karta.grzywa malowan..

Transkrypt

karta.grzywa malowan..
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
GRZYWĄ MALOWANE HISTORIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp.
Imię i nazwisko, klasa
Tytuł utworu, do którego
powstała praca
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa i adres placówki, tel., e-mail:
……………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….……….
Imię i nazwisko nauczyciela:
……………………………………

Podobne dokumenty