cykle badawcze
Czas cykli badawczych każdej z faz pracy może być
regulowany przez użytkownikae
Czujnik siły
Tensometr 500 g, kompensowany temperaturowo
Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
W standardzie
Obciążniki badawcze
Skalibrowane i oznaczone
Punkty podparcia próbki
Śr 25 mm (0,98 cala) zes stali nierdzewnej, w
odległości 101,6 mm (4 cale) od siebie
Przetwornik
przemieszczenia LVDT
Zakres 6,35 mm (0,25 cala) skalibrowany z
dokładnością 2 μm
Wyświetlanie danych
Na ekranie – siła, przemieszczenie i temperatura
w łaźni zapewniające łatwość przeprowadzenia
badania. Wyświetlane wartości w czasie
rzeczywistym mogą być w każdej chwili
wyskalowane w celu dokładniejszego wglądu
Jednostka chłodząca
W zestawie (do płynów bez freonów CFC)
Zalecany płyn chłodzący
Niepalna mieszanina glikolu etylenowego
Temperatura badania
Od otoczenia do -40°C
Temperature Measurement
Sensory platynowe RTD
Zapotrzebowanie
sprężonego powietrza
0,34 MPa (50 psi) czystego , suchego powietrza
Waga wysyłkowa
115 kg
81-PV059/01
Extra aluminium beam mould.
81-PV059/02
Silicone rubber mould, 2-gang.
®
Reometr Dynamicznego Ścinania (DSR)
Normy PN-EN 14770 | AASHTO T315 | ASTM D7145 | ASTM D7405
81-PV6002
Reometr dynamicznego ścinania
DSR używany jest do oznaczania
zespolonego modułu ścinania i
kąta przesunięcia fazowego lepiszczy asfaltowych.
Jest to kompaktowe urządzenie
zaprojektowane z myślą o łatwości użycia i wysokiej precyzji
pomiarów. Model z łożyskami powietrznymi i mechanicznymi, tak
aby dostosować urządzenie do
warunków laboratoryjnych.
Główne cechy
>> Zaprojektowany specjalnie do
badań asfaltów
>> Zoptymalizowany do wysokiej
wydajności
>> Spełnia i przekracza
wymagania norm PN-EN
14770, AASHTO T315 i
wszystkich ASTM
>> Szybki w użyciu, solidna
konstrukcja
>> Precyzyjna i stabilna kontrola
-- Zintegrowana komora
zanurzeniowa, działająca na
unikalnej zasadzie kontroli
temperatury w badaniach
wrażliwych temperaturowo
próbek asfaltu
-- Szybkie równoważenie
termiczne z eliminacją
gradientów termicznych –
niezbędne do otrzymania
spójnych i wiarygodnych
danych
-- Doskonała stabilność i
dokładność temperatury, z
rozdzielczością ±0,01°C
-- Szybkie i łatwe
pozycjonowanie próbek
-- Zestaw płytek pomiarowych
(dolna i górna) zaprojektowany
zgodnie z wymaganiami PNEN i AASHTO
-- Dedykowane oprogramowanie
komputerowe kontrolujące
prace urządzenia
temperatury
>> Szybkie osiąganie temperatury
przez próbkę
>> Brak potrzeby częstej kalibracji
temperatury
>> Tryb automatycznej
kompensacji wydłużenia
utrzymuje przerwę na stałym
poziomie
>> Kompaktowa, zintegrowana
konstrukcja
Specyfikacja
-- Zakres momentu skrętnego: 10
μNm do 10mNm
-- Zakres momentu skrętnego
(łożysko mechaniczne): 50
μNm do 10mNm
-- Rozdzielczość momentu
skrętnego: 1 μNm
-- Rozdzielczość pozycjonowania:
1 μrad
-- Zakres częstotliwości: 10 μHz
do 100 Hz
-- Zakres temperatur (komora
zanurzeniowa): 5°C do
95°C (z możliwością
rozszerzenia zależnie od płynu
chłodzącego)
-- Dokładność temperatury
(komora zanurzeniowa): lepsza
niż ±0,1°C
-- Wymiary : 600/230/350 mm
(wys/sz/gł)
-- Waga: 18 kg
-- Napięcie : 110 lub 230 V
-- Temperatura otoczenia: 15°C
do 40°C
-- Wilgotność otoczenia: 35% do
80%
Oznaczenia kodowe
81-PV6002
DSR, Dynamiczny Reometr Ścinania. 110-230V/50-60Hz/1F
Akcesoria
81-PV6000/1
Zestaw do przeprowadzania badania MSCR wg ASTM D7405
>> Oprogramowanie dedykowane
do badań asfaltu
>> Oprogramowane do
niestandardowych projektów
badawczych dostępne
opcjonalnie
77
78
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
Lepkościomierze rotacyjne
Normy PN-EN 13302 | ASTM D2196, ASTM D4402 | AASHTO T316
81-PV0118
LLepkość dynamiczną lepiszczy asfaltowych ocenia się z zastosowaniem
lepkościomierza rotacyjnego, który mierzy moment obrotowy, wytwarzany przez skalibrowane wrzeciono obracające się z wybraną prędkością w
próbce asfaltu ogrzewanego do temperatury w zakresie od temperatury
otoczenia do 260 ° C. Zmierzony w ten sposób opór do momentu obrotowego jest konwertowany na jednostki lepkości cP lub mPa.s obrotowego
jest konwertowany na jednostki lepkości cP lub mPa.s
>> Wyświetlane dane
- Wybrana prędkość
>> K onwerter jednostek SI na CGS
>> Tryb AUTO, z wizualnym i
dźwiękowym alarmem w
przypadku awarii
- Wybrane wrzeciono
- Odczyt lepkości
- Procent zakresu
- Relatywna i absolutna lepkość
>> T ryb auto skalowania
>> Kalibracja dostępna dla
użytkownika
>> W
ysoka rozdzielczość
>> P owtarzalność: 0,2%
81-PV0118
Oferujemy dwie wersje lepkościomierza:
81-PV0118 Lepkościomierz rotacyjny – wersja standardowa
81-PV0118/A
Lepkościomierz rotacyjny – wersja zaawansowana
Wersja zaawanasowana jest bardziej
zautomatyzowana niż wersja standardowa
– opis na następnej stronie
Model wrzeciona
Zakres lepkości( mPa.s)
Model 81-PV0118
Zakres lepkości( mPa.s)
Model 81-PV0118/A
TR8
50-170 k
20-500 k
TR9
250-830 k
100-2.5 m
TR10
500-1.7M
200-5 m
TR11
1K-3.3 m
400-10 m
81-PV0118
LEPKOŚCIOMIERZ ROTACYJNY
Wersja standardowa
Specyfikacja techniczna
ʰʰ Zakres lepkości: 100 – 13 000 000 cP
ʰʰ Zakres prędkości obrotowej: 0,3 do 100 obr/min
ʰʰ 18 dostępnych poziomów prędkości
ʰʰ Dokładność: 1% zakresu
ʰʰ Rozdzielczość:
ʰʰ Z adapterem niskich lepkości: 0,01 cP
ʰʰ Przy lepkościach niższych niż 10 000 cP: 0,1 cP
ʰʰ Przy lepkościach równych lub wyższych niż 10
000 cP: 1 cP
ʰʰ Powtarzalność: 0,2%
ʰʰ Waga zestawu: 8 kg
Zestaw 4 wrzecion dostarczanych z
lepkościomierzem
®
Lepkościomierze rotacyjne
Wersja zaawansowana
Normy PN-EN 13302 | ASTM D2196, ASTM D4402 | AASHTO T316
81-PV0118/A
MGłówne cechy
>> Klawiatura 12 klawiszowa
>> Bezpośredni odczyt na
wyświetlaczu
>> Wyświetlane dane:
• P rędkość ścinania (ze współosiowymi wrzecionami
ustalonymi przez użytkownika)
• Analiza i wykres płynięcia
• Wybrane wrzeciono
• O dczyt lepkości: dynamiczna
(cP lub mPa.s) lub kinematyczna (cSt)
• Odczyt lepkości
• Procent skali
>> Program umożliwia:
• Temperatura próbki
• U
stawienie czasu do osiągnięcia kryterium badania
• Shear stress (with coaxial
spindles)
• 10 zapisanych ustawień
• Opcja personalizacji
• Status kroków badania
• Wybrana prędkość
• Ustawianie czasu
zakończenia badania
• Programowalność
• Wielo-krokowość
>> Tryb AUTO, z wizualnym i
dźwiękowym alarmem w
przypadku awarii
>> Tryb auto skalowania
>> Odczyt temperatury
>> Kalibracja temperatury
i lepkości dostępna dla
użytkownika
>> 10 języków do wyboru
• Density
(entered by the user)
81-PV0118/A
• Step program status
81-PV0118/A
Oznaczenia kodowe
Akcesoria
LEPKOŚCIOMIERZ ROTACYJNY
Wersja zaawansowana
81-PV0118
(dla obydwu wersji)
Specyfikacja techniczna
ʰʰ Zakres lepkości: 100 – 40 000 000 cP
ʰʰ Prędkość obrotowa: 0,01 – 250 obr./min
ʰʰ 260 dostępnych prędkości
Rozdzielczość:
ʰʰ Z adapterem niskich lepkości: 0,01 cP
ʰʰ Przy lepkościach niższych niż 10 000
cP: 0,1 cP
ʰʰ Przy lepkościach równych lub wyższych
niż 10 000 cP: 1 cP
ʰʰ Powtarzalność: 0,2%
Cechy termometru:
ʰʰ Zakres temperatury: 0°C do 100°C; 32°F
do 212°F
ʰʰ Rozdzielczość: 0,1°C; 0,1722°F
ʰʰ Dokładność: ±1°C; ±2°F;
ʰʰ Waga zestawu: 8 kg
Lepkościomierz rotacyjny – wersja standardowa, dostarczany ze statywem, głowicą
główną, osłoną wrzeciona i kablem
zasilającym. 100-440V/50-60Hz/1F
81-PV0118/A
Lepkościomierz rotacyjny – wersja
zaawansowana, dostarczany ze statywem,
głowicą główną, osłoną wrzeciona,
certyfikatem kalibracji, kablem USB,
oprogramowaniem i kablem zasilającym.
100-440V/50-60Hz/1F
81-PV0118/1
Jednostka kontrolująca temperaturę, zakres
od 5°C do 300°C. W komplecie zestaw 4
wrzecion. 220-240V/50-60Hz/1F
81-PV0118/1Z
Jak wyżej z zasilaniem 110V/60Hz/1F
Opis
Jednostka kontrolująca temperaturę
wyposażona jest w komorę
współpracującą z lepkościomierzem
przy wysokich temperaturach. Zgodnie
z wymaganiami ASTM D4402 lepkość
sztywnych asfaltów drogowych powinna
być mierzona w temperaturach rzędu
34°C do 260°C. Element grzewczy
podtrzymuje komorę z próbką, podczas
pracy lepkościomierza. Kontrolowana mikroprocesorowo jednostka zapewnia stałą
temperaturę podczas trwania badania.
81-PV0118/A z 81-PV0118/1
79
80
APARATURA DO BADAŃ ASFALTU
Lepkość kinematyczna
Normy
PN-EN 12595 | ASTM D2170 | AASHTO T201
Lepkościomierze typu Cannon-Fenske
Używane do określania lepkości kinematycznej lepiszczy asfaltowych
przy 60°C oraz lepiszczy bezwodnych otrzymanych z emulsji (lepiszczy
stabilizowanych i/lub lepiszczy odzyskanych) przy 135°C. Modele typu
Cannon-Fenske są idealne do materiałów nieprzezroczystych. Dostarczane są wraz certyfikatem kalibracji.
Kod 81-…
Stała cSt/S
Zakres lepkości kinematycznej cSt
B0116/1
0.035
B0116/2
0.1
20 do 100
B0116/3
0.25
50 do 250
B0116/4
0.5
100 do 500
B0116/5
1.2
240 do 1200
B0116/6
2.5
500 do 2500
B0116/7
8
1600 do 8000
B0116/8
20
4000 do 20,000
7 do 35
Aby ustalić lepkość kinematyczną, powyższe lepkościomierze Cannon-Fenske muszą być
umieszczone w łaźni 81-PV0116/A z użyciem mocowania 81-B0116/H1. Patrz akcesoria
Lepkościomierze CannonFenske
Lepkościomierze typu Zeitfuchs cross-arm
Używane do określania lepkości kinematycznej lepiszczy asfaltowych
oraz lepiszczy bezwodnych otrzymanych z emulsji (lepiszczy stabilizowanych i/lub lepiszczy odzyskanych) przy 135°C. Dostarczane są wraz
certyfikatem kalibracji.
Lepkościomierze typu U-Tube
Używane do określania lepkości kinematycznej lepiszczy asfaltowych
oraz lepiszczy bezwodnych otrzymanych z emulsji (lepiszczy stabilizowanych i/lub lepiszczy odzyskanych) przy 135°C. Dostarczane są wraz
certyfikatem kalibracji.
Kod 81-…
Stała cSt/S
Zakres lepkości kinematycznej cSt
Kod81-…
Lepkościomierze Zeitfuchs
cross-arm
Stała cSt/S
Lepkościomierze U-Tube
Zakres lepkości kinematycznej cSt
B0116/10
0.1
20 do 100
B0116/20
0.1
6 do 100
B0116/11
0.3
60 do 300
B0116/21
0.3
18 do 300
B0116/12
1.0
200 do 1000
B0116/22
1.0
60 do 1000
B0116/13
3.0
600 do 3000
B0116/23
3.0
180 do 3000
B0116/14
10.0
2000 do 10000
B0116/24
10
600 do 10000
B0116/15
30.0
6000 do 30000
B0116/25
30
1800 do 30000
B0116/16
100.0
20000 do 100000
B0116/26
100
6000 do 100000
B0116/27
300
18000 do 100 000
Aby ustalić lepkość kinematyczną, powyższe lepkościomierze Zeitfuchs cross-arm muszą
być umieszczone w łaźni 81-PV0116/A z użyciem mocowania 81-B0116/H2. Patrz
akcesoria
Aby ustalić lepkość kinematyczną, powyższe lepkościomierze U-Tube muszą być umieszczone w łaźni 81-PV0116/A z użyciem mocowania 81-B0116/H3. Patrz akcesoria
®
Lepkość Dynamiczna
Normy
PN-EN 12595 | ASTM D2171
Lepkościomierze próżniowe
typu Cannon-Manning
Używane do określania lepkości
dynamicznej lepiszczy asfaltowych przy 60°C. Dostarczane
wraz certyfikatem kalibracji.
Lepkościomierze próżniowe
typu Asphalt Institute
Używane do określania lepkości
dynamicznej lepiszczy asfaltowych przy 60°C. Dostarczane
wraz certyfikatem kalibracji.
Łaźnia do lepkościomierzy
Normy
PN-EN 12595, ASTM D2171
Akcesoria
Mocowania do lepkościomierzy w
użyciu z łaźnią wodną
81-B0116/H1
81-PV0116/F
Łaźnia do lepkościomierzy. 230V/
50-60Hz/1F
81-PV0116/FZ
Łaźnia do lepkościomierzy.
110V/60Hz/1F
Kod 81-…
Zakres lepkości
Kod 81-…
Zakres lepkości
B0117/1
0.036 do 0.8
B0117/15
42 to 800
B0117/2
0.12 do 2.4
B0117/16
180 to 8200
B0117/3
0.36 do 8
B0117/17
600 to 2800
B0117/4
1.2 do 24
B0117/18
2400 to 52,000
B0117/5
3.6 do 80
B0117/20
9600 to 1,400,000
B0117/6
12 do 240
B0117/21
B0117/7
36 do 800
38,000 to
5,800,000
B0117/8
120 do 2400
B0117/9
360 do 8000
B0117/10
1200 do 24,000
B0117/11
3600 do 80,000
Aby ustalić lepkość dynamiczną, powyższe
lepkościomierze Cannon-Manning muszą
być umieszczone w łaźni 81-PV0116/A
z użyciem mocowania 81-B0117/H1.
Wymagane jest również użycie regulatora i
źródła próżni. Patrz akcesoria.
Aby ustalić lepkość dynamiczną, powyższe
lepkościomierze Asphalt Institute muszą
być umieszczone w łaźni 81-PV0116/A
z użyciem mocowania 81-B0117/H2.
Wymagane jest również użycie regulatora i
źródła próżni. Patrz akcesoria.
Używana do określania lepkości
kinematycznych i dynamicznych.
Łaźnia składa się ze szklanego pojemnika cylindrycznego, pokrywy
ze stali nierdzewnej z otworami
o średnicy 50,8 mm, mieszadła
elektrycznego, zwoju chłodnicy
z wyjściami do podłączenia, systemu grzewczego, termometru
kontaktowego, zabezpieczenia
zewnętrznego i izolowanej podstawy.
Termometry i lepkościomierze
muszą być zamówione oddzielnie.
ʰʰ Temperatura: (w pokojowej) +5°C do
150°C
ʰʰ Moc: 2000 W
ʰʰ Stabilność temperatury: ±0,03°C
ʰʰ Kontrola temperatury: PID
ʰʰ Pojemność: 20 litrów
ʰʰ do 5 lepkościomierzy
ʰʰ Waga: 12 kg
Akcesoria
Patrz 81-0116/B regulator próżni oraz
81-B0116/C kolektor próżniowy
Mocowanie do lepkościomierza Cannon
-Fenske
81-B0116/H2
Mocowanie do lepkościomierza Zeitfuchs
cross-arm
81-B0116/H3
Mocowanie do lepkościomierza U-Tube
81-B0117/H1
Mocowanie do lepkościomierza Cannon
-Manning
81-B0117/H2
Mocowanie do lepkościomierza Asphalt
Institute
Regulator ciśnienia i kolektor
próżniowy
(do lepkościomierzy dynamicznych)
81-B0116/B
Regulator ciśnienia do zastosowania z
lepkościomierzem. 230V/50-60Hz/1F
81-B0116/C
Kolektor próżniowy do aplikacji próżni do
lepkościomierzy umieszczonych w łaźni
Termometry do lepkościomierzy
kinematycznych i dynamicznych
82-B0116/40
Termometr do lepkościomierzy kinematycznych i dynamicznych, zakres 58,5°C do
61,5°C, typ ASTM 47C, IP 35C
82-B0116/45
Termometr do lepkościomierzy kinematycznych zakres 133,6°C do 136,4°C, typ
ASTM 110C, IP 93C
81
82
Notatki
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
®
Indeks NORM
AASHTO T307......................................................................46
AASHTO T321......................................................................27, 31, 47
AASHTO T322......................................................................50
AASHTO T322 (ex TP9)...................................................50
AASHTO T324......................................................................52, 54, 55, 58, 59
AASHTO T342......................................................................49
AASHTO T342 (ex TP62)................................................49
AASHTO TP10......................................................................51
AASHTO TP31......................................................................42
AASHTO TP79......................................................................48
AS 2891.12.1.........................................................................45
ASTM D2171........................................................................81
ASTM D4123........................................................................42
ASTM D7369........................................................................50
BS DD 226..............................................................................45
PN-EN 1097-8......................................................................64, 65, 74
PN-EN 12697-22................................................................16, 52, 54, 55, 58
59, 60, 61
PN-EN 12697-22,...............................................................58, 59
PN-EN 12697-24................................................................27, 31, 43, 47
PN-EN 12697-24 Annex A............................................47
PN-EN 12697-24 Annex D...........................................47
PN-EN 12697-24 Annex E............................................43
PN-EN 12697-25................................................................44, 46
PN-EN 12697-25 Method A........................................44
PN-EN 12697-25 Method B.........................................46
PN-EN 12697-26................................................................16, 27, 31, 42, 47
PN-EN 12697-26 Annex A............................................47
PN-EN 12697-26 Annex B............................................47
PN-EN 12697-26 Annex C............................................42
PN-EN 12697-46................................................................51
PN-EN 1341..........................................................................64, 65
PN-EN 1342..........................................................................64, 65
PN-EN 1343..........................................................................65
PN-EN 1427..........................................................................74
PN-EN 2171..........................................................................81
NCHRP 9-19/9-29..............................................................45, 48
Indeks KODÓW
75-PV0005/2........................................................................11
75-PV0008.............................................................................12, 13
75-PV0008/10.....................................................................13
75-PV0008/12.....................................................................13
75-PV0008/14.....................................................................13
75-PV0008/2........................................................................13
75-PV0008/5........................................................................13
75-PV0008/Z........................................................................13
75-PV50A05..........................................................................8, 9, 11
75-PV50A06..........................................................................11
75-PV50C05..........................................................................8, 10, 11
75-PV50C06..........................................................................11
75-PV5X010..........................................................................11
75-PV5X030..........................................................................11
75-PV5X040..........................................................................11
75-PV5X110..........................................................................11
75-PV5X120..........................................................................11
75-PV5X135..........................................................................11
75-PV5X150..........................................................................11
76-PV0077/B........................................................................16, 17
76-PV0077/BZ.....................................................................17
76-PV0250/10.....................................................................23
76-PV0250/2........................................................................23
76-PV0250/3........................................................................23
76-PV0250/4........................................................................23
76-PV0250/5........................................................................23
76-PV0250/6........................................................................23
76-PV0250/7........................................................................23
76-PV0250/7Y.....................................................................23
76-PV0250/7Z.....................................................................23
76-PV0251.............................................................................18, 22, 23
76-PV0251.............................................................................22
76-PV0251/15.....................................................................22, 23
76-PV0251/E........................................................................22, 23
76-PV0251/E........................................................................22
76-PV0251/EZ.....................................................................23
76-PV0251/Z........................................................................22, 23
76-PV0255.............................................................................19, 21, 22, 24, 25
76-PV251/15Z.....................................................................23
76-PV2520/14.....................................................................21
76-PV2520/15.....................................................................19, 20, 21
76-PV2520/15Z..................................................................21
76-PV2522.............................................................................18, 19, 21
76-PV2522/E........................................................................18, 21
77-PV0077/B........................................................................16
83
84
Indeks KODÓW
77-PV3/001...........................................................................59
77-PV3/002...........................................................................59
77-PV3/003...........................................................................59
77-PV31A05..........................................................................58
77-PV31A06..........................................................................58
77-PV32E05..........................................................................58
77-PV32E06..........................................................................58
77-PV33A05..........................................................................58
77-PV33A06..........................................................................58
77-PV33B05..........................................................................59
77-PV33B06..........................................................................59
77-PV33E05..........................................................................58
77-PV33E06..........................................................................58
77-PV3502.............................................................................60, 61
77-PV3502/11.....................................................................61
77-PV3502/L100................................................................61
77-PV3502/L25...................................................................61
77-PV3502/L60...................................................................61
77-PV3504.............................................................................61
77-PV3600/1........................................................................61
77-PV3UP10.........................................................................59
77-PV40B05..........................................................................26, 27, 29
77-PV40B06..........................................................................29
77-PV42001..........................................................................30
77-PV42002..........................................................................30
77-PV42011..........................................................................30
77-PV42A05..........................................................................31
77-PV42A06..........................................................................31
77-PV43001..........................................................................30
77-PV43011..........................................................................30
77-PV43012..........................................................................30
77-PV43022..........................................................................30
77-PV43024..........................................................................30
77-PV43A05..........................................................................31
77-PV43A06..........................................................................31
77-PV44001..........................................................................30
77-PV44002..........................................................................30
77-PV44011..........................................................................30
77-PV44A05..........................................................................26, 31
77-PV44A06..........................................................................31
77-PV45001..........................................................................30
77-PV45002..........................................................................30
77-PV45011..........................................................................30
77-PV45A05..........................................................................31
77-PV45A06..........................................................................31
78-B7116................................................................................41
78-PV7015.............................................................................37, 40, 41, 47
78-PV7030.............................................................................36, 37, 38, 47, 48
78-PV7030/Z........................................................................38
78-PV7111.............................................................................42, 43, 50
78-PV7112.............................................................................45, 48
78-PV7113.............................................................................45
78-PV7114.............................................................................44, 45, 46
78-PV7115.............................................................................42
78-PV7116.............................................................................39
78-PV7118.............................................................................44
78-PV7120.............................................................................43
78-PV7122.............................................................................43
78-PV7123.............................................................................43
78-PV7130.............................................................................36, 37, 38, 39, 48
78-PV7130/Z........................................................................38
78-PV7131.............................................................................42
78-PV7132.............................................................................42
78-PV7133.............................................................................42
78-PV7134.............................................................................42
78-PV7140.............................................................................47
78-PV7141.............................................................................47
78-PV7142.............................................................................47
78-PV7145.............................................................................49
78-PV7152.............................................................................46, 49
78-PV7152/1........................................................................46, 49
78-PV7153.............................................................................46, 49
78-PV7154.............................................................................46
78-PV7160.............................................................................46
78-PV7165.............................................................................50
78-PV7171.............................................................................47
78-PV7175.............................................................................48
78-PV7176.............................................................................48
78-PV7177.............................................................................48, 49
78-PV7178.............................................................................48, 49
78-PV7179.............................................................................48, 49
78-PV7180.............................................................................46, 49
78-PV7181.............................................................................47
78-PV7181/A........................................................................47
78-PV7182.............................................................................47
78-PV7185.............................................................................51
78-PV7192.............................................................................40, 41
78-PV7192/Z........................................................................41
78-PV7193.............................................................................39
78-PV7193/HP.....................................................................39, 51
78-PV7193/HPZ..................................................................39
78-PV7193/Z........................................................................39
78-PV7194.............................................................................39
78-PV7194/HP.....................................................................39, 51
78-PV7194/HPZ..................................................................39
78-PV7194/Z........................................................................39
®
80-PV0190.............................................................................64
80-PV0190/1........................................................................64
80-PV0190/2........................................................................64
80-PV0190/4........................................................................65
80-PV0190/5........................................................................65
80-PV0190/6........................................................................64
80-PV0190/7........................................................................64
80-PV0190/A........................................................................64, 65
80-PV0190/E........................................................................64
80-PV0525/12.....................................................................65
80-PV0525/13.....................................................................65
80-PV0525/14.....................................................................65
80-PV0525/15.....................................................................65
80-PV5262.............................................................................65
80-PV5263.............................................................................65
80-PV5264.............................................................................65
81-B0116/B...........................................................................81
81-B0116/C...........................................................................81
81-B0116/H1........................................................................80, 81
81-B0116/H2........................................................................80, 81
81-B0116/H3........................................................................80, 81
81-B0117/H1........................................................................81
81-B0117/H2........................................................................81
81-B0141................................................................................72
81-B0141/A...........................................................................72
81-B0141/B...........................................................................72
81-B0142................................................................................72
81-B0143/1...........................................................................74
81-B0145/1...........................................................................74
81-B0145/2...........................................................................74
81-B0145/3...........................................................................74
81-PV0116/F........................................................................81
81-PV0116/FZ.....................................................................81
81-PV0118.............................................................................78, 79
81-PV0118/1........................................................................79
81-PV0118/1Z.....................................................................79
81-PV0118/A........................................................................78, 79
81-PV0143.............................................................................74
81-PV0143/Z........................................................................74
81-PV0160/10.....................................................................73
81-PV0161.............................................................................73
81-PV0161/10.....................................................................73
81-PV0161/11.....................................................................73
81-PV0161/11Y...................................................................73
81-PV0161/11Z..................................................................73
81-PV0161/A........................................................................73
81-PV0161/Y........................................................................73
81-PV0161/Z........................................................................73
81-PV0260/1........................................................................75
81-PV0260/1Z.....................................................................75
81-PV059/01........................................................................76
81-PV059/02........................................................................76
81-PV05902..........................................................................76
81-PV05904..........................................................................76
81-PV10010..........................................................................72
81-PV1002.............................................................................72
81-PV10020..........................................................................71, 72
81-PV10030..........................................................................69
81-PV1004.............................................................................72
81-PV10A02..........................................................................68, 69
81-PV10A04..........................................................................69
81-PV10B02..........................................................................68, 70, 71
81-PV10C02..........................................................................68, 71
81-PV10C04..........................................................................70, 71
81-PV2602.............................................................................75
81-PV2604.............................................................................75
81-PV6000/1........................................................................77
81-PV6002.............................................................................77
82-B0116/40........................................................................81
82-B0116/45........................................................................81
82-P0172/1...........................................................................74
86-D2015/A..........................................................................40, 41
86-D2019...............................................................................40, 41
86-D2019/Z..........................................................................41
85
86
Notatki
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
›
› Urządzenia
badawcze
do materiałów
drogowych
pavelabsystems.com
Ur ządzenia badawcze do materiałów drogow ych
POLAND
controls.pl
pavelabsystems.com
CONTROLS S.R.L.
is certified
ISO 9001:2008
controlsgroup.net
pavelabsystems.com
wfi.co.uk
Urządzenia
badawcze
do materiałów
drogowych

Podobne dokumenty