WELGER oferuje prasy rolujące RP202/302 maszyny

Transkrypt

WELGER oferuje prasy rolujące RP202/302 maszyny
PRASA ZWIJAJĄCA STAŁOKOMOROWA RP202/RP302
WELGER oferuje prasy rolujące RP202/302 maszyny, które dzięki swojemu
konstrukcyjnemu rozwiązaniu oraz wysokiej jakości spełniają wymogi gospodarzy.
RP202/302 CLASSIC. Model ten wyposażony jest w 1,50 m podbieracz, który bezpośrednio
napełnia komorę sprasowywania oraz uwzględnia wszystkie cechy, które umożliwiły firmie
WELGER zdobyć popularność wśród pras stałokomorowych.
RP202/302 SPECIAL
Ten model posiada 2,00 m podbieracz, który jest istotną cechą tej prasy. Dwa koła
podporowe, ściśle prowadzone zapewniają czysty zbiór nawet najszerszego pokosu. Odporny
na kamienie gwiaździsty wirnik umieszczony za nim napełnia w sposób ciągły i z wysoką
wydajnością komorę sprasowywania. Ta siła jest bezpośrednio dostarczana przez
POWERSPLIT, który pomaga redukować moc.
POWERGRIP - STALOWE WALCE - jakość, która się opłaca
Materiałem wyjściowym do produkcji walców
stalowych POWERGRIP (opatentowanych)
jest rura stalowa bez szwu o grubych
ściankach. Brak tu wrażliwych na zarysowania
spawów.
10 karbów wzmacniających przy optymalnym
przekroju walca, daje siłę nawet przy
najcięższych kiszonkach lub najbardziej
śliskiej słomie. Silne, kute trzpienie
(łożyskowe), nie składające się z tarcz,
przenoszą dużą siłę sprasowywania.
CIĄGŁA SPRAWNOŚĆ
Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska
smarowanie łańcuchów. Na szczególna uwagę
w nowo zaprojektowanym smarowaniu
łańcuchów zasługuje pompa permanentna.
Ilość środków smarujących jest dokładnie
rozdzielana podczas użytkowania prasy, a ich
zużycie przystosowane do każdego miejsca.
MECHNICZNA BLOKADA TYLNEJ KLAPY
Tak jak wszystkie prasy do belowania firmy
WELGER również typ RP202/RP302 są
wyposażone w mechaniczną blokadę tylnej
klapy. Urządzenie to sprawia, że komora
belowania jest w trakcie tworzenia się beli
całkowicie zamknięta. Poprzez to zapewniony
jest wysoki stopień sprasowania oraz mniejsza
utrata drobnego materiału. Poza tym blokada
jest częścią koncepcji prostej obsługi; w jej
przypadku wymagany jest tylko zwykłe
podłączenie hydrauliczne.
POWERSPLIT - podzielony ciężar to połowa ciężaru
Główna przekładnia POWERSPLIT
W solidnej obudowie, która jest nośną częścią
składową ramy prasy, napęd zostaje
rozdzielony za pomocą przekładni kątowej i
wałów poprzecznych na prasę i wirnik.

Podobne dokumenty