katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

katalog produktów
K A T A L O G
PRODUKTÓW
MIKROBIOLOGICZNYCH
www.biomaxima.com
BioMaxima została powołana do istnienia w 2002 roku i po przeszło 10 latach
dynamicznego rozwoju staliśmy się jednym z czołowych producentów i dostawców
odczynników oraz aparatury do diagnostyki in-vitro w Polsce. Naszą działalność
prowadzimy również na rynkach zagranicznych, eksportując wyroby do wielu krajów
Europy, Azji i Afryki.
Posiadamy dwa zakłady produkcyjne: w Lublinie przy ul. Vetterów 5 oraz w Gdańsku
przy ul. Budowlanych 68. W zakładzie w Lublinie produkujemy odczynniki do chemii
klinicznej, wzorce i szybkie testy diagnostyczne. Z Lublina prowadzimy dystrybucję
wyrobów do diagnostyki in vitro produkowanych przez innych wytwórców. Zakład
w Gdańsku, jako Centrum Mikrobiologii Emapol produkuje podłoża mikrobiologiczne,
krążki do oznaczania antybiotykooporności i tabletki do identyfikacji drobnoustrojów.
Biomaxima S.A. Centrum Mikrobiologii Emapol (do 19.12.2012 r. Emapol sp. z o.o.)
działa na rynku polskim od 1990 r. Oferta zawiera ponad 2 000 produktów (podłoży
mikrobiologicznych, krążków antybiotykowych, testów, odczynników i sprzętu
diagnostycznego).
Od 2002 roku posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 a od
2008 roku ISO 13485:2003.
BioMaxima
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE GOTOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
PODŁOŻA
PODŁOŻA
PODŁOŻA
PODŁOŻA
MIKROBIOLOGICZNE NA PŁYTKACH PETRIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W BUTELKACH O OBJĘTOŚCI STANDARDOWEJ 100, 200 i 500 ml . . . . .
W PROBÓWKACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W PROBÓWKACH DO DIAGNOSTYKI GRUŹLICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
7
7
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SKŁADNIKI POŻYWEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
SUPLEMENTY DO PODŁOŻY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
STERYLNA KREW ZWIERZĘCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
SZCZEPY WZORCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE BIBUŁOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE TABLETKOWE NEOSENSITABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
IDENTYFIKACJA BIOCHEMICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
KRĄŻKI TABLETKOWE DIATABS DO IDENTYFIKACJI BIOCHEMICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZESTAWY TABLETKOWE DO IDENTYFIKACJI MECHANIZMÓW OPORNOŚCI . . . . . . . . . .
ODCZYNNIKI DODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZESTAWY LIOFILCHEM DO IDENTYFIKACJI BIOCHEMICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIC TESTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
17
SZYBKIE TESTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SZYBKIE TESTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
PODŁOŻA TRANSPORTOWO-WZROSTOWE DO POSIEWU MOCZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
KONTROLA HIGIENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TESTY
TESTY
TESTY
TESTY
DO
DO
DO
DO
KONTROLI
KONTROLI
KONTROLI
KONTROLI
CZYSTOŚCI
CZYSTOŚCI
CZYSTOŚCI
CZYSTOŚCI
MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI . . . . . . . . . . . . .
MIKROBIOLOGICZNEJ PŁYNÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYPU COMPACT DRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYPU ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
18
SPRZĘT JEDNORAZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
APARATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SYSTEM BIOLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE GOTOWE
Podłoża produkowane są w nowoczesnym zakładzie wyposażonym w zautomatyzowane linie produkcyjne oparte o najnowsze
technologie. Do każdej dostawy dołączony jest certyfikat kontroli jakości. Płytki zabezpieczone są w odpowiednie opakowania przed
niepożądaną infekcją i wysychaniem. Produkcja odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485, podłoża
posiadają znak CE oraz rejestrację w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.
03421/P
03411/P
03409/P
03030/P
03210/P
03190/P
03193/P
03190A/P
03192/P
03191/P
03195/P
03189/P
03247/P
04227/P
04055/P
04228/P
02220/P
05350/P
05351/P
05109/P
05075/P
05011/P
06229/P
07105/P
08260/P
08060/P
11209/P
11115/P
12214/P
12213/P
12215/P
13017/P
13015/P
13014/P
13050/P
13051/P
13377/P
13244/P
13174/P
13170/P
13176/P
13175/P
13172/P
13158/P
13177/P
13173/P
13322/P
14168/P
14166/P
14155/P
15156/P
15285/P
16280/P
16311/P
16242/P
16317/P
16310/P
16310N/P
17235/P
17286/P
18238/P
18231/P
18234/P
18232/P
18230/P
18226/P
18250/P
18205/P
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE NA PŁYTKACH
PETRIEGO
Wielkość opakowania 20 lub 100 szt.
Płytki jednokomorowe 90 mm
02360/P
02187/P
01361/P
04099/P
21160/P
23340/P
23337/P
01010/P
01010A/P
15284/P
01130/P
01131/P
02320/P
02028/P
02020/P
02025/P
02026/P
02027/P
Agar BGA (Briliant Green Agar)
Agar BR (Branhamella Agar)
Agar CCDA (Campylobacter)
Agar DCA Leifsona DCA
Agar ryżowy + Tween 80
Agar VRBG (Violet Red Bile Glucose)
Agar VRBL (Violet Red Bile Lactose)
Agar zwykły
Agar zwykły (pH = 8,5)
ALOA Listeria Agar
Azide Blood Agar + 5% KB
Azide Blood Agar + 5% KB + FK
Baird Parker Agar
BHI Agar + 2% NaCl (do E-testów)
BHI Agar + 5% KB
BHI Agar + Gentamycin 500 mg/l
BHI Agar + Streptomycin 2 g/l
BHI Agar + Teikoplanin 10 mg/l
02058/P
BHI Agar + Telluryn potasu
02023/P
BHI Agar + Vankomycin 4 mg/l
02024/P
BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l
02024(8)/P
BHI Agar + Vankomycin 8 mg/l
02021/P
02074/P
02070/P
02110/P
02110S/P
02034/P
02019/P
02068/P
02033/P
02086/P
03080/P
03081/P
03078/P
03120/P
03386/P
03389/P
03400/P
03414/P
03390/P
03417/P
03415/P
03395/P
03432/P
03396/P
03430/P
03402/P
03384/P
03405/P
03410/P
03382/P
03420/P
03422/P
03425/P
03385/P
03380/P
03394/P
03401/P
03391/P
03441/P
03416/P
BHI Agar bez KB
Bile Esculin Agar
Bismuth Sulfite Agar
Blood Agar + 5% KB
Blood Agar Nr 2 + 5% KB
Brucella Agar + 5 %KB + Vit.K1
Brucella Agar + Hemina + 5 %KB + Vit.K1
Brucella Agar + Hemina + 5 %KK + Vit.K1
Brucella Agar Base
Burkholderia cepacia agar
Chocolate Agar + PolyVitex
Chocolate Haemophilus Agar (PolyVitex + Bacitracin)
Chocolate Haemophilus Agar (PV + ABV)
Christensena Agar
CHROMagar Acinetobacter
CHROMagar B.cereus
CHROMagar Candida
CHROMagar E.Coli
CHROMagar E.Coli O157
CHROMagar E.sakazakii
CHROMagar ECC
CHROMagar ESBL
CHROMagar Identification Listeria
CHROMagar KPC
CHROMagar Listeria
CHROMagar Malassezia
CHROMagar Mastitis
CHROMagar MRSA
CHROMagar Orientation
CHROMagar Pseudomonas
CHROMagar Salmonella
CHROMagar Salmonella Plus
CHROMagar Staph aureus
CHROMagar Strep B
CHROMagar VRE
CHROMagar Y.enterocolitica
Chromogenne podłoże Candida
Chromogenne podłoże E. coli O157
Chromogenne podłoże E. faecium
Chromogenne podłoże ECC
4
Chromogenne podłoże Salmonella
Chromogenne podłoże Streptococci
Chromogenne podłoże UTI
CLED
Clostridium difficile
Columbia Agar + 5% KB
Columbia Agar + 5% KB + FK
Columbia Agar + 5% KK
Columbia Agar + 7% KB
Columbia Agar + CNA + 5% KB
Columbia Agar + Telluryn potasu
Columbia Agar bez KB
Czapek - DOX Agar
Dichloran Agar + RB + CH (DRBC)
DNase Test Agar
DTA Dermatophyte Test Agar
Edwards Agar + KB
Endo Agar
Endo Les Agar
Enrichment Agar (Agar wzbogacony)
Enterococcosel Agar (Bile Esculin Azide Agar)
Eosin Methylene Blue Agar (Levina)
Fungisel
Gardnerella vaginalis
Haemophilus Test Medium (HTM)
Hektoen Enteric Agar
Karmali Campylobacter Agar
King B Medium
Legionella Agar BCYE
Legionella Agar BCYE bez cysteiny
Legionella Agar GVPC
MacConkey + FK
MacConkey + Sorbitol
MacConkey Sorbitol + TC Agar
Mannitol Salt Agar (Chapman)
Mannitol Salt Agar + emulsja żółtka
mCP Agar
MRS Agar
MRSA (MHA z 4% NaCl + 6 mg/l Oksacillin)
Mueller Hinton II Agar
Mueller Hinton II Agar + 2% NaCl (do E-testów)
Mueller Hinton II Agar + 4% NaCl
Mueller Hinton II Agar + 5% KB
Mueller Hinton II Agar + 5% KK + NAD
Mueller Hinton II Agar + Cloxacillin
Mueller Hinton II Agar + Glukoza + MB (do mykogramu)
MYP Agar
Nutrient Agar (odżywczy)
Nutrient Agar 1,5%
Nutrient Agar 2%
Oxacillin Resistance Agar
Oxford Agar
PALCAM Agar
Plate Count Agar
Potato Dextrose Agar
Pożywka agarowa z glukozą
Pseudomonas Agar (Cetrimide)
Pseudomonas Agar + Cetrimide + NA
RPMI 1640 + MOPS Agar
R2A Agar
Sabhi Agar + Chloramphenicol
Sabouraud Agar + Chloramphenicol
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Aktidion
Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Gentamycyna
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Agar + Aktidion
Salmonella Shigella Agar (SS)
Schaedler Agar + CNA + 5% KB
18200A/P
18200/P
18206/P
18203G/P
18202/P
18204/P
18203/P
18219/P
18236/P
18208/P
18325/P
21370/P
21084/P
21082/P
21083/P
21180A/P
21180/P
21181/P
21182/P
21366/P
23275/P
23276/P
23274/P
23330/P
24449/P
24090/P
24450/P
Schaedler Agar + Vit.K1 + 5% KB
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB + G
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB + GV
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB + KV
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB + N
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KB + NV
Schaedler Agar + Vit.K3 + 5% KK + NV
Shadomy Agar
Skirrow Campylobacter Agar
Slanetz-Bartley Agar (Enterococci Selective Agar)
TCBS Cholera Medium
Thayer Martin Agar (Chocolate Agar + VCAT)
Thayer Martin Agar (Chocolate Agar + VCN)
Thayer Martin Agar (Chocolate Agar + VCNT)
Trypcase Soy Agar (+ neutralizatory)
Trypcase Soy Agar (bez KB)
Trypcase Soy Agar + 5% KB
Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA)
TTC z Tergitolem 7
Wilkins Chalgren Agar
Wilkins Chalgren Agar + 5% KB
Wilkins Chalgren Agar + 5% KK
XLD Agar
Yeast Extract Agar
Yersinia CIN
YGC (Chloramphenicol Agar)
191/081/P
191/410/P
191/409/P
191/232/P
075/076/P
217/218/P
213/214/P
214/214/P
017/231/P
017/232/P
015/090/P
017/110/P
017/030/P
017/190/P
017/191/P
172/172/P
170/170/P
156/156/P
207/202/P
310N/086/P
230/229/P
234/229/P
231/229/P
230/400/P
232/400/P
200/202/P
250/070/P
250/060/P
250/330/P
159/162/P
Płytki dwukomorowe 90 mm
025/026/P
256/257/P
019/196/P
225/210/P
400/400/P
395/396/P
395/380/P
395/410/P
430/385/P
420/390/P
420/420/P
420/060/P
405/425/P
380/396/P
401/401/P
190/080/P
190/081/P
190/410/P
190/190/P
190/050/P
190/231/P
BHI Agar + Gentamycin/BHI Agar + Streptomycin
Bordetella Agar + 15% KB/Bordetella Agar + C + 7% KK
Brucella Agar + Hemin + Vit K + KB/CDC Agar + 5% KB + KV
Campylobacter Agar wg Butzlera + 7% KK/Clostridium difficile
Agar
CHROMagar Candida/CHROMagar Candida
CHROMagar ESBL/CHROMagar KPC
CHROMagar ESBL/CHROMagar VRE
CHROMagar ESBL/CHROMagar Orientation
CHROMagar Listeria/CHROMagar Strep B
CHROMagar Salmonella/CHROMagar E.coli O157
CHROMagar Salmonella/CHROMagar Salmonella
CHROMagar Salmonella/Hektoen Enteric Agar
CHROMagar MRSA/CHROMagar Staph
CHROMagar VRE/CHROMagar KPC
Chromogenne podłoże Candida/Chromogenne podłoże
Candida
Columbia + 5% KB/Chocolate Agar + PV
Columbia + 5% KB/Chocolate Agar + PV + B
Columbia + 5% KB/CHROMagar Orientation
Columbia + 5% KB/Columbia + 5% KB
Columbia + 5% KB/Mannitol Salt Agar
Columbia + 5% KB/Sabouraud + CH
Columbia CNA + 5% KB/Chocolate Agar + PV + B
Columbia CNA + 5% KB/CHROMagar Orientation
Columbia CNA + 5% KB/Chromogenne podłoże UTI
Columbia CNA + 5% KB/Sabouraud+Ch+G
Enterococcosel Agar/Enterococcosel Agar + Telluryn
Legionella BCYE + VK/Legionella BCYE bez cysteiny + pimaricin
Legionella BCYE bez cysteiny/Legionella BCYE
Legionella BCYE/Legionella BCYE
MacConkey /Sabouraud Agar + CH
MacConkey /Sabouraud Agar + CH + G
MacConkey Sorbitol Agar/Yersinia CIN Agar
MacConkey/Blood Agar + 5% KB
MacConkey/CLED
MacConkey/Columbia + 5% KB
MacConkey/Columbia CNA + 5% KB
Mueller Hinton II + 5% KB/Mueller Hinton II + 5% KB
Mueller Hinton II Agar/Mueller Hinton II Agar
Oxacillin Resistance Agar/Oxacillin Resistance Agar
Ph.Alcohol Agar + 5% KB/Schaedler Agar + VIT K3 + 5% KB + KV
Pseudomonas Agar + cetrimide + NA/Burkholderia Cepacia
Agar
Sabouraud /Fungisel
Sabouraud + Ch + Aktidion/Fungisel
Sabouraud + Ch/Fungisel
Sabouraud/CHROMagar Candida
Sabouraud+Ch+G/CHROMagar Candida
Schaedler Agar + 5% KB/Schaedler Agar + 5% KB + KV
SS/Bismuth Sulphite Agar
SS/Hektoen
SS/XLD
TSA + V/TSA + X + V
Płytki trzykomorowe 90 mm
024/025/026/P
441/441/441/P
BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l/BHI Agar + Gentamycin/BHI
Agar + Streptomycin
Chromogenne podłoże E. faecium/Chromogenne podłoże E.
faecium/Chromogenne podłoże E. faecium
Płytki czterokomorowe 90 mm
BHI Agar bez KB/BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l/BHI Agar +
Gentamycin/BHI Agar + Streptomycin
BHI Agar + 5% KB/BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l/BHI Agar +
020/024/025/026/P
Gentamycin/BHI Agar + Streptomycin
MacConkey/Mannitol Salt Agar/Sabouraud + Ch/Columbia +
017/050/231/190/P
5% KB
180/161/159/162/P TSA/TSA+X/TSA + V/TSA + X + V
021/024/025/026/P
Płytki do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni 55 mm
40103/P
40104/P
40101/P
40102/P
40100/P
40341/P
5
Count -Tact (Sabouraud + neutralizatory) typu Rodac
Count -Tact (Sabouraud + Chloramphenicol) typu Rodac
Count -Tact (Sabouraud) typu Rodac
Count -Tact (TSA + neutralizatory) typu Rodac
Count -Tact (TSA) typu Rodac
Count -Tact (VRBG + neutralizatory) typu Rodac
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE GOTOWE
283/B
353/B
017/B
015/B
016/B
245/B
241/B
240/B
050/B
123/B
243/B
169/B
170/B
175/B
175A/B
044/B
290/B
168/B
163/B
167/B
REA-201
REA-202
039/B
047/B
311/B
459/B
460/B
121/B
305/B
295/B
279/B
296/B
297/B
300/B
303/B
302/B
301/B
031/B
294/B
294R/B
289/B
293/B
291/B
188/B
188A/B
042/B
212/B
061/B
310/B
043/B
445/B
MED-234-EM
032/B
032A/B
230/B
231/B
234/B
232/B
233/B
237/B
250/B
201/B
199/B
036/B
037/B
049/B
112/B
326/B
443/B
451/B
446/B
038/B
265/B
255/B
PODŁOŻA W BUTELKACH O OBJĘTOŚCI
STANDARDOWEJ 100, 200 I 500 ML
454/B
001/B
071/B
360/B
099/B
013/B
186/B
288/B
160/B
340/B
337/B
010/B
010A/B
005/B
007/B
007A/B
132/B
133/B
0,85% Roztwór NaCl
0,90% Roztwór NaCl
Acetamide Broth
Agar BGA (Briliant Green Agar)
Agar DCA Leifsona DCA
Agar Garda
Agar laktozowy z Tergitolem
Agar PP (Motility PP)
Agar ryżowy + Tween 80
Agar VRBG
Agar VRBL
Agar zwykły
Agar zwykły (pH 8,5)
Agarek amerykański
Alkaline peptone water
Alkaline peptone water (10x)
Azide Blood Agar Base + FK
Azide Dextrose Broth
319/B
Baird Parker Agar (Base)
308/B
BCP Lactose Broth
021/B
BHI Agar
022/B
BHI Broth
070/B
111/B
187/B
359/B
033/B
040/B
107/B
006/B
003/B
009/B
004/B
008/B
079/B
122/B
120/B
400/B
415/B
390/B
410/B
420/B
030/B
194/B
189/B
227/B
277/B
056/B
055/B
059/B
228/B
462/B
469/B
350/B
351/B
109/B
108/B
075/B
011/B
041/B
229/B
064/B
060/B
114/B
115/B
113/B
461/B
126/B
124/B
125/B
216/B
Bismuth Sulphite Agar
Blood Agar Base (bez KB)
Branhamella Agar
Brilliant Green Bile Broth 2 %
Brucella Agar Base
Buffered peptone water
Bulion + 1 % Glukoza
Bulion + 6,5 % NaCl
Bulion glicerolowy
Bulion zwykły
Bulion zwykły (pH=9,6)
Bulionik pneumokokowy
Chocolate Agar (bez PV)
Christensen Citrate Agar
Christensena Agar
CHROMagar Candida
Chromagar ECC
CHROMagar E.coli 0157
CHROMagar Orientation
CHROMagar Salmonella
CLED Agar
Columbia Agar + CNA (bez KB)
Columbia Agar Base (bez KB)
Dichloran Agar + RB + CH (DRBC)
Dichloran Glycerol Agar (DG18)
DNase Agar
Dnase Test Agar + TB
Drigalskiego Agar
DTA Dermatophyte Test Agar
EDTA 0,5 M
EE Broth (Mossel)
Endo Agar
Endo Les Agar
Enrichment Agar (Agar wzbogacony)
Enrichment Broth (Bulion wzbogacony)
Enterococcosel Agar
Eosin Methylene Blue Agar
Fraser Broth
Fungisel Agar
Giolitti Cantoni Broth Base
Hektoen Enteric Agar
King A Medium
King B Medium
Kligler Iron Agar
Kwas fenyloboronowy
Lactose Gelatin Medium
Lauryl Sulphate Broth
Lauryl Tryptose Mannitol Broth + Tryptophan
Legionella Enrichment Broth
6
Listeria Selective Broth
Lysine Decarboxylase Broth
MacConkey Agar + FK
MacConkey Agar + Sorbitol
MacConkey Broth
Malonate Broth
Malt Extract Agar
Malt Extract Broth
Mannitol Salt Agar (Chapman)
Motility Nitrate Medium
MRS Broth
Mueller Hinton Broth
Mueller Hinton II Agar
Mueller Hinton II Agar + 4 % NaCl
Mueller Hinton II Agar + 5 % NaCl
Mueller Kaufmann Broth + Novobiocin
Nitrate Broth
Nutrient Agar (odżywczy)
Nutrient Agar (pH =7)
Nutrient Broth (odżywczy)
PBS
PBS z jonami wapnia i magnezu
Peptone Water
Peptone Water + Lactose
Plate Count Agar (Standard Metod Agar)
Płyn do płukania z neutralizatorem
Płyn z neutralizatorem
Podłoże Christensena w mod. Hormaecha i Munila
Podłoże do rozkładu arabinozy
Podłoże do rozkładu dulcytolu
Podłoże do rozkładu maltozy
Podłoże do rozkładu mannitolu
Podłoże do rozkładu sorbitolu
Podłoże Falkowa - kontrola
Podłoże Falkowa + arginina
Podłoże Falkowa + lizyna
Podłoże Falkowa + ornityna
Podłoże Hugh Leifsona
Podłoże Motility (do ruchu dla Enterobacteriaceae)
Podłoże Motility + reakcja barwna (do ruchu dla Enterobacteriaceae)
Podłoże MRVP
Podłoże z 10% laktozą
Podłoże z fenyloalaniną
Pożywka z laktozą i purpurą bromokrezolową
Pożywka z laktozą i purpurą bromokrezolową (2x stęż.)
Półfraser Broth
Preston Campylobacter Broth Base
PSB Broth
Pseudomonas Agar + Cetrimide
Rappaport Vasiliadis Broth
Roztwór soli fizjologicznej z peptonem
RPMI 1640 + NaHCO3 + L-Glutamina + czerwień fenolowa
RVS Broth
RVS Broth (2xstężony)
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Agar + Ch.
Sabouraud Dextrose Agar + Ch. + A
Sabouraud Dextrose Agar + Ch. + G
Sabouraud Dextrose Broth
Sabouraud Dextrose Broth + Ch.
Salmonella Shigella Agar (SS)
Schaedler Agar + Vit. K3 Base (bez KB)
Schaedler Broth + Vit. K3
Selenite Cystine Broth
Selenite F Broth
Semisolid Motility RVM Base
Simmons Citrate Agar
Slanetz Bartley Agar Base
TBX Agar
Telluryn potasu 1 %
Telluryn potasu 3,5%
Thioglycolate Broth
Todd Hewitt Broth
Trichomedium
180/B
179/B
182/B
183/B
117/B
118/B
275/B
455/B
330/B
449/B
450/B
Trypcase Soy Agar (bez KB)
Trypcase Soy Broth
Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA)
Tryptone Soya Yeast Extract Broth (TSYEB)
Tryptone Water (do próby na indol)
Urea Indole Medium
Wilkins Chalgren Agar
Woda demineralizowana sterylna
XLD
Yeast Extract Agar
YGC (Chloramphenicol Agar)
300/T
031/T
294/T
294R/T
289/T
293/T
291/T
317/T
188/T
188A/T
042/T
SQ1/T
043/T
445/T
230/T
231/T
234/T
232/T
233/T
237/T
239/T
199/T
198/T
197/T
036/T
037/T
112/T
325/T
464/T
451/T
038/T
265/T
266/T
255/T
365/T
180/T
179/T
178/T
182/T
183/T
117/T
118/T
PODŁOŻA W PROBÓWKACH
454/T
001/T
071/T
288/T
010/T
010A/T
005/T
007/T
007A/T
022/T
359/T
069/T
040/T
107/T
009/T
004/T
008/T
080/T
0,85% Roztwór NaCl
0,90% Roztwór NaCl
Acetamide Broth
Agar PP (Motility PP)
Agar zwykły
Agar zwykły (pH 8,5)
Agarek amerykański
Alkaline peptone water
Alkaline peptone water (10x)
BHI Broth
Brilliant Green Bile Broth 2%
Brucella Broth + VIT.K1
Buffered Peptone Water
Bulion + 1% glukoza
Bulion zwykły
Bulion zwykły (pH 9,6)
Bulionik pneumokokowy
Chocolate Agar + PolyVitex
122/T
Christensen Citrate Agar
120/T
Christensena Agar (na mocznik)
402/T
CHROMagar Malassezia
385/T
CHROMagar Strep B
228/T
462/T
011/T
109/T
108/T
075/T
468/T
041/T
229/T
113/T
461/T
126/T
125/T
216/T
016/T
245/T
050/T
119/T
123/T
169/T
044/T
290/T
168/T
163/T
167/T
039/T
047/T
121/T
305/T
295/T
282/T
296/T
304/T
297/T
303/T
302/T
301/T
DTA Dermatophyte Test Agar
EDTA 0,5 M
EMB Agar
Enrichment Agar
Enrichment Broth
Enterococcosel Agar
Eugon Broth
Fraser Broth
Fungisel
Kligler Iron Agar
Kwas fenyloboronowy
Lactose Gelatin Medium
Lauryl Tryptose Mannitol Broth + Tryptophan
Legionella Enrichment Broth
MacConkey Broth
Malonate Broth
Mannitol Salt Agar
MIU Medium (podłoże wykrywa ruch, indol i ureazę)
Motility Nitrate Medium
Mueller Hinton Broth
Mueller Kaufmann Broth + Novobiocin
Nitrate Broth
Nutrient Agar
Nutrient Agar (pH 7,0)
Nutrient Broth
Peptone Water
Peptone Water + Lactose
Podłoże Christensena w mod. Hormaecha i Munila
Podłoże do rozkładu arabinozy
Podłoże do rozkładu dulcytolu
Podłoże do rozkładu ksylozy
Podłoże do rozkładu mannitolu
Podłoże do rozkładu ramnozy
Podłoże do rozkładu sorbitolu
Podłoże Falkowa + arginina
Podłoże Falkowa + lizyna
Podłoże Falkowa + ornityna
Podłoże Falkowa kontrola
Podłoże Hugh Leifsona
Podłoże Motility (do ruchu dla Enterobacteriaceae)
Podłoże Motility + reakcja barwna (do ruchu dla Enterobacteriaceae)
Podłoże MRVP
Podłoże z 10% laktozą pod parafiną
Podłoże z fenyloalaniną
Pożywka agarowa z glukozą
Pożywka z laktozą i purpurą bromokrezolową
Pożywka z laktozą i purpurą bromokrezolową (2x)
Półfraser Broth
RambaQUICK Salmonella broth
Rappaport Vasiliadis Broth
Roztwór soli fizjologicznej z peptonem
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Agar + Ch
Sabouraud Dextrose Agar + Ch + A
Sabouraud Dextrose Agar + Ch + G
Sabouraud Dextrose Broth
Sabouraud Dextrose Broth + CH
Sabouraud Dextrose Broth + CH + G
Schaedler Broth + Vit. K3
Schaedler Broth + Vit. K3 + 0,02% Agaru
Schaedler Broth + Vit. K3 + 0,2% Agaru
Selenite Cystine Broth
Selenite F Broth
Simmons Citrate Agar
Slanetz-Bartley Agar
Sole żółci
Telluryn potasu 1% roztwór
Thioglycollate Broth
Todd Hewitt Broth
Todd Hewitt Broth + antybiotyki
Trichomedium
Triple Sugar Iron Agar (TSI)
Trypcase Soy Agar (bez KB)
Trypcase Soy Broth
Tryptone Soya Broth +20% Glicerolu
Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA)
Tryptone Soya Yeast Extract Broth (TSYEB)
Tryptone Water (do próby na indol)
Urea Indole Medium
PODŁOŻA W PROBÓWKACH DO DIAGNOSTYKI
GRUŹLICY
153/T
152/T
151/T
150/T
149/T
148/T
147/T
146/T
145/T
144/T
143/T
142/T
141/T
140/T
139/T
138/T
137/T
135/T
7
Lowenstein - Jensen Medium do testu niacynowego (w/oZM)
Lowenstein - Jensen Medium + G + PACT
Lowenstein - Jensen Medium + Ofloxacin 5mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Ofloxacin 2,5mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Rifampicin 80mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Rifampicin 40mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Ethambutol 4mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Ethambutol 2mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Isoniazid 0,4mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Isoniazid 0,2mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Streptomyciin 8mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + Streptomyciin 4mg/l
Lowenstein - Jensen Medium + ZM bez G
Lowenstein - Jensen Medium + ZM + G
Lowenstein - Jensen Medium + ZM + G + P
Lowenstein - Jensen Medium + ZM + G + TCH
Stonebrinka podłoże (ZM + P)
Stonebrinka podłoże (ZM + PACT)
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE
E766
E024
E862 A
E344
Po literce "s" podane są synonimy (podłoża równoważne). Przy określaniu
synonimów użyto nazw międzynarodowych opartych o normy ISO, EN i literaturę.
Do każdej dostawy jest dołączany certyfikat kontroli jakości podłoża wykonany
w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC.
Wielkość op. 500 g
Wydajność
Suplement
w g/l
E1033
E148 I
E884
E998B
E618 I
Acetamide Agar - Twin Pack
Acetamide Broth - Twin Pack
Aeromonas Isolation Medium Base (Ryan)
Enrichment Agar
Alkaline Peptone Water
32,6
1,4B+2A
56.3
25
50
E1540
ALOA Listeria Agar Base
72
E651
E491
E226
E227
E1192
Amies Transport Medium w/Charcoal
Anaerobic Agar (Brewer)
APT Agar
APT Broth
Asparagine Proline Broth
Aspergillus Differentation Medium Base s.
AFPA Base
Azide Blood Agar Base
Azide Dextrose Broth (Rothe)
Azide Dextrose Broth w/BCP (Rothe Broth)
Bacillus Cereus Agar Base acc. Mossel
Baird Parker Agar (Base)
BiGGY Agar s. Nickerson Medium
Bile Esculin Agar
Bile Esculin Azide Agar
Bismuth Sulphite Agar (acc. USP)
Bismuth Sulphite Agar Modified
Blood Agar Base (Infusion Agar)
Blood Agar Base No 2 s. Blood Agar Base
Special, BABS
Blood Free Campylobacter Selectivity Agar
Base s. CCDA Medium
Bordet Gengou Agar Base (w/1,6% Agar)
BPL Agar
Brain Heart Infusion Agar (w/1% Agar)
Brain Heart Infusion Agar
Brain Heart Infusion Broth
Brilliant Green Agar (Modified) , PM14
Brilliant Green Agar Base w/Phosphates,
BGA Edel-Kampelmacher, BPLS Agar Modif.
Brilliant Green Agar Base w/Phosphates,
acc. ISO 6340:1995
Brilliant Green Bile Broth 2%
Brilliant Green Bile Broth 2%, acc. ISO
6579:1993
Bromo Cresol Purple Azide Broth
Bromo Cresol Purple Broth w/Lactose s.
Dev Lactose Broth
20
53
61,2
46,2
14,5
E074
Brucella Agar Base
43,1
E348
Brucella Broth Base s. Confirmation Broth
for Brucella
28,1
E813
Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base s.
40
Legionella CYE Agar Base, BCYE Agar
E1127
E158
E345
E1271
E833
E043
E217
E972 I
E493 I
E027
E1004
E073
E834
E887
E175 A
E1020
E211 A
E211
E210 I
E016
E971
E 971 I
E121
E121 S
E1212
E1265
E070
E614
E585
E999
E792
E352
E994
E899
E1264
E202
E201
Buffered Glicose Broth, acc. ISO 6579:1993
Buffered Peptone Water, acc. ISO 6579:1993
Buffered Yeast Agar
Enrichment Broth
C.L.E.D. Agar s. Brolacin Agar, Bromo-thymol-blue Lactose Cystine Agar
C.L.E.D. Agar with Andrade's
Campylobacter Agar Base s. Campylobacter
Agar acc. Preston
Campylobacter Enrichment Broth Base s.
Preston Enrichment Broth Base
Carbohydrate Consumption Broth
Cary-Blair Medium Base s. Cary and Blair
Transport Medium
Casman Agar s. Haemophilus Selective
Agar Base
45,5
33,2
34,7
34,7
41
63
45
64,5
56,65
52,33
40
40
E1053
E580
E1008
E351
E558
E143
AC092
BC732
CA222
CX062
EC168
EE222
EF322
EL382
ESRT2
CS812
KPRT2
LM852
MZ282
MR502
RT412
PS822
RR701
SA132
SA162
TA672
ST162
SB282
VB912
VR952
E1468
E1651
E1297
E1300
E1295 I
E1295
E1293
E1641
E1414
EM039
EM212, EM213,
EM214, EM299
EM033
EM045, EM003
EM046
KB
42,5
KB
45,5
EM067, EM145
36
40
47
52,5
37
50
EM004
52
EM068
EM068
54,69
E1580
40
E1573
40
E1417
E1296
E1418
E552
E836
36
28
EM005, EM006,
EM007, EM008,
EM009, RM1239
EM005,
ERM1239
EM017, EM037,
EM038, EM040,
EM041
E144
E560
E149
E146
E075
E076
17
20
41
15.00
E160
E393
E912
E1138
36,15
36,25
39,5
EM006,EM008
E030
25
EM042
E1074
16,02
E065
12,6
E066
43,6
E188
E1356
8
Casman Broth Base s. Haemophilus Selective Broth Base
Cetrimide Agar Base s. PM 5
Cetrimide Broth Base
Charcoal Agar
Charcoal Agar with Niacin s. Charcoal Agar,
Regan Lowe Charcoal Agar Base
China Blue Lactose Agar
Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
CHO Medium Base s. Anaerobe Fermentation Medium acc. CDC
Cholera Medium Base
Christensen Citrate Agar
CHROMagar Acinetobacter opak. 5 L
CHROMagar B.cereus opak. 5 L
CHROMagar Candida opak. 5 L
CHROMagar CTX opak. 5 L
CHROMagar E.coli opak. 5 L
CHROMagar E.coli 0157 opak. 5 L
CHROMagar ECC opak. 5 L
CHROMagar ECC Liquid opak. 5 L
CHROMagar ESBL opak. 5 L
CHROMagar E.sakazakii Agar opak. 5 L
CHROMagar KPC opak. 5 L
CHROMagar Listeria opak. 5 L
CHROMagar Malassezia opak. 5 L
CHROMagar MRSA opak. 5 L
CHROMagar Orientation opak. 5 L
CHROMagar Pseudomonas opak. 5 L
CHROMagar Rambach opak. 4 L
CHROMagar Salmonella opak. 5 L
CHROMagar Salmonella Plus opak. 5 L
CHROMagar Staphylococcus aureus opak. 5 L
CHROMagar STEC opak. 5 L
CHROMagar Strep B opak. 5 L
CHROMagar Vibrio opak. 5 L
CHROMagar VRE opak. 5 L
Chromogenic Aureus Agar Base
Chromogenic Bacillus Agar
Chromogenic Candida
Chromogenic Coliform Agar w/ SLS
Chromogenic E. coli (TBX)
Chromogenic E. coli Agar
Chromogenic ECC Agar
Chromogenic Enterobacter sakazakii
Chromogenic Enterococci Agar
Chromogenic Enterococcus faecium Agar
Base
Chromogenic Klebsiella Selective Agar
Base
Chromogenic Listeria Agar Base Modified
Chromogenic Salmonella
Chromogenic UTI
Clausen Medium
Clostridium Difficile Agar Base
Columbia Blood Agar Base s. PM 17, Butzler's Agar Medium
Columbia C.N.A. Agar Base
Cooked Meat Medium s. R.C. Medium
Corn Meal Agar
Czapek Dox Agar
Czapek Dox Broth
D.C.L.S. Agar s. Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar
Decarboxylase Broth Base Moeller
Decarboxylase Test Medium Base Falkow
Deoxycholate Agar Modified Leifson
Deoxycholate Agar s. Deoxycholate Laktose
Agar
Deoxycholate Citrate Agar modif. Leifson s.
DCA modified Leifson
Deoxycholate Citrate Agar
Deoxycholate Lactose Agar acc. Hynes s.
DCA Hynes Enterococcus Confirmatory
Dermatophytes Test Medium Base s. Agar
acc.Taplin, DTM Agar Base
DEV Lactose-Peptone Broth
29,6
46,7
31,9
62,5
EM130
51
EM004
38,3
40
EM033
EM004
26
65,1
24,8
EM052
63
49,2
45.72
27
36,58
36,58
55,83
30,75
33,61
EM046
54,2
EM226
40,8
EM225
67,25
27.90
55.40
40
69,1
EM181
44
KB
44
125
17
49
35
KB
49,5
10,52
9
48,5
45
52
70,52
42,5
40,2
25,01
EM176
E044
E649
E650
23
50
35
E482
E659
E188
E127 I
E748
E287 I
E086
E022
E1077
E029
E317
E426
E428
E429
E038
E1327
E1083
Dextrose Broth
Dextrose Peptone Agar s. Dextrose Agar
Dextrose Peptone Broth s. Dextrose Broth
Dextrose Proteose Peptone Agar Base s. Coryn.Selective Agar Base, Tellurite Agar Base
Dextrose Tryptone Agar s. Dextrose Casein
Peptone Agar
Dextrose Tryptone Broth
Diagnostic Sensitivity Test Agr, DST Agar s.
Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test
Agar
Dichloran Glycerol Medium Base s. Agar DG
18 w/ chloramphenicol
Dichloran Medium Base w/Rose Bengal s.
DRBC w/ chloramphenicol
Differential Clostridial Broth Modified
Differential Reinforced Clostridial Broth
Base
DNase Test Agar Base
Drigalski Litmus Lactose Agar
DTM Agar Base
EC Broth
Edward's Medium Modified
EE Broth Mossel
Eijkman Lactose Broth
EMB Agar Levin
Endo Agar Base
Endo Agar
Eosin Methylene Blue Agar
Ethyl Violet Azide Broth (EVA)
Eugonic Agar
Eugonic Broth
Folic Acid Assay Medium (100g)
Fraser (Fraser Broth Base)
Fraser Secondary Enrichment Broth Base
E434
G.C. Agar Base s. Thayer-Martin Agar Base
72
E1022
Gassner Lactose Agar
GBS Medium Base s. Rapid GBS Medium
Base
Giolitti-Cantoni Broth Base acc.
ISO 6888 -3:2003
Giolitti-Cantoni Broth Base acc.
PN 93/A-86034/13
Glucose Broth
GN Broth-Hajna
Haemophilus Test Agar Base
Hartley's Digest Broth
Heart Infusion Agar
Hektoen Enteric Agar
High Salt Nutrient Agar
High Salt Peptone Yeast Extract Agar s. Agar
Medium w/Beef, Yeast Extract and High Salt
Content
HiSensitivit Test Agar s. Iso-Sensitest Agar,
Isotonic Sensi Agar (R )
Hisitest Agar s. Sensitest Agar
Hoyle Medium Base s. Corynebacterium
Selective Agar Base
Hugh Leifson Medium
Indole Nitrate Medium s.Tryptone Nitrate
Medium
Inositol Brillant Green Bile Agar s. Plesiomonas Differential Agar
Iron Sulphite Agar
Islam's Medium Base for Gr B Streptococci s.
GBS Agar Base
ITC Broth Base (TTC Broth Base) Irgasam
Ticarcilin Clorate Broth Base, Triclosan
Ticarcillin Clorate Broth Base
IUT Medium Base s. TB Medium Base acc.
Lowenstein-Jensen
K.R.A.N.E.P. Agar Base
Kanamycin Esculin Azide Agar
Kanamycin Esculin Azide Broth (100 g)
Karmali Campylobacter Agar Base
KF Streptococcal Agar Base s. Agar KF acc.
Kanner
76,87
E734
E092
E122
E502
E1129
E1000
E1085
E549 I
E1073
E584 I
E584
E860
E242
E1259
E551
E169
E467
E1218
E1219
E485
E485 A
E015
E826
E364
E574
E868
E998
E1220
E247
E583
E510
E776
E1222
E248
42
E249
E1007
E1232
E078 A
E078 I
E142
E802
E069
EM052
30
15
43
E582
31,6
31,5
E1072
EM033
E1384
27,5
E1003
E987 I
E026
29
42
41,2
40,2
37
41,33
43,47
28,5
37,5
38
41,5
36
35,8
44,4
29,4
75
54,42
57,85
EM051
E080
E1070
E1333
E165
KB
E809 A
E946
E1064
E888
EM059
E890 A
E1215
E1145
E567
E889
E609
E928
E1001
E162
E376 I
E377
E642
EM125I, EM141
EM065, EM125
EM021, EM022,
EM023, EM024,
EM025, EM026,
EM027, EM028
110,2
EM054
55,2
EM052
54,2
EM047
E1063
31,4
E1019
E1029
E082 A
E008 A
E081 B
E083
E083 I
E007
E298 I
E1266
E382
E779
32
E137
40
E255
E1071
20
39
43
29
40
76,67
55
EM117
65,3
EM047
19,4
E118
25
E1534
E1030
E846
E386
E1106
52
26
45,23
ERM1239
76
EM102,EM103
E1103
E1108
7,3
72
44,67
32,67
45
EM045
76,4
EM057, EM093
E1122
E1111
E197
E198
EM078, EM132
E847
E163
9
KF Streptococcal Broth Base s. Bulion KF
acc. Kanner
KF Streptococcus Agar Base w/BCP
Kimmig Fungi Agar Base s. Agar acc. Kiming
Kligler Iron Agar (Modified)
Kligler Iron Agar
Kohn Two Tube Medium No 1
Kohn Two Tube Medium No 2 (100 g)
Koser Citrate Medium
L.S. Differential Medium Base s. Lactobacillus Streptococcus Differential Medium Base
Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base s.
Raka Ray Agar Base
Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base s.
Raka Ray No 3 Broth Base
Lactose Broth
Lactose Gelatin Medium Modified
Lactose Medium Fluid acc. USP, EP, BP
Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Trytose Broth)
s. Liquid N-Dodecyl-Tryptose Lactose
Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/Tryptophan
s. N-Dodecyl-Tryptose Mannitol
Lee's Multidifferential Agar
Leethen Broth
Legionella B.C.Y.E. Agar Base s. Legionella
Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base
Letheen Agar Modified
Listeria (Base) PALCAM
Listeria Enrichment Broth Modif. acc. FDA
Listeria Enrichment Medium Base (UVM
Medium)
Listeria Motility Medium
Listeria Oxford Medium Base
Listeria Selective Agar (Twin Pack)
Listeria Selective Broth Base acc.FDA
Litmus Milk
Liver Broth
Liver Meat Agar
Lowenstein Jensen Medium Base
Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone
Lysine Iron Agar
Lysine Medium Base
M 17 Agar w/Glycerophosphate wg
Terzaghi
M 17 Agar w/o Lactose
M 17 Broth acc. Terzaghli
MacConkey Agar (w/o Salt, CV)
MacConkey Agar w/o FK
MacConkey Agar w/ FK acc. BP, USP
MacConkey Broth Purple w/BCP
MacConkey Broth Purple w/BCP
MacConkey Broth w/Neutral Red
MacConkey Sorbitol Agar Base
Malachite Green Broth
Malonate Broth
Malonate Broth Ewing Modified
Malt Extract Agar Base (w/Mycological
Peptone)
Malt Extract Broth
Mannitol Lysine Agar s. MLCB Agar
Mannitol Salt Agar s. Mannitol Salt Phenol
Agar, Chapman
Mannitol Selenite Broth
Maximum Recovery Diluent
M-Broth
Mc Bride Listeria Agar Base
M-Endo Agar LES
M-Endo Broth MF (MF Endo Medium)
s. M- Coliform Broth
M-Enterococcus Agar Base acc. Slanetz and
Bartley s. PM 19
M-FC Agar Base
M-FC Broth Base
Middlebrook 7H9 Agar Base
Middlebrook 7H9 Broth Base
MIL Medium s. Motility-Indole-Lysine
Medium
Milk Agar
57
EM057
76,4
50,4
57,3
57,7
46
48,13
5,7
EM057
EM111, EM112
65,3
EM057
77,1
EM055
58,9
EM055
EM048
13
15,5
13
35,6
35,8
84,63
25,7
25
EM142, EM143,
EM144
54
69
52
EM061
54,37
EM136, EM137
29,6
55,5
39
36
101
64
34
37,24
9
34,56
66
EM172, EM126
EM063, EM063I
EM053
EM123
52,25
48,25
42,25
47
52
50
40
40
40
50,03
25,13
8
9,3
EM147
50
EM095
20
49
EM095
111
EM045
19
9,5
36,23
46
51
EM070
48
41,5
52,1
37,1
19,6
4,7
36,52
24
EM058
EM058
EM018
EM019
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE
E1273
E643 I
E378
E1076
E1023 I
E1125
E630 I
E 260
E1163
E369
E641 I
E070
E1343
E173
E391
E1084
E1342
E1046 I
E1080
E1194
E1058
E266
E268
E1139
E040
E439
E087 I
E1274
E1269
E561
E561 A
E001
E1191
E088
E002
E244
E060
E395
E933
E1223
E1454
E639 I
E037
E1185 I
E028 S
E028 I
E885
E579
E837 I
E054
E275 I
E281
E781
E1341
E282
E091
E091 A
E005
E1141
E254
Milk Agar w/Cetrimide (Twin Pack)
Minerals Modified Glutamate Agar Base
s. Mineral Modified Medium Base
MIO Medium (Motylity Indole Ornithine
Medium)
MIU Medium Base (Motility Urease Indole)
M-Lauryl Sulphate Broth s. Liqiud Cultivation Medium, Membrane Lauryl Sulphate
Broth
M-MacConkey Broth s. MacConkey Membrane Broth
Motility Nitrate Medium Buffered
Motility Test Medium
MRS Agar Modified
MRS Broth Lactobacillus
MRS-Agar Lactobacillus s. MRS Agar
w/pH 5,7
MR-VP Medium
MUD SF Broth Base
Mueller Hinton Agar (acc. WHO)
Mueller Hinton Broth
Mueller Hinton II Agar
MUG EC Broth Modified
MUG Lauryl Sulphate Broth Modified
MUG MacConkey Agar
MUG Plate Count Agar
MUG Violet Red Bile Agar
Mycoplasma Agar Base s. PPLO Agar Base
Mycoplasma Broth Base w/CV s. PPLO Broth
Base w/CV
MYP Agar Base Modified
Niacin Assay Medium (Nicotynic acid)
Nitrate Broth
Nutrient Agar 1,5%
Nutrient Agar for Oxidase
Nutrient Agar No2
Nutrient Agar pH 6,8
Nutrient Agar pH 7,0
Nutrient Agar
Nutrient Agar Semisolid
Nutrient Broth pH 6,9 w/o NaCl
Nutrient Broth
Nutrient Broth w/1% Peptone acc. BP
Nutrient Gelatin
OF Basal Medium Leifson Staphylococcus
s.acc. Hugh-Leifsons
Orange Serum Agar
Ornithine Decarboxylase Broth
Oxacillin Resistance Screening Agar Base
Oxytetra Glucose Yeast Agar Base
Pantothenate Assay Medium (100 g)
Park and Sanders Broth Base
Peptone Water
Peptone Water w/Phenol Red
Peptone Water-Andrade
Perfringens Agar Base (OPSP)
Perfringens Agar Base s. Tryptose Sulphite
Cycloserine Agar (TSC and SFP), Agar for
Membrane Filtration Method
Phenol Red Broth Base
Phenol Red Lactose Broth s. Peptone Water
w/Lactose
Phenylalanine Agar
Phenylalanine Malonate Broth s. Malonate
Phenylalanine Broth acc. Shaw and Clarke
(100 g)
Phosphate Buffer Modified
PKU Test Agar Base s. Demain Modified
Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
s. Standardowy Agar do liczenia drobnoustrojów
Plate Count Agar Special (Tryptone Glucose
Yeast Agar)
PA-1 s. Antibiotic Assay Medium No 2
(Medium B)
PA-11 s. Antibiotic Assay Medium No 32
PA-13 s. Antibiotic Assay Medium Nr 13
26,4
26,34
E155
E821 I
E291
Schaedler Agar s. Schaedler Anaerobic Agar 43,41
E006
31
18
PA-2 s. Antibiotic Assay Medium No 1
(Medium A)
PA-3 s. Antibiotic Assay Medium No 5
(Medium E)
PA-4 s. Antibiotic Assay Medium No 11
PA-5 s. Antibiotic Assay Medium No 19
(Medium G)
PA-6 s. Antibiotic Assay Medium No 10
PA-8 s. Antibiotic Assay Medium No 41
PA-9 s. Antibiotic Assay Medium No 3
(Medium C)
PB-2 s. Antibiotic Assay Medium No 37
Potassium Cyanide Broth Base w/o KCN
Potato Dextrose Agar acc. USP
Preston Agar Base
PSB Broth Modified
Pseudomonas Agar Base (CFC)
Pseudomonas Agar For Fluorescein s. Agar
King B, Pseudomonas Agar F
Pseudomonas Agar For Pyocyanin s. Agar
King A, Pseudomonas Agar P
Purple Broth Base s. Fermentation Broth
for Listeria
RambaQUICK Salmonella Enrichment Broth
Rappaport Vassiliadis Medium
Rappaport Vassiliadis Medium Modified
Reinforced Clostridial Agar
Reinforced Clostridial Broth (RCM) w/o Agar
Rice Extract Agar
Ringer Salt Solution Powder
Rogosa Agar s. Lactobacillus Selection Agar
Base
Rogosa Broth s. Lactobacillus Selection
Broth Base
Rogosa SL Agar s. Lactobacillus Selective
Agar
Rose Bengal Agar Base
Rose Bengal Chloramphenicol Agar s. RBC
Agar
RVM for Water Testing, acc. ISO 6340 :1995
RVS Broth (Rappaport Vassiliadis Soya Broth)
S.S. Agar s. Salmonella Shigella Agar
Sabourand Medium Fluid s. Sabouraud 2%
Dextrose Broth
Sabouraud 2% Maltose Broth
Sabouraud 2% Dextrose Agar Base Modified s. Dermasel Agar Base
Sabouraud 4% Maltose Agar
Sabouraud Chloramphenicol Agar
Sabouraud Dextrose Agar
Sabouraud Dextrose Broth
Salmonella Agar, acc ÖNÖZ
Salmonella Differential Agar Modified (Twin
Pack) s. Rambach Agar
Salt Meat Broth
Salt Polymixin Broth Base
E003
E004
EM048
E101
77,2
E225
E1144
49,12
E042
19,5
20.00
62,2
55,15
E011
E936
E096
E939
E941 I
E085
65,25
17
53,65
38
21
38
42,1
36,7
51,63
23,6
41,63
36
21
43
75,1
9
28
22
40
23
23
28
12
8
13
25
128
E120
EM148, EM057
E119
E284D
SQ001
E880
E1137
E154
E443 A
E1026
E525
EM075, RM1239
EM075, EM052,
ERM1239
EM003, EM045
E1180
E1166
E130
E842
E640
E1658 I
E1491
E108
E013
E064
E286
9,4
45,5
9
103,5
37
73,1
29,35
25
15,02
15,1
50,5
47
E062
E1067
E063
E033
E573
EM191
EM032, EM131
E1082
EM104, EM105
EM011, EM012
E292
EM014
E970
16
E025
EU025
E052
E1533 I
E1191
E1005
E645
E181
E099S
E1213
E612 I
E1286 I
25
26
11
10,08
50
23,5
17,5
25,5
E1654
30,8
30
E632
E1032
E1210
10
Schaedler Broth s. Schaedler Anaerobic
Broth
Selenite Broth Base w/o Selenite s. Selenite
Broth Base (Lactose)
Selenite Cystine Broth Fluid-Twin Pack
Selenite Cystine Medium (USP)-Twin Pack
Selenite F Broth (wg Leifson-Twin Pack)
Selenite-Cystine Broth (Fluid-Twin Pack)
Semisolid Nutrient Agar, acc. ISO 6579:1993
SFP Agar Base (TSC Agar)
Shapton Medium
SIM Medium
Simmons Citrate Agar
Skim Milk Agar Modified
Slanetz and Bartley Medium
Soyabean Bile Broth Base Modified
Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin, acc.
ISO 16654:1999
SPS Agar acc/ Angelott
S.S Agar Modif.
Standard Nutrient Agar No1
30,5
25,5
30,5
60
52
46
17,5
30
13,9
41
37
30,8
48,4
EM042
EM029, EM036
38
46,4
16
49,2
30
51
37,5
40
8,91
84,7
69,7
75
31,55
EM033
32,15
41,21
31,92
63
30
50
47
65
65
65
30
80,31
31A +10 B
150
29,7
EM003
EM114, EM115,
EM116
28,41
19
19A+4B
19A+4B
4A+4B
19A+4B
12
47
27,53
36,23
24,28
24,5
46,5
33
33,02
40
57
37
ERM154
EM013, EM045
EM096
E1224
E521
E1257
E465
E309
E1344
E189
E870
E529 I
E616 I
E1255
E032
E1496 I
E876
E1256
E413
E009
E010
E738
E430
E191
E314
E313
E048
E306
E157
E665
E021 I
E961
E463
E791
E014
E1500 I
E290
E449
E011
E1214
E1263
E1217
E463
E463 I
E1272
E1193
E1339
E538
E097
E177
E093
E634
E415
E112 I
E111 A
E111
E581
E049 A
E036
E023
Standard Nutrient Broth No1
Staphylococcus Agar Nr 110 s. Chapman
agar
Streptococcus Agalactiae Selective
Agar Base s.TKT Selective Agar Base for
S.agalactiae
Streptococcus Enrichment Broth (SE Broth)
Sulphate API Agar w/o Sodium Lactate s.
Sulphate Reducer API Agar
Synthetic Sea Salt
TCBS Agar s. Thiosulfate Citrate Bile Salt
Sucrose Agar
TCBS Cholera Medium s. Cholera Medium
TCBS, TCBS Agar Selective
Teepol Broth Modified (Twin Pack) s. Liquid
Cultivation Medium w/Teepol
Tergitol 7 Agar Base Modified s. Lactose TTC
Agar w/Tergitol 7
Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth s.
TBG Broth
Tetrathionate Broth Base (w/o Jodine i BG)
Tetrathionate Broth Base acc. Mueller
Kauffman (acc. ISO)
Tetrathionate Broth Base acc. Mueller
Kauffman s. Mueller Kauffman Tetrathionate
Broth Base
Tetrathionate CV Enrichment Broth
Thayer Martin Medium Base s. Thayer
Martin Agar Base
Thioglycolate Medium Fluid (USP)
Thioglycollate Broth Alternative (USP EPO)
Thioglycollate Broth Enriched
Thioglycollate Medium Fluid w/ rezazurin
s. Thioglycollate Medium w/K Agar
Thioglycollate Medium w/o Indicator
Tinsdale Agar Base
Todd Hewitha Bulion
Tomato Juice Agar
Transport Medium Stuart
Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
Trichomonas Agar Base s. Trichomonas
Medium
Triple Sugar Iron Agar (TSI)
Tryptone Bile Agar
Tryptone Broth s. Tryptone Water
Tryptone Glucose Beef Extract Agar TGBEA
s. TGB Agar
Tryptone Glucose Extrakt Agar (TGYEA)
Tryptone Salt Broth
Tryptone Soya Agar s. CASO Agar
Tryptone Soya Agar w/Lecithin &Tween 80
s. Trypticase Soy Agar with Lecithin and
Polysorbate 80
Tryptone Soya Broth s. CASO Broth
Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA)
Tryptone Soya Yeast Extract Broth (TSYEB)
Tryptone Sucrose Tetrazolium Agar Base
(TSTA)
Tryptone Water (Tryptone Broth), acc.
ISO 7251:2002
Tryptone Water
Tryptone Yeast Extract Agar
Tryptone Yeast Extract Agar w/BCP
Tryptophan Medium
Tryptose Agar
Tryptose Blood Agar Base
Tryptose Broth
Tryptose Phosphate Broth
Tryptose Sulphite Neomycin Agar
Universal Beer Agar (UBA)
Urea Agar Base, Christensen
Urea Broth
Urea Broth Base
Violet Red Bile Glucose Agar (w/o Lactose)
s. VRBD Agar
Violet Red Bile Lactose Agar (1,2%)
Vitamin B12 Assay Medium (100 g)
Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite s.
V.J. Agar
25
19,19
E637
E832
E863
E1375
E331
E115
E050
E129
E333
89
E031 I
89
E1147
E456
149,5
34,34
42,8
25,4
76,2A +
4B
57,15
E424
E1221
EM057
E564
63
E843
46
89,36
EM021, EM022,
EM023, EM024,
EM025
29,75
29
30
29,8
37,5
EM073
EM081
EM094,
RM1239
65
36,5
15
24
24
9,5
40
KB
45,7
30
51
36
85,5
EM057
15
25
21
41,52
16
41
33
26
29,5
40
62,16
24
38,7
18,7
EM048
EM048
38,53
38,53
85
61
EM001,EM002
EM001,EM002
EM045,EM156
55,43
59
23
EM152
41
10
EM048
79
58
EM034
SKŁADNIKI POŻYWEK
E026
ERM301
ERM459
ER002
ER008
ER009
ER021
ERM188
ER013
ERM189
ER014
ERM4902
ERM3875
ERM2580
ERM020
ERM191
ERM1239
ER012
ERM326
ERM023
ER004
ER003
ERM635
ERM1049
ERM1050
ER006
ERM621
ERM621
ER010
ER001
ERM275
ER005
ERM280
ERM154
ERM202
ERM131
ERM708
ER007
ER015
ER014
ER030
ERM194
ERM025
ER027
35
30
40,7
37
51
14,1
23
17
43
33
47,03
60
80,25
60,25
48,3
33,28
EM203
82
42
V-P Broth Modified
Wilkins Chalgren Anaerobic Agar Base
Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base
Willis and Hobbs Medium Base
Wilson Blair Agar Base
WL Nutrient Agar
WL Nutrient Broth
Wort Agar
Wort Broth
X.L.D. Agar Modified s. Xylose Lysine
Deoxycholate Agar
XLT4 Agar Base
Yeast Extract Agar
Yeast Malt Agar (YM Agar) s. ISP Medium
No 2
Yersinia Identification Broth Base
Yersinia Isolation Agar acc. Wauters s. SSDC
Agar
Yersinia Selective Agar Base acc. Schiemann
s. Cefsulodin Irgasan-Novobiocin CIN Agar
EM052
11
Agar Bakteriologiczny - puder
Agar Powder Extra Pure
Agar Powder Ultra Pure(wg met.Noble i Tonney'a)
Beef Extract
Bile Salts Certified
Bile Salts Mixture Certified
Bio Peptone Certified
Brain Heart Infusion Powder
Casein Acid Hydrolysate Certified
Casein Acid Hydrolysate Certified
Casein Enzyme Hydrolysate (Tryptone)
Casein Peptone Soya Meat
Casein Yeast Peptone
Fish Peptone
Gelatin Peptone
Heart Infusion Powder
Horse Serum
Lactalbumin Hydrolysate Certified
Liver Extract Powder
Liver Hydrolysate
Malt Extract
Meat Extract Powder
Meat Peptone
Meat Peptone Type P (trawiony pepsyną)
Meat Peptone Type T (trawiony trypsyną)
Mycological Peptone Certified
Ox Bile Bacteriological
Ox Bile Bacteriological
Ox Bile Dried Certified
Peptone Bacteriological
Peptonized Milk
Proteose Peptone
Protose
Sodium Biselenite
Sodium Cholate
Sodium Deoxycholate
Sodium Tauroglycocholate
Soya Peptone
Special Peptone Certified
Tryptone
Tryptose
Yeast Autolysate
Yeast Extract (Paste)
Yeast Extract Powder
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE
EM136
EM137
EM070
EM019
EM018
EM203
EM092
EM075
EM173
EM130
EM001
EM096
EM191
EM071
EM032
EM104
EM105
EM011
EM012
EM003
EM103
EM052
EM047
EM058
EM013
EM030
EM031
EM068
EM014
EM147
EM102
EM051
EM081
EM094
EM057
EM048
EM028
EM023
EM024
EM114
EM025
EM156
EM152
EM027
EM034
SUPLEMENTY DO PODŁOŻY
EM095
EM123
EM039
EM214
EM212
EM213
EM299
EM069
EM059
EM004
EM093
EM005
EM009
EM042
EM090
EM078
EM132
EM006
EM007
EM008
EM067
EM106
EM145
EM035
EM135
EM029
EM036
EM033
EM181
EM010
EM115
EM015
EM073
EM045
EM046
EM226
EM148
EM195
EM065
EM064
EM125B
EM125A
EM125IB
EM141
EM056
EM054
EM021
EM131Acd
EM112
EM002
EM053
EM117
EM022
EM111
EM225
EM116
EM055
EM144
EM016
EM142
EM206
EM017
EM143
EM037
EM038
EM040
EM041
EM026
EM126
EM061
EM063I
10% Lactic Acid Solution (10 ml/1 fiol)
50% Potassium Lactate (10 ml/1 fiol)
Aeromonas Selective Supplement
ALOA Enrichment Supplement
ALOA Selective Supplement I
ALOA Selective Supplement II
ALOA Selective Supplement I + II
B.P. Sulpha Supplement
Basic Fuchsin (6,0 g/fiol)
Bordetella Selective Supplement
Bromo Cresol Purple (15,0 mg/fiol)
Brucella Selective Supplement
Campylobacter Growth Supplement
Campylobacter Selective Supplement IV Preston
Campylobacter Selective Supplement
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)
Campylobacter Selective Supplement w/ Hemin (Karmali)
Campylobacter Supplement I (Blasner -Wang)
Campylobacter Supplement II (Butzler)
Campylobacter Supplement III (Skirrow)
Campylobacter Supplement V (BFCSA)
Campylobacter Supplement VI (Butzler)
CAT Selective Supplement
CC Supplement
CCDA Selective Supplement
Cetrinix Supplement (CAN)
CFC Suplement
Chloramphenicol Selective Supplement
Chromogen Listeria Selective Supplement
Clostridium difficile Supplement
CNA Supplement
Dermato Supplement
Diphtheria Virulence Supplement (Part A&B)
Egg Yolk Emulsion (100 ml/fiol)
Egg Yolk Tellurite Emulsion (100 ml/fiol)
Enterococcus faecium Selective Supplement
Enterococcus Selective Supplement
Fibrynogen Plasma Trypsin Inhibitor Supplement
Fraser Enrichment Supplement
Fraser Listeria Supplement
Fraser Selective Suplement na 500 ml
Półfraser Selective Suplement na 225 ml
Półfraser Selective Suplement PN-EN ISO 11290-1:1999 na
500 ml
Fraser Supplement
G. Vaginalis Selective Supplement
GBS Supplement
GC Supplement w. Antibiotic
Genta -Oxy Selective Supplement
George Kimmig Selective Supplement
GN Spore Anaerobic Supplement
Gruft Mycobacteria Supplement
Haemophilus Growth Supplement
Hemoglobin Powder (100 g)
Kimmig Selective Supplement
Klebsiella Selective Supplement
KV Supplement
Lactic Supplement
Legionella BMPA Selective Supplement
Legionella Growth Supplement
Legionella Growth Supplement (BCYE)
Legionella Growth Supplement (w/o cystein)
Legionella Selective Supplement
Legionella Selective Supplement (GVPC)
Legionella Selective Supplement II
Legionella Selective Supplement III
Legionella Selective Supplement IV (MWY)
Legionella Supplement
Linco T Supplement
Listeria Moxalactam Supplement
Listeria PALCAM Suplement
Listeria Selective Suppl. II
Listeria UVM Supplement I
Listeria UVM Supplement II
McBride Listeria Supplement
Middlebrook ADC Growth Supplement
Middlebrook OADC Growth Supplement
MKTT Novobiocin Supplement
MUG Supplement, wg PN ISO 6391:2000
Mycoplasma Enrichment Supplement
Mycoprep (do upłynniania plwociny, zestaw na 2 testy)
Nalidixic Selective Supplement
Non Spore Anaerobic Supplement
Novobiocin Supplement
Oxacillin Resistance Selective Supl.
Oxford Listeria Supplement
Oxytetra Selective Supplement
Park and Sanders Selective Supplement I
Park and Sanders Selective Supplement II
Perfringens Supplement I
Perfringens Supplement II
Polymyxin B Selective Supplement
Potassium Chlorate Supplement
Potassium Tellurite 1% (10ml/fiol)
Potassium Tellurite 3,5% (1 ml/fiol)
Rosolic Acid (0,1g/fiol)
SFP Supplement
Staph-Strepto Supplement
Strepto Supplement
Sulpha Supplement
T.S.C. Supplement (Perfringens T.S.C. Supl.)
Tellurite - Cefixime Supplement
Ticarcllin Supplement
Toluidine Blue (1g/fiol)
Tributyrin (10ml/1 fiol)
Trichomonas Selective Supplement II
TTC Solution 1% (10ml/fiol)
Urea 40% Supplement (5ml / 1 fiol)
Vancio T Supplement
VCN Supplement
VCNT Supplement
Vitamin K1 Supplement
Vitamino Growth Supplement
Willis Hobbs Supplement
XLT4 Supplement
Yeast Autolysate Supplement
Yersinia Selective Supplement
STERYLNA KREW W BUTELKACH O OBJĘTOŚCI
50, 100, 200 I 500 ML
500/B
600/B
12
Sterylna odwłókniona krew barania bez perełek szklanych
Sterylna odwłókniona krew końska
SZCZEPY WZORCOWE TCS
Selectrol® to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną
z Health Protection Agency Culture Collection są uzyskiwane wyłącznie z kolekcji NCTC (National Collection of Type Cultures)
oraz z kolekcji NCPF (National Collection of Pathogenic Fungi).
MIKROORGANIZMY Z PIERWSZEGO PASAŻU O GWARANTOWANYM POCHODZENIU I NIEZWYKLE WYGODNYM PRZYGOTOWANIU,
w opak. po 10 lub 25 szt.
MM94
MM86T
MM86
MM29T
MM29
MM44
MM82
MM28T
MM28
MM42T
MM42
MM27T
MM45
MM31
MM26T
MM26
MM01T
MM17T
MM17
MM18T
MM18
MM52T
MM35T
MM02T
MM02
MM24T
MM24
MM33T
MM33
MM38T
MM38
MM63T
MM75T
MM93T
MM93
MM81T
MM98T
MM100
MM88T
MM04T
MM04
MM83T
MM76T
MM92T
MM48T
Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC®16404 (10 szt.)
Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC® 10876 (10 szt.)
Bacillus cereus NCTC 7464 / ATCC® 10876 (25 szt.)
Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC® 6633 (10 szt.)
Bacillus subtilis NCTC 10400 / ATCC® 6633 (25 szt.)
Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC® 25285 (10 szt.)
Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC®29428 (10 szt.)
Candida albicans NCPF 3255 / ATCC® 2091 (10 szt.)
Candida albicans NCPF 3255 / ATCC® 2091 (25 szt.)
Candida albicans NCPF 3179 / ATCC® 10231 (10 szt.)
Candida albicans NCPF 3179 / ATCC® 10231 (25 szt.)
Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC®8090 (10 szt.)
Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC® 13124 (10 szt.)
Clostridium sporogenes NCTC 532 / ATCC® 19404 (10 szt.)
Enterobacter aerogenes NCTC 10006 / ATCC® 13048 (10 szt.)
Enterobacter aerogenes NCTC 10006 / ATCC® 13048 (25 szt.)
Enterobacter cloacae NCTC 13380 / ATCC® 23355 (10 szt.)
Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC® 19433 (10 szt.)
Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC® 19433 (25 szt.)
Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC® 29212 (10 szt.)
Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC® 29212 (25 szt.)
Enterococcus faecalis NCTC 13379 / ATCC® 51299 (10 szt.)
Enterococcus hirae NCTC13383 /ATCC®10541 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922 (25 szt.)
Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC® 35218 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC® 35218 (25 szt.)
Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC® 10536 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC® 10536 (25 szt.)
Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC® 8739 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC® 8739 (25 szt.)
Escherichia coli NCTC 11560 (10 szt.)
Escherichia coli NCTC 9001 / ATCC® 11775 (10 szt.)
Escherichia coli O157 non-toxigenic NCTC 12900 / ATCC®
700728 (10 szt.)
Escherichia coli O157 non-toxigenic NCTC 12900 / ATCC®
700728 (25 szt.)
Haemophilus influenzae NCTC 12699 / ATCC® 49247 (10 szt.)
Haemophilus influenzae NCTC 11931 (10 szt.)
Haemophilus influenzae NCTC 8468 (10 szt.)
Klebsiella aerogenes NCTC 9528 (10 szt.)
Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC® 13883 (10 szt.)
Klebsiella pneumoniae NCTC 9633 / ATCC® 13883 (25 szt.)
Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 / ATCC® 700603 (10 szt.)
Lactobacillus brevis NCTC 13386 / ATCC® 8287 (10 szt.)
Listeria innocua NCTC 11288 / ATCC® 33090 (10 szt.)
Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC® 35152 (10 szt.)
MM48
MM77T
MM87T
MM05T
MM96T
MM43T
MM68T
MM09T
MM09
MM10T
MM10
MM40T
MM40
MM41T
MM65T
MM97T
MM73T
MM73
M84T
MM89T
MM89
MM11T
MM11
MM12T
MM13T
MM13
MM14T
MM14
MM30T
MM30
MM46T
MM46
MM64T
MM85T
MM91T
MM15T
MM15
MM16T
MM19T
MM19
MM95T
MM20T
MM20
MM06T
MM80T
MM80
13
Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC® 35152 (25 szt.)
Listeria monocytogenes NCTC 13372 ATCC® 7644 (10 szt.)
Listeria monocytogenes NCTC 11994 (10 szt.)
Neisseria gonorrhoea NCTC 8375 / ATCC® 19424 (10 szt.)
Neisseria gonorrhoea NCTC 12700 / ATCC® 49226 (10 szt.)
Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC® 14153 (10 szt.)
Proteus mirabilis NCTC 10975 (10 szt.)
Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC® 13315 (10 szt.)
Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC® 13315 (25 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853 (10 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853 (25 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC® 9027 (10 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC® 9027 (25 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 / ATCC® 15442 (10 szt.)
Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 / ATCC® 25668 (10 szt.)
Rhodococcus equi NCTC 1621 / ATCC® 6939 (10 szt.)
Saccharomyces cerevisiae NCPF 3178 (10 szt.)
Saccharomyces cerevisiae NCPF 3178 (25 szt.)
Salmonella nottingham NCTC 7832 (10 szt.)
Salmonella poona NCTC 4840 (10 szt.)
Salmonella poona NCTC 4840 (25 szt.)
Salmonella typhimurium NCTC 12023/ ATCC® 14028 (10 szt.)
Salmonella typhimurium NCTC 12023/ ATCC® 14028 (25 szt.)
Serratia marcescens NCTC 13382 / ATCC® 8100 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC12981 / ATCC® 25923 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC12981 / ATCC® 25923 (25 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 12973 / ATCC® 29213 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 12973 / ATCC® 29213 (25 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC® 6538P (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 7447 / ATCC® 6538P (25 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC® 6538 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 10788 / ATCC® 6538 (25 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 12493 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 6571 / ATCC® 9144 (10 szt.)
Staphylococcus aureus NCTC 13373 / ATCC® 43300 (10 szt.)
Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC® 12228 (10 szt.)
Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC® 12228 (25 szt.)
Streptococcus agalactiae NCTC 8181 / ATCC® 13813 (10 szt.)
Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 /ATCC® 6303 (10 szt.)
Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 /ATCC® 6303 (25 szt.)
Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 /ATCC® 49619 (10 szt.)
Streptococcus pyogenes NCTC 12696 /ATCC® 19615 (10 szt.)
Streptococcus pyogenes NCTC 12696 /ATCC® 19615 (25 szt.)
Vibrio parahaemolyticus NCTC 10885 (10 szt.)
Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC® 9610 (10 szt.)
Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC® 9610 (25 szt.)
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
Krążki produkowane są w nowoczesnym zakładzie wyposażonym w zautomatyzowane linie produkcyjne oparte o najnowsze
technologie. Do każdej dostawy dołączony jest certyfikat kontroli jakości. Krążki pakowane są w szczelne, higroskopijne opakowania
typu probówka, tubus lub blister z pochłaniaczem wilgoci. Produkcja odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001
i ISO 13485, krążki posiadają znak CE oraz rejestrację w URWM.
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
BIBUŁOWE
Wielkość opakowania 1 x 50 szt
E110123
Amikacin 10
E110124
Amikacin 30
E110135
Amoxycillin 10
E110132
Amoxycillin 25
E110117
Amoxycillin/Clavulan acid 2/1
E110116
Amoxycillin/Clavulan acid 20/10
E110122
Ampicillin 10
E110129
Ampicillin 2
E110125
Ampicillin 25
E110127
Ampicillin/Sulbactam 10/10
E110128
Ampicillin/Sulbactam 20/10
E110145
Azithromycin 15
E110143
Azlocillin 75
E110146
Aztreonam 30
E110312
Bacitracin 10
E111606
Benzylpenicillin 1
E113017
Carbenicillin 100
E115729
Cefacetril 30
E113049
Cefaclor 30
E113057
Cefadroxil 30
E113030
Cefamandole 30
E113002
Cefepim 30
E113125
Cefepim/Clavulan Acid 30/10
E113058
Cefixime 5
E113055
Cefoperazone 30
E113074
Cefoperazone 75
E115727
Cefoperazone/Sulbactam 3:1
E113018
Cefotaxime 30
E113064
Cefotaxime 5
E113092
Cefotaxime/Clavulan Acid 30/10
E113133
Cefoxitin 30
E113077
Cefpirom 30
E110101
Cefpodoxime 10
E110201
Cefpodoxime 30
E113096
Cefpodoxime/Clavulan Acid 10/1
E110202
Cefpodoxime/Clavulan Acid 30/10
E113039
Cefprozil 30
E115729
Cefquinom 30
E115629
Ceftazidime 10
E113013
Ceftazidime 30
E113098
Ceftazidime/Clavulan Acid 30/10
E113072
Ceftibuten 30
E115477
Ceftizoxime 30
E113056
Ceftriaxone 30
E113050
Cefuroxime 30
E113132
Cephalexin 30
E113012
Cephalothin 30
E113054
Cephazolin 30
E113066
Cephradine 30
E110104
Chinopristina/Dalfopristina
E113016
Chloramphenicol 30
E115162
Cinoxacin 100
E113142
Ciprofloxacin 5
E113060
Clarithromycin 15
E113022
Clindamycin 2
E113032
Cloxacilin 5
E113114
Colistin sulphate 10
E113113
Colistin sulphate 25
E115667
Colistin sulphate 50
E113122
Cotrimoxazole 23,75/1,25
E113123
Daptomycin 30
E115090
Doripenem 10
E111412
E110104
E110510
E110502
E110515
E110619
E115183
E110621
E115122
E115023
E110617
E110712
E110718
E115072
E110913
E111112
E110105
E110106
E115023
E115028
E111212
E111246
E110107
E111232
E110635
E110108
E111352
E111329
E111336
E111328
E111322
E111340
E111364
E115523
E111330
E111426
E111436
E111429
E111438
E111434
E115034
E111432
E111433
E111465
E111463
E111516
E110110
E111515
E111532
E111522
E111634
E111614
E191712
E111620
E111616
E111618
E110103
E191612
E111632
E111816
E111818
E111920
E111922
E110113
E111925
E111926
Doxycycline 30
Enoxacin 10
Enrofloxacin 5
Ertapenem 10
Erythromycin 15
Florfenicol 30
Fosfomycin 50
Fosfomycin/Trometamol 200
Furazolidon 100
Furazolidon 50
Fusidic Acid 10
Gentamicin 10
Gentamicin 120
Gentamicin 30
Imipenem 10
Kanamycin 30
Levofloxacin 15
Levofloxacin 5
Lincomycin 10
Lincomycin 15
Lincomycin 2
Linezolid 10
Linezolid 30
Loracarbef 30
Marbofloxacin 5
Mecillinam 10
Meropenem 10
Methicillin 10
Methicillin 5
Metronidazole 5
Mezlocillin 75
Minocycline 30
Moxifloxacin 5
Mupirocin 200
Mupirocin 5
Nalidixic Acid 30
Neomycin 10
Neomycin 30
Netilmicin 10
Netilmicin 30
Nitrofurantoin 100
Nitrofurantoin 300
Norfloxacin 10
Novobiocin 30
Novobiocin 5
Ofloxacin 5
Oleandomycin 15
Oxacillin 1
Oxacillin 5
Oxytetracyclin 30
Pefloxacin 5
Penicillin G 10 units
Phenoxymethylpenicillin 10
Pipemid Acid 20
Piperacillin 100
Piperacillin 30
Piperacillin/Tazobactam 100/10
Piperacillin/Tazobactam 30/6
Polymyxin B 300 units
Rifampicin 5
Roxithromycin 15
Sparfloxacin 5
Spectinomycin 100
Spiramycin 100
Streptomycin 10
Streptomycin 25
14
E111946
E113122
E112022
E112054
E112010
E112031
E112033
E112056
E112020
E112042
E112026
E112015
E112023
E112028
Streptomycin 300
Sulphamethoxazole/Trimeth.
23,75/1,25 s.Cotrimoxazol
Teicoplanin 30
Telithromycin 15
Tetracycline 30
Ticarcillin 75
Ticarcillin/Cavulan Acid 75/10
Tigecycline 15
Tobramycin 10
Trimethoprim 1,25
Trimethoprim 5
Tylosin 30
Vancomycin 30
Vancomycin 5
Antymykotyki
E110191
E110391
E190512
E190622
E190632
E190612
E191112
E191312
E115119
E191422
Amphotericin B 20
Clotrimazol 10
Econazol 10
Fluconazol 10
Fluconazol 25
Flucytosin 1
Ketoconazol 10
Miconazol 10
Natamycin 10
Nystatin 100 units
Wyposażenie
Dyspenser automatyczny na 6 rurek
Linijka do odczytu antybiogramu
metodą krążkową
Biostrefa Lite - Program do automatycznego odczytu antybiogramów
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
TABLETKOWE NEOSENSITABS TM
ROSCO
Wielkość opakowania 1 x 50 szt
60012
Amikacin 30
70112N
Amoxycillin 30
69812
Amoxycillin + Clavulanate 2+1
60112
Amoxycillin + Clavulanate 20+10
66712
Ampicillin 2
60212
Ampicillin 10
63412
Ampicillin + Sulbactam 10+10
60312
Azitromycin 15
63612
Aztreonam 30
70812N
Bacitracin 40
65012
Cefaclor 30
60412
Cefazolin 30
63712
Cefepime 30
64812
Cefepime+Clavulanate 30+10
63312
Cefixime 5
65812
Cefotaxime 5
63912
Cefotaxime 30
64712
Cefotaxime+Clavulanate 30+10
66612
Cefotaxime 30 + Boronic Acid
66512
Ceftazidime 30 + Boronic Acid
80612N
Cefoxitin 10
62912
Cefoxitin 30
63212
Cefpodoxime 10
80912
Cefpodoxime + Clavulanate 10+1
69312
Ceftaroline 30
89012
Ceftaroline 5
66012
Ceftazidime 10
64012
Ceftazidime 30
64612
Ceftazidime + Clavulanate 30+10
68412
Ceftibuten 30
64112
Ceftizoxime 30
67212
Ceftobiprole
64212
Ceftriaxone 30
60512
Cefuroxime 30
72812N
Cephalexin 30
60612
Cephalothin 30
60712
Chloramphenicol 30
65312
Ciprofloxacin 1
60812
Ciprofloxacin 5
60912
Clarithromycin 15
62512
Clindamycin 2
66312
Colistin 10
80312N
Daptomycin 30
63012
Doxycycline 30
66212
Doripenem 10
80712
Ertapenem 10
61012
Erythromycin 15
62312
Fosfomycin 200
67712
74312N
74412N
61112
69512
43012N
61212
66412
62412
43112N
74812N
67812
75112N
61312
64312
59711
75512N
63112
79812N
75712N
69212
61412
75912N
69412
61512
67012
65712
62612
76212N
76312N
61612
68312
76912N
66912
61712
77212N
68112
77312N
66812
77412N
77512N
80012N
67312
62712
77812N
61812
44712N
78112N
61912
80112N
78312N
62012
64912
Fucidin 10
Fucidin 100
Furazolidone 50
Gentamicin 10
Gentamicin 30
Gentamicin 250
Imipenem 10
Imipenem + EDTA 10 + 750
Kanamycin 30
Kanamycin 500
Levofloxacin 5
Linezolid 10
Linezolid 30
Mecillinam 10
Meropenem 10
Metronidazole 5
Metronidazole 16
Minocycline 30
Moxifloxacin 5
Mupirocin 10
Mupirocin 200
Nalidixan 30
Neomycin 120
Netilmicin 10
Netilmicin 30
Nitrofurantoin 100
Nitrofurantoin 200
Nitrofurantoin 300
Norfloxacin 10
Novobiocin 5
Ofloxacin 5
Oxacillin 1
Pefloxacin 10
Penicillin 1U (Penicillin G)
Penicillin 10 U (Penicillin G)
Pipemicid Acid 30
Piperacillin 30
Piperacillin 100
Piperacillin +Tazobactam 30+6
Piperacillin +Tazobactam 100+10
Polymyxins (Colistin) 150
Quinupristin - Dalfopristin 15
Retapamulin 2
Rifampicin 5
Spectinomycin 200
Streptomycin 10
Streptomycin 500
Sulfonamides 240
Teicoplanin 30
Telithromycin 15
Temocyllin 30
Tetracyclines 30
Ticarcillin 75
KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE
E171011
E171010
E171042
E171052
E171032
E115023
E110100
E171061
E111463
45711
E171021
48821
E112026
E171051
E171041
E171031
Bacitracin 0,1
Bacitracin Discs 0,04 do ident. Paciorkowców gr. A
BV Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
BVX Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
BX Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
Furazolidon 50 do róznicowania Staphylococcus od Micrococcus
Krążki czyste (bez antybiotyku)
Krążki EF do różnicowania E.faecalis od E.faecium
Metronidazole Discs 50 g do identyfikacji G. vaginalis
Novobiocin 5 do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus
Oxidase
Optochin Discs 5 µg do identyfikacji S. pneumoniae
Tributyrin do identyfikacji Moraxella cattarhalis
Trimethoprim 5 do identyfikacji G. vaginalis
V + X Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
V Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
X Factor Discs do identyfikacji Haemophilus spp.
15
64412
80412N
62112
65512
64512
Ticarcillin +Clavulanate 75+10
Tigecycline 15
Tobramycin 10
Trimethoprim 2,5
Trimethoprim 5
62212
Trimethroprim + Sulfamethoxazole
25 (1,25+23,75)
68812
62812
Vancomycin 5
Vancomycin 30
Antymykotyki
81012N
82412N
81112N
81212N
81312N
82512N
81512N
81812N
81912N
82012N
82212N
82612N
87412N
82312N
Amphotericin B 10
Caspofungin 5
Ciclopirox 50
Clotrimazole 10
Econazole 10
Fluconazole 25
Fluorocytosine 1
Itraconazole 8
Ketoconazole 15
Miconazole 10
Nystatin 50
Posaconazole 5
Terbinafine 30
Voriconazole 1
Krążki weterynaryjne
70512N
67912
72012N
72412N
73912N
89112
85112N
74112N
75012N
78612N
79212N
Apramycin 40
Cefadroxil 30
Cefquinome 30
Ceftiofur 30
Enrofloxacin 10
Enrofloxacin 5
Florfenicol 30
Flumequine 30
Linco-spectin 15+200
Tiamulin 30
Tylosin 150
Krążki weterynaryjne specjalne
Minimalne zamówienie 100 rurek x 50 tabl.
Na stanie mogą się znajdować pojedyncze ilości
krążków specjalnych
83912N
71512N
83012N
85712N
86212N
88612
86812N
79912N
77912N
87712
87912N
Cefapirin 30
Cefoperazone 75
Lincomycin/Neomycin 15+60
Marbofloxacin 5
Naf-Pen-Strep 5+2+20
Neomycin+Oxacillin (Cloxacillin)
60+5
Penicillin/Novo 10/30
Pirlimycin 10
Spiramycin 200
Tiamulin/Tetra 30+15
Tilmicosin 80
IDENTYFIKACJA BIOCHEMICZNA
KRĄŻKI TABLETKOWE DIATABS DO IDENTYFIKACJI
BIOCHEMICZNEJ TM ROSCO
ZESTAWY TABLETKOWE DO IDENTYFIKACJI
MECHANIZMÓW OPORNOŚCI TM ROSCO
Wielkość opakowania 1 x 50 szt. lub 1 x 25 szt.
52011
Adonitol
55921
Alkaline Phosphatase
50211
Alpha-Galactosidase
50411
Alpha-Glucosidase
56211
Arginine Dihydrolase (ADH)
40211
Bacitracin low 0,4 U
50511
Beta-Glucosidase
50611
Beta-Glucuronidase (PGUA)
45521
Beta-Lactamase (Acido)
50821
Beta-Xylosidase
40411
Bile Esculin
10041
Boronic Acid
40511
Brilliant Green 100 ug
41621
C-390
10031
Cloxacillin 500
58911
Cycloheximide
59611
Deferoxamine 250 ug
10051
Dipicolinic Acid
54021
d-Xylose
56611
Esculin Hydrolysis
42611
Factor V
42511
Factor X
42711
Factor X + V
46711
Gamma-Glutamyl Aminopeptidase
52611
Glucose
56711
Hippurate Hydrolysis
59551
Indoxyl Acetate
52711
Inulin
52811
Lactose
52121
l-Arabinose
58411
LDC/Indole
46811
Leucine Aminopeptidase
53411
l-Rhamnose
56811
Lysine Decarboxylase (LDC)
52911
Maltose
53011
Mannitol
53111
Mannose
59711
Metronidazole 5 µg
43611
Metronidazole 50 µg
43711
Nitrate Reduction
45421
O/129 (Vibriostaticum) 150 µg
50311
ONPG (Beta-Galactosidase)
44211
Optochin
57011
Ornithine Decarboxylase (ODC)
44311
Oxgall 1000ug
45711
Oxidase
59011
PGUA/Indole
57321
Porphyrin (d-Ala)
46911
Proline Aminopeptidase
59311
Ps.aeruginosa Screen 80 ug
59811
Pyrazinamidase
47011
Pyrrolidonyl Aminopeptidase
44611
S.P.S. 1000 ug
53711
Sorbitol
53811
Sucrose
57811
TDA or Indole
45011
Tellur 500 ug
53911
Trehalose
48821
Tributyrin
47211
Trypsin
57511
Urease
57611
Urease/Indole
57911
Urease/TDA
57711
Voges-Proskauer
Wielkość opakowania 50 testów
98014
Total ESBL Confirm Kit wg EUCAST
98011
ESBL Confirm Kit wg CLSI
98012
ESBL Confirm Kit z chromosomalnym AmpC wg EUCAST
98022
Rapid ESBL Kit Screen Kit
98008
ESBL + AmpC Screening Kit
98019
Total ESBL + AmpC Confirm Kit
98021
Rapid CARB Screen Kit
98006
KPC and MBL Confirm Kit
68912
Triple Disk - Detection of KPC + MBL
98015
KPC, MBL and OXA-48 Confirm Kit
98020
KPC/MBL in P. aeruginosa/Acinetobacter Confirm Kit
98016
Total MBL Confirm Kit
98007
AmpC Confirm Kit
98017
hVISA, GISA, VRE, Daptomycin detection
Colistin resistance in Enterobacteriaceae, P. aeruginosa
98018
i Acinetobacter
98009
Urin Kit Private Praksis
ODCZYNNIKI DODATKOWE
Wielkość opakowania 20 ml
92231
Aminopeptidase reagent
92031
Kovac's reagent
91731
Ninhydrin 3,5% roztwór
91831
N - N - Dimethyl - a - naphtyl
91931
Sulfalinic Acid
TESTY DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI
74156
78619/71709
71675
71822
72592
71679
76033
74160
71640
80257
16
AF Genital System (identyfikacja, ocena półilościowa
i określenie lekowrażliwości mykoplazm oraz wykrywanie
innych patogenów układu moczo-płciowego) 20 testów
EnteroPluri Test (identyfikacja Enterobacteriaceae, karta
kodów) 25 testów
Copro System Plus (identyfikacja i wykrywanie patogenów
jelitowych) 20 testów
Integral System Yeast Plus (identyfikacja i oznaczanie
lekowrażliwości grzybów drożdżoidalnych) 20 testów
Mycoplasma System Plus (identyfikacja, ocena ilościowa
i określenie lekowrażliwości mykoplazm układu moczopłciowego) 20 testów
Pathogenic System System (wstępna identyfikacja
patogenów z nosogardzieli, małżowiny usznej, oczu i innych
materiałów klinicznych) 20 testów
SensiQuattro Candida EU (określenie lekowrażliwości Candida
spp dla 8 antymykotyków: Fluconazole, Voriconazole,
Posaconazole, Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin,
Flucytosine, Amphotericin B) 20 testów
Urin System Plus (identyfikacja, ocena ilościowa i określenie
lekowrażliwości patogenów układu moczo-płciowego)
20 testów
Listeria 18R (identyfikacja Listeria spp z próbek żywności)
20 testów
Zestaw odczynników do systemu Listeria 18R 100/200 testów
920261/92026/920260
920251/92025/920250
920141/92014/920140
920461/92046/920460
921111/92111/921110
920281/92028/920280
920311/92031/920310
920121/92012/920120
920521/92052/920520
920531/92053/920530
920291/92029/920290
921141/92114/921140
922001/92200/922000
921171/92117/921170
921441/92144/921440
922011/92201/922010
921201/92120/921200
921211/92121/921210
920371/92037/920370
921231/92123/921230
920571/92057/920570
MIC TESTY
Wielkość opakowania 10, 30 lub 100 testów (numery katalogowe dla opak.
10 testów/30 testów/100 testów)
920181/92018/920180 Amikacin 0,016-256 µg/ml
920211/92021/920210 Amoxicillin 0,016-256 µg/ml
920241/92024/920240 Amoxicillin-Clavulanic acid 2/1 0,016-256 µg/ml
Amoxicillin-Clavulanic Acid (2 µg/ml)
921801/92180/921800
wg EUCAST 0,016-256 µg/ml
920031/92003/920030 Ampicillin 0,016-256 µg/ml
920271/92027/920270 Ampicillin-Sulbactam 2/1 0,016-256 µg/ml
921811/92181/921810 Ampicillin-Sulbactam (4 µg/ml) wg EUCAST 0,016-256 µg/ml
920301/92030/920300 Azithromycin 0,016-256 µg/ml
920331/92033/920330 Aztreonam 0,016-256 µg/ml
921731/92173/921730 Aztreonam 0,064-1024 µg/ml
920191/92019/920190 Bacitracin 0,016-256 µg/ml
920361/92036/920360 Cefaclor 0,016-256 µg/ml
921261/92126/921260 Cefepime 0,016-256 µg/ml
920601/92060/920600 Cefixime 0,016-256 µg/ml
920231/92023/920230 Cefoperazone-Sulbactam (2/1) 0,016-256 µg/ml
920071/92007/920070 Cefotaxime 0,002-32 µg/ml
920061/92006/920060 Cefotaxime 0,016-256 µg/ml
920201/92020/920200 Cefotetan 0,016-256 µg/ml
920661/92066/920660 Cefoxitin 0,016-256 µg/ml
920081/92008/920080 Cefpirome 0,016-256 µg/ml
920051/92005/920050 Cefpodoxime 0,016-256 µg/ml
920491/92049/920490 Ceftaroline 0,016-256 µg/ml
921381/92138/921380 Ceftazidime 0,016-256 µg/ml
920161/92016/920160 Ceftizoxime 0,002-32 µg/ml
920431/92043/920430 Ceftriaxone 0,002-32 µg/ml
920421/92042/920420 Ceftriaxone 0,016-256 µg/ml
921291/92129/921290 Cefuroxime 0,016-256 µg/ml
920391/92039/920390 Cephalothin 0,016-256 µg/ml
920751/92075/920750 Chloramphenicol 0,016-256 µg/ml
920451/92045/920450 Ciprofloxacin 0,002-32 µg/ml
920481/92048/920480 Clarithromycin 0,016-256 µg/ml
920721/92072/920720 Clindamycin 0,016-256 µg/ml
920441/92044/920440 Cloxacillin 0,016-256 µg/ml
921411/92141/921410
Colistin 0,016-256 µg/ml
921421/92142/921420 Colistin 0,064-1024 µg/ml
921451/92145/921450 Daptomycin 0,016-256 µg/ml
920401/92040/920400 Doripenem 0,002-32 µg/ml
921561/92156/921560 Doxycycline 0,016-256 µg/ml
920131/92013/920130 Enrofloxacin 0,002-32 µg/ml
921571/92157/921570
Ertapenem 0,002-32 µg/ml
920511/92051/920510 Erythromycin 0,016-256 µg/ml
920781/92078/920780 Fosfomycin 0,016-256 µg/ml
920791/92079/920790 Fosfomycin 0,064-1024 µg/ml
920091/92009/920090 Fusidic Acid 0,016-256 µg/ml
920111/92011/920110
Gatifloxacin 0,002-32 µg/ml
920351/92035/920350 Gemifloxacin 0,002-32 µg/ml
920091/92009/920090 Gentamicin 0,016-256 µg/ml
920101/92010/920100 Gentamicin 0,064-1024 µg/ml
920541/92054/920540 Imipenem 0,002-32 µg/ml
920341/92034/920340 Kanamycin 0,016-256 µg/ml
920811/92081/920810 Levofloxacin 0,002-32 µg/ml
921351/92135/921350
Linezolid 0,016-256 µg/ml
920171/92017/920170
Mecillinam 0,016-256 µg/ml
920841/92084/920840 Meropenem 0,002-32 µg/ml
920871/92087/920870 Metronidazole 0,016-256 µg/ml
920901/92090/920900 Moxifloxacin 0,002-32 µg/ml
920381/92038/920380 Mupirocin 0,064-1024 µg/ml
920321/92032/920320 Minocycline 0,016-256 µg/ml
921321/92132/921320 Nalidixid Acid 0,016-256 µg/ml
920931/92093/920930 Netilmicin 0,016-256 µg/ml
920961/92096/920960 Norfloxacin 0,016-256 µg/ml
920221/92022/920220 Nitrofurantoin 0,032-512 µg/ml
920991/92099/920990 Ofloxacin 0,002-32 µg/ml
920151/92015/920150 Oxacillin 0,016-256 µg/ml
921031/92103/921030 Penicillin G 0,002-32 µg/ml
921021/92102/921020 Penicillin G 0,016-256 µg/ml
921051/92105/921050 Piperacillin 0,016-256 µg/ml
921081/92108/921080 Piperacillin-Tazobactam (4 µg/ml) 0,016-256 µg/ml
920041/92004/920040 Polymyxin B 0,064-1024 µg/ml
Quinupristin-Dalfopristin 0,002-32 µg/ml
Rifampicin 0,002-32 µg/ml
Spectinomycin 0,064-1024 µg/ml
Spiramycin 0,002-32 µg/ml
Streptomycin 0,064-1024 µg/ml
Sulbactam 0,016-256 µg/ml
Sulfamethoxazole 0,064-1024 µg/ml
Teicoplanin 0,016-256 µg/ml
Telavancin 0,002-32 µg/ml
Telavancin 0,016-256 µg/ml
Temocillin 0,064-1024 µg/ml
Tetracycline 0,016-256 µg/ml
Tiamulin 0,002-32 µg/ml
Ticarcillin-Clavulanic acid (2 µg/ml) 0,016-256 µg/ml
Tigecycline 0,016-256 µg/ml
Tilmicosin 0,002-32 µg/ml
Tobramycin 0,064-1024 µg/ml
Tobramycin 0,016-256 µg/ml
Trimethoprim 0,002-32 µg/ml
Trimethoprim-Sulfamethoxazole (1/19) 0,002-32 µg/ml
Vancomycin 0,016-256 µg/ml
MIC testy przeciwgrużlicze
921701/92170/921700
921721/92172/921720
921711/92171/921710
Ethambutol 0,016-256 µg/ml
Ethionamide 0,016-256 µg/ml
Isoniazide 0,016-256 µg/ml
MIC testy przeciwgrzybicze :
921531/92153/921530
921551/92155/921550
921541/92154/921540
921471/92147/921470
921491/92149/921490
921481/92148/921480
921510/92151/921510
921821/92182/921820
921521/92152/921520
921501/92150/921500
Amphotericin B 0,002-32 µg/ml
Anidulafungin 0,002-32 µg/ml
Caspofungin 0,002-32 µg/ml
Fluconazole 0,016-256 µg/ml
Flucytosine 0,002-32 µg/ml
Itraconazole 0,002-32 µg/ml
Ketoconazole 0,002-32 µg/ml
Micafungin 0,002-32 µg/ml
Posaconazole 0,002-32 µg/ml
Voriconazole 0,002-32 µg/ml
MIC testy ESBL:
921611/92161/921610
921601/92160/921600
921591/92159/921590
Cefepime/Cefepime+Cl.Acid (4 µg/ml) 0,25-16/0,064-4
Cefotaxime/Cefotaxime/Cl.Acid (4 µg/ml) 0,25-16/0,016-1
Ceftazidime/Ceftazidime/Cl.Acid (4 µg/ml) 0,5-32/0,064-4
MIC testy MBL:
921621/92162/921620
921661/92166/921660
921651/92165/921650
Imipenem/Imipenem+EDTA 4-256/ 1-64 µg/ml
Imipenem/Imipenem+EDTA 0,125-8/0,032-2 µg/ml
Meropenem/Meropenem+EDTA 0,125-8/0,032-2 µg/ml
MIC testy KPC:
921671/92167/921670
921681/92168/921680
Meropenem/Meropenem
+Boronic Acid 0,125-8/0,032-2 µg/ml
Ertapenem/Ertapenem
+Boronic Acid 0,125-8/0,032-2 µg/ml
MIC testy Grd:Glycopeptide Resistance Detection:
921631/92163/921630
Vancomycin/Teicoplanin 0,5-32/0,5-32 µg/ml
MIC Test AmpC Detection:
921641/92164/921640
921691/92169/921690
17
Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin 0,5-32/0,5-32 µg
Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin 0,125-8/0,032-2 µg/ml
SZYBKIE TESTY
ODZ-188
ODZ-346
R94-112
1-305-K020
1-306-K020
ODZ-174
ODZ-275
ODZ-271
ODZ-273
R34-112
R66-112
1-308-P050
1-308-K040
01-13
R09-112
SZYBKIE TESTY
R94-112
CT45601
ODZ-186
ODZ-248
ODZ-160
ICH-502
32041
ODZ-330
ODZ-278
ODZ-055
CT 45551
ODZ-187
1-325-K020
1-325-P020
1-302-K020
RT04231
RT03231
RT01231
R70-110
R90-112
ODZ-085
ODZ-189
Adenovirus (20 testów) kasetka
Adenovirus respiratory (20 testów) kasetka
Astrovirus (20 testów) kasetka
Calprotectin (20 testów)
Campylobacter (20 testów)
Chlamydia (20 testów)
Clostridium difficile Toksyna A + B (20 testów) kasetka
Clostridium difficile GDH (20 testów) kasetka
Crypto (20 testów) kasetka
Crypto-Giardia (20 testów) kasetka
E.Coli (20 testów) kasetka
Enterovirus (20 testów) kasetka
Giardia Lamblia (20 testów) kasetki
Giardia Lamblia (20 testów) paski
Helico (H. pylori Ag) (20 testów) kasetka + aplikator
HBsAg (25 testów) kasetka
HCV (25 testów) kasetka
HIV (25 testów) kasetka
IM ( Mononukleoza zakażna) (30 testów) kasetka
Influenza A+B (20 testów) kasetka
Lactoferrin (20 testów) kasetka
Legionella (20 testów) kasetka
Listeria (20 testów) kasetka
Norovirus (20 testów) kasetka
Rotavirus (20 testów) kasetka
Rota/Adeno wirus (20 testów) kasetki
RSV (20 testów) kasetka
Salmonella (20 testów) kasetka
Salmonella Typhi (20 testów) kasetka
Shigella (20 testów) (20 testów) kasetka
Shigella Dysenteriae (20 testów) kasetka
Strep A (20 testów) kasetka
Strep B (20 testów) kasetka
Syphilis (50 testów) pasek
Syphilis (40 testów) kasetka
Szybki test ureazowy (50 testów)
TB
PODŁOŻA TRANSPORTOWO-WZROSTOWE
DO POSIEWU MOCZU
67404
67465
68197
Uricult (MacConkey/CLED)
Uricult Plus (Enterococcus/MacConkey/CLED)
Uricult Trio (MacConkey/CLED/Chromagar E. coli)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
70700
Cultura M - cieplarka inkubator
KONTROLA HIGIENY
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI
MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI
133148
133149
68010
68012
68267
68013
Clean Card Pro- test nowej generacji, do szybkiej
kontroli czystości bakteriologicznej powierzchni, wynik
w postaci zmiany zabarwienia już po 30 sekundach !
HYGICULT TPC - do oznaczania ogólnej liczby
drobnoustrojów
HYGICULT E - do oznaczania bakterii z rodz.
Enterobacteriaceae
HYGICULT E/ β - do oznaczania bakterii z rodz.
Enterobacteriaceae, β-glukuronidazo- pozytywnych
HYGICULT Y+F - do oznaczania pleśni i drożdży
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI TYPU
COMPACT DRY
1000166
1000167
1002877
1000899
1001013
1002881
1002970
1002971
1002972
1000168
1000169
1002878
1002960
1002961
1002962
1002941
1002942
1002943
1000869
1000870
1002880
1000867
1000868
1002879
1002973
1002938
1002940
1002944
1002945
1002946
1000900
1001014
1002882
1006732
1006731
1002953
1002952
1000100
1000101
25 testów
50 testów
10 testów
10 testów
10 testów
10 testów
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI
MIKROBIOLOGICZNEJ PŁYNÓW
67987
67683
67686
Easicult Combi - do oznaczania ogólnej liczby
drobnoustrojów oraz do oznaczania drożdży i pleśni
Easicult TTC - do oznaczania ogólnej liczby
drobnoustrojów
Easicult M - do oznaczania drożdży i pleśni
10 testów
10 testów
10 testów
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
70700
Cultura M - cieplarka inkubator
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI TYPU ATP
1002653
1002671
1002672
1002657
1002647
1002658
1002648
1002650
1002652
1002655
Lumitester PD 20 - aparat przenośny do monitorowania
higieny
LuciPack Pen - do Lumitesteru PD20 wymazówki do
monitorowania higieny
LuciPack Aqua
LED - Control Swab
Lumitester C-110 - aparat stacjonarny do różnego typu
aplikacji, zależnie od stosowanych testów
Lucipack II do luminotesteru C -110 - wymazówki do
monitorowania higieny
Checklite 250 Plus - zestaw do oznaczania ogólnego
zanieczyszczenia mikrobiol. i monitorowania higieny
Checklite HS -Set - zestaw do bardzo czułego
oznaczania ogólnego zanieczyszczenia
mikrobiologicznego
Checklite CT Kit - do szybkiego wykrywania (5,5 h)
ogólnej ilości bakterii z grupy coli
Checklite Milk - zestaw do oznaczania ogólnego
zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produktach
mlecznych
1 szt.
100 szt.
100 szt.
1
1 szt.
100 szt.
250 szt.
100 szt.
150 szt.
100 szt.
18
40 płytek
240 płytek
920 płytek
40 płytek
Compact Dry LS - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania Listeria
920 płytek
40 płytek
Compact Dry X-BC - do wykrywania i
240 płytek
ilościowego oznaczania Bacillus cereus
920 płytek
40 płytek
Compact Dry EC - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania E. coli I form coli
920 płytek
40 płytek
Compact Dry X-SA - do wykrywania i ilościowe240 płytek
go oznaczania Staphylococcus aureus
920 płytek
40 płytek
Compact Dry ETB - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania Enterobacteriaceae
920 płytek
40 płytek
Compact Dry YM - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania drożdży i pleśni
920 płytek
40 płytek
Compact Dry CF - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania form coli
920 płytek
40 płytek
Compact Dry SL - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania Salmonella
920 płytek
40 płytek
Compact Dry ETC - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania Enterococci
920 płytek
40 płytek
Compact Dry VP - do wykrywania i ilościowego
240 płytek
oznaczania Vibrio parahaemolyticus
920 płytek
Compact Dry TTC - do oznaczania ogólnej liczby 40 wymazówek
bakterii w herbatach, z netralizatorem katechiny 240 wymazówek
40 wymazówek
Compact Dry swab
240 wymazówek
Listeria Swab
25 wymazówek
Coliform Swab
25 wymazówek
Compact Dry TC - do wykrywania i ilościowego
oznaczania bakterii tlenowych
SPRZĘT JEDNORAZOWY
PŁYTKI PETRIEGO PS
BAKTERIOLOGICZNE PODŁOŻA TRANSPORTOWE
PODŁOŻA STUART
opak.
18PAHV.I
1414000
Sterylne podłoża transportowe STUART bez węgla,
aplikator plastikowy o długości 150 mm, wacik wiskozowy
150
18PADV.I
1414100
Sterylne podłoża transportowe STUART bez węgla,
aplikator drewniany o długości 150 mm, wacik bawełniany
150
18PAD.I
14111700
Sterylne podłoża transportowe STUART bez węgla,
aplikator aluminiowy o długości 150 mm
150
1413000
Sterylne podłoża transportowe STUART z węglem,
aplikator plastikowy o długości 150 mm, wacik wiskozowy
150
14111600
Sterylne podłoża transportowe STUART z węglem,
aplikator aluminiowy o długości 150 mm
150
PODŁOŻA AMIES
81
18PABNV.I
18PAB.I
BP903S25SQ
opak.
18PAK.I
1412000
Sterylne podłoża transportowe AMIES bez węgla, aplikator
plastikowy o długości 150 mm, wacik wiskozowy
150
1412100
Sterylne podłoża transportowe AMIES bez węgla, aplikator
drewniany o długości 150 mm, wacik bawełniany
150
14112000
Sterylne podłoża transportowe AMIES bez węgla, aplikator
aluminiowy o długości 150 mm,
150
18PAL.I
1411000
Sterylne podłoża transportowe AMIES z węglem, aplikator
plastikowy o długości 150 mm
150
151
14111100
Sterylne podłoża transportowe AMIES z węglem, aplikator
aluminiowy o długości 150 mm
150
18PAE.I
18PAF.I
181
18PAG.I
18PAI.I
WYMAZÓWKI BEZ PODŁOŻY
WYMAZÓWKI DREWNIANE
Drewniane o dł. 150 mm, z wacikiem bawełnianym
100
5100/SG/CS
Drewniane o dł. 150 mm, z wacikiem bawełnianym,
sterylne, pak. poj.
100
5100/SG/2
Drewniane o dł. 150mm, z wacikiem bawełnianym,
sterylne, pak. po 2 szt.
100
5100/SG/10
Drewniane o dł. 150mm, z wacikiem bawełnianym,
sterylne, pak. po 10 szt.
100
1421000
Drewniane o dł. 150mm, z wacikiem bawełnianym,
w probówce, sterylne
BSV136
opak.
BSV1371
BSV180
100
6100/SG/CS
100
A040
Plastikowe o dł. 130 mm, w probówce, z wacikiem,
sterylne, OKULISTYCZNE
50
1422000
Plastikowe o dł. 150 mm, z wacikiem, w probówce,
sterylne
100
1425000
Aluminiowe o dł. 150 mm w probówce, z wacikiem
bawełnianym, sterylne
100
BSV1201
BSV1351
BSV137
Plastikowe o dł. 150 mm, z wacikiem z wiskozy
Ezy o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane po 20 szt.
Ezy o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane po 10 szt.
Ezy o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane po 5 szt.
Ezy o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane indywidualnie
Ezy o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane po 20 szt.
Ezy o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane po 10 szt.
Ezy o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane po 5 szt.
Ezy o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane
indywidualnie
BSV134
100
Plastikowe o dł. 150 mm, z wacikiem z wiskozy, sterylne,
pak.pojedynczo
EZY JEDNORAZOWE
PIPETY PASTEURA Z PE
BSV135
BSM030/V
BSV121
BSV1210
BSV1215
BSV1211
BSV120
BSV1200
BSV1205
500
500
500
600
500
500
600
500
500
500
500
500
320
220
240
opak.
5100
WYMAZÓWKI PLASTIKOWE, ALUMINIOWE
opak.
Sterylne płytki Petriego, Ø 55 mm, z żebrami
wentylacyjnymi KONTAKTOWE
Sterylne płytki Petriego, Ø 60 mm z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 60 mm bez żeber
wentylacyjnych
Sterylne płytki Petriego, Ø 80 mm bez żeber
wentylacyjnych
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm bez żeber
wentylacyjnych
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm z żebrami
wentylacyjnymi
Aseptyczne płytki Petriego, Ø 90 mm z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm, z żebrami
wentylacyjnymi, KONTAKTOWE
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm, dwudzielne, z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm, trójdzielne, z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 90 mm, czwórdzielne, z
żebrami wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 100 mm, z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne płytki Petriego, Ø 120 mm, bez żeber
wentylacyjnych
Sterylne płytki Petriego, Ø 140 mm, z żebrami
wentylacyjnymi
Sterylne KWADRATOWE płytki Petriego o wymiarach
120x120 mm, do antybiogramów
opak.
Pipety o poj. 1 ml, dł. 14,5 cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1 ml
Pipety o poj. 1 ml, dł. 14,5 cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1 ml,
sterylne, pak. po 5 szt.
Pipety o poj. 1 ml, dł. 14,5 cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1 ml,
sterylne, pak. indyw.
500
1000
1000
Pipety o poj. 3 ml, dł. 15,5 cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml
Pipety o poj. 3 ml, dł. 15,5 cm, podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml,
sterylne, pak. po 5 sztuk
Pipety o poj. 3 ml, dł. 15,5 cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3
ml, sterylne, pak. indyw.
Pipety o poj. 10 ml, dł. 16 cm, bez podziałki, z
harmonijkowym balonikiem
500
1000
1000
250
STERYLNE PIPETY SEROLOGICZNE Z PS
PIPETY CZYSTE MOLEKULARNIE: WOLNE OD DNA, RNA, PIROGENÓW,
HEMOLITÓW, CYTOTOKSYN
opak.
100
100
100
100
100
100
100
100
65001-01
Pipeta serologiczna 1 ml, skala czarna, sterylna, pak.
indywidualnie
100
65001-02
Pipeta serologiczna 1 ml,skala czarna, sterylna, pak.
po 25 szt.
25
65002-01
Pipeta serologiczna 2 ml, skala czarna, sterylna, pak.
indywidualnie
100
65002-02
Pipeta serologiczna 2 ml, skala czarna, sterylna, pak.
po 25 szt.
25
65005-01
Pipeta serologiczna 5 ml, skala czarna, sterylna, pak.
indywidualnie
100
65005-02
Pipeta serologiczna 5 ml, skala czarna, sterylna, pak.
po 25 szt.
25
65010-01
Pipeta serologiczna 10 ml, skala czarna, sterylna, pak.
indywidualnie
100
81500210001
Ezy QUADLOOP dwustronne 1/10 ul, sterylne, pakowane
po 10 szt.
100
65010-02
Pipeta serologiczna 10 ml, skala czarna, sterylna, pak.
po 25 szt.
25
81500220001
Ezy QUADLOOP dwustronne 1/10 ul, sterylne, pakowane
po 20 szt.
100
65025-01
Pipeta serologiczna 25 ml, skala czarna, sterylna, pak.
indywidualnie
100
81501010001
81501020001
Ezy QUADLOOP kulka 10 ul, sterylne, pakowane po 10 szt.
Ezy QUADLOOP kulka 10 ul, sterylne, pakowane po 20 szt.
100
100
19
SPRZĘT JEDNORAZOWY
POJEMNIKI NA ODPADY
SZKIEŁKA
SZKIEŁKA PODSTAWOWE 76x26x1mm
opak.
VBS653
VBS655
Szkiełka podstawowe cięte, bez pola do opisu
Szkiełka podstawowe szlifowane, bez pola do opisu
VBS654
Szkiełka podstawowe cięte, z obustronnym polem do
opisu
50
VBS656
Szkiełka podstawowe szlifowane, z polem do opisu,rogi
ścięte pod kątem 45º
50
SZKIEŁKA PODSTAWOWE 76x26x2mm
0070-0021
0070-0023
0070-0022
Szkiełka podstawowe cięte
Szkiełka podstawowe cięte, z polem do opisu
Szkiełka podstawowe szlifowane
ZESTAW DO BARWIENIA SZKIEŁEK PODSTAWOWYCH
13091
Pudełko do barwienia szkiełek, z dwoma rodzajami
pokrywek
13092
Podstawka (łyżka) na 24 szkiełka
SZKIEŁKA NAKRYWKOWE
VBS633
VBS634
VBS636
VBS637
VBS638
VBS649
VBS650
VBS651
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 18x18 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22x22 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x24 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x32 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x40 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50 mm
Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x60 mm
W KOLORZE ŻÓŁTYM LUB CZERWONYM
Posiadają: atest PZH, etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz
instrukcję użytkowania
50
50
46
Pojemnik na zużyte igły o poj. 0,2 l, wys. 130 mm
1
45 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 0,7 l,
wys. 120 mm, otwór wrzutowy o śr. 40 mm,
z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od
strzykawki
1
42 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 1 l, wys. 120 mm
otwór wrzutowy o śr. do 90 mm
1
44 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 2 l, wys. 220 mm,
otwór wrzutowy o śr. do 90 mm
1
39 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 3,5 l, wys. 130 mm,
otwór wrzutowy o śr. do 90 mm
1
1
40 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 5 l, wys. 190 mm,
otwór wrzutowy o śr. do 90 mm
1
1
41 (cz)
Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 l, wys. 245 mm
otwór wrzutowy o śr. do 90 mm
1
opak.
40
40
40
opak.
opak.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
KUWETY DO SPEKTROFOTOMETRÓW
111117
112117
10415
5015
opak.
Kuwety MACRO z PS o pojemności 4 ml
Kuwety PÓŁMIKRO z PS o pojemności 0,5 – 2 ml
Statyw 12 miejscowy o wymiarach (170x50x15 mm)
Kapturek do kuwet z PE
100
100
1
1000
PROBÓWKI TYPU FALCONE
STERYLNE PŁYTKI TITRACYJNE
18EMU.I
18EMU
18EMV.I
18EMV
18EMP.I
18EMP
18EMC.I
18EMC
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu U, STERYLNE
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu U, NIESTERYLNE
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu V, STERYLNE
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu V, NIESTERYLNE
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu F, STERYLNE
Płytki TITRACYJNE z 96 celkami typu F, NIESTERYLNE
Pokrywki do płytek, STERYLNE
Pokrywki do płytek, NIESTERYLNE
POJEMNIKI
opak.
50
50
50
50
50
50
50
50
opak.
1041
Pojemnik z PS 25-30 ml (35x41 mm) z wciskanym
wieczkiem
100
2680
2680/SG
Pojemnik z PP 25-30 ml (25x90 mm) zakręcany
Pojemnik z PP 25-30 ml (25x90 mm) zakręcany, sterylny
100
100
2680/SG/CS
Pojemnik z PP 25-30 ml (25x90 mm) zakręcany, sterylny,
pak. indyw.
100
18APM
Pojemnik z PP 60 ml (39x63 mm) zakręcany, z polem do
opisu
600
18APM.I
Pojemnik z PP 60 ml (39x63 mm) zakręcany, z polem do
opisu, sterylny
100
18APN.I
Pojemnik z PP 60 ml (39x63 mm) zakręcany, z polem do
opisu, sterylny, pak. indyw.
500
PC121PPNCRG
Pojemnik 120 ml (48x70 mm) zakręcany, z podziałką,
oddzielnie zakrętka i pojemnik
500
84012001105
Pojemnik 120 ml (48x70 mm) zakręcany, z podziałką,
oddzielnie zakrętka i pojemnik
1200
18APS
Pojemnik z PP 120 ml (55x68 mm) zakręcany, z podziałką,
polem do opisu, o podwyższonej szczelności
300
18APSR.I
Pojemnik z PP 120 ml (55x68 mm) zakręcany, z podziałką
i polem do opisu, sterylny
300
18APL.I
Pojemnik z PP 120 ml (55x68 mm) zakręcany, z polem do
opisu, sterylny, pak. indyw.
250
18BCAP
18BCAP.I.
Pojemnik z PP 150 ml (60x74 mm) zakręcany
Pojemnik z PP 150 ml (60x74 mm) zakręcany, sterylny
300
300
18BCSP.I.
Pojemnik z PP 150 ml (60x74 mm) zakręcany, sterylny,
pakowany indyw.
250
18ECA
18ECAR.I.
Pojemnik z PS 200 ml (60x79 mm) zakręcany
Pojemnik z PS 200 ml (60x79 mm) zakręcany, sterylny
200
200
18ECT.I
Pojemnik z PS 200 ml (60x79 mm) zakręcany, z naklejką,
sterylny, pak. indyw.
150
BSM482
Probówki typu Falcone PP o poj. 15 ml (17x120 mm), stożkowe,
z nadrukowaną podziałką i polem do opisu, sterylne
50
11452
Probówki typu Falcone PS o poj. 15 ml (17x120 mm), stożkowe,
z grawerowaną podziałką, z żółtą zakrętką, nie sterylne
150
BSM474
Probówki typu Falcone PP o poj. 50 ml (30x115 mm),
stożkowe, z nadrukowaną podziałką i polem do opisu, sterylne
50
10351
Probówki typu Falcone PP o poj. 50 ml (30x115 mm), stożkowe,
z wytłoczoną podziałką, nie sterylne, autoklawowalne
100
10351/SG
Probówki typu Falcone PP o poj. 50 ml (30x115 mm),
stożkowe, z wytłoczoną podziałką, bez pola do opisu, sterylne
100
BSM477
Probówki typu Falcone PP o poj. 50 ml (30x115 mm),
stożkowe, z podziałką, sterylne, SAMOSTOJĄCE
25
PROBÓWKI TYPU EPPENDORF
20
opak.
opak.
1003/V
Probówki typ EPPENDORF o poj. 0,5 ml, z dnem
stożkowym, z podziałką: 0,1 - 0,5 ml, bezbarwne
1000
BSA021
Probówki typ EPPENDORF o pojemności 1,5 ml, z dnem
stożkowym, bez korka, bezbarwne
1000
BSA022
Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml z podziałką,
bezbarwne
500
BSA022/BLU
BSA022/G
BSA022/RA
BSA022/V
Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml z podziałką, niebieskie
Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml z podziałką, żółte
Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml z podziałką, różowe
Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5 ml z podziałką, zielone
1000
1000
1000
1000
BSA0269
Próbówki typ EPPENDORF o poj. 2 ml, okrągłodenne,
z podziałką, bezbarwne
1000
PROBÓWKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
PROBÓWKI Z PS
PROBÓWKI DO GŁĘBOKIEGO ZAMRAŻANIA
CRYOGEN® Z WYPOSAŻENIEM
opak.
każda probówka posiada: pole do opisu, kod kreskowy, korek z wbudowaną uszczelką
5140
Probówki 20 ml (16x150 mm), bez kołnierza i podziałki,
okrągłodenne
500
CL1ARBEPS
Probówki o poj. 1 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1 ml,
z gwintem zewnętrznym, samostojące
100
BSP072
Probówki 9-11 ml (16x100 mm), z kołnierzem,
z podziałką: 2,5-5-10 ml, okrągłodenne
500
CL1ARBIPS
Probówki o poj. 1 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1 ml,
z gwintem wewnętrznym, samostojące
100
5005/S
Probówki 9-11 ml (16x100 mm), bez kołnierza
i podziałki, okrągłodenne
500
CL2ARBEPS
Probówki o poj. 2 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8 ml,
z gwintem zewnętrznym, samostojące
100
BSP074
Probówki 9-11 ml (16x103 mm), z kołnierzem,
z podziałką: 0,5-2,5-5-10 ml, stożkowe
500
CL2AREPS
Probówki o poj. 2 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8 ml,
z gwintem zewnetrznym, okragłodenne
100
5005/C/S
Probówki 9-11 ml (16x105 mm), bez kołnierza
i podziałki, stożkowe
250
CL2ARIPS
Probówki o poj. 2 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8 ml,
z gwintem wewnętrznym, okragłodenne
100
TR10PSN
Probówki 7 ml (13x100 mm), bez kołnierza,
bez podziałki, okrągłodenne
400
CL2ARBIPS
Probówki o poj. 2 ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8 ml,
z gwintem wewnętrznym, samostojące
100
BSP076
Probówki 5 ml (12x86 mm), z kołnierzem,
z podziałką 2,5-5 ml, okrągłodenne
500
CL3ARBEPS
Probówki o poj. 3 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3 ml,
z gwintem zewnętrznym, samostojące
100
BSA059V
Probówki 4 ml (12x75 mm), bez kołnierza i podziałki,
okrągłodenne
1000
CL4ARBEPS
Probówki o poj. 4 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5 ml,
z gwintem zewnętrznym, samostojące
100
1014/C
Probówki 3 ml (11x70 mm), bez kołnierza z podziałką,
okrągłodenne
1000
CL4ARIPS
Probówki o poj. 4ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5 ml,
z gwintem wewnętrznym, okragłodenne
100
117010
Probówki 3 ml (12x56 mm), z kołnierzem i podziałką,
okrągłodenne
1000
CL4ARBIPS
Probówki o poj. 4 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5 ml,
z gwintem wewnętrznym, samostojące
100
CL5ARBEPS
Probówki o poj. 5 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5 ml,
z gwintem zewnętrznym, samostojące
100
CL5ARIPS
Probówki o poj. 5 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5 ml,
z gwintem wewnętrznym, okragłodenne
100
CL5ARBIPS
Probówki o poj. 5 ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5 ml,
z gwintem wewnętrznym wkręcanym, samostojące
100
PROBÓWKI Z PP
opak.
5140/MO
Probówki 20 ml (16x150 mm), bez kołnierza
i podziałki, okrągłodenne
500
BSP058
Probówki 9-11 ml (16x100 mm), z kołnierzem,
z podziałką: 2,l-5-10 ml, okrągłodenne
500
5005/MO/S
Probówki 9-11 ml (16x100 mm), bez kołnierza
i podziałki, okrągłodenne
500
BSP060
Probówki 9-11 ml (16x103 mm), z kołnierzem
z podziałką 0,5-2,5-5-10 ml, stożkowe
500
5005/MOC/S
Probówki 9-11 ml (16x105 mm), bez kołnierza
i podziałki, stożkowe
500
BSP062
Probówki 5 ml (12x86 mm) z kołnierzem,
z podziałką: 2,5-5 ml, okrągłodenne
500
BSA059/P
Probówki 4 ml (12x75 mm), bez kołnierza i podziałki,
okrągłodenne
1000
1006/MO
Probówki 3 ml (12x55 mm), bez kołnierza,
z podziałką 0,5-1-2-3 ml, okrągłodenne
500
PROBÓWKI SZKLANE
0021-01200075
0021-01200100
0021-01600100
0021-01550120
0021-01550150
0026-0010
Szklane probówki 4 ml (12x75 mm), okrągłodenne
Szklane probówki 7 ml (12x100 mm), okrągłodenne
Szklane probówki 10 ml (16x100 mm), okrągłodenne
Szklane probówki 15 ml (16x130 mm), okrągłodenne
Szklane probówki 20 ml (16x150 mm), okrągłodenne
Szklane probówki 10 ml (16x200 mm), stożkowe
STERYLNE PROBÓWKI PS
BSM58061
BSM58071
BSM58081
opak.
100
100
100
100
100
100
BSM58091
BSM58100
opak.
5140/T/SG/CS
Sterylne probówki 20 ml (16x150 mm), bez podziałki,
okrągłodenne, z korkiem, pak. indyw.
100
10362/SG
Sterylne probówki 15 ml (16x120 mm), bez podziałki,
okrągłodenne, z nakrętką
150
10361/SG/CS
Sterylne probówki 11 ml (16x100 mm), bez podziałki,
okrągłodenne, z nakrętką, pak. indyw.
100
1009/TE/SG
Sterylne probówki 11 ml (16x100 mm), z kołnierzem
i podziałką, z nalepką, okrągłodenne, z korkiem
100
1075/T/SG
Sterylne probówki 4 ml (12x75 mm), bez podziałki,
okrągłodenne, z korkiem
500
1038/TE/SG
Sterylne probówki 5 ml (12x86 mm), z podziałką,
okrągłodenne, z korkiem, z kołnierzem, z nalepką
100
KORKI DO PROBÓWEK
BSM58025
BSM5810
opak.
1128
Korki uniwersalne o średnicy 11-12 mm dostępne kolory:
bezbarwne, zielone, niebieskie, czerwone, żółte, białe
1000
1127
Korki uniwersalne o średnicy 16-17 mm dostępne kolory:
bezbarwne, zielone, niebieskie, czerwone, żółte, białe
1000
21
Pudełko z PC na 25 próbówek o poj. 1-2 ml
do głębokiego zamrażania; z przeźroczystą pokrywką,
z nadrukowaną numeracją pozycjonowania.
Wymiary: 76x76x52
Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 1-2 ml do głębokiego zamrażania; z przeźroczystą pokrywką
z nadrukowaną numeracją pozycjonowania.
Wymiary: 132x132x52
Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 3-4-5 ml do głębokiego zamrażania, z przeźroczystą pokrywką
z nadrukowaną numeracją pozycjonowania.
Wymiary: 132x132x94
Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 1-2 ml do
głębokiego zamrażania, z pokrywka z grawerowaną
numeracją pozycjonowania.Wymiary 132x132x52
Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 3-4-5 ml do
głębokiego zamrażania, pokrywka z grawerowaną
numeracją pozycjonowania. Wymiary 132x132x94
Pudełko z PC na 100 próbówek o poj. 1-2 ml; z wewnętrznym separatorem mającym na celu zwiększenie
ilości przechowywanych próbówek, z przeźroczystą
pokrywką z nadrukowaną numeracją pozycjonowania.
Wymiary 132x132x52
Podstawka robocza 40-to miejscowa, dostępna w
trzech kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym
1
1
1
1
1
1
1
SPRZĘT JEDNORAZOWY
PISAKI LABORATORYJNE
MIKROPROBÓWKI DO BIOTECHNOLOGII
odporne na temp. -80°C to +121°C, autoklawowalne,
odporne na wirowanie do 25000 g
BSM604/S
Mikropróbówki o poj. 0,5 ml, sterylne, z dnem
stożkowym, z nakrętką, z uszczelką, bezbarwne
200
BSM614/S
Mikropróbówki o poj. 0,5 ml, sterylne, samostojące,
z nakrętką, z uszczelką, bezbarwne
200
BSM724/S
Mikropróbówki o poj. 1,5 ml, sterylne, z dnem
stożkowym, z nakrętką, z uszczelką, z polem do opisu,
bezbarwne
200
BSM734/S
Mikropróbówki o poj. 1,5 ml, sterylne,samostojące,
z nakrętką, z uszczelką, z polem do opisu, bezbarwne
200
SPRZĘT DO PRZECHOWYWANIA
PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH
opak.
opak.
3000
Pisaki laboratoryjne wodoodporne typu SHARPIE Czarny,
niebieski, zielony, czerwony (grube-okrągłe)
1
3700
Pisaki laboratoryjne wodoodporne typu SHARPIE Czarny,
niebieski, zielony, czerwony (cienkie)
1
PY2002-GY
Pisaki laboratoryjne wodoodporne typu TITANUM Czarny,
niebieski, zielony, czerwony (standard-okrągłe)
1
PY2002-GY
Pisaki laboratoryjne wodoodporne typu TITANUM Czarny,
niebieski, zielony, czerwony (ścięty, typ marker)
1
BAGIETKI LABORATORYJNE I PĘSETY
opak.
BSI099
Tacki kartonowe do przechowywania 1 szt. preparatów,
26x76 mm, z zamknięciem
1
BSA066
132010
Bagietka PS, jeden koniec „łopatka”, drugi „igła”
Plastikowa prosta bagietka 120 mm
100
100
BSI100
Tacki kartonowe do przechowywania 2 szt. preparatów,
26x76 mm, z zamknięciem
10
132118
Plastikowa bagietka pakowana pojedynczo – 90 stopni,
sterylna, „HOKEJ”
100
BSI201
Tacki kartonowe do przechowywania 4 szt. preparatów
26x76 mm, z zamknięciem
10
1325 18
Plastikowa bagietka pakowana po 5 sztuk – 90 stopni,
sterylna, „HOKEJ”
100
BSI202
Tacki kartonowe do przechowywania 9 szt. preparatów,
26x76 mm, z zamknięciem
10
5701
Pęsety laboratoryjne z ABS, długości 105 mm, rozpiętość
12 mm
100
BSI203
Tacki kartonowe do przechowywania 10 szt. preparatów
26x76 mm, z zamknięciem
10
5701/SG/CS
Pęsety laboratoryjne z ABS, długości 105 mm, rozpiętość
12 mm, pakowane indywidualnie, sterylne
100
BSL274
Kaseta z PP na 12 szt. preparatów mikroskopowych,
z numeracją i indeksem do klasyfikacji
1
BSL276
Kaseta z PP na 25 szt. preparatów mikroskopowych,
z numeracją i indeksem do klasyfikacji
1
BSL277
Kaseta z PP na 50 szt. preparatów mikroskopowych,
z numeracją i indeksem do klasyfikacji
1
BSL278
Kaseta z PP na 100 szt. preparatów mikroskopowych,
z numeracją i indeksem do klasyfikacji
1
BSI207
Tacki z PP do przechowywania 2 sztuk preparatów
mikroskopowych
10
BSI208
Pojemnik z PP do przechowywania 5 sztuk preparatów
mikroskopowych
10
VIABANK SYSTEM PROBÓWEK DO PRZECHOWYWANIA
MIKROORGANIZMÓW
w niskich temperaturach
VIRA
VIGA
VIYA
VIBA
VIMA
22
VIABANK - probówki z czerwonymi korkami
VIABANK - probówki z zielonymi korkami
VIABANK - probówki z żółtymi korkami
VIABANK - probówki z niebieskimi korkami
VIABANK - probówki z mieszanymi korkami
80
80
80
80
80
APARATURA
MIKROSKOPY
APARATURA DO IDENTYFIKACJI
SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI GEN III
GEN III OMNILOG SYSTEM
Wszystkie systemy automatyczne Biolog, zawierają Omnilog GEN III Data Collection Software, Retrospect 2,0 Data Management Software, instrukcję użytkowania
w wersji elektronicznej, OmniLog reader/incubator, komputer, drukarkę, elektroniczny pipetor 8-kanałowy, turbidymetr.
Bazy danych mikroorganizmów są sprzedawane oddzielnie.
Wszystkie systemy Combo zawierają Omnilog Phenotype Microarray (PM) Software.
91372
91372
94372
GEN III OmniLog Combo System do szybkiej, automatycznej inkubacji
i identyfikacji bakterii tlenowych . OmniLog II Combo System z komputerem, monitorem i drukarką, skonfigurowany jest do automatycznej inkubacji
i identyfikacji bakterii tlenowych oraz analiz Phenotype Microarray (PM).
94392
GEN III OmniLog Combo Plus System do szybkiej, automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych oraz szybkiej identyfikacji bakterii
beztlenowych, drożdży i grzybów strzępkowych, jak również do analiz Phenotype Microarray (PM). OmniLog Combo Plus System składa się z Omnilog
ID System, MicroStation i komputera skonfigurowanego zarówno z oprogramowaniem OmniLog ID, jak i MicroStation oraz Phenotype MicroArray (PM).
SYSTEM PÓŁAUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI GEN III
GEN III MICROSTATION SYSTEM
Wszystkie systemy półautomatyczne Biolog zawierają MicroLog 3 Software, Retrospect 2,0 Data Management Software, instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej, reader, elektroniczny pipetor 8-kanałowy, turbidymetr, komputer.
Bazy danych mikrorganizmów są sprzedawane oddzielnie.
GEN III MicroStation System do szybkiej identyfikacji bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. MicroStation ma możliwość odczytu
wszystkich konfiguracji Biolog MicroPlate.
14500
HumaScope ClassicLED - mikroskop; obiektyw "Semi-plan achromatic" , obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x, immersja, kondensor Abbego 1,25
N.A, 4-pozycyjny rewolwer, regulacja jasności oświetlenia, binokular
obrotowy (360°, nachylenie 30°), głowica typu Siedentope, stolik
125x135 mm, oświetlenie Köhlera, źródło światła - LED 3,6 V/0,3 W, w
zestawie akumulator
14400
HumaScope LightLED - mikroskop; obiektyw "Achromatic", obiektywy 4x,
10x, 40x, 100x, immersja, kondensor Abbego 1,25 N.A, 4-pozycyjny rewolwer, regulacja jasności oświetlenia, binokular obrotowy (360°, nachylenie
30°), stolik 115x125 mm, głowica typu Siedentope, oświetlenie Köhlera,
źródło światła - LED 3,6 V/0,3 W, w zestawie akumulator
14900
HumaScope Stereo
14901
HumaScope Stereo z trinokularem
14200/100
HumaScope Advanced LCD - mikroskop Advanced + Monitor 6,4'
TFT-LCD rozdzielczość 960x234, wyjście wideo, interface USB 2,0
14300/100
HumaScope Premium LCD - mikroskop Premium + Monitor 6,4'
TFT-LCD rozdzielczość 960x234, wyjście wideo, interface USB 2,0
14800
HumaScope FluoLED - mikroskop fluoroscencyjny
Akcesoria
zestaw polaryzacyjny, kamery cyfrowe, kondensor pola ciemnego,
trinocular, zestaw kontrastu fazowego
WAGI LABORATORYJNE
SYSTEM MANUALNEJ IDENTYFIKACJI GEN III
GEN III MICROLOG M SYSTEM
System zawiera GEN III Data Collection Software, instrukcję użytkowania w wersji
elektronicznej, turbidymetr.
Bazy danych mikrorganizmów i dodatkowe oprogramowanie Retrospect 2,0 do zarządzania danymi są sprzedawane oddzielnie.
45101
14600
HumaScope AdvancedLED - mikroskop; obiektyw "Plan achromatic", obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x, immersja, kondensor Abbego 1,25
N.A, 5-pozycyjny rewolwer, regulacja jasności oświetlenia, binokular
obrotowy (360°, nachylenie 30°), głowica typu Siedentope, stolik
125x135 mm, oświetlenie Köhlera, źródło światła - LED 3,6 V/0,3 W,
w zestawie akumulator
GEN III OmniLog ID System do szybkiej, automatycznej inkubacji
i identyfikacji bakterii tlenowych. OmniLog ma zdolność inkubacji
i monitorowania do 50 płytek jednocześnie. Identyfikacje rozpoczynają
się po 4 godz. od załadowania MicroPlate.
GEN III OmniLog Plus ID System do szybkiej, automatycznej inkubacji
i identyfikacji bakterii tlenowych oraz szybkiej identyfikacji bakterii beztlenowych, drożdży i grzybów strzępkowych. OmniLog Plus ID System składa
się z Omnilog ID System, MicroStation i komputera skonfigurowanego zarówno z oprogramowaniem OmniLog, jak również z MicroStation.
65362
14700
HumaScope PremiumLED - mikroskop; obiektyw "Infinity-plan achromatic" - skorygowany do nieskończoności, obiektywy 4x, 10x, 40x,
100x, immersja, kondensor Abbego 1,25 N.A., 5-pozycyjny rewolwer,
regulacja jasności oświetlenia, binokular obrotowy (360°, nachylenie
30°), stolik 210x140 mm, głowica typu Siedentope, oświetlenie Köhlera,
źródło światła - LED 3,6 V/0,3 W
15401
HumaScale - waga laboratoryjna elektroniczna, do 120 g,
dokładność 0,001 g
15402
HumaScale Plus - waga laboratoryjna elektroniczna, do 1 kg,
dokładność 0,01 g
MIESZADŁO LABORATORYJNE
17175
GEN III Microlog M System to system do manualnej identyfikacji,
przeznaczony dla laboratoriów o niewielkiej ilości próbek. Umożliwia
identyfikację bakterii tlenowych Gram ujemnych i Gram dodatnich.
Wynik odczytywany jest wizualnie i ręcznie wprowadzany do oprogramowania Microlog - do analizy i identyfikacji mikroorganizmów.
HumaTwist - mieszadło laboratoryjne
WIRÓWKI LABORATORYJNE
15200/2
Humax 4K - wirówka laboratoryjna dla małych objętości (rotor 12 x 15 ml).
Maksymalna prędkość obrotowa 5000 rpm , maksymalne RCF 2822 g
APARATURA DO FENOTYPOWANIA
15300/2
Humax 5K - wirówka laboratoryjna. Maksymalna prędkość obrotowa
4100 rpm , maksymalne RCF 2819 g
APARATURA DO FENOTYPOWANIA MIKROORGANIZMÓW
OMNILOG PM SYSTEMS
17160
Humax 14K - wirówka laboratoryjna. Maksymalna prędkość obrotowa
14000 rpm , maksymalne RCF 18405 g
CIEPLARKA
Wszystkie systemy OmniLog PM zawierają OmniLog reader/incubator, komputer,
OmniLog PM Software, instrukcja użytkowania, elektroniczny pipetor 8-kanałowy
turbidymetr.
93182
Cultura M incubator - mała cieplarka laboratoryjna
OmniLog PM System
PIPETY AUTOMATYCZNE
APARATURA DO FENOTYPOWANIA KOMÓREK
SSACZYCH
Humapette Premium - pipety o stałej objętości, do wyboru: 10, 20, 25, 50, 100,
200, 500, 1000 µl; w całości autoklawowalne
OMNILOG PMM SYSTEMS
Humapette SmartLine - pipety o stałej objętości, do wyboru: 5, 10, 20, 25, 50,
100, 200, 250, 500, 1000 µl
Humapette Premium - pipety automatyczne nastawne o zmiennej objętości, do
wyboru: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl; w całości
autoklawowalne
Wszystkie systemy OmniLog PMM zawierają OmniLog reader/incubator, komputer,
OmniLog PMM Software, instrukcję użytkowania, elektroniczny pipetor 8-kanałowy, turbidymetr.
96162
Humapette SmartLine - pipety automatyczne nastawne o zmiennej objętości,
do wyboru: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
OmniLog PM-M System
Humapette - 8 - pipety 8-kanałowe o zmiennej objętości: 5-50 µl, 30-300 µl
APARATURA ELISA
APARATURA DO ODCZYTU STREF ZAHAMOWAŃ
Lisaquant - automatyczny czytnik płytek przy oznaczeniach ELISA, otwarty system
programowania
Biostrefa Lite - system do automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu,
interpretacji wyniku w oparciu o wytyczne NCCLS oraz archiwizacja danych i analiza
statystyczna. Program umożliwia również rejestrację i wycenę wszystkich badań.
Lisawash - 3 w 1 - płuczka+inkubator+wytrząsarka
23
SYSTEM BIOLOG
SYSTEM DO AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI ORAZ FENOTYPOWANIA
MIKROORGANIZMÓW I KOMÓREK SSACZYCH GEN III
GEN III OmniLog System
Opracowane przez firmę BIOLOG, wielopłaszczyznowe
systemy identyfikacji mikroorganizmów, oparte są na
analizie ich metabolizmu w odniesieniu do wszystkich
głównych grup związków biochemicznych, umieszczonych w odpowiednich studzienkach
96-dołkowych płytek. Identyfikowany mikroorganizm,
metabolizując specyficzne dla niego źródła węgla,
tworzy niepowtarzalny wzór, tzw. „odcisk palca”, który
można odczytać zarówno przy użyciu systemu automatycznego (GEN III OmniLog ID System), półautomatycznego (GEN III MicroStation ID System), jak również
manualnie (GEN III MicroLog ID System). Najbardziej
zaawansowany – GEN III OmniLog ID System – zapewnia pełną automatyzację procesów inkubacji, odczytu i
interpretacji wyników dla maksymalnie 50 mikropłytek
jednocześnie. Kolejne płytki mogą być wprowadzane
do systemu w dowolnym momencie, jeśli tylko są dostępne wolne pozycje lub zakończono proces analizy
już wprowadzonych płytek. Sercem tego systemu jest
OmniLog – urządzenie spełniające dwojaką funkcję: inkubatora oraz aparatu do odczytu zmiany intensywności zabarwienia w studzienkach 96-dołkowych płytek Biolog, w miarę upływu czasu. OmniLog dokonuje odczytu co 15 minut, a połączony z nim program
komputerowy rejestruje zmiany intensywności zabarwienia w czasie
i przedstawia te zmiany na wykresach kinetycznych. Unikalna technologia BIOLOG zapewnia największą dokładność identyfikacji na
poziomie molekularnym, bez konieczności stosowania skomplikowanych i kosztownych metod sekwencjonowania genetycznego.
Ponadto, identyfikacja bakterii tlenowych przy użyciu płytki GEN III nie wymaga barwienia Grama, żadnych wstępnych lub dodatkowych testów W ofercie firmy BIOLOG dostępne są również mikropłytki EcoPlate, wykorzystywane do tworzenia profilu poziomu fizjologicznego oraz profilu metabolicznego populacji mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach (np. w glebie, wodzie,
ściekach, itp.). Co więcej, firma BIOLOG dysponuje unikalną technologią mikromacierzy fenotypowych PM, które obok mikromacierzy
DNA i proteomiki, są jedną z trzech kluczowych technik analizy ekspresji genów. Podobnie do mikromacierzy DNA i proteomiki,
umożliwiających jednoczesną analizę tysięcy genów lub białek, mikromacierze fenotypowe PM pozwalają na ilościową analizę tysięcy fenotypów komórek mikroorganizmów w trakcie jednego badania.
Wszystkie systemy automatyczne Biolog zawierają:
• OmniLog GEN III Data Collection Software,
• Retrospect 2,0 Management Software,
• instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
• OmniLog reader/incubator,
• komputer i drukarkę,
• elektroniczny pipetor 8-kanałowy,
• turbidymetr.
Systemy Combo dodatkowo zawierają OmniLog Phenotype
Microarray (PM) Software. Bazy danych do identyfikacji
mikroorganizmów sprzedawane są oddzielnie. Okres gwarancji
12 miesięcy.
Specyfikacja techniczna
Rozmiar
53 cm x 81 cm x 58 cm
Zasilanie elektryczne
100-240 V; 50-60 Hz
Dopuszczalna temperatura otoczenia
18-28°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
20-80%
Zakres temperatur inkubacji
22-45°C
Stabilność temperatury
± 2°C
Zakres wilgotności inkubacji
Zgodnie z warunkami otoczenia
Pojemność inkubatora
50 mikropłytek
Kolekcjonowanie danych
Zdjęcia CCD każdej mikropłytki co
15 minut
Monitor
17’’ LCD
BSI208
Pojemnik z PP do przechowywania 5
sztuk preparatów mikroskopowych
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
91372
GEN III OmniLog ID System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych.
91392
GEN III OmniLog Plus ID System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych oraz szybkiej identyfikacji bakterii beztlenowych, drożdży lub
grzybów strzępkowych.
94372
GEN III OmniLog Combo System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych oraz do fenotypowania mikroorganizmów lub komórek ssaczych.
94392
GEN III OmniLog Combo Plus System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych, szybkiej identyfikacji bakterii beztlenowych, drożdży lub
grzybów strzępkowych oraz do fenotypowania mikroorganizmów lub komórek ssaczych.
93182
96162
OmniLog PM System do fenotypowania mikroorganizmów.
OmniLog PM-M System do fenotypowania komórek ssaczych.
24
IDENTYFIKACJA MIKROORGANIZMÓW
FENOTYPOWANIE MIKROORGANIZMÓW
Płytki do fenotypowania mikroorganizmów (Płytki PM),
płyny do inokulacji i barwniki
Bazy danych
22730D
GEN III Database (do identyfikacji bakterii tlenowych, zarówno Gram (+),
jak również Gram (-)).
22607D
AN Database (do identyfikacji bakterii beztlenowych) – wymagany
OmniLog Plus System lub MicroStation.
22605D
YT Database (do identyfikacji drożdży i grzybów drożdżopodobnych) –
wymagany OmniLog PlusSystem lub MicroStation.
22606D
FF Database (do identyfikacji grzybów strzępkowych) – wymagany
OmniLog Plus System lub MicroStation.
Płytki do identyfikacji i płyny do inokulacji
1030
GEN III MicroPlate (do identyfikacji bakterii tlenowych, zarówno Gram
(+), jak również Gram (-)).
1007
1005
1006
72401
72402
72403
72007
72006
AN Micro Plate (do identyfikacji bakterii beztlenowych).
YT MicroPlate (do identyfikacji drożdży i grzybów drożdżopodobnych).
FF MicroPlate (do identyfikacji grzybów strzępkowych).
IF-A (płyn inokulacyjny do użycia z płytką GEN III).
IF-B (płyn inokulacyjny do użycia z płytką GEN III).
IF-C (płyn inokulacyjny do użycia z płytką GEN III).
AN-IF (płyn inokulacyjny do użycia z płytką AN).
FF-IF (płyn inokulacyjny do użycia z płytką FF).
Płytki o specyficznym przeznaczeniu
1013
MT2 MicroPlate (do badań metabolizmu drobnoustrojów z możliwością
nanoszenia na studzienki mikropłytki dowolnie wybranych źródeł węgla).
1511
SF-N2 MicroPlate (do metabolicznej charakterystyki mikroorganizmów
Gram (-) tworzących spory lub konidia) – nie zawiera barwnika redox.
1514
1506
SF-P2 MicroPlate (do metabolicznej charakterystyki mikroorganizmów
Gram (+) tworzących spory lub konidia)– nie zawiera barwnika redox.
ECO MicroPlate (do badań środowiskowych).
AKCESORIA DODATKOWE
3711
3718
3569
3719
3587
3440
3441
3427
3415
3426
8-kanałowy pipetor elektroniczny (Ovation Electronic Pipettor).
Akumulator (Li Ion, Ovation).
Akumulator (Ni-Cd, 1.2 V, 900 mAh).
Zasilacz do pipetora.
Turbidymetr z uniwersalnym adapterem zasilania.
Standard turbidymetryczny (65% T) (GEN III).
Standard turbidymetryczny (85% T) (GEN III).
Standard turbidymetryczny (AN: 65% T) (GEN II).
Standard turbidymetryczny (YT: 47% T) (GEN II).
Standard turbidymetryczny (FF: 75% T) (GEN II).
12111
12112
12121
12131
12141
12181
12182
12183
12161
12162
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
PM 1 96 Carbon utilization assays.
PM 2 96 Carbon utilization assays.
PM 3 96 Nitrogen utilization assays.
PM 4 96 Phosphorus-Sulfur utilization assays.
PM 5 96 Biosynthetic pathway/nutrient stimulation.
PM 6 96 Nitrogen utilization assays.
PM 7 96 Nitrogen utilization assays.
PM 8 96 Nitrogen utilization assays.
PM 9 96 Osmotic/Ionic response assays.
PM 10 96 pH response assays.
PM 11 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 12 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 13 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 14 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 15 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 16 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 17 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 18 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 19 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 20 96 Bacterial chemical sensitivity assays.
PM 21 96 Yeast chemical sensitivity assays.
PM 22 96 Yeast chemical sensitivity assays.
PM 23 96 Yeast chemical sensitivity assays.
PM 24 96 Yeast chemical sensitivity assays.
PM 25 96 Yeast chemical sensitivity assays.
72268
IF-0a GN/GP Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (+)
i Gram (-), do użycia z płytkami PM 1-8).
72264
IF-10a GN Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (-),
do użycia z płytkami PM 9-20).
72266
IF-10b GN/GP Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla bakterii Gram (+)
i Gram (-), do użycia z płytkami PM 9-20).
72231
IFY-0 Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla drożdży i grzybów
strzępkowych, do użycia z płytkami PM 1-8).
72232
IFY-10 Base (1.2x) (płyn inokulacyjny dla drożdży i grzybów
strzępkowych, do użycia z płytkami PM 9, 10, 20-25).
74221
74222
74224
74225
74226
74227
74228
Biolog Redox Dye Mix A (100x).
Biolog Redox Dye Mix B (100x).
Biolog Redox Dye Mix D (100x).
Biolog Redox Dye Mix E (100x).
Biolog Redox Dye Mix F (100x).
Biolog Redox Dye Mix G (100x).
Biolog Redox Dye Mix H (100x).
Płytki do fenotypowania komórek ssaczych (Płytki PMM),
płyny do inokulacji i barwniki
SPRZĘT JEDNORAZOWY
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13111
13112
13113
13114
14101
PM-M1 Metabolite utilization assays.
PM-M2 Metabolite utilization assays.
PM-M3 Metabolite utilization assays.
PM-M4 Metabolite utilization assays.
PM-M5 Cation/Anion sensitivity assays.
PM-M6 Hormone/Metabolic effector assays.
PM-M7 Hormone/Metabolic effector assays.
PM-M8 Hormone/Metabolic effector assays.
PM-M11 Chemosensitivity assays.
PM-M12 Chemosensitivity assays.
PM-M13 Chemosensitivity assays.
PM-M14 Chemosensitivity assays.
PM-M Tox assay.
3321
3323
Inoculatorz (sterylne, GEN III) – 20 opakowań pakowanych po 50 sztuk.
Inoculatorz (sterylne, GEN III) – 100 sztuk pakowane indywidualnie.
3201
1250 µl końcówki do pipetora automatycznego (Ovation Electronic
Pipettor) – sterylne, 960 sztuk w pudełku.
3203
1250 µl końcówki do pipetora automatycznego (Ovation Electronic
Pipettor) – sterylne, z filtrem, 960 sztuk w pudełku (do inokulacji płytek FF).
3102
Zasobniki na płyny do inokulacji – sterylne, 100 sztuk.
3021
LongSwabz (sterylne, bawełniane wymazówki)
– 10 opakowań pakowanych po 100 sztuk.
3023
LongSwabz (sterylne, bawełniane wymazówki)
– 100 sztuk pakowanych indywidualnie.
3025
Streakerz (sterylne, ostro zakończone, drewniane szpatułki)
- 10 opakowań pakowanych po 100 sztuk.
72301
Biolog IF-M1 (płyn do inokulacji płytek PMM – RPMI bez glukozy, glutaminy i czerwieni fenolowej).
3026
Streakerz (sterylne, ostro zakończone, drewniane szpatułki)
- 50 opakowań pakowanych po 20 sztuk.
72302
Biolog IF-M2 (płyn do inokulacji płytek PMM – RPMI bez glukozy, glutaminy, aminokwasów i czerwieni fenolowej).
3426
Standard turbidymetryczny (FF: 75% T) (GEN II).
74351
74352
Biolog Redox Dye Mix MA (6x).
Biolog Redox Dye Mix MB (6x)
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE
70101
70007
70005
BUG (Biolog Universal Growth) Agar – 500 g.
BUA (Biolog Universal Anaerobe) Agar – 500 g.
BUY (Biolog Universal Yeast) Agar – 500 g.
25
SYSTEM BIOLOG
SYSTEM DO PÓŁAUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI
MIKROORGANIZMÓW GEN III
GEN III MicroStation ID System
GEN III MicroStation ID System przeznaczony jest do szybkiej, półautomatycznej identyfikacji mikroorganizmów. Umożliwia on identyfikację ponad 2650 gatunków bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. Płytki Biolog MicroPlate inkubowane są w zewnętrznym
inkubatorze, po czym analizowana płytka umieszczana jest w czytniku MicroStation. Automatyczny odczyt eliminuje czynnik niedoskonałości i subiektywności ludzkiego oka. Uzyskany układ wybarwień jest zapisywany i porównywany z setkami profili w odpowiedniej bazie danych. MicroStation ID System zawiera obszerne aplikacje do analiz populacji mikroorganizmów bytujących między
innymi w glebie, wodzie, czy biofilmach. Co ważne, MicroStation ID System umożliwia tworzenie własnych baz danych, do których
można dodawać mikroorganizmy wraz z ich specyficzną charakterystyką. Dodatkowo, uzyskane dane mogą być eksportowane do
takich aplikacji jak Excel lub Access.
GEN III MicroStation ID System zawiera:
• MicroLog 3 Software,
• Retrospect 2,0 Management Software,
• instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
• czytnik mikropłytek - MicroStation reader,
• komputer,
• elektroniczny pipetor 8-kanałowy,
• turbidymetr.
Bazy danych do identyfikacji mikroorganizmów sprzedawane są
oddzielnie. Okres gwarancji 12 miesięcy.
Specyfikacja techniczna
Rozmiar
Waga
Zasilanie elektryczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Zakres temperatur inkubacji
Stabilność temperatury
Metoda detekcji
Pojemność inkubatora
Kolekcjonowanie danych
Monitor
BSI208
39,4 cm x 22,2 cm x 40,6 cm
13,6 kg
100-240 V; 50-60 Hz
18-28°C
Od 4°C powyżej temp. otoczenia do 50°C
± 0,5°C
Absorbancja
50 mikropłytek
Zdjęcia CCD każdej mikropłytki co 15 min.
17’’ LCD
Pojemnik z PP do przechowywania
5 sztuk preparatów mikroskopowych
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
65362
22730D
22607D
22605D
22606D
26
GEN III MicroStation System z komputerem.
GEN III Database (do identyfikacji bakterii tlenowych Gram (+) i Gram (-)).
AN Database (do identyfikacji bakterii beztlenowych).
YT Database (do identyfikacji drożdży i grzybów drożdżopodobnych).
FF Database (do identyfikacji grzybów strzępkowych).
SYSTEM DO MANUALNEJ IDENTYFIKACJI
MIKROORGANIZMÓW GEN III
GEN III MicroLog ID System
System manualny przeznaczony jest dla laboratoriów dysponujących niewielką ilością próbek do identyfikacji. Umożliwia on identyfikację bakterii tlenowych (Gram dodatnich oraz Gram ujemnych) i wymaga ręcznego wprowadzenia uzyskanych wyników do
oprogramowania. Określając intensywność wybarwienia w danej studzience, dysponujemy trzema kategoriami: brak wybarwienia,
średnie wybarwienie lub pełne wybarwienie. Wynik porównania z bazą danych podawany jest w postaci nazw czterech gatunków,
których układ wybarwień był najbliższy układowi analizowanej płytki.
System zawiera GEN III Data Collection Software, instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej i turbidymetr. Baza danych do
identyfikacji mikroorganizmów kupowana jest oddzielnie.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
45101
26112D
22730D
MicroLog M System bez komputera.
Retrospect 2.0 Data Management Software.
GEN III Database (do identyfikacji bakterii tlenowych Gram (+) i Gram (-)).
27
BioMaxima
www.biomaxima.com
BioMaxima S.A
20-277 Lublin, Vetterow 5
tel: +48 81 440 83 75
fax: +48 81 744 29 15
[email protected]
Centrum Mikrobiologii Emapol
80-298 Gdańsk, Budowlanych 68
tel: +48 58 556 52 31
fax: +48 58 341 12 49
[email protected]

Podobne dokumenty