zestawienie kosztów zamówienia

Transkrypt

zestawienie kosztów zamówienia
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2016
Załącznik nr 5 do SIWZ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa pralek i suszarek dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie” w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
l.p.
1
ilość
Cena jedn.
netto
VAT %
wartość
netto PLN
(kol. 5 X
kol.5)
3
4
5
6
7
zestaw
1
...........
...........
Opis
jedn.
miary
2
Zestaw pralka i suszarka
Wymagana jest instalacja obu urządzeń w kolumnie (jedno na drugim) poprzez
zastosowanie listwy łączącej.
Suszarka kondensacyjna
Wsad [kg] 8
Klasa energetyczna : nie gorsza niż A+
Klasa efektywności kondensacji: nie gorsza niż A
wyposażenie:
1. oświetlenie bębna LED, blokadę na kod PIN, dwukierunkowy ruch bębna, automatyka
wagowa, wskaźnik konieczności opróżnienia pojemnika wody, wskaźnik konieczności
oczyszczenia kanałów powietrznych, wskaźnik postępu programu suszenia.
Pralka
Ładowana od frontu
Kierunek otwierania drzwi: prawy
Wsad [kg] 8
Maksymalna prędkość wirowania: nie mniej niż [obr/min] 1600, możliwość ustawienia
prania bez odwirowywania
Klasa energetyczna: nie gorsza niż A+++
...........
1
Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2016
Załącznik nr 5 do SIWZ
Klasa efektywności wirowania: minimum A
Wyposażenie: wskaźnik przebiegu programu, wskaźnik czasu pozostałego, system
kontroli piany, automatyka wagowa, blokadę na kod PIN, system umożliwiający
opóźnienia startu prania
Listwa łącząca oba urządzenia
Zestaw - pralka i suszarka
Wymagana jest instalacja obu urządzeń w kolumnie (jedno na drugim) poprzez
zastosowanie listwy łączącej.
1. Suszarka Kondensacyjna z pompą ciepła
Wsad [kg] 9
Klasa energetyczna: nie gorsza niż A++
Klasa efektywności kondensacji: nie gorsza niż A
Wyposażenie: wskaźnik postępu programu, możliwość opóźnienia startu, czujnik
wilgotności, oświetlenie bębna LED, automatyka wagowa, blokada kodem PIN,
wskazanie potrzeby opróżnienia zbiornika wody, wskazanie potrzeby wyczyszczenia
filtra
2.
2. Pralka
Ładowana od frontu
Kierunek otwierania drzwi: prawy
Wsad [kg] 9
Maksymalna prędkość wirowania: nie mniej niż [obr/min] 1600
Klasa energetyczna: nie gorsza niż A+++
Klasa efektywności wirowania: minimum A
Wyposażenie: oświetlenie bębna LED, wskaźnik przebiegu programu, wskaźnik czasu
pozostałego, system kontroli piany, automatyka wagowa, system umożliwiający
opóźnienia startu prania, blokada kodem PIN
3. Listwa łącząca oba urządzenia
zestaw
1
...........
...........
szt.
1
...........
...........
...........
Suszarka kondensacyjna
3. Wsad [kg] 10
Klasa energetyczna: minimum A++
Klasa efektywności kondensacji minimum A
...........
2
Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2016
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wyposażenie: sygnalizator pełnego zbiornika , wskaźnik konieczności wyczyszczenia
filtra, możliwość opóźnienia startu, czujnik wilgotności;
Pralka przemysłowa, wysokoobrotowa
Wsad: min 12 kg
Pojemność bębna: minimum 100 litrów
Współczynnik G: min 200
Obroty wirowania: minimum 800 obr/min
Grzanie wyłącznie elektryczne
4.
Moc: max 14 kW
Wyposażenie: pompa spustowa (nie dopuszczamy urządzenia posiadającego spust
grawitacyjny), opcja opóźnienia startu
Uwaga !!!
Urządzenie winno być wniesione do pomieszczenia, do którego prowadzą drzwi o
szerokości 90 cm.
...........
szt.
1
Razem netto
Kwota
podatku VAT
23%
Razem
brutto
...........
...........
……………. zł.
……………. zł.
…………….. zł.
3
Miejsce i data _________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu* na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty