Leczenie owrzodzeń żylnych cz.1

Komentarze

Transkrypt

Leczenie owrzodzeń żylnych cz.1
Nr 3 (6), 2009
KWARTALNIK
Owrzodzenia żylne goleni
leczone przeszczepem
skóry – przypadek kliniczny
Rola opatrunków w leczeniu
owrzodzeń żylnych goleni
Zasady
postępowania
w nadciśnieniu
śródbrzusznym
i w zespole ciasnoty
śródbrzusznej
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Słowo przewodnie
Spis treści
Owrzodzenia żylne goleni leczone
przeszczepem skóry – przypadek kliniczny.............. 4
Rola opatrunków w leczeniu
owrzodzeń żylnych goleni...................................... 7
Opatrunek nowej generacji
Versiva® XC™ – oczekuj więcej!.............................12
Antyseptyka – „złoty standard”
postępowania w leczeniu ran................................15
Kompleksowe rozwiązania dla OIT........................17
Zasady postępowania w nadciśnieniu
śródbrzusznym i w zespole ciasnoty
śródbrzusznej.......................................................19
Specjalistyczne Centra Leczenia Ran.................... 22
Apteki patronackie.............................................. 26
Zakupy opatrunków przez Internet........................ 28
Podróże po dyżurze – Toruń................................. 29
Jadło = sadło..................................................... 30
100% ConvaTec . ................................................ 31
Nr 3 (6), 2009
KWARTALNIK
Bezpłatny magazyn.
Ukazuje się co 3 miesiące od marca 2008 r.
Redaktor naczelny:
Patryk Martynus
Adres redakcji:
­ onvaTec Polska Sp. z o.o.
C
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Prenumerata:
Bezpłatną prenumeratę można zamawiać,
pobierając kupon prenumeraty ze strony www.mojarana.pl.
lub dzwoniąc pod bezpłatny numer infolini 0 800 120 093
Wydawca:
­ onvaTec Polska Sp. z o.o.
C
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 579 66 50, faks (22) 579 66 44
© 2009 Copyright by ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego kwartalnika
nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie
i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy.
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
e-mail: [email protected]
www.­convatec.pl
2
Drodzy Czytelnicy!
Od poprzedniego wydania „Inforanka” upłynęły
nieco ponad dwa miesiące, więc biorąc pod
uwagę nasz trzymiesięczny cykl wydawniczy,
bieżący egzemplarz trafia do Państwa szybciej.
Powody takiej sytuacji są dwa: po pierwsze
chcielibyśmy podzielić się wszystkimi
doniesieniami zawartymi w magazynie w trakcie Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Leczenia Ran w Bydgoszczy, gdzie po raz pierwszy
będzie możliwość zetknięcia się z tą pozycją, po drugie w 2010
roku mamy zamiar czterokrotnie edytować magazyn, co oznacza,
że pierwszy z nich ukaże się w styczniu 2010.
„Inforanek” właśnie osiąga swoistego rodzaju „pełnoletność”.
Mija bowiem 18 miesięcy od chwili, gdy wydaliśmy jego pierwszy
egzemplarz. Wchodząc w ten „dojrzały” wiek, pragniemy
niezmiennie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska i wciąż
zaskakiwać, inspirować i być solidnym, profesjonalnym źródłem
informacji w zakresie specjalistycznych sposobów leczenia ran
przewlekłych, ostrych czy nowoczesnych rozwiązań dla oddziałów
intensywnej terapii. Merytoryczną wartość magazynu, poza gronem
specjalistów, doceniły również inne Firmy, które na naszych łamach
widzą możliwość promowania własnych rozwiązań czy produktów
o potwierdzonej skuteczności i najwyższej jakości. Pragniemy w tym
miejscu podziękować za ten wkład i zaangażowanie, które z jednej
strony wspiera dalszy rozwój „Inforanka”, z drugiej zaś przynosi
możliwość kompleksowego zarządzania wieloma problemami,
z którymi stykają się Państwo każdego dnia.
„Kongresowe” wydanie magazynu w głównej mierze poświęcamy
tematyce owrzodzeń żylnych goleni. Znajdą w nim Państwo artykuł
Pana Profesora Arkadiusza Jawienia – Prezesa PTLR, w którym
obszernie opisany został temat owrzodzenia żylnego goleni
leczonego przeszczepem skóry.
Polecam również artykuł poświęcony roli opatrunków w owrzodzeniach
żylnych goleni autorstwa Pani dr hab. med. Marii T. Szewczyk,
opisujący przypadki pacjentów i sukcesy terapeutyczne przy
zastosowaniu nowoczesnego opatrunku Versiva®XC™ na bazie
technologii Hydrofiber®.
Lekturę poświęconą miejscom godnym polecania kierujemy tym
razem w stronę uroczego Torunia, znajdującego się niedaleko
Bydgoszczy. Wierzę również, że kulinarne inspiracje w części
„Jadło ≠ sadło” znajdą swoich czytelników, tym bardziej,
że polecamy doskonały przepis na faszerowaną paprykę.
Działalność firmy ConvaTec zakłada większą dostępność
opatrunków dla pacjenta. Program Specjalistycznych Centrów
Leczenia Ran, o którym niejednokrotnie już pisaliśmy, obejmuje
obecnie 78 placówek. Aktualny wykaz tych placówek znajdą
Państwo na stronach 22-24 bieżącego wydania. Jeżeli zechcieliby
Państwo przystąpić do programu, prosimy o kontakt z naszą Firmą.
Pragnę zwrócić również Państwa uwagę na serwis www.mojarana.pl,
w którym po zalogowaniu znajdą Państwo między innymi szereg
naukowych publikacji (badania naukowe, artykuły, publikacje
z całego świata) potwierdzających skuteczność, efektywność
i najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów.
Dalsze korzyści wynikające z rejestracji w serwisie publikujemy
na stronie 31. Zapraszamy kolejnych specjalistów do rejestracji.
Pozwoli nam to jeszcze szybciej dostarczać najnowszye informacje
z zakresu specjalistycznego leczenia ran.
Wszelkie uwagi czy komentarze związane z magazynem mogą
Państwo przesłać mailem na adres [email protected]
lub w sposób tradycyjny, pocztą na adres redakcji.
Życzę interesującej lektury.
Patryk Martynus
Brand Manager Wound
Therapeutics & Critical Care
Szanowni Państwo!
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
w tych dniach obchodzi swoje wielkie święto.
Do Bydgoszczy przyjechało na Kongres
Towarzystwa ponad 700 osób: lekarzy
i pielęgniarek, naukowców i rehabilitantów,
przedstawicieli firm farmaceutycznych i medycznych. Możemy
być bardzo zadowoleni, że tak młode Towarzystwo cieszy się
już ogromnym powodzeniem. Przyjęcie patronatu honorowego
nad Kongresem przez Panią Minister Zdrowia dr Ewę Kopacz
to dodatkowa nobilitacja naszego Towarzystwa i być może zwrotny
moment w postrzeganiu potrzeb już nie tylko naszego Towarzystwa,
ale zwłaszcza naszych chorych z przewlekłymi ranami.
Program Kongresu jest urozmaicony i ciekawy.
Proponujemy nie tylko sesje plenarne, do których zaprosiliśmy
znanych wykładowców polskich i zagranicznych, ale i doniesienia
zjazdowe z poszczególnych ośrodków medycznych, a także
warsztaty pozwalające zapoznać się w sposób praktyczny
z wieloma zagadnieniami leczenia ran, w tym stosowania
nowoczesnych opatrunków. Będziemy świadkami bezpośrednich
transmisji internetowych z sali operacyjnej, a część sesji dzięki
odpowiednim przyrządom do głosowania pozwoli nam na
zapoznanie się z Państwa preferencjami w leczeniu ran. Dowiemy
się o najnowszych osiągnięciach w zakresie rozpoznawania zakażeń
ran, powstawania biofilmu i stosowania najnowszych środków
antyseptycznych.
Nasze Towarzystwo jest interdyscyplinarne, stąd cieszyć
może obecność specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Dużą
radością napawa fakt, że aż blisko 60% uczestników tegorocznego
spotkania stanowią pielęgniarki. W ostatnim czasie ogromnie
wzrasta rola pielęgniarek w medycynie światowej. Jako przykład
niech posłuży fakt, że w ostatnim zjeździe bardzo prestiżowego
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (European
Society for Vascular Surgery) w Oslo, dosłownie miesiąc temu,
zorganizowano po raz pierwszy jednodniową konferencję
i warsztaty dla pielęgniarek naczyniowych. Uczestniczyło w nich
ponad 150 pielęgniarek z całej Europy, a opinie pozjazdowe były
na tyle pozytywne, że postanowiono włączyć na stałe sesje
pielęgniarskie do przyszłych zjazdów tego Towarzystwa. Szczęśliwie
Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (European Wound
Management Association) od lat gromadzi już społeczność
pielęgniarską i tak prawdę mówiąc, nikt nie może już sobie
wyobrazić skutecznego leczenia ran bez aktywnej działalności
pielęgniarek. Cieszyć więc musi, że i w Polsce zaczynamy tę grupę
zawodową coraz bardziej doceniać, a dobrze zorganizowane
poradnie leczenia ran praktycznie nie mogą bez nich funkcjonować.
Bardzo budujący jest również fakt, że sami chorzy z ranami
przewlekłymi przechodzą też odpowiednią metamorfozę, akceptując
leczenie ran przez pielęgniarki i doceniając ich wielkie
zaangażowanie i profesjonalizm. Obecny numer „Inforanka” jest
przykładem takiego korzystnego, interdyscyplinarnego działania
lekarzy i pielęgniarek w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni.
Zachęcam więc wszystkich do lektury tego numeru
i aktywnego udziału w sesjach naszego Kongresu. Niech burzliwe
dyskusje, merytoryczne rozmowy, wymiana doświadczeń i poglądów
zdominują nasze spotkanie w Bydgoszczy, a przygotowany program
wieczorny umili Państwu pobyt w grodzie nad Brdą.
Życzę miłej lektury.
Arkadiusz Jawień
Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
Szanowni Państwo!
Firma ConvaTec serdecznie zaprasza do
odwiedzenia stoiska w trakcie III Kongresu
Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa
Leczenia Ran w Bydgoszczy.
W Kongresie uczestniczą wybitni specjaliści
z Polski i z zagranicy, w tym również
z Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Zapraszamy również na zajęcia
warsztatowe i do pogłębienia wiedzy
praktycznej, a odwiedzającym
nasze stoisko gwarantujemy
profesjonalną obsługę i dodatkowo
atrakcyjne niespodzianki.
ConvaTec – Otwórz się na możliwości™
Oczekuj więcej!
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
3
Owrzodzenia żylne goleni leczone
przeszczepem skóry – przypadek
kliniczny
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
Artur Szotkiewicz, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Poradnia Leczenia Owrzodzeń, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
Owrzodzenia żylne goleni to problem społeczny,
który w Polsce dotyczy około 3% populacji
dorosłego społeczeństwa.
Przyczyną ich powstania jest aż
w 70% niewydolność żył układu
powierzchownego, stąd wielokrotnie prosty zabieg operacyjny
usunięcia niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej wraz
z flebektomią decyduje o wygojeniu owrzodzenia. Jednak nie
zawsze mamy do czynienia z taką
korzystną sytuacją kliniczną
i wówczas należy uciekać się do
metod leczniczych dużo bardziej
wyrafinowanych i rzadko stosowanych. Poniżej przedstawiamy
przypadek chorej, u której uzyskanie ostatecznego wygojenia
owrzodzenia wymagało jego
wycięcia aż do powięzi i położenia przeszczepu skóry.
Opis przypadku
Chora lat 33 z województwa śląskiego, skierowana do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J.
Biziela w Bydgoszczy z powodu
niegojących się od 12 lat owrzodzeń obu goleni.
4
Od 1998 r. pacjentka wielokrotnie hospitalizowana (oddziały
internistyczne, dermatologiczne,
reumatologiczne, chirurgiczne),
gdzie podejmowano próby diagnostyki i leczenia owrzodzeń
obu goleni. W 2001 r. przeprowadzono nieudaną próbę położenia przeszczepu skóry. Pacjentka
hospitalizowana w tutejszej Klinice dwukrotnie (grudzień 2008 r.
i styczeń 2009 r.).
Diagnoza lekarska
Podczas pobytu w Klinice przeprowadzono następującą diagnostykę:
a)posiew z owrzodzeń (Pseudo monas aeruginosa, Staphylo coccus aureus, Streptococcus
B-hemolizujący gr. G)
b)badanie histopatologiczne
wycinków z owrzodzeń (zmiany
martwicze z cechami ziarnino wania i naciekami zapalnymi)
c) badanie Duplex-scan naczyń
kończyn dolnych:
Żyła główna dolna podatna
na ucisk, przepływ w żyłach
biodrowych fazowy oddechowo. W obu kończynach
dolnych żyła udowa wspólna,
powierzchowna, głęboka, podkolanowa i żyły głębokie goleni
bez refluksu, podatne na ucisk,
gładkościenne. Żyły odstrzał-
kowe wydolne. Perforatory
powyżej owrzodzeń niewidoczne. Strona prawa – ujście
VSM wydolne, zastawka terminalna i preterminalna bez
refluksu, ale płatki pogrubiałe.
Pień główny w połowie uda
średnicy 5,5 mm z refluksem
od 1/3 górnej uda do poziomu
owrzodzenia. Strona lewa –
obraz podobny; pień główny
średnicy 6 mm. Obustronnie
przepływ w tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej dynamiczny 3-fazowy. W tętnicy
grzbietowej stopy dwufazowy
40 cm/s.
Podjęte leczenie
Mając powyższy obraz kliniczny
i diagnostyczny, włączono leczenie
polegające na:
a) codziennej zmianie opatrunku
i mechanicznym oczyszczaniu
owrzodzeń
b) elewacji kończyn dolnych
c) heparynie drobnocząstecz kowej 40 mg s.c. 1 x na dobę
d) antybiotyku zgodnie z posie wem
e) szczepieniu preparatem
Pseudovac.
Po zastosowanym leczeniu wygląd
owrzodzeń zmienił się zasadniczo.
Kontrolny posiew pobrany z ran
obu goleni przyniósł wynik
ujemny. Zdecydowano się więc
na próbę leczenia operacyjnego
owrzodzeń polegającą na położeniu przeszczepów skóry. Pierwszym etapem było wycięcie tkanek martwiczych z rany aż do
powięzi.
Przygotowanym w ten sposób
przeszczepem skóry pokryto
owrzodzenie i umocowano go
kilkoma szwami.
Następnie pobrano płaty skórno-naskórkowe z pr zedniej
powierzchni uda i przygotowano
je na siatkownicy 1:3.
Miejsce po pobranym płacie
skórno-naskórkowym zaopatrzono opatrunkiem z płytek neomycynowych, a sam przeszczep
opatrunkiem z betadyny.
Po operacji u chorej zastosowano
kilkudniowy reżim łóżkowy, włączono leki przeciwbólowe i utrzymano dotychczasowe leczenie
heparyną drobnocząsteczkową.
Po raz pierwszy opatrunek po
operacji odsłonięto w czwartej
dobie, a kolejne zmiany opatrunków odbywały się co dwa dni.
Pacjentkę wypisano do domu
w 12. dobie po operacji, a ostatni
udokumentowany obraz wygojonych owrzodzeń pochodzi z 24.
dnia po leczeniu operacyjnym.
5
www.­convatec.pl
Nowe, wzmocnione opatrunki AQUACEL® i AQUACEL® Ag
w postaci pasków o wymiarze 2 cm x 45 cm
• do zaopatrzenia ran głębokich 1
• do zaopatrzenia kanałów drążących
• do ewakuacji krwiaków w ranach pooperacyjnych
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
2
2
2
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
2
Dodatkowe włókna
wzmacniające
,
2
,
®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2009 ConvaTec Inc.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
1. World Union of Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice: Wound Exudate and the role of dressings: A consensus document. London MEP Ltd. 2007.
2. Robinson BJ. The use of a Hydrofiber® dressing in wound management. Journal of Wound Care. 2000; 9: 32-34.
2
,
2
2
2
2
Rola opatrunków w leczeniu
owrzodzeń żylnych goleni
dr hab. med. Maria T. Szewczyk
dr hab. med. Maria T. Szewczyk , prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień , mgr Paulina Mościcka , mgr Justyna Cwajda-Białasik , mgr Katarzyna Cierzniakowska1,2,
piel. spec. Elżbieta Hancke
1
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Poradnia Leczenia Owrzodzeń, Szpital
Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
1, 2
2
2
Podstawą efektywnego zachowawczego leczenia
owrzodzeń żylnych poza leczeniem ogólnym,
postępowaniem przyczynowym – kompresjoterapią,
jest postępowanie miejscowe, w tym również zachowanie biochemicznej równowagi wysięku z rany.
Naturalny przebieg procesu
gojenia, który charakteryzuje się
specyficzną dynamiką i kolejnością faz – wysiękowej, proliferacyjnej, dojrzewania i wewnętrznej przebudowy blizny, jest
możliwy tylko wówczas, gdy
w ranie zachowana jest równowaga biochemiczna. Potwierdziły
to badania, w których analizowano skład wysięku oraz jego
wpływ na zachowanie się komórek rany. Zarówno nadmiar, jak
i niedobór wysięku powoduje
zatrzymanie procesu gojenia
owrzodzenia, również pogłębienie i powiększenie jego powierzchni. Owrzodzenia o nieprawidłowym przebiegu gojenia
charakteryzują się zaburzonym
składem wysięku – najczęściej
nadmierną ilością enzymów proteolitycznych oraz niedoborem
cytokin i czynników wzrostu.
Proces gojenia owrzodzeń żylnych ulega zahamowaniu przez
intensywny naciek zapalny i długotrwale utrzymujący się wpływ
nadciśnienia żylnego – podstawową przyczynę owrzodzenia.
Nadmierny wysięk odpowiada
za postępującą destrukcję i często obserwowaną oporność na
leczenie. Wysięk może być intensywny, ponieważ działanie mediatorów biochemicznych sprawia,
że rana często zatrzymuje się
w przewlekłej fazie zapalenia,
a w fazie tej przesięk osocza jest
największy. Nadmierny wysięk
i obecność martwicy sprzyjają
dodatkowo kolonizacji i zwiększają ryzyko zarówno miejscowego, jak i czasami ogólnego
zakażenia. Utrudniają oczyszczenie rany i jej przejście do kolejnej fazy proliferacyjnej. Nadmiar
wysięku powoduje często macerację, nasila uszkodzenie tkanek
i prowadzi do poszerzenia,
powiększenia powierzchni rany.
Działania leczniczo-pielęgnacyjne
polegają wówczas na optymalizacji środowiska rany, tzn. na
regulacji poziomu wilgotności
i składu biochemicznego wysięku
z rany. Właściwe stężenia czynników wzrostu, enzymów i innych
regulatorów procesu gojenia
warunkują proliferację fibrobla-
1
stów, komórek śródbłonka i keratynocytów. Leczenie przyczynowe
– w tym kompresjoterapia i leczenie miejscowe, tzn. opatrunek
w zależności od miejscowej oceny
rany i wysięku, przywracają zaburzoną równowagę i sprzyjają
gojeniu się rany. Opracowana
przez Wintera teoria, potwierdzona badaniami na temat miejscowych wilgotnych warunków
gojenia rany poprzez zastosowanie opatrunków nowej generacji,
przyczynia się do regulacji składników wysięku i optymalizacji
parametrów w środowisku rany,
jak np. kwasowość, ciśnienie parcjalne O2 i CO2, wilgotność
czy temperatura (35-36° C).
Udowodniono, że spełnienie tych
warunków ma korzystny wpływ
na przyspieszenie procesu gojenia.
Opatrunki nowej generacji pełnią dwie podstawowe funkcje –
zapewniają skuteczną, zewnętrzną
osłonę rany i warunkują fizjologiczny przebieg procesu gojenia.
Obie funkcje są od siebie uzależnione i tylko ich wzajemne
oddziaływanie zapewnia wysoką
skuteczność.
O opatrunkach nowej generacji zwykło się mówić, że są one
przyjazne ranie, ponieważ nie
wywołują efektów ubocznych i nie
działają szkodliwie na tkanki.
7
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
Do takich opatrunków można zali- na bezpośredni kontakt wydzieczyć m.in. opatrunek Versiva®XC™. liny z otaczającą skórą, w tej sytuacji znacznie zminimalizowane
Charakterystyka
jest ryzyko maceracji i podrażopatrunku
nienia tkanek. Ponadto w kontakcie z wysiękiem z rany warOpatrunek Versiva®XC™ jest stwa ta ulega przemianie w spójny,
opatrunkiem nowej generacji miękki żel, wypełniając ranę
łączącym technologię opatrun- i utrzymując wilgotne środowików piankowych z korzyściami sko o temperaturze ciała. Nietechnologii Hydrofiber®. Wyko- przylepna kolejna warstwa opanany jest z trzech warstw: trunku umożliwia jego delikatne,
zewnętrznej warstwy poliureta- bezbolesne usunięcie z rany.
nowej, warstwy absorpcyjnej
Dzięki swoim cechom opatruwykonanej z nietkanych włókien nek nowej generacji Versiva®XC™:
w technologii Hydrofiber® oraz • chroni skórę wokół rany –
trzeciej – cienkiej, nieprzylepnej zmniejsza ryzyko maceracji,
warstwy nakładanej na powierzch• poprawia komfort – zmniejsza
nię rany. Zadaniem warstwy poli uczucie bólu w czasie pozostauretanowej jest ochrona rany
wania opatrunku na ranie
przed zewnętrznymi zanieczysz i podczas zmiany opatrunku,
czeniami i jednoczesne umożli• stanowi barierę chroniącą ranę
wienie odparowywania nadmiaru
przed drobnoustrojami, a także
wilgotności z łożyska rany. War wirusami, takimi jak wirus HIV
stwa poliuretanowa opatrunku
i Hepatitis.
spełnia ponadto warunki interOpatrunek Versiva®XC™ nieaktywnego leczenia ran – w połączeniu z terapią przyczynową przylepny może być stosowany
korzystnie zmienia skład wysięku jako opatrunek pierwotny lub
i znosi związane z nim działanie jako opatrunek wtórny. Przeznamediatorów zapalenia. Zadaniem czony jest do ran z umiarkowaną
warstwy drugiej jest wchłanianie i dużą ilością wysięku. Częstotlii zatrzymanie wysięku, sekwe- wość zmian opatrunku zależy od
stracja szkodliwych składników ilości wydzielanego wysięku.
zawartych w wysięku i formowa- W przypadku niewielkiego wysięku
nie go w spoisty żel. Mechanizm może pozostać na ranie do 7
działania tej warstwy w techno- dni. W przypadku ran wykazulogii Hydrofiber ® polega na jących kliniczne objawy zakażenatychmiastowym pionowym nia opatrunek należy zmieniać
wchłanianiu płynu wysiękowego znacznie częściej, w zależności
bezpośrednio do wnętrza struk- od ilości wysięku. W przypadku
tury włókna. Objętość pochło- jakiejkolwiek wrażliwości opatruniętego wysięku może być duża, nek nie powinien być stosoa struktura opatrunku nie pozwala wany.
8
Zmiana opatrunku
Zmiana opatrunku i opracowanie rany stanowią ważną składową procesu leczenia i pielęgnowania. Podczas wykonywania
zabiegu zmiany opatrunku należy
pamiętać, że u chorego może
wystąpić ból. Źródłem bólu może
być nie tylko choroba, rana i związane z nią uszkodzenie, ale również niewłaściwie stosowane
leczenie miejscowe, np. stosowanie preparatów posiadających
właściwości drażniące i cytotoksyczne – antybiotyków i antyseptyków, bezpośrednio na powierzchnię uszkodzonych tkanek lub
intensywne mechaniczne oczyszczanie bez uprzedniego znieczulenia lub podania środków
przeciwbólowych. Ból może towarzyszyć podczas wykonywania
zabiegów, np. w czasie zdejmowania i zakładania opatrunku,
oczyszczania lub płukania rany.
Jednocześnie należy podkreślić, że istnieje szereg dodatkowych czynników modyfikujących
ten ból, w tym m.in. maceracja
otaczającej skóry, zakażenie,
wysuszenie powierzchni rany, niewłaściwie dobrane leczenie miejscowe. Są to czynniki, które należy
rozpoznawać i w miarę możliwości modyfikować ich oddziaływanie na ból i tym samym również
ich oddziaływanie na przebieg
procesu gojenia. Badania prowadzone wśród chorych z owrzodzeniem żylnym wykazały, że
większość z nich odczuwa silny
ból wpływający na ogólne obniżenie się jakości życia. Ból zmniej-
sza aktywność chorych, staje się
przyczyną bezsenności, może
prowadzić do zaburzeń psychospołecznych. Stosowanie kompleksowej terapii oraz opatrunków nowej generacji, ograniczających stymulację włókien
nerwowych, zmniejsza te dolegliwości i poprawia funkcjonowanie chorych. Nowoczesne
materiały opatrunkowe posiadają specjalną budowę włókien
lub na przykład trójwymiarową
strukturę i eliminują problem
przywierania czy też traumatycznego usuwania opatrunku.
Pacjent 2.
Zdjęcie 2a
Zdjęcie 2b
Zdjęcie 2c
Zdjęcie 2d
Zdjęcie 1b
Zdjęcie 1c
Doświadczenia własne
W Poradni Leczenia Owrzodzeń Żylnych Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej opatrunek
Versiva ® XC™ zastosowano
u 6 chorych z potwierdzonym
owrzodzeniem o etiologii żylnej.
Pacjent 1.
Zdjęcie 1a
9
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
U chorych poza standardem
postępowania ogólnego i miejscowego stosowano kompresjoterapię warstwową, aplikując
zewnętrzne ciśnienie międzypowierzchniowe 40 mmHg. Opatrunki u chorych z raną silnie
wydzielającą zmieniano co 2.-3.
dzień. Prowadzono pielęgnację
skóry wokół rany. U chorych
z wysiękiem średnim opatrunek
zmieniano średnio co 4-5 dni.
Po trzech tygodniach od zastosowania opatrunku u wszystkich
chorych zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych,
zmniejszenie wysięku i zmniejszenie powierzchni owrzodzenia.
U chorych z nadmiernym wysiękiem nie zauważono maceracji
skóry.
Nie zaobserwowano żadnych
objawów niepożądanych, np.
związanych z miejscową alergizacją czy nietolerancją opatrunku.
Pacjent 1. – zdjęcia (1a, 1b, 1c),
pacjent 2. – zdjęcia (2a, 2b, 2c, 2d).
Korzyści wynikające
ze stosowania opatrunku
nowej generacji Versiva®XC™
w świetle badań
Podczas zmiany opatrunku
ważnym zadaniem mogącym
przynieść sukces leczniczy jest
stosowanie kryteriów właściwego
doboru opatrunku i m.in.
dokładna ocena rany wraz
z wysiękiem. Nadmierna produkcja wysięku może być powodem
trwających zmian zapalnych lub
10
innych toczących się procesów
w ranie. Warto pamiętać, że nadmierny wysięk z rany jest bolesny i szkodliwy dla procesu gojenia ran. Na podstawie badań
udowodniono, że chorzy z owrzodzeniem żylnym bardziej niż
osoby z innymi ranami przewlekłymi narażeni są dodatkowo,
w zależności od rozległości i głębokości rany, na nadmierny
wysięk. Dla wielu chorych nadmiar wysięku może prowadzić
do szeregu problemów, m.in.
pojawienia się dolegliwości bólowych o dużym natężeniu, wyciekania treści poza opatrunek,
zabrudzenia odzieży, dyskomfortu. Opatrunki na ranę muszą
być tak dobrane, aby jak najlepiej pochłaniały wysięk i utrzymywały optymalny poziom wilgotności w łożysku rany. Nadmiar
wysięku będzie powodował macerację skóry, niedobór wysięku –
brak wilgotności rany i spowolnienie lub zatrzymanie procesu
gojenia. Częste zmiany opatrunku
są uciążliwe dla chorego, kosztowne i pracochłonne dla służby
zdrowia, dlatego tak ważne jest,
aby opracowane technologie
opatrunków wykazywały jak najlepszą skuteczność leczniczą
i pozwalały na mniejszą częstotliwość ich zmian.
Prowadzone badania nad
skutecznością opatrunków
Versiva®XC™ przez W. Vanscheidta i wsp. (2007) oraz L.C. Parrisha i wsp. (2008) pokazują jednoznacznie, że opatrunek ten
obniża natężenie dolegliwości
bólowych w ranie. Uzyskano istotność statystyczną (p < 0,0001),
porównując dolegliwości bólowe
przed rozpoczęciem leczenia ze
stanem końcowym. Badania
potwierdzają ponadto, że właściwości absorpcyjne opatrunku
zapobiegają maceracji skóry
wokół rany. Własne obserwacje
i analiza indywidualnych przypadków potwierdzają powyższe
spostrzeżenia.
Podsumowanie
Opatrunek Versiva®XC™ jest
bezpieczny i skuteczny w przypadku nadmiernej i umiarkowanej produkcji wysięku. Zachowuje
on integralność otaczającej ranę
skóry. Ogranicza dolegliwości
bólowe, z kolei atraumatyczna
zmiana opatrunku wpływa na
poprawę komfortu i jakości życia
chorych. Jednoczesny wyraźny
postęp procesu gojenia zwiększa zadowolenie chorych i przyczynia się do ich większej współpracy w procesie leczenia
i pielęgnowania. Opatrunek może
być z powodzeniem stosowany
w leczeniu owrzodzeń żylnych.
Zarówno forma przylepna, jak
i nieprzylepna opatrunku może
być stosowana pod kompresjoterapią. Opatrunek z łatwością
dostosowuje się do wyniosłości
kostnych. Wszystkie cechy opatrunku sprawiają, że jest on
w pełni tolerowany i akceptowany
przez chorego.
… gdy leczysz
opatrunkiem Versiva® XC™
• Owrzodzenia goleni
• Zespół stopy cukrzycowej
• Odleżyny
• Miejsca po pobraniu skóry do przeszczepu
Opatrunek Versiva® XC™ zmienia rany
Dzięki natychmiastowemu efektowi żelowania technologii Hydrofiber® wysięk jest wchłaniany
i zamykany w strukturach włókien opatrunku,1 bakterie są wychwytywane i blokowane oraz
zapewnione jest optymalne wilgotne środowisko gojenia rany, dzięki czemu proces leczenia
rozpoczyna się natychmiast.
Opatrunek Versiva® XC™ – oczekuj więcej
Więcej informacji na temat opatrunku Versiva® XC™ znajdą Państwo na www.mojarana.pl/versiva
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (022) 579 66 50, fax (022) 579 66 44
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093, e-mail: [email protected], www.­convatec.pl
®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2009 ConvaTec Inc.
Piśmiennictwo:
1. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials 2003; 24: 883-890.
Opatrunek nowej generacji
Versiva® XC™ – oczekuj więcej!
Patryk Martynus
Brand Manager Wound
Therapeutics & Critical Care
Odważnie można powiedzieć, że wprowadzenie tego opatrunku na polski rynek to nowe szanse i możliwości w leczeniu pacjentów z ranami
przewlekłymi.
Opatrunek nowej generacji
Versiva®XC™ znalazł stałe miejsce w Państwa codziennej praktyce. Unikalne właściwości tego
opatrunku zapewnia technologia
Hydrofiber®. Stanowi ona również idealną platformę dla wcześniej wprowadzonych opatrunków
AQUACEL® czy AQUACEL®Ag.
W poprzednich wydaniach opisywałem zastosowanie opatrunku
nowej generacji Versiva®XC™
w ranach głębokich w kombinacji z opatrunkami AQUACEL®
i/lub AQUACEL® Ag. Dziś chciałbym zaprezentować praktyczne
zastosowanie w ranach płytkich
oraz sposoby aplikacji opatrunku
w wybranych miejscach.
Praktyczne zastosowanie w ranach płytkich:
Upewnij się, że rana
i skóra wokół niej jest
czysta. Aby oczyścić
ranę, użyj roztworu
soli fizjologicznej lub
roztworu octenidyny
(Octenisept®). Dokładnie
osusz ranę i otaczającą
ją skórę.
Wybierz właściwy rozmiar
opatrunku, tak by część
chłonna opatrunku była
większa od powierzchni
rany.
Umieść centralnie na
ranie opatrunek, tak
by część chłonna była
w środku rany, a cały
obszar chłonny był przynajmniej 1 cm większy
niż obszar rany.
Jeżeli zastosujesz wersję
przylepną opatrunku,
delikatnie przyłóż go
i dociśnij do zdrowej
skóry wokół rany.
W przypadku zastosowania opatrunku w wersji
nieprzylepnej wymagana
jest stosowna opaska
uciskowa lub taśma.
Opatrunek Versiva®XC™
może pozostawać na
ranie do 7 dni.
W pierwszym okresie (3-7 dni)
obserwuj wnikliwie ranę
i opatrunek, szczególnie
gdy ilość wysięku jest
bardzo duża. Zmień opatrunek niezwłocznie, gdy
zacznie przeciekać. Jeśli
ilość wysięku przekracza
możliwości chłonne opatrunku Versiva®XC™, użyj
dodatkowego opatrunku
pierwotnego AQUACEL®
lub AQUACEL®Ag.
Sposoby aplikacji w wybranych miejscach:
Zaopatrzenie palca ręki opatrunkiem nieprzylepnym Versiva®XC™ w rozmiarze 11 cm x 11 cm
Wybierz właściwy rozmiar nieprzylepnego opatrunku Versiva®XC™.
Przytnij opatrunek do formatu krzyża
z pozostawioną powierzchnią większą
o co najmniej 1,5 cm niż obszar rany.
12
Umieść centralnie na obszarze rany
przycięty opatrunek, tak aby ramiona
„krzyża” przyciętego opatrunku
umieścić wzdłuż palca.
Zabezpiecz ramiona „krzyża” taśmą
mocującą.
Zaopatrzenie palucha stopy opatrunkiem przylepnym Versiva®XC™ w rozmiarze 10 cm x 10 cm
Wybierz właściwy rozmiar przylepnego
opatrunku Versiva®XC™. Nie ściągaj
ochronnego pokrycia. Złóż opatrunek
na pół i natnij wycięcia o szerokości
1,5 cm na każdy palec, pozostawiając
nienaruszoną niezbędną powierzchnię
do zaopatrzenia rany palucha.
Ściągnij ochronne pokrycie i nałóż
opatrunek na paluch i pozostałe
palce, tak aby zapewnić pacjentowi
odpowiednią wygodę.
Opatrunek nowej generacji
Versiva®XC™ może być stosowany jako opatrunek pierwotny,
lub jako opatrunek wtórny
(w ranach głębokich, wymagających wypełnienia lub zagrożony c h ko l o ni z a cj ą ; w r a z
z AQUACEL®, czy AQUACEL®Ag),
Dociśnij przylepną część opatrunku
do skóry otaczającej ranę palucha
i do pozostałych palców. Upewnij się,
że opatrunek jest właściwie ulokowany.
Dla zapewnienia lepszego przylegania
przytrzymaj dłońmi przez kilka minut
opatrunek, aby go rozgrzać i uniknąć
pofałdowania lub zmarszczenia.
gdy rana umiarkowanie lub
silnie sączy.
Schemat postępowania w ranach wymagających wypełnienia:
Rana zagrożona infekcją
lub krytycznie skolonizowana
Rana czysta
+
Rana płytka
Rana głęboka
+
+
Wysięk umiarkowany/silny
Opatrunek nowej generacji
Versiva®XC™ stanowi barierę
chroniącą ranę przed drobnoustrojami, a także wirusami,
takimi jak wirus HIV i Hepatitis,
ale nie zabezpiecza ani nie gwarantuje ochrony przed przeniesieniem wirusa AIDS i Hepatitis.
Stosując opatrunek nowej
generacji Versiva®XC™ możesz
oczekiwać:
1
2
3
• widocznych efektów lecze nia ran1, 2
• doskonałego wchłaniania
i zatrzymywania wysięku
nawet przy kompresjoterapii
w porównaniu do wcześniej
stosowanych opatrunków
prezentowanych w testach
in vitro3
• ochrony skóry wokół rany
i zmniejszenia ryzyka mace racji.1, 2, 3
Opatrunek Versiva®XC™ ma
zastosowanie u chorych cierpiących na owrzodzenia żylakowate
goleni, odleżyny (specjalne,
anatomiczne kształty na kość
krzyżową i piętę), zespół stopy
cukrzycowej czy w ranach
ostrych.
Vanscheidt W, Munter KC, Klovekorn W, Vin F, Gauthier JP, Ukat A . A prospective study on the use of a no adhesive gelling foam dressing on exuding leg ulcers.
J Wound Care. 2007; 16 (6): 261-265.
Parish LC, Dryski M, Cadden S. Prospective clinical study of a new adhesive gelling foam dressing in pressure ulcers. Int Wound J. 2008; 5: 60-67.
Griffiths B, Adams S, Kelly S, Shaw H. Retention of fluid and lateral spread in a new gelling foam versus other foam dressings. Poster presented at: 20th Annual
Symposium on Advanced Wound Care and the Wound Healing Society Meeting; April 28-May1, 2007; Tampa, FL.
13
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
ŚĆ
NOWO
sugerowana cena
50 zł
dostępny w aptekach
Samokontrola w cukrzycy daje poczucie większego bezpieczeństwa i komfortu w codziennym życiu.
Odpowiednio prowadzona kontrola może zapobiec groźnym powikłaniom cukrzycy, np. tzw. stopie cukrzycowej.
Stopy osób z cukrzycą wymagają szczególnej pielęgnacji, dlatego w trosce o nie pamiętaj!:
•
kontroluj regularnie poziom cukru we krwi
•
dbaj o czystość stóp – myj je codziennie i starannie osuszaj
•
wykonuj regularnie ćwiczenia stóp
•
noś odpowiednio dobrane obuwie i bezuciskowe skarpety
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
www.accu-chek.pl
Bezpłatna infolinia 0-800 401 061
ACCU-CHEK® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Roche. © 2009 Roche
Nowy Accu-Chek Active
Bogatsze wnętrze....w przystępnej cenie
Antyseptyka – „złoty standard”
postępowania w leczeniu ran
Czym jest antyseptyka?
Tym mianem określane są wszystkie profilaktyczne działania przeciwdrobnoustrojowe na
żywej tkance, ranie mające na celu zapobieżenie
niepożądanej kolonizacji lub infekcji (antyseptyka
profilaktyczna) albo działania lecznicze – służące
pozbyciu się infekcji, kolonizacji (antyseptyka
lecznicza).
Liczba mikroorganizmów jest
redukowana poprzez ich zabicie
i/lub inaktywację, a zdolność
mikroorganizmów do podziałów
zatrzymana jest ostatecznie lub
przynajmniej na tak długo, jak to
jest w danych warunkach możliwe.
W przeciwieństwie do procesów oczyszczania lub dekontaminacji rany, celem antyseptyki
rany jest zredukowanie określonej liczby mikroorganizmów
w określonym czasie. Minimalnym wymogiem mikrobiologicznym dla antyseptyki rany jest
zredukowanie liczby mikroorganizmów o 5 w skali logarytmicznej.
Podczas gdy oczyszczanie lub
dekontaminacja rany należą do
niespecyficznych środków zapobiegawczych, antyseptyka rany
jest przykładem specyficznego,
bezpośredniego środka zapobiegawczego lub leczniczego,
w zależności od sy tuacji.
Patogeneza zakażenia rany jest
mgr Marzena Korbecka
miejscowe środki przeciwbakteryjne, niezależnie czy są to antybiotyki, czy antyseptyki, należy
koniecznie sprawdzić, czy użycie
miejscowe jest skuteczne i czy
pozbawione jest ryzyka efektów
ubocznych (Kramer et al. 2004 b).
Lekiem z wyboru w tej sytuacji
jest antyseptyk na bazie
octenidyny (nazwa handlowa
Octenisept®) – tylko ten lek nie
powoduje zakłóceń w gojeniu ran
przewlekłych przy stosowaniu preparatu codziennie przez cztery
miesiące (wyniki porównywane
były do wyników uzyskanych przy
zastosowaniu izotonicznego roztworu Ringera), przeciwnie –
w badaniach klinicznych wykazano, że użycie Octeniseptu®
wzmaga proces granulacji.
rezultatem trzech następujących
po sobie zdarzeń:
• Kontaminacja i inwazja – pato gen dostaje się do rany i roz poczyna proces penetracji
• Kolonizacja – patogen roz mnaża się w ranie
• Infekcja – organizm gospoda rza odpowiada na obecność
patogenu za pomocą odpo wiedzi immunologicznej – miejDodatkowo Octenisept® działa
scowej i ustrojowej.
dobrze jako środek oczyszczający. W jego roztworze znajduje
Korzyści i ryzyko w miejsię pewna niewielka ilość surfakscowym zastosowaniu
tantu (tenside), która znacznie
obniża napięcie powierzchniowe
Korzyści płynące z profilak- leku Octenisept®, co bardzo ułatycznego użycia miejscowych sub- twia nawilżenie i przemycie rany.
stancji przeciwbakteryjnych do Dzięki temu lek ten, będący antyzapobiegania infekcji i w lecze- septykiem, charakteryzuje się
niu ran są w niekorzystny spo- także dobrym działaniem oczyszsób równoważone przez towa- czającym.
rzyszącą im często cytotoksyczność
Antyseptyki, takie jak Octenisept®,
w stosunku do nowo formują- są lekami służącymi głównie
cego się nabłonka, tkanki ziar- zapobieganiu i pozbyciu się infekninującej oraz komórek immuno- cji. Dlatego też wymogi skuteczkompetentnych. Wykorzystując ności, jakie się im stawia, są
15
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
znacznie wyższe niż wobec środków służących tylko do oczyszczenia czy też dekontaminacji
rany.
Sukces antyseptyki rany jest
nierozerwalnie związany z prawidłowo przeprowadzonym zabiegiem chirurgicznym i czynnościami zachodzącymi po nim,
takimi jak opieka czy odpowiednio założone i zmieniane opatrunki.
Idealny środek antyseptyczny
stosowany w leczeniu ran nie
powinien…
–
–
–
–
–
–
–
zaburzać procesów gojenia –
w ranie
zawierać substancji toksycz- –
nych (dotyczy to nie tylko sub- stancji czynnych, ale także
substancji występujących często jako środki konserwujące)
powodować reakcji oporności
na drobnoustroje
powodować uszkodzenia tkanki
otaczającej ranę
powodować bólu
Powinien…
stwarzać możliwość łączenia
z opatrunkiem na ranę
posiadać szerokie spektrum
działania mikrobójczego
penetrować i usuwać biofilm
bakteryjny
być gotowy do użycia z możliwością rozcieńczenia
–
–
–
być bezbarwny
nadawać się do długotrwałego stosowania bez jednoczesnego wywołania skutków
ubocznych i utraty skuteczności
posiadać dopuszczenie do
obrotu jako produkt leczniczy
Niewiele jest leków, które spełniają powyższe kryteria. Jednym
z nielicznych jest lek na bazie
o c t e nid y ny, O c t e nis e p t ® ,
powszechnie stosowany przez szerokie grono specjalistów, co
pozwala twierdzić, iż w Polsce
jego zastosowanie stanowi „złoty
standard” postępowania, w złożonym procesie leczenia ran.
Szczegóły na ostatniej stronie „Inforanka”
16
OIT
Wieloaspektowo – postępowo
Kompleksowe rozwiązania dla OIT
Patryk Martynus
Brand Manager Wound
Therapeutics & Critical Care
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników naszego
magazynu, od poprzedniego wydania szerzej opisujemy nowoczesne
rozwiązania w opiece nad pacjentem oddziałów intensywnej terapii. Firma ConvaTec oferuje szeroką gamę specjalistycznych
opatrunków oraz jest dostawcą
kompleksowych, przełomowych
rozwiązań z zakresu opieki nad
pacjentem OIT.
powstania odleżyn, zmniejsza
ryzyko infekcji czy niweluje przykre zapachy.
Dodatkowo, do końca
bieżącego roku 2009 mogą
Państwo zakupić ten system
na niezwykle korzystnych
warunkach. Szczegóły w reklamie na następnej stronie oraz
u Przedstawicieli Firmy ConvaTec
bądź telefonicznie pod bezpłatny m numerem infolinii
0 800 120 093.
Aby ułatwić Państwu decyzję
odnośnie do poszczególnych produktów, poniżej prezentujemy dla
przypomnienia obrazowy schemat:
Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
UnoMeter™ Abdo-Pressure™
Kontrolowana zbiórka stolca
płynnego i półpłynnego
Godzinowa zbiórka moczu
Odleżyny (w zależności od stopnia,
głębokości oraz ilości wysięku)
między innymi o systemy mające
już uznanie licznego grona specjalistów stosujących na przykład
systemy godzinowej zbiórki moczu
(UnoMeter™Safeti™) czy zbierających doświadczenia w zakresie
pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
(UnoMeter™ Abdo-Pressure™).
Częstym problemem OIT jest
powszechnie występująca biegunka
wśród pacjentów; tu od kilku lat
rekomendujemy zastosowanie
zamkniętego systemu do kontroDzięki przyłączeniu w zeszłym lowanej zbiórki stolca płynnego
roku firmy Unomedical nasza i półpłynnego Flexi-Seal®FMS, który
oferta produktów poszerzyła się między innymi minimalizuje ryzyko
UnoMeter Safeti Plus
™
™
lub
+
lub
na kość krzyżową lub piętę
17
www.­convatec.pl
Zyskuj więcej
Atrakcyjna oferta jesienna*
Flexi-Seal® FMS – ZYSKUJ WIĘCEJ!
Zamawiając promocyjny pakiet Flexi-Seal® FMS, otrzymasz:
•d
o każdych 5 zakupionych systemów 1 gratis**
• z aproszenie na spotkanie naukowe „Wieloaspektowe rozwiązania
na Oddziałach Intensywnej Terapii” w styczniu 2010***
* Oferta obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2009 lub do wyczerpania zapasów
** Promocyjna cena jednego systemu Flexi-Seal® FMS wynosi 660,00 zł netto (zawiera 20% upust)
przy zamówieniu pakietu składającego się z 6 sztuk
*** Każdy zakupiony pakiet promocyjny upoważnia do uzyskania jednoosobowego zaproszenia na spotkanie „Wieloaspektowe rozwiązania
na Oddziałach Intensywnej Terapii”. ConvaTec pokrywa koszty uczestnictwa i zakwaterowania
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
OIT
Wieloaspektowo – postępowo
Zasady postępowania w nadciśnieniu
śródbrzusznym i w zespole
ciasnoty śródbrzusznej
dr n. med. Dariusz Onichimowski
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
W obrazie klinicznym wielu stanów chorobowych
leczonych w oddziałach intensywnej terapii występuje podwyższone ciśnienie śródbrzuszne (IAP).
Może być ono spowodowane zarówno
procesem chorobowym toczącym się
w jamie brzusznej, jak też być skutkiem zaburzeń ogólnoustrojowych.
Bez względu na przyczynę, wzrost
ciśnienia śródbrzusznego wywołuje
zaburzenia funkcjonowania wielu
narządów i może stanowić zagrożenie
dla życia pacjenta.
Stały lub powtarzający się wzrost
ciśnienia śródbrzusznego
powyżej 12 mmHg jest określany
jako nadciśnienie śródbrzuszne
(IAH). W przypadku utrzymywania się wysokich wartości
ciśnienia śródbrzusznego może
dojść do rozwoju brzusznego
zespołu kompartmentowego
(ACS) określanego także jako
zespół ciasnoty śródbrzusznej.
Zespół ten jest definiowany jako
utrzymujące się ciśnienie
śródbrzuszne powyżej 20 mmHg
powiązane z dysfunkcją lub
niewydolnością narządów. Ze względu
na możliwość przenoszenia się ciśnień
z jamy brzusznej do klatki piersiowej,
a także za pośrednictwem żył do
jamy czaszki, zespół ciasnoty
śródbrzusznej negatywnie
wpływa na pracę narządów umieszczonych nie tylko w jamie brzusznej,
takich jak nerki, jelita czy
wątroba, ale także upośledza
funkcje narządów odległych.
ACS negatywnie wpływa na pracę
serca, płuc, a nawet mózgu. Objawami
dysfunkcji narządowych w jego prze-
biegu są: kwasica metaboliczna,
skąpomocz, wzrost prężności dwutlenku węgla i obniżenie prężności
tlenu we krwi, nadciśnienie śródczaszkowe.
Mając na uwadze wiele niekorzystnych zjawisk związanych ze wzrostem
ciśnienia śródbrzusznego, niezwykle
istotny jest jego pomiar u wszystkich pacjentów znajdujących się
w grupie ryzyka rozwinięcia się
zespołu ciasnoty śródbrzusznej. Dzięki
regularnym pomiarom możemy
stosunkowo wcześnie wdrożyć
postępowanie mające na celu
obniżenie IAP oraz przeprowadzić
diagnostykę przyczyn jego wzrostu.
Bardzo istotne są działania zapobiegawcze ograniczające wzrost IAP
towarzyszący niektórym schorzeniom
ogólnoustrojowym, a także niektórym
działaniom leczniczym. W przypadku
rozwoju uogólnionej reakcji zapalnej
(SIRS, np. w przebiegu sepsy) agresywne leczenie przeciwzapalne może
zapobiec zwiększeniu przepuszczalności śródbłonków naczyniowych, a tym samym ograniczyć formowanie obrzęków powłok brzusznych
i narządów jamy brzusznej. Zapobieganie niedożywieniu poprzez odpowiednie leczenie żywieniowe i utrzymywanie właściwego stężenia albumin
odpowiedzialnych za prawidłowe
ciśnienie onkotyczne krwi również
będzie ograniczało możliwość powstania ACS, ze względu na mniejszą
skłonność do przesiąkania wody do
tkanek. Bardzo częstą przyczyną IAH
jest masywna resuscytacja płynowa,
np. po urazach bądź oparzeniach,
stąd w terapii substytucyjnej w tych
stanach zasadne jest stosowanie preparatów utrzymujących prawidłowe
ciśnienie onkotyczne osocza. Utrzymanie tego ciśnienia w granicach
normy ogranicza powstawanie
obrzęków.
W przypadku rozpoznania IAH, a tym
bardziej ACS, należy podjąć działania
mające na celu obniżenie IAP. W przypadku wartości ciśnienia śródbrzusznego poniżej 20 mmHg skuteczne może okazać się postępowanie
zachowawcze. Polega ono w pierwszym rzędzie na ewakuacji zawartości
przewodu pokarmowego poprzez
sondę dożołądkową oraz rurkę
doodbytniczą z towarzyszącą enemą.
Dodatkowo zasadne jest włączenie
do terapii leków przyspieszających
pasaż przez przewód pokarmowy,
takich jak metoclopramid, erytromycyna czy polstygmina.
Kolejnym elementem postępowania
zachowawczego jest zmniejszanie
obrzęków. W tym celu stosuje się leki
nasilające diurezę łącznie z podażą
koloidów w celu ściągnięcia wody do
przestrzeni śródnaczyniowej. Dodatkowo niezbędne jest wyrównywanie
poziomu albumin w przypadku
hipoalbuminemii. Gdy leki diuretyczne są nieskuteczne lub gdy mamy do
czynienia z niewydolnością nerek,
zasadne jest odwadnianie pacjenta
z zastosowaniem hemodializy lub
hemofiltracji ciągłej.
W przypadku wzmożonego napięcia
powłok brzusznych, obniżenie ciśnienia
śródbrzusznego uzyskać można,
zwiększając dawkę leków nasennych,
gdyż mają one także działanie
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
19
zmniejszające napięcie mięśni naniu ze stosowaniem drenaży ssących negatywnymi konsekwencjami tego
poprzecznie prążkowanych. Na krótko może wpłynąć na zmniejszenie ilości zjawiska. Pomiar IAP zasługuje na
można zastosować także leki tworzących się przetok.
szersze rozpowszechnienie, gdyż
zwiotczające.
Na każdym etapie leczenia dostarcza dodatkowych informacji
Doraźnie obniżenie ciśnienia sród- podwyższonego ciśnienia śród- dotyczących stanu pacjenta, pomaga
brzusznego można uzyskać także brzusznego należy dbać o utrzymanie w zaplanowaniu poszczególnych
przez ułożenie pacjenta całkowicie odpowiedniego brzusznego ciśnienia strategii leczenia, a także stanowi
w pozycji poziomej. Pozycja ta, mimo perfuzyjnego (brzuszne ciśnienie per- dodatkową ocenę jego przebiegu.
że powoduje obniżenie IAP o co najm- fuzyjne (APP) = średnie ciśnienie Przypomnijmy, że Word Society of
niej 2 mmHg, nie może być utrzy- tętnicze (MAP) minus ciśnienie the Abdominal Compartment
mywana w dłuższym okresie czasu śródrzbrzuszne (IAP) = MAP - IAP). Syndrome (WSACS) zaleca skrize względu na zagrożenie prze- Utrzymanie brzusznego ciśnienia ningowe badanie IAP u każdego
dostawania się treści żołądkowej do perfuzyjnego na poziomie powyżej pacjenta przyjętego na oddział
dróg oddechowych, co może 60 mmHg jest niezbędne dla intensywnej terapii. Jako refedoprowadzić do rozwoju zapalenia zapewnienia prawidłowego przepływu rencyjny standard pomiaru
płuc.
przez trzewia. Niemożność jego uzys- chwilowego IAP przyjęto pomiar
W przypadku, gdy postępowanie kania (z powodu niemożności w pęcherzu wypełnionym mazachowawcze jest nieskuteczne obniżenia IAP lub uzyskania wzrostu ksymalnie 25 ml sterylnej soli
i niemożliwe jest jego obniżenie za średniego ciśnienia tętniczego) wiąże fizjologicznej. Pomiar przezpomocą ciśnienia śródbrzusznego się ze wzrostem śmiertelności.
pęcherzowy jest bezpieczną,
poniżej 20 mmHg, a także w przy- Pomiar ciśnienia śródbrzusznego szybką i ekonomiczną metodą
padku rozwijania się zespołu cias- w praktyce polskich szpitali jest para- pomiaru IAP. Najprostszą metodą
noty śródbrzusznej, należy rozważyć metrem stosunkowo nowym. Dlatego pomiaru jest pomiar przy użyciu zestawdrożenie inwazyjnych metod lecze- też w chwili obecnej rozpoznanie wu UnoMeter™ Abdo-Pressure™,
nia. Czynnością pierwszego rzutu nadciśnienia śródbrzusznego oraz o którym szerzej pisałem w pow takich sytuacjach jest przezskórna, zespołu ciasnoty śródbrzusznej jest przednich wydaniach magazynu
pod kontrolą USG lub tomografii stawiane zbyt rzadko, ze wszystkimi „Inforanek”.
komputerowej, ewakuacja znajdujących
się w jamie brzusznej zbiorników
płynu, krwi lub ropy. Kolejnym etapem
leczenia chirurgicznego jest laparotomia dekompresyjna. Należy ją
wykonać u pacjentów z „zamkniętym”
brzuchem, u których wystąpił ACS
oporny na inne formy leczenia. Z kolei
u pacjentów operowanych z innych
powodów, będących w grupie wysokiego ryzyka rozwinięcia ACS, należy
pozostawić brzuch niezamknięty.
W obu przypadkach niezbędne jest
tymczasowe zabezpieczenie „otwartego” brzucha z zastosowaniem specjalistycznych opatrunków foliowych,
niekiedy także z możliwością odsysania. Zastosowanie opatrunków ssących
w podciśnieniowym leczeniu ran
(NPWT) zmniejsza ilość infekcji Pacjent z podwyższonym ciśnieniem śródbrzusznym z wdrożoną ciągłą
w obrębie jamy brzusznej, a w porów- żylno-żylną hemofiltracją w celu zmniejszenia obrzęków powłok i trzewi.
Piśmiennictwo:
1. Cheatham M.L. Nonoperative Management of Intraabdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. World J Surg 2009; 33 (6): 1116-1122.
2. Ivatury R. Abdominal Compartment Syndrom. Landes Bioscience.Georgetown,Texas 2006.
3. Malbrain M., Van Regenmortel N., Cheatham M.L. Abdominal Compartment Syndrome. in Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine (Vincent J.-L.)
Springer 2007: 611-626.
20
Rozpoznaj zespół cieśni brzusznej,
zanim się pojawi.
UnoMeter™ Abdo-Pressure™
Zdiagnozuj nadciśnienie brzuszne, zanim
pojawią się komplikacje groźne dla życia.
UnoMeter™ Abdo-Pressure™ to system łatwy
w obsłudze, zapewniający pewny, szybki
i powtarzalny pomiar IAP.
Klinicznie dopuszczony system
UnoMeter™ Abdo-Pressure™ zapewnia
podjęcie optymalnych decyzji w trosce
o życie pacjenta.
®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2009 ConvaTec Inc.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, e-mail: [email protected],
www.convatec.pl, bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
Specjalistyczne Centra Leczenia Ran
W tym miejscu naszego kwartalnika
chcielibyśmy z jednej strony przekazać informacje na temat miejsc, które
w sposób specjalistyczny opiekują się
pacjentami dotkniętymi problemami
Województwo dolnośląskie:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Gabinet Zabiegowy
ul. Groszowa 9, 58-500 Jelenia Góra
dr n. med. Tomasz Michalski
tel. 0 692 462 038
wt., pt. od godz. 15.00
Doradzimy, jak stworzyć taki gabinet,
zarekomendujemy niezbędne wyposażenie do jego prowadzenia. Będziemy również ­informować o nowych
miejscach w kolejnych wydaniach
magazynu, jak i na stronie internetowej www.mojarana.pl. Poniżej rekomendowane przez nas miejsca profesjonalnego leczenia ran:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław tel. (071) 327 05 03
pn.-pt., godz.: 9.00-14.00
rejestracja osobiście w poradni
lub telefonicznie
Województwo lubuskie:
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Obwód Lecznictwa Kolejowego
ul. Dworcowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 720 46 41
codziennie, godz.: 9.00-12.00
Gabinet Lekarski
Teresa Dziuk-Postułka
ul. Tulipanowa 12, 59-220 Legnica
tel. 0 601 050 245
pn. i czw., godz.: 17.00-20.00
Województwo kujawsko-pomorskie:
Szpital Wojewódzki im. dr. J. Biziela
Owrzodzenia goleni, Poradnia Leczenia
Owrzodzeń Żylnych Goleni przy Katedrze
i Klinice Chirurgii Ogólnej CM UMK
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 365 56 89
pn.-pt., godz.: 7.00-14.00
Specjalistyczny Szpital im.
dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
tel. do rej. 0 602 725 975
w godz. 13.00-15.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej DER-MED
ul. Waryńskiego 6, 86-300 Grudziądz
tel. (056) 451 71 40
osoba kontaktowa: lek. med. Kazimierz
Bodnar (dyrektor)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. (071) 766 03 57
rejestracja osobista:
– pn.-pt., godz.: 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna:
– pn.-pt., godz.: 11.00-18.00
Prywatne Centrum Chirurgii
Winczakiewicz-Borkiewicz
ul. Kołłątaja 10a, 87-100 Toruń
tel. (056) 660 09 07
pn.-pt., godz.: 9.00-19.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MULTIMEDICA
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
dr n. med. Krzysztof Szecówka
ul. Zakrzowska 19a, 51-318 Wrocław
tel. 0 601 740 110
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ZAWIDAWIE Sp. z o.o.
Poradnia Chorób Naczyń
ul. Krzywoustego 290, 51-312 Wrocław
tel. (071) 326 22 74
pn. i wt., godz.: 15.00-21.00
22
ran przewlekłych, z drugiej zaś zachęcić
lekarzy do współpracy w zakresie tworzenia nowych, profesjonalnych gabinetów leczenia ran. Jeśli zatem profesjonalne leczenie ran przewlekłych
jest dla Państwa interesującym tematem, zachęcamy do kontaktu z nami
(patr yk.mar t [email protected]
lub pod nr. infolinii 0-800 120 093).
Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Koordynator Poradni Chirurgii Urazowej
Cezary Jarek
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
tel. (rejestracja) (056) 611 99 51,
(gabinet zabiegowy) (056) 611 99 44
Przychodnia Specjalistyczna
OLK-MED, Poradnia Chirurgiczna
Lek. med. Jacek Klebba
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
tel. (056) 622 23 13, (056) 655 01 36
Województwo łódzkie:
Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS
Poradnia Specjalistyczna
ul. Szpitalna 48, 99-300 Kutno
tel. (024) 254 38 68, godz.: 9.00-16.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej CERTUS
Poradnia Chorób Naczyń
ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź
tel. (042) 639 88 22
pn.-pt., godz.: 8.00-19.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MIKOMED
Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych
ul. Traktorowa 13, 91-116 Łódź
tel. (042) 655 88 75
pn.-pt., godz.: 8.00-22.00
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki
Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi – Centralny Szpital
Weteranów
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
tel. (042) 639 34 65
pn.-pt., godz.: 8.00-16.00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń
Obwodowych
ul. Ogrodowa 21, 91-065 Łódź
tel. (042) 689 51 13
pn.-pt., godz.: 8.00-15.00
Województwo lubelskie:
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
i Angiologii
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. (081) 532 39 35
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital im. M. Pirogowa
Przychodnia Przyszpitalna
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. (042) 636 76 11 w. 212
pn.-pt., godz.: 7.30-15.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MED-SPEC
Poradnia Chirurgiczna
ul. Kilińskiego 4, 22-400 Zamość
tel. (084) 677 51 36
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Pabianicach
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. (042) 225 36 98
pn.-pt., godz.: 7.00-17.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zespół Poradni
ZDROWIE
al. Pokoju 7, 98-200 Sieradz
tel. (043) 822 19 99
pn.-pt., godz.: 8.00-18.00
Województwo małopolskie:
Centrum Medyczne Beluga-Med,
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
– lek. med. Marcin Tusiński
ul. Obopólna 4a, 30-069 Kraków
tel. (012) 353 45 46
pn. i śr., godz.: 16.00-19.00
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków
tel. (012) 424 42 43
pn.-pt., godz.: 8.00-19.00
Poradnia Leczenia Ran
Przewlekłych, LUX MED
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
tel. (012) 296 51 51,
(012) 296 52 50
wt., godz.: 15.00-18.00,
czw., godz.: 15.00-20.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska
Specjalista
ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków
tel. (012) 423 30 45
pn.-pt., godz.: 8.00-16.00
do rejestracji niezbędne jest skierowanie
od lekarza rodzinnego
Poradnia Chirurgiczna
– lek. med. Janusz Sroga
ul. Krzywa 14, 34-300 Nowy Targ
tel. 0 601 483 943
pn.-pt., godz.: 15.00-18.00
terminy wizyt prosimy ustalać
telefonicznie
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgiczna
ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała
tel. (012) 389 10 05
pn. i wt., godz.: 15.00-18.00
Poradnia Chirurgiczna
– lek. med. Wojciech Król
ul. Podgórska 6, 34-100 Wadowice
tel. 0 606 455 860
pn.-pt., godz.: 15.00-18.00
terminy wizyt prosimy ustalać
telefonicznie
Województwo mazowieckie:
Specjalista Praktyki Chirurgii
Konrad Januszek
ul. Sasanki 1, 05-500 Józefosław
tel. 0 510 139 130 oraz (022) 711 27 17
Kriomed Czajkowscy, Chirurgia
ul. Kilińskiego 14, 05-500 Piaseczno
zapisy pn.-pt., godz.: 10.00-14.00
tel. (022) 757 03 34 wew. 1
www.czajkowscy.com.pl
Centrum Flebologii
ul. Witoszyńskiego 5,
03-983 Warszawa
tel. (022) 613 62 56
pn.-pt., godz.: 9.00-20.00
Katedra i Klinika Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Poradnia Stopy Cukrzycowej
Poradnia Diabetologiczna
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. (022) 599 10 00
pn.-pt., godz.: 8.00-15.00
Lekarska Spółdzielnia
Profesorsko-Ordynatorska
ul. Waliców 20, 00-851 Warszawa
tel. (022) 624 06 47, 624 65 05, 620 10 17
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MEDINA
ul. Krzywe Koło 8/10, 00-270 Warszawa
tel. (022) 831 07 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEP-MED – dr Maciej Koselak
ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa
tel. (022) 628 01 70
pn.-pt., godz.: 9.00-19.00
Województwo podkarpackie:
SP ZOZ Nowa Dęba
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. M.C. Skłodowskiej 1a,
39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846 26 51
ZOZ w Ropczycach
Poradnia Chirurgiczna
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
39-100 Ropczyce
tel. (017) 22 18 616
Szpital Miejski im. Jana Pawła II
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Rycerska 4, 35-241 Rzeszów
tel. (017) 853 90 31
Województwo podlaskie:
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Pielęgniarek/Położnych
Środowiskowych/Rodzinnych s.c.
ul. Kościuszki 5a, 16-300 Augustów
tel. (087) 643 63 80
NZOZ Warszawskiego Towarzystwa
Medycznego – Centrum
dr Urszula Uranowska-Muszyńska
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
tel. (022) 698 51 38
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej OMNI-MED
Zofia Stojak
ul. Mieszka I 8c lok. 30, 15-054 Białystok
tel. (085) 732 63 11
godz. 8.00-15.00
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
VITAMED – VITAMED Sp. z o.o.
ul. Wileńska 18, 03-416 Warszawa
tel. (022) 473 89 37
pn.-pt., godz.: 8.00-19.30
ZOZ Hospicjum Domowe
ul. Sienkiewicza 53, pok. 109,
15-002 Białystok
tel. 0 693 278 231
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej BER-MED w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85, 05-135 Wieliszew
tel. (022) 782 23 85
pn.-pt., godz.: 8.00-20.00
SPZOZ Nieporęt
dr Robert Zapora
ul. Warszawska 13, 05-130 Zegrze
tel. 0 602 106 869
godz. 8.00-13.00
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia Chirurgiczna
ul. Paderewskiego 7,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
specjalista chirurg Andrzej Dobosiewicz
tel. (022) 775 20 37
Województwo opolskie:
Brzeskie Centrum Medyczne
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel. (077) 444 66 12
pn., godz.: 12.00-14.00,
wt., czw. i pt., godz.: 9.00‑11.00,
śr., godz.: 12.00-14.00
Prywatna Praktyka Chirurgiczna
dr Marek Rak
pl. Wolności 11/2,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 0 509 420 868
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej CENTRO-MED Sp. z o.o.
Poradnia Chirurgiczna
ul. Powstańców Śląskich 9,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 461 29 10
wt., godz.: 9.00-15.00
Województwo pomorskie:
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej KLINCZ Sp. z o.o.
Poradnia Chirurgiczna w Kościerzynie
ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686 01 54
specjalista chirurgii ogólnej –
Piotr Nakonieczny
Województwo śląskie:
Elvita NZOZ GZLA
Poradnia Chirurgii Ogólnej
lek. med. Ryszard Maciejowski
ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 616 50 88
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
al. Armii Krajowej 101,
43-302 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 21 35
Poradnia Schorzeń Naczyń
al. Legionów 10, 41-902 Bytom
tel. (032) 396 44 27
rejestracja: pn.-czw., godz.: 7.15-12.00,
pt., godz.: 10.30-13.00
Szpital Specjalistyczny nr 2
Poradnia Chirurgiczna
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
tel. (032) 786 15 18
pn.-pt., godz.: 8.00-10.00
rejestracja tylko osobiście
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
tel. (032) 786 16 30
23
www.­convatec.pl
Poradnia Lekarska SIGMA
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Wielospecjalistyczna Poradnia
ul. Tetmajera 1, 41-933 Bytom
tel. (032) 286 52 71
wizyty tylko prywatne
pn., godz.: 16.00-20.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Specjalistyczna Pomoc
Medyczna Medservice
ul. Curie-Skłodowskiej 34, 41-800 Zabrze
tel. (032) 271 02 64
pn., godz.: 10.00-15.00,
wt. i czw., godz.: 10.00-20.00
Poradnia Chirurgiczna
ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa
tel. (034) 370 21 40
pn.-pt., godz.: 8.00-14.00
Województwo świętokrzyskie:
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej SALWIKO-CHIRURGIA
Prywatny Gabinet Chirurgiczny
Jacek Salwowski
ul. Urzędnicza 16b, 25-729 Kielce
tel. 0 603 172 599
rejestracja:
0 661 090 540
pn.-pt., godz.: 15.00-20.00
Prywatne Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze KOMED
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Sobieskiego 54, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 324 61 54, w ramach NFZ:
pn.-pt., godz.: 8.00-14.00, terminy wizyt
prywatnych prosimy ustalać telefonicznie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Poradnia Chirurgiczna (pokój 216)
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 367 34 24
pn.-pt., godz.: 8.00-14.00, zapisy tel.
w ramach NFZ – dzwonić 10.00-14.00
dr Bożena Karol
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej KOMED
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Bocheńskiego 38c, 40-859 Katowice
tel. (032) 254 57 37
Okręgowy Szpital Kolejowy
Poradnia Chirurgiczna
ul. Panewicka 65, 40-760 Katowice
tel. (032) 353 07 92
rejestracja: pn.-pt., godz.: 7.30-14.30
Poradnia Chirurgii Naczyń
PHU NAVIMED POL dwa Sp. z o.o.
ul. Ziołowa 46, 40-635 Katowice
tel. (032) 202 40 25
rejestracja tel. (032) 359 83 25
Wielospecjalistyczna Poradnia
Lekarska SYNAPSIS
Poradnia Chirurgiczna
ul. Czerwińskiego 8, 40-123 Katowice
tel. (032) 201 08 38, wizyty tylko prywatne,
czw., godz.: 16.00-20.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej SANA
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyń
ul. Wodzisławska 78, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 212 01 33,
(032) 212 04 98
pn., godz.: 9.00-11.00,
śr., godz.: 14.30-17.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 210 30 21
NZOZ Lecznica im. Św. Łazarza
ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz
tel. (032) 419 08 88
ZOZ w Wodzisławiu Śląskim
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. 26 Marca 164
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (032) 459 17 47 (lub 62)
24
Województwo warmińsko-mazurskie:
110. Szpital Wojskowy
z Przychodnią Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gabinet Chirurgiczny
ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
tel. (055) 239 45 02
pn.-pt., godz.: 10.00-14.00
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Przyszpitalna Poradnia Chirurgiczna
ul. Bohaterów Westerplatte 4,
11-500 Giżycko
tel. (087) 428 54 51
Powiatowy Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Ostródzie S.A.
Centrum Zdrowia MEDICA
Poradnia Chirurgiczna
ul. Władysława Jagiełły 1,
14-100 Ostróda
pon.-pt. 8.00-14.00
Prywatny Oddział Chirurgii
z Poradniami Specjalistycznymi
Medicus S.C.
ul. Długa 5,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (056) 474 25 57
pn.-pt., godz.: 10.00-18.00
Województwo wielkopolskie:
Szpital Wielospecjalistyczny
Poradnia Chirurgiczna
ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno
tel. (061) 426 44 61 wew. 282
pn.-pt., godz.: 7.30-18.00
Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny
lek. med. Sławomir Kaczmarek
ul. Korczak 46, 62-800 Kalisz
tel. 0 604 771 549
wt. i czw., godz.: 16.30-20.00
rejestracja tel. 0 604 771 549
Niepubliczny Zakład Podstawowej
i Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej MEDRA
ul. Wawrzyniaka 42, 63-600 Kępno
pn., godz.: 9.00-15.00
rejestracja tel. (062) 791 33 00
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia Chirurgii Ogólnej
lek. med. Krzysztof Bielicki
ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
tel. (063) 240 44 89
wt., czw., godz.: 14.30-17.00
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Leszek Żuchowski
ul. Kiepury 8, 64-100 Leszno
tel. (065) 528 79 51, (065) 526 82 35
Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny
ul. Konopnickiej 54,
63-400 Ostrów Wielkopolski
pn., godz.: 17.00-20.00
rejestracja tel. 0 500 134 947
Poradnia Stopy Cukrzycowej
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
wt. 14.00-18.00, śr. 10.00-14.00,
czw. 11.00-13.00
rejestracja tel. (061) 848 10 11
wew. 228 lub 372
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 im. Przemienienia
Pańskiego, Hospicjum Palium
Odleżyny i owrzodzenia goleni
os. Rusa 25a, 61‑245 Poznań
tel. (061) 873 83 32
pn. i czw., godz.: 9.00‑13.00
Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze
Bamberski Dwór
ul. Św. Wawrzyńca 1c/38,
60-541 Poznań
tel. (061) 848 14 10
pn.-pt., godz.: 8.00-20.00
Województwo zachodniopomorskie:
NZOZ MEDYK
ul. 1 Maja 15, 74-100 Gryfino
tel. (091) 416 29 80, 0 607 034 316
NSZOZ MULTIMED
ul. Jana Pawła II 13, 74-200 Pyrzyce
tel. (091) 577 71 92
pn. 9.00-14.00, wt. 15.00-19.00,
czw. 15.00-19.00, pt. 8.00-12.00
poradnia ma podpisaną umowę z NFZ,
pacjent ubezpieczony nie płaci za wizytę
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Św. Marek” s.c.
Gabinety Lekarskie
ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin
tel. (091) 450 04 04
Poradnia chirurgiczna czynna:
pn., godz.: 15.30-18.00,
wt., godz.: 9.30-12.30,
czw., godz.: 15.00-19.00,
pt., godz.: 15.30-18.30
MEDI-CLINIQUE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 55, 70-385 Szczecin
tel. (091) 421 08 30
pn. 17.30-20.00, śr. 16.30-20.00,
sob. 9.00-13.00
wizyty tylko prywatne, dr Marcin Śledź
1
1
2
2
2
1
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc.
Prawa autorskie – © 2009 ConvaTec.
Piśmiennictwo:
1. Van Rijswijk. Ingredient-based wound dressing classification. JOWC 15: 1; 2006.
2. World Union of Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice: Wound Exudate and the role of dressings: A consensus document. London MEP Ltd. 2007.
Apteki patronackie
Poniżej prezentujemy listę aptek, w których dostępny jest pełny asortyment opatrunków firmy ConvaTec
Województwo
dolnośląskie:
Apteka „Verbena”
ul. Kusocińskiego 5a,
58-309 Wałbrzych
tel. (074) 665 64 04
Apteka „Zabobrze – Szpital”
ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra
tel. (075) 643 06 50
Apteka „DGA 14”
ul. Iwaszkiewicza 5,
59-220 Legnica
tel. (076) 855 36 90
Apteka „DGA 2”
ul. Iwaszkiewicza 1,
59-220 Legnica
tel. (076) 855 30 12
Apteka „Euro” ul. Generała Józefa Bema 1,
59-300 Lubin
tel. (076) 845 21 18
Apteka „LEGE ARTIS” –
Nowodworska
ul. Gubińska 15,
54-434 Wrocław
tel. (071) 357 99 05
Apteka „LEGE ARTIS”
ul. Joannitów 22,
50-525 Wrocław
tel. (071) 367 10 50
Apteka „Śliczna”
al. Armii Krajowej 14/1,
50-541 Wrocław
tel. (071) 373 10 17
Apteka „Św. Macieja”
pl. Św. Macieja 9,
50-244 Wrocław
tel. (071) 322 09 08
Dolnośląska Grupa
Apteczna Sp. z o.o.,
Apteka nr 1
ul. Legnicka 62,
54-204 Wrocław
tel. (071) 352 11 97
26
Województwo
kujawsko-pomorskie:
Apteka „Alba I”
ul. Curie-Skłodowskiej 1,
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 346 01 11
(052) 346 12 93
Apteka „Alba BIS”
ul. Gdańska 140,
85-021 Bydgoszcz
tel. (052) 345 57 57
Apteka „Alba V”
ul. Pielęgniarska 13,
85-790 Bydgoszcz
tel. (052) 343 98 28
EURO-APTEKA
ul. Św. Józefa 53/59,
87-100 Toruń
tel. (056) 564 33 68
Województwo lubelskie:
Apteka Akademicka
Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel. (081) 742 38 17
Apteka „Esculap” Sp. z o.o.
(apteka całodobowa)
ul. Wallenroda 2e,
20-607 Lublin
tel. (081) 528 03 11
Apteka „Millenium” S.C.
R.W. Gargol
ul. Lubartowska 64/66,
20-094 Lublin
tel. (081) 747 35 32
Apteka nr 43-001
ul. Bramowa 2-8,
20-111 Lublin
tel. (081) 534 91 96
Apteka Centrum Sp. j.
E. Gackiewicz i Wspólnicy
ul. Górnicza 1, 21-010 Łęczna
tel. (081) 462 03 20
Apteka „Vitamed” Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, 22-400 Zamość
tel./fax (084) 639 82 22
Apteka „Zamojska”
ul. Piłsudskiego 35/49,
22-400 Zamość
tel./fax (084) 639 59 07
Województwo lubuskie:
Apteka „Dworcowa''
ul. Dworcowa 2/3,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 728 25 99
Województwo łódzkie:
Apteka „Medest”
ul. Mickiewicza 5, 99-300 Kutno
tel. (024) 254 79 39
Apteka „80” Sp. j.
ul. Limanowskiego 80,
91-049 Łódź
tel. (042) 653 92 03
Apteka „Herba”
D. Dobrysiak-Kobylińska
i wspólnicy Sp. j.
ul. Pługowa 51/53, 94-238 Łódź
tel. (042) 634 94 64
Apteka Danuta Garlicka-Konrad, Irena Szot Sp.j.
ul. Kopernika 34,
32-100 Proszowice,
tel. (012) 386 38 40
Apteka „Medest”
ul. Bratysławska 2a, 94-031 Łódź
tel. (042) 688 48 48
Apteka „Rodzinna”
ul. Podgórska 6,
34-100 Wadowice
tel. (033) 873 81 13
Apteka „Retkińska” Sp. j.
ul. Retkińska 79c, 94-004 Łódź
tel. (042) 686 72 14
Województwo mazowieckie:
Apteka „S&S Laboratories”
mgr farm. Dorota Szczytnicka
ul. Warszawska 59,
Apteka Fundacji „Zdrowie 05-092 Łomianki
dla mieszkańców Pabianic” tel. (022) 751 31 08
ul. Jana Pawła II 68,
Apteka „Viola”
95-200 Pabianice
ul. Kauna 31,
tel. (042) 215 46 18
05-500 Piaseczno
Apteka „Pod Siódemkami” s.c. tel. (022) 757 28 67
Danuta Sochaczewska,
Apteka Medicor
Karolina Sochaczewska
ul. Kolegialna 30, 09-402 Płock
ul. Wojska Polskiego 77,
tel. (024) 262 48 24
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 733 95 17
APTEKA MEDIQ
CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o.
Apteka „Zgierska”
ul. Dąbrowszczaków 5a
(Apteka „Kwiaty Polskie”)
03-476 Warszawa
ul. 1 Maja 4, 95-100 Zgierz
Apteka „Bursztynowa”
tel. (042) 715 07 57
ul. Bursztynowa 2,
04-749 Warszawa
Województwo małopolskie:
tel. (022) 473 54 60
Apteka „Austriacka”
ul. Garncarska 1, 31-115 Kraków
Apteka „Gamma-Pharm”
tel. (012) 423 04 27
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa
Apteka „Hygieia”
tel. (022) 326 58 33
ul. Rusznikarska 14a,
31-261 Kraków
Apteka „Hibiskus”
tel. (012) 632 66 50
ul. Kondratowcza 37,
03-285 Warszawa
Apteka „Krakowska”
tel. (022) 814 33 60
ul. Krakowska 35,
Apteka
31-062 Kraków
ul. Koszykowa 78
tel. (012) 430 61 44
00-911 Warszawa
tel. 022 628 01 91
Apteka „Niezapominajka”
os. Centrum B4, 31-926 Kraków Apteka „Puri-Pharma”
tel. (012) 643 79 39
ul. Kobielska 11,
04-359 Warszawa
Apteka „Victoria”
tel. (022) 403 25 74
ul. Lea 37, 30-052 Kraków
Apteka „Na Banacha”
tel. (012) 637 92 49
mgr farm. Dorota Szczytnicka
ul. Banacha 1a,
Apteka „Pod Figurką”
02-097 Warszawa
ul. Bocheńska 15,
tel. (022) 599 10 33
32-005 Niepołomice
tel. (012) 281 10 37
Województwo opolskie:
Dolnośląska Grupa
Apteka „Hipokrates”
Apteczna Sp. z o.o.,
ul. Krzywa 14,
Apteka nr 9 (w DT Kaufland)
34-400 Nowy Targ
ul. Łokietka 24a, 49-300 Brzeg
tel. (018) 264 03 15
tel. (077) 404 50 66
Apteka „Libra”
ul. Dąbrowskiego 11a,
„EURO-APTEKA” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 96, 90-141 Łódź 32-600 Oświęcim
tel. (042) 678 17 84
tel. (033) 844 43 41
Apteka „Pod Złotym Wężem”
ul. Katowicka 64a,
45-061 Opole
tel. (077) 442 04 09
Apteka „Pod Złotym Wężem”
ul. Ozimska 53, 45-058 Opole
tel. (077) 453 96 12
Województwo
podkarpackie:
Apteka „MEDIQ”
(apteka całodobowa)
ul. Wojska Polskiego 41,
38-400 Krosno
tel. (013) 420 05 50
Apteka „eMKa”
ul. 3 Maja 18,
37-700 Przemyśl
tel. (016) 670 08 39
Apteka „M&G”
ul. Hetmańska 23,
35-045 Rzeszów
tel. (017) 862 25 84
Województwo podlaskie:
Apteka „Centrum”
Rynek Zygmunta Augusta 28,
16-300 Augustów
tel. (087) 643 69 85
Apteka Uczelniana
Fundacji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a,
15-269 Białystok
pn.-pt., godz.: 7.30-18.00
Apteka S.C.
ul. Moniuszki 4,
41-902 Bytom
tel. (032) 386 80 43
Apteka „Królewska Huta”
ul. Wolności 13,
41-500 Chorzów
tel. (032) 241 01 26
Apteka
ul. Mirowska 15,
42-200 Częstochowa
tel. (034) 366 47 00
Apteka „MEDICUS”
al. NMP 16,
42-200 Częstochowa
tel. (034) 367 10 35
Indra Sp. z o.o., Apteka
„Bankowa”
ul. Sobieskiego 23,
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 262 68 04
Województwo
wielkopolskie:
Apteka „Św. Wawrzyńca”
ul. Bednarski Rynek 2/3a,
62-200 Gniezno
tel. (061) 425 48 89
Apteka „Pod Koroną
nr 261” Sp. j.
ul. Zygmunta Starego 16,
44-100 Gliwice
tel. (032) 231 24 82,
tel./fax (032) 238 22 34
Apteka im. Sławoja
Felicjana Składowskiego
ul. Ziołowa 45,
40-635 Katowice
tel. (032) 252 81 48/49
APTEKA „Na Żurawiej”
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. (085) 74 09 554
pn.-pt., godz.: 8.00-15.30
Apteka „Pszczyna”
ul. Antesa 11,
43-200 Pszczyna
tel. (032) 210 17 55
Województwo pomorskie:
Apteka MEDIQ „Pod wieżą”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
80-210 Gdańsk
tel. (058) 345 33 93
Apteka
ul. Chodkiewicza 17
47-400 Racibórz
tel. (032) 415 99 05
Województwo śląskie:
Apteka „Polska” S.C.
ul. Modrzejowska 27
42-500 Będzin
tel./fax (032) 761 94 52
Apteka „Juventa”
ul. Armii Krajowej 101,
43-316 Bielsko-Biała
tel. (033) 811 03 13
Apteka „Pod Dębowcem”
al. Armii Krajowej 132,
43-316 Bielsko-Biała
tel. (033) 816 48 84
Apteka „Arnika”
przy Sigmie
apteka CAŁODOBOWA
ul. Piłsudskiego 44a,
10-450 Olsztyn
tel. (089) 534 65 01
„SOPAT II” Sp. z o.o.
APTEKA MEDICAL CENTER
ul. Kościuszki 2,
14-100 Ostróda
tel. (089) 642 73 83
Apteka „Polonia”
Małgorzata Michalska,
ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok
tel. (085) 654 56 59
Apteka MEDIQ
(na terenie szpitala)
ul. Piechowskiego 36
86-400 Kościerzyna
tel. (058) 686 01 05
APTEKA „MALWA”
mgr farm. Barbara Góralska
ul. Grunwaldzka 11
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax (056) 474 31 06
pn.-pt., godz.:8.00-20.00
sob., godz.: 9.00-14.00
Apteka „Pod Lwem”
ul. Sobieskiego 11,
44-200 Rybnik
tel. (032) 422 37 89
Apteka „Defarm” Sp. z o.o.
ul. Budowlana 30a,
41-808 Zabrze
tel. (032) 272 12 07
Apteka „Optima”
ul. Franciszkańska 19,
41-800 Zabrze
tel. (032) 275 26 58
Województwo
warmińsko-mazurskie:
Apteka „Parkowa”
ul. Warszawska 29,
11-500 Giżycko
tel. (087) 428 52 83
Apteka „Pascal”
ul. Powst. Chocieszyńskich 17,
62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. (061) 444 87 04
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Hanna”
Pielęgniarska opieka
długoterminowa, domowa
ul. Kazimierzowska 10b,
62-800 Kalisz
tel. (062) 501 07 22
Apteka „Stylowa” 3
ul. H. Sawickiej 1a,
62-800 Kalisz
tel. 0 515 168 476
Apteka „Niezwykła”
ul. Polna 14, 62-800 Kalisz
tel. (062) 753 10 68
Apteka „MED-ALKO”
al. 1 Maja 3,
62-510 Konin
tel. (063) 242 01 70
Apteka im. Adama
Mickiewicza
ul. Mickiewicza 22,
60-836 Poznań
tel. (061) 847 63 51
Apteka Leków Gotowych
i Recepturowych „Galenica”
ul. Strzelecka 2/6,
61-845 Poznań
tel. (061) 852 99 22
Apteka Optima
ul. Sienkiewicza 1a,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 591 93 20
Apteka Optima II
ul. Raszkowska 32,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 736 17 69
Apteka Optima III
ul. Asnyka 2A,
63-400 Ostrów Wielkopolski
Apteka „Zamkowa”
ul. Zamkowa 17c,
62-020 Swarzędz
tel. (061) 651 17 57
Apteka „Panaceum”
ul. Opieszyn 10,
62-300 Września
tel. (061) 437 79 95
Województwo
zachodniopomorskie:
Apteka „Przy fontannie”
ul. Szczecińska 1a,
72-100 Goleniów
tel. (091) 418 91 27
Kierownik Apteki mgr Sylwia
Nizielska
Apteka „Centrum”
ul. Bolesława Chrobrego
30/38, 74-100 Gryfino
tel. (091) 829 85 77
Apteka „Novum”
ul. 1 Maja 20,
74-200 Pyrzyce
tel. (091) 570 41 48
Apteka Arkonka
ul. Arkońska 51,
71-455 Szczecin
tel. (091) 424 44 77
Aptek „Pod Filarami”
ul. Jasna 3/16,
70-777 Szczecin
tel. (091) 464 36 61
Apteka „Zdrowie”
ul. Kołłątaja 1/10,
71-525 Szczecin
tel. (091) 812 12 26
Apteka „Zdrowie”
ul. Milczańska 50,
70-107 Szczecin
tel. (091) 482 59 03
Apteka „Novum”
pl. Słowiański 5/5a,
72-600 Świnoujście
tel. (091) 321 33 70
Apteka „Ludzie dla ludzi”
ul. Garbary 5,
61-866 Poznań
tel. (061) 852 38 39
Apteka „OK”
ul. Słowiańska 38h,
61-664 Poznań
tel. (061) 820 12 02
27
Zakupy opatrunków przez Internet
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób
z przewlekłymi ranami, pragniemy poinformować,
że istnieje możliwość bezpośredniego zakupu
naszych opatrunków drogą internetową.
Państwa zamówienia realizujemy
z należytą starannością i tak szybko, jak
to możliwe, gwarantując kontakt naszego
konsultanta najpóźniej w ciągu 24 godzin
(dni robocze) od momentu wpływu zamówienia. Aby złożyć zamówienie, wystarczy
wejść na stronę www.convatec.pl/sklep,
wybrać właściwy opatrunek, przejść do
finalizacji transakcji, wybierając odpowiednią formę płatności (pobranie przy
odbiorze lub za zaliczeniem pocztowym).
Ceny opatrunków są konkurencyjne w stosunku do cen aptecznych, jednak należy
pamiętać, że ponoszą Państwo dodatkową opłatę za doręczenie pod wska-
zany adres. Opłata ta uzależniona jest
od wybranej opcji i standardowo waha
się od 10 PLN do 12 PLN, gdy wybiorą
Państwo usługę pocztową, oraz pomiędzy 20 PLN a 25 PLN, gdy zechcą Państwo skorzystać z usługi kurierskiej. Przy
zakupie o wartości powyżej 300 PLN
przesyłka jest dostarczana BEZPŁATNIE. Dodatkowo mogą zakupić Państwo
opatrunki, dzwoniąc pod numer infolinii:
0-800 120 093. Wierzymy, że możliwość zakupu opatrunku przez Internet
czy drogą telefoniczną oraz ich dostawa
wprost do domu jest dla Państwa sporym udogodnieniem.
www.­convatec.pl/sklep
Formularz zamówienia
Konsultacja telefoniczna
Wybór form opłaty za przesyłkę:
1. Opłata pocztowa
10 PLN–12 PLN
2. Opłata kurierska
20 PLN–25 PLN
3. Wartość zamówienia powyżej
300 PLN – dostawa BEZPŁATNA
Wybór formy płatności za opatrunki:
1. Przy zakupie
2. Za zaliczeniem pocztowym
Realizacja zamówienia
pod wskazany adres
Zawsze, kiedy chcesz chronić skórę
i wspomagać epitelializację1,2
- z aprojektowany do ochrony nowo powstałej
tkanki i zapewnienia integralności skóry
-c
hroni przed niepotrzebnymi zmianami opatrunku,
które powodują dyskomfort Pacjenta i zaburzają
procesy gojenia się rany
- z apewnia maksymalny komfort Pacjenta i idealne
dopasowanie do rany
- może być użyty jako opatrunek pierwotny lub wtórny
1. Greguric S, Budimcic D, Soldo-Belic A, et al. Hydrocolloid dressing versus a conventional dressing using magnesium sulphate paste in the managment of venous leg ulcers. Acta Dermatovenerol Croat. 1994; 2: 65-71.
2. Heffernan A, Martin Aj, A comparsion of a modified from of Granuflex® (Granuflex® Extra Thin) and a conventional dressing in the management of lacerations, abrasions, and minor operation wounds
in an accident and emergency department. J Accident Emerg Med. 1994; 11: 227-230.
®/TM oznaczają zarejestrowane znaki towarowe ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2009 ConvaTec.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44, e-mail: [email protected], www.convatec.pl
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
28
Opatrunek Granuflex® Extra Thin – na stałe w Twojej domowej apteczce
Podróże po dyżurze – Toruń
Kto choć raz odwiedził to miasto, z całą pewnością będzie tutaj zawsze
bardzo chętnie powracał.
Patryk Martynus
Brand Manager Wound
Therapeutics & Critical Care
Swoje korzenie Toruń odnajduje
w Starej Osadzie, która prawa miejskie uzyskała w 1233 r. jako Stare
Miasto, a później w 1264 r. Nowe
Miasto. XIV wiek to przynależność do
Hanzy, która była głównym ośrodkiem oporu Związku Pruskiego
w walce przeciwko Krzyżakom w wojnie 13-letniej. Niestety w XIV wieku
następuje stopniowy upadek miasta,
a w wyniku II rozbioru miasto zostaje wcielone do Prus. Dopiero w 1466
r. Toruń powrócił do Polski. To tutaj
w okresie reformacji założono silny
ośrodek ruchu protestanckiego.
W latach 1807-12 jest częścią
Księstwa Warszawskiego, a w okresie
1920-39 pełnił funkcję stolicy województwa pomorskiego. W okresie
drugiej wojny światowej losy Torunia
są bardzo podobne do wielu polskich
miast, które doświadczyły hitlerowskiej inwazji. Miasto po bardzo ciężkich walkach zostało wyzwolone
w lutym 1945 roku. O dynamicznym
rozwoju mówimy w okresie powojennym, gdy powstaje uniwersytet, buduje się nowe osiedla, zakłady przemysłowe i rekonstruuje uszkodzone
zabytki.
Główny urok Torunia odnajdziemy
w szeregu zabudowań ulokowanych
nad Wisłą, a stanowiących część
potężnych murów obronnych Starego
i Nowego Miasta. O ogromie tej
budowli niechaj świadczy fakt, że
szerokość murów dochodziła do 6
metrów, a ponadto były one wzmocnione blisko 30 basztami i bramami.
Jednak główne centrum życia zdecydowanie toczy się przy Rynku, otoczonym rzędami burmistrzowskich,
rajcowskich, strojnych kamienic.
Odnajdziemy tutaj również niekwestionowaną dominację Ratusza oraz
Dworu Artusa. W architekturze Ratusza
odnajdziemy wyraźne podobieństwo
do ratuszów miast flandryjskich,
takich jak Brugia czy Ypres, z którymi
Toruń utrzymywał ścisłe kontakty handlowe. Z kolei Dwór Artusa będący
siedzibą Bractwa św. Jerzego jest
znacznie wyższy od przyległych
budynków, posiada ozdobny szczyt
i wieżyczki z hełmami. To tu, w październiku 1466 r. został podpisany
pokój toruński.
Zwiedzając okolice Starego Miasta,
warto również odwiedzić kościoły,
w tym św. Ducha, NMP, śś. Janów czy
św. Jakuba. Ponadto nie tylko Włosi
mogą poszczycić się Krzywą Wieżą.
W murach Starego Miasta również
ją odnajdziemy odchyloną od pionu
o 140 cm. Z tą budową wiąże się
legenda o grzesznej miłości zakonnika krzyżackiego do urodziwej torunianki. Prawda jednak jest taka, że
powodem tego odchyłu było gliniaste
podłoże, na którym wieżę postawiono na przełomie XIII i XIV wieku.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny
i w dodatku… słodki powód, dla którego należy odwiedzić Toruń. Mam
tu na myśli słynne toruńskie pierniki,
których cudowny zapach unosi się
niemal wszędzie. Do najbardziej
popularnych zaliczamy te o nazwie
„Katarzynki”, które swoją nazwę wzięły od imienia zakonnicy Katarzyny,
która w trakcie zarazy chciała uratować od głodu swoje podopieczne.
Jeśli nasyceni toruńskimi łakociami zapragniemy zobaczyć coś więcej,
to z pewnością warto również zajrzeć
do Planetarium, a po tak intensywnej
i pełnej uroku wycieczce gorąco polecam kojący odpoczynek przy Bulwarach
Wiślanych, gdzie odnajdziemy barki,
w których równie miło upłynie nam czas.
www.­mojarana.pl
29
Jadło = sadło
Faszerowana papryka z jabłkami
na plackach brokułowo-kalafiorowych
W poprzednim wydaniu naszych
przepisów pisałem między innymi
o marynowaniu papryki. Sposobów na
podawanie papryki znajdą Państwo
z pewnością bardzo wiele; ja chciałbym
przedstawić mój ulubiony, który może
doskonale uzupełnić każde menu. Przed
rozpoczęciem przygotowań muszę uprzedzić, że trzeba zarezerwować sobie na
wykonanie tego dania trochę czasu, ale
pamiętajmy, że czas spędzony w gronie najbliższych, w tym również przy
gotowaniu, to jedne z najmilszych chwil,
które warto celebrować. Zabierajmy się
zatem do pracy:
Ciasto na placki:
1 średni kalafior
1 średni brokuł
1 puszka fasolki w marynacie
(najlepiej wyłuskanej)
1 jajko
2 żółtka
6 ząbków czosnku
8 łyżek mąki
Sól, pieprz, oliwa z oliwek do smażenia
Kalafiora i brokuły blanszujemy we
wrzątku, po czym natychmiast płuczemy
w lodowatej wodzie, aby nie utraciły
swoich wartości odżywczych. Następnie, najlepiej używając miksera, łączymy
z fasolką i ząbkami czosnku. Wbijamy
dwa żółtka i jajko, po czym stopniowo
dosypujemy mąki, ciągle mieszając. Na
rozgrzaną patelnię wylewamy małą ilość
oliwy z oliwek i rozpoczynamy smażenie.
Farsz do papryki (mięsny):
Mięso mielone (wołowe lub wieprzowe;
na 4 papryki jedna paczka)
30 dag boczku wędzonego
1 serek Almette (śmietankowy)
2 średnie szalotki
2 ząbki czosnku
2 łyżki musztardy
Pietruszka
Sól, pieprz, maggi
Na rozgrzanej patelni przesmażamy
boczek, szklimy posiekane drobno szalotki, dodajemy rozgniecione ząbki
czosnku oraz mięso mielone. Smażymy
do czasu, gdy mięso będzie dobrze rozdrobnione, dodajemy musztardę i maggi
do smaku. Należy uważać na ilość
maggi, szczególnie gdy boczek wędzony
30
jest bardzo słony. Następnie łączymy
z serkiem Almette, obficie doprawiamy
pieprzem. Na zakończenie wrzucamy
posiekaną pietruszkę.
Farsz do papryki (jajeczny)
6 jajek
30 dag masła
Pęczek zielonej cebulki lub szczypiorku
Pietruszka
Sól, pieprz, maggi
Jajka gotujemy na twardo, po obraniu
drobno siekamy, dodajemy masło, dużą
ilość maggi, pokrojony szczypiorek i pietruszkę. Wszystkie składniki dobrze mieszamy, tak by powstała jednolita pasta
jajeczna.
Paprykę ostrożnie nacinamy od góry,
tak aby pozostawić „wieczko” jako dekorację i zamknięcie. Po oczyszczeniu
z gniazd nasiennych myjemy, suszymy,
a następnie nadziewamy do pełna
wybranym farszem. Smarujemy blachę
lub żaroodporne naczynie masłem
i układamy napełnione papryki. Jeśli
wybiorą Państwo opcję blachy, dobrze
jest na pierwszą godzinę pieczenia
w piekarniku przykryć ją szczelnie folią
żaroodporną. Piekarnik nagrzewamy
do temperatury 180 stopni i rozpoczynamy pieczenie. Po pierwszej godzinie
dobrze jest zmniejszyć temperaturę do
160 stopni, zdjąć folię, dołożyć pokrojone w duże ząbki jabłka (tuż po pokrojeniu jabłek dobrze skropić je cytryną,
aby nie sczerniały w trakcie pieczenia)
i kontynuować pieczenie. Pamiętajmy,
aby co 10 minut doglądać naszego
smakołyku i podlewać go sosem, który
wytworzy się na blasze. Papryki powinny
być miękkie, a jabłka ładnie upieczone
na złotawy kolor.
Sos pomidorowy:
6 pomidorów
Mały kubek śmietany
Kilka listków świeżej bazylii
Dekoracja:
2 jabłka pokrojone na ćwiartki
Ostatnim krokiem jest przygotowanie
sosu pomidorowego (najlepiej na bazie
otrzymanego w trakcie pieczenia
wywaru), który idealnie uzupełni paletę
smaków tego dania. Odlewamy wywar
do rondelka, dodajemy pokrojone
Patryk Martynus
Brand Manager Wound
Therapeutics & Critical Care
w kostkę, obrane ze skórki pomidorki
(można użyć już gotowych z puszki;
jedna puszka w zupełności wystarczy).
Doprawiamy świeżą bazylią i kwaśną
śmietaną. Pieprzymy i solimy do smaku.
Pozostaje już wyłącznie kwestia podania. To rzecz, w której każdy z Państwa
może wykazać się własną kreatywnością. Ja układam placki na sporym talerzu, wewnątrz stawiam papryki. Dekoruję jabłkami, na przemian z sosem
pomidorowym. Na zakończenie skrapiam jabłka dressingiem na bazie octu
balsamicznego połączonego w stosunku
jeden do jednego z syropem klonowym.
Wiele ważnych rzeczy tego świata
odbywa się przy stole. Stół i wspólny
posiłek budują niezwykłe, trwałe więzi.
Ta myśl przyświeca nam w tej części
magazynu. Bądźmy wszyscy w zgodzie
z tym przesłaniem i celebrujmy każdą,
nawet najmniejszą okazję do wspólnego
spędzania czasu w trakcie posiłków.
Tu znajdą Państwo nasze sprawdzone
kulinarne specjały. Jeśli zechcą
Państwo podzielić się z nami swoimi
przepisami, czekamy na propozycje,
które można przesyłać na adres:
[email protected]
100%
CvT
100% ­ConvaTec
W t ym miejscu „ Inforanka”
każdorazowo znajdą Państwo informacje o punktach, w których nasze
produkty dostępne są w pełnym
asortymencie. ConvaTec posiada
w swojej ofercie produkty do zaopa-
trzenia stomii, nowoczesne opatrunki oraz systemy Flexi-Seal® FMS,
UnoMeter™ Safeti™ Plus i UnoMeter™
Abdo-Pressure™.
W każdym momencie, aby zasięgnąć dalszej informacji, mogą Pań-
stwo skorzystać z naszej bezpłatnej
infolinii 0 800 120 093 oraz porozmawiać z konsultantem.
100% produktów firmy ConvaTec
oferują:
Województwo dolnośląskie:
Województwo podkarpackie:
Województwo świętokrzyskie:
Sklep medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35, 58-300 Wałbrzych
tel. (074) 842 30 85
Sklep medyczny Life+
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel. (016) 675 14 37
Sklep medyczny Life+
ul. Artwińskiego 1, 25-734 Kielce
tel. (041) 367 15 40
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław
tel. (071) 322 53 30
Sklep medyczny Life+
ul. Lwowska 74a, 35-301 Rzeszów
tel. (017) 857 86 91
Województwo warmińsko-mazurskie:
Województwo kujawsko-pomorskie:
Sklep Medyczny Life+ MEDICA HUMANA
ul. Dąbrowskiego 85, 35-040 Rzeszów
Województwo wielkopolskie:
Województwo podlaskie:
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Międzychodzka 10/39, 60-371 Poznań
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA
ul. Wojska Polskiego 15/12a, 85-129 Bydgoszcz
Województwo łódzkie:
Sklep Medyczny Life+ MEDICA HUMANA
ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź
Sklep specjalistycznego zaopatrzenia
medycznego MEDICA HUMANA
ul. Żelazna 9 lok. 11, 15-297 Białystok
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA ESKULAP
ul. Kościuszki 84d, 10-587 Olsztyn
Województwo zachodniopomorskie:
Sklep Medyczny MEDICA HUMANA Jola-Med.
ul. Arkońska 42, 71-470 Szczecin
Województwo pomorskie:
Województwo małopolskie:
Sklep medyczny ORTOMAX
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
tel. (052) 395 67 41
Media-Med Jakub Matuszewski
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków,
tel. (012) 413 94 90
Sklep medyczny Medica Humana
ul. Rajska 14a-b, 80-850 Gdańsk
tel. (058) 309 10 71
Sklep medyczny Life+
os. Złota Jesień 1, 31-826 Kraków
tel. (012) 646 87 41
Sklep medyczny ORTOMAX
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. (058) 344 38 94
Sklep medyczny Life+
ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 444 17 58
Sklep medyczny ORTOMAX
ul. Legionów 165, 81-463 Gdynia
tel. (058) 622 12 19
Sklep medyczny Life+
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 443 61 31
Sklep medyczny Life+
ul. Matki Boskiej Fatimskiej 17, 33-100 Tarnów
tel. (014) 626 82 35
Sklep medyczny ORTOMAX
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686 01 04
Województwo mazowieckie:
Województwo śląskie:
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa
tel. (022) 890 03 01
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice
tel. (032) 256 82 35, (032) 259 85 31
Nikt nie musi
cierpieć
w samotności
–Twoi Pacjenci
czekają już na Ciebie w serwisie
www.mojarana.pl
Zarejestruj
Zarejestruj się
się w
w serwisie
serwisie –– uzyskasz
uzyskasz dostęp
dostęp do
do wyników
wyników najnownajnowBezpłatna 0-800
linia informacyjna:
0-800 120 093
Bezpłatna
linia
informacyjna:
120
093
szych
nowoczesnego
szych badań
badań ii do
do publikacji
publikacji na
na temat
temat
nowoczesnego leczenia
leczenia ran
ran
www.­ConvaTec.pl

Podobne dokumenty