RM_instrukcja_FIR_ZK

Transkrypt

RM_instrukcja_FIR_ZK
dr hab. Radosław Mącik
Opis wykonania projektu z przedmiotu Zachowania konsumentów dla studentów I roku
Finansów i Rachunkowości
Zasady wykonania projektu
1. Projekt wykonywany jest w PARACH, para to 2 osoby, a nie 3 lub 4. Inna liczebność grupy
wymaga powodu i mojej zgody. Bez zgody projekt nie zostanie przyjęty.
2. Przed wywiadem należy WYDRUKOWAĆ: scenariusz [w kolorze – inaczej nie widać oznaczeń],
karty technik wspomagających, arkusz danych demograficznych.
3. Jedna osoba z pary prowadzi wywiad (pełni rolę Indagatora w IDI), druga – dokonuje
transkrypcji. Obie analizują uzyskane rezultaty i opisują realizację wywiadu zgodnie z
dołączonymi wytycznymi.
4. OSOBA BADANA: „zwyczajny konsument”, osoba korzystająca z telefonu komórkowego,
pożądane również z internetu, nie pracująca jako sprzedawca, marketer, informatyk,
psycholog, socjolog, badacz rynku/opinii. PREMIA w postaci lepszej oceny za wywiad z osobą
w wieku 50+.
5. Indagator powinien zapoznać się z przykładowymi wywiadami i zasadami prowadzenia
wywiadu - dołączone
6. Wywiad należy nagrać audio (i potem transkrybować), a wypełnione karty – sfotografować.
Telefon komórkowy jest wystarczającym sprzętem do realizacji wywiadu.
7. Pliki należy spakować do archiwum w formacie ZIP (wszystkie do jednego archiwum, nie
przyjmuję plików w formacie RAR, TAR itd.), Nazwa pliku: Nazwisko1_Nazwisko2_IDI.zip
Rozmiar piku archiwum nie może przekroczyć 25MB. Zawartość archiwum:
a. Plik audio z nagraniem (preferowany format: MP3, M4A lub podobny – w razie
potrzeby plik skonwertować narzędziem http://media.io/pl/ do mniejszej objętości)
b. Dokument DOC, DOCX lub ODT z transkrypcją (PDF nie przyjmuję), w transkrypcji
wypowiedzi indagatora wytłuszczone (bold), respondenta – zwykłą czcionką
c. Fotografie kart – 4 szt. (w oddzielnych plikach JPG, PNG itp. – zdjęcia powinny być
ostre i nie poruszone, poziom kompresji obrazu powinien być tak ustawiony, żeby
pliki miały nie więcej niż 1-1,5MB każdy)
d. Fotografia arkusza danych demograficznych – j.w.
e. OPCJONALNIE: Fotografia scenariusza – j.w. (jeśli na scenariuszu czyniono jakieś
notatki, dopiski itd.)
f. Sprawozdanie z wywiadu wg. wytycznych
8. Plik archiwum należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] , z tematem
wiadomości: [IDI_FIR] Nazwisko1 Nazwisko2 (ważne: maile będą przetwarzane przez filtry,
błędny temat może spowodować trudności z odnalezieniem wiadomości). Uwaga: podany
adres to adres odrębny od „zwykłego adresu służbowego”.
9. Nie kasować przesłanej wiadomości z folderu WYSŁANE do momentu uzyskania oceny z
projektu.
Zasady prowadzenia wywiadu przez indagatora (skrót):







Zachowanie w pełni neutralne wobec respondenta i jego reakcji.
Nie prezentowanie własnego stosunku do badanej tematyki.
Należy sprawiać wrażenie osoby zaciekawionej każdą wypowiedzią i reakcją (ale naturalnie, a
nie teatralnie).
Używać komunikatywnego i dostosowanego do badanego języka, jeśli badany czegoś nie
rozumie, podjąć próbę wyjaśnienia pojęcia.
Nie odczytywanie dosłowne pytań ze scenariusza bez potrzeby, pomijanie pytań na które
odpowiedź padła spontanicznie PRZED ich zadaniem, bo wynikało to z kontekstu.
Stawianie pytań otwartych, posługiwanie się dodatkowymi pytaniami (niebieskie w
scenariuszu) wtedy kiedy potrzeba, nie mechanicznie.
Kontrolowanie czasu wywiadu by zrealizować cały scenariusz
Zasady sporządzenia transkrypcji:





wypowiedzi indagatora wytłuszczone (bold), respondenta – zwykłą czcionką, każda
wypowiedź – odrębny akapit
fragmenty nieczytelne oznaczone […]
reakcje emocjonalne typu śmiech oznaczone [śmiech] itd.
wstawianie w tekst transkrypcji znaczników czasu w formacie [mm:ss], np. [05:00], co 5
minut a także na początku i końcu realizacji technik wspomagających – sygnalizacja, że nie
było rozmowy pomiędzy znacznikami
gotową transkrypcję czyta indagator słuchając jednocześnie nagrania – wyłapane błędy i
nieścisłości należy poprawić
Sprawozdanie z wywiadu MUSI zawierać:






oznaczenie ról w grupie,
data i godzina rozpoczęcia wywiadu
czas trwania wywiadu
informację o badanym – przepisaną z arkusza danych demograficznych – dołączony wzór do
użycia
wnioski co do (ok. 2-3 stron łącznie):
o zaobserwowanych charakterystycznych cech zachowań zakupowych badanego
o najciekawszych wypowiedzi, faktów i opinii badanego – rzeczy, których nie
spodziewaliście się usłyszeć – kilka cytatów z transkrypcji
o stereotypowych opinii i zachowań badanego – j.w.
o samooceny wykonania zadania przez grupę
o wyłapanych EX-POST popełnionych błędach w trakcie realizacji projektu
Początek sprawozdania wg wzoru na następnej stronie:
Sprawozdanie z mini IDI
Indagator
__________________________________
Transkrybent
__________________________________
Data i godzina wywiadu
_____________________
Czas trwania wywiadu
_____________________
Respondent:
wiek __________ lat
płeć K / M