Artykuł dostępny jest również w formie dokumentu PDF

Komentarze

Transkrypt

Artykuł dostępny jest również w formie dokumentu PDF
Tworzenie kopii płyty DVD w programie DVD Rebuilder
DVD Rebuilder to program służący do wykonywania kopii bezpieczeństwa płyty DVD. Dzięki
niemu można usunąć niepotrzebne ścieżki dźwiękowe, menu, sceny dodatkowe itp. Praca z
programem jest bardzo intuicyjna. Wystarczy wskazać źródło, ścieżkę roboczą oraz miejsce
gdzie ma być zapisany plik wynikowy. Dodatkowe pola zawierają informacje na temat napisów,
ścieżek dźwiękowych lub menu. Program w wersji Pro może korzystać z jednego z pięciu
enkoderów - Cinema Craft Encoder Basic/SP, QuEnc, HC, ReJig lub ProCoder.
Przed przystąpieniem do tworzenia kopii pobieramy niezbędne programy:
- DVD Decrypter (pobierz)
- DVD Rebuilder (pobierz}
Po zainstalowaniu wymienionych aplikacji możemy przystąpić do pracy.
Ponieważ DVD Rebuilder nie potrafi skopiować zabezpieczonej płyty, musimy zgrać jej
zawartość na dysk komputera.
Wkładamy płytę DVD z filmem do napędu i uruchamiamy program DVD Decrypter. Po
uruchomieniu programu w menu Tryb zaznaczamy opcję PLIK.
1. W polu Katalog docelowy klikamy na ikonę foldera i wskazujemy miejsce, do którego
będzie zrzucona zawartość płyty.
2. Uruchamiamy proces zgrywania wciskając przycisk zaznaczony na poniższym obrazku.
W oknie programu możemy śledzić postęp zrzucania zawartości płyty na dysk komputera.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
O zakończeniu zgrywania zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Wciskamy
przycisk OK i zamykamy okno DVD Decryptera.
Teraz uruchamiamy DVD Rebuilder. W zakładce Source Path musimy wskazać katalog, do
którego wcześniej zgraliśmy zawartość płyty DVD. W tym celu klikamy na ikonę folderu obok
napisu Click to select the source folder...
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
W nowym oknie wskazujemy odpowiedni katalog i wciskamy przycisk OK.
W oknie po prawej stronie w zakładce Input settings widzimy dostępne ścieżki dźwiękowe
(Audio) i strumienie napisów (Subtitles). Możemy teraz wybrać, które ścieżki audio chcemy
zachować, a które usunąć. W naszym przypadku usuniemy ścieżkę w formacie DTS, a
pozostawimy ścieżkę oryginalną i z polskim lektorem w formacie AC3. Klikamy więc dwukrotnie
na ścieżce oznaczonej jako DTS, 6 Ch, English. Obok pojawił się czerwony znak X, co oznacza,
że ta pozycja zostanie usunięta podczas tworzenia kopii.
W ten sam sposób usuwamy zbędne strumienie napisów.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
W oknie po lewej stronie przechodzimy do zakładki Destination i klikamy ikonę folderu obok
napisu Click to select the destination folder...
W nowym oknie wskazujemy katalog, w którym zostanie zapisana kopia naszej płyty i wciskamy
przyciski OK.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
Klikamy na menu Mode. Teraz musimy zdecydować czy nasz kopia ma zawierać menu i inne
dodatki czy pozostawimy tylko sam film. W naszym przypadku chcemy uzyskać jak najlepszą
jakość obrazu, dlatego decydujemy się aby usunąć menu oraz wszystkie dodatki. W tym celu
wybieramy pozycję Movie Only (no Menu or Extras).
Jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością miejsca na twardym dysku (dodatkowo ok. 4,5 GB)
możemy po kompresji utworzyć obraz płyty. W tym celu klikamy na menu Mode i wybieramy
kolejno Output to ISO Image File (1) oraz Select ISO Output Options (2).
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
W oknie ISO Output Options mamy następujące opcje:
1. Output Name - wpisujemy nazwę pliku obrazu dodając rozszerzenie .ISO.
2. ISO Label - wpisujemy nazwę etykiety płyty.
3. Zaznaczenie opcji Delete files after successful ISO creation spowoduje usunięcie plików
składających się na strukturę płyty DVD (.BUP, .IFO, .VOB) po utworzeniu obrazu płyty.
4. Jeżeli chcemy nagrać plik obrazu za pomocą DVD Decrypter zaznaczamy opcję
Automatically Burn (ImgBurn / DVD Decrypter).
5. Zaznaczenie pola Delete ISO Image after successful burn spowoduje usunięcie pliku
obrazu po nagraniu go na płytę.
Po wybraniu interesujących nas pozycji zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Save.
Klikamy po raz kolejny na menu Mode i wybieramy encoder, który zostanie użyty podczas
kompresji obrazu. W naszym przypadku będzie to QuEnc.
Następnie z menu Settings wybieramy QuEnc Settings i zaznaczamy High Quality Mode
(Slower) oraz Two Pass VBR Encode (Recommended) w celu uzyskania najlepszej jakości
obrazu.
Teraz możemy rozpocząć tworzenie kopii naszej płyty. Wciskamy przycisk Backup.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
Program rozpoczyna pracę od analizy materiału i zapisu skryptów .AVS.
Po zakończeniu analizy rozpoczyna się proces kompresji. Podczas analizy wstępnej program
podzielił nasz materiał wejściowy na części i utworzył w folderze tymczasowym kilkadziesiąt
skryptów .AVS. Okno encodera będzie pojawiać się i znikać wiele razy w zależności od tego, na
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
ile części został podzielony nasz film. Encoder wczytuje kolejno każdy z nich i kompresuje tylko
wybrany fragment filmu. Dlatego też, wyświetlany czas zakończenia kompresji odnosi się tylko
do wybranego fragmentu filmu, a nie całego materiału.
Po zakończeniu kompresji program łączy wszystkie części i zapisuje w katalogu docelowym pliki
w strukturze DVD-Video.
Po zakończeniu pracy w oknie programu pojawi się odpowiedni komunikat.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008
Zamykamy okno DVD Rebuildera i możemy przystąpić do nagrania naszego filmu na płytę.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2008