04.07.2013r. Firma "Chemtex" Sp. z oo w związku z realizacją

Transkrypt

04.07.2013r. Firma "Chemtex" Sp. z oo w związku z realizacją
ZAKUP MIESZALNI PÓŁAUTOMATYCZNEJ
ważność oferty: 04.07.2013r.
Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu UDA-RPSW.01.01.00-26218/11-00 pn. "Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej gwarantujący rozwój
technologiczny Firmy Chemtex Sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych produktów"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 1.1 "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, ogłaszamy nabór ofert na zakup:
1. Mieszalnia półautomatyczna:
- wyposażona w komplet zaworów, pomp membranowych, zestawów montażowych i rur
ssących, 14 stacji dozujących, system automatycznej cyrkulacji, pneumatyczny system
dozowania, prowadnica ślizgowa, manualny wybór głowicy dozującej, waga
platformowa,
Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy opis techniczny maszyny,
- okres gwarancji,
- okres realizacji zamówienia,
- cenę netto i brutto,
Kryteria wyboru wykonawcy:
Cena - 80%,
Gwarancja (udzielona w miesiącach i liczona od momentu zakupu) - 20%,
Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u p. Szymona Barana (tel.
666836200),
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]
Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2013r. o godz. 12.00.
CHEMTEX Sp. z o. o
25-501 Kielce,
ul. Sienkiewicza 76
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Podobne dokumenty