Automatyczne magazyny POL

Komentarze

Transkrypt

Automatyczne magazyny POL
Automatyczne magazyny pojemnikowe
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
Jest to optymalny system obsługi
Instalacja jest zarządzana systemem WMS
pojemników do kompletacji zamówień
(Warehouse Management System), który
zgodnie z koncepcją „Goods-To-Man”, czyli
rejestruje położenie wszystkich znajdujących się
„towar do operatora”.
w magazynie towarów, prowadząc ich ewidencję
w czasie rzeczywistym. Niezwykła zdolność
Automatyczny magazyn pojemnikowy typu
systemu do adaptacji sprawia, że można go
Miniload składa się z centralnego korytarza,
integrować z każdym procesem produkcji lub
wzdłuż którego przemieszcza się układnica
magazynowania.
oraz ze znajdujących się po jego obu stronach
dwóch regałów, na których składowane są
Korzyści:
pojemniki lub tace. Wyposażony w przenośniki
- automatyzacja operacji przy załadunku
obszar kompletacji zamówień i obsługi
pojemników jest usytuowany na jednym
z końców lub z boku systemu regałowego.
Układnica odkłada tutaj zdjęty z regału
ładunek. Następnie, przenośnik zabiera
pojemnik do operatora i po zakończeniu przez
niego zadania (na przykład pobrania jednej
i wyładunku towarów,
- optymalne wykorzystanie dostępnej kubatury
pomieszczenia,
- eliminacja błędów typowych w przypadku
ręcznego zarządzania magazynem,
- zarządzanie stanami magazynowymi w czasie
rzeczywistym,
pozycji zamówienia), pojemnik jest zwracany
- gotowość do pracy przez 365 dni w roku,
do układnicy, która ponownie umieszcza go
- znaczne zwiększenie wydajności obsługi,
w regale.
- szybki zwrot inwestycji.
3
Pojedyncza lub podwójna głębokość składowania
Magazyn tego typu może być
zbudowany z jednym pojemnikiem po
każdej ze stron korytarza (pojedyncza
głębokość składowania) lub z dwoma
pojemnikami po każdej ze stron
(podwójna głębokość składowania).
Pojedyncza głębokość
- jeden pojemnik przypada na jedno
miejsce w regale,
- maksymalna prędkość załadunku
i wyładunku pojemników,
- rozwiązanie idealne dla firm, które nad
całkowitą pojemność magazynu
przedkładają szybkość i elastyczność
systemu,
- rozwiązanie to zapewnia bezpośredni
dostęp do wszystkich pojemników,
dlatego stosuje się je przede
wszystkim wtedy, gdy składowane
towary należą do tej samej kategorii,
wykazują ten sam poziom obrotu i są
przechowywane zazwyczaj w ilości
nie większej niż jeden rodzaj towaru
(indeks) na pojemnik.
4
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
Podwójna głębokość
składowania
- na jedno miejsce w regale przypadają
dwa pojemniki na głębokość,
- maksymalna pojemność magazynu
w przeliczeniu na układnicę,
- rozwiązanie idealne dla firm, które
chcą utrzymać równowagę pomiędzy
pojemnością magazynu a szybkością
obsługi.
System zapewnia bezpośredni dostęp
do pojemników ustawionych z przodu,
natomiast wyciągnięcie pojemnika
ustawionego z tyłu wymaga
uprzedniego przestawienia w pierwsze
wolne miejsce pojemnika go
zastawiającego. System ten może się
wydawać na pierwszy rzut oka
niekorzystny, ale nie dotyczy to
magazynów, w których składuje się
produkty o różnych rotacjach (A, B i C),
ponieważ:
- dla towarów szybko rotujących (A),
na tylniej lokacji umieszcza się
pojemnik z zapasem rezerwowym
towaru z pierwszej lokacji,
- produkt C może być umieszczony na
tylniej lokacji,
- operator najczęściej wie
odpowiednio wcześniej, które
towary mają zostać pobrane dla
zamówienia; możliwa jest zatem
wcześniejsza, w pełni automatyczna
relokacja pojemników przednich, dla
udostępnienia pojemników tylnich,
- zapewnia podwojenie pojemności
każdego korytarza.
5
Główne elementy
Automatyczny magazyn pojemnikowy typu Miniload składa się z czterech
głównych elementów.
Automatyczna układnica
magazynowa z regałem
Układnica to urządzenie odpowiadające za
wstawianie i wyciąganie pojemników
do/z regałów, jak również za ich transportowanie
i składowanie w stacji przyjęć i wydawania
towaru. Układnice poruszają się w dwóch
głównych osiach: poziomej (jazda po ułożonej na
posadzce szynie jezdnej, celem obsługi różnych
kolumn regału) oraz pionowej (ruch pionowy
wózka podnoszącego, celem obsługi różnych
poziomów składowania). Trzecią
oś- poprzeczną - stanowi ruch chwytaka w stronę
regału (wstawianie i wyciąganie pojemników).
Regały są zaprojektowane w taki sposób, aby były
1
dostosowane idealnie do ruchów układnicy oraz
składowania towarów na dużych wysokościach.
Konstrukcja regałów zapewnia lepsze
wykorzystanie przestrzeni oraz zwiększenie
powierzchni składowania poprzez optymalizację
4
ruchów układnicy.
1
2
3
6
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
Elementy stacji przyjęć i wydawania
towaru. Stanowisko kompletacji
zamówień i obsługi pojemników
2
Stacja przyjęć i wydawania towaru (stanowisko
kompletacji zamówień i obsługi pojemników) jest
zlokalizowana z przodu lub z boku regału, realizując
operację dostarczania pojemników do operatora lub
układnicy, w celu ich obsłużenia i umieszczenia
z powrotem w magazynie.
Składa się ona z przenośników, które komunikują się
z układnicą, przyspieszając operacje załadunku
i wyładunku pojemników.
Rozróżniamy dwa systemy transportowe:
- z przenośnikami rolkowymi
- z przenośnikami pasowymi/taśmowymi
System zarządzania
System zarządzania kontroluje wszystkie
czynności związane ze składowaniem towarów,
optymalizując czas i wykorzystanie powierzchni
3
magazynowej.
Szerokie możliwości komunikacyjne systemu
umożliwiają jego łatwe połączenie z systemem ERP
Klienta.
Oprogramowanie zarządza procesami
logistycznymi w magazynie i zapewnia dostęp
do wszelkich informacji.
Jednostka ładunkowa
Magazyny typu Miniload mogą służyć do
4
przechowywania plastikowych Europojemników
o wymiarach 400x600 mm lub o innych wymiarach,
np.: 600x800 mm 462x743 mm i standardowych
wysokościach.
Możliwe jest również stosowanie kartonów lub
pojemników metalowych.
Typ stosowanych jednostek ładunkowych zależy
głównie od składowanych produktów.
7
Różne koncepcje magazynów
Podczas projektowania magazynów typu
Miniload można korzystać z wielu
dostępnych opcji:
- kilka korytarzy,
- kilka stanowisk roboczych,
- stacja przyjęć i wydawania towaru z przodu
lub z boku,
- kilka typów jednostek ładunkowych,
- różne systemy obsługi pojemników,
- wysokość do 15 m,
- ładowność do 150 kg,
- instalacja o długości ponad 40 m,
- zarządzanie przez system WMS większą liczbą
magazynów,
- dostosowanie oprogramowania i sprzętu
komputerowego do potrzeb Klienta,
- zastosowanie systemu „pick to light”,
- różne poziomy kompletacji.
8
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
9
Elementy wchodzące w skład
automatycznego magazynu
pojemnikowego:
Automatyczny magazyn pojemnikowy
z obsługą z przodu i z boku
- regały,
- pojemniki (opcjonalnie),
- układnice (o pojedynczej lub podwójnej
głębokości składowania),
- stacja przyjęć i wydawania towaru z jednym
stanowiskiem kompletacji z przodu lub z boku,
- dolna szyna jezdna i górna szyna prowadząca,
- systemy bezpieczeństwa,
- skrzynki i szafy sterownicze,
- system komunikacji na podczerwień,
- serwer,
- ekran dotykowy,
- skaner bezprzewodowy,
- drukarka raportów i etykiet (opcjonalnie),
- waga,
- system zasilania Vahle (szynoprzewody)
w korytarzu,
- obwodowe siatki zabezpieczające o wysokości
dwóch metrów (uziemione),
- światła ostrzegawcze i alarmy dźwiękowe,
- system zarządzania z podstawowymi funkcjami:
- parametryzacja instalacji,
Automatyczny magazyn pojemnikowy z obsługą z przodu
- zarządzanie użytkownikami,
- zarządzanie załadunkami,
- zarządzanie wyładunkami,
- ewidencja stanów magazynowych,
- automatyczna relokacja pojemników,
- statystyki,
- uzupełnianie stanów magazynowych,
- zarządzanie różnymi towarami
w jednym pojemniku,
- nadzór nad instalacją,
- zarządzanie kwarantanną,
- moduł obsługi zdalnego zarządzania
instalacją,
- diagnoza błędów,
- sterowanie ręczne, półautomatyczne
lub automatyczne,
- komunikacja z systemem ERP Klienta,
- montaż i uruchomienie,
- szkolenie.
Automatyczny magazyn pojemnikowy z obsługą z boku
10
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
11
Automatyczny magazyn pojemnikowy IN A BOX
To najprostszy i najbardziej standardowy system
w automatycznych magazynach pojemnikowych.
W jego skład wchodzą regały, układnica
(lub układnice), stacja przyjęć i wydawania towaru
oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem
- wszystko to oferowane jako zunifikowany,
kompletny produkt.
Na ogół instalowane są jeden lub dwa niezależnie
działające korytarze.
Magazyn IN A BOX jest zaprojektowany według
koncepcji „Plug-And-Play”. Jest to
znormalizowana instalacja, posiadająca
właściwości i funkcje wymagane w większości
magazynów tego typu.
12
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
Układnica automatycznego magazynu pojemnikowego IN A BOX
Charakterystyka układnicy automatycznego magazynu pojemnikowego IN A BOX
Podwójna
głębokość składowania
Pojedyncza
głębokość składowania
Maksymalna wysokość
9,7 m
8,5 m
Minimalna wysokość
3m
3m
Szerokość korytarza (między ładunkami) 870 mm
870 mm
Rodzaj chwytaka teleskopowego
Pojedyncza głębokość
Podwójna głębokość
Rodzaj ładunku
Europojemnik
Europojemnik
H max= 427 mm
H max= 427 mm
Maksymalna waga ładunku
50 kg
50 kg
Prędkość jazdy
180 m/min
180 m/min
Prędkość podnoszenia
100 m/min
100 m/min
Prędkość wyciągania
30/60 m/min
30/60 m/min
Przyspieszenie jazdy
1 m/s2
1 m/s2
Przyspieszenie podnoszenia
1,2 m/s2
1,2 m/s2
Przyspieszenie wyciągania
0,5/1 m/s2
0,5/1 m/s2
Maksymalne wysunięcie chwytaka
725 mm
725/1335 mm
Napęd
Sterowane częstotliwościowo
Sterowane częstotliwościowo
silniki z przekładnią
silniki z przekładnią
Szyna dolna (jezdna)
HEA-100
HEA-100
Szyna górna (prowadząca)
LPN-80
LPN-80
Pozycjonowanie
Laserowe systemy pomiaru
odległości w poziomie i w pionie
Laserowe systemy pomiaru
odległości w poziomie i w pionie
Zasilanie
Szynoprzewody
Szynoprzewody
Zderzaki na końcach osi
Hydrauliczne
Hydrauliczne
Komunikacja
Transmisja w podczerwieni
Transmisja w podczerwieni
i wstawiania pojemnika
C
i wstawiania pojemnika
B
A
Pojemnik do magazynu IN A BOX
AxB
C - do 30 kg
C - do 50 kg
Typ 1
400 x 600 mm
120 mm
137 mm
Typ 2
400 x 600 mm
175 mm
192 mm
Typ 3
400 x 600 mm
235 mm
252 mm
Typ 4
400 x 600 mm
320 mm
337 mm
Typ 5
400 x 600 mm
410 mm
427 mm
13
Komputerowy System Zarządzania: funkcje
Główne funkcje komputerowego systemu zarządzania to:
Zarządzanie załadunkami i wyładunkami
Wprowadzanie pojemników do magazynu:
- pojemniki mogą być identyfikowane
automatycznie bądź ręcznie; system może
przyporządkować jednemu pojemnikowi kilka
artykułów,
- strefy w magazynie mogą być wyznaczane
według różnych kryteriów logistycznych (klasa
rotacji (ABC), rodzaje artykułów, optymalizacja
rozmiarów i położeń pojemników, itp.).
Automatyczne wyjmowanie pojemników
- zamówienia i listy zamówień mogą być
przystosowane do różnych potrzeb: zamówień
od klientów, zamówień produkcyjnych, itp.,
- zarządzanie rezerwami stanów magazynowych
i zaprogramowana realizacja zamówień,
- wybór stanu magazynowego według
następujących kryteriów: FIFO, LIFO, seria, data
ważności oraz maksymalny poziom stanu
magazynowego.
Funkcje zarządzania
Aby zoptymalizować funkcjonowanie magazynu,
w systemie zarządzania konfiguruje się szereg
parametrów:
- kontrola dostępu poprzez identyfikację
użytkownika i hasło,
- konfiguracja magazynu; podział magazynu na
różne strefy, wyznaczenie stref składowania,
zmiana położenia i kryteriów wyjmowania towarów,
- diagnoza błędów; system oferuje funkcje
monitorowania i kontroli statusu instalacji
i magazynu,
- tryb operacyjny: automatyczny, półautomatyczny
lub ręczny (związany z uruchamianiem układnicy
i pracami konserwacyjnymi).
Funkcje statystyczne:
- procent wykorzystanego magazynu,
- liczba wykonanych przemieszczeń,
- dostępność magazynu,
- liczba wejść i wyjść.
14
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
Ciągła inwentaryzacja
- nadzór nad stanami magazynowymi w czasie
rzeczywistym, na podstawie lokalizacji
w magazynie, w odniesieniu do
poszczególnych towarów, partii, daty ważności
produktu, itp.,
- natychmiastowa lokalizacja produktu
składowanego lub będącego w ruchu.
Łączność z innymi systemami
- system może być połączony z innymi
systemami informatycznymi firmy (ERP,
system sterowania produkcją, itp.),
- bezpieczna i nowoczesna technologia
łączności umożliwia elastyczne dostosowanie
systemu magazynowego do dowolnego
systemu nadrzędnego.
System monitoringu
Przeznaczony jest do diagnozowania
i monitorowania instalacji. Pełni następujące
funkcje:
- kontrola statusu instalacji w czasie
rzeczywistym,
- ręczna obsługa systemu przenośników
i układnicy,
- ruchy układnicy w trybie półautomatycznym,
- obsługa zleceń transportu ładunków przez
system przenośników.
15
Komputerowy System Zarządzania
Korzyści płynące z sytemu zarządzania:
Maksymalna dokładność
i bezpieczeństwo
- skomputeryzowanie obsługi procesów
zmniejsza liczbę błędów,
- możliwe jest wprowadzenie dodatkowych
systemów kontrolnych (kontrola gabarytów
ładunków, wagi, czytnik kodów kreskowych,
itp.), które minimalizują ryzyko występowania
pomyłek.
Szybka realizacja procesów
- zastosowana technologia umożliwia osiąganie
dużej wydajności pracy,
- odpowiedzi na wszelkie zapytania udzielane
są w czasie rzeczywistym.
Modernizacja standardów
organizacyjnych
- całkowita standaryzacja informacji
wewnętrznych (artykuły, zamówienia klientów,
stany magazynowe, itd.),
- zmniejszenie kosztów szkolenia personelu
ze względu na przystępność procesów.
Nowoczesna architektura
oprogramowania
- oprogramowanie SIMEGA (system
zarządzania magazynem firmy Mecalux),
baza danych ORACLE®, moduły
komunikacyjne - działają w ramach serwera
Windows 2000® lub nowszych systemów
operacyjnych,
- ekran dotykowy stosowany do ręcznego
i półautomatycznego sterowania urządzeniami
oraz stacją przyjęć i wydawania towaru.
Możliwość dopasowania do potrzeb
użytkownika
W celu dostosowania oprogramowania
zarządzającego do rosnących potrzeb klientów
istnieje możliwość jego bieżącej aktualizacji.
16
AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE
17
Systemy obsługi ładunków
Układnice mogą być wyposażone w różne systemy obsługi ładunków, dobrane
w zależnosci od charakterystyki produktów, liczby obsługiwanych jednostek
oraz wymaganych przemieszczeń.
Najczęściej stosowane są:
Chwytak teleskopowy
Jest to najprostszy i najczęściej stosowany
system. Chwytak wsuwa się pod pojemnik,
po czym unosi się aby go podjąć. Dostępne są
modele chwytaków dla pojedynczej i podwójnej
głębokości składowania oraz model służący do
wyjmowania dwóch pojemników jednocześnie.
Chwytak boczny
W tym wypadku, pojemniki są wyciągane bokiem,
bez potrzeby wprowadzania chwytaka w obszar
regału. Pozwala to na składowanie większej liczby
pojemników na wysokość.
Chwytak do obsługi dwóch
pojemników
Chwytak ten umożliwia jednoczesne wyciąganie
dwóch pojemników z regałów o podwójnej
głębokości, podwajając w ten sposób liczbę
obsłużonych jednostek.
18
Możliwe rozwiązania
Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload można zaadaptować do różnych
potrzeb, jak również połączyć z innymi systemami zarządzania, które pracują
równolegle lub są zintegrowane z magazynami wyposażonymi w:
- regały przepływowe z systemem „pick to light”,
- stację przygotowawczą z systemem „put to light”,
- system obsługi zleceń z terminalami RF.
19
FABRYKA
GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice
Tel.: (+48) 32-331 69 66
Fax: (+48) 32-331 69 67
e-mail: [email protected]
web: www.mecalux.pl
BIURA HANDLOWE
WARSZAWA
Tel.: (+48) 22-654 56 81
Fax:(+48) 22-654 56 82
e-mail: [email protected]
KRAKÓW
Tel.:(+48) 12-686 38 70 (71)
Fax:(+48) 12-686 17 89
e-mail: [email protected]
POZNAŃ
Tel.:(+48) 61-665 97 87
Fax:(+48) 61-665 97 88
e-mail: [email protected]
WROCŁAW
Tel.:(+48) 71-793 88 29
Fax:(+48) 71-793 88 31
e-mail: [email protected]
GDYNIA
Tel.:(+48) 58-761 80 80
Fax:(+48) 58-761 80 81
e-mail: [email protected]
Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Włochy
MK-071291-02/09
www.mecalux.pl

Podobne dokumenty