Komenda Powiatowa Policji w Żninie roboty budowlane

Transkrypt

Komenda Powiatowa Policji w Żninie roboty budowlane
Przedmiar
Komenda Powiatowa Policji w Żninie roboty budowlane - pomieszczenie gospodarcze
Nr Podstawa Opis robót
Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
2 KNR 4-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
0819/15
3 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
4 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
1202/09
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
0108/11
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność = 9
0108/12
7 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
Ściany
8 Kalkulacja Wykonanie nowego nadproża nad drzwiami wejściowymi 4xIPE 220
indywidualna
9 KNR 2-02 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie
0801/02
10 KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną
0115/03 ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą z zagruntowaniem powierzchni
11 NNRNKB 4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 60x30 cm kolor biały RAL 9010, połysk,
0838/05 kolor spoiny grafit grubość 1,5-2 mm
12 KNR 2-02 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
0815/04
13 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa w kolorze
1505/03 NCS - S-0500N
Posadzki
14 NNRNKB 7 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02.1 powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) - krotność =5
15 KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną
0115/02 wykonane płynną folią uszczelniającą wraz z taśmami (systemowa) - analogia
16 KNR 2-02 Posadzki z gresu 60x60 cm gr. 9 mm w kolorze grafitowym, spoina 2mm w kolorze grafitowym
1118/09
Sufity
17 Kalkulacja Montaż sufitów podwieszanych Armstrong Perla, system opuszczony, wymiar płyty 60x60 cm gr. 17 mm, profile nośne 24
indywidualna mm
Stolarka
18 Kalkulacja Osadzenie futryn wraz ze skrzydłem w gotowym otworze, drzwi Porta w kolorze orzech bielony, ościeznica obejmujaca z
indywidualna opaską, skrzydło wypełnione płytą wiórową otworowaną, okleina CPL gr. 5 mm, drzwi wejściowe z dróg komunikacyjnych okucia na wspólnym szyldzie, srebrne matowane z zamkiem i wkładką patentową, drzwi wewnętrzne z zamkiem typu
łazienkowego, drzwi do kabin ustępowych wyposażone w szyby matowe ze szkła bezpiecznego klasy P2, każde ze skrzydeł
należy wyposażyć w otwory wentylacyjne w dwóch rzędach
Jm
Ilość
szt
2,000
m2 15,759
m2
2,793
m2
4,169
m3
0,613
m3
0,613
m3
0,613
szt.
1,000
m2 15,759
m2
7,052
m2
7,052
m2 12,876
m2 12,876
m2
2,793
m2
2,793
m2
2,793
m2
0,922
m2
1,600