Niechciane i niebezpieczne treści w sieci

Transkrypt

Niechciane i niebezpieczne treści w sieci
Niechciane i niebezpieczne treści w sieci
Treści prezentujące przemoc i pornografię:
Jest to rodzaj treści które rozpowszechniane są w Internecie w coraz większej skali na przestrzenie ostatnich kilku lat.
W sieci każdy może znaleść bardzo wiele stron z przekazem o charakterze pornograficznym jak i prezentujących
przemoc. Mimo że publikowanie takich treści jest prawnie zakazane i karalne, probem zamiast maleć rośnie. Coraz
więcej witryn zamieszcza nie tylko zdjęcia, artykuły, ale także filmy z kamer internetowych o treści, jak to zostało
przyjęte „dla dorosłych”. Jednak surfowanie w sieci jest na tyle anonimowe, że każdy nawet osoba małoletnia może
podać się za osobę która ukończyła 18lat i zrejestrować się na portale z którymi nie powinna mieć styczności. Według
badań przeprowadzonych przez specjalistów kanał dystrybucji takich materiałów drogą elektroniczną zdecydowanie
przewyższa sprzedaż magazynów paierowych, czy np. Płyt z nagraniami pornograficznymi. Obserwuje się także
wzrost zainteresowanych osób tzw. „treściami brutalnymi” , w szczególności dominują tu gry komputerowe promujące
agresywne zachowania, takie jak przemoc, bijatyki, czy promujące przemoc psychiczną np. Wulgarne, czy
prześmiewcze komentarze.
Treści promujące rasizm i ksenofobię:
Treści te ściśle związane są z materiałami prezenującymi przemoc. W Internecie bez problemu można znaleźć portale
z artykułami o treści rasistowskiej, nawołujących do dyskryminacji poszczególnych grup etnicznych. Na wielu forach
internetowych wrą dyskusje na temat „odmienności” osób o innym wyznaniu, czy kolorze skóry, można przeczytać
dziesiątki tysięcy komentarzy zarówno obrażliwych jaki i publikowane przez osoby broniące praw innych ludzi.
Powszechnym zjawiskaiem staje się rozpowszechnianie takich treści przez użytkowników portali społecznościowych
takich jak np.: facebook czy twitter, oraz wysyłanie maili propagujących przedsięwzięcia o charakterze
dyskryminacyjnym. Powstanie także wiele portali antyrasistowskich, które nawołują do zaprzestania przemocy wobec
mniejszości etnicznych, jednak mimo wielu kampanii społecznych problem narasta.
Treści zawierające elementy psychomanipulacji, a także promujące używki:
Plagą stają się portale, reklamy, czy maile zawierające treści które manipulują użytkowników sieci. Powstaje coraz
więcej forów internetowych „zachwalajacych” używki, użytkownicy wymianiają się swoimi doświadzeniami z
substancjami szodliwymi dla zdrowia, a także uzależniającymi. Opisują swoje różne historie jak to np. Narkotyki
pomogły im w różnych sytuacjach np. W nauke do egzaminu, oraz „cudowne” specyfiki np. Na odchudzanie. Treści na
takich forach niejednokrotnie są nieprawdziwe, pisane przez osoby zajmujące się dystrbucją niedozwolonych
substancji, które zamieszczają posty w celach „reklamowych”. Z roku na rok odnotowuje się coraz więcej młodych
osób, które pod wpływem przeczytanych w Internecie treści zakupiły substancje niewiadomego pochodzenia, ktrych
stosowanie maiło bardzo negatywne a nawet tragiczne skutki dla ich zdrowia i życia.
Szkodliwe wirusy i oprogramowanie:
Mianem szkodliwego oprogramowania nazywa się różnego rodzaju niebezpieczne aplikacje takie jak wirusy, trojany,
robaki czy spyware.
Wirus – jest to szkodliwy kod, który dołącza się do zdrowych, niezarażonych plików. Podobnie jak wirus biologiczny w
naturze, tak i wirus komputerowy potrzebuje nosiciela, dzięki któremu może się powielać. Jego działanie często jest
destrukcyjne programów.
Robak – jest bardzo podobny do wirusa, jednak podstawową różnicą jest brak nosiciela jako czynnika wymaganego
do reprodukcji – robak potrafi się sam powielać. Głównym miejscem działania jest Internet, jednak przenoszą się
także przez pamięci przenośne.
Trojan (inaczej koń trojański- Jest to program, który udaje pożyteczną aplikację. Użytkownik instaluje taki program,
będąc nieświadomym jego destrukcyjnego charakteru. Działanie trojana zależy wyłącznie od jego twórcy – może on
kasować określone pliki systemowe, przechwytywać wpisywane poprzez klawiaturę informacje lub wykorzystać
komputer do wysyłania spamu.
Spyware – grupa programów szpiegujących działanie użytkownika. Ich głównym zadaniem jest wykradanie danych
takich jak hasła, loginy, numery kart kredytowych oraz przechwytywanie wpisywanych przez klawiaturę informacji .
Wszystkie te aplikacje są bardzo szkodliwe dla oprogramowania, a także bezpieczeństwa przechowywanych plików
użytkowników komputerów. Metody infekowania komputerów są bardzo zróżnicowane. Jedne potrafią kopiować się
na urządzenia, inne są rozsyłane poprzez pocztę elektroniczną jako załączniki lub w odnośnikach do stron WWW, po
wejściu na które rozpoczyna się pobieranie złośliwego kodu. Aby minimalizować ryzyko instalacji na komputerze
szkodliwych aplikacji powstało wiele tzw. Programów Antywirusowych, jednak hakerzy wymyślają coraz to nowsze
metody infekcji, które odporne są na działanie programów zabezpieczających.
SPAM:
SPAM-jest to najbardziej powszechny sposób rozsyłania niechcianych i niebezpiecznych treści w Sieci, najczęściej
przesyłany jest pocztą e-mail, lub poprzez poratale społecznościowe.
Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia,
jaka jest treść tych wiadomości. Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki
jednocześnie:
1. Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
2. Odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości.
3. Treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski
nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

Podobne dokumenty