Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za

Transkrypt

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za
„Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za zainteresowanie udziałem w konferencji pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara
przemocy”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. w Łodzi w Łódzkim Domu Kultury
Program konferencji
Z uwagi na znaczną liczbę zgłoszeń zwiększyliśmy limit osób biorących udział w konferencji ze
150 na 245.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara
przemocy” znajduje się tutaj
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w konferencji, w przypadku
zwolnienia się miejsca zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o możliwości wzięcia udziału
w spotkaniu.
Jednocześnie informujemy o braku możliwości uczestniczenia w planowanym przedsięwzięciu
tych osób, których nazwiska nie pojawiły się na załączonej liście, z uwagi na ograniczoną ilość
miejsc w sali.
Konferencja jest częścią projektu pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna
kampania społeczna” realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016. Kluczowym elementem projektu jest edukacyjna
kampania społeczna, która zostanie zainaugurowana podczas konferencji. Informacje dostępne będą w
TV, radiu oraz mediach społecznościowych. Szczegóły wkrótce na stronie www.rcpslodz.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 42 203 48 41 lub na adres
[email protected]
Organizatorzy

Podobne dokumenty