Rok II nr 7(18) lipiec 2008 r.

Komentarze

Transkrypt

Rok II nr 7(18) lipiec 2008 r.
Rok II nr 7(18) lipiec 2008 r.
miesięcznik, pismo bezpłatne
IX DNI MESZNEJ
22–24 sierpnia 2008 r.
22 sierpnia 2008 r. (Piątek)
Korty tenisowe „Pod Piekłem” w Bystrej
10.00–13.00 Turniej tenisa ziemnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej
10.00–13.00 Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Boisko sportowe GLKS „Wilkowice” w Wilkowicach ul. Wyzwolenia
16.00 Mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami OSP Wilkowice
i OSP Meszna o puchar Rady Sołeckiej w Mesznej
ISSN 1897-3566
W NUMERZE:
• 80 LAT STRAŻY W MESZNEJ
• IX RODZINNY RAJD ROWEROWY
• WITRAŻE WILKOWICKIEJ ŚWIĄTYNI
• OLIMPIJCZYCY W WILKOWICACH
• Z PRAC RADY GMINY
• WÓJT INFORMUJE
23 sierpnia 2008 r. (Sobota)
15.00 Msza Św. w intencji mieszkańców i gości w zabytkowej
Kapliczce przy ul. Agrestowej z udziałem Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wilkowic
Boisko przy ul. Szkolnej
16.30 Otwarcie IX Dni Mesznej
Wręczenie nagród za udział w rozgrywkach sportowych
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic
17.30 Koncert młodzieżowego zespołu rockowego „LIPS OF
VIRGIN” z ŻYWCA
18.00 Występ zespołu „KARO”
20.00 Festyn przy muzyce zespołu „PARAZYT”
24 sierpnia 2008 r. (Niedziela)
14.30 Występ zespołu dziecięcego „WŁÓCZYKIJE” z BielskaBiałej
15.00 Występ regionalnego zespołu dziecięcego „MAŁY ONDRASZEK” ze Szczyrku
15.30 Mini festyn dla dzieci – gry, zabawy i tańce – prowadzący
Pan Sebastian Chmiel (uczestnik „Idola”)
17.00 Występ kapeli góralskiej „HAJDUKI”
18.30 Koncert zespołu „ENTER” – (w repertuarze polskie i światowe przeboje najpopularniejszych gwiazd estrady)
20.00 Rodzinne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołu „PARAZYT”
21.30 Pokaz sztucznych ogni
Pielęgnujemy nasze tradycje.
Zapewniamy wspaniałą zabawę i wiele atrakcji dla dorosłych i dla
dzieci.
Czynne będą stoiska ze sztuką ludową, kiermasz książek oraz
wystawa prac artystycznych.
Na głodnych i spragnionych czekać będą obficie zaopatrzone bufety z potrawami regionalnymi i zimnymi napojami.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy loteria fantowa, w której
wszystkie losy wygrywają a dodatkowa nagroda główna wylosowana będzie w niedzielę o 20.00.
W niedzielę również odbędą się pokazy samolotowe, skoki spadochronowe i prezentacja sprzętu wojskowego.
Serdecznie zapraszamy. Baw się z nami.
Estrada XIII Dni Bystrej
MINĘŁY JUŻ XIII DNI BYSTREJ
Komitet Organizacyjny XIII Dni Bystrej zrobił wszystko, by
upłynęły one w miłej i bezpiecznej atmosferze.
Dni Bystrej, to już tradycja oraz wiele imprez na stałe wpisanych
w obchody.
dokończenie na str. 3
Pokaz sztucznych ogni
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MESZNEJ MA 80 LAT
P. Małgorzata Handzlik – deputowana do Parlamentu Europejskiego,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego dh Rafał Glajcar, Radny Sejmiku Województwa
Śląskiego P. Andrzej Kamiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP dh Jan Cholewa, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. mgr inż. Adam Caputa, płk. poż. Zbigniew Pęzioł, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej
m. chor. Roman Krejner; przedstawiciele Starostwa Powiatowego:
Wicestarosta P. Mirosław Szemla, Przewodniczący Rady Powiatu
P. Roman Migdał; władze Gminy: Wójt Gminy P. Mieczysław Rączka, Z-ca Wójta P. Aleksander Adamiec, Sekretarz Gminy P. Jacek
Lipowiecki, Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy
P. Grażyna Zając; Radni gminy z Przewodniczącą Rady Gminy
P. Anną Maślanką, Komendant Gminny dh Krzysztof Sromek; zaprzyjaźnione OSP: Buczkowice, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
sołtysi: Bystrej Żywisław Zasiadczuk, Mesznej Antoni Kufel; życzliwi nam Mieszkańcy, rodziny strażackie, członkowie popierający,
przedstawiciele organizacji i instytucji z Mesznej: KGW, Zespół
Szkolno-Przedszkolny, Rada Sołecka, Akcja Katolicka, Stowarzy-
Goście podczas oficjalnej części jubileuszu
W dniu 28 czerwca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
obchodziła Jubileusz 80-lecia powstania. Pogoda była wymarzona na
tę radosną, ale dostojną uroczystość. O godzinie 15.00 w kościele
parafialnym w Mesznej odprawiona została bardzo uroczysta Msza
św. w intencji obecnych i zmarłych już członków OSP, ich rodzin
oraz wszystkich przybyłych na jubileusz. Mszę świętą celebrował
ks. Proboszcz Andrzej Piotrowski oraz ks. dr Roman Buchta. Uczestniczyła również Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Wilkowic. Msza rozpoczęła się poświęceniem obrazu św. Floriana, namalowanego i ofiarowanego OSP Meszna przez emerytowaną lekarkę
P. Irenę Ihnatowicz z Warszawy, córkę wieloletniego, pierwszego po
wojnie, kierownika szkoły w Mesznej. Ofiarodawczyni zawsze o nas
pamięta, co najlepiej oddają przesłane życzenia: „Z okazji 80-rocznicy powstania OSP w Mesznej przesyłam wszystkim Jej Członkom
najlepsze życzenia. Do życzeń dołączam obraz świętego Floriana,
aby zawsze bronił Was, Meszną i jej Mieszkańców” – Irena Ihnatowicz.
O godzinie 16.30 na boisku szkolnym odbyła się dalsza część
Jubileuszu. Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: Posłanka
Poświęcenie obrazu św. Floriana
Sztandar OSP Meszna
szenie Rodzin Katolickich, Spółka Wodociągowa, Filia Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Dowódca uroczystości, Naczelnik dh Piotr Dobosz złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP o gotowości rozpoczęcia uroczystości. Po hymnie państwowym, odegranym przez Gminną Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP
z Wilkowic, głos zabrała druhna Stanisława Siuda, serdecznie witając
przybyłych, po czym przedstawiła historię OSP od założenia do dnia
dzisiejszego.
Za swoją pracę w OSP druhna uhonorowana została Złotą Honorową Odznaką Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Srebrną Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa
Śląskiego otrzymali druhowie: Sławomir Balzak, Grzegorz Łopata,
Wojciech Maślanka, Jerzy Ślusarczyk, a dekoracji dokonali Radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński i Wójt Gminy
Mieczysław Rączka.
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Złoty: druhna Katarzyna Usarz, dh Remigiusz Kubica,
Brązowy: druhowie Jakub Cader, Wojciech Lalik, Marcin Łukaszek,
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice. Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25,
43-365 Wilkowice. Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 307 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Drukarnia Małysz, Jerzy Małysz, ul. Spółdzielcza 7, 43-436 Górki Wielkie, tel. (+48 33) 853 91 11
Skład ukończono: 25.07.2008 Nakład: 2.000 egz.
2
Głos Gminy Wilkowice
Odznakę Strażak Wzorowy: dh Grzegorz Szymanek, a wręczenia
dokonali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP
dh Rafał Glajcar, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego
OSP RP dh Jan Cholewa.
Złote odznaki MDP: Marcin Koczaj, Marcin Zięba.
Odznakę za najlepsze wyniki w gminie TWP seniorów: Piotrowi
Matlakowi wręczył Prezes dh Jan Cholewa i Komendant Gminny dh
Krzysztof Sromek. Za wyróżniającą się postawę w OSP, nieprzerwanie przez 50 lat uhonorowane zostały 2 małżeństwa. Jeden dh i
jedna druhna za 40 lat i jedno małżeństwo za wysługę lat. Za bardzo
aktywny udział w życiu i pracy w OSP, przez szereg lat Dyplomy
Uznania otrzymały: dwie strażackie rodziny, 2 strażackie małżeństwa,
8 druhen i druhów, 7 druhen i druhów za pracę rozpoczętą od drużyny
szkolnej i młodzieżowej oraz 3 żony strażaków za czynne włączanie
się w organizację uroczystości i imprez OSP. Szczególne podziękowania i Dyplom Uznania otrzymało KGW Meszna za wieloletnią,
twórczą i bardzo dobrą współpracę.
Listy Pochwalne otrzymali druhna Marta Misiak, druhowie:
Wojciech Dobosz, Marcin Koczaj, Piotr Matlak, Marcin Zięba, za
aktywną pracę w OSP Meszna od drużyny szkolnej i młodzieżowej,
a dh Damian Mięsiarz nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki
w TWP młodzieży gimnazjalnej. Wręczenia dokonali Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego i Gminnego Zw. OSP RP dh Jan Cholewa,
MINĘŁY JUŻ XIII DNI BYSTREJ
dokończenie ze str. 1
Czwartek rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji wszystkich
mieszkańców Bystrej z udziałem Chóru „Cantica” oraz koncertem
młodzieżowego zespołu „Boanerges” z Bystrej.
Tradycyjnie też odbyła się degustacja potraw regionalnych i spotkanie przy stole wszystkich uczestników czwartkowej uroczystości.
W piątkowe przedpołudnie odbyły się rozgrywki sportowe pod
patronatem dyrektora GOSiR-u. Podsumowano i nagrody dla najlepszych drużyn sportowych rozdano w niedzielę, na placu za domem
strażaka, w obecności tłumnie zgromadzonej publiczności.
W godzinach popołudniowych odbył się przemarsz przedstawicieli wszystkich grup społecznych, działających na terenie Bystrej,
władz Gminy Wilkowice oraz mieszkańców, pod Pomnik Pamięci,
gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.
Potem odbył się przejazd wszystkich uczestników pochodu przez
wieś, zaprzęgiem konnym i Ciuchcią Beskidzką.
Oficjalne otwarcie XIII Dni Bystrej nastąpiło o godzinie 17-tej
przez Wójta Gminy Mieczysława Rączkę. Wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń padło od Władz Starostwa Powiatu Bielskiego, którzy
zaszczycili swoją obecnością uroczystość otwarcia XIII Dni Bystrej.
Miłej zabawy i przyjaznej atmosfery życzyła także Przewodnicząca Rady Gminy Wilkowice.
Występy artystyczne na estradzie rozpoczęły najmłodsze pociechy z Przedszkola w Bystrej oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej
Pokazy OSP Bystra, PSP Bielsko-Biała, Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Grupy
Ratownictwa Medycznego Bystra
Komendant PSP bryg. mgr inż. Adam Caputa, Prezes OSP Meszna
druhna Stanisława Siuda.
Słowa uznania, podziękowania, gratulacje za dotychczasową
pracę i osiągnięcia dla wszystkich członków OSP wyrazili w swych
wystąpieniach goście. Listy Gratulacyjne przesłali: Wiceprezes Zarządu Głównego Zw. OSP RP prof. dr hab. inż. Marek Trombski,
Śląski Komendant Wojewódzki bryg. mgr inż. Marek Rączka, Wójt
Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Prezes Zarządu Gminnego Zw.
OSP RP Lubiewo Stanisław Ziegert współpracujący z Gminą Wilkowice, dyrekcja Zakładu Pojazdów Specjalistycznych Państwo
Szczęśniak.
Część oficjalna zakończona została odegraniem przez orkiestrę
z Wilkowic hymnu strażackiego.
Uroczystość uświetnili swoimi pięknymi występami: KGW
Meszna, Młodzieżowa Gminna Orkiestra Dęta OSP z Wilkowic,
6-latkowie z przedszkola oraz dzieci z III klasy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mesznej, Zespół Akordeonistów z Rudy Śląskiej.
O godzinie 20.30 przy muzyce zachęcającej każdego do udziału
we wspólnej zabawie rozpoczął się festyn, trwający niemal do białego
rana. Ta piękna uroczystość, to niezapomniane chwile dla tych, którzy
zechcieli w niej wziąć udział. Wszystkim uczestnikom OSP składa
serdeczne podziękowania.
Stanisława Siuda
i Gimnazjum. Poziom artystyczny występów dzieci i młodzieży był,
jak zawsze, imponujący.
Tradycją Dni Bystrej są również pokazy pożarnicze. W tym roku
był to pokaz ratownictwa medycznego OSP Bystra oraz grupy GOPR
ze Szczyrku, przy wsparciu PSP Bielsko-Biała.
Od dziewięciu lat w sobotnie przedpołudnie, bez względu na
pogodę, organizowany jest Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku
z uwagi na intensywne opady deszczu, Organizatorzy zmuszeni byli
do opóźnienia startu oraz skrócenia trasy.
Mimo to uczestnicy rajdu w różnych przedziałach wiekowych
(od 3 do 80 lat) przemierzyli wyznaczoną trasę i dotarli szczęśliwie
na metę.
Uczestnicy tegorocznego rajdu ubrani byli w zielone koszulki
z reklamą naturalnej wody źródlanej „Bystrzanka”.
Sobotnie popołudnie upłynęło również w miłej atmosferze. Występowały znane zespoły artystyczne, jak: „Krywań” i „2 plus 1”.
Uwieńczeniem tego dnia był pokaz sztucznych ogni, które w tym
roku, dzięki wsparciu finansowemu sponsorów - dwóch mieszkańców
Bystrej, były wyjątkowo atrakcyjne.
Uczestnicy sobotniej biesiady bawili się do białego rana przy
muzyce zespołu „Hajduk”.
W niedzielne przedpołudnie odbywał się tradycyjny „Cross
Bystrzański”, organizowany przez Klub LKS „Klimczok-Bystra”.
Nagrody dla zwycięzców wręczali W-ce Starosta Powiatu Bielskiego
Mirosław Szemla oraz Przewodniczący Komisji Sportu Rady Gminy
Wilkowice Bogusław Kajzer.
Niedzielne popołudnie rozpoczęła swym występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic.
Koncert orkiestry bardzo się podobał i na prośbę widowni i organizatorów wydłużyła swoje koncertowanie (było bisowanie).
Koncerty pozostałych zaproszonych zespołów były również na
wysokim poziomie, każdy z nich miał znakomity program. Uczestnicy bawili się, byli radośni, było wesoło, i wszystkim bardzo się
podobało.
Wieczór zakończył koncert zespołu „Kwaśnica Bawaria Show”,
który tak rozbawił widownię, że każdy z uczestników XIII Dni
Bystrej już dzisiaj oczekuje na następne XIV Dni Bystrej w roku
2009.
Uznać musimy, że XIII Dni Bystrej można zaliczyć do atrakcyjnych i udanych, ale nie było by tego, gdyby nie współdziałanie
wszystkich organizacji społecznych z terenu Bystrej, gdyby nie pomoc finansowa uzyskana od mieszkańców, przyjaciół i sympatyków
Bystrej – ludzi dobrych serc.
Podziękowania kierowaliśmy do nich w czasie odbywających
się Dni Bystrej.
Chcemy im dzisiaj jeszcze raz serdecznie podziękować, bo
bez ich pomocy to wszystko byłoby niemożliwe.
T.P.
Głos Gminy Wilkowice
3
IX RODZINNY RAJD
ROWEROWY W BYSTREJ
Brawa i gratulacje dla wszystkich uczestników IX Rodzinnego
Rajdu Rowerowego, który odbył się w dniu 5 lipca br., w ramach
obchodów XIII Dni Bystrej. Już po raz kolejny został on zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej, Urząd Gminy
w Wilkowicach, przy współudziale organizacji społecznych, działających na terenie Bystrej.
Pierwotnie zaplanowana trasa została podzielona na dwa etapy:
14-kilometrowy, w stronę Bielska-Białej, półmetek na boisku GLKS
Wilkowice oraz 9-kilometrowy, w stronę Bystrej. Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów, z powodu fatalnych warunków
atmosferycznych, awaryjnie skrócono trasę i ostatecznie prowadziła
ona ulicami: Klimczoka–Fałata–Kasztanową–Boczną–KlimczokaKościelną–Wrzosową–Skośną–Kościelną–Klimczoka i mierzyła ok.
6 km.
Od lewej dyrektor SP Bystra, sołtysowie, najmłodsza uczestniczka Martyna
Maślanka
Najliczniejsza rodzina Sapetów
Na liście zgłoszeniowej widniały nazwiska ok. 450 uczestników,
jednak większa część wycofała się ze swoich sobotnich planów, obawiając się ulewnych deszczy, błota i niskiej temperatury. Tym bardziej, gratulacje należą się grupie, która pomimo ciężkich warunków
stawiła się na starcie rajdu (było to ponad 100 osób). Zabezpieczeni
pelerynami przejechali awaryjnie zmienioną trasę, czując jednak niedosyt i brak adrenaliny, związany z turystyką rowerową, która, na tak
krótkim etapie, nie zdążyła się wytworzyć.
Trasę zabezpieczali:
Karetka Bielskiego Pogotowia Ratunkowego;
Policjanci z Miejskiej Komendy Policji w Bielsku-Białej;
Strażacy z OSP Gminy Wilkowice oraz Rybarzowic;
Serwis Rowerowy „Alda”.
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani jogurtem oraz pyszną grochówką przygotowaną na zakończenie przez organizatorów.
INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANEGO
OBJAZDU UL. BYSTRZAŃSKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ
Finałem rajdu było rozstrzygnięcie regulaminowych konkurencji,
a nagrody otrzymali:
1. Najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie: Rodzina Sapetów;
2. Najmłodszy uczestnik, który samodzielnie przejechał trasę rajdu:
Martyna Maślanka;
3. Najmłodszy uczestnik rajdu: Jakub Kania, Radosław Górkiewicz;
4. Najstarszy uczestnik rajdu: Andrzej Obal, Marian Sapeta;
5. Najoryginalniejszy ubiór uczestnika: Sołtys Mesznej Antoni Kufel;
6. Najciekawsza konstrukcja rowerowa: Sołtys Bystrej Żywisław
Zasiadczuk;
7. Najliczniejsza reprezentacja szkoły: Szkoła Podstawowa
w Bystrej.
Nagrody ( między innymi: po 10 kg cukru dla sołtysów oraz fotel
bujany dla najstarszego uczestnika) uroczyście wręczyli: Wójt Gminy
Mieczysław Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Maślanka
oraz Europosłanka Grażyna Staniszewska. Pozostali uczestnicy brali
udział w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy, w szczególności sponsorom i osobom, które zabezpieczały rajd.
Mamy nadzieje, że w przyszłym roku, jubileuszowy X Rodzinny
Rajd Rowerowy odbędzie się bez kłopotów związanych ze złośliwą
aurą, za to w tak samo udanej atmosferze.
A. Szymik-Caputa
Pragniemy sprostować nieprawidłowe informacje, które ukazały się w Kronice Beskidzkiej: najstarszym uczestnikiem rajdu był
P. Andrzej Obal (1932), a zaraz za nim P. Marian Sapeta. Przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE
DLA RUCHU ulicy Bystrzańskiej na odcinku od ul. Chabrowej
do granicy miasta, na czas wykonywania warstw bitumicznych
w związku z realizacją zadania „MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W BIELSKU-BIAŁEJ”, nastąpi:
– w dniach od 22.07.08 (wtorek) do 26.07.08 (sobota) w godzinach od 22:00 do 4:20;
– w dniu 27.07.08 (niedziela) w godzinach od 4:00 do 15:00.
Objazd prowadzony będzie następującymi ulicami: Bora Komorowskiego (w Bielsku-Białej), Żywiecką DK69 (w Bielsku-Białej
i Wilkowicach) i Wyzwolenia (w Wilkowicach i Bystrej).
UG
4
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy
Głos Gminy Wilkowice
Z PRAC RADY GMINY WÓJT INFORMUJE:
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka,
WILKOWICE
między innymi:
– ogłosił przetarg na budowę kompleksu sportowego przy ul. SamotNa ostatniej sesji Rady Gminy Wilkowice, która odbyła się
18 lipca 2008 r. zostały podjęte między innymi uchwały w sprawie:
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2008 r.;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy
Wilkowice, dot. pgr 626/12;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy
Wilkowice, dot. pgr 626/1;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy
Wilkowice, dot. ul. Grabowej w Wilkowicach.
Wszystkie uchwały oraz pełną treść prezentowanych mogą
Państwo odnaleźć na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy
Wilkowice.
S. Filapek
HISTORIA WIOLONCZELĄ PISANA
Gmina Wilkowice poszczycić się może wieloma niezwykle
uzdolnionymi młodymi ludźmi, którzy realizują się na polu nauki
i kultury. Niestety o części osiągnięć dowiedzieć można się tylko
z relacji samych zainteresowanych i ich rodzin. Wydaje się, że
w dzisiejszym świecie sprawy dotyczące kultury i nauki schodzą
na plan dalszy – zastąpione zostają tym, co jest głośne i krzykliwe,
zaś kultura przechodzi do lamusa. Można mieć jednak wrażenie,
że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zaczęła się trochę zmieniać,
kultura wysoka znów staje się istotna dla współczesnego człowieka.
Świadczy o tym, między innymi, ilość organizowanych przez różne
organizacje koncertów i imprez kulturalnych. Prasa, radio i telewizja,
jakby na nowo, zaczynają dostrzegać ważność tego typu wydarzeń,
które niewątpliwie wpływają na rozwój intelektualny odbiorców
(czytelników, słuchaczy, telewidzów). Niestety, nawet przy obecnym ożywieniu kulturalnym, niektóre niezwykle ważne osiągnięcia
zostają niezauważone. Ilość dostarczanych przez różnorakie środki
przekazu informacji jest tak wielka, że podczas selekcji wiele z nich,
niejednokrotnie niezwykle ważnych, umyka.
Niestety z podobną sytuacją możemy spotkać się również na
terenie naszej gminy. Mimo niebywałych osiągnięć, światowej klasy
wiolonczelistka, Ariadna Willmann, mieszkanka sołectwa Wilkowice,
która od wielu lat osiąga sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej w grze na
wiolonczeli, niezmiernie rzadko pojawia
się w prasie, w radiu czy telewizji. Jest
światowej klasy solistką i kameralistką.
Od dzieciństwa doskonali swoje umiejętności w grze na wiolonczeli. Trudno
nej w Wilkowicach, w ramach programu ORLIK 2012;
– rozstrzygnął przetarg na Remont dróg gminnych: ul. Beskidzka
w Bystrej, ul. Prosta w Mesznej, ul. Turystyczna, Zamknięta i Pasieczna w Wilkowicach na terenie Gminy Wilkowice;
– ogłosił przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Cymsa, w ramach programu
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych
dla dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki;
– zakupił działkę z przeznaczeniem na cele publiczne, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w Mesznej;
– spotkał się z senatorem Sławomirem Kowalskim, odnośnie
zamierzeń inwestycyjnych związanych ze sportem i turystyką.
(UG)
uwierzyć, że osoba tak niebywale uzdolniona muzyczne, nie została
jeszcze zauważana przez media.
W ciągu ostatnich trzech lat brała udział w bardzo wielu koncertach, konkursach, a także różnego typu wydarzeniach kulturalnych.
Do najważniejszych osiągnięć Pani Ariadny należą m.in.:
– zajęcie I miejsca w „IV Concorso Internazionale di Escuzione Musica – Valeria Martina” we Włoszech;
– uczestnictwo w „Międzynarodowych Kursach Muzycznych im.
Zenona Brzewskiego w Łańcucie”;
– udział w wydarzeniu kulturalnym zorganizowanym przez Krakowski Salon Poezji w Czechowicach-Dziedzicach pt.: „Poezja
Irlandzka w tłumaczeniu Ernesta Brylla”;
– udział, jako solistka, w „Świątecznym Koncercie” zorganizowanym przez Międzynarodową organizację „Soroptimist International” Klub w Bielsku-Białej;
– udział w międzynarodowym koncercie „Anlasslich Des 18. Jahrestages Des Falles Der Mauer” w Niemczech;
– udział w programie “Idyllwild Arts Summer Program” w 2007
roku organizowanym w Stanach Zjednoczonych;
– przyznananie stypendium przez Klub Soroptimist International
w Bielsku-Białej za wybitne osiągnięcia w grze na wiolonczeli;
Pani Ariadna wielokrotnie pomagała w organizacji oraz uczestniczyła w warsztatach z dziećmi. Jest nie tylko wirtuozem, ale także
świetnym pedagogiem. Wraz z siostrą,
Penelopą, zorganizowały audycję muzyczną, podczas której wykonały utwory J. S. Bacha, L. Boccheriniego,
W. A. Mozarta, A. Malawskiego oraz
Fryderyka Chopina. Niejednokrotnie także uświetniała grą na wiolonczeli szkolne
apele, a także inne istotne wydarzenia w
życiu szkoły.
Obecnie Pani Ariadna bierze udział
w koncertach we Włoszech, zaś tuż
po nich wyjeżdża do Łańcuta na warsztaty, gdzie będzie doskonaliła swe
umiejętności pod okiem najlepszych.
Dzięki muzyce pani Ariadna stała się
obywatelką świata. Po częstych i długich podróżach, najchętniej jednak wraca do domu, do Wilkowic, gdzie
w rodzinnej atmosferze i wśród ukochanych gór, odnajduje spokój i siłę, by na
nowo podejmować wyzwania, a także
promować i rozpowszechniać prawdziwą
Sztukę.
Wierzymy, że ten rok będzie równie owocny w sukcesy dla Pani Ariadny
i w najbliższych numerach „Głosu...“
napiszemy o nowych osiągnięciach wiolonczelistki z Wilkowic.
M. Mrówka
Głos Gminy Wilkowice
5
WITRAŻE W WILKOWICKIEJ ŚWIĄTYNI
W bieżącym roku mija trzydzieści lat od zakończenia instalacji
witraży w wilkowickim kościele.
Jest to więc okazja, aby przyjrzeć się historii ich powstania,
a o tym, że zasługują na uwagę niech świadczy fakt, że ich projektantem był profesor ASP w Krakowie, Adam Stalony-Dobrzańki,
nieżyjący już od 1985 roku, artysta.
Na ścieżkę prowadzącą śladami przedmiotowych witraży wyruszyła
we wtorek, 8 lipca, grupa 26 młodych, uzdolnionych plastycznie, ludzi.
Towarzyszyły im osoby dorosłe, w tym Pani Jadwiga Tomasik, która od
Więcej materiałów na ten temat zawarte będzie w publikacji nt.
wilkowickich witraży, która ukaże się, jeśli uda się pozyskać środki
na jej wydanie.
Następnym krokiem będą warsztaty pod kierunkiem Pani Jadwigi Tomasik, której z tego miejsca serdecznie dziękuję, że podjęła
się przybliżyć młodzieży temat niełatwej i mało popularnej techniki
plastycznej, jaką są witraże.
Janina Janica-Piechota
OGŁOSZENIE
lat prowadzi w naszym sołectwie warsztaty plastyczne, a Jej wychowankowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach plastycznych.
Na początku wędrówki znalazł się zakład państwa Paczków,
gdzie przed laty witraże wykonano.
Obecny właściciel, Pan Krzysztof Paczka, mile nas przyjął
i chętnie opowiedział jak przebiega proces produkcji, a raczej wyczarowywania z tafli kolorowego szkła obrazu, który swą kolorystykę
zmienia w zależności od podświetlenia go przez światło słoneczne.
Na szlaku znalazły się również takie miejsca, jak:
– kościół Franciszkanów z witrażem projektu Stanisława Wyspiańskiego – Bóg Ojciec, uważanym za jeden z najpiękniejszych witraży świata;
– kościół Bernardynów z kaplicą Św. Szymona z Lipnicy, do której
freski zaprojektowała prof. Dobrzański, a okno zdobi witraż z sylwetką świętego, dzieło Józefa Mehofera – czołowego polskiego
witrażysty.
Ponadto grupa odwiedziła kościół Mariacki, sukiennice, rynek
i Wawel.
Kiedy młodzi ludzie wędrowali po starym Krakowie, ja udałam
się na umówione wcześniej spotkanie, do mieszkania Państwa Elżbiety i Andrzeja Radwańskich, bliskich krewnych Profesora. Usłyszałam wiele cennych informacji o samym Profesorze i jego dziełach,
zdobiących wiele świątyń na terenie Polski, w tym, między innymi,
w Nowej Soli, czy cerkiew w Białymstoku.
6
Wójt Gminy Mieczysław Rączka serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych sztuką ludową oraz rzeźbiarstwem do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych
w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”:
Rozbudowa ludowych szopek bożonarodzeniowych w Mesznej i Wilkowicach
Podczas cotygodniowych spotkań od lipca do grudnia br. powstanie 10 rzeźb, które uzupełnią kompozycje
istniejących już szopek bożonarodzeniowych w Mesznej
i Wilkowicach.
Zajęcia poprowadzi Pan Stanisław Kwaśny.
Pierwsze spotkanie organizacyjne miało miejsce
w dniu 18 lipca, można jednak wciąż dołączać do grupy,
której kolejne spotkania odbędą się wg informacji pod
nr telefonu 033 499 00 77 wew. 414.
Serdecznie zapraszamy!!!
Głos Gminy Wilkowice
A. Szymik-Caputa
MAGDALENA PASIERBEK
– MISTRZYNI ŚLĄSKA W SIEDMIOBOJU
Poprosiliśmy panią Magdalenę Pasierbek, mieszkankę Wilkowic, reprezentantkę bielsko-bialskiego klubu sportowego „Sprint”,
aktualną Mistrzynię Śląska Juniorów w siedmioboju lekkoatletycznym, aby przybliżyła nam nieco tę dyscyplinę.
MP: Siedmiobój lekkoatletyczny to dyscyplina sportowa,
wymagająca od zawodnika ogromnej wszechstronności, łączy
w sobie cechy odmienne dla różnych dyscyplin. System przeliczania
uzyskanego wyniku na punkty sprawia, że rywalizacja jest niezwy-
... z medalami
DRUŻYNA MDP WILKOWICE
NA PODIUM
Mistrzyni Śląska Juniorów w siedmioboju – Magdalena Pasierbek
kle widowiskowa dla kibiców, a jednocześnie bardzo wymagająca
i wyczerpująca dla nas – sportowców. Wszystkie siedem konkurencji
rozgrywane są w przeciągu dwóch dni, podczas których musimy być
bardzo skupieni, gdyż jeden słabszy występ może przekreślić szanse
na dobry wynik.
GGW: Jakie dyscypliny sportowe wchodzą w skład siedmioboju?
MP: W pierwszym dniu biegamy na 100 m przez płotki, następnie jest skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz bieg na 200 m. W drugim
dniu skok w dal, rzut oszczepem i bieg na 800 m.
GGW: Skąd zainteresowanie sportem i tą dyscypliną?
MP: Właściwie od dzieciństwa, za sprawą rodziców, prowadzę
aktywny tryb życia. W wilkowickim gimnazjum, pod okiem pana
Ryszarda Dzielędziaka, trenowałam siatkówkę i koszykówkę. Siedmiobój trenuję w klubie od lutego tego roku. Moją trenerką jest pani
Joanna Justyniak. Wcześniej, również w „Sprincie”, trenowałam
biegi na krótkie dystanse.
GGW: Jakie są pani sportowe plany na przyszłość?
MP: W tej chwili przygotowuję się do Halowych Mistrzostw
Polski. Aktualnie uczę się w trzeciej klasie liceum, dlatego najbliższe
plany związane są również z maturą i studiami. Chciałbym studiować
na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, na kierunku
wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna. W przyszłości chciałabym się również zająć trenowaniem osób niepełnosprawnych.
Mistrzostwa Śląska Juniorów odbyły się w dniach 17 i 18 maja.
Dobry wynik dał pani Magdalenie kwalifikację na Mistrzostwa Polski
Juniorów w Zielonej Górze, w których zajęła 9 miejsce z łączną sumą
4034 pkt. (o prawie 300 więcej, niż na Mistrzostwach Śląska).
S. Filapek
21.06.2008 w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się zawody
sportowe na szczeblu powiatowym Młodzieżowych Drużyn Pożarnicznych im. Haliny Dzidówny. Jest to oddanie pamięci najmłodszej
ofierze tej tragedii – 20 letniej Halinie Dzidównie – córce komendanta straży pożarnej w niedalekich Mazańcowicach, która 26 czerwca
1971 brała udział w najwiekszym pożarze w historii PRL rafinerii
w Czechowicach-Dziedzicach. Halina zmieniała chłopaków przy
motopompie, tuż przed wyrzutem palącej się ropy. Była po odpowiednim przeszkoleniu. Zginęła na miejscu. Niewielu młodych wie
o tej niesamowitej tragedii, która dotknęła nasz rejon.W owym czasie
tylko wyszkolona, zdyscyplinowana postawa strażaków, zarówno
zawodowych, jak i ochotników, pozwoliła na opanowanie żywiołu
i uniknięcie jeszcze wiekszej tragedii. Znajomość podstawowych
zagadnien technicznych oraz sprawność fizyczna strażaków jest nieoceniona i najważniejsza, dlatego co roku organizowane są zawody
młodzieżowych drużyn, składające się z trzech konkurencji indywidualnych i jednej zespołowej. Członkowie MDP Wilkowice spisali
się na medal i tak:
SKOK W DAL
– Tomasz Tomal I m-ce
– Maria Raczka II m-ce
RZUT PIŁECZKĄ – Paweł Murański IV m-ce
– Sandra Fajfer IV m-ce
BIEG NA 60 M
– Dawid Czyż III m-ce
– Marta Marek IV m-ce
SZTAFETA POŻARNICZA II m-ce w składzie: Michał Raczka, Kamil Damek, Jacek Wandzel, Paweł Murański, Tomasz Tomal, Marta
Marek, Maria Rączka – co w klasyfikacji ogólnej dało III miejsce.
Młodzi strażacy spisali się wspaniale. Ich zaangażowanie w ćwiczenia i chęć walki dały wspaniałe rezultaty. Wszyscy możemy być z
nich dumni, bo to co robią, robią bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem, rozsławiając dobre imię OSP WILKOWICE na cały powiat.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników, dla
Agnieszki Kąkol za pomoc w opiece nad zawodnikami, Adrianie
Kurowskiej za napisanie tego artykułu.
Z poważaniem Wojciech Kurowski, opiekun MDP Wilkowice.
Drużyna MDP Wilkowice
Głos Gminy Wilkowice
7
STANISŁAW KWAŚNY LAUREATEM
KONKURSU W MILÓWCE
Z okazji 550-lecia Milówki, podczas
trwającego tydzień
festynu, na jej terenie zorganizowano
„Konkurs rzeźby piłą spalinową”. Rzeźbiarze z Polski oraz
Słowacji przez trzy
dni zmagali się z potężnymi drewnianymi pniami, tworząc
z nich wspaniałe
rzeźby. Całe wydarzenie miało miejsce
w urokliwym lesie,
tuż nad brzegami
rzeki Soły. Podczas
konkursu rzeźbiarze
używając
pilarek
spalinowych, dłut,
pobijaków, szlifierek
i wielu innych narzędzi wykonywali swoje rzeźby. Powstało
wiele wymyślnych
dzieł, toteż komisja
konkursowa
miała
niezwykle trudne zadanie. Jednak w ostatnim dniu festynu,
w niedzielę, ogłoszono wyniki konkursu.
Na podium znalazło
się siedmiu rzeźbiarzy, a w śród nich
Pan Stanisław Kwaśny, ludowy rzeźbiarz
z Mesznej. Za rzeźbę
pt.: Jan Kazimierz,
zdobył drugie miejsce
w konkursie.
Pan Stanisław,
opowiadając o konkursie stwierdził, że
mimo bardzo ciężkiej
pracy i wielu godzin
spędzonych na tworzeniu rzeźby, były to
niezwykle przyjemne
trzy dni. Sama praca
była zaś tym przyjemniejsza, że wielu
rzeźbiarzy pracowało
w tym samym czasie
tworząc swe dzieła,
dzięki czemu panowała tam niezwykle
przyjemna atmosfera.
M. Mrówka
Zobacz
także
ogłoszenie na stronie
dwunastej
Stanisław Kwaśny z wnuczkami – Karolinką i Paulinką – w tle Jan Kazimierz autorstwa rzeźbiarza
8
ZAPACH, KTÓRY JESZCZE
NIE ZASZKODZIŁ!
Problem ochrony środowiska przed ujemnymi skutkami działalności rolniczej jest coraz poważniej traktowany przez polityków
i przez opinię społeczną. Jest to konieczne, gdyż intensywność
produkcji rolnej znacznie wzrosła i tym samym jej oddziaływanie
na środowisko jest większe. Im większa intensywność tym większe
zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla składu powietrza.
Aktywność opinii społecznej, na tym odcinku, jest jak najbardziej wskazana, gdyż jest ona z jednej strony motorem napędzającym
działania polityków, a z drugiej strony jest czynnikiem je wspierającym. Zdarza się jednak, że niezaangażowana w rolnictwie część opinii społecznej znacznie przesadza w krytykowaniu niektórych praktyk w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to, między innymi, podejścia
do wywożenia obornika, gnojówki lub gnojowicy z gospodarstwa na
grunty rolne. Padają uwagi i słowa krytyki. Nie przyjmuje się do wiadomości, że odchody zwierzęce nie są jakimś zbędnym, uciążliwym
odpadem, ale są cennym nawozem. Są równorzędnym elementem
praktyki rolniczej, jak zbierane plony z pola, z tą jednak różnicą, że
plony zwozi się z pola, a odchody wywozi się w pole. Częściej kością
niezgody jest zapach towarzyszący wywożeniu tych nawozów, rzadziej podnoszona jest sprawa zanieczyszczenia wód. Zresztą zapach
wyczuwany jest od razu i wszystkim mniej lub bardziej doskwiera,
natomiast w kwestię zanieczyszczenia wód nie wszyscy się angażują. Poza tym na terenach wiejskich powodem zanieczyszczenia wód
nie musi być tylko działalność rolnicza. Może w tej kwestii wielu
mieszkańców wsi spoza rolnictwa, mieć coś na sumieniu. Szczególnie na naszym terenie, gdzie w społeczności wiejskiej ludność zaangażowana czynnie w produkcji rolniczej jest zdecydowaną mniejszością.
Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień sąsiedzkich, warto
zapoznać się z zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w kwestii stosowania nawozów naturalnych w praktyce rolniczej. Przyda
się to zarówno tym, którzy stosują takie nawozy, jak i tym którzy te
praktyki oceniają i krytykują.
Zgodnie z zapisami tego kodeksu należy pamiętać o tym że:
– dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może
zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1ha
użytków rolnych;
– nie należy stosować nawozów na glebach zalanych wodą oraz
przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm;
– zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej na
glebach bez pokrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;
– zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej
podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
– nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą
być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami;
– nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych,
powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż
następnego dnia po wywiezieniu;
– nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej, niż
20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych.
Przytoczone kryteria pozwalają na ograniczenie zanieczyszczenia wód, ale nie chronią przed zapachem towarzyszącym rozwożonym nawozom naturalnym. Trudno, jest to zapach okresowy, ale nie
na tyle uciążliwy, aby komuś zaszkodził. Trzeba go znosić jeżeli chce
się na wsi przebywać. W przeciwnym razie trzeba szukać miejsc,
w których nieprzyjemne zapachy są wykluczone. A gdzie takie miejsce jest?
Marcin Jakubowski
Ś.O.D.R. oddz. Bielsko-Biała
Głos Gminy Wilkowice
OLIMPIJCZYCY W WILKOWICACH
W dniach 5–18 lipca br. na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach trenowała Polska Drużyna Piłkarzy Ręcznych.
Reprezentanci Polski na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie mieszkali
w Szczyrku, natomiast ćwiczyli i ciężko pracowali nad formą na terenie
naszej gminy. Zgodnie z życzeniami trenera – Pana Bogdana Wenty – nie
nagłaśnialiśmy w mediach informacji o pobycie piłkarzy, jednakże każdy,
kto chciał na żywo zobaczyć sportowców i ich żmudne przygotowania na
hali GOSiR-u, miał takową szansę. Warto podkreślić, iż zawodnicy i trenerzy wypowiadali się bardzo pozytywnie o naszym gminnym obiekcie
sportowym. Cieszymy się, a jednocześnie jest to dla nas nobilitacja, że na
terenie gminy Wilkowice istnieje hala, spełniająca wymagania stawiane
przez profesjonalistów.
Co ciekawe, zawodnicy podczas jednego treningu wypijali średnio
40 litrów wody. Ale nie byle jakiej wody! W tym miejscu pragniemy
gorąco podziękować Panu Janowi Kowalskiemu – prezesowi Spółdzielni
„Bystrzanka” – za pomoc i wsparcie w postaci zapasów naszej lokalnej
wody źródlanej.
Na pytania dotyczące szans polskich szczypiornistów w Pekinie, tre-
B. Wenta przekazuje ostatnie uwagi
Wójt M. Rączka i dyrektor GOSiR-u M. Kubica wręczają pamiątki dla Reprezentacji
ner Wenta odpowiada, że najważniejsza jest dobra dyspozycja i brak problemów zdrowotnych. Wspomina również, że drużyna jest przygotowana
zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. Jedyne zagrożenie,
jakie może pojawić się na drodze Polaków po medal, to kontuzje czołowych zawodników, które nie sposób przewidzieć.
Podczas ostatniego treningu, pożegnaliśmy szczypiornistów i równocześnie życzyliśmy powrotu z tarczą z tegorocznych Igrzysk. Jako drobny
prezent-maskotkę, trener Wenta otrzymał aniołka z piłką ręczną, wykonanego przez twórcę ludowego – Pana Stanisława Kwaśnego. Zawodnicy
byli niezmiernie zadowoleni z życzliwości, z którą się tu spotkali, a także
bardzo dobrych warunków do ciągłych i wyczerpujących treningów.
Wyrazy wdzięczności na moje ręce złożyli Grzegorz Tkaczyk (kapitan
drużyny) oraz Marek Żabczyński (kierownik drużyny), którzy pragnęli
podziękować zarówno pracownikom GOSiR-u, jak i mieszkańcom gminy
Wilkowice, za przyjazną atmosferę i owocną współpracę. W załączeniu
prezentujemy okolicznościowe zdjęcie zawodników wraz z podziękowaniem dla mieszkańców gminy Wilkowice od trenera Bogdana Wenty.
Marek Kubica
dyrektor GOSiR-u
Głos Gminy Wilkowice
9
10
Głos Gminy Wilkowice

Podobne dokumenty