gmina bestwina gmina czechowice

Komentarze

Transkrypt

gmina bestwina gmina czechowice
GMINA BESTWINA
Gmina Bestwina położona jest na terenie
województwa śląskiego w powiecie bielskim. Geograficznie teren ten znajduje się
w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rzeki Białej do Wisły. Od zachodu przez rzekę Biała
Bestwina sąsiaduje z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice, na południu z miastem
Bielsko-Biała, na północy z kolei przez rzekę Wisła z gminami Miedźna i Pszczyna,
a na wschodzie z gminą Wilamowice. W nizinnej części gminy, wzdłuż rzeki Białej,
znajduje się długi łańcuch stawów rybnych
o historii sięgającej jeszcze XVI wieku.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowią niezaprzeczalne atuty wszystkich
sołectw wchodzących w skład gminy Bestwina (Bestwina, Bestwinka, Janowice
i Kaniów). Na całym terenie występuje
zróżnicowana szata roślinna od pastwisk,
poprzez łąki, pola uprawne, kompleksy
stawów, mokradła aż po spore obszary
lasów i zatopione tereny poprzemysłowe,
na których rozwinęła się roślinność cha- Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP,
rakterystyczna dla terenów podmokłych. fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Do jednych z najbardziej malowniczych
obszarów gminy należą okolice „Podkępia”. Jest to strefa chronionego krajobrazu z siedliskiem rzadkich gatunków roślinności i zwierząt. Podobny w charakterze jest tzw. Las
Janowicki – ulubione miejsce wypraw grzybiarzy, miłośników pieszych wędrówek leśnymi dróżkami i traktami, a także unikalne miejsce z zabytkowym parkiem starodrzewia
z dębami szypułkowymi. Równie bogaty jest w Lesie Janowickim stan fauny obfitujący
w okazy ptactwa, gryzoni, bezkręgowców i zwierzyny łownej.
Ukształtowanie terenu, warunki przyrodnicze sprawiają, że gminę chętnie odwiedzają
turyści, dla których dodatkową atrakcją są niewątpliwie akweny wodne w Kaniowie powstałe po dawnych wyrobiskach żwiru. W znacznej części zagospodarowane na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych stanowią magnes dla mieszkańców gminy
i przyjezdnych. W ich obrębie utworzono dwa boiska do kajak-polo oraz baseny pływa-
jące, piaszczystą plażę, boiska do siatkówki, plac zabaw i pole namiotowe. Właśnie na
bazie akwenów wodnych w Kaniowie rozwinęła się sztandarowa dla gminy dyscyplina
sportu – kajak-polo.
GMINA JASIENICA
Na terenie Bestwiny cieszą oko i poznawczego ducha liczne i cenne zabytki. Wśród najciekawszych można znaleźć m.in. późnoklasycystyczny dwór Habsburgów z 1824 roku. Jest
on usytuowany w stylowym parku starodrzewia. Kolejna „perełka” to kościół Wniebowzięcia
NMP zbudowany w stylu późnogotyckim w 1577 roku, a przebudowany w XVIII i XIX wieku, z ciekawym renesansowym nagrobkiem wojewody krakowskiego Myszkowskiego i jego
żony Jadwigi z Tęczyńskich. Godne obejrzenia są też figury przydrożne św. Jana Nepomucena (1786) i Michała Archanioła (koniec XVIII wieku) oraz XIX-wieczne chaty drewniane
o konstrukcji zrębowo-słupowej. Warta uwagi jest ponadto kolekcja tutejszego Muzeum
regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka. Obejmuje ona bardzo ciekawe zbiory folklorystyczne z terenu gminy, a także eksponaty pochodzące z odkrytego na jej terenie grodziska
rycerskiego. Zobaczyć tu można również starą wozownię oraz galerię „Na prowincji”.
XVI-wieczny renesansowy zamek w Grodźcu, fot. Andrzej Świerkot
Tradycyjnie jednak gmina słynie z hodowli ryb, dzięki kompleksom stawów hodowlanych.
„Na przełomie XV i XVI wieku w historii Bestwiny odnotowany został szybki rozwój gospodarki stawowej. Niewątpliwie sprzyjające warunki związane z istnieniem dużej ilości
stawów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Białej oraz budowa urządzeń technicznych, przyczyniły się do wzrostu hodowli. Stawy były zakładane na nieużytkach oraz mniej urodzajnych glebach. Znajdowały się one w majątkach dworskich, kościelnych oraz w posiadaniu
zamożnych kmieci. Największa ich liczba była własnością dworu. Ogólna ilość stawów na
terenie Bestwiny szacowana była na około 200. Do dnia dzisiejszego funkcjonują niektóre
stare nazwy rozlewisk, wśród których możemy wymienić: Podymacz, Folwarczny, Podkępi, Łaźni. W okolicach Bestwiny hodowane były karpie i liny. W XVI wieku w Bestwinie
istniało chłopskie gospodarstwo stawowe, które należy zaliczyć do fenomenu na skalę
Polski.” – czytamy w opracowaniu historycznym dr Grzegorza Bobonia.
GMINA JAWORZE
Jasienica jest jedną z największych gmin w Polsce i największą w województwie śląskim.
Administracyjnie jest położona w powiecie bielskim, w obrębie trzech regionów geograficznych południowej Polski: Beskidów, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Oświęcimskiej.
Gmina Jasienica znajduje się w strefie obejmującej zurbanizowany obszar aglomeracji
bielskiej i graniczy z jej śródmiejską częścią tj. miastem Bielsko-Biała. Gmina należy do
euroregionu Śląsk Cieszyński. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw: Jasienica, Bielowicko,
Grodziec, Iłownica, Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Rudzica,
Landek, Świętoszówka, Roztropice, Biery, Łazy i Wieszczęta. Jasienica jest jedną z najstarszych miejscowości w powiecie. Pierwsze historyczne wzmianki na jej temat pojawiły
się już w 1305 roku. W 1355 roku w Jasienicy istniało już probostwo, a wieś należała do
dużych i zasobnych. Należała wtedy do książąt cieszyńskich a w kolejnych wiekach do
właścicieli bielskiego państwa stanowego. Do przyspieszenia rozwoju Jasienicy przyczy-
GMINA BESTWINA
Gospodarstwo rybackie pana Edwarda Chmielniaka to dwa stawy hodowlane o powierzchni 1,3 ha. Stawy położone są w zacisznym miejscu z dala od zabudowań, nieopodal lasu. Dopływa do nich woda z leśnych źródeł. Pan Edward zajmuje się głównie hodowlą karpia, amura i lina. Swoje ryby karmi paszą wyprodukowaną na własnym gruncie.
Jest to pszenica, jęczmień, bobik. Zaopatrujący się u Edwarda Chmielnika konsumenci są
bardzo zadowoleni z kupionych ryb – przede wszystkim z uwagi na ich walory smakowe.
Gospodarstwo Rolno
Rybackie
Marcina Jonkisza
Jaworze z lotu ptaka, fot. Józef Czader
W Grodźcu do najcenniejszych zabytków należy zamek z XVI wieku,
zrekonstruowane prezbiterium starego kościoła św. Bartłomieja, zespół zabudowań dworskich z XVIII Kaplica św. Wendelina, fot. Andrzej Świerkot
i XIX wieku oraz kaplica grobowa
Zoblów z XIX wieku. Atrakcjami przyrodniczymi w Grodźcu są dwa sędziwe dęby szypułkowe (600 i 800 lat) oraz dęby zasadzone w zabytkowym parku na pamiątkę przemarszu pod Wiedeń wojsk Jana III Sobieskiego. Z kolei w Bielowicku znajduje się zabytek klasy zerowej: drewniany kościółek św. Wawrzyńca z XVI wieku z renesansowym
tryptykiem, barokowym tabernakulum oraz amboną. Zabytki gminy najlepiej zwiedzać
wędrując czerwonym szlakiem turystycznym, wytyczonym w 1987 roku, a prowadzącym
ze stacji PKP Jasienica-Jaworze przez Biery do Jaworza Nałęża i Grodźca. Dużym atutem Gminy Jasienica są jej walory krajobrazowe z panoramą Beskidu Śląskiego na południu i malowniczymi stawami i skupiskami lasów na północy.
W Kaniowie z kolei organizowana jest każdego lata impreza – Święto Karpia Polskiego,
która łącząc festyn z zawodami wędkarskimi i degustacją ryb ściąga rzesze osób, w tym
głównie związanych z hodowlą, wędkarstwem oraz miłośników i smakoszy ryb.
Zapraszamy do Czechowic-Dziedzic położonych na granicy uprzemysłowionego Śląska
i beskidzkich stoków. Miasto wraz z sołectwami – Bronowem, Ligotą i Zabrzegiem –
tworzą liczącą ponad 43 tys. mieszkańców Gminę Czechowice-Dziedzice o łącznej powierzchni 6,6 tys. ha.
Prawa miejskie nadano Czechowicom-Dziedzicom w 1950 roku, ale historia miejscowości sięga wielu stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o obszarach, na których istnieje
dzisiejsze miasto pochodzą z XV wieku. Przełomowym momentem w historii rolniczego – do połowy XIX wieku – terenu było zlokalizowanie w Dziedzicach stacji Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Wokół powstałej
w 1855 roku linii kolejowej, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa, zaczął rozwijać
się przemysł – powstały liczne zakłady.
Obecnie Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nimi od południa miasto Bielsko-Biała
tworzą rdzeń aglomeracji bielskiej, stanowiącej jeden z czterech obszarów metropolitalnych województwa śląskiego. Aglomeracja ta to nowoczesny ośrodek przemysłu,
kultury i nauki o znaczeniu regionalnym, a także krajowe centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy transgranicznej z odnogami w kierunku Republiki
Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Droga krajowa nr 1, przebiegająca przez środek gminy, dzieli ją na dwie części. Sołectwa Zabrzeg, Ligota i Bronów to obszar zdominowany przez tereny rolnicze i leśne.
Z uwagi na bogactwo przyrodnicze obejmująca je zachodnia część gminy została włączona w Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły”. Charakteryzuje się ona dużymi walorami krajobrazowymi z atrakcyjnymi pasmami Beskidu
Małego i Śląskiego, licznymi stawami, rzekami oraz Jeziorem Goczałkowickim zwanym
„Śląskim Morzem” – jednym z największych w Polsce zbiorników wodnych.
Charakter przyrodniczy gminy wyznacza głównie przewaga terenów rolniczych z pozostałościami wielkoobszarowej gospodarki rolnej, stawami hodowlanymi oraz szero-
Przez gminę przebiegają ponadto dwa międzynarodowe szlaki rowerowe – szlak Greenways łączący Kraków–Morawy–Wiedeń oraz szlak rowerowy Regitour. Oprócz tego
na terenie gminy wyznaczono łącznie 35 km tras rowerowych, co sprawia, że teren ten
jest licznie odwiedzany przez rowerzystów z pobliskich gmin.
Drewniany kościół św. Wawrzyńca w Bielowicku, fot. Andrzej Świerkot
Stawy w Jasienicy z lotu ptaka, fot. Roman Niemczyk
Kulturowo Jasienica była i jest związana z ziemią cieszyńską i wpływy te widoczne są
do dzisiaj w języku (gwara śląsko-cieszyńska), strojach i obyczajach. Tutejsze tradycje
ludowe są bogate i pieczołowicie pielęgnowane, m.in. przez cztery zespoły regionalne: „Grodźczanie”, „Bierowianie”, „Międzyrzeczanie” i „Jasieniczanka”. Rolę inspirującą
w zakresie upowszechniania kultury pełni Gminy Ośrodek Kultury w Jasienicy, organizując liczne wystawy, spotkania i koncerty.
GMINA
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Malownicze stawy i beskidzki horyzont przesądzają o atrakcyjności krajobrazu,
fot. Mieczysław Wielomski
Gmina Jaworze położona jest w obrębie Pogórza Cieszyńskiego u północnego progu
Beskidu Śląskiego w rozgałęzieniu ułożonych południkowo ramion górskich łączących się w masywie Błotnego (917 m n.p.m.) znanego jako Błatnia. Urokliwe doliny
oraz stromo opadające zalesione stoki Bucznika (679 m), Ostrego (659 m) Borowiny
(718 m) i Wysokiego (756 m) tworzą niezapomniane tło dla położonej na pagórkach
gminy. Przez miejscowość przepływają też potoki Szeroki i Wysoki oraz potok zwany
przez mieszkańców Jesionka. Jaworze, wchodzące w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” stanowi ważny jej element uzupełniając bogactwo obszaru LGR
o niespotykane gdzie indziej atuty zdrowotne gminy. Jest ona bowiem znana z walorów uzdrowiskowych. Na tym terenie w XIX wieku odkryto źródła wody bogate w sole
jodo-bromowe. Corocznie przybywa tutaj wiele osób ze schorzeniami dróg oddechowych. Na terenie Jaworza funkcjonują obiekty wczasowo-rekreacyjne, liczne ścieżki
rowerowe i narciarskie. Jaworze to w końcu część Parku Krajobrazowego Beskidu
Śląskiego z licząca sobie 960 ha otuliną i parkiem leśnym – 11,4 ha.
Pan Marcin Jonkisz jest właścicielem
trzech
stawów
rybnych o całkowitej powierzchni lustra wody przekraczającej 6 ha. Gospodarstwo
i doświadczenie zawodowe
przejął po swoim ojcu, który
na stawach gospodarował
blisko 40 lat. Pan Marcin Jonkisz produkuje głównie karpia,
chociaż ze stawów wyławia Staw Marcina Jonkisza,
także tołpygę i amura. Ryby fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
skarmiane są wyłącznie zbożem z upraw rosnących na polach właściciela stawów. Prócz ryb, pan Marcin hoduje
trzodę chlewną i byki.
odwiedzenia, gdzie po
trudach spaceru czy też
rowerowej jazdy można
się również znakomicie
posilić. Wśród nich warto polecić znajdującą się
nieopodal centrum „Galerię na Zdrojowej”, w której
oprócz
posmakowania
wyśmienitej kawy zobaczyć można dzieła lokalnych twórców i artystów.
Z kolei w znajdujących
się w okolicy ośrodkach
można liczyć na fachowe
porady z zakresu rehabili- Amfiteatr, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
tacji i odnowy biologicznej
serwowane w „asyście” dobrego zaplecza gastronomicznego.
Standardową imprezą kalendarza imprez kulturalnych jest „Lato w Jasienicy”, cykl
corocznych imprez plenerowych połączonych z licznymi występami artystycznymi
i festynem. Nietypowy dom kultury działa w Międzyrzeczu Górnym. To stylowa chata,
gdzie prócz wystaw można oglądać izbę regionalną. Izba to kilka pomieszczeń stylizowanych na chłopską chatę sprzed lat (sypialnia, warsztat, stajnia, kuchnia), z ekspozycją zabytkowych sprzętów domowych. W Chacie Międzyrzecze organizowane
są m.in. koncerty, warsztaty, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. W maju 2012
roku w Jasienicy został oddany do użytku nowy Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny. Duża konferencyjno-widowiskowo-wystawowa sala pozwoli organizować
imprezy kulturalne na znacznie większą skalę niż dotychczas. W budynku znajduje
się również Punkt Informacji Turystycznej i Transgranicznej, którego podstawowym
zadaniem jest wspieranie współpracy transgranicznej i inicjowanie w ramach tejże
nowych kierunków działań.
kim pasmem doliny rzeki Wisły i kompleksem lasów zabrzeskich przylegających do
Zbiornika Goczałkowickiego. Mimo podziału gminy na część uprzemysłowioną i część
rolniczą o terenach otwartych, można zauważyć istniejącą równowagę krajobrazową
dzięki zachowaniu biokorytarzy w postaci zalesionych, zadrzewionych terenów połączonych ciekami wodnymi. Przez gminę przepływa pięć rzek: Wisła, Biała, Wapienica,
Jasienica, Iłownica.
Niezaprzeczalnym atutem Jaworza jest obecność na jego terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego-Szpitala Opieki Długoterminowej, w którym wykonywane są wszelkie zabiegi z zakresu fizykoterapii, balneoterapii, hydroterapii,
kinezyterapii, tlenoterapii, masaży wodnych i wiele innych.
Obiekt sportowy Orlik Jasienica, fot. Andrzej Świerkot
munalnej, w szczególności rozbudowę wodociągów, kanalizacji, sieci telefonicznej
i modernizację dróg.
Na pograniczu gminy Czechowice-Dziedzice i Chybia rozciąga się jedyny na terenie
województwa śląskiego rezerwat torfowiskowy „Rotuz”. To ostoja zagrożonego w Polsce gatunku – turzycy bagiennej. Występują tu także gatunki roślin naczyniowych m.in.
rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i rzadkie mszaki. W pobliżu rezerwatu przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków–Morawy–Wiedeń. Odcinek
IVa – nizinny o długości 9,4 km. Przez malownicze zakątki gminy przebiegają również
trzy lokalne trasy rowerowe – zielona „Dolina Wisły”, niebieska – „Dolina Podraj” i pomarańczowa – „Dolina Iłownicy” – o łącznej długości 56 km. Kolejny, wytyczony niedawno
Nastawiona na odwiedziny turystów gmina Jaworze proponuje im na początek wizytę
w Punkcie Informacji Turystycznej, który znajduje się na terenie malowniczo położonego Amfiteatru. Turyści znajdą w Jaworzu ponadto sporo ciekawych miejsc wartych
Świetna lokalizacja na szlaku drogowo-kolejowym z Bielska do Cieszyna, potencjał
gospodarczy i dobre warunki do dalszego rozwoju przemysłu turystycznego stanowią
o dużej atrakcyjności Jasienicy jako potencjalnego obszaru inwestycyjnego.
Urząd Gminy Jasienica
Jasienica 159, 43-385 Jasienica
tel. 33/815 22 31, fax. 33/815 30 02
e-mail: [email protected], www.jasienica.pl
Kolejną atrakcją gminy jest fakt, że można w niej (Jaworze Górne i Jaworze Nałęże)
skorzystać bezpłatnie z Wiat Góralskich z przygotowanym paleniskiem, gdzie każdy
może upiec kiełbasę nad ogniskiem i odpocząć słuchając szemrania górskich potoków.
W Jaworzu warto też odwiedzić jedyne na południu Polski „Muzeum Fauny i Flory
Morskiej” znajdujące się w Gimnazjum nr 1 oraz skansen przy ulicy Cyprysowej. Prócz
tego gmina ta szczyci się kilkoma ciekawymi zabytkami: klasycystycznym pałacem
Arnolda Saint-Genois d’Anneaucourt pochodzącym z 1793 roku, neorokokowym kościołem ewangelickim z lat 1909–1912, a także pozostałościami grodziska z epoki
żelaza na szczycie wzniesienia zwanego Młyńską Kępą.
Teren Jaworza obfituje nie tylko w typowe atrakcje turystyczne i możliwości rekreacji.
Z uwagi na swoje położenie i przepływające przez gminę cieki wodne gmina cieszy się
uznaniem wędkarzy. Na jej terenie istnieją też stawy hodowlane, których właściciele
oferują do sprzedaży głównie pstrągi oraz karpie.
Urząd Gminy Jaworze:
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 33/817 21 95; 33/817 25 34; 33/817 28 13, fax. 33/817 28 71
[email protected], www.jaworze.pl
Chata „Międzyrzecze”, fot. Andrzej Świerkot
W Rudzicy znajduje się galeria autorska plastyka Floriana Kohuta, gdzie oprócz interesujących obrazów gospodarza obejrzeć można liczną kolekcję polnych strachów,
zbieraną przez artystę przy współudziale mieszkańców gminy każdego roku. Od 21 lat,
zawsze w maju, galeria organizuje „Dzień Stracha Polnego”, gdzie obok barwnego korowodu, organizowany jest konkurs na wykonanie najciekawszego stracha polnego.
Stawy Adama Kłaptocza,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Pan Adam ryby hoduje od blisko 15 lat. „Ukryte” w uroczym
lesie dwa małe stawy zasilone
są wyjątkowo czystą wodą,
gdyż w okolicy nie ma żadnych
zabudowań. Adam Kłaptocz hoduje głównie karpia karmionego
wyłącznie własnym zbożem.
Sprzedaje też amura i tołpygę.
Całość hodowli trafia do indywidualnego odbiorcy, w dużej
mierze zawsze tego samego –
kto raz skosztuje mojej ryby, nie
chce już innej i zawsze do mnie
wraca – przekonuje pan Adam.
Gospodarstwo Rybackie
K. Wypiórkiewicz
i K. Rosner
Gospodarstwo działa od 1994 roku
jako spółka dwóch rodzin. Gospodaruje wspólnie na 300 ha stawów.
Gospodarstwo posiada jednak
dłuższą historię. Pierwsze stawy
były budowane od XVI wieku, jednakże większość w XIX wieku.
Wspólnie pracują synowie, jako
potencjalni następcy. Produkuje
się głównie karpia, ale oprócz
tego również: amura, szczupaka,
Gospodarstwo Rybackie K. Wypiórkiewicz i K. Rosner,
sandacza, suma, okonia, lina,
fot. Kazimierz Rosner
karasia, leszcza, płoć oraz od
trzech lat jesiotra. Gospodarstwo handluje głównie hurtowo z sieciami sklepów, jak również z innymi odbiorcami. Prowadzi także sprzedaż detaliczną całoroczną. Cała sprzedaż prowadzona jest w Ligocie we własnych magazynach. Gospodarstwo współpracuje
również z wędkarzami handlując z nimi wszystkimi gatunkami ryb, na zarybienie posiadanych przez koła zbiorników.
Ponadto, za dwa lata planowane jest zwiększenie oferty poprzez wybudowanie łowiska
karpiowego na prawie 50 ha stawie, dzięki pomocy unijnej ze środków Lokalnej Grupy
Rybackiej Bielska Kraina.
Gospodarstwo Rybackie Małgorzata i Bronisław Hess
Rodzinne gospodarstwo w Ligocie prowadzi chów i hodowlę ryb od ponad stu lat.
W kronice rodzinnej zapisano:
Andrzej Hess jesienią 1898 roku zakupił od szwagra Dzidy staw tzw. Hałcnowiec warunkowo o ile uda mu się usypać wał i doprowadzić wodę, o powierzchni 11,313 morgów
za 250 zł. reńskich za morgę. Na przedstawiony Starostwu wniosek zjechała na miejsce
Komisja już 12.12.1898 r. która przychyliła się do wniosku, zwłaszcza że żaden z sąsiadów nie zgłosił sprzeciwu ani zastrzeżeń. Mając zezwolenie i wolną rękę a co ważne
sprzyjającą zimę, oddał natychmiast w kontrakt sypanie wałów, wskutek czego roboty
ukończono w czerwcu 1898 roku.
Aktualnie gospodarstwo prowadzi czwarte już pokolenie – Małgorzata i Bronisław Hess.
Powierzchnia stawów po rozbudowie wynosi 17,00 ha. Obiekt zasilany jest wodą z Jasieniczanki poprzez Młynówkę Międzyrzecko-Ligocką, zrzut do Iłownicy. Corocznie w listopadzie i grudniu prowadzona jest w gospodarstwie bezpośrednia sprzedaż żywych
ryb, głównie karpia, ale także amura, lina, sandacza, szczupaka i karasia.
Paweł Myrczek
Gospodarstwo Pana Pawła
położone jest w południowo-wschodniej części Czechowic-Dziedzic (rejon ulic Zabiele
i Dębowa). W jego skład wchodzi 5 obiektów stawowych,
przyległe do nich magazyny
ziemne dla ryby handlowej
oraz magazyn pasz, sprzętu
rybackiego i transportowego.
Dojazd do magazynów ryb
i obiektów stawowych reali- Stawy Pawła Myrczka, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
zowany jest asfaltową drogą
gminną bez ograniczeń tonażowych i gabarytowych. W gospodarstwie produkowany
jest karp (narybek, kroczek, handlówka) oraz amur (kroczek, handlówka). Gospodarstwo
posiada tradycje hodowli karpia sięgające początku XX wieku. Hodowane ryby cieszą
się wysokimi walorami smakowymi, co związane jest z wysoką jakością wody oraz stosowaniem naturalnych pasz.
GMINA JASIENICA
Karol Kominek jest właścicielem stawu hodowlanego o powierzchni lustra 1,5 ha usytuowanego na granicy Jasienicy i Rudzicy w gminie Jasienica. Jego staw jest pierwszym z kompleksu
stawów hodowlanych, których łączna powierzchnia to blisko 70 ha. Karol Kominek zajmuje
się hodowlą karpia od kilkudziesięciu lat i sprzedaje go głównie odbiorcom indywidualnym.
Źródło przy kaplicy św. Wendelina, fot. Andrzej Świerkot
Ścieżka w Parku Zdrojowym, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Staw Karola Kominka, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Doskonałą atrakcję turystyczną na terenie gminy
stanowią szkółki ogrodnicze upiększające miejscowy krajobraz. Wielohektarowe gospodarstwa mogą
poszczycić się produkcją
ozdobnych krzewów i drzew
eksportowanych do wielu
krajów Europy. Gospodarze szkółek ogrodniczych
w ramach promocji gminy
organizują znane targi pn.
„Święto kwitnącej azalii”
i „Babie lato w ogrodzie”.
Na imprezach ogrodniczych Boisko klubu „Pasjonat Dankowice”,
gromadzą się wówczas ty- fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
siące miłośników kwiatów
i roślin ozdobnych z kraju i zagranicy.
GMINA WILAMOWICE
Pałac Kotulińskich, fot. Krzysztof Oremus, arch LGR Bielska Kraina
szlak rowerowy pozwala dotrzeć z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, poprzez Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej, aż na Słowację.
Na terenie Czechowic-Dziedzic znajduje się kilka cennych zabytków architektonicznych. Najmocniej wrośnięty w krajobraz i historię miasta jest kościół parafialny pw. św.
Katarzyny – najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Pierwsza drewniana sakralna
budowla istniała w tym miejscu już w 1447 roku. W latach 1722–1729 rozpoczęła się
budowa kościoła murowanego ufundowanego przez właściciela Czechowic Franciszka Karola Kotulińskiego i proboszcza Walentego Antoniego Martiusa. Innymi cennymi
budowlami sakralnymi na terenie gminy są: wybudowany w 1890 roku kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, zabrzeski
kościół pw. św. Józefa z 1787 roku, kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie z 1806 roku
i kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z roku 1877 w Bronowie. Z historią miasta
szczególnie związany jest rokokowy pałac
Kotulińskich z początku XVIII wieku. Wokół
pałacu znajduje się późnobarokowy park na
rzucie prostokąta z półkolistą aleją grabową
i bezcennymi pomnikami przyrody w postaci
lip kandelabrowych. Pałac i park mieszczą
obecnie restauracje i wart odwiedzenia, elegancki hotel.
Kościół św. Katarzyny,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Miasto
Czechowice-Dziedzice
zajmuje
wschodnią część gminy. Jego rozwój opierał
się głównie na przemyśle, m.in. rafineryjnym,
górniczym, metalurgicznym, zapałczanym.
Obecnie gospodarka miasta ewoluuje w kierunku nowych, innowacyjnych technologii, jak
produkcja biopaliw, przemysł lotniczy i samochodowy. Na obrzeżach Czechowic-Dziedzic
powstało lotnisko, działa Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości
i Innowacji, trwa budowa Śląskiego Centrum
Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lot-
Kąpielisko MOSIR, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
niczego. Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej jest rozbudowane zaplecze obsługi biznesu, na które składają się banki i ich oddziały, spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe, operatorzy pocztowi, urzędy, oddziały celne oraz
kancelarie notarialne, prawne, agencje i biura pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Rosnąca od kilku lat liczba mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice jest najlepszym
dowodem na to, że jest ona postrzegana jako atrakcyjne miejsce do życia. Z pewnością
warto tu zajrzeć i przekonać się o tym osobiście.
Urząd Miejski W Czechowicach-Dziedzicach:
Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32/214 71 10, fax. 32/214 71 82
e-mail: [email protected], www.czechowice-dziedzice.pl
Wilamowice posiadają niezwykle ciekawą historię, niepowtarzalny język, którym do dziś
posługują się jeszcze starsze osoby, które jednocześnie uczą młode pokolenie.
Dwór Bulowskich, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Historia Wilamowic rozpoczęła się w połowie XIII wieku, kiedy to na ziemie spustoszone
w czasie najazdu tatarskiego książę opolsko-raciborski Władysław I sprowadził osadników
z zachodu. Grupa kolonistów przybyła z terenów Flandrii i Fryzji i założyła osadę właśnie
w Wilamowicach. Prawa miejskie Wilamowice uzyskały w 1818 roku.
Gmina Wilamowice słynie z bogatego życia kulturalnego. Na jej terenie działa kilka zespołów regionalnych, orkiestry zaliczane do krajowej czołówki, a przy nich dziewczęce
grupy mażoretek. Folklor, niepowtarzalną kulturę Wilamowic oraz piękne kolorowe tradycyjne stroje wilamowskie prezentuje Zespół Regionalny „Wilamowice” oraz „Cepelia
Fil Wilamowice”.
Do najcenniejszych zabytków w gminie należy XIV-wieczny, wczesnobarokowy z wieloma elementami późnogotyckimi drewniany kościółek w Starej Wsi, datowany
na lata 1522–1530. Na zboczu w pobliżu kościoła znajduje się cmentarz,
a obok w drewnianym budynku starej
szkoły mieści się izba regionalna ze
zbiorami narzędzi rolniczych i rzemieślniczych oraz licznymi eksponatami XVIII
i XIX-wiecznymi.
Wartym zwiedzenia i coraz bardziej cenionym w Polsce jest kościół parafialny
w Wilamowicach. Charakteryzuje się imponującą, ponad 70-metrową wieżą oraz
wielkim drewnianym ołtarzem wykonanym przez wilamowickiego artystę ludowego Kazimierza Danka. Świątynia jest
miejscem kultu Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego za wstawiennictwem
którego wierni doznają łask cudownego
uzdrowienia.
Ołtarz w kościele parafialnym wykonany przez Kazimierza Danka, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Gospodarstwo
Rybno-Sadownicze „Huculak”
Rodzinne gospodarstwo rybno-sadownicze ”Huculak” prowadzone jest od kilku pokoleń. Położone jest na terenie
Międzyrzecza Dolnego (siedziba) oraz
Międzyrzecza Górnego w gminie Jasienica. Specjalizuje się w hodowli ryb,
głównie karpia, w mniejszych ilościach
amura, szczupaka, suma i lina.
Gospodarstwo prowadzi również uprawy sadownicze, w tym produkcję owoców: jabłek, gruszek i wiśni. Właściciele
dbają o wysoką jakość produktów, zgodnie z najnowszą wiedzą i wymaganiami fitosanitarnymi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona jest bezpośrednio w gospodarstwie.
Zapewniony jest również dowóz towaru na miejsce. e-mail: [email protected]
Stawy gospodarstwa „Huculak”, fot. Urszula Huculak
GMINA JAWORZE
Specjalistyczne
Gospodarstwo Rybackie
„Nałęże”
Jednym z inwestorów stawiających na hodowlę ryb jest w Jaworzu Pan Zdzisław Bylok. Jego
gospodarstwo rybackie zalicza
się do tych mniejszych, jednak – Specjalistyczne Gospodarstwo rybackie „Nałęże”,
jak twierdzi sam zainteresowa- fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
ny – w zupełności zaspokaja jego
ambicje w tym względzie. Gospodarstwo Pana Byloka, usytuowane w Jaworzu Nałężu,
ma powierzchnię 700 m2 lustra wody. Nastawione jest na hodowlę pstrąga tęczowego
i źródlanego. Powstało w 1995 roku, na bazie zrekultywowanego terenu po byłym wyrobisku żwirowym. Dzisiaj Zdzisław Bylok dostarcza swoje pstrągi głównie do odbiorców
detalicznych i restauracji. Nie myśli o poszerzeniu hodowli wychodząc z założenia, że
nie zawsze ilość jest najważniejsza.
– W moim gospodarstwie najważniejsza jest jakość – podkreśla Zdzisław Bylok.
GMINA WILAMOWICE
Mirosław Carbol
Pan Mirosław Carbol posiada
gospodarstwo
rolno-rybackie.
W Pisarzowicach gospodaruje
m.in. na jednym, półtorahektarowym stawie, w którym od 20 lat
produkuje głównie karpia, tołpygę i amura. Ryby skarmiane są
ekologicznym zbożem i sprzedawane głównie indywidualnym
odbiorcom.
Staw Mirosława Carbola,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach
Spółdzielnia prowadzi działalność
na terenie gminy Wilamowice –
zrzesza 25 członków, z których
19 świadczy pracę w spółdzielni.
Pracą Spółdzielni kieruje Zarząd,
a jego prezesem jest od 23 lat
mgr inż. Stanisław Tara.
Stawy RSP „Wyzwolenie”,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Spółdzielnia jako jedna z niewielu w województwie śląskim, a może jedyna, oprócz produkcji roślinnej prowadzi działalność handlową w trzech kierunkach:
–– trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – około 50 macior, sprzedaż tuczników –
około 1000 sztuk,
–– produkcji karpia na powierzchni 44 ha lustra wody, sprzedaż karpia handlowego – około 17 ton, jak również sprzedaż materiału obsadowego, tj. wylęg, wycier,
narybek i kroczek,
–– usługowy odchów kurek, 2 razy 40 tys. sztuk oraz sprzedaż jaj.
W produkcji roślinnej na powierzchni 143 ha uprawia się: rzepak ozimy (kontraktacja Bielma), oraz zboża – pszenica i jęczmień na potrzeby paszowe, a nadwyżka na sprzedaż.
Ponadto Spółdzielnia w ofercie posiada działki budowlane położone w atrakcyjnym terenie Pisarzowic.
Tadeusz Lubański
Tadeusz Lubański jest właścicielem położonego w miejscowości
Dankowice Gospodarstwa Rybackiego, które składa się z trzech
stawów: „Długi”, „Duży” i „Maleńki”,
o łącznej powierzchni ogroblowanej 2,4 ha, natomiast łączna powierzchnia lustra wody to 2,15 ha.
Gospodarstwo znajduje się w kompleksie 22 stawów o paciorkowym
systemie spustu wody. Co roku Stawy Tadeusza Lubańskiego,
wiosną stawy zarybiane są krocz- fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
kiem karpia w łącznej ilości około
2000 szt., amura około 70 szt. i szczupaka 20 szt. Jesienią w sprzyjających latach odławiane
jest ok. 3 ton ryb. W okresie zimowym stawy nie są zalewane. Wokół brzegów stawów utrzymywany jest pas trzcin o szerokości ok. 1,5 m, co umożliwia lęgi takim gatunkom ptaków jak
łyska, kurka wodna, kaczka krzyżówka, czernica, krakwa, perkozek. Tadeusz Lubański skarmia hodowane przez siebie ryby wyłącznie własną paszą – zbożem.
Stanisław Zdrowak
Miasto z lotu ptaka, fot. Janusz Moczulski
Gmina Wilamowice
leży na pograniczu
południowej części
Kotliny
Oświęcimskiej, u podnóża Beskidów, w powiecie
bielskim. W skład
gminy wchodzi miasto Wilamowice i pięć
sołectw: Pisarzowice, Dankowice, Stara
Wieś, Hecznarowice
i Zasole Bielańskie.
Korzystne
usytuowanie geograficzne
warunkuje jej bardzo
dobre walory przyrodnicze, gospodarcze, krajoznawcze, Kościół parafialny w Starej Wsi, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
a także turystyczne,
z niezwykle interesującą siecią stawów rybnych, łącznie zajmującą powierzchnię ponad 200 ha, w których prowadzona jest hodowla karpia. Wilamowice stanowią doskonałą bazę wypadową do większych miast tj.: Bielsko-Biała, Kraków, Wadowice czy
Katowice, do których jest zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów.
W tym roku RSP „Zwycięstwo” obchodzi 60-lecie istnienia. Obecnie zrzesza ona
54 członków. Od wielu lat prezesem Zarządu jest Jerzy Czudek, jednocześnie pełniący
w gminie funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
– Nie stosuję granulatu, przez co moje ryby mają smakowite mięso – zachwala pan Tadeusz – Może przyrost jest mniejszy, za to jakość gwarantowana.
Jasienica ze względu na swoje położenie i przepiękne krajobrazy jest doskonałym miejscem do uprawiania sportu i rekreacji. Przez teren gminy przebiegają ciekawe trasy rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności oraz szlaki piesze. Szczególną atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla miłośników jeździectwa i koni, jest przepięknie usytuowany ośrodek
„Czanki” w Międzyrzeczu Górnym, prowadzący naukę jazdy konnej dla dzieci i dorosłych.
Placówka dysponuje krytą ujeżdżalnią, tak, że sezon jeździecki trwa tu cały rok.
Gmina słynie także z hodowli ryb słodkowodnych, zwłaszcza karpia, a tradycje hodowlane w tym regionie sięgają kilku wieków wstecz. Oprócz słynnej fabryki mebli
i zakładu płytek ceramicznych zarejestrowanych jest tu ponad 1700 podmiotów gospodarczych. Plany inwestycyjne gminy zakładają dalszy rozwój infrastruktury ko-
Poza rybami RSP „Zwycięstwo” zajmuje się produkcją roślinną uprawiając rzepak, pszenicę, jęczmień i owies. Spółdzielnia prowadzona też własną stację CPN, sklep z częściami do maszyn rolniczych, zajmuje się wytwarzaniem donic i skrzynek balkonowych,
a nawet obróbką metali przy użyciu obrabiarek cyfrowych (obrabiane są m.in. podzespoły dla potrzeb firm produkujących samochody marki audi).
Adam Kłaptocz
Karol Kominek
Gmina Jasienica posiada trzy kompleksy sportowe w ramach programu „Moje Boisko –
Orlik 2012. Znajdują się one w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym.
W Jasienicy znajdują się 4 pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę nożną (2 trawiaste,
1 z trawy sztucznej, 1 z poliuretanu).
RSP „Zwycięstwo” ma swoją siedzibę w Jasienicy przy ulicy Strumieńskiej 829. Znaczna część działalności
produkcyjnej Spółdzielni to produkcja
karpia handlowego w kompleksie stawów o łącznej powierzchni lustra wody
wynoszącej blisko 24 hektary. Znajdujące się na terenie Rudzicy i Międzyrzecza Górnego stawy dają w sumie 25 ton
karpia handlowego i od 4 do 5 ton kroczka, a także ponad 2 tony amura. Ryby
skarmiane są zbożem produkowanym Stawy RSP „Zwycięstwo”,
przez Spółdzielnię i sprzedawane do fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
odbiorców hurtowych, ale też detalicznych – Spółdzielnia posiada własny punkt sprzedaży detalicznej w okolicach stawów.
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
Jaworze jednak to przede wszystkim rejon podgórski, gdzie po specjalnie przygotowanych do tego trasach – jak „Ścieżki Dydaktyczne”, prowadzących do ciekawych
miejsc, przebiegających przez parki krajobrazowe, dzięki którym można poznawać
uroki Jaworza oraz poprzez liczne szlaki turystyczne wiodące do Szczyrku, Brennej
czy też Bielska-Białej można bez przeszkód przechadzać się korzystając z ciszy, spokoju i zbawiennego wpływu przyrody na nasze samopoczucie.
Historia hodowli karpia w Bestwinie sięga XVI wieku. Ryba ta jest obecna nawet w herbie gminy Bestwina.
Pałac Habsburgów w Bestwinie, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Gmina Jaworze to malowniczo położony obszar w południowej części województwa
śląskiego, położony na pograniczu powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Już samo to
sprawia, że gmina charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową. Od południa
Jaworze graniczy z Brenną, od północy z Jasienicą, a od wschodu z Bielskiem-Białą.
W skład gminy Jaworze wchodzą przysiółki: Jaworze Średnie, Jaworze Dolne, Jaworze Górne i Jaworze Nałęże.
Tradycje uzdrowiskowe kontynuują obecne władze gminy, których celem jest doprowadzenie do uzyskania dla gminy statusu gminy uzdrowiskowej, a co się z tym wiąże
możliwość używania łącznie z nazwą miejscowości określenia „zdrój”. Od lat w tym
celu Jaworze zmienia swoje oblicze inwestując w tzw. infrastrukturę. W ostatnich latach w gminie powstały alejki spacerowe, odnowiono amfiteatr, zainwestowano w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Tutaj właśnie wyhodowano specjalną rasę karpia, tzw. Karpia Polskiego. Dokonał tego
w Kaniowie habsburski dzierżawca Adolf Gasch, absolwent Akademii Rolniczej w Hohenheim, który za swoje osiągnięcia otrzymał w 1880 roku złoty medal na wystawie
rolniczej w Berlinie. W 2002 roku w Kaniowie postawiono pomnik – głaz upamiętniający
działalność Adolfa Gascha, jego zasługi dla historii rybactwa i wpływ na obecny stan
rybackości obszaru LSROR.
Urząd Gminy Bestwina:
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
tel. 32/ 215 77 00, fax. 32/ 215 77 12,
e-mail: [email protected], www.bestwina.pl
RSP „Zwycięstwo”
RYBACY
Edward Chmielniak
Znajduje się tu też sporo interesujących zabytków. W samej Jasienicy warto zwrócić uwagę na kościół
parafialny św. Jerzego, wzniesiony
w 1787 roku i kilka drewnianych
chałup z XIX wieku o ciekawej konstrukcji zrębowej i słupowej. Wrażenie robią też dwie wille z końca XIX
wieku z pruskim murem oraz secesyjny budynek szkoły podstawowej
z 1910 roku.
Do zabytków zalicza się również wspomniany Park Starodrzewia oraz park lipowy
pszczelarzy z działką miododajną.
Kompleks wodny w Kaniowie, fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
niło się uprzemysłowienie sąsiednich
miast: Bielska i Skoczowa, a także
powstanie szosy cesarskiej i linii kolejowej. W 1881 roku powstała tu filia szwajcarskiej fabryki mebli giętych Thonet-Mundus, rozbudowana
w 1913 roku w duży zakład zatrudniający 700 robotników i produkujący 300 tys. sztuk mebli rocznie. Dziś
to Paged Meble S.A. Produkowane
tu meble są znane i cenione na całym świecie.
Ogrody w Pisarzowicach,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
W Pisarzowicach znajduje się zmodernizowany w ostatnich latach dawny dwór Bulowskich z XVII wieku.
Miłośnicy jazdy konnej mogą wybrać się do Wilamowic czy Starej Wsi, gdzie znajdują
się gospodarstwa agroturystyczne oferujące naukę jazdy konnej. Właściciele dysponują
zapleczem gastronomicznym oraz miejscami noclegowymi. Istnieje również możliwość
grillowania i wędkowania.
Malownicze zakątki gminy, czyste powietrze, stawy, rzeki i lasy stanowią znakomitą
bazę rekreacyjną dla szukających ciszy i wypoczynku.
Gmina Wilamowice współpracuje z wieloma gminami i miastami w Europie. Efektem
jest wymiana zespołów artystycznych, młodzieży szkolnej, wspólna organizacja imprez
kulturalnych, współpraca w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Do miast partnerskich należą: Rajeckie Teplice i Horna Suca ze Słowacji, Dolni Benesov
z Czech, Kisujszallas z Węgier, Żupanja, Klanjec i Klostar Ivanic z Chorwacji. Kulturę
i zwyczaje zaprzyjaźnionych narodów mieszkańcy Gminy Wilamowice i licznie przybywający Goście mogą
podziwiać podczas tradycyjnej, corocznej imprezy
plenerowej „Wilamowskie
Śmiergusty”. Zapraszamy
do Gminy Wilamowice.
Gospodarstwo Rybackie
Szramek
GMINA BESTWINA
Jest to rodzinne przedsiębiorstwo
cieszące się ponad stuletnią tradycją.
Głównym przedmiotem działalności
jest chów ryb słodkowodnych. W stawach gospodarstwa spotkać można
królewskiego karpia, amura, tołpygę,
lina, jazia oraz szczupaka i sandacza.
Ryby oferowane są w sprzedaży hurtowej i detalicznej.
40.
41.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poza hodowlą gospodarstwo świadczy także usługi specjalistycznego Widok z lotu ptaka na gospodarstwo Szramek,
fot. Karol Szramek
transportu żywych ryb. Na terenie gospodarstwa prowadzona jest również sprzedaż pasz dla ryb. Praca przy rybach jest dla
rodziny Szramek czymś więcej, niż tylko pracą… jest dla nich – jak sami to podkreślają –
radością, pasją, a i często dużym wysiłkiem.
– Każdego dnia staramy się, aby naszym rybom niczego nie brakowało… To dlatego
nasi klienci cenią sobie ich jakość i smak – tłumaczy Karol Szramek.
www.rybyszramek.pl
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Krzysztof Kopeć
Gospodarstwo Rolno – Rybackie
Krzysztofa Kopcia znajduje się w Międzyrzeczu Dolnym, w gminie Jasienica, tuż przy drodze do miejscowości
Ligota. Pan Krzysztof gospodaruje na
dwóch stawach o łącznej powierzchni
lustra wody wynoszącej około 2 ha. Hoduje głównie karpia, chociaż zdarza się,
że wyławia również szczupaki i tołpygi.
Ryby skarmiane są zbożem pochodzącym z własnej uprawy, i sprzedawane
odbiorcom indywidualnym na Śląsku.
Staw Stanisława Zdrowaka,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
DANE TELEADRESOWE RYBAKÓW
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Stawy Krzysztofa Kopcia,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Krzysztof Kopeć oprócz tego zajmuje się produkcją roślinną, a także jest
właścicielem młyna, którego tradycje sięgają pierwszej połowy XVIII wieku.
Piotr Fuchs
Urząd Gminy
W Wilamowicach:
Rynek 1,
43-330 Wilamowice
tel. 33/812 94 30;
33/33 812 94 32,
fax. 33/812 94 31
e-mail: [email protected],
www.gmina.wilamowice.pl
Śmiergust w Wilamowicach,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Stawy Pana Stanisława Zdrowaka
mieszczą się w Starej Wsi, w gminie Wilamowice. Jest to „Staw
młyński” o powierzchni 1,7 ha,
„Staw pod domem” o powierzchni
0,60 ha i „Staw Zdrowak” o powierzchni 2,0 ha. Stawy słyną
z dobrej jakości produktu hodowanego na naturalnym pokarmie,
przez co odbiorcy doceniają walory smakowe hodowanych tutaj ryb.
Stawy Piotra Fuchsa,
fot. Krzysztof Oremus, arch. LGR Bielska Kraina
Gospodarstwo Pana Piotra specjalizuje się w hodowli karpia konsumpcyjnego. Sprzedaż detaliczna
prowadzona jest na terenie Bielska-Białej przy ul. Michałowicza (stoisko
indywidualne), jak również na terenie
gospodarstwa w okresie przedświątecznym. Sprzedaż hurtowa możliwa
w okresie odłowów tj. październik – listopad. Gospodarstwo posiada certyfikat w zakresie dobrostanu i humanitarnego obchodzenia się z rybami, jak
również prowadzone jest pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Gospodarstwo Rybackie Adamaszek Franciszek
43-512 Bestwina ul. Plebańska 10
Gospodarstwo Rybackie Chmielniak Dariusz
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 34
Gospodarstwo Rybackie Chrapek Łukasz
43-512 Bestwina ul. Wydrzyniec 4
Gospodarstwo Rybackie Chromik Władysław
43-512 Janowice ul. Janowicka 25
Gospodarstwo Rybackie Ciszczoń Kazimiera i Marian
43-512 Janowice, ul. Janowicka 67
Gospodarstwo Rybackie Cofała Tomasz
43-512 Bestwinka ul. Gandora 10
Gospodarstwo Rybackie Czech Zofia
43-512 Bestwina ul. Hallera 12
Gospodarstwo Rybackie Fajkis Lesław
43-512 Bestwina ul. Konopnickiej 50
Gospodarstwo Rybackie Faruga Grzegorz
43-512 Bestwinka ul. Podpolec 4
Gospodarstwo Rybackie Firganek Kazimierz
43-512 Bestwina ul. Witosa 133
Gospodarstwo Rybackie Firganek Tadeusz
43-512 Bestwina ul. Hallera 39
Gospodarstwo Rybackie Furczyk Jan
43-512 Bestwinka ul. Gandora 23
Gospodarstwo Rybackie Furczyk Waleria
43-512 Bestwina ul. Witosa 73
Gospodarstwo Rybackie Gac Stanisław
43-512 Bestwina ul. Hallera 45
Gospodarstwo Rybackie Gajda Edward
43- 512 Janowice ul. Janowicka 41
Gospodarstwo Rybackie Gola Czesław
43-512 Bestwina ul. Witosa 139
Gospodarstwo Rybackie Góra Antoni
43-512 Bestwina, ul. Gospodarska 38
Gospodarstwo Rybackie Góra Antoni, Góra Przemysław
43-512 Bestwina, ul. Gospodarska 38
Gospodarstwo Rybackie Góra Leon
43-512 Kaniów ul. Młyńska 12
Gospodarstwo Rybackie Górka Roman
43-512 Bestwina ul. Krakowska 4
Gospodarstwo Rybackie Grzybowski Leszek
43-512 Janowice ul. Janowicka 90
Gospodarstwo Rybackie Hałas Antoni
43-512 Bestwina ul. Witosa 94
Gospodarstwo Rybackie Jonkisz Marcin i Agata
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 52
Gospodarstwo Rybackie Jopek Dariusz
43-512 Bestwina ul. Studziennik 4
Gospodarstwo Rybackie Kędzior Józef
43-512 Bestwinka ul. Gandora 35
Gospodarstwo Rybackie Kłoda Mirosław
43-512 Bestwina, ul. Gospodarska 4
Gospodarstwo Rybackie Kłoda Tomasz
43-512 Bestwina ul. Witosa 104
Gospodarstwo Rybackie Konior Aleksandra
43-512 Bestwina ul. Hallera 55
Gospodarstwo Rybackie Korycinski Mieczysław
43-512 Kaniów ul. Czechowicka 19
Gospodarstwo Rybackie Kowalska Anna
43-512 Bestwinka ul. Gandora 17
Gospodarstwo Rybackie Kraus Krzysztof
43-512 Bestwina ul. Witosa 140
Gospodarstwo Rybackie Kubik Mateusz
43-512 Bestwina ul. Bielska 80
Gospodarstwo Rybackie Lasek Adam, Szymon Lasek
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 62
Gospodarstwo Rybackie Maga Józef
43-512 Bestwina ul. Kościelna 28
Gospodarstwo Rybackie Maga Tadeusz
43-512 Bestwinka ul. Gandora 33
Gospodarstwo Rybackie Maroszek Łukasz
43-512 Bestwina ul. Witosa 107
Gospodarstwo Rybackie Mika Adam
43-512 Kaniów ul. Czechowicka 3
Gospodarstwo Rybackie Mika Bolesław
43-512 Bestwina ul. Magi 2
Gospodarstwo Rybackie Miodoński Antoni
43-512 Janowice ul. Janowicka 288
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Gospodarstwo Rybackie Mynarska Bogusława
43-512 Bestwina, ul. Spokojna 8
Gospodarstwo Rybackie Nycz Stanisław
43-512 Janwice ul. Graniczna 11b.
Gospodarstwo Rybackie Nycz Stanisław
43-512 Janowice ul. Graniczna 42
Gospodarstwo Rybackie Orłowska Urszula
43-512 Bestwina ul. Krakowska 177
Gospodarstwo Rybackie Owczarz Andrzej
43-512 Bestwina ul. Witosa 97
Gospodarstwo Rybackie Pasierbek Zbigniew i Danuta
43-512 Bestwina ul. Witosa 135
Gospodarstwo Rybackie Pawełko Adam
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 42
Gospodarstwo Rybackie Pawełko Jarosław
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 46
Gospodarstwo Rybackie Prymula Ewa
43-512 Bestwinka ul. Gandora 6
Gospodarstwo Rybackie Puchałka Edward
43-512 Kaniów ul. Krzywolaków 46
Gospodarstwo Rybackie Radwan Stanisław i Cecylia
43-512 Bestwina ul. Witosa 177
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom”
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 11
Gospodarstwo Rybackie Rychta Kazimierz
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 8
Gospodarstwo Rybackie Sajdak Roman
43-512 Bestwina, ul. Hallera 29
Gospodarstwo Rybackie Sowa Andrzej
43-512 Kaniów ul. Furczyka 4
Gospodarstwo Rybackie Stanclik Antoni
43-512 Bestwina ul. Krakowska 78
Gospodarstwo Rybackie Stanclik Czesław
42-512 Bestwina ul Witosa 73
Gospodarstwo Rybackie Stanclik Jan i Celina
43-512 Bestwina ul. Witosa 63
Gospodarstwo Rybackie Szlosarczyk Franciszek
43-512 Bestwinka ul. Gandora 19
Gospodarstwo Rybackie Szlósarczyk Janusz
43-512 Bestwina ul. Hallera 18
Gospodarstwo Rybackie Szwed Marcin i Iwona
43-512 Kaniów ul. Kóski 26
Gospodarstwo Rybackie Ślosarczyk Aleksander
43- 512 Bestwina, ul. Witosa 90
Gospodarstwo Rybackie Ślosarczyk Zbigniew
43-512 Bestwina ul. Sucharskiego 21
Gospodarstwo Rybackie Ślósarczyk Sławomir
43-512 Janowice ul. Janowicka 86
Gospodarstwo Rybackie Wandziura Czesław
43-512 Bestwina ul. Spokojna 4
Gospodarstwo Rybackie Wawrzyczek - Kruk Anna
43- 512 Bestwina, ul. Gospodarska 26
Gospodarstwo Rybackie Wąsik Marzena
43-512 Bestwina ul. Gospodarska 66
Gospodarstwo Rybackie Wilczek Wojciech
43-512 Bestwina ul. Hallera 38
Gospodarstwo Rybackie Wróbel Józef
43-512 Bestwinka ul. Sportowa 34
Gospodarstwo Rybackie Zdrowak Marian
43-512 Bestwina ul. Leśna 25
Gospodarstwo Rybackie Żaczek Jacek
43-512 Bestwinka ul. Gandora 29
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
Gospodarstwo Rybackie Chmielniak Edward
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
GMINA JASIENICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Wyspiańskiego 17/40
23.
2.
Gospodarstwo Rybackie Dzida Antoni
43-502 Bronów ul. Księdza Kunza 13
24.
3.
Gospodarstwo Rybackie Hess Małgorzata i Bronisław
4.
5.
6.
7.
8.
GMINA JAWORZE
1.
25.
26.
27.
28.
29.
Gospodarstwo Rybackie Barański Dariusz
43-394 Iłownica 83
Gospodarstwo Rybackie Bogacz Wiesław
43-385 Jasienica 809
Gospodarstwo Rybackie Brychcy Antonii
43-392 Międzyrzecze Dolne 59
Gospodarstwo Rybackie Fuchs Andrzej
43-392 Międzyrzecze Dolne 63
Gospodarstwo Rybackie Fuchs Piotr
43-392 Międzyrzecze Dolne 132
Gospodarstwo Rybackie Handzel Bogumiła
43-394 Iłownica 50
Gospodarstwo Rybackie Hess Aleksander
43-392 Międzyrzecze Dolne 146
Gospodarstwo Rybackie Hoffman Maria
43-392 Międzyrzecze Dolne 173
Gospodarstwo Rybackie Huculak Zofia
43-392 Międzyrzecze Dolne 177
Gospodarstwo Rybackie Jankowska Marta
43-385 Jasienica 158
Gospodarstwo Rybackie
Kalika Zofia w Międzyrzeczu Dolnym
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Bestwińska 6/11
Gospodarstwo Rybackie Karpińska Katarzyna
43-392 Międzyrzecze Dolne 252
Gospodarstwo Rybackie Kenig Leopold
43-386 Łazy 113
Gospodarstwo Rybackie Kołoczek Marcin
43-392 Międzyrzecze Dolne 54
Gospodarstwo Rybackie Kominek Tomasz
43-385 Jasienica 144
Gospodarstwo Rybackie Kopeć Krzysztof
43-392 Międzyrzecze Dolne 74
Gospodarstwo Rybackie Kopeć Ireneusz
43-391 Mazańcowice 328
Gospodarstwo Rybackie Szramek
43-394 Landek 39
Gospodarstwo Rybackie Szramek-Urbaniak Anna
w Landeku
43-384 Jaworze ul. Wapienicka 476
Gospodarstwo Rybackie Tomiczek Danuta
43-394 Iłownica 170
Gospodarstwo Rybackie Urbaniec Marek
43-392 Międzyrzecze Dolne 138
Gospodarstwo Rybackie Waleczek Grzegorz
43-386 Świętoszówka 142
Gospodarstwo Rybackie Wardas Józef
43-394 Iłownica 39
P.P.H.U. „KORZEC” s.c.
43-392 Międzyrzecze Górne 165
Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu
Gospodarstwo Landek
43-394 Landek 47
Polski Związek Wędkarski w Jasienicy
43-386 Biery ul. Stawowa 270
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolnik”
43-392 Międzyrzecze Górne 165
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo”
43-385 Jasienica 829
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
43-386 Świętoszówka, Grodziec 3
Specjalistyczne Gospodarstwo Rybackie „NAŁĘŻE”
43-384 Jaworze ul. Cisowa 116
GMINA WILAMOWICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
43-518 Ligota ul. Zabrzeska 5
Gospodarstwo Rybackie Kłaptocz Adam
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Wiewiórcza 4
Gospodarstwo Rybackie Kłaptocz Łukasz
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Miarki 15
Gospodarstwo Rybackie Kołoczek Stanisław
43-518 Ligota ul. Wspólna 2
Gospodarstwo Rybackie Kraus Jan
43-518 Ligota ul. Bielska 11
Gospodarstwo Rybackie Myrczek Paweł
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Prusa 20
Gospodarstwo Rybackie Plewik Jacek
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Wodna 18
Gospodarstwo Rybackie Pokładnik Adam
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zabiele 15
Gospodarstwo Rybackie Sieńczak Janusz
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zacisze 11
Gospodarstwo Rybackie Stusek Józef
43- 502 Bronów ul. Rudzicka 13
Gospodarstwo Rybackie Szczyrbowski Czesław
43-502 Bronów ul. Zbożowa 8
Gospodarstwo Rybackie Wojciech Stanisław
43-518 Ligota ul. Młynarska 9
Gospodarstwo Rybackie
Wypiórkiewicz Krzysztof, Kazimierz Rosner
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Kaniowska 19a
Gospodarstwo Rybackie Żoczek Wojciech
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Potoczna 1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Gospodarstwo Rybackie Carbol Mirosław
43-332 Pisarzowice ul. Bociania 1
Gospodarstwo Rybackie Chmielniak Ewa i Marek
43-330 Stara Wieś ul. Pielgrzymów 8
Gospodarstwo Rybackie Chmielniak Helena
43-331 Dankowice ul. Bielska 11
Gospodarstwo Rybackie Domasik Bożena
43-331 Dankowice ul. Św. Wojciecha 15
Gospodarstwo Rybackie
Florczak Beata, Szczerbowska Teresa
43-331 Dankowice ul. M. Kolbe 25
Gospodarstwo Rybackie Gasidło Paweł
43-330 Hecznarowice ul. Odsole 146
Gospodarstwo Rybackie Hoder Sławomir
43-331 Dankowice ul. Mickiewicza 51
Gospodarstwo Rybackie Jonkisz Franciszek
43-331 Dankowice ul. Kościelna 4
Gospodarstwo Rybackie Jonkisz Stanisław,
43-334 Dabjiwuce ul. Św. Wojciecha 35
Gospodarstwo Rybackie Kluka Krystyna
43-331 Dankowice ul. Św. Mickiewicza 45
Gospodarstwo Rybackie Kubiczek Stanisław
43-332 Pisarzowice ul. Szkolna 66
Gospodarstwo Rybackie Kyrcz Barbara
43-331 Dankowice ul. Polna 35
Gospodarstwo Rybackie Lubański Tadeusz
43-331 Dankowice ul. Bielska 19
Gospodarstwo Rybackie Michalik Henryk
43-330 Stara Wieś ul. Lipowa 36
Gospodarstwo Rybackie Mynarski Tomasz
43-330 Stara Wieś ul. Dolna 13
Gospodarstwo Rybackie Nawrocki Paweł
43-330 Stara Wieś ul. Cicha 7
Gospodarstwo Rybackie Nowak Marian
43-330 Stara Wieś ul. Mickiewicza 14
Gospodarstwo Rybackie Nycz Eugeniusz
43-330 Stara Wieś ul. Rybacka 3
Gospodarstwo Rybackie Nycz Józef
43-330 Stara Wieś ul. Dolna 5
Gospodarstwo Rybackie Nycz Piotr
43-330 Stara Wieś ul. Bestwińska 17
Gospodarstwo Rybackie Nycz Stanisław
43-330 Stara Wieś ul. Dolna 10
Gospodarstwo Rybackie Nycz Tomasz
43-331 Dankowice ul. Kościelna 8
Gospodarstwo Rybackie Nycz Zbigniew
43-330 Stara Wieś ul. Dolna 54
Gospodarstwo Rybackie Pieczka Kazimierz
43-330 Stara Wieś ul. Cicha 5
Gospodarstwo Rybackie
Stanclik Kazimierz, Stanclik Adam
43-330 Stara Wieś ul. Młyńska 7
Gospodarstwo Rybackie Szlosarczyk Jacek
43-330 Stara Wieś ul. Kamieniec 5
Gospodarstwo Rybackie Szlosarczyk Mieczysław
43-332 Pisarzowice ul. Dolna 50
Gospodarstwo Rybackie Świątek Tomasz
43-332 Pisarzowice ul. Słodka 9
Gospodarstwo Rybackie Ulbrich Stanisław
43-330 Stara Wieś ul. Zakręty 1
Gospodarstwo Rybackie Wojciech Jacek
43-330 Stara Wieś ul. Dolna 8
Gospodarstwo Rybackie Wróbel Janusz
43-331 Dankowice ul. św. Maksymiliana Kolbe 47
Gospodarstwo Rybackie Zdrowak Stanisław
43-330 Stara Wieś ul. Św. Pańska 38
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp”
43-330 Stara Wieś ul. Starowiejska 49
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie”
43-332 Pisarzowice, ul. Pańska 30
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
43-330 Wilamowice ul. Spółdzielcza 2

Podobne dokumenty