Tutaj - Life+

Komentarze

Transkrypt

Tutaj - Life+
Skorzystaj z kuponu rabatowego!
(szczegóły na ostatniej stronie)
10%
RABATU NA
ZAKUPY
NR 1/2013
www.e -cnz.pl
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
W numerze m.in.: ● RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ str. 4
Dbamy o odporność naszych pociech str. 9
● UWAGA KONTUZJA!!! str. 12 ● Dieta na zimę str. 33
● Wędrówką życie jest człowieka str. 37
● Czy siedzisz zdrowo? str. 39 ● krzyżówka str. 54
●
Skorzystaj z kuponu rabatowego!
(szczegóły na ostatniej stronie)
10%
RABATU NA
ZAKUPY
NR 1/2013
www.e -cnz.pl
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
W numerze m.in.: ● RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ str. 4 ●
DbAMY o oDPoRNość NASZYCh PoCIECh str. 9 ● UWAGA KoNTUZJA!!! str. 12 ● DIETA NA ZIMĘ str. 33
● WĘDRóWKĄ żYCIE JEST CZłoWIEKA str. 37 CZY SIEDZISZ ZDRoWo? str. 39 ● KRZYżóWKA str. 54
●
Magazyn Czas na Zdrowie Nr 1/2013
Nakład: 30 000 egz.
Wydawca:
Marmed Health Care
38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36
Adres Redakcji:
Redakcja Czas na Zdrowie
Marmed Health Care
38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36
[email protected]
Numer infolinii: 18 352 12 06
Zespół redakcyjny:
Kamila Mendez-Faber,
Alicja Marciniak,
Beata Wasiak,
Przemysław Szafran
Opiekun merytoryczny wydania:
Dr n. med. Cezary R. Lipiński
Współpraca:
Mgr fizjoterapii Paulina Bartczak,
Mgr Małgorzata Kubicz,
Mgr Marta Kaźmierczyk,
Lek. Spec. Jadwiga Stępień,
Mgr fizjoterapii Anna Zaremba - Ner,
Dr n. med. Jakub Bogusz,
Andrzej Piwowarski,
Hanna Adamczak,
Mateusz Stępień,
Mariusz Stępień,
Agnieszka Lewental
Informacje dla reklamodawców:
Beata Wasiak, [email protected]
tel. 0 42 664 38 51,
tel. kom. 0 695 120 761
Mariusz Stępień
[email protected]
tel. kom. 601 238 866
Opracowanie graficzne i druk:
Zakład Poligraficzny „OFFSET-DRUK”
36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 317
tel. +48 17 77 25 777
www.offsetdruk.pl
Uwagi Redakcji:
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i materiałów promocyjnych
przygotowanych przez firmy
zewnętrzne.
Magazyn Czas na Zdrowie ma
informacyjno-edukacyjny charakter,
zawarte w nim porady nie zastępują
specjalistycznych konsultacji lekarskich.
Spis treści
4
Dbamy o odporność naszych pociech 9
UWAGA KONTUZJA!!!
12
PRZEWODNIK PO NEBULIZACJI
15
Zbawienna moc borowiny
19
RATUJMY SIĘ PRZED INFEKCJĄ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZY POWINIENEM PRZEJMOWAĆ SIĘ MOIM CIŚNIENIEM KRWI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porady dla przyszłej mamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUTYCZNY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jestem Amazonką .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dieta na zimę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zimowa pielęgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wędrówką życie jest człowieka . . . . . . . . . . . . . .
Czy siedzisz zdrowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciesz się pełnią życia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak organizować opiekę nad osobą przewlekle chorą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stopy na co dzień .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polskie Towarzystwo Stomijne . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowości w naszej ofercie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
krzyżówka .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAWINOWY SPADEK CEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Health Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
26
29
31
33
35
37
39
41
44
47
50
53
54
55
58
p
rezentujemy Państwu kolejny numer naszego periodyku niecodziennego.
Nieubłaganie minęła już jesień a za oknem mroźna zima, która wita nas
każdego poranka. Zima to piękny czas kojarzony z początkiem Nowego Roku
z odpoczynkiem, wyjazdami na narty, ale również z sezonem przeziębień i grypy,
temperaturami poniżej zera, dużą wilgotnością powietrza, grubymi ubraniami,
nielubianymi czapkami i ciągle ginącymi rękawiczkami. Jak każda pora roku, tak
i zima może być powodem wielu cudownych chwil i niestety też chwil mniej
przyjemnych, chwil choroby czy też urazów związanych z przemieszczaniem się,
z niskimi temperaturami.
Janusz Gniatkowski w swej Zimowej Piosence śpiewał:
Ciche świerki pod śniegiem
stoją białym szeregiem
Wszystko dzisiaj tu piękne
i wygląda inaczej.
Chcielibyśmy by ten numer Czasu na Zdrowie pomógł Państwu zdrowo, wesoło, w pogodnej atmosferze spędzić ten czas. Czas, który dla naszego organizmu jest czasem wielu wyzwań zdrowotnych.
Poczynając od ciepłoty otoczenia, często poniżej zera, dużych wahań temperatury przy wychodzeniu
z zamkniętych, ogrzewanych budynków na otwartą przestrzeń, przez częste ekspozycje na bakterie
i wirusy chorobotwórcze, po zwiększoną urazowość narządów ruchu związaną z aktywnością sportową czy zwykłym przemieszczaniem się po śliskich, oblodzonych chodnikach, jezdniach.
Czas zimy to czas wielu pozytywnych przeżyć. Czas w którym składamy sobie wzajemnie życzenia,
czas kiedy odpoczywamy w gronie rodziny czy znajomych, czas wyjazdów na upragnione ferie, czas
uprawiania sportów zimowych, czas spacerów. Zadanie, które stanęło przed aktualną edycją Czasu na
Zdrowie to zaproponowanie Państwu zestawu porad, rozwiązań podstawowych problemów zdrowotnych wiążących się z zimą. W numerze znajdą Państwo ciekawe artykuły opisujące nowoczesne metody
zapobiegania urazom, sposoby postępowania rehabilitacyjnego, ćwiczenia sprzyjające utrzymaniu wysokiego poziomu sprawności. Wśród artykułów znajdziemy też odpowiedzi na pytania o sposoby pielęgnacji cery, porady żywieniowe, porady dla osób opiekujących się obłożnie chorymi i jak zawsze wiele
ciekawych uwag dotyczących nowoczesnego sprzętu pomagającego w codziennym życiu w zdrowiu
i w chorobie. Nowością tego numeru jest zbiór informacji o naturalnym żywieniu noworodków, zaletach
i wygodzie tego najbardziej oczywistego sposobu odżywiania się nowonarodzonych dzieci. Dowiemy
się o zaletach pokarmu naturalnego, o możliwościach utrzymania laktacji przez cały czas zalecanego
karmienia. Materiał ten szczególnie dedykujemy wszystkim obecnym i przyszłym Rodzicom. Korzystając z okazji chciałbym w imieniu swoim i całego P.T. Zespołu Redakcyjnego złożyć Państwu
Życzenia Wszelakiej Obfitości w roku 2013.
Dr n. med. Cezary R. Lipiński
R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą
Ratujmy się przed infekcją
– budujemy
naszą odporność
dr n. med. Cezary R. Lipiński /1961/
od 1987 roku związany z zarządzaniem
w medycynie. Absolwent Akademii
Medycznej w Lublinie i Szkoły Zdrowia
Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Członek Zarządu i pierwszy dyrektor Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, obecnie
Prezes Zarządu Nasze Zdrowie GL+ .
Zainteresowania zawodowe skoncentrowane wokół wad postawy, skoliozy,
ortotyki, promocji zdrowia, zarządzania
i informacji medycznej.
C
złowiek funkcjonuje otoczony niezliczoną ilością bakterii, wirusów, pasożytów, robaków,
grzybów z których wiele jest dla naszego zdrowia
obojętnych, niektóre są pożyteczne ale dużo jest
chorobotwórczych lub nawet śmiertelnych. Nasz
organizm wytworzył cały arsenał obronny służący ograniczeniu możliwości wniknięcia zagrożenia, a jeśli już do tego doszło, jego rozpoznania
i docelowo unieczynnienia lub zniszczenia. W tej
wojnie stosuje on różnorodne środki:
§
4
fizyczne – od barier utrudniających wniknięcie – ciągłość powłoki skórnej, oczyszczanie
otworów ciała, poprzez ciągłe wytwarzanie
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
śluzu i jego ruch, poprzez temperaturę unieczynniającą intruza i zwiększającą aktywności enzymatyczne – miejscowe odczyny
zapalne. Pamiętajmy, że jest on też reakcją
obronną organizmu, klasycznie opisywany jako podwyższenie temperatury – calor,
zaczerwienienie – rubor, obrzęk – tumor,
ból – dolor i świadczy o podjętej walce,
§ chemiczne
reakcje enzymatyczne prowadzące do rozpoznania obcogatunkowego
białka i uruchomienie kaskady wytwarzanych swoistych białek eliminujących aktywność agresora, bariery chemiczne jak
choćby kwas żołądkowy, enzymy zawarte
w ślinie, w łzach,
§ po
skomplikowane i ciągle nie w pełni wyjaśnione reakcje wytwarzania przeciwciał
reagujących wybiórczo na dane zagrożenie
i pozostawiających w naszym organizmie
swoistą pamięć umożliwiającą łatwiejsze rozpoznanie i szybszą reakcję w przypadku napotkania znanego już agresora w przyszłości.
R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą
Już ten bardzo pobieżny i wyrywkowy obraz pozwala zorientować się, że nasz organizm ciągle
toczy walkę w wrogim środowisku, z którego
obecności w zdecydowanej większości przypadków w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Bez
choćby startowego uzmysłowienia sobie roli
i działań obronnych podejmowanych przez nasz
organizm możemy naszym działaniem obniżyć
skuteczność tej obrony lub w pewnych sytuacjach doprowadzić do jej zniszczenia. Pamiętajmy, że naszemu organizmowi, tak zajętemu na
polu walki o naszą sprawność i zdrowie należy
się pomoc, a nie przeszkadzanie. Uff, wybaczcie proszę tą wojenną retorykę, ale z obserwacji
wiem, że często popełniamy błędy w naszym zachowaniu, sposobie odżywiania, działania, które
obniżają nasze zdolności obronne. Ten krótki artykuł ma na celu uświadomienie nam obecności
i zrozumienie podstawowych aktywności podejmowanych przez jakże skomplikowany nasz organizm i wzmacnianie jego sił obronnych. Posiadamy wysoce sprawny układ odpornościowy, który możemy wyobrazić sobie jako sieć
współdziałających ze sobą elementów komórkowych i humoralnych. Jego głównym zadaniem
jest rozróżnienie elementów „własnych” od „obcych”. Realizuje on to zadanie poprzez dwa podstawowe mechanizmy odporności nieswoistej
i odporności swoistej. Odporność nieswoista /wrodzona/ obejmuje składowe komórkowe ujęte w układ fagocytarny wchłaniający i pożerający
drobnoustroje – granulocyty obojętnochłonne
i monocyty w krwi oraz makrofagi zlokalizowane
w tkankach i składowe rozpuszczalne czyli białka
dopełniacza, białka fazy ostrej i cytokiny łączące
reakcje odporności nieswoistej z swoistą. Typ
swoisty wytwarza się poprzez kontakt z drobnoustrojem, jego rozpoznanie, uczenie się, adaptację i zapamiętywanie. Składowymi komórkowymi tej odporności są limfocyty wywodzące się
z grasicy – limfocyty T i limfocyty wywodzące
się ze szpiku kostnego – limfocyty B. Składową
rozpuszczalną są skomplikowane cząsteczki im-
Pamiętajmy, że zdrowe ubranie
ma zapewnić komfort termiczny
i właściwą wymianę powietrza
i wilgoci z otoczeniem.
munoglobulin (Ig). Niezwykła zdolność układu
swoistego polega na teoretycznie nieskończonej ilości klonów z odpowiednimi receptorami
w populacji limfocytów odpowiedzialnych za
rozpoznanie teoretycznie nieskończonej ilości antygenów. Jest to możliwe dzięki zdolności
do aranżacji nieskończonej ilości układów poszczególnych genów kodujących limfocytarne
receptory. Jakie to wydaje się proste, a jakie jest
genialne i skomplikowane wiedzą specjaliści immunolodzy. Nie mamy tu miejsca na szerszy opis
działania immunoglobulin, cytokin, komórek
wspomagających, zabijających, układu dopełniacza, przeciwciał monoklonalnych i wielu innych
pasjonujących zdarzeń dziejących się wewnątrz
każdego z nas, w każdej chwili naszego życia,
również w czasie czytania tego artykułu. Zainteresowanych odsyłam do literatury popularnonaukowej lub do odwiedzin u swojego lekarza
i zadania mu pytania – jak to działa, że walczę
i zwyciężam z drobnoustrojami i co mam robić
by w walce tej pomagać.
Jak wspomnieliśmy powyżej układ odpornościowy zapewnia wielowątkową i kompleksową reakcję organizmu. Spróbujmy pomóc sami
sobie poprzez stosowanie prostych aktywności
5
R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą
istotnych szczególnie w okresie zimy, okresie
zwiększonych możliwości „złapania przeziębienia”, infekcji wirusowej, infekcji górnych dróg oddechowych.
Zacznijmy od odżywiania, przecież nawet najlepszy strateg wojenny wie, że bez sprawnej
logistyki i całego łańcucha dostaw najlepiej
nawet wyszkolone wojsko będzie łatwe do pokonania przez często prymitywnego wroga bez
szczególnych umiejętności. Przykłady takich
zdarzeń aż nadto łatwo znaleźć w historii. Nasza
logistyka to nasze pożywienie, to przyjmowanie
łatwych do dostarczenia, a szczególnie pożądanych produktów.
Nasze pożywienie zawierać powinno dla zapewnienia energii, prawidłowego wzrostu, zachowania i aktywności węglowodany, białka, makrominerały /sód, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez/
oraz wodę w ilości około 2,5 litra na dobę. Dziś
prawie na każdym opakowaniu żywności znajduje się wskaźnik GDA – Guideline Daily Amount wskazanego dziennego spożycia dla przeciętnego zdrowego dorosłego konsumenta. Warto
odnosić się do tego wskaźnika, choć należy go
traktować orientacyjnie. Przykładowe GDA to:
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
Kwasy tłuszczowe nasycone
Błonnik
Sód (sól)
Cukry
- w tym cukry dodane
2000 kcal
50 g
270 g
nie więcej niż 70 g
nie więcej niż 20 g
25
nie więcej niż 2,4 g (6 g)
nie więcej niż 90 g
nie więcej niż 50 g
W zakresie mikroskładników pokarmowych
szczególną uwagę zwróćmy na witaminy. Mimo,
że na rynku istnieje mnogość preparatów monoi wielowitaminowych i mają one znaczenie w naszej diecie. Zapewniają dostarczanie jednoznacz-
6
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
nie określonych ilości substancji, to pamiętajmy,
że są to preparaty wysoce przetworzone chemicznie i często możliwe do zastąpienia spożywaniem naturalnych produktów spożywczych,
w których skład mikroelementów nie zawsze
jest tak jednoznaczny jak w tabletce ale za to ich
dostępność biologiczna, a i przyjemność spożywania jest większa. Nie zastępujmy wszystkiego
tabletką.
Witaminy dzielą się na rozpuszczalne w wodzie
to witamina C i kompleks ośmiu składników witaminy B - tiamina B1, ryboflawina B2, niacyna,
pirydoksyna B6, kwas foliowy, kobalamina B12,
biotyna, kwas pantotenowy. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to retinol – witamina A, cholekalcyferol i ergokalcyferol witamina D, tokoferol
– witamina E, filochinon i menachinon – witamina K . Warto zwrócić uwagę, że tylko witaminy A,
E i B12 są magazynowane w organizmie.
W nauce o witaminach szczególnie zasłużył się
i często utożsamiany jest jako jej twórca, polski
biochemik procujący w Wielkiej Brytanii i USA,
Kazimierz Funk. Jest autorem nazwy witamina
– (vita – życie, amina – związek chemiczny zawierający grupę aminową). Odkrył i wyodrębnił
z otrąb ryżowych witaminę B1.
W kolejnym artykule zamieścimy tabelaryczne
zestawienie witamin, składników mineralnych
i niezbędnych kwasów tłuszczowych, naturalnego miejsca występowania oraz skutków ich niedoboru i co ciekawe skutków ich nadmiaru.
W pomocy dla naszego stanu sił obronnych niebagatelne znaczenie mają ćwiczenia, ruch. Tak
jak każde wojsko dla utrzymania tężyzny fizycznej i psychicznej musi odbywać ćwiczenia tak
i my naszą aktywnością fizyczną wspomagamy
możliwości obronne ustroju. Dzieje się tak poprzez kilka mechanizmów. Siedzący tryb życia
sprzyja słabszej perfuzji krwi przez poszczególne
narządy, słabszemu dostarczaniu tlenu i substancji odżywczych do poszczególnych komórek.
Dodatkowo każda z komórek nie będąc „zmu-
R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą
szana” do fizjologicznych obciążeń, do których
jest przygotowana i zaprojektowana, zaczyna
realizować swoje procesy biochemiczne, enzymatyczne w zwolnionym tempie co dodatkowo
obniża efektywna obronę na poziomie komórki. Słabszy przepływ krwi w jednostce czasu ułatwia zagnieżdżanie się bakterii. Organizm słabiej
reaguje na zmienne bodźce – jest ospały. Nasze
otoczenie, zimowe temperatury, zwiększona
wilgotność powietrza i ekspozycja na innych
zakatarzonych i przeziębionych w połączeniu
z słabszym ukrwieniem zwłaszcza dystalnych /obwodowych/ części ciała powoduje przeziębienia. Pamiętajmy, że przeziębienie często zaczyna się od głowy i od nóg. Często zwracamy
uwagę, że przemoczone nogi w nieszczelnym
obuwiu, odkryta głowa – bo czapka niemodna,
zbyt lekkie ubranie lub przeciwnie zbyt ciężkie –
by się nie przeziębić, ale dobrze spocić, to początki naszych infekcji kataralnych, chorób wirusowych czy bakteryjnych zwłaszcza górnych dróg
oddechowych ale również dróg moczowych. Nie
zapominajmy o podstawowych warunkach zdrowego funkcjonowania w czasie zimy:
§ ćwiczenia
fizyczne poprawiające cyrkulację krwi, częste spacery na świeżym powietrzu szczególnie w słoneczne i niezbyt
mroźne dni.
§ ćwiczmy
również w zaciszu domowym, pamiętajmy, że w okresie zmniejszonej ekspozycji na światło słoneczne często dopadają
nas depresje zimowe, one również osłabiają
nasze siły odpornościowe, a orężem na ich
pokonanie może być aktywność fizyczna,
umysłowa w dalszej kolejności stosowanie
substytucji światła słonecznego w postaci lamp antydepresyjnych. Nauka uznała,
że endorfiny – naturalne hormony zadowolenia i szczęścia mocniej uwalniają się
w trakcie spokojnego wysiłku fizycznego.
Nie ograniczajmy sobie tego naturalnego
psychostymulatora. Mamy go od natury
w prezencie.
§ dobre – adekwatne do temperatury i warun-
ków atmosferycznych ubranie, niekrępujące
ruchów, zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
ale umożliwiające kontrolowaną interakcję
z otoczeniem. Pamiętajmy, że zdrowe ubranie ma zapewnić komfort termiczny i właściwą wymianę powietrza i wilgoci z otoczeniem. Ubranie typu termos – pełna izolacja na
pewno wywoła w nas przeziębienie, podobnie jak ubranie zbyt swobodne sprzyjające
7
R at u j m y s i ę p r z e d i n f e k c j ą
nadmiernemu wychłodzeniu organizmu lub
jego części nie zapewni nam zdrowia. Nie
wszyscy z nas zrzeszają się w Klubach Morsa
i nie zażywają zimowych kąpieli w przerębli.
Dostosujmy nasze zachowania i nasz ubiór
do zapewnienia organizmowi najlepszych,
najbardziej stabilnych warunków.
12900
*
poduszka
elektryczna
Lanaform
§ zdrowe,
kaloryczne, pełnowartościowe odżywianie, zapewniające dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, a nawet trochę małej rozpusty
dietetycznej – gorące kakao, czekolada po mroźnym spacerze, wieczorny kubek gorącego mleka z miodem. A przede wszystkim stosowanie urozmaiconej diety o lekko
podwyższonej kaloryczności jeśli często
i długo przebywamy w zimnym i wilgotnym
otoczeniu. Stosowanie dodatkowych porcji
witamin i mikroelementów też sprzyjać będzie zdrowiu. Należy jednakże pamiętać, że
nadmiar też szkodzi.
179
00*
koc grzewczy
Lanaform
190x90 cm
§ unikanie
dużych zbiorowisk osób zainfeko-
wanych,
12
00*
TERMOMETR
INTEC KFT 03
§ zasłanianie
12
00*
TERMOMETR
INTEC MT 128
189
00*
BUT ELEKTRYCZNY
BREMED BD7880
Szukaj okazji cenowych
na www.life-plus.pl lub zapytaj
konsultanta w najbliższym salonie
medycznym Grupy Life+
* – średnia cena detaliczna w salonach medycznych
8
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
własnego nosa i ust w czasie kichania – wskazane jest noszenie jednorazowych maseczek – coś zupełnie normalnego
w odległej od nas Japonii,
§ w przypadku nadmiernego spocenia się,
przemoczenia szybka zmiana ubrania i dostarczenie dodatkowej porcji energii. Stosowanie koców rozgrzewających, butów ogrzewanych elektrycznie, pomogą nam szybko
doprowadzić organizm do stanu eutermii.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli nam lepiej zrozumieć nasz organizm, nasze zachowania, nasze reakcje związane
z otoczeniem. Pozwoli także lepiej zastosować
się do Czasu na Zdrowie jakim oczywiście jest
również czas zimy.
Dr n. med. Cezary R. Lipiński
dbamy o odporność naszych pociech
Dbamy o odporność naszych pociech
Jadwiga Stępień, Lekarz Specjalista
Chorób Dzieci, Absolwentka Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15-letnie
doświadczenie w pracy z dziećmi na
oddziałach szpitalnych, w tym na
oddziale pediatrii i zakaźnym dziecięcym.
Obecnie pracuje jako lekarz pediatra POZ.
Zainteresowania zawodowe: choroby
alergiczne wieku dziecięcego oraz
diagnostyka obrazowa USG dzieci.
P
rzyjmuje się, że średnia liczba infekcji dróg
oddechowych w roku waha się od 4 do 8.
Część dzieci, wychowująca się bez kontaktu z rówieśnikami i dużą liczbą dorosłych, zapada na
jedną do dwóch infekcji w roku. Inne natomiast
mogą przebyć aż 10 do 12 infekcji, szczególnie
te, które mają starsze rodzeństwo chodzące do
przedszkola lub szkoły.
Ekspozycja na dym tytoniowy i zanieczyszczenie
powietrza również znacznie zwiększa liczbę infekcji dróg oddechowych w roku. Niemniej, u ponad
60% dzieci nie można, mimo bardzo szczegółowej
Jednym z najczęstszych powodów wizyt
małych dzieci u lekarza pediatry lub
w oddziale dziecięcym są nawracające
infekcje dróg oddechowych.
Na wstępie należy precyzyjnie określić,
co przez to rozumiemy .
diagnostyki, określić powodu tych zakażeń. Takie dzieci definiujemy jako „normalne, zdrowe” dzieci. Jak widać jest to
najliczniejsza grupa. Dzieci te
najczęściej zapadają na infekcje
wirusowe, których przeciętny czas trwania to 8
dni. Jednak normalny
czas
trwania infekcji
może wydłużyć się do 2 tygodni, co oznacza, że „normalne, zdro-
9
dbamy o odporność naszych pociech
we” dziecko z 10 infekcjami dróg oddechowych
w roku ma objawy przez prawie pół roku!. Jak wynika z doświadczeń immunologów i pediatrów,
najwięcej pacjentów zgłaszających się do poradni z nawracającymi infekcjami to dzieci zdrowe,
u których problem wyniknął po tzw. kolektywizacji
(tj. po pójściu do żłobka lub przedszkola). Wynika
to oczywiście z narażenia dziecka z niedojrzałym
jeszcze układem odpornościowym na ogromną
liczbę patogenów i antygenów. Proces dojrzewania układu immunologicznego przebiega stopniowo aż do ukończenia 12 roku życia w którym
układ odpornościowy jest już w pełni dojrzały.
189
00*
INHALATOR
PINGWIN
– CN-02WF
28
00*
Oczywiście możemy działać profilaktycznie, by zmniejszyć liczbę infekcji. Na pewno
odpowiednia higiena i tryb życia są bardzo
istotne. Nie należy palić w miejscu przebywania
dziecka i powinno być ono karmione piersią co
najmniej do 6 m.ż.
TERMOFOR GUMOWY
SANITY® 2L W POKROWCU
28
00*
TERMOFOR SANITY®
W POKROWCU 0,7L
28
00*
ASPIRATOR DO NOSA
NOSALEK
Szukaj okazji cenowych
na www.life-plus.pl lub zapytaj
konsultanta w najbliższym salonie
medycznym Grupy Life+
* – średnia cena detaliczna w salonach medycznych
10
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
Proste i podstawowe metody ochrony przed
przeziębieniami mogą też działać prewencyjnie.
Dbanie o odporność naszego dziecka to oprócz
hartowania na świeżym powietrzu odpowiednia dieta. Pamiętajmy o warzywach, owocach,
rybach, kaszach w codziennym jadłospisie,
ograniczajmy słodycze by zapobiec nadwadze
i otyłości która jest coraz częstsza w naszym społeczeństwie. Dzieciom nie lubiącym ryb można
podawać tran.
Odpowiednia ilość snu oraz wietrzenie naszych
mieszkań a zwłaszcza sypialni ogrywa ogromną
rolę w ograniczaniu ilości infekcji. Bardzo ważne
jest dbanie o należyty odpoczynek i sen dziecka,
odpowiednia ilość wysiłku fizycznego, spacery.
Aktywne przebywanie na świeżym powietrzu uodparnia organizm na przeziębienia,
pozwala wyszaleć się dzieciom, kształci koordynację ruchową. Dziecko powinno spędzać
na dworze codziennie 1- 2 godziny. I nie ma "złej
pogody", są tylko "złe ubrania".
Ubranie dziecka tak, aby nie było mu ani za gorąco, ani za zimno to trudna sztuka. Cały strój nie
dbamy o odporność naszych pociech
Dbanie o odporność naszego
dziecka to oprócz hartowania
na świeżym powietrzu odpowiednia dieta.
Pamiętajmy o warzywach, owocach, rybach,
kaszach w codziennym jadłospisie.
może krępować ruchów dziecka, bo zbyt ciasny
lub zbyt luźny może doprowadzić do różnych
wypadków na skutek trudności z koordynacją
ruchów. Ważne jest także, by ubranie było ciepłe
i przewiewne.
Sposób ubierania dziecka „na cebulkę” /wielowarstwowo/ jest stary jak świat i sprawdza się
doskonale w trakcie mroźnych dni. Duże znaczenie ma kontrolowanie szalejącego na śniegu malucha. Co jakiś czas należy sprawdzać czy dziecko nie jest przegrzane. Wystarczy włożyć rękę za
kołnierz i dotkąć karku – suchy i ciepły oznacza,
że dziecku nie jest za gorąco, jeśli mokry – maluchowi jest zdecydowanie za gorąco, więc warto
zdjąć jedną z warstw lub wrócić do domu. Przegrzanie dziecka jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż wyziębienie jego organizmu.
119
00*
Termometr
elektroniczny
Fora
Istotne jest wyrobienie w dziecku nawyku
częstego mycia rąk. Co ciekawe, badania dowiodły, że mydła eliminują wirusa RSV /najczęstsza przyczyna infekcji/ z mytych powierzchni.
Kolejnym, niebudzącym wątpliwości postępowaniem są szczepienia ochronne. Istotne jest by
dzieci, zwłaszcza narażone na nawroty zakażeń,
były dodatkowo zaszczepione przeciw Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i grypie. Wiele badań potwierdziło korzystny wpływ
tych szczepień na ograniczenie nawracających
infekcji dróg oddechowych.
Jadwiga Stępień Lekarz Specjalista Chorób Dzieci
139
00*
TERMOMETR INTEC HM 668A
Szukaj okazji cenowych
na www.life-plus.pl lub zapytaj
konsultanta w najbliższym salonie
medycznym Grupy Life+
* – średnia cena detaliczna w salonach medycznych
11
U WA G A K O N T U Z J A !!!
Ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy i wskazany bez względu na
porę roku. Jednak żeby oddać się przyjemnościom białego szaleństwa należy się wcześniej odpowiednio przygotować,
aby uniknąć przeciążeń i kontuzji – zwłaszcza
jeśli marzysz o czasie wolnym
spędzonym na stoku.
UWAGA KONTUZJA!!!
Anna Zaremba-Ner, mgr fizjoterapii; absolwentka warszawskiego
AWF oraz szkoły trenerów Metrum,
z zamiłowania masażystka
Ma-Uri. Wieloletni pracownik
mdh sp. z o.o. na stanowisku
specjalisty ds medycznych
z doświadczeniem praktyka
fizjoterapeuty, współtwórca
nagradzanych za innowacyjność
wyrobów medycznych.
O
rganizm ludzki jest przygotowany do znoszenia dużych obciążeń fizycznych jednak
potrzebuje czasu na adaptację do takich nowych
i trudnych warunków. Kiedy jednak wprost z biur
12
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
i aut trafiamy na stok narciarski dla naszego ciała
jest to szok przekraczający jego możliwości adaptacyjne. Istotnym zagadnieniem w planowaniu aktywnego, zimowego wypoczynku
jest fakt jaka jest nasza aktywność fizyczna
poza sezonem, bo do tej należy odnieść nasz
„plan treningowy” oraz w jakim jesteśmy wieku,
ponieważ jak wiemy niestety zdolności adaptacyjne organizmu zmniejszają się z upływem lat.
Powinniśmy też przygotowując się uwzględnić
jak zamierzamy wykorzystać nasz wolny czas- czy będzie to prawdziwe białe szaleństwo – czyli jazda na ekstremalnym poziomie (od rana do
wieczora) czy raczej rekreacyjne zjazdy.
U WA G A K O N T U Z J A !!!
Sumując te wszystkie czynniki powinniśmy określić nasz program przygotowań. Jeśli nasza aktywność podczas pozostałej części
roku jest znikoma to przygotowania powinniśmy
rozpocząć od treningu ogólnokondycyjnego.
Świetnie sprawdzają się intensywne spacery,
Nordic Walking, jogging czy marszobiegi. Mogą
to być również rodzinne zabawy na świeżym
powietrzu. Najlepsze są te aktywności, w których przyjmujemy pionową postawę i osiowo
obciążamy kończyny, bo to jednocześnie przygotowuje je do rodzaju wysiłku który zamierzamy podjąć. Istotne jest żebyśmy w trakcie takich
ćwiczeń czuli przyspieszenie tętna i oddechu
(ogólnoustrojowe reakcje związane z adaptacją
do wysiłku fizycznego). Aby osiągnąć pozytywny
i pożądany efekt – czyli wzrost wydolności organizmu wysiłek powinien trwać nieprzerwanie
przez ponad 20 minut kilka razy w tygodniu.
Drugim etapem przygotowań jest dołączenie
ćwiczeń odwzorowujących pracę jaką wykonuje
nasze ciało podczas zjazdów. Najprostszym tego
typu ćwiczeniem jest przyjęcie tzw. pozycji zjazdowej (stawy kolanowe zgięte do 90˚, kolana nie
mogą być wysunięte dalej niż nad środek stopy) i utrzymanie jej początkowo przez kilkanaście sekund a następnie wydłużanie tego czasu. W miarę
upływu czasu i naszych przygotowań do pozycji
zjazdowej należy dodać wychylenia na boki, naprzemienne unoszenie kończyn a w końcowym
etapie wykonywać te ćwiczenia z zamkniętymi
oczami co bardzo poprawia koordynację nerwowo-mięśniową i zwiększa tym samym nasze
bezpieczeństwo podczas prawdziwych zjazdów.
Aby jeszcze uatrakcyjnić i jednocześnie podnieść efektywność naszego treningu dobrze
wykorzystać tzw. ćwiczenia sensomotoryczne z wykorzystaniem dysków, piłek, taśm. Dzięki nim poprawiamy propriocepcję – czucie
własnego ciała, jego ruchu, ułożenia, dzięki czemu nasz aparat ruchu będzie pracował w sposób
bardziej skoordynowany i ergonomiczny, a co
najważniejsze będzie mniej podatny na urazy.
Aby osiągnąć pozytywny i pożądany
efekt – czyli wzrost wydolności
organizmu wysiłek powinien trwać
nieprzerwanie przez ponad 20 minut
kilka razy w tygodniu.
Takie przygotowanie powinno w znacznym
stopniu zmniejszyć ryzyko przeciążeń i urazów
sprawiając, że będziemy mogli w pełni cieszyć się
urokami zimowej aktywności. Jeśli jednak wcześniej doświadczyliśmy już jakiejś kontuzji a na
13
U WA G A K O N T U Z J A !!!
przygotowania nie było zbyt wiele czasu warto
jest również pomyśleć o zewnętrznym wspomaganiu zwłaszcza stawu kolanowego (bo to staw
jest najbardziej narażony i najczęściej ulegający
urazom). W tej chwili jest dostępna na rynku
KNEEMOTION
Orteza stawu
kolanowego
Orteza wykonana z wysokiej
jakości dzianiny z domieszką
Lycry® zapewniającej idealne
dopasowanie oraz komfort
użytkowania.
ANMOVE
Orteza stawu skokowego
Orteza składa się z tutora
wykonanego z oddychającej,
elastycznej dzianiny
z domieszką Lycry®.
PROHAND
Stabilizator
stawu
nadgarstkowego
Qmed Active Line
Prosta konstrukcja. Orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny
z domieszką Lycry®,
CTI
Orteza stabilizująca
stawu kolanowego
CZAS NA ZDROWIE
Oczywiście rodzaj wybranego zaopatrzenia trzeba dostosować
do rodzaju dysfunkcji czy problemu no i oczywiście naszego
poziomu sportowego. Ortezy
ramowe są zabezpieczeniem,
które powinno
być
stosowane
zwłaszcza
u osób jeżdżących wyczynowo lub preferujących „ekstremalne przygody”, a miękkie ortezy
świetnie sprawdzają się u narciarzy amatorów
narażonych na przeciążenia czy dolegliwości pochodzenia mięśniowego.
Pamiętajmy, że dobre przygotowanie do sezonu minimalizuje nieprzewidziane dolegliwości,
dzięki czemu można w pełni cieszyć się urlopem.
Najważniejszy jednak zawsze jest rozsądek i zachowanie zasad bezpieczeństwa swojego i innych. Cieszmy się urokami zimy z rozwagą, aby
jedyną pamiątka ze stoku były piękne zdjęcia
a nie gips czy siniaki.
mgr fizjoterapii Anna Zaremba-Ner
Sztywna rama wykonana
z włókna węglowego z systemem
nieelastycznych taśm zapewniająca wyjątkową siłę stabilizacji.
14
bardzo szeroka gama produktów stabilizujących
staw kolanowy od miękkich stabilizatorów wykonanych z nowej generacji oddychających dzianin
po sztywne ortezy ramowe wytwarzane zgodnie
z najnowszymi technologiami (włókno węglowe,
kompozyty) np. CTI szwedzkiej firmy Össur.
Artykuł powstał przy współpracy
z firmą mdh sp. z o.o. – wyłącznym
dystrybutorem firmy ÖSSUR w Polsce
zima 2013
Przewodnik
po nebulizacji
12 3
Czym
jest
inhalacja?
Inhalacja
jest sposobem
dostarczania
środka leczniczego
do organizmu.
Polega
na wdychaniu
rozpylonego
preparatu (aerozolu,
proszku, gazu).
Czym
jest
nebulizacja?
Nebulizacja jest jednym
ze sposobów inhalacji, szczególnie
wskazanym dla dzieci, niemowląt,
a nawet noworodków.
W nebulizacji wykorzystuje się
środki farmakologiczne w formie
zawiesiny. Dostarczane są one
do organizmu poprzez wdychanie
aerozolu wytwarzanego
w nebulizatorze (zwanym
pojemnikiem na lek) podłączonym
do kompresora (sprężarki)
przewodem powietrznym.
aerozol
Jakie
są zalety
inhalacji
oraz
nebulizacji?
Zaletą inhalacji, w tym nebulizacji,
jest przyspieszenie działania leku
oraz zmniejszenie wielkości jego dawki,
co pozwala ograniczać możliwe,
niekorzystne efekty uboczne terapii.
Pamiętaj, że
nebulizację jako
formę terapii warto
wybierać zawsze — gdy
jest to tylko możliwe!
Nebulizacja nie wymaga koordynacji
wdechowej, np. wdychania na sygnał),
dlatego można skutecznie nebulizować
dzieci i osoby niewspółpracujące, co jest
15
l
4 5 6
Co to jest
inhalator?
Jak powstaje
mgiełka?
Inhalator jest urządzeniem
dostarczającym lek do organizmu
drogą oddechową.
W przypadku nebulizacji
inhalatorem nazywamy
zestaw do nebulizacji
składający się
z kompresora (sprężarki)
oraz nebulizatora
wraz z akcesoriami,
takimi jak maska, ustnik,
przewód powietrzny,
itp. Opisywany zestaw
może nosić jedną
z następujących
nazw handlowych:
Podczas nebulizacji kompresor
sprężarkowy wytwarza strumień
powietrza kierowany przez wężyk
do nebulizatora, w którym
znajduje się zawiesina leku.
Gaz, który przepływa
przez nebulizator
z dużą prędkością
powoduje powstanie
strefy z obniżonym
ciśnienieniem.
W wyniku tego procesu
z powierzchni cieczy zostają
zassane i rozpylone drobne cząsteczki
substancji leczniczej, zawartej
w dozowanym leku.
Co należy
wiedzieć
o parametrach
nebulizatora?
Dla skuteczności i przebiegu
terapii kluczowe są właściwości
mgiełki (aerozolu) wytwarzanego
przez zestaw do nebulizacji.
Aby nebulizacja była efektywna,
mgiełka musi zawierać jak
najwięcej odpowiednio małych
cząstek leczniczych. Tylko
cząsteczki o średnicy mniejszej
od 5 mikrometrów (µm) tworzą
frakcję, która może zostać
zdeponowana w płucach
(frakcja respirabilna).
inhalator lub inhalator -nebulizator
sprężarkowy, pneumatyczno-tłokowy
lub pneumatyczny
7
Wskazania
do inhalacji
16
CZAS NA ZDROWIE
Inhalacja to doskonały sposób leczenia schorzeń dróg
oddechowych, chorób płuc i oskrzeli, zwłaszcza u dzieci.
Inhalacja polecana jest również osobom pracującym
w szkodliwych warunkach oraz wszystkim, których
drogi oddechowe, gardło i krtań podlegają szczególnie
intensywnej eksploatacji i ulegają podrażeniom.
zima 2013
przewlek
Ponadto im mniejsze cząsteczki występują
w aerozolu oraz im większy jego odsetek
stanowią, tym lepiej.
Chociaż zasada wytwarzania mgiełki poprzez
oddziaływanie sprężonym powietrzem
Wielkości i ilość cząsteczek
dwóch parametrów:
Frakcja respirabilna to odsetek
cząstek w aerozolu, których
średnica jest mniejsza od 5 µm.
Jeśli przykładowo frakcja
respirabilna wynosi 68%,
oznacza to, że w wytworzonym
przez dany inhalator aerozolu
znajduje się 68% cząstek
o średnicy mniejszej
niż 5 mikrometrów.
mgiełki (aerozolu) o parametrach
odpowiednich do nebulizacji jest
znacznie bardziej złożone
i zależne od niuansów
konstrukcji nebulizatora.
Efektywność
i skuteczność
inhalacji zależy
przede wszystkim
od rodzaju
użytego
nebulizatora,
dlatego należy
MMAD to przeciętna
średnica cząsteczek
aeorozolu. Jeśli MMAD
wynosi 1,8 µm, oznacza
to, że połowa cząsteczek
ma średnicę mniejszą
bądź równą 1,8 µm.
uwagę
na jego
parametry.
alergie
przewlekły nieżyt nosa i gardła
POChP
stany pooperacyjne
astma
infekcje
infekcje oraz stany zapalne płuc
kłe i nawracające zapalenie oskrzeli
grzybica jamy ustnej, gardła i krtani
mukowiscydoza
zakażenie grzybicze układu oddechowego
17
®
8
JakZ prawidłowo
bawienna moc
przeprowadzić
inhalację
borowiny
czyli jak skutecznie
nebulizować inhalatorem
pneumatyczno-tłokowym
UWAGA: każdy z użytkowników
powinien używać własnego
zestawu do nebulizacji
(nebulizator, ustnik, maseczka)
Inhalator
Philips Respironics
Family
Wyjątkowo efektywny inhalator
dla całej rodziny...
wydłużona gwarancja do 3 lat
polecany przez lekarzy i farmaceutów
łatwy i wygodny w użyciu w domu
A
B
C
D
E
F
oszczędny nebulizator (oszczędza lek)
Upewnij się, że wszystkie części
nebulizatora zostały umyte
po ostatnim użyciu — nebulizator,
ustnik, maska, końcówka
do nosa — w razie potrzeby
umyj je ciepłą wodą
z odrobiną mydła.
ostrożnie wkroplić
do przezroczystego
nebulizatora.
bardzo efektywny nebulizator
najnowsza konstrukcja (przyjemniejsza
dla ucha praca kompresora)
Inhalator
Flaem Nuova
Magic Care
Ghibli
Efektywny inhalator do użytku
domowego...
i kompresor przezroczystym
przewodem powietrznym
(rurką).
Dziecko powinno przyłożyć maskę do twarzy,
Działający inhalator powinien wytwarzać
(przez maskę).
Po inhalacji należy opukać dziecko po plecach.
Nie należy robić tego pięścią lub otwartą płaską
dłonią, tylko układając dłoń w tzw. „łódeczkę”.
Podczas opukiwania dziecko powinno leżeć tak,
aby jego główka była usytuowana nieco niżej
niż pupa. Oklepywać należy tuż pod łopatkami
w stronę głowy, czyli z dołu w górę pleców.
CZAS NA ZDROWIE
4 warianty
kolorystyczne!
praca ciągła
wytrzymały kompresor
i umycie twarzy ciepłą wodą z mydłem.
Należy także umyć nebulizator i maskę.
18
płukania, jeśli dziecko
jest zbyt małe, ponieważ
zachodzi ryzyko
połknięcia wody.
zima 2013
lekki
wysoka jakość w ekonomicznej cenie
optymalny rozkład cząsteczek
dla większości zastosowań
Zbawienna moc bor o winy
Borowina – czarne złoto z polskich ziem
Czym jest borowina? Prawie każdy o niej słyszał, wielu z nas ją widziało, niektórzy
z nas doznali jej działania i w tej grupie prawie wszyscy byli zadowoleni z jej dobrodziejstw.
B
orowina geologicznie to peloid. To słowo pochodzenia greckiego od pelos – błoto. Jest naturalnym wytworem przyrodniczym złożonym
z substancji mineralnych, organicznych. Powstaje w wyniku naturalnych długotrwałych procesów biologicznych i geologicznych przy udziale
mikroorganizmów i wody. Czasem stosowane
jest również określenie biolity czyli skały osadowe pochodzenia organicznego. Takie jak wapienie, ropa naftowa, czy węgiel. Dodatkowo warto
wspomnieć iż biolity (torfy z udziałem substancji
organicznych i mineralnych) to również muły borowinowe – o większej od borowiny zawartości
wody, sapropele czyli muły jeziorne różne od
torfów tym że powstały w środowisku wodnym
bez udziału tlenu o znaczącej zawartości siarczków żelaza, które zabarwiają go na kolor ciemnoczerwony powstają z udziałem saprobiontów
czyli organizmów rozkładających substancje organiczne. Dla porządku warto wymienić jeszcze
gytie czyli szlamy torfiaste o barwie szarej powstające w toni wodnej poza osadem dennym.
Wszystkie one charakteryzują się dużą zawartością mniej lub bardziej przetworzonych substancji organicznych zmieszanych z substancjami
mineralnymi. Jako produkty naturalne różnią się
między sobą składem i konsystencją, jednakże
wszystkie zawierają wiele niezwykle cennych
składników biologicznie czynnych.
Na pewno pamiętamy doskonale postać profesora Stanisława Tołpy, który był w Polsce pionierem zaawansowanych badań składu i właściwości biologicznie czynnych torfu. Generalnie borowina jest rodzajem torfu
o dużym stopniu przetworzenia składników
organicznych przez bakterie humifikujące.
Borowina cieszy się uznaną renomą i jest
stosowana w prawie 70% polskich uzdrowisk.
Torf powstaje przez setki i tysiące lat jego roczny przyrost sięga od 0,5 do 20 mm, a znane są
pokłady torfu /borowiny/ sięgające kilkunastu metrów. Powstały one po ustąpieniu lądolodu
skandynawskiego czyli najstarsze liczą sobie
ponad 10 000 lat. Już od dawna zauważono ich
przydatność w lecznictwie. Nie znano, co prawda szczegółów ich pochodzenia ani składu fizyko-chemicznego ale jak to często w nauce bywa
obserwacja skutków znacząco wyprzedzała badania naukowe. Tak było i w przypadku borowiny,
którą w odnotowany sposób zaczęto stosować
w lecznictwie uzdrowiskowym po raz pierwszy
w Krynicy w roku 1858. W roku 1882 kołobrzeski
balneolog dr Herman Hirszfeld wprowadził ją do
19
Zbawienna moc bor o winy
codziennych zabiegów uzdrowiskowych w Kołobrzegu. W pozostałych uzdrowiskach triumfalny
pochód borowiny trwa do dziś, a te które wyczerpały swoje naturalne złoża importują je z innych
miejsc kopalnych, uznanych obecnie w Polsce
za przydatne w terapii jest 14 kopalni borowinowych, o różnej wydajności i o lekko różnym składzie. Na wartość leczniczą borowin wpływa fakt, iż
wśród składników stałych torfu występują części
organicznie i nieorganiczne, których wzajemny
stosunek jest podstawą podziału torfu na borowiny z torfowisk wysokich, przejściowych i niskich.
Z reguły torfy typu wysokiego charakteryzują się
wyższym stopniem rozkładu, dlatego
też są bardziej cenione w lecznictwie
uzdrowiskowym. Polska ma duże
zasoby złóż borowinowych, które
cechują się wysokimi wartościami
leczniczymi. Uzdrowiskami, w których wykorzystuje się borowiny
do kuracji są: Horyniec Zdrój,
Inowrocław, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój,
Świnoujście, Ustka, Ustroń,
Wieniec Zdrój.
Jak sami Państwo czytacie borowina
to nie tylko zwykłe czarne błoto (złoto) to zasób podlegający ocenie i ochronie prawnej.
To nie tylko domowy sposób kuracji, to uznana metoda terapii fizykalnych o niekwestionowanych walorach zdrowotnych.
Borowina w naturalnej postaci jest gruboziarnista i jako taka nie nadaje się do bezpośredniego użytkowania. Jedynym zabiegiem jakim jest
poddawana to mielenie w młynach kulowych po
którym to zabiegu borowina przyjmuje postać
pasty, która w odpowiedniej temperaturze podawana jest do zabiegu. To jedyne manipulacje,
które nie maja żadnego wpływu na skład i właściwości borowiny. To przykład jak najbardziej
ekologicznego sposobu wykorzystania i postępowania z kopaliną. W przeciwieństwie do innych produktów naturalnych, ale poddawanych
20
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
wielokrotnym przemianom fizycznym i chemicznym, borowina pozostała w stanie jak najbardziej
naturalnym.
Kilka słów należy się dla wyjaśnienia składu borowiny. Wyróżniamy w borowinach związki humusowe – kwasy huminowe, fulwonowe i inne.
Aminokwasy, enzymy, cukry, garbniki, pektyny,
ligniny. Warunkują one właściwości fizykochemiczne kopaliny. Związki rozpuszczalne w wodzie wykazują właściwości aktywne biologicznie
działające na skórę a przez nią działanie ogólne,
zaś związki nierozpuszczalne w wodzie są dużym
akumulatorem ciepła działając przegrzewająco
miejscowo i ogólnoustrojowo. Dodatkowo
wyróżnia się w składzie borowiny związki
bituminowe będące produktem humifikacji wosków tłuszczów i smół
charakterystyczne dla szczególnie
cennych torfów pochodzenia wysokiego. Składnikami mineralnymi
obecnymi w borowinie są: sole
krzemu, wapnia, magnezu,
glinu, sodu, potasu, żelaza
i inne. Znaczenie mają tyko
te rozpuszczalne w wodzie. Ostatnim elementem
pobieżnej analizy borowiny
jest zawartość wody, mieści się ona w przedziale
między 96% – torfy wysokie a 93% torfy niskie
Korzystne właściwości borowin zależą od ilości
możliwej do wchłonięcia wody (czym wyższa
tym lepiej). Jak podaje profesor Kazimierz Pasternak kierownik katedry i zakładu chemii Akademii
Medycznej w Lublinie polskie borowiny dzielą
się na wysokie występujące w 6,5% torfowisk.
Zawierają powyżej 95% substancji organicznych.
Kwasy huminowe nadają temu typowi borowiny
odczyn kwaśny, który nie sprzyja rozwojowi bakterii, a więc hamuje procesy rozkładu. Borowina
wysoka jest więc mniej rozłożona, ale zachowuje większe ilości związków steroidowych, białek
i garbników, co powoduje, że borowiny typu
wysokiego są bardziej przydatne w leczeniu
Zbawienna moc bor o winy
schorzeń ginekologicznych, a także niektórych
reumatycznych. Borowina niska jest najczęściej
spotykana i występuje w 89% torfowisk w Polsce.
Zawiera więcej składników mineralnych, a mniej
organicznych w porównaniu z borowiną wysoką.
Powstała w miejscach po jeziorach, w zarastających korytach rzek, z roślin wymagających dużej ilości soli mineralnych. Do celów leczniczych
nadaje się jednak borowina nie zawierająca
więcej niż 25% części mineralnych. Ze względu
na dużą zawartość metali alkalicznych w połączeniu z kwasami humusowymi i występujący
w związku z tym odczyn alkaliczny, istnieją
tu warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów. Sprzyja to szybszemu rozkładowi roślin torfotwórczych oraz uwalnianiu z tych roślin białek, cukrów, pektyn,
alkaloidów, żywic i wosków. Duży stopień
rozkładu borowiny niskiej zwiększa jej wartość leczniczą. Za główne właściwości aktywne biologicznie borowiny odpowiadają wymienione już poprzednio w artykule,
kwasy huminowe. powodują hamowanie
aktywności hialuronidazy i innych enzymów, pobudzanie funkcji granulocytów,
wiązanie oligosacharydów na powierzchni komórek, pobudzanie mięśni gładkich,
rozszerzenie naczyń krwionośnych, tworzenie
połączeń kompleksowych z różnymi związkami, hamowanie syntezy prostaglandyn, sorpcję
i wymianę jonową z jonami innych metali. Kolejnym składnikiem borowiny są substancje czynne
biologicznie typu hormonalnego (tzw. działanie
hormonalne borowin, polega na pobudzaniu sekrecji [wydzielania] hormonów jajnikowych, nadnerczowych i przysadkowych oraz bezpośrednim działaniu ciał estrogennych występujących
w borowinie – we frakcji bituminowej), kolejną
grupę stanowią enzymy, antybiotyki oraz składniki mikrobiologiczne: bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby.
Po tym długim opisie plasującym borowinę
wśród pełnoprawnych substancji biologicznie
aktywnych warto opisać podstawowe działanie zabiegów borowinowych. Właściwościami
licznych zabiegów borowinowych jest przede
wszystkim ich działanie termiczne, mechaniczne,
fizykochemiczne, hormonalne, enzymatyczne,
immunomodulacyjne, bodźcowe i bakteriobójcze. Działanie fizjologiczne zabiegów borowinowych jest działaniem kompleksowym, w którym
na pierwszy plan wysuwa się działanie cieplne.
Miejscowe przegrzanie tkanek powoduje zwiększenie metabolizmu komórkowego. Składniki
borowinowe przenikają przez skórę, gromadzą
się w warstwie rogowej
naskórka i głębiej dzięki rozpulchniającemu
działaniu saponin i kwasów
humusowych.
Dzięki właściwościom
sorbcyjno-wymiennikowym borowiny kwasy huminowe resorbują
z powierzchni skóry
wydalane z tkanek głębiej położonych produkty uboczne przemiany materii. Z potem
zostają wydalone sole,
tłuszcze, cholesterol czy kwas moczowy. W ten
sposób wydaleniu może ulec wiele odpadowych
produktów przemiany materii.
Podczas zabiegów borowinowych może
również zachodzić wchłanianie niektórych
składników mineralnych i organicznych znajdujących się w borowinie. Składniki borowiny
wywierają również wpływ na receptory układu
nerwowego w tkance podskórnej oraz częściowo wchłaniają się do krwioobiegu. Ma to duże
znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do
miejscowych ognisk zapalnych, ponieważ w ten
sposób zostają pobudzone wszystkie procesy
prowadzące do ich likwidacji. Zwiększona przemiana materii tkanek, łącznie z miejscowym
przekrwieniem, sprzyjają wchłanianiu do krwi
21
Zbawienna moc bor o winy
chłonki tych produktów, które utrzymują stan
zapalny oraz usuwaniu ich z organizmu. Naczynia krwionośne nerek zachowują się tak samo jak
naczynia skóry, w związku z czym pod wpływem
ciepła zachodzi zwiększone wydzielanie moczu
przez nerki. Równocześnie przegrzanie tkanek
powoduje zwiększenie pocenia się.
Działanie mechaniczne zabiegów borowinowych polega na nacisku ciężkiej masy borowinowej, powodującym odpływ krwi żylnej i chłonki
przy zastojach obwodowych. Ponadto, drażniący
wpływ ocierającej się o skórę borowiny, zbliżony
jest działaniem do masażu. Fakt ten jest wykorzystywany do ułatwiania wchłaniania się różnych
stanów wysiękowych. Czynniki mechaniczne kąpieli borowinowej utrzymują ciało w bezruchu,
praktycznie w stanie utraty masy kończyn, co
pozwala całkowicie odprężyć się i uśmierzyć ból.
Właściwości lecznicze i profilaktyczne borowin
mają zastosowanie m. in. w reumatologii, dermatologii, okulistyce, ortopedii i stomatologii.
Działanie chemiczne zabiegów borowinowych
następuje poprzez występujące w masie borowinowej kwasy huminowe, garbniki, żywice, woski,
białka cukry, aminokwasy i inne związki. Działają one drażniąco, ściągająco i przeciwzapalnie
na skórę i błony śluzowe. Mają także korzystny
wpływ na korę nadnerczy oraz na czynności wydzielnicze jajników.
Borowiny stosuje się przede wszystkim w leczeniu chorób reumatycznych w chorobach
zwyrodnieniowych stawów, w przewlekłych
i podostrych stanach bólowych kręgosłupa,
w procesach sanacji pourazowej i pooperacyjnej. Borowiny stosuje się również w leczeniu
dolegliwości ginekologicznych wykorzystując
substancje hormonalnie czynne. Oczywiście jak
każdy środek biologicznie czynny borowina ma
również określone przeciwwskazania, do głównych należą ostre stany zapalne, choroby serca
niewydolność krążenia i wiele innych. Ponieważ
mówimy o środku biologicznie czynnym dobór
metody zastosowania borowiny, jej zakres, czas
22
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
trwania i przeciwwskazania wymagają zawsze
konsultacji lekarskiej.
Do tradycyjnych zabiegów borowinowych zaliczyć możemy:
§ Kąpiele borowinowe,
§ Kąpiele zawiesinowe
§ Okłady, zawijania,
§ Zabiegi ginekologiczne,
§ Zabiegi laryngologiczne,
§ Jonoforeza borowinowa,
§ Fonoforeza borowinowa,
§ Wyciąg wodny z borowiny.
Borowina stanowi składnik wielu preparatów kosmetycznych gdzie na plan pierwszy wysuwa
się jej działanie antycellulitowe, stosowana jest
w zabiegach odmładzających skórę poprzez dostarczanie jej preparatów biologicznie czynnych,
wywołujących lepsze ukrwienie miejscowe oraz
lepszego natlenienie komórek poprzez działanie
okładów cieplnych. Borowina w kosmetologii
uznana jest z racji swoich doskonałych właściwości rozpulchniających, detoksykujących, przyśpieszających redukcję tkanki tłuszczowej i poprawiających napięcie skóry. Neutralizuje działanie
wolnych rodników przeciwdziałając przedwczesnemu starzeniu się skóry. W trakcie zabiegów borowinowych zachodzą procesy oczyszczenia skóry, rozpulchnienia naskórka i głębokiej penetracji
substancji aktywnych.
Tak wiele dobra kryje się w tym niepozornym peloidzie, który matka natura tak bogato przekazała
polskiej ziemi. Pamiętajmy, że nie tylko marketingowo sprawne „kosmetyki z Morza Martwego” ale i nasza własna, polska borowina służyć
mogą naszemu zdrowiu, jeśli stosowane sa mądrze, zgodnie ze wskazaniami i sztuką medyczną, a w kosmetologii w codziennym, normalnym
stosowaniu. W numerze Czasu na Zdrowie odnajdą Państwo linie kosmetyków oparte o borowinę o pełnym, bezpiecznym działaniu i niekwestionowanych właściwościach prozdrowotnych.
Dr n. med. Cezary R. Lipiński
Zbawienna moc bor o winy
Kropla Zdrowia mydło naturalne z borowiną 130 g:
Ekskluzywne mydło naturalne powstałe na bazie
oleju palmowego oraz oliwy z oliwek i oleju ze
słodkich migdałów wzbogacone o naturalną borowinę. Dzięki zawartym w borowinie aminokwasom, wspomaga ona naturalny czynnik nawilżający skóry, a sole mineralne bogate w magnez,
mangan, cynk i fosfor nadają skórze korzystny,
lekko kwaśny odczyn. Najwyższej jakości oliwa
z oliwek sprawia, że skóra nie traci wody i na
długo zyskuje miękkość, jedwabistość oraz promienną świeżość, a znajdują się w niej składniki
mają właściwości przeciwzapalne. Olej palmowy
i olej ze słodkich migdałów mają właściwości
nawilżające, wygładzające i uelastyczniają skórę. Polecane do każdego
rodzaju skóry także
ze skłonnością do
przesuszania.
Krem do stóp 50 ml:
Kropla Zdrowia regenerujący antybakteryjny
krem do stóp z borowiną, masłem Shea i nanosrebrem
wzbogacony
o Urea. Dzięki idealnemu
połączeniu
aktywnych
składników doskonale nawilża, odżywia i zmiękcza skórę
stóp a przy tym ma działanie
antybakteryjne. Dodatkowo
z serii kosmetyków Kropla
Zdrowia z borowiną polecamy
Państwu Regenerujący krem
do rąk z borowiną i masłem
Shea oraz mocno regenerujący
krem do ciała z borowiną i masłem Shea.
Zalety stosowania naturalnych kosmetyków z borowiną:
✓ Nawilżona, elastyczna
i odżywiona skóra
✓ Ochrona przed przesuszeniem
✓ Działanie przeciwzapalne
✓ Łagodzenie podrażnień
✓ Skład bogaty w witaminy
i mikroelementy
✓ Tylko roślinne składniki
Balsam do ciała 200 ml:
Kropla Zdrowia mocno regenerujący, nawilżający i ujędrniający balsam do ciała z masłem Shea,
olejkiem avocado, olejkiem z pestek winogron
i borowiną. Wspomaga proces regeneracji skóry,
odżywia ją i nawilża. Wykorzystanie najwyższej jakości naturalnych
olejków roślinnych umożliwia
transport składników odżywczych do głębokich warstw skóry. Olej Avocado jest bogatym
źródłem witamin A, B, D, E, H,
K, PP. Łatwo wnika w głębokie
warstwy skóry, regeneruje ją,
nawilża i uelastycznia. Jest naturalnym filtrem ochronnym Masło Shea ma silne działanie
pielęgnacyjne, natłuszczające i nawilżające. Polecane do
wszystkich rodzajów skóry,
w tym profilaktycznie do pielęgnacji skóry narażonej na
przesuszenia, podrażnienia
i uszkodzenia
23
Przesuwająca się krew
naciska na ściany naczyń
krwionośnych. Siła tego
nacisku jest ciśnieniem
krwi. Ciśnienie krwi nie
jest zjawiskiem, które
możemy poczuć. Jedynym
sposobem sprawdzenia
ciśnienia krwi jest jego
pomiar. Wynik pomiaru
ciśnienia krwi zapisuje się
w postaci dwóch liczb, np.
122/71 mmHg (milimterów
słupka rtęci).
Jedz więcej warzyw
i owoców
Postaraj się spożywać każdego
dnia co najmniej 5 porcji (80g
na porcję) warzyw i owoców.
Szczególnie wskazane są te
bogate w potas.
Pij mniej alkoholu
Dlaczego wysokie ciśnienie
stanowi problem?
Jeżeli ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, powoduje
nadmierne obciążenie serca i naczyń
krwionośnych. Z czasem może ono powodować
uszkodzenia narządów i ryzyko problemów
zdrowotnych. Jeśli masz wysokie ciśnienie i nie
kontrolujesz go, narażasz się między innymi na
ryzyko zawału lub udaru.
Jakie są przyczyny
nadciśnienia?
Większość przypadków nadciśnienia nie ma
wyraźnej przyczyny. Nie wiemy dokładnie, co
wywołuje nadciśnienie, wiemy jednak, że twój
tryb życia może wpłynąć na ryzyko jego rozwoju.
Pewne osoby mogą cierpieć na nadciśnienie
z powodu innych schorzeń, na przykład
problemów z nerkami. W takich przypadkach po
wyleczeniu danego schorzenia ciśnienie krwi
może wrócić do normy.
Utrzymuj
odpowiednią wagę
Schudnij, jeśli twoja waga
przekracza normę, aby
obniżyć ciśnienie krwi
i ryzyko problemów
zdrowotnych.
Rzuć palenie
Zdrowy styl życia
obniża ciśnienie krwi
Produkty tytoniowe
(papierosy, cygara, tytoń do
żucia) zawierają nikotynę,
która powoduje chwilowe
zwężenie żył i zwiększa
ciśnienie krwi (przez około 30
minut lub krócej).
Jeśli masz zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi,
możesz w zdrowy sposób zmienić styl życia, aby
je obniżyć. Następujące zmiany diety i
aktywności mogą mieć rzeczywisty wpływ na
Twoje ciśnienie.
Zwiększ swoją
aktywność fizyczną
Jedz mniej soli
24
Limity rekomendowane
obecnie to 21 porcji alkoholu
na tydzień w przypadku
mężczyzn i 14 porcji na
tydzień w przypadku kobiet.
Porcja to mniej więcej kufel
piwa (0,5 l), mała szklanka
wina lub jedna miarka wódki
(25 ml) lub innych
wysokoprocentowych
alkoholi.
Do potraw nie dodawaj soli ani
podczas gotowania, ani
spożywania. Robiąc zakupy,
sprawdzaj etykiety i wybieraj
produkty z obniżoną
zawartością soli.
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
30 minut umiarkowanych
ćwiczeń 5 dni w tygodniu
pomoże utrzymać serce
w dobrym stanie i przyczyni
się do obniżenia ciśnienia
krwi. Idealny wysiłek to taki,
który sprawi, że poczujesz się
rozgrzany, a twój oddech
będzie przyspieszony.
4
Mierzenie ciśnienia
w domu
Aby ustalić, czy masz nadciśnienie lekarz
potrzebuje więcej niż jeden wynik pomiaru,
dlatego mierzenie ciśnienia w domu, gdy jesteś
zrelaksowany i zajmujesz się codziennymi
sprawami, jest doskonałym sposobem
sprawdzenia ciśnienia krwi.
Wybór właściwego
ciśnieniomierza
Wybór dobrego ciśnieniomierza jest istotny, jeśli
ciśnienie będziesz mierzył samodzielnie w domu.
Staraj się dokonywać pomiarów zawsze o tej
samej porze i gdy jesteś zrelaksowany.
Niezależnie od tego, które urządzenie wybierzesz,
upewnij się, że zostało przetestowane zgodnie
z wytycznymi EHS (Europejskie Towarzystwo
Nadciśnienia) i posiada walidację kliniczną.
Dzięki temu będziesz mógł mieć pewność i zaufać
pomiarom.
Jak otrzymać dokładne
wyniki pomiaru?
Aby pomiar był możliwie najdokładniejszy,
bardzo duże znaczenie ma wybór mankietu
w odpowiednim rozmiarze. Standardowy mankiet
dostarczany wraz z ciśnieniomierzem nie zawsze
gwarantuje prawidłowość wyników: niektóre
osoby mają bardzo szczupłe lub bardzo grube
ramiona. W takich przypadkach użycie
standardowego mankietu może spowodować
przekłamanie wyników pomiaru. Upewnij się,
czy używasz mankietu właściwego rozmiaru.
Przewód powinien
zbiegać po wewnętrznej
powierzchni ramienia. Dolna
krawędź mankietu powinna
znajdować się 1-2 cm nad
łokciem.
5
Zaciśnij mankiet wokół
ramienia. W szczelinie
pomiędzy ramieniem powinny
zmieścić się tylko dwa palce.
6
Rozluźnij rękę,
utrzymuj wewnętrzną stroną
dłoni skierowaną w górę
- palce powinny być zgięte w
naturalny sposób, a następnie
włącz urządzenie i zacznij
pomiar.
Staraj się wykonywać pomiary regularnie,
codziennie o tej samej porze, notując uzyskane
wartości. Wykonywanie pomiarów w różnych
porach dnia i późniejsze porównywanie wyników
jest niewłaściwe i może prowadzić do błędnej
interpretacji wartości.
Jeśli to możliwe, wykonuj jednorazowo co
najmniej 3 pomiary i uśredniaj wartość. W ten
sposób uzyskasz najbardziej wiarygodny wynik.
Niektóre ciśnieniomierze wyposażone są w
funkcje uśredniania wyników, która jest przy tym
bardzo pomocna.
1
Zdejmij wszystkie ciepłe
części ubrania i zrelaksuj się
przez 5 do 10 minut przed
pomiarem. Powinieneś
siedzieć, najlepiej przy biurku
lub stole, w cichym miejscu
z rękoma dobrze podpartymi
na nieruchomej powierzchni.
2
Zdejmij wszystkie
warstwy ubrania z ramienia
i załóż mankiet bezpośrednio
na rękę.
3
Przełóż koniec
mankietu przez metalową
klamrę, zwracając uwagę, aby
przewód pozostał na zewnątrz
mankietu.
25
porady dla przyszłej mamy
Karmienie noworodka
– porady dla
przyszłej mamy
Wydawać by się mogło, że karmienie noworodka piersią to
najbardziej instynktowna czynność dla młodej mamy. Po
prostu przystawiamy dziecko, a ono ssie. Jednak już tutaj
pojawia się pierwsze pytanie: jak przystawiać dziecko?
Karmienie piersią jest sztuką, której trzeba nauczyć się
wspólnie z maleństwem.
W
trakcie nauki zapewne napotkamy przeszkody i trudności. Pamiętajmy, że mleko
mamy to najcenniejszy dla dziecka skarb i właśnie dlatego nie warto się poddawać. Zanim urodzisz malucha, dobrze jest nabyć podstawową
wiedzę na temat karmienia przede wszystkim
po to, by przygotować się na możliwe wyzwania
oraz odróżnić mądre rady od kłamliwych i bolących stwierdzeń, np. o tym, że masz za mało
mleka lub kształt twoich sutków uniemożliwia
naturalne karmienie.
Instynkt kontra nowość
– Noworodek posiada odruch szukania, ssania oraz
połykania, ale w trakcie pierwszego karmienia to,
co instynktowne spotyka się z tym, co nowe. Dlatego maluch musi nauczyć się, jak uchwycić pierś
i jak skutecznie ssać. Z kolei mama powinna nauczyć się prawidłowego przystawienia do piersi, by
ułatwić maleństwu ssanie. Warto poznać również
anatomię swoich piersi i mechanizm ssania dziecka, a wiedza ta nie jest jeszcze powszechna. Dzięki
26
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
informacjom o tym, co dzieje się w kobiecej piersi
podczas karmienia dziecka i jak wygląda mechanizm ssania malucha, możliwe było obalenie wiele
mitów – wyjaśnia Dorota Szatkowska, Certyfikowany Doradca Laktacyjny.
Przełomowe fakty odkryte zostały w 2000 roku
przez zespół prof. Petera Hartmanna z Uniwersytetu Zachodniej Australii. Wiemy już, że kluczowym elementem udanego karmienia jest
wytworzenie przez dziecko odpowiedniego
podciśnienia, a ssanie przebiega w dwóch fazach. Jeśli zaś chodzi o anatomię piersi, to nie
ma czegoś takiego jak „zagłębienia mleczne”,
a kształt brodawki sutkowej nie powinien mieć
wpływu na udane karmienie. Jeśli jednak posiadasz płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe, to
już w czasie ciąży możesz nosić specjalne wkładki formujące. Dziecku łatwiej chwycić wypukłą
brodawkę sutkową, ale jeśli umiejętnie obejmuje
pierś podczas ssania, to płaskie lub wklęsłe sutki
nie będą mu w tym przeszkadzały. Pamiętajmy,
porady dla przyszłej mamy
że dziecko nie ma zakodowanego idealnego
obrazu kobiecej piersi, więc każdy sutek traktuje
jako odpowiedni bez względu np. na rozmiar.
Co możesz zrobić przed urodzeniem
maleństwa?
Zanim urodzisz maleństwo, warto poświęcić
chwilę na to, by przygotować się do karmienia
teoretycznie. Dowiedzieć się, czego możesz się
spodziewać, jakie są najpopularniejsze problemy związane z karmieniem, oglądnąć pozycje,
w których możesz karmić dziecko oraz zobaczyć,
jak prawidłowo przystawiać malucha do piersi.
Teoretyczna wiedza to jednak dopiero połowa
sukcesu. Ogromnie ważne jest, by ktoś posiadający praktyczne przygotowanie, pomógł Ci
w pierwszym karmieniu. Dlatego tak istotny jest
wybór odpowiedniego szpitala. – Każda rodząca kobieta
ma prawo do poradnictwa laktacyjnego, opieki w tym zakresie i pomocy w rozwiązywaniu
problemów. Obowiązkiem pracowników szpitala jest również
prowadzenie edukacji w zakresie przystawienia dziecka do
piersi. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, kto świadczy ową pomoc i czy na terenie szpitala zawsze dostępny jest doświadczony,
certyfikowany konsultant laktacyjny. Jeśli jest taka
możliwość, to na miejsce porodu wybierzmy Szpital
Przyjazny Dziecku, w którym realizowany jest program „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”
– mówi Tomasz Chodkowski, ekspert laktacyjny i prezes firmy Medela. Wsparcie, szczególnie
w razie problemów, ma ogromne znaczenie dla
młodej mamy i od niego może zależeć powodzenie karmienia piersią.
Pierwsze chwile po porodzie
Karmienie piersią najlepiej rozpocząć do dwóch
godzin po porodzie, a im wcześniej, tym lepiej.
Maleństwo zaraz po urodzeniu powinno zostać
położone na Twoim brzuchu. Ten kontakt skóra
do skóry jest konieczny przede wszystkim dlate-
go, by na ciele dziecka osadziły się bakterie obecne na skórze mamy. O tym, że dziecko chce być
karmione piersią, świadczy fakt, że maluch zaczyna pełznąć i szukać piersi. Najpierw ssie swoje
palce, by zbadać czy tego właśnie szukał, a następnie pnie się dalej po brzuchu mamy. Z obserwacji wynika, że ok. 40 minut po porodzie,
noworodek podejmuje pierwsze próby chwycenia piersi i właśnie wtedy jest optymalny czas na
pierwsze karmienie.
Bardzo ważne, by podczas karmienia towarzyszył
Ci doświadczony konsultant laktacyjny. Pierwsze
karmienie na pewno będzie wymagało cierpliwości zarówno od Ciebie, jak i maleństwa. Przez
kilka dni po porodzie, Twoje piersi będą produkować siarę, czyli pierwsze mleko o gęstej konsystencji, którego jest niewiele.
Dziecko będzie zatem piło
po kilka kropel z piersi i dlatego nie należy nastawiać się
na długie karmienie. Będzie
ono raczej bardzo krótkie,
ale częste.
Ilość mleka, szczególnie
w pierwszych dniach po
porodzie, wywołuje u mam
wiele obaw, dlatego też przedstawimy dwa najpopularniejsze problemy, z którymi najprawdopodobniej przyjdzie Ci się zmierzyć.
Za mało lub za dużo pokarmu?
Około 3 doby po porodzie możesz spodziewać
się nawału mlecznego. Piersi staną się pełne,
ciepłe oraz wrażliwe, co będzie oznaką tego, że
siara zmienia się w pełnowartościowe mleko.
U niektórych pań obrzęk trwa ok. 24 godzin,
a u innych utrzymuje się przez kilka dni. W jaki
sposób możemy zmniejszyć ten dyskomfort? –
Nawał mleczny jest okresem, gdy organizm próbuje
wyregulować produkcję mleka do takiej ilości, która
jest potrzebna dziecku. By zmniejszyć obrzęk, konieczne jest częste karmienie noworodka, nawet 12
razy w ciągu doby. Może to jednak nie wystarczyć
i dlatego warto skorzystać z laktatora. W przypad-
27
porady dla przyszłej mamy
STACJA LAKTACYJNA SYMPHONY - PROFESJONALNY
2-FAZOWY ELEKTRYCZNY LAKTATOR DO UŻYTKU SZPITALNEGO
I DOMOWEGO. DOSTĘPNY DLA PACJENTÓW
POPRZEZ SYSTEM WYPOŻYCZALNI
599
00*
SWING – 2-FAZOWY
OSOBISTY LAKTATOR
ELEKTRYCZNY. IDEALNIE
ODWZOROWUJE NATURALNY
RYTM SSANIA DZIECKA
68
34*
ZESTAW DO
PODAWANIA
POKARMU
280
00*
TOREBKA CITY STYLE – ELEGANCKA TOREBKA Z CHŁODZIARKĄ,
UMOŻLIWIAJĄCA TRANSPORTOWANIE LAKTATORA RAZEM
Z ODCIĄGNIĘTYM POKARMEM . W CHŁODZIARCE ZNAJDUJE SIĘ
WKŁAD CHŁODZĄCY I CZTERY BUTELKI O POJEMNOŚCI 150 ML
Szukaj okazji cenowych
na www.life-plus.pl lub zapytaj
konsultanta w najbliższym salonie
medycznym Grupy Life+
* – średnia cena detaliczna w salonach medycznych
28
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
ku nawału pokarmu, jeśli maluch naje się z jednej
piersi, to z drugiej odciągamy mleko aż poczujemy
ulgę. Bardzo ważne jest, by nie opróżniać całkowicie
piersi, ponieważ przyzwyczaimy organizm do większej produkcji mleka. Po odciągnięciu nadmiaru
pokarmu warto zrobić na pierś bardzo zimny okład
i pozostawić go na ok. 20 minut. Odciąganie może
być także przydatne przed karmieniem malucha,
ponieważ zbyt pełnych piersi może nie potrafić ssać
– tłumaczy Katarzyna Asztabska, Konsultant Laktacyjny (IBCLC).
Kiedy nawał pokarmu minie, możemy mieć
inne zmartwienia, formułowane najczęściej jako
pytania: czy moje dziecko się najada, czy mam
wystarczającą ilość pokarmu? Te obawy najczęściej są bezpodstawne, szczególnie jeśli karmimy
dziecko na żądanie i prawidłowo przybiera ono
na wadze. Jeśli zmartwienie nie daje Ci jednak
spokoju, to warto zasięgnąć rady u konsultantki
laktacyjnej. Pamiętaj, że produkcja mleka uzależniona jest od tego, ile ubywa go z piersi. By pobudzić laktację, możesz zwiększyć częstotliwość
karmienia lub stosować odciągacz. Warto zwrócić się także do specjalisty, by ocenił, czy dziecko
jest prawidłowo przystawiane do piersi. Przede
wszystkim powinnaś jednak spróbować się zrelaksować podczas karmienia i zapomnieć o problemach. Bardzo rzadko zdarza się, by karmiąca
mama miała za mało pokarmu, choć obniżenie
laktacji może być wynikiem separacji z dzieckiem, np. w czasie choroby. Produkcję mleka
można w takim przypadku dosyć łatwo pobudzić, dzięki stosowaniu laktatora.
W razie innych problemów warto zasięgnąć porady u specjalisty. Karmienie piersią jest jednym
z najwspanialszych doświadczeń w życiu kobiety,
ale nie znaczy to, że zawsze przebiega idealnie.
Problemy mogą leżeć zarówno po stronie mamy,
jak i dziecka, ale pozytywną wiadomością jest fakt,
że niemal wszystkie można skutecznie rozwiązać.
Artykuł powstał przy współpracy
z firmą Medela Polska Sp. z o.o.
PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUT YCZNY
PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUTYCZNY
Ireneusz Harbuz – dyr. NAH SP. Z O.O.,
15 lat doświadczenia w profesjonalnym
szkoleniu fryzjerów, 5 lat doświadczenia
w szkoleniu dla Amazonek, współwłaściciel - kreator Academy s.c., nauczyciel
w Policealnym Studiu Fryzjerskim,
współorganizator konkursów i targów
fryzjerskich, laureat Złotej Odznaki
im. J. Kilińskiego Związku Rzemiosła
Polskiego nadanej za zasługi
dla fryzjerstwa.
W
poprzednim wydaniu magazynu medycznego „Czas na zdrowie” omówiliśmy
historię i rolę peruk w życiu społecznym i kulturowym oraz ich terapeutyczne znaczenie w leczeniu pacjenta ze schorzeniami onkologicznymi.
W momencie utraty włosów pacjent ma często
problem z samoakceptacją, co pogarsza warunki
terapii podstawowej jednostki chorobowej. Właściwe podejście konsultantów w specjalistycznych sklepach medycznych oraz fachowy dobór
peruki umacnia u pacjenta przekonanie o przejściowości stanu chorobowego. Jednak aby we
właściwy sposób dobrać perukę należy zwrócić
uwagę na wiele czynników: kształt głowy, rodzaj
cery, wiek, charakter, wykonywany zawód oraz
styl życia pacjenta. W tym wydaniu zajmiemy się
jednym z tych czynników, czyli doborem peruki
ze względu na kształt głowy.
Podstawowe kształty głowy kojarzą się z określonymi figurami geometrycznymi.
Rozróżnia się następujące podstawowe
kształty:
a)twarz owalna (owal),
b)twarz kwadratowa ( kwadrat ),
c)twarz trójkątna ( trójkąt),
d)twarz okrągła ( koło).
Ponadto wyróżniamy dodatkowe kształty twarzy takie jak: trapez, romb i prostokąt.
a) Twarz owalna
Jest to idealny kształt twarzy przypominający
owal. Twarz taka jest proporcjonalna i symetryczna. Najszersze miejsce w konturze występuje na
poziomie kości policzkowych. Od tej linii pośrodku twarzy wysokość owalu w górę i dół dzieli się
na dwa identyczne odcinki. Kontur miękko zaokrągla się w stronę czoła i podbródka.
Do tego typu twarzy pasują wszystkie rodzaje
peruk. Decydującą rolę w indywidualnym doborze peruki odgrywa: długość szyi, wzrost, profil
twarzy i proporcja sylwetki. Kolor peruki będzie
zależny od typu urody i preferencji klienta.
b) Twarz kwadratowa
Ten kształt twarzy można wpisać w kwadrat. Charakteryzuje się tym, że zarówno szerokość, jak i długość 29
PERUKA JAKO ELEMENT TERAPEUT YCZNY
twarzy są równe. Wyróżnia się szerokim czołem i mocno zarysowaną szczęką. Boczne partie twarzy są pozbawione zaokrągleń, a czoło, kość policzkowa i szczęki tworzą jedną linię.
Do tego typu twarzy polecamy peruki, które
mają za zadanie złagodzić rysy twarzy, wyszczuplić ją i wydłużyć. Wskazane są peruki o kształtach asymetrycznych, o łagodnych i miękkich
liniach. Peruki te mogą być różnej długości, ale
powinny być wycieniowane tak, by zmniejszać
objętość wokół konturu zewnętrznego fryzury.
Grzywki powinny być asymetryczne i cieniowane, aby nadać lekkości całej głowie.
c) Twarz trójkątna
Twarz ta ma charakterystyczne szerokie, prostokątne czoło, często z występującymi zakolami.
Część podbródkowa jest wydłużona i zakończona wyrazistą spiczastą brodą. Kości policzkowe
osadzone są wysoko, najczęściej na wysokości
oczu i stanowią najszerszą część twarzy.
Dla tego typu twarzy polecamy peruki, które
zrównoważą optycznie najszerszą u góry i najwęższą na dole część twarzy. Najlepsze będą
modele o uczesaniu, które zasłoni czoło oraz
wypełni boki twarzy aż do linii brody. Należy
unikać peruk z krótkimi włosami, odkrywających czoło i dolną część twarzy. Powinno się
dobierać peruki z włosów półdługich, zawierające fale i loki, z asymetrycznym przedziałkiem.
W przypadku dodatkowych kształtów
twarzy stosuje się dobór peruk na zasadach podobnych jak w przypadku
kształtów podstawowych. Wszystkie
powyższe techniki możemy też stosować w doborze peruk przy korekcie
deformacji twarzy, w celu zakamuflowania zniekształceń.
Jak widzimy, właściwe przygotowanie konsultantów medycznych
ma ogromny wpływ na maksymalizację zadowolenia pacjentki
z własnego wizerunku. Stosowanie peruk sprzyja szybszemu
i aktywniejszemu współdziałaniu
z lekarzem w procesie terapeutycznym poprzez poprawę samoakceptacji, unikanie społecznego
piętna przeżywanych trudności
zdrowotnych. Stosowanie peruk
poprzez wieloaspektowy charakter jest nie tylko elementem stylizacji, ale przede wszystkim istotnym narzędziem terapeutycznym.
Materiały źródłowe: Stylizacja – Zuzanna
d) Twarz okrągła
Sumirska wydawnictwo Suzi,
Ten kształt twarzy charakteryzuje się tym, że
jej wysokość i szerokość są jednakowej długości, o pełnych, zaokrąglonych liniach. Jej
najszersze miejsce znajduje się na wysokości
policzków. Podbródek jest mocno zaokrąglony, czoło niskie o półokrągłym kształcie.
The Art. Of Hair – Bergmann GmbH,
Odpowiednio dobrana peruka powinna
optycznie wydłużyć i wyszczuplić twarz.
Dlatego zalecane są peruki z włosów wycieniowanych i postrzępionych, z pazurkami nachodzącymi na policzki. Grzywka powinna być
asymetryczna i dość krótka, odkrywająca czoło.
30
Zalecane są peruki o średniej długości włosów, o lekkiej, wycieniowanej na twarz fryzurze.
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
Materiały własne.
Ireneusz Harbuz Dyrektor NAH Sp z o.o.
Materiał powstał przy współpracy
z firmą NAH Sp. z o.o.
Jestem Amazonką
Szlachetna część biznesu
Paradoksalnie, to mężczyzna z Bawarii zrewolucjonizował spojrzenie świata na potrzeby kobiet po chorobie nowotworowej
piersi. W 1975 roku stworzył pierwszą silikonową protezę piersi, a jego wizja produktu
o najwyższej jakości użytkowania kontynuowana jest do dziś pod szyldem Amoena.
Nazwa firmy wywodzi się z łaciny, oznacza
wdzięk i powab, czyli atrybuty kojarzące się
z kobietą. Założyciel marki – Cornelius Rechenberg w trakcie praktyk studenckich rozpoczął
eksperymenty z nowymi materiałami wykorzystywanymi do wytwarzania protez. Postanowił podjąć się wykonania prototypu, lepiej
oddającego naturalne ukształtowanie kobiecej
piersi. Jako ciekawostkę warto dodać, że matka
Corneliusa przeszła zabieg mastektomii i to ona
jako pierwsza miała okazję docenić wyniki pracy syna. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu
i wyjątkowemu podejściu do klientek Amoena
szybko zdobyła popularność uzyskując status
lidera na rynku protetyki. Dziś przedsiębiorstwo
produkuje około 800 różnych modeli.
Ten sukces to efekt zastosowania nowoczesnych technologii, a przede wszystkim wsłuchiwania się w potrzeby kobiet, które przeszły
podobną operację i najlepiej potrafią określić
czego oczekują od naszych produktów. To właśnie one wyznaczają nowe standardy w naszej
specjalistycznej działalności.
Aktualna oferta firmy Amoena została wzbogacona najnowszymi technologiami wykorzystywanymi m. in. przez NASA. Dzięki zastosowaniu materiału Outlast® proteza przez cały czas
31
Jestem Amazonką
Jak odpowiednio dobrać protezę i dlaczego jest to takie ważne?
Zdaniem
eksperta
pozostaje w równowadze termicznej z ciałem.
Innymi słowy w zależności od temperatury proteza oddaje lub kumuluje ciepło. Amoena jako
pierwsza wprowadziła to rozwiązanie na rynek
chroniąc je znakiem patentowym Comfort+.
Działalność spółki to coś więcej niż produkcja.
Jej misja opiera się na aktywnej pomocy kobietom. Twórcy protez chcą wpłynąć nie tylko
na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne szerokiej
rzeszy kobiet. Specjalnie dla Amazonek powstało pismo „Amoena Life”, dostępne w wielu
sklepach medycznych, szpitalach i „Klubach
Amazonek”. Jego celem jest dodawanie otuchy
kobietom po mastektomii.
Łukasz Bąk Biznes Raport Dziennik Gazeta Prawna
Każda
kobieta
jest inna, dlatego
Amoena
oferuje szeroką gamę
protez piersi. Pięć
unikatowych linii
Hanna Adamczak
– od ponad 15 lat kieruje
produktów
odfirmą Amoena Polska.
powiada różnym
potrzebom kobiet po operacji. Kształt
i wielkość muszą być indywidualnie dopasowane przez odpowiednio przeszkolonego doradcę w sklepie medycznym.
W tak ważnym wyborze pośpiech nie
jest wskazany. Właściwy model wraz ze
specjalnym biustonoszem protetycznym, nie tylko przywołuje uśmiech na
twarzy kobiety, ale przede wszystkim
pozwala zapomnieć o chorobie.
Szacuje się, że w Polsce mieszka około
100 tys. Amazonek, a to oznacza tyle
samo unikatowych potrzeb. Dlatego
z myślą o nich stworzyliśmy linię bielizny
i strojów kąpielowych, gwarantujących
wygodę, bezpieczeństwo, elegancję i pełen komfort użytkowania. Chcemy pomóc klientkom na nowo poczuć się kobieco i atrakcyjnie, a tylko odpowiednio
dobrany produkt może to zapewnić
Hanna Adamczak Dyrektor Amoena Polska
32
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
d i e ta n a z i m ę
Dieta na zimę
Z
ima……. gruba kurtka, ciepłe buty, czapka,
rękawiczki i wydaje nam się, że na mrozy
i śniegi jesteśmy przygotowani. Jednak jeżeli pomimo odpowiedniej garderoby cały czas
czujemy się zmarznięci i zmęczeni powinniśmy
się zastanowić nad zmianą, a może tylko dostosowaniem diety to warunków panujących
na zewnątrz. Lekka dieta śródziemnomorska
uznana przez dietetyków za najzdrowszą może
okazać się niewystarczająca w naszych warunkach klimatycznych w sezonie zimowym. Może
warto w tym okresie przejąć trochę nawyków
żywieniowych od naszych skandynawskich
przyjaciół, którym ciemno zimno i śnieg nie
przeszkadza w zdrowym trybie życia.
Po pierwsze POŻYWNE ŚNIADANIE najlepiej na
ciepło. Owsianka z bakaliami i owocami, jajka,
zupa, nawet kanapki z pełnoziarnistego chleba
opiekane w sandwichu lub piekarniku dodadzą
energii, rozgrzeją żołądek i przygotują nas na
resztę dnia. Jedzmy regularnie co 3-4 godziny,
pijmy ciepłe napoje takie jak herbata, a nawet
ciepła woda z dodatkiem imbiru, cytryny, goździków, soku malinowego, czy miodu. Jak najwięcej posiłków serwujmy na ciepło warzywne surówki możemy zastąpić gotowanymi lub
grillowanymi warzywami, świetnym pomysłem
będą rozgrzewające i sycące zupy kremy. Pamiętajmy o dobrodziejstwie rozgrzewających
przypraw, które wzbogacą smak i zapach naszych potraw, wprowadzą nas w miły nastrój,
a do tego rozgrzeją nasze zmarznięte ciało.
Dodatek goździków do herbaty, cynamonu do
słodkich i ostrych dań. Świetnym dodatkiem do
potraw w mroźne dni są ostre papryczki chilli.
Podobnie rozgrzewającą moc ma nasz rodzimy
czosnek, naturalny antybiotyk. Gdy temperatura na dworze spada, wzrasta chęć na tłuste potrawy. Wykorzystajmy to zjawisko i uzupełnijmy
niedobory cennych kwasów omega 3 zawartych w tłustych rybach, orzechach, czy oleju
lnianym.
Na koniec jedna uwaga biorąc pod uwagę, że
w okresie zimowym wiele osób spożywa napoje
alkoholowe aby się rozgrzać. Pamiętajmy, że nie
jest to dobry pomysł, ponieważ ogarniające nas
uczucie ciepła jest spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych, co paradoksalnie
przyspiesza większą utratę ciepła z organizmu. Herbata z cynamonem,
goździkami i pomarańczą
Składniki na jedną porcję:
✓ łyżeczka herbaty
✓ łyżeczka cukru (według uznania)
✓ plasterek pomarańczy
✓ kawałek kory cynamonowej
✓ kilka goździków
✓ sok malinowy
33
d i e ta n a z i m ę
Składniki:
✓ 150 g czerwonej soczewicy
✓ 1 duża cebula
Rozgrzewająca zupa z soczewicą
✓ 2 marchewki
✓ 3 duże ziemniaki
Sposób przygotowania:
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
✓ 1 łyżeczka curry
✓ 1/2 łyżeczki mielonej papryki słodkiej
✓ 1/2 łyżeczki mielonej papryki ostrej
✓ 1/2 łyżeczki kurkumy
✓ 1/2 łyżeczki kminku mielonego
✓ 1/2 łyżeczki lubczyku otartego (suszonego)
✓ 1 litr bulionu
W tym czasie pozostałą marchewkę kroimy w talarki a ziemniaki w kostkę. W osobnym garnku
gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy.
✓ 1 litry wody
dodatkowo:
oliwa z oliwek do smażenia
świeżo posiekana natka pietruszki
34
CZAS NA ZDROWIE
Soczewicę umieszczamy w miseczce i zalewamy wodą. Moczymy jedną godzinę. W dużym
garnku blanszujemy posiekaną w kostkę cebulę
i czosnek. 1 marchewkę, ziemniak i seler trzemy na tarce, wrzucamy do garnka, blanszujemy
parę minut. Dodajemy koncentrat pomidorowy.
Wlewamy soczewicę. Całość zalewamy wodą
i bulionem, dodajemy przyprawy, gotujemy na
małym ogniu ok. 20 minut, aż soczewica całkiem
zmięknie.
Zupę miksujemy na krem, dodajemy ugotowane
osobno warzywa, mocno podgrzewamy. Przekładamy do miseczek, posypujemy natką pietruszki.
zima 2013
z i m o wa p i e l ę g n a c j a
Zimowa pielęgnacja
O tym, że w zimie podstawą pielęgnacji skóry
jest jej nawilżanie wiemy nie od dziś, jednak
samo nawilżanie to nie wszystko.
Lucyna Mysłakowska – Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Krakowie. Specjalista II
stopnia dermatologii i wenerologii.
Certyfikowany lekarz dermatologii
estetycznej. Prowadzi firmę medyczną
związaną z dermatologią, kosmetologią
i wizażem. Gabinety dermatologiczne
i dermatologii estetycznej w Krakowie,
Gorlicach, Nowym Sączu.
Kontakt www.artderm.pl
J
eszcze niedawno dermatologia odradzała
stosowania podczas zimowych dni kremów
nawilżających, ponieważ zawarte w nich składniki przy zestawieniu z ujemną temperaturą
mogły prowadzić do nadmiernego wysuszenia niektórych warstw skóry. Dziś technologia
wytwarzania kremów gwarantuje, że nie ma
obaw o jej wysuszenie. Kremy poza konsystencją i szeregiem składników nawilżających,
zawierają formuły ochronne dzięki którym zawarta w kremie woda momentalnie po aplikacji
wnika w głębsze warstwy naskórka, a nie pozostaje na jej wierzchu, narażając nas na zniszczenie naturalnej ochrony, jaką wypracowuje
sobie skóra. Aby skóra była zdrowa należy regularnie pozbawiać ją części naskórka, zwłaszcza
w miejscach, gdzie zwykle ma on tendencję do
obumierania.
Niewiele z nas zdaje sobie sprawę z tego, że częste
wysuszenie naszej skóry zimą spowodowane jest
nie tylko niewłaściwą pielęgnacją, ale czymś więcej – np. zaburzeniem systemu hydrolipidowego,
który w naturalny sposób chroni naszą
skórę przed wysuszeniem. Może ono wiązać
się z nieodpowiednią produkcją sebum oraz
z innymi problemami, które zaczynają się znacznie
głębiej niż w zewnętrznej warstwie naskórka.
Poza pielęgnacją zewnętrzną,
skórze zimą potrzeba też nawilżania
od wewnątrz. Przyjmowanie odpowiednich
ilości wody (lub innych płynów), odpowiednia
dieta i suplemety w ramach uzupełnienia
niedoboru witamin (A, C, E, B5)
– to elementy, których w naszej zimowej
codzienności nie może zabraknąć.
35
z i m o wa p i e l ę g n a c j a
Na zewnątrz i wewnątrz
900
*
KROPLA ZDROWIA
Z NANOSREBREM
I BIAŁĄ GLINKĄ
MYDŁO NATURALNE,
KOSTKA 100 G
12
00*
1200
*
KROPLA ZDROWIA
REGENERUJĄCY KREM
DO RĄK Z BOROWINĄ
I MASŁEM SHEA
TUBA 50 ML
KROPLA ZDROWIA
REGENERUJĄCY KREM
DO CIAŁA Z BOROWINĄ
I MASŁEM SHEA,
TUBA 50 ML
16
00*
KROPLA ZDROWIA
Z NANOSREBREM
I BIAŁĄ GLINKĄ MYDŁO
NATURALNE, PŁYN 500 ML
12
00*
KROPLA ZDROWIA REGENERUJĄCY
ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP
Z BOROWINĄ, MASŁEM SHEA
I NANOSREBREM TUBA 50 ML
36
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
Poza pielęgnacją zewnętrzną, skórze zimą potrzeba też nawilżania od wewnątrz. Przyjmowanie odpowiednich ilości wody (lub innych
płynów), odpowiednia dieta i suplemety w ramach uzupełnienia niedoboru witamin (A, C, E,
B5) – to elementy, których w naszej zimowej codzienności nie może zabraknąć. Pamiętajmy też
o tym, że zimą
nasz naskórek
narażony jest
na ogromne
wahania temperatur. Na zewnątrz -5, -10,
a czasem nawet -20 stopni, a w pomieszczeniach i samochodzie 15 czy 20 „na plusie”. Skóra ma możliwość
dostosowania się do zmiennych warunków, ale
często takie amplitudy odbijają się na niej szczególnie dotkliwie.
O czym warto pamiętać zimą?
§ przynajmniej raz w tygodniu stosujmy
dostosowany do rodzaju cery peeling twarzy (raz na dwa tygodnie peeling ciała),
§ stosujmy wspomagająco suplementy diety,
§ dbajmy o właściwą ilość płynów spożywanych
w ciągu dnia,
§ dzień zaczynajmy od szklanki wody
§ podczas mrozu stosujmy koniecznie kremy
i szminki ochronne,
§ nawilżajmy skórę w miejscach szczególnie
narażonych na niskie temperatury i tam, gdzie
szczególnie często potrzebne są peelingi (dłonie,
stopy, łokcie, kolana), – regularnie stosujmy
dostosowane do wieku kremy na noc/np. tu
można wymienić serie firmowe…./ oraz maski
witaminowe,
§jeśli przebywamy długo w mocno ogrzewanych
pomieszczeniach, dbajmy o nawilżenie powietrza.
Lekarz Medycyny, Specjalista Dermatologii Lucyna Mysłakowska
Wędrówką życie jest człowieka
„Wędrówką życie
jest człowieka
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd? Skąd?
Dokąd? Skąd?
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!...”
Wędrówką życie jest człowieka
Marta Kaźmierczyk
– mgr pedagogiki specjalnej
(resocjalizacja), absolwentka
Uniwersytetu Łódzkiego. Mama
9 letniej Oliwki i 3 letniego Arturka.
Od 8 lat związana z środowiskiem
medycznym i jedną ze spółek
medycznych w której pełni
funkcję Dyrektora ds. Handlowych.
Pasją jest taniec, pływanie,
a także zdobywanie
wiedzy z zakresu sprzedaży.
Ż
ycie człowieka, jest jak wędrówka, o której
pisał w swym wierszu Edward Stachura.
Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z własnego
wpływu na przebieg tej wyprawy. Człowiek najpierw obserwuje, naśladuje, uczy się, a w efek-
cie analizuje i eksperymentuje. Trzeba mieć
odwagę doświadczać, dzięki temu łatwiej nam
przemierzać drogi i wytyczać nowe szlaki, po
których chcemy podążać.
Życie to wyznaczanie celów, szczytów, które
chcemy osiągnąć. Jednakże szczęśliwi są Ci,
którzy wiedzą, że samo jego osiągniecie nie
daje spełnienia. Najważniejsza jest wędrówka.
To co z niej wyniesiemy i ile się nauczymy,
w przyszłości będzie dawało nam siłę byśmy
mogli iść dalej. Nasza droga jest bardzo wyboista, obfituje w wiele niebezpiecznych zakrętów.
Odkąd pamiętam, zawsze słyszałam od ludzi
w trudnych dla nich sytuacjach - „dlaczego ja,
37
Wędrówką życie jest człowieka
dlaczego mnie to spotyka...”? Szczególnie gdy
umiera bliska osoba, gdy doświadczamy subiektywnej niesprawiedliwości, gdy my, lub
ktoś nam bliski ciężko zachoruje. Ja pytam Boga,
swego losu – czemu ma to służyć, co mam zrozumieć, czego się nauczyć? Wiem, że skoro
tego doświadczam to, po to by temu podołać.
Jestem zdania, że do wyzwań rzucanych przez
los, należy podchodzić jak do egzaminów. To
od nas zależy, czy mimo niespodziewanej sytuacji, sprostamy zadaniu, czy nie. My sami decydujemy, czy mimo utracenia zaufania i tego
co najważniejsze, czyli wiary we własne siły, będziemy chcieli powrócić na naszą drogę i pójść
nią dalej. Wielu ludzi rezygnuje ze swych celów,
marzeń, pozostając tam gdzie „upadli”. Chińskie
przysłowie mówi: „Jak upadniesz, podnosząc
się, weź z ziemi coś do ręki”. Przykre zdarzenia,
trzeba traktować jako wartość dodaną, jako bogactwo, zdobyte w swej wędrówce. Życie może
być przygodą, ale trzeba mieć odwagę stawiać
czoło wszelkim przeciwnościom.
Każdy z nas jest inny, ma na to wpływ wychowanie, środowisko w jakim dorastamy, osoby
jakich poznajemy i wybory jakich dokonujemy.
Niejednokrotnie jest tak, że potrzeba nam dużo
czasu, aby rzeczy niezrozumiałe nabrały sensu,
aby zmieniło się nasze nastawienie i patrzenie
na pewne zagadnienia. Emocje cichną, a zostają
przemyślenia, przypominają się cele, marzenia
i powoli wracamy... może to już inny szlak, ale to
nadal nasza droga, na nasz szczyt.
Szczególnie ważne właśnie takie postrzeganie
wędrówki człowieka jest w sytuacji, gdy opiekujemy się bliskimi osobami, osobiście lub pomagają nam w tym osoby trzecie lub też sami
doświadczamy choroby. Duża rola w kształtowaniu pozytywnego podejścia do wędrówki
człowieka leży w gestii osób opiekujących się
chorymi. To ich postawa ma kluczowe znaczenie w procesie rekonwalescencji chorej osoby. Opiekun, czy to będzie rehabilitant, lekarz,
pielęgniarka, wolontariusz, czy bliska osoba
38
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
– nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to co
przekazują swoją postawą, słowami i czynami.
O ileż więcej można „zdziałać” z osobą, która ma
w sobie wiarę, chęci i wewnętrzny optymizm.
Taką, pozytywną energię, należy przekazywać.
W procesie terapii, zawsze przychodzi moment
zwątpienia i poddania się przez pacjenta. Jednak im krócej on trwa, tym lepiej i dla pacjenta
i dla procesu terapeutycznego. Osoby starsze,
schorowane, są zmęczone swoją wędrówką.
Często rezygnują, chcą być niezauważane,
są wyciszone i wycofane. Okres jesienno-zimowy uwidacznia takie zachowania i wzmacnia
u chorych ich leki i obawy. Nasze postępowanie, pozytywne nastawienie może mieć nieoceniony efekt. Jeśli mamy takie osoby w swoim
otoczeniu, powinniśmy „walczyć”, o każdy dzień
w ich życiu, o każdą chwilę by chcieli postawić
kolejny krok na swojej drodze. To co dla nas
jest niezauważalne, dla nich, może być krokiem
dzielącym ich do osiągnięcia swego szczytu.
Życzę Państwu wytrwałości i optymizmu każdego dnia, w drodze do obranego celu.
Marta Kaźmierczyk Dyrektor ds. Handlowych Nasze Zdrowie GL+ Sp. z o.o.
technika siedzenia
Czy siedzisz
zdrowo?
- technika siedzenia
„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...” - w czasach
kiedy Jan Kochanowski napisał fraszkę „Na lipę” siedzenie było
głównie formą odpoczynku. Zdobycze techniki i postęp cywilizacji
sprawiły, że obecnie najwięcej czasu spędzamy w tej pozycji. Siedzimy
w drodze do pracy, w pracy, a po powrocie do domu odpoczywamy najczęściej znów siedząc. Tak często przyjmowana pozycja ma duży wpływ na naszą sylwetkę i kondycję
mięśni. Nieprawidłowe siedzenie może prowadzić do dolegliwości bólowych pleców i krzyża, a także
kolan i łydek, oraz barków i karku. Dlatego ważne jest, aby nasza pozycja siedząca, zwłaszcza w pracy
i w trakcie nauki, jak najmniej obciążała stawy i nie prowadziła do statycznego przeciążenia mięśni.
Małgorzata Kubicz – absolwentka
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalista rehabilitacji ruchowej.
Zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym
im. L. Rydygiera w Krakowie. Od 1998 roku
związana z Ortopedią i Traumatologią Narządu Ruchu. Zainteresowania zawodowe:
prawidłowa postawa, podologia, terapia
funkcjonalna w urazach i chorobie zwyrodnieniowej. Stosowane metody: Terapia
manualna, SET-Therapy, metoda Pilatesa,
masaż, kinesiology taping.
W
arto wiedzieć, w jaki sposób siedzieć, aby
sobie nie szkodzić. Wzorem do naśladowania może być
wschodni Mnich lub
Jogin, którzy potrafią
w pozycji siedzącej
spędzać długie godziny podczas medytacji.
Ich sposób siedzenia
jest wynikiem stabilnego „osadzenia”,
mięśnie stabilizujące
kręgosłup są napięte w sposób harmonijny, gwarantując utrzymanie sylwetki w równowadze bez
poruszania się. Ułożenie ciała w pozycji siedzącej
przypomina piramidę. Podstawę tworzy trójkąt
utworzony przez kolana i kość ogonową, a wierzchołek jest na czubku głowy (linia brody powinna być równoległa do podłoża).
Jak przenieść takie ułożenie ciała na krzesło? Wystarczy dobrze dobrać krzesło, na którym spędzamy większość czasu. Krzesło powinno być
dobrane do naszych warunków fizycznych i budowy anatomicznej.
Dobierając go zwracamy uwagę na jego
wysokość, siedzisko,
oparcie, ewentualnie
podłokietniki. Jak powinno wglądać nasze
krzesło? Stojąc przed
krzesłem sprawdzamy
39
technika siedzenia
czy przednia krawędź siedziska
znajduje się tuż poniżej stawów
kolanowych. Taka wysokość
umożliwi pełne podparcie stóp
oraz pozwoli uniknąć zbytniego obciążenia stawów biodrowych. Jeśli nasze krzesło jest za
niskie w stosunku do wysokości
biurka, należy podnieść wysokość siedziska i zastosować podnóżki dla pełnego oparcia stóp. Osoby, które mają problemy
z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa
mogą dodatkowo
używać
poduszki
w kształcie klina,
ułatwiającej prawidłowe utrzymanie
krzywizn kręgosłupa
w trakcie siedzenia.
Długość
siedziska
powinna wynosić 2/3
lub 3/4 długości ud. Gwarantuje to rozłożenie
ciężaru tułowia na większą powierzchnię dzięki
czemu siedzimy stabilniej. Równie ważne jest
oparcie krzesła, które
powinno znajdować się kilka
centymetrów nad
siedzeniem (siedzisko
powinno „wystawać” poza
oparcie). Jego wysokość powinna sięgać do
łopatek. Dla osób, które dużo rozmawiają przez
telefon wskazane jest wyższe oparcie, nawet
z podparciem głowy. Podłokietniki są ważne
dla osób pracujących przy komputerze i powinny znajdować się na wysokości stawów
łokciowych, przy rozluźnionych i opuszczonych
barkach. Wysokość krzesła powinna być dopasowana do wysokości biurka, czyli podłokietniki
powinny być na wysokości blatu lub tuż poniżej, zapewniając podparcie dla kończyn górnych w trakcie pracy. Górna krawędź monitora
powinna być na wysokości oczu.
40
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
Jednak, nawet dobrze dobrane, krzesło nie zastąpi zbawiennego dla naszego ciała
ruchu. Aby siedzieć w sposób
aktywny i przeciwdziałający
statycznemu
przeciążeniu
mięśni, wystarczy zastosować
niestabilne podłoże. Osoby
pracujące w biurze mogą
stosować tzw. „dyski rehabilitacyjne”, czyli dmuchane poduszki przypominające wycinek kuli.
W trakcie siedzenia na takiej poduszce, każdy
ruch ręką powoduje przesunięcie środka ciężkości ciała, na co reagują mięśnie posturalne
odpowiedzialne za utrzymanie pionowej postawy ciała. Dla osób młodych, do zastosowania
w domu np. do pracy przy komputerze, wskazana jest zamiana krzesła na piłkę rehabilitacyjną.
Piłka intensywnie wymusza pracę mięśni posturalnych, czyli siedzimy w sposób aktywny.
Przygotowałam
dla Państwa proste
ćwiczenie,
które wzmocni
mięśnie posturalne oraz umożliwi pełne gracji
siadanie i wstawanie z krzesła.
Zanim się podniesiemy z krzesła,
wciągamy
brzuch, ściągamy pośladki i napinamy uda (pojawi się uczucie wydłużania się
kręgosłupa), utrzymując napięcie mięśni podnosimy się w górę mocno stojąc na całych stopach. Podobnie siadając na krześle, wciągamy
brzuch, ściągamy brzuch i napinamy uda, utrzymując napięcie mięśni powoli siadamy.
Małgorzata Kubicz Specjalista rehabilitacji ruchowej
Problem nietrzymania moczu
Ciesz się
pełnią życia
Paweł Siwicki
– absolwent Wydziału
Handlu Zagranicznego
SGH w Warszawie.
20 lat doświadczenia
w sprzedaży m.in.
w branży farmaceutycznej
i optycznej. Obecnie pełni
funkcję Dyrektora
Handlowego Inlet Sp. z o.o
Co to jest inkontynecja ?
Jest to niekontrolowane oddawanie moczu lub stolca w ilości lub częstotliwości będącej problemem bytowym lub zdrowotnym. W przypadku gdy mówimy o inkontynecji moczu mamy na myśli
również warunki, które przekształcają kropelkowe popuszczanie moczu w permanentny stan nietrzymania moczu. Inkontynencja może zaistnieć z wielu powodów jak również rozróżniamy
jej kilka rodzajów i typów:
inkontynencja naciskowa
inkontynencja z braku kontroli
§inkontynencja przelewowa
niekontrolowany ruch jelita
powodujący wyciek stolca
§
§
§
doświadczanie więcej niż
jednego typu inkontynencji
§
inkontynencja moczu
inkontynencja stolca
inkontynencja mieszana
inkontynencja funkcjonalna
niemożliwość skorzystania
z odpowiednich urządzeń
sanitarnych z powodu urazów
psychicznych
§
41
Problem nietrzymania moczu
W przypadku inkontynecji moczu rozróżniamy
jej trzy rodzaje: naciskową, niekontrolowaną
i przelewową.
Inkontynencja przelewowa:
Inkontynencja naciskowa:
§ Powoduje przetrzymywanie dużych ilości
§ Najlepiej oddaje jej symptomy stwierdzenie
"kiedy natężasz się, to popuszczasz"
§ Jest to wyciek moczu z powodu aktywności
fizycznej (np. kichanie, kaszel, spacer, bieganie,
skakanie..)
§ Najczęściej bardzo mały lub mały wyciek moczu, rzadko średni wyciek moczu
§ Jest to najbardziej popularny typ inkontynencji
wśród kobiet
§ Najczęściej spowodowana przez zmiany anato-
miczne (np. ciąża, urodzenie dziecka, menopauza, operacje ginekologiczne,
naturalne starzenie się)
powodujące przygięcie
pęcherza moczowego, i/lub utratę funkcjonalności
przez mięśnie miednicowe
i zwieracze.
Inkontynencja z braku kontroli:
§ Nagła i silna potrzeba opróżnienia powodująca
wyciek moczu
§ Znana również jako zespół zbyt aktywnego pę-
cherza moczowego i niestabilności wypieracza
§ Najczęściej wyciek moczu średni
§ Dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn (głównie
osoby starsze)
§ Spowodowana przez nieprawidłowe/ zakłóco-
ne sygnały pomiędzy mózgiem a pęcherzem
moczowym (np. infekcje pęcherza moczowego,
udar, demencja, problemy
psychologiczne, wzmożona
produkcja moczu poprzez
czynniki stymulujące: kawa,
alkohol, proces starzenia się)
§ Często przyspieszana przez
określony stymulant (np.
przepływająca woda…)
42
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
§ Utrata moczu z powodu nieaktywnych mięśni
pęcherza moczowego
moczu do momentu kiedy większa ilość moczu
nie może być utrzymywana
§ Może powodować częste lekkie wycieki jak rów-
nież większe opróżnienia pęcherza moczowego
§ Najczęściej spowodowana przez :
a) Problemy z pęcherzem moczowym (np. słabe kurczenie się pęcherza moczowego, słabe czucie, problemy neurologiczne lub zatory)
b) Problemy
z cewką moczową (np.
prostata, guz, kamienie)
Typowy pęcherz moczowy
Mocz
Wypieracz
Wewnętrzny
zwieracz
Cewka moczowa
Mięsień miednicowy
Zewnętrzny
zwieracz
Istnieją różne środki zapobiegawcze przeciw
inkontynencji moczowej np. operacje chirurgiczne czy ćwiczenia miednicy, które
zapobiegają jej przyczynom oraz pomoce w postaci wkładek lub pieluchomajtek
w przypadku leczenia skutków inkontynecji.
Szczególnie ciekawe jako środek zapobiegawczy w leczeniu przyczyn inkontynencji są ćwiczenia miednicy. Polegają one na ćwiczeniu
mięśni miednicowych czyli grupy mięśni okalających i wspomagających spodnią część pęcherza moczowego, odbytnicy i cewki moczowej
w procesie ich prawidłowego zamknięcia.
Środkiem zapobiegawczym w leczeniu skutków inkontynecji moczu są wszelkiego rodzaju higieniczne produkty jednorazowgo użytku
takie jak: wkładki, pieluchy, podkłady, wkładki
anatomiczne, majtki ochronne, pieluchomajtki,
pieluchomajtki z pasem itp.
Problem nietrzymania moczu
W Polsce jest kilku znanych producentów produktów dla pacjentów z nietrzymaniem moczu.
Jednak na wyjątkową uwagę zasługuje
producent marki Lille. Firma Lille Healthcare już od ponad 45-ciu lat projektuje
rozwiązania dla osób z nietrzymaniem moczu. Szczególnie ciekawa jest nowa linia
produktów Suprem, zawierająca produkty
w 100% oddychające i przetestowane dermatologicznie (hipoalergiczne), przez co
pacjent ma zapewniony maksymalny komfort użytkowania.
W ramach linii produktów Suprem znajdują się
małe wkładki anatomiczne dla kobiet Supremlight. Jest to produkt dla osób aktywnych z lekkim nietrzymaniem moczu (tzw. kropelkowe
popuszczanie moczu). W odróżnieniu od zwykłych podpasek, które muszą być często zmieniane w ciągu dnia i nie dają komfortu suchości
ani zapachu, specjalnie zaprojektowane wkładki
Supremlight mają wiele zalet:
§ Specjalny system Odour Control maksymalizuje
chłonność i neutralizuje nieprzyjemny zapach,
§ Środkowa część wkładki posiada wkład
o podwójnej chłonności, przez co wkładka może być dłużej używana
§ Specjalna warstwa chłonna poprawia szybkość
wchłaniania, zmniejszając ryzyko wycieku i ewentualne poczucie wilgotności
§ Produkt jest w 100% oddychający
i hipoalergiczny.
§ Produkt jest dostępny w 6-ciu poziomach
absorpcji (Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Maxi)
§ Wkładki Mini, Normal, Extra i Extra Plus
są pakowane pojedynczo.
Paweł Siwicki Dyrektor Handlowy Inlet Sp. z o.o.
Warto wiedzieć – różnice między
wkładkami a podpaskami
Podpaska
✓ Zaprojektowana z myślą o menstruacji
✓ Musi być częściej zmieniana
✓ Nie zapewnia uczucia suchości
✓ Nie wchłania nieprzyjemnego zapachu
Wkładka
✓ Zaprojektowana specjalnie z myślą
o problemie nietrzymania moczu
✓ Specjalny absorbent zapewnia szybsze
wchłanianie moczu, dając poczucie
suchości
✓ Nie musi być tak często zmieniana
✓ Doskonale wchłania i zapobiega po-
Materiał powstał przy współpracy
z firmą Inlet Sp. z o.o.
wstawaniu nieprzyjemnego zapachu
43
Gdy długo opiekujemy się chorym
Jak organizować
opiekę nad osobą
przewlekle chorą
Paulina Bartczak, mgr fizjoterapii,
absolwentka Wydziału Fizjoterapii,
od dwóch lat związana ze środowiskiem medycznym, pełni funkcję
Kierownika Regionalnego w spółce
medycznej odpowiadając za rozwój
sprzedaży na terenie województwa
mazowieckiego.
C
horoba przewlekła wywołuje w życiu rodziny poważny kryzys. Zmianie ulega zwykle
rytm życia, pełnione role, zadania oraz system
wartości. Zachodzi konieczność przeorganizowania wielu spraw, jednak przede wszystkim
rodzina musi poradzić sobie z lękiem, żalem,
bezsilnością, niepewnością i przeciążeniem.
44
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
Sprawowanie długotrwałej opieki pociąga za
sobą konsekwencje określane w literaturze mianem obciążenia. Niestety, jeśli jesteś opiekunem
osoby przewlekle chorej, musisz być przygotowany na to, że te trudności spotkają również
Ciebie. Opieka nad chorym długotrwale unieruchomionym w łóżku to wielkie wyzwanie dla bliskich. Wymaga nie tylko określonej wiedzy na temat zasad higieny, dawkowania leków, ale także
empatii, delikatności, cierpliwości, wytrzymałości
fizycznej i psychicznej oraz nierzadko całkowitej
reorganizacji życia. Wiele rodzin z braku możliwości lokalowych, czasowych, finansowych oraz
w obawie przed tym, że nie podołają zadaniom,
umieszcza bliskich w placówkach opieki długoterminowej. Równie wiele rodzin decyduje się na
Gdy długo opiekujemy się chorym
opiekę nad chorym w domu. Niezwykle ważne
jest wtedy, aby obowiązek ten nie spoczywał na
barkach jednej osoby.
Aby zapewnić przewlekle choremu leżącemu
w łóżku jak najlepsze warunki do rekonwalescencji, odpoczynku i życia, warto przeznaczyć
dla niego jeden oddzielny pokój. Jeśli nie jest
to możliwe, warto wydzielić miejsce oddzielone
od reszty pomieszczenia parawanem lub zasłonką, co zapewni spokój i intymność, np. podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Pokój chorego
powinien być utrzymywany w temperaturze
18–200C, często wietrzony, by zapewnić dopływ
świeżego powietrza i codziennie sprzątany.
Długotrwały pobyt przewlekle chorego
w domu wiąże się także z zapewnieniem przez
rodzinę akcesoriów domowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnej osoby. Sprzęty, które powinny znaleźć się w pokoju
chorego, to:
§ Łóżko – dzielone na trzy części, ‘’łamane’’ pod róż-
nymi kontami przy zagłówku i kolanach, z możliwością regulacji wysokości, na kółkach, z barierkami i wysięgnikiem. Łóżko nie powinno stać przy
ścianie a raczej w centralnym miejscu, umożliwiając dostęp do chorego z każdej strony.
§ Materac przeciwodleżynowy – jest najważniejszym elementem w wyposażeniu łóżka
dla chorego. Pościel powinna być miękka, nie
krochmalona i bez zagnieceń, zawsze świeża
i sucha. Prześcieradeł nie należy osłaniać zwykłą folią czy ceratą. Jeśli chory ma problemy
związane z nietrzymaniem moczu, można zastosować pieluchomajtki, wkładki urologiczne
czy podpaski urologiczne oraz nieprzemakalne prześcieradło chłonące wilgoć, bardzo pomocne w utrzymaniu higieny.
§ Krzesło sanitarne, basen i kaczka – krzesło sanitarne jest węższe od wózka inwalidzkiego, dzięki
czemu umożliwia przewiezienie chorego do łazienki i najechanie bezpośrednio nad sedes.
§ W zależności od stanu zdrowia: wózek inwalidzki
z podparciem głowy i pleców (niektóre modele
posiadają funkcję pionizacji), balkonik, kula.
§ Szafka
na rzeczy osobiste, leki i środki pielęgnacyjne.
§ Przybory umożliwiające samodzielne spożywanie posiłków: stolik nałóżkowy, talerz na antypoślizgowej folii lub przyssawkach, kubek ‘’niekapek’’,
wygięte u nasady sztućce zaopatrzone w grubszą
rękojeść dla chorych nie mogących samodzielnie
utrzymać łyżki lub widelca.
Wiele rodzin decyduje się na opiekę
nad chorym w domu. Niezwykle ważne
jest wtedy, aby obowiązek ten
nie spoczywał na barkach jednej osoby.
Utrzymanie chorego przewlekle w dobrej kondycji nie jest łatwym zadaniem. Pielęgnacja
powinna uwzględniać postępowanie przeciwodleżynowe, ponieważ długotrwałe przebywanie
w jednej pozycji sprzyja miejscowym zaburzeniom krążenia, a w konsekwencji niedokrwieniu
i uszkodzeniu tkanek. Powstają rany od naskórka
aż do tkanki kostnej włącznie. Odleżyny goją się
bardzo trudno, sprawiają wiele problemów pielęgnacyjnych i wiążą się z dużymi kosztami leczenia. Pojawienie się odleżyn znacznie pogarsza jakość życia chorych i pogłębia ograniczenia jakie
wywołała choroba podstawowa. Pacjenci w zaawansowanym stadium choroby są szczególnie
narażeni na rozwój odleżyn, dlatego też bardzo
ważną rolę odgrywa profilaktyka. Wyróżnia się
kilka elementów profilaktyki:
§ Minimalizacja
ucisku – należy często zmieniać
pozycję ciała pacjenta i skłaniać go do poruszania się w łóżku. Pozycję ciała zmienia się co
2 godziny, chorego trzeba układać na bokach,
placach i brzuchu. Jeśli już występują odleżyny
pacjent nie może leżeć bądź siedzieć na tych
częściach ciała. Bardzo niebezpieczne jest układanie chorego w pozycji półleżącej lub półsiedzącej. Taka pozycja powoduje ześlizgiwanie
się pacjenta, który próbuje temu zapobiec poprzez zapieranie się piętami o podłoże. Może to
45
Gdy długo opiekujemy się chorym
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNA
Parametry techniczne:
• długość wewnętrzna 200 cm / zewnętrzna 214 cm
• szerokość wewnętrzna 90 cm / zewnętrzna 103 cm
• najniższe /najwyższe położenie 40/80 cm
• kąt regulacji zagłowia o° - 83°
• kąt regulacji części nożnej 0° - 20°
• max dopuszczalne obciążenie 140 kg
powodować wystąpienie odleżyn na piętach,
kości krzyżowej oraz kościach kulszowych. Pacjenci na stałe przebywający w łóżku powinni
być obkładani poduszkami i klinami piankowymi. Można używać poduszki, podkładki z miękkiej tkaniny lnianej. Jeśli chory jest wydolny oddechowo należy układać go na brzuchu w celu
odciążenia kręgosłupa. Pacjenci poruszający się
na wózkach powinni siedzieć na poduszkach,
które zmniejszają nacisk. Aby zapobiec odleżyną powinni oni co 10-15 minut podnosić się na
rękach na czas około 10 sekund. Dzięki temu
uciśnięte miejsca zostaną ponownie ukrwione.
Jeśli pacjent nie jest w stanie unieść się na rękach nie powinien przebywać na wózku dłużej
niż 2-3 godziny. Dodatkowo powinno się podkładać wałki, poduszki lub kliny pod pośladki,
uda i kolana chorych.
§ Kontrola stanu skóry chorego,
§ Korzystanie
z materacy i poduszek przeciwodle-
żynowych,
§ Prawidłowa
MATERAC
PRZECIWODLEŻYNOWY VITACARE
RUROWY Z POMPĄ
Długość x szerokość x wysokość w cm: 190x85x12 cm
nośność materaca: 130 kg
masa ciała – wychudzenie, ogólne
wyniszczenie organizmu jak i znaczna nadwaga
czy otyłość są czynnikami ryzyka,
§ Czynności poprawiające ukrwienie skóry - bardzo
delikatny masaż i oklepywanie, które pomoże
również zapobiegać zapaleniu płuc,
§ Należy również unikać podawania zbyt dużej ilo-
ści leków uspakajających i zachęcać pacjentów
do różnych, choćby najmniejszych form aktywności.
PODUSZKA
PRZECIWODLEŻYNOWA
wymiary: 45x40 cm
kształt klina
front: 7,5 cm
tył: 4,5 cm
Starajmy się nie okazywać przy chorym smutku, zniecierpliwienia, nawet zmęczenia. Może
to odczuć boleśniej niż samą chorobę. Jakiekolwiek są rokowania i prognozy, chory ma prawo
do nadziei i opieki, uwzględniającej jego, nawet
niewypowiedziane potrzeby. Jeśli nie opuszcza
łóżka, ale jest w stanie, pozwalającym na utrzymywanie kontaktu z otoczeniem – niech to otoczenie będzie przyjazne i kojące.
mgr fizjoterapii Paulina Bartczak
PODNOŚNIK SUNLIFT
46
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
zdrowe stopy
Stopy na co dzień
Stopy na co dzień wykonują potężną pracę: to
dzięki nim stawiamy kroki, biegniemy, skaczemy… Czy jednak tą ich ciężką pracę doceniamy?
Czy dbamy o ich kondycję i dobry wygląd? No
właśnie… Kto z nas nie odczuwał bólu zmęczonych stóp, nie marzył o uldze dla piekących czy
opuchniętych stóp? Na pewno każdy z nas nie
raz myślał o tym.
Tak właśnie zrodził sie pomysł na Assistance
socks – linię wyrobów pończoszniczych znajdującą zastosowanie w codziennej pielęgnacji stóp, w profilaktyce i wspieraniu leczenia
schorzeń układu krążenia. Szczególnie jest dedykowana osobom mającym problemy z kończynami dolnymi spowodowanymi różnymi
dolegliwościami, jako wsparcie w ich leczeniu
lub niwelowaniu przykrych objawów. Wszystkie
produkty są podzielone ze względu zastosowanie na: skarpety bezuciskowe, skarpety masujące, skarpety przeciwgrzybiczne, podkolanówki
kompresyjne.
SKARPETY BEZUCISKOWE – są dla osób z chorobami układu krążenia, cierpiących na obrzęki nóg, dla diabetyków, u których występuje
zespół stopycukrzycowej czyli specyficznych
przypadłości dotykających stopy takich jak:
opuchlizna, owrzodzenia, trudno gojące się
rany, wrażliwość i bolesność przy dotyku. Występują w dwóch wersjach: z elastanem i bez
elastanu. Jest to podyktowane wrażliwością
nóg na ucisk. Przy stopach wyjątkowo spuchniętych lepiej stosować skarpety bez elastanu,
o luźnym splocie, które delikatnie przylegają do
nogi, nie uciskając jej. Dają one uczucie komfortu i zapewniają swobodny przepływ krwi.
Wykonane z wysokogatunkowej bawełny lub
bambusa z dodatkiem specjalnej przędzy Siltex
STOP BACTERIA mają właściowści antyseptyczne, hamują rozwój mikrobów na skarpetkach
i zapobiegają powstawaniu przykrego zapachu
podczas noszenia. Jak to możliwe? Innowacyjne antybakteryjne zmodyfikowane włókna Prolen® Siltex skutecznie hamują wzrost bakterii,
grzybów i pleśni, gdyż stwarzają niekorzystne środowisko dla ich rozwoju. Ich zadaniem
specjalnym jest ochrona skóry w środowisku
wymagającym wysokich standardów higienicznych. Jony srebra ograniczają nadmierny rozwój
niepożądanych, powstałych przy skórze bakterii, stabilizując ich ilość na najbardziej przyjaznym i pożądanym poziomie. Chronią skórę
47
zdrowe stopy
przed niebezpiecznymi drobnoustrojami. Mają
długotrwałe działanie, gdyż jony srebra są scalone z włóknem bawełnianym, a nie nanoszone podczas procesu produkcji. W odczuwalny
sposób przyczyniają się do zmniejszenia tworzenia się nieprzyjemnego zapachu stóp oraz
utrzymują biologiczną równowagę skóry. Skarpety bezuciskowe dodatkowo posiadają dzięki przędzy HOLLOW szczególne właściwości
„oddychające” i jednocześnie utrzymujące stałą
temperaturę ciała. Odprowadzają nadmiar potu
wydzielanego podczas wzmożonego wysiłku,
przy jednoczesnym zapobieganiu stratom ciepła. Następuje to poprzez szybkie odparowanie
wilgoci dzięki włókienkom polipropylenowym
o specjalnej strukturze. Użytkownik nie odczuje
nigdy efektu „zimnego kompresu” jak w przypadku produktów wykonanych z włókien tradycyjnych. Przędza HOLLOW, z uwagi na swoje
właściwości zapewnia szczególne cechy biofizyczne wyrobów. Odznaczają się prawie zerową
higroskopijnością czyli nie pochłaniają wilgoci,
ale ją transportują na zewnątrz. Takie skarpetki
są całkowicie hypoalergiczne, tworzą przyjazny
mikroklimat przy skórze człowieka, pozostawiając uczucie lekkości, co zapewnia wysoki komfort użytkowania.
Druga grupa produktów to SKARPETY MASUJĄCE – o działaniu relaksującym i pobudzającym krążenie, polecane dla osób mających
chłodne i szybko marznące stopy. Lekko masują
stopy, pobudzają krążenie w nich, dają przyjemne uczucie relaksu i odprężenia. Skarpetki
posiadają specjalną fakturę na całej powierzchni spodniej stopy, uzyskaną poprzez zastosowanie odpowiednich splotów, które podczas
noszenia przyjemnie masują, dając przyjemne
uczucie relaksu i odprężenia. Wpływają korzystnie na krążenie krwi w stopach. Przynoszą ulgę
zmęczonym, obolałym stopom. Prążkowana
powierzchnia masująca stymuluje receptory
umieszczone na spodzie stopy, dzięki czemu
skarpety mogą być wsparciem przy reflekso-
48
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
terapii. Zastosowana wysokiej jakości bawełna
dzięki swym naturalnym własnościom higroskopijnym jest przewiewna, co zapobiega poceniu się stóp, pochłania nadmiar wilgoci, gromadzący się podczas noszenia.
Dla osób lubiących nowinki technologiczne
ciekawa jest wersja polipropylenowa skarpet
masujących. Czym się różnią od skarpet bawełnianych? Posiadają dodatek specjalnej przędzy
Siltex STOP BACTERIA, która zawiera w sobie
jony srebra, o działaniu antyseptycznym, hamującym rozwój mikrobów na skarpetkach
i zapobiegającym powstawaniu przykrego zapachu podczas noszenia. Te skarpetki są bardzo
elastyczne, dobrze dopasowują się do nogi i nie
zsuwają się podczas noszenia.
Kolejną grupą produktów funkcyjnych Assistance socks to podkolanówki KOMPRESYJNE, ze
stopniowaną kompresją wzdłuż całej cholewki.
Wskazane są dla osób prowadzących siedzący
tryb życia, pracujących na stojąco, często podróżujących samolotem, samochodem, które
mają problemy z krążeniem w kończynach dolnych, gdzie najczęstszymi objawami są obrzęki,
ciężkie nogi, uczucie mrowienia. Wyprodukowane zgodnie z wymogami kompresjoterapii
– metody opracowanej w celu leczenia i profilaktyki chorób żył, są bardzo pomocne w długotrwałej terapii żylaków kończyn dolnych. Ich
podstawową funkcją jest stopniowany ucisk
wzdłuż całej nogi – największy w kostce, średni
w łydce, najsłabszy pod kolanem). Na przykład
podczas lotu nasze ciało podlega dość szybkim
zmianom ciśnienia powietrza. Może to powodować czasowe zakłócenie pracy naszego układu krwionośnego. Mamy wrażenie ociężałości
nóg, zastój limfy w nogach objawiający się opuchlizną. Aby temu zapobiec stosujemy podkolanówki kompresyjne. Dzięki stopniowanemu
uciskowi wspomagamy układ krążenia, nie pozwalamy poddaniu się żył zmiennemu rozszerzaniu i zwężaniu spowodowanemu różnicą
wysokości. W ten sposób część krwi nie zalega
zdrowe stopy
w stopach, naczynia krwionośne zachowują
stałe ciśnienie wewnętrzne.
Z kolei SKARPETKI PRZECIWGRZYBICZNE CUPRON rekomendowane są osobom mającym
problemy skórne o podłożu grzybicznym. Dzięki
czemu mają tak dobroczynne właściwości? Są
to skarpetki wykonane z bawełny, z dodatkiem
przędzy z cząsteczkami miedzi w spodniej części
stopy. Miedź jest niezbędnym minerałem występującym w organizmie człowieka, którego dobroczynne właściwości zdrowotne i pielęgnujące
znane są od tysięcy lat, jego korzystne działanie
na skórę wykorzystywane było już przez starożytnych Egipcjan, Rzymian i Azteków. Posiada silne
własności antybakteryjne, które zabijają wiele
gatunków bakterii i grzybów i innych drobnoustrojów. W jej otoczeniu zarodniki grzybów powodujące stany zapalne na skórze nie rozwijają
się. Skarpety z jej dodatkiem korzystnie wpływają na wygląd skóry, łagodzą zmiany chorobowe
przy schorzeniach skórnych wywołanych zarodnikami grzybicy, zapobiegają też powstawaniu
przykrego zapachu podczas noszenia. Wskazane
do noszenia podczas kuracji farmakologicznej.
Skuteczność tej przędzy z dodatkim miedzi
została wytestowana między innymi podczas
głośnego wypadku w w jednej z kopalni w Chille. Uwięzionym górnikom spuszczono też na
dół skarpetki i bieliznę z dodatkiem przędzy
CUPRON, dzięki którym – przebywając 63 dni
w potwornym upale i przy 90% wilgotności nie nabawili się grzybicy na nogach, w pachwinach i pod pachami. Wg lekarzy, stan ich skóry
był w bardzo dobrym stanie.
Wszystkie wyroby z linii Assistance socks uzyskały Deklarację Zgodnosci WE na podstawie
badań Instytutu Włókiennictwa w Łodzi i tym
samym zyskały statut produktów medycznych
klasy I. Wiecej informacji na ich temat można
znaleźć na stronie www.assistancesocks.pl
Materiał powstał przy współpracy
z firmą Wola Sp. z o.o.
22
90*
Podkolanówki damskie
kompresyjne ASSISTANCE
12
90*
Skarpetki damskie/męskie
z miedzią ASSISTANCE
14
90*
Podkolanówki damskie
z miedzią ASSISTANCE
17
90*
Skarpetki damskie/męskie bezuciskowe z elastanem ASSISTANCE
17
90*
Skarpetki damskie/męskie
bezuciskowe bez elastanu
ASSISTANCE
13
90*
Skarpetki damskie/
męskie z masażem
siltex ASSISTANCE
(soft comfort)
14
90*
Skarpetki damskie/
męskie z masażem
bawełniane ASSISTANCE
(soft comfort)
Szukaj okazji cenowych
na www.life-plus.pl lub zapytaj
konsultanta w najbliższym salonie
medycznym Grupy Life+
* – średnia cena detaliczna w salonach medycznych
49
blisko ludzkich spraw
Wolontariat stomijny POL-ILKO
Andrzej Piwowarski
Prezes Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO,
Wiceprezes Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
"KOLONIA". Ponadto także przewodniczący Sekcji Olimpiad Specjalnych
Zasuwaj Sułkowice, członek Rady LGD
"Między Dalinem i Gościbią". Ogólnie
działacz w ngo (organizacjach pozarządowych) od 15 lat. Wykształcenie:
Studia pedagogiczne (mgr pedagogiki
społeczno-opiekuńczej; Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie) studia podyplomowe - orientacja i doradztwo
zawodowe (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Praca zawodowa:
obecnie doradca ds. osób niepełnosprawnych - PCPR Myślenice
J
ednym z najważniejszych działań stowarzyszeń
stomijnych na całym świcie jest wolontariat stomijny. Także w Polsce propagujemy tę formę pomocy nowym pacjentom, a także tym wszystkim,
którzy tej pomocy potrzebują. Wolontariat stomijny w Polsce ma już bardzo długą historię, jego początki to ostatnie lata ubiegłego wieku. Pierwsze
ogólnopolskie szkolenia odbyły się w latach 19972000 (1997 - Głuszyna, koordynatorzy, 1988 – Kazimierz Dolny, 2000 – Paprotnia).
W ostatnich latach powróciliśmy ze szkoleniami
ogólnopolskimi, które są niezwykle potrzebne,
zwłaszcza dla koordynatorów wolontariatu. Oczywiście kwestia podnoszenia swych umiejętności,
wymiany doświadczeń oraz sięgania po nowości
jest niezwykle ważna dla każdego wolontariusza. A szczególnie inspirujące oraz potrzebne są
tu zajęcia i warsztaty z psychologiem. Poza tym
w skład wykładowców wchodzą: lekarz, pielęgniarka, przedstawiciel Zarządu Głównego POL-ILKO i ewentualnie specjalista z sieci Centrum
Wolontariatu, który prezentuje aspekty prawne
wolontariatu.
To co wyróżnia i jest podstawą wolontariatu stomijnego to, że mogą nimi być wyłącznie osoby
posiadające stomię. I co niezwykle ważne, muszą
oni swoim dobrym, pozytywnym przykładem
świadczyć o możliwości dalszego aktywnego i pełnego uczestniczenia w życiu społecznym czy
50
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
też zawodowym. Wolontariusz stomijny jest osobą, która przynosi ulgę, uśmiech i nadzieję dla nowego Stomika. Bo któż inny, jak nie osoba „o takiej
samej przypadłości” może zrozumieć, wysłuchać
i dać najważniejsze rady i wskazówki. Wolontariusze są nie po to, aby wyręczać czy zastępować lekarzy, pielęgniarki, psychologów ale aby uzupełniać i pomagać w rehabilitacji oraz powrocie do aktywnego życia nowych Stomików. A że są to procesy
bardzo trudne, skomplikowane i bardzo indywidualne wiedzą o tym wszyscy, w tym rodziny osób
ze stomią.
Kto może zostać wolontariuszem? Teoretycznie
każdy odważny Stomik, który wyrazi chęć i przejdzie odpowiednie szkolenia. Najpierw w Oddziale
Regionalnym, następnie ogólnopolskie szkolenie
wolontariuszy potwierdzone stosownym certyfikatem. Oczywiście w praktyce zdarza się, że nie
każdy ma te predyspozycje, które pozwalają na
aktywne i efektywne spełnianie roli wolontariusza
stomijnego. Zachęcamy gorąco wszystkich Stomików, którzy chcą pomagać innym jako wolontariusze stomijny, aby zgłaszali się do najbliższych
Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Tam otrzymają
szczegółowe informacje i będą mogli zasilić szeregi wolontariuszy POL-ILKO.
Andrzej Piwowarski Prezes ZG POL-ILKO
Relacja z ostatniego szkolenia wolontariuszy
stomijnych POL-ILKO
W dniach 20-22 września 2012 r. w Rezydencji „Korab” w urokliwych Międzyzdrojach odbyło się szkolenie dla kilkunastu kandydatów na wolontariuszy z całej Polski. Zostały zorganizowane przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO oraz Koordynatora Generalnego Wolontariuszy – Jolantę Matalewską (Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Szczecinie).
blisko ludzkich spraw
Pierwszego dnia kandydaci wzięli udział w warsztatach poświęconych komunikacji międzyludzkiej, a w szczególności kontaktom z pacjentem,
które poprowadziła Bianca-Beata Kotoro, psycholog społeczny, psychoseksuolog, psychoonkolog, terapeutka; założycielka Instytutu Psychologiczno-Psychoseksualno-Szkoleniowego
w Warszawie. W drugim dniu, po śniadaniu, jako
pierwszy warsztaty poprowadził dr n. med. Wojciech Szczęsny, który przybliżył kandydatom nowoczesne metody leczenia raka, w szczególności
raka jelita grubego. W drugiej części warsztatów
pielęgniarka stomijna, Małgorzata Bilińska omówiła problemy życia z wyłonioną stomią, dietę
w chorobach nowotworowych i po operacjach. W trzeciej części wykładów mgr Anna Graczyk ze szczecińskiego Centrum Wolontariatu zapoznała wszystkich z ciężką, aczkolwiek
niezmiernie wdzięczną pracą wolontariusza
i aspektami prawnymi tej społecznej pracy, czyli
przepisami oraz ustawą dotycząca wolontariatu. Oczywiście nie zabrakło czasu na powitanie z morzem, integrację i zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Międzyzdrojów oraz najbliższych
okolic.
Drugi dzień zakończył się uroczystą kolacją
i wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia
wolontariuszy. Trzeciego dnia rano przeszkoleni wolontariusze mieli okazję osobiście poznać
przedstawicieli Zarządu Głównego POL-ILKO oraz usłyszeć o celach i zadaniach naszego Stowarzyszenia. Po obiedzie wszyscy rozjechali się
do domów.
Dorota Kaniewska Członek ZG POL-ILKO, Prezes OR POL-ILKO w Warszawie
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Zarząd Główny, ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań, www.polilko.pl
e-mail: [email protected]
Prezes – Andrzej Piwowarski (OR Kraków)
Wiceprezes – Janusz Drużycki (OR Warszawa)
Sekretarz – Ewa Maria Sawicka (OR Katowice)
Skarbnik – Ryszard Lisek (OR Katowice)
Członek Zarządu – Dorota Kaniewska (OR Warszawa)
Oddziały Regionalne Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO
(Stan na dzień 01.06.2012 r.)
BIAŁYSTOK
Siedziba: ul. Świętojańska 22/1 (Centrum Współpracy), 15-950 Białystok, kontakt: Danuta Skutnik,
tel. kom. 604 967-220, e-mail: [email protected]
BYDGOSZCZ
Adres korespondencyjny: Jan Łosiakowski, ul. Leszczyńskiego 111/34, 85-137 Bydgoszcz e-mail: [email protected]
GORZÓW WIELKOPOLSKI Adres korespondencyjny: Mirosława Pękosz, ul. Widok 24/51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. dom. 95 725-80-00
KATOWICE
Siedziba: Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna w Katowicach, Katowice 40-038, ul. Powstańców 31, III piętro, pok. 341 Adres korespondencyjny: Ewa Maria Sawicka, ul. Żwirki i Wigury 27/14, 40-063 Katowice, tel. kom. 502 077-519, e-mail: [email protected]
KIELCE
Siedziba: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Adres korespondencyjny: Eugeniusz Kotlarski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 137/3, 25-433 Kielce, tel. dom. 41 331-87-06, tel. kom. 505 691-606, e-mail: [email protected]
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO § Zarząd Główny § ul. Przybyszewskiego 49 § 60-355 Poznań
www.polilko.pl § e-mail: [email protected] § NIP 779-16-08-829 § KRS 0000076005 § REGON 004809170
Konto bankowe 95 1020 4027 0000 1402 0300 0965
51
blisko ludzkich spraw
KONIN
Siedziba: ul. 11 Listopada 9, 62-500 Konin Adres korespondencyjny: Stanisław Stencel, Grochowy 59, 62-574 Rychwał, tel. dom. 63 248-36-17 e-mail: [email protected]
KOSZALIN
Adres korespondencyjny: Kwiryn Buzalski, ul. M. Karłowicza 46B/1, 75-563 Koszalin tel. kom. 693-581-103 e-mail: [email protected]
KRAKÓW
Adres korespondencyjny: Grażyna Włodarczyk, ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków, tel. kom. 502 338-436 e-mai: [email protected]
LUBLIN
Adres korespondencyjny: Stanisław Majewski, 21-017 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 11/VI, tel. kom. 501 593-945 e-mail: [email protected]
OLSZTYN
Adres korespondencyjny: Janina Tabaczyńska-Sassyn, ul. Limanowskiego 19B/9, 10-342 Olsztyn,
tel. 089 526-94-08, e-mail: [email protected]
OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI
Adres korespondencyjny: Zofia Skrok, ul. Polna 37/72 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. kom. 502 576-025, e-mail: [email protected]
PŁOCK
Adres korespondencyjny: Danuta Kupis, 09-400 Płock, ul. Jasna 12/1m56 tel. dom. 24 268-56-86 e-mail: [email protected]
POZNAŃ
Adres korespondencyjny: Alicja Smolarkiewicz,
Poznań, Os. Lecha 18 m 30, tel. dom. 61 877-77-36 e-mail: [email protected]
52
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
RZESZÓW
Adres korespondencyjny: Krzysztof Bryndza, Poraż 111/2, 38-540 Zagórz, tel. kom. 512 823-367 e-mail: [email protected]
SZCZECIN
Siedziba: Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin Adres korespondencyjny: Jolanta Matalewska, ul. Chodkiewicza 1/15, 70-344 Szczecin, tel. kom. 667 309-712, e-mail: [email protected]
TARNOBRZEG
Adres korespondencyjny: Zygmunt Bogacz, ul Sandomierska 85, 39-432 Gorzyce, tel. dom. 15 836-25-91, tel. kom. 694 312-007 e-mail [email protected] WARSZAWA
Siedziba: Szpital Bielański Oddz. Chirurgii Ogólnej,
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, pawilon H,
pok. 232, tel. 022 569 03 34 Spotkania: „Ośrodek Nowolipie”, ul. Nowolipie 25b,
Warszawa
Adres korespondencyjny: Dorota Kaniewska, Al. Niepodległości 137/141 m. 38, 02-570 Warszawa, tel. dom. 22 646 27 05, tel. kom. 691 739 924, e-mail: [email protected]
WŁOCŁAWEK
Adres korespondencyjny: Włodzimierz Mańkowski, ul. Kaliska 83a/13, 87-800 Włocławek, tel. dom. 54 234-56-51, tel. kom. 601 897-009 e-mail: [email protected] WROCŁAW
Adres korespondencyjny: Jan Drajczyk, ul. Komorowska 12/5, 54-436 Wrocław, tel. dom. 71 788-14-22, tel. kom. 604 148-453 e-mail: wrocł[email protected]
ZIELONA GÓRA
Siedziba: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Adres korespondencyjny: Waldemar Maniak, ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól, tel. dom. 68 387-52-39, e-mail: [email protected]
N o w o ś c i w n a s z e j o f e r c i e
Kropla Zdrowia mydło naturalne z białą herbatą 130 g
Ekskluzywne mydło naturalne powstałe na bazie oleju palmowego oraz oliwy z oliwek i oleju ze słodkich migdałów
wzbogacone o naturalną borowinę.
Ekskluzywne mydło wykonane w 100% ze składników roślinnych wzbogacone o 8 naturalnych olejów
roślinnych, w tym olejek avocado, olejek Shea/Karite,
olejek macadamia, olejek jojoba, oliwa z oliwek, olejek ze słodkich migdałów, olejek winogronowy, olejki
z palm kokosowych.
Kropla Zdrowia mydło naturalne z miodem 130 g
Miód Spadziowy to jeden z najcenniejszych darów natury i jeden z najwspanialszych Polskich miodów. Pozyskiwany
jest z drzew iglastych jodły, świerku, sosny i modrzewia. W kosmetyce wykorzystywane są jego wyjątkowe właściwości i zdolności do odmładzania, nawilżania, wygładzania
i regeneracji.
NOWOŚCI!
Kropla Zdrowia mydło naturalne z borowiną 130 g
Balsam do ciała 200 ml
Kropla Zdrowia mocno
regenerujący, nawilżający
i ujędrniający balsam
do ciała z masłem Shea,
olejkiem avocado,
olejkiem z pestek
winogron i borowiną.
Qmed HEAD PILLOW – Poduszka
rehabilitacyjna do snu
Znajduje zastosowanie w odciążeniu odcinka
szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Idealna w
podróży jako wsparcie głowy. Rozmiar uniwersalny, wymiary:12cmx27cm, gęstość 55 kg/m3
53
krzyżówka z niespodzianką
Za rozwiązanie
poprzedniej krzyżówki
nagrody otrzymują:
Maria – Moszczenica
Teresa – Klęczany
Lucjana – Giebułtów
Lidia – Jasło
Wojciech – Przeworsk
Helena – Stróżna
Stanisław – Poznań
Justyna – Pińczów
Zdzisław – Wrocław
Witold – Mońki
Rozwiąż
krzyżówkę
– czekają
nagrody
KUPON
Zasady: Wpisz rozwiązanie do poniższego kuponu oraz wyślij na adres
Redakcji: Marmed Health Care, 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 36
Pierwszych 10 poprawnych rozwiązań nagrodzonych zostanie prezentem niespodzianką. O kolejności decyduje data stempla pocztowego. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
54
Hasło krzyżówki:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej kupon:
Miasto:
Kod:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na kuponie przez Marmed HC zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Marmed HC korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204)
Czytelny podpis uczestnika:
CZAS NA ZDROWIE
e-mail:
zima 2013
LAWINOWY SPADEK CEN
OFERTA WAŻNA OD 18.01 DO 28.02.2013 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
2800***
129 **
00*
18900***
2299
9995
14995
ROZGRZEWA I POBUDZA KRĄŻENIE KRWI
Poduszka grzewcza Lanaform
Termofor SANITY zwierzątko
organizator promocji Medical
Sprzęt Medyczny S.C.
But grzewczy BD 7880
organizator promocji Albert Polska Sp. z o.o.
organizator promocji Remix Sp. Jawna
6600***
189 **
00*
Poduszka lędźwiowa
53
99
15995
organizator promocji
MDH Sp. z o.o.
ULGA PRZY BOLĄCYCH PLECACH
1490***
1390***
1199
UŁATWIA ODDYCHANIE
1099
Inhalator Philips Respironics Family
organizator promocji Novamed Sp. z o.o.
2200***
DZIAŁA ANTYBAKTERYJNIE
19
99
1260***
Kropla zdrowia
balsam do ciała 200ml
organizator
promocji Marmed
Health Care Sp. z o.o.
929
POBUDZA KRĄŻENIE KRWI
Podkolanówki damskie
z miedzią ASSISTANCE
organizator promocji
Wola Sp. z o.o.
Kropla zdrowia krem
do stóp tuba 50ml
organizator promocji Marmed
Health Care Sp. z o.o.
Skarpetki damskie
z masażem siltex ASSISTANCE
(soft comfort) organizator promocji
Wola Sp. z o.o.
1260***
980
NATURALNIE PIELĘGNUJE
14900***
13900***
99
95
10999
DOSKONALE WCHŁANIA
I NEUTRALIZUJE ZAPACH
Wkładki Lille Supremlight
Mini 28 szt.
organizator promocji Inlet Sp.
z o.o.
CIŚNIENIE PO KONTROLĄ
Ciśnieniomierz Intec 868
organizator promocji Medical
Sprzęt Medyczny S.C.
* – standardowa średnia cena na rynku
** – cena promocyjna organizatora promocji
Produkty w promocji nie podlegają refundacji z NFZ
TEMPERATURA PO KONTROLĄ
Termometr bezdotykowy HM 668
organizator promocji Medical
Sprzęt Medyczny S.C.
SPRZĘT REHABILITACYJNY / SPRZĘT ORTOPEDYCZNY / SPRZĘT PIONIZUJĄCY / SPRZĘT STOMIJNY I UROLOGICZNY
SPRZĘT POMOCNICZY I PRZECIWODLEŻYNOWY / SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY
ASORTYMENT DLA AMAZONEK / PRODUKTY PROFILAKTYKI ZDROWIA / LIKWIDACJA BARIER
w w w. l i f e - p l u s . p l
55
p r o m o c j a „ l aw i n o w y s pa d e k c e n ” d o s t ę p n a
w następujących salonach medycznych
Kraków, 31-571 | Al. Jana Pawła II 78 |
budynek główny AWF
tel. 12 683 15 18, 663 903 415
[email protected]
Salony medyczne Grupy Life +
Brzozów, 36-200 | ul. Ks. Bielawskiego 18
tel. 13 434 32 57, 663 901 013
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Kraków, 31-202 | ul. Prądnicka 35-37
tel. 12 416 25 19, 663 901 015
e-mail: [email protected]
Busko - Zdrój, 28-100 | ul. Batorego 2a
tel. 41 378 34 17, 695 122 554
e-mail: [email protected]
Kraków, 31-826 | os. Złotej Jesieni 1
tel. 12 64 68 741, 12 64 82 698, 669 970 560
e-mail: [email protected]
Gliwice, 44-100 | ul. Górnych Wałów 8
tel. 32 331 60 57,695 120 397
Krosno Odrzańskie, 66-600 | ul. Poznańska 9
tel. 68 383 93 33, 695 120 493
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Goczałkowice Zdrój, 43-230 | ul. Uzdrowiskowa 63
tel. 32 212 70 50, 607 459 240
Leszno, 64-100 | ul. Łaziebna 17
tel. 695 120 483
e-mail: [email protected]
Gorlice 38-300 | ul. 3 Maja 3
tel. 695 120 399
e-mail: [email protected]
Gorlice, 38-300 | ul. Sienkiewicza 36
tel. 18 354 92 12, 603 695 377
e-mail: [email protected]
Gorlice, 38-300 | ul. Węgierska 21
tel. 18 353 71 30 w.366 18 352 69 48, 697 068 601
e-mail: [email protected]
Gorzów Wielkopolski, 66-400
ul. Gen. Stanisława Maczka 1b
tel./fax 95 729 75 71, 695 120 490
e-mail: [email protected]
Jasło, 38-200 | ul. 3 Maja 24a
tel. 13 448 23 75, 697 068 619
e-mail: [email protected]
Lublin, 20-064 | ul. Lubartowska 50
tel. 81 747 00 36, 695 120 393
e-mail: [email protected]
Nowa Sól, 67-100 | ul. Witosa 18
tel. 68 387 60 83, 695 120 494
e-mail: [email protected]
Nowy Sącz, 33-300 | ul. Batorego 77
tel. 18 444 17 58, 722 044 222
e-mail: [email protected]
Nowy Sącz, 33-300 | ul. K. Wielkiego 4
tel. 18 443 47 18, 697 068 602
e-mail: [email protected]
Poniatowa, 24-320 | ul. Lubelska 3
tel. 81 820 55 23, 695 120 498
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Poznań, 61-823 | ul. Piekary 6
tel. 61 852 32 75, 695 120 390
Kielce, 25-734 | ul. Artwińskiego 1 |
w przychodni sportowej
tel. 41 367 15 40, 669 970 580
Przemyśl, 37-700 | ul. Sportowa 6
tel. 16 675 14 37, 697 068 620
e-mail: [email protected]
Kielce, 25-363 | ul. Wesoła 37A
tel. 41 344 15 81, 695 120 395
e-mail: [email protected]
Kielce, 25-040 | ul. Pakosz 68
w poradni specjalistycznej PROMEDICA
tel. 667 953 700, 695 120 415
e-mail: [email protected]
56
Kraków, 30-039 | ul. Pomorska 1
tel. 12 429 63 93, 695 120 394
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Rzeszów, 35-073 | pl. Wolności 12
tel. 17 852 49 22; 17 852 88 10, 695 120 388
e-mail: [email protected]
Sandomierz, 27-600
| ul. Schinzla 13 | w szpitalu
tel. 15 864 75 83, 697 068 627
e-mail: [email protected]
Końskie, 26-200 | ul. Gimnazjalna 41B | w szpitalu
tel. 41 372 44 65, 669 970 360
Skarżysko – Kamienna, 26-110
| ul. Szpitalna 1 | w szpitalu
tel. 41 252 47 96, 697 068 617
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
p r o m o c j a „ l aw i n o w y s pa d e k c e n ” d o s t ę p n a
w następujących salonach medycznych
Stalowa Wola, 37-450 | ul. 1 Sierpnia 12 |
tel. 15 842 39 43, 695 120 497
e-mail: [email protected]
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100 Paderewskiego 7
tel. 22 868 00 88
Starachowice, 27-200 | ul. Radomska 70 | w szpitalu
tel. 41 275 19 20, 663 901 017
Rawa Mazowiecka, 96-200 | Jerozolimska 3
tel. 697 068 635
e-mail: [email protected]
[email protected]
e-mail: [email protected]
Staszów, 28-200 | ul. 11 Listopada 78 | w szpitalu
tel. 15 864 13 24, 697 068 618
e-mail: [email protected]
Szczecin, 70-263 | ul. Langiewicza 19/10
tel. 91 489 39 19, 695 120 386
e-mail: [email protected]
Tarnów, 33-100 | ul. M.B. Fatimskiej 17
tel. 14 627 82 35, 667 953 900
Suwałki, 16-400 | Pułaskiego 26A
tel. 87 562 60 36, 509 549 060
e-mail: [email protected]
Warszawa, 02-002 | Nowogrodzka 62b
tel. 22 632 22 12, 695 120 385
e-mail: [email protected]
Wysokie Mazowieckie, 18-200 | Szpitalna 5B
tel. 86 275 22 38, 503 191 599
e-mail: [email protected]
Wyszków, 07-200 | Okrzei 75
tel. 29 742 91 75, 505 490 282
e-mail: [email protected]
Wadowice, 34-100 | ul. Karmelicka 5
tel. 33 873 12 94, 695 120 499
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Wrocław | 50-437
ul. Kościuszki 194, tel. 691 405 990
e-mail: [email protected]
Września, 62-300 | ul. Słowackiego 37A
tel. 61 437 67 76, 607 877 076
e-mail: [email protected]
Salony „Nasze Zdrowie”:
Zamość, 22-400 | ul. Lwowska 10
tel. 84 638 01 08, 695 120 383
Bydgoszcz, 85-006 | ul. Gdańska 46
tel. 52 321 50 54, 695 120 405
e-mail: [email protected]
Zielona Góra, 65-751
| ul. Podgórna 46 wej. C | w szpitalu
tel. 68 325 02 28, 695 120 795
e-mail: [email protected]
Ciechocinek, 87-720 | ul. Zdrojowa 46
tel. 54 283 58 56, 695 120 480
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Gdańsk, 80-392 | ul. Szczecińska 23
tel. 58 761 93 36, 665 103 160
e-mail: [email protected]
Kutno, 99-300 | ul. Kościuszki 52
tel. 24 253 70 00, 695 120 407
Salony medyczne:
e-mail: [email protected]
Białystok, 15-028 | Słonimska 5 lok. 5
tel. 85 831 13 68, 695 120 403
e-mail: [email protected]
Łódź, 90-513 | ul. A. Struga 20
tel. 42 664 38 30, 695 120 496
e-mail: [email protected]
Biskupiec, 11-300 | Armii Krajowej 8
tel. 89 535 72 44, 695 120 382
Łódź, 90-541 | ul. Radwańska 19/33
tel. 609 117 566
e-mail: [email protected]
Działdowo, 13-200 | Leśna 1
tel. 23 697 22 11 wew. 297, 512 263 847
e-mail: [email protected]
Ostrów Wielkopolski, 63-400 | ul. Partyzancka 25/2
tel. 62 730 09 25, 693 169 633
e-mail: [email protected]
Ełk, 19-300 | Chopina 11 lok. 2
tel. 87 610 94 95, 512 263 867
Skierniewice, 96-100 | ul. Jagiellońska 6/3c
tel. 46 832 44 50, 605 615 770
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Mława, 06-500 | Ordona 27 lok. 7
tel. 23 654 97 82, 512 263 849
Władysławowo 84-120 | ul. Gen. Józefa Hallera 1/15
tel. 509 618 017
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.life-plus.pl
www.mdh.pl
www.inlet.pl
www.healthclub.com.pl
57
h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y
Program lojalnościowy Health Club to konkretne korzyści:
1. Możliwość odbioru atrakcyjnych nagród zgodnie z katalogiem
Health Club
2.Bezpłatny dostęp do kwartalnika „Czas na Zdrowie”, gdzie swoją
wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Państwem najlepsi specjaliści, w tym lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i trenerzy
Kubek termos*
nr katalogowy TR 002
599 pkt.
Latarka brelok*
nr katalogowy TR 001
599 pkt.
Termos turystyczny 1l*
nr katalogowy TR 004
Koc polarowy 170x130*
1665 pkt.
nr katalogowy TR 005
669 pkt.
58
CZAS NA ZDROWIE
zima 2013
h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y
Polar damski S-XL*
Polar męski S-XL*
nr katalogowy TR 010
nr katalogowy TR 009
1999 pkt.
1999 pkt.
3. Dostęp do infolinii medycznej z zakresu zasad refundacji sprzętu ortopedycznego i medycznego,
serwisu posprzedażowego, danych kontaktowych najbliższych Partnerów Health Club
4. Zaproszenia na badania, sympozja i spotkania organizowane przez zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenia i Fundacje Uczestnictwo w Klubie Zdrowia jest całkowicie bezpłatne i w dowolnym momencie można z niego zrezygnować. Więcej informacji na stronie www.healthclub.com.pl lub pod nr infolinii 801 533 003
Masz już kartę Health Club? Jeśli nie – zapytaj konsultanta medycznego w najbliższej placówce Grupy
Life + lub zadzwoń pod numer infolinii 801 533 003 i dołącz do Nas.
Szukaj oznakowania Partner Health Club na drzwiach sklepów medycznych
Lampa grzewcza
z podczerwienią
EFBE-SCHOTT IR 801*
nr katalogowy ZU 023
3480 pkt.
Mikser Zelmer*
nr katalogowy RA 009
3750 pkt.
Patelnia Tefal, średnica 20, 26 cm*
nr katalogowy RA 010
20 cm – 2000 pkt., 26 cm – 2400 pkt.
* wybrane nagrody z katalogu, pełen spis
nagród na: www.healthclub.com.pl
59
h e a lt h c lu b – O D B I E R A J N A G R O D Y
Waga Microlife*
nr katalogowy ZU 031
2200 pkt.
Zestaw garnków Tefal Ingenio 16, 18, 20cm*
nr katalogowy RA 031
7700 pkt.
Termowentylator Eldom HL 9*
(2 poziomy grzania, zimny nawiew, regulacja temperatury, moc 2000W)
nr katalogowy RA 011
Zdrowy parowar Tefal*
nr katalogowy RA 032
2500 pkt.
10 000 pkt.
KUPON RABATOWY
Skorzystaj z kuponu
Zasady wykorzystania KUPONU RABATOWEGO 10%
rabatowego!
1. Kupon jest ważny od 20 stycznia do 31 marca 2013 r
2. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu z 10% rabatem
3. Kupon można wykorzystać tylko przy zakupie asortymentu, który nie podlega refundacji ze środków NFZ
4. Aby zrealizować kupon rabatowy należy poprawnie wypełnić kupon informacyjny i pozostawić go w salonie u konsultanta medycznego.
5. O chęci realizacji kuponu należy, poinformować pracownika salonu, przed dokonaniem sprzedaży tj przed fiskalizacją transakcji.
6. Kupon nie może być zrealizowany w przypadku zakupów asortymentu będącego już w promocji
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Dane adresowe:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
Nazwa zakupionego
asortymentu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych na kuponie przez MARMED HC
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MARMED HC
korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204)
e-mail:
Data transakcji:
Data i czytelny podpis:
Pieczątka salonu medycznego
10%
RABATU NA
ZAKUPY

Podobne dokumenty