Mediacja rodzinnapomaga chronić to, co najcenniejsze dla dzieci

Transkrypt

Mediacja rodzinnapomaga chronić to, co najcenniejsze dla dzieci
…
U
K
C
E
I
Z
D
O
Ą
L
Ś
Y
ZM
!
I
J
C
K
A
A
I
C
R
A
P
S
W
O
D
Y
M
A
Z
ZAPR AS
y
z
ę
i
w
:
i
c
e
i
z
d
a
l
d
e
z
js
e
i
n
n
e
c
j
a
n
o
c
,
o
t
ć
i
n
o
r
h
c
a
g
a
m
o
p
a
n
n
i
z
d
o
r
a
a
j
n
c
a
a
ł
i
a
i
d
z
d
t
Me
a
l
8
2
d
o
y
r
ó
t
k
,
a
k
c
e
i
z
D
w
a
r
P
y
n
o
r
h
c
O
t
e
it
m
o
K
j
y
z
r
p
s
e
W
.
a
e
l
n
d
n
ę
i
s
ć
rodzi
a
w
e
i
m
u
z
o
r
o
p
m
o
n
i
z
d
o
r
m
y
n
a
w
o
t
k
i
fl
n
o
k
s
y
m
a
g
a
m
o
P
.
i
c
e
i
z
e
i
d
n
z
e
c
z
d
r ze
a
w
o
r
p
a
n
y
m
a
z
c
a
n
z
e
z
r
p
i
k
r
ó
i
b
z
e
z
d
ó
h
c
o
d
y
it
w
o
dobra dzieci. Całk
.
e
i
w
a
z
s
r
a
W
w
D
P
O
K
w
h
c
y
n
n
i
z
d
mediacji ro
DATA
9
0
0
2
X
0
3
o
d
1
d
o
:
Y
Z
D
Ę
I
N
E
I
P
I
K
ZBIÓR
MIEJSCE:
k
e
w
ó
g
r
a
T
A
E
K
I
z
a
r
o
i
k
n
a
J
A
E
IK
CEL: Zbiórka pieniędzy na rzecz zwiększenia dostępu do mediacji
rodzinnych wśród mieszkańców Warszawy
Wspierają nas:

Podobne dokumenty