GODZINY OTWARCIA KOMPLEKSU BOrSK SPORTOWYCH,,MOJE

Transkrypt

GODZINY OTWARCIA KOMPLEKSU BOrSK SPORTOWYCH,,MOJE
GODZINY OTWARCIA KOMPLEKSU
BOrSK SPORTOWYCH,,MOJEBOTSKO
ORLIK" W ORLI
w miesi4cukwietniu 2015r.
02 kwietnia2015r. - 08 kwietnia2015r. i 11 kwietnia2}l5 r.
- 13.00-18.00
09 kwietnia2015r. - 10kwietnia2}Ll r" - 11.00-14.00
W dniach 5 i 6.04.2015r. oraz 12 i 13.04.2015
r. Kompleks
bpdzienieczynny.
14 tcwietnia201,5r. - 30 lrwietnia 2015 r.:
- 19.00
wroREK - PTATEK16.00
SOBCTA-]\IIEDZTELA
14.00- 19,C0
Osob4 do kontakt6w w sprawie korzystaniaz obiektu
oraz w sprawach organizowanychzajEc jest Pan Jan
Oliferuk tel. 663 336 999
dostqpny w godzinach
otwarciaobiektu.

Podobne dokumenty