Św. Juda Tadeusz- patron spraw beznadziejnych

Komentarze

Transkrypt

Św. Juda Tadeusz- patron spraw beznadziejnych
GAZETKA PARAFIALNA *nr 20* 30.03.2014
POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Św. Juda Tadeusz- patron spraw beznadziejnych
ŻYCIORYS ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
Święty Juda został nazwany Tadeuszem dla
odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z
Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i
Kleofas (zwany także Alfeuszem), a braćmi
Święty Jakub - pierwszy biskup Jerozolimy,
Józef i Święty Szymon. Spokrewniony był z
Panem Jezusem, ponieważ matka Jego, Maria
Kleofasowa, była cioteczną siostrą Matki
Chrystusa.
Rodzice Świętego Judy, jak również i jego
bracia, całym sercem byli oddani sprawie
głoszenia Ewangelii; towarzyszyli Zbawicielowi
podczas Jego działalności apostolskiej. Ojciec
Świętego Judy Tadeusza, Kleofas - brat Świętego
Józefa, Opiekuna i Piastuna Jezusa, był wiernym
uczniem Chrystusowym, jednym z tych dwu,
którym
Zbawiciel
–
po
swoim
zmartwychwstaniu – ukazał się w drodze z Jeruzalem do Emaus. Kleofas –
umęczony przez Żydów z powodu otwartego i śmiałego wyznawania
Zmartwychwstania Pańskiego – został uwieńczony koroną męczeńską. Matkę
Apostoła spotykamy w Biblii pod imieniem Marii Kleofasowej, którą Ewangelia
nazywa siostrą Matki Chrystusowej, co oznacza tyle, że była Jej krewną. To ona stała
pod krzyżem Jezusowym, a po Jego śmierci zatroszczyła się o Jego Ciało. Jej święte
szczątki spoczywają w Yerulis i słyną wielkimi cudami.
W ten sposób Święty Tadeusz był i ze strony matki, i ze strony Świętego Józefa
spokrewniony z Chrystusem. Wychowany w domu rodzicielskim z największą
troskliwością na pobożnego i niewinnego młodzieńca, miał szczęście przestawać z
Jezusem. Wielka pokora Świętego jaśnieje szczególniej w jego Liście apostolskim.
Daleki od tego, by się mienić krewnym Jezusa, jak było w istocie, nazywa sam siebie
Jego sługą. Odznaczał się wielką gorliwością dla nauki Chrystusowej i dla sprawy
zbawienia dusz. Apostołował wśród wielu utrapień i prześladowań w Judei, Samarii,
Idumei, a najwięcej w Mezopotamii. W tej to krainie, według podania, „dzikie i
swawolne ludy doprowadził do naprawy obyczajów i poddał słodkiemu jarzmu
nauki Chrystusowej". Według św. Paulina z Noli apostołował on także w Afryce. W
czasie swoich podróży zapalił wiele dusz ogniem miłości i wiele z nich zjednał dla
Zbawiciela; jaśniał mocą czynienia cudów. Nic też dziwnego, że wzmagała się ku
niemu nienawiść niewiernych i to ona właśnie była przyczyną jego męczeńskiej
śmierci. Ciało Świętego Judy zastało z czasem przewiezione do Rzymu i do dziś
znajduje się w Bazylice Świętego Piotra, gdzie doznaje wielkiej czci. Papież Paweł III,
w brewe z 22 września 1548 r., udzielił odpustu zupełnego tym, którzy odwiedzają
jego grób w dniu jego święta, czyli 28 października.
Od najdawniejszych czasów św. Juda Tadeusz uchodził za patrona w sprawach
beznadziejnych, a doświadczenie pokazało tysiące razy, że nabożeństwo do niego i
jego wstawiennictwo znalazło u Boga cudowne wysłuchanie nawet w takich
okolicznościach, gdy już – według ludzkiej rachuby – żadnej nadziei nie było.
U Świętej Brygidy czytamy, że sam Jezus polecił jej, by się z wielką ufnością
zwracała do Świętego Judy Tadeusza. U jednego z mistrzów życia duchownego
czytamy: „Cześć Świętego Judy Tadeusza wiele ucierpiała dla wspólności imienia z
Judaszem – zdrajcą i dlatego Zbawiciel chce podnieść w sercach ludzkich cześć ku
temu świętemu, udzielając za jego przyczyną i orędownictwem pomocy tym, którzy
się znajdują w rozpaczliwie trudnym położeniu. Zaiste, Ręka Pańska dotknęła tych,
którzy czci tego Apostoła ubliżyli.
Jeden z pisarzy zaświadcza: „Między czcicielami Świętego Tadeusza chyba niewielu
znajdziesz takich, którzy by w tym świętym Apostole nie znaleźli natychmiastowej
pomocy: w chorobach, w najcięższych pokusach, w najbardziej zakorzenionych
złych nałogach, nawet w rozpaczy, w uciskach, smutkach, niedostatku, w zniewadze,
w ubóstwie, a nawet w okolicznościach, gdzie w ogóle pomoc wydała się już
niemożliwą”.
Wspaniały przykład nabożeństwa ku temu Apostołowi dał św. Bernard z Clairvaux,
który całe swoje życie czcił relikwie św. Judy, a przed śmiercią polecił, aby mu po
śmierci położono je na piersi do grobu. Chciał bowiem i po śmierci mieć w tym
Apostole możnego opiekuna, tak jak za życia miał w nim obrońcę anielskiej cnoty i
wielkiego orędownika we wszelakich potrzebach.
Jest rzeczą stwierdzoną, że kto się w najtrudniejszych okolicznościach życia do
Świętego Judy Tadeusza z wiarą udaje, to na pewno dozna pomocy. Jeśli nie otrzyma
tej łaski, o którą prosi, to otrzyma umocnienia na duszy, by krzyż swój z poddaniem
się Woli Bożej dźwigać.
Modlitwa do św. Judy Tadeusza
Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą,
wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę
Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę,
której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w
beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z
pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze
miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.
P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.
W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu
oddaję się Twej cudownej opiece.
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię
i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź
moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.
Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim
po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech
w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.
Modlitwa w ciężkim strapieniu
O Święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku,
sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych
położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, i
z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.
O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie
już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne
cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą.
Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i
łez. Umysł mój otoczony ciemnością, niepokój, zniechęcenie i rozpacz wdzierają
się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności. O święty mój
Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie
odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi
mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć
Twoją. Amen.
Źródło:www:metanoeite.republika.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
KWIECIEŃ
Niedziela IV W.Postu
30.03.14 10:15 Msza św.
Wielki Czwartek 17.04.14
19:00 Msza św.polsko-niemiecka
Czwartek 3 kwietnia 2014
19:00 Msza św.
Wielki Piątek Męki Pańskiej
18.04.14 18:30 Msza św.
Piątek 4 kwietnia 2014
18:30 Msza św.
Wielka Sobota 19.04.14
22:00 REZUREKCJA
Sobota 5 kwietnia 2014
18:30 Msza św.
Zmartwychwstanie Pańskie
20.04.14 10:15 Msza św.
Niedziela V W. Postu
06.04.14 10:15 Msza św.
Poniedziałek Wielkanocny
21.04.14 10:15 Msza św.
Czwartek 10 kwietnia 2014
19:00 Msza św.
Czwartek 24 kwietnia 2014
Nie ma mszy św.
Piątek 11 kwietnia 2014
18:30 Msza św.
Piątek 25 kwietnia 2014
Nie ma mszy św.
Sobota 12 kwietnia 2014
18:30 Msza św.
Sobota 26 kwietnia 2014
18:30 Msza św.
Niedziela Palmowa
13.04.14 10:15 Msza św.
Niedziela Miłosierdzia Bożego
27.04.14 10:15 Msza św.
Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota – godz. 13:00 i 13:30.
Okazja do spowiedzi św. w okresie Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa 13.04.2014
od godz. 10:00 – 11:45
Wielki Czwartek 17.04.2014
od godz. 18:00 – 19:00
Wielki Piątek 18.04.2014
od godz. 17:30 – 22:00
MAJ
Czwartek 1 maja 2014
19:00 Msza św.
Sobota 17 maja 2014
18:30 Msza św.
Piątek 2 maja 2014
18:30 Msza św.
Niedziela I Komunia Św.
18.05.14 10:15 Msza św.
Sobota NMP Królowej Polski
3.05.14 18:30 Msza św.
Czwartek 22 maja 2014
19:00 Msza św.
Niedziela III wielkanocna
04.05.14 10:15 Msza św.
Piątek 23 maja 2014
18:30 Msza św.
Czwartek 8 maja 2014
19:00 Msza św.
Sobota 24 maja 2014
18:30 Msza św.
Piątek 9 maja 2014
18:30 Msza św.
Niedziela VI wielkanocna
25.05.14 10:15 Msza św
Sobota 10 maja 2014
18:30 Msza św.
Czwartek 29 maja 2014
19:00 Msza św.
Niedziela IV wielkanocna
12.01.14 10:15 Msza św.
Piątek 30 maja 2014
18:30 Msza św.
Czwartek 15 maja 2014
19:00 Msza św.
Sobota 31 maja 2014
18:30 Msza św.
Piątek 16 maja 2014
18:30 Msza św.
Niedziela Wniebowstąp. Pańskie
01.06.14 10:15 Msza św.
Terminy i godz. Mszy św. aktualne w dniu wydania gazetki.
Ewentualne zmiany podawane są na bieżąco w kościele
i na stronie internetowej www.ppk-ludwigsburg.de
Parafia Polska pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
Kościół św. Elżbiety
Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg-Grünbühl
Msze święte
Proboszcz parafii
Ks. Kanonik mgr Eugeniusz Bartnik
tel.: 07141 251012
mobil: 01775571367
[email protected]
czwartki:
piątki, soboty:
niedziele i święta:
godz.19.00
godz.18.30
godz.10.15
Biuro parafialne
Moldaustr.20, 71634 Ludwigsburg, tel. 07141 893369; fax: 07141 893368
e-mail: [email protected]
Zakrystia
Łucja Rittershofen, tel: 07141 80834
Sekretariat Alicja Duczkowska:
Środa
Czwartek
Piątek
13:30 - 17:00
10:30 - 15:00
17:00 – 18:00
Ksiądz Proboszcz:
sobota: 17:30 – 18:00
niedziela 9:30 – 10:00
Rada Pastoralna
Rada, wraz z księdzem Proboszczem, który jest jej przewodniczącym, koordynuje wszelką
działalność w naszej parafii.
Kontakt: Wiceprzewodniczący Rady Pastoralnej -Tomasz Okupski, tel.: 07154 8019950;
Nauka religii w języku polskim
Informacja i kontakt: Teresa Strzop
tel.: 07141 2990417
17:00-17:30 - grupa przedszkolna
17:30 – grupa I Komunii Św.
Biblioteka parafialna
Czynna w czasie zajęć polskiej szkoły
oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca,
po mszy świętej.
Informacja i kontakt: Teresa Strzop
tel.: 07141 2990417
Koło Kobiet
Spotkania Koła odbywają się w soboty raz w miesiącu wg terminarza w salkach pod kościołem.
Przewodnicząca koła: Danuta Macionczyk tel.: 07141 35163
Spotkania przy kawie
Organizowane przez Koło Kobiet i inne grupy. Odbywają się w niedziele po mszy św.
Terminy podawane są na bieżąco w kościele.
Klub Katolicki
Organizuje spotkania kulturalne, seminaria samokształceniowe.
Kontakt: Jacek Sowiźrał, tel. 07146 5730
Żywy Różaniec
Prowadzi modlitwę różańcową w każdą sobotę przed mszą św. o godz. 18.00.
Wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św.
Zelatorka: Anna Gorok, tel.: 07141 35784
Wspólnota modlitewna Ruchu Odnowy w Duchu Świętym
"Miłosierdzie"
Spotkania modlitewne w każdy czwartek o 19.30 (po mszy świętej)
w salkach pod kościołem.
Lider wspólnoty: Ewa Sowiźrał, tel.: 07146 5730
Wspólnota „ Ave Maria ”
Msza święta w intencji obrony życia poczętego w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Kontakt i informacje: Urszula Miecznikowska, tel.: 07141 53971
Wspólnoty Domowego Kościoła, Ruchu "Światło-Życie" (Oaza)
Istnieją dwa kręgi Rodzin. Spotkania raz w miesiącu.
Kontakt: Gabrysia i Andrzej Graz, tel.: 07141 446909
Wspólnota Młodzieżowa Ruchu "Światło-Życie" (Oaza)
Spotkania w każdy piątek o 19:00 (po mszy świętej).
Animator: David Marek, tel.: 0711 8620446
Grupy posługi liturgicznej
Ceremoniarze, Ministranci, Lektorzy, Kantorzy, Szafarze nadzwyczajni Najświętszego
Sakramentu
Kontakt: Robert Rogalski 0178-6116014
Zespόł Muzyki Religijnej
Działalność Zespołu zawieszona do odwołania
Informacja: tel. 07146 5730
Grupa AA
Kontakt: Antoni Stanios 015224301554
Stowarzyszenie Matki Bożej - Partonki Dobrej Śmierci.
Grupę prowadzi: Zofia Bielawska, tel.: 07141 875756
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne
przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsurgu e.V
Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg
Szkoła Polska przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym
„ ... iż Polacy nie gęsi,
iż swój język mają”
Mikołaj Rej
RODZICE!
Jeżeli j. polski, kultura i tradycja polska jest ważnym elementem w Twojej rodzinie i chcesz ją
dalej rozwijać, zapraszamy na zajęcia organizowane w naszej Parafii.
Prowadzący dysponują ciekawymi formami i metodami pracy, dostosowanymi do rozwoju
dziecka.
Plan zajęć
Piątek
lekcje religii
Sobota
język polski
17:00-17:30 – grupa przedszkolna
17:30-18:15 – grupa I komunijna
9:00-10:30 – grupa początkująca
Kontakt: Teresa Strzop, tel: 07141 2990417
ZAPROSZENIA
Msza młodzieżowa
Co miesiąc odbywa się msza młodzieżowa obejmująca parafie: Ludwigsburg, Stuttgart,
Böblingen oraz Tübingen. Terminy spotkań podawane są podczas mszy świętej.
Kontakt: David Marek tel. 0711 8620446
Wielka Nowenna Fatimska w Polskiej Parafii Ludwigsburg
w każdy 13-ty dzień miesiąca:
17.00 - spotykania w ramach nowenny odbywają się w Ogródku Maryjnym („Mariagarten”) w
Remseck-Hochberg, Haldenstr. 40 (wejście przez główną bramę).
Kotakt: Jacek Sowiźrał, tel.: 07146 5730
I Komunia Święta
Przygotowania do Spowiedzi i I Komunii Św., która odbędzie się 18 maja 2014 roku, odbywają
się w piątki o godz. 17:30 w salce pod kościołem. Zajęcia są prowadzone przez ks. Proboszcza
i p.Teresę Strzop.
Carlsberg
Kwiecień 2014
11-13.04.2014
17-20.04.2014
Niedziela Palmowa. Spotkanie dla młodzieży w ramach
Światowego Dnia Młodzieży
Triduum Paschalne - święte dni Męki, Śmierci,
Spoczynku i Zmartwychwstania Pana.
17-21.04.2014
30.04.-4.05.14
Paschalna Oaza Modlitwy.
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
(dla młodych oraz rodzin i dorosłych)
Maj 2014
03.05.-11.05.2014 - 9 dniowa Oaza w drodze do MEDJUGORJE
„Drogie Dzieci, dziękuje że odpowiedzieliście na moje wezwanie”
Tymi słowami Matka Boża od dnia 24. czerwca 1981 roku pozdrawia nas w Medjugorje.
Jeżeli pragniesz nawiedzić wraz z nami to miejsce modlitwy i pojednania - serdecznie Cię
zapraszamy.
W programie:
• Codzienna Eucharystia, adoracja, różaniec
• Droga krzyżowa na Krizevac i różaniec na górze Objawień
• Jendodniowy wyjazd nad morze
• Spotkania ze wspólnotami mieszkającymi w Medjugorje
• Opieka duszpasterska w języku polskim i niemieckim
Koszt pielgrzymki: 428 €
Zgłoszenia i dalsze informacje:
Krystyna Schreiber Tel.: 0261-869893 lub 0176-77546744
17-22.05.2014
Rekolekcje ±60 (nie tylko dla seniorów)
Rozpoczęcie: sobota,17.05.2014 godz. 1200 Eucharystia
Zakończenie: czwartek 22.05.2014 ok. godz 1430
OGŁOSZENIA
Oprawa muzyczna
Polska Parafia Katolicka w Ludwigsburgu poszukuje organisty/organistki w wymiarze ok. 3-5
godzin tygodniowo (szczegóły do ustalenia). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z
Księdzem Proboszczem lub biurem parafialnym, albo z p. J. Sowiźrałem (tel.: 07146 5730).
Zespół muzyczny
Pilnie poszukujemy osoby z umiejętnością gry na pianinie (lub innym instrumencie) do pomocy
w prowadzeniu zespołu muzycznego
Kontakt: Jacek Sowiźrał, tel: 07146 5730
Kościół Domowy
Nowy krąg Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie rozpoczął swoje spotkania. Istnieje
możliwość dołączenia do Kręgu.
Szczegółowe informacje: Gabriela Graz tel. 07141 446909
Klub Katolicki
Klub Katolicki zaprasza na film fabularny “Oktober Baby”, w niedzielę, 30 marca 2014, do salki
pod kościołem o godz. 18.30 – pokaz filmu w języku polskim. Po pokazie będzie zbierana
opłata na zwrot kosztu zakupu licencji na legalny pokaz tego filmu.
Noc uwielbienia w Ludwigshafen-Oggersheim
Kirche Heilige Familie (kościół Świętej Rodziny) - prowadzona przez polskich oo.
Franciszkanów z modlitwą o uzdrowienie.
Program:
20:00 21:00 -
od ok. 00:30 do 9:00 -
Modlitwa różańcowa i okazja do spowiedzi świętej
Eucharystia
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego
Błogosławieństwo kapłańskie indywidualne
okazja do cichej adoracji
Modlitwy częściowo w języku polskim. Spowiedź święta w języku polskim na życzenie.
Terminy „Nocy uwielbienia” w 2014 roku (przejazd autobusem):
5 kwietnia, 3 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 4 października, 1 listopada, 6 grudnia;
Terminy „Nocy uwielbienia”, na które nie planujemy wspólnego przejazdu
autobusem: 26 kwietnia, 2 sierpnia, 6 września;
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu autobusem.
Koszt przejazdu w obydwie strony 15,00 €
(w przypadku dużej ilości chętnych, koszty przejazdu będą niższe)
Odjazd:
Stuttgart, Kegelenstr. 17
(plac po drugiej stronie dworca kolejowego Bad Cannstatt)
Ludwigsburg, Aldinger Str. 170
(parking przy sklepie Aldi obok kościoła polskiego)
Wyjazd z Ludwigshafen:
Heilige-Familie-Kirche
(Ludwigshafen-Oggersheim, Am Brückelgraben 99)
godzina
18.00
godzina
18.30
godzina
01.00
Autobus odwozi pasażerów na miejsca odjazdu do Ludwigsburga i Stuttgartu.
Zgłoszenia (wraz z przedpłatą za przejazd) zbierane są po niedzielnych mszach polskich na
dwa tygodnie i na jeden tydzień przed wyjazdem.
Stuttgart:
Ludwigsburg:
Krzysztof Połap
Ewa i Jacek Sowiźrał
tel.: 0711 80676969
tel.: 07146 5730
Szkoła Maryi
Schule Mariens / Szkoła Maryi zaprasza na kolejne spotkanie w terminie od 30.04 - do
4.05.14 oraz 23. do 25. maja 2014 roku. Szczegóły na naszej stronie: www.schulemariens.de lub pod numerem telefonu: 07146 285806.
WYDARZENIA PARAFIALNE
Wszystkim Parafianom i osobom z poza Parafii dziękujemy za ofiary
złożone na koszty związane z pogrzebem naszego byłego organisty
Pana Andrzeja Opalińskiego.
Jednocześnie możemy już poinformować, że zebrana suma wystarczyła, aby te wszystkie
koszta pokryć.
(Zainteresowanych szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt z p. Jackiem Sowiźrałem.)
Rekolekcje Wielkopostne
I w tym roku podczas Postu przeżyliśmy kolejne Rekolekcje z księdzem Janem Klinkowskim, za
co Mu składamy szczególne Bóg zapłać. Polecamy książki jego autorstwa.
Pragnę zaprosić czytelników do wspólnej medytacji nad świętymi
tekstami, w których ukryta jest droga życia każdego z nas. Zwięzła
ich forma została wymuszona przez ramy felietonu wyznaczonego
przez redakcję "Niedzieli", a okazją do tych rozważań był Rok
Biblijny. Podjęte tematy przyniosło życie i pytania moich studentów.
Życzę wszystkim udanej medytacji nad drogą życia, która jest
zapisana w Biblii, oraz by dzięki niej każdy spotkał Tego, który go
poprowadzi przez własne życie. (ks. Jan Klinkowski)
Proces Jezusa z punktu widzenia imperialnego Rzymu mógł
wydawać
się zaledwie małym epizodem. Jednak wielkie
Imperium Rzymskie legło w gruzach, a „Skazaniec" z Golgoty
ciągle wpływa na losy świata. Niniejsza próba odtworzenia
procesu Jezusa uwzględnia złożoność ówczesnej sytuacji
kulturowo-religijnej na terenie Izraela. Zatem niniejsza refleksja
nad procesem Jezusa nie zamyka się na ustaleniu faktów
związanych z procesem, ale na wydobyciu z tych faktów orędzia
teologicznego. Jest zachętą do podjęcia trudu medytacji nad
ofiarą Jezusa na krzyżu, aby jej owoce były pełniejsze w naszym
życiu.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania życzymy
aby ten czas był czasem przemiany serc.
Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę,
dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzymy, aby Zmartwychwstanie dokonało się
w Naszych sercach i aby dokonywało się
każdego dnia
Kącik świąteczny dla dzieci
Wielkanocna zupa,
w niej kiełbaska pływa.
Jest tam też jajeczko,
żółte jak słoneczko.
Co to za gałązka,
co kotków ma bez liku
i chociaż nie zamruczy
miła jest w dotyku?
Leży w koszyczku
pięknie wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone.
Ukrywa w Wielkanoc
słodkości różne,
więc każde dziecko na
niego czeka.
Zobaczyć go jednak wysiłki to próżne,
bo on susami –
kic! Kic! Ucieka.
Potulne zwierzątko
z masła ulepione,
małą chorągiewką
wdzięcznie ozdobione.
Redakcja:
Elżbieta Libert-Marciniak
nakład: 300 sztuk
[email protected]

Podobne dokumenty