Instrukcja Obsługi HIPERUS C5

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja Obsługi HIPERUS C5
Strona | 1
HIPERUS
Platforma
telekomunikacyjna
Instrukcja obsługi
Strona | 2
Instrukcja Obsługi Usługowej
Platformy Telekomunikacyjnej
HIPERUS dla poziomu dostępu
Dystrybutora.
wersja 7.0.
7.0.
Autor opisu: Grupa LoVo
Warszawa, dnia 10 października 2015 roku.
Wstęp
Dokument ten jest instrukcją obsługi Usługowej Platformy Telekomunikacyjnej HIPERUS.
Platforma realizuje usługi VoIP dla Dystrybutorów i ich Klientów końcowych. Dokument
Strona | 3
opisuje dodawanie, modyfikację i rozliczanie usług świadczonych w oparciu o VoIP. Dostęp
do Platformy jest realizowany poprzez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji
2.0 i wyższej.
Zastosowane nazwy i skróty
ISDN
(ang. Integrated Services Digital Network) - sieć cyfrowa z integracją usług.
POTS
(ang. Plain Old Telephone Service) - podstawowa usługa
telefoniczna,umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane
łącza.
VoIP
(ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie
dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci
wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”.
TP
Telekomunikacja Polska S.A.
CLIR
(ang. Calling Line Identification Restriction) - blokada wyświetlania numeru
telefonu osoby dzwoniącej.
CLIP
(ang. Calling Line Identification Presentation) - wyświetlanie numeru
telefonu osoby do nas dzwoniącej.
VPBX
(ang. Virtual Private Branch eXchange) – wirtualna centralka abonencka
CLI
(ang. Caller Line Identification) – numer identyfikujący linie abonenta w
tym przypadku numer WLR
Numer
numery alarmowe w Polsce oraz w planie numeracji krajowej dla
alarmowy publicznych sieci telefonicznych. Łącznie 14 numerów alarmowych, w tym 1
wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do
niesienia pomocy oraz 13 numerów alarmowych, alarmowych
interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych składających
się z 3 cyfr o strukturze "9XY"
Numer
AUS
numery AUS - abonenckich usług specjalnych - przeznaczone dla usług
świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych
informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań na numery
alarmowe.
SIP
(ang. Session Initiation Protocol) – protokół inicjowania sesji pomiędzy
jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem
sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zastępuje H.323.
SIP URI
SIP URI (ang. Uniform Resource Indicator) to schemat adresowania w celu
ustalenia połączenia z miejscem przeznaczenia w protokole SIP. Mówiąc
inaczej SIP URI jest numerem telefonu SIP użytkownika. W przypadku LoVo
pole jest używane do konfiguracji SIP TRUNKU a wypełnione pole powinno
zawierać adres IP centrali wraz z portem np. 195.162.16.200:5060
T.38
Protokół transmisji faksów.
DDI
DDI (ang. Direct Dial-In (Europa) lub Direct Inward Dialing (USA) to nazwa
usługi w centralach telefonicznych PBX polegająca na tym, że można
zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego.
Jak należy czytać dokument.
1. Instrukcja PLATFORMY HIPERUS przygotowana jest w modelu opisu słownego oraz
graficznego dla poszczególnych funkcjonalności.
2. Celem dokumentu jest edukacja, informacja i przeprowadzenie użytkowników
PLATFORMY HIPERUS przez wszystkie dostępne funkcje platformy.
3. Niniejszy dokument nie pełni funkcji przewodnika ustaleń biznesowych pomiędzy
Dystrybutorem, Operatorem a klientem końcowym.
4. Dokument zawiera 10 rozdziałów oraz 86 obrazów „Widoków systemu”.
5. Przeszukiwanie dokumentu w formacie PDF ułatwia kliknięcie kombinacji klawiszy
na klawiaturze Ctrl+f.
6. Co oznaczają strzałki na poszczególnych rysunkach:
a. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od krawędzi opisu do określonego
celu oznacza to, że komentarz i opis jest przeznaczony dla całego tekstu
umieszczonego w „chmurce”,
b. jeżeli czerwona strzałka jest kierowana od określonego wyrazu, wartości lub
frazy do określonego celu to dany opis dotyczy jedynie tego słowa, wartości
lub frazy,
c. z jednego komentarza i opisu do określonych celów może być kierowanych
wiele strzałek co oznacza, że dany komentarz jest wielowątkowy i dotyczy
kilku opisywanych funkcjonalności lub miejsc do uzupełniania danych,
d. szczególnej uwadze polecamy komentarze oznaczone słowem UWAGA! lub
pisane na czerwonym tle lub oznaczone czerwonym tłem,
e. wiele obrazów opisywanych jako Widok nr…ma
charakter wizualizacyjny,
nr…
f. obrazy opisywane komentarzami, strzałkami, widokami mają charakter
informacyjny i edukacyjny.
7. Zauważone błędy, braki w opisie poszczególnych funkcjonalności prosimy zgłaszać
na adres e-mail [email protected] za co z góry bardzo dziękujemy.
Strona | 4
SPIS TREŚCI
1.
Opis widoku Platformy Hiperus ........................................................................................................ 6
2.
Wyszukiwarka - zakładka..................................................................................................................... 7
3.
Katalog Klienci. ....................................................................................................................................... 9
4.
Katalog Rozliczenia .............................................................................................................................39
5.
Płatności Online....................................................................................................................................62
6.
Plan Numeracyjny.................................................................................................................................63
7.
Ustawienia...............................................................................................................................................65
8.
Limity Klienckie.....................................................................................................................................65
9.
Zmiana Hasła..........................................................................................................................................66
10. Wyloguj .....................................................................................................................................................66
Strona | 5
1.
Opis widoku Platformy Hiperus
Po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy wyświetla się Panel powitalny. W tym
Strona | 6
miejscu prezentowane są ważne informacje i komunikaty udostępniane przez Operatora
dla Dystrybutorów.
Widok nr 1. Strona startowa.
Po lewej stronie widoczne jest menu nawigacyjne, za pomocą którego możliwa jest
nawigacja pośród udostępnionych funkcji. Nie wszyscy użytkownicy platformy mają
identyczny dostęp do menu nawigacyjnego co wynika z rodzaju świadczonych usług.
Widok nr 2. Menu Główne. Nawigacja. Widok katalogów. Widok nr 3. Menu Główne.
Nawigacja. Widok zakładek.
Widok nr 2.
2.
Widok nr 3.
3.
Każdy z katalogów oznaczony jest żółta teczką ( Widok nr 3 ). Rozwinięcie katalogu
pokazuje zakładki z nazwami czynności lub usług jakie znajdują się pod zakładkami
Widok nr 3 ).
(
Dla wygody użytkowania możliwe jest czasowe ukrycie menu nawigacyjnego w celu
powiększenia obszaru panelu roboczego. Aby to zrobić należy kliknąć na strzałkę
znajdująca się na listwie dzielącej menu i obszar roboczy. Menu zostanie ukryte dzięki
czemu powstanie więcej miejsca na wyświetlanie informacji w oknie głównym.
Widok nr 4. Strona startowa. Widok
Widok całej strony.
Możliwe jest również dowolne dostosowanie szerokości menu w tym celu należy kliknąć i
przeciągnąć listwę dzielącą oba obszary.
Menu ma strukturę drzewa katalogów oznacza to że występują w nim elementy główne
(katalogi) grupujące razem funkcjonalności (zakładki) . Wizualizacja Widok nr4.
Wyboru folderu lub ( zakładki ) podfoderu dokonujemy za pomocą wskazania i
pojedynczego kliknięcia lewym przyciskiem myszki.
2.
Wyszukiwarka - zakładka
Widok nr 5. Wyszukiwarka.
Strona | 7
Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w zakładkę „Wyszukiwarka” w górnej, centralnej
części ekranu miniatora pojawi się miejsce do wypełnienia opisem lub numerem telefonu.
Np. po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa „Test” system w odpowiedzi wylistuje wszystkie
Strona | 8
hasła wpisane do systemu zwierające słowo „Test”. Może to być Nazwa firmy i konta,
Nazwa użytkownika.
Widok nr 6. Wyszukiwarka / wyniki wyszukiwania.
Kliknięcie w dany wynik wyszukiwania przenosi użytkownika do konta danego klienta lub
przypisanego do niego użytkownika.
Podobnie w przypadku wpisania poszukiwanego numeru. Gdy nie pamiętamy danego
numeru wystarczy wpisać część numeracji. System odpowie listą wyników wyszukiwania z
poszukiwanym początkiem numeracji. Przykład Widok nr 7.
Widok nr 7. Wyszukiwarka
Wyszukiwarka / wyniki wyszukiwania.
Kliknięcie w dany numer przenosi nas do kontra firmy, do której numer jest przypisany.
3.
Katalog Klienci.
3.1 Zakładka „Dodaj Klienta”
Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w Katalog „Klienci” rozwiną się dwie zakładki.
„Dodaj klienta” oraz „Lista klientów”. Po kliknięciu w zakładkę „Dodaj Klienta” w prawej
części widoku okna pojawi się miejsce do wpisywania danych klienta,
Widok nr 8. Katalog „Klienci” / Zakładka „Dodaj Klienta” (formatka Utwórz
Utwórz Klienta” w
systemie jest jednolita)
Strona | 9
Wpisanie danych do wyznaczonych miejsc czyli:
1. Nazwa Klienta
2. Ulica
Strona | 10
3. Numer domu
4. Numer mieszkania
5. Kod
6. Miasto
7. Kraj
Powoduje, że po kliknięciu w przycisk „Dodaj klienta” umiejscowiony w dolnym prawym
rogu widoku strony dane o kliencie zostaną zapisane w systemie.
Po zapisaniu danych klienta pojawi się przycisk „Kopiuj do danych bilingowych”. Aby
dane adresowe klienta pojawiały się w danych bilingowych należy kliknąć lewym
przyciskiem myszy w przycisk „Kopiuj do danych bilingowych”. Dane automatycznie się
przeniosą do danych bilingowych. Uzupełnienia wymagać będą pola NIP i REGON.
Przykład Widok nr 9.
Widok nr 9 – Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane”
Jeżeli Dane do faktury są inne niż adres klienta, który wpisujemy do bazy należy ręcznie
wpisać dane do faktury.
Ustawienia
Po dodaniu klienta do platformy Hiperus należy uzupełnić wszystkie parametry usługi.
Opis Widok nr 10.
Wypełniamy miejsca zaznaczone opisem:
- Zgoda na przetwarzanie danych
- Wystawić faktury – UWAGA KONIECZNIE ZAZNACZYĆ. Zaznaczamy w przypadku jeśli
chcemy aby Hiperus wystawiał faktury dla klienta końcowego
- Jeżeli importujemy dane poprzez API do własnych systemów księgowych NIE
ZAZNACZAMY „Wystawiać faktury”
- Wybieramy cennik z listy rozwijalnej. Albo wcześniej utworzony dla danego klienta albo
wybieramy cennik ogólny jeżeli taki wcześniej stworzyliśmy. Tworzenie cennika będzie
opisane w dziale Rozliczenia – Cenniki Klientów.
- Typ klienta: wybór z listy rozwijalnej. Postpaid, Prepaid
- Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza dane do systemu.
Dane są edytowalne. Każdorazowa edycja musi być zatwierdzona poprzez kliknięcie w
przycisk Zapisz.
Miejsca które możemy uzupełnić ale nie musimy uzupełniać.
- e-mail – możemy dodać adres e-mail klienta. Dodajemy adres e-mail przy tworzeniu
użytkownika przypisanego do danego konta i numeru telefonu. Dodanie adresu e-mail nie
spowoduje że faktura zostanie na ten e-mail wysłana do klienta.
- Biling ID - Identyfikator Klienta w zewnętrznym systemie billingowym. Do wykorzystania
jeżeli istnieje zapotrzebowanie na billingowanie klienta za pomocą zewnętrznego
systemu.
- WLR – Jeżeli Klienta ma być Klientem WLR koniecznie jest zaznaczenie opcji „WLR”.
- Otwarta rejestracja – nie zaznaczamy.
- Numer główny do przekierowań – wpisujemy numer główny. Ta opcja jest też możliwa
do zaznaczenia z pozycji zakładki Numery.
Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć w przycisk „Dodaj Klienta”. Dodany
klient zostanie przeniesiony do zakładki „Lista klientów”.
Strona | 11
Widok nr 10. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane”
Strona | 12
3.2 Zakładka „Lista klientów”
Zakładka Lista klientów do spis wszystkich dodanych klientów. W zakładce lista klientów
możemy zarządzać usługami klientów oraz realizować Edycję Klienta.
Klienta
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w zakładkę Lista klientów przenosi nas do
zestawienia klientów.
Zestawienie klientów zawiera: ( przykład Widok nr 11. )
1.
2.
3.
4.
ID klienta
Nazwę firmy
Miasto
ID Bilingu ( jeżeli jest realizowany biling zewnętrznym systemem )
Widok nr 11. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów”
Kliknięcie w wybranego klienta przenosi nas na konto danego klienta. Przykł. Widok nr 12.
Przyciski nawigacyjne:
1. Dane
2. WLR
3. Numery
4. Terminale
5. Status
6. Aktywne Połączenia
7. VPBX
8. Faktury
9. Użytkownicy
10. Email2Fax
Widok nr 12. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów”
3.2.1 „Dane”
Dane – kliknięcie w przycisk dane przenosi nas do danych klienta. Przykład Widok nr 13.
Widok nr 13.
13 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Dane”
Strona | 13
3.2.2 „WLR” – oddzielna instrukcja.
3.2.3 „Numery”.
„Numery”.
Kliknięcie w przycisk Numery przenosi nas do spisu dodanych do konta numerów.
W zakładce Numery możemy też dodawać numery dla danego klienta.
Dodawanie numerów może być realizowane:
1. pojedynczo,
2. w ramach zakresu numerów,
3. z pliku zewnętrznego.
Informacje dotyczące numerów jakie możemy zobaczyć to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
prefiks kraju,
numer telefoniczny,
informacja czy dany numer jest numerem głównym,
informacja czy została przypisana zapowiedź (opcja DISA),
informacja czy wybrano brak prezentacji numeru (opcja CLIR),
informacja czy przypisana została usługa wirtualnego faksu,
informacja czy przypisana została usługa wirtualnej centrali i czy dany numer jest
numerem głównym w centrali VPBX,
8. nazwa terminala.
Szczegółowa wizualizacja Widok nr 14.
Widok nr 14. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”.
Strona | 14
W tej zakładce możemy także dodać numer. W tym celu klikamy przycisk „Dodaj numer”
znajdujący się w prawym rogu dolnego paska opcji. Po jego wybraniu system wyświetli
nam stronę, na której w polu „Numer” możemy ręcznie dopisać numer, bądź skorzystać z
opcji „Pobierz wolny numer” (system automatycznie pobierze pierwszy wolny numer z puli Strona | 15
przydzielonej dystrybutorowi). Przypisywaniu numerów zostanie poświęcony oddzielny
zrzut ekranu. Widok nr 15/16/17.
Widok nr 1515 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”/ dodawania
numerów. Krok 1
Widok nr 16 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”/ dodawanie
dodawanie
numerów. Krok 2
Widok nr 17 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów”
klientów” / Pole „Numery” / dodawanie
numerów. Krok 3.
Widok nr 18 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”
„Numery” / dodawanie
numerów. Krok 4.
Strona | 16
Można też wybrać przypisanie numeru z automatu poprzez kliknięcie w przycisk „Pobierz
Pierwszy wolny”.
Widok nr 19 - Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / dodawanie
numerów. Krok 5
Po wybraniu numeru realizujemy opis usług, cenników, użytkowników jakie chcemy aby
były przypisane do wybranego numeru.
Następnie możemy wybrać opcję, aby dany numer był numerem głównym, numerem bez
prezentacji, wybrać usługę wirtualnego faksu, cennik, zdefiniować użytkownika (w tym
celu przypisujemy nowy adres e-mail i hasło w zakładce Użytkownik, bądź wybieramy
istniejącego już użytkownika z rozwijanej listy w polu „Użytkownik”). Dodatkowo
wybieramy abonament. Możemy zaznaczyć poprzez wybór dat z kalendarza od kiedy i do
kiedy ma obowiązywać dany abonament. Dodatkowo musimy zaznaczyć strefę dla
Numerów alarmowych i AUS.
Widok numer 20.
20 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery”
Strona | 17
Zarządzanie / Edytowanie zaznaczonym numerem.
Jeżeli popełniliśmy błąd podczas przypisywania usług do numeru w procesie jego
dodawania możemy edytować usługi poprzez zaznaczanie danych usług. Możemy też
zmienić użytkownika poprzez wybór z listy rozwijalnej. Opis jak dodawać użytkownika
zostanie zrealizowany w punkcie 3.2.9.
Kliknięcie w przycisk "Zapisz" zarejestruje wprowadzone zmiany. Kliknięcie w przycisk
"Usuń" całkowicie usunie numer z danego konta klienta. Numer zostanie przeniesiony do
puli wolnych numerów.
Widok nr 21. Katalog „Klienci”
„Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” /
Usunięcie numeru będzie możliwe, jeżeli na numerze nie ma nagranych wiadomości
głosowych.
Aby usunąć numer jeżeli jest przypisany do niego użytkownik należy w pierwszej
kolejności usunąć użytkownika.
Dodawanie numerów
UWAGA! numerów przeniesionych nie ma w zakładce „Plan numeracyjny”. Trzeba je
dodawać ręcznie.
Widok nr 22. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / dodawanie
numerów.
Wizualizacje
Widok nr 23. Katalog „Klienci”
„Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie
pojedynczego numeru.
Strona | 18
Strona | 19
Widok nr 24.
24 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie
zakresów numeracji.
UWAGA! Przypisywanie zakresów numeracyjnych jest możliwe tylko i wyłączenie gdy
przypisujemy danych zakres do jednego terminala.
Widok nr 25. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Numery” / Dodawanie
numeracji z pliku.
Strona | 20
3.2.4 „Terminale”
Czwarta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu. W tej zakładce w
polu Panelu wyświetlane są wszystkie konta zdefiniowane dla danego numeru.
Po wybraniu interesującego nas terminala po prawej stronie Panelu wyświetli się pole
umożliwiające zarządzanie danym terminalem. Można edytować terminal bądź go usunąć.
Do terminala przypisane są sekcje danych. Są to:
1. Ustawienia
a. Nazwa
b. Hasło
c. Screening
d. T.38
e. SIP Trunk URI
f. Limit Połączeń
g. Przekazuj DDI
h. Cennik
i. Przycisk „Zapisz”
2. Prepaid
a. Limit prepaid (Po wpisaniu kwoty innej niż zero konto staje się kontem
prepaid. Wpisanie wartości 0 powoduje blokadę połączeń wychodzących.
Jeżeli klient korzysta z prepaid pole MUSI pozostać puste).
b. Przycisk „Doładuj Konto” – możemy doładować klientowi konto wpisując
określoną kwotę
c. Przycisk „Usuń limit Prepaid” – usuwa limit
d. Przycisk „Zapisz” – zapisuje zmiany
3. Użytkownik
a. Użytkownik – lista rozwijalna
b. Przycisk – Usuń przypisanie użytkownika (UWAGA! – do terminala musi być
przypisany ten sam użytkownik co do danego numeru) – aby wszystkie usługi
Strona | 21
działały poprawnie – chodzi np. skrzynkę głosową na e-mail, vfax. na e-mail.
c. Przycisk „Zapisz”
4. Abonamenty
a. Abonament – wybierany z listy rozwijalnej
b. Aktywny od – wybór daty z kalendarza – start naliczania opłat
abonamentowych
c. Aktywny do – wybór daty z kalendarza – koniec naliczania opłat
abonamentowych
d. Wartość / Pozostało – nie wpisujemy wartości
e. Przycisk – „Usuń abonament”
f. Przycisk – „Zapisz”
5. Połączenia alarmowe
a. Wybieramy województwo z listy rozwijalnej
b. Wybieramy powiat z listy rozwijalnej przypisany tylko do danego
województwa
c. Wybieramy gminę z listy rozwijalnej przypisaną tylko do danego powiatu
d. Przycisk „Usuń lokalizację”
e. Przycisk „Zapisz”
6. Nagrywanie połączeń – Uwaga! Usługa jest dodatkowo płatna, kontakt z
[email protected]
a. Czy nagrywać połączenia – zaznaczenie
b. Tryb przechowywania do wyboru z listy
c. Rotacja ( dni )
d. Przycisk – Zobacz nagrania – lista wyników
i. Data utworzenia
ii. Typ Nagrania
iii. Numer A
iv. Numer B
v. Czas Trwania
vi. Użytkownik
e. Przycisk „Zapisz”
7. Usuń terminal – przycisk
8. Nowy terminal
a. Nazwa
b. Hasło
c. Screening
d. T.38
e. Limit Połączeń
f. SIP Trunk URI
g. Cennik
h. Utwórz terminal
i. Powrót do klienta
Wizualizacje i Opis poszczególnych działań
1.0 Ustawienia
Widok nr 26. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / ustawienia
Strona | 22
1.1 Nazwa - i hasło dla terminala tworzone są automatycznie gdy zaznaczymy taką opcję
przy tworzeniu Numeru. System umożliwiaj także stworzenie terminala i przypisanie do
niego więcej niż jednego numeru telefonu.
1.2 Hasło – jest edytowalne. Można nadać własne zgodnie z potrzebami.
1.3 Screnning – Monitoring połączeń.. Używamy jej w przypadku problemów z prezentacją
numeru (zależnie od urządzenia końcowego opcję pozostawiamy włączoną bądź
wyłączoną).
1.4 T.38 – standard obsługujący wysyłanie faksów. NIE JEST OBECNIE DOSTĘPNY.
1.5 SIP Trunk URI – wpisujemy adres IP centrali docelowej w formacie IP:5060
1.6 Limit Połączeń – Wpisujemy liczbę limitującą połączenia dla danego terminala.
Domyślnie system uzupełnia 45. Jest to liczba możliwych jednoczesnych połączeń dla
danego terminala.
1.7 Przekazuj DDI - Można zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego.
1.8 Cennik – Wybierany z listy rozwijalnej. Dla każdego terminala może być inny lub taki
sam.
1.9 „Zapisz” – Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu.
UWAGA! Konfigurując urządzenie końcowe klienta autoryzowanie przebiega za pomocą
danych z terminala z zakładki ustawienia ( nazwa i hasło ).
UWAGA! Należy pamiętać, że nazwa terminala nie musi być taka sama jak numer telefonu
przypisany do danego terminala.
2.0 Prepaid
Widok Nr. 27.
27 Katalog
Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / prepaid
Strona | 23
2.1 Limit prepaid – wpisujemy wartość limitu kwotowego. Po przekroczeniu limitu
połączenia nie będą realizowane.
2.2. Doładuj konto – Przycisk
Widok nr 28.
28 Katalog „Klienci” / Zakładka
Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / doładowania
Jeżeli nie chcemy zmieniać klientowi limitu na połączenia możemy jednorazowo
doładować konto wciskając przycisk „Doładuj konto” ( rys. Widok nr 20 ). Należy wpisać
kwotę brutto. Zaznaczyć, czy klient ma otrzymać fakturę. Przycisk „Doładuj konto”
wprowadza zmiany do systemu.
2.3. Usuń limit Prepaid – kliknięcie w ten przycisk usuwa przyznany limit.
2.4. „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu.
3.0 Użytkownik
Użytkownik
Widok nr 28. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / użytkownik
Strona | 24
3.1 Użytkownik – możliwość wyboru użytkownika z listy rozwijalnej
3.2 Usuń przypisanie użytkownika – możliwość usunięcia przypisania użytkownika
3.3 „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu.
4.0 Abonamenty
Widok nr 29. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” /
abonamenty
4.1 Abonament – wybieramy z listy rozwijalnej. Możemy stworzyć nowy abonament
wybierając z Katalogu Rozliczenia, zakładkę Abonament. W tym rozdziale będzie opisane
tworzenie Abonamentów.
4.2 Aktywny Od – zarządzanie datami poprzez wybór – start obowiązywania abonamentu
4.3 Aktywny Do abonamentu
zarządzanie datami poprzez wybór – koniec obowiązywania
4.4 Wartość / Pozostało – system sam uzupełnia aktualną wartość abonamentu. UWAGA!
NIC TU NIE WPISUJEMY.
4.5 Usuń abonament – kliknięcie w ten przycisk powoduje usunięcie przypisanego
abonamentu.
4.6 Zapisz - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu.
5.0 Połączenia Alarmowe
Widok nr 30. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / połączenia
alarmowe
Strona | 25
5.1 Województwo – wybieramy z listy rozwijalnej.
5.2 Powiat – wybieramy z listy rozwijalnej.
5.3 Gmina – wybieramy z listy rozwijalnej.
5.4 Usuń lokalizację – usuwa przypisane lokalizacje.
5.5 „Zapisz” - Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza wszystkie ustawienia do systemu.
5.6 Bez uzupełnienia ww. danych nie można wykonywać
wykonywać połączeń
połączeń na numery alarmowe
oraz AUS
6.0 Nagrywanie Połączeń
Jest to usługa dodatkowa i nie jest dostępna automatycznie.
Widok nr 31. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / nagrywanie
połączeń.
6.1 Czy nagrywać połączenia – zaznaczenie spowoduje nagrywanie wszystkich połączeń
numerów przypisanych do tego terminala.
6.2 Tryb Przechowywania – lista rozwijalna Wybór Rotacyjny lub Ciągły. Rotacyjny oznacza
Strona | 26
że po wybranej ilości dni stare nagrania są nadpisywanie w nowymi
6.3 Rotacja ( dni ) – ilość dni do przechowywania nagrań.
6.4 Zobacz nagrania – wykaz wszystkich nagrań.
Widok nr 32. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / lista nagrań.
6.4.1 Data utworzenia
6.4.2 Typ nagrania – czy przychodzące, wychodzące wewnętrzne,
6.4.3 Numer A - inicjujący
6.4.4 Numer B - docelowy
6.4.5 Czas trwania
6.4.6 Użytkownik
7.0 Ograniczenie dostępu IP
Funkcjonalność Usługi Ograniczenia IP jest usługą płatną i uruchomienie usługi wymaga
kontaktu z Działem Obsługi Klienta LoVo na adres e-mail [email protected] .
Widok nr 33.
33 Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie
dostępu IP (pomoc kontekstowa)
1) Limitowanie dotyczy tylko ruchu wychodzącego
wychodzącego z Platformy Hiperus.
Hiperus
2) Brak wpisanego adresu IP - ograniczenie wyłączone.
3) Wpisany adres IP - włączone ograniczenie dla dystrybutora
4) Limit 5 adresów/podsieci do zdefiniowania.
5) Lista adresów/podsieci rozdzielana przecinkiem (jak w Widoku nr 33)
Widok nr 34
34. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie
dostępu IP.
IP.
Widok nr 35
35. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / Ograniczenie
dostępu IP.
IP.
Strona | 27
8.0 „Usuń terminal” – Kliknięcie w przycisk usuwa terminal z listy terminali.
Widok nr 36
36. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / usuń Strona | 28
terminal.
8.1 Nowy terminal
Widok nr 37.
37. Katalog „Klienci” / Zakładka
Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / nowy
terminal.
Widok nr 38.
38. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / utwórz
terminal.
Strona | 29
Nazwa i Hasło – Tworzenie nowego terminala przydane jest w dwóch przypadkach.
Pierwszy – jeżeli chcemy zbudować SIP Trunk a tym samym skierować wiązkę (zakres
numeracyjny) numeracyjną na podany terminal ( SIP Trunk ). Po drugiej stronie SIP Trunka
jest Centrala lub inne urządzenie odbierające połączenia z obsługą E1.
Drugi – jeżeli chcemy klientowi naliczać np. stałą opłatę abonamentową. Tworzymy
terminal bez przydzielonego numeru a następnie pod terminal podpinamy odpowiedni
abonament. To nie jest abonament np. do wydzwonienia. Może być wykorzystywany do
pobierania opłat np. za ilość numerów lub inne dodatkowe usługi.
UWAGA !!! SIP Trunk URI jest wymagany tylko i wyłącznie przy konfiguracji SIP Trunk’ów.
3.2.5 „Status”
Piąta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej
zakładce w polu Panelu roboczego wyświetlane są wszystkie aktualnie zalogowane
terminale. Informacje dotyczące terminali jakie możemy zobaczyć to: Nazwa terminala (z
zakładki terminale), adres z którego jest zarejestrowany, czas wygaśnięcia rejestracji oraz
nazwę typu urządzenia. Aby odświeżyć informacje należy wcisnąć przycisk „Odśwież”
znajdujący się w dolnym pasku.
Widok nr 39.
39. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Status” /
Strona | 30
UWAGA !!! W zakładce Status Dystrybutor ma dostęp do wstępnej weryfikacji poprawności
skonfigurowanej usługi u klienta. Jeżeli aparat telefoniczny jest dobrze skonfigurowany i
poprawnie komunikuje się z platformą to informacja o rejestracji będzie widoczna w
zakładce Status.
3.2.6 „Aktywne Połączenia”
Szósta zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej
zakładce możemy zobaczyć wszystkie aktywne połączenia przychodzące oraz wychodzące
wykonywane w danej chwili w ramach danego Klienta. Widoczna jest godzina rozpoczęcia
połączenia, numer połączenia przychodzącego, numer połączenia wychodzącego, terminal
start, terminal koniec, czas trwania rozmowy. W celu odświeżenia danych należy kliknąć
przycisk „Odśwież” znajdujących się w dolnym pasku.
Widok nr 40.
40. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Aktywne połączenia” /
3.2.7 „VPBX”
Siódma zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej
zakładce w polu Panelu roboczego wyświetlane są wszystkie wirtualne centrale.
Informacje dotyczące centrali jakie możemy zobaczyć to: nazwa centrali, cyfra wyjścia,
długość numeru wewnętrznego oraz numer główny.
Po wybraniu interesującego nas terminala po prawej stronie Panelu roboczego wyświetli
się pole, w którym możemy usunąć bądź edytować centralę Aby usunąć centralę
wybieramy przycisk „Usuń” z dolnego paska opcji. Aby edytować konto zmieniamy kolejno
pola z prawej części Panelu roboczego: Nazwa, cyfra wyjścia, długość numeru
wewnętrznego oraz numer główny. Po zmianie odpowiednich danych klikamy przycisk
„Zapisz” znajdujący się w dolnym pasku opcji Panelu roboczego.
Widok nr 41.
41. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „VPBX” /
Edycja Centrali VPBX.
Widok nr 42.
42. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „VPBX” / edycja vpbx
W zakładce „VPBX” możemy także dodać, edytować lub usunąć numery wewnętrzne.
W tym celu klikamy przycisk „Num. Wew.” z dolnego paska opcji. Po jego wybraniu system
wyświetli nam stronę, na której pojawią się wszystkie zdefiniowane numery wewnętrzne.
Aby usunąć numer wewnętrzny, należy wybierać odpowiedni numer, a następnie w lewym
polu Panelu roboczego kliknąć przycisk „Usuń”.
Aby edytować numer wewnętrzny należy zmienić dane z lewego pola Panelu roboczego a
następnie kliknąć przycisk „Usuń”
Aby dodać numer wewnętrzny należy wybrać przycisk „Nowy numer wewnętrzny”.
Następnie system wyświetli nam stronę, na której kolejno wypełniamy wszystkie pola:
Numer wewnętrzny (jeżeli przy definiowaniu centrali w polu „Długość numerów wewn.”
wpisaliśmy „3”, nasz numer wewnętrzny będzie 3 cyfrowy np. 100, jeżeli „4” numer będzie
4 cyfrowy np.: 1006 itd.), nazwa wewnętrzna, terminal. Następnie przypisujemy
użytkownika do numeru wewnętrznego (w tym celu wybieramy istniejącego już
Strona | 31
użytkownika z rozwijanej listy w polu „Użytkownik”) oraz klikamy przycisk „Utwórz VPBX”.
Wizualizacja Widok nr 40.
Tworzenie
Tworzenie nowej centrali VPBX
Widok nr 43.
43. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Terminale” / tworzenie
VPBX.
UWAGA! Użytkownik przypisany do numeru wewnętrznego nie musi być taki sam jak
użytkownik przypisany do numeru głównego.
Numery wewnętrzne muszą mieć minimum dwie cyfry.
3.2.8 „Faktury”
Zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce
widoczne są wszystkie faktury wystawione dla danego Klienta.
Po wyborze konkretnej faktury po prawej stronie pojawią się sekcje, w których możemy
edytować
następujące dane:
· W sekcji pierwszej numer faktury oraz datę wystawienia.
Strona | 32
· W sekcji drugiej dane dotyczące Sprzedawcy tj. nazwę, adres oraz numer NIP.
· W sekcji trzeciej dane dotyczące Nabywcy tj. nazwę, adres oraz numer NIP.
Po dokonaniu potrzebnych zmian klikamy przycisk „Zapisz”.
Możemy także usunąć fakturę, w tym celu z paska opcji na dole strony wybieramy przycisk
„Usuń”.
Jeżeli chcemy podejrzeć fakturę z paska opcji znajdującego się na dole strony wybieramy
przycisk „Podgląd”.
Widok nr 44.
44. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Faktury” /
Wszystkie dane na fakturze są naliczane „z dołu”.
3.2.9 „Użytkownicy”
Zakładka w pasku opcji znajdującym się w górnej części panelu roboczego. W tej zakładce
widoczni są Użytkownicy Panelu Klienckiego, których nazwę stanowią adresy e-mail.
Po wyborze konkretnego użytkownika po prawej stronie pojawi się okno, w którym
możemy zmienić e-mail i hasło użytkownika oraz zobaczyć ilość wiadomości głosowych,
faksów, numerów telefonu oraz numerów wewnętrznych.
Strona | 33
W zakładce „Użytkownicy” możemy także dodać nowego użytkownika. W tym celu
korzystamy z opcji „Utwórz użytkownika”. Po wyborze tej opcji wyświetli się pole, w którym
należy wpisać adres e-mail właściwy dla nowego użytkownika, jego hasło oraz zaznaczyć
opcje czy ma być administratorem dla edytowanego klienta, a następnie nacisnąć przycisk Strona | 34
„Utwórz użytkownika”.
Widok nr 45.
45. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Użytkownicy” /
Tworzenie Nowego Użytkownika.
W zakładce „Użytkownicy” możemy także dodać nowego użytkownika. W tym celu
korzystamy z opcji „Utwórz użytkownika”. Po wyborze tej opcji wyświetli się pole, w którym
należy wpisać adres e-mail właściwy dla nowego użytkownika, jego hasło oraz zaznaczyć
opcje czy ma być administratorem dla edytowanego klienta, a następnie nacisnąć przycisk
„Utwórz użytkownika”.
Widok nr 46.
46. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Użytkownicy” / utwórz
użytkownika
Strona | 35
UWAGA! Tak utworzonego użytkownika przypisujemy do numeru telefonicznego oraz do
terminala ( patrz Widok nr 24, 28 ).
Nadanie użytkownikowi statusu „Admin” oznacza, że dany użytkownik ma podgląd do
wszystkich danych dla danego konta w panelu klienta.
3.2.10 „Email2Fax”
Usługa email2fax umożliwia wykorzystanie faksów w taki sam sposób jak wysyła się
załączniki za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki email2fax nie ma konieczności
posiadania urządzeń faksowych oraz linii analogowej do wysyłania faksów wystarczy
zwykły program pocztowy.
Użytkownik dostaje specjalne konto pocztowe na platformie Hiperus służące do
przesyłania wiadomości, dzięki temu program pocztowy archiwizuje wszystkie wysłane
dokumenty. Powiadomienia o wysłaniu faksu (raporty dostarczenia) są dostarczane przez
platformę Hiperus na skrzynkę mailową powiązaną z numerem faksu.
Bezpieczeństwo
Przesłanie dokumentów jest zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem.
Widok nr 47.
47. Katalog „Klienci” / Zakładka „Lista klientów” / Pole „Email2fax” /
Strona | 36
Jak to działa?
W programie pocztowym zostanie zainstalowane dodatkowe konto pocztowe w domenie
fax.hiperus.pl
Aby wysłać faks należy utworzyć za pomocą tego konta nową wiadomość pocztową. W
adresie odbiorcy (Pole „Do”) należy wpisać:
[email protected]
np.: [email protected]
jeżeli Twój numer jest w wirtualnej centralce (VPBX) numer należy poprzedzić cyfrą 0 (lub
inną cyfrą wyjścia „na miasto”)
np.: [email protected]
Do wiadomości email dołącz załącznik zawierający dokument w formacie PDF. Dokument
powinien mieć orientację pionową oraz nie powinien być zaszyfrowany.
Wciśnij przycisk „Wyślij”. Twój faks zostanie wysłany na numer telefonu podany w polu
„Do”.
Informację o statusie przesyłki otrzymasz na swój adres email, który został przypisany do
Twojego wirtualnego faxu.
Metoda 1:
Jak włączyć usługę email2faks końcowemu użytkownikowi ?
Wszystkie numery na platformie Hiperus C5 które mają spełnione poniższe warunki mają
dostęp do usługi email2fax:
Numer musi mieć zaznaczoną flagę „wirtualny faks”
Numer musi mieć przypisanego użytkownika panelu końcowego klienta.
Wówczas parametry konta email które należy skonfigurować w programie pocztowym
wyglądają następująco:
SMTP:
server name: fax.hiperus.pl (bądź inna nazwa dla resellera po jej skonfigurowaniu)
port: 587
user name: <numer telefonu wirtualnego faksu>@fax.hiperus.pl (lub inna skonfigurowana Strona | 37
domena)
Authentication method: Normal password
Connection security: STARTTLS
Hasło: hasło jest to samo co użytkownika panelu końcowego klienta przypisanego do
danego wirtualnego faksu.
IMAP:
server name: fax.hiperus.pl (bądź inna nazwa dla resellera po jej skonfigurowaniu)
port: 143
user name: <numer telefonu wirtualnego faksu>@fax.hiperus.pl (lub inna skonfigurowana
domena)
Authentication method: Normal password
Connection security: STARTTLS
Hasło: hasło jest to samo co użytkownika panelu końcowego klienta przypisanego do
danego wirtualnego faksu.
Metoda 2.
Sposób realizowania usługi przez Hiperus – wersja 2 „Autoryzacja adresu IP serwera SMTP”
Domyślnie wpisy MX (Mail Exchange) w DNS są skierowane na domenę fax.hiperus.pl i dla
takiej domeny domyślnie obsługiwani są wszyscy resellerzy. Jeżeli któryś z resellerów chce
mieć własną wirtualkę (np. lovo) musi na swoim serwerze skonfigurować wpis MX dla
wybranej domeny skierowany na fax.hiperus.pl.
Drugi sposób działania usługi wiąże się z autoryzacją adresu IP serwera SMTP który będzie
przesyłał pocztę.
Oba sposoby można porównać do autoryzacji terminala SIP (i rejestracji) na serwerze SIP
oraz autoryzacji adresu IP dla SIP Trunk, czyli autoryzujemy wszystkie wywołania z danego
adresu IP.
W edycji klienta w zakładce email2fax należy:
1. Wpisać adres serwera SMTP z którego będzie przesyłana poczta do serwera
fax.hiperus.pl (pole: Adres serwera SMTP)
2. Wpisać domenę z której będzie przesyłana poczta (pole: Domena)
Wcisnąć przycisk „Zapisz”.
Następnie należy dodać adresy email które mogą wysyłać faksy z dodanej domeny, w tym
celu należy:
1. W prawym dolnym rogu okna wcisnąć przycisk „Dodaj adres email”.
2. System wyświetli okno z polami:
•
„Adresy email” gdzie należy podać albo adres email albo wiele adresów
rozdzielonych przecinkami
•
„Nr. Faksu” gdzie należy wpisać numer wirtualnego faksu ustawionego dla
tego klienta
Następnie należy wcisnąć przycisk „Dodaj”.
3. System doda adresy email które są uprawnione do przesyłania faksów.
Jak to działa?
Autoryzowany użytkownik przesyła ze swojego adresu email wiadomość na adres
<nr_telefonu>@fax.hiperus.pl z załączonym plikem PDF faksu
System dokonuje wysłania faksu z numeru przypisanego do danego adresu email, oraz
wysyła raport dostarczenia na adres email z którego użytkownik wysłał wiadomość z
faksem.
Uwaga! Przy drugim wariancie nie jest konieczne konfigurowanie oddzielnego konta
mailowego w domenie @fax.hiperus.pl. Autoryzacja odbywa się za pomocą adresu IP
serwera który przesyła do fax.hiperus.pl wiadomość.
Jaka jest różnica między tymi sposobami ?
Pierwszy sposób jest odpowiedni dla pojedynczych użytkowników, którzy korzystają z
popularnych usług pocztowych typu gmail, wp.pl i inne. Generalnie takich którzy nie
posiadają własnego serwera pocztowego.
Drugi sposób jest dedykowany dla klientów, którzy mają wielu pracowników, utrzymują
własny serwer SMTP którego adres IP mogą podać i autoryzować, a co bardziej ważne
biorą odpowiedzialność za wiadomości zlecające faks przesyłane z tego adresu IP.
Strona | 38
4.
Katalog Rozliczenia
4.1 Wykaz Połączeń
Aby przeglądać Billing z zakładki „Wykaz Połączeń” wybieramy odpowiednie dane: za jaki
okres ma być wygenerowany billing ( w tym celu posługując się kalendarzem wypełniamy
pola „od” i „do”), typ rekordu ( tutaj wybieramy interesujący nas rodzaj połączeń: incoming,
outgoing, internal, vpbx), Klienta ( po wpisaniu pierwszych liter nazwy system w ramach
podpowiedzi automatycznie wyświetli listę Klientów). Po wpisaniu danych klikamy
przycisk „Przeglądaj”, aby zobaczyć billing, bądź przycisk „Pobierz”, aby pobrać billing
(pobrany billing jest w formacie csv).
Widok nr 48.
48. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń”
Połączeń” /
Przykładowy wykaz połączeń
Widok nr 49.
49. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / biling
Strona | 39
Widok nr 50 - Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / Billing / kontynuacja
billingu po przewinięciu paska strony w prawo.
Strona | 40
Wykazywane dane:
1. Czas – rozpoczęcie połączenia
2. Usługa – nazwa usługi
3. Klienta – nazwa klienta
4. Terminal – do którego przypisany jest numer
5. CPA - Numer inicjujący
6. CPB – Numer docelowy
7. Czas trwania - wyrażony w sekundach
8. Cause – kodowanie zdarzeń
9. Typ połączenia – wybranego do billingu.
10. Kraj – z którego realizowane było połączenie
11. Opis – Operator nazwa marketingowa
12. Operator – Pełna nazwa biznesowa
13. Typ połączenia – wykazane według cennika ( mobilne czy stacjonarne lokalne
nazywane geograficznym ).
14. Cena klienta – cena cennikowa dla klienta
15. Koszt Klienta – faktyczny koszt dla klienta
16. ICharge Klienta – Init charge – opłata za rozpoczęcie połączenia
17. Cena Dystrybutora – cena cennikowa dla dystrybutora
18. Koszt Dystrybutora – faktyczny koszt dla dystrybutora
19. ICharge Dystrybutora - Init charge – opłata za rozpoczęcie połączenia
20. Marża – marża dystrybutora
21. Abonament – abonament – czy połączenie jest liczone w ramach abonamentu czy też
nie.
4.2 Cenniki Klientów
Klientów
Aby przeglądać, edytować, stworzyć bądź pobrać cennik kliencki w zakładce „Cenniki dla
klientów” wybieramy odpowiednią funkcję opisaną na rysunku opisującym nawigację po
zakładce „Cenniki dla klientów”.
Przeglądanie cennika:
cennika z listy rozwijalnej po lewej stronie wybieramy interesujący nas
cennik. W wyświetlonym oknie z cennikiem możemy zobaczyć ustalone koszty oraz marże.
Wszystkie wpisywane wartości do cenników abonamentów i połączeń są wartościami
netto. Wyjątki są opisane jako wartości brutto.
Tworzenie
Tworzenie cennika dla klienta
1. Tworzymy nowy cennik poprzez kliknięcie w przycisk „Utwórz nowy cennik”.
2. Tworzony nowy Cennik można uzupełnić na kilka sposobów:
a. wpisując marże – Platforma automatycznie doliczy marże do kosztu za minutę
połączenia, pozostałe koszty (czyli Init charge) ustawi na 0.
b. wpisanie konkretnej stawki na kierunki podane w Platformie – wszystkie stawki będą
FLAT (tzn. Nie będzie rozróżnienia na okresy taryfikacyjne)
c. ręcznie uzupełnić cennik w tym celu należy po stworzeniu pustego cennika pobrać
cennik nadysk. UWAGA! Sugerujemy aby do ręcznej edycji cennika używać narzędzi typu
Open source np. Open Office lub Libre Office.
Pobrany plik zapisze się w formacie .csv.
Separatorem pola jest tabulator <tab> i bez separatora tekstu.
UWAGA! – pozostawienie niewypełnionego pola „koszt” lub „marża” spowoduje, że
wykonujący połączenia klient nie będzie mógł zrealizować połączenia na wybraną, nie
uzupełnioną grupę kierunków. Jeżeli wpisana zostanie wartość 0 w polu „marża”, klient
będzie dzwonił po kosztach dystrybutora co oznacza, że dystrybutor nie będzie zarabiał na
takich połączeniach. Jeżeli w polu „koszt” wpiszemy 0 klient nie będzie ponosił kosztów
Strona | 41
realizowanych połączeń podczas gdy dystrybutor kosztem za wykonane połączenia klienta
zostanie obciążony.
UWAGA! – po zaimportowaniu uzupełnionego cennika nie należy klikać przycisku „Zapisz”.
Strona | 42
Taki ruch spowoduje że zaimportowany cennik zostanie nadpisany pustym cennikiem.
Zarządzanie zakładką „Cennik dla Klientów”
Widok
nr
51.
51.
Katalog
„Rozliczenia”
„Rozliczenia”
/
Zakładka
„Cenniki
dla
klientów”
Cennik dla klienta.
Widok nr 52.
52. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz Połączeń” / nowy cennik
UWAGA! Nie wpisanie ceny do cennika uniemożliwia klientowi końcowemu dzwonienie na
kierunki do których nie są przypisane ceny.
Rekomendujemy aby Nowy Cennik pobrać na dysk, uzupełnić wszystkimi stawkami i
pobrać importem do systemu Hiperus. Cennik w wersji do Edycji zawansowanej zawiera
na dzien. 31 marca 2015 roku 2680 pozycji. W cenniku uzupełniamy tylko pola dotyczące
stawek. Są to:
Strona | 43
1. T1, T2, T3
2. Init Charge
3. Period1
4. Period2
5. Price for time.
UWAGA! zapisując plik z uzupełnionym lub zmodyfikowanym cennikiem należy ustawić
filtr jak na poniższym Widoku.
Widok nr 53.
53. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wykaz
„Wykaz Połączeń” / nowy cennik
Źle zapisany filtr spowoduje błędy. Plik się nie zaimportuje do systemu.
Cennik w edycji zaawansowanej zawiera:
Widok nr 54.
54. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik / csv
T1: 8-18 w dni robocze
T2: 8-18 w dni ustawowo wolne od pracy
T3: 18-8 wszystkie dni tygodnia
INITCHARGE opłata za rozpoczęcie połączenia
Period1 czas trwania pierwszego impulsu – w sekundach
Period2 czas trwania kolejnych impulsów – w sekundach
stawki T1 T2 T3 odnoszą się do <PRICE FOR TIME> sekund rozmowy ( choć niekoniecznie
to muszą być sekundy )
Tak uzupełniony cennik zapisujemy do pliku .csv z separatorem kolumny <tab> i bez
separatora tekstu i importujemy go na Platformę opcje->importuj cennik.
UWAGA! Sugerujemy aby zakładki edycja zaawansowana używać jedynie poglądowo.
Edytowanie Nazwy Cennika:
Krok pierwszy – z listy rozwijalnej wybieramy wcześniej dodany „Nowy Cennik”.
Krok drugi – Z listy Opcji wybieramy „Edytuj Opcje”.
Krok trzeci – Przy „Nazwa” wpisujemy nową nazwę Cennika np. LoVo Telecom, zaznaczamy
lub nie zaznaczamy ( w zależności od potrzeb ) „Naliczać połączenia wew.” Naliczać
połączenia wewnętrzne oznacza, że zaznaczenie tej opcji spowoduje że połączenia
wewnętrzne będą naliczane tak jak połączenia w danej strefie. Jeżeli nie chcemy aby
koszty połączeń wewnętrznych były naliczane nie należy zaznaczać „Naliczać połączenia
wewnętrzne”. Przycisku „Naliczać połączenia na numery przeniesione” nie należy
zaznaczać albowiem przycisk nie jest aktywny. Kliknięcie w przycisk „Zapisz” wprowadza
nowy cennik na listę cenników.
Widok nr 55.
55. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik /
Strona | 44
Opcje:
Edytuj Opcje – zmiana nazwy cennika.
Usuń Cennik – usuwa cennik z listy cenników i z systemu
Importuj Cennik – procedura importowa cennika (najlepiej pliku CSV wcześniej pobranym
z systemu).
Widok nr 56.
56. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Cenniki dla klientów” / nowy cennik /
import
Jeżeli wgrywamy cennik z nową nazwą to pod danym terminalem trzeba zmienić nazwę
cennika.
Importowanie Cennika
Krok pierwszy – z listy rozwijalnej wybieramy opcję „Importuj Cennik”
Krok drugi – należy wybrać przycisk „Przeglądaj” i z dysku wybrać wcześniej wyedytowany
i uzupełniony cennik przygotowany w formacie pliku CSV.
Krok trzeci – należy kliknąć w przycisk „Importuj”. Cennik zostanie zaimportowany do
systemu. UWAGA! – nie wolno po imporcie klikać w przycisk „Zapisz” bo cennik i dane
zostaną nadpisane.
Strona | 45
Widok
klientów”/no
nowy
Widok nr 57.
57. Katalog „Rozliczenia”/Zakładka „Cenniki dla klientów”/
nowy cennik/
cennik/ import
Strona | 46
4.3 Abonamenty
Zakładka „Abonamenty” znajduje się w Katalogu „Rozliczenia”. W zakładce tej
wizualizowane są zestawienia abonamentów przypisanych do poszczególnych klientów
wpisanych do platformy Hiperus. W zakładce Abonamenty można dokonywać edycji
danych oraz dodawać nowe abonamenty.
Edycja istniejącej listy abonamentów.
Po kliknięciu w zakładkę „Abonamenty” w prawym oknie system prezentuje wykaz
wpisanych do systemu abonentów które będą wystawianie na fakturze dla klienta.
Widok nr 58.
58. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
Strona | 47
Tworzenie Nowego Abonamentu,
Klikamy w przycisk „Utwórz Abonament”, na liście pojawia się Nowy Abonament.
Klikamy na liście Nowy Abonament – otwiera się okno edycji.
Wpisujemy nową nazwę dla Abonamentu, wpisujemy wartość na fakturę.
Klikami przycisk „Zapisz”.
Widok nr 59.
59. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
Konfiguracja Abonamentu. Po kliknięciu w przycisk Konfiguracja w oknie edycji
abonamentu.
Taka konfiguracja sprawia naliczanie stałej opłaty abonamentowej dodawanej do faktury.
Strona | 48
Stała która abonamentowa to wartość nie jest wartością do wydzwonienia.
Widok nr 60.
60. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka
Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
konfiguracja.
Okno konfiguracji nowej pozycji w abonamencie.
Widok nr 61.
61. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
wydzwaniane numery
Wydzwaniany abonament minutowy
Okno nowej pozycji w abonamencie z rozwiniętą listą typu abonamentu w oknie
Konfiguracja.
Podczas tworzenia nowego abonamentu lub podczas edycji istniejącego abonamentu i
podczas uzupełniania parametru WARTOŚĆ należy pamiętać, że aby wartość została
rozliczona przez system należy opisać daną pozycję „Wartość” wykorzystując do tego
KONFIGURACJĘ. ( Widok nr 57). 3000 minut wpisane jako wartość jest rozliczane z Strona | 49
abonamentu. Aby tak się stało w konfiguracji trzeba wybrać odpowiedni typ połączenia z
listy rozwijalnej np. „Polska Stacjonarne TPSA”. Trzeba do wybranego Typu przypisać
wartość. Przypisujemy 1. Możemy umożliwić klientowi połączenia alternatywne w ramach
owych 3000 minut. Dodatkowo z listy rozwijalnej wybieramy np. „Polska Komórki grupa 1”
. Trzeba do wybranego Typu przypisać wartość. Przypisujemy 3. To oznacza, że klient
otrzymał 3000 bezpłatnych minut w abonamencie na połączenia stacjonarne do TPSA
wymiennych na krajowe połączenia komórkowe w skali 3:1.
UWAGA! – w tym modelu w liście rozwijalnej w typie połączeń nie ma możliwości wpisania
w darmowe połączenia abonamentowe połączeń na numeru specjalne, skrócone.
Opisywane planowanie dotyczy pojedynczego numeru telefonicznego przypisanego do
klienta.
Istnieje taka możliwość aby przypisać określoną wartość darmowych minut do wszystkich
numerów przypisanych do danego klienta.
Należy stworzyć abonament zawierający informacje:
1. wartość ( wartość należy skonfigurować Widok nr 62 )
2. wartość na fakturze
Stworzony abonament należy podpiąć pod wybrany numer telefonu na koncie danego
klienta.
Po przygotowaniu tych danych prosimy o kontakt e-mailowy na adres [email protected] z
podaniem informacji:
1. Jakiego klienta dotyczy to specjalne ustawienie – nazwa i ID w systemie Hiperus
2. Jakich numerów klienta dotyczy specjalne ustawienie – prosimy o podanie zakresu lub
zakresów lub pojedynczych numerów.
3. Nazwa utworzonego nowego abonamentu
4. Do jakiego numeru został podłączony.
Ustawienie dotyczy tylko 1 konta klienta.
Na tej podstawie LoVo skonfiguruje abonament zbiorowy tak aby dla wybranych numerów
był jeden abonament wydzwaniany ( czyli połączenia w ramach abonamentu ).
Widok nr 62.
62. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
wydzwaniane numery.
Strona | 50
Widok nr 63.
63. Katalog „Rozliczenia”
„Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
wydzwaniane numery.
Istnieje możliwość innej konfiguracji abonamentu. Inna konfiguracja umożliwia
utworzenie abonamentu za pakietem minut do wykorzystania bądź uwzględnienia stałej
opłaty abonamentowej.
Wydzwaniany abonament kwotowy
W celu stworzenia wydzwanianego abonamentu kwotowego (inaczej kwota w ramach
aboanemntu) należy wykonać następujące czynności.
Z Katalogu rozliczenia z zakładki Abonamenty wybieramy z listy abonamentów
abonament, który chcemy zmienić lub dodajemy nowy abonament według działań
opisanych powyżej. Aby ustawić kwoty do wydzwonienia należy: zaznaczyć wybrany
abonament, kliknąć w przycisk „KONFIGURACJA”, następnie kliknąć w dolny przycisk „Dodaj
nową pozycję”, z nowego okna „Nowa pozycja w abonamencie” wybrać z listy rozwijalnej
„Typ” np. Polska komórki grupa 1 a w miejsce „Koszt/minuta” wpisać wartość za połączenie
np. 0,20. i zatwierdzić wybór klikając w przycisk „Dodaj”. Można zwielokrotnić typy
połączeń. Należy ponownie kliknąć w przycisk” Dodaj nową pozycję” i wybrać z listy
rozwijalnej „Typ połączenia” np. „Polska Stacjonarne TPSA” następnie wpisać wartość w
miejsce „Koszt/minuta” np. 0,10 i zatwierdzić klikając w przycisk „Dodaj”. Nowo utworzona
wartość lub wartości pojawią się w tabeli. Jeżeli chcemy usunąć jedną z pozycji z typu
połączenia klikamy w daną pozycję, z prawej strony pojawi się okno z przyciskami „Zapisz”
i „Usuń”. Kliknięcie w przycisk „Usuń” spowoduje usunięcie danej pozycji z listy typów
połączeń w tej wersji abonamentu po zatwierdzeniu „TAK” w przycisku „Czy jesteś pewien”
. Następnie klikamy w przycisk „Powrót do listy abonamentów”, klikamy w dany cennik,
pojawi się miejsce do wpisywania wartości. W miejsce „Nazwa” wpisujemy „Nazwę
Abonamentu”, wartość np. 50,00 oraz wartość na fakturze 50,00. UWAGA! obydwie
wartości powinny być takie same.
Widok nr 64.
64. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” /
Strona | 51
Widok nr 65.
65. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Abonamenty” / Nowy abonament /
konfiguracja..
konfiguracja
Strona | 52
4.4 Faktury Ustawienia
Ustawianie podsystemu Fakturowego
Aby wpisać/zmienić ustawienia dotyczące faktur w zakładce Faktury Ustawienia
wybieramy „Faktury ustawienia”. Po wyborze tej opcji system wyświetla stronę, na której
wypełniamy dostępne pola:
1. Nazwę banku,
2. numer konta,
3. imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę,
4. miejsce wystawienia faktury,
5. stopkę
6. Prefix numer faktury – UWAGA! wpisanie formatki – nazwa#/y#/m, spowoduje, że
system sam nada odpowiednie oznaczenie oraz numer faktury ( co można wizualizować
przykładem jak będzie wyglądała nazwa i numer faktury ) – przykładowy wygląd - F-ra
VAT/2015/03/100 spowoduje, iż numer wystawianej przez nas faktury będzie w formacie
Nazwa/Rok/miesiąc/numer kolejny. Pozostawienie tego pola pustego, spowoduje iż
numerem faktury będzie numer kolejny generowany automatycznie przez system).
7. nazwę sprzedawcy,
8. Adres 1 ulicę, kod i miasto
9. Adres 2
10. Numer NIP.
11. Termin płatności (w dniach – system a automatu wpisuje wartość 14 dni)
12. Sposób zapłaty ( wybieramy z listy rozwijalnej przelew lub gotówka )
13. Numer ostatniej faktury - zostawmy tak jak jest z automatu ustawione przez system
14. Możemy faktury wyzerować zaznaczając box
15. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia loga firmy oraz podpisu w formacie .gif (
dane graficzne trzeba zapisać w systemie poprzez przycisk „Załaduj plik z…”
16. po wpisaniu wszystkich danych klikamy przycisk „Zapisz”.
UWAGA! - istnieje również możliwość wprowadzenia minimalnej wartości faktury
(domyślnie jest to 0). Wartość ta definiuje kwotę przy której faktura się wygeneruje. Jeżeli
wartość faktury netto za dany okres będzie mniejsza niż wartość tego parametru, faktura
nie zostanie wystawiona. Wszystkie pozycje faktury, które miały zostać wystawione będą
zapamiętane i dodane do wartości faktury wystawianej w kolejnym okresie
rozliczeniowym. Jeżeli wartość wystawianej faktury w kolejnym okresie znów nie
przekroczy zadanej kwoty wówczas zostaną zapamiętane kolejne pozycje do wystawienia
w kolejnym okresie i tak do przekroczenia wartości tego parametru.
Strona | 53
Widok
nr
66
66.
Katalog
„Rozliczenia”
/
Zakładka
„Faktury
-
Ustawienia”
Strona | 54
4.5 Wystawione Faktury
Aby przeglądać wystawione faktury z menu po lewej stronie wybieramy z katalogu
Rozliczenia zakładkę „Wystawione faktury”. Po wyborze tej opcji, system wyświetla stronę,
na której możemy przeglądać wystawione faktury wyszukując je według następującego
podziału:
1. ze względu na rok,
2. ze wzgl. na miesiąc,
3. lub posługując się kalendarzem za dany okres.
Pod oknem nawigacyjnym dla sposobu wyszukiwania faktur umiejscowione są przyciski:
1. Pokaż Faktury
Kliknięcie w przycisk „Pokaż faktury” spowoduje, że system pokaże wykaz tabelaryczny
faktur. Zaznaczenie wybranej pozycji „kolorem” oraz kliknięcie w przycisk z prawego dołu
strony „Pokaż zaznaczoną fakturę” zwizualizuje wygląd faktury.
2. Pobierz Faktury
Kliknięcie w przycisk „Pobierz faktury” spowoduje eksport do pliku CSV do formatu
tabelarycznego. Wykaz tabelaryczny w pliku CSV zawiera dane zapisane na fakturach.
Widok po kliknięciu przycisku „Pobierz faktury”
Widok nr 67
67. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / pobierz faktury
3. Importuj do LMS
Kliknięcie w przycisk „Importuj do LMS” spowoduje import faktur do zewnętrznego
systemu fakturującego bądź systemu billującego . System zapyta o następujące rzeczy:
- Okres - rok: faktury za okres z jakiego roku mają zostać zaimportowane
- Okres - miesiąc: faktury za okres z jakiego miesiąca mają zostać zaimportowane lub
- data wystawienia faktury od i data wystawienia faktury do.
- Adres systemy LMS - jest to adres pod którym znajduje się interfejs systemu LMS (np:
http://www.example.com/lms/)
- Użytkownik LMS - nazwa użytkownika w systemie LMS który zostanie wykorzystany do
zaimportowania faktur do systemu (można założyć np. oddzielne konto z prawami tylko do
wystawiania faktur)
- Hasło użytkownika LMS: hasło do systemu LMS (HIPERUS NIE ZAPISUJE HASEL DOSTEPU,
wykorzystuje je tylko raz w trakcie trwania sesji importu do autoryzacji użytkownika)
- Ilość dni dla wymagalności faktury: data wystawienia + ten parametr dadzą termin
płatności
Strona | 55
- identyfikator typu podatku z systemu LMS - tutaj należy podać identyfikator określający
podatek VAT dla tej faktury (w LMS jest to w zakładce "Configuration->Tax Rates" i
odpowiedniku polskim.
Następnie należy wcisnąć przycisk importuj, po jego wciśnięciu dane
zaimportowane do LMS i faktury pojawia się w zakładce Finances->Invoice List
zostaną
Wersja LMS, z która współpracuje Hiperus to: 1.10.6 i jest to najnowsza stabilna wersja
oprogramowania.
Widok po kliknięciu w przycisk „Importuj do LMS”
Widok nr 68
68. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / importuj do LMS.
4. Pobierz do druku.
Aby pobrać faktury do wydruku wystarczy po wpisaniu okresu z którego chcemy
wydrukować faktury klikamy przycisk „Pobierz do druku”. Platforma wygeneruje plik .zip
zawierający obrazy wszystkich faktur i ich kopii oraz jeden duży plik zawierający wszystkie
faktury.
Widok po kliknięciu w przycisk „Pobierz do druku”.
Strona | 56
Widok nr 69
69. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” / pobierz faktury do
druku.
Strona | 57
Widok całości zakładki „Wystawione faktury”.
Widok nr 70.
70. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Wystawione faktury” /
4.6 Statystyki sumaryczne
Statystyki sumaryczne umożliwiają wyświetlenie podsumowania ruchu za dany okres.
W celu wyświetlenia statystyk za dany okres wybieramy datę początkową i końcową
korzystając z przycisków „Okres od” i „Okres do”. Wybieramy również opcję grupowania i
tutaj mamy kilka opcji:
1. Nazwa Klienta – wyświetla statystyki z podziałem na klientów
2. Dzień – wyświetla statystyki za każdy dzień z wybranego okresu
3. Typ połączenia – wyświetla statystyki z podziałem na Typ połączenia (np. mobile,
geographic, aus)
4. Nazwa kierunku – wyświetla statystyki z podziałem na nazwy kierunków (np. Łódź TPSA,
Warszawa Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., PLUS POLKOMTEL S.A.)
Widok nr 71.
71. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport
Raporty mogą być grupowane według różnego układu „Opcji Grupowania”.
UWAGA! Statystyki sumaryczne są danymi poglądowymi.
Widok nr 72
72. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport
Raporty podzielone są na dwie części. W jednym oknie prezentowane są dane tabelaryczne
oraz dane graficzne. Widok danych graficznych.
Strona | 58
Widok nr 73
73. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Statystyki Sumaryczne” / raport
Strona | 59
4.7 Raporty Okresowe
Za pomocą raportów okresowych system generuje zestawienie w zależności od wybranego
roku oraz wybranego typu raportu:
1. dzienny/tygodniowy/miesięczny wyświetla podsumowanie całego ruchu resellera w
wybranym okresie,
2. dzienny klientów/tygodniowy klientów/miesięczny klientów/ wyświetla ilość ruchu
generowaną przez klientów w wybranym okresie,
3. dzienny abonamentów/tygodniowy abonamentów /miesięczny abonamentów wyświetla
podsumowanie całego ruchu resellera w wybranym okresie.
Raporty prezentowane są jako linki po kliknięciu w które system przenosi dane do
publikacji jako pliku html ( w Internecie ).
Widok nr 74
74. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / raport
Strona | 60
W kliknięciu w link system generuje raport do prezentacji lub do zapisania.
Widok nr 75
75. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / pobieranie raportu
Jeżeli do prezentacji to wizualizuje w html. Jeżeli do „Zapisz plik” zapisuje na dysku.
Wzór nr 1 raportu. Parametry raportu:
1. Rok 2014
2. Typ miesięczny
Wynik raportu:
1. 12 linków z danymi za każdy miesiąc 2014 roku
2. Widok raportu - link za grudzień 2014
Widok nr 76
76. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka
Zakładka „Raporty Okresowe” / raport
Wzór nr 2 raportu. Parametry raportu:
1. Rok 2015
2. Typ - dzienny klientów
Wynik raportu:
1. 90 linków z danymi za każdy dzień 2015 roku do 31 marca 2015 włącznie
2. Widok raportu - link za dzień 24 marca 2015
Raporty miesięczne są podstawą raportów dla UKE.
Strona | 61
Widok nr 77
77. Katalog „Rozliczenia” / Zakładka „Raporty Okresowe” / raport
Strona | 62
5.
Płatności Online
5.1 Ustawienia
W katalogu „Płatności Online” klikamy w zakładkę „Ustawienia” a następnie wpisujemy
przelewy24 ID, który otrzymujemy po podpisaniu umowy z Przelewy24. W ten sposób
umożliwiamy swojemu Klientowi płatności za pomocą systemu on-line poprzez swój Panel
Kliencki.
Widok nr 78
78. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Ustawienia”
5.2 Transakcje
Aby zobaczyć historię transakcji w katalogu Płatności Online należy wybrać zakładkę
„Transakcje”. Po wyborze tej opcji system wyświetla stronę, na której możemy przeglądać
Strona | 63
transakcje za
wybrany okres, korzystając z kalendarza wybieramy datę „od” i „do” oraz klikamy przycisk
„Przejrzyj historię”.
Widok nr 79
79. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Transakcje” / Historia płatności
Widok nr 80.
80. Katalog „Płatności Online” / Zakładka „Transakcje” / Historia płatności
6.
Plan Numeracyjny
Aby móc uruchomić własną numerację na Platformie w pierwszej kolejności należy tę
numerację rozgłosić albo użyczyć od LoVo. W tym celu konieczne jest podpisanie z LoVo
Telecom Sp. z o.o. „Umowy o współpracy w zakresie uruchomienia numeracji” oraz
równoległej „Umowy o udostępnieniu numeracji”. Po rozgłoszeniu tejże numeracji,
numeracja zostaje przez LoVo Telecom Sp. z o.o. dopisana do konta Dystrybutorskiego na
platformie HIPERUS oraz staje się widoczna w Katalogu „Plan numeracyjny”.
Widok nr 81.
81. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok panelu listy rozwijalnej.
Strona | 64
Widok nr 82
82. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok zakresów numeracyjnych z listy
rozwijanej z panelu.
Widok nr 83
83. Zakładka „Plan Numeracyjny” / widok kolejnych numerów z zakresu.
7.
Ustawienia
Strona | 65
Widok nr 84
84. Zakładka „Ustawienia” /
UWAGA! W zakładce Ustawienia najważniejsze do wypełnienia są „Ustawienia konta
pocztowego dla powiadomień” oraz „Ustawienia serwera pocztowego dla usługi
Email2Fax”.
Pola otwartej rejestracji sugerujemy pozostawić w ustawieniach domyślnych.
8.
Limity Klienckie
Klienckie
Wprowadzenie limitów dla klientów jest możliwe poprzez wpisanie w pozycję Limit
Postpaid wartości po przekroczeniu której połączenia nie będą realizowane. Będzie się
można dodzwonić do klienta natomiast klient nie będzie mógł wykonywać aktywnych
połączeń. Jest to usługa dodatkowa.
Widok nr 85
85. Zakładka „Limity Klienckie” /
Strona | 66
UWAGA! – limity dotyczą połączeń wychodzących. Wpisywanie limitów może stanowić
również formę zabezpieczenia przez ewentualnymi nadużyciami ze strony abonentów.
9.
Zmiana Hasła
Zmiana hasła jest możliwa z poziomu użytkownika.
Zatwierdzenie zmiany hasła po kliknięciu w przycisk „Zmień hasło”.
Widok nr 86
86. Zakładka „Zmiana hasła” /
10.
Wyloguj
Wyjście z systemu odbywa się przez kliknięcie w zakładkę „Wyloguj”.
Wszystkie nie zapisane zmiany edycyjne nie zostaną zapamiętane.

Podobne dokumenty