Środki smarne dla przemysłu spożywczego

Komentarze

Transkrypt

Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Środki smarne dla przemysłu
spożywczego
Kontekst
Otoczenie biznesowe
Wzrastająca dbałość producentów dot. bezpieczeństwa żywności
Rygorystyczne przepisy
Dbałość producentów o wizerunek swojej marki
2 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Wyzwania napotykane przez firmy przemysłu
spożywczego
Priorytetem jest jakość i higiena
Wymagania klientów stale rosną
Coraz większa presja mediów
Liczne audyty jakościowe
Rywalizacja na rynkach globalnych
Wzrost wydajności
Unikanie lub redukcja czasu na przeglądy i przestoje
Spadek Globalnych Kosztów Konserwacji (Praca, Części
Zamienne…)
Jak dobre smarowanie może wspomóc naszych klientów w
utrzymaniu się na czole tego wyścigu ?
3
Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Treść prezentacji
Definicje i regulacje
NSF H1
Wymagania Unii Europejskiej
ISO 21469
Oferta NEVASTANE
Oleje, smary oraz produkty specjalne dla przemysłu
spożywczego
4 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Definicje
regulacje
Definitionsi and
regulations
NSF H1 registration ?
Wymagania
Unii Europejskiej
European requirements
?
ISO 21469 certification ?
Oferta
Nevastane
NEVASTANE
Offer
Oleje,
smary oraz
produktyproducts
specjalne
Oils, greases
and specific
fordla
theprzemysłu
Food Industry
spożywczego
5 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Klasyfikacja olejów
NSF International
Czym jest NSF ?
Organizacja pozarządowa, non-profit
Światowy lider:
Opracowywanie standardów
Certyfikacja produktów
Edukacja oraz zarządzanie ryzykiem
1999: NSF zapoczątkowało działalność Nonfood Compounds
Registration Program
Ponowne wprowadzenie istniejącego wcześniej programu
(U.S. Dpt of Agriculture).
6 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
NSF - klasyfikacja środków smarnych
Przy klasyfikacji każdego produktu, NSF sprawdza jego zgodność
z odpowiednimi przepisami FDA (Food & Drug Administration-Ministerstwo
ds. Żywności i Leków)
Zgodność z przepisami amerykańskimi
Dzisiaj, dla przemysłu spożywczego klasyfikacja NSF jest referencją
międzynarodową
7 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Klasyfikacja środków smarnych
według NSF International
NSF H2
Standardowe środki smarne
Brak tolerancji na zanieczyszczenie
Zanieczyszczona żywność musi zostać zniszczona
Do stosowania w miejscach nie będących blisko procesów spożywczych
NSF H1
Środki smarne klasy spożywczej
Tolerancja zanieczyszczeń: 10 ppm
Poniżej 10 mg środka smarnego w żywności: OK
Środki smarne do incydentalnego kontaktu z żywnością
Do stosowania w przestrzeni procesowej (technologicznej)
NSF 3H
Oleje procesowe
Mogą być stosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Oleje białe
FINAVESTAN
Oleje roślinne FINATUROL
8 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Środki smarne klasy spożywczej,
Środki smarne z rejestracją NSF H1, co to znaczy ?
Skład zgodny z przepisami FDA rozdział 21 CFR 178.3570
Food and Drug Administration
Dopuszczone Oleje Bazowe
Białe oleje mineralne,
PAO/ PAG, estry
=
+
Wybrane dodatki
bez
Metali ciężkich (Pb, Hg, As…),
Związków kancerogennych czy mutagennych,
odorantów, itp.
Środki smarne klasy spożywczej
Środki smarne do incydentalnego kontaktu
z żywnością
Środki smarne z rejestracją NSF H1
9 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Rejestracja NSF H1
Jak to działa ?
Skład
i etykieta
Przesłane do
NSF
Sprawdzane przez
NSF…
Sprawdzenie zgodności składu
z FDA
… i zatwierdzane
10 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Certyfikat H1
Przesłany do Total
pozwalający na sprzedaż środka
smarnego
ze znakiem NSF H1
Środek smarny z certyfikatem H1
każdy certyfikat NSF jest dostępny na stronie internetowej
http://www.nsf.org/usda/psnclistings.asp
Total
11 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Nevastane
Środek smarny z certyfikatem H1
każdy certyfikat NSF jest dostępny na stronie internetowej
http://www.nsf.org/usda/psnclistings.asp
12
- April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Certyfikat NSF H1
Przykład
13 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Środki smarne w przemyśle spożywczym
Regulacje
Regulacje
Lubricant type
No contact
with food
Incidental
food contact
Direct
food contact
Standard Lubricant
Food Grade Lubricant
Europa
None
USA
FDA, 21 CFR
NSF H2
None
FDA, 21 CFR 178.3570
HACCP (Risk Assessment)
H1
Food additive
Directive 95/2/EC (positive list)
White oils not listed
FDA, 21 CFR 173.340
(Defoaming Agent)
White oils authorized
Processing Aid
None
See national regulations
FDA, 21 CFR 170 to 189
Directives 2007/19/EC, 2004/19/EC
and 2002/72/EC (positive list)
Indirect food additive
plastic materials and articles
(Plastic packaging component)
intended to come into contact
14 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA with foodstuffs
3H
FDA, 21 CFR 170 to 189
Środki smarne w przemyśle spożywczym
Regulacje …….. oferta TOTAL
Regulacje
Type de lubrifiant
No contact
with food
Incidental
food contact
USA
Standard Lubricant
FDA, 21 CFR
Food Grade Lubricant
FDA, 21 CFR 178.3570
NSF
H2
NSF H2
H1
Food additive
Direct
food contact
Europa
Directive 95/2/EC (positive list)
White oils not listed
FDA, 21 CFR 173.340
FINAVESTAN
(Defoaming Agent)
White Mineral Oils
White oils authorized
FDA, FINAVESTAN
21 CFR 170 to 189
Processing Aid
Vegetable oils
White Mineral Oils
See national regulations
Directives 2007/19/EC, 2004/19/EC
and 2002/72/EC (positive list)
Indirect food additive
FINAVESTAN
plastic materials
and articles
White Mineral Oils
(Plastic packaging component)
intended to come into contact
15 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA with foodstuffs
FINAVESTAN
FDA, 21
CFR 170 to 189
White Mineral Oils
3H
3H
Środki smarne w przemyśle spożywczym
Regulacje
Regulations
Lubricant type
No contact
with food
Incidental
food contact
Europe
USA
Standard Lubricant
FDA, 21 CFR
Food Grade Lubricant
FDA, 21 CFR 178.3570
NSF
H2
NSF H2
H1
Food additive
Direct
food contact
w Europie:
Directive 95/2/EC (positive list)
White oils not listed
FDA, 21 CFR 173.340
(Defoaming Agent)
White oils authorized
Nie istnieją wytyczne dot. środków smarnych
do incydentalnego kontaktu z żywnością
Processing Aid
FDA, 21 CFR 170 to 189
Natomiast:
See national regulations
2007/19/EC,
2004/19/EC
- NSF Directives
H1
stanowi
międzynarodową
and 2002/72/EC (positive list)
Indirect food additive
plastic referencję
materials and articles
FDA, 21 CFR 170 to 189
(Plastic packaging component)
intended to come into contact
- J.M.Laroche
Obowiązkowa
metoda HACCP
16 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by
STA with foodstuffs
3H
3H
HACCP
Czym jest?
HACCP jest prewencyjnym systemem kontroli zagrożeń
HACCP = Hazardous Analysis and Critical Control Point
The Przemysł spożywczy stosuje metodę HACCP do zapobiegania wszystkim
rodzajom zanieczyszczeń żywności:
Przykłady:
Rozwój flory bakteryjnej
Biologiczne
Zanieczyszczona woda
Ważne!
Zanieczyszczenie detergentem
Chemiczne
Zanieczyszczenie środkiem
smarnym
Fizyczne
Stłuczone szkło
Insekty
Biżuteria pracowników
17 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
W przypadku
istniejącego ryzyka:
Niezbędne jest
stosowanie środka
smarnego klasy
spożywczej
NSF H1
HACCP, a smarowanie
w Przemyśle spożywczym
Nie można całkowicie uniknąć incydentalnego
zanieczyszczenia żywności środkiem smarnym :
przecieki, spryskanie, ludzkie błędy…
HACCP
• Zidentyfikować miejsca w procesie, w których może
wystąpić zanieczyszczenie środkiem smarnym:
Krytyczne punkty smarowania
• W takim przypadku dobrać do stosowania Środek
Smarny Klasy Spożywczej
Tolerancja zanieczyszczenia :
10 ppm = 10 mg środka smarnego / kg żywności
18 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
ISO 21469 certifikacja
Certifikacja dla producentów środków smarnych klasy H1
Program rozpoczęty w 2008 r.
Uzyskanie certyfikatu jest opcjonalne
NSF jest jedyną akredytowaną organizacją, która
certyfikuje producentów środków smarnych
19 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Certifikacja ISO 21469
Co to jest ?
Kontrola formulacji i etykiety = rejestracja NSF H1
Ocena ryzyka jako procesu HACCP
Audyt zakładu produkcyjnego prowadzony przez NSF
Coroczne analizy próbek
Dla naszych klientów,
certyfikacja ISO 21469 jest
dodatkowym dowodem, że
TOTAL stosuje
najwyższe hygieniczne standardy przy produkcji
środków smarnych klasy NSF H1
20
Certyfikacja ISO 21469
zakładów produkcyjnych TOTAL
Począwszy od 2009 r., fabryki produkujące środki
smarne NEVASTANE posiadają certyfikat
ISO 21469
Linden, USA
Baisieux, FRANCE
Oleje i smary NEVASTANE:
rejestracja NSF H1
certyfikacja ISO 21469
21 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Definicje
regulacje
Definitionsi and
regulations
NSF H1 registration ?
Wymagania
Unii Europejskiej
European requirements
?
ISO 21469 certification ?
Oferta
Nevastane
NEVASTANE
Offer
Oleje,
smary oraz
produktyproducts
specjalne
Oils, greases
and specific
fordla
theprzemysłu
Food Industry
spożywczego
22 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
NEVASTANE
Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Oferta NEVASTANE
kompletna gama produktów dla Przemysłu
Spożywczego
Oleje, Smary, Produkty specjalne oraz
Aerozole zaprojektowane dla każdej
aplikacji w przemyśle spożywczym
Food Services:
Lubrication diagnosis / Audits
NSF H1 lubricants implementation
TIG XP5 FOOD Software
ANAC Indus oil in service analysis
24 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
NEVASTANE
Środki Smarne
do przemysłu spożywczego
Charakterystyka
Produkty NEVASTANE posiadają:
Rejestrację NSF H1
Certyfikację ISO 21469 *
Certyfikat Koszerności*
Certyfikat Halal*
Produkty NEVASTANE nie zawierają:
Składników pochodzenia zwierzęcego
Alergenów
GMO
* A few Nevastane products are not ISO 21469 and/or Casher and/or Halal: please see the Technical Data Sheets for more information
25 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Oferta NEVASTANE
kompletna gama produktów dla przemysłu spożywczego
Oleje
Oils
Smary
Produkty specjalne
Aerozole
26 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Oleje NEVASTANE
Układy hydrauliczne, Sprężarki i Pneumatyka
NEVASTANE AW
ISO VG 22 do 68 – na bazie Oleju Białego
NEVASTANE SL /SH 32 do 100
ISO VG 32 do 100 - na bazie Oleju Syntetycznego PAO
Przekładnie zębate i Łożyska toczne
NEVASTANE EP
ISO VG 100 do 1000 - na bazie Oleju Białego
NEVASTANE SL/XSH 150 do 460
ISO VG 150 do 460- na bazie Oleju Syntetycznego PAO
NEVASTANE SY
ISO VG 220 do 460 - na bazie Oleju Syntetycznego PAG
Olej do Łańcuchów
27
NEVASTANE CHAIN OIL XT
Wysokiej jakości olej syntetyczny na bazie estrów
Odpowiedni do ujemnych temperatur i do temperatur bardzo wysokich, aż do
240°C
Oferta NEVASTANE
kompletna gama produktów dla przemysłu spożywczego
Oleje
Smary
Specific
Produkty specjalne
Products
Aerozole
28 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
NEVASTANE Produkty Specjalne
NEVASTANE FLUSH OIL
Ciecz o niskiej lepkości do mycia i płukania
NEVASTANE SDO
Olej do rozpuszczania cukru
NEVASTANE ANTIFREEZE
Płyn chłodniczy na bazie MPG
NEVASTANE HTF
Nośnik ciepła na bazie białego oleju mineralnego
29
Oferta NEVASTANE
kompletna gama produktów dla przemysłu spożywczego
Oleje
Greases
Smary
Produkty specjalne
Aerozole
30 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Smary NEVASTANE
NEVASTANE HT/AW/XMF 00, 0,
1i2
Al X + WO (mydło aluminiowe + olej biały)
Wielofunkcyjny, biały kolor i właściwości EP
NEVASTANE HD2T
Al X + WO(mydło aluminiowe + olej biały)
Extreme Pressure – właściwości EP
NEVASTANE HPX/XS 320
CaS X + WO(Sulfonian wapnia + olej biały)
EP, Wysoka jakość
NEVASTANE SFG/XS 80 /XS
320 1 i 2
CaS X + PAO(Sulfonian wapnia + olej PAO)
31
Syntetyczny, Bardzo szeroki zakres temperatur: -40°C do 180°C
NEVASTANE Offer
a complete range for the Food Industry
Oleje
Smary
Produkty specjalne
Aerozole
Aerosols
32 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Aerosole NEVASTANE
Gama poprzednia
NEVASTANE 6
Olej Adhezyjny
Wielofunkcyjny
Technologia Safegard
NEVASTANE LUBE Aerosol
Zagęszczony Olej Biały
Adhezyjny olej wielofunkcyjny
Propellant: CO2
NEVASTANE GREASE Aerosol
Smar odporny na wodę
Zagęszczacz: Aluminiowe Mydło Kompleksowe
Propellant: butan/propan
NEVASTANE Silicone
Na bazie Oleju Silikonowego
Technologia Safegard
33
NEVASTANE Silicone
Na bazie Oleju Silikonowego
Technologia Safegard
Pozostałe produkty NSF H1
Smary:
AXA GR 1
Ca X + WO
EP
CERAN FG
CaS X + WO
EP
CERAN XS 80 et 320 (NEVASTANE)
CaS X + PAO
Syntetyczny, szeroki zakres temperatur
STATERMIC NR
FLUORE + PTFE
Syntetyczny, szeroki zakres temperatur
Huiles:
BIOHYDRAN FG
Estrowy
Hydrauliczny
PV SH 100
WO + PAO
Pompy próżniowe
34 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA
Ceran FG
NEVASTANE upraszacza operacje u klienta
Specjalne Zielone Opakowania
Aby uniknąć pomyłek i wyraźnie wydzielić Klasę
Żywnościową
Dostępne w różnych rozmiarach od beczek do wiader
Smary są dostępne w kartridżach
Dostępność dokumentów online (dostęp dla klienta)
Pismo rejestracji NSF www.nsf.org
Karty danych technicznych www. total.com
Karty charakterystyk www.quickfds.com
Certyfikat ISO 21469 www.nsf.org/Certified/ISO21469/
35
Serwis TOTAL
1.
DIAGNOZA SMAROWANIA
Identyfikacja miejsca potencjalnego zanieczyszczenia
Propozycja zastosowania środków smarnych klasy spożywczej
NEVASTANE odpowiednio do aplikacji
Pomoc we wdrożeniu produktu
2.
MONITORING OLEJU
Wydłużenie Okresów Wymiany
Kontrola stanu maszyn
Unikanie Usterek i Produkcyjnych Przestojów
3.
TIG XP5 FOOD
Plan Operacji Konserwacyjnych
Sterowanie Smarowaniem w Punktach Krytycznych zgodnie z HACCP
Monitoring Oleju & Konserwacja (doraźna) dostosowana do stanu
maszyny
4.
36
SZKOLENIE PERSONELU
Zdarzyło się to w Fabryce Czekolady…
Zanieczyszczenie partii czekolady Olejem Przekładniowym
Skrzynia przekładniowa znajduje się nad zbiornikiem z
partią czekolady
Przeciek spowodował zanieczyszczenie
Jaki to olej ?
NEVASTANE EP 460
Ile oleju się dostało ?
< 0,5 litra
Zanieczyszczony produkt ?
~ 60 000 litrów
Poziom: 8 ppm OK
37
Dziękujemy za
uwagę
38 - April 2011 - LUB/I&S/DPS G.Schaeffer / updated on may 2012 by J.M.Laroche STA

Podobne dokumenty