W naszej szkole od listopada 2013r w ramach gry

Transkrypt

W naszej szkole od listopada 2013r w ramach gry
W naszej szkole od listopada 2013r w ramach gry edukacyjnej funkcjonują dwa
szkolne miniprzedsiębiorstwa ,, CakeMania” w skład której wchodzą uczniowie
z klasy 3A pod opieką pani Łojewskiej i pani Jastrzębskiej oraz ,, 4 YOU” którą
prowadzą uczniowie z klasy 2A pod opieką pani Bradel i pani Chilińskiej.
Zajmujemy się organizacją, produkcją oraz sprzedażą naszych wyrobów na
różnych imprezach szkolnych, podczas przerw, rad pedagogicznych oraz zebrań
z rodzicami.
Prowadząc miniprzedsiębiorstwo nabywamy umiejętności związane
z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Ponadto
pogłębiamy wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, marketingu, prowadzenia
dokumentacji i rozliczeń finansowych.
Praktyczna lekcja ekonomii jest dla nas sprawdzeniem nie tylko umiejętności
zawodowych ale daje nam możliwości poznania swoich predyspozycji
osobowych, mocnych i słabych stron, uczy nas współpracy w grupie,
odpowiedzialności oraz krytycznego myślenia.
Jest to czas na poznanie siebie jak i nawiązania przyjaźni.
Zachęcamy do współpacy kolejnych młodych ekonomistów z naszej szkoły!!!

Podobne dokumenty