Mikołajkowa promocja Zrób zakupy w listopadzie i odbierz

Transkrypt

Mikołajkowa promocja Zrób zakupy w listopadzie i odbierz
Mikołajkowa promocja
Zrób zakupy w listopadzie i odbierz prezent!
Regulamin
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w promocji Zrób zakupy w listopadzie i odbierz prezent!, zwanej dalej „Promocją”. Promocja
organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Promocji jest firma Lechpol Zbigniew Leszek z siedzibą w Miętnem, ul. Garwolińska 1,
08-400 Garwolin, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.
4. Czas trwania Promocji: od 02.11. do 27.11.2015 roku.
§2
Uczestnicy i nagrody w Promocji
1. Promocja skierowana jest do wszystkich krajowych firm zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”
dokonujących zakupów w firmie Lechpol Zbigniew Leszek z siedzibą w Miętnem, ul. Garwolińska 1, 08400 Garwolin i regulujących terminowo swoje zobowiązania wobec firmy.
2. Nagrodą w Promocji jest prawo do promocyjnego zakupu jednego z zaproponowanych produktów
rzeczowych przypisanych do danego przedziału zakupowego zgodnie z § 3 pkt. 2 niniejszego
Regulaminu.
§3
Zasady Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie podanym w §1 pkt. 4 dokonać zakupów produktów
dystrybuowanych przez Organizatora, na łączną kwotę mieszczącą się w jednym z progów zakupowych,
o których mowa w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Progi zakupowe, których realizacja uprawnia do udziału w Promocji podane są w wartościach netto w
złotych polskich. Przy zamówieniu w podanym przedziale zakupowym przewidziana jest jedna nagroda,
zgodnie z poniższą tabelą.
Minimalna wartość zakupów
120.000 PLN
KM0265 Telewizor Kruger&Matz 65"
80.000 PLN
KM0255 Telewizor Kruger&Matz 55"
KM0506 Kolumny głośnikowe Kruger&Matz Destiny, zestaw 5.0 + KM0508
Wzmacniacz AV 5.1 Kruger&Matz model HD4347
KM1161 Tablet 2in1 Kruger&Matz 11,6" EDGE 1161 + KM1160K-2 Dedykowana
klawiatura
30.000 PLN
KM0505
KM0508
KM0428
KM0418
KM1083
Kolumny głośnikowe Kruger&Matz Destiny , zestaw 2.0
Wzmacniacz AV 5.1 Kruger&Matz model HD4347
Smartfon Kruger&Matz LIVE 3 biały
Smartfon Kruger&Matz DRIVE 3
Tablet 2in1 Kruger&Matz 10,1" EDGE 1083
20.000 PLN
KM0413
KM0801
KM0802
KM0507
KM0511
Smartfon Kruger&Matz LIVE 2 LTE
Tablet Kruger&Matz 8" EAGLE 801
Tablet Kruger&Matz 8" EDGE 802
Wzmacniacz stereo Kruger&Matz model A50
Kolumny głośnikowe aktywne Kruger&Matz Journey, zestaw 2.0
15.000 PLN
KM0410 Smartfon Kruger&Matz LIVE 2
KM0416 Smartfon Kruger&Matz FLOW
10.000 PLN
KM0509 Kolumny głośnikowe aktywne Kruger&Matz Prime, zestaw 2.0
KM1662 Zestaw głośników 2.1 Kruger&Matz
KM8007 Soundbar Kruger&Matz
6.000 PLN
KM0426 Smartfon Kruger&Matz MOVE 4
KM3902 Boombox Kruger&Matz z CD, SD, USB
TSA3515 Blender ręczny Teesa
4.000 PLN
KM1150 Radiobudzik Kruger&Matz KM1150
KMDJ200 Słuchawki przewodowe nauszne dla DJ-ów Kruger&Matz
TSA3015W Sokowirówka elektryczna Teesa
2.000 PLN
KM0421 Smartband Kruger&Matz FitOne
KM0631 Słuchawki przewodowe nauszne Kruger&Matz model Street , kolor biały
TSA1515 Czajnik bezprzewodowy Teesa
3. Zakupy produktów o wartości mieszczącej się w wymienionym w § 3 pkt. 2 Regulaminu progu
zakupowym uprawnia Uczestnika Promocji do promocyjnego zakupu jednej przypisanej do tego progu
nagrody rzeczowej zgodnie z ustalonymi dla niej warunkami. Uczestnik promocji osiągając wyższy próg
zakupowy nie ma możliwości otrzymania wielokrotności nagród przypisanych do innego niższego progu
zakupowego. Wydawanie nagród rozpocznie się 30.11 lub zgodnie z § 4 pkt. 2.
4. Zamówienie promocyjne może być zrealizowane wyłącznie w dziale sprzedaży Lechpol. Wolę
otrzymania nagrody w postaci prawa do promocyjnego zakupu wybranego produktu należy zgłosić
telefonicznie bądź mailem przed realizacją zamówienia promocyjnego.
§4
Rozliczenie Promocji i wydanie nagród
1. Wysyłka nagród rozpocznie się 30.11.2015r. i potrwa do 11.12.2015r. lub zgodnie z § 4 pkt. 2.
2. Produkt, który został wybrany z oferty firmy Lechpol i jest dostępny w magazynie zostanie
zafakturowany jako nagroda za 1 zł netto + podatek VAT po zakończeniu Promocji z najbliższym
realizowanym zamówieniem w firmie Lechpol lub w przypadku produktu z rabatem zafakturowany jako
jedna z pozycji na fakturze z kwotą pomniejszona o należny rabat.
3. Koszty transportu nagród wielkogabarytowych ponoszone są przez Uczestnika Promocji zgodnie z
cennikiem opłat transportowych Lechpol.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmy
kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu i na koszt Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji.
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi odpowiedni przewoźnik lub operator pocztowy, z którego
usług skorzysta Organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienia w przekazywaniu przez
Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Promocji, jeśli spowodowane to jest podaniem przez
Uczestnika Promocji niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących nazwy firmy czy adresu
wysyłki.
6. Nagrody uzyskane w Zrób zakupy w listopadzie i odbierz prezent! nie są nagrodami w
konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. od osób fizycznych (Dz. U. z
2010 r. nr 51 poz. 307, ze zm.), tym samym Organizator nie pobiera podatku z tytułu przekazania
niniejszych nagród.
§5
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych.
2. Uczestnik Promocji oświadcza, iż wyraża zgodę na przesyłanie mu przez firmę Lechpol Zbigniew
Leszek z siedzibą w Miętnem, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin, w szczególności w celu organizacji i
realizacji Zrób zakupy w listopadzie i odbierz prezent!, informacji handlowych i marketingowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w tym na udostępniony przez Uczestnika Promocji
adres e-mail, adres do wysyłki i/lub nr telefonów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Zakup promocyjny może łączyć się z innymi zakupami w preferencyjnych cenach oraz z akcjami
marketingowymi i akcjami promocyjnymi prowadzonymi w ramach promocji produktów Lechpol.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Promocji firm wystawiających produkty firmy
Lechpol w serwisach aukcyjnych w cenach poniżej poziomu cen detalicznych i stosujących politykę
dumpingu cenowego. Organizator zastrzega sobie także możliwość wykluczenia firm stosujących w/w
praktyki z kolejnych Promocji organizowanych przez firmę Lechpol.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród przypisanych do progów zakupowych, o
których mowa w § 3 pkt. 2 Regulaminu w trakcie trwania Promocji na nagrody o wartości nie mniejszej
niż podane w Regulaminie, w przypadku wyczerpania zapasów.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone do Organizatora Promocji
w formie pisemnej na adres jego siedziby oraz mailem na adres: [email protected] w terminie 7 dni od
jej zakończenia. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O decyzji
Organizatora Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony mailem lub telefonicznie niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
7. Wszelkie kwestie związane z reklamacjami towaru uprawniającego do udziału w Promocji będą
rozpatrywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie Lechpol, które umieszczone są w na stronie:
http://www.lechpol.eu/serwis/procedura_skladania_reklamacji, jak również udostępnione są w siedzibie
firmy Lechpol.
8. W wyjątkowym, ustalonym z Organizatorem przypadku zwrotu towaru uprawniającego do udziału w
Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie również do zwrotu nagrody przy czym stan nagrody
nie może wskazywać na jej użytkowanie. W przeciwnym razie Uczestnik Promocji zobowiązany będzie
do zwrotu rynkowej wartości nagrody. W takim przypadku Organizator wystawi na rzecz Uczestnika
Promocji fakturę na wartość rynkową produktu, będącego nagrodą z trzydniowym terminem płatności.
9. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zapłaci w terminie za towar, który nabył i otrzymał wraz z
nagrodą promocyjną w czasie trwania Promocji, Organizator wystawi na rzecz Uczestnika Promocji
fakturę VAT na wartość rynkową produktu, będącego nagrodą z trzydniowym terminem płatności.
10. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozliczania
nagród.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny o czym poinformuje uczestników promocji poprzez wysyłkę odpowiedniej informacji w formie
wiadomości email.

Podobne dokumenty