Lp. Podstawa Opis jedn.o bm. Obmiar Cena jedn. Wartość 1 KNR 2

Transkrypt

Lp. Podstawa Opis jedn.o bm. Obmiar Cena jedn. Wartość 1 KNR 2
Lp.
Podstawa
Opis
1
KNR 2-02 0607-01
analogia
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
poziome podposadzkowe - izolacja pod płyte żelbetową
na istn. podbudowie betonowej 2x folia PE Krotność = 2
2
KNR 2-02 0205-01
analogia
Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem
pompy do betonu - posadzka przemysłowa zbrojona gr.
18cm zacierana na gładko
3
KNR 2-02 0290-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane fi 16mm
jedn.o
bm.
Obmiar
m2
668,85
m3
120,393
t
21,135
Cena jedn.
Wartość
0,00

Podobne dokumenty