Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami

Transkrypt

Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW
Zebrania rodzicielskie gimnazjalistów (17.03.14r.) rozpoczęły się warsztatami dla rodziców,
prowadzonymi przez specjalistkę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach,
mgr Joannę Kośmińską.
Temat zajęć – „Wspomaganie rozwoju dziecka”, obejmował wpływ pozytywnych
i negatywnych czynników, jakie rodzice sami wyróżnili, w procesie kształcenia dzieci. Zapytani
o oczekiwania, jakie mają wobec edukacji gimnazjalnej, odpowiedzieli, że przede wszystkim jest
to uzyskanie dobrego wykształcenia dla ich pociech. Obszary wymieniane jako ważne w osiągnięciu
sukcesu to: motywacja, systematyczność, określony cel. Wspólnie zastanawialiśmy się, co może
utrudniać młodzieży realizację celu, jakim jest możliwie najlepsze wykształcenie. Metodą ‘burzy
mózgów’ uzyskaliśmy nieproporcjonalnie więcej przykładów potencjalnych przeciwności, jakie mogą
pojawiać się na drodze do osiągnięcia sukcesu: brak motywacji, choroba, problemy w rodzinie,
‘bogate życie towarzyskie’, zachwiane proporcje między realizowaniem zainteresowań
a obowiązkami szkolnymi, nadużywanie komputera i telefonu.
Podsumowania zajęć każdy z rodziców może dokonać subiektywnie, zadając sobie pytanie ile z wyżej wymienionych (i nie tylko tych) czynników ma wpływa na moje dziecko? W kontekście
uzyskanej odpowiedzi warto zastanowić się zatem – jak my, jako rodzice i opiekunowie, możemy
ułatwić dzieciom pokonywanie dotyczących ich trudności.
Anna Oskierko

Podobne dokumenty