Pobierz - Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z oo

Transkrypt

Pobierz - Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z oo
Reje str In sty tu cj i S zko le nio wy ch nr ew . 2. 10 /0 0 01 9/ 20 0 4
Age nc ja Zatr udn ie ni a n r l ic en cj i 73 62
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rejestrowanie działalności gospodarczej wraz z prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności, procedury i opłaty
Ewidencja działalności gospodarczej
Rachunkowość w małej firmie
Zasady opracowywania biznesplanu
Zobowiązania z tytułu podatków oraz formy opodatkowania
Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym oraz zasady dokonywania kontroli działalności przedsiębiorców
Prawne aspekty zatrudniania pracowników w małej firmie
Techniki marketingowe i promocja własnej firmy w nowoczesnej gospodarce
Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
Koszt szkolenia: 310,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/
Koszt szkolenia: 300,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/
Podstawy prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Rozliczenia z ZUS: ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Rozliczenia delegacji i podróży służbowych
Wykorzystanie programu komputerowego MS Excel
Wykorzystywanie programu komputerowego PŁATNIK
Wykorzystywanie programu kadrowo – płacowego Symfonia „Kadry i płace”
Koszt szkolenia: 350,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/
Koszt szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne,
materiały szkoleniowe,
catering (przerwy kawowe),
egzamin wewnętrzny,
zaświadczenie/certyfikat
Istnieje możliwość
zarejestrowania działalności
gospodarczej na adres BOIE
Sp. z o.o., w ramach
Coworkingu – biurko 24 h
Zapisy na szkolenia:
590,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
KADRY I PŁACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości
Organizacja rachunkowości
Dokumenty księgowe
Organizacja ewidencji księgowej
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Bilans
Sprawozdania finansowe
Sporządzanie deklaracji
Idea podatku od wartości dodanej (VAT)
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Obliczanie wynagrodzenia
Miejsce realizacji zajęć:
BOIE Sp. z o.o., Łódź,
ul. Piotrkowska 99, III piętro
600,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
ABC RACHUNKOWOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

680,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
Biuro Obsługi Inicjatyw
Europejskich Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 99,
90-425 Łódź
tel./fax (42) 639–95–69,
632–80–84
[email protected]
[email protected]
www.boie.pl
Reje str In sty tu cj i S zko le nio wy ch nr ew . 2. 10 /0 0 01 9/ 20 0 4
Age nc ja Zatr udn ie ni a n r l ic en cj i 73 62
OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
1.
2.
3.
4.
Zasady eksploatacji kasy fiskalnej
Podstawowe operacje na kasie
Zasady postępowania w przypadku zwrotu towaru oraz błędnie wystawionego paragonu
Podsumowanie i egzamin
Koszt szkolenia: 350,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/

Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej
Organizacja handlu w gospodarce rynkowej
Wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej
Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych
Etyka obsługi klienta oraz negocjacje handlowe
Zasady eksploatacji kasy fiskalnej
Podstawowe operacje na kasie
Zasady postępowania w przypadku zwrotu towaru oraz błędnie wystawionego paragonu
Koszt szkolenia: 350,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/
680,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
Miejsce realizacji zajęć:
BOIE Sp. z o.o., Łódź,
ul. Piotrkowska 99, III piętro
680,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Koszt szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne,
materiały szkoleniowe,
catering (przerwy kawowe),
egzamin wewnętrzny,
zaświadczenie/certyfikat
Istnieje możliwość
zarejestrowania działalności
gospodarczej na adres BOIE
Sp. z o.o., w ramach
Coworkingu – biurko 24 h
PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Budowa komputera
Wprowadzenie do środowiska MS Windows
Obsługa edytora tekstu MS Word
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Tworzenie prezentacji multimedialnych MS PowerPoint
Obsługa przeglądarki internetowej i poczty elektronicznej
Koszt szkolenia: 350,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/
Zapisy na szkolenia:
Biuro Obsługi Inicjatyw
Europejskich Sp. z o.o.
680,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
ul. Piotrkowska 99,
90-425 Łódź
tel./fax (42) 639–95–69,
632–80–84
[email protected]
[email protected]
www.boie.pl
Reje str In sty tu cj i S zko le nio wy ch nr ew . 2. 10 /0 0 01 9/ 20 0 4
Age nc ja Zatr udn ie ni a n r l ic en cj i 73 62
OBSŁUGA KOMPUTERA W STOPNIU ZAAWANSOWANYM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Środowiska MS Windows – opcje zaawansowane
MS Word
MS Excel
MS Access
MS PowerPoint
Projektowanie stron internetowych
Koszt szkolenia: 380,00 PLN /40 godz. dydaktycznych/

BOIE Sp. z o.o., Łódź,
ul. Piotrkowska 99, III piętro

720,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
DECOUPAGE Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Miejsce realizacji zajęć:
Style i techniki decoupage
Zdobienie przedmiotów - zajęcia praktyczne
Rejestrowanie działalności gospodarczej wraz z prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności, procedury
Biznes plan
Dokumentowanie operacji gospodarczych i rozliczenia firmy
Zobowiązania z tytułu podatków oraz formy opodatkowania
Ubezpieczenia społeczne
Pozyskiwanie kapitału
Marketing w małej firmie oraz techniki sprzedaży i autoprezentacji

Koszt szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne,
materiały szkoleniowe,
catering (przerwy kawowe),
egzamin wewnętrzny,
zaświadczenie/certyfikat
Istnieje możliwość
zarejestrowania działalności
gospodarczej na adres BOIE
Sp. z o.o., w ramach
Coworkingu – biurko 24 h
Koszt szkolenia: 750,00 PLN /80 godz. dydaktycznych/
Zapisy na szkolenia:
Biuro Obsługi Inicjatyw
Europejskich Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 99,
90-425 Łódź
tel./fax (42) 639–95–69,
632–80–84
[email protected]
[email protected]
www.boie.pl